Sunteți pe pagina 1din 4

EPOCA VECHE

 70 – 44 î.e.n. domnia lui Burebista


 87 – 106 î.e.n. domnia lui Decebal
 101 – 102 primul război daco-roman
 105 – 106 al doilea război daco –roman
 106 – 271 stăpânirea romană în Dacia
 Perioada marilor migraţii:
- goţii( vizigoţi şi ostrogoţi);
- hunii;
- gepizii;
- avarii;
- galii( celţii);
- germanii;
- slavii;
- sârbii;
- ruşii;
- ungurii( maghiarii);
- turcii(otomanii);
pecenegii şi cumanii;
- tătaro-mongolii.
 Sec X – se încheie procesul de lungă durată de formare a limbii şi a poporului roman( etnogeneza românească)
Poporul roman s-a format prin contopirea dacilor şi a romanilor, prin însuşirea limbii latine, a obiceiurilor şi a modului de
viaţă roman. La formarea poporului roman şi a limbii române au contribuit şi populaţiile migratoare. Multe dintre acestea au
rămas pe aceste meleaguri, trăind alături de populaţia romanizată. Ele au fost assimilate datorită civilizaţiei superioare a daco-
geţilor.
Limba română este o limbă de origine romanică. Ea s-a format prin transformările suferite în timp de limba latină. Se
înrudeşte cu limba franceză, italiană, spaniolă şi portugheză. Cu toate acestea, în limba română s-au păstrat şi cuvinte de origine
dacică.
Aspectele fundamentale ale etnogenezei româneşti sunt continuitatea autohtonilor în spaţiul romanităţii orientale şi
romanizarea lor.
EPOCA MEDIE

TRANSILVANIA ŢARA ROMÂNEASCĂ MOLDOVA


 sec. X - Voievodatele lui Menumorut ,Glad,
şi Gelu opun rezistenţă invaziiilor ungare
 sec. XI-XII – Se extinde stăpânirea
ungară în Transilvania;
-Se pun bazele organizării
politice a Voievodatului Transilvania.
 sec.XII – Colonizarea secuilor şi a saşilor în
Transilvania
 1310 – 1352- Domnia lui Basarab I
 A întemeiat statul feudal Ţara Românească  1352 -1353 – Campania împotriva tătarilor/
 1330 – lupta de la Posada întemeierea voievodatului condus de Dragoş pe
Valea Moldovei
 1359 – 1365 – Domnia lui Bogdan I

 1386 -1418 – Domnia lui Mircea cel Bătrân


 1437 – 1438 – Răscoala de la Bobâlna  1394 - lupta de la Rovine  1400 -1432 – Domnia lui Alexandru cel Bun
 1441 – 1456 – Iancu de Hunedoara, voievod
al Transilvaniei
 1442 – lupta de pe Ialomiţa  1456 – 1462- Domnia lui Vlad Ţepeş
 1444 – lupta de la Varna  Prima menţiune documentară a cetăţii  1457 – 1504 – Domnia lui Ştefan cel Mare
 1456 - lupta de la Belgrad Bucureşti  1475 – lupta de la Vaslui
 1461 – 1462- lupte cu Imperiul Otoman  1476 – lupta de la Războieni
 1514 - Răscoala condusă de Gheorghe Doja
 1593- Mihai Viteazul devine domn al Ţării
Româneşti
 1595 – lupta de la Călugăreni
 1599( toamna) – Mihai Viteazul devine domn  1599 – lupta de la Şelimbăr
al Transilvaniei

 1600 – 1601 – MIHAI VITEAZUL , domn al Ţării Româneşti, al Moldovei şi al Transilvaniei


( PRIMA UNIRE A ŢĂRILOR ROMÂNE)
1601- Mihai Viteazul este ucis pe Cămpia Turzii

EPOCA MODERNĂ

TRANSILVANIA ŢARA ROMÂNEASCĂ MOLDOVA


 1711 – începe regimul fanariot în Moldova
 1784 – Răscoala condusă de Horea, Cloşca  1716 – Instaurarea regimului fanariot
şi Crişan
 1821 – Revoluţia condusă de Tudor
Vladimirescu

 Mai 1848 – Marea Adunare Naţională de  1848 ( iunie) – Adunarea de la Islaz/  1848 ( martie) – Adunarea Generală de la
la Blaj/ izbucnirea revoluţiei în Transilvania izbucnirea revoluţiei la Bucureşti Iaşi/ izbucnirea revoluţiei burgheze
 1849 – Înfrângerea revoluţiei burgheze

 24 ian. 1859 – Alegerea lui AL. I. CUZA  5 ian. 1859- Alegerea lui AL. I. CUZA ca
ca domn al Ţării Româneşti – UNIREA domn al Moldovei
PRINCIPATELOR ROMÂNE
 Noul stat s-a numit ROMÂNIA
 Capitala: Bucureşti

ROMÂNIA

 9 MAI 1877 – Proclamarea Independenţei de stat a României


 1877 – 1878 –Războiul cu turcii pentru cucerirea Independenţei
 1881 – România s-a proclamat regat- primul rege fiind Carol I Hohenzollern
 1907 – Marea răscoală a ţăranilor
 1914 – Izbucnirea primului război mondial
 1916 – Intrarea României în război alături de Antanta (Franţa, Anglia şi Rusia)
 1917 – bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz
 Martie 1918 – UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA
 1918 – 1 Decembrie – Marea Adunare  Noiembrie 1918 – UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA
Populară de la Alba-Iulia – UNIREA
TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA
1 DECEMBRIE 1918 – FORMAREA STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMÂN
( Din 1991, potrivit Constituţiei, ziua de 1 Decembrie este Ziua Naţională a României)

EPOCA CONTEMPORANĂ

 1 Decembrie 1918- Formarea statului naţional unitar – ROMÂNIA


 1923 – Votarea Constituţiei României
 1922 – Încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria
 1927 – Moartea regelui Ferdinand şi alegerea nepotului său Mihai
 1929 -1933 – Criza economică
 1930 – Carol al II-lea s-a întors în ţară şi a fost proclamat rege
 1938 – Regele Carol al II-lea a desfiinţat partidele şi a dat o nouă Constituţie
 1939 - Izbucnirea celui de-al doilea război mondial
 1940 - Rusia a ocupat Basarabia şi nordul Bucovinei
 1940 ( august) – Dictatul de la Viena: Transilvania de Nord a fost alipită Ungariei
 1940 – Regele Carol al II-lea a fugit din ţară;
- Mihai I redevine rege al României;
- În fruntea Guvernului este ales generalul Ion Antonescu
 1940 ( noiembrie) - Participarea României la cel de-al doilea război mondial/ Guvernul roman a aderat la pactul Tripartit format din
Germania, Italia şi Japonia
 1941 – Românii au trecut Prutul alături de armata germană, recucerind Basarabia şi nordul Bucovinei
 23 august 1944 – Mareşalul Antonescu a fost arestat
- Armata română a întors armele împotriva trupelor germane şi ungare aflate pe teritoriul ţării; în colaborare cu armata
sovietică, până la 25 octombrie 1944 a fost eliberat întreg teritoriul României
 1944 – 1945 – Participarea armatei române la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi înfrângerea Germaniei naziste
 1947 – Regele Mihai I abdică
- România devine Republică
 1947 – 1989 – Perioada regimului comunist( 1965 – 1989 - regimul Ceauşescu)
 1989 – Revoluţia din decembrie- instaurarea regimului democrat