Sunteți pe pagina 1din 3

Popoare din trecut - Dacii

1. Unde au trăit ei?


 Dacii au trăit pe pământul patriei
noastre,
acum peste 2000 de ani. Ei s-au desprins din
marele neam al tracilor. Dacii erau numiți
geți de către greci și daci de către romani.
Mărturii: „Geţii [...] sunt cei mai viteji şi mai
drepţi dintre traci. Neamul tracilor este cel mai
numeros din lume, după cel al inzilor(indienilor)”
(Herodot-istoric)
 Țara se numea Dacia şi era vestită
prin
bogăţia şi frumuseţe pământului, dar mai ales prin hărnicia şi vitejia locuitorilor.

Capitala Daciei era Sarmisegetuza.


Exersăm: Colorează teritoriile locuite de
geto-daci:
Dunărea mijlocie, Munţii Balcani, Marea
Neagră, râul Bug, Carpaţii Păduroşi. Notează
capitala.
2. Conducători
Burebista – întemeietorul statului dac, prin unirea triburilor
dacice şi primul său rege;
Decebal – rege dac, care a refăcut statul dac şi a condus pe
daci în războaiele cu romanii;

3. Îmbrăcămintea
Îmbrăcămintea era făcută din lână de oaie și din cânepă.
Dacii erau oameni voinici, purtau părul retezat pe frunte şi lăsat în plete pe
umeri.Se îmbăcau cu cămăşi de pânză, lungi până la genunchi. Purtau iţari strânşi pe
picior. Iarna se îmbrăcau cu cojoace sau sumane cu glugă. Se încălţau cu opinci. Cei
bogaţi îşi acopereau capul cu căciuli rotunde; săracii umblau cu capul descoperit.
Femeile îşi strângeau părul într-un coc, la spate. Se îmbrobodeau adesea cu
marame, ţesute şi cusute frumos,îşi împodobeau cămăşile cu cusături înflorate, iar
fustele le făceau lungi şi largi.
Exersăm: Cu ce seamănă îmbrăcămintea strămoșilor noștri daci?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. Ocupațiile

agricultura (cultivau grâu, mei, pomi roditori şi viţa de vie);


creşterea animalelor;

apicultura (creşterea şi îngrijirea albinelor);


vânătoarea şi pescuitul;

mineritul (scoteau fier din Munţii Banatului, aur şi argint din Munţii Apuseni);

metalurgia ( prelucrau fierul şi metalele preţioase);


meşteşugurile (olăritul, fabricarea uneltelor şi armelor);


comerțul (schimburile de mărfuri).


Erau şi meşteri iscusiţi. Din argint şi din aur, scos din Munţii Apuseni,
făceau brăţări, cercei, vase. Împodobeau cu desene şi crestături oalele din
lut şi porţile caselor, armele, scuturile sau coifurile.
5. Locuințele
Dacii îşi făceau case din lemn sau piatră. Dacă la câmpie locuințele erau
făcute din nuiele împletite pe pari și zidite cu pământ, la deal și la munte
ele erau făcute din lemn, folosindu-se bârnele încheiate. Pe vârfuri de
dealuri şi chiar în munţi, înălţau cetăţi semeţe întărite cu ziduri groase de piatră.
6. Cultura:
a) Religia dacilor era politeistă, adică credeau în mai mulți zei. Zeul suprem era Zamolxis.
Participau la ceremonii religioase în sanctuare. Credinţa geto-dacilor era că ei nu mor, ci că acela care piere
se duce la ZAMOLXIS, divinitatea lor.
Mărturii: Iată cum se cred nemuritori geţii: ei cred că nu mor şi că cel care dispare din lumea noastră se
duce la Zalmoxis ” (Herodot, Istorii)
b) Arta – erau meşteri pricepuţi în prelucrarea lemnului, a metalelor şi a ceramicii.
c) Ştiinţe - aveau cunoştinţe de astronomie și de botanică, medicină (tratau bolile cu plante)
Descoperirile arheologice de la Sarmizegetusa dovedesc întrebuintarea instrumentelor chirugicale.
d) Cunosteau alfabetul grecesc si pe cel latin (în timpul războiului din 101-102, Decebal i-a trimis
lui Traian scrisoare, în latină, pe o ciupercă mare; pe zidul Sarmizegetusei s-au descoperit litere grecesti).

Știați că...
 În limba română sunt circa 160 de cuvinte de origine dacică: căciulă, copac, brad, strugure,
mânz, cioc
 În lupte geto-dacii purtau steaguri reprezentând un cap de lup cu trup de şarpe, care producea un
şuierat ce-i înspăimânta pe duşmani.
 Geto-dacii au folosit plugul cu brăzdar şi cu cuţit de fier şi roata olarului; utilizau monede.

Exersăm: Discutați în perechi, imaginile de mai jos.


Verificăm ce-am învățat:

1. Completaţi propoziţiile:
1. Geto-dacii făceau parte din neamul ____________.Geto-dacii erau numiţi geţi de către ___________.
şi daci de către____________. Principalele ocupaţii ale geto-dacilor au fost: __________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Geto-dacii foloseau roata_________________________ şi plugul_________________________

2. Rebus:
Urmaşul lui Burebista

1. Strămoşi ai noştri.
2. Ştinţa care se ocupă cu aducerea la suprafaţă şi analizarea urmelor lăsate de societăţile dispărute.
3. Inscripţiile pe monumente, tratatele, cronicile, scrisorile, legile şi altele sunt izvoare istorice ...........
4. Credinţă în mai mulţi zei.
5. A unificat triburile geto-geţilor şi a pus bazele statului dac.
6. Zeul suprem al dacilor.
7. Ştiinţa care se ocupă cu datarea evenimentelor