Sunteți pe pagina 1din 45

Condiţii de Muncă / Working Conditions

Evoluţii în domeniul condiţiilor de muncă

Accidente de muncă

În anul 2015, a fost înregistrat un număr de 4.300 persoane accidentate, cu 1,3 % mai mult decât în
anul 2014, când au fost 4.243 persoane accidentate.
Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1000 de lucrători) a fost 0,89 ‰
pentru totalul persoanelor accidentate, în creştere cu 2,3% faţă de anul 2014, când a fost 0,87 ‰ .

EVOLUŢIA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ


EVOLUŢ
ÎN PERIOADA: 2011 – 2015

5000 4308
4219 4243 4300
4039
4000

Nr. total de accidentaţi


3000

2000
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

0.87
1.05 0.88 0.9 0.87 0.89

0.55
Indice de frecvenţă (‰ )

0.05
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

În anul 2015 a fost înregistrat un număr de 183 persoane accidentate mortal, cu 40,8% mai puţin
decât în anul 2014, când au fost 309 persoane accidentate mortal.

EVOLUŢIA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ MORTALE


EVOLUŢ
ÎN PERIOADA: 2011 – 2015

Nr.accidentaţi mortal

450

300 330
345 321 309
183
150
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

Indice de frecvenţă (‰ )

0.09

0.07 0.07 0.07 0.07


0.06
0.05
0.04
0.03

0.01
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

1
Condiţii de Muncă / Working Conditions
Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi mortal care revine la 1000 de lucrători) a fost
0,04‰ pentru totalul persoanelor accidentate mortal, în scădere cu 33,3% faţă de anul 2014, când a fost
0,06 ‰ .

ACCIDENTAŢI ÎN ANUL 2015


ACCIDENTAŢ

Repartizare pe SECTOARE ECONOMICE (DIVIZIUNI)

7,2% I.F.= 1,88 ‰


Construcţii de clădiri
Com. cu amănuntul (fără auto-moto) 6,7% I.F.=0,62 ‰

Transp. Terestre/Prin conducte 6,0% I.F.=1,47 ‰


Industria alimentară 4,5% I.F.=1,11‰

Prod. Fz. Energ. Electrică/Termică/Gaze/Apă caldă 4,4% I.F.=2,60 ‰

Com. cu ridicata (fãrã auto-moto) 4,2% I.F.= 0,57 ‰

Fabr. auto transp. rutier, remorci şi semiremorci 4,2% I.F.= 1,00 ‰

Prel. lemn/Prod lemn/pluta


4,1% I.F.= 3,69 ‰
Ind. Construcţii Metalice/Prod Metal 3,2% I.F.= 1,85 ‰

Fabricarea de mobilă 2,5% I.F.= 1,77 ‰

Alte activităţi 53,1%

Nr. total de accidentaţi pe economie: 4.300


Indice de frecvenţă (I.F.): 0,89‰

Sectoarele economiei naţionale în care au fost cele mai multe accidente de muncă în anul 2015
sunt:
 Construcţii de clădiri – cu 308 de accidentaţi, reprezentând 7,2% din totalul accidentaţilor din
economia naţională, cu 11,2% mai mult decât în anul 2014, când au fost 277 de accidentaţi;
 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor - cu 289 de accidentaţi,
reprezentând 6,7% din totalul accidentaţilor din economia naţională, cu 6,2% mai mult decât în anul
2014, când au fost 272 de accidentaţi;
 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte - cu 258 de accidentaţi, reprezentând 6,0% din
totalul accidentaţilor din economia naţională, cu 13,4% mai puţin decât în anul 2014, când au fost 298
de accidentaţi;
 Industria alimentară - cu 192 de accidentaţi, reprezentând 4,5% din totalul accidentaţilor din
economia naţională, cu 4,9% mai mult decât în anul 2014, când au fost 183 de accidentaţi;
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat - cu 189 de
accidentaţi, reprezentând 4,4% din totalul accidentaţilor din economia naţională, cu 13,9% mai mult
decât în anul 2014, când au fost 166 de accidentaţi;
 Comerţul cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete – cu 180 de
accidentaţi, reprezentând 4,2% din totalul accidentaţilor din economia naţională, cu 5,8% mai puţin
decât în anul 2014, când au fost 191 de accidentaţi;

2
Condiţii de Muncă / Working Conditions
 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor - cu 179 de
accidentaţi, reprezentând 4,2% din totalul accidentaţilor din economia naţională, cu 18,5% mai mult
decât în anul 2014, când au fost 151 de accidentaţi;
 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei - cu 177 de
accidentaţi, reprezentând 4,1% din totalul accidentaţilor din economia naţională, cu 15,7% mai mult
decât în anul 2014, când au fost 153 de accidentaţi.

ACCIDENTAŢI MORTAL ÎN ANUL 2015


ACCIDENTAŢ
Repartizare pe SECTOARE ECONOMICE (DIVIZIUNI)

I.F.=0,13‰
Construcţii de clădiri 11,5%
Transp terestre/prin conducte 10,4% I.F.=0,11 ‰
Silvicultură şi exploatare forestieră 7,7% I.F.=0,47 ‰

Com. cu ridicata (fără auto-moto) 6,6% I.F.=0,04‰

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 4,4% I.F.=0,10‰

Activ. de investigaţie şi protecţie 4,4% I.F.=0,07‰


..

Ind. Construcţii Metalice/Prod Metal 3,8% I.F.=0,09‰

Prod. Fz. Energ. Electricã/Termicã/Gaze/Apã caldã 3,8% I.F.=0,10‰

Lucrări de geniu civil 3,8% I.F.=0,07‰

Prelucrare lemn, fabr. prod. din lemn 3,3% I.F.=0,12‰

Alte activitati 40,4%

Nr. accidentaţi mortal pe economie: 183


Indice de frecvenţă (I.F.): 0,04‰

În anul 2015, sectoarele economiei naţionale în care au fost cele mai multe accidente mortale de
muncă sunt:
 Construcţii de clădiri - 21 accidentaţi mortal, reprezentând 11,5% din totalul accidentaţilor mortal
din economia naţională, cu 41,7% mai puţin decât în anul 2014, când au fost 36 accidentaţi mortal;
 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte - au fost 19 accidentaţi mortal, reprezentând
10,4% din totalul accidentaţilor mortal din economia naţională, cu 50% mai puţin decât în anul 2014,
când au fost 38 accidentaţi mortal;.
 Silvicultură şi exploatare forestieră - 14 accidentaţi mortal, reprezentând 7,7% din totalul
accidentaţilor mortal din economia naţională, cu 33,3% mai puţin decât în anul 2014 când au fost 21
accidentaţi mortal;
 Comerţul cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete - 12 accidentaţi mortal,
reprezentând 6,6% din totalul accidentaţilor mortal din economia naţională, cu 20% mai puţin decât
în anul 2014, când au fost 15 accidentaţi mortal;

3
Condiţii de Muncă / Working Conditions
 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe - 8 accidentaţi mortal reprezentând 4,4% din totalul
accidentaţilor mortal din economia naţională, cu 33,3% mai puţin decât în anul 2014, când au fost 12
accidentaţi mortal;
 Activităţi de investigaţii şi protecţie - 8 accidentaţi mortal reprezentând 4,4% din totalul
accidentaţilor mortal din economia naţională, cu 20% mai puţin decât în anul 2014, când au fost 10
accidentaţi mortal;
 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii - 7
accidentaţi mortal reprezentând 3,8% din totalul accidentaţilor mortal din economia naţională, cu
30% mai puţin decât în anul 2014, când au fost 10 accidentaţi mortal;
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat - 7
accidentaţi mortal reprezentând 3,8% din totalul accidentaţilor mortal din economia naţională, cu
40% mai mult decât în anul 2014, când au fost 5 accidentaţi mortal;
 Lucrări de geniu civil - 7 accidentaţi mortal, reprezentând 3,8% din totalul accidentaţilor mortal
din economia naţională, cu 65% mai puţin decât în anul 2014, când au fost 20 accidentaţi mortal.

ACCIDENTAŢI ÎN ANUL 2015


ACCIDENTAŢ
JUDEŢE
Repartizare pe JUDEŢ
Nr. total de accidentaţi pe economie: 4.300
Indice de frecvenţă: 0,89‰
BT
45
SM MM SV
92 142 61
IS
SJ BN
78
29 83 NT
BH
113 CJ 85
102 VS
MS HR
BC 26
130 46
AR 86
96 AB
HD 96 CV
42 GL
SB BV 30 VN
TM 99
93 205 35
182
PETR
170 BZ
38 BR
CS PH TL
VL AG 44
32 GJ 145 64
64 114 DB
54
42
IF
IL 21
127
MH BUC
CT
25 OT 193
984 CL 41
DJ 46 GR
60 TR
16
984 accidentaţi 24

101 - 205 accidentaţi


51 - 100 accidentaţi
16 - 50 accidentaţi

Un număr mare de accidentaţi în muncă, s-a înregistrat în anul 2015, în judeţele :


 Bucureşti – 984 accidentaţi reprezentând 22,9% din totalul accidentaţilor pe ţară, cu 4,3% mai
mult faţă de anul 2014, când au fost 943 de accidentaţi;
 Braşov – 205 accidentaţi, reprezentând 4,8% din totalul accidentaţilor pe ţară, cu 1,4% mai puţin
faţă de anul 2014, când au fost 208 de accidentaţi;
 Constanţa – 193 accidentaţi, reprezentând 4,5% din totalul accidentaţilor pe ţară, cu 7,2% mai
mult faţă de anul 2014, când au fost 180 de accidentaţi;
4
Condiţii de Muncă / Working Conditions
 Timiş – 182 accidentaţi, reprezentând 4,2% din totalul accidentaţilor pe ţară, la fel ca în anul
2014, când au fost 182 de accidentaţi;
 Petroşani (zona se evidenţiază separat în cadrul judeţului Hunedoara, deoarece activitatea de
securitate şi sănătate în muncă este gestionată separat, de către punctul de lucru Petroşani) – 170
accidentaţi, reprezentând 3,9% din totalul accidentaţilor pe ţară, cu 18,9% mai mult faţă de anul
2014, când au fost 143 de accidentaţi;
 Prahova – 145 accidentaţi, reprezentând 3,4% din totalul accidentaţilor pe ţară, cu 9,8% mai mult
faţă de anul 2014, când au fost 132 de accidentaţi;
 Maramureş – 142 accidentaţi, reprezentând 3,3% din totalul accidentaţilor pe ţară, cu 42 % mai
mult faţă de anul 2014, când au fost 100 de accidentaţi;
 Mureş – 130 accidentaţi, reprezentând 3% din totalul accidentaţilor pe ţară, cu 9,5% mai puţin
faţă de anul 2014, când au fost 137 de accidentaţi;
 Ilfov – 127 accidentaţi, reprezentând 2,9 % din totalul accidentaţilor pe ţară, cu 18,6% mai puţin
faţă de anul 2014, când au fost 156 de accidentaţi.

ACCIDENTAŢI MORTAL ÎN ANUL 2015


ACCIDENTAŢ
JUDEŢE
Repartizare pe JUDEŢ
Nr. accidentaţi mortal pe economie: 183
Indice de frecvenţă: 0,04‰
BT
3
SM MM
SV
2 6
8
IS
BN 5
SJ 5
3 NT
BH
13
3 CJ
4 HR VS
MS 2
4 BC
AR 2
9
7 AB
4
HD SB CV GL
3 VN
6 BV 1 2
TM 4
7
4 PETR
1
BZ
CS 8 BR
GJ VL AG PH TL
2 3
10 4 4 DB 3 2
4
IF 2 IL 0
MH
BUC
2 19 CT
OT CL 0
DJ TR 1
6 GR
1 2
19 accidentaţi 2

5 - 13 accidentaţi
1 - 4 accidentaţi

În anul 2015 un număr mare de accidentaţi mortal în muncă, s-a înregistrat în judeţele :
 Bucureşti – 19 accidentaţi mortal, reprezentând 10,4% din totalul persoanelor accidentate mortal
pe ţară, cu 56,8% mai puţin faţă de anul 2014, când au fost 44 de accidentaţi mortal;
 Neamţ – 13 accidentaţi mortal, reprezentând 7,1% din totalul persoanelor accidentate mortal pe
ţară, la fel ca în anul 2014, când au fost 13 accidentaţi mortal;
5
Condiţii de Muncă / Working Conditions

 Gorj – 10 accidentaţi mortal, reprezentând 5,5% din totalul persoanelor accidentate mortal pe ţară,
cu 50% mai puţin faţă de anul 2014, când au fost 5 accidentaţi mortal;
 Bacău – 9 accidentaţi mortal, reprezentând 4,9% din totalul persoanelor accidentate mortal pe
ţară, la fel ca în anul 2014, când au fost 9 accidentaţi mortal;
 Buzău – 8 accidentaţi mortal, reprezentând 4,4% din totalul persoanelor accidentate mortal pe
ţară, cu 100% mai mult faţă de anul 2014, când au fost 4 accidentaţi mortal;
 Suceava – 8 accidentaţi mortal, reprezentând 4,4% din totalul persoanelor accidentate mortal pe
ţară, cu 20 % mai puţin faţă de anul 2014, când au fost 10 accidentaţi mortal;
 Arad – 7 accidentaţi mortal, reprezentând 3,8 % din totalul persoanelor accidentate mortal pe ţară,
cu 40% mai mult faţă de anul 2014, când au fost 5 accidentaţi mortal;
 Braşov – 7 accidentaţi mortal, reprezentând 3,8% din totalul persoanelor accidentate mortal pe
ţară, cu 50 % mai puţin faţă de anul 2014, când au fost 14 accidentaţi mortal.

INDICII DE GRAVITATE ŞI DE DURATĂ MEDIE


INDICII
ÎNCHEIERI ITM ÎN PERIOADA: 2011 – 2015

70
48.5 50.1 48.3 46.4 48.0
50

30 Indice de gravitate ‰

10
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

90 66.3 66.4 63.4 63.4 61.4


70

50
Indice de durată medie
30

10
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

Pentru persoanele care au încheiat incapacitatea de muncă în anul 2015, indicele de durată medie
(numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat) a fost de 61,4 zile, cu 3,1% mai mic faţă de anul
2014, când a fost de 63,4 zile. Indicele de gravitate (numărul total de zile de incapacitate de muncă,
raportat la 1000 de angajaţi) a fost de 48 ‰, cu 3,4% mai mare faţă de anul 2014, când a fost 46,4 ‰.

6
Condiţii de Muncă / Working Conditions

ACCIDENTAŢI ÎN ANUL 2015


ACCIDENTAŢ
Repartizare pe grupe de vârste

ACCIDENTAŢI
TOTAL ACCIDENTAŢ ACCIDENTAŢI MORTAL
ACCIDENTAŢ

20-30 Ani
20-30 Ani
30-40 Ani

30-40 Ani
17-20 Ani
21,3% <17,>60 Ani 13,1% 13,1%
1,0 %
21,6%
<17;>60Ani
3,8 % 10,9%

20,7%
29,0% 33,9%
31,6%
40-50 Ani

50-60 Ani
50-60 Ani

40-50 Ani

Din punct de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat
faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani deţin ponderea cea mai mare, de 31,6%, urmate
de persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-40 de ani, care au ponderea de 21,6% din totalul persoanelor
accidentate în anul 2015.
De asemenea, persoanele din grupa de vârsta 40-50 de ani au procentul cel mai mare, de 33,9%, din
totalul accidentaţilor mortal în anul 2015.

ACCIDENTAŢI ÎN ANUL 2015


ACCIDENTAŢ

muncă
Repartizare pe grupe de vechime la locul de muncă

11,5% 3 la 5 Ani
5 la 10 Ani

16,6%
< 5 Ani 1 la 3 Ani
66,9%
31,1%
10,3%
10 la 20 Ani
6,2%
< 1 An
>20 Ani 24,3%

7
Condiţii de Muncă / Working Conditions
Din analiza accidentelor de muncă, din punct de vedere al vechimii la locul de muncă al
accidentaţilor, rezultă faptul că 66,9%, adică 2877 de lucrători din totalul accidentaţilor, sunt persoane cu
vechime de până la 5 ani (din care 31,1%, adică 1337 lucrători accidentaţi au vechime la locul de muncă
între 1 şi 3 ani), iar cei din grupa de vechime mai mică de un an reprezintă 24,3% din totalul
accidentaţilor.

Principalii indicatori din domeniul relaţiilor de muncă în anul 2015


În toate acţiunile de control, indiferent de tipul controlului, se verifică:
- îndeplinirea cerinţelor legale privind încadrarea în muncă;
- legalitatea clauzelor stipulate în contractele individuale de muncă, respectiv executarea acestora;
- modul de executare a contractelor individuale de muncă, timpul de lucru şi timpul de odihnă,
precum şi drepturile salariale acordate.
Cu ocazia acţiunilor de control, are loc o informare permanentă a angajatorilor cu privire la
obligaţiile ce le revin în domeniul relaţiilor de muncă şi în special cu privire la consecinţele practicării
muncii nedeclarate.
Astfel, acţiunile de control desfășurate în anul 2015 au condus la următoarele rezultate:

Denumirea indicatorilor Anul 2015


Număr total controale efectuate 72.882
Număr total angajatori sanctionaţi 18.145
Număr sancţiuni aplicate, total, din care: 27.487
- număr amenzi aplicate 9.516
- număr averismente scrise 17.971
Număr amenzi aplicate, total, din care: 9.516
- amenzi aplicate angajatorilor 9.303
- amenzi aplicate persoanelor fizice 213
Valoarea amenzilor aplicate (lei) 66.528.050
- valoare amenzi aplicate angajatorilor 66.158.050
- valoare amenzi aplicate persoanelor fizice 370.000
Număr măsuri dispuse ca urmare a neconformităţilor depistate 113.319

Depistarea cazurilor de muncă nedeclarată reprezintă unul dintre obiectivele principale ale
Inspecţiei Muncii, având în vedere că măsurile dispuse de către inspectorii de muncă şi sancţiunile
contravenţionale aplicate, conduc la descurajarea practicării muncii nedeclarate.
Inspecţia Muncii acţionează cu precădere pentru prevenirea, depistarea şi sancţionarea muncii
nedeclarate, urmărind ca prin mijloace proprii să combată şi să diminueze acest fenomen, scopul final
fiind încadrarea unui număr cât mai mare de angajaţi cu contracte individuale de muncă în vederea
reducerii riscurilor generate de practicarea muncii nedeclarate în toate domeniile economico – sociale.
Acţiunile de control care au ca obiectiv identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, se
efectuează atât în cadrul activităţii curente, regăsindu-se ca obiectiv obligatoriu în 97,38% din numărul
total de controale efectuate in anul 2015, cât şi prin organizarea şi desfăşurarea de campanii naţionale
pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării
frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor, respectiv, construcţii, industria textilă, prestări servicii,
8
Condiţii de Muncă / Working Conditions
industria alimentară şi panificaţie, industria lemnului, comerţ, pază, transport rutier de marfă şi persoane,
unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral, cabinete medicale, fabricarea
băuturilor alcoolice şi răcoritoare, unităţi care desfăşoară activitate pe timpul nopţii (baruri, discoteci,
jocuri de noroc, unităţi de comerţ cu program non stop, unităţi distribuţie carburant),grădiniţe cu program
prelungit, etc. în conformitate cu Programul Cadru Anual de Acţiuni al Inspecţiei Muncii .
In anul 2015 acțiunile de control privind identificarea si combaterea muncii nedeclarate s-au
concretizat în următoarele rezultate:
Nr. crt. Denumirea indicatorilor Anul 2015
1. Număr controale efectuate pentru combaterea muncii nedeclarate 70.976
2. Număr angajatori sancţionaţi pentru utilizarea forţei de muncă fără 3.072
forme legale de angajare, din care:
- angajatori sancţionaţi care folosesc la muncă tineri între 15-18 ani
fără forme legale de angajare 66
3. Număr persoane depistate fără forme legale de angajare 10.332
4. Număr sancţiuni aplicate angajatorilor care folosesc munca fără forme
3.083
legale
5. Număr sancțiuni aplicate persoanelor fizice care prestau muncă fără
1.594
încheierea unui contract individual de muncă
6. Valoarea amenzilor aplicate angajatorilor pentru folosirea muncii fără
46.288.000
forme legale (lei)
7. Valoarea amenzilor aplicate persoanelor fizice care prestau muncă fără
109.000
încheierea unui contract individual de muncă (lei)
8. Număr măsuri dispuse ca urmare a neconformităţilor depistate 4.991
9. Număr fapte prevăzute de Codul muncii ca fiind infracţiuni (primirea la
muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea de contracte
individuale de muncă anterior începerii activităţii) 273
10. Număr fapte prevăzute ca infracțiuni pentru încadrarea în muncă a
minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau nerespectarea
regimului de muncă al minorilor 60

În anul 2015, acţiunile de control privind combaterea muncii nedeclarate s-au intensificat prin:
1. Campanii nationale - Rezultatele obţinute în acţiunile de control tip campanie privind combaterea
muncii nedeclarate, sunt următoarele:

Măsura / Acţiunea perioada /rezultate


1.Campania naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată 28 – 29 aprilie
pentru lucrătorii angajaţi în domeniul construcţiilor 18 – 20 august
- număr unităţi controlate 1.265
- număr sancţiuni aplicate în total, din care: 415
- număr sancţiuni contravenţionale pentru muncă nedeclarată 125
- număr măsuri dispuse 1.740
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei), din care: 2.810.600
- valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată (lei) 2.310.000
- număr persoane depistate fără forme legale de angajare 363
- număr infracţiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără
14
încheierea contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii
2.Campania naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în 12 – 13 mai
domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase 2015
- număr unităţi controlate 1.044
9
Condiţii de Muncă / Working Conditions
Măsura / Acţiunea perioada /rezultate
- număr sancţiuni aplicate în total, din care: 315
- număr sancţiuni contravenţionale pentru muncă nedeclarată 32
- număr măsuri dispuse 1.416
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei), din care: 500.000
- valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată (lei) 370.000
- număr persoane depistate fără forme legale de angajare 74
- număr infracţiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără
3
încheierea contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii
3.Campania natională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată si
1 iul.- 4 sept.
verificarea respectării prevederilor legale in domeniul securității si sănătătii in
2015
muncă in unități care desfășoară activitate pe litoralul Mării Negre.
- număr angajatori controlati 800
- număr sancţiuni aplicate în total din care: 80
- număr sancţiuni contravenţionale pt. muncă nedeclarată 31
- număr măsuri dispuse 765
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei) din care: 922.900
- valoarea amenzilor aplicate pt. munca nedeclarată (lei) 470.000
- număr persoane depistate fără forme legale de angajare 48
- număr infracţiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără
5
încheierea contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii
4.Campania naţională ,,O zi pe săptămână”, care cuprinde actiuni de control
desfăşurate intr-o anumită zi a săptămânii, de inspectoratele teritoriale de Sept.- oct.
munca in vederea identificării cazurilor de muncă nedeclarată pe diferite 2015
domenii de activitate
- număr angajatori controlati 4.460
- număr sancţiuni aplicate în total, din care: 1.634
- număr sancţiuni contravenţionale pt. muncă nedeclarată 220
- număr măsuri dispuse 6.146
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei) din care: 3.634.100
- valoarea amenzilor aplicate pt. munca nedeclarată (lei) 2.940.000
- număr persoane depistate fără forme legale de angajare 462
5.Efectuarea unor acţiuni de control specifice, urmare Protocolului de cooperare
pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale in domeniul depozitării si Ian.- dec.
comercializării produselor cerealiere si a produselor de panificaţie încheiat cu 2015
ANAF
- număr controale efectuate 1.188
- număr persoane depistate care lucrează fără forme legale 87
- număr sanctiuni contraventionale aplicate 445
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei), din care : 796.400
- valoarea amenzilor aplicate pentru munca fără forme legale (lei) 740.000
6.Campania privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate
28 sept.- 9 oct.
de zilieri şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia în domeniile
2015
prevăzute la art. 11 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea
exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii
- număr controale efectuate 1.173
- număr sancţiuni contravenţionale aplicate 420
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei) 595.600
- număr măsuri dispuse 1.084
7.Campanie privind identificarea si combaterea cazurilor de muncă nedeclarată 9-27
si verificarea respectării prevederilor legale de securitate si sănătate in muncă noiembrie
in cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod CAEN 56-restaurante si 2015
10
Condiţii de Muncă / Working Conditions
Măsura / Acţiunea perioada /rezultate
alte activități si servicii de alimentație publică(baruri, cluburi de noapte,
cafenele, restaurante etc.)
- număr angajatori controlați 3.760
- număr angajatori sancționați din care: 1.243
- angajatori sancționați pentru folosirea forței de muncă fără forme legale de
198
angajare
- număr persoane depistate fără forme legale de angajare 311
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei) din care: 3.692.500
- valoarea amenzilor aplicate pt. munca nedeclarată (lei) 2.680.000
- număr infracţiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără
8
încheierea contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii
- număr măsuri dispuse 6.736

2. Efectuarea unor actiuni de control tematice - Rezultatele obţinute în acţiunile de control tematice,
sunt următoarele:

Măsura / Acţiunea perioada /rezultate


1.Campania Natională privind verificarea modului de respectare de către 6 - 17
angajatori a prevederilor legate de timpul de muncă, repaus si sărbători Iulie
legale. 2015
- număr controale efectuate 2.278
- număr sancţiuni contravenţionale aplicate 1.012
- valoarea totală a amenzilor aplicate 3.030.400
- număr masuri dispuse 3.552
2.Campanie privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la 8 – 16
relațiile de muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod decembrie
CAEN 8610 activități de asistență spitalicească 2015
- număr angajatori controlați 350
- număr sancțiuni aplicate, din care: 165
- număr sancțiuni aplicate pentru folosirea forței de muncă fără forme
2
legale de angajare
- număr persoane depistate fără forme legale de angajare 12
- valoarea totală a amenzilor aplicate (lei) din care: 45.500
- valoarea amenzilor aplicate pt. munca nedeclarată (lei) 20.000
- număr infracţiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără
1
încheierea contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii
- număr măsuri dispuse 729

În anul 2015, au fost identificate 6.672 persoane pentru care angajatorii nu au transmis în Registrul
general de evidenţă a salariaţilor (aplicatia informatică Revisal) contractele individuale de muncă ale
acestora şi 22.774 persoane pentru care transmiterea contractelor individuale de muncă s-a efectuat de
către angajator cu întârziere fată de termenul legal stabilit.
Controalele în baza H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor,
modificată şi completată s-au concretizat în următoarele rezultate în urma acțiunilor efectuate:

11
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Nr. crt. Denumirea indicatorilor Anul 2015


1. Număr controale efectuate 70.069
2. Număr sancţiuni aplicate, din care: 10.131
3. - număr amenzi 2.397
4. - număr avertismente 7.734
5. Valoarea amenzilor aplicate (lei) 9.065.000
6. Număr măsuri dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate 22.073

Evoluţia numărului de salariaţi activi înregistraţi în registrul general de evidenţă a salariaţilor în


perioada ianuarie – decembrie 2015 este următoarea:

Data referinţă Număr salariaţi activi* Contracte individuale de muncă active*


31 ianuarie 2015 5.195.370 5.811.022
28 februarie 2015 5.222.440 5.849.135
31 martie 2015 5.266.965 5.908.311
30 aprilie 2015 5.296.435 5.991.108
31 mai 2015 5.335.157 6.046.715
30 iunie 2015 5.356.911 6.065.968
31 iulie 2015 5.389.182 6.116.816
31 august 2015 5.378.067 6.094.207
30 septembrie 2015 5.378.723 6.098.953
31 octombrie 2015 5.535.929 6.132.648
30 noiembrie 2015 5.428.715 6.162.739
31 decembrie 2015 5.378.487 6.093.646
* Aflaţi în evidenţă la data de referinţă.

Evoluţia numărului de contracte individuale de muncă active înregistrate în registrul general de


evidenţă a salariaţilor în anul 2015, pe luni, se prezintă astfel:

Numărul de contracte de muncă active, pe luni, (la sfârșitul perioadei)


TOTAL din care:
Data Durată nedeterminată Durată determinată
Normă Timp Normă Timp
Total % Total %
întreagă parţial întreagă parţial
31.01. 5.811.022 4.454.065 889.492 5.343.557 91,96 338.077 129.388 467.465 8,04
28.02. 5.849.135 4.475.815 897.787 5.373.602 91,87 342.732 132.801 475.533 8,13
31.03. 5.908.311 4.503.313 905.463 5.408.776 91,55 359.719 139.816 499.635 8,45
30.04. 5.991.108 4.529.021 910.521 5.439.542 90,79 396.081 155.485 551.566 9,21
31.05. 6.046.715 4.555.800 923.215 5.479.015 90,59 406.948 160.752 567.700 9,41
30.06. 6.065.968 4.573.261 925.554 5.498.815 90,65 412.813 154.340 567.153 9,35
31.07. 6.116.816 4.591.357 941.956 5.533.313 90,46 422.671 160.832 583.503 9,54
31.08. 6.094.207 4.593.051 940.095 5.533.156 90,79 412.815 148.246 561.061 9,21
30.09. 6.098.953 4.608.054 940.602 5.548.656 90,98 404.616 145.681 550.297 9,02
31.10. 6.132.648 4.627.175 944.995 5.572.170 90,86 406.233 154.245 560.478 9,14
30.11. 6.162.739 4.645.494 954.081 5.599.575 90,86 407.785 155.379 563.164 9,14
31.12. 6.093.646 4.641.738 950.126 5.591.864 91,76 362.156 139.626 501.782 8,24

12
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Repartizarea pe judete a numărului de controale efectuate privind depistarea și combaterea muncii


nedeclarate în anul 2015 se prezintă astfel:

NUMĂR CONTROALE EFECTUATE PRIVIND


NUMĂ
DEPISTAREA ŞI COMBATEREA MUNCII FĂRĂ FORME LEGALE
în perioada Ian-
Ian-Dec 2015
JUDEŢE
Repartizare pe JUDEŢ

BT
SM 1077
MM
946 SV
1620
2407
BN IS
SJ
977 1890
869 NT
BH CJ 1495
2481 2472 MS HR VS
820 1152 BC
882
AR 1700
1675 AB
1655
CV
HD SB VN GL
TM BV 668
1441 1988 1282 1988
4186 2684

BZ
CS VL AG PH BR
1399 TL
1010 GJ 1305 1799 1347
DB 2102 784
1030
1063
IF IL 1127
MH 2294
BUC
816 6109
CL 1353 CT
DJ OT
GR 3920
2010 1442 TR
6109 – CONTROALE 661
1050
2010 – 4186 CONTROALE
1010 – 2000 CONTROALE
< 1000 – CONTROALE

În anul 2015, repartizarea pe judete a numărului de persoane depistate fără forme legale de angajare
se prezintă după cum urmează:

NUMĂR PERSOANE DEPISTATE


NUMĂ
FĂRĂ FORME LEGALE DE ANGAJARE
în perioada Ian-
Ian-Dec 2015
JUDEŢE
Repartizare pe JUDEŢ

BT
SM MM 62
43 SV
51
149 IS
BN
SJ 203
67 NT
BH 86
302
846 CJ
128 MS HR VS
337 72 BC 105
AR 165
712 AB
112 CV GL
SB BV 43 VN
TM HD 242
224 304 255
294 148
BZ
BR
CS PH 111 TL
VL AG 223
217 GJ 174 91
86 491 DB
115
238 IF IL 161
106
MH BUC
23 1960 CT
DJ OT CL 155
GR 564
203 147 TR 203
1960 PERSOANE 114

500 – 800 PERSOANE


200 – 500 PERSOANE
100 – 200 PERSOANE
< 100 PERSOANE

13
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Pentru atingerea obiectivelor activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv


reducerea în mod constant şi semnificativ a numărului de accidente de muncă şi de îmbolnăviri
profesionale şi îmbunătăţirea continuă a nivelului de securitate şi sănătate al fiecărui loc de muncă, în
perioada ianuarie – decembrie 2015, Inspecţia Muncii a desfăşurat controale cu caracter preventiv la toate
categoriile de angajatori.

Indicatori Anul 2015


Număr controale efectuate 57.121
Număr neconformități constatate 82.865
Număr măsuri dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate 82.953
Număr sancţiuni contravenţionale aplicate 79.017
Număr amenzi 4.491
Valoarea sancţiunilor aplicate - lei 22.548.800
Număr unităţi a căror activitate a fost sistată 86
Număr echipamente de muncă oprite din funcţiune 337

14
Condiţii de Muncă / Working Conditions
Campanii şi acţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă desfăşurate în anul 2015

A. Campanii europene
1. Campanie: privind “locuri de muncă sigure şi sănătoase - gestionarea stresului şi al
riscurilor psihosociale la locul de muncă”. Perioada de desfăşurare: Trimestrele III-IV 2015
Obiective:
 Promovarea evenimentului prin distribuirea materialelor şi informaţiilor privind stresul şi
riscurile psihosociale la locurile de muncă, puse la dispoziţie de punctul focal al Agenţiei
Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă. În acest scop Inspecţia Muncii a mediatizat
această Campanie Europeană prin mass-media şi prin website-urile Inspecţiei Muncii şi ale
inspectoratelor teritoriale de muncă.
 Furnizarea de informaţii şi promovarea utilizării unor instrumente simple şi practice pentru
gestionarea riscurilor psihosociale şi a stresului la locul de muncă în scopul reducerii
impactului acestora asupra lucrătorilor.
Din statisticile elaborate la nivelul uniunii europene s-a identificat stresul asociat cu munca ca cea
de-a doua problemă ca frecvenţă, printre problemele de sănătate asociate cu munca în Europa – după
afecţiunile musculo-scheletale. Aproximativ jumătate dintre lucrători consideră că stresul este un aspect
obişnuit la locul lor de muncă; un procent cuprins între 50% şi 60% din numărul total de zile de lucru
pierdute poate fi atribuit stresului la locul de muncă. Într-un sondaj european recent efectuat de EU-
OSHA, cele mai comune cauze ale stresului la locul de muncă au fost reorganizarea sau nesiguranţa
locului de muncă (72% dintre respondenţi), programul de lucru prelungit sau volumul de lucru excesiv
(66%) şi hărţuirea la locul de muncă (59%); acelaşi sondaj a arătat că aproximativ patru din zece lucrători
consideră că stresul nu este bine gestionat la locul lor de muncă. De regulă, absenţele legate de stres tind
să fie mai îndelungate decât cele generate de alte cauze.
Potrivit datelor EUROSTAT, pe o perioadă de nouă ani, 28% dintre lucrătorii europeni au
raportat faptul că expunerea la riscuri psihosociale le-au afectat sănătatea psihică.
Au fost organizate acţiuni specifice la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă (sesiuni de
instruire - informare - conştientizare, de conferinţe, workshop-uri, competiţii de postere, de fotografii,
conferinţe de presă) la care au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai angajatorilor, ai partenerilor sociali
(sindicate, patronate), institutelor de cercetare şi de învăţământ, serviciilor externe de prevenire şi
protecţie precum şi alţi factori interesaţi. În cadrul acestora au fost diseminate informaţii privind aceste
riscuri şi au fost prezentate metode şi instrumente de evaluare a riscurilor psihosociale de la locurile de
muncă. De asemenea s-a urmărit creşterea gradului de sensibilizare privind problema tot mai serioasă a
stresului şi a riscurilor psihosociale la locurile de muncă precum şi sublinierea efectelor pozitive ale
gestionării riscurilor psihosociale şi a stresului, inclusiv prin prezentarea unor argumente de ordin
economic.
Cu ocazia Săptămânii Europene, în luna octombrie 2015 s-au desfăşurat 4 conferinţe regionale în
centrele: Iasi, Cluj, Timisoara si Ilfov. În cadrul acestor conferinţe au fost prezentate cele mai bune
lucrări, studii sau articole privind stresul şi factorii psihosociali din mediul de muncă.

15
Condiţii de Muncă / Working Conditions
În această perioadă, în toată ţara, prin colaborarea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă cu
organizatori din partea Punctului Focal România al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în
Muncă, au fost organizate diferite întâlniri cu factorii interesaţi, conferinţe, seminarii sau sesiuni de
informare.
In cadrul evenimentului, Inspecţia Muncii a evidenţiat rolul său de partener activ în dezvoltarea
de iniţiative care vizează consolidarea culturii de prevenire a riscurilor profesionale, prin acţiuni care
vizează informarea, conştientizarea, îndrumarea şi controlul modului de aplicare a legislaţiei de securitate
şi sănătate în muncă. Abordarea comună, în parteneriat, a aspectelor de prevenire şi protecţie poate
contribui la realizarea unui mediu de lucru sigur şi sănătos, acesta reprezentând un element esenţial pentru
calitatea muncii.

B. Campanii naţionale în domeniul SSM


1. Campanie: privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „VALENŢE
CULTURALE în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă” - Perioada de desfăşurare: Trimestrele I-IV
2015.
În cadrul Campaniei naţionale „VALENŢE CULTURALE ale Securităţii şi Sănătăţii în muncă”,
pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale, au fost parcurse
umătoarele activităţi:
 elaborarea metodologiei campaniei;
 contactarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene pentru prezentarea proiectului, selectarea şcolilor
participante şi modificarea protocolului dacă este cazul, sau încheierea unui protocol de
colaborare dacă precedentul nu a fost încheiat până în anul 2015;
 instruirea cadrelor didactice de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale
de muncă;
 întocmirea şi transmiterea la Inspecţia Muncii a Raportului intermediar;
 desfăşurarea cursurilor pe parcursul a 14 săptămâni.
Campania s-a derulat în 40 de judeţe, iar rezultatele aferente acestei Campanii au fost
următoarele:
 s-au încheiat protocoale de colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene din 39 de judeţe;
 au fost instruite 665 cadre didactice;
 au participat 268 unităţi şcolare, din care 31 licee teoretice;
 ulterior au aderat la acţiune şi alte unităţi de învăţământ.
Conform metodologiei, indicatorii de performanţă stabiliţi au fost:
 derularea proiectului în toate judeţele;
 instruirea a minim 6 cadre didactice/judeţ (~250 de cadre didactice la nivel de ţară);
 derularea proiectului în minimum 3 unităţi de învăţământ/de judeţ (126 de şcoli la nivel de
ţară).
Conform sintezei rapoartelor finale transmise de către ITM-uri, la proiect au participat un număr
de 16.404 elevi din 311 unităţi şcolare.

16
Condiţii de Muncă / Working Conditions
În comparaţie cu anul precedent, numărul cadrelor didactice și al elevilor implicați a crescut
semnificativ datorită recunoaşterii concursului “Ştiu şi aplic” de către Ministerul Educaţiei Naţionale
(1.610 profesori implicați în anul 2015, față de 1.012 profesori implicați în anul 2014 și 16.404 elevi în
anul 2015 față de 13.075 elevi în anul 2014).
Proiectul s-a desfăşurat și în primul semestru al anului şcolar 2015-2016 pentru ca elevii şi
cadrele didactice participante la Campania Valenţe culturale ale SSM să poată participa la concursul de
specialitate „Ştiu şi aplic”.
În metodologia pentru anul școlar 2015-2016 a Campaniei Valenţele culturale ale Securității și
Sănătății în Muncă se vor avea în vedere:
 mărirea duratei etapei de contactare a inspectoratelor şcolare judeţene, încheierea și/sau
prelungirea protocoalelor existente, contactarea şcolilor/profesorilor şi instruirea acestora;
 implicarea tuturor județelor;
 actualizarea şi completarea suportului de curs ținând cont de și de propunerile venite de la
profesori și elevi;
 organizarea de vizite la societăţi comerciale reprezentative din judeţ (de preferinţă câte una
pentru fiecare an de studiu/liceu), acestea având ca obiectiv consolidarea cunoştinţelor
acumulate;
 participarea inspectorilor din grupul de lucru la cel puţin 3 ore predate de profesori;
 explicarea mai detaliată a modului de completare a chestionarelor;
 refacerea chestionarelor de raportare la Inspecţia Muncii pentru simplificarea sintetizării
rezultatelor de la ITM-uri;
 acordarea de sprijin Inspectoratului Şcolar Judeţean la organizarea concursului de specialitate
Ştiu şi aplic! şi la pregătirea elevilor participanţi la etapele judeţeană şi naţională.
2. Campanie: “de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în
muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice” - Perioada de desfăşurare: 2 noiembrie 2015
– 8 ianuarie 2016.
Obiectiv - Identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere,
transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice precum şi modul în care
aceştia respectă prevederile legale în vigoare.
Rezultatele campaniei:
 492 angajatori controlaţi;
 305 număr deficienţe constatate;
 322 măsuri dispuse;
 193 angajatori sancţionaţi;
 245 sancţiuni contravenţionale, din care: 225 avertismente și 20 amenzi contravenţionale;
 55.000 lei - valoarea totală a amenzilor aplicate.
 Pentru încălcări grave ale Legii 126/1995 modificată şi completată, s-a dispus continuarea
cercetărilor sub aspect penal în 4 cazuri depistate, de ITM Alba (2) şi ITM Bihor (2).

17
Condiţii de Muncă / Working Conditions
 Pentru 11 societăţi comerciale s-a dispus ca măsură retragerea autorizaţiei pentru încălcarea
reglementărilor legale în vigoare cu privire la respectarea condiţiilor iniţiale de obţinere a
acesteia, privind deţinerea, transportul şi comercializarea articolelor pirotehnice – respectiv
ITM Constanţa, ITM Gorj, ITM Maramureş, ITM Sălaj, ITM Sibiu.
3. Campanie: “pentru verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în
muncă la agenții economici care au ca obiect de activitate cod CAEN 56 – restaurante și alte activități și
servicii de alimentație publică (baruri și alte localuri în care se prestează activități de servire a
băuturilor, cluburi de noapte, cafenele, etc.)”. Perioada de desfăşurare: 2 noiembrie 2015 – 27 noiembrie
2016, suplimentar programului cadru de acţiuni.
Obiectiv - Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea,
de către angajatorii din domeniul restaurante şi alte activităţi şi servicii de alimentaţie publică – cod
CAEN 56, a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; eliminarea tuturor
neconformităţilor constatate; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea
ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.
Rezultatele campaniei:
 2.830 controale efectuate;
 4.903 deficienţe constatate;
 4.782 măsuri dispuse;
 2.422 angajatori sancţionaţi;
 4.767 sancţiuni contravenţionale, din care: 4.490 avertismente și 277 amenzi contravenţionale;
 1.358.500 lei - valoarea totală a amenzilor aplicate.

C. Acţiuni în domeniul SSM


1. Acţiune: „Verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în
muncă la lucrările din domeniul construcţiilor” - Perioada de desfăşurare: Trimestrele I-IV 2015.
Obiectivele generale ale acțiunii:
 creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul
construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă, având obiectiv declarat instaurarea stării de bine la locul de muncă, cu
consecinţe benefice în plan social şi profesional;
 diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea
prevederilor legale de către angajatorii din domeniul construcţiilor.
Rezultatele acţiuni de control:
 3.691 angajatori controlaţi;
 6.869 deficienţe constatate;
 6.863 măsuri dispuse;
 3.511 angajatori sancţionaţi;
 6.634 sancţiuni contravenţionale;
 29 echipamente de muncă oprite din funcţiune;

18
Condiţii de Muncă / Working Conditions
 2.982.600 lei - valoarea totală a amenzilor aplicate.
Principalele neconformităţi constatate:
 lipsa măsurilor de prevenire a căderilor de la înălţime cu mijloace de protecţie colectivă
(balustradele, platformele ori plasele de prindere);
 lipsa măsurilor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului (prin sprijinire,
taluzări sau alte mijloace corespunzătoare),
 neutilizarea echipamentelor individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau
alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci) de către lucrători.
2. Acţiune: „Acţiune de control privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la
expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă, ţinând cont de modificările legislative în
domeniu (Regulamentul REACH şi CLP) - Perioada de desfăşurare: Trimestrele II-IV 2015.
Obiectivele acțiunii:
 Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale generate de expunerea
lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi;
 Monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii
şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenţi chimici periculoşi (directiva agenţi chimici – DAC1,
directiva cancerigeni şi mutageni – DCM2 şi Regulamentul nr. 1907/2006 - REACH);
 Centralizarea datelor în vederea analizei eficienţei controalelor şi elaborării rapoartelor
naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.
În conformitate cu metodologia acţiunii, în perioada 12–15 mai 2015 s-a desfăşurat instruirea
timp de două zile a 46 inspectori de muncă din domeniul securităţii şi sănătății în muncă în două centre:
la Sibiu (12-13 mai) şi la Braşov (14-15 mai).
Inspectorii de muncă au fost instruiţi conform Stagiului de formare de formatori în domeniul
punerii în aplicare a regulamentelor REACH şi CLP organizat de Forumul pentru schimbul de informaţii
privind aplicarea cu ajutorul Agenţiei Europene pentru substanţe chimice (ECHA), Helsinki (Finlanda),
în perioada 20-21 noiembrie 2014.
Au fost realizate 374 de controale de către 41 de ITM-uri, ceea ce reprezintă o participare în
creştere faţă de anul precedent. Indicatorul propus a fost de ~400 de controale la nivel naţional.
Aproape jumătate s-au desfăşurat în întreprinderi mici şi în microîntreprinderi, respectiv 48,5%
din controalele efectuate în anul 2014 şi 50,5% din cele din anul acesta.
Cele mai frecvente domenii de activitate controlate au fost: fabricarea produselor chimice,
agricultura, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tăbăcirea şi finisarea pieilor, industria
construcţiilor metalice şi sănătate.
Controalele în companii aparţinând codului CAEN 20 Fabricarea substanţelor şi preparatelor
chimice, în care lucrătorii au mai multe cunoştinţe despre substanţele chimice, au fost în scădere,

1
Directiva 98/24/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi chimici în munca a fost transpusă
în H.G. nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici.
2
Directiva 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul
de munca a fost transpusă în H.G. nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
19
Condiţii de Muncă / Working Conditions
reprezentând 20 % din totalul controalelor efectuate în anul 2014 şi numai 12% din cele efectuate în anul
curent, ceea ce corespunde indicatorilor de performanţă ai acţiunii.
Din punctul de vedere al titularilor de obligaţii REACH, s-au făcut controale la
producători/importatori, la producătorii de articole (PA), dar cele mai multe au fost la utilizatorii din aval,
conform ţintei stabilite în metodologia acţiunii.
În ceea ce priveşte controlul punerii în aplicare a legislaţiei de protecţie a lucrătorilor expuşi la
agenţi chimici periculoşi, respectiv DAC şi DCM (tab. 5), s-au făcut următoarele constatări:
 în medie s-a dispus acelaşi număr de măsuri/control, respectiv, 1,33 măsuri/control în anul
2014 şi 1,37 măsuri/control în anul 2015;
 în peste 90% dintre controale, s-au dispus între 0 şi 3 măsuri;
 a crescut frecventa sancţiunilor contravenţionale aplicate, de la o amendă la 75 de controale în
anul 2014, la o amendă la 27 de controale în anul curent;
 în medie s-a dispus acelaşi număr de avertismente, adică 1,2 avertismente/control în anul 2014
şi 1,26 avertismente în acest an;
 în cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în cele mai multe cazuri s-au dispus 1
sau 2 măsuri, în timp ce în cazul companiilor mijlocii şi mari, cel mai frecvent s-a dispus o
măsură sau niciuna.
În ceea ce priveşte verificarea respectării prevederilor REACH, s-au constat modificări faţă de
raportările din anul precedent, ceea ce dovedeşte evoluţii atât ale inspectorilor de muncă care au acumulat
cunoştinţe, experienţă, cât şi ale angajatorilor care devin conştienţi de obligaţiile REACH care le revin şi
depun eforturi să se conformeze.
3. Acţiune: „Verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea
autovehiculelor” – cod CAEN 4520 - Perioada de desfăşurare: Trimestrele I-IV 2014.
Obiectivul acțiunii. Acţiunea îşi propune creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi
lucrătorilor care desfăşoară activităţi de reparaţii ale autovehiculelor (service-uri auto), repararea,
ajustarea sau înlocuirea pneurilor (vulcanizări auto), respectiv servicii de spălătorie auto (spălatorii auto),
privind necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă.
Etapele acțiunii:
 pregătirea campaniei la nivel de ITM: februarie:
- stabilirea grupului de lucru;
- identificarea agenților economici care vor fi controlați;
- întocmirea Fișei acțiunii (nr.14).
 controale la punctele de lucru/sediul angajatorilor: martie – noiembrie;
 raportările rezultatelor în primele 5 zile ale lunilor iunie, septembrie, decembrie;
 raportarea finală centralizată a tuturor controalelor la Inspectia Muncii: 11.12.2015;
 întocmirea raportului final Inspecţia Muncii: 18.12.2015.

20
Condiţii de Muncă / Working Conditions

La nivel national, au fost identificați, ca urmare a raportărilor inspectoratelor teritoriale de


muncă, 2.003 angajatori la care se vor desfășura acțiunile de control.
Rezultatele controalelor efectuate în perioada martie – august 2015:
 angajatori controlați: 1.653 (controale tematice), iar 145 (verificarea măsurilor dispuse);
 2.949 deficiențe constatate;
 1.949 măsuri dispuse;
 1.457 angajatori sancționați;
 2.826 sancțiuni contravenționale aplicate, din care: 2.699 avertismente și 116 amenzi
contravenționale;
 411.000 lei, valoarea amenzilor aplicate.
4. Acţiune: „Verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în
domeniile silvicultură şi exploatare forestieră” - Perioada de desfăşurare: trimestrele I şi IV 2015.
Obiectivul acţiuni. Conştientizarea angajatorilor în ce priveşte necesitatea respectării prevederilor
legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi control de verificare în teren a desfăşurării
activităţilor în aceste sectoare economice.
Activităţi desfăşurate în semestrul I 2015. Controalele s-au desfăşurat ca urmare a înregistrării
unui număr mare de accidente mortale şi cu invaliditate în aceste judeţe, în perioada 2010-2014.
Acţiunea de control privind respectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în
domeniile silvicultură şi exploatare forestieră s-a desfăşurat în semestrul I 2015 în 3 etape în judeţele:
Gorj, Neamţ şi Sibiu și s-au concretizat în următoarele rezultate:
ITM Gorj ITM Neamţ ITM Sibiu
Angajatori controlaţi 9 14 18
- salariați - număr 110 1.507 459
Deficienţe constatate 16 20 36
Sancţiuni contravenţionale, din care 16 20 36
- avertismente 13 16 33
- amenzi 3 5 3
Valoarea totală a amenzilor aplicate - lei 11.500 17.000 9.000

De asemenea, au mai avut loc ședinţe cu agenţii economici din silvicultură şi exploatări forestiere
desfăşurate la sediul Direcţiilor Silvice în cadrul cărora s-au pus în discuție producerea unor evenimente
deosebite la nivel naţional şi au fost discutate problemele curente existente în aceste sectoare de activitate,
problemele ridicate de către agenţii economici şi ocoalele silvice participante şi instituţiile prezente la
dezbateri. Activităţi desfăşurate în trimestrele III şi IV 2015:
ITM Maramureș ITM Argeș ITM Vrancea
Angajatori controlaţi 11 11 13
- salariați - număr 936 402 254
Deficienţe constatate 15 15 25
Sancţiuni contravenţionale, din care 15 15 25
- avertismente 13 13 25
- amenzi 2 2 -
Valoarea totală a amenzilor aplicate - lei 8.000 11.500 -

21
Condiţii de Muncă / Working Conditions

5. Acţiune: „Verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate cerinţele minime de


securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
în activităţile din agricultură şi industria alimentară” - Perioada de desfăşurare: trimestrele II - IV 2015.
Obiectivele acţiunii au vizat următoarele:
 Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte
necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă a echipamentelor de muncă în activităţile din
agricultură şi industria alimentară;
 Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a
cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă, a
echipamentelor, în vederea prevenirii producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale.
Rezultatele acţiunii desfăşurate în etapa de control propriu-zisă se prezintă, astfel:
activităţi din activităţi din
Indicatori
agricultură industria alimentară
Număr angajatori controlaţi: 619 926
Număr neconformități 1.169 1.553
Număr angajatori sancţionaţi 565 843
Număr sancţiuni contravenţionale, din care: 1.058 1.398
- avertismente 1.027 1.321
- amenzi contravenţionale 31 72
Valoarea sancţiunilor contravenţionale - lei 140.500 306.000
Număr măsuri dispuse pentru remedierea
deficienţelor 1.172 1.508

Rezultatele acţiunii pentru pentru etapa a-II-a privind modul de realizare a măsurilor dispuse în
etapa I de control:
activităţi din activităţi din
Indicatori
agricultură industria alimentară
Număr angajatori controlaţi: 589 487
Număr măsuri realizate 1.149 871
Număr măsuri nerealizate, din care: 23 637
- amenzi contravenţionale 3 4
Valoarea sancţiunilor contravenţionale - lei 38.000 18.500

6. Acţiune: „Îmbunătăţirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderi din


categoria întreprinderilor mari şi mijlocii” - Perioada de desfăşurare: trimestrele I - IV 2015 -
suplimentar programului cadru de acţiuni.
Obiectivele acțiunii au vizat următoarele:
 Îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă în întreprinderile mijlocii şi mari, prin
scăderea numărului de neconformităţi prezente în mediul de muncă;
 Promovarea de către inspectorii de muncă a rezultatelor finale, precum şi a unora din
rezultatele intermediare obţinute, ca exemple de bune practici privind îmbunătăţirea stării de
securitate şi sănătate în muncă pentru celelalte întreprinderi/unităţi mijlocii şi mari din judeţ.

22
Condiţii de Muncă / Working Conditions
Inspectorii de muncă au urmărit atingerea obiectivelor prin desfăşurarea de activităţi de
informare, conştientizare, monitorizare şi control privind respectarea prevederilor legale referitoare la
legislaţia de securitate şi sănătate în muncă la întreprinderi din grupul țintă. Fiecare inspector de muncă
din domeniul securității și sănătății în muncă a nominalizat 2 întreprinderi, de preferință o întreprindere
mijlocie şi una mare sau unde nu s-a putut altfel, din cauza profilului economic al județului, a nominalizat
2 întreprinderi mijlocii, din cele repartizate activităţii de control.
Din analiza rezultatelor obținute în etapele I-III și a V-a, se desprind următoarele aspecte:
Indicatori Etapele I-III Etapa a V-a
Unități propuse spre control 894 -
Unități controlate, din care: 846 846
- unități mari 254 254
- unități mijlocii 592 592
- unități care desfășoară activități cu riscuri mari 357 366
Număr lucrători în unitățile controlate 277.023 276.681
Număr deficiențe constatate 2.840 866
Număr măsuri dispuse 2.851 871
Număr sancţiuni aplicate, din care: 2.475 610
- avertismente 2.440 594
- amenzi 35 17
Cuantumul amenzilor aplicate - lei 186.000 91.500
Numări sistări de activitate 1 -
Număr opriri din funcțiune EM 10 15

In lunile iulie și august inspectoratele teritoriale de muncă au făcut controale în vederea verificării
realizării măsurilor dispuse, iar in lunile noiembrie și decembrie au realizat controale de evaluare a stări
finale de SSM din întreprinderi (etapele IV și V).
7. Acţiune: „28 aprilie - Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă”
Celebrarea Zilei internaţionale a securităţii şi sănătăţii în muncă face parte Strategia Globală
pentru securitate şi sănătate în muncă (SSM) a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) şi este un
element cheie al Programului său Safe Work pentru SSM şi mediu. 28 aprilie este, de asemenea, o zi în
care mişcarea sindicală din lume onorează memoria victimelor accidentelor şi bolilor profesionale şi
organizează acţiuni diverse în întreaga lume.
8. Acţiune: „privind verificarea modului în care se respectă prevederile O.U.G. nr. 99/2000
privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor
încadrate în muncă”.
În perioada 6 iulie – 28 august 2015, Inspecţia Muncii a desfăşurat acţiuni de control, privind
verificarea modului în care se respectă prevederile legale referitoare la măsurile asigurate de către
angajatori pentru protecţia lucrătorilor în perioadele cu temperaturi ridicate extreme.
Rezultatele acţiunii sunt următoarele:
 2.172 angajatori controlaţi;
 858 număr deficienţe constatate;
 807 sancţiuni contravenţionale, din care: 780 avertismente și 27 amenzi;
 86.600 lei valoarea totală a amenzilor aplicate.

23
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Dialog Social

La 31 decembrie 2015, numărul unităţilor cu mai mult de 21 de angajați, înregistrate la


Inspectoratele Teritoriale de Muncă, a fost de 41.976. Dintre acestea, 11. 042 aveau forma de proprietate
de stat, 30.301 forma privată, 377 formă mixtă, iar 306 alte forme.
La nivel de regiuni, situația se prezintă astfel: în regiunea Bucureşti-Ilfov -9.275 unități, din care
7.893 în municipiul București, cu 6.655 unități private și 1.135 de stat. Urmează regiunea Nord-Vest cu 5.785
unități, din care 4.295 private și 1.463 de stat, regiunea Sud-Muntenia cu 5.266 unități, din care 3.395 private și
1.820 de stat, iar regiunea Centru 5.254 unități, din care 3.766 unități private.
La nivelul anului 2015, numărul conflictelor de interese a fost în număr de 35, cu 16 mai mult față de
aceeași perioadă a anului 2014, iar numărul salariaţilor participanţi la conflicte a fost de 30.236, față de
7.818.
Pe activităţi economice, în anul 2015 au fost înregistrate 17 conflicte de interese în domeniul
industriei prelucrătoare, iar numărul participanților a fost de 14.044, reprezentând 46,45% din totalul
salariaților participanți la conflicte. Cei mai mulți participanți au luat parte la conflictul din cadrul
activității economice – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, și
anume în număr de 10.744. Urmează două conflicte din cadrul activității de producție, transport și
distribuție a energiei electrice cu un număr de 5.748 participanți. În domeniul de intermedieri financiare,
cu excepția activităților de asigurari și ale fondurilor de pensii s-a înregistrat un conflict de interese la care
au participat 3.801 salariați.

Numărul conflictelor de interese pe activităţi economice, în anul 2015

Activităţi de servicii Administrație publică


Activități administrative și apărare, asigurări
5.88% sociale din sistemul
profesionale, Învățământ
științificde și tehnice public 2,94% Industria
2.94%
8.82% prelucrătoare
50.00%
Intermediei
financiare
2.94%

Informații și
comunicații
2.94%
Transport şi
depozitare
8.82%
Comerț cu ridicata și Producția și
cu amănuntul Distribuţia apei,
furnizarea de energie
2.94% salubritate,etc
electrică și termică,
2.94%
gaze, etc.
8.82%

Referitor la numărul conflictelor de interese și al salariaților care au participat la conflict și modul


de soluționare a acestora pe regiuni/județe, acestea au fost consemnate astfel: în regiunea Sud-Muntenia
s-au înregistrat cinci conflicte cu 12.080 participanți, în regiunea București-Ilfov s-au înregistrat opt
24
Condiţii de Muncă / Working Conditions
conflicte cu 9.002 participanți, în Municipiul București înregistrându-se șapte conflicte cu 8.562
participanți. În regiunea Sud-Vest Oltenia a fost înregistrat un conflict de interese cu 4.984 participanți,
acesta fiind consemnat în județul Gorj.
Din analiza conflictelor de interese pe grupe de întreprinderi, în zona întreprinderilor cuprinse
între 10.001-20.000 salariați au fost înregistrate două conflicte de interese la care au participat 15.692
salariați, în în grupa 301-800 s-au înregistrat unsprezece conflicte la care au participat 4.095 salariați, iar
în grupa 5.001-10.000 a fost înregistrat un conflict cu 3.801 participanți.
Din analiza lunară reiese că în luna ianuarie au fost consemnate 3 conflicte de interese cu 12.044
salariați, în luna februarie 2 conflicte cu 5.118 salariați, iar în luna octombrie 3 conflicte cu
3.963.salariați. La Inspecția Teritorială de Muncă au fost înregistrate 17 conflicte de interese, iar la
intreprinderi 18 conflicte de interese.
Numărul conflictelor de interese pe grupe de intreprinderi,
anii 2014 - 2015

20 16
15 8 11 9
10
1 1
5 2 2 0 1
0
1 2 0 0
0
0

Numărul conflictelor de interese, pe grupe de intreprinderi, în anul 2015


Numărul conflictelor de interese, pe grupe de intreprinderi, în anul 2014

Numărul salariaților care au participat la conflicte,


anii 2014 - 2015

20,000

15,000
15,692
10,000
640 4.095 2,938901
5,000 1,740
2,125 0 3.801
0 339
0 1,283 1,500 0
0
0

Numărul salariaților participanți la conflicte, în anul 2015


Numărul salariaților participanți la conflicte, în anul 2014

25
Condiţii de Muncă / Working Conditions

1.Numărul accidentaţilor în muncă, pe activităţi economice (diviziuni)1, ordonat după indicele de frecvenţă, în anul 2015
Number of injured at work, by economic activities (divisions)1 and by incidence rate, 2015
Număr accidentaţi Accidente colective
(Number of injured) Indice de frecvenţă3 (Collective injuries)
din care (Frequency index) Număr Număr accidentaţi
(out of which): -‰- (Number) (Number of injured)
Activitatea
pentru
(Activity) pentru din care:
Total TOTAL
Mortal I.T.M.2 accidentaţii mortal (out of
accidentaţi Total
(Fatal) (T.D.2) mortal which:
(for total
(for fatal injured) fatal)
injured)
TOTAL 4.300 183 4.117 0,89 0,04 25 121 12
[05]Extracţia cărbunelui superior şi inferior (Mining of coal and lignite) 29 1 28 17,12 0,59 - - -
[12]Fabricarea produselor din tutun(Manufacture of tobacco products) 8 - 8 4,52 - - - -
[16]Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia
mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
(Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and plaiting materials) 177 6 171 3,69 0,12 1 3 -
[39]Activităţi şi servicii de decontaminare (Remediation activities and other
waste management services) 2 - 2 3,44 - - - -
[30]Fabricarea altor mijloace de transport (Manufacture of other transport
equipment) 97 - 97 3,13 - 1 3 -
[02]Silvicultură şi exploatare forestieră (Forestry and logging) 78 14 64 2,63 0,47 1 4 2
[35]Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat (Electricity, gas, steam and air conditioning supply) 189 7 182 2,60 0,10 - - -
[17]Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie (Manufacture of paper and
paper products) 28 1 27 2,44 0,09 - - -
[19]Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea
ţiţeiului
(Manufacture of coke and refined petroleum products) 6 - 6 2,29 - - - -
[24]Industria metalurgică(Manufacture of basic metals) 70 5 65 2,23 0,16 1 3 -
[41]Construcţii de clădiri (Construction of buildings) 308 21 287 1,88 0,13 1 4 -
[25]Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii (Manufacture of fabricated metal products, except machinery
and equipment) 137 7 130 1,85 0,09 1 3 3
[31]Fabricarea de mobile (Manufacture of furniture) 107 - 107 1,77 - 2 7 -
[81]Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri (Services to buildings and
landscape activities 58 - 58 1,72 - 1 3 -

26
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Număr accidentaţi Accidente colective


(Number of injured) Indice de frecvenţă3 (Collective injuries)
din care (Frequency index) Număr Număr accidentaţi
(out of which): -‰- (Number) (Number of injured)
Activitatea
pentru
(Activity) pentru din care:
Total TOTAL
Mortal I.T.M.2 accidentaţii mortal (out of
accidentaţi Total
(Fatal) (T.D.2) mortal which:
(for total
(for fatal injured) fatal)
injured)
[07] Extracţia minereurilor metalifere (Mining of metal ores) 4 1 3 1,67 0,42 - - -
[23]Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (Manufacture of other non-
metallic mineral products) 67 1 66 1,65 0,02 - - -
[77] Activităţi de închiriere şi leasing (Rental and leasing activities) 7 1 6 1,55 0,22 - - -
[28]Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (Manufacture of
machinery and equipment n.e.c.) 75 2 73 1,50 0,04 1 3 1
[22]Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic (Manufacture of rubber
and plastic products) 77 1 76 1,49 0,02 - - -
[50]Transporturi pe apă (Water transport) 4 - 4 1,48 - - - -
[49] Transporturi terestre şi transporturi prin conducte (Land transport and
transport via pipelines) 258 19 239 1,47 0,11 2 21 -
[38]Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a
materialelor reciclabile (Waste collection, treatment and disposal activities;
materials recovery) 68 5 63 1,42 0,10 1 3 2
[08]Alte activităţi extractive (Other mining and quarrying) 14 3 11 1,38 0,30 - - -
[52]Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi (Warehousing and
support activities for transportation) 72 1 71 1,37 0,02 - - -
[70]Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate;
activităţi de management şi de consultanţă în management
(Activities of head offices; management consultancy activities) 26 2 24 1,33 0,10 - - -
[27]Fabricarea echipamentelor electrice (Manufacture of electrical equipment) 53 2 51 1,26 0,05 1 5 -
[53]Activităţi de poştă şi de curier (Postal and courier activities) 45 2 43 1,26 0,06 - - -
[20]Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (Manufacture of chemicals
and chemical products) 31 1 30 1,17 0,04 - - -
[13]Fabricarea produselor textile(Manufacture of textiles) 38 - 38 1,16 - - -
[10]Industria alimentară (Manufacture of food products) 192 3 189 1,11 0,02 1 10 -
[26]Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (Manufacture
of computer, electronic and optical products) 35 - 35 1,10 - - - -
[33]Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
(Repair and installation of machinery and equipment) 25 - 25 1,09 - 1 4 -

27
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Număr accidentaţi Accidente colective


(Number of injured) Indice de frecvenţă3 (Collective injuries)
din care (Frequency index) Număr Număr accidentaţi
(out of which): -‰- (Number) (Number of injured)
Activitatea
pentru
(Activity) pentru din care:
Total TOTAL
Mortal I.T.M.2 accidentaţii mortal (out of
accidentaţi Total
(Fatal) (T.D.2) mortal which:
(for total
(for fatal injured) fatal)
injured)
[29]Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
(Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers) 179 2 177 1,00 0,01 2 7 1
[09]Activităţi de servicii anexe extracţiei
(Mining support service activities) 7 - 7 0,93 - - - -
[01]Agricultură, vânătoare şi servicii anexe (Crop and animal production,
hunting and related service activities) 76 8 68 0,91 0,10 - - -
[91]Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
(Libraries, archives, museums and other cultural activities)- 10 - 10 0,90 - - - -
[56]Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Food and beverage
service activities) 93 2 91 0,89 0,02 - - -
[21]Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
(Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical
preparations) 9 - 9 0,86 - - - -
[45]Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor
şi a motocicletelor (Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and
motorcycles) 46 2 44 0,86 0,04 - - -
[80]Activităţi de investigaţii şi protecţie (Security and investigation activities) 92 8 84 0,84 0,07 - - -
[78]Activităţi de servicii privind forţa de muncă (Employment activities) 49 1 48 0,83 0,02 1 7 -
[43]Lucrări speciale de construcţii (Specialised construction activities) 96 4 92 0,82 0,03 1 3 -
[36]Captarea, tratarea şi distribuţia apei(Water collection, treatment and supply) 38 4 34 0,81 0,09 1 4 -
[11]Fabricarea băuturilor (Manufacture of beverages) 17 - 17 0,81 - - - -
[60]Activităţi de difuzare şi transmitere de programe (Programming and
broadcasting activities) 8 - 8 0,80 - - - -
[71]Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză
tehnică(Other mining and quarrying) 39 - 39 0,80 - 1 11 -
[65]Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia
celor din sistemul public de asigurări sociale)
(Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security) 9 - 9 0,77 - - - -
[03]Pescuitul şi acvacultura(Fishing and aquaculture) 2 - 2 0,74 - - - -
[42]Lucrări de geniu civil(Civil engineering) 69 7 62 0,71 0,07 - - -

28
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Număr accidentaţi Accidente colective


(Number of injured) Indice de frecvenţă3 (Collective injuries)
din care (Frequency index) Număr Număr accidentaţi
(out of which): -‰- (Number) (Number of injured)
Activitatea
pentru
(Activity) pentru din care:
Total TOTAL
Mortal I.T.M.2 accidentaţii mortal (out of
accidentaţi Total
(Fatal) (T.D.2) mortal which:
(for total
(for fatal injured) fatal)
injured)
[90]Activităţi de creaţie şi interpretare artistică (Creative, arts and entertainment
activities) 10 - 10 0,71 - - - -
[06]Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (Extraction of crude petroleum
and natural gas) 16 2 14 0,70 0,09 - - -
[82]Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor (Office administrative, office support and other business
support activities) 28 2 26 0,70 0,05 - - -
[68]Tranzacţii imobiliare (Real estate activities) 11 - 11 0,67 - - - -
[61] Telecomunicaţii (Telecommunications) 31 3 28 0,67 0,06 - - -
[55]Hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Accommodation) 37 5 32 0,64 0,09 1 5 3
[73]Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei (Advertising and market research) 13 - 13 0,64 - - - -
[47]Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
(Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles) 289 2 287 0,62 0,00 - - -
[64]Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de
pensii(Financial service activities, except insurance and pension funding) 44 1 43 0,61 0,01 - - -
[46]Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
(Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles) 180 12 168 0,57 0,04 1 4 -
[94] Activităţi asociative diverse Activities of membership organisations) 9 1 8 0,54 0,06 - - -
[15]Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor(Manufacture
of leather and related products) 25 1 24 0,49 0,02 - - -
[18]Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor(Printing and
reproduction of recorded media) 6 - 6 0,47 - - - -
[75] Activităţi veterinare(Veterinary activities) 4 1 3 0,47 0,12 - - -
[86]Activităţi referitoare la sănătatea umană (Human health activities) 98 2 96 0,43 0,01 - - -
[88]Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
(Social work activities without accommodation) 7 - 7 0,43 - - - -
[32]Alte activităţi industriale n.c.a.(Other manufacturing) 6 - 6 0,40 - - - -
[14]Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
(Manufacture of wearing apparel) 51 1 50 0,37 0,01 - - -

29
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Număr accidentaţi Accidente colective


(Number of injured) Indice de frecvenţă3 (Collective injuries)
din care (Frequency index) Număr Număr accidentaţi
(out of which): -‰- (Number) (Number of injured)
Activitatea
pentru
(Activity) pentru din care:
Total TOTAL
Mortal I.T.M.2 accidentaţii mortal (out of
accidentaţi Total
(Fatal) (T.D.2) mortal which:
(for total
(for fatal injured) fatal)
injured)
[62]Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (Computer programming,
consultancy and related activities) 16 1 15 0,33 0,02 - - -
[84]Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (Public
administration and defence; compulsory social security) 84 2 82 0,32 0,01 1 4 -
[74] Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice (Other professional,
scientific and technical activities) 5 1 4 0,31 0,06 - - -
[96]Alte activităţi de servicii (Other personal service activities) 6 - 6 0,29 - - - -
[63]Activităţi de servicii informatice (Information service activities) 3 - 3 0,27 - - - -
[51]Transporturi aeriene (Air transport) 1 - 1 0,26 - - - -
[93]Activităţi sportive, recreative şi distractive(Sports activities and
amusement and recreation activities) 2 - 2 0,25 - - - -
[87]Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
(Residential care activities) 13 1 12 0,24 0,02 - - -
[95]Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc (Repair
of computers and personal and household goods) 2 - 2 0,22 - - - -
[69]Activităţi juridice şi de contabilitate (Legal and accounting activities) 2 - 2 0,20 - - - -
[85]Învăţământ (Education) 64 1 63 0,18 - - - -
[72]Cercetare-dezvoltare (Scientific research and development) 3 - 3 0,15 - - - -
[58]Activităţi de editare (Publishing activities) 4 - 4 0,14 - - - -
[66]Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii (Activities auxiliary) 1 - 1 0,12 - - - -
[92]Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (Gambling and betting activities) 3 - 3 0,11 - - - -
[97] Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal
casnic 2 - 2 N/A - - - -
1
Conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională - CAEN Rev.2. aprobată prin Ordinul nr. 337/2007)
(According to the Classification of Activities of National Economy – CANE Rev.2. approved through Order no. 337/2007)
2
Incapacitate temporară de muncă (Temporary disability)
3
Indicele de frecvenţă reprezintă numărul de accidentaţi ce revine la 1.000 de salariaţi. (The frequency index represents the number of injured registered at 1.000 employees)
Sursa: Inspecţia Muncii (Source: Labour Inspection)
Date provizorii (Provisional data)

30
Condiţii de Muncă / Working Conditions

2.Numărul accidentaţilor în muncă, pe regiuni/judeţe, în anul 2015


Number of injured at work. by regions/counties, 2015
Număr accidentaţi Indice de frecvenţă2 Accidente colective
(Number of injured) (Frequency index) (Collective injuries)
din care -‰- Număr accidentaţi
Regiuni/Judeţe (out of which): pentru (Number of injured)
Număr
(Regions/Counties)
Total accidentaţii (Number) din care:
Mortal I.T.M.1 mortal Total mortal (out
(for fatal Total
(Fatal) (T. D.1) of which:
injured) fatal)
TOTAL 4.300 183 4.117 0,04 0,89 25 121 12
Nord-Est 381 40 341 0,08 0,72 4 15 4
Bacău 86 9 77 0,08 0,76 - - -
Botoşani 45 3 42 0,06 0,92 1 3 -
Iaşi 78 5 73 0,03 0,51 - - -
Neamţ 85 13 72 0,17 1,11 1 5 3
Suceava 61 8 53 0,09 0,66 1 4 -
Vaslui 26 2 24 0,04 0,55 1 3 1
Sud-Est 473 20 453 0,04 1,00 5 16 7
Brăila 44 3 41 0,05 0,80 - - -
Buzău 38 8 30 0,11 0,53 2 6 5
Constanţa 193 1 192 0,01 1,24 - - -
Galaţi 99 2 97 0,02 0,94 2 6 -
Tulcea 64 2 62 0,05 1,46 1 4 2
Vrancea 35 4 31 0,09 0,83 - - -
Sud-Muntenia 403 15 388 0,03 0,77 5 20 -
Argeş 114 4 110 0,03 0,77 2 8 -
Călăraşi 41 - 41 - 1,11 - - -
Dâmboviţa 42 4 38 0,07 0,68 - - -
Giurgiu 16 2 14 0,07 0,59 - - -
Ialomiţa 21 - 21 - 0,60 1 4 -
Prahova 145 3 142 0,02 0,82 2 8 -
Teleorman 24 2 22 0,05 0,65 - - -
Sud-Vest Oltenia 249 23 226 0,07 0,75 - - -
Dolj 60 1 59 0,01 0,48 - - -
Gorj 54 10 44 0,17 0,91 - - -
Mehedinţi 25 2 23 0,07 0,84 - - -
Olt 46 6 40 0,11 0,84 - - -
Vâlcea 64 4 60 0,06 1,02 - - -
Vest 522 17 505 0,04 1,08 4 16 1
Arad 96 7 89 0,06 0,86 2 10 1
Caraş-Severin 32 2 30 0,04 0,62 2 6 -
Hunedoara 212 4 208 0,04 2,32 - - -
din care(of which):Petroşani 170 1 169 0,05 7,72 - - -
Timiş 182 4 178 0,02 0,80 - - -
Nord-Vest 561 23 538 0,04 0,89 4 37 -
Bihor 113 3 110 0,02 0,79 - - -
Bistriţa-Năsăud 83 5 78 0,08 1,33 - - -
Cluj 102 4 98 0,02 0,46 1 11 -
Maramureş 142 6 136 0,06 1,53 1 5 -
Satu-Mare 92 2 90 0,03 1,25 1 17 -
Sălaj 29 3 26 0,08 0,82 1 4 -
Centru 600 24 576 0,04 1,01 2 13 -
Alba 96 4 92 0,06 1,33 1 10 -
Braşov 205 7 198 0,04 1,17 - - -
Covasna 30 1 29 0,02 0,74 - - -
Harghita 46 4 42 0,07 0,75 - - -
Mureş 130 2 128 0,02 1,18 - - -
Sibiu 93 6 87 0,05 0,70 1 3 -
Bucureşti-Ilfov 1.111 21 1.090 0,02 0,88 1 4 -
Ilfov 127 2 125 0,01 0,86 - - -
Mun.Bucureşti 984 19 965 0,02 0,88 1 4 -
¹Incapacitate temporară de muncă (Temporary disability).
2
Indicele de frecvenţă reprezintă numărul de accidentaţi ce revine la 1.000 de salariaţi
(The frequency index represents the number of injured registered at 1.000 employees).
Sursa: Inspecţia Muncii (Source: Labour Inspection) Date provizorii (Provisional data)
31
Condiţii de Muncă / Working Conditions

3.Numărul accidentaţilor în muncă şi indicele de frecvență pe activităţi ale economiei naţionale și sexe, la nivel de secţiune şi diviziune CAEN*, în anul 2015
Number of injured at work and incidence rate, by activity of national economy and by sex, detailed by CANE section and division, 2015
Rata
Rata accidentelor
accidentelor
Numărul accidentaţilor de muncă
Numărul accidentaţilor mortal de muncă
non-mortal non-mortal
Activitatea (Number of injured fatal) mortal (Rate of
(Number of injured non-fatal) (Rate of accidents
(Secţiuni CAEN Rev.2) accidents at
at work non-fatal)
work fatal)
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Total Total Total Total
(Women) (Men) (Women) (Men)
TOTAL 183 15 168 4.117 1.116 3.001 0,0379 0,8530
A Agricultură, silvicultură şi pescuit (Agriculture, forestry
and fishing) 22 - 22 134 11 123 0,1898 1,1559
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
(Crop and animal production, hunting and related service
activities) 8 - 8 68 9 59 0,0958 0,8140
Silvicultură şi exploatare forestieră (Forestry and logging) 14 - 14 64 2 62 0,4718 2,1566
Pescuitul şi acvacultura (Fishing and aquaculture) - - - 2 - 2 - 0,7383
B Industria extractivă (Mining and quarrying) 7 - 7 63 5 58 0,1570 1,4129
Extracţia cărbunelui superior şi inferior (Mining of coal and
lignite) 1 - 1 28 - 28 0,5903 16,5289
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (Extraction of
crude petroleum and natural gas) 2 - 2 14 3 11 0,0876 0,6134
Extracţia minereurilor metalifere (Mining of metal ores) 1 - 1 3 - 3 0,4174 1,2521
Alte activităţi extractive (Other mining and quarrying) 3 - 3 11 1 10 0,2964 1,0868
Activităţi de servicii anexe extracţiei (Mining support
service activities) - - - 7 1 6 -- 0,9263
C Industria prelucrătoare (Manufacturing) 33 4 29 1.483 378 1105 0,0285 1,2794
Industria alimentară (Manufacture of food products) 3 2 1 189 65 124 0,0174 1,0966
Fabricarea băuturilor (Manufacture of beverages) - - - 17 3 14 - 0,8061
Fabricarea produselor din tutun (Manufacture of tobacco
products) - - - 8 3 5 - 4,5198
Fabricarea produselor textile (Manufacture of textiles) - - - 38 22 16 - 1,1612
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (Manufacture of
wearing apparel) 1 - 1 50 39 11 0,0073 0,3631
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj
şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea
şi vopsirea blănurilor (Manufacture of leather and related
products) 1 - 1 24 15 9 0,0196 0,4701
32
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Rata
Rata accidentelor
accidentelor
Numărul accidentaţilor de muncă
Numărul accidentaţilor mortal de muncă
non-mortal non-mortal
Activitatea (Number of injured fatal) mortal (Rate of
(Number of injured non-fatal) (Rate of accidents
(Secţiuni CAEN Rev.2) accidents at
at work non-fatal)
work fatal)
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Total Total Total Total
(Women) (Men) (Women) (Men)
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi
din alte materiale vegetale împletite (Manufacture of wood
and of products of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and plaiting materials) 6 - 6 171 23 148 0,1249 3,5603
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie (Manufacture of
paper and paper products) 1 - 1 27 7 20 0,0871 2,3521
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (Printing
and reproduction of recorded media) - - - 6 3 3 - 0,4686
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute
din prelucrarea ţiţeiului (Manufacture of coke and refined
petroleum products) - - - 6 2 4 - 2,2936
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
(Manufacture of chemicals and chemical products) 1 - 1 30 4 26 0,0378 1,1339
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice (Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical preparations) - - - 9 3 6 - 0,8646
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
(Manufacture of rubber and plastic products) 1 - 1 76 17 59 0,0193 1,4670
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
(Manufacture of other non-metallic mineral products) 1 - 1 66 9 57 0,0246 1,6221
Industria metalurgică (Manufacture of basic metals) 5 1 4 65 8 57 0,1591 2,0682
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal,
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (Manufacture of
fabricated metal products, except machinery and equipment) 7 - 7 130 14 116 0,0946 1,7563
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi
optice (Manufacture of computer, electronic and optical
products) - - - 35 20 15 - 1,0995
Fabricarea echipamentelor electrice (Manufacture of
electrical equipment) 2 - 2 51 12 39 0,0476 1,2126
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
(Manufacture of machinery and equipment n.e.c.) 2 - 2 73 9 64 0,0400 1,4584
33
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Rata
Rata accidentelor
accidentelor
Numărul accidentaţilor de muncă
Numărul accidentaţilor mortal de muncă
non-mortal non-mortal
Activitatea (Number of injured fatal) mortal (Rate of
(Number of injured non-fatal) (Rate of accidents
(Secţiuni CAEN Rev.2) accidents at
at work non-fatal)
work fatal)
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Total Total Total Total
(Women) (Men) (Women) (Men)
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor (Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers) 2 1 1 177 68 109 0,0111 0,9859
Fabricarea altor mijloace de transport (Manufacture of other
transport equipment) - - - 97 10 87 - 3,1255
Fabricarea de mobilă (Manufacture of furniture) - - - 107 16 91 - 1,7677
Alte activităţi industriale n.c.a. (Other manufacturing) - - - 6 3 3 - 0,4049
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi
echipamentelor (Repair and installation of machinery and
equipment) - - - 25 3 22 - 1,0915
D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat (Electricity, gas, steam
and air conditioning supply) 7 - 7 182 12 170 0,0963 2,5028
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat (Electricity, gas, steam and air
conditioning supply) 7 - 7 182 12 170 0,0963 2,5028
E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare (Water supply; sewerage,
waste management and remediation activities) 9 1 8 99 20 79 0,0924 1,0166
Captarea, tratarea şi distribuţia apei (Water collection,
treatment and supply) 4 1 3 34 12 22 0,0855 0,7271
Colectarea şi epurarea apelor uzate (Sewerage) - - - - - - - -
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de
recuperare a materialelor reciclabile (Waste collection,
treatment and disposal activities; materials recovery) 5 - 5 63 8 55 0,1048 1,3200
Activităţi şi servicii de decontaminare (Remediation
activities and other waste management services) - - - 2 - 2 - 3,4423
F Construcţii (Construction) 32 - 32 441 15 426 0,0848 1,1691
Construcţii de clădiri (Construction of buildings) 21 - 21 287 13 274 0,1283 1,7534
Lucrări de geniu civil (Civil engineering) 7 - 7 62 1 61 0,0723 0,6407
Lucrări speciale de construcţii (Specialised construction
activities) 4 - 4 92 1 91 0,0343 0,7879
34
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Rata
Rata accidentelor
accidentelor
Numărul accidentaţilor de muncă
Numărul accidentaţilor mortal de muncă
non-mortal non-mortal
Activitatea (Number of injured fatal) mortal (Rate of
(Number of injured non-fatal) (Rate of accidents
(Secţiuni CAEN Rev.2) accidents at
at work non-fatal)
work fatal)
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Total Total Total Total
(Women) (Men) (Women) (Men)
G Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor
şi motocicletelor (Wholesale and retail trade; repair of motor
vehicles and motorcycles) 16 1 15 499 199 300 0,0192 0,5973
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor (Wholesale and retail
trade and repair of motor vehicles and motorcycles) 2 - 2 44 1 43 0,0375 0,8257
Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi
motociclete (Wholesale trade, except of motor vehicles and
motorcycles) 12 1 11 168 38 130 0,0382 0,5351
Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
(Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles) 2 - 2 287 160 127 0,0043 0,6130
H Transport şi depozitare (Transportation and storage) 22 1 21 358 64 294 0,0813 1,3222
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte (Land
transport and transport via pipelines) 19 - 19 239 34 205 0,1080 1,3591
Transporturi pe apă (Water transport) - - - 4 - 4 - 1,4782
Transporturi aeriene (Air transport) - - - 1 - 1 - 0,2606
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
(Warehousing and support activities for transportation) 1 - 1 71 7 64 0,0190 1,3511
Activităţi de poştă şi de curier (Postal and courier activities) 2 1 1 43 23 20 0,0558 1,2005
I Hoteluri şi restaurante (Accommodation and food service
activities) 7 2 5 123 65 58 0,0431 0,7577
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
(Accommodation) 5 - 5 32 17 15 0,0864 0,5532
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Food
and beverage service activities) 2 2 - 91 48 43 0,0191 0,8710
J Informaţii şi comunicaţii (Information and
communication) 4 - 4 58 13 45 0,0269 0,3797
Activităţi de editare (Publishing activities) - - - 4 1 3 - 0,1872
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de
programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de
editare muzicală (Motion picture, video and television
programme production) - - - - - - - -
35
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Rata
Rata accidentelor
accidentelor
Numărul accidentaţilor de muncă
Numărul accidentaţilor mortal de muncă
non-mortal non-mortal
Activitatea (Number of injured fatal) mortal (Rate of
(Number of injured non-fatal) (Rate of accidents
(Secţiuni CAEN Rev.2) accidents at
at work non-fatal)
work fatal)
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Total Total Total Total
(Women) (Men) (Women) (Men)
Activităţi de difuzare şi transmitere de programme
(Programming and broadcasting activities) - - - 8 2 6 - 0,7979
Telecomunicaţii (Telecommunications) 3 - 3 28 6 22 0,0644 0,6010
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (Information
service activities) 1 - 1 15 3 12 0,0208 0,3120
Activităţi de servicii informatice (Computer programming,
consultancy and related activities) - - - 3 1 2 - 0,2652
K Intermedieri financiare şi asigurari (Financial and
insurance activities) 1 1 - 53 45 8 0,0108 0,5746
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de
pensii (Financial service activities, except insurance and pension funding) 1 1 - 43 37 6 0,0138 0,5949
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii,
cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale
(Insurance, reinsurance and pension funding, except
compulsory social security ) - - - 9 7 2 - 0,7655
Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi
de asigurare şi fonduri de pensii (Activities auxiliary) - - - 1 1 - - 0,1218
L Tranzacţii imobiliare (Real estate activities) - - - 11 3 8 - 0,6699
Tranzacţii imobiliare (Real estate activities) - - - 11 3 8 - 0,6699
M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
(Professional, scientific and technical activities) 4 1 3 88 38 50 0,0279 0,6136
Activităţi juridice şi de contabilitate (Legal and accounting
activities) - - - 2 2 - - 0,1957
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor
administrative centralizate; activităţi de management şi de
consultanţă în management
(Activities of head offices; management consultancy
activities) 2 1 1 24 11 13 0,1027 1,2320
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi
analiză tehnică (Architectural and engineering activities;
technical testing and analysis) - - - 39 15 24 - 0,7979
Cercetare-dezvoltare (Scientific research and development) - - - 3 2 1 - 0,1501
36
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Rata
Rata accidentelor
accidentelor
Numărul accidentaţilor de muncă
Numărul accidentaţilor mortal de muncă
non-mortal non-mortal
Activitatea (Number of injured fatal) mortal (Rate of
(Number of injured non-fatal) (Rate of accidents
(Secţiuni CAEN Rev.2) accidents at
at work non-fatal)
work fatal)
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Total Total Total Total
(Women) (Men) (Women) (Men)
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
(Advertising and market research) - - - 13 6 7 - 0,6378
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice (Other
professional, scientific and technical activities) 1 - 1 4 - 4 0,0629 0,2517
Activităţi veterinare (Veterinary activities) 1 - 1 3 2 1 0,1166 0,3497
N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii
support (Administrative and support service activities) 12 2 10 222 60 162 0,0467 0,8644
Activităţi de închiriere şi leasing (Rental and leasing
activities) 1 - 1 6 - 6 0,2209 1,3254
Activităţi de servicii privind forţa de muncă (Employment
activities) 1 - 1 48 16 32 0,0170 0,8138
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte
servicii de rezervare şi asistenţă turistică (Travel agency) - - - - - - - -
Activităţi de investigaţii şi protecţie (Security and
investigation activities) 8 1 7 84 10 74 0,0732 0,7691
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri (Services to
buildings and landscape activities) - - - 58 26 32 - 1,7241
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor (Office administrative, office
support and other business support activities) 2 1 1 26 8 18 0,0497 0,6462
O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
sistemul public (Administration and defence; compulsory
social security) 2 - 2 82 36 46 0,0075 0,3081
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
sistemul public (Public administration and defence;
compulsory social security) 2 - 2 82 36 46 0,0075 0,3081
P Învăţământ (Education) 1 - 1 63 44 19 0,0028 0,1733
Învăţământ (Education) 1 - 1 63 44 19 0,0028 0,1733
Q Sănătate şi asistenţă socială (Human health and social
work activities) 3 2 1 115 87 28 0,0101 0,3866
Activităţi referitoare la sănătatea umană (Human health
activities) 2 1 1 96 74 22 0,0088 0,4220
37
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Rata
Rata accidentelor
accidentelor
Numărul accidentaţilor de muncă
Numărul accidentaţilor mortal de muncă
non-mortal non-mortal
Activitatea (Number of injured fatal) mortal (Rate of
(Number of injured non-fatal) (Rate of accidents
(Secţiuni CAEN Rev.2) accidents at
at work non-fatal)
work fatal)
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Total Total Total Total
(Women) (Men) (Women) (Men)
Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială,
cu cazare (Residential care activities) 1 1 - 12 9 3 0,0187 0,2240
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare (Social work
activities without accommodation) - - - 7 4 3 - 0,4251
R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative (Arts,
entertainment and recreation) - - - 25 13 12 - 0,4196
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
(Creative, arts and entertainment activities) - - - 10 3 7 - 0,7129
Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte
activităţi culturale (Libraries, archives, museums and other
cultural activities) - - - 10 7 3 - 0,8984
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (Gambling and betting
activities) - - - 3 3 - - 0,1132
Activităţi sportive, recreative şi distractive (Sports activities
and amusement and recreation activities) - - - 2 - 2 - 0,2527
S Alte activităţi de servicii (Other service activities) 1 - 1 16 6 10 0,0215 0,3433
Activităţi asociative diverse (Activities of membership
organisations) 1 - 1 8 5 3 0,0604 0,4833
Reparaţii de calculatoare, de aricole personale şi de uz
gospodăresc (Repair of computers and personal and
household goods) - - - 2 - 2 - 0,2161
Alte activităţi de servicii (Other personal service activities) - - - 6 1 5 - 0,2885
T Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de
angajator de personal casnic; Activităţi ale gospodăriilor
private de producerere de bunuri și servicii destinate
consumului propriu - - - 2 2 - - N/A
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de
personal casnic - - - 2 2 - - N/A
*Conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională - CAEN Rev.2. aprobată prin Ordinul nr. 337/2007)
(According to the Classification of Activities of National Economy – CANE Rev.2. approved through Order no. 337/2007)
Sursa: Inspecţia Muncii (Source: Labour Inspection)
Date provizorii (Provisional data)
38
Condiţii de Muncă / Working Conditions

4. Numărul unităţilor1 înregistrate la Inspectoratele Teritoriale de Muncă,


pe forme de proprietate, regiuni/judeţe, în anul 2015
Number of unit1 registered at the Labour and Social Protection,
by type of ownership, regions/counties, 2015
din care, pe forme de proprietate:
Regiuni/Judeţe (out of which, by type of ownership:)
Total
(Regions/Counties
de stat (state) mixtă (mixed) privată (private) alte forme (other types)
TOTAL 41.976 11.042 327 30.301 306
Nord-Est 5.018 1.698 30 3.289 1
Bacău 947 300 3 644 -
Botoşani 488 215 1 272 -
Iaşi 1.356 407 13 936 -
Neamţ 736 237 7 492 -
Suceava 1.018 326 2 689 1
Vaslui 473 213 4 256 -
Sud-Est 4.609 1.370 48 3.168 23
Brăila 554 170 4 380 -
Buzău 746 213 17 516 00
Constanţa 1.527 363 19 1.143 2
Galaţi 883 250 3 621 9
Tulcea 378 145 2 231 -
Vrancea 521 229 3 277 12
Sud-Muntenia 5.266 1.820 44 3.395 7
Argeş 1422 476 8 936 2
Călăraşi 396 144 6 246 -
Dâmboviţa 664 245 7 410 2
Giurgiu 380 152 4 224 -
Ialomiţa 419 182 - 236 1
Prahova 1.505 399 13 1.091 2
Teleorman 480 222 6 252 -
Sud-Vest Oltenia 3.089 1.158 42 1.870 19
Dolj 1.093 347 8 737 1
Gorj 429 134 14 265 16
Mehedinţi 348 167 7 173 1
Olt 599 280 2 316 1
Vâlcea 620 230 11 379 -
Vest 3..680 986 28 2.654 12
Arad 941 246 6 687 2
Caraş-Severin 422 183 2 237 -
Hunedoara 750 217 4 519 10
Timiş 1.567 340 16 1.211 -
Nord-Vest 5.785 1.463 19 4.295 8
Bihor 1.393 307 10 1.076 -
Bistriţa-Năsăud 551 188 - 363 -
Cluj 1.810 322 - 1.488 -
Maramureş 963 291 5 659 8
Satu-Mare 642 187 - 455 -
Sălaj 426 168 4 254 -
Centru 5.254 1.249 36 3.766 203
Alba 685 221 2 462 -
Braşov 1.324 166 8 959 191
Covasna 393 124 2 257 10
Harghita 706 214 4 486 2
Mureş 1.136 270 11 855 -
Sibiu 1.010 254 9 747 -
Bucureşti-Ilfov 9.275 1.298 80 7.864 33
Ilfov 1.382 163 9 1.209 1
Mun.Bucureşti 7.893 1.135 71 6.655 32
1
Cu mai mult de 21 de angajaţi (Having more than 21 employees)

39
Condiţii de Muncă / Working Conditions

5. Numărul conflictelor de interese și al salariaților care au participat


la conflicte, pe activități economice1, în anul 2015
Number of collective labour disputes and of employees involved in conflicts, by national economy activities1, 2015
Număr salariaţi
Număr (Number of employees) Grad de
Cod
conflicte din care: participare
Activitatea CAEN
(Number participanţi (Index of
(Activity) (CANE
of Total2 la conflicte participation)
Code)
disputes) (out of which: %
involved in disputes)
TOTAL 12 35 57.078 30.236 52,97
Industria prelucrătoare, din care:
C 17 19.364 14.044 72,52
(Manufacturing, out of which):
Fabricarea produselor textile (Manufacture of the textile 2 828 620
C 13 74,87
products)
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de
voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei;
prepararea şi vopsirea blănurilor (Leather tanning and C 15 1 101 50 49,50
finishing; travel and leatherwear goods manufacturing,
harnesses and footwear manufacturing; dressing and
dyeing of fur)
Fabricarea produselor lactate (Lactate dairy products C 105
1 254 129 50,78
manufacture)
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 2 474 270
C 20 56,96
(Manufacture of chemical products and substances)
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 3 460 349
C 22 75,86
(Rubber goods and plastic goods manufacturing)
Industria metalurgică (Manufacture of basic metals) C 24 3 1.399 1.002 71,62
Fabricarea echipamentelor electrice
C 27 1 311 166 53,37
(Manufacture of electrical equipment)
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
C 28 1 343 153 44,60
(Automotive, machinery and equipment manufacturing )
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor
şi semiremorcilor (Manufacturing of vehicles for road C 29 1 14.331 10.744 74,97
transportation, trailers and semitrailers)
Fabricarea articolelor pentru sport
C 3230 1 697 405 58,10
(Manufacture of the sports articles)
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi
echipamentelor (Maintenance, repair or installation C 33 1 166 156 93,97
of machines and equipment)
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat (Production and D 3 20.550 5.915 28,78
supply of electricity, gas, hot water end air-conditioning)
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat (Production and supply D 35 1 215 167 77,67
of electricity, gas, hot water end air-conditioning)
Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
D 351 2 20.335 5.748 28,26
(Electricity production, transportation end distribution)
Distribuția apei; Salubritate, Gestionarea deșeurilor,
Activități de decontaminare (Water distribution, E 1 814 453 55,65
Salubrity, Waste management)
Captarea, tratarea şi distribuţia apei (Water collection,
E 36 1 814 453 55,65
purification and distribution)
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea
autovehiculelor și motocicletelor (Wholesale and retail G 1 451 451 100
commerce; Repair of motor vehicles and motorcycles)
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice (Wholesale
G 4646 1 451 451 100
and retail commerce of pharmaceutical products)
Transport și depozitare (Transportation and storage) H 3 2.418 1.810 74,85
Transporturi aeriene (Air transport) H 51 2 1.658 1.370 82,62
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 1 760 440
H 52 57,89
(Storage and ancillary activities for transport)
Informații și comunicații J 1 2.487 1.500 60,31
(Information and communications)

40
Condiţii de Muncă / Working Conditions

Număr salariaţi
Număr (Number of employees) Grad de
Cod
conflicte din care: participare
Activitatea CAEN
(Number participanţi (Index of
(Activity) (CANE
of Total2 la conflicte participation)
Code)
disputes) (out of which: %
involved in disputes)
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de
programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de
editare muzicală (Motion picture activities, video and tv J 59 1 2.487 1.500 60,31
programming, audio recording and music editing
activities)
Intermedieri financiare și asigurări
K 1 7.908 3.801 48,06
(Financial intermediation and insurance)
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de
asigurări şi ale fondurilor de pensii (Financial
K 64 1 7.908 3.801 48,06
intermediation, except insurance activities and pension
funds)
Activități profesionale, științifice și tehnice
M 3 663 451 68,02
(Work, scientific and technical activities)
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor
administrative centralizate; activităţi de management şi de
consultanţă în management (Activities of divisions (plants) M 70 1 569 397 69,77
bureaux centralized administrative, management activities
and consulting to management)
Cercetare-dezvoltare (Research-development) M 72 2 94 54 57,44
Activități de servicii administratie și activități de
servicii suport (Administrative activities and support N 2 1.598 1.300 81,35
services activities)
Activităţi de curăţenie (Cleaning activities) N 812 1 1.029 830 80,66
Activități de înteţinere peisagistică (Cleaning maintaining
N 813 1 569 470 82,60
landscaping)
Administrație publică și apărare; Asigurări sociale din
sistemul public (Public administration and defence, O 1 85 58 68,23
compulsory social security)
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
sistemul public (Public administration and defence, O 84 1 85 58 68,23
compulsory social security)
Învățământ (Education) P 1 528 303 57,38
Învăţământ (Education) P 85 1 528 303 57,38
Activități de spectacole, culturale și recreative
R 1 212 150 70,75
(Performances, cultural activities and recreations)
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
R 90 1 212 150 70,75
(Creative activities, arts and entertainment)
1
Conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională - CAEN Rev.2, aprobată prin Ordinul nr. 601/2007)
(According to the Classification of Activities of National Economy – CANE Rev.2, approved through Order no. 601/2007)
2
Aferent unităţilor în care au avut loc conflicte de interese (For the units where collective labour disputes took place)

6. Numărul conflictelor de interese, în funcție de locația concilierii pe luni, în anul 2015


Number of collective labour disputes, by location of conciliation by months, 2015
din care:
Locaţia concilierii Anul 2015 (out of which:)
(Location of conciliation) (2015) Semestrul I Semestrul II
(Semester I) (Semester II)
Total conflicte, din care conciliate la:
(Total disputes, out of which conciliated at:)
35 14 21
- Inspectia Teritoriala de Munca 17 7 10
- Întreprinderi (Entreprises) 18 7 11
- Alte (Others) - - -

41
Condiţii de Muncă / Working Conditions
7.Numărul conflictelor de interese și al salariaților care au participat la conflicte
și modul de soluționare a conflictelor, pe regiuni/județe, în anul 2015
Number of collective labour disputes, of employees involved in conflicts
and settlement of disputes, by regions/counties, 2015
Număr salariaţi din care:
Număr
(Number of employees) Grad de (out of which)
Regiuni/ conflicte
din care: participare stins în faza de
judeţe – total - parţial necon-
în conflict (index of preconciliere Nesolu
(Regions/ 1 (Number of stins conciliat ciliat
Total (out of which: participation) (solved in the ţionat
Counties) labour (solved) (partially (uncon-
involved in –% preconciliation (unsolved)
disputes– total) conciliated) ciliated)
disputes) stage)
TOTAL 57.078 30.236 52,97 35 - 9 6 20 -
Nord-Est 1.043 787 75,45 3 - - - 3 -
Bacău 142 142 100 1 - - - 1 -
Botoşani 215 167 77,67 1 - - - 1 -
Iaşi - - - - - - - - -
Neamţ - - - - - - - - -
Suceava - - - - - - - - -
Vaslui 686 478 69,67 1 - - - 1 -
Sud-Est 2.169 1.379 63,57 6 - 4 - 2 -
Brăila 814 453 55,65 1 - 1 - - -
Buzău - - - - - - - - -
Constanţa - - - - - - - - -
Galaţi 343 153 44,60 1 - 1 - - -
Tulcea 735 545 74,14 2 - 1 - 1 -
Vrancea 277 228 82,37 2 - 1 - 1 -
Sud-Muntenia 16.308 12.080 74,07 5 - 2 1 2 -
Argeş 15.780 11.777 74,63 4 - 1 1 2 -
Călăraşi - - - - - - - - -
Dâmboviţa 528 303 57,38 1 - 1 - - -
Giurgiu - - - - - - - - -
Ialomiţa - - - - - - - - -
Prahova - - - - - - - - -
Teleorman - - - - - - - - -
Sud-Vest Oltenia 18.440 4.948 26,83 1 - - - 1 -
Dolj - - - - - - - -
Gorj 18.440 4.948 26,83 1 1
Mehedinţi - - - - - - - - -
Olt - - - - - - - - -
Vâlcea - - - - - - - - -
Vest 1.352 858 63,46 7 2 5
Arad - - - - - - - - -
Caraş-Severin - - - - - - - - -
Hunedoara 1.352 858 63,46 7 - - 2 5 -
Timiş - - - - - - - -
Nord-Vest 254 129 50,78 1 - - - 1 -
Bihor - - - - - - - - -
Bistriţa-Năsăud - - - - - - - - -
Cluj 254 129 50,78 1 - - - 1 -
Maramureş - - - - - - - - -
Satu-Mare - - - - - - - - -
Sălaj - - - - - - - - -
Centru 1.442 1.053 73,02 4 2 2 - -
Alba 517 332 64,21 1 - - 1 - -
Braşov 925 721 77,94 3 2 1 - -
Covasna - - - - - - - - -
Harghita - - - - - - - - -
Mureş - - - - - - - - -
Sibiu - - - - - - - - -
Bucureşti-Ilfov 16.070 9.002 56,01 8 1 1 6 -
Ilfov 760 440 57,89 1 - - 1 -
Mun.Bucureşti 15.310 8.562 55,92 7 1 1 5 -
¹Aferent unităţilor în care au avut loc conflicte de interese (For the units where collective labour disputes took place)
42
Condiţii de Muncă / Working Conditions

8. Numărul conflictelor de interese și al salariaților care au participat


la conflicte, pe luni, în anul 2015
Number of collective labour disputes and of employees involved, by months, 2015
Conflicte de interese Număr salariaţi Grad de
(Labour disputes) (Number of employees) participare
Luna
din care: în conflict (Index of
(Month) Număr % în total
Total¹ (out of which: involved participation)
(Number) (% of total)
in disputes) %
TOTAL 35 100,00 57.078 30.236 52,97
Ianuarie 3 16.916 12.044
8,57 71,19
(January)
Februarie 2 18.632 5.118
5,72 27,46
(Febry
Martie 2 5,72 839 547 65,19
(March)
Aprilie 4 2.499 1.872
11,42 74,90
(Apryl)
Mai 1 311 166
2,85 53,37
(May)
Iunie 2 5,72 1.779 1.481 83,24
(Juny)
Iulie 4 4.101 2.605
11,42 63,52
(July)
August 4 1.366 791
11,42 57,90
(August)
Septembrie 4 11,42 924 707 76,51
(September)
Octombrie 3 8.192 3.963
8,57 48,37
(Octomber)
Noiembrie - - -
- -
(November)
Decembrie 6 1.519 942
17,17 62,01
(December)

9. Numărul conflictelor de interese și al salariaților care au participat


la conflicte, pe grupe de intreprinderi, în anul 2015
Number of collective labour disputes and of employees involved in conflicts, by groups of enterprises, 2015
Conflicte de interese Număr salariaţi Grad de
Mărimea întreprinderii
(Labour disputes) (Number of employees) participare
-număr salariaţi-
din care: în conflict (Index of
(Enterprise dimension număr % din total
Total¹ (out of which: participation)
Number of employees) (number) (% of total)
involved in disputes) %
TOTAL 35 100,00 57.078 30.236 52,97
0 – 300 16 45,72 2.440 1.740 71,31
301 - 800 11 31,44 6.121 4.095 66,90
801 - 1.500 2 5,72 1.843 1.283 69,61
1.501 - 2.500 2 5,72 3.508 2.125 60,57
2.501 - 5.000 1 2,83 2.487 1.500 60,31
5.001 - 10.000 1 2,83 7.908 3.801 48,06
10.001 - 20.000 2 5,72 32.771 15.692 47,88
Peste 20.000 - - - -
¹Aferent unităţilor în care au avut loc conflicte de interese (For the units where collective labour disputes took place)

43
Condiţii de Muncă / Working Conditions

10. Numărul contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate, în anul 2015
Number of collective labour agreements concluded at the company level, 2015
din total, pe forme de proprietate (out of total, by type of ownership):
din care (out of which):
Regiuni/ de stat (state) mixtă (mixed) privată (private) alte forme (other types)
Judeţe
Total contracte contracte contracte contracte contracte
(Regions/ acte adiţionale acte adiţionale acte adiţionale acte adiţionale acte adiţionale
Counties) colective colective colective colective colective
(additional (additional (additional (additional (additional
(collective (collective (collective (collective (collective
agreements) agreements) agreements) agreements) agreements)
agreements) agreements) agreements) agreements) agreements)
TOTAL 8.702 6.300 2.402 826 388 62 54 5.390 1.954 22 6
Nord-Est 1.175 871 304 100 27 4 - 764 277 3 -
Bacău 225 148 77 9 3 - - 139 74 - -
Botoşani 57 42 15 7 1 1 - 34 14 - -
Iaşi 314 240 74 46 10 2 - 192 64 - -
Neamţ 231 177 54 10 9 - - 167 45 - -
Suceava 234 180 54 9 1 1 - 167 53 3 -
Vaslui 114 84 30 19 3 - - 65 27 - -
Sud-Est 1.578 1.098 480 207 72 9 21 876 384 6 3
Brăila 195 99 96 11 9 - 2 86 83 2 2
Buzău 158 96 62 3 6 1 3 92 53 - -
Constanţa 548 419 129 51 31 6 10 360 88 2 -
Galaţi 389 307 82 116 14 - 3 190 64 1 1
Tulcea 174 76 98 12 10 - 1 64 87 - -
Vrancea 114 101 13 14 2 2 2 84 9 1 -
Sud-Muntenia 987 638 349 98 62 7 4 531 283 2 -
Argeş 172 115 57 18 14 - 2 97 41 - -
Călăraşi 34 20 14 2 2 - - 17 12 1 -
Dâmboviţa 169 81 88 33 25 - - 48 63 - -
Giurgiu 33 16 17 2 2 2 - 12 15 - -
Ialomiţa 106 60 46 5 2 - - 54 44 1 -
Prahova 410 304 106 32 15 4 2 268 89 - -
Teleorman 63 42 21 6 2 1 - 35 19 - -
Sud-Vest Oltenia 632 432 200 47 30 13 19 372 151 - -
Dolj 277 177 100 11 9 4 10 162 81 - -
Gorj 150 93 57 22 12 2 7 69 38 - -
Mehedinţi 52 39 13 5 1 4 1 30 11 - -

44
Condiţii de Muncă / Working Conditions

din total, pe forme de proprietate (out of total, by type of ownership):


din care (out of which):
Regiuni/ de stat (state) mixtă (mixed) privată (private) alte forme (other types)
Judeţe
Total contracte contracte contracte contracte contracte
(Regions/ acte adiţionale acte adiţionale acte adiţionale acte adiţionale acte adiţionale
Counties) colective colective colective colective colective
(additional (additional (additional (additional (additional
(collective (collective (collective (collective (collective
agreements) agreements) agreements) agreements) agreements)
agreements) agreements) agreements) agreements) agreements)
Olt 100 84 16 4 3 2 - 78 13 - -
Vâlcea 53 39 14 5 5 1 1 33 8 - -
Vest 953 687 266 52 29 8 4 622 232 5 1
Arad 201 159 42 12 4 2 1 144 37 1 -
Caraş-Severin 136 82 54 16 6 2 - 64 48 - -
Hunedoara 202 162 40 10 11 2 1 146 27 4 1
Timiş 414 284 130 14 8 2 2 268 120 - -
Nord-Vest 1.182 887 301 68 45 1 - 812 256 - -
Bihor 182 146 36 18 9 1 - 127 27 - -
Bistriţa-Năsăud 56 33 23 1 3 - - 32 20 - -
Cluj 454 342 112 15 15 - - 327 97 - -
Maramureş 137 107 30 5 7 - - 102 23 - -
Satu-Mare 232 180 52 22 10 - - 158 42 - -
Sălaj 121 73 48 7 1 - - 66 47 - -
Centru 1.429 1.132 297 170 59 10 5 952 231 - 2
Alba 169 127 42 8 11 - - 119 31 - -
Braşov 370 290 80 45 29 5 4 240 45 - 2
Covasna 129 87 42 11 7 - - 76 35 - -
Harghita 135 118 17 11 - 1 - 106 17 - -
Mureş 360 317 43 77 2 - - 240 41 - -
Sibiu 266 193 73 18 10 4 1 171 62 - -
Bucureşti-Ilfov 766 561 205 84 64 10 1 461 140 6 -
Ilfov 115 99 16 7 3 - - 92 13 - -
Mun.Bucureşti 651 462 189 77 61 10 1 369 127 6 -
Sursa: Directia Dialog Social (Source: Direction of Social Dialogue)

45