Sunteți pe pagina 1din 4

Managementul calitatatii in educatie

Calitatea reprezinta nivelul de satisfactie pe care il ofera eficacitatea


ofertei educationale din domeniul invatamantului si formarii profesionale,
stabilit prin atingerea unor standarde cerute si a unor rezultate excelente care
sunt solicitate si la care contribuie participantii la procesul de invatare si
ceilalti factori interesati.

Controlul calitatii include activitatile operationale desfasurate pentru


indeplinirea cerintelor de calitate prin reglementarea performantelor. Este un
proces de mentinere a standardelor, si nu de creare a acestora.

Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni


de dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si
implementare de programe de studiu, prin care se formeaza increderea
beneficiarilor ca organizatia furnizoare de educatie satisface standardele de
calitate. Asigurarea calitatii exprima capacitatea unei organizatii furnizoare de a
oferi programe de educatie, in conformitate cu standardele anuntate. Ea este
astfel promovata incat sa conduca la imbunatatirea continua a calitatii educatiei.

Metodologia asigurarii calitatii in educatie se bazeaza pe relatiile ce se


stabilesc intre urmatoarele componente:

a) criterii;
b) standarde si standarde de referinta;
c) indicatori de performanta;
d) calificari.
Calitatea in educatie este asigurata prin urmatoarele procese:
a) planificarea si realizarea efectiva a rezultatelor asteptate ale invatarii;
b) monitorizarea rezultatelor;
c) evaluarea interna a rezultatelor;
d) evaluarea externa a rezultatelor;
e) imbunatatirea continua a rezultatelor in educatie.

Componentele si procesele de asigurare a calitatii si relatiile dintre ele se


diferentiaza in functie de:

a) nivelul de invatamant si, dupa caz, al calificarii;


b) tipul organizatiei furnizoare de educatie;
c) tipul de program de studii.
Managementul calitatii – asigura calitatea programelor de invatare si
promoveaza imbunatatirea continua, cele doua coordonate ale unei culturi a
excelentei. Conducerea elaboreaza misiunea, viziunea, valorile, politicile si
strategiile institutiei si este responsabila de monitorizarea permanenta a
sistemelor si a proceselor.

Responsabilitatile managementului –

-este caracterizat prin eficacitate in ceea ce priveste calitatea si dezvoltarea


curriculumului/ invatarii.
-Sprijina activ si se implica direct in dezvoltarea si asigurarea calitatii
programelor de invatare.
-Dezvolta si mentine parteneriate eficiente cu factorii externi interesati.
-Cunoaste nevoile si asteptarile factorilor interesati interni si externi.

Managementul resurselor (fizice si umane)

Organizatia ofera elevilor un mediu sigur si armonios, care le ofera


sprijin. Spatiile de invatare sunt echipate adecvat, raspund nevoilor colective si
individuale ale elevilor. Resursele, metodele de predare si spatiile aferente
permit accesul si participarea activa a tuturor elevilor. Angajarea personalului se
face dupa criterii clare (standarde minime privind calificarile si experienta) de
recrutare si selectie, organizatia defineste o fisa a postului, pune la dispozitia
personalului programe de initiere si de formare continua.

Proiectare si dezvoltare – organizatia este receptiva la nevoile indivizilor,


agentilor economici si comunitatii (factori interesati externi), dar si la diferitele
nevoi ale elevilor (factori interesati interni). Organizatia este preocupata
permanent de proiectarea si dezvoltarea unor programe de studiu care sa
raspunda nevoilor factorilor interesati, programe ce plaseaza elevul in centrul
lor de interes. Acestea au un caracter de includere sociala, asigurand accesul si
egalitatea sanselor pentru elevi.

Motivatii ale asigurarii calitatii educatiei in Romania

-Necesitatea generarii unei increderi tot mai consistente, pe termen mediu si


lung, in capacitatea si performantele universitatilor romanesti pe piata
europeana/ mondiala a invatamantului superior.

-Necesitatea armonizarii standardelor, procedurilor si practicilor universitare


romanesti cu cele existente in statele membre ale UE, in scopul recunoasterii
automate pe piata europeana a diplomelor si titlurilor obtinute in Romania, al
realizarii SEIS - Spatiul European al Invatamantului Superior si al asigurarii
liberei circulatii a persoanelor din Romania in spatiul european
-Necesitatea reducerii duratei de acomodare la angajatori a absolventilor de
universitati deveniti angajati, prin adecvarea tot mai accentuata a ofertei
educationale la nevoile, asteptarile si cerintele agentilor economici angajatori.

TRATAREA DIFERENTIATA

Procesul de invatamant se realizeaza cu colectivitati de elevi constituite


pe clase. Acesta se realizeaza intr-un cadru institutionalizat. Abordarea
diferentiata, sistematica si relationala va forma si instrui elevii conform
cerintelor educationale actuale.
Un rol important il are principiul accesibilitatii, al respectarii
particularitatilor de varsta si individuale in predare-invatare. Acest principiu
fundamenteaza metoda diferentierii si individualizarii. Colectivul clasei trebuie
abordat ca un tot unitar, chiar daca este format din structuri diferite(in general se
lucreaza cu grupuri eterogene).
In contextul actual educational, se pune accent pe caracterul formativ al
procesului instructiv-educativ. Adica accentul este pus pe finalitatile acestuia,
pe elev.
Tratarea diferentiata presupune:
 organizarea continuturilor invatarii si adaptarea lor la nevoile
colectivului;
 elaborarea de fise de recuperare, de dezvoltare si ameliorative;
 diferentierea si diversificarea strategiilor didactice(forme de organizare,
metode si procedee, mijloace de invatamant);
 imbinarea activitatilor frontale cu cele independent- pe grupe(eterogene);
 diferentierea continutului sarcinilor de lucru(ca volum si grad de
dificultate)pentru secventele de activitate independenta a elevilor la clasa
sau pentru activitatea de acasa;
 stimularea pe parcursul lectiilor a tuturor elevilor clasei, prin realizarea de
intrebari in functie de posibilitatile lor intelectuale;
 dezvoltarea relatiei de colaborare intre elevi.
Depistarea elementelor predictive ce influenteaza stagnarea sau regresul
elevului conduc la eliminarea pe cat posibila a acestora si intrarea pe fagasul
evolutiv- educational. Personalizarea desfasurarii activitatii didactice prin
abordarea diferentiata duce la progresul individualizat al elevului.
In organizarea activitatilor si pentru eficientizarea si optimizarea
procesului de predare-invatare-evaluare invatatorul trebuie sa tina cont de:
 diferentele dintre elevi(fiecare elev are un ritm propriu de invatare, se
apeleaza la capacitatea de intelegere si ritmul de lucru propriu);
 esentializarea continuturilor invatarii, accentul nu mai cade pe
abundenta de informatii,ci pe ideile de baza;
 asigurarea utilizarii eficiente a timpului, prin dozarea sarcinilor, a
rezolvarii lor;
 alternarea tipurilor de sarcini si situatii pentru rationalizarea
eforturilor;
 masuri si forme de abordare diferentiata a actiunilor dupa
particularitatile elevilor.
Depistarea trasaturilor care-i diferentiaza pe elevi, stabilirea rolului
fiecaruia in definirea comportamentului care determina
performantele asteptate constituie operatia initiala, premisa
descopera posibilitatile intelectuale ale elevilor constau in:
 observatiile sistematice facute de catre invatator, care trebuie sa fie
constient de ceea ce trebuie sa observe;
 testarea docimologica;
 chestionarele.
Astfel, un punct de plecare in realizarea activitatilor de diferentiere
(recuperare,dezvoltare) il constituie cunoasterea elevilor

Intocmit
Înv. Trofin Vasile

S-ar putea să vă placă și