Sunteți pe pagina 1din 47
e UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA a FACULTATEA DE LITERE Hie 52 ae een CATEDRA DE LIMBA $i LITERATURA ROMANA we ~ PROGRAMA Guus = | cursului de . ~— cod: RE.COM.203 semestrele: 3, 4 Semestrul 3: curs: 2 ore/sapt.; seminar: 1 ord/stpt. ‘Semestrul 4: curs: 1 or8/sépt.; seminar: 1 ord/sapt. Titular: Lector Cornelia Miinicufit I. Obiective: Cunoasteres spatiolui cultural si literar al Antichiii gi cel al Evului Mea (folosindy-se att perspectiva diacronicl, cat si cea comparatisté) ca sursi principalelor tems, motive, tipuri si prototipuri literare reluate si reinterpretate in fazele succesive ale literaturilor europene. Prin prototipur eminarilor se actualizeazA acest repertory, comentdndu-se replicile modeme le vechilor teme culturale, mitice si literare. Perspectiva si metodele comparativismului formeazi o gindire apti pentts asocieri. gi disocier, pentru injelegerea relajiei dintre permanjsle fing culturale si manifestarile et istorice, particulare, individuale IL Tematica: obiectul si metodele 2, Raportul universal/pacti sfera literaturii; = Modalitati de manifestare a universalitatit, = Comparativismul. = Principalele modele culturale ale Antichittii si caracterizarea sintetich a literaturilor antice; = Suport mitic, istoric si ideatic, = Epopeea asiro-babiloniand, greack (Homer), latin’(Vergilius); {Mita si eroi ca existenjé perend in literatura universala: Ghilgames, Abile, Hector, Odysseus (Ulysses) = Originea spectacolului teatral si a tragediei ; ~ Semnificatia ritualicd si cea filosofic& a conflictului tragic, ~ Eroul tragic si maximalitatea valorii umane; Evolutia tragediei grecesti: Eschil, Sofocle, Euripide, RReinterpretarea subiectelor sia eroilor de tragedie in dramaturgia seeolulu la XX-1ea, = Originea gi evolutia spectacolului comic; ~ Modalitii itipuri comice universale; - Aristofan si Plaut, 7 Ruares tubieetelor, motivelor si tipurilor comice in comedia clasic& si in comedia etafizic& a secolului al XX-lea. = Dela lirica ritualic& la lirica subiectiva; Evolutia genului liric; forme lirice, tematica ; Reprezentanfii liricii grecesti si latine; Pindar, Ovidius. “Barocul” Antichitatii in epoca imperiala, Petronius si Apuleius. Tematicé si formule narati ‘Aristotel ( Poetica) si Horatius (Epistula ad Pisones ) CORPUS DE TEXTE(pentru seminarii) LECTURA OBLIGATORIE Fpopeca lui Ghilgames, trad. Athanase Negoifi, in vol. Gandirea asiro-babilonian’ tn texte, Editura Stiintificd, Buczresti, 1975 ‘Valmiki, Ramayana, trad. Sergiu Demetrian, E.P.L., 1968 Homer, Miada, trad. G. Murnu — cinturile I, , XVIII, XI, XXII, XXIV Homer, Odissea, rad, G. Murnu sau E. Lovinescu, cénturile I, H, V, Vi, VIL, VITL IX, X, x Vergilius, Eneida, trad. G, Cogbuc sau E. Lovinescu, ednturile Il, TV, VI Schil Orestia , Prometru inlénquit, trad, Alex. Miron, Eitura Univers, Bucuresti, 1979 Sofocle, Oedip Rege, Oedip la Colonos, Euripide, trad, G. Fotino, E.P.L.,. Bucuresti, 1969 Euripide, Electra, in vol. Teatra, Euripide, trad. Alex. Miron, Editura Minerva, Bucuresti, 1976 Parafraze moderne O'Neil, E, Din jale se intrupeasd Electra, ‘rad, Petru Comameseu, E.P-L., Bucuresti, Giraudoux, J, Electra, in vol. Réizboi cu Troia mu se face, EPL, Bucuresti, 1966 Sartre, JP, Mustele, in vol. Teatru, EPL, Bucuresti, 1969 ‘Aristofan, Broagtele, trad. Adelina Piatkowski, Ed. Albatros, 1977 Plat, Amphitryo, trad. N.Teicd, Editura Minerva, Bucuresti, 1974 Parafraze moderne Moliére, Amphityo.trad, Valentin Lipatti, in vol. Teatru, voLIIl, Editura de Stat pentru Literatura si Arti, 1955 Gitaudoux .Amphitryo 38 , trad, Andreea Dobrescu- Warodin, Ed. Univers, 1988 Floratius, Ode 1(1,9,11,1221,); 1N(13,14); Satire I (1,4,0), 11-7, Epistole 1-1, wad, Lasckr Sebastian, Editura Univers, 1980 antic Petronius, Satyricon, trad. E, Cizeo, Bditura Univers, Bucuresti, 1995 (pag. 1-5, 25-80, 83, 116-141); ‘Apuleius, Méigarul de aur, trad. Ton Teodorescu, Editura Univers, Bucuresti, 1996 (Cap. 1 1,v, pec ‘Poetica, in vol. Arte poetice. Antichitatea, Editie D.MPIPPIDI, Univers, Bucuresti, 1970 Horatius,” Epistula ad Pisones (Ars poetica), in vol. Arie poetice. Antichitatea, Bditie D.MPIPPIDL, Univers, Bucuresti, 1970 -3- xamen IV. Credite: semestrul 3- 5 semestrul 4- 2 V. Bibliografie selectivit a. Sinteze, tratate, cursuri universitare Bergescu, Sorina, [storia literaturiifranceze, Editura Stlintific’, Bucuresti, 1970 Calinesoe, George, Studi de Ineranur rniversala, Eitura Albatros, Bucuresti, 1966 Chevalir, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicjionar de simboluri, Editura Artemis, Bucurest 1995 Dima, Alexandra, Compedia de literaturdt wniversall comparata, Béitura Academiei, 1967 Dimz, Alexandru, Principi de literatura comparata, Bd, Enciclopedica romans, Bucuresti,1972 Delma, Ovidiu, fsforia cultur st eivilizatiei, vol. LIL Bd. $inpficd, Bucuresti, 1986-1990 Eliade, Mircea, Istoria credinfelor si ideilor religoase, Editura Stiinyifics, Bueutes 1991 Kernbach, Victor, Dictionar de mitologie generald, Eitura tintifick si Enciclopedica, Bucuresti, 1989 Marino, Adrian, Comparatism si teoria literaturii, Editura Polirom, Tas, 199% Martin, Fritz, Istoria lteraturil germane, Editura Enciclopedic’ Roman’, 1972 Pandolfi, Vito, storia tearrului universal, Editura Meridiane, Bucuresti1572 ig apu, Edger, Excurs prin literatura luni, Bditura Eminescu, Bucuresti 1990 De Sanctis Francesco, storia literaturit italiene, EPLU, 1965 Sere mest, Din storia doctrinelor morale, Editura Stinifes si Bneiclopedie® (vol. [-IN), 1975+ 1979 Vianu, Tudor, Studi de literatura universal si comparat, Eitura Academic, Bucuresti, 1963 Welle, René, Conceptele critiit, Editura Univers, Bucuresti, 1970 vamftescu, Ton $1 Dolinescs, Margareta, Istoria literaturit wniiversale, Esitura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1973 b. Antichitatea Bayet, Jean, Literatura latind, Eéivura Univers, Bucuresti, 1972 Bicikov, V.V., Bstetica amichitatitirsit, Editura Meridiane, Bucuresti, 1984 : Bonnar, André, Civilizasia greacd, Editura Stiintific#, Bucuresti 1967 Cizek, Eugen, Bvolutia romanulu andio, Esitura Univers, Bucutest,1970 Cretia, Petru, Epos $i logos, Editura Univers, Bucurest,1981 Daniel, Constantin, Cultura spiral a Egiptutu antic, Bdivura Cartea Romineascs Bucuresti, 1985 Doniel, Constantin, Chilizaya asiro-babiloniand, Editara Sport-Turism, Bucuresti, 1981 Defiads, Jean, Literatura elind, Editura Tineretului, Bucuresti,1968 Frenkian, Aram, Znfelesul suferinfei umane la Esch, Sofocle, Euripide, EPL, Bucuresti,1969 Glotz, G, Cetatea greacd, Editura Meridiane, Bucuresti, 1992 : Palouette, Claire, Ciilizaria Egiptul antic, Editura Meridiane, Bucuresti,1988 Pippidi, DML, Arte poetice. Antichitatea, Editura Univers, Bucuresti, 1980 Z Rusu, Liviu, Eschil, Sofocte, Euripide, Editura Tineretului, Bucuresti 196} : Schliemann, Heinrich, Pe urmele iui Homer, Eéitura Meridiane, Bucuresti1979 : Wolf Armin si Wolf Hans- Helmut, Drumul fui Ulise, Editura Meridiane, Bucuresti,1981

S-ar putea să vă placă și