Sunteți pe pagina 1din 2

prof. Doina VASILE TEST COMPLEX (NR.

1)

TOIUL PRIMĂVERII
de Vasile Voiculescu

1.Pe coaste ierburi spânzură nebune, 2. Se-amestecă în clocot firi şi lume,


Vâlvoi de flori, salcâmi ies la uluci, Foi bat în vânt, aripi aşteaptă-n ou,
Duc tei adânci miresme în zăbune Şal nou de ape-i lacul fără spume,
Şi-i verde viersul mierlelor prin nuci. Răsfrângerea de sălcii un ecou.

3. E primăvară până-n slăvi ...şi grele


De seva cerului ţâşnită-n nori,
Azurul înfloreşte rândunele
Şi zările dau muguri de cocori.

I. Elemente de fonetică
a) Găseşte în text patru diftongi diferiţi şi notează-i.
b) Spune câte litere şi câte sunete există în cuvintele: nuci, răsfrângerea, firi, coaste
c) Desparte în silabe: ierburi, ţâşnită, ecou, slăvi
d) Motivează prezenţa cratimei în structura ,,ţâşnită-n nori’’

II. Elemente de vocabular


a) Arată cum s-a format răsfrângerea ( până la cuvântul de bază/ radical)
b) Alcătuieşte familia lexicală pentru cuvântul floare
c) Scrie enunţuri cu omonimele. lac1,2
d) Găseşte în text două regionalisme
e) Demonstrează polisemantismul verbelor a da şi a duce prin cel puţin patru enunţuri.

III. Elemente de morfo-sintaxă


a) Ce valoare morfologică are cuvântul –i din text?( ,, şal nou de ape-i’’) (ce parte de vorbire e ?)
Construieşte un exemplu în care să aibă o altă valoare şi precizeaz-o.
b) Ce fel de propoziţii apar în ultima strofă?
c) Ce predicate apar în prima strofă?
d) Analizează următoarea frază: Când am aflat că excursia a fost anulată, m-am supărat, fiindcă
abia aşteptam să văd oraşul pe care îl lăudaseră colegii mei.

IV. Literatură
Citeşte cu atenţie textul şi scrie o compunere de 15 – 20 de rânduri în care să arăţi că se poate încadra
într-un anumit gen literar. Pentru aceasta poţi să te ajuţi de următoarele întrebări:
a) Ce fel de text este? Ce structură are ?
b) Ce exprimă?
c) Ce mijloace artistice foloseşte autorul?
d) Ce semnifică titlul?
e) Genul literar şi specia pe care le ilustrează.
prof. Doina VASILE TEST COMPLEX ( NR.2)

ÎNVIERE

de Lucian Blaga

1. În azur se simt întoarceri. 3.. Sus cocorii desfăşoară


Vânăt fum de vreascuri ude Ieroglife din Egipet,
S-a întins în tot oraşul. Dacă tâlcul l-am pricepe
Undeva un zbor se-aude. Inima ar da un strigăt.

2. În copaci, prin vechi coroane, 4. Muguri fragezi sfarmă scoarţa,


Seve urcă în artere, Solzi şi platoşe, găoace,
S-ar părea că-n ţevi de orgă Grav, miracolul ne miră
Suie slavă de-nviere. Cum începe, cum se face.

5 .Fiece sămânţă-nalţă
De pe un mormânt o piatră.
Suferinţa are-un cântec
Şi nădejdea are-o vatră.

I. Elemente de fonetică şi vocabular

a) Găseşte în text două exemple de hiat


b) Identifică în versuri patru diftongi diferiţi
c) Desparte în silabe: sămânţă, vreascuri, ude, desfăşoară
d) Câte sunete şi câte litere au cuvintele: fragezi, piatră, începe,întoarceri
e) Scrie enunţuri cu sensurile cuvintelor inimă, a face
f) Alcătuieşte familia lexicală pentru piatră ( derivate, compuse, ex. de conversiune )
g) Găseşte antonime pentru : nădejde, înviere, începe, vechi

II. Elemente de morfo-sintaxă

a) Ce fel de propoziţii apar în strofa 4?


b) Ce vloare morfologică are cuvântul subliniat? Scrie un enunţ în care să aibă o altă valoare.
,, nădejdea are- o vatră’’
c) Analizează fraza: Dimineaţa părea liniştită, deşi lumea alerga de colo până colo, ca să rezolve
problemele care deveniseră urgente.

III. Literatura
Citeşte textul cu atenţie şi scrie o compunere de 15 – 20 de rânduri în care să argumentezi că acesta
aparţine unei anumite specii literare. Pentru această poţi să te ajuţi de următoarele întrebări:
f) Ce fel de text este? Ce structură are ?
g) Ce exprimă?
h) Ce mijloace artistice foloseşte autorul?
i) Ce semnifică titlul?
j) Genul literar şi specia pe care le ilustrează.