Sunteți pe pagina 1din 2

Consiliere şi dezvoltare personală

Planificare semestriala
An scolar 2018-2019
CLASA: aVI -a
Semesatrul al II-lea

Domeniul Nr.
Competențe specifice Conținuturi asociate/Tema Săpt. Obs.
tematic ore
I.
Autocunoaştere şi 1.1 Identificarea resurselor
Preadolescența și capcanele ei.
S19
stil de viaţă personale și a oportunităților de
sănătos și
dezvoltare specific vârstei; Trăiesc într-un mediu sănătos?(sănătatea
3
persoanei și a mediului: alimentație sănătoasă, igiena
echilibrat 1.2. Identificarea alternativelor S20
de soluționare a unor situații de
personal/ igiena în colectivitate).
Nr. Ore = 3 stress pentru asigurarea stării de
bine;
Steriotipurile de gen și etichetările. S21

Cum acționez în situații limită (incendii, S22


21. Exprimarea emoțiilor în cutremure, inundații…)
accord cu nevoile personale și
II.Dezvoltare Internetul în viața noastră (avantaje/
cu specificul situației;
socio-emoţională dezavantaje). S23
Nr. ore = 6
22. Identificarea elementelor Violența în familie/școală/societate
4 S24
comunicării eficiente în medii
reale și virtuale.
S25

1
Strategii și tehnici de învățare eficientă
31. Autoevaluarea (optimum motivațional). S26
progreselor în învățare,
III. Managementul utilizănd instrumente simple
învățării. de planificare și Profesor pentru o zi.
3 S27
monitorizare ;
32. Manifestarea interesului
pentru a învăța de la ceilalți și
Recapitularea în sprijinul învățării ((strategii
Nr ore = 3 pentru a-i sprijini pe ceilalți și tehnici de învățare eficientă). S28
în învățare ;
29. Relația dintre disciplinele școlare,
41. Compararea unor trasee domeniile de activitate și profesii (ocupații și S29
IV. educaționale din perspective domenii de activitate).
Managementul alegerii carierei;
30.Ocupațiile de ieri/ ocupațiile de azi (ocupații
carierei și domenii de activitate).
Nr. ore = 5 4.2 Analiza unor ocupații din 5
perspectiva responsabilităților 31. Planuri de viitor: trasee educaţionale în
, condițiilor de lucru și a România.
consecințelor asupra stilului
32. O ocupație pentru fiecare (beneficiile
de viață.
ocupațiilor pentru individ: satisfacție personală,
perspective de angajare, salariul, prestigiul social).
Oră la dispoziție. 33. Analiza situației școlare.
Feedback-ul profesorului

S-ar putea să vă placă și