Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala:

Data

Clasa: a-VII-a

Aria curriculară: Matematică, științe și tehnologii

Profesor:

Obiectul: Biologie

Unitatea de învaţare: Reproducerea și sistemul reproducător

Subiectul: Alcătuirea generală a sistemului reproducător feminin și masculin

Tipul activităţii: însuşirea de noi cunoştinţe

Scopul activităţii: Însuşirea de către elevi a noţiunilor referitoare la procesul de reproducere la om și a alcătuirii generale a sistemului reproducător feminin și masculin.
Argumentarea importanţei practice a cunoaşterii anatomiei şi fiziologiei sistemului reproducător la om.

Obiectivele operaţionale

Pe parcursul și la sfârsitul lecţiei elevii trebuie:

O1. Să precizeze rolul îndeplinit de organele de reproducere la om.

O2. Să identifice pe baza observării imaginilor cu structurile reproducătoare gonadele bărbăteşti, conductele genitale bărbăteşti, glandele anexe și organele genitale externe;
fiecare elev să identifice pe imaginile prezentate în fişa 1 de lucru componentele sistemului reproducător bărbătesc.

O3. Să identifice pe baza observării imaginilor cu structurile reproducătoare ovarele, conductele genitale femeieşti, glandele anexe și organele genitale externe; fiecare elev să
identifice pe imaginile prezentate în fişa 2 de lucru componentele sistemului reproducător.

O4. Să precizeze rolul componentelor sistemului reproducător bărbătesc și femeiesc în procesul de reproducere, pe baza explicaţiilor profesorului şi observării imaginilor la
videoproiector; fiecare elev să rezolve primul exercițiu din fişa de lucru 3
O5. Să argumenteze importanța practică a cunoaşterii anatomiei şi fiziologiei sistemului reproducător; fiecare elev să rezolve al doilea exercițiu din fişa de lucru 3

Resurse materiale – manual, tablă, imagini cu structuri reproducătoare și scheme referitoare la procesul de reproducere (în fișe de lucru individuale și prezentare ppt.)

Resurse procedurale – observația, conversația, demonstrația, explicația.

Tipul de organizare a activităţii - colectivă şi individuală.

Bibliografia
M.E.N. –F. Macovei, F. Dobran, M.Marcu-Lăpădat / Biologie – manual pentru clasa a VII-a, Editura Teora, 2003
Z. Partin, L. Logofătu, C. Niculescu / Biologie – manual pentru clasa a VII-a, Editura Corint, 1998

Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Bogdan Voiculescu/ Biologie - manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2006

Viorel Lazăr, Mariana Nicolae – Lecţia formă de bază a organizării procesului de predare-învăţare-evaluare la disciplina biologie, Ed Arves 2007.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Obiective Etapele (evenimentele) Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare


operaţio lecţiei
-nale
Momentul Profesorul se prezintă, verifică prezenţa Primesc / îşi distribuie fişele de lucru.
organizatoric elevilor, explică pe scurt modalitatea de lucru
cu fişele.
O1 Captarea atenţiei Prezintă la videoproiector câteva imagini. Recunosc imaginile, emit ipoteze şi, dirijaţi de Se evidenţiază ideile cele
pentru lecţia nouă Lansează tema de discuţiei: ce este profesor, îşi centrează argumentele pe ideile mai apropiate de
reproducerea şi cine asigură funcţia de referitoare la funcţiile fundamentale ale organismului răspunsul corect
reproducere? uman şi sistemul reproducător
O1 Reactualizarea Profesorul verifică cunoaşterea şi înţelegerea Definesc / descriu conceptele.
noţiunilor necesare unor concepte ca: reproducere, fecundație,
trecerii la lecţia nouă creştere

Enunţarea obiectivelor Prezintă, pe scurt, obiectivele de atins. Notează titlul lecţiei în caiete.
Notează titlul lecţiei pe tablă.
O2 Prezentarea optimă a Prezintă sistemul reproducător bărbătesc Îşi reamintesc sistemul reproducător de la mamifere. Conversaţie de verificare
conţinutului (gonade, conducte genitale, glande anexe şi Notează în caiet alcătuirea sistemul reproducător
Dirijarea învăţării organul copulator), localizarea şi rolul bărbătesc.
componentelor în reproducere. Răspund la întrebările profesorului.

O2 Conexiunea inversă Solicită completarea primei fişe de lucru. Completează exerciţiile de pe fişă. Conversaţie de verificare

O3 Prezentarea optimă a Prezintă elevilor la videoproiector imagini cu Notează schema de la tablă Conversaţie de verificare
conţinutului sistemul reproducător la femei, localizează Răspund la întrebările profesorului.
Dirijarea învăţării ovarele, conductele genitale, organele genitale
externe şi glandele anexe pe imagini.
O3 Conexiunea inversă Solicită completarea fişei de lucru 2. Completează exerciţiile de pe fişă, comparând Conversaţie de verificare
imaginea de pe fişă cu imaginile de la videoproiector
şi de pe planşe.
O4 Prezentarea optimă a Descrie modul de funcţionare al gonadelor, Conversaţie de verificare
conţinutului evidenţiind funcţia exocrină - producerea de Observă imaginile referitoare la procesul de
Dirijarea învăţării celule sexuale care se întâlnesc în timpul fecundaţie.
fecundaţiei. Defineşte fecundaţia.
O4 Conexiunea inversă Solicită elevilor completarea fişei 3 de lucru Completează exerciţiile de pe fişă, pe baza
explicaţiilor profesorului şi a imaginilor prezentate.

Evaluarea Verifică înţelegerea conceptelor de bază ale Răspund la întrebările profesorului. Conversaţie de verificare
temei: reproducere, aparat reproducător,
gonade, căi genitale, organe genitale externe,
glande anexe sistemului reproducător
Fixarea cunoştinţelor Reia, împreună cu elevii, principalele idei ale Îşi fixează cunoştinţele prin completarea pe tablă (şi
lecţiei sublinierea pe caiete) a ideilor principale ale lecţiei

O5 Transferul de Discută cu elevii importanţa cunoaşterii Orală


cunoştinţe/ aplicarea in elementelor de anatomie a sistemului Sunt atenţi şi răspund la întrebările profesorului
practică reproducător. (recunoaşterea unor afecţiuni ale
sistemului reproducător, evitarea bolilor cu
transmitere sexuală, evitarea unei sarcini
nedorite)
Schema tablei

¨Alcătuirea generală a sistemului reproducător feminin și masculin¨

Reproducerea reprezintă capacitatea organismelor de a da naştere la urmaşi asemănători cu părinţii lor.

Organele care îndeplinesc funcţia de reproducere formează sistemul reproducător.

Sistemul reproducător bărbătesc este format din:

- Gonadele bărbăteşti (glande mixte) – testiculele : - situate în scrot

- alcătuite din lobuli cu tuburi seminifere în care se produc spermatozoizi (gameţii bărbăteşti) prin diviziune meiotică şi hormoni sexuali cu rol în maturarea
caracterelor masculine secundare (testosteron)

 Conductele genitale barbateşti : acumulează şi produc sperma

- sperma trece succesiv prin: - canalul epididimar

- canalul deferent

- canalul ejaculator

- uretra, care străbate penisul, este şi cale urinară şi cale genitală

 Glandele anexe: - veziculele seminale, glande pereche colectează sperma pe masură ce este produsă de testicule şi secretă lichid spermatic

- prostata

Sistemul reproducător femeiesc este format din:

 Gonadele femeieşti (ovarele) : - glande mixte situate în cavitatea pelviană

- conţin numeroşi foliculi ovarieni unde are loc meioza şi se formează ovulele (gameţii femeieşti) Ovulul expulzat din ovar (în timupl ovulaţiei) va fi preluat de trompa uterină

 Conductele genitale femeieşti: - trompele uterine - aici are loc fecundaţia

- uterul – în mucoasa uterină se fixează (nidaţie) şi se dezvoltă embrionul, fiind protejat şi hrănit de placentă
- vaginul

 Organe genitale externe: - vulva

 Glandele anexe – glandele mamare


Fişa 1. Identificaţi pe imagine componentele sistemului reproducător bărbătesc si femeiesc

Fişă de lucru 2

1. Alegeţi răspunsul corect. Un singur răspuns este corect.

1. Reproducerea este:

a. o funcţie a organismului

b. un sistem de organe

c. asexuată la om

d. întâlnirea gameţilor de sex femeiesc şi bărbătesc

2. Gameţii sunt:

a. testicule

b. gonade

c. ovare

d. celule reproducătoare
3. Uterul:

a. se mai numeşte şi vagin

b. are formă de tub

c. este un organ avitar şi musculos, aşezat între trompele uterine

d. se deschide în trompe prin colul uterin

4. Ovarul:

a. este o celulă sexuală

b. este o glandă endocrină

c. una dintre funcţii este de a secreta estrogen şi progesteron

d. la menopauză, funcţia endocrină încetează

5. Uretra este:

a. cale genitală şi urinară

b. gonadă

c. glandă anexă sistemului reproducător

d. absentă la bărbaţi

2. Stabileşte care dintre propoziţiile următoare sunt Adevărate (A) sau False (F). Pe cele false modifică-le parţial, astfel încât să devină adevărate.

1. Ovarul este o glandă mixtă, dar una dintre funcţii este doar temporară.

2. Prostata este o glandă mare ce secretă spermatozoizi.

3. Testiculele sunt glande mixte, deoarece secretă spermatozoizi.

4. Glandele mamare au rol în secreţia laptelui, necesar creţterii şi dezvoltării copilului, toată viaţa.
3. Asociază corect noţiunile următoare cu însuşirile corespunzătoare:

1. Ovare A. canale sau căi prin care se transportă gameţii mascuini şi feminini

2. uter B. localizate în partea inferioară a cavităţii abdominale

3. glande anexe femeieşti C. organ musculos, cavitar, în formă de pară, care se termină cu vaginul

4. testicule D. două glande care au rolul de a secreta lapte

5. canale de eliminare E. două organe ovoide, învelite într-o pungă numită scrot

S-ar putea să vă placă și