Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de invatare:

Factori determinanti in raspandirea si adaptarea la mediu a organismelor vii


Nr.ore alocate: 6 h

Resure
Conţinuturi (detalieri) Competente Activităţi de învăţare Nr Data 1Procedurale; Evaluar
specifice crt 2materiale; 3forme de e
organizare
Factori abiotici
Prezentarea de exemple de vietuitore din 1.Observarea, conversaţia, Orală
1.Interactiunea biotop- 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, regiuni cu climat diferit si notarea lor intr- explicaţia; Prezentare
biocenoza 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 un tabel. Identificarea modurilor în care 1 2.Planşe, atlas, materiale de referate
climatul influenţează vieţuitoarele 3.Individual, frontal

2. Bioritmuri circadiene si 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, Identificarea factorilor climatici care 1.Observarea, conversaţia, Orală
sezoniere 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 influenteaza raspandirea plantelor explicaţia; Prezentare
Prezentarea de exemple de plante adaptate 1 2.Planşe, atlas, materiale de referate
la diferite medii de viata 3.Individual, frontal

Factori biotici
Identificarea şi analiza relaţiilor între plante 1.Observarea, conversaţia, Orală
1.Relaţiile interspecifice si 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, şi animale pe baza de exemple. explicaţia; Prezentare
intraspecifice la plante şi 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 Identificarea şi analiza relaţiilor între plante 2 2.Planşe, atlas, materiale de referate
animale şi animale biologice;
Notarea exemplelor intr-un tabel 3.Individual, frontal

Prezentarea organizarii vietii sociale la 1.Observarea, conversaţia, Orală


2. Comunicarea si viata sociala 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, animale si a modalitatilor de comunicare 1 explicaţia Prezentare
la animale 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 intalnite la acestea. 2. Carti de etologie, de referate
materiale audio-video. 3
Frontala, individuala
1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2,
Recapitulare si evaluare 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 Fise recapitulative: teste, itemi. 1 Individual Scrisa

S-ar putea să vă placă și