Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învățare: Echilibre și dezechilibre în ecosisteme

Nr.ore alocate: 4h, S26 – S29

Resure
Conţinuturi (detalieri) Competente Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
specifice 2.Materiale;
3.Forme de organizare
4. Temporale
1.3 Definirea poluarii 1.Conversaţia euristică,
2.1,2.2 Stabilirea principalelor tipuri de poluare. observatia independenta, Orală
1. Poluarea aşezărilor Identificarea cauzelor, efectelor și metodelor de explicaţia;dezbaterea, lucrul cu Itemi
2.3,3.1 reducere a poluarii manualul, turul galeriei, Rebus
umane 3.2,4.1 Dezbateri cu privire la influenţa omului asupra fishbone. Explozia
4.2,5.2, ecosistemelor 2.Planşă, manual, atlas, fisa de stelară
5.3 Imaginarea unor strategii pentru prevenirea şi lucru, schema la tabla Prezentare de
reducerea poluarii 3.Frontal, individual lucrări cu
4. 1 oră temă dată
Dezbateri cu privire la influenţa omului asupra 1.Conversaţia euristică,
ecosistemelor prin introducerea unor specii noi observarea independenta, Orală
2.Supraexploatarea 1.3 Luarea de decizii şi justificarea opţiunii în privinţa brainstorming, lucrul cu Rebus
2.1,2.2 atitudinii şi acţiunilor proprii legate de protecţia manualul, problematizarea Itemi
Introducerea de specii noi în 2.3,3.1 mediului 2.Planşă, manual, atlas, fisa de Observarea
ecosistem 3.2,4.1 Studii de caz privind supraexploatarea resurselor lucru, schema la tabla. sistemica a
naturale 3.Frontal, individual, pe grupe. elevilor
4.2,5.2
Întocmirea unor scheme de lanţuri trofice 4. 1 oră Tema pentru
5.3 Predicţii despre starea de sănătate a populaţiei acasa
locale în raport cu evoluţia ecosistemelor din zonă
Stabilirea unor concluzii
1.3 Observarea procesului de poluare in localitate 1.Conversaţia euristică,
3. Dezvoltare durabilă. 2.1,2.2 Stabilirea unor metode pentru reducerea acestuia. observarea independenta, Scrisa
Exploatarea raţională a Argumentarea importantei colectarii selective a explicaţia;brainstorming, lucrul Itemi
resurselor naturale.
2.3,3.1 deseurilor. Reciclare deseurilor si transformarea cu manualul, problematizarea Rebus
3.2,4.1 lor in „ obiecte de arta manuala” 2.Planşă, manual, atlas, fisa de Tema pentru
Parcuri si rezervatii naturale 4.2,5.2 lucru, schema la tabla. acasa
5.3 3.Frontal, individual, pe grupe.
4.1 oră

1.1,1.2,1.3 1.Explicatia; Conversatia


5.Recapitulare-sistematizare Fise si scheme recapitulative. euristica; descoperirea deductiva, Orală
Evaluare unitate de invatare
2.1,2.2 Fisa de evaluare metoda „ciorchine”, „stiu-vreau Scrisa
2.3,3.1 sa stiu- am invatat” Itemi
3.2,4.1 2.Teste, fise de lucru Fisa de
4.2,5.2 3.Individual evaluare
4. 1 oră

S-ar putea să vă placă și