Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA

Tabel 2. Credite noi acordate în MDL persoanelor juridice trimestrl III al anului 2018
pe interval de timp

Termen/ mil. lei Iulie August Septembrie

De la 1 la 3 luni 1,6 1,09 3,75

De la 3 la 6 luni 2,52 3,54 34,87

Pînă o lună 3,39 4,58 8,57

Peste 5 ani 22,98 51,2 95,29

De la 6 la 12 luni 80,74 68,23 85,64

Pînă 12 luni 88,26 77.44 132.83

De la 1 an la 2 ani 354,33 261,1 302,78

De la 2 ani la 5 ani 381,52 365,47 419,04

Peste 12 luni 758,83 677,77 817,75