Sunteți pe pagina 1din 9

Activitate integrata – Scrisoare de la randunica (DS+DOS)

PUBLICAT PE MARTIE 21, 2014 ACTUALIZAT PE MARTIE 24, 2014


Proiect didactic
Grupa: Mare / Nivel II
Categoria de activitate: Activități pe domenii experiențiale (ADE)
Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă?
Tema proiectului: Darurile primăverii
Subtema: Veniţi, dragi păsări, înapoi!
Subiectul: Scrisoare de la rândunica
Forma de realizare: Activitate integrată tip IV (în care activitatea de bază este un anumit ADE din ziua respectivă, în care sunt înglobate
elemente din mai multe DE, indiferent de programul zilei).
Forma de organizare: Frontal/ pe grupe/ individual
Activități pe domenii
experiențiale: Domeniul știință (DS) – activitate matematică
Domeniul om și societate (DOS) – activitate practică
1. Domeniul știință – activitate matematică
Mijloc de realizare: joc didactic
Tipul activităţii: Consolidare de cunoștințe
Scopul: – consolidarea cunoştinţelor matematice privind numeraţia în concentrul 1- 8.
Sarcina didactică: Recunoaşterea cifrelor, formarea de mulţimi de obiecte, raportarea cifrei la mulţime şi invers.
Regulile jocului: Copiii sunt împărţiţi în două echipe. La semnalul educatoarei din fiecare echipă va fi desemnat un purtător de cuvânt care va
rezolva sarcina propusă. Echipa care rezolvă corect sarcina primeşte un punct şi aplauze. Câştigă echipa care a adunat mai multe puncte.
Elemente de joc: Mişcarea, aplauzele, surpriza, recompensele.
Obiective operaționale: O1 – să numere corect crescător şi descrescător în concentrul 1 – 8;
O2 – să descopere locul fiecărui număr în şirul natural şi vecinii acestuia;
O3 – să raporteze cantitatea la număr, cifră şi invers;
O4 – să utilizeze corect numeralul ordinal;
O5 – să compună și să descompună numerele;
O6 – să rezolve probleme de adunare cu 1 – 2 unități, utilizând corect semnele ”+” și ”=”;
O7 – să recite/ să intoneze o poezie/ un cântec numărătoare;
O 8– să utilizeze un limbaj matematic adecvat;
O9 – să participe cu interes la activitatate;
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, munca în echipă, metoda cubului.
Mijloace de învățământ: macheta, elemente de primăvară (flori, copaci înfloriți), păsări (rândunici, rațe), jetoane cu cifre, cifre magnetice, mulțimi
de obiecte magnetice, tabla magnetică, figuri numerice cubul, scrisoarea rândunicii.
Bibliografie: – *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura DPH, București, 2009
– Antonivici, S; Nicu, G – Jocuri interdisciplinare – Editura Aramis, Bucureşti, 2003.
2.Domeniul om și societate – activitate practică
Mijloc de realizare: colaj, mototolire și lipire
Tipul activităţii: consolidare de priceperi și deprinderi
Scopul: – consolidarea priceperii şi deprinderii de a mototoli şi lipi pentru realizarea unui spaţiu plastic.
Obiective operaționale: O1 – să denumească materialele de lucru pentru activitatea practică;
O2 – să aplice corect lipiciul pe suprafața dată;
O3 – să mototolească hârtia creponată în bucăți mici, rotunde și egale;
O4 – să verbalizeze acțiunile întreprinse utilizând un limbaj adecvat;
O5 – să execute individual tema dată;
O6 – să rezolve sarcinile matematice prin crearea spațiului plastic.
O6 – să păstreze o poziție corectă a corpului în timp ce lucrează;
O7 – să manifeste interes pentru activitatea desfășurată.
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea.
Mijloace de învățământ: lipici, hârtie creponată, hârtie colorată, farfurii de carton, polistiren.
Bibliografie: – *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura DPH, București, 2009
– Culea, L.,(coord), Activitatea integrată din grădiniță, Editura DPH, București, 2008
EVENIMENTUL DIDACTIV CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
Metode şi procedee Mijloace de învăţământ Forma de organizare
1. Organizarea grupei pentru activitate • Se aeriseşte sala de grupă;
• Se pregăteşte materialul didactic;
• Se stabileşte liniştea necesară bunei desfăşurări a activităţii
2. Captarea atenției Captarea atenției se realizează cu o Scrisoare de la rândunică:
Dragi copii,
Mi-e dor de voi.
În curând voi fi-napoi
Pân-atunci voi s-ascultați,
De-a matematica să vă jucați,
Primăvara s-ajutați
Să-și întindă hainele
Pe toate colinele.
Toate astea le veți face
Răspunzând la ghicitori
Și din coșuri voi veți scoate
Ale Zânei dragi comori. Conversația Scrisoarea de la rândunică Frontal
E: orală şi practic-aplicativă/
frontală
3. Anunțarea subiectului Azi vom desfășura activitatea Scrisoare de la rândunica. Mai întâi vom rezolva sarcinile matematice din scrisoare, apoi
vom lipi cuiburi pentru păsări, rândunici și floricele.
4. Dirijarea învățării Reactualizarea cunoștințelor:
– Numără crescător!
-Numără descrescător!
-Recunoaște cifra!
– Care sunt vecinii ei? Etc.
Pentru desfășurarea jocului matematic copiii vor fi împărțiți în două echipe.
Explicarea și demonstrarea regulilor jocului:
Rândunica a trimis o scrisoare în care ne roagă să o ajutăm pe Zâna Primăvară să-și întindă rochița. A trimis și niște flori pe care sunt scrise
sarcinile/ indiciile. Un copil va veni în fața, va lua o floare, educatoarea îi va citi sarcina, iar el o va rezolva așezând elemente pe macheta
primăverii. Daca vor fi rezolvate corect toate sarcinile/ indiciile, Zâna le va dezvălui locul unei comori.
Fiecare răspuns corect va fi aplaudat și echipa va primi câte un punct pe tabla de marcaj.
Executarea jocului de probă
Va trece un copil în fața clasei, va extrage o floare, i se va citi sarcina:
Soarele ce-i sus pe cer
A alungat al ienii ger.
Lângă el tu poți să pui
Prieteni nori, să fie 3.
El va trebui să așeze pe machetă 3 nori și să explice cum a rezolvat sarcina.
Executarea jocului propriu-zis:
Pe rînd, din fiecare echipă va veni un reprezentant în fața clasei și va rezolva una dintre sarcinile cerute de rândunică:
1.
Și copaci vei așeza,
3 aici și 2 colea…
În total să-mi spui acum
Câți ai pus, copile bun?
2.
Rândunelele pe cer, în stol
Cum să le aranjăm oare?
În ordine crescătoare
De la 1 până la 8.
3.
Pune flori acu-n grădină
Câte degete-s la mână.
Și le așezi frumos în șir
Și le numeri și-ți dau 5…
4.
Ghiocei așezi aici,
1 și apoi încă 5,
Ca să fie frumușei
Pentru Primăvară cercei.
5.
Uite-o rață: mac, mac, mac
Ce înoată ușor pe lac.
Caută-i repede acum
După număr, vecinele de drum!
6.
Nu știu cum s-a întâmplat,
Cei 8 pui s-au amestecat.
Împarte-i repede acum
În cele 2 cuiburi, copile bun!
7.
Pe copac, cu fir gălbui,
Este scrisă o cifră.
Tot atâtea flori să-mi pui
Câte îți indică.
8.
Du la cuib, dar repejor,
A 7-a rândunică din stol!
Complicarea jocului
Metoda cubului
Copiii vor fi anunțați că se se vor juca cu un cu fermecat. Copiii rămân în echipele stabilite anterior, de la fiecare venind pe rând câte unul să
aunce cubul. Cubul are pe fiecare față câte o culoare și o sarcină pentru fiecare echipă:
1. DESCRIE:
-Așează cifrele în ordine crescătoare!
-Așează cifrele în ordine descrescătoare!
2. COMPARĂ:
– Compară 5 cu 6 (5 este cu o unitate mai mic decât 6).
– Compară 7 cu 8 (8 este mai mare cu o unitate decât 7).
3. ASOCIAZĂ
– Așază vecinii lui 4!
– Așază vecinii lui 7!
4. ANALIZEAZĂ
– Rezolvă problema ilustrată!
-Rezolvă problema ilustrată!
5. APLICĂ
– Împarte cele 8 flori în cele 2 grădini!
– Împarte în alt mod cele 8 flori în 2 grădini!
6. ARGUMENTEAZĂ
– Asociază cifra cu figura numerica! Spune de ce ai ales cifra respectivă!
– Asociază cifra cu figura numerica! Spune de ce ai ales cifra respectivă!
În limita timpului disponibil cubul va fi aruncat de 3 ori de către fiecare echipă. Răspunsurile corecte vor fi aplaudate și recompensate cu puncte
pe tabela de marcaj.
6. Obținerea performanței Se va trece la desfășurarea activității practice (DOS)
 Intuirea materilului:
– Ce aveți pe măsuțe? (carton, lipici, farfurii de carton, rândunele, hârtie creponată).
– Cu ajutorul lor, fiecare grupă va rezolva alte sarcini date de rândunică.
Pentru rezolvarea acestora, copiii vor fi împărțiți în 3 grupe:
Grupa 1va confecționa cuiburi pentru păsările din stol și va așeza tot atâtea ouă în cuib câte indică cifra de pe pasăre.
Grupa 2 va asambla cele 8 flori (fiecare floare va avea tot atâtea petale câte indică cifra din mijlocul ei), apoi le va împărți pe cele 2 crengi ale
copacului.
Grupa 3 va confecționa rândunici și le va așeza în stol pentru a rezolva problema: Pe firele unui stâlp de telegraf s-au așezat 6 rândunici la sfat.
Lângă ele au mai venit 2 rândunici. Câte rândunici sunt în total pe firele de telegraf?
Observarea planșelor model:
Fiecare grupă va observa planșa model a sa (ce are de lucrat, cum trebuie realizate lucrările).
 Explicarea modului de realizare al lucrărilor
Pentru fiecare grupă în parte se explică modul de realizare al lucrărilor (cum se aplică lipiciul, cum se îmbină florile și rândunicile),
 Este solicitat un copil să repete etapele de lucru.
 Se realizează exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor.
 se trece apoi la realizarea propriu – zisă a modelului ;
 în timp ce copiii lucrează voi trece pe la fiecare pentru a-i îndruma şi corecta.
(DS) – La finalizarea lucrărilor, copiii vor explica modul de rezolvare al sarcinilor date de rândunică.
Se realizează turul galeriei pentru evaluarea lucrărilor practice.
Pentru că au răspuns corect la toate ghicitorile, comoara secretă li se dezvăluie (medalioane cu rățuște ce vor fi folosite la jocurile de mișcare).
7. Încheierea activității Se realizează aprecieri generale şi individuale cu privire la modul de participare al copiilor la activitate.
Tranziție:
– După 1 vine 2…
– Zbor de rândunele

S-ar putea să vă placă și