Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

Educatoare: BARBUR SUSANA


Nivel: I mijlocie
Tema de studiu: Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim
Tema săptămânii: Martie- Martisorul
Subtema : Martisoare
Forma de realizare: Activitate integrată- ALA + ADE (DŞ, DOS)+ADP
Activităţi de învăţare:
ADP:
*Întâlnirea de dimineaţă : Se vor purta discuţii cu copiii pentru a stabili anotimpul, în ce zi a
săptămânii suntem, fenomenele care caracterizează ziua, surpriza zilei- în buzunăraşul de pe panou,
copiii descoperă un martisor cu medalion din piese geometrice,pictate cu ghiocei.
*Rutine
*Tranziţii: exerciţii ritmice, numărători, joc cu text şi cânt.
ALA:CENTRE DE INTERES:
Colţul căsuţei: Joc de rol- De-a mămicile;
Artă:Picteaza, rasuceste,firul de martisor,insira-l pentru fetiţe
Ştiinţă: Alegem patrate şi cercuri după culoare
ADE: ,,Martisoare”(DŞ- joc logic; DOS- activitate practică)
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
*Recunoaşterea şi denumirea pieselor geometrice patrat şi cerc;
*Dezvoltarea capacităţii de a descrie atributele pieselor geometrice;
*Efectuarea unor operaţii simple de lucru cu material pus la dispoziţie;
*Valorificarea deprinderilor de lucru însuşite prin realizarea unei lucrări practice inspirate din
natură.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ALA:
Colţul căsuţei:
* Să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie, să creeze scurte dialoguri, să intervină în discuţii
emiţând păreri;
Artă:
*Să picteaza medalioanele martisorului, respectând modelul dat; sa rasuceasca din volga firul rosu
cu cel alb,să innoade cu ajutor,sa insire medalioane de culori diferite;
Ştiinţă:
* Să selecteze, să grupeze figurile geometrice după culoare.

ADE:
DŞ: Joc logic
o Să recunoască şi să descrie piesele geometrice patrat şi cerc ( formă, culoare)
o Să grupeze piesele după criteriul formă şi culoare
o Să ordoneze piesele după formă, alternând culoarea ( Patrat roşu, galben, albastru; Cerc roşu,
galben, albastru).

DOS: Activitate practică: ,,Martisoare pentru fetiţe”


o Să selecteze materialul pus la dispoziţie şi se rasucestec firul rosu cu cel alb,se face
inodare,se adauga medalionul pictat cu lac de unghii alb pe piese geometrice decupate
si in forma de ghiocel taiat de educatoare.,
o Să realizeze tema practică prin exersarea unor deprinderi de lucru însuşite anterior.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul individual.
Mijloace de învăţământ:
ALA: păpuşi, foi, creioane colorate, figuri geometrice.capete egale de ata volga de culoare rosie si
alba,lac de unghii(resturi aduse de la mamici)
ADE: trusa logică, material mărunt pentru copii ( patrate şi cercuri din carton colorat, cu un mic
orificiu pentru înşirat), aţă, suport pentru afişarea lucrărilor.
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal,individual
DURATA:o zi
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
o Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;
o Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar , nivel
3-5 ani;
o Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar

SCENARIUL ZILEI

ADP:
*Întâlnirea de dimineaţă : Obiective:
- Familiarizarea copiilor cu reguli şi responsabilităţi;
- Dezvoltarea comunicării şi a cooperării de grup;
- Educarea toleranţei şi acceptării;
- Facilitarea participării şi implicării active a copiilor.

MOMENTELE ÎNTÂLNIRII DE DIMINEAŢĂ :


I SALUTUL
Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare. Copiii sunt aşezaţi în semicerc în
faţa panoului.
Educatoarea salută copiii: ,,Bună dimineaţa, copii i! Copiii răspund: ,,Bună dimineaţa,doamna
educatoare!”
Se intonează cântecul ,,Salutulgradinarilor” pe melodia ,,Bună dimineaţa, dragă grădiniţă”:năimineaţa,
drăguţi fluturaşi!
Bună dimineaţa, dragă gradinita,
Salutăm acuma, fete cu codiţă!
Bună dimineaţa, după cum am spus,
Salutăm acuma, copii cu părul tuns!
Bună dimineaţa, spunem orişicui,
Salutăm acuma, băieţii cu ochi căprui!
Bună dimineaţa, vă spun copilasi,
Salutăm acuma,copiii mai inalti!”
Copiii inalti salută pe rând,copiii mai scunzi...batand palma si spunand ,,,imi pare bine ca ne
vedem.....salut...
II. PREZENTA
Dimineata , la sosirea la grădiniţă, fiecare copil îşi aşează poza de la panoul cu copii prezenţi.
Un băiat va numi fetiţele- viorele prezente, iar o fetiţă va numi băieţii- ghiocei prezenţi
III. CALENDARUL NATURII
Se lucrează pe panoul mare:
- Ce zi a săptămânii este astăzi?
- Cum este vremea ?
- În ce anotimp suntem ?
IV. ACTIVITATEA DE GRUP
JOC : „Soarele,ploaia si vantul!”
Educatoarea arată pe rând miscarile solicitate de versuri. Un copil va denumi fenomenul indicat. Copiii
imită mişcările educatoarei.
V. SURPRIZA ZILEI
Păpuşa Maricica a aşezat în buzunăraşul de pe panou , un martisoare din piese geometrice. Copiii vor fi
informaţi că se vor juca cu piesele geometrice şi vor confecţiona
Martisoare pentru fetiţe.
VII.TRANZIŢIA
Copiii o invită pe Maricica să cânte, să se joace şi să danseze împreună cu ei pe melodia „Are mama o
fetiţă!”.Copiii se deplasează spre centrele de interes puse la dispoziţie în sala de grupa.La terminarea
activităţii pe centre, copiii vor intona cântecul ,, Are mama o fetiţă ”. Cântecul va fi elementul de
tranziţie pentru următoarea activitate, ADE.
În încheierea activităţilor voi face aprecieri verbale asupra comportamentului şi activităţii
copiilor, iar păpuşa Maricica le va dărui medalioane cerc sau patrat.

PROIECT DIDACTIC

EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul -aerisirea sălii de
organizatoric grupă şi
asigurarea unui
climat benefic
pentru
desfăşurarea
activităţii;
-pregătirea
centrelor şi a
materialelor
necesare
2. Captarea Sosirea păpuşii Maricica, purtând la -explicaţia;
atenţiei piept martisor confecţionat din snur -conversaţia;
de martisor,medalion cu piese -frontal;
geometrice pe care este pictat un
ghiocel.
3.Reactualizare Le prezint copiilor cele trei centre şi -pe centre; -urmăresc cu
a cunoştinţelor după ce toţi copiii şi-au ocupat locul, -explicaţia; atenţie
explic pe rând sarcinile de lucru -conversaţia; explicaţiile
pentru fiecare centru şi anume: date;
Centrul,,Colţul căsuţei”- Joc de -se urmăreşte
rol ,,De-a mămicile”- realizarea
- Copiii au ca sarcină să utilizeze corectă a
corect materialele puse la dispoziţie: sarcinilor;
păpuşi, truse de bucătărie, obiecte de
îmbrăcăminte pentru păpuşi, să
iniţieze acţiuni simple, să creeze
scurte dialoguri, să intervină în
discuţii emiţând păreri.
Centrul,,Artă”
- Copiii au următoarele sarcini: Unii
vor picta cu lac pe sabloane de piese
geometice ,ghiocei respectând
modelul dat, iar alţii vor rasucii
firele martisoarelor alb si rosu.
Centrul,,Ştiinţă”
- Copiii vor selecta şi vor grupa
figurile geometrice după formă, apoi
după culoare.
Voi face o scurtă evaluare a activităţii
copiilor pe centre, după care, se va
face tranziţia spre următoarea
activitate prin intonarea
cântecului ,,Are mama o fetiţă”.

4. Anunţarea - Copii, pentru că aţi lucrat foarte -conversaţia;


temei frumos la centrele de activitate, v-am -explicaţia;
pregătit pe măsuţe farfurioare cu
materiale, iar voi o să-mi arătaţi cât
de multe lucruri ştiţi despre piesele
geometrice. Pentru început o să
aranjăm piesele geometrice într-un
şir, iar apoi vom arăta păpuşii
Maricica cum vom realiza şiragul de
martisoare
5. Dirijarea Voi explica regulile jocului. -conversaţia; -urmăresc şi
învăţării Câte un copil va veni şi va descoperi - explicaţia; apreciez
în gentuţa Maricicăi o piesă - demonstraţia răspunsurile
geometrică, o va denumi şi - exerciţiul; copiilor;
descrie: ,,Eu am găsit un patrat mare,
de culoare roşie”. Vom realiza un şir
de piese geometrice, respectând
ordinea : patrat roşu, galben, albastru,
cerc roşu, galben, albastru.
Varianta II
Copiii descoperă în farfurioare
materialele primite şi le denumesc.
- La semnalul educatoarei, vor forma
pe măsuţă mulţimea de patrate, apoi
mulţimea de cercuri.Doi, trei copii
vor numi, prin încercuire, mulţimile
formate.
Varianta III:
Acum, copii, vom forma cu
elementele celor două mulţimi, un
şirag de martisoare Vom ordona,
pentru început, patratele, apoi
cercurile, respectând ordinea
culorilor.
Copiii ordonează piesele geometrice
după cerinţele date.
- Se vor verbaliza acţiunile, utilizând
termenii matematici: ,,Am format un
şirag de patrate şi cercuri”...( se vor
numi toate piesele din şirag)
Voi face aprecieri asupra modului de -observarea
desfăşurare a jocului logic. modului în
-Pentru că ştiţi foarte multe lucruri -explicaţia; care copiii
despre patrat şi cerc, haideţi să-i -demonstraţia; realizează
arătăm păpuşii Maricica, că noi -munca sarcinile
suntem harnici şi pricepuţi şi ştim să individuală; -aprecieri;
înşirăm medalioane pentru
martisoare.
- Copii, ce observaţi voi deosebit la
piesele geometrice?
- Toate piesele geometrice seamănă
cu niştemedalioane pentru că au un
orificiu pentru înşirat.
Vom înşira pe firul de aţă toate
piesele ,,medalioane..”, începând cu
patratul roşu, respectând ordinea în
care am format şirul de piese pe
măsuţă.
Copiii vor confecţiona şiragul de
mărtisoare şi vor fi ajutaţi, pe măsură
ce termină lucrul, să facă nodul la
firul de aţă. Lucrările vor fi afişate pe
panou pentru a fi admirate de către
păpuşa Maricica, iar mai târziu de
către părinţi.
6. Asigurarea Lucrările vor fi afişate pe panou. Voi -conversaţia;
feed-back-ului face bilanţul asupra activităţii
desfăşurate pe parcursul întregii zile.
7. Încheierea Voi face aprecieri asupra -conversaţia; -aprecieri
activităţii comportamentului copiilor, a verbale;
modului în care au rezolvat sarcinile -recompense.
matematice şi asupra modului de
realizare a lucrărilor practice, apoi ne
vom juca jocul ,,Sa culegem
floricele,si apoi sa dansam cu ele!”
Copiii vor primi de la Maricica un
martisor cu medalion patrat sau cerc
pe care este pictata cu lac un ghiocel .

S-ar putea să vă placă și