Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUAREA NATIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a

MATEMATICĂ
30 IANUARIE 2019
SIMULARE
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


7
5p 1. Rezultatul calculului  10 : 4 este egal cu .....
2
a b 9
5p 2.Dacă  , atunci raportul este egal cu …
b 2
5p 3.Suma numerelor întregi din intervalul (-2,4] este…..
5p 4.Măsura unuia dintre unghiurile alăturate bazei unui triunghi isoscel
este de 650. Atunci măsura unghiului format de laturile congruente este
de ………..
5p 5. În figura 1este reprezentată o piramidă patrulateră regulată VABCD,
cu toate muchiile egale cu 4 cm. Aria triunghiului VAC este…..
5p 6.Graficul de mai jos reprezintă deplasarea unui autoturism.
Numărul de kilometri parcurși între ora 15 și ora 18, este egal cu …….

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1.Desenați, pe foaia de test, o prismă triunghiulară regulată ABCABC.
5p 2. Numerele întregi x,y,z sunt direct proporţionale cu 2,3 respectiv 7. Determinaţi cele trei numere
ştiind că x+2y-z=13
5p 3.Mihai avea o sumă de bani pe care a cheltuit–oîn trei zile astfel: în prima zi a cheltuit 40% din sumă;
în a doua zi a cheltuit 60% din rest. Dacă în a treia zi acheltuit cu 40 lei mai puțin decât a cheltuit
în prima zi, aflați suma de bani deținută iniţial de Mihai.

5
5p 4.Calculaţi media geometrică a numerelor a  și b  5  20 .
5 2
x 3  5x 2  8x  4 x 2  1
5.Fie E ( x)   x  R   2;1.
x 2  3x  2 x 1 ,
a)Arătați că x  5 x  8 x  4  x  1  x  2 .
3 2 2
5p
5p b)Arătați că E(x) = 3, x  R  2;1.
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. În figura 2, triunghiurile ABCși CDE sunt echilaterale cu AB = 12cm;


şi D este mijlocul lui BC.
5p a)Demonstraţi că patrulaterul ABEC este un trapez dreptunghic.
5p b)Aflaţi aria patrulaterului ABEC.
5p c)Pe semidreapta (AB se ia punctul G astfel încât BG = 6 cm (B între A și
G). Arătați că punctele G, D și F sunt coliniare, unde FAC şi DFAC.

2. În figura 3 este reprezentatăo prismă patrulateră regulată


ABCDA’B’C’D’ cu AB=12 cm si AA’= .
5p a) Arătați că diagonala BD’ formează cu planul feţei ADD’A’ un
unghi cu masura de 300.

5p b) DacăA’S BD’ , S (BD’), calculaţi raportul


5p c)Dacă M este mijlocul muchiei DD’ demonstrati că BD’ || (AMC)
SIMULARE
EVALUAREA NATIONALĂ PENTRU ABSOLVENTII CLASEI a VIII-a
MATEMATICĂ
IANUARIE 2019
BAREM
SUBIECTUL I- 30 puncte

Item 1 2 3 4 5 6
Raspuns
6 9 500 8 cm2 100km

SUBIECTUL II- 30 puncte

1) Desen-4p; notatii 1p

2) {x.y.z} dp {2,3,7} x=2k; y=3k; z=7k 2p


2k+6k-7k=13, rezulta k=13 1p
x=26; y=39; z=91 2p
3) x= suma initială detinută de Mihai

in prima zi cheltuie 40% din x= ; 1p

a doua zi cheltuie 60% din rest= 1p


a treia zi cheltuie 1p
2p

5
4) a  și b  5  20
5 2

5) x  5 x  8 x  4  x  1  x  2
3 2 2

a) (x+2)2=x2+4x+4 (1p)
(x+1)(x+2)2=x3+5x2+8x+4 (4p)
b) x2+3x+2=(x+1)(x+2) (2p)
x2-1=(x+1)(x-1) (1p)

x 3  5x 2  8x  4 x 2  1 ( x  1)( x  2) 2 ( x  1)( x  1)
E ( x)      x  2  ( x  1)  3
x 2  3x  2 x  1 ( x  1)( x  2) ( x  1) (3p)
SUBIECTUL III- 30 puncte

1 a)

(2p)

Triunghiul BDE isoscel, masura unghiului BDE este 1200, rezulta ca


masura unghiului ABE este 900. Analog masura unghiului BEC este
900, deci ABEC trapez dreptunghic (3p)

b)

In triunghiul isoscel BDE, se construieste inaltimea DQ (QBE),


Se calculeaza BQ cu teorema lui Pitagora, tinand cont ca DQ este
jumatate din BD (cateta DQ se opune unghiului de 300 (DBE))
BQ=
BE= (3p)
(1p)
c)
Constructie ajutatoare: BSAC ( BS inaltime in triunghiul echilateral ABC, deci S este mijlocul AC)
Cum DFAC, rezulta ca DF|| BS (1p)
DF linie mijlocie in triunghiul BSC, atunci F mijlocul SC, deci, SF=3 cm (1p)

Din Reciproca teoremei lui Thales, GF|| BS (2p)

Din axioma paralelelor DF|| BS si GF|| BS rezulta ca G,D,F coliniare (1p)

2a) Proiectia BD’ pe planul AA’D’D este D’A deci


. In triunghiul dreptunghic D’DA

aplicam teorema lui Pitagora obtinem D’A = . (3p)


In triunghiul dreptunghic D’AB, m(<D’AB)=900 , folosind o functie
trigonometrica obtinem m(<AD’B)=300, (2p)
b)
in triunghiul dreptunghic D’AB, din teorema catetei, D’S=18 cm. (3p)
Analog SB=6 cm, deci

(2p)

c) Constructie ajutatoare O centrul patratului ABCD


MO linie mijlocie in triunghiul DD’B, rezulta MO||BD’ (3p)
MO este inclusa in planul MAC, deci BD’||(MAC)

S-ar putea să vă placă și