Sunteți pe pagina 1din 3

1. Care dintre următoarele dispozitive se regăsește într-o rețea?

a. End-device
b. Switch
c. Router
d. Toate cele trei variante
2. Care este cel mai mare tip de rețea?
a. MAN
b. LAN
c. WLAN
d. WAN
3. Nivelul OSI este conceput pe ... nivele.
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
4. Care dintre următoarele nivele din stiva OSI garantează faptul că suntem
conectați fizic la rețea?
a. Fizic
b. Transport
c. Prezentare
d. Network
5. Pentru a conecta un PC la un router, se va folosi următorul cablu UTP:
a. Straight through
b. Simple
c. Crossover
d. Rollover
6. Pentru a conecta un PC la un switch, se va folosi următorul cablu UTP:
a. Straight through
b. Simple
c. Crossover
d. Rollover
7. Un switch folosește adresarea pe bază de:
a. IP
b. MAC
c. ping
d. kbps
8. Un router folosește adresarea pe bază de:
a. IP
b. MAC
c. frames
d. kbps
9. IP-ul 100.132.15.42 este un IP de clasă:
a. A
b. C
c. B
d. E
10. Care dintre următoarele IP-uri este un IP privat?
a. 182.32.123.76
b. 10.0.0.0
c. 55.0.0.0
d. 222.22.22.22
11. Nu reprezintă un tip de trafic în rețea următoarea variantă:
a. Unicast
b. Doublecast
c. Multicast
d. Broadcast
12. Următorul nivel din stiva OSI se ocupă de transportul datelor la
destinație:
a. Aplicație
b. Transport
c. Prezentare
d. Fizic
13. Următorul protocol este destinat transferului de fișiere:
a. FTP
b. DNS
c. DHCP
d. ARP
14. Următorul protocol este destinat alocării dinamice de IP-uri:
a. FTP
b. DNS
c. DHCP
d. ARP
15. Pentru a testa conectivitatea dintre două dispozitive din aceeași rețea, se
va utiliza comanda:
a. ping
b. ipconfig
c. nslookup
d. sudo apt-get update
16. Care dintre următoarele elemente nu este necesar existenței unui IP
static?
a. adresă IP
b. Mască de rețea
c. FTP server
d. Default Gateway
17. IPv6 este în format:
a. zecimal
1
b. binar
c. hexazecimal
d. Toate cele trei variante, în funcție de situație