Sunteți pe pagina 1din 1

PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ

Conform OUG. 96/2003 si HG 537/2004

1.1.Salariata
Salariatagravidă Medic
Medicdede Medic
gravidă Medic
familie
familie ± specialist
specialistOG
OG

Completează
CarnetulCompletează
gravidei şi Anexa
Carnetul gravidei şi Anexa

Copie
+ cerere de informare

2.2.Resurse
Resurseumane 3.3.Angajator
umane Angajator
In
In 10
10 zile
zile informează
informează

4.4.Medic
MedicdedeMedicina
MedicinaMuncii ITM
Muncii ITM

33++44 Raport de evaluare a riscului


Raport de evaluare a riscului

6. Informare privind protectia


6.maternitatii
Informare laprivind protectia
locul de munca
maternitatii la locul de munca

7.7.Salariata 8.8.ITM
Salariata ITM

30
30 de
de zile
zile
Concediu de risc
Concediu
maternalde risc
maternal Verifica
Verifica
condiţiile de muncă
DA NU condiţiile de muncă