Sunteți pe pagina 1din 1

Aviz apa si canalizare : 20-100 lei daca exista retele de apa si canal

Documente necesare:
1.copie Certificat de Urbanism
2.copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexa la Certificatul de urbanism – 2exemplare
4.copie act de proprietate
5.copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului

Prestatorii de servicii pentru acest aviz difera de la oras la oras si trebuie contactati tinand cont de zona
de acoperire a acestora. Pentru informatii suplimentare este indicat de a intreba la primarie.

Aviz Protectia Mediului –

Documente necesare:
1.cerere solicitare acord
2.fisa tehnica (daca este cazul)
3.copie certificat urbanism – 1 exemplar
4.actul de proprietate sau inchiriere
5.document notificare mediu
6.anunt in presa cu inceperea demersurilor ptr.obtinerea acordului (daca este cazul)
7.plan de incadrare in zona – 1 exemplar
8.plan de situatie sc.1:500 (1:1000) – 1 exemplar
9.fatade sc.1:50 (1:100) (daca este cazul)
10.numar SIM
11.copie achitare taxa 100lei

Aviz Inspectoratului de Stat in Constructii


Documente necesare:
1.cerere solicitare aviz
2.copie certificat de urbanism – 1 exemplar
4.memoriu tehnic arhitectura
4.plan de incadrare în zona – 1 exemplar
5.plan de situatie scara 1:500 sau 1:1000 – 2 exemplare
6.proiect D.T.A.C – 2 exemplare
7.copie buletin de identitate proprietar
8.actul de proprietate sau inchiriere
9.copie chitanta dovada plata 0.1% din valoarea de investitie*