Sunteți pe pagina 1din 17

Anexa nr.

Situaţia populaţiei care se evacuează


în caz de situaţii de urgenţă

Localitatea/ Numărul Personalul Localitatea/ Natura, tipul şi nr.


zona din care familiilor de Locaţia mijloacelor de
se evacuează deservire unde se transport,
evacuează Deţinătorul şi date
de contact
Localitatea 55 familii 2 persoane 1 microbuz
Ciulnita din cadrul de la Şcoala generală
SVSU Bădău Gheorghe
Tel. 0258771156

Localitatea 112 familii 3 persoane Oraşul 1 microbuz


Poiana din cadrul Cîmpeni de la Şcoala generală
SVSU unitatea Bădău Gheorghe
militară Tel. 0258771156
Localitatea 59 familii 2 persoane Oraşul 1 microbuz
Gura Vaii din cadrul Cîmpeni de la Şcoala generală
SVSU unitatea Bădău Gheorghe
militară Tel. 0258771156
Oraşul 900 familii 5 persoane Oraşul 1 microbuz
Ghimpati din cadrul Cîmpeni de la Şcoala generală
SVSU unitatea Bădău Gheorghe
militară Tel. 0258771156
Anexa nr. 2

Situaţia instituţiilor care se evacuează


în caz de situaţii de urgenţă

Numele şi prenumele
Denumirea
instituţiei conducătorului Localitatea şi adresa
publice Localitatea Număr de telefon imobilului unde se
instituţiei publice Numărul salariaţilor
(agentului evacuează
economic)
(agentul economic)
Primăria Cîmpeni Andreş Ioan Călin 0258771215 69 Cîmpeni str.
oraşului Str. Avram Horea nr.58
Cîmpeni Iancu nr.5

Cîmpeni Gutiu Valer 0258771913 27 Cîmpeni str.


Poliţia Str. Libertăţii Horea nr.58
oraşului nr.3
Cîmpeni
Parchetul de Cîmpeni Filip Răzvan 0258771922 14 Cîmpeni str.
pe lângă Str. Libertăţii Meşteşugarilor
Judecătoria nr. 1
Cîmpeni
Poşta Cîmpeni Trifa Teodor 0258771174 23 Cîmpeni str.
Română Str. Libertăţii Horea nr.58
nr.7
Şc. Cîmpeni Bădău Gheorghe 0258771156 134 Cîmpeni str.
Gen.Cîmpeni Str. Moţilor Oituz nr. 3
nr.29
S.C.Electrica Cîmpeni Mălinescu Dorin 0726300668 25 Cîmpeni str.
Str. Libertăţii Horea nr.58
nr.28
Anexa nr. 3

Situaţia animalelor care se evacuează


în caz de situaţii de urgentă

Localitatea/ Operatorul economic Numărul Personalul de Natura, Localitatea Tipul şi nr.


zona din sau proprietarul de însoţire tipul şi nr. în care se mijloacelor
care se animale mijloacelor evacuează de
evacuează pe specii de transport transport
Localitatea Locuitorii din 38 bovine Proprietarii+1 Proprietate Oraşul Deplasarea
componentă Mihoieşti 26porcine membru personală+ Cîmpeni se face pe
Mihoieşti SVSU 1 microbuz jos în
Şc.gen. turmă
Cîmpeni
Localitatea Locuitorii din Valea 88 bovine Proprietarii+1 Proprietate Oraşul Deplasarea
componentă Bistrii 64porcine membru personală+ Cîmpeni se face pe
Valea SVSU 1 microbuz jos în
Bistrii Şc.gen. turmă
Cîmpeni
Localitatea Locuitorii din Vîrşi 45bovine Proprietarii+1 Proprietate Oraşul Deplasarea
componentă 56porcine membru personală+ Cîmpeni se face pe
Vîrşi SVSU 1 microbuz jos în
Şc.gen. turmă
Cîmpeni
Oraşul Locuitorii din zona Proprietarii+1 Proprietate Oraşul Deplasarea
Cîmpeni inundabilă a oraşului membru personală+ Cîmpeni se face pe
(str.Moţilor,Libertăţii, SVSU 1 jos în
Arieşului,Zarandului, autocamion turmă
Transilvaniei, Revol. Dac
1848,Tudor proprietatea
Vladimirescu) Primăriei

Anexa nr. 4

Situaţia bunurilor materiale de patrimoniu şi valorile culturale care se evacuează în caz


de situaţii de urgenţă

Localitatea Instituţia care Natura şi Personalul de Natura, tipul Localitatea Punctul Forţa de
din care se deţine bunuri cantitatea însoţire şi nr. în care se de muncă
evacuează de patrimoniu bunurilor mijloacelor evacuează debarcare necesară
şi valori de transport şi locul
culturale de
instalare
Oraşul Muzeul”Avram Obiectele Custodele Tractorul + Cîmpeni Unitatea 10
Cîmpeni Iancu” din muzeului + autocamionul militară persoane
muzeu personalul Primăriei din
SVSU Cîmpeni
Oraşul Biblioteca Fondul de bibliotecarele+ Tractorul + Cîmpeni Unitatea 10
Cîmpeni orăşenească carte al personalul autocamionul militară persoane
bibliotecii SVSU Primăriei din
Cîmpeni

Anexa nr. 5

LOCURI ŞI SPAŢII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

Denumirea Adresa Distanţa Nr.camere Nr.persoane Capacităţi Sursă de


amplasamentului faţă de ce pot fi Preparare Servire energie
oraş(km) adăpostite hrană hrană
ORAŞUL CÎMPENI
Unitatea militară Cîmpeni 1 corturi 80 NU NU -
Str. Horea
nr.2
Colegiul Naţional Cîmpeni 0,7 6 70 DA DA Electrică
Avram Iancu Str. Oituz
nr.3
Total 6+corturi 150
Anexa nr. 6

Graficul activităţilor pe zile şi ore în caz situaţii de urgenţă

TIMPUL / ZIUA / ORA


ACTIVITĂŢI CE SE
Nr. crt. CINE EXECUTĂ - I-a a-
DESFĂŞOARĂ a-II-a
2 4 6 8 10 12 16 20 24 III-a
Întrunirea comitetului local pentru
Şeful Centrului de conducere şi
situaţii de urgenţă, comunicarea
coordonare a evacuării.
ordinului de evacuare, convocarea
1.
şi instruirea Centrului de Conducere
Preşedinţii Centrelor locale de
si Coordonare a acţiunilor de
conducere şi coordonare a evacuării.
evacuare.
Înştiinţarea şi alarmarea localităţilor Comitetele locale pentru situaţii de
2. şi instituţiilor care urmează a se urgenţă. prin echipele de înştiinţare şi
evacua alarmare.
Comitetele locale pentru situaţii de
Organizarea punctelor de îmbarcare,
3. urgenţă, Centrele de conducere şi
debarcare şi primire evacuaţi.
coordonare a evacuării
Organizarea şi trimiterea mijloacelor
Centrul local de conducere şi
4. de transport auto la punctele de
coordonare a evacuării
îmbarcare a evacuaţilor.
Organizarea îmbarcării persoanelor
Centrul local de conducere si
5. şi bunurilor materiale ce se
coordonare a acţiunilor de evacuare
evacuează
Asigurarea măsurilor de pază, ordine
Inspectoratul judeţean de Poliţie, prin
şi îndrumarea circulaţiei pe
6. posturile de poliţie
itinerarele de deplasare şi în locurile
de dispunere a evacuaţilor
Organizarea legăturilor de
Direcţia de Telecomunicaţii Alba
transmisiuni între comisia judeţeană
7. de evacuare, locurile de dispunere
în localităţile stabilite pentru
Centrul Operaţional al I.S.U.J. Alba
evacuare.
8. Organizarea deplasării coloanei de Centrele locale de conducere si
coordonare a evacuării şi Secretariatul
evacuaţi din localităţile evacuate în
Tehnic Permanent al Comitetului
localităţile ce primesc evacuaţi
judeţean pentru situaţii de urgenţă.
Organizarea deplasării în localităţile Centrul judeţean şi Centrele locale de
9. de destinaţie şi instalarea evacuaţilor conducere şi coordonare a acţiunilor
în spaţiile pregătite. de evacuare.
Asigurarea evidenţei, cazării şi Comitetele locale pentru situaţii de
10.
hrănirii evacuaţilor urgenţă care primesc evacuaţi
Asigurarea asistenţei medicale în Autoritatea de sănătate publică a
punctele de îmbarcare pe timpul judeţului Alba şi Dispensarele umane
11.
transportului şi în noile locuri de din localitate
dispunere a populaţiei evacuate.
Depozitarea bunurilor materiale
Centrele locale de conducere şi
12. evacuate şi asigurarea evidenţei
coordonare a evacuării.
acestora.
Asigurarea condiţiilor pentru
Comitetele locale pentru situaţii de
13. depozitarea produselor alimentare,
urgenţă care primesc evacuaţi.
de preparare şi servitul hranei.
Inspectoratul Şcolar judeţean Alba
14. Organizarea continuităţii activităţii
Comitetele locale pentru situaţii de
şcolare pentru elevii evacuaţi.
urgenţă.
Rapoarte la sfârşitul zilei şi la
încheierea acţiunii de evacuare sau
conform termenelor ordonate de
Preşedinţii Comisiilor Locale pentru
către Centrul de conducere şi
Situaţii de Urgenţă.
15. coordonare a evacuării sau de către
Şefii Centrelor locale de conducere şi
Centrul Operaţional al I.S.U.J,
coordonare a evacuării.
despre modul desfăşurării evacuării
populaţiei, bunurilor materiale şi
animalelor.
Organizarea si desfăşurarea
activităţilor pentru readucerea Comitetul local pentru Situaţii de
16. urgenţă
evacuaţilor în locurile de reşedinţă la
ordin.

6
Anexa nr 7
Situaţia cu localităţile din care se evacuează şi itinerarele de deplasare

Localitatea / Localitatea/ Puncte de Puncte de


zona din care se locaţia în care Itinerarii de deplasare adunare debarcare primire
execută se execută îmbarcare repartiţie
evacuarea evacuarea De bază De rezervă Şc.gen. Unitatea militară,
Mihoieşti Cîmpeni – Mihoieşti – Mihoieşti – Mihoieşti str. Horea nr.58
unitatea militară unitatea militară Colegiu
Cîmpeni Naţional
Cîmpeni
Valea Bistrii Cîmpeni – Valea Bistrii – Valea Bistriii – Şc.gen. Unitatea militară,
unitatea militară unitatea militară Colegiu Valea Bistrii str. Horea nr.58
Cîmpeni Naţional
Cîmpeni
Vîrşi Cîmpeni – Vîrşi –unitatea Vîrşi –Colegiu Şc.gen. Vîrşi Unitatea militară,
unitatea militară militară Naţional str. Horea nr.58
Cîmpeni Cîmpeni
Primăria orşului Cîmpeni – Primăria Primăria Primăria Unitatea militară,
Cîmpeni unitatea militară orş.Cîmpeni – orş.Cîmpeni – orş.Cîmpeni str. Horea nr.58
unitatea militară Colegiu
Cîmpeni Naţional
Cîmpeni

7
Anexa nr. 8

Situaţia cu mijloacele de transport existente în oraşul Cîmpeni care pot fi folosite în caz
evacuare
Obs.

Nr. Nr. (nr. de


Denumirea mijlocului de transport Proprietarul Adresa si nr. telefon înregistrare
Crt buc.
a convenţiei
)
1 Tractor 1 Primăria Str. Avram Iancu, nr.5
Oraşului
2 Autocamion Dac 444T 1 Primăria Str. Avram Iancu, nr.5
Oraşului
3 Dacia logan 1 Primăria Str. Avram Iancu, nr.5
Oraşului
4 Dacia logan van 1 Primăria Str. Avram Iancu, nr.5
Oraşului
5 Autoutilitară Nissan navara 1 Primăria Str. Avram Iancu, nr.5
Oraşului
6 Microbuz şcolar 3 Scoala gen. Str. Moţilor nr.29
cu clasele I-
VIII
7 Microbuz şcolar 1 Colegiul Str. Oizuz nr.3
Naţional
« Avram
Inacu »Cîmp
eni

Anexa nr. 9
8
COMPONENŢA NOMINALĂ
A MEMBRILOR COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
ŞI A CENTRULUI OPERATIV

Nr. Numele şi prenumele Funcţia


crt. în comitet la locul de muncă
(centrul operativ)
1. Andreş Ioan Călin Preşedinte Primarul oraşului
Cîmpeni
2. Corcheş Dorel Valer Vicepreşedinte Viceprimarul
Oraşului Cîmpeni
3. Rădac Cristina Corina Membru Secretarul oraşului
Cîmpeni
4. Kovacs Elena Membru Consilier Prot. Civ./
SVSU
5. Gutiu Valer Membru Şef poliţie Cîmpeni
6. Resiga Cornel Gheorghe Membru Director Colegiu
„Avram Iancu”
7. Bodea Ilie Călin Membru Manager sanatoriu
TBC
8. Miclea Gabriela Membru Manager spital
9. Oneţ Ioan Membru Şef filiala apa CTTA
10. Burz Horia Membru Şef centru electrica
11. Costea Elena Membru Medic-şef laborator
12. Oprea Ioan-Valentin Membru Director
SC”Transilvania
Production”SRL
13. Orlea Marius Membru Şef ocol silvic Valea
Arieşului
14. Bordea Constantin Membru Maistru Romtelecom
15. Buzgariu Constantin Membru Şef baraj Mihoieşti
16. Nariţa Dorin Membru Şef drumurile naţionale
filiala Cîmpeni
17. Mihon Constantin Membru Referent
18. Ţimonea Ioan Membru Director SC”Arieşul”
19. Farcaş Felicia Membru Şef farmacia „Dalia”
20. Crişan Gheorghe Membru Director SC”Alimpan”
21. Iosin Leontina Membru Şef staţie meteo
22. Motora Contantin Membru Director SC
Salubritatea Apuseni
SRL
23. Sărăcuţ Nicolae Consultant pensionar
24. Oprişa Ioan Consultant Persed. COOP Consum
25. Cătană Maria Olga Consultant Director grup şcolar
forestier
26. Soran Daniel Consultant Asistent”IMEDSERV”
SRL

COMPONENŢA

9
Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării
Nr. Numele şi prenumele Funcţia în cadrul Telefon Obs.
crt. C.C.C.E. (ocupaţia)
1 Corcheş Dorel Valer Şeful Centrului Primăria Cîmpeni,
Str. Avram Iancu Nr. 5 Viceprimarul
Tel. fix 0258771215 oraşului
Tel. mobil 0730011901
e-mail: primaria
_cimpeni@yahoo.com
2 Kovacs Elena Locţiitor Primăria Cîmpeni, Consilier
Str. Avram Iancu Nr. 5 Protecţie
Tel. fix 0258771215 civilă
Tel. mobil 0730011901
e-mail: primaria
_cimpeni@yahoo.com
3 Rădac Cristina Corina Membru Primăria Cîmpeni, Secretarul
Str. Avram Iancu Nr. 5 oraşului
Tel.fix 0258771215
Tel. mobil 0730011902
e-mail: primaria
_cimpeni@yahoo.com
4 Buzgariu Constantin Membru Cîmpeni Şef baraj
Loc. Mihoieşti Mihoieşti
Tel. 0258771732
5 Motora Contantin Membru Cîmpeni Şef SC
Str. Avram Iancu Nr. 5 Salubritatea
tel fix 0258771215 int.29 Apuseni SRL
tel mobil 0730011914

6 Joldeş Marin Marinel Membru Primăria Cîmpeni, Ing. cadastru


Str. Avram Iancu Nr. 5
tel fix 0258771215
tel mobil 0749106388
e-mail: primaria
_cimpeni@yahoo.com
7 Mihon Constantin Membru Primăria Cîmpeni, Referent
Str. Avram Iancu Nr. 5
tel fix 0258771215
tel mobil 0730011911
e-mail: primaria
_cimpeni@yahoo.com
8 Cornea Călin Membru Primăria Cîmpeni, Consilier
Str. Avram Iancu Nr. 5
tel fix 0258771215
tel mobil 0732148071
e-mail: primaria
_cimpeni@yahoo.com
9 Iosin Leontina Membru Cîmpeni Şef staţie
Str. Horea meteo
Tel.0258771300
10 Petricele Nicolae Gheorghe Membru Cîmpeni Agent
Str. Libertăţii , nr. 3 circulaţie
Tel. 0258771913 rutieră

10
Anexa nr. 10
Încadrarea cu personal a Dispozitivului de Evacuare
cu excepţia C.C.C.E.
Localitatea Mihoieşti
Nr. Structura Dispozitivului de Numele şi prenumele Telefon, adresă Obs.
crt. Evacuare
Punct de
1
Adunare/Îmbarcare
1.1. - şef punct de adunare Sicoe Viorel 0748098855
1.2. - înlocuitor şef punct de adunare Potinteu Dumitru 0749414956
- grupa pentru constituirea Mihon Constantin 0740616600
1.3. eşaloanelor/indicativelor de Joldeş Marin Marinel 0749106388
evacuare
- personal pentru
Petricele Nicolae 0749414678
1.4. îndrumarea şi fluidizarea
Orlea Marius 0745250329
circulaţiei Nicula Călin 0751014670
- grupa medicală Miclea Gabriela 0744771284
1.5. Costea Elena 0752031989
Sărăcuţ Nicolae 0258771605
- personal pentru ordine şi Nariţa Dorin 0745124724
1.6. siguranţă publică Oneţ Ioan 0729994188
Burz Horia 0744638829
- grupa logistică Bordea Constantin 0745388804
1.7. Kovacs Elena 0258771215
Buda Anada 0745270232
Punct de Primire-
2.
Repartiţie/Debarcare
- şef punct de primire- Perja Marian 0744599573
2.1.
repartiţie
- înlocuitor şef primire- Anca Mirela 0745641895
2.2.
repartiţie
Posturi de observare Iosin Leontina 0751223433
3. Mucea Horea 0751194328

Post de înştiinţare şi Cornea Călin 0740358358


4. alarmare Motora Constantin 0730011914
Buzgariu Constantin 0743031228

2. Localitatea Valea Bistrii


Nr. Structura Dispozitivului de Numele şi prenumele Telefon, adresă Obs.
crt. Evacuare
Punct de
1
Adunare/Îmbarcare
1.1. - şef punct de adunare Petric Victor 0745413003
1.2. - înlocuitor şef punct de adunare Potinteu Dumitru 0749414956
1.3. Mihon Constantin 0740616600
Joldeş Marin Marinel 0749106388
11
- grupa pentru constituirea
eşaloanelor/indicativelor de
evacuare
- personal pentru Petricele Nicolae 0749414678
1.4. îndrumarea şi fluidizarea Orlea Marius 0745250329
circulaţiei Nicula Călin 0751014670
- grupa medicală Miclea Gabriela 0744771284
1.5. Costea Elena 0752031989
Sărăcuţ Nicolae 0258771605
- personal pentru ordine şi Nariţa Dorin 0745124724
1.6. siguranţă publică Oneţ Ioan 0729994188
Burz Horia 0744638829
- grupa logistică Bordea Constantin 0745388804
1.7. Kovacs Elena 0258771215
Buda Anada 0745270232
Punct de Primire-
2.
Repartiţie/Debarcare
- şef punct de primire- Perja Marian 0744599573
2.1.
repartiţie
- înlocuitor şef primire- Anca Mirela 0745641895
2.2.
repartiţie
Posturi de observare Iosin Leontina 0751223433
3. Mucea Horea 0751194328

Post de înştiinţare şi Cornea Călin 0740358358


4. alarmare Motora Constantin 0730011914
Buzgariu Constantin 0743031228

3. Localitatea Vîrşi
Nr. Structura Dispozitivului de Numele şi prenumele Telefon, adresă Obs.
crt. Evacuare
Punct de
1
Adunare/Îmbarcare
1.1. - şef punct de adunare Mucea Horea 0751194328
1.2. - înlocuitor şef punct de adunare Potinteu Dumitru 0749414956
- grupa pentru constituirea Mihon Constantin 0740616600
1.3. eşaloanelor/indicativelor de Joldeş Marin Marinel 0749106388
evacuare
- personal pentru Petricele Nicolae 0749414678
1.4. îndrumarea şi fluidizarea Orlea Marius 0745250329
circulaţiei Nicula Călin 0751014670
- grupa medicală Miclea Gabriela 0744771284
1.5. Costea Elena 0752031989
Sărăcuţ Nicolae 0258771605
- personal pentru ordine şi Nariţa Dorin 0745124724
1.6. siguranţă publică Oneţ Ioan 0729994188
Burz Horia 0744638829
1.7. - grupa logistică Bordea Constantin 0745388804
12
Kovacs Elena 0258771215
Buda Anada 0745270232
Punct de Primire-
2.
Repartiţie/Debarcare
- şef punct de primire- Perja Marian 0744599573
2.1.
repartiţie
- înlocuitor şef primire- Anca Mirela 0745641895
2.2.
repartiţie
Posturi de observare Iosin Leontina 0751223433
3. Sicoe Viorel 0748098855

Post de înştiinţare şi Cornea Călin 0740358358


4. alarmare Motora Constantin 0730011914
Buzgariu Constantin 0743031228

4. Oraşul Cîmpeni
Nr. Structura Dispozitivului de Numele şi prenumele Telefon, adresă Obs.
crt. Evacuare
Punct de
1
Adunare/Îmbarcare
1.1. - şef punct de adunare Nicula Călin 0751014670
1.2. - înlocuitor şef punct de adunare Mucea Horea 0751194328
- grupa pentru constituirea Mihon Constantin 0740616600
1.3. eşaloanelor/indicativelor de Joldeş Marin Marinel 0749106388
evacuare
- personal pentru Petricele Nicolae 0749414678
1.4. îndrumarea şi fluidizarea Orlea Marius 0745250329
circulaţiei Gomboş Constantin 0258771913
- grupa medicală Miclea Gabriela 0744771284
1.5. Costea Elena 0752031989
Sărăcuţ Nicolae 0258771605
- personal pentru ordine şi Nariţa Dorin 0745124724
1.6. siguranţă publică Oneţ Ioan 0729994188
Burz Horia 0744638829
- grupa logistică Bordea Constantin 0745388804
1.7. Kovacs Elena 0258771215
Buda Anada 0745270232
Punct de Primire-
2.
Repartiţie/Debarcare
- şef punct de primire- Perja Marian 0744599573
2.1.
repartiţie
- înlocuitor şef primire- Anca Mirela 0745641895
2.2.
repartiţie
Posturi de observare Iosin Leontina 0751223433
3. Sicoe Viorel 0748098855
Potinteu Dumitru 0749414956
Post de înştiinţare şi Cornea Călin 0740358358
4. alarmare Motora Constantin 0730011914
Buzgariu Constantin 0743031228
13
Anexa nr. 11
ORDINUL/DISPOZITIA DE EVACUARE
(continut-cadru)

Ordinul/Dispozitia de evacuare constituie actul prin care se dispune inceperea actiunilor de


evacuare si primire/repartitie. Se transmite pe linie ierarhica si cuprinde:
1. date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acestora asupra
institutiilor publice, operatorilor economici, populatiei si bunurilor, precum si influenta lor asupra
desfasurarii actiunilor de evacuare;
2. conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie, localitatile/zonele din/in care se
executa evacuarea, institutiile publice, operatorii economici, populatia si bunurile care se evacueaza,
itinerarele de deplasare si itinerarele/localitatile/zonele interzise, urgentele, succesiunea si durata
actiunilor de evacuare, repartitia evacuatilor pe localitati de destinatie;
3. precizari privind actiunile de evacuare, data inceperii si durata actiunilor, termenele de
executare si de raportare;
4. masurile de asigurare a actiunilor de evacuare, primire/repartitie, cercetarea, siguranta,
paza si ordinea, organizarea transporturilor, protectia psihologica si medicala, asigurarea logistica;
5. masurile de cooperare/colaborare cu unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor si
Ministerului Apararii Nationale, cu autoritati ale administratiei publice locale etc.;
6. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare si conducere, realizarea legaturilor
de conducere, rapoarte si cereri.
Ordinul/Dispozitia de evacuare se intocmeste de vicepresedintele comitetului pentru situatii
de urgenta si se semneaza de presedintele acestuia.

Anexa nr. 12

DECIZIA
pentru evacuare, primire/repartitie
(continut-cadru)

Decizia pentru evacuare, primire/repartitie este actul prin care, in temeiul


ordinului/dispozitiei de evacuare, primire/repartitie si in raport cu conditiile specifice, se declanseaza
si se organizeaza actiunile de evacuare, primire/repartitie la institutii publice si operatori economici.
Decizia pentru evacuare, primire/repartitie cuprinde:
- date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acesteia asupra
institutiilor, populatiei si bunurilor si influenta lor asupra actiunilor de evacuare, primire/repartitie;
- conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie: localitatile din si in care se executa
evacuarea, cu institutiile, populatia si bunurile care se evacueaza, itinerarele de evacuare, localitatile,
zonele si itinerarele interzise, urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare;
- modificari ce se aduc planului, precizari privind continutul si durata actiunilor;
- masurile de asigurare a actiunilor de evacuare: organizarea transporturilor, evidenta
populatiei si a bunurilor, protectia personalului, paza bunurilor, asigurarea logistica;
- organizarea conducerii si a cooperarii: centre de coordonare si conducere, cai si mijloace
de legatura, institutii cu care se coopereaza, modalitati de cooperare; cereri si rapoarte.
Decizia pentru evacuare se semneaza de conducatorul institutiei publice/operatorului
economic care se evacueaza.
14
Anexa nr. 13

CARNETUL
cu activitătile care se desfasoara in cadrul punctului de
adunare/imbarcare/debarcare si primire/repartitie a evacuatilor
Cuprinde:
- atributiile sefului punctului/înlocuitorului;
- tabel cu personalul necesar desfasurarii activitatilor in cadrul punctului;
- ghidul cu instructajul personalului care incadreaza punctul;
- extras din planul de evacuare/primire/repartitie, referitor la sarcinile executantilor;
- schema dispunerii locului de adunare si masurile de paza;
- tabel cu semnalele de instiintare si alarmare;
- tabel cu documentele si materialele necesare instalarii si functionarii punctului;
- tabel cu mijloacele necesare transportului evacuatilor si bunurilor materiale, societatile
comerciale/companiile de la care se solicita aceste mijloace, adresa, numarul de telefon/fax ale
acestora si termenele de prezentare;
- alte situatii si documentare strict necesare.
In plic separat, anexat la carnet, se pastreaza:
- documentele necesare predarii-primirii localului (se intocmesc conform prevederilor normelor
metodologice de aplicare a legii privind rechizitiile de bunuri si prestari de servicii de interes public);
- atributiile individuale ale personalului ce incadreaza punctul de adunare/imbarcare/debarcare si
primire/repartitie.

Anexa nr. 14

JURNALUL
actiunilor de evacuare, primire/repartitie
Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declanşarea şi desfăşurarea acţiunilor
de evacuare, de primire/repartiţie. Se completeaza pe măsura evoluţiei acţiunilor şi conţine:
a) date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţe;
b) data, ora şi autoritatea care a hotarât aplicarea măsurilor prevăzute în planul de evacuare
şi primire/ repartiţie;
c) acţiuni în curs de desfăşurare;
d) măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare întreprinse;
e) graficul desfăşurării acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie;
f) concluzii din desfaşurarea acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie;
g) pierderi umane şi pagube materiale înregistrate pe timpul evacuării;
h) cereri către eşalonul superior;
i) cereri de la subordonaţi şi modul de rezolvare;
j) concluzii la încheierea acţiunilor de evacuare.

15
Anexa nr. 15

RAPORTUL-SINTEZĂ
Reprezintă documentul informativ prin care comitetul pentru situaţii de urgenţă aduce la
cunostinţă Comitetului National, prin Secretariatul tehnic al acestuia, stadiul şi calitatea acţiunilor de
evacuare în curs sau executate. Se intocmeşte şi se înaintează la sfârşitul fiecărei zile si la încheierea
acţiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.
Raportul-sinteza cuprinde:
- concluzii privind evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acesteia asupra instituţiilor,
populaţiei şi bunurilor si influenţa lor asupra desfaşurării evacuării;
- acţiunile de evacuare executate şi cele în curs de executare, pe categorii şi localităţi;
- acţiunile planificate şi neexecutate: cauze şi măsuri;
- alte date solicitate de eşalonul superior.
Raportul-sinteză se semnează de catre vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de
urgenţă.

16
Anexa nr 16

Planul localităţii cu dispunerea elementelor organizatorice necesare executării evacuării

17