Sunteți pe pagina 1din 5

Demontarea și instalarea pompei de injecție

Scoateți pompa de injecție numai atunci când este absolut necesară din cauza unei probleme. Procedând
astfel, nu rupeți sigiliile de plumb. Puneți pompa și regulatorul acesteia la un service BOSCH pentru
reparații, indicând tipul, ieșirea și viteza motorului.

Scoaterea pompei de injecție - Închideți alimentarea cu combustibil și deconectați conducta de


alimentare cu combustibil și dispozitivul de comandă de la pompa de injecție. În cazul unui regulator
pneumatic, deconectați și linia de vid de la regulator. Închideți deschiderile prin prize.

Setați motorul la începutul alimentării cu combustibil înainte de a scoate pompa de injecție. Consultați
secțiunea următoare.

În cazul relansării imediate a pompei, poziția pompei de injecție la flanșa de fixare este marcată de o
daltă sau un ac.

Deșurubați cele patru șuruburi de fixare și trageți pompa din capacul carcasei. Scoateți cuplajul de la
dispozitivul de urmărire de pe pompă sau de la arborele de antrenare. Când pompa a ieșit, trageți-o cu
un instrument special 636 589 00 03, dacă este necesar, și luați cheia Woodruff din canelură.

Montarea pompei de injecție - În cazul în care a fost îndepărtată, fixați dispozitivul de acționare la
arborele de antrenare al pompei de injecție. Fixați dispozitivul de urmărire împotriva rotirii în timp ce
strângeți piulița hexagonală. Apoi, verificați dacă manșonul de cuplare este ușor împins pe dispozitivul de
urmărire.

1 marcaj, flanșă de montare

2 dispozitiv de injectare-cronometrare

3 Cheie de fixare cu arc de retur

1
1 pinionul ascensorului, partea de acționare 1 Poziționați indicatorul

2 Indicator de instalare, nr. 2 Marcajul OT pentru centrul mort superior


636 589 01 23, partea guvernatorului 3 marca FB pentru începutul livrării
combustibilului

Figura 26 Marcaje și instalare Figura 27 Marcaje pentru "OT" (TDC) și


pozitiei fata de varf la pompa de injecție "FB" (începutul combustibilului livrare) pe
roata de transmisie

Împingeți manșonul de cuplare pe arborele de antrenare din carcasa de distribuție. Setați pompa de
injecție la începutul livrării, după cum este descris ulterior.

Fixați pompa împotriva rotirii în timpul inserării. În acest scop, împingeți reperul de instalare 636 589 01
23 pe axul stâlpului opus dispozitivului de urmărire. Acest lucru este fezabil numai cu pompele de injecție
care sunt echipate cu un regulator pneumatic.

Înainte de introducere, verificați încă o dată dacă motorul este în poziția "Începutul livrării". În cazul
motoarelor echipate cu mecanism de avansare a injecției, centurile de mers trebuie să intre în contact cu
partea interioară, ceea ce înseamnă că acestea se află în poziție de relanti.

2
Puneți pompa de injecție astfel încât în manșonul de cuplare să se găsească știfturile în centrul găurilor
cu fantă. Aceasta pentru a facilita controlul precis al pompei. În cazul reinstalării pompei vechi, se vor
înregistra semnele aplicate anterior. Așezați șaibele și strângeți ușor pompa cu două piulițe hexagonale.
Scoateți din nou manometrul de instalare, deoarece în caz contrar arborele pompei se deteriorează.

După ce controlul preciziei la începutul livrării a fost realizat la rotirea pompei, strângeți ambele piulițe
hexagonale în cele din urmă, așezând celelalte două piulițe și cu șaibele și strângându-le. Scoateți
dopurile la conexiunile individuale ale liniei. Reconectați liniile de livrare și legătura de control.

Slăbiți sistemul de alimentare cu combustibil. Vezi pagina 12. Porniți motorul și verificați toate
conductele pentru scurgere în timpul funcționării.

1 pointer de compensare

2 marcaj "FB" pentru centrul mort superior

Marcajul "OT" pentru începutul livrării combustibilului


Figura 28 Marcaje pentru OT "(TDC) și" FB "(începutul livrării combustibilului) pe portul volantului nr. 636
030 01 05

1 Stift
2 marcajul "FB" pentru începutul livrării combustibilului
3 marcajul "TO" pentru centrul mort superior
3
Figura 29 Marcaje pentru "OT" (TDC) și "FB" (începutul livrării combustibilului) pe volanta nr. 636 030 02
05

Verificarea începutului livrării

Deșurubați dopurile încălzitorului și aduceți pistonul cilindrului nr. 1 la centrul mort de foc. Acest
lucru se face atunci când marcajul "OT" pentru centrul mort superior de pe scripete sau pe volant se
înregistrează cu indicatorul de reglare, vezi figurile 27 și 28 sau cu știftul din carter, vezi figura 29. Valvele
cilindrului nr. 1 (de pe partea de accesorii) trebuie să fie închisă. Rotiți arborele cotit înapoi pentru
aproximativ 50 de grade. În cazul motoarelor echipate cu mecanism de injecție-temporizare, rotiți
volantul pentru 1-3 / 4 rotații în sensul de rotație pentru a evita ca motoarele să părăsească poziția finală
de relanti. Deșurubați linia de livrare a primului butoi de pompare ridicând supapa de livrare și arcul
acesteia. Conectați tubul de scurgere 636 589 02 23 și conectați un recipient. Deschideți supapa de
oprire a rezervorului de combustibil și evacuați filtrul de combustibil. De asemenea, este posibil să se
utilizeze containerul special 000 589 05 23 cu conducta 621 589 01 90 00 care este conectată direct la
pompa de injecție. În timp ce combustibilul curge, întoarceți arborele cotit încet în sensul de rotire până
când carburantul nu mai picură. În această poziție, semnele de pe volant sau de pe roata centurii de
siguranță trebuie să se înregistreze cu indicatoarele de reglaj, vezi figurile 27-29. Dacă acest lucru nu este
cazul, slăbiți pompa de injecție și rotiți-o în orificiile filetate ale conexiunii flanșă în funcție de abatere.
Pivotarea pompei spre motor întârzie începerea livrării în timp ce se îndepărtează de motor și avansează.
Verificarea se repetă în continuarea rotirii arborelui cotit pentru exact două rotații în sensul de rotație și
aducându-l în poziția de Început de livrare.

După această corecție, strângeți în cele din urmă pompa de injecție. Deșurubați tubul de
scurgere și introduceți din nou supapa de livrare împreună cu arcul. Rotiți banjo-ul la valoarea prescrisă,
slăbiți-l și strângeți-l apoi în cele din urmă. Asigurați din nou montajul banjo și conectați linia de livrare.
Verificați suportul pentru combustibil pentru o mobilitate ușoară.

4
Figura 30 Verificarea începutului furnizarea de combustibil prin metoda de preaplin

1 Piesele de strângere

2 tub de preaplin

3 Priza de conectare la țevi

4 Inel de etanșare

5 Canal de combustibil