Sunteți pe pagina 1din 447

MANUAL DE REPARAţII

DACIA

MR 525-3 ECHIPARE, ELECTRICE


MOTOR: E7J
CUTIE VITEZE: JH3
COD TAPV: B41A, B41B, B41C

Metodele de reparaţii prescrise de constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile
tehnice în vigoare la data editării documentului.
Ele sunt susceptibile de modificări, aduse de constructor la fabricaţia diferitelor ansamble, subansamble sau accesorii
ale automobilelor sale.
Toate drepturile de autor sunt rezervate SC Automobile Dacia SA.
Reproducerea sau traducerea chiar parţială a prezentului document este interzisă fără autorizaţia scrisă a societăţii
AUTOMOBILE DACIA S.A.

Ref: 6001999068 MARTIE 2004 Versiune: română


5 Mecanisme și accesorii 65 ETANȘEITATE DESCHIDERI

Garnituri de etanșare uși ................................... 65-1


57 ACCESORIIINTERIOARE
66 ETANȘEITATE GEAMURI
Planșă bord ......................................................... 57-1
Retrovizor interior ............................................. 57-8 Garnituri geamuri .............................................. 66-1
Parasolare ............................................................ 57-9 Ștergătoare interioare ușă faţă ......................... 66-2
Consolă centrală ................................................ 57-10 Ștergătoare exterioare ușă faţă ........................ 66-3
Carcasă frână mână ........................................... 57-11 Culise geamuri ușă faţă ..................................... 66-4
Mâner viraj ......................................................... 57-12 Culise geam ușă spate ......................................... 66-5
59 ELEMENTE DE SECURITATE 7 Garnisaje și tapiţerie
Centuri de securitate faţă .................................. 59-1 71 GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Centuri de securitate spate ................................. 59-8
Garnituri interioare caroserie ........................... 71-1
6 Climatizare Garnisaj stâlp faţă superior .............................. 71-2
Garnisaj stâlp mijloc ......................................... 71-3
61 ÎNCĂLZIRE Garnisaj custodă ................................................ 71-4
Îmbrăcăminte pavilion ...................................... 71-5
Generalităţi ......................................................... 61-1 Covor portbagaj ................................................. 71-6
Principiu de funcţionare ..................................... 61-2 Insonorizant tablier............................................. .. 71-7
Grup climatizare ................................................ 61-4 Covor habitaclu................................................. . 71-8
Repartitor aer climatizare ventilare (racv) ...... 61-5
Radiator ............................................................... 61-6 72 GARNITURI DESCHIDERI LATERALE
Tabloul de comandă .......................................... 61-7
Cabluri de comandă ........................................... 61-9 Panou ușă faţă .................................................... 72-1
Rezistenţă comandă motoventilator ................. 61-10 Panou ușă spate .................................................. 72-2
Diagnosticare ...................................................... 61-11
74 TABLETĂ SPATE
62 AER CONDIţIONAT
Tabletă lateral ..................................................... 74-1
Generalităţi ........................................................ 62-1
Golire - umplere circuit refrigerant ................. 62-3 75 ARMĂTURI ȘI GLISIERE SCAUNE
FAţĂ
Schema de funcţionare ....................................... 62-4
Principiu de funcţionare .................................... 62-5 Scaun faţă ........................................................... 75-1
Filtru de particule ............................................... 62-7 Glisieră scaun ..................................................... 75-2
Dispozitivul de suflat aer rece (dsaf) ................ 62-8
Evaporatorul ....................................................... 62-10 76 ARMĂTURI SCAUN SP
ATE
Tabloul de comandă ........................................... 62-11
Compresor .......................................................... 62-12 Banchetă spate ..................................................... 76-1
Condensor ............................................................ 62-13
Presostat .............................................................. 62-14 8 Echipament electric
Rezervor filtru .................................................... 62-15
Tubulatura instalaţiei ......................................... 62-16 80 BATERIE -PROIECTOARE A
F ŢĂ
Supapă de destindere termostatică ................... 62-19
G.M.V. climatizare .............................................. 62-20 Baterie ................................................................. 80-1
Rezistenţa comandă motoventilator ................ 62-21 Bloc optic............................................................. 80-4
Motoreductorul voletului de recirculare ......... 62-22 Faruri ceaţă ........................................................ 80-5
Diagnosticare ...................................................... 62-23 Becuri .......................................................................... 80-6
Reglare faruri .................................................... 80-9
64 ETANȘEITATE CAROSERIE Reglare poziţie .................................................... 80-11

Garnituri cauciuc ................................................ 64-1


81 ILUMINARE INTERIOR ȘI SPA
TE CD Player ............................................................ 86-7
Conectori ............................................................ 86-8
Iluminare spate și interior .................................. 81-1 Antena pavilion .................................................. 86-9
Plafoniera ............................................................ 81-4
Becuri .......................................................................... 81-5 87 APARATURĂ PENTRUASISTENŢĂELECTRICĂ
Diagnosticare defecte lămpi ............................... 81-6
Cutia siguranţe habitaclu ................................... 81-8 Ansamblul spălător parbriz .............................. 87-1
Protejare U.C.E. decodor ................................. 81-10 Ansamblul reelee și UCE decodor din
habitaclu ............................... .............................. 87-2
82 AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ Unitate Centrală Habitaclu ............................... 87-4
Diagnosticare - Generalităţi ............................... 87-6
Generalităţi ......................................................... 82-1 Diagnosticare - Interpretarea defectelor .......... 87-11
Înlocuire unui cap de cheie ................................ 82-5 Diagnosticare - Control de conformitate .......... 87-14
Demontare - remontare U.C.E. decodor ........... 82-6 Diagnosticare - Interpretarea stărilor ............. 87-18
Înlocuire bucșă antidemaraj ............................. 82-7 Diagnosticare - Algoritm localizare pană ........ 87-26
Telecomandă R.F. pentru
blocare/deblocare uși ......................................... 82-8
Înlocuire calculator injecţie ............................... 82-9 CABLAJ
Avertizor sonor ................................................... 82-10 88
Procedur ............................................................ 82-12 Airbag - generalităţi ........................................... 88-1
Diagnosticare ...................................................... 82-18 Airbag - Unitate de control electronic .............. 88-2
Diagnosticare - Generalităţi .............................. 82-39 Airbag conducător ............................................. 88-6
Diagnosticare - Interpretare defecte ................. 82-53 Airbag - Utilaje specializate ............................... 88-9
Diagnosticare - Control de conformitate .......... 82-55 Procedura de distrugere pernă airbag ............. 88-10
Diagnosticare - Interpretarea stărilor ............... 82-57 Diagnosticare airbag - Generalităţi .................. 88-12
Diagnosticare - Algoritm localizare pană ........ 82-63 Diagnosticare - interpretare defecte ................. 88-14
Diagnosticare - controlul de conformitate ........ 88-20
83 TABLOU DE BORD Diagnosticare - Ajutor ........................................ 88-22
Diagnosticare - Arbore de
Descriere tablou de bord fără turometru ........ 83-1 localizare a penelor ............................................ 88-23
Descriere tablou de bord cu turometru ........ 83-2 Protector cablaj, ușă faţă .................................. 88-24
Dispunere conectori (toate tipurile) ................. 83-3 Protector cablaj, ușă spate ................................ 88-25
Înlocuire tablou de bord .................................... 83-4
Traductor viteză ................................................. 83-5 SCHEME ELECTRICE
Transmiţător nivel carburant ........................... 83-6 89
Senzor temperatură apă .................................... 83-7 Generalităţi ......................................................... 89-1
Arbore localizare pene ...................................... 83-8 Lista schemelor funcţionale ............................... 89-6
Repertoar componente electric ......................... 89-8
84 COMANDĂ -SEMNALIZARE Lista racordurilor - Lista maselor .................... 89-9
Dispunere racorduri electrice
Mecanism antivol ............................................... 84-1 pe automobil ...................................................... 89-10
Modul de comandă sub volan ........................... 84-2 Fixări mase electrice pe automobil ................... 89-10
Comutatoar dezaburire lunetă .......................... 84-6 Dispunere componente electrice
Comutator închidere centralizată .................... 84-7 pe automobil ...................................................... 89-11
Comutator macara geam pasager ..................... 84-8 Cutia de siguranţe din habitaclu .................. 89-14
Comutator macara geam conducător .............. 84-9 Cutia de siguranţe din
Comutatoare avarie ........................................... 84-10 compartimentul motor ....................................... 89-16
Bricheta electrică ............................................... 84-11 Nomenclator funcţii fire în conectori
și racorduri ........................................................ 89-18
85 ȘTERGĂTORPARBRIZ Funcţiile firelor în conectori și racorduri ........ 89-21
Explicitare funcţii fire ........................................ 89-95
Mecanism antrenare .......................................... 85-1
Diagnosticare ...................................................... 85-3

86 RADIO

Generalităţi ......................................................... 86-1


Casetofon ............................................................ 86-6
ACCESORII INTERIOARE
Planșă bord 57
Planșă bord parte superioară

Planșă bord parte inferioară

CUPLURIDESTRÂNGERE(daNm)
Se debranșeazăbateria.
Șurub fixare volan direcţie 4,4 Se demontează cele două șuruburi care
Șurub fixare pernă volan airbag 0,65 fixează perna (volan) airbagde volan cu ajutorul
unei șurubelniţecu cap T20 (TORX).
IMPORTANT!
Toate intervenţiile la sistemul airbag
pot fi efectuate numai de personal calificat.

DEMONTARE

IMPORTANT!
Înaintea demontării pernei airbag,
blocaţi U.C.E. airbag cu ajutoru l
testerului CLIP (vezi capitolul 88 “Blocare
U.C.E. airbag”). Martorul airbag de pe
tabloul de bord se aprinde.

Se debranșează conectorul pernei volan


airbag.

57 - 1
ACCESORII INTERIOARE
57 Planșă bord

Se demontează: Pentru demontarea comenzii sub volan de


- șurubul (1), carefixează volanul pe coloana pe axul superior al coloanei de direcţie se
de direcţiecu ajutorul unei șurubelniţecu cap slăbește șurubul (6) și se extrage comanda sub
TORX T50; volan(7).
- volanul (2), nu înaintede a aduce direcţia
la punctul mediu(roţilesunt în liniedreaptă);
-semicochilele(3) și (4) fixate între ele prin
trei șuruburi (5) de coloana de direcţie.

4 1

5 3 5 ATENţIE!
Este interz isă schimbarea poziţiei
Se debranșeazăconectorii: contactorului rotativ după demontarea
- lumini, ștergător parbriz; ansamblului comandă sub volan, deoarece
- mecanismuluiantivol; există riscul deteriorării acestuia.
- contactoruluirotativ.
ATENţIE! Comanda sub volan este prevăzută cu o
Este interzisă manipularea sistemului bandă adezivăpretăiatăpe contactorul rotativ
pirotehnic aproape de surse de căldură sau și pe corpul comenziisub volan, care nu permite
foc deschi s, întru cât există riscu l rotirea nedorită a contactorului rotativ până la
declanșării nedorite a sistemului. montarea acestuia pe conul fixare al coloanei
de direcţie.
IMPORTANT! În cazul în care contactorului rotativ îi este
De fiecare dată când se demontează schimbată poziţia, atunci acesta se va roti în
volanul, este necesar să se debranșeze sensulacelor de ceasornic 2,5 rotaţiicomplete
conectorul airbag. Airbagul este prevăzut (sau până la blocare), apoi se rotește în sens
cu un conector care se pune în scurtcircuit invers acelor de ceasornic 2,5 rotaţiicomplete.
după debranșarea conectorului cablajului Se demontează:
evitându-se în acest fel toate declanșările
nedorite.

57 - 2
ACCESORII INTERIOARE
Planșă bord
57
- cele două șuruburi (8) de fixare laterală a Se debranșează conectorul bucșă
planșei bord parte superioară cu ajutorul unei antidemaraj.
chei T 20 (forma “L”); Se declipseazăbucșa antidemaraj (12).
- șuruburile (9)carefixează planșabord parte
superioară de cea inferioară pe traversa post
conducere cu o șurubelniţăcu cap T 20.
Se dezagrafează planșa bord parte
superioară din punctele (10).
Se rabate planșabord parte superioară către
12

11

8 Se demonteazășuruburile (13) care fixează


tabloul de bord și se debranșează cei patru
8 conectori.
10
9

parbriz și se dezagrafează din punctele(11) de


pe traversa inferioară parbriz.
Se declipseazăradioul din suportulacestuia.
Se debranșează conectorii și antena radio
(pentru automobilelecu radio-casetofon).
Se debranșează conectorul închidere 13
centralizată(cazul automobilelorcu închidere 13
centralizată).
Se extrage planșabord parte superioară din
habitaclu.

NOTĂ:
Demontar ea planșei bord parte
super ioară, nu n ecesit ă demontarea
volanului.

57 - 3
ACCESORII INTERIOARE
57 Planșă bord

Se scoate trapa de acces la cutia de


20
siguranţe. 19
Se demontează cele trei șuruburi (14) de
fixare cutie siguranţe.

16

18 15
17
14 Se extrag:
- butonul reglajfaruri;
- bricheta.
Se declipseazăcomutatorii:
- avarie;
- dezaburirelunetă.
Se debranșeazăconectorii:
- brichetă;
Se scoate clipsul de menţinere pentru - dezaburirelunetă.
fixarea semicochilei inferioare. Se deșurubează suportul brichetă.
Se rabat cele două căpăcele de la partea Se demontează piuliţa (21) de fixare
inferioară ale planșei bord și se demontează comandă reglajfaruri.
șuruburile (15) de fixare pe traversa post
conducere.
Se demontează:
- șuruburile (16) care fixează tabloul
climatizare pe planșabord parte inferioară;
- șurubul (17) care fixează planșa bord
parte inferioară pe repartitorulaer climatizare 21
-ventilare ( R.A.C.V.);
- șuruburile(18) care fixează planșa bord
parte inferioară pe traversa post conducere;
- șuruburile (19) care fixează la partea
superioară planșa bord parte inferioară pe
traversa post conducere.

57 - 4
ACCESORII INTERIOARE
Planșă bord
57
Se debranșeazăconectorii:
- avarie;
- comandă climatizare.
Se declipsează conducteleaeratoare laterale stânga și dreapta.
Se extrage planșabord din habitaclu.

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare ţinând cont de următoarele
recomandări:
- se asigură ca direcţia să fie la punctul mediu (roţile sunt în linie dreaptă); - montajul
planșei bord parte inferioară se face prin ghidarea pe un centror (20) de pe traversa post
conducere;
- volanul trebuie să intre liber în caneluri;
- se verifică funcţionarea aparatelor de bord și a comutatoarelor.

ATENţIE!
După fiecare demontare a volanului se va înlocui șurubul de fixare al acestuia,
respectându-se cuplul de strângere de 4,4 daNm.

57 - 54
5 -5
ACCESORII INTERIOARE
57 Planșă bord

PARTICULARITĂţI AIRBAG

IMPORTANT!
Înainte de rebranșarea conectorului airbag conducător, este necesară aplicarea unei
proceduri de control a sistemului:
- Se verifică dacă martorul airbag de pe tabloul de bord este aprins cu contactul
pus;
- Se branșează aprinzătorul inert la conectorul airbag (la cablaj) și se verifică
dacă martorul airbag se stinge;
- Se ia contactul, se branșează conectorul pernei airbag în locul aprinzătorului
inert și se fixează perna airbag pe volan (cuplu de strângere 0,65 daNm);
După remontare, se verifică funcţionarea sistemului cu ajutorul testerului CLIP.
Dacă totul este corect, se deblochează U.C.E. airbag (vezi capitolul 88 “Deblocare
U.C.E. airbag”).
Dacă nu este corect, vezi capitolul “Diagnosticare”.
- Se verifică dacă martorul airbag se aprinde la punerea contactului, stă aprins
3 secunde, după care se stinge și rămâne stins.

ATENŢIE!
Nerespectarea prescripţiilor anterioare poate provoca funcţionarea anormală a
sistemului conducând la declanșarea nedorită a pernei airbag.

57 - 6
ACCESORII INTERIOARE
Planșă bord
57
UȘIţĂ CUTIE ACTE

DEMONTARE

Prinderea superioară:
Cu ajutorul unei șurubelniţese declipseazăprindereafirului limitare deschidere ușă cutie
acte de planșa bord parte inferioară.

Prinderea inferioară:
Se împinge știftul de plastic către dreapta post conducere (în sensulsăgeţii) și se eliberează
ușa cutiei depe planșabord parte inferioară.

REMONTARE
Remontarea se face în ordine inversă demontării.

57 - 7
ACCESORII INTERIOARE
57 Retrovizor interior

DEMONTARE

Demontarea retrovizorului interior (1) se face prin depresarea acestuia de pe suportul (2) în
sensulsăgeţiidin figură.
Suportulretrovizorului (2) estelipit pe parbrizul(3).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.

57 - 8
ACCESORII INTERIOARE

Parasolare
57

DEMONTARE
Se demonteazășurubul (1) de fixare parasolar(2).
Se extrage parasolarul de pe cârligul (3).

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.
DEMONTARE

57 - 9
ACCESORII INTERIOARE
57 Consolă centrală

Se debranșează bateria. Se declipsează consola de pe repartitorul


Se extrage scrumiera (1) din locașulsău. aer climatizare - ventilare (RACV) din punctele
(5).
Se rabate capaculprizei de diagnosticare și
se împinge în interiorul consolei.
Se debranșează conectorul comutatorului
ridicare geam (pentru automobilele echipatecu
macara electrică).
Se declipseazăcomutatorulridicare geam și
se eliberează consolacentrală.

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei
de demontare.
Se verifică funcţionarea corectă a
Se scoate îmbrăcămintea levier viteză (2) de comutatoarelor care acţionează macaralele
pe consolacentrală.
electrice geam ușă faţă.

Se demontează:
- șurubul (3) care fixează consola centrală
pe tunel;
- șurubul (4) carefixeazăconsola de suportul
levierului de viteză.

57 - 10
ACCESORII INTERIOARE

Carcasă frână mână


57
DEMONTARE - șuruburilecare fixează centurilesecuritate
faţă la partea inferioară;
Prin decupajul existentîn covorul habitaclu, - șuruburile care fixeazăînchizătoarele pe
în zona levierului frână mână, se demontează tunel.
șurubul (1) care fixeazăcarcasafrână mână în Se dezagrafează covorul și se rabate în
partea faţă, pe tunel. partea faţă.
Se demontează șurubul (2) care fixează
carcasa frână mână pe tunel în partea spate.
Se eliberează carcasa frână mână.

REMONTARE

Se efectueazăîn ordineinversă operaţieide


demontare.
Șuruburile centurilor de securitatese strâng
la cuplu de 2,7 daNm.

Se deplasează longitudinal scaunele în


partea faţă.
Se demontează:
- șezutulbanchetei(vezi cap. 75);

57 - 11
ACCESORII INTERIOARE
57 Mâner viraj

DEMONTARE

Se demonteazășuruburiledin puncteleA care fixeazămânerulviraj pe pavilionul caroseriei.


Se eliberează mânerul de viraj.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.

57 - 12
ELEMENTE DE SECURITATE
Centuri de securitate faţă
59
CUPLURIDESTRÂNGERE(daNm) - șurubul (3) de fixare retractor centură
securitate faţă pe dublura stâlp mijloc.
Șuruburi fixare centură securitate faţă 2,7
Se demontează șurubul (4) de fixare
2

4
1 3

DEMONTARE

Se demontează:
- chederul ușă faţă / spate (în zona de
contact cu garnisajul stâlp mijloc);
- șuruburile (1) și (2) care fixeazăcentura
securitatefaţă la partea superioară închizătorcentură securitatepe tunel.
respectivinferioară pe dublurastâlpmijloc;
- garnisajulstâlpmijloc (vezi capitolul 71); REMONTARE

Se efectuează înordine inversă operaţieide


demontare avându-se în vedere următoarele:
- ghidarearetractorului pe centrorul sudat pe
stâlp.
- cuplul de strângere al șuruburilor de fixare
centură securitatefaţă este de 2,7 daNm.
DEMONTARE

Se demonteză cele două șuruburi de fixare

59 - 1
ELEMENTE DE SECURITATE
59 Centuri de securitate spate

CUPLURIDESTRÂNGERE(daNm) Se readuce spătarul banchetei în poziţie


normală.
Șuruburi fixare centură securitate spate 2,7 Se rabate șezutul banchetei în suporţii
acestuia.
1 4 Se demontează șuruburile (4) de fixare
centură spatepe planșeulcentral.

REMONTARE

2 3

spătar banchetă. 4
Se rabate spătarul banchetei.
Se demontează:
- tableta spate și suporţii acesteia (vezi
capitolul 74);
- șurubul (1) de fixarecenturăsecuritatespate
pe custodă;
- șuruburile (2) și (3) de fixare centură pe
dubluracadru lateral. Se efectueazăîn ordine inversă operaţiei
de demontare.
Cuplulde strângere alșuruburilor de fixare
centuri securitate spate este de 2,7 daNm.

2
3

59 - 2
ÎNCĂLZIRE
Generalităţi
61

a 2
3 4 5

1 - radiator încălzire
2 - comandă voletaer cald/rece
3 - comandă voleţi repartiţie aer
4 - cablu comandă repartiţie aer
5 - cablu comandă mixaj aer
a - intrare aer
b - ieșire dezaburire parbriz
c - ieșire aeratoare planșă bord

61 - 1
ÎNCĂLZIRE
61 Principiu de funcţionare

COMANDATEMPERATURIIAERULUI

Butonul (A) comandă voletul pentru aer cald/rece.


Prin rotirea butonului (A) spre dreapta, temperatura aerului crește.
Aer rece Aer cald

A A

Radiatorul de încălzire nu are robinet și este alimentat în permanenţă.Voletul comandat de


cablul (1) asigură funcţionareasistemului de reîncălzire a aerului rece.

61 - 2
ÎNCĂLZIRE
Principiu de funcţionare 61
COMANDĂREPARTIţIEAER
Butonul (B)comandă voleţii(1)de repartiţie aer. Poziţia
Fluxul de aer este repartizat între toate
aeratoarele, ajutajelede dezaburirea geamurilor
laterale faţă,ajutajul de dezaburire a parbrizului
și picioarele ocupanţilor.

Poziţia
B Pentru o mai mare eficacitate se închid
aeratoarele de pe planșa bord.
Întreg fluxul de aer estedirijat spre friza de
dezaburire și ajutajele de dezaburire a
geamurilor laterale faţă.

Poziţia
Întreg habitaclulesteizolatde exterior și nu
este permisă pătrunderea aerului din exterior,
funcţionarea GMVclimatizare fiind oprită.

COMANDACANTITATEAER
Debitul de aer circulat în habitaclu este
B 1 determinat de poziţia butonului(C)
corespunzătoare celor patru trepte de turaţie
GMV climatizare. Cu cât treapta de turaţie este
Poziţia mai mare, cu atât fluxul de aer este mai mare.
Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele
planșeibord. NOTĂ
Fiecare aerator are trei reglaje: Pentr u o mai bună eficacitate a
- deschissau închis; dezaburirii sau dezgheţării parbrizului,
- orientare în sus sau în jos; butonul (C) trebuie rotit pe ultima poziţie.
- orientare stânga sau dreapta.
Pentru oprirea GMV climatizare se rotește
Poziţia butonul pe poziţia“0”.
Fluxul de aer este dirijat spre toate
aeratoarele de pe planșa bord și picioarele
ocupanţilor.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre picioarele C
ocupanţilor.

61 - 3
ÎNCĂLZIRE
61 Grup climatizare

1
3 2
DEMONTARE
Conector
Se debranșeazăbateria. 5 3
Se demontează:
- protectorul cutie climatizare;
- garnituracutie climatizare;
- vasul de degazare;
- filtru de aer al motorului.
Se declipsează cablajul faţă de pe partea
centralăcutie climatizare.
În continuare se demontează:
- șuruburile de fixare grup climatizare 12
15
pe cutia de climatizare
- șuruburile de fixare parte centrală Pin Denumire
cutieclimatizare. 3 Comandă G.M.V. viteza1
Se debranșează și se eliberează grupul 4 Comandă G.M.V. viteza2
climatizaredin cutia climatizare. 5 Comandă G.M.V. viteza3
12 Comandă G.M.V. viteza4
REMONTARE 13 Comandă G.M.V. viteza4
14 Masă
Se executăîn ordine inversă operaţiile de 15 Masă
la demontare.
Se strâng șuruburile de fixare grup
climatizare pe cutia climatizare în ordinea
indicată în desen (1, 2, 3).
Cuplul de strângere al șuruburilorde fixare
grup climatizare pe cutia climatizare este
0,6 daNm.

61 - 4
ÎNCĂLZIRE
Repartitor aer climatizare ventilare (RACV)
61
DEMONTARE

Se debranșeazăbateria.
Se demontează:
- planșa bord (vezi cap. 57 “Planșă
bord”); 3
- consolacentrală;
- conectoriicomandă geamurielectrice;
- garnisajelestâlpilorfaţă; 1
- traversa post conducere;
- protectorul cutie climatizare;
2
- vasul de degazare;
- garnituracutie climatizare;
- filtrul de aer al motorului; REMONTARE
- partea centrală cutie climatizare din
cele opt șuruburi de fixare; Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
- șuruburile de fixare grup climatizare de demontare.
și se eliberează GMV- ul climatizare după Se completează lichidulde răcire și se face
debranșare; purjarea circuitului de răcire (vezi cap.19
- șuruburile (1) de fixare RACV pe “Umplere - Purjare circuit de răcire”).
cutiaclimatizare; Se verifică:
Se obturează cele două conducte de la - buna funcţionarea cablurilorvoleţilor;
radiatorul de încălzirecu dispozitivul MOT453. - buna fixare a conductelor de aer.
Se debranșeazăapoi racordurile rapide de Cuplul de strângere a șuruburilor de fixare
la radiatorul de încălzire al RACV , cu (1) a RACV pe cutia de climatizare este de
recuperarea lichidului de răcire. 0,6 daNm.
În continuare se demontează:
- placa acustică (2);
- cablurile comandă voleţi mixaj și
distribuţie, fixate pe RACV
Se eliberează RACV (3).

61 - 5
ÎNCĂLZIRE
61 Radiator

Se debranșeazăbateria. REMONTARE
Se demonteazărepartitorul de aerclimatizare
ventilare (R.A.C.V.) poziţia(2), cu recuperarea Se efectueazăîn ordineainversă operaţiei
lichidului de răcire(veziDemontare -Remontare de demontare.
R.A.C.V.). Se completeză lichidul recuperat și se
Se demontează șurubul de fixare radiator refacenivelul lichidului după purjare.
încălzire (1) și după declipsare, acesta se
eliberează. NOTĂ:
Garniturile autoadezive (3), (4) și (5)
se vor înlocui obligatoriu cu altele noi.

61 - 6
ÎNCĂLZIRE
Tabloul de comandă
61
DEMONTARE
Se demontează cele două cabluri de
Se debranșeazăbateria. comandă (mixajși distribuţie).
Se demontează:
- scrumiera (B); Conectori
- butoanele de comandă electrică
deschidere geamuri uși faţă (C); Conector (6)
- cochila îmbrăcăminteleviercomandă
cutie viteze(D); Pin Denumire
A1 Comandă + GMV viteza4
A2 Comandă + GMV viteza4
A4 Alimentare + după contact
A5 Alimentare + după contact
B1 Comandă + GMV viteza3
B4 Comandă + GMV viteza2
A B5 Comandă + GMV viteza1

Se debranșeazăconectorul (6).
B
D C
Se demontează cele două șuruburi (A), A
aflate în partea inferioară a tabloului de B
comandă pe planșabord inferioară.
Tabloulde comandă climatizarese împinge
spre faţa automobilului și se rabate până este
eliberat din locașele(1) și (2). 1 5

6
1 2

61 - 7
ÎNCĂLZIRE
61 Tabloul de comandă

Conector (3)
Pin Denumire
1 Liber
2 Liber
3 Liber
4 Liber
5 Liber
6 Liber
7 + lumini poziţie
8 Liber
9 Masă
10 Liber
11 Liber
12 Liber
13 Liber
14 Liber
15 Liber
Se debranșează conectorul (3), se apasă cu atenţie pârghia (4) și se rotește pârghia (5) în
sensulsăgeţii(E).

REMONTARE

Se efectueazăîn ordinea inversă operaţieide demontare.


Se verifică funcţionarea tabloului de comandă.

4
5
E

15
1

61 - 8
ÎNCĂLZIRE
Cabluri de comandă
61
DEMONTARE

Demontarea cablurilor de comandă (1) poate fi efectuatăfără demontarea planșei bord.


Se demontează:
- scrumiera;
- butoanelede comandă electrică deschidere geamuri uși faţă;
- tabloul de comandă cât și cablurile (1) fixate la acesta.
În partea de jos a habitacluluise demonteazăagrafele de menţinere (2).
Se eliberează cablurile.

REMONTARE

1 2

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.


Se verifică buna funcţionare a comenzilor.
Se remonteazătabloul de comandă pe planșa bord și consola centrală.

61 - 9
ÎNCĂLZIRE
61 Rezistenţă comandă motoventilator

DEMONTARE(grup climatizare fiinddeja demontat)


Se demontează șurubul (1) de fixare a rezistenţei.
Se extrage rezistenţa (2).
Se debranșeazăconectorul (3).

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiilor de la demontare.

61 - 10
ÎNCĂLZIRE
Diagnosticare
61
MOTORUL G.M.V. CLIMATIZARE NU FUNCŢIONEAZĂ

Se înlocuiește Nu Se verifică siguranţa F17 din habitaclu.


siguranţa F17 . Estebună?
Da
Se verifică continuitateacomutatoruluitreptelorde turaţie
tabloucomandă climatizare pentru:
Se înlocuiește Nu treapta 1 - între pinii A4 sau A5 pin B5;
tabloulcomandă treapta 2 - între pinii A4 sau A5 pin B4;
climatizare. treapta 3 - între pinii A4 sau A5 pin B1;
treapta 4 - între pinii A4 sau A5 pinii A1 sau A2.
Sunt conforme?
Da
Se înlocuiește Nu
Existătensiune12V între masaautomobilului și pinii A4 sau A5
cablajulfaţă.
ai conectorului(6) al tabloului comandă climatizare?
Da
Nu Se verifică continuitatea șirezistenţa faţăde masa automobiluluiîntre:
- pin B5 tablouclimatizare pin 3 conector GMV;
- pin B4 tablouclimatizare pin 4 conector GMV;
- pin B1 tablouclimatizare pin 5 conector GMV;
- pin A1 tablou climatizare pin 12 conector GMV;
Se înlocuiește Da - pin A2 tablou climatizare pin 13 conector GMV;
rezistenţa comandă - pin 15 conector GMV masa automobilului;
motoventilator. - pin 14 conector GMV masa automobilului.
Sunt conforme?

61 - 11
ÎNCĂLZIRE
61 Diagnosticare

ILUMINAREATABLOULUI CLIMATIZARE NU FUNCţIONEAZĂ

Se înlocuiește Nu Se verifică siguranţa F14 din habitaclu.


siguranţa F14 . Estebună?
Da

Se verifică continuitateași rezistenţafaţă de masaautomobilului


Se înlocuiește Nu între:
- ieșire siguranţă F14 habitaclu pin 7 tablou climatizare;
cablajulfaţă.
- pin 9 tablou climatizare masa automobilului.
Sunt conforme?

Da

Se înlocuieștetabloul comandă
climatizare.

61 - 12
AER CONDIţIONAT
Generalităţi
62
Rolul instalaţiei de aer condiţionat este de a produce scăderea temperaturii din habitaclu,
astfel încât să se obţină o temperatură inferioară celeidin mediul exterior, simultancu reducerea
nivelului umidităţii.

ÎNTREţINERE
Pentru un automobil echipatcu aer condiţionat,pe parcursulanului se recomandă:
- verificarea încărcăriicu fluid refrigerant;
- curăţarea și suflarea aripioarelor condensorului și radiatorului de răcire;
- verificarea tubului evacuare condens pentru a nu fi obturat.
Pentru remedierea de scurgeri importante, pentru orice înlocuire de componente (compresor,
condensor, etc.) și dacă s-a constatat existenţa umidităţii în circuitul de aer condiţionat, se
înlocuiește rezervorul filtru uscător și se face o vidare a instalaţiei;același lucru este valabilși
pentru cazul în care circuitul de condiţionare rămâne deschisfără capacede protecţie,mai mult
de 10 minute.
IMPORTANT!
Pentru a prelungi durata de funcţionare, atât a compresorului cât și a întregii
instalaţii, iarna se recomandă pornirea instalaţiei de aer condiţionat .
Automobilele echipate cu instalaţie de aer condiţionat nu trebuie expuse mai mult
de 20 minute în cabine de vopsire cu temperaturi mai mari de 80°C.
Se va utiliza numai refrigerant și ulei de compresor recomandat de constructor.
Este strict interzisă efectuarea de lucrări prin sudură la elementele circuitului de
condiţionare.
Umplerea circuitului frigorific nu se poate efectua decât cu staţii de încărcare și
respectând instrucţiunile fabricantului. Pentru intervenţiile mecanice și de caroserie
se recomandă protejarea canalizaţiei pentru a nu se debranșa accidental.
Evitaţi picurarea uleiului de compresor pe caroseria vopsită.
Pentru înlocuirea de componente care necesită golirea circuitului este absolut
necesară existenţa pieselor noi la îndemână și a uleiului special pentru compresor.

62 - 1
AER CONDIţIONAT
62 Generalităţi

METODA GENERALĂ DE ÎNLOCUIRE A UNUI ELEMENT


AL INSTALAţIEI DE AER CONDIţIONAT

DEMONTARE
Se pune instalaţia în stare de funcţionare cel puţin 10 minute (dacă instalaţiapermite).
Se goleștecircuitul la echipamentulde încărcare.
Se măsoară cantitatea de agent refrigerant recuperată.
Se realizeazăaccesulla componentace necesităschimbare.
Se debranșeazăracordurile.
Pentru evitarea pătrunderii umidităţii, protejaţi cu capace de protecţie.
Se demonteazăcomponenta.

REMONTARE
Se pune ulei specialde compresor pe fileteleorganelornoi și pe garnituri.

ATENţIE!
Componentele noi trebuie să fie prevăzute obligatoriu cu capace de protecţie.
Scoateţi capacele de protecţie și branșaţi componenta nouă pe racord liber și
strângeţi la mână.
Poziţionaţi corect componenta.
Strângeţi la cuplu.
Reumpleţi cu fluid refrigerant și ulei, recomandate de constructor.

Completarea cu ulei pentru diversele intervenţii se face astfel: se adaugă în recipientul


echipamentuluide încărcare uleiul recuperat,plus o cantitatede ulei după cum urmează:
- spargere bruscă a unui elementde instalaţie,sau pierdere de lichid 100 ml
- înlocuirecondensor 30 ml
- înlocuire evaporator 30 ml
- înlocuirerezervorfiltru 15 ml
- înlocuireconductă 10 ml
Pentru demontare / remontare compresor fără înlocuire se adaugă 120 ml.
Dacăse semnaleazăprezenţa umidităţiiîn circuitul de aercondiţionat, se înlocuieșterezervorul
filtru uscător.
Ulei compresor: PAG SP 10 135 cm 3
Agent refrigerant:HFC 134a 0,6 Kg

62- 2
AER CONDIţIONAT
Golire - umplere circuit refrigerant 62
GOLIRE
Se branșeazăconducteleechipamentuluide încărcare la valvelede umplere - golire.
Se executăvacuumareainstalaţieide A.C. cu recuperarea uleiuluiși agentului refrigerant.
Se închidrobinetelefurtunelor.
Se deconecteazărezervorul sursă de agent refrigerant și se opreșteechipamentul.

UMPLERE
Se branșeazăfurtunelegolire - umplere ale echipamentului la valveleinstalaţieiA.C.
Se pune ulei specific compresorului SP10, în vasul echipamentului încărcare.
Se programeazăcantitatea de agent refrigerant ce trebuie încărcată (0,6 Kg).
Se respectăinstrucţiunilede umplere precizatede constructorul echipamentului.

62 - 3
AER CONDIţIONAT
62 Schema de funcţionare

62- 4
AER CONDIţIONAT
Principiu de funcţionare
62
B
A C

D E

Ansamblul de comandă climatizare permite pătrunderea aerului din exterior în grupul de


climatizare al automobilului.
Comenziclimatizare:
A - Reglaj temperatură aer
B - Repartiţie aer în habitaclu
C - Reglaj cantitateaer în habitaclu

Reglaj temperatură aer


Butonul de comandă (A) permite obţinerea temperaturii dorite a aerului din habitaclu. Prin
rotirea butonului (A) spre dreapta, temperatura aerului crește.

Repartiţie aer în habitaclu


Reglarea repartiţieiaerului în habitacluse obţine cu ajutorul butonului de comandă (B) prin
rotire în poziţiadorită.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planșei bord.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele de pe planșa bord și picioarele ocupanţilor.

Poziţia
Fluxul de aer estedirijat spre picioarele ocupanţilor.

Poziţia
Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, ajutajele de dezaburire a geamurilor
laterale faţă, ajutajulde dezaburire a parbrizului și picioarele ocupanţilor.

Poziţia
Tot fluxul de aer estedirijat spre ajutajelede dezaburire a parbrizuluiși a geamurilor laterale
faţă. Pentru o mai mare eficacitate se închid aeratoarele de pe planșa bord.

62 - 5
AER CONDIţIONAT
62
Principiu de funcţionare

B
A C

D E

Reglaj cantitate aer în habitaclu


Debitul aerului circulant în habitaclu se reglează acţionând butonul (C) în poziţiile
corespunzătoare celor patru trepte de turaţie ale grupului motoventilator. Cu cât treapta de
turaţie este mai mare, cu atât fluxul de aer este mai mare.
Pentru o mai bună eficacitatea dezaburirii sau dezgheţării parbrizului, butonul (C) trebuie
rotit pe ultimapoziţie.
Pentru închiderea completăa intrării aerului rece, se roteștebutonul pe poziţia“0”.

Aer condiţionat
La apăsarea butonului (D) se asigură pornirea / oprirea aerului condiţionat. Dacă butonul
(D) nu este acţionat, condiţionarea aerului nu funcţionează,ventilaţia este identică cu aceea a
unui automobil fără aer condiţionat.
Utilizarea aeruluicondiţionat permite:
− coborâreatemperaturii aerului din habitaclucând automobilulruleazăprin locuri însorite,
sau când automobiluleste staţionatîn soare;
− reducerea umidităţiidin habitaclu(fenomenfavorizat de dezaburire).
Aerul condiţionatnu poate fi utilizat la temperaturi exterioare joase. În timpul funcţionării
aerului condiţionat,pentruo mai bună eficacitatetoate geamurile trebuie să fie închise.

Recircularea aerului
La apăsarea butonului (E) instalaţiade climatizare funcţionează cu aer recirculatdin habitaclu
fără a fi admisdin exterior.
Recircularea aerului permite:
− izolarea de atmosfera exterioară;
− atingerea cât mai rapid a temperaturii dorite în habitaclu.
Utilizareaprelungită a acesteifuncţiipoate determina aburirea geamurilor.Se impune revenirea
la funcţionarea normală, cu aer din exterior, prin apăsarea butonului (E), care va întrerupe
recircularea aeruluidin habitaclu.

62- 6
AER CONDIţIONAT
Filtru de particule
62
DEMONETARE REMONTARE
Se demontează protectorul cutie
climatizare. Se remontează la loc filtrul de particule,
Se îndepărteazădin clips cablajul la caseta procedându-seîn același fel ca la demontare.
GMV de pe D.S.A.F.
Se demontează apoi capaculde protecţie
al filtrului de particule,din șurubul de fixare,
NOTĂ:
prin glisare către faţa automobilului.
Atenţie la sensul de montaj al filtrului;
cele două săgeţi (A) trebuie să fie aliniate.

Se extrage filtrulde particule,pliindu-l ușor.

62 - 7
AER CONDIţIONAT
62 Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF)

CUPLURI DESTRÂNGERE (daNm)


Șuruburi fixare supapă destindere pe evaporator 0,6
Piuliţăfixare conducte pe evaporator 0,57
Șurub strângere bridă fixare conducte pe compresor 1,2
Piuliţăfixare conducte pe rezervor filtru 1,4-2
Piuliţăfixare conductă pe condensor 3/4” 1,8-2,2
Piuliţăfixare conductă pe condensor 5/8” 1-1,4
Presostat 0,9 0,1

DSAF - ul este componenta care extrage 7


căldura din habitaclu și este montat în cutia
climatizare. 10
Pentrua răci habitaclul, trebuieabsorbit aerul 2 3
cald și redistribuit aerul “răcorit”. Aerul cald
traverseazăevaporatorul, căruia îi transmiteo
parte din temperatură, aceasta din urmă
diminuându-se progresiv. 1
Simultan, agentul refrigeran t carecirculă prin 54 9
canalizaţiaevaporatorului, absoarbe căldurade
Se montează protectoare la conductele
la aerul care traversează evaporatorul și la
demontate.
aceeași presiune se transformă din lichid în
Se demontează șuruburile (6) de fixare
vapori. La ieșirea din evaporator, agentul
supapă de destindere termostatică.
refrigerator esteîn stare de vapori.
Se eliberează supapa de destindere
termostatică și se monteazăprotectoare.
DEMONTARE
Se extrage garnitura de etanșare (7).
Se golește instalaţia de A.C.
Se monteazăprotectoare la conductele(8)
Se debranșeazăbateria.
ale evaporatorului.
Se demontează:
- protectorul climatizare;
- garnituracutie climatizare;
- vasul de expansiune;
- filtrul de aer al motorului.
Se declipsează cablajul faţă din clipsurile
de fixarepe tablă închidere cutie climatizare.
Se demontează tabla închidere cutie
climatizare.
Se demontează piuliţa (1) a bridei (2) de
fixare a conductelor, pe supape de destindere
termostatică(3).

62- 8
AER CONDIţIONAT
Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF) 62
Se debranșează conectorul comutatorului
6 închidere centralizată (dacă automobilul este
prevăzut).
Se demonteazătubul aeratorului dreapta.
Se demonteazășuruburile de fixare DSAF
8 pe tablier și șuruburile de fixare pe cutie
climatizare și se eliberează.
Se demontează șuruburile (9) de fixare
conductă de legătură (10) pe ancadramentulde
fixare a repartitorului de aerclimatizare-ventilare
RACV și se eliberează.

REMONTARE
Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
de demontare, cu menţiunea că rezervorul filtru
Se debranșează conectorul GMV se va monta ultimul.
climatizare (11) (se trage de partea roșie în Se umple instalaţia de aer condiţionat cu
sensulsăgeţii A). agent refrigerant HFC 134a (0,600 Kg).
Conector
5 1
11

15 9
Pin Denumire
1 Comandă + recirculare aer
2 Comandă - recirculare aer
3 Comandă G.M.V. viteza1
4 Comandă G.M.V. viteza2
5 Comandă G.M.V. viteza3
Se demontează șuruburile de fixare 9 SemnalvitezăG.M.V. climatizare
semicochile volan și se eliberează prin 10 Alimentare + după contact
declipsare. 11 Alimentare + după contact
Se demontează planșa bord, partea 12 Comandă G.M.V. viteza4
superioară și se eliberează prin dezagrafare. 14 Masă
Se demonteazăradiocasetofonul. 15 Masă

62 - 9
AER CONDIţIONAT
62 Evaporatorul

DEMONTARE 9
1
8 7
Se debranșeazăbateria. 2
Se golește instalaţia de aer condiţionat la
staţie,cu recuperarea agentuluirefrigerant.
Se demontează din șuruburile (6) și se
3
eliberează dispozitivulde suflat aer rece(2), din
cutia climatizare (vezi Demontare - Remontare 4
D.S.A.F).
Se debranșează și se eliberează cele două
șuruburi de fixare G.M.V. aer (3). 6
Se demonteazăansamblul de rezistenţe (7). 5
Se alimenteazămotoreductorulpentru a aduce
voletul de comandă recirculare în poziţie
verticală. REMONTARE
Se demontează șurubul (1) de fixare capac
protecţiefiltru aer (9) și se eliberează filtrul (8). Se efectueazăîn ordine inversă operaţiei
Se demontează șuruburile (4) de fixare de demontare.
semicarcas e D.S.A.F. și se eliberează Se videază,apoi se umple circuitul de aer
evaporatorul (5). condiţionat cu refrigerant HFC 134a cu
ajutorul staţiei de încărcare.
Se verifică buna funcţionare a instalaţiei
de aer condiţionat.

NOTĂ:
Garniturile autoadezive ale D.S.A.F.
vor fi înlocuite cu altele noi.

62- 10
AER CONDIţIONAT
Tabloul de comandă 62
Operaţia de demontare - remontare a fost descrisă în cap. 61 “Climatizare”.

Conector (3)

Pin Denumire
1 Liber
2 Liber
3 Liber
4 Liber
5 Liber
6 Liber
7 + lumini poziţie
8 Masă
9 Masă
10 Alimentare + după contact
11 Alimentare + după contact
12 Comandă aer condiţionat
13 Semnalviteză GMVclimatizare
14 Comandă + recirculare aer
15 Comandă - recirculare aer

Conector (6)

A
B

1 5

Pin Denumire
A1 Comandă + GMV viteza4
A4 Alimentare + după contact
A5 Alimentare + după contact
B1 Comandă + GMV viteza3
B4 Comandă + GMV viteza2
B5 Comandă +GMVviteza 1

62 - 11
AER CONDIţIONAT
62 Compresor

ROL REMONTARE
Compresorul aspiră vaporii proveniţi din În cazul înlocuirii compresorului, acestaeste
evaporator la presiune și temperatură joasă, îi livratcu plinul său de ulei.
comprimă și transmitegazul la temperatură și Se poziţioneazăcompresorul cu bușonul de
presiuneînaltăcătre condensor. umplere în sus.
Fluidul refrigerant intră în condensorîn stare Se monteazășuruburilede fixarecompresor.
de vapori lapresiuneși temperatură înaltăunde, Se strâng șuruburile de fixare compresor la
prin condensare, transmite în mediul exterior un cuplu de 2,1 daNm.
căldura degajată. Se remontează cele două conducte de
refrigerant și se strânge șurubul bridei de fixare
La ieșirea din condensor, agentul refrigerant
la un cuplu de 1,2 daNm.
esteîn stare lichidă,la o presiune și temperatură
Se montează cureaua de antrenare
înaltă.
compresor și se tensionează prin acţionarea
șurubului (1) conform metodei descrise în cap.
DEMONTARE
07 “Tensionare curele accesorii”.
Se goleștecircuitul refrigerant la o staţiede
încărcare.
Se debranșeazăbateria.
Se debranșează conectorul firului de
alimentare ambreiaj compresor.
Se demontează șurubul bridei de fixare
conducte refrigerant pe compresor.
Se obturează canalizaţiile deschise cu
protectoare.

Valorile de întindere sunt:


150-155 Hz - curea compresor;
214-230 Hz - curea compresor/pompă D.A.
Se branșeazăconectorul firului de alimentare
ambreiajcompresor.
Sevidează șiseumplecircuitulcu refrigerant HFC
134a cu ajutorul staţiei de încărcare(vezi cap. 62
Se demontează cureaua de antrenare “Golire-Umplere instalaţiecircuitrefrigerant”).
compresor.
Se demonteazăcele patru șuruburi de fixare NOTĂ:
Înainte de montare se verifică starea
compresor.
garniturilor și se ung cu ulei de compresor
Se extrage compresorul.
PAG SP 10.

62- 12
AER CONDIţIONAT
Condensor 62
Dispozitive speciale necesare
MOT 453 Obturator furtunuri
MOT 1202-01 Cleștepentru coliere clasice

Condensorul este situat pe radiatorul de


răcire, asigurând evacuarea căldurii
refrigerantului,acumulată la comprimare.

DEMONTARE
Se debranșeazăbateria.
Se goleșteinstalaţia de A.C.și se recuperează
uleiul și agentul refrigerantlastaţiade încărcare.
Se demonteazăcalandrul. REMONTARE
Se demonteazăconducta de intrarefiltruaer. Se efectuează în ordine inversă operaţiei
Se demontează GMV-ul de pe radiator. de demontare.
Se debranșeazăconductelede la condensor Se strâng la cuplu piuliţeleconductelor:
și se obturează imediat capetele conductelor - filet 3/4” 1,8-2,2 daNm
debranșate și racordurile condensorului cu - filet 5/8” 1-1,4 daNm
capacede protecţie pentru a evita pătrunderea Se umple instalaţia de A.C. cu agent
umidităţii și impurităţilorîn circuit. refrigerant HFC 134a (0,600 Kg) cu ajutorul
Se obturează furtunurile de la radiator cu staţiei deîncărcare.
obturatorul MOT 453. Se verifică să nu existe pierderi de agent
Se demonteazăfurtunurile de la radiator cu refrigerant.
ajutorul cleștelui pentru inele elastice MOT Se umple și se purjeazăcircuitul de răcire.
1202-01, recuperând lichidulde răcire. Se verifică buna funcţionarea instalaţieide
Se demontează suporţii laterali de fixare A.C.
radiator pe traversa superioară radiator și se NOTĂ:
eliberează radiatorul împreună cu condensorul. La montaj se vor alinia marcajele de pe
Se eliberează condensorul din cele patru furtunuri și piesele conjugate.
șuruburi de fixare pe radiator.

62 - 13
AER CONDIţIONAT
62 Presostat

AMPLASARE Se înlocuieștepresostatul.
Presostatul (1) este situat pe conducta de La montare, se unge garnitura de etanșare a
înaltăpresiune, lângă rezervorul deshidratant. presostatuluicu ulei PAG SP 10.
Se strânge presostatul la un cuplu de
0,9 ± 0,1 daNm.
Se verifică să nu existe scurgeri de agent
refrigerant.

1
ROL
Presostatul informează în permanenţă
U.C.E.(unitateade control electronic) asupra
presiuniidin circuit.
În funcţiede valoarea presiuniidin circuitul
de înaltăpresiune,U.C.E. comandă:
- întreruperea circuitului(prin decuplarea
ambreiajului compresorului) atunci când
presiuneaîn circuit scadesub 1,96 ± 0,2 bar și
cuplareaambreiajuluicândpresiunea depășește
2,16 ± bar;
- întreruperea circuitului atunci când
presiunea în circuit depășește 31,4 ± 2 bar și
cuplarea ambreiajului compresorului, când
presiunea scade sub 25,5 ± 2 bar;
- pornirea GMV-ului pe treapta a II-a de
turaţie, când presiunea depășește 17,7 ±1 bar
și oprireaGMV-ului când presiuneascadesub
13,7 ±1 bar.

ÎNLOCUIRE
Înlocuirea presostatuluinu necesităgolirea
circuitului de refrigerant.
Se debranșeazăconectorul presostatului .

62- 14
AER CONDIţIONAT
Rezervor filtru 62
Rezervor filtru (1) estefixat cu ajutorul unui REMONTARE
suport colier pe lonjeronul dreapta. Se efectuează în ordine inversă operaţiei
Rolul său în funcţionarea instalaţieide A.C. de demontare.
determină: Se umple instalaţiade A.C. cu refrigerant
- filtrareaagentului refrigerant; HFC 134a (0,600 Kg), cu ajutorul staţiei
- reţinerea umidităţiidin instalaţie; de încărcare.
- constituirea unei rezerve tampon de agent Se verifică să nu existe pierderi de agent
refrigerant. refrigerant.
Intercepţia particulelor este necesară, La înlocuirea rezervorului filtru se va
deoarece ar putea bloca funcţionarea supapei completacantitateade 15 ml uleiPAG SP10
de destindere termostatică,sau produce uzura și în circuit.
gripareapieselormobile ale compresorului.
Rezervorul filtru nu se repară. NOTĂ
Cuplul de strângere al piuliţelor
DEMONTARE conductelor la rezervor filtru este de 1,4-
Se debranșeazăbateria. 2 daNm.
Se golește instalaţia de A.C. Cuplul de strân gere șuru b fixar e
Se demontează canalizaţia și se protejează suport rezervor filtru este de 0,7 daNm.
cu capace de protecţie, pentru a evita
pătrunderea umidităţii.
Se demontează rezervor filtru din colierul
suport și se eliberează.

62 - 15
AER CONDIţIONAT
62 Tubulatura instalaţiei

CUPLURIDESTRÂNGERE(daNm) 1 10 9

Piuliţă3/4” fixareconductăpe condensor 1,8-2


Piuliţă5/8”fixareconductăpe condensor 1-1,4
Șurub fixare conducte pe compresor 1,2 7
13 2
Piuliţăfixare conducte pe evaporator 0,57
6
8
Tubulatura instalaţiei de A.C. asigură
circulaţia agentului refrigerant între
componenteleinstalaţiei. 5
La înlocuirea tubulaturii trebuie verificată
existenţa capacelor de protecţie, ungerea
racordurilor și a garniturilor cu ulei de 3 4 11
compresor. 12
Valvelede umplere și golire ale instalaţiei evaporator și compresor.
sunt situatepe tubulatura compresorului și sunt REMONTARE
diferitediametral,pentru a nu putea fi inversate. Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
de demontare.
CONDUCTA DE JOASĂ PRESI UNE Se înlocuiescgarniturile de la extremităţile
COMPRESOR- EVAPORATOR conductei.Înaintede montare garniturilese vor
unge cu ulei PAG SP 10.
DEMONTARE
În cazul înlocuirii conductei (10) se adaugă
Se debranșeazăbateria.
Se golește circuitul de A.C.cu ajutorul 10 ml ulei PAG SP 10, iar în cazul spargerii
acesteia, 100 ml.
instalaţiei de încărcare.
Se demontează:
CONDUCTA DE Î NALTĂ PRESI UNE
- piuliţa (9) de fixare bridă strângere
COMPRESOR CONDENSO
- R
conducte pe evaporatorul (8) (situatîn DSAF);
- șurubul (6) de fixare bridă strângere DEMONTARE
conducte pe compresorul (5); Se debranșeazăbateria.
- șurubul (7) de fixarebridă conducte.
Se golește circuitul de A.C.cu ajutorul
Se eliberează conducta (10) și se montează instalaţiei de încărcare.
capace de protecţie la extremităţile sale, la
Se demontează:
- calandrul;
- șurubul (6) de fixare conductă înaltă
presiune(4) pe compresorul (5);
- piuliţa de fixare conductă pe
condensorul (12);
- brida (11) de fixare conductă pe
condensor.

62- 16
AER CONDIţIONAT
Tubulatura instalaţiei 62
Se eliberează conducta și se montează 9
capace de protecţie la extremităţile sale, la 1
compresor și condensor.

REMONTARE 7
Se efectuează în ordinea inversă operaţiei 13 2
de demontare.
Se înlocuiescgarniturile șise ung cu uleiPAG 6
8
SP 10.
La înlocuirea unei conducte se adaugă 10
ml ulei PAG SP 10, iar la spargerea unei 5
conducte - 100 ml.

3 4 11
ATENţIE! 12
După montarea tubulaturii instalaţiei
de A.C. se verifică să nu existe scurgeri de REMONTARE
agent refrigerant. Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
CONDUCTADEÎNALTĂPRESIUNEREZERVOR de demontare.
FILTRU-EVAPORATOR(DSAF) Se verifică starea garniturilor și se ung cu
ulei PAG SP10.
DEMONTARE La înlocuirea unei conductese adaugă 10
Se debranșeazăbateria. ml uleiPAG SP10, iar la spargereaconductei-
Se golește circuitul de A.C. 100 ml.
Se debranșeazăconectorulpresostatului (2). Inelele“0” de la extremităţileconductei vor
Se demontează: fi înlocuitecu altelenoi.
- piuliţa (9)de fixare bridă strângere
conducte pe evaporatorul (8); CONDUCTA DE ÎNALTĂ PRESI UNE
- piuliţa de fixare conducta înaltă REZERVORFILTRU-CONDENSOR
presiune(1) pe rezervor filtru;
- șurubul (7) de fixare bridă conducte. DEMONTARE
Se eliberează conducta(1) și se montează Se debranșeazăbateria.
capace de protecţie la extremităţile sale, la Se golește circuitul de A.C.
evaporatorși rezervor filtru (13). Se demonteazăpiuliţelede fixareconductă
înaltă presiune (3) pe rezervor filtru și
condensor.
Se eliberează conducta și se montează
capacede preotecţiela extremităţileconductei
(3), la condensor și la rezervor filtru.

62 - 17
AER CONDIţIONAT
62 Tubulatura instalaţiei

REMONTARE
Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.
Inelele “0” de laextremităţileconductei vor fi înlocuite cu altelenoi.Înainte de montareacestea
vor fi unse cu ulei PAG SP10.
La înlocuireaunei conducte se adaugă 10 ml uleiPAG SP10, iarla spargerea conductei -100 ml.

ATENţIE!
După montarea tubulaturii instalaţiei A.C. se verifică să nu existe scurgeri de agent
refrigerant.

62- 18
AER CONDIţIONAT
Supapă de destindere termostatică
62
Rolul ei este de a reduce presiunea lichidului
refrigerantla intrareaîn evaporator, la o valoare C
prestabilită. În acestmod, fluidul în circulaţie
prin evaporatorva putea fi aspiratde compresor B
în stare completgazoasă.

DEMONTARE
Se golește circuitul refrigerant cu ajutorul
staţiei deîncărcare.
Se demontează:
- piuliţa (A) de fixare a conductelor de
legătură;
- cele două șuruburi (B) de fixare a
supapei de destindere (C) pe evaporator.

NOTĂ
Reglajele resortu lui s upapei de
A destindere se vor face numai de către
producător.
Supapa de destindere nu se separă și nu
se reglează.

REMONTARE
La remontare se înlocuiesc garniturile de
etanșare a conductelor.
Cuplul de strângere pentrușuruburileB este
de 0,8 daNm.
Cuplul de strângere pentru piuliţa A de
fixare conducte este de 0,57 daNm.
Se videază instalaţia și apoi se face
umplerea ei cu agent refrigerant cu ajutorul
staţiei deîncărcare.

62 - 19
AER CONDIţIONAT
62 G.M.V. climatizare

DEMONTARE ( D.S.A.F
. -ul fiind deja demontat)

Se debranșează conectorul (1).


Se demonteazăcele două șuruburi (2) de fixare a G.M.V. -ului.
Se rabate și se extrage G.M.V.-ul, cu atenţie,din locașul (3).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiilor de la demonatre.

62- 20
AER CONDIţIONAT
Rezistenţa comandă motoventilator 62

DEMONTARE (D.S.A.F
.-ul fiind deja demonta
t)

Se debranșează conectorii (1) și (4).


Se demontează șurubul (5) de fixare a rezistenţei.
Se extrage rezistenţa (6).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiilor de la demontare.

62 - 21
AER CONDIţIONAT
62 Motoreductorul voletului de recirculare

DEMONTARE (D
.S.A.F.-ul fiind deja demontat)

Accesul la motoreductorul voletului derecirculare nu este posibil decât după demontarea


dispozitivuluide suflare aer (D.S.A.F.).
Se debranșeazăconectorul (4).
Se demonteazășurubul (7) de fixare a motoreductorului.
Dacăestenecesar,se alimenteazămotoreductorul cu 12 V ccastfel încât voletul de recirculare
să permită demontarea șurubului (8) de fixarea motoreductorului.
Se demonteazășurubul (8) de fixare a motoventilatorului.
Se extrage motoreductorul, cu atenţiedin locașul (9).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiilor de la demontare.


Motoreductoarele noi sunt livrateîn poziţiasemi-deschis a voletuluide recirculare și nu sunt
necesare precauţiiparticulare de remontare.

62- 22
AER CONDIţIONAT
Diagnosticare 62
MOTOVENTILATORUL G.M.V. CLIMATIZARE SAU
MOTOREDUCTORUL VOLETULUI DE RECIRCULARE NU FUNCţIONEAZĂ

Se înlocuiesc Nu Se verifică siguranţele F03, F04, F17 și F26


siguranţeleF03, din habitaclu.Sunt bune?
F04, F17 sau F26.
Da
Existătensiune12V între:
- masa automobilului pin 10 tablou comandă climatizare?
Se înlocuiește Nu - masa automobilului pin 11 tablou comandă climatizare?
cablajulfaţă. - masa automobilului pin 10 conector G.M.V.?
- masa automobilului pin 11 conector G.M.V.?
- masa automobilului pin A5 tablou comandă climatizare?
- masa automobilului pin A4 tablou comandă climatizare?
Da
Nu
Se înlocuiește Se debranșeazăconectorul G.M.V. Se conecteazăpinul 14 și pinul
rezistenţa comandă 15 la masaautomobilului. Se conecteazăieșirea siguranţei F26, pe
motoventilator. rând la:
- pin 3 conector G.M.V. (treapta 1)
- pin 4 conector G.M.V. (treapta 2)
- pin 5 conector G.M.V. (treapta 3)
- pin 12, pin 10 și pin 11 conector G.M.V. (treapta 4)
Motorul G.M.V. funcţionează și există tensiune 12V la pin 9
conector G.M.V.?
Da
Da Se debranșeazăconectorulmotoruluivoletuluide recirculare.
Se dă comandă motoruluivoletuluide recirculare.
Existătensiune 12V între pinii conectoruluimotor voletrecirculare?
Nu
Nu Se verifică continuitatea șirezistenţa faţăde masa automobiluluiîntre:
Se înlocuiește - pin B5 tablou climatizare pin 3 conector GMV;
cablajulfaţă. - pin B4 tablou climatizare pin 4 conector GMV;
- pin B1 tablou climatizare pin 5 conector GMV;
- pin A1 tablou climatizare pin 12 conector GMV;
- pin 13 tablou climatizare pin 9 conector GMV;
- pin 14 tablou climatizare pin 1 conector GMV;
Se înlocuiește - pin 15 tablou climatizare pin 2 conector GMV;
Da - pin 9 tablou climatizare masa automobilului;
tabloulcomandă
climatizare. - pin 8 tablou climatizare masa automobilului;
- pin 14 conector GMV masaautomobilului;
- pin 15 conector GMV masaautomobilului;
Sunt conforme?
62 - 23
AER CONDIţIONAT
62 Diagnosticare

ILUMINAREATABLOULUI COMANDĂ CLIMATIZARE NU FUNCţIONEAZĂ

Se înlocuiește Nu Se verifică siguranţa F14 din habitaclu.


siguranţa F14 . Estebună?
Da

Se verifică continuitateași rezistenţafaţă de masaautomobilului


Nu între:
Se înlocuiește
- ieșire siguranţă F14 habitaclu pin 7 tablou climatizare;
cablajulfaţă.
- pin 9 tablou climatizare masa automobilului.
Sunt conforme?

Da

Se înlocuieștetabloul comandă
climatizare.

62- 24
ETANȘEITATE CAROSERIE
Garnituri cauciuc
64

5
1 - protector climatizare
2 - garniturăcutie climatizare
3 - furtun evacuare apă
4 - sprijin capotă
5 - obturatoare

PROTECTORCLIMATIZARE
DEMONTARE
DEMONTARE
Se demontează:
Se demonteazăgarnitura cutie climatizare. - garnituracutie climatizare;
Se rabate protectorul climatizare către - protectorul climatizare.
parbriz și se declipsează de pe cutia Se extrag furtunelede evacuareapă din cutia
climatizare. climatizare.
REMONTARE
REMONTARE
Se efectueazăîn ordine inversă operaţiei
de demontare. Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
Se va avea în vedere ca garnitura cutie demontare.
climatizare să etanșeze atât pe bordura
protectorului climatizare cât și pe partea
centralăcutie climatizare.
FURTUN EVACUARE APĂ

64 - 1
ETANȘEITATE DESCHIDERI

Garnituri de etanșare uși


65

2 3

4 1

1 - garnituri etanșare uși


2 - garnitură etanșare portbagaj
3 - ornament custodă
4 - garnitură etanșare streașină

DEMONTARE ATENţIE!
Sedemonteazăgarniturileancadramentelor ușilor Se va asigura o bună poziţionare a
faţă/ spatedupă conturul acestora,printragereaspre garnitur ii de etanșar e la n ivelul
exteriora unuiadincapete. deschiderilor.

GARNITURI ETANȘARE
STREAȘINĂ

DEMONTARE
Se scot prin tragerea unei extremităţi a
garniturii către exteriorulconturuluide așezare.

REMONTARE
Montarea se face aplicândo extremitate a
garniturii pe capătulde streașină prin lovituri
ușoare și succesivecu un ciocan de cauciuc.
REMONTARE
Se introduce pe tot conturul garniturii de
etanșare portbagaj un mastic de etanșare
TerolichtShwartz.
Montarea garniturilor se efectuează prin
baterea acestora cu un ciocan din cauciuc.

65 - 1
ETANȘEITATE GEAMURI
Garnituri geamuri
66

4 3

1 - cheder geam parbriz


2 - cheder geam hayon
3 - garnitură geam fix
4 - colecţiegarnituri geamuri uși

DEMONTARE
5
Se demontează geamul parbriz și hayon
împreună cu chederul prin împingere din
interiorul autoturismului.
Dacă va fi refolosit, chederul de geam se
curăţă sau se înlocuieștecu altul nou. 10 cm

REMONTARE

Geamul (5) se îmbracă pe tot conturul său 6 7 8


cu chederul(6). Se aplică în canalul chederului,
în zona de contact cu caroseria, un cordon de
mastic Romtix 1502 P Φ 3. Se introduce un ATENţIE!
cordon de bumbac(8) cu diametrulde 3-4 mm,
lăsându-se la capetele (7) o lungime de Se va verifica dacă găurile de scurgere
aproximativ20 cm, iar între ele, o distanţă de ale garniturilor sunt străpunse.
cel mult 10 cm.

66 - 1
ETANȘEITATE GEAMURI
66 Ștergătoare interioare ușă faţă

DEMONTARE

Se demontează:
- mânerul de închidere;
- manivela macaralei;
- mecanismuldeschidere din interior;
- șuruburile de fixarepanou.
Se scoateștergătorul interior.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.


ȘTERGĂTOARE EXTERIOARE

66 - 2
ETANȘEITATE GEAMURI
Ștergătoare exterioare ușă faţă 66
DEMONTARE

Se coboară geamul în poziţieminimă.


Se demonteazăștergătorul exterior (1), prin declipsarea din agrafele (2).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.

66 - 3
ETANȘEITATE GEAMURI
66 Culise geamuri ușă faţă

DEMONTARE

Se demontează:
- panoul ușii faţă (vezi cap.72);
- panoul deflector ușă faţă;
- ștergătorulexterior și interior;
- geamul faţă (vezi cap.54);
- culisa geam ușă faţă (1);
- retrovizor exterior (vezi cap.56).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.

66 - 4
ETANȘEITATE GEAMURI

Culise geam ușă spate


66

DEMONTARE

Se demontează:
- panoul ușii spate(vezi cap.72);
- panoul deflector ușă spate;
- geamul spate (vezi cap.54);
- culisaghidaj (1);
- culisa geam ușă spate (2);
- ghidajul de geam (3);
- geamul fix împreună cu garnitura.
Se eliberează garniturageam fix (4).

1
2
4

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiilorde demontare.

66 - 5
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Garnituri interioare caroserie 71

1 2 3

1 - garnisaj stâlp faţă superior


2 - garnisajstâlpmijloc
3 - garnisaj custodă

71 - 1
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Garnisaj stâlp faţă superior

DEMONTARE
Se demontează:
- planșa bord parte superioară (vezi capitolul 57);
- garnitura de etanșare a ușii faţă în zona de contact cu garnisajul stâlp faţă;
- șurubul (2) care fixeazăgarnisajulpe dublura cadru lateral;
Se dezagrafează garnisajulstâlp faţă superior (1) și se eliberează.

REMONTARE
Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.
Cuplul de strângere al șurubului estede 0,12 daNm.

71 - 2
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Garnisaj stâlp mijloc
71
DEMONTARE demontare.
Cuplul de strângere al șuruburilorde fixare
Se deplasează scaunul faţă, astfel încât să centură este de 2,7 daNm, iar al șuruburilor
permită operatoruluiaccesulla stâlpulmijloc. care fixează garnisajulstâlpmijlocestede 0,12
Se demontează: daNm.
- parţial garniturile ușă faţă / spate ( în DEMONTARE
zonele de contact cu garnisajulstâlpmijloc);
- șuruburile (2) și (5) care fixează DEMONTARE
centura faţă pe stâlpul mijloc la partea
superioară, respectivinferioară;
- șuruburile (3) și (4) care fixează
garnisajulstâlpmijlocpe dublură cadru lateral.
Se eliberează garnisajulstâlpmijloc(1).

REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide

71 - 3
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Garnisaj custodă

Se demontează:
- ornamentul custodă;
- parţial garnitura de etanșare ușă spateîn zona de contact cu garnisajul custodă;
- tableta spate;
- suportul tabletă(3) (vezi capitolul74)
- șurubul (2) care fixeazăcentura spate la partea superioară;
- șuruburile(4) și (5) care fixeazăgarnisajulcustodăpe dublură cadru lateral.
Se dezagrafează garnisajulcustodă (1).
REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.

Cuplul de strângere al șurubului de fixare centură estede 2,7 daNm.

1- îmbrăcămintepavilion
2- agrafe

71 - 4
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Îmbrăcăminte pavilion 71

2 1

DEMONTARE

Se declipsează lampatip plafonieră și se debranșează (vezi capitolul 81);


Se demontează:
- mânerele viraj (vezi capitolul 58);
- parasolarele (vezi capitolul 58);
- garnisajelestâlp faţă superior;
- senzoriivolum(în cazulautomobilelordotate cu alarmă);
- garnisajelestâlpmijloc;
- garnisajelecustodă.
Se dezagrafează îmbrăcămintea pavilion (1).

REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.

71 - 5
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Covor portbagaj

DEMONTARE

Se dezlipește covorul portbagajde pe benzileautoadezivecare sunt lipitepe planșeul spate.

REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă demontării.

71 - 6
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Insonorizant tablier 71
DEMONTARE

Se demontează:
- planșa bord (vezi capitolul 57);
- traversa post conducere (vezi capitolul 42);
- consola centrală (vezi capitolul 58);
- repartitorul aer climatizare ventilare RACV ( vezi capitolul 61);
- șurubul care fixează suportulcoloaneide direcţie pe traversa post conducere;
- suportulpedalier(vezi capitolul 37);
- parţial covorul habitaclu(în zona care acoperă insonorizantul).
Se dezagrafează insonorizantul(2) din agrafele (1) de pe tablier.

2 1

REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide la demontare.


Pentru agrafele fixare insonorizant estenecesar un efort de clipsare de maxim 3 daN.

71 - 7
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Covor habitaclu

1 - covor habitaclu
2 - agrafă

DEMONTARE
REMONTARE
Se demontează:
- scaunele faţă (vezi capitolul 78); Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
- șezutul banchetei spate (vezi capitolul la demontare.
78); Agrafarea se va face cu o forţă de maxim 3
- închizătoarele centurilor faţă (vezi daN.
capitolul 59);
- consola centrală ( vezi capitolul 58);
- repartitorul aer climatizare - ventilare
RACV (vezi capitolul 61);
- centurile securitate faţă la partea
inferioară;
- limitatorul pedală acceleraţie.
Se dezagrafează covorul habitaclu(1).

71 - 8
GARNITURI DESCHIDERI LATERALE
Panou ușă faţă 72

2 1
C

D
C 1 A D
1
DEMONTARE REMONTARE

Se debranșează bateria. Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide


Se demontează: demontare ţinând cont de următoarele
- manivela macaralei (A) de ridicare a recomandări:
geamului, care este montată prin clipsare pe - se verifică integritateapanoului deflector și
axul macaralei(încazulautomobilelor echipate a cordonului continuu de mastic Romtix 1502
cu acţionare manualăde ridicare a geamului); P pe chesonulușii faţă;
- surubul de fixaremecanism deschideredin - pentru montajul mecanismului de
interior (B), respectivmecanismul. deschidere din interior, tija de comandă a
- mânerul de închidere (C) fixat cu șurub. deschiderii va ocupa poziţia în care placa
Se rotește grila difuzor (D) în sens invers asamblată cu comandă electrică este blocată;
acelor de ceasornic și se extrage de pe panoul - după montaj se verifică funcţionarea
ușă faţă. mecanismului de deschidere din interior și
Se demontează cele patru șuruburi care alinierea acestuiacu panoul ușii faţă;
fixeazădifuzorul pe panoul ușă. - se verificăfuncţionareadifuzorului ușă faţă.
Se debranșeazăconectorul difuzor ușă faţă.
Se demonteazășuruburile(1) care fixează
panoul ușii pe cheson.
Se dezagrafează panoul ușiidin punctele (2).

72 - 1
GARNITURI DESCHIDERI LATERALE
72 Panou ușă spate

Se dezagrafează panoul ușii spate din


punctele(2).

REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide


C demontare tinând cont de următoarele
recomandări:
- se verificăintegritateapanoului deflectorși
a cordonului continuu de mastic Romtix 1502
1 P pe conturulchesonului ușii;
DEMONTARE
- pentru montajul mecanismului de
deschidere din interior, tija de comandă a
Se demontează: deschiderii va ocupa poziţia în care placa
- manivela macaralei (A) de ridicare a asamblatăcu comandă electricăestedeblocată;
geamului careestemontatăprin clipsare pe axul - după montaj se verifică funcţionarea
macaralei; mecanismului de deschidere din interior și
- șurubul de fixare mecanismdeschidere din alinierea acestuiacu panoul ușă spate.
interior (B), respectivmecanismul;
- mânerul de inchidere(C) care estefixat cu
șurub;
- șuruburile(1) carefixează panoul ușii spate
pe cheson;

C 1 A

72 - 2
TABLETĂ SPATE
Tabletă lateral 74
DEMONTARE

Se eliberează cordonul tabletei de pe


butonul (3), care este fixat pe chesonul
hayonului cu șurubul (2) și piuliţa(4).
Se eliberează tableta spate (1) din canalul
suporţilor laterali.

2 3
4
9
8

1 Se demonteazădifuzorul din suportul lateral


tabletă.

5 6 7 REMONTARE

Se debranșează bateria. Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide


Se debranșează conectorul difuzor spate. demontare.
Se demontează șuruburile care fixează
spătarul bancheteipe suporţii acesteia. Atenţie!
Se rabate spătarul banchetei. Difuzorul se montează cu conectorul
Se demontează: către partea faţă a automobilului.
- șurubul (8) din clipsul de menţinere (7) care
fixeazăsuportullateraltabletăpe dubluracadru Se verifică funcţionareadifuzorului spate.
lateral;
- șuruburile (5) din clipsurile de menţinere
(6), care fixează suportul lateral tabletă pe
suportul banchetei.
Se declipseazăsuportul lateraltabletă (9) din
garnisajulcustodă.

74 - 1
TABLETĂ SPATE
74 Tabletă lateral

PIVOT

DEMONTARE REMONTAREA
Se demonteazătableta spate. Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
Cu ajutorul unei șurubelniţese demontează demontare.
pivotul taletei,în sensulsăgeţii.

În cazul în care capătul pivotului, restul


acestuia se bate în interiorul barei metalice a
tabletei cu ajutorul unei șurubelniţe și a unui
ciocan ca în figura de mai jos.

74 - 2
TABLETĂ SPATE
Tabletă lateral 74

TAMPON TABLETĂ CORDON TABLETĂ

DEMONTAREA DEMONTARE

Cu ajutorul unei șurubelniţe se împinge Se demontează:


tamponul tableteica în figura de mai jos. - tableta spate,
- agrafa cordonului tabletă spate
împreună cu cordonul acesteia ca în figura
alăturată.

REMONTAREA

Se efectuează în ordine inversă operaţiei


de demontare.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de


demontare.

74 - 3
ARMĂTURI ȘI GLISIERE SCAUNE FAţĂ
Scaun faţă 75

REMONTARE
CUPLURIDESTRÂNGERE(daNm)
Suruburi fixare scaun faţă 2,1 Se efectuează în ordine inversă operaţieide
demontare.
DEMONTARE
Șuruburile de fixare scaun faţă se strâng la
un cuplu de 2,1 daNm.
Se demonteazășuruburile(1) care fixează
scaunulfaţă pe traversalaterală și centrală în
REGLAJE
partea faţă.
Prin acţionarea levierului (2) în sensul
Scaunele faţă oferă două posibilităţi de
săgeţiise aduce scaunul în poziţia faţă și se reglare:
demonteazășuruburile(3) ce fixează scaunul
- deplasarea longitudinală în faţă sau în spate,
faţă pe traversa laterală și centrală în partea
care se poate realiza prin acţionarea levierului
spate.
(2);
- bascularea spătarului până la obţinerea
4 poziţiei orizontale,acţionându-se rozeta (5).

5
3

75 010

1 2

Se eliberează scaunul faţă.


Se scot tetierele prin apăsarea simultană
a butoanelor (4) fixate pe teciletetierelor.

75 - 1
ARMĂTURI ȘI GLISIERE SCAUNE FAţĂ
75 Glisieră scaun

DEMONTARE

Se demontează scaunul faţă (vezi cap. 78 “Scaune”).


Pentru demontarea șuruburilor(1) de fixarea glisierelor (2) și (3) pe scaunul faţăestenecesară
deplasarea glisierelor într-un senssau altul, prin acţionareaasupra levierului (4).

3 5

4
2
1

Se eliberează glisierele de pe scaunul faţă.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.


La remontare se va avea în vedere poziţionarea celor patru distanţiere (5).

75 - 2
ARMĂTURI SCAUN SPATE
Banchetă spate 76

- se demonteazășuruburile (6) care fixează


CUPLURIDESTRÂNGERE (daNm) spătarul la partea inferioară (plăcuţă fixare)
Șuruburi fixare spătarpartea inferioară 2,1 pe planșeulspate;
Șuruburi fixare spătarpe suport 0,15

DEMONTARE

Se rabate șezutul (1) și se scoate din suporţii


(4), care sunt sudaţi pe caroserie.

2 6

1 - se apasă pe butoanele fixate pe teaca


tetierei și se scot tetierele (3)
4 75 012
REMONTARE

Pentru demontarea spătarului (2) se execută Se efectueazăîn ordineinversă operaţieide


următoarele operaţii:
demontare.
- se demontează șuruburile (5) de fixare
Cuplul de strângere al șuruburilorde fixare
spătar pe suporţii acestuia; spătar la partea inferioară este de 2,1 daNm,
iar al șuruburilor de fixare spătar pe suportul
acestuia este de 0,15 daNm.

75 013

76 - 1
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
Baterie
80
CONTROL

Se recomandăsă verificaţiurmătoarele :
- existenţafisurilor sau a spărturilor la bacul (carcasa) bateriei;
- curăţenia părţii superioare a bateriei;
- starea bornelor.
Se impune verificarea cu stricteţe a următoarelor:
- lipsasulfatării la bornelebateriei;
- dacă este necesar, curăţarea și apoi ungerea acestora cu vaselină neutră;
- strângerea corectă a bornelorcablajuluila bornele bateriei.Existenţaunui contactimperfect
poate provoca incidente la pornireamotorului sau la încărcareabateriei,existândrisculproducerii
de scântei, care ar putea cauza exploziabateriei;
- verificaţinivelul electrolitului;
- verificaţica găurile de aerisire din bușoanele de acces să nu fie obturate.

Pentru bateriile cesunt prevăzutecu bușoane de acces demontabileprocedaţiastfel:


- înlăturaţi bușoanele;
- verificaţinivelul electrolitului în fiecareelement;
- dacă estenecesar, refaceţinivelul completândnumai cu apă distilată,până la maxim 1,5 cm
deasupra plăcilor.
- verificaţica găurile de aerisire din bușoanele de acces să nu fie obturate.

ATENŢIE!
Nu completaţi niciodată cu electrolit, ci numai cu apă distilată.

PRECAUŢII

Esteimportant de știutcă:
- bateria conţineacid sulfuric, care este o substanţă periculoasă;
- în timpulîncărcării bateriei se produce oxigen și hidrogen, deci verificaţica găurilede aerisire
din bușoanele de accessă nu fie obturate. Amesteculacestordouă gaze formeazăun gaz detonant,
ce are ca urmare existenţa riscului de explozie.

1. PERICOL = ACID
Soluţia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv, toxic și coroziv.Acesta atacă pielea,
haineleși poate coroda cele mai multe dintre metale.
De asemenea, este foarte important, ca atunci când manipulaţi o baterie să ţineţi cont de
următoarele precauţii:
- protejaţiochii folosind ochelari de protecţie;
- purtaţi mânuși și haine de protecţie anti-acid.

80 - 1
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
80 Baterie

ATENŢIE!
În cazul stropirii pe corp cu acid, spălaţi din abundenţă cu apă toate părţile atinse.
Dacă ochii au fost atinși, consultaţi de urgenţă un medic.

2. PERICOL =RISCDEEXPLOZIE

În timpul încărcării bateriei, branșatela un redresor,se degajă oxigen și hidrogen. Degajarea


acestor gaze este mai puternică atuncicând bateria a ajuns în starea de încărcare completă,iar
cantitatea de gaz produsă este proporţionalăcu curentul de încărcare.

Oxigenul și hidrogenul se asociazăîn spaţiile libere,la suprafaţa plăcilor,formând un amestec


detonant care este foarte exploziv. Cea mai mică scânteie este suficientă pentru provocarea
exploziei,iar urmarea poate fi spargerabaculuibateriei și împrăștierea acidului în mediulapropiat.
Persoanelece se află în apropiere sunt în pericol de a fi rănite de așchiilecarcaseiexplodate sau
de acidul ce ar putea veni în contact cu ochii, faţa sau mâinile.

ATENţIE!
Urmaţi cu stricteţe următoarele recomandări:
-înainte de a debranșa sau rebranșa o baterie asiguraţi-vă că toţi consumatorii sunt
opriţi;
-în timpul încărcării unei baterii într-o încăpere, de la un redresor, opriţi-l înainte
de a conecta sau de a deconecta bateria la acesta;
-nu puneţi obiecte metalice pe baterie pentru a nu produce un scurtcircuit între
bornele acesteia;
-niciodată nu apropiaţi de baterie o flacără deschisă, o lampă de sudură sau altă
sursă de foc.

PROTECţIAECHIPAMENTELOR ELECTRICE

În cazul unei intervenţii la automobil, trebuie luate o serie de măsuri pentru protejarea
echipamentelorelectrice împotrivadeteriorărilor sau pentrua evita un scurtcircuit, care ar putea
duce la incendiereaautomobilului. Bateria se debranșeazăprin deconectarea,mai întâi, a bornei
negativeși apoi a celeipozitive.Branșarea se efectueazăîn ordine inversă.
Înainte de acţionarea demarorului se va verifica dacă bateria este corect branșată ( borna
negativălegată la masă ), dacă bornele sunt curate și bine strânse. Nu se va debranșa niciodată
bateria când motorul este pornit, pentru a nu deteriora regulatorul de tensiune,alternatorul sau
componente ale sistemelorelectronice de control ale automobilului.Debranșarea alternatorului,
a regulatorului de tensiune, a bateriei și intervenţiile laconexiunileacestora se vor face numai
când motorul esteoprit (alternatorul nu se rotește) și contactuleste luat.
În cazul conectării bateriei la un redresor,în vederea încărcării ( fără demontarea bateriei de
pe automobil), obligatoriuse va debranșa cablajul de la bornele bateriei.

80 - 2
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
Baterie 80
DEMONTARE

După ce aţi identificat și eliminatcauza reală a descărcării bateriei, procedaţiastfel:


Se înlătură protectorul de plastic de la borna plus a bateriei.
Se demonteazăpiuliţa defixare a cablajului de masă de la borna minus a bateriei .
Se demontează piuliţade fixare a cablajuluide la borna plus a bateriei.
Se demonteazășurubul bridei de fixarea bateriei.
Se scoate bateria cu atenţie.

REMONTARE

Procedaţiîn ordineinversă demontării. După aceastarepuneţi în stare de funcţionare aparatul


radio introducând codul radio (dacă automobilul este echipat cu acesta) și reglaţi ceasul de la
bord.

80 - 3
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
80 Bloc optic
NOTĂ:
După remontarea farurilor se efectuează reglarea acestora.
6 6

4
3

6 2 6 1
DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se trage spre înapoi garnitura corectorului reglaj far (1).
Se demontează comanda reglaj far de la conectorul reglaj faruri (vezi înlocuire comandă
reglaj mecanic faruri).
Se debranșează conectorul (2) al becului far.
Se debranșeazăconectorul (3) al becului semnalizare.
Se roteșteși se extrage dulia (4) a becului semnalizare.
Se rotește și se extrage dulia (5) a becului poziţie.
Se demonteazăcalandrul.
Se demonteazăcele 4 șuruburi TORX20 (6) de fixare a ansamblului far-lampă semnalizare.
Se extrage cu atenţieelementuloptic din locașulsău.

REMONTARE
În punctul (6) situat în partea de jos a farului faţă, cel mai apropiat de becul semnalizare, se
introduce un șurub TORX20.
Se introduce cu atenţie blocul optic în locașul său, având grijă ca șurubul să nu cadă.
Cu ajutorul unei șurubelniţeTORX20 se montează acest șurub.
Se monteazăcelelalte 3 șuruburi (6).
Se monteazăcalandrul.
Se poziţioneazădulia (5) în locașulsău și se rotește, asigurându-se o bună fixare a acesteia.
Se poziţioneazădulia (4) în locașulsău și se rotește, asigurându-se o bună fixare a acesteia.
Se rebranșeazăconectorul (3) al becului semnalizare.
Se rebranșează conectorul (2) al becului far.
Se montează comanda reglajfar la conectorul reglaj far (vezi înlocuirecomandă reglaj mecanic
faruri).
Se rebranșează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionarea becuriloransambluluifar - lampă semnalizare.

80 - 4
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
Faruri ceaţă
80

DEMONTARE
Se suspendă automobilulpe elevator.
Se debranșează conectorul farului ceaţă de la cablajul automobilului (se trage de cele două
clipsuri ale conectorului).
Se declipsează cu atenţie suportul farului ceaţă(A) de pe bara parașoc din cele 3 clipsuri din
punctele(B) folosind o șurubelniţădreaptă.
Se demontează cele două șuruburi TORX 20 (C). Se va reţine poziţia de montaj a farului
ceaţă pe suport.
Se extrage farul ceaţădin suportul acestuia.

REMONTARE
Se poziţionează însuportul (A) noul far ceaţă.
Se monteazăcele două șuruburi TORX20 (C) respectândpoziţiade montaj avută anterior
demontării.
Se poziţionează și se împingespre înainte ansamblulfar ceaţă în bara parașocpânăse clipsează
toate cele 3 clipsuri (B) ce asigură poziţionarea corectă a ansambluluifar ceaţă.
Se rebranșeazăconectorul farului ceaţă.
Se coboară automobilulde pe elevator.
Se verifică funcţionarea farurilor ceaţă.
NOTĂ: Pentru demontarea - remontarea farului ceaţă stânga, este necesară
demontarea - remontarea avertizorului sonor.

NOTĂ:
După remontarea farurilor ceaţă este obligatorie efectuarea reglării acestora, cu
ajutorul unei șurubelniţe poziţionate prin fanta barei parașoc acţionând șurubul de
reglaj (D).

80 - 5
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
80 Becuri
ÎNLOCUIRE BEC FAR CEAŢĂ
DEMONTARE
Se suspendă automobilulpe elevator.
Se debranșează conectorul farului ceaţă.
Se roteștedulia becului (F) și se extrage din locașulsău.

REMONTARE
Se executăîn ordine inversă demontării, poziţionândcorectdulia becului în locașulsău.
Se reglează farul ceaţă.
NOTĂ: Deoarece farul ceaţă este echipat cu bec halogen, nu se va pune mâna direct
pe balonul de sticlă al becului.

ÎNLOCUIRE BEC FAR


10

5
4

7 2 10 3

8
DEMONTARE
Se debranșeazăconectorul (2).
Se scoate protectorul de cauciuc (7). Reţineţi poziţia de montaj a acestuia.
Se eliberează clema de fixare (8) și se extrage becul far.

REMONTARE
Se executăîn ordine inversă demontării. Se poziţioneazăcorect protectorul de cauciuc (7)
respectândpoziţiade montaj înainteademontării. Se regleazăfarul.
NOTĂ: Deoarece farul este echipat cu bec halogen, nu se va pune mâna direct pe
balonul de sticlă al becului.

80 - 6
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
Becuri 80
ÎNLOCUIRE BEC SEMNALIZARE FAŢĂ

DEMONTARE
Se debranșeazăconectorul (3).
Se rotește dulia (4) și se scoate.
Se extrage becul ars din dulie.

REMONTARE
Se executăîn ordine inversă demontării, cu verificarea poziţionării corectea duliei (4) pentru
evitareapătrunderiiprafului și umidităţiiîn elementul optic.
Lămpilesemnalizare folosesc bec colorat portocaliu;la înlocuirea becului folosiţiacelașitip
de bec.

ÎNLOCUIRE BEC POZIŢIE FAţĂ

DEMONTARE
Se rotește dulia (5) și se scoate.
Se extrage becul ars din dulie.

REMONTARE
Se executăîn ordine inversă demontării, cu verificarea poziţionării corectea duliei (5) pentru
evitareapătrunderiiprafului și umidităţiiîn elementul optic.

ÎNLOCUIRE LAMPĂ SEMNALIZARE POZIŢIE

DEMONTARE a(nsamblul far-lampă semnalizare fiinddeja demontat)

Se demonteazășuruburile (10) de fixare a lămpi semnalizare poziţiepe ansamblulfar-


lampă semnalizare. Se demonteazălampa semnalizare poziţie.

REMONTARE

Se executăîn ordinea inversă demontării.

80 - 7
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
80 Becuri
ETANȘEITATE ANSAMBLU FAR-LAMPĂ FAŢĂ
(se aburește, are condens sau intră apă)

Se verifică partea faţă a ansamblului:


se orientea ză un jet de apă spre Da
Schimbaţi farul.
geamul farului. Intră apă în interiorul
farului?
Nu
Intră apă în interiorul lămpii Da
semnalizare - poziţie? Schimbaţi lampa semnalizare - poziţie.

Nu
Se verifică vizual partea spate a farului: Nu Montaţi corect protectorul de cauciuc al
este montat corect protectorul de becului far. Dac ă ace sta nu este
cauciuc al becului far? conform, înlocuiţi-l.
Da Montaţi corect corectorul reglaj far și
Nu protectorul de cauciuc al acestuia. Dacă
Corectorul reglaj far este montat corect?
protectorul nu este conform, înlocuiţi-l.
Da
Nu
Becul farului este montat corect? Montaţi corect becul farului
Da Se elimină dacă este posibil cauz a
Da obturării găurilor de aerisire. Dacă nu
Găurile de aerisire sunt obturate?
este posibil, înlocuiţi farul.
Nu Explica ţi clientului c ă a cest fenomen
este natural, acest fapt nu e ste un defec t
Farul este aburit sau are condens în interior? Da și nu există riscul corodării farului.
Condensul va dispare când fa rul va
funcţiona; timpul de dispariţie a
Nu condensului este funcţie de umiditatea
Se verifică vizual partea spate a lămpii mediului ambiant.
Montaţi corect dulia becului poziţie.
semnalizare - poziţie: este montată Nu Dac ă garn itura acesteia nu este
corect dulia becului poziţie? conformă, înlocuiţi-o.
Da
Nu Montaţi corect dulia becului
Este montată c orect dulia bec ului semna lizare. Dacă ga rnitura ac esteia
se mna liz a r e? nu este c onformă, înlocuiţi-o.
Condensul nu afecteazăcalitateailuminării
NOTĂ: Dacă clientul insistă, procedaţi la uscarea farului:
- suflaţi cu aer uscat, dacă este posibil;
- uscaţi natural farul prin aprinderea farurilor timp de câteva minute până la
dispariţia condensului sau dezaburirea farului.

80 - 8
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
Reglare faruri 80

H V
REGLARE LUMINI DE ÎNTÂLNIRE (FAZĂ SCURTĂ)
Se executăprin acţionare șurubului V (reglaj
în plan vertical)sau H (reglaj în plan orizontal).
Prin înșurubarespotul luminos “coboară”, iarprin
deșurubare “urcă”.
Se verifică dacă zona luminatăeste centrată
pe axa verticală și dacă demarcarea optică la
15o coincidecu iluminarea farului. Se admiteo
eroare de 1 cm.
Un spot luminos deplasat spre stânga are
aspectul din figura a, iar un spot deplasat spre
dreapta are aspectul din figura b.

figura a figura b

REGLARE LUMINI DE DRUM (FAZĂ LUNGĂ)


Verificaţi ca poziţia să coincidă cu
ajustarea făcută pentru faza scurtăși ca spotul
luminos distribuitîntrecele două liniiverticale
de pe panou.
La verificarea fazei lungi, centrul luminos
al elipsei trebuie să se situezepe crucea care
marcheazăcentru ecranului.
Dacă se observă o deviere majoră faţă de faza scurtă se recomandă schimbarea becului
acestafiind, în majoritateacazurilor,responsabilpentru acestdefect.

80 - 9
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
80 Reglare faruri

REGLARE FARURI CEţĂ

Reglarea farurilor ceaţăse va efectua în următoarele condiţii:


- automobilulsă fie așezat peo suprafaţă orizontală;
- automobilulnu are pasageri în habitaclusau greutăţiîn portbagaj;
- pneurile să fie umflate la presiuneaprescrisă de constructor.

E
A

În continuare se procedeazăastfel:
Se aduce automobilulla postul de lucru.
Se poziţionezăregloscopul (aparatul reglare faruri - E) în dreptulcentrului optic al unui far
ceaţă.
Se comandă aprinderea farurilor ceaţă.Se rotește butonul de reglare (D) al farului ceaţă,cu
ajutorul unei șurubelniţe(A)astfel încât să se obţină un reglaj de 2%, iar delimitarea dintrezona
luminoasăși cea întunecatăde pe ecranul regloscopuluisă se situeze sub linia marcată (G).
Acestreglaj se face similarreglării luminilor de întâlnirea farurilor.
Se aduce regloscopul în dreptul centrului optic al celui de al doilea far ceaţă.
Se efectueazăreglajulfarului ceaţă.
Se comandă stingerea farurilor ceaţă.

80 - 10
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
Reglare poziţie
80
DEMONTARE
1

56 3 4

Se debranșează borna (-) a bateriei.


Se demonteazăcomanda reglaj far de la un ansamblufar-lampăsemnalizare:
- se trage spre înapoi garnitura corectorului reglaj far (1);
- se declipseazăprotectorul (2) al dispozitivuluireglaj far;
- se slăbește piuliţa (3) de blocare;
- se declipsează cablul comandă reglaj far (4) din corectorul reglaj far și apoi din furca
(5);
Se demonteazăcomanda reglaj far de la celălaltansamblu far-lampă semnalizare.
Se declipsează cablurile comandă reglaj far și se taie colierele de fixare.
Se demonteazăbutonul comandă reglaj faruri.
Se demonteazăpiuliţa de fixare a comenziireglaj faruri pe planșabord.
Se demontează cablul comandă deschidere capotă din mânerul deschidere capotă (vezi
capitolul52).
Cu o șurubelniţădreaptă se declipsează bucșa trecere cabluri de pe tablier.
Se scoate cablul comandă deschidere capotă din bucșa trecere cabluri.
Se scot cablurile comandă reglaj faruri din gaurade trecere de pe tablier.Reţineţipoziţia de
montaj a cablurilorcomandă reglaj faruri.

REMONTARE
Se introduc cablurile comandăreglaj faruri prin gaura de trecere de pe tablier respectând
poziţiade montaj avută anterior demontării.
Se introduce cablul comandă deschidere capotă prin bucșa trecere cabluri.

80 - 11
BATERIE - PROIECTOARE FAŢĂ
80 Înlocuire comandă reglaj mecanic faruri

Se clipseazăbucșa trecere cabluri pe tablierasigurândetanșarea compartimentuluihabitaclu


de eventualelescurgeri de apă pe lângă bucșa trecere cabluri, cu ghidajul comenziipoziţionatîn
jos, astfel încât cablurile să nu fie răsucite.
Se poziţioneazăcomanda reglaj faruri pe planșabord (a se verifica ghidarea).
Se monteazăpiuliţa de fixare a comenziireglaj faruri pe planșabord.
Se montează butonul comandă reglaj faruri și se rotește la maxim în sensul trigonometric
(semnulde pe buton în jos).
Se monteazăcomanda reglajfar la ansamblul far-lampăsemnalizare de pe partea pasagerului:
- cu ajutorul unei șurubelniţedrepte se clipseazăcablul comandă reglaj far în furca (5) și
apoi în corectorulreglaj far;
- se pretensioneazăcablul manual până când furca (5) rămâne la maxim 0,5 mm faţă de
suportul (6);
- se blocheazămanual cablul reglaj far cu piuliţa(3); se strînge contrapiuliţa;
- se acţioneazăbutonul comenzii reglaj faruri și apoi se face reglajulfarurilor;
- se clipseazăprotectorul (2) al dispozitivuluireglajfar;
- se poziţionează corect garnitura corectorului reglaj far - prin garnitură trebuie să iasă
șurubul de reglaj vertical(V).
Se monteazăcomanda reglaj far de la celălaltansamblufar-lampă semnalizare (de pe partea
conducătorului).
Se monteazăcablul comandă deschiderecapotăîn mâneruldeschidere capotă (vezicapitolul
52 “Întinzător capotă faţă”).
Se clipsează cablurile comandă reglaj far în punctele de fixare, se înlocuiesc și se montează
colierele de fixare respectândpoziţiade montaj avută anterior demontării.
Se rebranșează borna (-) a bateriei.
Se aprind farurileși se verificăfuncţionarea comenziireglajmecanicfaruri. Reglarea înclinării
fasciculului luminos al farurilorîn sensul descrescătoral stării de încărcarea automobilului se face
prin aducerea butonului de comandă reglaj faruri în poziţia“0” și apoi în starea dorită.
Se strâng la cuplu:
- piuliţade fixare comandă reglaj faruri pe planșa bord (2 Nm);
- contrapiuliţele (1,5 Nm).

80 - 12
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
Iluminare spate și interior 81
LĂMPI SPATE
ÎNLOCUIRE LĂMPĂ SPATE

DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se debranșeazăconectorul lămpiispate.
În interiorul compartimentuluiportbagajse demonteazășurubul cu cap triunghiular (A).
Se extrage lampa spate către exterior.
REMONTARE
Se executăîn ordine inversă demontării, poziţionând corect lampa spate în locașul său. Se
verificăconexiunile și funcţionarea becurilor.

Lampa spate dreapta Lampa spate stânga

B B
6 6

1
B
B
1

Conectorul lămpii spate dreapta Conectorul lămpii spate stânga

Pin Denumire Pin Denumire


1 + Lampă stop dreapta 1 Alimentare lampă poziţie ceaţă
2 + Lampă poziţiedreapta 2 Alimentare lampă semnalizare stânga
3 Liber 3 Liber
4 Masă 4 Masă
5 Alimentare lampă semnalizaredreapta 5 + Lampă stop stânga
6 Alimentare lampă mers înapoi 6 + Lampă poziţie stânga

81 - 1
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
81 Iluminare spate și interior

ÎNLOCUIRE BEC SEMNALIZARE suplimentar.


SPATE, POZIţIE, CEAţĂ, MERS Se declipsează cele două clipsuri laterale
ÎNAPOI, STOP și se extrage ansamblul dispersor-reflectordin
corpullămpii.
DEMONTARE Cu o șurubelniţă dreaptă se declipsează
Se debranșează borna (-) a bateriei. cu atenţiedispersorul lămpii.
Se debranșeazăconectorul lămpiispate. Se înlocuieștebecul ars.
Se demonteazășurubul cu cap triunghiular.
Se extrage lampa spate către exterior. REMONTARE
Se demontează cele două șuruburi (B) de Se execută în ordine inversă demontării.
fixare a suportului becurilor pe dispersorul lămpii. Se verifică conexiunile și funcţionareabecului.
Se demonteazăbecul ars.
ÎNLOCUIRE LAMPĂ NUMĂR
REMONTARE
Se execută în ordine inversă demontării, DEMONTARE
verificând starea garniturii de etanșare dintre Se debranșează borna (-) a bateriei.
dispersorul lămpii și suportul becurilor: dacă Se debranșeazăconectorullămpiinumăr.
aceasta este neconformă, se înlocuiește. Se Se declipseazălampa număr.
verificăconexiunile și funcţionarea becurilor.
REMONTARE
ÎNLOCUIRE BEC LAMPĂ NUMĂR Se executăîn ordinea inversă demontării.
Se verifică funcţionarea becului.
DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei. ÎNLOCUIRE LAMPĂ STOP
Se debranșeazăconectorullămpiinumăr. SUPLIMENTAR
Se extrage dulia lămpiinumăr.
Se scoate becul ars și se înlocuiește. DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
REMONTARE Se demontează șurubul TORX 20 de
Se executăîn ordine inversă demontării. Se fixare a lămpii stop suplimentar. Reţineţi
verificăfuncţionareabecului. poziţia de montaj a fișei conductorului de
masăal lămpii.
ÎNLOCUIRE BEC LAMPĂ STOP Se debranșează conectorul lampă stop
SUPLIMENTAR suplimentar.

DEMONTARE REMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei. Se execută în ordine inversă demontării.
Se demonteazășurubul TORX 20 de fixare Se verifică conexiunile și funcţionareabecului.
a lămpii stop suplimentar. Reţineţi poziţia de
montaj a fișeiconductorului de masăal lămpii.
Se debranșează conectorul lămpii stop

81 - 2
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
Iluminare spate și interior
81
ÎNLOCUIRE LAMPĂ ANTEROLATERALĂ

DEMONTARE
Se demonteazășuruburile de fixare a protectorului aripă.
Se demontează protectorul aripă.
Se debranșează conectorul.
Se declipsează lampa anterolaterală.

REMONTARE
Se executăîn ordine inversă demontării. Se verifică funcţionarea becului.

81 - 3
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
81 Plafoniera

Este amplasată central, între cele două


A
parasolare.
Plafoniera are 3 poziţii de funcţionare date
de poziţiadispersorului plafonierei (4):
- poziţia1: plafonieră stinsă,
B
- poziţia2: temporizareiluminare plafonieră;
aceasta va ilumina timp de 15 secunde după
închidereaușii conducătorului saudupă comanda
deblocării ușilor cu telecomanda RF. Această
temporizare se întrerupe în momentul punerii
contactului,
- poziţia3: plafoniera iluminează permanent.
Conectorullămpii plafonieră

3 1
Pin Denumire
1 Masă
2 + baterie protejat - ieșire siguranţa F02
3 Comandă plafonieră
DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei. ÎNLOCUIRE BEC PLAFONIERĂ
Se declipseazăansamblul din suportullămpii
cu ajutorulunei șurubelniţemici drepte acţionând DEMONTARE
în dreptul fantei (A). Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se debranșează conectorul. Se declipsează cu atenţie dispersorul
Se îndepărteazăgarnitura pavilion din jurul lămpiifolosind o șurubelniţămică acţionând
suportuluiplafonierei. în punctul (B).
Se declipseazăsuportul plafonierei. Se scoate becul ars și se înlocuiește.

REMONTARE REMONTARE
Operaţiile se execută în ordine inversă Se face în ordine inversă demontării, la
demontării. clipsarea dispersorului lămpii folosind, de
Se verifică funcţionareaplafonierei. asemenea, o șurubelniţămică poziţionată în
punctul (B).
Se verifică funcţionareaplafonierei.

81 - 4
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
Becuri
81

BECURI

Faruri Lumini de drum / întâlnire Bec H4, 12V-60/55W


Lumini poziţie Bec W5W, 12 V-5W
Luminisemnalizare faţă Bec PY21W, 12V-21W (colorat)
Faruri ceaţă Bec halogen H11, 12V-55W
Lămpi Lumini stop, poziţie Bec AB1, 12V-21/5W
spate Lumini semnalizare Bec PY21W, 12V-21W
Lampă ceaţă spate și mers înapoi Bec P21W 12V/21W
Lămpisemnalizare anterolaterale Bec WY5W 12V-5W
Lampă plafonieră Bec C5W, 12V-5W
Lampă număr Bec W5W, 12V-5W
Lampa STOP suplimentară Bec C21W, 12V/21W Sv8,5
Tablou de bord Bec 12V, 2W (soclu maron)
Bec 12V, 1,2W (soclu negru)
Tabloucomandă climatizare Bec 12V, 1,2 W (soclu negru)

81 - 5
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
81 Diagnosticare defecte lămpi

LAMPA DE MERS ÎNAPOI NU FUNCŢIONEAZĂ

Da Verificaţisiguranţa F06 din cutia siguranţe


Înlocuiţisiguranţa F06.
habitaclu.Estearsă?
Nu

Verificaţi continuitatea și rezistenţa faţă de masa automobilului


între:
Da
- ieșire siguranţă F06 pin 2 conector contactor mers înapoi,
- pin 1 conector contactor mers înapoi pin 6 conector lampă
spate dreapta,
- pin 4 conector lampă spate dreapta masa automobilului.
Sunt conforme?
Nu

Înlocuiţicontactorul stop. Cablajuleste defect. Remediaţi.

LAMPA CEAŢĂ NU FUNCŢIONEAZĂ

Da Verificaţi siguranţa F19 din cutia siguranţe


Înlocuiţisiguranţa F19.
habitaclu.Estearsă?
Nu

Verificaţicontinuitateași rezistenţafaţăde masaautomobiluluiîntre:


- baterie pin B2 conector manetă comandă lumini și
Da semnalizare direcţie,
- pin A3 intrare siguranţă F19,
- ieșire siguranţă F19 pin 1 conector lampă spate stânga,
- pin 4 conector lampă spate stânga masa automobilului.
Sunt conforme?

Nu
Înlocuiţicomanda sub
volan. Cablajuleste defect. Remediaţi.

81 - 6
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
Diagnosticare defecte lămpi 81
LĂMPILE STOP NU FUNCŢIONEAZĂ

Da
Înlocuiţisiguranţa F04. Verificaţisiguranţa F04 din cutia siguranţe
habitaclu.Estearsă?

Nu
Da Șuntaţibornele contactorului stop.
Înlocuiţicontactorul stop.
Lămpilefuncţionează?
Nu

Firul de alimentare a contactorului Nu


stop este întrerupt sau debranșat. Contactorul stop se alimentează?
Remediaţi.
Da

Firul de alimentarea lămpilor stopesteîntrerupt


sau debranșat.Remediaţi.

81 - 7
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
81 Cutia siguranţe habitaclu

4 3
DEMONTARE

4 3 5 6
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se trage de locașul (1) al trapei (2) de acces la cutia de siguranţe situată în habitaclu, la
capătul dinstânga al planșei bord. Se scoate cu atenţie trapa (2).
Se demonteazășuruburile (3) ce fixează cutiade siguranţe pe traversa post conducere și se
extrage din clipsurile(4).

REMONTARE
Fixaţicutia de siguranţe pe traversa post conducere în clipsurile (4) și montaţișuruburile(3).
Montaţi, cuatenţie, trapa (2) de acces la cutia de siguranţe.
Branșaţi borna (-) a bateriei.
Faceţi probe funcţionaleurmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi
prin intermediul cutieide siguranţe habitaclu.

OBSERVAŢIE :
La automobilele echipate cu radiocasetofon programabil și ceas electronic, după
rebranșarea bateriei se vor reintroduce codul radio și se va reprograma ceasul.
Dacă pe automobil s-a montat alarmă COBRA 3800 sau COBRA 3900, în cutia de
siguranţe habitaclu există siguranţele F29 cu valoarea de 15 A (montată în locașul (5))
și F30 cu valoarea de 5 A (montată în locașul (6)).

81 - 8
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
Cutia siguranţe habitaclu 81
Siguranţeleprotejeazăurmătoarele circuite electrice:

Număr Simbol Tip Circuit protejat


siguranţă siguranţă
F01 Liber
F02 PLAF 15 A Tablou de bord, UCE habitaclu(func ionare plafonieră), radio
F03 20 A UCE habitaclu,tablou comandă climatizare aer condiţionat*

F04 15 A UCE habitaclu,priză diagnosticare, UCE airbag, bucșă


antidemaraj
F05 UCE 10 A UCE injecţie, releu pompă benzină/bobinăaprindere, tablou de
INJECTIE bord.
F06 10 A Comutator ștergător - spălătorparbriz (funcţionare pompă
spălător parbriz), contactormers înapoi, contactorSTOP,
tablou comandă climatizare aer condiţionat*
F07 20 A Comutator ștergător - spălătorparbriz, UCE habitaclu(mers
temporizat ștergător parbriz), motor ștergător parbriz (oprire la
punct fix)
F08 7,5 A Lumini de întâlnire stânga,tablou bord (martor)
F09 7,5 A Lumini de întâlnire dreapta
F10 7,5 A Lumini de drum stânga,tablou bord (martor)
F11 7,5 A Lumini de drum dreapta
F12 15 A Avertizor sonor
F13 25 A UCE habitaclu(semnalizare direcţieși avarie), priză diagnostic
F14 7,5 A Lumini poziţiestângafaţă / spate,iluminare: comutatoare,
tablou comandă climatizare, tablou bord, brichetă,radio.
F15 7,5 A Lumini poziţie dreapta faţă / spate.
F16 15 A Brichetă,radio.
F17 30 A GMVclimatizare.
F19 7,5 A Lampă ceaţă, tablou bord (martor).
F20 25 A Dezaburirelunetă.
F21 UCE 5A UCE injecţie.
INJECTIE
F23 30 A Comutator macara electrică geamstânga / dreapta.
F26 30 A GMV climatizare aer condiţionat*.
F28 20 A Faruri ceaţă.

* pentru automobileleechipatecu aer condiţionat


81 - 9
ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE
81 Protejare U.C.E. decodor

Se debranșează borna (-) a bateriei.


Se demonteazătrapa de acces la cutiasiguranţe habitaclu.
Se demonteazășurubul care fixeazăansamblulrelee și UCE decodor.
Se ridică din locașul de fixare și sescoate ansamblul relee și U.C.E. decodor.
Se introduce cu atenţie ansamblul relee - U.C.E. decodor în protectorul (1) astfel încât
protectorul să nu se deterioreze.

2
1

Se fixeazăprotectorul pe cablajul faţă cu un colier de fixare (2).


Se montează ansamblulrelee- U.C.E. decodorîn locașulde fixare.
Se monteazășurubul care fixeazăansamblulrelee și U.C.E. decodor.
Se monteazătrapa de acces la cutia siguranţe habitaclu.
Se branșează borna (-) a bateriei.

ATENŢIE!
La orice intervenţie care necesită demontarea ansamblului relee-U.C.E. decodor
se vor înlocui protectorul și colierul de fixare.

81 - 10
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Generalităţi 82
Acest tip de sistem antidemaraj este bazat pe recunoaștera cheii, care are o construcţie
specială.Ea poate fi separată în două elemente,ce se pot identifica astfel : capul cheii (poziţiaA)
din plastic, care este demontabil și insertul metalic (poziţia B), care este fixat și asigurat prin
clipsare în capul de cheie.

În interiorul capului cheii se află un circuit electronic independentcodat, care funcţionează


fără baterie. La punerea contactului,bucșa antidemaraj, situatăîn jurul contactuluide pornire,
interoghează și captează semnalul codatemis de capul cheii, apoiîl transmite la Unitatea de
Control Electronic (U.C.E.) decodor.Aceasta este fixată pe stâlpul stânga faţă, sub carenajul
inferiorplanșăbord și are rolul de primire a coduluitrimisde labucșă. Dacădecodorul recunoaște
codul cheii, atunci va trimiteun semnalcodat calculatoruluide injecţie,care îl comparăcu codul
memorat anterior și va autorizasau nu pornirea motorului.
În cazul sistemuluicu telecomandăradio frecvenţă (RF) de blocare/deblocare a ușilor,capul
cheii are o construcţie diferită, având un buton de acţionare a telecomenziiși un LED roșu, care
se aprinde în momentulcomandării blocării/deblocării ușilor,prin apăsarea butonului cheii. În
interiorul capului cheii se află circuitul electronic codat pentrusistemulantidemaraj și un circuit
electronic imprimat, alimentat cu o baterie, pentru funcţionarea telecomenzii RF de blocare/
deblocare a ușilor automobilului.
Sistemulantidemaraj esteactivatdupă aproximativ10 secundede la luarea contactuluiși este
vizualizatprin clipirea martorului antidemarajsituatpe tabloul de bord.

ATENŢIE!
Dacă bateria este slab încărcată, căderea de tensiune pe demaror, la pornire, poate
cauza activarea sistemului antidemaraj, iar pornirea motorului este imposibilă.

82 - 1
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Generalităţi

CAPETELEDE CHEIE
Capul cheii are inscripţionatîn interior un număr de identificare al acestuia, format din opt
caractere alfanumerice (litere și cifre), iar el este menţionat și pe factura de cumpărare a
automobilului.
Dacăeste necesară citirea codului inscriptionatîn capul cheii, acestapoate fi deschis astfel:
- se ţine cheia orizontal,jumătateacu insertul metalicfiind în partea de jos;
- cu o șurubelniţă mică acţionaţi asupra capului cheii, în sensul indicat de săgeţi (A și B),
pentru a începe demontarea;
- deplasaţiapoi, cu atenţie,jumătateade sus a capului cheii în sensul săgeţii (C) și astfel cele
două jumătăţiale capului cheii se vor separa.

C
A

C
B
Dacă este necesară înlocuirea insertului metalic (partea mecanică) al cheii, se va proceda
astfel:
- se deschide capul cheii conform proceduriide mai sus;
- se deblocheazăcu atenţie pintenul ( A) de menţinere a insertului metalic (B);
- se scoateinsertul metalic,prin culisare, din capul cheii;
- se introduce prin culisare noul insert metalic,până ce se aude un ”clic”ce confirmă fixarea lui
în capul cheii.
- se închid cele două jumătăţi ale capului cheii.

A
B

ATENţIE!
După demontarea capului cheii nu este permisă atingerea circuitului electronic situat
în acesta, fapt ce poate cauza nefuncţionarea ulterioară a sistemului antidemaraj și
impune înlocuirea capului cheii.

82 - 2
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Generalităţi 82
NOTĂ:
Dacă ambele chei au fost pierdute, se poate citi codul capului cheii (8 caractere) și
codul insertului metalic (4 caractere) de pe factura de cumpărare a automobilului.
Dacă și factura a fost pierdută, cele două coduri menţionate se pot afla pe baza seriei
caroseriei acelui automobil, consultând baza de date a producătorului DACIA, apelând
telefonic Serviciul “Vocea Clientului” ( telefon 0248 500 000).
BUCȘA ANTIDEMARAJ

Bucșa antidemaraj este situată în jurul contactului de pornire și este accesibilă după demontarea
semicochilelor volanului. Ea captează semnalul de la capul cheii și transmite apoi un semnal codat
către U.C.E. decodor.
Automobilele echipate cu telecomandă RF de blocare/deblocare a ușilor sunt prevăzute cu o
altă bucșă antidemaraj care transmite la UCE decodor și semnalul primit de la telecomanda RF .
Recunoașterea celor două tipuri de bucși decodoare se face cu ajutorul codurilor inscripţionate
pe corpul acestora, astfel:
- cod 042264J - pentru automobilele fără telecomandă RF;
- cod 8200044257 - pentru automobilele cu telecomandă RF.

U.C.E. DECODOR

U.C.E. decodor are următoarele funcţiuni:


- decodează semnalulprimit de la bucșa antidemaraj;
- trimite uncod calculatorului de injecţie în vederea
autorizăriiporniriimotorului;
- comandă martorul antidemaraj al tabloului de bord;
- primește semnalul codat de la bucșa antidemaraj,
pentru automobileleechipatecu telecomandăRF;
- comandă blocarea/deblocareaușilor,dacă automobilul esteprevăzut cu chei cu telecomandă RF;
- comandă iluminareatemporizatăa plafonierei,pentruautomobileleechipate cu acestsistem.

82 - 3
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Generalităţi
Temporizarea iluminării plafonierei este activă, în funcţie de poziţia dispersorului plafonierei (1):
- poziţia A plafoniera iluminează permanent;
- poziţia B temporizare iluminare plafonieră; aceasta va ilumina timp de 15 secunde după
închiderea ușii faţă conducător sau după comandarea deblocării ușilor cu telecomanda RF;
această temporizare se întrerupe în momentul punerii contactului;
- poziţia C plafonieră stinsă.

NOTĂ:
Automobilele echipate cu acest sistem antidemaraj au un tip de decodor, iar cele care
sunt prevăzute și cu blocare/deblocare uși cu telecomandă RF au un alt tip de decodor.
Recunoașterea celor două tipuri de UCE decobor se face cu ajutorul inscripţiilor de pe
eticheta acestora, astfel:
- cod P8200032783 H și inscripţia TRANS-PLAF pentru automobilele fără telecomandă
RF;
- cod P8200032776H și inscripţia TRF-TRANS-CAR pentru automobilele cu telecomandă
RF.
MARTORUL ANTIDEMARAJ

Este situatpe tabloul de bord (poziţiaA) și are funcţiile următoare:


- semnaleazăactivareasistemuluiantidemaraj;
- semnaleazăcazul de nerecunoaștere a capului cheii;
- semnaleazăintrareaîn modul de lucru “resincronizare”a telecomenzilor, RF cu UCEdecodor,
pentru automobilelece folosesctelecomandăRF.
Atunci când contactul este luat și sistemul antidemaraj este activ, fără a exista nici un defect,
martorul antidemaraj trebuie să clipească rar (o clipire pe secundă).
După punerea contactului martorul antidemaraj trebuie să se aprindă timp de 3 secunde și
apoi să se stingă.
Dacă după punerea contactului sistemul antidemaraj nu funcţionează corect, atunci martorul
antidemaraj va clipi rapid (două clipiri pe secundă).

A A

82 - 4
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Înlocuire unui cap de cheie 82

După comandarea unui nou cap de cheie pe baza codului alfanumeric menţionatpe factură,
se demontează vechiul cap al cheii și se scoate insertul metalic (partea mecanică), apoi se va
introduce vechiul insert metalicîn noul cap de cheie conform procedurii menţionate anterior. În
cazul în care capul cheii este prevăzut cu telecomandă RF pentru blocare/deblocare uși, după
înlocuirea acestuia se va efectua procedura de sincronizare a telecomenziiRF cu decodorul, în
funcţie de următoarele cazuri:
- după înlocuirea unei chei RF se va efectua “Procedura de sincronizare specifică”;
- dacă se înlocuiescambelechei, efectuaţi“Procedura de sincronizare simplă”pentru prima
cheie RF și “Procedurade sincronizare specifică” pentru cea de-a doua cheie RF.
Dacă o cheie a fost pierdută se va comanda un nou cap de cheie și un insert metalic.

82 - 5
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Demontare - Remontare U.C.E. decodor

Toate decodoarele noi nu sunt codate. După montarea pe automobile necesară memorarea
codului capului cheii de către decodor pentruca acestasă devină operaţional. Dacăse înlocuiește
numai decodorul, nu estenecesară nici o intervenţie asupra calculatorului de injecţie,care își va
păstra vechiulcod antidemaraj.Atunci cândautomobilul esteprevăzut cu telecomandă RF pentru
blocare/deblocare uși, se impune efectuarea resincronizării cheilor cu decodorul, după montarea
acestuia.Dacă în urma diagnosticării sistemuluiantidemaraj, folosind testerul CLIP, se impune
înlocuirea decodorului,se va proceda astfel:
DEMONTARE
- se debranșează borna (-) a bateriei;
- se demonteazăansamblul relee-UCE decodor;
- răsuciţi ansamblul relee-UCE decodor pentru a avea acces la conectorii de pe spatele
acestuia;
- se debranșează conectorul cablajului faţă de la UCE decodor;
- se declipsează UCE decodor din suportul relee-UCE decodor.
REMONTARE
- se clipsează noul UCE decodor în suport, se branșeazăconectorul cablajului faţă la UCE
decodor,apoi se fixează ansamblul petraversa post conducere în locașul său și se montează
șurubul de fixare;
- se remontează cu atenţie trapa de acces la cutia de siguranţe;
- se rebranșează borna (-) a bateriei.
Se procedeazăîn continuare la introducerea codului antidemaraj folosind cheia de contact,
apoi la memorarea (validarea) acestuiaîn UCE decodor,utilizândtesterul CLIP. Pentru aceasta
efectuaţi “Procedura înlocuire UCE decodor și memorare cod antidemaraj”. Se verifică apoi
funcţionareacorectă a sistemuluiantidemaraj cu ambelechei.

82 - 6
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Înlocuire bucșă antidemaraj 82
ATENŢIE !
După ce decodorul a memorat codul cheilor, acest cod nu mai poate fi șters sau
înlocuit cu altul.
Dacă este necesară înlocuirea colecţiei (UCE decodor și două capete de chei), atunci
trebuie efectuată“Procedura înlocuire colecţie”.

Dacă,în urma diagnosticării, folosind testerul CLIP, se constatănecesitatea înlocuirii bucșei


antidemaraj, se va proceda astfel:
- se debranșează borna (-) a bateriei;
- se demonteazășuruburile de fixare semicochilevolan;
- se declipseazăsemicochilelevolan;
- se îndepărteazăsemicochilelevolan;
- se debranșeazăconectorul bucșei antidemaraj de la cablajul faţă;
- se scoate bucșa;
- se monteazănoua bucșă în exteriorul contactuluipornire (mecanismantivol);
- se branșeazăconectorul bucșei la cablajul faţă;
- se clipseazăsemicochilelevolanși se monteazășuruburile carele fixează;
- se verifică funcţionareamartorului și a sistemuluiantidemaraj când estecontactulluat,apoi
cu contactulpus și apoi cu motorul pornit.

82 - 7
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Telecomandă R.F. pentru blocare/deblocare uși

TelecomandaRF are numai rolulde blocare/deblocare uși. TelecomandaRF cu cod evolutiv


poate utilizanumai două chei deoarece decodorul poate gestionanumai două coduri evolutive
diferite.
Capetele de chei au număr de identificare format din opt caractere alfanumerice (litere și
cifre), începând cu literaE. În cazul pierderii unei chei se va comandaun capde cheie și un insert
metalic,apoi va trebui efectuatăprocedura de resincronizarea telecomenziiRF a cheii cu decodorul
de pe autoturism.
Dacăse înlocuiește ocheie cu telecomandăRF, atunci efectuaţi“Procedura de sincronizare
simplă”. În cazul în care autoturismul are ambele chei cu telecomandă RF, atunci efectuaţi
“Procedura de sincronizare specifică” după înlocuirea celeide-a doua cheie.
NOTĂ:
- Dacă se înlocuiește un singur cap de cheie, de obicei nu mai este necesară
resincronizarea celeilalte telecomenzi RF.
- Dacă ambele telecomenzi RF sunt desincronizate, se va face câte o procedură de
resincronizare cu fiecare telecomandă: efectuaţi “Procedura de sincronizare simplă”
pentru prima telecomandă RF și “Procedura de sincronizare specifică” pentru cea
de-a doua telecomandă RF.
Verificaţi apoi funcţionarea blocării/deblocării ușilor cu ambele telecomenzi RF.

82 - 8
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Înlocuire calculator injecţie 82

Dacă,în urma diagnosticării folosind testerul CLIP, se constată că este necesară înlocuirea
UCE (calculatorului) de injecţie,pentru demontarea acestuia se va proceda astfel:
- se debranșeazăbateria (contactulfiind luat);
- se demonteazășurubul brideide fixare a bateriei;
- se scoate bateria;
- se demontează cele două piuliţe de fixare a cutiei de protecţie UCE injecţie și a
calculatorului injecţie;
- se scoate protectorul UCE injecţie;
- se debranșează calculatorul injecţiede la cablajulmotor;
- se demontează UCE injecţie.
Pentru montare se va proceda în ordine inversă demontării.
Calculatorul de injecţieestelivrat necodat. Estenecesară memorarea codului antidemaraj în
calculator, după ce acesta a fost montat.
Se procedeazăastfel:
1. Se pune contactul,fără a porni motorul, pentru 5 secunde.
2. Se ia contactul; după 10 secunde funcţia antidemaraj este activată, iar martorul
antidemaraj va începe să clipească rar (o clipire pe secundă ).
3. Se pune contactul. Martorul antidemaraj va trebui să se stingă după 3 secunde, iar
motorul poate fi pornit.
Pentru debranșarea calculatorului injecţie (UCE injecţie) se va acţiona pârghia de blocare
(A) a conectorului în sensulsăgeţii(B), după care conectorul va fi ridicatîn sensulsăgeţii(C).
În cazul în care automobiluleste imobilizat pe traseu ca urmare a unei defecţiuni majore a
sistemuluiantidemaraj, se poate utiliza “Procedura introducere cod depanare”, care permite
deplasarea automobilului la cea mai apropiată unitate service DACIA în vederea depanării
complete. Pentru efectuarea acestei proceduri sunt necesare testerul CLIP și codul depanare
specific acelui automobil.

82 - 9
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Avertizor sonor
ÎNLOCUIRE AVERTIZOR SONOR
(pentru automobilelefabricate până la 03.07.2003)

Avertizorul sonor este fixat pe tabla închidere lonjeron superior stânga.


DEMONTARE

Se suspendă automobilulpe elevator.


Se debranșeazăconectorul (1) al avertizorului sonor.
Se demonteazășurubul de fixare (2) a avertizorului sonor pe tabla închidere lonjeron superior
stânga.

REMONTARE

Se executăîn ordine inversă demontării.Avertizorul sonornu trebuie să talonezepe carenaj


roată stânga.
Cuplul de strângere al șurubului: 17 Nm± 15%.
Se verifică funcţionareaavertizorului sonor.

82 - 10
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Avertizor sonor
82
ÎNLOCUIRE AVERTIZOR SONOR
(pentru automobilelefabricate după 03.07.2003)

Noul avertizor sonor estefixat în compartimentulmotor,pe lonjeronul faţăsuperior stânga.

Demontare

Se debranșează borna (-) a bateriei.


Se îndepărteazămanual ecranul baterieidin zona de fixarea avertizorului sonorastfel încât să
fie permisădemontarea șurubului (1).
Se demontează șurubul (1) care fixeazăavertizorul sonor pe lonjeron faţă superior stânga.
Se debranșeazăconectorul (2) al avertizoruluisonor.
Se scoate cu atenţie avertizorul sonor.

Remontare

Se executăîn ordine inversă demontării.


Se verifică funcţionareaavertizorului sonor.

NOTĂ: La fiecare înlocuire a avertizorului sonor, se va înlocui rondela șurubului


de fixare (1).
Cuplul de strângere al șurubului de fixare este: 21 Nm + 10%.

82 - 11
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Proceduri

A. PROCEDURA ÎNLOCUIRE U.C.E. DECODOR ȘI


MEMORARE COD ANTIDEMARAJ

Întotdeauna UCE Decodor nou nu este codat. După montarea acestuia pe autoturism este
necesar ca acesta să memoreze codul antidemaraj pentru a fi operaţional.

NOTĂ:
Dacă se înlocuiește numai UCE Decodor, nu este necesară nici o intervenţie asupra
UCE Injecţie (calculator injecţie), care își va menţine vechiul cod antidemaraj .

ATENŢIE!
După ce UCE Decodor a memorat codul antidemaraj, acest cod nu mai poate fi șters
sau înlocuit cu altul.

Pentru realizareaacesteiproceduri sunt necesare una din cheileautoturismului și testerul CLIP.


Se va proceda astfel:
1. Branșaţi testerul CLIP la priza de diagnosticare și la bateria (sau priza brichetei)
autoturismului .
2. Citiţi configuraţia vechiului UCE Decodor înainte de a-l demonta de pe autoturism,
astfel:
-selectaţitip vehicul„B41”;
-intraţi în meniul „TESTULCALCULATORULUI” apoi alegeţi„ANTIDEMARAJ”;
-accesaţi „MODUL DE COMANDĂ” apoi „CITIREA CONFIGURAŢIILOR”;
-notaţi configuraţiilegăsite:benzină,programare cu 1 sau 2 chei, temporizare plafonieră,
tipul comutatorului închidere uși (CPE), etc.
3. Reveniţi la meniul „TESTULCALCULATORULUI”.
4. Demontaţivechiul UCE Decodor și înlocuiţi-l cu unul nou, contactulfiindluat .
5. Intraţiîn meniul „ANTIDEMARAJ”, apoi selectaţi„LISTA STĂRILOR”. DacăUCE
Decodor estenou, trebuie să găsiţi următoarele stări:
18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI -------------------------- INACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ---------------- ACTIV
19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ------------------- ACTIV

OBSERVAŢIE:
Dacă stările 19G și 19D nu sunt „ACTIV” înseamnă că UCE Decodor a fost deja
folosit, deci nu este nou si nu mai poate memora un alt cod antidemaraj.

6.Accesaţi meniul „MODUL DE COMANDĂ” și apoi „CONFIGURAŢIE”, unde veţi


configura noul UCE Decodor la fel ca la cel vechi:benzină, 1cheie, temporizare plafonieră,
comutatorînchidere uși impulsional, etc selectând pe rând aceste configuraţii, pe care apoi le
validaţi cu„CLIC” pe butonul albastru din dreapta sus pe ecran .

82 - 12
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Proceduri
82
7. Reveniţila „TESTULCALCULATORULUI”.
8. Puneţi contactul pentru aproximativ 2 secunde pe poziţia „M”, fără a porni motorul.
Martorul antidemaraj va începesa clipească rapid .
9. Accesaţi meniul „LISTASTĂRILOR”, unde trebuie să existe următoarele stări:
9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ----------------INACTIV
10. Luaţi contactul. În meniul „MODUL DE COMANDĂ” selectaţi „ACTUATORI”, în
care validaţi „CALIBRARE TERMINATĂ” lansândcomandape dreptunghiul albastru situatîn
dreapta sus pe ecran .Va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ
TERMINATĂ” .
11. Martorul antidemaraj va începe să clipească rar .
12. Reveniţila „LISTA STĂRILOR”, care acum trebuie să fie astfel:
18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ----------------------------ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ -----------------INACTIV
19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ---------------------INACTIV
13. Puneţi contactulpe poziţia „M” pentru 2-3 secunde, pentru a trimite codul către UCE
Injecţie.Martorul antidemaraj trebuie să se aprindă pentru 3 secunde,apoi trebuie să se stingă.
.
14. Luaţi contactul. După 10 secunde martorul antidemaraj va începe să clipească rar.
15. Verificaţipornirea motorului cu ambelechei, apoi luaţi contactul.
16. Verificaţi în meniul „LISTA STĂRILOR” dacă starea 10G „ANTIDEMARAJ” este
„ACTIV”. Efectuaţiapoi sincronizarea telecomenzii TRF cu UCE Decodor (cu 1 sau 2 chei).

OBSERVAŢIE:
Cu testerul CLIP se poate simula o interdicţie de demarare procedând astfel:
-se ia contactul; așteptaţi 10 secunde, după care martorul antidemaraj va începe să
clipească;
-în meniul „MODULDE COMANDĂ” accesaţi„ ACTUATORI” în carevalidaţi „MOD
PROTEJARE FORŢATĂ” lansândcomanda pe butonul albastru situatîn dreapta sus pe ecran;
se va afișa „COMANDĂ ÎN CURS” apoi „COMANDĂ TERMINATĂ” ;
-în meniul „LISTA STĂRILOR” căutaţi starea 10G „ANTIDEMARAJ”, care va trebui
să fie „ACTIV”;
-puneţi contactulpe poziţia „M”; martorul antidemaraj va începe să clipească rapid, iar
pornireamotoruluiesteimposibilă;
-scoateţi cheia din contactși verificaţi apoi pornirea motorului cu ambele chei, după
care procedura este terminată .

82 - 13
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Proceduri

NOTĂ:
Pentru sincronizarea telecomenzilor RF, după înlocuirea unui UCE Decodor, va
trebui să efectuaţi procedura de sincronizare ţinând cont de următoarele situaţii:
-pentru o telecomandă RF efectuaţi „ PROCEDURA DE SINCRONIZARE
SIMPLĂ”;
-pentru a doua telecomandă RF efectuaţi „ PROCEDURA DE SINCRONIZARE
SPECIFICĂ”.

B. PROCEDURA DE INLOCUIRE COLECTIE


(U.C.E. Decodor plus 2 capete de chei)

În cazul înlocuirii unei colecţiise vor parcurge următoarele etape:


-memorare cod antidemaraj de către UCE Decodor;
- memorarea nouluicod antidemaraj de calculatorulde injecţie; estenecesarcodul depanare
(aflat pe baza codului vechilor capetede chei ) și testerul CLIP.
Etapelece trebuiescparcurse sunt următoarele :
1. Se monteazăinserturile metalice ale vechilor chei la noile capetede chei .
2. Se va transmitetelefonic la Serviciul “Vocea Clientului”(telefon 0248 500 000) seria
caroseriei automobilului și codul capetelorde chei, înscris pe facturaacestuia,pentru a se obţine
codul depanare.
3. Branșaţi testerul CLIP la priza de diagnosticare și la bateria (sau priza brichetei)
autoturismului. Citiţi configuraţia vechiuluiUCE Decodor înaintede a-l demontade pe autoturism,
astfel:
-selectaţitip vehicul„B41”;
-intraţi în meniul „TESTULCALCULATORULUI”, apoi validaţi„ANTIDEMARAJ”;
-accesaţi „MODUL DE COMANDĂ” apoi „CITIREA CONFIGURAŢIILOR”;
-notaţi configuraţiile găsite: benzină/diesel, programare cu 2 chei, temporizare plafonieră,
tipul comutatorului închidere uși (CPE), etc.
4. Reveniţi la meniul „ANTIDEMARAJ”.
5. Demontaţivechiul UCE Decodor apoi montaţi-l în locul acestuiape cel nou, contactul
fiind luat .
6. Verificaţiconfiguraţianoului UCE decodor selectând„LISTA STĂRILOR”;aici trebuie
să existeurmătoarele stări:
18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ------------------------------ INACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ------------------- ACTIV
19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ---------------------- ACTIV

NOTĂ:
Dacă stările 19G și 19D nu sunt „ACTIV”, aceasta înseamnă că UCE Decodor nu
este nou și deci nu va putea memora noul cod antidemaraj .

82 - 14
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Proceduri
82
7. Puneţicontactul pe poziţia„M”(fărăa porni motorul) cu una din chei,pentru aproximativ
2 secundeși apoi verificaţi următoarele stări, care trebuie să fie:
9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------- ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ------------------ ACTIV
8. Puneţi contactul (fără a porni motorul) cu cea de a doua cheie pentru aproximativ 2
secunde.Verificaţiapoi următoarelestări:
- cazul (a) –cea de a doua cheie aparţine autoturismului:
9D COD CHEIE PRIMIT ----------------------------------------- ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ------------------ INACTIV
- cazul (b) –cea de a doua cheie nu aparţine autoturismuluisau a fost folositădin nou prima
cheie:
9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------- INACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATA ------------------ ACTIV
9. Martorul antidemaraj clipeșterapid.
10. Luaţi contactul. În meniul „MODUL DE COMANDĂ” selectaţi „ACTUATORI”
și validaţi „CALIBRARE TERMINATĂ” lansândcomanda pe dreptunghiul albastru situatîn
dreapta sus pe ecran. Va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ
TERMINATĂ” .
11. Martorul antidemaraj va începe să clipească rar .
12. Reveniţi acum la meniul „LISTA STĂRILOR”, care acum trebuie să fie astfel:
18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ----------------------------- ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ------------------ INACTIV
19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ---------------------- INACTIV
13. În meniul „MODUL DE COMANDĂ” alegeţisub-meniul „ACTUATORI”.
Selectaţi comanda „MOD PROTEJARE FORŢATĂ”, contactulfiind luat și validaţi lansând
comanda pe dreptunghiul albastru situatîn dreapta sus pe ecran. Va apare mesajul „COMANDĂ
ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ TERMINATĂ” .
Reveniţila „LISTA STĂRILOR” și verificaţistarea:
9G MOD PROTEJARE FORŢATĂ ------------------------------ACTIV
14. Puneţicontactulpe poziţia„M”. Martorul antidemaraj va începe să clipească rapid.
Verificaţiîn „LISTA STĂRILOR” dacă starea „ANTIDEMARAJ” este „ACTIV”.
15. In meniul „MODUL DE COMANDĂ ” accesaţi „ACTUATORI”, apoi selectaţi
comanda „INTRODUCERE COD MANUAL”. Tastaţi cele 4 cifre ale codului depanare,
apoi validaţi cu tasta „ENTER”. Pe ecran va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS” urmat
de „COMANDĂ TERMINATĂ” .
16. Luaţi și apoi repuneţi contactulpentru câteva secunde, fără a porni motorul, pentru
a trimite noul cod antidemaraj la calculatorul de injecţie.Martorul antidemaraj se va aprinde
pentru 3 secunde și apoi se va stinge.

82 - 15
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Proceduri

17. Procedura esteterminată.Verificaţi pornirea motorului cu ambelechei .

NOTĂ:
Pentru sincronizareatelecomenzilor RF, după înlocuirea uneicolecţii, ţineţicontde următoarele
situaţii:
- pentru primatelecomandă efectuaţi „PROCEDURADE SINCRONIZARE SIMPLĂ”;
- pentru a doua telecomandă efectuaţi „PROCEDURA DE SINCRONIZARE
SPECIFICĂ ”

C. PROCEDURA INTRODUCERE COD DEPANARE

Codul depanare poate fi introdus numai cu ajutorul testerului CLIP. Acest lucru este posibil
numaidacă la punerea contactului martorul antidemarajclipeșterapid, fapt confirmatprin starea:
10G ANTIDEMARAJ -----------------------------------------ACTIV
După ce s-a obţinut din baza de date DACIA codul depanare (pe baza seriei caroseriei și a
codului capului cheii autoturismului),se vor efectuaurmătoareleoperaţiuni:
1. Se branșează testerul CLIP la priza de diagnosticare și la bateria (sau priza brichetei)
autoturismului .
2. Martorul antidemaraj va trebui să clipească lent, contactulfiind luat .
3. Puneţi contactul pe poziţia „M”. Martorul antidemaraj trebuie să clipească rapid.
4. Selectaţi tip vehicul „B41”.
5. Selectaţimeniul „TESTUL CALCULATORULUI” și apoi „ ANTIDEMARAJ”.
6. In meniul „ LISTA STĂRILOR” găsiţistarea 10G „ANTIDEMARAJ ”care trebuie să
fie ACTIV.
7. Intraţi în meniul „MODUL DE COMANDĂ” și selectaţi„ ACTUATORI”.
8. Ajungeţi apoi la „INTRODUCERE COD MANUAL” în care veţi scrie codul depanare
(formatdin 4 cifre) și validaţiapoi cu tastaENTER.Va apare mesajul„COMANDĂ ÎN CURS”,
urmat de mesajul„COMANDĂ TERMINATĂ”.
9. Acum procedura esteterminatași puteţi porni motorul autoturismului.

ATENŢIE!
Puteţi efectua trei încercări de introducere a codului depanare. Dacă după cea de a
treia încercare codul nu este valid așteptaţi 15 minute, luaţi contactul și apoi puneţi-
l din nou, după care puteţi face încă trei încercări .

NOTĂ:
Această procedură nu decodează calculatorul de injecţie, ci permite numai pornirea
motorului autoturismului. După ce au trecut 10 minute de la oprirea motorului sau
după debranșarea bateriei, motorul autoturismului nu mai poate fi pornit decât dacă se
va introduce din nou codul depanare.

82 - 16
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Proceduri 82
D. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPLĂ

Aceastăprocedurăpermite sincronizareaunei telecomenzi RF cu UCE decodor și se aplicăîn


următoarele situaţii:
-codul telecomenzii RF nu mai este în plaja de recepţie a UCE decodor, ca urmare a
apăsării consecutive în gol de peste1000 ori pe butonul telecomenziiRF;
-înlocuire UCE decodor cu unul nou;
-înlocuirea unei telecomenzi RF, dacă UCE decodor este nou (înlocuire UCE decodor
plus o cheie RF ).
Se vor efectua următoarele operaţiuni:
-se ia contactul;
-se apasă și se menţineastfel, pentru aproximativ 5 secunde, comutatorul închidere uși
situatpe planșabord; actuatorii ușilor efectueazăo cursă de închidere-deschidere;
-în timpul următoarelor10 secunde,confirmate prin aprinderea permanentă a martorului
antidemaraj, apăsaţi de 2 ori butonul telecomenzii RF; actuatorii ușilor efectuează o cursă de
închidere-deschidere;
-procedura de sincronizare esteterminată;verificaţi blocarea /deblocarea ușilor apăsând
butonul telecomenzii RF.

OBSERVAŢIE:
În timpul celor 10 secunde puteţi vizualiza cu testerul CLIP starea 17G „PROGRAMARE
SAU RESINCRONIZARE TIR/TRF” care trebuie să fie ACTIV.

E. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SPECIFICĂ

Aceastaprocedură se utilizeazăpentrusincronizareaceleide a doua cheie RF cu UCE decodor


și se va efectua astfel:
-se branșează testerul CLIP la priza de diagnosticare și la bateria (sau priza brichetei)
autoturismului;
-selectaţitip vehicul „B41”;
-selectaţimeniul „TESTUL CALCULATORULUI” și apoi „ ANTIDEMARAJ ”;
-intraţi în meniul „MODUL DE COMANDĂ” șiselectaţi „CONFIGURAŢIE ”;
-validaţi comanda „ PROGRAMAREA CELEI DE a-2-a CHEI TIR / TRF ” lansând
comanda pe butonul albastru situatpe ecran în partea dreaptă sus;actuatorii ușilor efectueazăo
cursă de închidere/deschidere;
- în timpul următoarelor 10 secunde,confirmate prin aprindereapermanentăa martorului
antidemaraj, apăsaţi de două ori butonul telecomenzii RF; ușile se vor bloca și apoi se vor
debloca, iar LED-ul martor antidemaraj se va stinge; cea de-a doua telecomandă este acum
sincronizată; verificaţi blocarea /deblocarea ușilor apăsând butonul telecomenzii RF.

82 - 17
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

INTERPRETARE DEFECTE ȘI STĂRI


1. LIPSĂ COMUNICARE TESTER CLIP / UCE DECODOR

RECOMANDARE Verificaţi dacă liniile Kși L nu sunt perturbate de un alt


calculatoral automobilului.
Verificaţistarea siguranţei F03 din cutia siguranţe habitaclu.
Înlocuiţi siguranţa dacă este necesar.

Verificaţidacă testerul CLIP nu estecauza defectului;verificaţidacă testerul comunicăcu un


alt calculatoral aceluiașiautomobil (calculator injecţie).

Măsuraţi tensiuneabateriei automobilului(U>12,3V). Dacă este necesar încărcaţi bateria.

Verificaţidacă UCEdecodor estebranșatcorect la cablajul automobilului.


Verificaţi alimentarea corectă aUCE decodor:
- prezenţa masei la pinul A8 al UCE decodor;
- alimentare + I.C. la pinul A9 al UCE decodor.

Asiguraţi-vă că priza diagnosticare este corect alimentată, conform schemeielectrice.


Verificaţicontinuitateași izolarea cablajuluielectric pe traseulcorespunzător pinilor
UCE decodor { A3
A4
7
}
15
priză diagnosticare.

Dacănu se poate stabilicomunicarea tester CLIP - UCE decodor,atunci înlocuiţidecodorul.

După stabilirea comunicării cu testerul, trataţi eventualele


DUPĂ REPARAţIE defecte semnalate.
Faceţi un control de conformitate.

82 - 18
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82

2. STAREA4D: ALIMENTARE + 12V (+DC) PREZENTĂ

RECOMANDARE Observaţie:
- starea 4D = ACTIV atunci cândcontactul este pe poziţia “M”;
- starea 4D = INACTIV atunci când contactulnu estepe poziţia“M”.

Verificaţistarea siguranţei F04 din cutia siguranţe habitaclu.


Înlocuiţisiguranţa dacă este necesar.

Puneţi contactul pe poziţia “M” și verificaţi prezenţa +12V la pinul A7 al UCE decodor.
Există+12V?

DA ÎnlocuiţiUCE decodor dacă nu se reușește comunicarea acestuia cu testerul.

NU Remediaţicablajulelectric pe traseul de alimentare spre pinul A7 al UCE decodor.

DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.


Verificaţifuncţionalitateasistemului antidemaraj.

82 - 19
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

3. DEFECT: COMUTATOR BLOCARE UȘI

RECOMANDARE Verificaţidacă comutatorulnu rămâne apăsatpermanent datorită unui


blocaj mecanic.

Verificaţiizolarea faţă de masă a cablajuluiîntre


UCE decodor comutator închidere uși Nu
pin B2 pol 1 Remediaţi cablajulelectric.
pin B5 pol 5
Există izolare corectă?
Da

Înlocuiţicomutatorul închidere uși.

Ștergeţi defectul memorat cu testerul CLIP.


DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.
Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.

82 - 20
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82
4. DEFECT: LIPSĂSEMNAL PE LINIACODATĂUCE DECODOR - CALCULATOR
INJECţIE

RECOMANDARE -

Verificaţicontinuitateași izolarea faţă de masăși +12V a cablajuluidintre


UCE decodor pin A6 pin 58 al UCE injecţie.
Remediaţi dacă este necesar.

Puneţicontactulși efectuaţitestuldetecţiede impulsuri cu ajutorul testerului CLIPla pinul A6


al UCE decodor.
Existăimpulsuri?

DA ÎnlocuiţiUCE injecţie.

NU Înlocuiţi UCE decodor.

Ștergeţi defectelememorate utilizândtesterul CLIP.


DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.
Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.

82 - 21
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

5. DEFECT: COMUNICARE DEFECTUOASĂ BUCȘĂ ANTIDEMARAJ - UCE


DECODOR

RECOMANDARE -

Verificaţicontinuitateași izolarea faţă de masăși +12V a cablajuluidintre


bucșa antidemaraj pin 4 pin A2 al UCE decodor.
Remediaţi dacă e necesar.

Verificaţialimentarea bucșeiantidemaraj: +12V la pinul 3 și masala pinul 2.

Debranșaţi UCE decodor și măsuraţi prezenţa +12V la pinul A9 al decodorului, contactul


fiind luat. Dacănu există +12V verificaţisiguranţa F03 din cutia de siguranţe habitaclu .
Dacăproblema persistăînlocuiţibucșa antidemaraj.

Puneţi contactul și efectuaţitestul detecţie de impuls la pinul A2 al UCE decodor.


Existăun impuls?

DA Înlocuiţibucșa antidemaraj.

NU Înlocuiţi UCE decodor.

Ștergeţi defectelememorate utilizândtesterul CLIP.


DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.
Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.

82 - 22
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82
6. STAREA 11G: ACţIONAţI TELECOMANDA RF / INDICAţIE SEMNAL RF
PRIMIT

Dacă starea 17D este INACTIV nu aplicaţi diagnosticarea


următoare deoarece UCE decodor este nefolosit (nou).
RECOMANDARE Efectuaţimai întâi sincronizarea telecomenzii.
Nu consultaţidiagnosticarea următoare dacă starea 11G rămâne
INACTIV atunci când acţionaţi telecomanda RF la blocarea și
deblocareaușilor.

Verificaţiblocarea/deblocarea ușilor folosind cea de a doua telecomandă RF. Dacăaceasta


funcţionează, atunci va trebui înlocuităbateria primei telecomenzi RF.

Verificaţi prezenţa+12V (+IC) la pinul 1 al bucșei antidemaraj.


Există+12V?

DA Efectuaţicu CLIPtestuldetecţieide impulsuri la pinul 1 al bucșeiantidemaraj,atunci


când acţionaţi telecomanda RF.
Existăimpulsurila acţionarea telecomenzii?

DA Înlocuiţi UCE decodor.

NU Înlocuiţibucșa antidemaraj.

Verificaţiizolaţia faţă de masă a cablajului electric dintre:


NU
pin B1 pin 1 bucșă antidemaraj
UCE decodor pin B2 pol 1 comutator închidere uși
pin B5 pol 5
Izolarea faţă de masă este bună?
DA Remediaţicablajulelectric.

NU ÎnlocuiţiUCE decodor.

DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.


Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.

82 - 23
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

7. STAREA11D: ACţIONAţI TELECOMANDARF / INDICAţIE SEMNALRF BUN

Nu consultaţidiagnosticarea următoare decât numai dacă


RECOMANDARE starea 11D devineACTIV la acţionarea telecomenzii RF.
Verificaţidacă cheileaparţinvehiculului în cauză.

Există o desincronizare între codul telecomenzii RF și UCE decodor dacă la acţionarea


telecomenziistarea 11D rămâne INACTIV iar starea 11G devine ACTIV pentru 3 secunde,
apoi devine INACTIV. Blocarea/deblocarea ușilor nu este posibilăîn acest caz.
Aplicaţiprocedura de resincronizare corespunzătoare (pentru o cheie sau pentru 2 chei).

DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.


Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.

82 - 24
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82
8. STAREA 14G: BLOCARE / DEBLOCARE UȘI

RECOMANDARE Starea 10G (antidemaraj) trebuie să fie ACTIV.

Verificaţicontinuitateași izolarea faţă de +12V și faţă de masă a cablajuluielectric pe traseul


U.C.E. decodor pin B2 pol 1 comutator închidere uși
pin B5 pol 5
Remediaţicablajul electric dacă e necesarsau înlocuiţicomutatorul.

Dacăincidentulpersistă, înlocuiţiUCE decodor.

82 - 25
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

LOCALIZARE DEFECTE PE BAZA RECLAMAţIEI CLIENTULUI


(algoritm pentru localizarepană)

ALP1. LIPSĂ COMUNICARE TESTER CLIP / UCE DECODOR

RECOMANDĂRI Verificaţidacă liniile K și L nu sunt perturbate de un alt calculator


al automobilului.

Verificaţi starea siguranţelorF03, F04 din cutia de siguranţe habitaclu.

Asiguraţi-văcă testerul CLIPnu estecauzadefectului, încercând comunicareacu un alt calculator


al automobilului.
Verificaţi tensiunea bateriei (U>12,3V). Dacă e necesar încărcaţi bateria.

Verificaţi branșarea corectă a UCE decodor la cablaj.


Verificaţialimentarea UCEdecodor: - masăla pinul A8;
- alimentare (+IC) la pinul A9.

Asiguraţi-vă că priza diagnosticare este corect alimentată.


Verificaţi continuitatea și izolarea cablajuluielectric pe traseul corespunzător pinilor UCE
decodor A3 7 priză diagnosticare.
A4 15

Dacă dialogul testerCLIP - UCE decodor nu se poate stabili,atunci înlocuiţi decodorul.

Atuncicând comunicarea cu testerul este stabilită, trataţi


DUPĂ REPARAţIE defecteleafișate de CLIP.
Faceţiun control de conformitate.

82 - 26
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82
ALP2. CONTACT PUS. MARTORUL ANTIDEMARAJ CLIPEȘTE
(MOTORUL NU PORNEȘTE)
RECOMANDĂRI -

Puneţicontactul.
Nu
Branșaţitesterul CLIP. Vezi ALP1.
Existăcomunicare cu UCE decodor?
Da

Verificaţi siguranţa F03 pentru alimentare


bucșă antidemaraj. Nu
Înlocuiţi siguranţa.
Estebună?

Da

Puneţi contactul și verificaţi dacă starea 4D Nu Studiaţi “STAREA 4D:


devineACTIV? ALIMENTARE +12 V”
din capitolul DIAGNOSTICARE.
Da
Efectuaţi“Procedura înlocuireUCE
Starea 19D este INACTIV? Nu decodor și memorare cod
antidemaraj” dacă decodorul este
Da nou; dacă nu estenou înlocuiţi-l.

Luaţi contactul. Martorul antidemaraj va


începe să clipească după 10 secunde Studiaţi“COMUNICARE
(antidemarajACTIV).
Da DEFEC TUO ASĂ
Puneţidin nou contactulși verificaţi: B U C Ș Ă - D E C O D O R”
defectul “Comunicare defectuoasă bucșă din capitolul
decodor”. “DI A G N O S T I C A R E”.
Existăacest defect?
Nu

Încercaţi pornirea motorului cu a doua cheie. Da Înlocuiţiprima cheie.


Motorul pornește?
Nu

82 - 27
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

Nu

Bucșa antidemaraj este fixată corect pe Nu Poziţionaţibucșa și remediaţi


coloana direcţie și este corect branșată? branșarea acesteia.

Da

Verificaţicontinuitatea și izolarea faţăde masă


și +12V a cablajului de la pinii bucșei
antidemaraj:
pin 2 masă; Nu Remediaţicablajulelectric.
pin 3 alimentare +IC;
pin 4 pin A2 al UCE
decodor;
Cablajuleste în bună stare?
Da

Debranșaţi UCE decodor și verificaţi


prezenţa +12V la pinul A9 al conectorului Nu Înlocuiţibucșa antidemaraj.
UCE decodor.Existătensiune?

Da

Branșaţi UCE decodor. F aceţi testul


detectare impulsuri cu testerul CLIP branșat
la pinul A2 al UCE decodor. Nu Înlocuiţi UCE decodor.
Puneţi contactul și verificaţi prezenţa unui
impuls.
Existăimpuls?

Nu

Înlocuiţicheia.

82 - 28
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82
ALP3. MARTORUL ANTIDEMARAJ RĂMÂNE APRINS PERMANENT (chiar și
cu contactul luat) SAU RĂMÂNE STINS PERMANENT

RECOMANDĂRI Verificaţidacă “Procedura înlocuire UCE decodor” a fost


efectuatăcorect.

Verificaţi starea siguranţei F03 din cutia Nu


siguranţe habitaclu. Înlocuiţisiguranţa.
Siguranţa este bună?
Da

Existădefectul “CONTACTORBLOCARE Da
UȘI”? Analizaţiacestdefect și remediaţi.

Nu

Verificaţicontinuitatea și izolarea faţăde masă


între pinul A5 al UCE decodor și tabloul de Nu Remediaţicablajul.
bord (pin 6 din conectorul negru).
Cablajulestebun?
Da
Efectuaţi testele următoare pentru găsirea
elementului defect:
- dacă martorul antidemaraj este aprins
permanent, debranșaţi conectorul UCE
decodor și verificaţidacă martorul se va stinge;
Nu Înlocuiţitabloul de bord.
- dacămartorul antidemaraj estestins,branșaţi
pinulA5 al conectorului cablajului de la UCE
decodor la o masă electrică și verificaţi dacă
martorul se va aprinde.
Răspunsurilesuntafirmative?

Da
Înlocuiţi UCE decodor.

Faceţiun control de conformitate.


DUPĂ REPARAţIE Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.
Ștergeţi cu testerul CLIP eventualeledefecte memorate.

82 - 29
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

ALP4. CONTACT PUS. MARTORULANTIDEMARAJ CLIPEȘTE RAPID


(motorul nu pornește)
RECOMANDĂRI -

Puneţicontactul. Nu
Branșaţi testerul CLIP. Există comunicare Vezi ALP 1.
între tester și UCE decodor?
Da
Verificaţimemorarea corectă a
Starea 19 D este ACTIV? Da codului antidemaraj de către UCE
decodor; dacă nu înlocuiţi
Nu decodorul.

Verificaţicontinuitatea și izolarea faţăde masă


și faţă de +12V a cablajului între pin A6 Nu Remediaţicablajulelectric.
decodor și pin 58 calculatorinjecţie.
Cablajulestebun?
Da

Faceţitestuldetectare de impulsuri cu testerul


CLIP branșat la pinul A6 al UCE decodor.
Puneţi contactul și verificaţi existenţa Da Înlocuiţicalculatorulinjecţie.
impulsurilor.
Existăimpulsuri?

Nu

Înlocuiţi UCE decodor sau raportaţi-vă la


“Procedura de înlocuire colecţie”.

Faceţiun control de conformitate.


DUPĂ REPARAţIE Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.
Ștergeţi cu testerul CLIP eventualeledefecte memorate.

82 - 30
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82
ALP5. AUTOMOBILUL NU PORNEȘTE

RECOMANDĂRI -

Existădefectul “LIPSĂSEMNALPE LINIA Nu


CODATĂ UCE DECODO R - UCE Este o problemă de motor.
INJECţIE”?
Da

Existăo problemă la senzorul șoc.

Faceţiun control de conformitate.


DUPĂ REPARAţIE Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.
Ștergeţi cu testerul CLIP eventualeledefecte memorate.

82 - 31
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

ALP6. BLOCARE / DEBLOCARE UȘI NU FUNCţIONEAZĂ


RECOMANDĂRI Verificaţi cu testerul CLIP absenţa defectelor.
Dacăexistă defecte memorate, acestea trebuiescremediate.

Mecanismeleblocareuși funcţionează corect? Nu Remediaţimecanismeledefecte.

Da

Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de masă a


cablajului între: Nu Remediaţicablajul.
UCE decodor pin B8 actuatori
pin B9 uși
Cablajuleste în stare bună?

Da

Verificaţicontinuitatea și izolarea faţă de


Debranșaţi UCE decodor, apoi alimentaţi masăa cablajului între:
conectorul cablajului cu +12V la pinul B9 și
UCE pin B2 1 comut.
masala pinul B8, iarapoi invers(+12V la pinul
decodor pin B5 5 închidere uși
B8 și masala pinulB9). Cablajuleste în stare bună?
Actuatorii blochează/ deblocheazăușile?
Da
Nu
Nu

Actuatori defecţi. Da Remediaţi.


Înlocuiţi-i.

Înlocuiţi UCE decodor,apoi efectuaţi “Procedura înlocuire UCE


decodor”.

DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.


Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.

82 - 32
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82
ALP7. DEBLOCARE UȘI NU FUNCţIONEAZĂ CU TELECOMANDA RF

RECOMANDĂRI Verificaţi absenţa defectelor cu testerul CLIP.


Dacăexistă defecte memorate, acestea trebuiescremediate.

Stările 11G și 11D devin ACTIV când se Nu Consultaţitratarea stărilor 11G și


acţionează telecomanda RF ? 11D conformcapitolului
“Diagnosticare”.
Da

Verificaţi starea siguranţei F03 din cutia


siguranţe habitaclu. Nu Înlocuiţisiguranţa
Estebună?

Da

Acţionaţi comutatorulînchidere uși de la bord. Consultaţitratarea defecţiunii


Nu
Ușilese blochează/ deblochează? “Contactorblocare uși” și starea
14G conform capitolului
“Diagnosticare”.
Da

Vezi ALP 6.

DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.


Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.

82 - 33
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

ALP8. LĂMPILE SEMNALIZARE NU SE APRIND LA


BLOCAREA / DEBLOCAREA UȘILOR
RECOMANDĂRI Verificaţi absenţa defectelor cu testerul CLIP.
Dacăexistă defecte trataţi-le mai întâi.

Verificaţidacă s-a efectuatsincronizarea telecomenzii RFși a UCE decodor.


Luminilede semnalizare funcţioneazănormalla acţionareacomutatorului semnalizare?

Nu
Da
Remediaţisistemulde semnalizare.
Verificaţi siguranţaF13.
Verificaţicontinuitatea și izolarea faţăde masă
și faţă de +12V a traseului electric:
UCE decodor releu FLASH Nu
pin B3 pol 2 Remediaţitraseulelectric.
Este corect?
Da

Verificaţi starea siguranţei F02 din cutia Nu


Înlocuiţisiguranţa.
siguranţe habitaclu.
Estebună?
Da

Debranșaţi releul FLASH. Alimentaţi cu


+12V polul 4 alreleului. Lămpilesemnalizare Nu Remediaţitraseulelectric de la polii
stângase aprind?Alimentaţicu +12V polul 5 4 și 5 ai releuluiFLASH.
al releului.Lămpile semnalizaredreapta/stânga
se aprind?
Da

Înlocuiţireleul FLASH.

DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.


Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.

82 - 34
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82
ALP9. PLAFONIERA NU SE APRINDE LA DEBLOCAREA UȘILOR CU
TELECOMANDA SAU RĂMÂNE APRINSĂ PERMANENT
RECOMANDĂRI Verificaţi absenţa defectelor cu testerul CLIP.
Dacăexistă defecte trataţi-le mai întâi.

Verificaţidacăușilesunt blocate. Da Plafoniera a fost pe Da Funcţionare


Plafoniera esteaprinsă? poziţia “iluminare normală.
permanentă”?

Nu
Nu
Verificaţi izolarea faţă de masă a
cablajului pe traseul
Deblocaţiușile cu telecomanda RF. pin A1 decodor pin 3 plafonieră.
Plafoniera este pe poziţia “iluminare
temporizată”.
S-a aprins plafoniera? Da După 15 secunde plafoniera se va
stinge.
Funcţionare normală.
Nu

UCE decodor a fost configurat “Cu Nu ConfiguraţiUCE decodor cu testerul


temporizare plafonieră”? CLIP.

Da

Verificaţicontinuitateape traseul Nu
UCE decodor pin A1 pin 3 plafonieră. Remediaţi.
Traseuleste bun?
Da

Verificaţibecul plafonierei.

DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.


Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.

82 - 35
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

CONTROLUL DE CONFORMITATE

În celece urmeazăse va efectua controlul diverselor stări și configuraţiiale sistemului antidemaraj.

În cazul depistării unor defecte la diagnosticarea cu testerul CLIP


RECOMANDĂRI analizaţi-le pe baza arborelui de diagnosticare (ALP) corespunzător
defectului respectiv.

Nr. Funcţiune Stare / configuraţie Observaţii


crt.
1. Conformitate UCE decodor Identificarea calculatorului Se afișează reperul UCE
decodor
2. Tip telecomandă 2G = configuraţie telecomandă IR = infraroșu
RF = radiofrecvenţă
3. Temporizare plafonieră Fără temporizare plafonieră Validare pe buton albastru
sau cu temporizare plafonieră de pe ecran CLIP
4. Programare chei 3G = configuraţie programare Cu o cheie sau cu 2 chei
chei
5. Configurare benzină/diesel 3D = configurare electrovană Fără = pentru motor benzină
diesel codată sau diesel fără electrovană
6. Protejare forţată pornire 9G = mod protejare forţată ACTIV = numai după
validare pe buton albastru
7. Stare antidemaraj 10G = antidemaraj ACTIV = cu contact luat sau
după 10 secunde de la luarea
contactului
8. Prezenţă cheie 8D = cheie prezentă ACTIV la punere contact
dacă există o cheie codată.
NOTĂ: stările 8D, 9D, 10D
trebuie să fie ACTIV la o
funcţionare corectă
9. Primire cod cheie 9D = cod cheie primit ACTIV la punere contact
dacă cheia codată este în
format bun
10. Cod cheie corect 10D = cod cheie valid ACTIV la punere contact
dacă cheia codată este în
format bun și are codul corect
NOTĂ: pentru analiza
stărilor 8D, 9D, 10D contactul
se va pune când LED-ul
clipește(antidemaraj ACTIV)

82 - 36
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82

11. Recepţionare semnal telecomandă 11G =acţionaţi telecomanda RF ACTIV pentru 3 sec.
Indicaţie semnal primit dacă decodorul
primește semnalul
telecomenzii
12. Validare semnal telecomandă 11D =acţionaţi telecomanda RF ACTIV pentru 3 sec.
Indicaţie semnal bun dacă semnalul
recepţionat la decodor
este bun
13. Comunicare comutator blocare uși- 14G = blocare / deblocare ACTIV când UCE
UCE decodor decodor primește
comandă de la
comutator închidere
uși
14. Comunicare UCE decodor-actuatori 14D = acţionarea motoarelor ACTIV când UCE
de la uși (actuatori uși) decodor trimite
comandă blocare/
deblocare la actuatori
uși
15. Stare contacte uși 16G = contact deschidere ușă ACTIV când ușa
stg. faţă este deschisă.
16. Sincronizare telecomenzi în 17G = programare sau ACTIV când este în
desfășurare resincronizare TIR/TRF desfășurare procedura
de resincronizare
telecomenzi
17. Sincronizare telecomenzi RF 17D = programare TIR ACTIV când sincro-
neefectuată neefectuată nizare telecomandă
RF neefectuată
18. Programare cod cheie neefectuată 19G = programare cheie ACTIV când
neefectuată programarea cheii nu
s-a efectuat
19. Programare cod cheie validată 19D = programare cheie ACTIVcând validarea
neblocată programării cheii nu
s-a efectuat
20. Programarea primei chei 18G = memorizarea primei chei ACTIV când
programarea primei
chei este în
desfășurare.

82 - 37
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Generalităţi

PARTICULARITĂŢI GENERALITĂŢI

Pentru vehiculele echipate cu UCH nu mai Antidemarajul este comandat de un sistem de


există cod de depanare, dar un cod de reparaţie recunoaștere a cheii, al cărei cod are o evoluţie
este atribuit vehiculului în timpul fabricaţiei sale. aleatorie (cheie codată).
- Nu mai există numărul înscris în capul cheii,
- Vehiculul nu mai are menţionat pe factură la Antidemarajul este activ după câteva secunde
livrare codul antidemaraj . de la luarea contactului și poate fi vizualizat prin
Pentru toate intervenţiile la acest sistem, clipirea martorului luminos roșu situat pe tabloul
numărul codului de reparaţie va fi cerut la Vocea de bord.
Te hnică a Re ţelei DACIA (te lefon
0248500555). Atunci când vehiculul este fabricat, un cod de
12 caractere hexazecimale este afectat acestuia,
Pentr u cere rea numărului c odului, e ste pentru a face operaţional sistemul antidemaraj.
necesară furnizarea numărului VIN al
vehiculului și seria de fabricaţie. Acestea Codul de reparaţie va fi necesar după vânzare
permit operatorului identificarea exactă a pentru:
vehiculului pentru a furniza codul bun. - adăugarea altor chei,
- înlocuirea uneia sau mai multor chei,
Cheile de schimb sunt livrate necodate, fără - dezafectarea uneia sau mai multor chei (în
număr și fără insert metalic. cazul pierderii sau furtului, de exemplu),
- înlocuirea Unităţii Centrale Habitaclu.
Acest sistem poate funcţiona cu până la 4 chei
maxim. Telecomanda și bateria acesteia nu au NOTĂ: pentru obţinerea codului de reparaţie,
nici o influenţă asupra antidemarajului. este imperativă cunoașterea numărului de serie
al vehiculului.
Este posibilă, în cazul pierderii, a furtului, sau la
cererea clientului, dezafectarea uneia sau mai
multor chei ale vehiculului. Acestea pot fi
reatribuite aceluiași vehicul dacă va fi necesar.

ATENŢIE: la vehiculele echipate cu acest


sistem, este imposibilă înlocuirea mai multor
elemente (Unitate Centrală Habitaclu și chei)
în același timp. Aceste piese sunt vândute
necodate.

Ca urmare, în timpul înlocuiriilor, nu vafi posibilă


codarea acestor elemente dacă nici unul dintre
ele nu are în memorie codul de origine al
vehiculului (vezi tabelul de afectări)

Nu mai există modalitatea de ștergere a codului


memorat de elementele sistemului. Codul
programat nu mai poate fi șters.

82 - 38
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Generalităţi 82
DESCRIEREA SISTEMULUI

Cu acest sistem, antidemarajul este activat după


c â teva sec unde de la lua re a conta ctului
(mater ializa tă prin clipire a martorului roșu
antidemaraj).

Elementele componentele sunt: B


Capul cheii, echipat cu un circuit electronic
codat (A).

NOTĂ: bucșa decodoare nu este codată.


A
DEMONTARE - REMONTARE

Demontaţi semicochilele de sub volan,


extrageţi bucșa de pe contactorul pornire și
debranșaţi conectorul acesteia.

BRANȘAREA

OBSERVAŢIE: Electronica antidemarajului este


integrată în circuitul imprimat al telecomenzii.

Buc șa de c odoa re (B) situa tă în juru l


contactorului pornire, echipată cu un circuit
electronic ce are rolul de transmitere a codului
cheii la Unitatea Centrală Habitaclu.

Pin Denumire
1 Neutilizat
2 Masă
3 + După contact
4 Ieșire semnal

82 - 39
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Generalităţi

Unitatea Centrală Habitaclu

Pentru funcţia antidemaraj, Unitatea Centrală Habitaclu asigură următoarele funcţii:


- decodează semnalul cheii,
- dialoghează cu calculatorul de injecţie,
- pilotează martorul antidemaraj situat pe tabloul de bord,
- dialoghează cu testerul de diagnosticare.
Unitatea Centrală Habitaclu (C) este situată în stânga postului de conducere, fiind fixată pe partea
laterală a planșei bord, într-o cutie de protecţie.

Pentru demontare, consultaţi Capitolul 87

Martorul antidemaraj, situat pe tabloul de bord, utilizat pentru a semnala:


- activarea sistemului antidemaraj,
- nerecunoașterea cheii,
- un defect al sistemului,
- programarea unei chei.

82 - 40
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Generalităţi
82

DEMONTAREA UNUI CAP DE CHEIE DEMONTAREA UNUI CAP DE CHEIE


(FĂRĂ TELECOMANDĂ) (CU TELECOMANDĂ)

Puneţi capătul de cheie pe o masă, partea cu Cu ajutorul unei șurubelniţe mici, care va fi
insertul metalic fiind în jos. introdusă în fanta (E), se acţionează declipsînd
cu atenţie cele două părţi ale capului cheii.
Cu ajutorul unei șurubelniţe mici se acţionează
astfel încât vârful șurubelniţei să se sprijine pe
partea inferioară (D) a capului cheii. Aceasta va E
permite glisarea părţii superioare faţă de partea
inferioară.

82 - 41
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Generalităţi

Acest document prezinta diagnosticarea general aplicabilă la toate calculatoarele, pentru funcţia
antidemaraj.

Pentru a efectua diagnosticarea acestui sistem este deci absolut necesar să dispunem de elementele
următoare:
- manualul de reparaţii al vehiculului respectiv,
- schema electrică a funcţiei, pentru vehiculul respectiv,
- SDV-urile definite în rubrica “SDV-uri necesare”.

MODALITATE GENERALĂ DE DIAGNOSTICARE:

- Punerea în funcţiune a testerului CLIP, pentru a identifica sistemul cu care este echipat
vehiculul (identificarea familiei calculatorului, Nr de program, V diag…).
- Analizarea documentelor “diagnosticare” ce corespund sistemului identificat.
- Luarea în considerare a informaţiilor furnizate în capitolele Generalităţi.
- Citirea defectelor înregistrate în memoria ca lculatorului și exploatarea ca pitolului
“Interpretarea defectelor”.

Atenţie: fiecare defect este interpretat pentru un anume tip de memorizare (defect prezent, defect
memorat, defect prezent sau memorat). Controalele definite pentru tratarea fiecărui defect nu vor
fi deci aplicate pe vehicul decât dacă defectul declarat de tester este interpretat în document pentru
tipul său specific de memorizare. Tipul de memorizare trebuie avut în vedere la punerea în funcţiune
a testerului, după luarea și după punerea contactului.
Dacă un defect este interpretat în momentul în care este declarat “memorat”, condiţiile de aplicare
a diagnosticului figurează în capitolul “Recomandări”. Dacă condiţiile nu sunt îndeplinite, trebuie să
vă inspiraţi din diagnosticarea pentru controlul circuitului elementului avariat, căci pana nu mai este
prezentă pe vehicul. Aplicaţi aceeași modalitate atunci când un defect este declarat ca fiind memorat
de către testerul de diagnosticare, dar când nu este intrepretat în documentaţie decât sub forma de
defect “prezent”.

- Realizarea controlului de conformitate (punerea în evidenţă a eventualelor disfuncţionalităţi


nedeclarate încă prin autodiagnosticarea sitemului) și aplicarea diagnosticărilor potrivite
conform rezultatelor.
- Validarea reparaţiei (dispariţia “efectului client”).
- Exploatarea diagnosticului prin “Efectul client” dacă problema continuă să existe.

SDV-uri NECESARE PENTRU INTERVENTIE


- Tester de diagnosticare CLIP.
- Bornier electric ELE1622.
- Multimetru.

82 - 42
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Generalităţi
82
FUNCŢIONARE

Când sistemul antidemaraj este în funcţiune, led-ul roșu al antidemarajului clipește (semnal rar: o
clipire / sec).

După punerea contactului, codul cheii este transmis către Unitatea Centrală Habitaclu.

Dacă codul este recunoscut de către Unitatea Centrală Habitaclu, aceasta trimite calculatorului de
injecţie semnale codificate, iar led-ul antidemaraj se stinge.

Dacă semnalele emise de către Unitatea Centrală Habitaclu și decalculatorul de injecţie corespund,
Unitatea Centrală Habitaclu autorizează demararea motorului și injecţia se deblochează.

CAZURI PARTICULARE

Calculatorul de injecţie nu are nici un cod de referinţă în memorie: codul care este transmis de
UCH se înscrie în memorie.

Dacă nu există o coincidenţă a codurilor cheie / Unitate Centrală Habitaclu, sistemul ramâne
blocat iar LED-ul antidemaraj clipește (semnal rapid). Demararea vehiculului nu este autorizată.

ATENŢIE: când bateria este slab încărcată, căderea de tensiune provocată de solicitarea
demarorului poate reactiva antidemarajul. Dacă tensiunea este prea slabă, demararea este
imposibilă.

Recunoașterea cheilor în funcţionare normală

Martor antidemaraj
Vehicul protejat (fără + După contact) Martorul clipește lent (1 Hertz)
Cheie recunoscută, injecţie neprotejată Martorul aprins fix timp de 3 secunde, apoi stins
Cheie nerecunoscută Martorul clipește rapid (la 4 Hertzi)

82 - 43
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Generalităţi

GENERALITĂŢI
· Dacă se deblochează ușile și nici una dintre
Unitatea Centrală Habitaclu înlocuiește UCE ele nu este deschisă în următoarele 30
decodor. secunde, sistemul va rebloca în mod
Unitatea Centrală Habitaclu este situată sub automat ușile vehiculului (fără ca luminile
planșa bord, în partea stângă. de avarie să semnalizeze).
· Unitatea Centrală Habitaclu comandă
IMPORTANT iluminarea interioară a vehiculului. În cazul
La înlocuirea Unităţii Centrale Habitaclu, va în care se uită o plafonier ă apr insă,
fi ne c esa r să se c onfigure z e func ţiile Unitatea Centrală Habitaclu va întrerupe
corespunz ătoare nivelului de echipare a alimentarea după aproximativ 30 minute.
vehiculului, cu ajutorul testerului CLIP. · Versiunea “Echipament complet” comandă
stingerea progresivă a plafonierei după
ATENŢIE blocarea ușilor cu telecomanda.
Va fi imposibilă demararea atât timp cât nu se · Unitatea Centrală Habitaclu poate aprinde
va e fe ctua proc e dura de progr a ma re a lămpile de a varie în ca zul informaţiei
antidemarajului. “legatură șoc” provenind de la UCE airbag.
· Cheile de schimb sunt livrate necodate, deci
La înlocuirea unei Unităţi Centrale Habitaclu, nu au cod.
este necesar să se realizeze programarea și · Este posibil, în caz de pierdere, de furt al
configurarea corespunzătoare nivelului de cheii sau la cerere a clientului, să se
echipare al vehiculului. dezafecteze o cheie a unui vehicul. Aceasta
va putea fi reafectată pe același vehicul,
La înlocuirea sau adăugarea unei chei, este dacă va fi necesar.
necesară efectuarea procedurii de reafectare
a cheilor. ATENŢIE:
* Cu ac e st siste m, e ste imposibilă
Particularităţi sistem înlocuirea Unităţii Centrale Habitaclu
· Acest sistem poate funcţiona cu maximum și a cheilor în același timp. Aceste
4 te lecome nz i (Unita tea Ce ntrală piese sunt vândute necodate.
Habitaclu nu poate gestiona decât 4 coduri * Nu se poate șterge codul memorat de
diferite). elementele sistemului (Unitatea de
· Receptorul semnalului radiofrecvenţă este Control Habitaclu și calculatorul de
integrat în Unitatea Centrală Habitaclu. injectie). Codul memorat nu mai poate
· Butonul de închidere centralizată a ușilor fi șters.
este dezactivat atunci când ușile au fost
închise cu telecomanda.
· Bloc a re a și de bloc a re a ușilor p rin
telecomandă vor putea fi vizualizate prin
semnale ale luminilorde avarie (dacă toate
ușile sunt bine închise);
- blocare: 2 semnale
- deblocare: 1 semnal

82 - 44
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Generalităţi
82
INLOCUIRE ȘI CONFIGURARE

Piesele noi nu sunt codate. Odată montate pe vehicul, va fi deci necesară memorizarea unui cod
pentru a deveni funcţionale.

Pentru a efectua această procedură, este absolut necesar ca unele piese ale vehiculului să fie deja
corect codate (cu codul vehiculului).

Se va consulta tabelul de afectări.

ATENŢIE: dacă o piesa memorează codul, aceasta este afectată vehiculului respectiv și este
imposibil ca apoi să se șteargă acest cod sau să se memoreze un al doilea cod. Codul memorat
prima oară nu mai poate fi șters.

TABEL AFECTĂRI

INTERVENţIE STAREA ELEMENTELOR NECESITATE


DUPĂ Unitate Control Calculator COD DE
VÂNZARE Cheie REPARAţIE
Habitaclu Injecţ ie
Programare Unitate
nouă codată codată DA
Control Habitaclu
Afectare sau
codată nouă* - DA
suprimare cheie
Programare calculator
codată codată nouă NU
injecţie

* Cheia afectată unui vehicul trebuie sa fie nouă sau deja programată pe acel vehicul.

OBSERVAŢIE: aceasta poate fi programată pe vehicul, dar este neoperaţională (neafectată).

ATENŢIE: numai cheile prezentate cu ocazia efectuării acestei proceduri vor fi funcţionale.

82 - 45
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Generalităţi

Unitatea Centrală Habitaclu nouă nu este codată. Odată montată pe vehicul, va fi deci necesar să
memorizeze un cod pentru a deveni operaţională.
Pentru a efectua această procedură, este absolut necesar sa fiţi în posesia a cel puţin una din
vechile chei ale vehiculului, să cunoașteţi codul de reparaţie, iar calculatorul de injecţie trebuie
corect codat (consultaţi tabelul de afectări).

ATENŢIE: dacă Unitatea Centrală Habitaclu memorizează un cod, aceasta este afectată numai
acelui vehicul. Este imposibilă ștergerea codului sau memorarea unui alt cod.
IMPORTANT: numai cheile prezentate cu ocazia acestei proceduri vor deveni funcţionale, cu
condiţia:
- să fi fost deja codate pe acest vehicul;
- să fie noi (necodate).
OBSERVAŢIE: dacă se înlocuiește numai Unitatea Centrală Habitaclu, nu este necesar să se
facă nici o intervenţie la calculatorul de injecţie: acesta va păstra același cod antidemaraj.

PROCEDURA DE PROGRAMARE A CAZURI SPECIALE


UNITĂŢII CENTRALE HABITACLU
Dacă pe ecran se afișează:
Cu ajutorul testerului CLIP:
Intra ţi în dia log c u sistemul “Codul după-vânz ar e intr odus nu
“Antidemaraj”. corespunde cheii prezentate. Verificaţi dacă
În meniul “Modul de comandă”, “Comandă aţi intr odus c odul c or e ct și dac ă a ţi
spe cific ă”, se va lide az ă linia “SC027: prezentat o cheie a vehiculului”: codul nu
programare Unitate Centrală Habitaclu”. corespunde cheii vehiculului sau aţi folosit o hc eie
Testerul afișează “Scoateţi cheia din nouă.
contactorul antifurt”.
Testerul afișeaz ă “Introduceţi codul “Unitatea Centrală Habitaclu nu este goală.
după-vânzare”. Cu contactul luat, se introduce De maraţi pr oc edur a de pr ogr amar e a
c odul sec re t după -vâ nz are (12 ca ra ctere cheilor”: Unitatea Centrală Habitaclu este deja
hexazecimale), apoi se validează. codată pe acest vehicul.
Dacă formatul codului este corect, testerul
a fișe az ă “Intr oduc eţi o c he ie de ja “Eșe c progr amar e Unitate Ce ntr ală
programată pe vehicul, puneţi contactul și Habitac lu, c heie ne utiliz abilă pe ac est
apoi validaţi” iar procedura de programare vehicul”: codul cheii nu corespunde codului scris
este în curs. (cheia aparţine unui vehicul dintr-o altă gamă).
Te sterul afișe az ă “UCH progr amat.
De mar aţi proc edura de progr amar e a
cheilor.” iar Unitatea Centrală Habitaclu este
codată. În acest moment trebuie să se intre în
modul de programare cheie, pentru a afecta
celelalte chei (maximum patru). Pot trece mai
multe secunde înainte de apariţia acestui mesaj.
ATENŢIE: intrevalul ma xim între fieca re
operaţie este de 5 minute, în caz contrar
procedura se anuleazæ.

82 - 46
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Generalităţi
82
PROCEDURA DE PROGRAMARE UNITATE CENTRALĂ HABITACLU

Se intră în dialog cu sistemul


“Antidemaraj”

Se selectează meniul “Modul comandă” și


“Comandă specifică”.
Se selectează comanda “SC027 Programare
Unitate Centrală Habitaclu”.

Testerul afișează:
“Scoateţi cheia din contactorul antifurt”.

Codul poate fi introdus numai


Testerul afișează: atunci când contactul este luat.
“Introduceţi codul după vânzare”.

Introduceţi codul (12 caractere


hexazecimale, cu majuscule).

Dacă testerul afișează:


“Unitatea Centrală Habitaclu
nu este goală. Demaraţi
Testerul afișează: procedura de programare a
“Introduceţi o cheie deja programată cheilor”.
pe vehicul”.

Unitatea Centrală Habitaclu este


Inseraţi o cheie ce aparţine vehiculului deja codată pe acest vehicul.
și puneţi contactul.
Procedura nu poate fi efectuată
cu o cheie nouă.

82 - 47
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Generalităţi

Dacă testerul afișează:


“Codul după vânzare nu
corespunde cheii
prezentate. Verificaţi dacă
aţi introdus codul corect
și dacă aţi prezentat o
cheie a vehiculului”.

Codul tastat nu corespunde cheii


vehiculului, cheia nu aparţine
acelui vehicul sau este nouă.

Dacă testerul afișează:


“Eșec la programare
UCH. Cheie neutilizabilă
pe acest vehicul”.
Codul cheii nu corespunde cu
codul tastat (cheia aparţine unui alt
vehicul).

82 - 48
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Generalităţi
82
PROCEDURA DE AFECTARE A după ca re puteţi ieși din proce dura de
CHEILOR reafectare.
ATENŢIE: intervalul ma xim admis între
IMPORTANT: dacă nu sunt disponibile toate fiecare operaţie este de 5 minute, în caz contrar
cheile, va fi nece sar să se efectueze ulterior procedura este anulată.
procedura de reafectare cu toate cheile. Testerul va afișa în acest caz mesajul:
Se intră în dialog cu sistemul “Antidemaraj”. “Condiţii de e xe cuţie nesatisfăc ute ”.
În meniul “Modul de comandă”, “Comandă Acest mesaj apar e de a se meni în ca z ul
specifică”, validaţi linia “SC028: Programare pierder ii dialogului cu Unitatea Centrală
cheie”. Habitaclu sau a întreruperii alimentării de la
Te sterul afișe a ză : “Sc oate ţi c heia din baterie.
contactorul antifurt”.
Testerul afișează ”Introduceţi codul după- CAZURI SPECIALE
vânzare”.
Cu contactul luat, introduceţi codul secret Dacă testerul afișează:
după-vânzare (12 caractere hexazecimale) și
validaţi-l. ”Unitatea Centrală Habitaclu este goală.
Te sterul a fișe az ă “Ate nţie . Cheile Lansaţi pr oc edura de pr ogr amar e a
neprezentate nu vor mai fi active. Relansaţi Unităţii Centrale Habitaclu”atunci Unitatea
procedura pentru a le reafecta”: programarea Centrală este nefolosită. Este imposibil să se
este în curs de desfășurare. afecteze chei la o Unitate Centrală Habitaclu
Testerul afișeaz ă: “Introduceţi cheia în necodată.
contactorul antifurt și puneţi contactul, apoi
validaţi”: puneţi contactul cu o cheie a vehiculului “Condiţii de e xe cuţie nesatisfăc ute ”,
sau cu o cheie nouă. atunci codul introdus este incorect; verificaţi
Pe ecran se afiseaza: “Nr. chei programate apoi reluaţi operaţiunea de tastare a codului.
1” și “Scoateţi cheia din contactorul antifurt,
apoi validaţi”. Dacă cheia nu corespunde Unităţii Centrale
Testerul propune “Doriti să programaţi o Habitaclu a vehiculului respectiv, testerul
altă cheie?”. afișează “Procedură intreruptă: atenţie,
Pentru a afecta cheile suplimentare, puneţi cheile afectate vehiculului sunt cele care
contactul câteva secunde cu celelalte chei ale e r au afe c tate înainte de înc epe re a
vehiculului ce trebuie afectate (maximum patru), procedurii. Cheile pre zentate înainte de
apoi validaţi. întreruperea procedurii nu mai sunt goale
Pe ec ra n se afișe a ză “2, 3, 4 c he i și nu mai pot fi afectate decât acestui
pr ogr amate ” și “Sc oate ţi c heia din vehicul”.
contactorul antifurt”.

ATENŢIE: acestea trebuie sa fie cheile vechi


ale vehiculului sau chei noi necodate.

Testerul afișeaz ă “Înscriere a datelor în


memorie”, Unitatea Centrală Ha bitaclu este
codată și cheile sunt afectate.
Acest mesaj va fi afișat pentru câteva secunde,

82 - 49
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Generalităţi

PROCEDURA DE AFECTARE A CHEILOR

Se intră în dialog cu sistemul


“Antidemaraj”.

Se selectează meniul
“Modul comandă” și
“Comandă specifică”.
Se validează linia “SC 028:
Programare cheie”.

Testerul afișează “Scoateţi


cheia din contactorul
antifurt”.
Procedura trebuie efectuată
numai când contactul este luat.
Testerul afișează “Introduceţi
codul după vânzare”.
Dacă testerul afișează:
“Unitatea Centrală Unitatea Centrală Habitaclu
Habitaclu este goală. este nouă. Este imposibil să
Lansaţi procedura de afectaţi cheile la o Unitate
programare a Unităţii Centrală Habitaclu necodată.
Centrale Habitaclu”.
Scrieţi codul (12 caractere
hexazecimale cu
majuscule) și apoi validaţi.
Codul este introdus greșit sau
Testerul afișează “Condiţii este incorect.
de execuţie nesatisfăcute”. Verificaţi apoi rescrieţi codul.

82 - 50
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Generalităţi
82
Te sterul a fișe az ă : “Ate nţie .
Cheile nepreze ntate nu vor
mai fi active. Relansaţi
procedura pentru a le reafecta”. Această procedură permite
dezafectarea unei chei, în cazul
pierderii ei, de exemplu.
Testerul afișează: “Introduceţi
cheia în contactorul antifurt,
puneţi contactul, apoi
validaţi”.

Introduceţi o cheie în contactorul


antifurt. Cheia trebuie să fi nouă
sau să aparţină acestui vehicul.
Dacă testerul afișează:
“ Procedură întreruptă:
Testerul afișează: “1 cheie atenţie, cheile afectate
programată”, “Scoateţi cheia vehiculului sunt cele care
din contactorul antifurt, apoi erau afectate înainte de Cheia nu corespunde
validaţi”. lansarea procedurii. Cheile Unităţii Centrale
prezentate înainte de Habitaclu a acestui
întreruperea procedurii nu vehicul.
Testerul afișează: “Doriţi să mai sunt goale și nu pot fi
programaţi o altă cheie?” afectate decât acestui
vehicul”.

Introduceţi o altă cheie nouă


sau aparţinând acestui vehicul în
contactorul antifurt.

Testerul afișează: “2, 3, 4 chei


programate” apoi “Scoateţi
cheia din contactorul antifurt,
apoi validaţi”. Vehiculul poate utiliza maximum
4 chei.

Testerul afișează: “Înscrierea


datelor în memorie”.

Cheile sunt afectate vehiculului.


Controlaţi dacă vehiculul
pornește și dacă ușile se
blochează cu toate cheile.

82 - 51
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Generalităţi

CODAREA CALCULATORULUI DE INJECŢIE

Calculatorul de injecţie este livrat necodat. Deci va fi necesar să memoraze codul sistemului
antidemaraj, în momentul montării sale, pentru a autoriza pornirea vehiculului.

Este suficient să puneţi contactul timp de câteva secunde, fără a porni motorul. Se ia contactul, iar
funcţia antidemaraj va fi asigurată după câteva secunde (LED-ul roșu antidemaraj clipește).

ATENŢIE:
Cu ajutorul acestui sistem antidemaraj, vehiculul își păstrează codul propriu antidemaraj pe toată
durata existenţei sale. În plus, acest sistem nu dispune de cod de depanare. În consecinţă, este
interzis să se efectueze probe cu calculatoare de injecţie împrumutate din depozit, care trebuie apoi
restituite. Codul memorat de calculatorul de injecţie nu mai poate fi șters.

82 - 52
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Interpretare defecte 82

DF055 CIRCUIT LINIE CODATĂ


PREZENT
SAU
MEMORAT

RECOMANDĂRI Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat:


- defect declarat prezent la punerea contactului (+După contact).

Controlaţi branșarea și starea conectorului cu 40 de pini EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu.


Dacă este necesar, se remediază conectorul.

Verificaţi continuitatea și izolarea legăturii:


conector EH1 cu 40 de pini Unitate Centrală Habitaclu pinul B36 calculator injecţie
(consultaţi schema electrică a motorizării corespunzătoare)
Dacă este necesar, se remediază.

Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni.
DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate.

82 - 53
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Interpretarea defectelor

DF069 LEGĂTURA UCH BUCȘĂ ANTIDEMARAJ


PREZENT CC.0: Scurcircuit la masă
SAU CC.1: Scurtcircuit la +12V
MEMORAT

RECOMANDĂRI Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat:


- defectul declarat prezent la punerea contactului (+După contact).

Controlaţi branșarea și starea conectorului bucșei.


CC.0
Dacă este necesar, remediaţi conectorul.

Controlaţi branșarea și starea conectorului cu 40 pini EH1 al Unităţii


Centrale Habitaclu.
Remediaţi conectorul dacă este necesar.

Debranșaţi conectorul bucșei și verificaţi alimentarea corectă cu +12V


la pin 3 conector bucșă.
Remediaţi dacă este necesar.

Verificaţi continuitatea și izolarea legăturii între:


cutia siguranţe habitaclu F04 (15A) pin 3 bucșă
Remediaţi dacă este necesar.

Controlaţi branșarea și starea conectorului bucșei.


CC.1
Remediaţi starea conectorului dacă este necesar.

Controlaţi branșarea și starea conector 40 pini EH1 al Unităţii Centrale


Habitaclu.
Remediaţi conectorul dacă este necesar.

Verificaţi continuitatea legăturilor între:


masă pin 2 bucșă
conector 40 pini EH1 al UCH pin A16 pin 4 bucșă
Remediaţi dacă este necesar.

Aplicaţi recomandarea.
DUPĂ REPARAţIE Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni.
Ștergeţi defectele memorate.

82 - 54
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Control de conformitate
82

Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după un control complet


cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control
RECOMANDĂRI de conformitate nu sunt indicate decât cu titlu informativ.
Condiţia de executie: motor oprit, contact pus.

Nr. Funcţia Parametrul sau starea Vizualizare Diagnostic


crt. Control sau acţiune și observaţii

ET154: prezenţă + 12 Dacă apar probleme:


1 Alimentare V după contact DA consultaţi diagnosticul
stării ET154.

PR065: număr chei 2 chei la vehicul nou;


programate programare până la Nimic de semnalat.
4 chei după vânzare

ET002: Cod cheie Starea DA la Dacă apar probleme:


primit punerea contactului consultaţi diagnosticul
stării ET002.
2 Antidemaraj ET003: Cod cheie valid Starea DA la Dacă apar probleme:
punerea contactului consultaţi diagnosticul
stării ET003.
ET017: Antidemaraj Dacă apar probleme:
activ NU consultaţi diagnosticul
stării ET017.

ET130: LED Dacă apar probleme:


antidemaraj STINS consultaţi diagnosticul
stării ET130.

ET110: Unitatea Da că sta rea “ Unitate


3 Programare Centrală Habitaclu goală NU Centrală Habitaclu goală”
este DA vezi procedura
de programare.

82 - 55
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Control de conformitate

TEST STĂRI

Este posibil ca la controlul anumitor stări, să se identifice o pană a vehiculului, datorită diferitelor
informaţii furnizate.

ET154: Prezenţă + 12V după contact


ET002: Cod cheieprimit
ET003: Cod cheie valid
ET017: Antidemaraj activ

Dac ă ET154 stare activă


ET002 stare la DA - controlaţi injecţia cu testerul și verificaţi dacă
ET003 stare la DA calculatorul de injecţie nu este blocat
ET017 stare la NU

Dac ă ET154 stare activă - Cheia codată nu apartine vehiculului


ET002 stare la DA
ET003 stare la NU - Dacă cheia aparţine vehiculului, este necesar să se
ET017 stare la DA efectueze o reafectare a cheilor
- Daca cheia nu funcţionează totuși, înlocuiţi-o

Dac ă ET154 stare activă - Cheia este scoasă din funcţiune sau nu aparţine gamei
ET002 stare la NU vehiculului
ET003 stare la NU
ET017 stare la DA

82 - 56
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Interpretarea stărilor
82

ANTIDEMARAJ ACTIV
ET017

Starea antidemaraj activ trebuie să devină inactiv la +După contact.


RECOMANDĂRI Starea antidemaraj trebuie să fie activ atunci când cheia nu este în
contact.

ET017 ACTIV cu toate că există: o cheie în contactul de pornire și +După contact.

Verificaţi dacă nu există vreun defect înainte de a trata această stare.

Verificaţi ca starea ET154 “+12 volţi după contact” să fie ACTIV cu contactul pus.
Trataţi starea ET154 dacă este “INACTIV” cu contactul pus.

Verificaţi starea ET002 “cod cheie primit” și starea ET003 ”cod cheie valid” cu
contactul pus.
Dacă stările ET002 și ET003 sunt “DA”, efectuaţi diagnosticarea calculatorului de injecţie.
Dacă starea ET002 este “NU”, trataţi cu prioritate această stare.
Dacă starea ET002 este “DA” și starea ET003 este “NU”, trataţi cu prioritate ET003.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

82 - 57
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Interpretarea stărilor

PREZENŢĂ + 12 V DUPĂ CONTACT


ET154

RECOMANDĂRI Nimic de semnalat.

ET154 INACTIV cu contactul pus.

Efectuaţi un control al siguranţei F13 (25A) în cutia siguranţe habitaclu.


Verificaţi cu ajutorul unui multimetru prezenţa +12 volţi cu contactul pus, la nivelul soclului
siguranţei.
Remediaţi, dacă este necesar.

Verificaţi cu ajutorul unui multimetru prezenţa +12 volţi cu contactul pus la pinul A3 al
conectorului P1 al Unităţii Centrale Habitaclu.
Dacă tensiunea este prezentă, înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu.

Dacă tensiunea este absentă, asiguraţi continuitatea și izolarea la masă între pinul A3 al
conectorului P1 al Unităţii Centrale Habitaclu și siguranţa F13 (25A) din cutia de
siguranţe din habitaclu.
Remediaţi, dacă este necesar.

ET154 ACTIV cu contactul luat.

Verificaţi cu ajutorul unui multimetru absenţa +12 volţi cu contactul luat la nivelul soclului
siguranţei F13 din habitaclu.
Remediaţi, dacă este necesar.

Dacă tensiunea este absentă, înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

82 - 58
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Interpretarea stărilor
82

COD CHEIE PRIMIT


ET002

Verificaţi ca nici un defect să nu fie prezent sau memorat.


Starea va fi declarată “DA” la punerea contactului (+După contact) cu
RECOMANDĂRI o cheie validă.
Dacă starea rămâne la “NU”, înainte de orice altă intervenţie, incercaţi
cu o altă cheie aparţinând vehiculului.

ET002 este NU : când contactul este pus cu o cheie apartinând vehiculului.

Verificaţi ca starea ET154 “prezenţă +12 volţi după contact”, să fie activă cu contactul pus.

Îndepărtaţi orice obiect metalic prezent pe brelocul de chei și mai încercaţi o dată.

Puneţi contactul cu cheia unui alt vehicul, schimbând insertul metalic al cheii:
Dacă starea “COD CHEIE PRIMIT” trece la “DA”, înlocuiţi cheia vehiculului.
Dacă starea “COD CHEIE PRIMIT” rămâne la “NU”, verificaţi conexiunea între
bucșa decodoare și Unitatea Centrală Habitaclu.

Înlocuiţi bucșa decodoare.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

82 - 59
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Interpretarea stărilor

COD CHEIE VALID


ET003

Starea va fi declarată “DA” la punerea contactului (+După contact) cu


RECOMANDĂRI o cheie aparţinând vehiculului.
Dacă starea rămâne la “NU”, înainte de orice altă intervenţie, încercaţi
cu o altă cheie aparţinând vehiculului.

ET003 este NU cu toate că contactul este pus cu o cheie aparţinând vehiculului și a


faptului că codul cheii este primit.

Verificaţi dacă starea ET154 “prezenţă +12 volţi după contact” este activă cu contactul
pus.
Procedaţi la o reafectare a cheilor, utilizând codul după-vânzare.
Dacă problema persistă, înlocuiţi cheia defectă a vehiculului.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

82 - 60
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Interpretarea stărilor
82

MARTOR ANTIDEMARAJ
ET167

Starea «antidemaraj activ» trebuie să treacă la NU după punerea


RECOMANDĂRI contactului.
Starea «antidemaraj activ» trebuie sa devină DA după 10 secunde de la
luarea contactului.

Controlati branșarea și starea conectorului de la tabloul de bord.


Remediaţi, dacă este necesar.

Controlaţi branșarea și starea conectorului cu 40 de pini EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu.


Remediaţi, dacă este necesar.

Verificaţi continuitatea și izolarea legăturii:


pin A32 conector EH1 cu 40 pini al UCH pin 6 conector negru tablou de bord
Remediaţi, dacă este necesar.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

82 - 61
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare - Algoritm localizarepană

RECOMANDĂRI Nu consultati aceste informaţii decât după un control complet cu testerul


CLIP.

NU EXISTĂ COMUNICARE CU CALCULATORUL _______________________ALP1

82 - 62
AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ
Diagnosticare - Algoritm localizarepană
82

Nu există comunicare cu calculatorul.


ALP1

RECOMANDĂRI Nimic de semnalat.

Verificaţi comunicarea testerului CLIP cu un calculator de pe un alt vehicul.

Verificaţi:
- conexiunea dintre testerul CLIP și priza de diagnosticare (verificaţi starea cablului).
- Siguranţele motor și habitaclu.

Verificaţi prezenţa +12 volţi înainte de contact la pinul 16, a +12 volţi după contact
la pinul 1 și a masei la pinii 4 și 5 ai prizei de diagnosticare.
Remediati, daca este necesar.

Branșaţi bornierul și verificaţi izolarea, continuitatea și absenţa rezistenţei parazite la


conexiunile:
Pin A3 al UCH conector P1 cu 15 pini cutia siguranţe
Pin 22 al UCH conector EH1 cu 40 pini + după contact
Pin A1 al UCH conector P1 cu 15 pini masă
Pin 34 al UCH conector EH1 cu 40 pini pin 7 priză diagnosticare (linia K)
Remediaţi, dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi funcţionarea sistemului.

82 - 63
TABLOU DE BORD
Tablou de bord fără turometru
83

83 - 1
TABLOU DE BORD
83 Descrierea tablou de bord cu turometru

83 - 2
TABLOU DE BORD
Dispunere conectori (toate tipurile)
83

Conector A (alb) Conector B (maron)

Pin Denumire Pin Denumire


1 Martor semnalizare stânga 1 Semnalvitezăvehicul
2 Martor lumini de întâlnire 2 Semnal turaţie motor
3 Martor lumini de drum 3 Liber
4 Martor dezaburire lunetă 4 Liber
5 Liber 5 + După contact
6 Liber 6 Martor centură securitateconducător
7 Liber 7 Martor OBD
8 + Lămpi de poziţie 8 Liber
9 Indicator temperatură apă 9 Liber
10 Liber 10 + După contact

Conector C (negru) Conector D (gri)

Pin Denumire Pin Denumire


1 Liber 1 Masă
2 Liber 2 Liber
3 Liber 3 Liber
4 Martor frână mână / ICP sistem frânare 4 Liber
5 Liber 5 Alertă temperatură apă
6 Martor antidemaraj 6 Alertă presiuneulei
7 - Transmiţătornivel carburant 7 Martor încărcare baterie
8 Semnalnivel carburant 8 Martor lampă ceaţă
9 Liber 9 Martor faruri ceaţă
10 + Baterie 10 Martor semnalizare dreapta

83 - 3
TABLOU DE BORD
83 Înlocuire tablou de bord

DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Cu o șurubelniţă TORX20se demontează cele3 șuruburi carefixeazăsemicochilelevolanului.
Se declipseazăsemicochilelevolanului și se îndepărtează.
Cu o cheie TORX20 (în formă de “L”) se demonteazășuruburilede fixare laterală a planșei
bord superioare.
Cu o șurubelniţă TORX 20 se demontează cele două șuruburi de fixare frontală a planșei
bord superioare.
Se dezagrafează planșabord superioarădin cele trei agrafede fixarede pe traversainferioară
parbriz.
Se demonteazăradiocasetofonul (dacă automobiluleste prevăzut cu radiocasetofon) de pe
planșa bord superioară: se apasă clipsurile laterale ale acestuia și se extrage din planșa bord
superioară. Se debranșeazăconectorul anteneiși cei 2 conectori ai radiocasetofonului.
Se debranșeazăconectorul comutatorului închidere centralizată (dacăautomobilulesteprevăzut
cu închidere centralizată).
Se îndepărtează planșabord superioară către partea dreaptă a automobilului.
Cu o șurubelniţăTORX20 se demonteazășuruburile care fixeazătabloul de bord pe planșa
bord inferioară.
Se debranșeazăcei 4 conectori ai tablouluide bord. Reţineţiidentificarea poziţieide montaj
a conectorilor.
REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiilor de la demontare.
Faceţiprobe funcţionale tabloului debord.

OBSERVAţIE: După rebranșarea bateriei se va reprograma ceasul, iar la


automobileleechipate cu radio programabil, se va reintroduce codul radio.

83 - 4
TABLOU DE BORD
Traductor viteză
83

Tabloul de bord (vitezometru, totalizator kilometri) și avertizorul limită viteză* primesc


informaţiavitezeiautomobilului de la un traductor electronic.
Această informaţieeste de asemeneautilizată de calculatorul (UCE) injecţie.

Conector
Pin Denumire
A Alimentare după contact(+DC)
B1 Semnalvitezăautomobil
B2 Masă

* Pentru vehiculelecu avertizorlimităviteză.

83 - 5
TABLOU DE BORD
83 Transmiţător nivel carburant

SDV specializat necesar

MOT 1397 Cheie de demontare a piuliţei ansamblului transmiţător nivel carburant

Ansamblul transmiţător nivel carburant este montat pe rezervor. Demontarea acestuia nu


necesitădemontarearezervorului.
IMPORTANT:
În momentul intervenţiilor la transmiţătorul nivelcarburant, respectaţi următoarele
precauţii:
- nu fumaţi;
- nu vă apropiaţi cu flacără deschisă sau cu un obiectincandescent în zona de lucru.
C2
Conector Pin Denumire
A1 - Transmiţătornivel carburant
B1 Semnalnivel carburant
C1 Alimentare + pompă carburant
C2 Masă pompă carburant
A1 B1 C1

Încercări electrice - transmiţător nivel carburant

POZIŢIEINDICATORNIVEL Rezistenţa măsurată între


CARBURANT LA BORD pinii A1 și B1 (Ù)
4/4 0 - 10
3/4 aproximativ55
1/2 110 ± 10
1/4 aproximativ190
0 280 ± 20
alertănivel minim 260 ± 10

83 - 6
TABLOU DE BORD
Senzor temperatură apă 83

FUNCţIONARE

Senzorul temperatură apă (1) transmitela calculatorul de injecţieinformaţiade temperatură


a apei, iar o altă informaţie este transmisă la aparatul indicator de pe tabloul de bord, care va
indica temperatura apei.

Încercări electrice - senzor temperatură apă

POZIŢIEINDICATOR Rezistenţa măsurată între


TEMPERATURĂ APĂ pinul A și masa automobilului (Ù)

60°C 483 ± 30
95°C 150 ± 15
110°C 97 ± 15

NOTĂ:
Valorile de mai sus au fost înregistrate la creșterea temperaturii apei.

MARTORUL PRESIUNE ULEI RĂMÂNE APRINS


DUPĂ PORNIREA MOTORULUI

83 - 7
TABLOU DE BORD
83 Arbore localizare pene

Da Se verificăpresiuneauleiului. Nu
Presiunea este corectă?

Se înlocuiește Existădefecţiuneîn circuitul de


manocontactul. ungere. Remediaţi.

MARTORUL PRESIUNE ULEI NU SE APRINDE LA


PUNEREA CONTACTULUI

Se pune firul de la manocontactla masa


Da automobilului. Nu
Martorul presiuneulei se aprinde?

Se înlocuiește Da Beculmartorului presiune


Se înlocuieștebecul.
manocontactul. ulei este ars?
Nu

Se verifică traseulde
alimentare albecului și se
remediază.
INDICATORUL NIVEL CARBURANT ARATĂ MEREU PLIN

Se înlocuieștetransmiţătorulnivel Da Se debranșeazăconectorultransmiţătorului nivel


carburant.
carburant.
Indicatorul revine la zero?
Nu
Rezistenţafaţă de masaautomobiluluia pinului
Nu
Se înlocuieștetabloul de bord. B1 al conectoruluitransmiţătornivel carburant
este zero?
Da

Cablajuleste defect. Remediaţi.

83 - 8
TABLOU DE BORD
Arbore localizare pene 83
INDICATORUL NIVELCARBURANT NU INDICĂ CORECT

Se debranșeazăconectorul
Da Nu
transmiţătoruluinivel carburant.
Indicatorul revine la zero?

Se pune la masa
automobilului pinul B1 al Da Se înlocuiește
conectoruluitransmiţător transmiţătorul nivel
carburant. Rezistenţa faţă de masa
nivel carburant.Indicatorul
automobilului a pinuluiB1 al
arată plin?
Nu conectoruluitransmiţător
nivel carburant estezero?
Traseulîntre pinul B1 al conectorului Da
transmiţătornivel carburant și pinul 8 al
conectorului C al tablouluide bord este Se înlocuieștetabloul Cablajuleste defect.
întrerupt. Remediaţi. de bord. Remediaţi.

83 - 9
COMANDĂ - SEMNALIZARE
Mecanism antivol
84

MECANISM ANTIVOL
(COMUTATOR PORNIRE - APRINDERE)

Mecanismul antivol este amplasat în dreapta coloanei de direcţie și servește la comanda


demarorului,la conectarea și deconectarea instalaţieielectrice, având în acelașitimp prevăzut și
un sistem de blocare a direcţiei, cu zăvor antifurt.
DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se demonteazăcele 3 șuruburi TORX20 care fixează semicochilelevolanului.
Se declipseazăsemicochilelevolanului și se îndepărtează.
Se debranșeazăconectorul bucșeiantidemaraj.
Se demonteazăbucșa antidemaraj (1) situatăîn jurulmecanismului antivol.
Se debranșeazăconectorii (2) ai mecanismuluiantivol.
Cu o șurubelniţăîn cruce se demonteazășurubul (3) de fixarea mecanismuluiantivol.
Se poziţioneazăcheia de contactîn poziţiade mai jos și se apasă știftul mobil (4) de reţinere
și eliberare a mecanismului antivol.
Se extrage mecanismulspre înapoi.
REMONTARE
Se poziţioneazăcheia de contact înpoziţiade mai jos și se apasă știftul mobil (4).
Se monteazămecanismulîn locașulsău, fixându-l cu ajutorulștiftului mobil și al șurubului (3).
Se branșeazăconectorii (2) ai mecanismuluiantivol.
Se poziţioneazăși se monteazăbucșa antidemaraj (1) în jurulmecanismuluiantivol.
Se branșeazăconectorul bucșeiantidemaraj.
Se montează semicochilelevolanului.
Se branșează borna (-) a bateriei.
Se verificăfuncţionarea mecanismuluiantivol.

84 - 1
COMANDĂ - SEMNALIZARE
84 Modul de comandă sub volan

Ansamblulcomandă sub volan și contactorul rotativ inclusîn acesta nu se pot separa.


DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se pune direcţiala punctul mediu (poziţiade mers în linie dreaptă a automobilului).
Se declipsează perna centrală volan.
Se demonteazășurubul de fixare volan.
Se demonteazăcu atenţie volanul astfel încât să nu se deterioreze conectorul “panglică”al
contactorului rotitor; asiguraţi-vă căroţile sunt în poziţiade mersîn linie dreaptăa automobilului.
Se demonteazăcele 3 șuruburi TORX20 care fixează semicochilelevolanului.
Se declipseazăsemicochilelevolanului și se îndepărtează.
Se debranșeazăconectorul manetei ștergătoruluiparbrizși conectorulmanetei comandă lumini
și semnalizare direcţie.
Se slăbește șurubul (1) deblocând ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al
coloaneide direcţie.
Se extrage ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al coloaneide direcţie.
REMONTARE
Asiguraţi-vă că roţile sunt în poziţiade mers în linie dreaptă a automobilului.
Se poziţionează ansamblul comandă sub volan astfel încât după remontarea celor două
semicochileale volanului maneteleansamblului să fie aliniate cu tabloul de bord și cu planșa bord.
Se rebranșeazăconectorulmanetei ștergătoruluiparbriz și conectorul maneteicomandă lumini
și semnalizare direcţie.
Se clipseazăsemicochilelevolanului. Se monteazășuruburile carefixeazăsemicochilele.
Se strânge șurubul (1) astfel încât să blocheze ansamblul comandă sub volan pe coloana
direcţie. Această operaţie este facilitată de un decupaj din semicochila inferioară ce permite
accesulla șurubul (1).
Se montează cu atenţie volanul astfel încât să nu deterioraţi conectorul “panglică” al
contactorului rotitor; volanul are o zonă fără caneluri care trebuie să corespundă cu zona fără
caneluri de pe coloana direcţie.Volanul trebuie să intre ușor în caneluri.
Se înlocuieșteșurubul de fixare(TORX50) volan după fiecaredemontare(șurub preîncleiat)
și se strânge (cuplul de strângere 4,4 daN.m). Se clipsează perna centrală volan.
Se rebranșează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionarea comenzii sub volan.

84 - 2
COMANDĂ - SEMNALIZARE

Modul de comandă sub volan


84
Ansamblul comandă sub volan și contactorul rotativ inclus în acesta nu se poate separa.
Contactorulrotativ asigură legăturaelectrică dintrecoloana de direcţieși volan.Acestcontactor
esteconectatcu cablajul faţăprin conductoare lipite în formăde panglicăce arelungimea prevăzută
pentru asigurarea a 5 rotaţiiale volanului (limitat de bracarea roţilor plus una de siguranţă).
DEMONTARE
ATENţIE!
Este interzisă manipularea sistemului pirotehnic (airbag) în apropierea unor surse
de căldură sau de foc deschis deoarece există riscul declanșării nedorite a sistemului.
IMPORTANT!
De fiecare dată când se demontează volanul este strict necesară debranșarea
conectorului pernei (airbag) (1). Perna airbag este prevăzută cu un conector care se
pune în scurtcircuit atunci când aceasta este debranșată pentru evitarea tuturor
declanșărilor nedorite.
Blocaţi U.C.E airbag cu ajutorul testerului CLIP (vezi capitolul88 “Blocare U.C.E. airbag”).
Martorul airbag de pe tabloul de bord se aprinde.
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se pune direcţiala punctul mediu (poziţiade mers în linie dreaptă a automobilului).
Se demonteazăcele două șuruburi TORX20 de fixare a pernei airbag a volanului.
Se debranșează conectorul pernei airbag (1).
Se demonteazășurubul de fixare volan.
Se demontează cu atenţie volanul astfel încât să nu deterioraţi conectorul “panglică” al
contactorului rotitor; asiguraţi-văcă roţilesunt în poziţiede mers în linie dreaptă a automobilului.
Se demonteazăcele 3 șuruburi TORX20 care fixeazăsemicochilelevolanului.
Se declipseazăsemicochilelevolanului și se îndepărtează.
Se debranșeazăconectorul maneteiștergătorului parbriz,conectorulmanetei comandă lumini
și semnalizare direcţieși conectorul comutatorului rotativ.
Se slăbește șurubul (2) deblocând ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al
coloaneide direcţie.
Se extrage ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al coloaneide direcţie.
ATENţIE!
Este interzisă schimbarea poziţiei contactorului rotativ după demontarea
ansamblului comandă sub volan deoarece există riscul deteriorării acestuia.
Comanda sub volan - reper nou - este prevăzută cu o bandă adezivă pretăiată lipită pe
contactorul rotativ și pe corpul comenzii sub volan care nu permite rotirea nedorită a
contactorului rotativ până la montarea acestuia pe conul de fixare al coloanei de direcţie.

84 - 3
COMANDĂ - SEMNALIZARE
84 Modul de comandă sub volan

REMONTARE
Asiguraţi-vă că direcţiaeste la punctul mediu (roţile sunt în poziţiade mers în linie dreaptă a
automobilului).
Se poziţionează ansamblul comandă sub volan astfel încât după remontare cele două
semicochile ale volanului manetele ansamblului să fie aliniatecu tabloul de bord și cu planșa bord.
Se rebranșeazăconectorul maneteiștergător parbriz, conectorul maneteicomandă lumini și
semnalizare direcţieși conectorul contactoruluirotativ.
Se clipseazăsemicochilelevolanului.
Se strânge șurubul (2) astfel încât să blocheze ansamblul comandă sub volan pe coloana
direcţie. Această operaţie este facilitată de un decupaj din semicochila inferioară ce permite
accesulla șurubul (2).
Se monteză cu atenţievolanul astfel încât să nu deterioraţiconectorul“panglică”al contactorului
rotitor; volanul are o zonă fără caneluri care trebuie să corespundă cu zona fără caneluri de pe
coloana de direcţie.Volanul trebuie să intre ușor în caneluri.
Se înlocuieșteșurubul de fixare (TORX50) volan după fiecaredemontare și se strânge (cuplul
de strângere 4,4 daNm)
Se rebranșează conectorul pernei airbag (1).
Se monteazăcele două șuruburi TORX20 de fixarea pernei airbag (cuplul de strângere 0,65
daNm).
Se rebranșează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionarea comenzii sub volan.
IMPORTANT!
Înaintede rebranșarea conectorului pernei airbag conducător, este necesară aplicarea
unei proceduri de control a sistemului:
- se verifică dacă martorul airbag de pe tabloul de bord este aprins cu contactul pus;
- se branșează aprinzătorul inert la conectorul pernei airbag (la cablaj) și se verifică
dacă martorul airbag se stinge;
- se ia contactul, se branșează conectorul pernei airbag în locul aprinzătorului inert
și se fixează perna airbag pe volan (cuplul de strângere 0,65 daNm).
ATENţIE!
Toate îndoielile privind o bună centrare a contactorului rotativ implică aplicarea
metodei de centrare a acestuia: se rotește cu atenţie partea superioară a contactorului
rotativ în sensul acelor de ceasornic 2,5 rotaţii complete (sau până se blochează), apoi
se rotește în sens invers acelor de ceasornic 2,5 rotaţii complete.
În cazul unei intervenţii de demontare a direcţiei, a motorului, a elementelor de
transmisie, necesitând decuparea cremalierei și a coloanei de direcţie, volanul trebuie
imobilizat.
După ce totul a fost remontat, efectuaţi un control al sistemului airbag cu ajutorul
testerului CLIP. Dacă totul este corect, deblocaţi U.C.E. airbag și verificaţi dacă
martorul airbag de pe tabloul de bord se aprinde 3 secunde la punerea contactului,
după care se stinge și rămâne stins. Dacă matorul airbag nu funcţionează ca mai sus,
consultaţi capitolul “Diagnostic” și controlaţi sistemul cu ajutorul testerului “CLIP”.
ATENţIE!
Toate nerespectările acestor prescripţii pot provoca o funcţionare anormală a
sistemului, chiar o declanșare nedorită a acestuia.

84 - 4
COMANDĂ - SEMNALIZARE
Modul de comandă sub volan
84
CONECTOR MANETA CONECTOR MANETĂ COMANDĂ
ȘTERGĂTOR PARBRIZ LUMINI ȘI SEMNALIZARE
DIRECŢIE

Pin Denumire Pin Denumire


A1 Temporizator ștergătorparbriz A1 Faruri ceaţă faţă
A2 Comandă vitezămare A2 Liber
A3 Comandă vitezămică A3 Lampă ceaţă spate
A4 Comandă pompă spălătorparbriz A4 Avertizor sonor
A5 Liber A5 Semnalizare dreapta
A6 Comandă vitezămică temporizată A6 Comandă releusemnalizare
A7 Alimentare + după contact A7 Semnalizare stânga
B1 Liber B1 Lumini poziţie
B2 Liber B2 Alimentare+
B3 Liber B3 Alimentare+
B4 Alimentare + după contact B4 Liber
B5 Liber B5 Lumini întâlnire
B6 Liber B6 Alimentare+
B7 Liber B7 Lumini de drum
NOTĂ:
NOTĂ: Cu ohmm etru l se pote verifica
Cu ohmmetrul se poate verifica func- funcţion area corectă a comenzil or
ţionarea corectă a comenzilor manetei manetei comandă lumini și semnalizare.
ștergător parbriz . Comanda Pinii
(circuit închis)
Comanda Pinii Semnalizare stânga A6/A7
(circuit închis) Semnalizare dreapta A5/A6
Lumini poziţie B1/B2
Pompă spălător parbriz A4/B4 Lumini întâlnire B3/B5
Ștergător parbriz vitezămică A3/A7 Lumini de drum B6/B7
Ștergător parbriz vitezămare A2/A7 Faruri ceaţă faţă A1/B2
Ștergător parbriz temporizat A1/A7 Lampă ceaţă spate A3/B2
Ștergător parbriz temporizat A3/A6 Avertizor sonor A4/B6

84 - 5
COMANDĂ - SEMNALIZARE
84 Comutatoar dezaburire lunetă

1 5

Conector

Pin Denumire
1 Martor dezaburire lunetă
2 Comandă dezaburire
3 Alimentare + după contact
4 Masă
5 Alimentare + poziţii

84 - 6
COMANDĂ - SEMNALIZARE
Comutator închidere centralizată
84

Conector

Pin Denumire
1 Comandă blocare uși
2 Alimentare + poziţii
3 Masă
4 Masă
5 Comandă deblocare uși

84 - 7
COMANDĂ - SEMNALIZARE
84 Comutator macara geam pasager

Conector
Pin Denumire
1 Coborâre geam pasager
2 Masă
3 Alimentare + după contact
4 Alimentare + poziţii
5 Ridicare geam pasager

84 - 8
COMANDĂ - SEMNALIZARE
Comutator macara geam conducător
84

Conector
Pin Denumire
1 Coborâre geam conducător
2 Masă
3 Alimentare + după contact
4 Alimentare + poziţii
5 Ridicare geam conducător

84 - 9
COMANDĂ - SEMNALIZARE
84 Comutatoare avarie

Pin Denumire
1 Alimentare + poziţii
2 Comandă + releu semnalizare
3 Comandă lumini semnalizarestânga
4 Comandă lumini semnalizaredreapta
5 Masă
6 + Baterie
7 + Accesorii
8 Comandă + semnalizare

84 - 10
COMANDĂ - SEMNALIZARE
Comutator avarie
84

COMUTATOR AVARIE
REMONTARE
Comutatorul de avarie este fixat pe planșa
Branșaţiconectorul noului comutator avarie.
bord inferioară. Pentru înlocuirea acestuia
Clipsaţi noul comutator avarie pe planșa
este necesară demontarea tablouluicomandă
bord.
climatizare.
Repoziţionaţi tabloul comandă climatizare.
Montaţișuruburile(1) de fixare a tabloului
DEMONTARE
comandă climatizare
Branșaţi bateria începând cu borna (+).
Debranșaţi bateria începând cu borna (-).
Efectuaţi probe de funcţionare a
Demontaţi șuruburile (1) de fixare a tabloului
comutatoruluide avarie.
comandă climatizare.
Declipsaţitabloulcomandă climatizare prin
împingere de jos în sus.
Se rabate înjos partea dreaptă a tabloului
comandă climatizare, astfel încât să se asigure
accesulîn spatelecomutatorului de avarie.
Declipsaţi comutatorul avarie, prin
împingere dinspre interiorulplanșeibord.
Debranșaţiconectorulcomutatorului avarie.

84 - 11
COMANDĂ - SEMNALIZARE
84 Bricheta electrică

DEMONTARE

Se debranșează borna (-) a bateriei.


Se demonteazăplanșa bord parte superioară.
Se debranșează conectorii (1), (2) și (3). Reţineţiidentificarea poziţieide montaj a acestora.

Ţinând cu o mână corpul fix (4) se demonteazăbrida (5) de fixare a bricheteipe planșabord
parte inferioară.
Se extrage copul fix al brichetei.

REMONTARE
Se poziţioneazăcorpul fix, al bricheteiîn planșabord inferioară. Ţinândcu o mână corpul fix,
se montează brida de fixare a bricheteielectrice. Cuplul de montare este1,5 Nm aplicatasupra
ansamblului corp fix (4).
Se branșează conectorii brichetei,respectândpoziţiade montaj avută anterior demontării.
Se monteazăplanșa bord parte superioară.
Se rebranșează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionareabricheteielectrice.

NOTĂ:
Pentru înlocuirea becului, se demonteză bricheta, se demontează suportul becului
(6) din brida (5) și se înlocuiește becul.
Conectorii
Conector Denumire
1 Masă
2 Alimentare + după contact
3 Alimentare + poziţii

84 - 12
ȘTERGĂTOR PARBRIZ
Mecanism antrenare
85
Mecanismulantrenareestemontatîn cutia Se demonteazăpiuliţele(6) de fixare a axelor
de climatizare. pe rama inferioarăa parbrizului;se recuperează
rondelele și garniturile.

DEMONTARE Se dezagrafează tubul spălător.


Asiguraţi-vă că ansamblul este oprit în Se demontează șurubul (7) de fixare a
poziţia“oprit la punct fix”. mecanismuluipe traversainferioară parbriz.
Se debranșează borna (-) a bateriei. Se extrage mecanismuldin cutia climatizare,
Se demonteazăgarnitura climatizare. rotindu-l.
Se demonteazăprotectorulclimatizare.
Se debranșeazăconectorul (1) al cablajului REMONTARE
de la electromotorul ștergătoruluiparbriz ( se Se executăîn ordine inversă demontării.
apasă pe punctul A al conectorului și se
declipsează). NOTĂ:
La montareamecanismului antrenare,motorul
ștergătorului trebuie să se afle în poziţia“oprit la
punct fix”.
Cuplul de strângere al șurubului (7) de fixare
a mecanismului pe traversa inferioară parbriz:
6-8 Nm.
Cuplul de strângere al piuliţelor(6) de fixare
a axelor pe rama inferioară parbriz:
8 ± 15% Nm.
Se degajează protectoarele (2) de pe axe. Cuplul de strângere al piuliţelor(3) de fixare
Se demontează piuliţele (3) de fixare a a braţelorși lamelorștergătorparbriz: 12 ± 15%
ansamblelorbraţ-lamă ștergător parbriz. Nm.
Se demontează ansamblele braţ - lamă Cuplul de strângere al șurubului (7) de fixare
ștergător parbriz (4). Reţineţi identificarea a ansambluluispălătorparbriz: 2 Nm.
poziţiei de montaj a acestora și a celor două
ansamblebraţ- lamă ștergător parbriz(stânga-
dreapta).
Se scot capacele (5).

85 - 1
ȘTERGĂTOR PARBRIZ
85 Mecanism antrenare

Conector Pin Denumire


1 Masă
2 Oprire la punct fix
3 + Baterie
4 Comandă vitezămică
5 Comandă vitezămare

1 5

85 - 2
ȘTERGĂTOR PARBRIZ
Diagnosticare 85

Se înlocuiește Nu Se verifică siguranţa F07 din


siguranţa F07. habitaclu.Estebună? Da
Nu Se verifică manetaștergător
Se înlocuieșteansamblulcomandă subvolan. parbriz. Estebună?
Da
Nu
Se înlocuieștetemporizatorul ștergătorparbriz. Se verifică temporizatorul
ștergător parbriz. Estebun?
Da
Se pune contactul.
Se înlocuiește Da Existătensiune12V între pinii 5 și Nu Se comută maneta ștergător
electromotorul 1 ai conectorului electromotorului parbriz în poziţiavitezămare.
ștergător parbriz. ștergător parbriz? Electromotorul ștergător
Nu parbrizfuncţionează?
Se ia contactul.
Se verificăcontinuitateași rezistenţafaţăde masaautomobilului
între:
- ieșire siguranţă F07 pin A7 manetăștergător parbriz;
- pin A2 manetă ștergător parbriz pin 5 conector
electromotor ștergătorparbriz; Da
- pin 1 conector electromotor ștergător parbriz masa
automobilului.
Sunt conforme?
Nu
Cablajuleste defect. Remediaţi. Se comută maneta ștergător
parbrizîn poziţiavitezămică.
Se înlocuiește Da Existătensiune12V între pinii 4 Nu Electromotorul ștergător
electromotorul și 1 ai conectorului parbrizfuncţionează?
ștergător parbriz. electromotorului ștergător parbriz?
Nu
Se ia contactul.
Se verificăcontinuitateași rezistenţafaţă de masaautomobilului
între:
- ieșire siguranţă F07 pin A7 manetă ștergător parbriz; Da
- pin A3 manetă ștergător parbriz pin 4 conector
electromotor ștergătorparbriz;
- pin 1 conector electromotor ștergător parbriz masa
automobilului. Sunt conforme?
Nu
Cablajuleste defect. Remediaţi. 1

85 - 3
ȘTERGĂTOR PARBRIZ
85 Diagnosticare

Se ia contactul. 1
Se verifică continuitateași rezistenţafaţăde masaautomobilului între:
- ieșire siguranţă F02 pin 3 conector electromotor ștergător
parbriz;
- pin 2 conector electromotor ștergător parbriz pin 4 conector Nu Electromotorul
temporizatorștergător parbriz; ștergător parbriz
- pin 3 conector temporizator ștergător parbriz pin A6 conector “se oprește la punct
manetaștergător parbriz. fix”?
Sunt conforme?
Nu Da
Cablajuleste defect. Remediaţi.

Existătensiune12V între Se comută maneta ștergător


Se înlocuiește pinii 9 și 1 ai conectorului Nu parbriz în poziţiatemporizare.
Da
temporizatoruluiștergător Electromotorul ștergător
temporizatorulștergător
parbriz? parbrizfuncţionează
parbriz. temporizat?
Nu
Se ia contactul.
Se verifică continuitateași rezistenţa faţă de masaautomobilului între:
- ieșire siguranţă F07 pin A7 conector manetă ștergător parbriz;
- pin A1 conector manetă ștergător parbriz pin 9 conector
temporizatorștergător parbriz; Da
- pin 1 conector temporizatorștergător parbriz masaautomobilului;
- pin 5 conector temporizator ștergător parbriz ieșire siguranţă F07
Sunt conforme?
Nu
Cablajuleste defect. Remediaţi.

Se comută maneta
Se înlocuiește Existătensiune12V între pinii 1 și 2 Nu ștergător parbriz în poziţia
Da
rezervorul spălător ai conectorului electropompei spălare parbriz.
parbriz. spălătorparbriz? Electropompa spălător
Nu parbrizfuncţionează?
Se ia contactul.
Se verifică continuitateași rezistenţa faţă de masaautomobilului între:
- ieșire siguranţă F07 pin B4 conector manetă ștergător parbriz;
- pin A4 conector manetă ștergător parbriz pin 2 conector Nu Cablajul
electropompă spălătorparbriz; este defect.
- pin A4 conector manetă ștergător parbriz pin 2 conector Remediaţi.
temporizatorștergător parbriz;
- pin 1 conector electropompa spălătorparbriz masa automobilului;
- pin 5 conector temporizator ștergător parbriz ieșire siguranţă F07
Sunt conforme?

85 - 4
RADIO
Generalităţi 86
Radioul auto poate fi montat în versiunile:radio-casetofon și radio cu CD player

PREZENTARE RADIO-CASETOFON

1. Butonul pornire/ oprire


2. Butonul pentru derulare rapidă casetăpână la următoarea melodie
3. Tastă ejectare casetă
4. Fereastră introducere casetă
5. Tastederulare casetăînainte / înapoi
6. Tastămultifuncţională(selectare sursă audio, reglaje sunet, selectarefrecvenţe radio, informaţii
rutiere)
7. Afișaj
8. Taste memorare programe radio (tasta 1 servește și pentru funcţia DOLBY la ascultarea
casetei)
9. Tastamultifuncţională (după selectarea unei funcţiuni se efectuează reglajeleîn zonele + , -
sau > , <).

PREZENTARE CD PLAYER

1.Buton pornire / oprire


2. Buton ejectare CD
3. Fantă introducere CD
4. Tastămultifuncţională (selectare sursă audio, reglaje sunet, selectare frecvenţeaudio, informaţii
rutiere)
5. Afișaj
6. Taste memorare programe radio (tasta 1 servește și pentru lectură CD)
7. Tastămultifuncţională (după selectarea unei funcţiuni se efectuează reglajeleîn zonele +,-sau
<,>).

86 - 1
RADIO
86 Generalităţi

FUNCŢII PRINCIPALE

Funcţia “ON /OFF Logic”


Aparatul poate funcţiona și în timp ce motorul este oprit, când cheia de contact se află pe
poziţia “S”. În acest caz, după douăzeci de minute de funcţionare se va auzi un semnal sonor,
după care aparatul se va opri automat. Dacă doriţi ca aparatul să nu se oprească, după ce aţi
auzit semnalul sonor de avertizare apăsaţibutonul roșude pornire (1), faptce permitefuncţionarea
pentru încă douăzecide minute a aparatului.
Dacă se aduce cheia în contact pe poziţia “M” sau “A” și se pornește aparatul apăsând
butonul (1), după ce se ia contactul, aparatul se va opri automat. La următoarea punere a
contactului pe poziţia “M” sau “A”, aparatul va reporni automat pe programul pe care era
înaintea opririi.

Reglarea volumului sonor


Apăsând tastele + sau - se poate regla volumul sonor, obţinând creșterea sau reducerea
acestuia. Nivelul volumului sonor va fi afișat în momentul reglării acestuia și poate fi de la 0
(minim) la30 (maxim).

Corecţii sunet
Această funcţie permite accentuarea / diminuarea frecvenţelor joase și înalte, precum și
echilibrarea nivelului sonorstânga/dreapta și faţă/spate.

RADIO

Aparatul radioestede tip multibandă, complex și permitealegereaprogramelor din gamelede


unde lungi (UL), medii (UM) sau ultrascurte (FM).

Sistemul RDS (Radio Data Sistem)


Acestsistem permitetransmisiade date neauzibile,în paralelcu semnalul unui post de radioîn
FM. Aparatul poate folosi acest sistem, care aduce următoarele avantaje:
- afișareanumelui emiţătorului;
- informaţiiprivind alţi emiţători radio;
- mesaje de urgenţă;
- reactivare automată.

Slectarea unei game de unde


Pentru aceasta se apasă tasta “SRC”de mai multe ori în vederea selectării gamei de unde
dorită.

86 - 2
RADIO
Generalităţi
86
Acordarea aparatului radio pe un emiţător
Receptorulradiofoloseștetrei mouri de selectare vizibilepe ecran și accesibilepe partea faţă
a radioului:
- Manual (TUNER MANU);
- prin preselectare (TUNER PRESEL);
- în ordine alfabetică(LIST).

Memorarea unuiprogram
După ce a fost selectatăgama de unde dorită (UL,UMsau FM) și esterealizatărecepţionarea
unui emiţător,se poate efectua memorarea acestuia apăsând una din tastele de la 1 la 6, pentru
cel puţin două secunde,când se va auzi un semnal sonor de confirmare a memorării.

Protecţia termică
Dacătemperatura radioului esteprea mare pentru o funcţionare optimă, volumul esteîn mod
automatmicșorat (fără modificarea volumului pe afișaj).

Protecţia prin cod


Radioul esteprotejat printr-uncod din patrucifre. Acestcod esteintrodus prin tasteleradioului
la fiecare debranșare a bateriei.

Mod de introducere prin tastele radioului: pentru a valida introducerea unei cifre se
apasă pe următoarea tastă (a se consulta “Notiţa tehnicăde utilizare”).

În cazul unui cod eronat, aparatul se blochează (un minut pentru prima eroare, două minute
pentru a doua eroare, patru minute pentru a treia…)

După prima introducere a codului, trebuie programateunele configuraţii( a se vedeacapitolul


“Configurare”). Acestea rămân programatepână la debranșarea bateriei.

NOTĂ:
Este posibilă revenirea la modul «bruiat» prin apăsarea simultană a tastelor 2 si 5,
punând aparatul sub tensiune. Așteptaţi apoi timp de două minute.

Programare

OBSERVAŢIE:
Pentru selectarea zonei de utilizare a receptorului radio, se apasă simultan tastele 2 și 5,
punând aparatulsub tensiune.Așteptaţiapoi aproximativdouă minute. Se introduce codul din
patru cifre, apoi:

86 - 3
RADIO
86 Generalităţi

- se selecteazazona adecvată:
-America
-Japonia
-Asia
-Arabia
-Altele(Europa, Africa, altele…)
2 - se selecteazăcurbele de tonalitate sunet
5 - 0 : reglare inactivă
- 1 : Twingo
- 2 : Clio
- 3 : Mégane
- 4 : Laguna
- 5 : Gamă devârf
- configuraţia numărului de difuzoare - cu sau fără difuzoare spate (REAR ON / OFF)
NOTĂ: nu este necesară efectuarea configurării după introducrea codului radio,
ca urmare a unei întreruperi de alimentare.
Modul de lucru “Expert”
Pentru a trece în configuraţie (mod Expert), se efectuează o apăsare lungă (4 secunde) pe
tasta “sursă” până se aude un bip. Acesta permite reglarea următoarelor funcţii:
- activarea moduluiAF (recalare automată);
- modificarea volumului în funcţiede vitezavehiculului(5 pentru modificare maximă,0 pentru
suprimarea modificării);
- activarea modului Loudness;
- activarea modului Receptor radio asistat;
- configurarea numărului de difuzoare(2 sau 4);
- selectarea listeimanualesau dinamice.

NOTĂ: un impuls pe tasta “sursă” în timpul configuraţilor anulează modificările.

Volum
Volumul poate fi stabilitîn funcţie de vitezavehiculului.Pentruactivarea funcţieise selectează
curba dorită de modificare a volumului prin modalitatea“Expert”(se apasăîndelung pe butonul
“sursă” până se aude un bip): 5 pentru modificarea maximă,0 pentru suprimarea modificării.

NOTĂ: pentru ca această funcţie să fie operaţională se va controla ca radioul să fie


branșat corect.

86 - 4
RADIO
Generalităţi
86
OBSERVAŢIE: radioul auto esteînzestratcu o modificare de tonalitatea sunetului în funcţie
de vehicul. Pentru a o modifica se va consultacapitolul“configuraţie”.

Autodiagnostic
Aceastămodalitatepermite controlarea anumitorfuncţii principale:
- testarea difuzoarelor
prin apăsarea simultanăa butoanelor2 și 4, difuzoarele sunt alimentateunul câte unul. Afișajul
permite verificarealocalizarii lor.
- testarea nivelului de recepţie (după afișarea frecvenţei)
prin apăsarea simultanăa butoanelor1 și 6, afișajulindică criteriile de recepţieradio:
- 9 sau literă = recepţie bună
- 3 = semnal defectuos
- 2 = pierdere sunet stereo

Verificarea tastaturii
Introducerea acesteimodalităţise efectueazăprin apăsarea simultanăa tastelor 3 și pornit/
oprit. Fiecare apăsare pe o tastă va putea fi vizualizatăpe afișaj.Ieșirea din această modalitate
de verificare este automată după ce au fost apăsate toate tastele.

86 - 5
RADIO
86 Casetofon

CASETOFONUL

Aceastăfuncţie estecomplet automată,imediatce se introduce casetaîn aparatulprin deschiderea


prevăzutăîn acest scop pe faţa acestuia, caseta fiind cu deschiderea spre dreapta.

Derularea rapidă a casetei


Pentru aceasta se apasă butonul « sau ». Pe durata derulării casetei va fi auzitaparatul radio, iar
pe afișajva fi indicată frecvenţapostuluirecepţionatsau numele acestuia. Oprirea derulării rapide
se face apăsând butonul alăturat celui care a fost apăsatiniţial. Dacăîn timpul lecturării unei casete
doriţi ascultarea acesteia în sens invers, apăsaţi simultanbutoanele« și ». Acest casetofon estede
tip auto-reverse, deci la terminarea ascultării casetei într-un sens,se va schimba automatsensul și
audiţiaacestuia va continua.
Sistemul MSS se activeazăapăsând tasta « MSS » și permite derularea rapidă a casetei până la
următoarea pauză dintre melodii,indiferent de sensul în care se comandăderularea. Dezactivarea
acestei funcţii se face apăsând din nou tasta « MSS ».

Reducerea de zgomot - funcţia Dolby B


Dacă folosiţi casete înregistrate cu sistemul de reducere de zgomot tip Dolby B,apăsaţi tasta
«1» pentru o redare optimă a sunetului,iar pe afișajva apare simbolul Dolby.

86 - 6
RADIO
CD Player
86
CD PLAYER

Lectura CD (compact disc)


Cu parteaimprimată în jos,CD-ul se va introduce prinfanta situată în parteafrontalăa aparatului.
Lectura CD-ului începe cu pistanumărul 1.
Dacă CD-ul a fost introdus anterior, apoi aţi comutat pe ascultarea unui program radio, în
cazul în care se dorește ascultarea din nou a CD-ului, se apasă tasta SRC și se selectează CD.
Lectura CD-ului va continua de unde a rămasanterior.
După ascultarea ultimeipistea CD-ului lectura continuă începând cu pistanumărul 1.

Observaţii:
- Lectura CD-ului poate fi întreruptă de informaţiile recepţionate dacă aparatul radio a fost
programat anterior în modul «Recepţiemesaje de urgenţă».
- Dacă auziţiun sonor (bip) după introducerea CD-ului, verificaţidacă acesta nu este defect
sau murdar.

Selectare pistă ascultată


Pentru a selecta pista dorită, se apasă succesiv > sau < până se ajunge la pista căutată.
Lectura CD-ului va continua de la pistaselectată.
Derularea rapidă înainte / înapoi
Se apasătasta > sau < și menţineapăsatărealizândastfel «derularea » înainte, respectivînapoi
a pisteiascultateîn acel moment.

Lectura aleatorie a pistelor CD-ului.


Pentru a activaacestăfuncţie se apasătasta (1). După terminarea ascultării în ordine aleatorie
a tuturor pistelor CD-ului, lectura va continua până la comandarea opririi acestuia. Dacă se
apasătasta > se va realizatrecerea la ascultarea următoarei pistealeasă aleatoriu. Dacăse apasă
tasta < se va realiza ascultarea încă o dată a pistei ascultate în acel moment. Pentru a reveni la
ascultarea normală a pistelor (în ordinea succesivă), se apasă tasta (1) și se menţine apăsată
câtevasecunde.

Extragere CD
După ascultarea pistelor CD-ului, se dorește extragerea acestuia, se apasă tasta (2) EJECT,
situatăîn partea stângăa panoului frontal al aparatului.

OBSERVAŢII:
Acest CD-player nu citește decât piesele audio ale CD-ului. Dacă pe CD sunt și piese non-
audio,ele vor putea fi citite,iar pe afișajva apărea numărul pisteiurmat de mesajulNO AUDIO.
Dacă se introduce în CD player un CD ce nu are o pistă audio, acesta va fi refuzat, iar pe
ecran apare mesajul NO AUDIO.
Acest CD-player funcţioneazănumai cu CD-uri de 12 cm diametru.

86 - 7
RADIO
86 Conectori

Conectori

Conector negru (A) Conector alb (C)

Pin Denumire Pin Denumire


1 Liber 1 + Difuzor spatedrepta
2 Liber 2 - Difuzor spatedrepta
3 Liber 3 + Difuzor faţă dreapta
4 Alimentare baterie 4 - Difuzor faţă dreapta
5 Liber 5 + Difuzor faţă stânga
6 Alimentare + poziţii 6 - Difuzor faţă stânga
7 Alimentare + după contact 7 + Difuzor spatestânga
8 Masa 8 - Difuzor spatestânga

OBSERVAţIE:
Difuzoarele sunt legate în paralel pe fiecare ieșire.

86 - 8
RADIO
Antena pavilion
86

SOCLUANTENĂ PAVILION

DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se declipseazăplafoniera cu ajutorul unei șurubelniţedrepte(vezi capitolul80).
Se debranșeazăconectorul plafonierei.
Se demonteazăpiuliţade fixare a socluluiantenă pavilion.
Se scoate soclul antenei.

REMONTARE
Se poziţioneazăcorect soclul anteneipe pavilion.
Se monteazăpiuliţade fixare a socluluiantenă pavilion.
Se branșeazăconectorul plafonierei.
Se clipsează plafoniera în suportul acesteia.
Se branșează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionareaplafonierei și a radioului.

CABLU ANTENĂ PAVILION

DEMONTARE

Se demonteazăplanșa bord parte superioară (vezi capitolul57).


Se taie colierul de fixare (1) a cablului antenă pavilion pe traversa post conducere (reţineţi
poziţiade montaj a colierului).
Se demonteazăgarnisajulsuperior stâlpfaţă dreaptași se dezagrafeazăcablul antenă pavilion
din garnisaj.
Se demonteazăparasolarele (vezi capitolul71).
Se dezlipesc cele două pastileAplix (2) de pe pavilion.
Se demonteazăsoclulantenă pavilion.
Se scoate cu atenţie cablul antenă (se trage de capătul care era prins la soclul antenei).
Reţineţipoziţia de montaj a cabluluiantenei.

86 - 9
RADIO
86 Antena

REMONTARE
Se monteazăcablul antenă (se introduce conectorulantenei(3) prin spaţiuldintre pavilion și
suportul de fixare a plafonierei, respectândpoziţiade montaj avută anterior demontării).
Se monteazăsoclulantenă pavilion.
Se dezlipescprotecţiilepastilelorAplix și acestease lipescpe pavilion, fixândcablul antenă.
Se monteazăparasolarele (vezi capitolul71).
Se agrafează cablul antenă pavilion pe garnisajulsuperior stâlpfaţă dreapta.
Se monteazăgarnisajul superior stâlpfaţă dreapta.
Se înlocuiește și se montează colierul de fixare a cablului antenăpavilion pe traversa post
conducere respectândpoziţiade montaj a acestuia avută anterior demontării.
Se monteazăplanșa bord superioară (vezi capitolul57).

86 - 10
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Ansamblul spălător parbriz
87
Este amplasat în partea stângă a cutiei Se debranșează tubul spălător racordat la
climatizare, fiind fixatcu un șurub. Acestaare electropompă.
electropompa spălător parbriz fixată pe Se scoate cu atenţierezervorul spălător din
rezervorulspălătorului. compartimentul climatizareșise înclină astfelîncât
Pe desen se pot identifica următoarele să nu curgă lichidulde spălare parbriz.
elemente:
REMONTARE
Se procedeazăîn sens invers demontării.
Se verifică funcţionarea ansamblului și
eventual, se reglează cu un “ac” duzapentru a
spălacorect parbrizul.

ATENţIE!
Nu se închide capota după demontarea
ansamblului spălător parbriz, fiind posibilă
deteriorarea cablajului faţă.

NOTĂ:
1,2. Piniiconectorului electropompei Nivelul lichidului de spălare trebuie să
3. Rezervor spălătorparbriz fie între nivelul minim și maxim (0,8 l)
4. Electropompă marcate pe rezervorul spălătorului.
5. Șurub fixare Cuplul de strângere al șurubului de
6. Tub spălător fixare a ansamblului spălător parbriz: 2 Nm.
7. Duză reglabilă
8. Capac rezervor spălător Conector
9. Bucșă spălător
DEMONTARE Pin Denumire
Se debranșează borna (-) a bateriei. 1 Comandă pompă spălătorparbriz
Se demonteazăgarnitura climatizare. 2 Masă
Se demonteazăprotectorulclimatizare.
Se debranșează conectorul
electropompei.
Se demontează șurubul fixare rezervor
spălător.
Se scoate cu atenţie ramura cablajului
faţă (să nu se deterioreze matisarea) din
locașulperetelui dintre compartimentul motor
și cutiaclimatizare.
Se extrage rezervorul spălătorului din
bucșa spălător (9).

87 - 1
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Ansamblul relee și UCE decodor din habitaclu

DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se trage de locașul (1) al trapei (2) de acces la cutia de siguranţe situată în habitaclu, la
capătul dinstânga al planșei bord. Se scoate cu atenţie trapa (2).
Se demontează șurubul (3) ce fixează ansamblul pe traversa post conducere, se ridică din
locașul (4) și se scoate cu atenţie.

REMONTARE
Fixaţiansamblul pe traversa post conducere în locașul(4) și montaţișurubul (3).
Remontaţi, cu atenţie, trapa (2) de acces la cutia de siguranţe.
Rebranșaţi borna (-) a bateriei.
Faceţi probe funcţionaleurmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi
prin intermediul ansamblului relee și UCE decodor din habitaclu.

87 - 2
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Ansamblul relee și UCE decodor din habitaclu 87

ÎNLOCUIRE RELEU INTERMEDIAR HABITACLU


DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se demontează ansamblulrelee șiUCE decodor.
Se scoate releul:flash (6), temporizare (7), semnalizare (8) sau avertizor limităviteză(9) din
conectorii lor. Reţineţiidentificarea poziţieide montaj a releelor.

REMONTARE
Se rebranșează releele respectândpoziţiade montaj avută anterior demontării.
Se remonteazăansamblulrelee și UCE decodor.
Se rebranșează borna (-) a bateriei.
Faceţi probe funcţionaleurmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi
prin intermediul ansamblului relee și UCE decodor din habitaclu.

OBSERVAŢIE:
După rebranșarea baterieise va reprograma ceasul, iar la automobileleechipate cu
radiocasetofon programabil se va reintroduce codul radio.

87 - 3
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Unitate Centrală Habitaclu

DESCRIERE
OBSERVAŢIE: Unitatea Centrală Habitaclu tip
Unitatea Centrală Habitaclu este situată sub “gamă înaltă” poate fi montată în locul Unităţii
planșa bord, în partea stângă (într-o cutie de Centrale Habitaclu “gamă bază”.
protecţie (1)).

Funcţie de nivelul de echipare al vehiculelor,


pot fi montate două tipuri de Unitate Centrală
Habitaclu:
- o versiune numită “gamă bază” (N2),
- o versiune numită “gamă înaltă” (N4)

87 - 4
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Unitate Centrală Habitaclu
87
DEMONTARE

OBSERVAŢIE:
- nici o manipulare sau intervenţie la cutia
de protecţie nu este permisă; în c az de
defecţiune înlocuiţi Unitatea Centrală
Habitaclu. C
- înaintea demontării, este necesară citirea
configuraţiei Unităţii Centrale Habitaclu. D
Diferitele configurări ale UCH pot fi
realizate cu testerul de diagnosticare.

Debranșaţi borna (-) a bateriei.

Demontaţi: Demontaţi Unitatea Centrală Habitaclu din


- capacul cutiei siguranţe habitaclu suportul (E).
- șurubul de fixare (A) al suportului Unităţii
Centrale Habitaclu.
E

REMONTARE
A
Efectuaţi operaţiile de la “demontare” în ordine
inversă; se vor înlocui protectorul și colierul de
Ridicaţi din locașul de fixare și scoateţi fixare.
a nsa mblul suport - Unita te Centra lă ATENŢIE!
Habitaclu. La or ic e inte r ve nţie car e ne ce sită
Tăiaţi cu atenţie colierul de fixare (C) a demontarea ansamblului suport - Unitate
protectorului (D). Centrală Habitaclu se vor înlocui protectorul
Extrage ţi ansamblul suport - Unitate și colierul de fixare.
Centrală Habitaclu din protector.
De bra nșa ţi c one c torii Unită ţii Efectuaţi procedura de programare a c heilor
CentraleHabitaclu. (consultaţi capitolul 82) și configuraţi Unitatea
Centrală Habitaclu.

87 - 5
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Generalităţi

Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă la toate calculatoarele pentru funcţia unitate
centrală habitaclu la vehiculele SOLENZA cu toate tipurile de motorizare.

Pentru a efectua diagnosticarea acestui sistem este deci absolut necesar să dispunem de elementele
următoare:
- manualul de reparaţii al vehiculului respectiv,
- schema electrică funcţională, specifică vehiculului respectiv,
- SDV-urile definite în rubrica “SDV-uri necesare”.

ETAPELE GENERALE ALE DIAGNOSTICĂRII:

- Punerea în funcţiune a testerului CLIP pentru a identifica sistemul cu care este echipat
vehiculul (identificare familie calculator, Nr. program, Versiune diag…).
- Analizarea documentului “diagnosticare” ce corespunde sistemului respectiv.
- Luarea în considerare a informaţiilor furnizate în capitolele ”Generalităţi”.
- Citirea defectelor înregistrate în memoria calculatorului și exploatarea informaţiilor din
capitolul “Interpretarea defectelor”.

Atenţie: fiecare defect este interpretat pentru un anume tip de memorizare (defect prezent,
defect memorat, defect prezent sau memorat). Controalele definite pentru tratarea fiecărui defect
nu vor fi deci aplicate pe vehicul decât dacă defectul declarat de testerul CLIP este interpretat în
document pentru tipul său de memorizare. Trebuie avut în vedere tipul de memorizare la punerea
în funcţiune a testerului CLIP, în urma luării și a punerii contactului.

Dacă un defect este interpretat atunci când acesta este declarat ca fiind “memorat”,
condiţiile
de aplicare a diagnosticării figurează în capitolul “Recomandări”. Atunci când condiţiile
nu sunt îndeplinite, trebuie să vă inspiraţi din diagnostic pentru a controla circuitul elementului
avariat, deoarece pana nu mai este prezentă pe vehicul. Aplicaţi aceeași metodă atunci
când un defect este declarat memorat de testerul CLIP, dar când nu este intrepretat în
documentaţie decât sub formă de «defect prezent».
- Realizarea controlului de conformitate (punerea în evidenţă a eventualelor disfuncţionalităţi
nedeclarate încă de către autodiagnosticarea sistemului) și aplicarea diagnosticelor
corespunzătoare conforme rezultatelor.
- Validarea reparaţiei (dispariţia efectului client).
- Exploatarea diagnosticării prin “Efectul client” dacă problema continuă să existe.

SDV-uri NECESARE PENTRU INTERVENŢIE


- Tester de diagnosticare CLIP.
- Aparat de măsură tip Multimetru.

87 - 6
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Diagnosticare - Generalităţi
87

În funcţie de nivelul de echipare, pot fi montate două versiuni ale Unităţii Centrale Habitaclu:

Unitate Centrală Habitaclu Gamă de bază Vârf de gamă


N2 N4
Legătură diagnosticare X X
Antidemaraj codat (V2) X X
Gestiune semnalizatoare și martor semnalizare X X
Avertizare sonoră (uitare lumini poziţie aprinse) X X
Ștergător parbriz : gestionarea opririi la punct fix X X
Gestionare iluminare habitaclu X X
Iluminare temporizată habitaclu X
Blocare electrică a ușilor prin radiofrecvenţă X
Legatură alarmă X

87 - 7
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Generalităţi
BRANȘARE (cea mai completă)

Conector negru EH1 (40 pini) Conector alb P1 (15 pini)


PIN DENUMIRE
1 Neutilizat PIN DENUMIRE
2 Neutilizat A1 Masa
3 Neutilizat A2 Ieșire plafonieră
4 Neutilizat A3 + Înainte de contact
5 Neutilizat A4 Comandă ștergător parbriz
6 Neutilizat A5 Alimentare ștergător parbriz (+ după
7 Neutilizat contact)
8 Intrare comutator blocare uși A6 Oprire la punct fix ștergător parbriz
(comandă deblocare uși) A7 Neutilizat
9 Neutilizat A8 Ieșire semnalizare dreapta
10 Neutilizat A9 Ieșire semnalizare stânga
11 Neutilizat B1 Neutilizat
12 Neutilizat B2 Ieșire blocare uși
13 Neutilizat B3 Alimentare blocare–deblocare uși
14 Neutilizat B4 Ieșire deblocare uși
15 Intrare lumini poziţie B5 Ieșire temporizată plafonieră
16 Intrare bucșă decodoare B6 Alimentare plafonieră
17 Intrare comutator blocare uși
(comandă blocare uși)
18 Neutilizat
19 Neutilizat
20 Neutilizat
21 Neutilizat
EH1
22 + După contact
23 Neutilizat
24 Intrare temporizare ștergător parbriz
25 Neutilizat
26 Intrare semnalizare stânga
27 Neutilizat
28 Intrare semnalizare dreapta
29 Neutilizat P1
30 Neutilizat
31 Neutilizat
32 Ieșire martor antidemaraj
33 Intrare lumini avarie
34 Linie diagnosticare K
35 Neutilizat
36 Ieșire antidemaraj motor
37 Neutilizat
38 Neutilizat
39 Neutilizat
40 Intrare contactor ușă conducător

87 - 8
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Diagnosticare - Generalităţi
87
DEMONTARE – REMONTARE

Unitatea Centrală Habitaclu este fixată prin clipsare în suportul ei.

IMPORTANT: suportul Unităţii Centrale Habitaclu nu trebuie demontat, deoarece există riscul
de a-l deteriora. Demontarea presupune deci înlocuirea acestuia.

87 - 9
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Generalităţi

CONFIGURĂRI ALE UNITĂŢII CENTRALE HABITACLU

Exită următoarele configurări posibile ale Unităţii Centrale Habitaclu:

Denumire și simbol pe testerul CLIP Configurare Tip Unitate Centrală


Habitaclu
Temporizarea plafonierei (LC021) automată Numai la N4
Funcţie radiofrecvenţă (LC089) automată Numai la N4

CONFIGURAREA CUTIEI INTERCONEXIUNE

Aceasta se realizează cu ajutorul testerului CLIP, procedând astfel:

* Cu contactul pus, se intră în dialog cu vehiculul.


* Selectaţi și validaţi meniul “Cutie interconexiune”.
* În meniul “Modul de comandă”, validaţi linia “Configuraţie”.
* Se alege comanda: “CF716 :Tip N2” sau
“CF010 :Tip N4”,
* Pe ecran va apare mesajul: “Doriţi să continuaţi?”,
* Selectionaţi “da”, apoi efectuaţi configurarea automată,
- Pentru Unitatea Centrală Habitaclu “gamă de bază” sau “N2”
Configurare plafonieră cu temporizare fără
Configurare funcţie radio frecvenţă fără

- Pentru Unitatea Centrala Habitaclu “vârf de gamă” sau “N4”


Configurare plafonieră cu temporizare cu
Configurare funcţie radio frecvenţă cu

* Controlaţi apoi configuraţiile în meniul “Citirea configuraţiilor”.

87 - 10
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ

Diagnosticare - Interpretarea defectelor


87

OPRIRE LA PUNCT FIX ȘTERGĂTOR PARBRIZ


DF119
MEMORAT

Condiţii de aplicare a diagnosticului la defectul memorat:


- defect declarat prezent ca urmare a comandării ștergătorului.
RECOMANDĂRI NOTĂ: funcţionarea aleatorie a ștergătoarelor în poziţia temporizare
(temporizare nerespectată).

Verificaţi ca starea oprire punct fix ET005 să fie activă de fiecare dată când lamele ștergătorului
sosesc în poziţia de repaus și apoi să treacă la inactiv.

Verificaţi branșarea și starea conectorilor Unităţii Centrale Habitaclu.


Înlocuiţi conectorul, dacă este necesar.

Verificaţi izolarea, continuitatea și absenţa rezistenţei parazite a liniilor:


Pin A6 al UCH conector P1 pin 2 motor ștergător parbriz
Masa pin 1 motor ștergător parbriz
Remediaţi, dacă este necesar.

Verificaţi branșarea și starea conectorului motorului ștergătorului parbriz.


Verificaţi motorul ștergătorului parbriz.
Verificaţi montajul ștergătorului parbriz.
Înlocuiţi, eventual, motorul ștergătorului.

Aplicaţi recomandarea.
DUPĂ REPARAţIE Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni.
Ștergeţi defectele memorate.

87 - 11
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Interpretarea defectelor

ANOMALIE ELECTRONICĂ INTERNĂ UCH


DF121
PREZENT

Defect declarat prezent la luarea contactului.


RECOMANDĂRI Particularitate: în cazul unui defect memorat, verificaţi să nu existe
alte defecte prezente și efectuaţi ștergerea defectelor.

Înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu.

DUPĂ REPARAţIE Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni.


Ștergeţi defectele memorate.

87 - 12
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Diagnosticare - interpretarea defectelor
87

CIRCUIT COMUTATOR BLOCARE UȘI (CPE)


DF131
CC.0: Scurtcircuit la masă
PREZENT

RECOMANDĂRI Defect declarat prezent la activarea comutatorului blocare uși.

Verificaţi branșarea și starea conectorului cu 40 de pini EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu.


Înlocuiţi conectorul, dacă este necesar.

Verificaţi izolarea și continuitatea pe liniile de comunicare :


Pin 8A al UCH conector EH1 cu 40 pini pin 5 comutator CPE
Pin 17A al UCH conector EH1 cu 40 pini pin 1 comutator CPE
Masă pin 3 comutator CPE
Masă pin 4 comutator CPE
Remediaţi, dacă este necesar.

Aplicaţi recomandarea.
DUPĂ REPARAţIE Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni.
Ștergeţi defectele memorate.

87 - 13
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Control de conformitate

Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după un control complet


RECOMANDĂRI cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control
de conformitate nu sunt indicate decât cu titlu informativ.
Condiţia de execuţie: motor oprit, contact pus.

Parametru sau stare Vizualizare Diagnostic


Nr. Funcţia
Control sau acţiune și observaţii
crt.
Dacă apar probleme:
PR002: Tensiune baterie 12V < X < 12,5V efectuaţi o diagnosticare
a circuitului de încărcare
1 Alimentare
ET002: +12 V după Dacă apar probleme:
contact Prezent consultaţi diagnosticul
stării ET002.

ET309: Informaţie Este ACTIV când se Dacă este INACTIV,


semnalizare dreapta comandă semnalizare consultaţi diagnosticul
dreapta stării ET309.

ET310: Informaţie Este ACTIV când se Dacă este INACTIV,


2 Iluminări semnalizare stânga comandă semnalizare consultaţi diagnosticul
stânga stării ET310.

ET291: Informaţie Este ACTIV când se Daca este INACTIV,


semnalizare de avarie comandă luminile de consultaţi diagnosticul
avarie. stării ET291.

87 - 14
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Diagnosticare - Control de conformitate
87
Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după un control complet
RECOMANDĂRI cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control
de conformitate nu sunt indicate decât cu titlu informativ.
Condiţia de execuţie: motor oprit, contact pus.

Nr. Parametru sau stare Vizualizare Diagnostic


Funcţia
crt. Control sau acţiune și observaţii
ACTIV când
ET213: Temporizare comanda ștergător Dacă este INACTIV,
ștergător parbriz parbriz este pe poziţia consultati diagnosticul
temporizare starii ET213.
3 Ștergător
ACTIV la comanda Dacă apar probleme:
ET005: Oprire la punct ștergătorului pe pozitia se va aplica
fix ștergător parbriz intermitentă, la fiecare diagnosticul specific
oprire a ștergătorului. defectului oprire punct fix
ștergător parbriz DF119.

Starea DESCHIS la Dacă apar probleme:


4 Deschideri ET192: Uși faţă deschiderea ușii consultaţi diagnosticul
conducătorului stării ET192.

87 - 15
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Control de conformitate

Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după un control complet


cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control
RECOMANDĂRI de conformitate nu sunt indicate decât cu titlu informativ.
Condiţia de executie: motor oprit, contact luat.

Nr. Funcţia Parametru sau stare Vizualizare Diagnostic


crt. Control sau acţiune și observaţii

ET010: Cheie RF validă Starea DA când Dacă apar probleme:


blocarea sau consultaţi diagnosticul
deblocarea ușilor se stării ET010.
face cu o telecomandă
afectată acelui UCH.

ET193: Informaţie RF Starea DA când Dacă apar probleme:


primită blocarea sau consultaţi diagnosticul
deblocarea ușilor se stării ET193.
1 Deschideri face cu telecomanda.
(continuare)
TRF când blocarea
ET012: Sursa ultimei sau deblocarea se
comenzi primite. face cu telecomanda,
CPE când blocarea Nimic de semnalat
sau deblocarea se
face cu comutatorul
blocare centralizată
uși.

ET105: Ultima DEBLOCARE


comandă primită BLOCARE Nimic de semnalat.

87 - 16
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ

Diagnosticare - Control de conformitate


87

La Unităţile Control Habitaclu “N4” unele stări și parametri nu sunt vizualizate decât în ecranul
“Test de funcţiuni”. Există două teste de funcţiuni:

“Radio-Frecve nţă”

“ET002: +12 volţi după contact”


“ET193: informaţie RF primită”
“ET010: cheie RF validă”

“Gestiunea ușilor”

“ET192: uși faţă”


“ET105: ultima comandă primită”
“ET012: sursa ultimei comenzi primite”
“ET216: tastă CPE”

87 - 17
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Interpretarea stărilor

+ 12 VOLŢI DUPĂ CONTACT


ET002

ET002 INACTIV cu contactul pus

Efectuaţi un control al siguranţei F04 din habitaclu.


Verificati cu ajutorul unui multimetru prezenţa +12 volţi cu contactul pus, la nivelul soclului
siguranţei.
Remediaţi, dacă este necesar.
Verificaţi cu ajutorul unui multimetru prezenţa +12 volţi cu contactul pus la pinul B22 al
conectorului EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu.

Dacă tensiunea este absentă, asiguraţi continuitatea și izolarea la masă între pinul B22 al
conectorului EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu și siguranţa F04 (15A) din cutia de
siguranţe din habitaclu.
Remediaţi, dacă este necesar.

ET002 ACTIV cu contactul luat

Verificaţi cu ajutorul unui multimetru absenţa +12 volţi cu contactul luat la nivelul soclului siguranţei
F04 din habitaclu.
Remediaţi, dacă este necesar.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 18
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Diagnosticare - Interpretarea stărilor
87

CHEIE RF VALIDĂ
ET010

Numai pentru Unitatea Centrală Habitaclu “N4”.


Verificaţi ca nici un defect să nu fie prezent.
RECOMANDĂRI Starea este declarată DA la apăsarea butonului telecomenzii.
Dacă starea este declarată NU, luaţi și apoi repuneţi +După
contact. Reîncercaţi apoi cu o altă cheie a vehiculului.

ET010 rămâne la NU: când se apasă butonul telecomenzii.

Procedaţi la o resincronizare a cheilor prin punerea contactului (+După contact).

Dacă problema persistă și dacă «ET193 INFORMAŢIE RF PRIMITĂ» este în starea DA,
înlocuiţi cheile.
Dacă problema persistă, înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 19
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Interpretarea stărilor

INFORMAŢIE SEMNALIZARE DE AVARIE


ET291

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.


RECOMANDĂRI Activaţi comanda lumini de avarie.
Starea trebuie să fie ACTIV.

ET291 INACTIV Controlaţi siguranţa de alimentare F13 (25A) a semnalizării / Unitate


Centrală Habitaclu.
Înlocuiţi-o, dacă este necesar.

Verificaţi legătura și starea conectorului contactorului luminilor de


avarie.
Remediaţi conectorul, dacă este necesar.

Verificaţi continuitatea legăturii:


contactor lumini de avarie pinii 5 și 6 masă
Remediaţi, dacă este necesar.

Controlaţi izolaţia, continuitatea și absenţa rezistentei parazite


a legăturii:
contactor lumini de avarie pin 8 pin B33 conector EH1 cu
40 pini
Remediaţi, dacă este necesar.

Verificaţi funcţionarea comenzii luminilor de avarie.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 20
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ

Diagnosticare - Interpretarea stărilor


87

INFORMAŢIE SEMNALIZARE DREAPTA


ET309 INFORMAŢIE SEMNALIZARE STÂNGA
ET310

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.


RECOMANDĂRI Puneţi contactul.
Activaţi comanda semnalizator dreapta sau stânga.
Starea trebuie să fie ACTIV.

ET309
sau Controlaţi siguranţa de alimentare F13 (25A) a semnalizatoarelor /
ET310 Unitate Centrală Habitaclu.
INACTIV Inlocuiţi-o, dacă este necesar.

Verificaţi legătura și starea conectorului comutatorului semnalizare.


Remediaţi, dacă este necesar.

Asiguraţi continuitatea legăturii:


comutator semnalizare pin 6 masă
Remediaţi, dacă este necesar.

Debranșaţi conectorul EH1 40 pini al Unităţii Centrale Habitaclu.


Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor:
comutator semnalizare dreapta pin 5 pin B28 conector
EH1 40 căi UCH
comutator semnalizare stânga pin 7 pin B26 conector
EH1 40 căi UCH
Remediaţi, dacă este necesar.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 21
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Interpretarea stărilor

TEMPORIZARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ


ET213

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.


RECOMANDĂRI Puneţi contactul.
Aduceţi maneta ștergătorului în poziţia ștergere parbriz temporizată.
Starea trebuie să fie ACTIV.

ET213 Controlaţi siguranţa ștergătorului parbriz F07 (20A).


INACTIV Înlocuiţi-o, dacă este necesar.

Verificaţi legătura și starea conectorului comutatorului ștergător parbriz.


Remediaţi conectorul, dacă este necesar.

Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor:


conector EH1 al UCH pin B24 comutator ștergător pin A1
+ după contact comutator ștergător pin A7
Remediaţi, dacă este necesar.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 22
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Diagnosticare - Interpretarea stărilor
87

UȘI FAŢĂ
ET192

RECOMANDĂRI Controlaţi ca nici un defect să nu fie prezent.


Deschideţi ușa conducătorului.

Verificaţi dacă pentru ușa deschisă starea corespunzătoare să fie activ sau pentru ușa închisă,
starea corespunzătoare să fie inactiv.

Verificaţi continuitatea și izolaţia cablajului între:


contactor ușă conducător și pin 40B al conectorului EH1 al UCH
Remediaţi, dacă este necesar (consultaţi schema electrică a vehiculului respectiv).

Deschideţi ușa.
Verificaţi continuitatea între masă și pinul 40B al Unităţii Centrale Habitaclu.
Închideţi ușa și controlaţi să nu mai existe continuitate între masă și pinul 40B
al Unităţii Centrale Habitaclu.
În cazul unui defect, schimbaţi contactorul ușii conducătorului.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 23
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Interpretarea stărilor

INFORMAŢIE RF PRIMITĂ
ET193

Numai pentru Unitatea Centrală Habitaclu “N4”.


Verificaţi ca nici defect să nu fie prezent.
RECOMANDĂRI Starea este declarată DA la apăsarea telecomenzii.
Dacă starea este declarată NU, luaţi și apoi repuneţi contactul.
Reîncercaţi apoi cu o altă cheie a vehiculului.

ET193 rămâne la NU : la apăsarea telecomenzii

Apăsaţi pe butonul telecomenzii unui alt vehicul din aceeași familie sau cu o cheie nouă:
controlaţi ca starea să devină DA la apăsarea telecomenzii.
Dacă starea este DA, înlocuiţi telecomanda vehiculului în pană.
Dacă starea este NU, înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 24
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Diagnosticare - Interpretarea stărilor
87

INFORMAŢIE LUMINI DE POZIŢIE


ET257

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.


RECOMANDĂRI Activaţi comanda lumini de poziţie.
Starea trebuie să fie ACTIV, iar luminile de poziţie aprinse.
Controlaţi becurile.

ET257 Controlaţi siguranţa F14 (7,5A) a luminilor de poziţie.


INACTIV Înlocuiţi-o, dacă este necesar.

Verificaţi branșarea și starea conectorului EH1 40 pini al Unităţii


Centrale Habitaclu.
Înlocuiţi conectorul, dacă este necesar.

Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturii:


pin A15 conector EH1 40 pini cutie siguranţe, siguranţa
lumini de poziţie (7,5A)
Remediaţi, dacă este necesar.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 25
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Algoritm localizare pană

RECOMANDĂRI Nu consultaţi aceste informaţii decât după un control complet


cu testerul CLIP.

NU EXISTĂ COMUNICARE CU CALCULATORUL ALP1

ILUMINARE

SEMNALIZATOARELE NU FUNCŢIONEAZĂ ALP2

LUMINILE DE POZIŢIE NU FUNCŢIONEAZĂ ALP3

ȘTERGERE PARBRIZ

VITEZA MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ NU FUNCŢIONEAZĂ ALP4

VITEZA MARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ NU FUNCŢIONEAZĂ ALP5

87 - 26
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Diagnosticare - Algoritm localizare pană
87

ALP 1 Nu există comunicare cu calculatorul

RECOMANDĂRI Nimic de semnalat.

Verificaţi funcţionarea testerului pe un alt vehicul.

Verificaţi:
- Conexiunea dintre tester și priza diagnosticare (cablu în stare bună).
- Siguranţele motor și habitaclu.

Verificaţi existenţa a +12 volţi înainte de contact la pinul 16, apoi +12 volţi după contact
la pinul 1 și masa la pinii 4 și 5 ai prizei de diagnosticare.
Remediaţi, dacă este necesar.

Verificaţi conectarea calculatorului.

Branșaţi bornierul și verificaţi izolaţia, continuitatea și absenţa rezistenţei parazite


la legăturile:
UCH conector P1 pin A1 masă
UCH conector P1 pin A3 cutie siguranţe + 12 volţi înainte de contact
UCH conector EH1 pin B34 pin 7 priza de diagnosticare (linia K)
Remediaţi dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi funcţionarea sistemului.

87 - 27
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Algoritm localizare pană

ALP 2 Semnalizatoarele nu funcţionează

Nu consultati aceste informaţii decât după un control complet


cu RECOMANDĂRI testerul CLIP.
Controlaţi becurile.

Controlaţi starea siguranţei F13 (25A) și înlocuiţi-o dacă este necesar.

Apăsaţi comutatorul lumini avarie și verificaţi ca starea «ET291 informaţie semnalizare de


avarie» să fie ACTIV; dacă nu, consultaţi capitolul ce tratează această stare.
Acţionaţi semnalizarea dreapta sau stânga și controlaţi ca starea informaţie semnalizare dreapta
ET309 și informaţie semnalizare stânga ET310 să fie ACTIV, dacă nu, raportaţi-vă la capitolul
corespunzător acestor stări.

Controlaţi starea conectorului P1 cu 15 pini al Unităţii Centrale Habitaclu.


Înlocuiţi-l, dacă este necesar.

Asiguraţi continuitatea legăturilor:


UCH conector P1 pin A9 lampă semnalizare stânga
UCH conector P1 pin A8 lampă semnalizare dreapta
Remediaţi, dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi funcţionarea sistemului.

87 - 28
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
Diagnosticare - Algoritm localizare pană
87

ALP 3 Luminile de poziţie nu funcţionează

Nu consultati aceste informaţii decât după un control complet cu


RECOMANDĂRI testerul CLIP.
Controlaţi becurile.

Acţionaţi comanda lumini poziţie și verificaţi ca starea «ET257 informaţie lumini de poziţie»
să fie ACTIV; dacă nu, raportaţi-vă la capitolul ce tratează această stare.

Verificaţi siguranţa de alimentare a luminilor de poziţie F14 (7,5A).


Înlocuiţi-le dacă este necesar.

Verificaţi continuitatea legăturii:


siguranţă lumini poziţie F14 (7,5A) lumini poziţie faţă și spate
Remediaţi, dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi funcţionarea sistemului.

87 - 29
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ
87 Diagnosticare - Algoritm localizare pană

ALP 4 Viteza mică ștergător parbriz nu funcţionează

RECOMANDĂRI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Controlaţi siguranţa ștergătorului parbriz F07 (20A).


Înlocuiţi siguranţa, dacă este necesar.

Verificaţi alimentarea cu +12 volţi după contact la pinul A7 comutator ștergător parbriz.
Remediaţi, dacă este necesar.

Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor:


comutator ștergător pin A3 pin 4 motor ștergător parbriz
masă pin 1 motor ștergător parbriz
Remediaţi, dacă este necesar.
Controlaţi funcţionarea motorului.

Verificaţi ca mecanismul sau motorașul ștergătorului să nu fie gripat din punct de vedere mecanic.
Remediaţi, dacă este necesar.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 30
APARATURĂ PENTRU ASISTENŢĂ ELECTRICĂ

Diagnosticare - Algoritm localizare pană


87

ALP 5 Viteza mare ștergător parbriz nu funcţionează

RECOMANDĂRI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Controlaţi siguranţa ștergătorului parbriz F07 (20A).


Înlocuiţi siguranţa, dacă este necesar.

Verificaţi alimentarea cu +12 volţi după contact la comutatorul ștergător parbriz la pin A7.
Remediaţi, dacă este necesar.

Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor:


comutator ștergător pin A2 pin 5 motor ștergător parbriz
masă pin 1 motor ștergător parbriz
Remediaţi, dacă este necesar.
Controlaţi funcţionarea motorului.

Verificaţi ca mecanismul sau motorașul ștergătorului să nu fie gripat din punct de vedere mecanic.
Remediaţi, dacă este necesar.

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.


DUPĂ REPARAŢIE Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.
Stergeţi defectele memorate.

87 - 31
CABLAJ
Airbag - Generalităţi 88
IMPORTANT! Dacă în cazul unui șoc frontal nu sunt
Toate intervenţiile la sistemul airbag deformaţiiîn dreptulpedalierului faţă sauimpact
pot fi efectuate numai de personal motor-cadru,nedeclanșarea airbag-uluinu poate
calificat. fi considerat un incident defuncţionare, viteza
de declanșare nefiind atinsă.
Automobilele Dacia SOLENZA sunt Din experienţă vitezometrul nu indică corect
echipate cu un sistem de securitate pasivă viteza de impact, aceasta fiind, în general, mai
compus din: mică faţă de viteza de croazieră avută înaintea
- un airbag frontal conducător cu o pernă impactului.
gonflabilă, Un vehicul echipat cu airbag conducător se
- U.C.E. airbagmontatăîn tunelul consolei identifică prin inscripţia “Airbag” de pe perna
centrale. centrală volan și un autocolant situat înpartea
În cazul unui șoc frontal suficient de stângaa parbrizului.
puternic, U.C.E. airbag declanșează perna ATENŢIE!
airbag care se umflă în partea centrală volan Deoarece U.C.E. airbag, perna volan
protejând astfel faţa conducătorului. airbag și senzorul șoc conţin componente
Airbag-ul nu reacţioneazăla decelerări în sensibile, acestea se vor feri de șocuri în
direcţia de conducere. Un șoc lateral sau un timpul manipulării acestora.
“tonou” nu poate duce la declanșarea airbag-
ului. La fiecare înlocuire a parbrizului se va lipi
Energia de proiecţiea automobiluluieste etichetaadezivă care manţionează că vehiculul
transformată în energie de deformare a părţii este echipatcu airbag conducător.
frontale a automobilului. Decelerarea estecu
atât mai marecu câtdeformareaautomobilului
estemai mică,iar airbag-ul se va declanșamai
repede.
Viteza minimă la care airbag-ul se
declanșează este cu atât mai mare cu cât
unghiul de impact dintreautomobile estemai
mare.

88 - 1
CABLAJ
88 Airbag - Unitate de control electronic

FUNCŢIONAREA AIRBAG-ului martorul airbag de la tabloul de bord se


aprinde și U.C.E. airbag blocheazăautomat
La punerea contactului,martorul de control linia de declanșare airbag conducător,
al sistemului airbag de la tabloul de bord se memorând declanșarea. De aceea, după un
aprinde timp de 3 secunde după care se stinge. șoc care determinădeclanșareapernei airbag,
U.C.E. airbag intră în stare de veghe și ţine estenecesară deblocarea U.C.E. airbag, apoi
cont de decelerările automobiluluidatorită unui blocareacalculatorului pentru blocarea tuturor
semnalmăsurat de un decelerometru electronic liniilorde declanșare.
integrat. Ștergerea defectelor memorate este
În cazulunui șocfrontalmai puternic,captorul posibilă numai după citirea datelor din
electromecanic de securitate declanșează “Context impact”, apoi se restabilește
aprinzătorul generatorului de gaz pirotehnic care contactul senzorului șoc(se apasăpe senzorul
umflă perna airbag conducător. șoc) și se poate da comanda “Deblocare
Sistemul airbag nu se declanșeazăîn cazul unui calculator”.
șoc lateral sau unui șoc din spate.
Când se declanșează, generatorul de gaz DEMONTARE- REMONTARE U.C.E.AIRBAG
pirotehnic produce o detonare și puţin fum.
U.C.E.airbag estemontatăpe tunel în faţa
IMPORTANT! levierului cutiei de viteze.
Acest sistem trebuie verificat cu ajutorul U.C.E. airbag are:
testerului CLIP imediat când: - un captor electromecanic de
- un accident nu a deter minat securitate,
declanșarea, - un decelerometru pentru airbag,
- s-a furat sau a avut loc o tentativă de - un circuit de aprindere a sistemului
furt a automobilului, pirotehnic,
- înaintea vânzării unui automobil de - o rezervă de energie electrică,
ocazie. - un circuitde diagnosticși memorizare
a defectelor detectate,
MARTORUL AIRBAG DE LA - un circuit de comandă a martorului
TABLOUL DE BORD de alertă de pe tabloul de bord,
- o interfaţă de comunicare K-L cu
Acest martor indică starea de funcţionare a priza de diagnosticare.
airbag-uluiconducător.
El se aprinde timp de 3 secunde la punerea Blocare U.C.E. airbag:
contactului,după care se stingeși rămâne stins. Se branșează testerul CLIP la automobil,
Dacănu se aprinde la punereacontactului sau contactul fiindluat.
se aprinde în timp ce automobilul rulează,acesta Se pune contactul.
indică un defect în sistem (vezi capitolul Se blochează U.C.E. airbag:
“Diagnosticare”). - alegeţi meniul “Diagnostic”.
După declanșarea pernei airbag conducător, - selectaţi șivalidaţitipul automobilului.

88 - 2
CABLAJ
Airbag - Unitate de control electronic
88
- selectaţi și validaţi sistemul de
diagnosticare “Airbag/Sis teme de
pretensionare”. 1 1
- alegeţimodul “Comanda”.
- selectaţi funcţia “Actuatori”, apoi
validaţi “Blocarecalculator”.
- alegeţi meniul “Lista stărilor” și
asiguraţi-vă că U.C.E. airbag a fost blocat.
Starea “Calculator blocat” devineACTIV.
Atuncicând această funcţie esteactivată,
toate liniile de declanșare sunt inhibate,
martorul airbag de la tabloul de bord se
aprinde (U.C.E. airbag noi sunt livrate cu
liniilede declanșare blocate).
DemontareU.C.E. airbag
Se așteaptă 2 secundepână când liniilede
declanșare ale U.C.E. airbag sunt inhibate. Luaţi contactul.Se debranșează borna (-)
a bateriei.
Se demontează consolacentrală.
ATENŢIE! Se debranșează conectorul U.C.E. airbag.
În cazul unei intervenţii pe vehicul
Se demonteazășuruburile de fixare (1) ale
(la eșapament, caroserie, etc.), blocaţi
U.C.E. airbag.
U.C.E. airbag cu ajutorul testerului
CLIP, așteptaţi 2 secunde după ce luaţi RemontareU.C.E. airbag
contactul (timp n ecesar pentru
descărcarea automată a U.C.E. airbag),
Se fixează U.C.E. airbag pe automobil,
apoi puteţi utiliza ciocane sau aparate săgeatade pe U.C.E.airbag fiindorientatăcătre
generatoare de șocuri planșeului central.
faţa automobilului (cuplu de strângere 0,8 ± 0,2
După vânzare, orice accesoriu electric daNm).
(difuzoare, sistem antiintruziune sau Se rebranșeazăconectorul U.C.E. airbag.
toate aparatele care pot genera câmp
Se montează consola centrală. Se
magnetic) nu se va monta în apropierea branșează borna (-) a bateriei.
U.C.E. airbag.
Se pune contactul.
Se verifică funcţionarea sistemului cu
ajutorul testerului CLIP și se configurează
sistemul corespunzător nivelului de echipare
automobil “cu airbag conducător”. Dacătotul
este corect, se deblochează U.C.E. airbag.
Dacă nu este corect, vezi capitolul
“Diagnosticare”.

88 - 3
CABLAJ
88 Airbag - Unitate de control electronic

CONFIGURAREA SISTEMULUI AIRBAG DEBLOCARE U.C.E. AIRBAG

După înlocuirea U.C.E. airbag este


Deoarece automobilul esteechipatnumai cu necesară deblocarea liniilorde declanșare.
airbag conducător, este necesară configurarea Se utilizeazăaceeași metodă ca la procedura
U.C.E. airbag numai “cu airbag conducător”. de blocare U.C.E. airbag, validând comanda
În cazul în care configuraţia U.C.E. airbag “Deblocarecalculator”. Martorulairbag de
nu corespunde cu echiparea automobilului, pe tabloul de bord se stinge.
martorul airbag rămâneaprins.
NOTĂ:
- Alegeţimeniul “Diagnostic”. Conectorul cu 30 pini al U.C.E.
- Selectaţiși validaţitipul automobilului. airbag are un șunt care scurtcircuitează
- Selectaţi și validaţisistemulde diagnosticare diferitele linii de transmite re a
“Airbag/Sisteme de pretensionare”. semnalului de declanșare atunci când
- Alegeţimodul “Comanda”. acesta este debranșat, evitând
- Selectaţi funcţia “Programare”, apoi declanșarea nedorită a acestui sistem
configuraţi calculatorul numai “Cu airbag (prin efectul de antenă, de exemplu).
conducător”.
- Luaţi și apoi repuneţi contactul pentru NOTĂ:
validareaconfigurării. Alimentarea U.C.E. airbag și a
În acest caz al configurării U.C.E. airbag, apr inzător ului generatorului de gaz
martorul airbag de la tabloul de bord rămâne pirotehnic este realizată cu bateria
aprins deoarece U.C.E. airbag noi sunt livrate automobilului. U.C.E. airbag dispune de
în stare blocată. o rezervă de energie electrică ce permite
- Alegeţi modul “Comanda”, selectaţi totuși declanșarea pernei airbag chiar
modul “Citirea configuraţiilor” sau alegeţi dacă, la începutul unui șoc, bateria
meniul “Lista stărilor” și asiguraţi-vă că automobilului nu mai alimenteaz ă
modificarea a fost luată în considerare. U.C.E. airbag.

ATENŢIE!
Nerespectarea acestor prescripţii poate
provoca funcţionar ea anormală a
sistemului, chiar declanșarea nedorită a
pernei airbag.
U.C.E. airbag poate accepta până la
maxim 4 declanșări ale airbag-ului
(anumite elemente își pierd caracteristicile
nominale). Nu este necesară înlocuirea
sistematicădupă fiecare declanșare a pernei
airbag.

88 - 4
CABLAJ
Airbag - Unitate de control electronic 88
NOTĂ: Cu ajutorul testerului CLIP Conector U.C.E. airbag
este posibilă vizualizarea numărului de
declanșări a pernei airbag conducător. Pin Denumire
Dacăperna airbag s-a declanșat: 1 Liber
- înlocuiţielementeledeclanșării și cele 2 Liber
defecte; 3 Liber
- verificaţiabsenţadefectelorcu ajutorul 4 Liber
testerului CLIP; 5 + după contact
- verificaţinecesitateaînlocuirii U.C.E. 6 Masă
airbag. 7 Martorul airbag
Când totul estecorect, deblocaţi U.C.E. 8 Liber
airbag, iar sistemul este din nou operaţional 9 Linia de diagnostic“K”
(martorulairbag se stinge). 10 + semnalairbag conducător
Dacă testerul CLIP preconizează 11 - semnalairbag conducător
înlocuirea U.C.E. airbag, acestaindică: 12 Liber
- U.C.E. airbag a declanșat de 4 ori 13 Liber
perna airbag, 14 Liber
- un defect intern al U.C.E. airbag. 15 Liber
În acest caz, înlocuiţi U.C.E. airbag. 16, 17 Șunt
18, 19 Șunt
20 Masă
21,22 Șunt
23 Linia de diagnostic“L”
24 Liber
25, 26 Șunt
27 Liber
28, 29 Șunt
30 Liber

NOTĂ:
Conectoru l U.C.E. airbag are ca
particularitate punerea în scurtcircuit a
diferitelor linii de declanșare atunci când
acesta este debranșat. Șunturile situate în
faţa fiecărei linii de declanșare evită
declanșarea nedorită a acestor sisteme (prin
efectul de antenă, de exemplu).

88 - 5
CABLAJ
88 Airbag - Unitate de control electronic

VERIFICARE CIRCUITE SISTEM AIRBAG

Cablajulde transmitere a semnaluluide declanșare a pernei airbag este integrat în cablajul


faţă.
În cazul unei anomalii constatată pe cablajul de transmitere a semnalului de declanșare a
pernei airbag acestase înlocuiește și nu se repară.
Dispozitivul de securitate nu poate tolera nici o intervenţie clasică de reparaţie a acestui
cablajsau a conectorilor.
ATENŢIE!
Când se poziţionează noul cablaj faţă, asiguraţi-vă că acesta nu este în contact cu
muchii tăietoare care-l pot distruge.

NOTĂ:
Testulcablurilor electrice airbag se face astfel:
Se ia contactul.
Se branșeazătesterul CLIP la automobil.
Se pune contactul.
Se blocheazăU.C.E. airbag.
Se ia contactul.
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se demontează consolacentrală.
Se demonteazășuruburile de fixare a perneiairbag,
Se debranșează conectorul pernei airbag,
Se branșeazăaprinzătorul inert,
Se debranșează conectorul U.C.E. airbag și se conecteazăconectorul adaptorului cu 30 pini
în locul U.C.E. airbag, iar cablurile de ieșire ale adaptorului cu 30 de pini se conectează,pe rând,
la testerul CLIP.

88 - 6
CABLAJ
Airbag conducător 88
OBSERVAŢIE:
Airbag-ul conducător este situat în perna Înaintea demontării pernei airbag,
volan. blocaţi U.C.E. airbag cu ajutorul testerului
CLIP (vezi “Blocare U.C.E. airbag”). Când
această funcţie este activă, toate liniile de
transmitere a semnalului de declanșare sunt
inhibate. Martorul airbag de pe tabloul de
bord se aprinde.
IMPORTANT:
Înaintea demontării volanului, este
necesară debranșarea conectorului airbag
(1).
OBSERVAŢIE:
Perna airbag conducător este prevăzută
cu un conector care se pune în scurtcircuit
Airbag-ul conducător estecompus din: după debranșarea conectorului cablajului,
- o pernă gonflabilă evitându-se în acest fel toate declanșările
- un generator de gaz pirotehnic cu un nedorite.
aprinzător. NOTĂ:
Aceste elemente nu pot fi separate. După declanș are, U.C.E. airbag
NOTĂ: blochează automat toate liniile de
Când se destinde perna airbag, se rupe declanșare.
capacul volanului.
DEMONTAREAPERNEIAIRBAGCONDUCĂTOR
Martorul airbag de pe tabloul de bord
controlează buna funcţionare a airbag-ului Se ia contactul.
conducător. Se demonteazăcele două șuruburi situatesub
NOTĂ: volan, care fixează perna airbag.
Sist emul es te operaţional după Se debranșează conectorul pernei airbag.
punerea contactului. IMPORTANT:
Un vehicul echipat cuairbag conducător După înlocu irea pern ei airbag
se identifică prin inscripţia “Airbag” de pe considerată rebut, dar nedeclanșată, se
perna centrală volan. impune procedura de distrugere a sa (vezi
capitolul “Procedura de distrugere”)
DEMONTARE
REMONTARE
ATENŢIE! Se verificădacă martorul airbag de pe tabloul
Este interzisă manipularea sistemului de bord este aprins cu contactul pus.
pirotehnic aproape de surse de căldură Se branșeazăaprinzătorul inert la conectorul
sau foc deschis întrucât există riscul airbag (la cablaj) și se verifică dacă martorul
declanșării nedorite a sistemului. airbag se stinge.
Se ia contactul, se branșează conectorul
pernei airbag în locul aprinzătorului inert
(verificaţiconectarea corectă a conectorului).

88 - 7
CABLAJ
88 Airbag conducător

Se montează cele două șuruburi (cuplu de strângere: 0,65 daNm) situate sub volan, care
fixeazăperna airbag.

IMPORTANT:
După remontare, se verifică funcţionarea sistemului cu ajutorul testerului CLIP.
Dacă totul este corect, se deblochează U.C.E. airbag (vezi “Deblocare U.C.E. airbag”).
Dacă nu este corect, vezi capitolul “Diagnosticare”. Se verifică dacă martorul airbag
se aprinde la punerea contactului, stă aprins 3 secunde, după care se stinge și rămâne
stins.

OBSERVAŢIE:
U.C.E. airbag poate accepta până la maxim 4 declanșări ale airbag-ului (anumite
elemente își pierd caracteristicile nominale). Nu este necesară înlocuirea sistematică
după fiecare declanșare a pernei airbag.

NOTĂ:
Perna airbag conducător - reper nou - este prevăzută cu o folie de protecţie
autoadezivă lipită peste conectorul pernei airbag. Dezlipirea foliei de protecţie se va
face NUMAI în momentul montării.

88 - 8
CABLAJ
Airbag - Utilaje specializate 88
ADAPTORUL CU 30 PINI - B40 ATENŢIE!
Este interzisă măsurarea sistemului
airbag cu ohmmetrul sau alte aparate de
măsură electrice deoarece există riscul
declanșării la un curent de funcţionare a
aparatului (vezi capitolul “Diagnosticare”).
Liniile de declanșare a pernei airbag se
măsoară numai cu testerul CLIP.

Identificare cabluri ieșire ale


adaptoruluiB40

1: Alimentare martor și U.C.E. airbag


2: Neutilizat
A: Linii airbag conducător
ATENŢIE! B: Linii airbagpasager
În timpul unei intervenţii la sistemul C: Linii pretensionare pasager
airbag, este obligatorie blocarea U.C.E. D: Linii pretensionare conducător
airbag cu testerul CLIP pentru evitarea
declanșării nedorite (toate liniile de CABLURILE DE MĂSURĂ
declanșare sunt inhibate). Acest mod de
funcţ ionare es te s emnalat pri n - cablurile XRBAG tip B32, B35,
aprinderea martorului airbag de la - cablul necesarpentru distrugereapernei airbag.
tabloul de bord.
APRINZĂTORUL INERT 931066
Adaptorul B40 se conectează în linie în
locul U.C.E. airbag. El are aceleașicaracteristici electrice ca și un
Acestapermite, cu ajutorultesterului CLIP, aprinzător realșiare rolulde a înlocui pernaairbag
controlul tuturorliniilorsistemului,măsurarea în timpul diagnosticării.
tensiunii de alimentare a U.C.E. airbag și
forţarea aprinderii martorului airbag de pe ATENŢIE!
tabloul de bord. Înaintea utilizării aprinzătorului inert,
Bornele permit în acelașitimp, efectuarea verificaţi ca valoarea rezistenţei acestuia
controlului continuităţiiliniilor de diagnostic, să fie între 1,8 și 2,5 Ω.
a martorului airbag de pe tabloul de bord și
alimentarea U.C.E. airbag (vezi capitolul Este necesară luarea contactului și apoi
“Diagnosticare”) punerea acestuia pentru stingerea martorului
airbag imediat ce a fost ștearsă memoria de
defect.

88 - 9
CABLAJ
88 Airbag - Utilaje specializate

APARATUL DE DISTRUGERE

Pentru a evita toate riscurile de accident,generatorul de gazpirotehnic al airbag-ului trebuie


declanșat înaintea scoaterii definitivea automobilului din circulaţiesau a schimbăriiperneiairbag.
În acest scop se utilizează aparatul Ele. 1287.

Pentru alte detalii, vezi capitolul“Procedura de distrugere perna airbag”.

88 - 10
CABLAJ
Procedura de distrugere pernă airbag 88
Pe ntru a e vita toa te risc urile de
accidentare, generatorul de gaz pirotehnic al
pernei airbag trebuie declanșat înaintea
scoaterii definitive a automobilului din
circulaţie sau a schimbării pernei airbag. În
acest sens, se utilizează aparatul Ele1287.

e
Se acoperă ansamblul cu4 pneuri așezate
unul pestecelălalt.

ATENŢIE! Este interzisă măsurarea


sistemului airbag cu ohmmetrul sau alte
aparate de măsură electrice clasice
deoarece există riscul declanșării la un
curent de funcţionare a aparatului (vezi
capitolul “Diagnosticare”).

DISTRUGEREA PERNEI AIRBAG

ATENŢIE! Se derulează tot cablajul utilizat pentru


Este interzisă manipularea sistemului declanșare, la o distanţă suficientă (de
pirotehnic în apropierea unei surse de aproximativ10 m) de perna airbag.
căldură sau flacără deschisă deoarece Se conectează cele două conductoare ale
există riscul declanșării nedorite a aparatului la o baterie.
sistemului. După ce verificaţi cănici o persoană nu se
Se demontează perna airbag de pe află în apropierea pernei airbag, procedaţi la
automobil. distrugerea perneiairbagprin apăsarea simultană
Operaţia de distrugere a pernei airbag a celor două butoane ale aparatului Ele1287.
se realizeazăîn exteriorulatelierului. NOTĂ:
Se branșeazăcablajul necesar declanșării În cazu l imposibilităţii declanșării
generatorului de gaz pirotehnic. (aprinzătoru l generatorulu i de gaz
Se așează perna airbag pe două cale de pirotehnic este defect), returnaţi perna
lemn pentrua evita deteriorareaconectorului airbag într-un nou ambalaj.
la contactulcu solul.
88 - 11
CABLAJ
88 Diagnosticare airbag - Generalităţi

CONDIţII DE APLICARE A VERIFICĂRILOR DEFINITE LA


DIAGNOSTICARE

Fiecare defect este interpretat pentru un tip de memorare specific (defect prezent, defect
memorat, defect memorat sau prezent).
Verificările definitepentru trasarea fiecărui defect nu se vor aplicadecât atunci când defectul
este interpretat pentru tipul de defect declarat de testerul CLIP.
Dacă un defect nu este interpretat în diagnosticare sau este declarat “prezent”, aplicarea
diagnosticăriicânddefectulnu estedecât “memorat”nu va permitelocalizareaoriginii memorării
aceluidefect.
Înacestcaztrebuie efectuat numai un control al cablajului șia conectorilor elementului incriminat
(se recomandă mișcarea cablajului pentru a încerca vizualizarea trecerii din starea “defect
memorat “ în starea “defect prezent”).
Dacăun defect esteinterpretatatunci când estedeclarat “memorat”,condiţiilede confirmare
a prezenţei reale a defectului (și necesitarea aplicării diagnosticării) figurează la menţiunea
“recomandări” sauîn debutulinterpretăriidefectului.
NOTĂ:
Înaintea începerii diagnosticării contactul trebuie luat.

ATENŢIE!
Înainteaoricărei intervenţii la sistemul airbag este imperativă blocarea U.C.E. airbag
cu ajutorul testerului CLIP, folosind comanda “Blocare calculator”. Confirmarea
efectuării acestei comenzi va fi vizualizată prin aprinderea permanentă a martorului
airbag de la bord, iar linia de declanșare va fi blocată, evitând astfel declanșarea nedorită
a airbag-ului pe durata intervenţiei.

ATENţIE!
• Dacă intervenţia are loc după ce automobilul a suferit un șoc urmat de declanșarea
airbag-ului conducător, blocarea U.C.E. airbag nu va fi posibilă decât după efectuarea
comenzii de deblocare a acestuia.
• În urma unui șoc ce a cauzat declanșarea airbag-ului, ștergerea defectelor memorate
este posibilă numai după citirea datelor din “Context impact”, urmată de comanda
“Deblocare calculator”.
• Măsurătorile electrice pe linia de declanșare airbag se vor efectua numai prin
utilizarea funcţiei “Teste ale fasciculului airbag” a testerului CLIP. Este strict interzisă
utilizarea aparatelor de măsură de tip ohmmetru în acest scop.
• Înainte de utilizarea aprinzătorului inert verificaţi ca rezistenţa acestuia să fie
între 1,8-2,5 Ω..
• Asiguraţi-vă că pe durata intervenţiei tensiunea de alimentare a calculatorului
să nu fie sub 10V.

88 - 12
CABLAJ
Diagnosticare airbag - Generalităţi 88

CONFIGURAţIE SISTEM

A U.C.E. Airbag
B Aprinzător airbagconducător
CT Contactor rotativ
A1 Alimentare + 12 Volţi
A3 Masă
A2 Martor airbag
B1,B2 Liniidiagnosticare

Valoarea rezistenţeimăsurate în punctelede măsurare C0, C2 și C4 este între 2,1 Ω. și 7 Ω.

88 - 13
CABLAJ
88 Diagnosticare - Interpretare defecte

DF001 U.C.E. AIRBAG


PREZENT
SAU
MEMORAT

RECOMANDĂRI Particularităţi: nimic de semnalat.

ÎnlocuiţiU.C.E. airbag (consultaţicapitolul«Ajutor» pentru aceastăintervenţie).

DUPĂ Nimicde semnalat.


INTERVENŢIE

88 - 14
CABLAJ
Diagnosticare - Interpretare defecte 88

DF002 TENSIUNE ALIMENTARE U.C.E.AIRBAG


PREZENT 1.DEF: Prezenţămicro-întreruperi
2.DEF: Tensiune de alimentare prea mică
3.DEF: Tensiune de alimentare prea mare

RECOMANDĂRI Utilizaţi adaptorul cu 30 pini B40 pentru intervenţiala nivelul


conectoruluiUCE airbag.

1.DEF RECOMANDĂRI Nimicde semnalat.

Pentru un defect de micro-întrerupericontrolaţi liniilede alimentare ale UCE airbag:


- verificaţistarea conectorului cablajuluila nivelul UCE airbag;
- verificaţistarea traseelor maselor electrice ale UCE airbag;
- verificaţistarea siguranţei fuzibileafectatăUCE-ului airbag;
- verificaţistarea și strîngerea corectă a bornelor bateriei.

2.DEF - 3.DEF RECOMANDĂRI Nimicde semnalat.

Efectuaţi intervenţiile necesare pentru obţinerea unei tensiuni corecte de alimentare a UCE
airbag:
10,5 volţi ± 0,1 < tensiune alimentare < 15 volţi ± 0,1
- verificaţistarea de încărcare a bateriei;
- verificaţicircuitul de încărcare;
- verificaţistrângerea și starea bornelor bateriei;
- verificaţiprezenţa masei electrice laUCE airbag.

DUPĂ Ștergeţi cu testerul CLIP defectele memorate de U.C.E. airbag.


INTERVENŢIE

88 - 15
CABLAJ
88 Diagnosticare - Interpretare defecte

DF003 CIRCUIT AIRBAG CONDUCĂTOR


PREZENT CC : Scurtcircuit
CO : Circuit deschis
CC.1 : Scurtcircuit la +12 volţi
CC.0 : Scurtcircuit la masă

Particularităţi: măsurarea linieide declanșare airbag se va efectua


RECOMANDĂRI numai cu testerul CLIP.
Utilizaţi adaptorul cu 30 pini B40 pentru intervenţiala nivelul
conectorului calculatorului.

CO - CC RECOMANDĂRI Nimicde semnalat

Puneţicontactul,apoi blocaţi calculatorul cu testerul CLIP (vezi «Blocare U.C.E. airbag»).


Luaţi contactulși demontaţicele două șuruburi de fixare a pernei airbag pe volan.
Verificaţi branșarea corectă apernei airbag.
Debranșaţiperna airbag, apoi branșaţiaprinzătorul inert în locul acesteia.
Puneţicontactulși efectuaţiun control cu ajutorul testerului CLIP.
Înlocuiţiperna airbag dacă starea «defect prezent» devine «defect memorat».
Luaţi contactul, debranșaţiapoi rebranșaţiconectorul contactorului rotatival comenziisub volan.
Interveniţi la nivelul conectoruluidacă starea «defect prezent» devine «defect memorat».

Utilizaţinumai testerul CLIP pentru măsurarearezistenţeiîn punctul C2 al circuituluiairbag.


Dacă valoarea obţinută nu este corectă, înlocuiţi comanda sub volan.
Rebranșaţi contactorul rotativ al comenzii sub volan, debranșaţiconectorul calculatorului și
branșaţi în locul acestuia adaptorul cu 30 pini B40.
Utilizaţinumai testerul CLIPpentru măsurarearezistenţeiliniei de declanșare airbagconducător,
utilizândcablulA al adaptorului cu 30 pini.
Dacă valoarea obţinută nu este corectă, verificaţi branșarea corectă a conectorului cu 30 pini
(pinii 10 și 11) și înlocuiţicablajulfaţă dacă este necesar.

Dacă după verificările efectuate nu s-a evidenţiat nici un defect, verificaţi prezenţa celor 5
pioni pentru deblocarea șunturilor,la conectorul cu 30 pini al UCE airbag. Verificaţi starea
conectorului cu 30 căi al cablajuluiairbag (sistemul de blocare al conectorului,...).

BranșaţiUCE-ul airbag și pernaairbagconducător,apoi puneţi contactul.


Ștergeţi cu testerul CLIP defectele memorate de U.C.E. airbag, apoi
DUPĂ luaţi contactul.
INTERVENŢIE Refaceţio verificare cu ajutorul testeruluiCLIP;în cazul absenţei defectelor
deblocaţicalculatorul.
Distrugeţi pernaairbag,dacă o înlocuiţi (vezi «Procedurade distrugere»).

88 - 16
CABLAJ

Diagnosticare - Interpretare defecte


88

DF003
PREZENT

CONTINUARE

CC.1 - CC.0 RECOMANDĂRI Nimicde semnalat.

Blocaţicalculatorul cu testerul CLIP (vezi «Blocare U.C.E. airbag»).


Luaţi contactulși demontaţicele două șuruburi de fixare a pernei airbag pe volan.
Verificaţistarea liniilorde declanșare a pernei airbag.

Utilizaţinumai testerul CLIPpentru măsurareaizolaţiei în punctulC2 alcircuitului airbag (utilizând


cablul A al adaptorului cu 30 pini).
Dacă valoarea obţinută nu este corectă, înlocuiţi comanda sub volan.

Rebranșaţi contactorul rotativ al comenzii sub volan, debranșaţiconectorul calculatorului și


branșaţi în locul acestuia adaptorul cu 30 pini B40.
Utilizaţinumai testerul CLIPpentru măsurarearezistenţeiliniei de declanșare airbagconducător,
utilizândcablulA al adaptorului cu 30 pini.
Dacă valoarea obţinută nu este corectă, verificaţi conectorul cu 30 pini (pinii 10 și 11) și
înlocuiţicablajulfaţă dacă este necesar.

BranșaţiUCE-ul airbag și perna airbag conducător,apoi puneţi contactul.


Ștergeţi cu testerul CLIP defectele memorate de U.C.E. airbag, apoi
DUPĂ luaţi contactul.
INTERVENŢIE Refaceţio verificare cu ajutorul testerului CLIP; în cazul absenţei
defectelordeblocaţicalculatorul.
Distrugeţi perna airbag, dacă o înlocuiţi(vezi«Procedurade distrugere»).

88 - 17
CABLAJ
88 Diagnosticare - Interpretare defecte

DF010 CIRCUIT MARTOR DEFECTAIRBAG


PREZENT CC.1 : Scurtcircuit la +12 volţi
CO.0 : Circuit deschissau scurtcircuit la masă

RECOMANDĂRI Particularităţi: măsuraţi liniilede declanșare numai cu testerul CLIP.


Utilizaţi adaptorul cu 30 pini B40 pentru intervenţiala nivelul
conectorului calculatorului(conectorul gri al adaptorului cu 30 pini).

CC.1 RECOMANDĂRI Nimicde semnalat.

Blocaţicalculatorul cu testerul CLIP (vezi «Blocare U.C.E. airbag»).


Verificaţistarea martorului airbag de la tabloul de bord.
Verificaţi izolaţia faţă de 12 volţi între: martor airbag pin 7 al conectorului cu 30 pini.

CO.0 RECOMANDĂRI Nimicde semnalat

Martor stins după punereacontactului

Blocaţicalculatorul airbag cu testerul CLIP (vezi «BlocareU.C.E. airbag»).


Verificaţistarea martorului airbag de la tabloul de bord.
Verificaţi continuitatea între: martor airbag pin 7 al conectorului cu 30 pini.
Verficaţialimentarea cu 12 volţi a martorului airbag.

Dacăverificările efectuatenu au permis evidenţierea unui defect, debranșaţiUCE-ul airbag și


branșaţiîn locul acestuiaadaptorul cu 30 pini. Verificaţinumai cu testerul CLIP funcţionarea
martorului airbag de pe tabloul de bord, folosindconectorul gri al adaptorului B40.
Dacă este posibilă aprinderea martorului airbag cu testerul CLIP, înlocuiţi UCE airbag (vezi
capitolul«Ajutor» pentru aceastăintervenţie).
Dacăeste imposibilăaprindereamartorului airbag, reluaţiverificările descrise anterior.

Martor aprinsdupă punerea contactului

Blocaţicalculatorul airbag cu testerul CLIP (vezi «Blocare U.C.E. airbag»).


DebranșaţiconectorulU.C.E. airbag și verificaţiprezenţa celor 5 pionicare realizeazădeblocarea
șunturilorconectorului cu 30 pini al UCE airbag.
Asiguraţi izolarea faţă de masă a traseului: martor airbag pin 7 conector 30 pini.

DUPĂ Ștergeţi defectele memorate de U.C.E. airbag, apoi luaţi contactul.


INTERVENŢIE Refaceţio verificare cu ajutorul testerului CLIP; în cazul absenţei
defectelordeblocaţicalculatorul.

88 - 18
CABLAJ

Diagnosticare - Interpretare defecte


88

DF016 CONFIGURARE CALCULATOR


PREZENT

RECOMANDĂRI Particularităţi: nimic de semnalat.

Prezenţaacestuidefect corespunde unei incoerenţeîntre configurareacalculatorului și echiparea


automobilului, detectatăde testerul CLIP.
Modificaţi configuraţia UCE-ului airbag cu ajutorul testerului CLIP, folosind comanda
«Configurareaelementelorsistemului».

DUPĂ Ștergeţi defectele memorate de U.C.E. airbag, apoi luaţi contactul.


INTERVENŢIE Refaceţio verificare cu ajutorul testerului CLIP și, în cazul absenţei
defectului,deblocaţi calculatorul.

88 - 19
CABLAJ
88 Diagnosticare - Interpretare defecte

DF034 CALCULATOR BLOCAT


PREZENT 1.DEF : Blocare ca urmare a unui șoc
2.DEF : Blocare cu testerul CLIP

RECOMANDĂRI Particularităţi: nimic de semnalat

Acest defect permite vizualizarea stării de blocare calculatorairbag.


Când esteprezent, toate liniilede declanșare sunt inhibate,declanșarea airbag-ului conducător
nefiindposibilă.

1.DEF RECOMANDĂRI Nimicde semnalat

Acest defect este prezent după declanșarea airbag-ului.


Esteobligatorie înlocuirea U.C.E. airbag și a pernei airbag după producerea șocului.

2.DEF RECOMANDĂRI Nimicde semnalat.

Acest defect esteprezent în următoarele cazuri:


- U.C.E. airbag este nou (acesta este livrat blocat)
- esteutilizată comanda de blocare a calculatorului, cu testerul CLIP, în cazul unei
intervenţii pe automobil.

Deblocare: Refaceţio verificare cu testerul CLIP; în cazul absenţei defectelor deblocaţi


calculatorul.
Ștergeţi defectul memorat și apoi luaţi contactul.

DUPĂ Ștergeţi defectele memorate de U.C.E. airbag, apoi luaţi contactul.


INTERVENŢIE Refaceţio verificare cu ajutorul testerului CLIP; în cazul absenţei
defectelordeblocaţicalculatorul.

88 - 20
CABLAJ
Diagnosticare - Controlul de conformitate
88

RECOMANDĂRI Efectuaţicontrolul de conformitatenumai după verificarea completă


cu testerul CLIP.

Ordinea Funcţia Parametru sau stare Diagnostic


Control sau acţiune Vizualizare și observaţii
1 Conformitate Fără
calculator Parametru PR002: Solenza: 50
«Tip vehicul»
2 Configurare Asiguraţi-vă dacă
Utilizare comandă configuraţiacalculatorului
calculator
«Lectură configuraţie» definită în coloana Fără
«Actual»corespunde cu
echipareaautomobilului.
Funcţionare
martor airbag
3 Se aprinde pentru Fără
Control iniţializare Punere contact 3secunde martorul airbag,
calculator la punereacontactului.

88 - 21
CABLAJ
88 Diagnosticare - Ajutor

Înlocuire U.C.E.airbag

Calculatoarele airbag noi sunt livrate în stare blocată pentru evitarea tuturor riscurilor
declanșărilornedorite(toate liniile de declanșare sunt inhibate).
Acest mod «blocat» este semnalatde aprinderea martorului airbag de pe tabloul de bord la
punerea contactului.
Pentru înlocuirea U.C.E. airbag, se procedeazăastfel:
- se ia contactul,
- se demonteazătunelul consoleicentrale,
- se debranșează conectorul U.C.E. airbag,
- se demontează șuruburile de fixare a U.C.E. airbag,
- se montează noul U.C.E. airbag, săgeata depe U.C.E. airbag fiind orientată către faţa
automobilului,
- se rebranșează conectorul U.C.E. airbag,
- se verifică sistemulcu ajutorul testerului CLIP,
- modificaţi, dacă este necesar, configuraţia calculatorului airbag prin comanda
«Configurare»,
- deblocaţicalculatorul numai în cazul absenţei unui defect, declarat de testerul CLIP.
AFECTARE BORNE UCE AIRBAG 30 CĂI

1. Liber 16. Liber


2. Liber 17. Liber
3. Liber 18. Liber
4. Liber 19. Liber
5. Alimentare + după contact 20. Masă
6. Masă 21. Liber
7. Martor defect airbag 22. Liber
8. Liber 23. Linia diagnosticare L
9. Linia diagnosticare K 24. Liber
10. Airbag frontal conducător (+) 25. Liber
11. Airbagfrontal conducător (-) 26. Liber
12. Liber 27. Liber
13. Liber 28. Liber
14. Liber 29. Liber
15. Liber 30. Neutilizat

88 - 22
CABLAJ
Diagnosticare - Arbore de localizare a penelor 88

ALP1 Absenţă dialog cu calculatorul airbag.

RECOMANDĂRI Particularităţi: nimic de semnalat.

Asiguraţi-vă că testerul CLIP nu estecauza defectului- încercaţi comunicarea acestuiacu un


U.C.E. airbagal unui alt automobil. Dacătesterul CLIP nu estecauza defectului și dialogul nu
este stabilit cu nici un alt calculator al aceluiași automobil, este posibil ca un alt calculator
defect să perturbe liniilede diagnosticK și L.
Procedaţiprin deconectări succesivepentru localizarea calculatorului defect.
Verificaţitensiuneabateriei și efectuaţi intervenţiilenecesare pentru obţinerea unei tensiuni
conforme, cu valoarea între 10,5 volţi și 15 volţi.

Verificaţiprezenţași starea siguranţei fuzibilede alimentare a U.C.E. airbag.


Verificaţibranșarea corectăa conectorului calculatorului și starea cablurilor.
Verificaţialimentareacorectă a calculatorului:
- Debranșaţi U.C.E. airbag apoi branșaţi adaptorul cu 30 pini B40.
- Controlaţi și asiguraţi prezenţatensiuniiîntre bornele reperate masă și
+DC (+ după contact)

Verificaţialimentarea corectă a prizeidiagnosticare:


- alimentare + permanent la pinul 16;
- Masa la pinul 5.
Verificaţicontinuitateași izolaţialiniilorde legăturăpriză diagnosticare / U.C.E.airbag:
- borna 23 a UCE airbag pin 15 priză diagnosticare (linia L)
- borna 9 a UCE airbag pin 7 priză diagnosticare (linia K)

Dacădialogul nu se stabileștedupă acesteverificări, înlocuiţiU.C.E. airbag(vezi capitolul


«Înlocuire U.C.E. airbag»).

DUPĂ După stabilirea comunicării, trataţieventualeledefecte declarate.


INTERVENŢIE

88 - 23
CABLAJ
88 Protector cablaj, ușă faţă

DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se demonteazăpanoul ușă faţă (vezi capitolul 72«Panou ușă faţă»).
Se debranșeazăconectoruldifuzorului (1).
Se demonteazăpanoul deflector ușă faţă.
Se debranșează și se declipsează conectorul (2) al actuatorului.
Se debranșează conectorul (3) al motorașului macara geam (pentru automobilele Dacia
Solenza).
Se taie colierul (4) de fixare a cablajului pe ușa faţă. Se va reţine poziţia de montaj a
colieruluide fixare.
Se scoate protectorul cablaj (5) din ușa faţă și din stâlpul faţă. Se va reţine poziţia de
montaj a protectorului.
Se scoate cablajul faţă din ușă. Se va reţine poziţia de montaj a cablajului faţă.
Se scoate, cuatenţie, protectorul de pe cablaj.

5 4

1 3

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiile de la demontare respectând poziţia de montaj
avută anterior demontării.
Se înlocuieștecolierul de fixare (4).
Se verifică funcţionarea actuatorului, a acţionării geamului și a difuzorului faţă.

88 - 24
CABLAJ
Protector cablaj, ușă spate 88

DEMONTARE
Se debranșează borna (-) a bateriei.
Se declipseazămanivelamacara.
Se demonteazăpanoul ușă spate (vezi capitolul 72 «Panou ușă spate»).
Se demontează panoul deflector ușă spate.
Se demonteazăcolierul (1) de fixare a cablajuluispate.
Se debranșeazăși se declipseazăconectorul (2) al actuatorului.
Se scoate protectorul cablaj (3) din ușa spate și din stâlpul mijloc. Se va reţine poziţia de
montaj a protectorului.
Se scoate cablajul spate din ușă. Se va reţine poziţia de montaja cablajului spate.
Se scoate, cuatenţie, protectorul de pe cablaj.

3
2

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiile de la demontare respectând poziţia de montaj
avută anterior demontării.
Se înlocuieștecolierul de fixare (1).
Se verifică funcţionarea actuatoruluiși acţionarea geamului.

88 - 25
SCHEME ELECTRICE
Generalităţi
89

PREZENTARE GENERALĂ

Schemeleelectriceale automobiluluiau fost structuratecaSchemede PrincipiuAplicate(S.P.A.),


care sunt prezentate corespunzător funcţiuniipe care o are fiecare sistem al automobilului,din
punct de vedere electric. Acesteschemede principiu conţin și detaliiprivind funcţionarea internă
a unor componente electrice simple(contactori,relee,...), contribuind astfella o mai bună înţelegere
a funcţionării unui sistemși efectuarea unei diagnosticări corectea unui incident.
Lista schemelor funcţionale este prezentată în capitolul 2, în care se găsesc Schemele de
Principiu Aplicateale automobilului. Acesteasunt diferenţiateca: schemede alimentări electrice,
schemede legături la masăși schemefuncţionaleale sistemelor.
Schemeleelectrice funcţionale(Schemede Principiu Aplicate)- sunt prezentateîn capitolul 7
și pe acestea se pot identifica:
- componenteleelectrice reperate printr-un număr formatdin 3 sau 4 cifre; identificarea
acestorape schemele electricese poate face consultând“Repertoarul componentelor” din capitolul 3;
- racordurile dintre cablajele electrice sunt reperate printr-un număr precedat de litera
“R”; acesteasunt indicateîn listadin capitolul4;
- conexiunile la masăreperateprin litera “M” urmată de un numărsau o literăsunt indicate
în capitolul 4.
Fiecare fir al schemelor electrice estedefinit printr-un cod alfa-numeric, ce reprezintăfuncţia
aceluifir, urmat de un grup de litere, care reprezintăculoarea aceluifir.
Conectorii și racordurile dintre cablaje - sunt prezentate în capitolul 11, unde sunt desenaţi
conectorii și racordurile văzute dinspre intrarea firelor în conector sau racord și se pot identifica
firele ce intră în fiecare alveolă a conectorului.Tot aici sunt prezentatetabelatdetaliidespre fiecare
fir ce intră în conector: localizarefir în alveola conectorului,secţiunea firului, codul funcţiunii firului
și destinaţiaacestuia.
Nomenclatorul funcţiilorfirelorîn conectori și racorduri - în capitolul10, reprezintă listatuturor
conectorilorși a racordurilorreprezentateși ajută la identificareacu ușurinţă a acestorcomponente
în capitolul 11.
Dispunerea maselor și a racordurilor pe automobil este prezentată în capitolul 5 și ajută la
identificarea punctelorde fixare a maselorelectrice pe automobil și a localizării racordurilordintre
cablajele automobilului.
Dispunerea componentelor electrice pe automobil esteprezentatăîn capitolul6. Pornind de la
lista componentelor se poate identifica amplasarea pe automobil a diverselor componente cu
funcţii electrice.
Cutia de siguranţe din habitaclu este prezentată în capitolul 8. Acesta conţine informaţii
despre amplasarea acesteiași rolul funcţionalal siguranţelorfuzibile.

89 - 1
SCHEME ELECTRICE
89 Generalităţi

Cutia de siguranţe din compartimentul motor este prezentată în capitolul 9, care conţine
informaţiidespre amplasarea acesteia pe automobilși rolul funcţional al releelorși siguranţelor
fuzibile situateîn aceasta.
Codurile funcţionaleale firelorsunt explicitateîn capitolul 12.

INTERPRETAREA SCHEMELOR FUNCţIONALE

Informaţiiledin schemelefuncţionaleprezentateîn capitolul7, se vor interpreta ţinând cont


de explicaţiilereferitoare la exemplul următor.
1 = familievehicul
2 = an fabricaţie
3 = denumire schemăelectrică funcţională
4 = criteriu diferenţieri echipamentpentru identificare schemăfuncţională1
5 = culoareaconectorului electric2
6 = reprezentare grafică a conectorului
7 = număr reperare componentăelectrică
8 = număr cutie siguranţe pe care se află montat releul sau siguranţa fuzibilă
9 = reperare siguranţăfuzibilăpe cutia de siguranţe
10 = valoare siguranţă fuzibilă
11 = identificare puncte de joncţiuneîn cablaj
12 = reperare masă electrică
13 = culoare racord electric între cablaje2
14 = reperare racord electric
15 = simbolizare grafică racord electric
16 = simbol(siglă), pagini conţinând schemefuncţionale
17 = codul funcţiunii firului
18 = culoareafirului2
19 = număr schemăfuncţională

OBSERVAŢIE:

1. Pentru identificarea variantelor de schemefuncţionale se specifică in zona (4) elementele


de diferenţiere simbolizateastfel:
ABCO01 = airbag conducător
CA = climatizare cu aer condiţionat
CHAUFO = climatizare fără aer condiţionat
CPE = comandă electrică blocare/deblocare uși
DA = direcţie asistată
E0, E1,E2 = nivele de echipare
LVE = comandă electrică geamuri faţă

89 - 2
SCHEME ELECTRICE
Generalităţi
89
MA = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 96 (EURO II)
MB = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 2000 (EURO III)
PROJAB = faruri ceaţă
RAD01 = radio- casetofon cu difuzoare faţă
RAD02 = radio- casetofon cu difuzoare faţă și spate
RAD03 = radio-CD cu difuzoare faţă și spate
TLAIF1 = definiţiegrup ţări (norme SASO)

2. Culorile conectorilor electrici (5), racordurilor (13) și ale firelor (18) sunt simbolizate
astfel:
BA = alb JA = galben SA = roz-somon
BE = albastru MA = maron VE = verde
BJ = bej NO = negru VI = violet
CY = alb -cristal OR = oranj
GR = gri RG = roșu

89 - 3
SCHEME ELECTRICE
89 Generalităţi

INTERPRETAREA NOMENCLATORULUI
CU FUNCţIILE FIRELOR ÎN CONECTORI

Informaţiileprivind funcţiilefirelor în conectoriși racorduri, prezentateîn capitolul11, vor fi


interpretateţinând cont de explicaţiileraportate la exemplulurmător.
1 = simbol(siglă)pagini conţinând conectoriși racorduri electrice
2 = destinaţie conector
3 = denumire cablaj pe care este situat conectorul respectiv
4 = criteriu general de diferenţiere planșă
5 = familievehicul
6 = an fabricaţie
7 = cod conector
8 = reperare componentă la care se branșează conectorul reprezentat
9 = culoare conector
10 = simbolizare conector
11 = reperare alveolă în conector
12 = secţiunefir (mm 2 )
13 = codul funcţional al firului
14 = destinaţiafirului
15 = culoare fir*
16 = număr capitolși număr planșăconector

NOTĂ:
Referitor la poziţia15 precizămcă semarcheazăcu un X atunci când esteprezent un fir sau
cu doi X când sunt două fire. Se va marca simbolizatculoarea firului numai atunci când traseul
electric al acelui fir reprezintăuna din stările fundamentale:+ permanent (+IC), + după contact
(+DC), masă (-) sau comenzi.
Simbolurileutilizatepentru culorilefirelorsunt următoarele:
A = alb AS = albastru GR = gri
N = negru G = galben V = verde
M = maro VI = violet R = roșu

89 - 4
SCHEME ELECTRICE
Generalităţi
89

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

SENZOR DETONAŢIE

1 4
CY2AE MA 2 3 5 6

1 2
11 12 13
3S 3DQ
146 X X 15

14

Poziţie Secţiune
Destinaţie
1 0,50 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
2 0,50 3DQ MASĂ SENZOR DETONAŢIE
4 0,60 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE

SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ

7 9

10
8

89 - 07 16

89 - 5
SCHEME ELECTRICE
89 Lista schemelor funcţionale

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE NR. PLANȘĂ

ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ UȘI 1


ANTIDEMARAJ 2
AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ 3
BRICHETA 4
CLIMATIZARE 5
CLIMATIZARE ȘI AER CONDIŢIONAT 6
PLAFONIERĂ 7
COMANDĂ ELECTRICĂ GEAMURI FAŢĂ 8
RADIO 9-10
CIRCUIT DEMARAJ 11
GMV RĂCIRE MOTOR 12-13
INJECŢIE ELECTRONICĂ 14-15-16-17-18-19-20-21
CIRCUIT ÎNCĂRCARE 22
MASA CABLAJ SPATE 23-24
MASA CABLAJ FAŢĂ / PLANȘĂ BORD 25-26-27-28-29-30-31-32-
33-34- 35-36
MASA BATERIE / CAROSERIE 37
MASA CABLAJ FARURI CEAŢĂ 38
MASA CABLAJ HAYON 39
MASA CABLAJ MOTOR 40-41-42-43
CUTIE SIGURANTE HABITACLU 44-45-46-47-48-49-50-51-
52-53-54-55-56-57-58-59
CUTIE SIGURANŢE ȘI RELEE MOTOR 60-61-62-63
MARTOR FRÂNĂ MÂNA/DEFECT SISTEM FRÂNARE 64
INDICATOR NIVEL CARBURANT 65-66
MARTOR PRESIUNE ULEI 67
PRIZĂ DIAGNOSTICARE 68-69
TABLOU DE BORD 70-71-72-73-74
MARTOR ALERTĂ TEMPERATURĂ LICHID RĂCIRE 75
INDICATOR TEMPERATURĂ LICHID RĂCIRE 76
INDICATOR DE VITEZĂ 77-78
AIRBAG CONDUCĂTOR 79
MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR 80
AVERTIZOR SONOR 81
DEZABURIRE LUNETĂ 82

89 - 6
SCHEME ELECTRICE
Lista schemelor funcţionale
89

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE NUMĂR PLANȘĂ

ȘTERGĂTOR-SPĂLĂTOR PARBRIZ 83
FARURI CEAŢĂ 84
LUMINI CEAŢĂ SPATE 85
LUMINI DE ÎNTÂLNIRE 86
LUMINI DE MERS ÎNAPOI 87
LUMINI DE POZIŢIE 88
LUMINI DE DRUM 89
LUMINI DE STOP 90
LUMINI DE SEMNALIZARE ȘI AVARIE 91-92

89 - 7
SCHEME ELECTRICE
89 Repertoar componente electrice
COD DENUMIRECOMPONENTĂ COD DENUMIRECOMPONENTĂ
101 Bricheta electrică 209 Comutator lumini, semnalizare direcţie și claxon
103 Alternator 212 Motor ștergător parbriz
104 Mecanism antivol 213 Plafonieră
105 Avertizor sonor 221 Pompă spălător parbriz
107 Baterie 222 Potenţiometru clapetă
113 Temporizator ștergător parbriz 224 Presostat direcţie asistată
120 Calculator (U.C.E.)injecţie 225 Priză diagnosticare
123 Comutator închidere uși 226 Far dreapta
124 Tablou comandă climatizare 227 Far stânga
125 Comutator avarie 231 Releu comandă faruri ceaţă
128 Comutator dezaburire lunetă 234 Releu comandă GMV răcire
132 Comutator macara electrică geam stânga 236 Releu comandă pompă carburant
133 Comutator macara electrică geam dreapta 238 Releu actuatori
137 Releu semnalizare 242 Sondă oxigen aval
138 Actuator ușă spate dreapta 244 Senzor temperatură apă injecţie
139 Actuator ușă spate stânga 247 Tablou de bord
140 Actuator ușă faţă stânga 255 Lampă semnalizare faţă dreapta
141 Actuator ușă faţă dreapta 256 Lampă semnalizare faţă stânga
145 Comutator ștergător - spălător parbriz 261 Radio
146 Senzor detonaţie 262 G.M.V. răcire și aer condiţionat
147 Senzor presiune atmosferică 267 Lampă semnalizare anterolaterală dreapta
149 Senzor turaţie 268 Lampă semnalizare anterolaterală stânga
155 Contactor mers înapoi 272 Senzor temperatură aer injecţie
156 Contactor frână mână 319 Tablou comandă climatizare cu aer condiţionat
160 Contactor stop 320 G.M.V. climatizare (pentru aer condiţionat)
163 Demaror 321 Rezistenţă G.M.V. (pentru aer condiţionat )
171 Ambreiaj compresor aer condiţionat 326 Avertizor limită viteză
172 Lampă spate dreapta 333 Contactor centură siguranţă conducător
173 Lampă spate stânga 371 Supapă purjare canistră
176 Far ceaţă dreapta 462 Lampa număr
177 Far ceaţă stânga 503 U.C.E. decodor
180 Contactor ușă faţă stânga 584 Releu comandă ambreiaj compresor A.C.
184 Lampă poziţie faţă dreapta 597 Cutie sig. fuzibile și relee compartiment motor
185 Lampă poziţie faţă stânga 639 Lampă STOP-S3
188 GMV răcire 649 Motor pas cu pas
189 Difuzor spate dreapta 654 Bucșă antidemaraj
190 Difuzor spate stânga 700 Releu comandă viteză mică G.M.V. răcire
191 Difuzor ușă faţă dreapta 756 U.C.E. airbag
192 Difuzor ușă faţă stânga 778 Bobină aprindere
193 Injector 1 857 Releu FLASH
194 Injector 2 887 Sondă oxigen amonte
195 Injector 3 899 Airbag conducător
196 Injector 4 927 Senzor șoc
199 Transmiţător nivel carb. și pompă electrică 1016 Cutie siguranţe habitaclu
200 Dezaburire lunetă 1091 I.C.P. sistem frînare
203 Actuator macara electrică geam stânga 1140 Traductor viteză vehicul
204 Actuator macara electrică geam dreapta 1156 G.M.V. climatizare
205 Manocontact 1202 Sondă presiune aer condiţionat (presostat)

89 - 8
SCHEME ELECTRICE
Lista racordurilor - Lista maselor 89

LISTA RACORDURILOR

R157 = RACORD CABLAJE SPATE/HAYON (A)


R212 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD/MOTOR (B)
R265 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD/SPATE (C)
R316 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂBORD/FARURI CEAŢĂ (D)

LISTA MASELOR

M20 = MASĂ DEZABURIRE LUNETĂ


MB* = MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA
MC = MASĂ ELECTRICĂ CUTIE DE VITEZE
MD* = MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA
MH* = MASĂ ELECTRICĂ MOTOR
MK = MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAţĂ STÂNGA
ME = MASĂ ELECTRICĂ LONJERON FAţĂ STÂNGA
MYH = MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA
NAP = MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL

OBSERVAŢIE:
În punctelede masă MB, MD și MH se află și următoarele puncte de masă:

MB MW - masă pentru cablaj faruri ceaţă


MD MG - masăpentru cablaj hayon
MH MAJ - masă pentru G.M.V. răcire

89 - 9
SCHEME ELECTRICE
89 Dispunere racorduri electrice pe automobil
Fixări mase electrice pe automobil
DISPUNERE RACORDURI ELECTRICE PE AUTOMOBIL

D B C A

FIXĂRI MASE ELECTRICE PE AUTOMOBIL

M20

MYH

ME MB MC MH MK NAP MD
MW MAJ MG

89 - 10
SCHEME ELECTRICE

Dispunere componente electrice pe automobil


89

Nr. Denumire Nr. Denumire


crt. crt.
1 Injector 1 34 Contactor ușă faţă stânga
2 Injector 2 35 Temporizator ștergător parbriz
3 Injector 3 36 Actuator ușă faţă stânga
4 Injector 4 37 Actuator macara electrică geam stânga
5 Senzor presiune atmosferică 38 Difuzor ușă faţă stânga
6 Senzor detonaţie 39 Cutie siguranţe habitaclu
7 Demaror 40 UCE decodor
8 Senzor temperatură aer injecţie 41 Releu FLASH
9 Potenţiometru clapetă 42 Comutator dezaburire lunetă
10 Sondă oxigen aval 43 Bucșă antidemaraj
11 Motor pas cu pas 44 Contactor STOP
12 Alternator 45 Radio
13 Bobină aprindere 46 Comutator închidere uși
14 Supapă purjare canistră 47 Brichetă
15 Sondă presiune AC (presostat) 48 Comutator avarie
16 Presostat DA 49 Tablou comandă climatizare
17 Ambreiaj compresor AC 50 Comutator macara electrică geam dreapta
18 Sondă oxigen amonte 51 Comutator macara electrică geam stânga
19 GMV răcire și AC 52 U.C.E. Airbag
20 Rezistenţă GMV pentru AC 53 Priză diagnosticare
21 Manocontact 54 Contactor frână mână
22 Calculator injecţie 55 Contactor centură siguranţă
23 Senzor turaţie 56 Airbag conducător
24 Senzor temperatură apă injecţie 57 Difuzor ușă faţă dreapta
25 Contactor mers înapoi 58 Actuator macara electrică geam dreapta
26 Cutie siguranţe fuzibile și relee motor 59 Actuator ușă faţă dreapta
27 Traductor viteză vehicul 60 Actuator ușă spate dreapta
28 ICP sistem frânare 61 Difuzor spate dreapta
29 Senzor șoc 62 Lampă STOP-S3
30 Motor stergător parbriz 63 Transmiţător nivel carburant și pompă electrică
31 Pompă spălător parbriz 64 Difuzor spate stânga
32 Avertizor limită viteză 65 Actuator ușă spate stânga
33 Releu semnalizare

89 - 11
SCHEME ELECTRICE
89 Dispunere componente electrice pe automobil

89 - 12
SCHEME ELECTRICE

Scheme electrice funcţionale


89

SCHEME ELECTRICE FUNCţIONALE

89 - 13
SCHEME ELECTRICE
89 Cutia de siguranţe din habitaclu

Cutia de siguranţe din habitaclu este situatăîn stânga postului de conducere, fiind fixată pe
partea laterală a planșei bord.

Siguranţeleprotejeazăurmătoarele circuite și componente electrice:


NUMĂR TIP
SIGURANţĂ SIGURANţĂ CIRCUITPROTEJAT

F02 10A Priză diagnosticare, plafonieră, motorștergător parbriz (oprire la punct


fix), releu flash (+IC)

F03 25A U.C.E. decodor, bucșă antidemaraj, radio, tablou bord, tablou comandă
climatizare (+IC)
F04 15A U.C.E. decodor, priză diagnosticare, tablou bord, tablou comandă
climatizare, avertizor limită viteză, contactor STOP (+DC)

F05 15A U.C.E. injecţie, U.C.E. airbag, releu pompă benzină/bobină aprindere
(+DC)

F06 5A Contactor mers înapoi (+DC)

F07 10A Comutator ștergător-spălător parbriz, temporizator ștergător parbriz

F08 10A Lumini de întâlnire stânga, tablou bord (martor)

F09 10A Lumini de întâlnire dreapta

89 - 14
SCHEME ELECTRICE
Cutia de siguranţe din habitaclu 89

F10 10A Lumini de drum stânga, tablou bord (martor)

F11 10A Lumini de drum dreapta

F12 10A Avertizor sonor

F13 7,5A Semnalizare direcţie și avarie

F14 10A Lumini p oz iţie stâ nga fa ţă/spa te, ilumina re :


comutatoare, tablou comandă climatizare, tablou bord,
brichetă, radio

F15 10A Lumini poziţie dreapta faţă/spate

F16 15A Brichetă, radio

F17 30A GMV climatizare

F19 5A Lampă ceaţă, tablou bord (martor)

F20 25A Dezaburire lunetă

F21 5A U.C.E. injecţie

F23 30A Comutator macara electrică geam stânga/dreapta

F26 30A G.M.V. climatizare

F28 25A Faruri ceaţă

NOTĂ: Siguranţa F26 este utilizată numai pentru automobile echipate cu aer
condiţionat.

89 - 15
SCHEME ELECTRICE
89 Cutia de siguranţe din compartimentul motor

A. Automobilefără aer condiţionat

Cutia de siguranţe situatăîn compartimentulmotor estefixată în faţa coloaneiamortizorului


stângafaţă și conţine relee și siguranţe fuzibilece protejeazăurmătoarelecomponente și circuite
electrice:

NUMĂR TIP CIRCUITPROTEJAT


SIGURANţĂ SIGURANţĂ

F01 25A G.M.V. răcire

Injectoare, Rezistenţe încălzire sonde oxigen, Supapă purjare


F04 30A canistră, Calculator injecţie, Pompă benzină, Bobină
aprindere,Traductor viteza vehicul

RELEU B D H E*

TIPRELEU 30A 30A 30A 30A

CIRCUIT G.M.V. răcire Injectoare, Supapă purjare Pompă benzină, Faruri ceaţă
COMANDAT canistră, Rezistenţe Bobină aprindere
încălzire sonde oxigen,
Calculator injecţie,
Traductor viteză vehicul

∗- pentru automobile echipate cu faruri ceaţă

89 - 16
SCHEME ELECTRICE
Cutia de siguranţe din compartimentul motor
89
B. Automobilecu aer condiţionat

Cutia de siguranţe situatăîn compartimentulmotorestefixată în faţa coloaneiamortizorului


stângafaţă și conţine relee și siguranţefuzibilece protejeazăurmătoarele componente și circuite
electrice:

NUMĂR TIP CIRCUITPROTEJAT


SIGURANţĂ SIGURANţĂ

F02 40A G.M.V. răcire

Compresor aer condiţionat


F03 7,5A

Injectoare, Rezistenţe încălzire sonde oxigen, Supapă purjare


F04 30A canistră, Calculator injecţie, Pompă benzină, Bobină aprindere,
Traductor viteză vehicul.

RELEU A B C D H E*

TIPRELEU 30A 30A 40A 30A 30A 30A

CIRCUIT Compresor G.M.V. GMV Injectoare, Supapă purjare Pompă Faruri ceaţă
COMANDAT aer răcire răcire canistră, Rezistenţe benzină,
condiţionat - treapta I - treapta încălzire sonde oxigen, Bobină
a - II - a Calculator injecţie, aprindere
Traductor viteză vehicul
∗- pentru automobile echipate cu faruri ceaţă

89 - 17
SCHEME ELECTRICE
89 Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri

Nr.con. Denumire Pagina


101 BRICHETA ELECTRICĂ 89-139
103 HA ALTERNATOR 89-113
103 HB EXCITAŢIE ALTERNATOR 89-113
104 MECANISM ANTIVOL 89-139
105 AVERTIZOR SONOR 89-140
107 BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj motor) 89-114
107AA BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj faţă-planșă bord) 89-140
113 TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ 89-141
120 U.C.E. INJECŢIE (pentru automobile fără aer condiţionat) 89-115
120 U.C.E. INJECŢIE (pentru automobile cu aer condiţionat) 89-117
123 COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI 89-141
124 TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE 89-142
125 COMUTATOR AVARIE 89-143
128 COMUTATOR DEZABURIRE LUNETA 89-143
132 COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA 89-144
133 COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA 89-144
137 RELEU SEMNALIZARE 89-145
138 ACTUATOR UȘĂ SPATE DREAPTA 89-172
139 ACTUATOR UȘĂ SPATE STÂNGA 89-172
140 ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA 89-146
141 ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA 89-146
145 COMUTATOR ȘTERGĂTOR - SPĂLĂTOR PARBRIZ 89-147
146 SENZOR DETONAŢIE 89-120
147 SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ 89-120
149 SENZOR TURAŢIE 89-121
155 CONTACTOR MERS ÎNAPOI 89-121
156 CONTACTOR FRÂNĂ MÂNÂ 89-173
160 CONTACTOR STOP 89-147
163 GA DEMAROR 89-122
163 AB EXCITAŢIE DEMAROR 89-122
171 AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIţIONAT 89-123
172 LAMPĂ SPATE DREPTA 89-173
173 LAMPĂ SPATE STÂNGA 89-174
176 FAR CEAŢĂ DREAPTA 89-177
177 FAR CEAŢĂ STÂNGA 89-177
180 CONTACTOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA 89-148
184 LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA 89-148
185 LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA 89-148
188 G.M.V. RĂCIRE (pentru automobile fără aer condiţionat) 89-123
189 DIFUZOR SPATE DREAPTA 89-174
190 DIFUZOR SPATE STÂNGA 89-175
191 DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA 89-149
192 DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA 89-149
193 INJECTOR 1 89-124
194 INJECTOR 2 89-124
195 INJECTOR 3 89-125

89 - 18
SCHEME ELECTRICE
Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri 89

196 INJECTOR 4 89-125


199 TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT ȘI POMPĂ ELECTRICĂ 89-175
200 LUNETĂ DEZABURIRE 89-179
203 ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA 89-150
204 ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA 89-150
205 MANOCONTACT 89-126
209 COMUTATOR LUMINI, SEMNALIZARE DIRECŢIE, CLAXON 89-151
212 MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ 89-152
213 PLAFONIERĂ 89-152
221 POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ 89-153
222 POTENŢIOMETRU CLAPETĂ 89-126
224 PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ 89-127
225 PRIZĂ DIAGNOSTICARE 89-153
226 FAR DREAPTA 89-154
227 FAR STÂNGA 89-154
231 RELEU COMANDĂ FARURI CEAŢĂ 89-178
242 SONDĂ OXIGEN AVAL 89-127
244 SENZOR TEMPERATURĂ APĂ 89-128
247 TABLOU DE BORD 89-155
255 LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPTA 89-157
256 LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA 89-157
261 RADIO 89-158
262 G.M.V. RĂCIRE (pentru automobile cu aer condiţionat) 89-128
267 LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ DREAPTA 89-159
268 LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ STÂNGA 89-159
272 SENZOR TEMPERATURĂ AER INJECŢIE 89-129
319 TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE CU AER CONDIţIONAT 89-160
320 G.M.V. CLIMATIZARE (pentru automobile cu aer condiţionat) 89-161
321 REZISTENŢĂ G.M.V. (pentru automobile cu aer condiţionat) 89-129
326 AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ 89-162
333 CONTACTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCTOR 89-176
371 SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ 87-130
462 LAMPĂ NUMĂR 89-179
503 U.C.E. DECODOR 89-163
597 CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR (pentru auto fără A.C.) 89-131
597 CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR (pentru auto cu A.C.) 89-133
639 LAMPĂ STOP-S3 89-179
649 MOTOR PAS CU PAS 89-135
654 BUCȘĂ ANTIDEMARAJ 89-164
756 U.C.E. AIRBAG 89-164
778 BOBINĂ APRINDERE 89-135
857 RELEU FLASH 89-165
887 SONDĂ OXIGEN AMONTE 89-136
899 AIRBAG CONDUCĂTOR 89-165
927 SENZOR ȘOC 89-136
1016 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU 89-166

89 - 19
SCHEME ELECTRICE
89 Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri

1091 I.C.P. SISTEM FRÂNARE 89-169


1140 TRADUCTOR VITEZĂ VEHICUL 89-137
1156 G.M.V. CLIMATIZARE (pentru automobile fără aer condiţionat) 89-169
1202 SONDĂ PRESIUNE AER CONDIţIONAT (Presostat) 89-137

MAJ MASĂ ELECTRICĂ G.M.V. RĂCIRE 89-138


MB MASA ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA 89-170
MD MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA 89-176
MG MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON 89-180
MH MASĂ ELECTRICĂ MOTOR 89-138
MK MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA 89-171
MW MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ 89-178
MYH MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA 89-180
NAP MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL 89-171
R157 RACORD CABLAJE SPATE / HAYON 89-181
R212 RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / MOTOR 89-182
R265 RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/ SPATE 89-184
R316 RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/FARURI CEAŢĂ 89-186

OBSERVAţII
-Conectorii și racordurilesunt reprezentatefiind văzute din spate(dinspre fire).

-Unele componente electrice nu sunt branșate la cablajul automobilului prin intermediul


conectorilorcu mai multecăi, ci prin intermediul fișelorindividuale cu protectori. În acestecazuri
se vor utilizaurmătoarelesimboluri pentru a arăta tipul fișeiutilizate:
Fișămamă 6 mm

Fișă mamă drapel 6,3 mm

89 - 20
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri
89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

ALTERNATOR(pentru automobile fără aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 B + BATERIE > INTRARE SIGURANŢĂ F0
1
1 16,0 B + BATERIE > + DEMAROR

B
103 HA R
R

ALTERNATOR(pentru automobile cu aer condiţionat)


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 5,0 B + BATERIE > INTRARE SIGURANŢĂ F0
2
1 16,0 B + BATERIE > + DEMAROR

B
103 HA R
R

EXCITAţIE ALTERNATOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2 2JD + EXCITAŢIEALTERNATOR >TABLOU BORD

CA13E

2JD
103 HB
X

89 - 21
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

BORNAPLUS BATERIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 16,0 B + BATERIE > + DEMAROR
1 7,0 B + BATERIE >INTRARE SIGURANŢĂ F04

B
107 R
R

89 - 22
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

89 - 23
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri
CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 3CW COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERECILINDRI2-3
3 2,0 MH MASĂ
4 0,6 3BB COMANDĂSUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ
8 0,6 3JN COMANDĂ- RELEU G.M.V.
9 0,35 31A COMANDĂ - MARTORTEMPERATURĂAPĂ
12 0,6 3BV COMANDĂ2 REGULATORRELANTI
13 0,6 3C SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAPĂ
15 0,35 3GN MASĂ SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
16 0,35 3F SEMNAL SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
19 0,5 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE
20 0,5 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
24 0,6 3BL SEMNAL - TURAŢIEMOTOR>SENZOR TURAŢIE
26 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE L INIA L
28 2,0 MH MASĂ
29 0,35 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT>IEȘIRE SIGURANţĂ F05HABITACLU
30 0,6 BP37 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21HABITACLU
32 2,0 3CV COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERECILINDRI1-4
33 2,0 MH MASĂ
34 0,35 3FH COMANDĂ -MARTOR DEFECTANTIPOLUARE
39 0,6 3GT COMANDĂRELEUACTUATORI
41 0,6 3BU COMANDĂ1 REGULATORRELANTI
42 0,6 3BW COMANDĂ3 REGULATORRELANTI
43 0,6 3AJ SEMNAL + POTENŢIOMETRU POZIŢIECLAPETĂ
44 0,6 3GL SEMNALSONDĂOXIGENAVAL
45 0,6 3GK SEMNAL SONDĂOXIGEN AMONTE
49 0,6 3B SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAER
53 0,35 47F SEMNALVITEZĂ VEHICUL
54 0,6 3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
56 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
58 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE>ANTIDEMARAJ
59 1,0 3CR COMANDĂ- INJECTOR 1
60 1,0 3CT COMANDĂ- INJECTOR 3
63 1,0 3GF COMANDĂ- ÎNCĂLZIRESONDĂOXIGENAMONTE
65 1,0 3GG COMANDĂ- ÎNCĂLZIRESONDĂOXIGEN AVAL
66 1,0 3NR + INJECTOARE>IEȘIRE RELEUACTUATORI
68 0,6 3AC COMANDĂ- RELEUPOMPĂBENZINĂ
70 0,35 H7 SEMNALTUROMETRU>CALCULATOR INJECŢIE
72 0,6 3BX COMANDĂ4 REGULATORRELANTI
73 0,6 3JK - TEMPERATURĂAPĂ
74 0,6 3AQ SEMNAL+ POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
75 0,6 3JL - POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
76 0,6 3GJ MASĂSONDĂOXIGEN AVAL
77 0,6 3JQ - SENZORTEMPERATURĂAER
78 0,35 3D SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ>ALIMENTARE +
79 0,5 3DQ - SENZORDETONAŢIE
80 0,6 3GH MASĂSONDĂ OXIGENAMONTE
85 0,6 3BA SEMNAL -PRESOSTAT DIRECŢIEASISTATĂ
89 1,0 3CU COMANDĂ- INJECTOR 4
90 1,0 3CS COMANDĂ- INJECTOR 2

89 - 24
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

89 - 25
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 3CW COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERECILINDRI2-3
3 2,0 MH MASĂ
4 0,6 3BB COMANDĂSUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ
8 0,6 3JN COMANDĂ -RELEUGMV TREAPTA 1
9 0,35 31A COMANDĂ - MARTORTEMPERATURĂAPĂ
10 0,5 38K COMANDĂÎNTRERUPEREAERCONDIţIONA T > RELEUCOMPRESOR
12 0,6 3BV COMANDĂ2 REGULATOR RELANTI
13 0,6 3C SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAPĂ
15 0,35 3GN MASĂ SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
16 0,35 3F SEMNAL SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
18 0,6 38X SEMNALSONDĂPRESIUNEFREON
19 0,5 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE
20 0,5 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
24 0,6 3BL SEMNAL -TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
26 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE L INIA L
28 2,0 MH MASĂ
29 0,35 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT>IEȘIRE SIGURANţ Ă F05HABITACLU
30 0,6 BP37 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21 HABITACLU
32 2,0 3CV COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERECILINDRI1-4
33 2,0 MH MASĂ
34 0,35 3FH COMANDĂ -MARTOR DEFECTANTIPOLUARE
38 0,6 3JP COMANDĂ - RELEUG.M.V. TREAPTA A-2-A
39 0,6 3GT COMANDĂRELEUACTUATORI
41 0,6 3BU COMANDĂ1 REGULATORRELANTI
42 0,6 3BW COMANDĂ3 REGULATORRELANTI
43 0,6 3AJ SEMNAL + POTENŢIOMETRU POZIŢIECLAPETĂ
44 0,6 3GL SEMNALSONDĂOXIGENAVAL
45 0,6 3GK SEMNAL SONDĂOXIGEN AMONTE
46 0,5 38AS SEMNAL CUPLARE COMPRESORAER CONDIŢIONA T
49 0,6 3B SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAER
53 0,35 47F SEMNALVITEZĂ VEHICUL
54 0,6 3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
56 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
58 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE >ANTIDEMARAJ
59 1,0 3CR COMANDĂ- INJECTOR 1
60 1,0 3CT COMANDĂ- INJECTOR 3
63 1,0 3GF COMANDĂ- ÎNCĂLZIRESONDĂOXIGENAMONTE
65 1,0 3GG COMANDĂ- ÎNCĂLZIRESONDĂOXIGEN AVAL
66 1,0 3NR + INJECTOARE >IEȘIRE RELEUACTUATORI
68 0,6 3AC COMANDĂ- RELEUPOMPĂBENZINĂ
70 0,35 H7 SEMNALTUROMETRU > CALCULA TOR INJECŢIE
72 0,6 3BX COMANDĂ4 REGULATORRELANTI
73 0,6 3JK - TEMPERATURĂAPĂ
74 0,6 3AQ SEMNAL+ POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
75 0,6 3JL - POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
76 0,6 3GJ MASĂSONDĂOXIGEN AVAL
77 0,6 3JQ - SENZORTEMPERATURĂAER

89 - 26
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie


78 0,35 3D SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ>ALIMENTARE +
79 0,5 3DQ - SENZORDETONAŢIE
80 0,6 3GH MASĂSONDĂ OXIGENAMONTE
82 0,6 38U - SONDĂPRESIUNEFREON
83 0,6 38Y + SONDĂPRESIUNEFREON
85 0,6 3BA SEMNAL -PRESOSTAT DIRECŢIEASISTATĂ
89 1,0 3CU COMANDĂ- INJECTOR 4
90 1,0 3CS COMANDĂ- INJECTOR 2

89 - 27
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

SENZOR DETONAţIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,50 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
2 0,50 3DQ MASĂ SENZOR DETONAŢIE
4 0,60 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE

CY2AE MA

1 2
3S 3DQ
146 X X

SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,5 3GN MASĂ SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
B 0,5 3F SEMNAL SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
C 0,6 3D SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ>ALIMENTARE +

89 - 28
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

SENZOR TURAţIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 3BG SEMNAL - TURAŢIEMOTOR >U.C.E. INJECŢIE
B 0,60 3BL SEMNAL -TURAŢIE MOTOR > U.C.E. INJ
ECŢIE

CA 13E NO

3BG
A
X
3BL
149 B X

CONTACTOR MERS ÎNAPOI

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT LUMINIMERS ÎNAPOI > IEȘIRE
SIGURANŢĂ F06 HABITACLU
2 0,60 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI

89 - 29
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

DEMAROR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 16,0 B + BATERIE
1 16,0 B + BATERIE > +ALTERNATOR

SL8C

B
163 GA R
R

EXCITAţIE DEMAROR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 D + COMANDĂDEMAROR

CS6PI NO
6,3 MM

163 AB D
GR

89 - 30
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIţIONAT

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 38R COMANDĂ+AMBREIAJ COMPRESORAER CONDIŢIONA
T

NO

38R
171
X

GMV RĂCIRE
(pentru automobile fără aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 MAJ MASA
2 2,0 49B COMANDĂ+ G.M.V. RĂCIRE

89 - 31
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

INJECTOR 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACUATORI
2 1,0 3CR COMANDĂ- INJECTOR 1

CY2AE BA

1 2
3NR 3CR
193 X X

INJECTOR 2

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI
2 1,0 3CS COMANDĂ- INJECTOR 2

CY2AE BA

1 2
3NR 3CS
194 X X

89 - 32
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

INJECTOR 3

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI
2 1,0 3CT COMANDĂ- INJECTOR 3

CY2AE BA

1 2
3NR 3CT
195 X X

INJECTOR 4

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI
2 1,0 3CU COMANDĂ- INJECTOR 4

CY2AE BA

1 2
3NR 3CU
196 X X

89 - 33
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

MANOCONTACT

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 28A COMANDĂ- MARTOR PRESIUNE UL
EI

POTENţIOMETRU CLAPETĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 3JL MASĂPOTENŢIOMETRU CLAPETĂ
B 0,60 3AQ SEMNAL+ POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
C 0,60 3AJ SEMNAL+ POTENŢIOMETRU POZIŢIECLAPETĂ

CM1PE NO

A B C
3JL 3AQ 3AJ
222
X X X

89 - 34
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ


(pentru automobilecu direcţieasistată)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 3BA SEMNAL - PRESOST
AT DIRECţIE ASISTATĂ
2 0,6 MH MASĂ

SONDĂ OXIGEN AVAL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 1,0 3NR +INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI
B 1,0 3GG COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AVAL
C 0,60 3GL SEMNALSONDĂOXIGENAVAL
D 0,60 3GJ MASĂSONDĂOXIGENAVAL

CM1PE NO

3NR 3GG 3GL 3GJ


242
X X X X

89 - 35
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

SENZORTEMPERATURĂAPĂ INJECŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,35 42A SEMNAL +TEMPERATURĂAPĂ
B1 0,60 3JK - TEMPERATURĂAPĂ
B2 0,60 3C SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAPĂ

G.M.V. RĂCIRE ȘI AER CONDIţIONAT


(pentru automobilecu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 49B COMANDĂ+G.M.V. RĂCIRE > REZISTENŢĂ G.M.V.
1 5,0 49B COMANDĂ+ G.M.V . RĂCIRE
2 5,0 MAJ MASĂ

89 - 36
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

SENZOR TEMPERATURĂAER INJECţIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 3B SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAER
2 0,60 3JQ MASĂ SENZOR TEMPERATURĂAER

REZISTENţĂ G.M.V.
(pentru automobilecu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 49L COMANDĂ+ REZISTENŢĂVITEZĂ MICĂG.M.V. RĂCIRE
2 3,0 49B COMANDĂ+ G.M.V.RĂCIRE

89 - 37
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR B41


02
E7J262

SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 3NR + INJECTOARE>IEȘIRE RELEUACTUATORI
2 0,60 3BB COMANDĂ SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ

CY13C NO

371 1 3NR 3BB 2


X X

89 - 38
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
NO

H1 H4 H2
AP2 9 3AC
G A
H5
3NA
X
X
H3
BP1 7
R

D1 D4 D2
BP1 7 3 GT
R GR
D5
3NR
R
D3
BP1 7
597
R

E04 S04
B BP1 7
B8 B3 B9
R R BP7
R
B2 B4 B1
3JN 3NR
OR R
E01 S01 B7 B5 B6
B BP7 49B

R R OR

89 - 39
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie

B1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI


B2 0,6 3JN COMANDĂ -RELEUG.M.V. TREAPTA 1
B3 2,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F01 MOTOR
B5 2,0 49B COMANDĂ+ G.M.V.RĂCIRE

D1 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR


D2 0,6 3GT COMANDĂRELEUACTUATORI > U.C.E. INJ ECŢIE
D3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
D5 5,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI

H1 0,6 AP29 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > IEȘIRESIGURANŢĂF05 HABITACLU


H2 0,6 3AC COMANDĂ- RELEUPOMPĂBENZINĂ
H3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
H5 2,0 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC > BOBINĂAPRINDERE
H5* 1,4 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC >POMPĂBENZINĂ
H5** 1,4 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOCSENZOR
> ȘOC

E 01 1,4 B + BATERIE
S 01 1,0 BP7 + BATERIE PROTEJA
T > RELEUG.M.V.

E 04 1,4 B + BATERIE
S 04 1,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > RELEUACTUATORI

* pentru EURO 96
** pentru EURO 2000

89 - 40
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
NO

H1 H4 H2
AP2 9 3AC
G A
H5
3NA

H3
BP1 7
R
D1 D4 D2
BP1 7 3 GT
R GR
D5
3NR
R
D3
E04 S04 BP1 7
B BP1 7
R
R R
597
A8 A3 A9
E03 S03 BP1
B BP1
R R R
A2 A4 A1
38K 3NR
E02 S02
B BP7 A R
R R A7 A5 A6
R 38R

Ve-A

C8 C3 C9 B8 B3 B9
BP7 BP7

R R
C2 C4 C1 B2 B4 B1
3JP 3NR 3JN 3NR
OR R OR R
C7 C5 C6 B7 B5 B6
49B 49L
OR OR

89 - 41
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie

A1 0,6 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI


A2 0,6 38K COMANDĂ INTRERUPEREAER CONDIţIONA T > U.C.E. INJ
ECŢIE
A3 1,0 BP1 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F0
3
A5 1,0 38R COMANDĂ +AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIţIONAT

B1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI


B2 0,6 3JN COMANDĂ -RELEU G.M.V TREAPT
. A1
B3 3,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02
MOTOR
B5 3,0 49L COMANDĂ+ G.M.V. RĂCIRE> REZISTENŢĂG.M.V.

C1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI


C2 0,6 3JP COMANDĂ -RELEU G.M.V . TREAPTA 2
C3 5,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02
MOTOR
C5 5,0 49B COMANDĂ+ GMVRĂCIRE

D1 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02


MOTOR
D2 0,6 3GT COMANDĂRELEUACTUATORI > U.C.E. INJ ECŢIE
D3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
MOTOR
D5 5,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI

H1 0,6 AP29 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05
HABITACLU
H2 0,6 3AC COMANDĂ- RELEUPOMPĂBENZINĂ
H3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
MOTOR
H5 2,0 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC > BOBINĂAPRINDERE
H5* 1,4 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC >POMPĂBENZINĂ
H5** 1,4 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOCSENZOR
> ȘOC

E 02 5,0 B + BATERIE>ALTERNATOR
E 02 1,0 B + BATERIE>ȘUNT E03
S 02 5,0 BP7 + BATERIE PROTEJA
T > RELEUG.M.V.

E 03 1,0 B + BATERIE
S 03 1,0 BP1 + BATERIE PROTEJAT > RELEUCOMPRESOR AER CONDIţ
IONAT

E 04 1,4 B + BATERIE
S 04 1,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > RELEUACTUATORI

* pentru EURO 96
** pentru EURO 2000

89 - 42
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

MOTOR PAS CU PAS

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 3BU COMANDĂ 1 REGULATOR RELANTI
B 0,60 3BV COMANDĂ 2 REGULATOR RELANTI
C 0,60 3BW COMANDĂ 3 REGULATOR RELANTI
D 0,60 3BX COMANDĂ 4 REGULATOR RELANTI

CM1PE NO

A B C D
3BU 3BV 3BW 3BX
649
X X X X

BOBINĂ APRINDERE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 2,0 3CV COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERE CILINDRI 1-4
B 2,0 3CW COMANDĂ-BOBINĂ APRIND ERE CILINDRI 2-3
C 2,0 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC > RELEU
POMPĂBENZINĂ

89 - 43
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

SONDĂ OXIGEN AMONTE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 1,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI
B 1,0 3GF COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AMONTE
C 0,60 3GK SEMNAL SONDĂOXIGENAMONTE
D 0,60 3GH MASĂSONDĂ OXIGENAMONTE

CM1PE NO

A B C D
3NR 3GF 3GK 3GH
887
X X X X

SENZOR ȘOC (PENTRU EURO 2000)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,40 3NA1 + POMPĂBENZINĂ>SENZORȘOC
3 1,40 3NA +BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC >RELEU POMPĂBENZINĂ

89 - 44
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

TRADUCTOR VITEZĂVEHICUL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI
B1 0,35 47F SEMNALVITEZĂ VEHICUL
B2 0,35 MH MASĂ

SONDĂ PRESIUNE AER CONDIţIONAT (presostat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 38U MASĂSONDĂPRESIUNEFREON
B 0,60 38Y + SONDĂPRESIUNEFREON
C 0,60 38X SEMNALSONDĂPRESIUNEFREON

NO

38X
X

38Y 38U
X X

1202

89 - 45
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

MASĂ ELECTRICĂ MOTOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 MH MASĂ > U.C.E. INJ
ECŢIE(PINII 3, 28 și 33, TRADUCTOR
VITEZĂVEHICUL, PRESOST AT DIRECţIE ASIST ATĂ)

SR 8L

MH
MH N

MASAELECTRICĂ G.M.V.

Poziţie Secţiune Destinaţie


1* 2,0 MAJ MASĂ
1** 5,0 MAJ MASĂ

* pentru automobilefără aer condiţionat


** pentru automobilelecu aer condiţionat

SR 8L

MAJ
MAJ
N

89 - 46
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

BRICHETĂELECTRICĂ

BA
Destinaţie LPG
X

MK
1 0,35 LPG LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANţĂ F14 N
2 1,0 M K MASĂ
3 1,0 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT
AP4 0
> IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 101 G

MECANISM ANTIVOL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 3,0 S + ACCESORII > INTRARE SIG URANţĂ F16, F17 HABITACLU
A2 3,0 D + COMANDĂDEMAROR
B1 5,0 B + BATERIE
B2 3,0 A ALIMENTARE+ DUPĂ CONT ACT > INTRARE
SIGURANŢĂ 04, 05,06, 07, 23, 30.

NO

A D
2 G GR
104 B S
1 R A
B A

89 - 47
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

AVERTIZOR SONOR

BA
Destinaţie 67C
X
1 1,0 67C COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR> 105
IEȘIRE SIGURANŢĂ F12

BORNAPLUS BATERIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 B + BATERIE
1 5,0 B + BATERIE

B
107AA
R
R

89 - 48
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,6 MK MASĂ
2 0,35 16A COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT OR PARBRIZ
3 0,6 14D COMANDĂVITEZĂ MICĂTEMPORIZATORȘTERGĂTORPARBRIZ
4 0,6 14C COMANDĂ+ OPRIRE LAPUNCT FIX ȘTERGĂTOR
5 1,0 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT ȘTERGĂTOR PARBRIZ
9 0,35 14E COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ

NO

7 2 8
16A

V
5 4 3
AP7 14C 14D
VI X X
113 6 1 9
MK 14E

N X

COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 20D COMANDĂ+BLOCARE ELECTRICĂ UȘI> U.C.E. DECODOR
2 0,35 LPG + LUMINI POZIţIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
3 0,5 MK MASĂ
4 0,35 MK MASĂ
5 0,35 20C COMANDĂ+ DEBLOCAREELECTRICĂUȘI > U.C.E.DECODOR

89 - 49
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD X412


03

TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE


(pentru automobile fără aer condiţionat)
Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 1,4 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 4
A2 1,4 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 4
A4 1,4 AP41 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F1
7
A5 1,4 AP41 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F1
7
B1 1,4 38AK COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 3
B4 1,4 38AJ COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 2
B5 1,0 38AH COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


7 0,35 LPG + LUMINI POZIŢ
IE>IEȘIRE SIGURANŢĂ
F14
9 0,6 MK MASĂ

89 - 50
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

COMUTATORAVARIE
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,35 LPG + LUMINI POZIţIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
1 0,6 LPG + LUMINI POZIţIE > RADIO
2 1,0 64B COMANDĂ+RELEUSEMNALIZARE
3 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
4 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
5 0,35 MK MASĂ
6 0,6 B + BATERIE
7 0,6 S + ACCESORII
8 1,0 64AP + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE > INTRARE SIGURANŢĂ F13

COMUTATOR DEZABURIRE LUNETĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 15A COMANDĂMARTORDEZABURIRELUNETĂ
2 1,4 15B COMANDĂ+ DEZABURIRELUNETĂ
3 1,4 AP12 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F20
4 0,35 MK MASĂ
5 0,35 LPG + LUMINI POZIŢ
IE>IEȘIRE SIGURANŢĂF14

89 - 51
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

COMUTATOR MACARAELECTRICĂ GEAM STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 21B COMANDĂCOBORÂREGEAMCONDUCĂTOR
2 1,4 MK MASĂ
2 1,0 MK MASĂ
3 2,0 ABP4 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F23
3 1,0 ABP4 + DUPĂ CONTACTPROTEJAT > COMUTATOR GEAMDREAPTA
4 0,35 LPG + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
5 1,0 21A COMANDĂRIDICARE GEAMCONDUCTOR

COMUTATOR MACARA ELECTRICĂGEAM DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 22B COMANDĂCOBORÂRE GEAM ASAGE P R
2 1,0 MK MASĂ
3 1,0 ABP4 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR GEAMSTÂNGA
4 0,35 LPG + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
5 1,0 22A COMANDĂRIDICARE GEAM ASAGER
P

89 - 52
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

RELEUSEMNALIZARE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 MK MASĂ
2 1,0 64A + PROTEJAT LUMINISEMNALIZARE>IEȘIRE SIGURANţ
Ă F13
5 1,0 64B COMANDĂ +LUMINISEMNALIZARE
5 0,6 64B COMANDĂ +LUMINISEMNALIZARE

NO

7 2 8
64A
GR
5 4 3
64D
X
137 X
6 1 9
MK

89 - 53
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

ACTUATOR UȘĂ FAţĂ DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ+ BLOCAREELECTRICĂUȘI > U.C.E. DE CODOR
2 0,6 20C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR

1 DBD1 CY

20D
X
141 20C
X

ACTUATOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ+ BLOCAREELECTRICĂUȘI > U.C.E. DE
CODOR
2 0,6 20C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂUȘI> U.C.E.DECODOR

1 DBD1 CY

20D
X
140 20C

89 - 54
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

COMUTATOR ȘTERGĂTOR - SPĂLĂTOR PARBRIZ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 14E COMANDĂ +TEMPORIZATOR ȘTERGĂTO R PARBRIZ
A2 1,0 14B COMANDĂ+ VITEZĂ MARE ȘTERGĂT OR PARBRIZ
A3 0,6 14A COMANDĂ+ VITEZĂMICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ
A4 0,35 16A COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT OR PARBRIZ
A4 0,6 16A COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT OR PARBRIZ
A6 0,6 14D COMANDĂVITEZĂ MICĂTEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
A7 1,4 AP7 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT ȘTERGĂTORPARBRIZ
B4 0,6 AP7 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT ȘTERGĂTORPARBRIZ

CONTACTOR STOP

BA
Destinaţie AP4 3
G
1 1,0 AP43 +DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE
SIGURANţĂ F04 65A
2 1,0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP X
2 0,35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP > U.C.E. INJECţIE 160 X

89 - 55
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

CONTACTOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA

BA
Destinaţie
13A
X
1 0,6 13A COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIERĂ > 180
CON TACTO ARE UȘI

LAMPĂ POZIţIE FAţĂ DREAPTA

Destinaţie

1 0,35 LPD +LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ


F15
2 0,6 MB MASĂ

LAMPĂ POZIţIE FAţĂ STÂNGA

Destinaţie

1 0,35 LPG +LUMINIPOZIŢIE>IEȘIRE SIGURANŢĂF14


2 0,6 MB MASĂ

89 - 56
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

DIFUZOR UȘĂ FAţĂ DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34E SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ
DREAPTA (RADIO)
2 0,35 34F SEMNAL -DIFUZOR FAŢĂ DREAPT
A (RADIO)

BA

X
1
191 34E
X

DIFUZOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34G SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ
STÂNGA(RADIO)
2 0,35 34H SEMNAL -DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA(RADIO)

BA

192
X

89 - 57
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

ACTUATOR MACARAELECTRICĂ GEAM STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 21B COMANDĂRIDICARE GEAMCONDUCTOR
2 1,0 21A COMANDĂCOBORÂREGEAM CONDUCTOR

CY

2 1
21A 21B
X X
203

ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 22B COMANDĂRIDICARE GEAM ASAGER
P
2 1,0 22A COMANDĂCOBORÂRE GEAM ASAGE
P R

CY

2 1
22A 22B
X X
204

89 - 58
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

COMUTATOR LUMINI, SEMNALIZARE DIRECţIE ȘI CLAXON

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 8A COMANDĂRELEUFARURICEAŢĂ
A1 0,35 8A COMANDĂRELEUFARURI CEAŢĂ >TABLOU BORD
A3 0,6 9J COMANDĂ+ LAMPĂ CEAŢĂ SPATE > INTRARE SIGURANţĂ F19
A4 1,0 67C COMANDĂ +AVERTIZORSONOR > INTRARE SIGURANţĂ F12
A5 1,0 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZAREDREAPTA
A6 1,0 64B COMANDĂ+RELEUSEMNALIZARE
A7 1,0 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARESTÂNGA
B1 1,0 L + LUMINI POZITIE INTRARE SIGURANţ
Ă F14
B2 2,0 B + BATERIE
B3 2,0 B + BATERIE
B5 1,4 C + LUMINIDE ÎNTĂLNIRE >INTRARE SIGURANţĂ F08,F09
B6 2,0 B + BATERIE
B7 1,4 R + LUMINI DE DRUM>INTRARE SIGURANţĂ F10, F11

89 - 59
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORB
03

MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 MB MASĂ
2 0,6 14C COMANDĂ + OPRIRE LA PUNCT FIX
3 1,0 BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANţ
Ă F02
4 0,6 14A COMANDĂ+ VITEZA MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ
5 1,0 14B COMANDĂ +VITEZA MAREȘTERGĂTOR P ARBRIZ

PLAFONIERĂ

Destinaţie

1 0,35 M K MASĂ
2 0,35 BP11 + BATERIE PROTEJAT PLAFONIERĂ > IEȘIRE SIGURANŢĂF02
3 0,6 13C COMANDĂ - PLAFONIERĂ

CY

3 2 1
13C BP11 MK
213
X R N

89 - 60
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ

NO
Destinaţie

1 0,6 MB MASĂ
2 0,6 16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ 221 M B 16A 2
1
N X

PRIZĂ DIAGNOSTICARE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > I EȘIRE SIGURANŢĂ F04
4 0,6 MK MASĂ
5 0,6 MK MASĂ
7 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
15 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - ILNIA L
16 0,35 BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02

89 - 61
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
03

FAR DREAPTA

CD8F BA
Destinaţie
2
CPD
1 0,6 M B MASĂ X
1 3
2 0,6 CPD LUMINI DE ÎNTÂLNIRE DREAPTA MB RPD
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F09 226
N X
3 0,6 RPD LUMINI DE DRUM DREAPTA
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F11

FAR STÂNGA

CD8F BA
Destinaţie
2
CPG
1 0,6 M B MASĂ X
1 3
2 0,6 CPG LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA MB RPG
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F08 227
N X
3 0,6 RPG LUMINI DE DRUM STÂNGA
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F10

89 - 62
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
03

TABLOUDE BORD

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0.35 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
2 0,35 CPG LUMINI ÎNTÂLNIRE STÂNGAPROTEJAT > MARTOR
3 0,35 RPG LUMINI DRUMSTÂNGAPROTEJAT > MARTOR
4 0,35 15A COMANDĂ -MARTOR DEZABURIRE LUN ETĂ
6 0,35 129A COMANDĂ -MARTOR DEFECTAIRBAG
8 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
9 0,35 42A SEMNAL +TEMPERATURĂAPĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie

1 0.35 47F SEMNALVITEZĂ VEHICUL


2 0.35 H7 SEMNALTUROMETRU > CALCULA TOR INJECŢIE
5 0,6 AP43 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
6 0,35 60DV MASĂ MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR
7* 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR DEFECTANTIPOLUARE
10 0,6 AP43 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
*-pentru EURO 2000

89 - 63
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
03

Poziţie Secţiune Destinaţie


4 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ M ÂNĂ, I.C.P
.
4 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ M ÂNĂ, I.C.P
.
6 0,35 80T COMANDĂ - MARTORANTIDEMARAJ
7 0,35 41B - NIVELCARBURANT
8 0.35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
10 0.35 BP12 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 MK MASĂ
5 0.35 31A COMANDĂ - MARTORTEMPERATURĂAPĂ
6 0,35 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
7 0,6 2A COMANDĂ - MARTO R ÎNCĂRCARE ALTERNATOR
8 0,35 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SP
ATE
9 0,35 8A + RELEUFARURI CEAŢĂ
10 0,35 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA

89 - 64
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
03

LAMPĂ SEMNALIZARE FAţĂ DREAPTA

Destinaţie

1 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA


2 0,6 M B MASĂ

LAMPĂ SEMNALIZARE FAţĂ STÂNGA

Destinaţie

1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA


2 0,6 MB MASĂ

89 - 65
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
03

RADIO

Poziţie Secţiune Destinaţie


4 1,0 BP12 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANţĂ F03
6 0,6 LPG + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
7 0,6 AP40 + DUPĂ CONT ACT PROTEJA T >IEȘIRE SIGURANŢĂ F16
8 1,0 MK MASA

NO

1 3 5 7
AP4 0
GR
2 4 6 8
BP12 LPG MK
261
R X N

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34D SEMNAL+ DIFUZOR SPATE DREAPTA
2 0,35 34C SEMNAL - DIFUZOR SPA
TE DREAPTA
3 0,35 34E SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
4 0,35 34F SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ DREAPT
A
5 0,35 34G SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
6 0,35 34H SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
7 0,35 34A SEMNAL+ DIFUZOR SPATE STÂNGA
8 0,35 34B SEMNAL -DIFUZOR SPATE STÂNGA

BA

1 3 5 7
34D 34E 34G 34A
X X X X
2 4 6 8
261 34C 34F 34H 34B
X X X X

89 - 66
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂDREAPTA

Destinaţie

1 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA


2 0,5 MB MASĂ

LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂSTÂNGA

Destinaţie

1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA


2 0,6 MB MASĂ

89 - 67
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE


(pentru automobile cu aer condiţionat)
Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 0,6 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 4
A4 1,4 AP41 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F17
A5 1,4 AP41 + DUPĂ CONT
ACTPROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂF17
B1 1,4 38AK COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 3
B4 1,4 38AJ COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 2
B5 1,0 38AH COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


7 0,35 LPG + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
8 0,6 MK MASĂ
9 0,6 MK MASĂ
10 0,35 BP12 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F0
3
11 0,6 AP43 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
12 0,6 38L COMANDĂAER CONDIŢIONA T
13 0,35 38AY SEMNALVITEZĂG.M.V. CLIMATIZARE
14 0,6 38EV COMANDĂ + RECIRCULARE AER CONDIţIONA T
15 0,6 38AN COMANDĂ -RECIRCULAREAER CONDIţIONA T

89 - 68
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

G.M.V. CLIMATIZARE
(pentru automobile cu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 38EV COMANDĂ+ RECIRCULAREAER CONDIŢIONA T
2 0,6 38AN COMANDĂ- RECIRCULAREAER CONDIŢIONA T
3 1,0 38AH COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 1
4 1,4 38AJ COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 2
5 1,4 38AK COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 3
9 0,35 38AY SEMNALVITEZĂG.M.V. CLIMATIZARE
10 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F2
6
11 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F2
6
12 0,4 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 4
14 2,0 MB MASĂ
15 2,0 MB MASĂ

89 - 69
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL
6 0,6 AP43 +DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂF04
9 0,6 MK MASĂ

NO

7 2 8

5 4 3

326
6 1 9
AP4 3 47F MK
G X N

89 - 70
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

U.C.E. DECODOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,6 13C COMANDĂPLAFONIERĂ
A2 0,35 80X CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR)
A3 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
A4 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - ILNIA L
A5 0,35 80T COMANDĂ - MARTORANTIDEMARAJ
A6 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE >ANTIDEMARAJ
A7 0,6 AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂF04
A8 0,35 MK MASĂ
A9 1,0 BP12 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F0
3
B1 0,35 20F SEMNALRECEPŢIERADIO- FRECVENŢĂ
B2 0,35 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > COMUTATOR
B3 0,6 80BD COMANDĂRELEUFLASH
B4 0,6 13A COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIERE > CONTACTOR UȘĂ STÂNGA
B5 0,35 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > COMUTATOR
B8 0,6 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI >ACTUATORI
B9 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI >ACTUATORI

BA

20D 20C 20C 13A 80BD 20D 20F


NO
B X X X X VI X X
BP12 MK AP43 H17 80T HL HK 80X 13C
503 A R N G X OR X X X X
CY
9 8 7 6 5 4 3 2 1

89 - 71
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

BUCȘA ANTIDEMARAJ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 20F SEMNALRECEPŢIERADIO- FRCVENŢĂ
2 0,35 MK MASĂ
3 0,35 BP12 BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03
4 0,35 80X CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR)

GR

1 2 3 4
20F MK BP12 80X
654
X N R X

U.C.E. AIRBAG

Poziţie Secţiune Destinaţie


5 0,6 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANţ
Ă F05
6 0,6 NAP MASĂ
7 0,35 129A COMANDĂ -MARTOR DEFECTAIRBAG
9 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIAK
10 0,6 129F SEMNAL+ AIRBAGCONDUCĂTOR
11 0,6 129G SEMNAL -AIRBAG CONDUCĂT OR
20 0,6 NAP MASĂ
23 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE L INIA L

NAP

NAP

89 - 72
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

RELEUFLASH

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT > ȘUNT
2 0,6 80BD COMANDĂRELEUFLASH
3 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02
3 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT > ȘUNT
4 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZAREDREAPTA
5 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARESTÂNGA

NO

7 2 8
80BD
VI
5 4 3
64C 64D BP1 1
R
X X R
6 1 9
857 BP1 1

AIRBAG CONDUCĂTOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 129F SEMNAL + AIRBAGCONDUCĂTOR
2 0,6 129G SEMNAL - AIRBAG CONDUCĂTOR

2 1
129G 129F
899
X X

89 - 73
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

CUTIE SIGURANţE HABITACLU

Destinaţie

B01 5,0 B + BATERIE


A02 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT
A03 1,0 BP12 + BATERIE PROTEJAT
B04 3,0 A + DUPĂ CONT ACT
A04 0,6 AP43 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT
A05 1,0 AP29 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT
A05 0,6 AP29 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > U.C.E.AIRBAG
A06 0,6 AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT > CONTACTOR MERS ÎNAPOI
B07 1,4 A + DUPĂ CONT ACT
A07 1,0 AP7 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > COMUTATOR ȘTERGĂTOR
B08 1,4 C + LUMINI DEÎNTÂLNIRE > COM UTATOR LUMINI
A08 0,6 CPG + LUMINI DEÎNTÂLNIRE STÂNGAPROTEJAT
A08 0,35 CPG + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT > MARTOR
A09 0,6 CPD + LUMINI DEÎNTÂLNIRE DREAPT A PROTEJAT
B10 1,4 R + LUMINI DE DRUM> COMUTATOR LUMINI
A10 0,6 RPG + LUMINI DE DRUMSTÂNGA PROTEJAT
A10 0,35 RPG + LUMINI DE DRUM STÂNGAPROTEJAT > MARTOR
A11 0,6 RPD + LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT
B12 1,0 67C COMANDĂ+ SIGURANŢĂAVERTIZOR SONOR
A12 1,0 67CP COMANDĂ+ AVERTIZOR SONOR
B13 1,0 64AP + PROTEJAT LUMINISEMNALIZARE > COMUTATOR AVARIE
A13 1,0 64A ALIMENTARE + SEMNALIZARE > RELEU SEMNALIZARE
B14 1,0 L + LUMINI DE POZIţIE > COMUTATOR LUMINI
B14 1,0 L + LUMINI DE POZIţIE > ȘUNT
A14 1,0 LPG + LUMINI DE POZIţIE STÂNGAPROTEJAT
A14 0,35 LPG + LUMINI DE POZIţIE STÂNGAPROTEJAT
B15 1,0 L + LUMINI DE POZIţIE > ȘUNT
A15 0,35 LPD + LUMINI DE POZIţIE DREAPTAPROTEJAT
A15 0,6 LPD + LUMINI DE POZIţIE DREAPTA PROTEJAT
B16 1,0 S + ACCESORII
A16 1,0 AP40 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > BRICHETĂ
A16 0,6 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT > RADIO
B17 2,0 S + ACCESORII
A17 1,4 AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT > G.M.V. CLIMATIZARE
A17 1,4 AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT > G.M.V. CLIMATIZARE

89 - 74
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

B19 0,6 9J COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SP ATE > COMUTATOR LUMINI


A19 0,6 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SP ATE
A19 0,35 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SP ATE > MARTOR
B20 2,0 S + ACCESORII
A20 1,4 AP12 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > COMUTATOR DEZABURIRE LUNETĂ
B21 0,6 B + BATERIE
A21 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > U.C.E. INJ
ECţIE
B23 2,0 A + DUPĂ CONT ACT
A23 2,0 ABP4 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT > COMUTATOR MACARA EL. GEAMSTÂNGA
B26* 4,0 B + BATERIE
A26* 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE (AER CONDIţ
IONAT)
A26* 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE (AER CONDIţ
IONAT)
B28 1,4 B + BATERIE
A28 1,4 BPR1 + BATERIE PROTEJAT > RELEU FARURI CEAţĂ
B29 1,0 B + BATERI
B30 1,0 A + DUPĂ CONT ACT

* Poziţia 26 - pentru automobile echipate cu aer condiţionat

89 - 75
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

A B A B
PPG 10 R CPD 9
X
X X X
X
1016
RPD 11 R CPG 8 C
X
X X X
X

67C 12 BP44 APT 7 A


M M VI G

AP11 6

AP29 5
G
G

AP43 4 A

G G

BP12 3

BP11 2

1 B
R

89 - 76
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

I.C.P. SISTEM FRÂNARE

BA
Destinaţie H1
X
1 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P. 1091

G.M.V. CLIMATIZARE
(pentru automobile fără aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


3 1,0 38AH COMANDĂ+ GMV CLIMATIZAREVITEZA 1
4 1,4 38AJ COMANDĂ+ GMV CLIMATIZAREVITEZA 2
5 1,4 38AK COMANDĂ+ GMV CLIMATIZAREVITEZA 3
12 1,4 38AL COMANDĂ+ GMV CLIMATIZAREVITEZA 4
13 1,4 38AL COMANDĂ+ GMV CLIMATIZAREVITEZA 4
14 2,0 MB MASĂ
15 2,0 MB MASĂ

89 - 77
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 MB MASĂ > LAMPĂ SEMNALIZAREANTEROLATERALĂ
STÂNGA/DREAPT A, POMPĂ SPĂLĂTOR A P RBRIZ, MOTOR
STERGĂTOR PARBRIZ, G.M.V. CLIMATIZARE(PINII 14și 15)

MB
MB N

MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 MB MASĂ > FARDREAPTA, LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA,
LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPT A
1 2,0 MB MASĂ >FAR STÂNGA, LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA,
LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA

MB
MB N
N

89 - 78
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

MASĂ ELECTRICĂ HABITACLUFAŢĂ STÂNGA


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 2,0 MK MASĂ > PLAFONIERĂ, RADIO,TABLOU DE BORD,
COMUTATORDEZABURIRELUNETĂ,RELEUSEMNALIZARE,
TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR ARBRIZ
P
1 1,4 MK MASĂ > COMUTATOR MACARAELECTRICĂ STÂNGA/ DREAPTA,
BRICHETĂELECTRICĂ,COMUTATORÎNCHIDEREUȘI,COMANDĂ
CLIMATIZARE, PRIZĂ DIAGNOSTICARE, COMUTATORAVARIE

MK
MK N
N

MASĂ ELECTRICĂ HABITACLUFAŢĂ STÂNGA


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 2,0 MK MASĂ> U.C.E. DECODOR,AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ, BUCȘĂ
ANTIDEMARAJ, COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI, PRIZĂ
DIAGNOSTICARE, COM
ANDĂCLIMATIZARE

MK
MK N

MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,6 NAP MASĂ > U.C.E. AIRBAG (PIN 6)
1 0,6 NAP MASĂ > U.C.E. AIRBAG (PIN 20)

SR 8L

NAP
NAP N
N

89 - 79
SCHEME ELECTRICE
89 Fucţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ SPATE
03

ACTUATOR UȘĂ SPATE DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ +BLOCARE ELECTRICĂ UȘIACTUA
> TORI
2 0,6 20C COMANDĂ+ DEBLOCARE EL
ECTRICĂ UȘI >ACTUATORI

1 DBD1 CY

20D
X
20C
138
X

ACTUATOR UȘĂ SPATE STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ +BLOCARE ELECTRICĂ UȘIACTUA
> TORI
2 0,6 20C COMANDĂ+ DEBLOCARE EL
ECTRICĂ UȘI >ACTUATORI

1 DBD1 CY

20D
X
20C
139
X

89 - 80
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ SPATE
03

CONTACTOR FRÂNĂ MÂNĂ

BA
Destinaţie
H1
X
1 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ , I.C.P. 156

LAMPĂ SPATE DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
2 0,6 LPD + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F15
4 1,0 MD MASĂ
5 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZAREDREAPTA
6 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06

NO

6 5 4 3 2 1
H66P 64D MD LPD 65A
172
X X N X X

89 - 81
SCHEME ELECTRICE
89 Fucţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ SPATE
03

LAMPĂ SPATE STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F19
2 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARESTÂNGA
4 1,0 MD MASĂ
5 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
6 0,6 LPG + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14

NO

6 5 4 3 2 1
173 LPG 65A MD 64C 9DP

X X N X X

DIFUZOR SPATE DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34D SEMNAL + DIFUZOR SP
ATE DREAPTA (RADIO)
2 0,35 34C SEMNAL - DIFUZOR SP
ATE DREAPTA (RADIO)

BA

189
X

89 - 82
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori și racorduri
89
X412
CABLAJ SPATE
03

DIFUZOR SPATE STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34A SEMNAL + DIFUZOR SP
ATE STÂNGA(RADIO)
2 0,35 34B SEMNAL - DIFUZOR SP
ATE STÂNGA(RADIO)

BA

X
190

TRANSMIţĂTOR NIVEL CARBURANT ȘI


POMPĂ ELECTRICĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 41B - NIVELCARBURANT
B1 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
C1 1,4 3NA1 + POMPĂ CARBURANT
C2 1,4 MD MASĂ

NO

41B
A
X
41A
B
X
3NA 1 M D
199 C
G N
1 2

89 - 83
SCHEME ELECTRICE
89 Fucţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJE SPATE
03

CONTACTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 MD MASĂ
2 0,35 60DV MASĂMARTORCENTURĂSIGURANŢĂCONDUCĂTOR

CY

MD
N
333 60DV
X

MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 MD MASĂ > LAMPĂ SPATE STĂNGA/DREAPT
A,
TRANSMIŢĂTOR NIVELCARBURANT ȘI POMPĂ
ELECTRICĂ,CONTACTORCENTURĂSIGURANŢĂ
CONDUCĂTOR

SR 8L

MD
MD N

89 - 84
SCHEME ELECTRICE

Fucţiile firelor în conectori și racorduri


89
X412
CABLAJ FARURI CEAŢĂ
03

FAR CEAţĂ DREAPTA

Destinaţie

A 1,0 8B + FARURI CEAŢĂ> RELEU


B 1,0 MW MASĂ

NO

8B MW
A B
XX N
X
176

FAR CEAţĂ STÂNGA

Destinaţie

A 1,0 8B + FARURI CEAŢĂ > RELEU


B 1,0 MW MASĂ

NO

8B MW B
A
XX N
X
177

89 - 85
SCHEME ELECTRICE
89 Fucţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJE FARURI CEAŢĂ
03

RELEUFARURICEAŢĂ
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,35 8A COMANDĂ+RELEUFARURI CEAŢĂ
2 0,35 MW MASĂ
3 1,4 BPR1 + BATERIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28
5 1,0 8B + FARURI CEAŢĂ > FAR CEAŢĂ STÂNGA
5 1,0 8B + FARURI CEAŢĂ > FAR CEAŢĂ DREAPTA

NO

7 2 8
MW
N
5 4 3
8B BPR1
R
R R
6 1 9
231
8A
A

MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURICEAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 MW MASĂ >RELEUCOMANDĂFARURI CEAŢĂ
1 1,0 MW MASĂ > FAR CEAŢĂ STÂNGA
1 1,0 MW MASĂ > FAR CEAŢĂ DREAPT
A

SR 8L

MW
MW N,N
N

89 - 86
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori și racorduri
89
X412
CABLAJ HAYON
03

LUNETĂDEZABURIRE

Destinaţie BA

15B
1 2,0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ 200 X

LAMPĂ NUMĂR

Destinaţie NO

2 1
M YH LPG
1 0,5 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 462
2 0,35 MYH MASĂ N X

LAMPĂ STOP -S3

Destinaţie BA
65A
X
1 0,35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP 639

89 - 87
SCHEME ELECTRICE
89 Fucţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ HAYON
03

MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 2,0 MG MASĂ >MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA

SR 8L

MG
MG N

MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 2,0 MYH MASĂ >MASĂ ELECTRICĂ CABLAJHAYON
2 0,35 MYH MASĂ > LAMPĂ NUMĂR

SR 8L

MYH
M YH
N
N

89 - 88
SCHEME ELECTRICE

Fucţiile firelor în conectori și racorduri


89
B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJE SPATE / HAYON

RACORD CABLAJ SPATE

Poziţie Secţiune Destinaţie


2 0,35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
3 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
4 2,0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ

NO

1 2 3 4
6 5 A LPG 15B
R 157 X X A

RACORD CABLAJ HAYON

Poziţie Secţiune Destinaţie


2 0,35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP > LAMPĂ STOP-S3
3 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE >LAMPĂ NUMĂR
4 2,0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ

NO

4 3 2 1
15B LPG 6 5 A

R 157 M X X

89 - 89
SCHEME ELECTRICE
89 Fucţiile firelor în conectori și racorduri

B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD / MOTOR

RACORD CABLAJ FAţĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 3,0 D + COMANDĂ DEMAROR
A2 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ
A5 0,6 2JD + EXCITAŢIE ALTERNATOR
A6 0,6 38L SEMNAL CUPLARE AER CONDIŢIONAT
A7 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21
B1 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K
B2 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L
B3 0,35 H7 SEMNAL TUROMETRU
B4 0,35 42A SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ
B5 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
B6 0,35 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
B7 0,6 AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06
C1 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATURĂ APĂ
C2 0,35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > MARTOR
C2 0,6 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ
C3 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > ANTIDEMARAJ
C4 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR ANTIPOLUARE
C7 1,0 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05

MA

D
AP2 9 3FH H17 47F 31A
X
G X X X X C
AP1 1 28A H6 6 P 42A H7 HL HK
R X X X X X X B
BP17 38L 2JD 3NA1 D
R 212 R X X G GR A
7 6 5 3 2 1

89 - 90
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori și racorduri
89
B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJ MOTOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 3,0 D + COMANDĂ DEMAROR
A2 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ > SENZOR ȘOC
A2 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ
A5 2,0 2JD + EXCITAŢIE ALTERNATOR
A6 0,6 38L SEMNAL CUPLARE AER CONDIŢIONAT
A7 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > U.C.E. INJECŢIE
B1 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K
B2 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L
B3 0,35 H7 SEMNAL TUROMETRU
B4 0,35 42A SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ
B5 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
B6 0,6 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
B7 0,6 AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > CONTACTOR MERS ÎNAPOI
C1 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATURĂ APĂ
C2 0,35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > U.C.E. INJECŢIE
C2 0,35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > SENZOR TURAŢIE
C3 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > U.C.E. INJECŢIE
C4 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR ANTIPOLUARE > U.C.E. INJECŢIE
C7 0,6 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > RELEU POMPĂ BENZINĂ
C7 0,6 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > U.C.E. INJECŢIE

MA

D
31A 47F H17 3FH AP29
X G
C X X X X G
HK H6 H7 42A H66P 28A AP11
B X X X X X X OR
D 3NA1 2JD 38L BP17
R 212 A G
GR G X X R
1 2 3 5 6 7

89 - 91
SCHEME ELECTRICE
89 Fucţiile firelor în conectori și racorduri

B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJE FAţĂ -PLANȘĂ BORD / SPATE

RACORD CABLAJ FAţĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,6 20C COMANDĂ +DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR
A2 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR
A5 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ > RELEU POMPĂ BENZINĂ
A6 0,35 41B - NIVEL CARBURANT > MARTOR
A7 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
B1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
B2 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
B3 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI > CONTACTOR MERS ÎNAPOI
B4 1,4 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ
B5 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P.
B6 0,35 34A SEMNAL + DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO)
B7 0,35 34B SEMNAL - DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO)
C1 0,6 LPG +LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F 14
C2 0,6 LPD +LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15
C3 0,6 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F19
C4 1,0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
C5 0,35 60DV MASĂ MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR
C6 0,35 34D SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO)
C7 0,35 34C SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO)

MA

D
34C 34D 60DV 65A 9DP L PD LPG
X X X X X X X C
34B 34A H1 15B H6 6 P 64D 64C
X X X X X X X B
41A 41B 3NA 1 20D 20C
R 265 X X G X X A
7 6 5 3 2 1

89 - 92
SCHEME ELECTRICE

Fucţiile firelor în conectori și racorduri


89
B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJ SPATE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,6 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI> ACTUATORI
A1 0,6 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI> ACTUATORI
A2 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI
A2 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI
A5 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ
A6 0,35 41B - NIVEL CARBURANT
A7 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR CARBURANT
B1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
B2 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
B3 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
B4 2,0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ
B5 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P.
B6 0,35 34A SEMNAL+ DIFUZOR SPATE STÂNGA
B7 0,35 34B SEMNAL - DIFUZOR SPATE STÂNGA
C1 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT
C1 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT
C2 0,6 LPD + LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT
C3 0,6 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE
C4 1,0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
C5 0,35 60DV MASĂ MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR
C6 0,35 34D SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA
C7 0,35 34C SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA

MA

D
LPG L PD 9DP 65A 60DV 34D 34C
C X X X X X X
64C 64D H6 6 P 15B H1 34A 34A
B
X X X X X X X
R 265 20C 20D 3NA 1 41B 41A
A X
G X
1 2 3 5 6 7

89 - 93
SCHEME ELECTRICE
89 Fucţiile firelor în conectori și racorduri

B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / FARURI CEAţĂ

RACORD CABLAJ FAţĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 8A COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ > COMUTATOR LUMINI
2 1,4 BPR1 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28

CY

8A
A
R316 BPR1
R

RACORD CABLAJ FARURI CEAţĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 8A COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ
2 1,4 BPR1 + BATERIE PROTEJAT > RELEU FARURI CEAŢĂ

CY

8A
A
R316 BPR1
R

89 - 94
SCHEME ELECTRICE
Explicitare funcţii fire
89
C OD FUNCŢII FIR
LEGĂTURĂ
A ALIMENTARE + DUPĂ CONTACT
ABP4 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F23 HABITACLU
AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT LUMINI MERS ÎNAPOI > IEȘIRE SIG. F06 HAB.
AP12 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F20 HABITACLU
AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 HABITACLU
AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F16 HABITACLU
AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F17 HABITACLU
AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 HABITACLU
AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F07 HABITACLU
B + BATERIE
BP1 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03 MOTOR
BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F01 MOTOR (F02 pentru A.C.)
BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 HABITACLU
BP12 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03 HABITACLU
BP17 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
BP37 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21 HABITACLU
BP74 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F26 HABITACLU
BPR1 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28 HABITACLU
C + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE
CPD + LUMINI ÎNTÂLNIRE DREAPTA PROTEJAT
CPG + LUMINI ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT
D + COMANDĂ DEMAROR
H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P. CIRCUIT FRÂNARE
H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > ANTIDEMARAJ
H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
H7 SEMNAL TUROMETRU
HK SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K
HL SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L
L + LUMINI POZŢIE
LPD + LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15 HABITACLU
LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 HABITACLU
M20 MASĂ ELECTRICĂ DEZABURIRE LUNETĂ
MAJ MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ G.M.V.
MB MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA
MC MASĂ ELECTRICĂ CUTIE DE VITEZE
MD MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA
ME MASĂ ELECTRICĂ LONJERON FAŢĂ STÂNGA
MG MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON
MH MASĂ ELECTRICĂ MOTOR
MK MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA
MW MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ
MYH MASĂ ELECTRICĂ HAYON
NAP MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL
R + LUMINI DE DRUM
RPD + LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT
RPG + LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT
S + ACCESORII
TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE
2A COMANDA - MARTOR ÎNCĂRCARE ALTERNATOR
2JD + EXCITATIE ALTERNATOR
3AC COMANDĂ - RELEU POMPĂ BENZINĂ
3AJ SEMNAL + POTENŢIOMETRU POZIŢIE CLAPETĂ
3AQ SEMNAL + POTENŢIOMETRU CLAPETĂ

89 - 95
SCHEME ELECTRICE
89 Explicitare funcţii fire

3B SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ AER


3BA SEMNAL - PRESOATAT DIRECţIE ASISTATĂ
3BB COMANDĂ SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ
3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
3BL SEMNAL - TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
3BU COMANDĂ 1 REGULATOR RELANTI
3BV COMANDĂ 2 REGULATOR RELANTI
3BW COMANDĂ 3 REGULATOR RELANTI
3BX COMANDĂ 4 REGULATOR RELANTI
3C SEMNAL+ SENZOR TEMPERATURĂ APĂ
3CR COMANDĂ - INJECTOR 1
3CS COMANDĂ - INJECTOR 2
3CT COMANDĂ - INJECTOR 3
3CU COMANDĂ - INJECTOR 4
3CV COMANDĂ - BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 1-4
3CW COMANDĂ - BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 2-3
3D SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ > ALIMENTARE +
3DQ - SENZOR DETONAŢIE
3F SEMNAL SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
3FH COMANDĂ - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE
3GF COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ O2 AMONTE
3GG COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ O2 AVAL
3GH MASĂ SONDĂ O2 AMONTE
3GJ MASĂ SONDĂ O2 AVAL
3GK SEMNAL SONDĂ O2 AMONTE
3GL SEMNAL SONDĂ O2 AVAL
3GN MASĂ SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
3GT COMANDĂ RELEU ACTUATORI
3JK - TEMPERATURĂ APĂ
3JL - POTENŢIOMETRU CLAPETĂ
3JN COMANDĂ - RELEU G.M.V. TREAPTA 1
3JP COMANDĂ - RELEU G.M.V. TREAPTA A-2-A
3JQ - SENZOR TEMPERATURĂ AER
3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC > RELEU POMPĂ BENZINĂ
3NA1 + POMPĂ BENZINĂ
3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI
3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
8A + RELEU FARURI CEAŢĂ
8B + FARURI CEAŢĂ > RELEU
9J COMANDĂ + LAMPĂ CEAŢĂ
9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE
13A COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIERĂ > CONTACTOARE UȘI
13C COMANDĂ - PLAFONIERĂ
14A COMANDĂ + VITEZĂ MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ
14B COMANDĂ + VITEZĂ MARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ
14C COMANDĂ + OPRIRE PUNCT FIX ȘTERGĂTOR PARBRIZ
14D COMANDĂ VITEZĂ MICĂ TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
14E COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ
16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ
20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI
20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI
20F SEMNAL RECEPŢIE RADIO-FRECVENŢĂ
21A COMANDĂ RIDICARE MACARA ELECTRICĂ GEAM CONDUCĂTOR
21B COMANDĂ COBORÂRE MACARA ELECTRICĂ GEAM CONDUCĂTOR

89 - 96
SCHEME ELECTRICE
Explicitare funcţii fire 89
22A COMANDĂ RIDICARE MACARA ELECTRICĂ GEAM PASAGER
22B COMANDĂ COBORÂRE MACARA ELECTRICĂ GEAM PASAGER
28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATURĂ APĂ
34A SEMNAL + DIFUZOR SPATE STÂNGA
34B SEMNAL - DIFUZOR SPATE STÂNGA
34C SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA
34D SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA
34E SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
34F SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
34G SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
34H SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
38AH COMANDĂ + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 1
38AJ COMANDĂ + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA A-2-A
38AK COMANDĂ + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA A-3-A
38AL COMANDĂ + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA A-4-A
38AN COMANDĂ - RECIRCULARE AER CONDIŢIONAT
38AS SEMNAL CUPLARE COMPRESOR AER CONDIŢIONAT
38AY SEMNAL VITEZĂ G.M.V. CLIMATIZARE
38EV COMANDĂ + RECIRCULARE AER CONDIŢIONAT
38K COMANDĂ RELEU AER CONDIŢIONAT > U.C.E. INJECŢIE
38L COMANDĂ AER CONDIŢIONAT
38R COMANDĂ + AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIţIONAT
38U - SONDĂ PRESIUNE FREON
38X SEMNAL SONDĂ PRESIUNE FREON
38Y + SONDĂ PRESIUNE FREON
41B - NIVEL CARBURANT
41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
42A SEMNAL+ TEMPERATURĂ APĂ
47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL
49B COMANDĂ + G.M.V. RĂCIRE
49L COMANDĂ + REZISTENŢĂ VITEZĂ MICĂ G.M.V. RĂCIRE
60DV MASĂ MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR
64A ALIMENTARE + SEMNALIZARE
64AP + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE
64B COMANDĂ + RELEU SEMNALIZARE
64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
65A COMANDA + LUMINI STOP
67C COMANDĂ + SIGURANŢĂ AVERTIZOR SONOR
67CP COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR
80BD COMANDĂ RELEU FLASH
80T COMANDĂ - MARTOR ANTIDEMARAJ
80X CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ
129A COMANDĂ - MARTOR DEFECT AIRBAG
129C SEMNAL - AIRBAG CONDUCĂTOR
129F SEMNAL + AIRBAG CONDUCĂTOR

89 - 97
SCHEME ELECTRICE
Generalităţi
89

PREZENTARE GENERALĂ

Schemeleelectriceale automobiluluiau fost structuratecaSchemede PrincipiuAplicate(S.P.A.),


care sunt prezentate corespunzător funcţiuniipe care o are fiecare sistem al automobilului,din
punct de vedere electric. Acesteschemede principiu conţin și detaliiprivind funcţionarea internă
a unor componente electrice simple(contactori,relee,...), contribuind astfella o mai bună înţelegere
a funcţionării unui sistemși efectuarea unei diagnosticări corectea unui incident.
Lista schemelor funcţionale este prezentată în capitolul 2, în care se găsesc Schemele de
Principiu Aplicateale automobilului. Acesteasunt diferenţiateca: schemede alimentări electrice,
schemede legături la masăși schemefuncţionaleale sistemelor.
Schemeleelectrice funcţionale(Schemede Principiu Aplicate)- sunt prezentateîn capitolul 7
și pe acestea se pot identifica:
- componenteleelectrice reperate printr-un număr formatdin 3 sau 4 cifre; identificarea
acestorape schemele electricese poate face consultând“Repertoarul componentelor” din capitolul 3;
- racordurile dintre cablajele electrice sunt reperate printr-un număr precedat de litera
“R”; acesteasunt indicateîn listadin capitolul4;
- conexiunile la masăreperateprin litera “M” urmată de un numărsau o literăsunt indicate
în capitolul 4.
Fiecare fir al schemelor electrice estedefinit printr-un cod alfa-numeric, ce reprezintăfuncţia
aceluifir, urmat de un grup de litere, care reprezintăculoarea aceluifir.
Conectorii și racordurile dintre cablaje - sunt prezentate în capitolul 11, unde sunt desenaţi
conectorii și racordurile văzute dinspre intrarea firelor în conector sau racord și se pot identifica
firele ce intră în fiecare alveolă a conectorului.Tot aici sunt prezentatetabelatdetaliidespre fiecare
fir ce intră în conector: localizarefir în alveola conectorului,secţiunea firului, codul funcţiunii firului
și destinaţiaacestuia.
Nomenclatorul funcţiilorfirelorîn conectori și racorduri - în capitolul10, reprezintă listatuturor
conectorilorși a racordurilorreprezentateși ajută la identificareacu ușurinţă a acestorcomponente
în capitolul 11.
Dispunerea maselor și a racordurilor pe automobil este prezentată în capitolul 5 și ajută la
identificarea punctelorde fixare a maselorelectrice pe automobil și a localizării racordurilordintre
cablajele automobilului.
Dispunerea componentelor electrice pe automobil esteprezentatăîn capitolul6. Pornind de la
lista componentelor se poate identifica amplasarea pe automobil a diverselor componente cu
funcţii electrice.
Cutia de siguranţe din habitaclu este prezentată în capitolul 8. Acesta conţine informaţii
despre amplasarea acesteiași rolul funcţionalal siguranţelorfuzibile.

89 - 1
SCHEME ELECTRICE
89 Generalităţi

Cutia de siguranţe din compartimentul motor este prezentată în capitolul 9, care conţine
informaţiidespre amplasarea acesteia pe automobilși rolul funcţional al releelorși siguranţelor
fuzibile situateîn aceasta.
Codurile funcţionaleale firelorsunt explicitateîn capitolul 12.

INTERPRETAREA SCHEMELOR FUNCţIONALE

Informaţiiledin schemelefuncţionaleprezentateîn capitolul7, se vor interpreta ţinând cont


de explicaţiilereferitoare la exemplul următor.
1 = familievehicul
2 = an fabricaţie
3 = denumire schemăelectrică funcţională
4 = criteriu diferenţieri echipamentpentru identificare schemăfuncţională1
5 = culoareaconectorului electric2
6 = reprezentare grafică a conectorului
7 = număr reperare componentăelectrică
8 = număr cutie siguranţe pe care se află montat releul sau siguranţa fuzibilă
9 = reperare siguranţăfuzibilăpe cutia de siguranţe
10 = valoare siguranţă fuzibilă
11 = identificare puncte de joncţiuneîn cablaj
12 = reperare masă electrică
13 = culoare racord electric între cablaje2
14 = reperare racord electric
15 = simbolizare grafică racord electric
16 = simbol(siglă), pagini conţinând schemefuncţionale
17 = codul funcţiunii firului
18 = culoareafirului2
19 = număr schemăfuncţională

OBSERVAŢIE:

1. Pentru identificarea variantelor de schemefuncţionale se specifică in zona (4) elementele


de diferenţiere simbolizateastfel:
ABCO01 = airbag conducător
CA = climatizare cu aer condiţionat
CHAUFO = climatizare fără aer condiţionat
CPE = comandă electrică blocare/deblocare uși
DA = direcţie asistată
E0, E1,E2 = nivele de echipare
LVE = comandă electrică geamuri faţă

89 - 2
SCHEME ELECTRICE
Generalităţi
89
MA = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 96 (EURO II)
MB = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 2000 (EURO III)
PROJAB = faruri ceaţă
RAD01 = radio- casetofon cu difuzoare faţă
RAD02 = radio- casetofon cu difuzoare faţă și spate
RAD03 = radio-CD cu difuzoare faţă și spate

2. Culorile conectorilor electrici (5), racordurilor (13) și ale firelor (18) sunt simbolizate
astfel:
BA = alb JA = galben SA = roz-somon
BE = albastru MA = maron VE = verde
BJ = bej NO = negru VI = violet
CY = alb -cristal OR = oranj
GR = gri RG = roșu

89 - 3
SCHEME ELECTRICE
89 Generalităţi

INTERPRETAREA NOMENCLATORULUI
CU FUNCţIILE FIRELOR ÎN CONECTORI

Informaţiileprivind funcţiilefirelor în conectoriși racorduri, prezentateîn capitolul11, vor fi


interpretateţinând cont de explicaţiileraportate la exemplulurmător.
1 = simbol(siglă)pagini conţinând conectoriși racorduri electrice
2 = destinaţie conector
3 = denumire cablaj pe care este situat conectorul respectiv
4 = criteriu general de diferenţiere planșă
5 = familievehicul
6 = an fabricaţie
7 = cod conector
8 = reperare componentă la care se branșează conectorul reprezentat
9 = culoare conector
10 = simbolizare conector
11 = reperare alveolă în conector
12 = secţiunefir (mm 2 )
13 = codul funcţional al firului
14 = destinaţiafirului
15 = culoare fir*
16 = număr capitolși număr planșăconector

NOTĂ:
Referitor la poziţia15 precizămcă semarcheazăcu un X atunci când esteprezent un fir sau
cu doi X când sunt două fire. Se va marca simbolizatculoarea firului numai atunci când traseul
electric al acelui fir reprezintăuna din stările fundamentale:+ permanent (+IC), + după contact
(+DC), masă (-) sau comenzi.
Simbolurileutilizatepentru culorilefirelorsunt următoarele:
A = alb AS = albastru GR = gri
N = negru G = galben V = verde
M = maro VI = violet R = roșu

89 - 4
SCHEME ELECTRICE
Generalităţi
89

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

SENZOR DETONAŢIE

1 4
CY2AE MA 2 3 5 6

1 2
11 12 13
3S 3DQ
146 X X 15

14

Poziţie Secţiune
Destinaţie
1 0,50 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
2 0,50 3DQ MASĂ SENZOR DETONAŢIE
4 0,60 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE

SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ

7 9

10
8

89 - 07 16

89 - 5
SCHEME ELECTRICE
89 Lista schemelor funcţionale

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE NR. PLANȘĂ

ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ UȘI 1


ANTIDEMARAJ 2
BRICHETA 3
CLIMATIZARE 4
CLIMATIZARE ȘI AER CONDIŢIONAT 5
PLAFONIERĂ 6-7
COMANDĂ ELECTRICĂ GEAMURI FAŢĂ 8
RADIO 9-10
CIRCUIT DEMARAJ 11
G.M.V. RĂCIRE MOTOR 12-13
INJECŢIE ELECTRONICĂ 14-15-16-17-18-19-20-21
CIRCUIT ÎNCĂRCARE 22
MASA CABLAJ SPATE 23
MASA CABLAJ FAŢĂ / PLANȘĂ BORD 24-25-26-27-28-29-30-31
MASA BATERIE / CAROSERIE 32
MASA CABLAJ FARURI CEAŢĂ 33
MASA CABLAJ HAYON 34
MASA CABLAJ MOTOR 35-36-37-38
CUTIE SIGURANTE HABITACLU 39-40-41-42-43-44-45-46-
47-48-49-50
UNITATE CENTRALĂ HABITACLU 51-52
CUTIE SIGURANŢE ȘI RELEE MOTOR 53-54-55-56
MARTOR FRÂNĂ MÂNA/DEFECT SISTEM FRÂNARE 57
INDICATOR NIVEL CARBURANT 58-59
MARTOR PRESIUNE ULEI 60
PRIZĂ DIAGNOSTICARE 61-62
TABLOU DE BORD 63-64-65
MARTOR ALERTĂ TEMPERATURĂ LICHID RĂCIRE 66
INDICATOR TEMPERATURĂ LICHID RĂCIRE 67
INDICATOR DE VITEZĂ 68
AIRBAG CONDUCĂTOR 69
AVERTIZOR SONOR 70
DEZABURIRE LUNETĂ 71
ȘTERGĂTOR-SPĂLĂTOR PARBRIZ 72
FARURI CEAŢĂ 73

89 - 6
SCHEME ELECTRICE
Lista schemelor funcţionale
89

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE NUMĂR PLANȘĂ

LUMINI CEAŢĂ SPATE 74


LUMINI DE ÎNTÂLNIRE 75
LUMINI DE MERS ÎNAPOI 76
LUMINI DE POZIŢIE 77
LUMINI DE DRUM 78
LUMINI DE STOP 79
LUMINI DE SEMNALIZARE ȘI AVARIE 80

89 - 7
SCHEME ELECTRICE
89 Repertoar componente electrice
COD DENUMIRECOMPONENTĂ COD DENUMIRECOMPONENTĂ
101 Bricheta electrică 209 Comutator lumini, semnalizare direcţie și claxon
103 Alternator 212 Motor ștergător parbriz
104 Mecanism antivol 213 Plafonieră
105 Avertizor sonor 221 Pompă spălător parbriz
107 Baterie 222 Potenţiometru clapetă
120 Calculator (U.C.E.)injecţie 224 Presostat direcţie asistată
123 Comutator închidere uși 225 Priză diagnosticare
124 Tablou comandă climatizare 226 Far dreapta
125 Comutator avarie 227 Far stânga
128 Comutator dezaburire lunetă 231 Releu comandă faruri ceaţă
132 Comutator macara electrică geam stânga 234 Releu comandă G.M.V. răcire
133 Comutator macara electrică geam dreapta 236 Releu comandă pompă carburant
138 Actuator ușă spate dreapta 238 Releu actuatori
139 Actuator ușă spate stânga 242 Sondă oxigen aval
140 Actuator ușă faţă stânga 244 Senzor temperatură apă injecţie
141 Actuator ușă faţă dreapta 247 Tablou de bord
145 Comutator ștergător - spălător parbriz 255 Lampă semnalizare faţă dreapta
146 Senzor detonaţie 256 Lampă semnalizare faţă stânga
147 Senzor presiune atmosferică 261 Radio
149 Senzor turaţie 262 G.M.V. răcire și aer condiţionat
155 Contactor mers înapoi 267 Lampă semnalizare anterolaterală dreapta
156 Contactor frână mână 268 Lampă semnalizare anterolaterală stânga
160 Contactor stop 272 Senzor temperatură aer injecţie
163 Demaror 319 Tablou comandă climatizare cu aer condiţionat
171 Ambreiaj compresor aer condiţionat 320 G.M.V. climatizare (pentru aer condiţionat)
172 Lampă spate dreapta 321 Rezistenţă G.M.V. (pentru aer condiţionat )
173 Lampă spate stânga 371 Supapă purjare canistră
176 Far ceaţă dreapta 462 Lampa număr
177 Far ceaţă stânga 584 Releu comandă ambreiaj compresor A.C.
180 Contactor ușă faţă stânga 597 Cutie sig. fuzibile și relee compartiment motor
184 Lampă poziţie faţă dreapta 639 Lampă STOP-S3
185 Lampă poziţie faţă stânga 645 U.C.E. habitaclu
188 G.M.V. răcire 649 Motor pas cu pas
189 Difuzor spate dreapta 700 Releu comandă viteză mică G.M.V. răcire
190 Difuzor spate stânga 756 U.C.E. airbag
191 Difuzor ușă faţă dreapta 778 Bobină aprindere
192 Difuzor ușă faţă stânga 833 Transmiţător nivel carb. și pompă electrică
193 Injector 1 887 Sondă oxigen amonte
194 Injector 2 899 Airbag conducător
195 Injector 3 927 Senzor șoc
196 Injector 4 957 Bucșă antidemaraj
200 Dezaburire lunetă 1016 Cutie siguranţe habitaclu
203 Actuator macara electrică geam stânga 1091 I.C.P. sistem frînare
204 Actuator macara electrică geam dreapta 1140 Traductor viteză vehicul
205 Manocontact 1156 G.M.V. climatizare
1202 Sondă presiune aer condiţionat (presostat)

89 - 8
SCHEME ELECTRICE
Lista racordurilor - Lista maselor 89

LISTA RACORDURILOR

R157 = RACORD CABLAJE SPATE/HAYON (A)


R212 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD/MOTOR (B)
R265 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD/SPATE (C)
R316 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂBORD/FARURI CEAŢĂ (D)

LISTA MASELOR

M20 = MASĂ DEZABURIRE LUNETĂ


MB* = MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA
MC = MASĂ ELECTRICĂ CUTIE DE VITEZE
MD* = MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA
MH* = MASĂ ELECTRICĂ MOTOR
MK = MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAţĂ STÂNGA
ME = MASĂ ELECTRICĂ LONJERON FAţĂ STÂNGA
MYH = MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA
NAP = MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL

OBSERVAŢIE:
În punctelede masă MB, MD și MH se află și următoarele puncte de masă:

MB MW - masă pentru cablaj faruri ceaţă


MD MG - masăpentru cablaj hayon
MH MAJ - masă pentru G.M.V. răcire

89 - 9
SCHEME ELECTRICE
89 Dispunere racorduri electrice pe automobil
Fixări mase electrice pe automobil
DISPUNERE RACORDURI ELECTRICE PE AUTOMOBIL

D B C A

FIXĂRI MASE ELECTRICE PE AUTOMOBIL

M20

MYH

ME MB MC MH MK NAP MD
MW MAJ MG

89 - 10
SCHEME ELECTRICE

Dispunere componente electrice pe automobil


89

Nr. Denumire Nr. Denumire


crt. crt.
1 Injector 1 31 Pompă spălător parbriz
2 Injector 2 32 Contactor ușă faţă stânga
3 Injector 3 33 Actuator ușă faţă stânga
4 Injector 4 34 Actuator macara electrică geam stânga
5 Senzor presiune atmosferică 35 Difuzor ușă faţă stânga
6 Senzor detonaţie 36 Cutie siguranţe habitaclu
7 Demaror 37 U.C.E. habitaclu
8 Senzor temperatură aer injecţie 38 Comutator dezaburire lunetă
9 Potenţiometru clapetă 39 Bucșă antidemaraj
10 Sondă oxigen aval 40 Contactor STOP
11 Motor pas cu pas 41 Radio
12 Alternator 42 Comutator închidere uși
13 Bobină aprindere 43 Brichetă
14 Supapă purjare canistră 44 Comutator avarie
15 Sondă presiune AC (presostat) 45 Tablou comandă climatizare
16 Presostat DA 46 Comutator macara electrică geam dreapta
17 Ambreiaj compresor AC 47 Comutator macara electrică geam stânga
18 Sondă oxigen amonte 48 U.C.E. Airbag
19 G.M.V. răcire și A.C. 49 Priză diagnosticare
20 Rezistenţă G.M.V. pentru A.C. 50 Contactor frână mână
21 Manocontact 51 Airbag conducător
22 Calculator injecţie 52 Difuzor ușă faţă dreapta
23 Senzor turaţie 53 Actuator macara electrică geam dreapta
24 Senzor temperatură apă injecţie 54 Actuator ușă faţă dreapta
25 Contactor mers înapoi 55 Actuator ușă spate dreapta
26 Cutie siguranţe fuzibile și relee motor 56 Difuzor spate dreapta
27 Traductor viteză vehicul 57 Lampă STOP-S3
28 I.C.P. sistem frânare 58 Transmiţător nivel carburant și pompă electrică
29 Senzor șoc 59 Difuzor spate stânga
30 Motor stergător parbriz 60 Actuator ușă spate stânga

89 - 11
SCHEME ELECTRICE
89 Dispunere componente electrice pe automobil

89 - 12
SCHEME ELECTRICE

Scheme electrice funcţionale


89

SCHEME ELECTRICE FUNCţIONALE

89 - 13
SCHEME ELECTRICE
89 Cutia de siguranţe din habitaclu

Cutia de siguranţe din habitaclu este situatăîn stânga postului de conducere, fiind fixată pe
partea laterală a planșei bord.

Siguranţeleprotejeazăurmătoarele circuite și componente electrice:


NUMĂR TIP
SIGURANţĂ CIRCUITPROTEJAT
SIGURANţĂ

F02 15A Tablou de bord, U.C.E. habitaclu (plafoniera), radio (+I.C.)

F03 U.C.E. habitaclu, tablou comandă climatizare A.C. (I.C.)


20 A

F04 15A U.C.E. habitaclu, priză diagnosticare, U.C.E. airbag, bucșă antidemaraj
(+DC)

F05 10 A U.C.E. injecţie, releu pompă benzină/bobină aprindere, tablou debord


(+DC)

F06 10 A Comutator ștergător-spălător parbriz (pompă spălător parbriz),


contactor mers înapoi, contactor STOP (+DC), tablou comandă
climatizare A.C.
F07 20 A Comutator ștergător - parbriz, U.C.E. habitaclu (mers temporizat
ștergător), motor ștergător parbriz (oprire la punct fix)
F08 7,5 A
Lumini de întâlnire stânga, tablou bord (martor)

F09 7,5 A Lumini de întâlnire dreapta

89 - 14
SCHEME ELECTRICE
Cutia de siguranţe din habitaclu 89

F10 7,5 A Lumini de drum stânga, tablou bord (martor)

F11 7,5 A Lumini de drum dreapta

F12 15 A Avertizor sonor

F13 25 A UCE habitaclu (semnalizare direcţie și avarie), priză


diagnosticare (+IC)

F14 7,5 A Lumini p oz iţie stâ nga fa ţă/spa te, ilumina re :


comutatoare, tablou comandă climatizare, tablou bord,
brichetă, radio

F15 7,5 A Lumini poziţie dreapta faţă/spate

F16 15 A Brichetă, radio

F17 30 A GMV climatizare

F19 7,5 A Lampă ceaţă, tablou bord (martor)

F20 25 A Dezaburire lunetă

F21 5 A U.C.E. injecţie

F23 30 A Comutator macara electrică geam stânga/dreapta

F26 30 A G.M.V. climatizare

F28 20 A Faruri ceaţă

NOTĂ: Siguranţa F26 este utilizată numai pentru automobile echipate cu aer
condiţionat.

89 - 15
SCHEME ELECTRICE
89 Cutia de siguranţe din compartimentul motor

A. Automobilefără aer condiţionat

Cutia de siguranţe situatăîn compartimentulmotor estefixată în faţa coloaneiamortizorului


stângafaţă și conţine relee și siguranţe fuzibilece protejeazăurmătoarelecomponente și circuite
electrice:

NUMĂR TIP CIRCUITPROTEJAT


SIGURANţĂ SIGURANţĂ

F01 25A G.M.V. răcire

Injectoare, Rezistenţe încălzire sonde oxigen, Supapă purjare


F04 30A canistră, Calculator injecţie, Pompă benzină, Bobină
aprindere,Traductor viteza vehicul

RELEU B D H E*

TIPRELEU 30A 30A 30A 30A

CIRCUIT G.M.V. răcire Injectoare, Supapă purjare Pompă benzină, Faruri ceaţă
COMANDAT canistră, Rezistenţe Bobină aprindere
încălzire sonde oxigen,
Calculator injecţie,
Traductor viteză vehicul

∗- pentru automobile echipate cu faruri ceaţă

89 - 16
SCHEME ELECTRICE

Cutia de siguranţe din compartimentul motor


89
B. Automobilecu aer condiţionat

Cutia de siguranţe situatăîn compartimentulmotorestefixată în faţa coloaneiamortizorului


stângafaţă și conţine relee și siguranţefuzibilece protejeazăurmătoarele componente și circuite
electrice:

NUMĂR TIP CIRCUITPROTEJAT


SIGURANţĂ SIGURANţĂ

F02 40A G.M.V. răcire

Compresor aer condiţionat


F03 7,5A

Injectoare, Rezistenţe încălzire sonde oxigen, Supapă purjare


F04 30A canistră, Calculator injecţie, Pompă benzină, Bobină aprindere,
Traductor viteză vehicul.

RELEU A B C D H E*

TIPRELEU 30A 30A 40A 30A 30A 30A

CIRCUIT Compresor G.M.V. GMV Injectoare, Supapă purjare Pompă Faruri ceaţă
COMANDAT aer răcire răcire canistră, Rezistenţe benzină,
condiţionat - treapta I - treapta încălzire sonde oxigen, Bobină
a - II - a Calculator injecţie, aprindere
Traductor viteză vehicul
∗- pentru automobile echipate cu faruri ceaţă

89 - 17
SCHEME ELECTRICE
89 Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri

Nr.con. Denumire Pagina


101 BRICHETA ELECTRICĂ 89 - 127
103 HA ALTERNATOR 89 - 101
103 HB EXCITAŢIE ALTERNATOR 89 - 101
104 MECANISM ANTIVOL 89 - 127
105 AVERTIZOR SONOR 89 - 128
107 BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj motor) 89 - 102
107AA BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj faţă-planșă bord) 89 - 128
120 U.C.E. INJECŢIE (pentru automobile fără aer condiţionat) 89 - 103
120 U.C.E. INJECŢIE (pentru automobile cu aer condiţionat) 89 - 105
123 COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI 89 - 129
124 TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE 89 - 130
125 COMUTATOR AVARIE 89 - 131
128 COMUTATOR DEZABURIRE LUNETA 89 - 131
132 COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA 89 - 132
133 COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA 89 - 132
138 ACTUATOR UȘĂ SPATE DREAPTA 89 - 161
139 ACTUATOR UȘĂ SPATE STÂNGA 89 - 161
140 ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA 89 - 133
141 ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA 89 - 133
145 COMUTATOR ȘTERGĂTOR - SPĂLĂTOR PARBRIZ 89 - 134
146 SENZOR DETONAŢIE 89 - 108
147 SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ 89 - 108
149 SENZOR TURAŢIE 89 - 109
155 CONTACTOR MERS ÎNAPOI 89 - 109
156 CONTACTOR FRÂNĂ MÂNÂ 89 - 162
160 CONTACTOR STOP 89 - 134
163 GA DEMAROR 89 - 110
163 AB EXCITAŢIE DEMAROR 89 - 110
171 AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIţIONAT 89 - 111
172 LAMPĂ SPATE DREPTA 89 - 162
173 LAMPĂ SPATE STÂNGA 89 - 163
176 FAR CEAŢĂ DREAPTA 89 - 166
177 FAR CEAŢĂ STÂNGA 89 - 166
180 CONTACTOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA 89 - 135
184 LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA 89 - 135
185 LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA 89 - 135
188 G.M.V. RĂCIRE (pentru automobile fără aer condiţionat) 89 - 111
189 DIFUZOR SPATE DREAPTA 89 - 163
190 DIFUZOR SPATE STÂNGA 89 - 164
191 DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA 89 - 136
192 DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA 89 - 136
193 INJECTOR 1 89 - 112
194 INJECTOR 2 89 - 112
195 INJECTOR 3 89 - 113

89 - 18
SCHEME ELECTRICE

Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri


89

196 INJECTOR 4 89 - 113


200 LUNETĂ DEZABURIRE 89 - 168
203 ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA 89 - 137
204 ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA 89 - 137
205 MANOCONTACT 89 - 114
209 COMUTATOR LUMINI, SEMNALIZARE DIRECŢIE, CLAXON 89 - 138
212 MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ 89 - 139
213 PLAFONIERĂ 89 - 139
221 POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ 89 - 140
222 POTENŢIOMETRU CLAPETĂ 89 - 114
224 PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ 89 - 115
225 PRIZĂ DIAGNOSTICARE 89 - 140
226 FAR DREAPTA 89 - 141
227 FAR STÂNGA 89 - 141
231 RELEU COMANDĂ FARURI CEAŢĂ 89 - 167
242 SONDĂ OXIGEN AVAL 89 - 115
244 SENZOR TEMPERATURĂ APĂ 89 - 116
247 TABLOU DE BORD 89 - 142
255 LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPTA 89 - 144
256 LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA 89 - 145
261 RADIO 89 - 145
262 G.M.V. RĂCIRE (pentru automobile cu aer condiţionat) 89 - 116
267 LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ DREAPTA 89 - 146
268 LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ STÂNGA 89 - 146
272 SENZOR TEMPERATURĂ AER INJECŢIE 89 - 117
319 TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE CU AER CONDIţIONAT 89 - 147
320 G.M.V. CLIMATIZARE (pentru automobile cu aer condiţionat) 89 - 148
321 REZISTENŢĂ G.M.V. (pentru automobile cu aer condiţionat) 89 - 117
371 SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ 89 - 118
462 LAMPĂ NUMĂR 89 - 168
597 CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR (pentru auto fără A.C.) 89 - 119
597 CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR (pentru auto cu A.C.) 89 - 121
639 LAMPĂ STOP-S3 89 - 168
645 UCE HABITACLU 89 - 149
649 MOTOR PAS CU PAS 89 - 123
756 U.C.E. AIRBAG 89 - 153
778 BOBINĂ APRINDERE 89 - 123
833 TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT ȘI POMPĂ ELECTRICĂ 89 - 164
887 SONDĂ OXIGEN AMONTE 89 - 124
899 AIRBAG CONDUCĂTOR 89 - 154
927 SENZOR ȘOC 89 - 124
957 BUCȘĂ ANTIDEMARAJ 89 - 154
1016 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU 89 - 155

89 - 19
SCHEME ELECTRICE
89 Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri

1091 I.C.P. SISTEM FRÂNARE 89 - 158


1140 TRADUCTOR VITEZĂ VEHICUL 89 - 125
1156 G.M.V. CLIMATIZARE (pentru automobile fără aer condiţionat) 89 - 158
1202 SONDĂ PRESIUNE AER CONDIţIONAT (Presostat) 89 - 125

MAJ MASĂ ELECTRICĂ G.M.V. RĂCIRE 89 - 126


MB MASA ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA 89 - 159
MD MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA 89 - 165
MG MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON 89 - 169
MH MASĂ ELECTRICĂ MOTOR 89 - 126
MK MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA 89 - 160
MW MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ 89 - 167
MYH MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA 89 - 169
NAP MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL 89 - 160

R157 RACORD CABLAJE SPATE / HAYON 89 - 170


R212 RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / MOTOR 89 - 171
R265 RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/ SPATE 89 - 173
R316 RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/FARURI CEAŢĂ 89 - 175

OBSERVAţII
-Conectorii și racordurilesunt reprezentatefiind văzute din spate(dinspre fire).

-Unele componente electrice nu sunt branșate la cablajul automobilului prin intermediul


conectorilorcu mai multecăi, ci prin intermediul fișelorindividuale cu protectori. În acestecazuri
se vor utilizaurmătoarelesimboluri pentru a arăta tipul fișeiutilizate:
Fișămamă 6 mm

Fișă mamă drapel 6,3 mm

89 - 20
SCHEME ELECTRICE

Funcţiile firelor în conectori și racorduri


89
CABLAJ MOTOR X412
04
E7J262

ALTERNATOR(pentru automobilefără aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 B + BATERIE > INTRARE SIGURANŢĂ F0
1
1 16,0 B + BATERIE > + DEMAROR

B
103 HA R
R

ALTERNATOR(pentru automobilecu aer condiţionat)


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 5,0 B + BATERIE > INTRARE SIGURANŢĂ F0
2
1 16,0 B + BATERIE > + DEMAROR

B
103 HA R
R

EXCITAţIE ALTERNATOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2 2A COMANDĂ -MARTOR ÎNCĂRCARE TABLOU
> BORD

CA13E

2A
103 HB X

89 - 21
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


04
E7J262

BORNA PLUS BATERIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 16,0 B + BATERIE > + DEMAROR
1 7,0 B + BATERIE >INTRARE SIGURANŢĂ F04

B
107 R
R

89 - 22
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

89 - 23
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
04
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 3CW COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERECILINDRI2-3
3 2,0 MH MASĂ
4 0,6 3BB COMANDĂSUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ
8 0,6 3JN COMANDĂ- RELEU G.M.V.
9 0,35 31A COMANDĂ - MARTORTEMPERATURĂAPĂ
12 0,6 3BV COMANDĂ2 REGULATORRELANTI
13 0,6 3C SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAPĂ
15 0,35 3GN MASĂ SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
16 0,35 3F SEMNAL SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
19 0,5 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE
20 0,5 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
24 0,6 3BL SEMNAL - TURAŢIEMOTOR>SENZOR TURAŢIE
26 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE L INIA L
28 2,0 MH MASĂ
29 0,35 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT>IEȘIRE SIGURANţĂ F05HABITACLU
30 0,6 BP37 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21HABITACLU
32 2,0 3CV COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERECILINDRI1-4
33 2,0 MH MASĂ
34 0,35 3FH COMANDĂ -MARTOR DEFECTANTIPOLUARE
39 0,6 3GT COMANDĂRELEUACTUATORI
41 0,6 3BU COMANDĂ1 REGULATORRELANTI
42 0,6 3BW COMANDĂ3 REGULATORRELANTI
43 0,6 3AJ SEMNAL + POTENŢIOMETRU POZIŢIECLAPETĂ
44 0,6 3GL SEMNALSONDĂOXIGENAVAL
45 0,6 3GK SEMNAL SONDĂOXIGEN AMONTE
49 0,6 3B SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAER
53 0,35 47F SEMNALVITEZĂ VEHICUL
54 0,6 3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
56 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
58 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE>ANTIDEMARAJ
59 1,0 3CR COMANDĂ- INJECTOR 1
60 1,0 3CT COMANDĂ- INJECTOR 3
63 1,0 3GF COMANDĂ- ÎNCĂLZIRESONDĂOXIGENAMONTE
65 1,0 3GG COMANDĂ- ÎNCĂLZIRESONDĂOXIGEN AVAL
66 1,0 3NR + INJECTOARE>IEȘIRE RELEUACTUATORI
68 0,6 3AC COMANDĂ- RELEUPOMPĂBENZINĂ
70 0,35 H7 SEMNALTUROMETRU>CALCULATOR INJECŢIE
72 0,6 3BX COMANDĂ4 REGULATORRELANTI
73 0,6 3JK - TEMPERATURĂAPĂ
74 0,6 3AQ SEMNAL+ POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
75 0,6 3JL - POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
76 0,6 3GJ MASĂSONDĂOXIGEN AVAL
77 0,6 3JQ - SENZORTEMPERATURĂAER
78 0,35 3D SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ>ALIMENTARE +
79 0,5 3DQ - SENZORDETONAŢIE
80 0,6 3GH MASĂSONDĂ OXIGENAMONTE
85 0,6 3BA SEMNAL -PRESOSTAT DIRECŢIEASISTATĂ
89 1,0 3CU COMANDĂ- INJECTOR 4
90 1,0 3CS COMANDĂ- INJECTOR 2

89 - 24
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

89 - 25
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
04
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 3CW COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERECILINDRI2-3
3 2,0 MH MASĂ
4 0,6 3BB COMANDĂSUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ
8 0,6 3JN COMANDĂ -RELEUGMV TREAPTA 1
9 0,35 31A COMANDĂ - MARTORTEMPERATURĂAPĂ
10 0,5 38K COMANDĂÎNTRERUPEREAERCONDIţIONA T > RELEUCOMPRESOR
12 0,6 3BV COMANDĂ2 REGULATOR RELANTI
13 0,6 3C SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAPĂ
15 0,35 3GN MASĂ SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
16 0,35 3F SEMNAL SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
18 0,6 38X SEMNALSONDĂPRESIUNEFREON
19 0,5 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE
20 0,5 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
24 0,6 3BL SEMNAL -TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
26 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE L INIA L
28 2,0 MH MASĂ
29 0,35 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT>IEȘIRE SIGURANţ Ă F05HABITACLU
30 0,6 BP37 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21 HABITACLU
32 2,0 3CV COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERECILINDRI1-4
33 2,0 MH MASĂ
34 0,35 3FH COMANDĂ -MARTOR DEFECTANTIPOLUARE
38 0,6 3JP COMANDĂ - RELEUG.M.V. TREAPTA A-2-A
39 0,6 3GT COMANDĂRELEUACTUATORI
41 0,6 3BU COMANDĂ1 REGULATORRELANTI
42 0,6 3BW COMANDĂ3 REGULATORRELANTI
43 0,6 3AJ SEMNAL + POTENŢIOMETRU POZIŢIECLAPETĂ
44 0,6 3GL SEMNALSONDĂOXIGENAVAL
45 0,6 3GK SEMNAL SONDĂOXIGEN AMONTE
46 0,5 38AS SEMNAL CUPLARE COMPRESORAER CONDIŢIONA T
49 0,6 3B SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAER
53 0,35 47F SEMNALVITEZĂ VEHICUL
54 0,6 3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
56 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
58 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE >ANTIDEMARAJ
59 1,0 3CR COMANDĂ- INJECTOR 1
60 1,0 3CT COMANDĂ- INJECTOR 3
63 1,0 3GF COMANDĂ- ÎNCĂLZIRESONDĂOXIGENAMONTE
65 1,0 3GG COMANDĂ- ÎNCĂLZIRESONDĂOXIGEN AVAL
66 1,0 3NR + INJECTOARE >IEȘIRE RELEUACTUATORI
68 0,6 3AC COMANDĂ- RELEUPOMPĂBENZINĂ
70 0,35 H7 SEMNALTUROMETRU > CALCULA TOR INJECŢIE
72 0,6 3BX COMANDĂ4 REGULATORRELANTI
73 0,6 3JK - TEMPERATURĂAPĂ
74 0,6 3AQ SEMNAL+ POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
75 0,6 3JL - POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
76 0,6 3GJ MASĂSONDĂOXIGEN AVAL
77 0,6 3JQ - SENZORTEMPERATURĂAER

89 - 26
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
04
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie


78 0,35 3D SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ>ALIMENTARE +
79 0,5 3DQ - SENZORDETONAŢIE
80 0,6 3GH MASĂSONDĂ OXIGENAMONTE
82 0,6 38U - SONDĂPRESIUNEFREON
83 0,6 38Y + SONDĂPRESIUNEFREON
85 0,6 3BA SEMNAL -PRESOSTAT DIRECŢIEASISTATĂ
89 1,0 3CU COMANDĂ- INJECTOR 4
90 1,0 3CS COMANDĂ- INJECTOR 2

89 - 27
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
04
E7J262

SENZOR DETONAţIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,50 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
2 0,50 3DQ MASĂ SENZOR DETONAŢIE
4 0,60 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE

CY2AE MA

1 2
3S 3DQ
146 X X

SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,5 3GN MASĂ SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
B 0,5 3F SEMNAL SENZOR PRESIUNEATMOSFERICĂ
C 0,6 3D SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ>ALIMENTARE +

89 - 28
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
04
E7J262

SENZOR TURAţIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 3BG SEMNAL - TURAŢIEMOTOR >U.C.E. INJECŢIE
B 0,60 3BL SEMNAL -TURAŢIE MOTOR > U.C.E. INJ
ECŢIE

CA 13E NO

3BG
A
X
3BL
149 B X

CONTACTOR MERS ÎNAPOI

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 AP1 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT LUMINIMERS ÎNAPOI > IEȘIRE
SIGURANŢĂ F06 HABITACLU
2 0,60 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI

89 - 29
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
04
E7J262

DEMAROR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 16,0 B + BATERIE
1 16,0 B + BATERIE > +ALTERNATOR

SL8C

B
163 GA R
R

EXCITAţIE DEMAROR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 D + COMANDĂDEMAROR

CS6PI NO
6,3 MM

163 AB D
GR

89 - 30
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

CABLAJ MOTOR
X412
04
E7J262

AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIţIONAT

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 38R COMANDĂ+AMBREIAJ COMPRESORAER CONDIŢIONA
T

NO

38R
171
X

G.M.V. RĂCIRE
(pentru automobile fără aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 MAJ MASA
2 2,0 49B COMANDĂ+ G.M.V. RĂCIRE

89 - 31
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


04
E7J262

INJECTOR 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACUATORI
2 1,0 3CR COMANDĂ- INJECTOR 1

CY2AE BA

1 2
3NR 3CR
193 X X

INJECTOR 2

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI
2 1,0 3CS COMANDĂ- INJECTOR 2

CY2AE BA

1 2
3NR 3CS
194 X X

89 - 32
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
04
E7J262

INJECTOR 3

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI
2 1,0 3CT COMANDĂ- INJECTOR 3

CY2AE BA

1 2
3NR 3CT
195 X X

INJECTOR 4

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI
2 1,0 3CU COMANDĂ- INJECTOR 4

CY2AE BA

1 2
3NR 3CU
196 X X

89 - 33
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


04
E7J262

MANOCONTACT

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 28A COMANDĂ- MARTOR PRESIUNE UL
EI

POTENţIOMETRU CLAPETĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 3JL MASĂPOTENŢIOMETRU CLAPETĂ
B 0,60 3AQ SEMNAL+ POTENŢIOMETRUCLAPETĂ
C 0,60 3AJ SEMNAL+ POTENŢIOMETRU POZIŢIECLAPETĂ

CM1PE NO

A B C
3JL 3AQ 3AJ
222
X X X

89 - 34
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
04
E7J262

PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ


(pentru automobilecu direcţieasistată)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 3BA SEMNAL - PRESOST
AT DIRECţIE ASISTATĂ
2 0,6 MH MASĂ

SONDĂ OXIGEN AVAL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 1,0 3NR +INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI
B 1,0 3GG COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AVAL
C 0,60 3GL SEMNALSONDĂOXIGENAVAL
D 0,60 3GJ MASĂSONDĂOXIGENAVAL

CM1PE NO

3NR 3GG 3GL 3GJ


242
X X X X

89 - 35
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


04
E7J262

SENZORTEMPERATURĂAPĂ INJECŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,35 42A SEMNAL +TEMPERATURĂAPĂ
B1 0,60 3JK - TEMPERATURĂAPĂ
B2 0,60 3C SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAPĂ

G.M.V. RĂCIRE ȘI AER CONDIţIONAT


(pentru automobilecu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 49B COMANDĂ+G.M.V. RĂCIRE > REZISTENŢĂ G.M.V.
1 5,0 49B COMANDĂ+ G.M.V . RĂCIRE
2 5,0 MAJ MASĂ

89 - 36
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
04
E7J262

SENZOR TEMPERATURĂAER INJECţIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 3B SEMNAL + SENZORTEMPERATURĂAER
2 0,60 3JQ MASĂ SENZOR TEMPERATURĂAER

REZISTENţĂ G.M.V.
(pentru automobilecu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 49L COMANDĂ+ REZISTENŢĂVITEZĂ MICĂG.M.V. RĂCIRE
2 3,0 49B COMANDĂ+ G.M.V.RĂCIRE

89 - 37
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


04
E7J262

SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 3NR + INJECTOARE>IEȘIRE RELEUACTUATORI
2 0,60 3BB COMANDĂ SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ

CY13C NO

371 1 3NR 3BB 2


X X

89 - 38
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
NO

H1 H4 H2
AP2 9 3AC
G A
H5
3NA
X
X
H3
BP1 7
R

D1 D4 D2
BP1 7 3 GT
R GR
D5
3NR
R
D3
BP1 7
597
R

E04 S04
B BP1 7
B8 B3 B9
R R BP7
R
B2 B4 B1
3JN 3NR
OR R
E01 S01 B7 B5 B6
B BP7 49B

R R OR

89 - 39
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


04
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie

B1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI


B2 0,6 3JN COMANDĂ -RELEUG.M.V. TREAPTA 1
B3 2,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F01 MOTOR
B5 2,0 49B COMANDĂ+ G.M.V.RĂCIRE

D1 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR


D2 0,6 3GT COMANDĂRELEUACTUATORI > U.C.E. INJ ECŢIE
D3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
D5 5,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI

H1 0,6 AP29 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > IEȘIRESIGURANŢĂF05 HABITACLU


H2 0,6 3AC COMANDĂ- RELEUPOMPĂBENZINĂ
H3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
H5 2,0 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC > BOBINĂAPRINDERE
H5* 1,4 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC >POMPĂBENZINĂ
H5** 1,4 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOCSENZOR
> ȘOC

E 01 1,4 B + BATERIE
S 01 1,0 BP7 + BATERIE PROTEJA
T > RELEUG.M.V.

E 04 1,4 B + BATERIE
S 04 1,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > RELEUACTUATORI

* pentru EURO 96
** pentru EURO 2000

89 - 40
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
NO

H1 H4 H2
AP2 9 3AC
G A
H5
3NA

H3
BP1 7
R
D1 D4 D2
BP1 7 3 GT
R GR
D5
3NR
R
D3
E04 S04 BP1 7
B BP1 7
R
R R
597
A8 A3 A9
E03 S03 BP1
B BP1
R R R
A2 A4 A1
38K 3NR
E02 S02
B BP7 A R
R R A7 A5 A6
R 38R

Ve-A

C8 C3 C9 B8 B3 B9
BP7 BP7

R R
C2 C4 C1 B2 B4 B1
3JP 3NR 3JN 3NR
OR R OR R
C7 C5 C6 B7 B5 B6
49B 49L
OR OR

89 - 41
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


04
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie

A1 0,6 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI


A2 0,6 38K COMANDĂ INTRERUPEREAER CONDIţIONA T > U.C.E. INJ
ECŢIE
A3 1,0 BP1 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F0
3
A5 1,0 38R COMANDĂ +AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIţIONAT

B1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI


B2 0,6 3JN COMANDĂ -RELEU G.M.V TREAPT
. A1
B3 3,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02
MOTOR
B5 3,0 49L COMANDĂ+ G.M.V. RĂCIRE> REZISTENŢĂG.M.V.

C1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI


C2 0,6 3JP COMANDĂ -RELEU G.M.V . TREAPTA 2
C3 5,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02
MOTOR
C5 5,0 49B COMANDĂ+ GMVRĂCIRE

D1 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02


MOTOR
D2 0,6 3GT COMANDĂRELEUACTUATORI > U.C.E. INJ ECŢIE
D3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
MOTOR
D5 5,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI

H1 0,6 AP29 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05
HABITACLU
H2 0,6 3AC COMANDĂ- RELEUPOMPĂBENZINĂ
H3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
MOTOR
H5 2,0 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC > BOBINĂAPRINDERE
H5* 1,4 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC >POMPĂBENZINĂ
H5** 1,4 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOCSENZOR
> ȘOC

E 02 5,0 B + BATERIE>ALTERNATOR
E 02 1,0 B + BATERIE>ȘUNT E03
S 02 5,0 BP7 + BATERIE PROTEJA
T > RELEUG.M.V.

E 03 1,0 B + BATERIE
S 03 1,0 BP1 + BATERIE PROTEJAT > RELEUCOMPRESOR AER CONDIţ
IONAT

E 04 1,4 B + BATERIE
S 04 1,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > RELEUACTUATORI

* pentru EURO 96
** pentru EURO 2000

89 - 42
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

CABLAJ MOTOR X412


04
E7J262

MOTOR PAS CU PAS

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 3BU COMANDĂ 1 REGULATOR RELANTI
B 0,60 3BV COMANDĂ 2 REGULATOR RELANTI
C 0,60 3BW COMANDĂ 3 REGULATOR RELANTI
D 0,60 3BX COMANDĂ 4 REGULATOR RELANTI

CM1PE NO

A B C D
3BU 3BV 3BW 3BX
649
X X X X

BOBINĂ APRINDERE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 2,0 3CV COMANDĂ- BOBINĂAPRINDERE CILINDRI 1-4
B 2,0 3CW COMANDĂ-BOBINĂ APRIND ERE CILINDRI 2-3
C 2,0 3NA + BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC > RELEU
POMPĂBENZINĂ

89 - 43
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
04
E7J262

SONDĂ OXIGEN AMONTE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 1,0 3NR + INJECTOARE> IEȘIRE RELEUACTUATORI
B 1,0 3GF COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AMONTE
C 0,60 3GK SEMNAL SONDĂOXIGENAMONTE
D 0,60 3GH MASĂSONDĂ OXIGENAMONTE

CM1PE NO

A B C D
3NR 3GF 3GK 3GH
887
X X X X

SENZOR ȘOC (PENTRU EURO 2000)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,40 3NA1 + POMPĂBENZINĂ>SENZORȘOC
3 1,40 3NA +BOBINĂAPRINDERE,SENZORȘOC >RELEU POMPĂBENZINĂ

89 - 44
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
04
E7J262

TRADUCTOR VITEZĂVEHICUL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEUACTUATORI
B1 0,35 47F SEMNALVITEZĂ VEHICUL
B2 0,35 MH MASĂ

SONDĂ PRESIUNE AER CONDIţIONAT (presostat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 38U MASĂSONDĂPRESIUNEFREON
B 0,60 38Y + SONDĂPRESIUNEFREON
C 0,60 38X SEMNALSONDĂPRESIUNEFREON

NO

38X
X

38Y 38U
X X

1202

89 - 45
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ MOTOR X412


04
E7J262

MASĂ ELECTRICĂ MOTOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 MH MASĂ > U.C.E. INJ
ECŢIE(PINII 3, 28 și 33, TRADUCTOR
VITEZĂVEHICUL, PRESOST AT DIRECţIE ASIST ATĂ)

SR 8L

MH
MH N

MASAELECTRICĂ G.M.V.

Poziţie Secţiune Destinaţie


1* 2,0 MAJ MASĂ
1** 5,0 MAJ MASĂ

* pentru automobilefără aer condiţionat


** pentru automobilelecu aer condiţionat

SR 8L

MAJ
MAJ
N

89 - 46
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

BRICHETĂELECTRICĂ

BA
Destinaţie LPG
X

MK
1 0,35 LPG LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANţĂ F14 N
2 1,0 M K MASĂ
3 1,0 SP2 + ACCESORII > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06
SP2
101 G

MECANISM ANTIVOL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 3,0 A ALIMENTARE+ DUPĂ CONT ACT > INTRARE
SIGURANŢĂ 04, 05,06, 07, 23, 30.
A2 5,0 B + BATERIE
B1 3,0 D + COMANDĂDEMAROR
B2 3,0 S + ACCESORII > INTRARE SIGURANţĂ F16, F17,F20 HABITACLU

NO

A D
1 G GR
104 B S
2 R A
A B

89 - 47
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

AVERTIZOR SONOR

BA
Destinaţie 67C
X
1 1,0 67C COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR> 105
IEȘIRE SIGURANŢĂ F12

BORNAPLUS BATERIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 7,0 B + BATERIE
1 7,0 B + BATERIE

B
107AA
R
R

89 - 48
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 20A COMANDĂ- TEMPORIZAREBLOCARE ELECTRICĂ UȘI
2 0,35 LPG + LUMINI POZIţIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
3 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
4 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
4 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
5 0,35 20B COMANDĂ -TEMPORIZARE D EBLOCAREELECTRICĂ UȘI

B A
N
N

89 - 49
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD X412


04

TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE


(pentru automobile fără aer condiţionat)
Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 1,4 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 4
A2 1,4 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 4
A4 1,4 AP41 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F1
7
A5 2,0 AP41 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F1
7
B1 2,0 38AK COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 3
B4 1,4 38AJ COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 2
B5 1,0 38AH COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


7 0,35 LPG + LUMINI POZIŢ
IE>IEȘIRE SIGURANŢĂ
F14
9 0,6 MK MASĂ

89 - 50
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

COMUTATORAVARIE
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,35 LPG + LUMINI POZIţIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
1 0,35 LPG + LUMINI POZIţIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
2 0,35 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
5 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
6 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
6 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
8 0,35 64Q COMANDĂ -TEMPORIZARE SEM NALIZARE

MK Q
N
N

COMUTATOR DEZABURIRE LUNETĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 15A COMANDĂMARTORDEZABURIRELUNETĂ
2 2,0 15B COMANDĂ+ DEZABURIRELUNETĂ
3 2,0 AP12 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F20
4 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
5 0,35 LPG + LUMINI POZIŢ
IE>IEȘIRE SIGURANŢĂF14

89 - 51
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

COMUTATOR MACARAELECTRICĂ GEAM STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 21B COMANDĂCOBORÂREGEAMCONDUCĂTOR
2 1,4 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
2 1,0 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
3 1,4 AP39 + DUPĂ CONTACT PROTEJ AT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F23
3 1,0 AP39 + DUPĂ CONTACTPROTEJAT > COMUTATOR GEAMDREAPTA
4 0,35 LPG + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
5 1,0 21A COMANDĂRIDICARE GEAMCONDUCTOR

AP39

COMUTATORMACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 22B COMANDĂCOBORÂRE GEAM ASAGE P R
2 1,0 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
3 1,0 AP39 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR GEAMSTÂNGA
4 0,35 LPG + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
5 1,0 22A COMANDĂRIDICARE GEAM ASAGER
P

AP39

89 - 52
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

ACTUATOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ+ BLOCAREELECTRICĂUȘI > U.C.E. DE
CODOR
2 0,6 20C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂUȘI> U.C.E.DECODOR

1 DBD1 CY

20D
X
140 20C

ACTUATOR UȘĂ FAţĂ DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ+ BLOCAREELECTRICĂUȘI > U.C.E. DE CODOR
2 0,6 20C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR

1 DBD1 CY

20D
X
141 20C
X

89 - 53
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

COMUTATOR ȘTERGĂTOR - SPĂLĂTOR PARBRIZ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 14E COMANDĂ +TEMPORIZATOR ȘTERGĂTO R PARBRIZ
A2 1,0 14B COMANDĂ+ VITEZĂ MARE ȘTERGĂT OR PARBRIZ
A3 1,4 14A COMANDĂ+ VITEZĂMICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ
A4 0,6 16A COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT OR PARBRIZ
A6 1,0 14D COMANDĂVITEZĂ MICĂTEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
A7 1,4 AP7 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT ȘTERGĂTORPARBRIZ
B4 0,6 AP1 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT ȘTERGĂTORPARBRIZ

V
1

CONTACTOR STOP

BA
Destinaţie A P1
G
1 0,6 AP1 +DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE
SIGURANţĂ F06 65A
2 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP X
2 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP > U.C.E. INJECţIE 160 X

89 - 54
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

CONTACTOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA

BA
Destinaţie
13A
X
1 0,35 13A COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIERĂ 180
1* 0,6 1 3 A COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIERĂ

* - pentru automobilelefără închidere centralizată

LAMPĂ POZIţIE FAţĂ DREAPTA

Destinaţie

1 0,6 LPD +LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15


2 0,6 MB MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

LAMPĂ POZIţIE FAţĂ STÂNGA

Destinaţie

1 0,6 LPG +LUMINIPOZIŢIE>IEȘIRE SIGURANŢĂF14


2 0,6 MB MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

89 - 55
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

DIFUZOR UȘĂ FAţĂ DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 34E SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ
DREAPTA (RADIO)
2 0,6 34F SEMNAL -DIFUZOR FAŢĂ DREAPT
A (RADIO)

BA

X
1
191 34E
X

DIFUZOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 34G SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ
STÂNGA(RADIO)
2 0,60 34H SEMNAL -DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA(RADIO)

BA

192
X

89 - 56
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

ACTUATOR MACARAELECTRICĂ GEAM STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 21B COMANDĂRIDICARE GEAMCONDUCTOR
2 1,0 21A COMANDĂCOBORÂREGEAM CONDUCTOR

CY

2 1
21A 21B

203 X X

ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 22B COMANDĂRIDICARE GEAM ASAGER
P
2 1,0 22A COMANDĂCOBORÂRE GEAM ASAGE
P R

CY

2 1
22A 22B
X X
204

89 - 57
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

COMUTATOR LUMINI, SEMNALIZARE DIRECţIE ȘI CLAXON

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 8A COMANDĂRELEUFARURICEAŢĂ
A1 0,35 8A COMANDĂRELEUFARURI CEAŢĂ >TABLOU BORD
A3 0,6 9J COMANDĂ+ LAMPĂ CEAŢĂ SPATE > INTRARE SIGURANţĂ F19
A4 1,0 67C COMANDĂ +AVERTIZORSONOR > INTRARE SIGURANţĂ F12
A5 0,35 64S COMANDĂTEMPORIZARE SEMNALIZARE DREAPT A
A6 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABITACLUAţĂ F STÂNGA
A7 0,35 64T COMANDĂ TEMPORIZARE SEMNALIZARE STÂNGA
B1 1,0 L + LUMINI POZITIE INTRARE SIGURANţ
Ă F14
B2 2,0 B + BATERIE
B3 2,0 B + BATERIE
B5 3,0 C + LUMINIDE ÎNTĂLNIRE >INTRARE SIGURANţĂ F08,F09
B6 2,0 B + BATERIE
B7 3,0 R + LUMINI DE DRUM>INTRARE SIGURANţĂ F10, F11

S MK T
N

89 - 58
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORB
04

MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,4 MB MASĂELECTRICĂCAROSERIEFAŢĂ STÂNGA
2 1,0 14C COMANDĂ + OPRIRE LA PUNCT FIX
3 1,0 AP7 +DUPĂCONTACTPROTEJAT> IEȘIRESIGURANţĂ F07
4 1,0 14A COMANDĂ+ VITEZA MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ
5 1,4 14B COMANDĂ +VITEZA MAREȘTERGĂTOR P ARBRIZ

AP7

PLAFONIERĂ

Destinaţie

1 0,6 M K MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA


2 0,6 13AD COMANDĂ + ILUMINARE P LAFONIERĂ
3 0,6 13A* COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIERĂ

*13E - pentru automobilele cu închidere centralizată

CY

3 2 1
13A 13A D MK
213
X R N

89 - 59
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
04

POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ

NO
Destinaţie

1 0,6 M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA


2 0,6 16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ 221 M B 16A 2
1
N X

PRIZĂ DIAGNOSTICARE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 AP10 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > I EȘIRE SIGURANŢĂ F04
4 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
5 0,35 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
7 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
15 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - ILNIA L
15 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - ILNIA L
16 0,35 BP56 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F13

10

BP 5 6

89 - 60
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
04

FAR DREAPTA

CD8F BA
Destinaţie
2
CPD
1 1,0 MB MASĂ ELECTIRCĂ CAROSERIE FAţĂ 1 X 3
STÂNGA MB RPD
2 0,6 CPD LUMINI DE ÎNTÂLNIRE DREAPTA 226
N X
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F09
3 1,0 RPD LUMINI DE DRUM DREAPTA
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F11

FAR STÂNGA

Destinaţie CD8F BA
2
CPG
1 1,0 MB MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ 1 X 3
STÂNGA MB RPG
2 0,6 CPG LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA 227
N X
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F08
3 1,6 RPG LUMINI DE DRUM STÂNGA
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F10

89 - 61
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
04

TABLOUDE BORD

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0.35 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
2 0,35 CPG LUMINI ÎNTÂLNIRE STÂNGAPROTEJAT > MARTOR
3 0,35 RPG LUMINI DRUMSTÂNGAPROTEJAT > MARTOR
4 0,35 15A COMANDĂ -MARTOR DEZABURIRE LUN ETĂ
6 0,35 129A COMANDĂ -MARTOR DEFECTAIRBAG
8 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
9 0,35 42A SEMNAL +TEMPERATURĂAPĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie

1 0,35 47F SEMNALVITEZĂ VEHICUL


1 0,35 47F SEMNALVITEZĂ VEHICUL
2 0,35 H7 SEMNALTUROMETRU > CALCULA TOR INJECŢIE
5 0,35 AP29 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05
7* 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR DEFECTANTIPOLUARE
10 0,35 AP29 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05
*-pentru EURO 2000

29 29
x
x

89 - 62
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
04

Poziţie Secţiune Destinaţie


4 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ M ÂNĂ, I.C.P
.
4 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ M ÂNĂ, I.C.P
.
6 0,35 80T COMANDĂ - MARTORANTIDEMARAJ
7 0,35 41B - NIVELCARBURANT
8 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
10 0,35 BC + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02

BC

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
5 0,35 31A COMANDĂ - MARTORTEMPERATURĂAPĂ
6 0,35 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
7 0,35 2A COMANDĂ - MARTO R ÎNCĂRCARE ALTERNATOR
8 0,35 9P + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SP
ATE
9 0,35 8A + RELEUFARURI CEAŢĂ
10 0,35 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA

9P

89 - 63
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
04

LAMPĂ SEMNALIZARE FAţĂ DREAPTA

Destinaţie

1 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA


2 0,6 M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

LAMPĂ SEMNALIZARE FAţĂ STÂNGA

Destinaţie

1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA


2 0,6 MB MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

89 - 64
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

X412
CABLAJ FAţĂ - PLANȘĂ BORD
04

RADIO

Poziţie Secţiune Destinaţie

4 1,0 BC + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANţĂ F02


6 0,35 LPG + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
7 1,0 SP2 + LUMINI POZIŢIE>IEȘIRE SIGURANŢĂ F16
8 2,0 MK MASA ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂSTÂNGA

NO

1 3 5 7
SP2
GR
2 4 6 8
BC LPG MK
261
R X N

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 34D SEMNAL+ DIFUZOR SPATE DREAPTA
2 0,60 34C SEMNAL - DIFUZOR SPA
TE DREAPTA
3 0,60 34E SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
4 0,60 34F SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ DREAPT
A
5 0,60 34G SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
6 0,60 34H SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
7 0,60 34A SEMNAL+ DIFUZOR SPATE STÂNGA
8 0,60 34B SEMNAL -DIFUZOR SPATE STÂNGA

BA

1 3 5 7
34D 34E 34G 34A
X X X X
2 4 6 8
261 34C 34F 34H 34B
X X X X

89 - 65
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
04

LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂDREAPTA

Destinaţie

1 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA


2 0,5 M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂSTÂNGA

Destinaţie

1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA


2 0,6 MB MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

89 - 66
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
04

TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE


(pentru automobile cu aer condiţionat)
Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 0,6 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 4
A4 1,4 AP41 + DUPĂ CONT
ACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F17
A5 2,0 AP41 + DUPĂ CONT
ACTPROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂF17
B1 2,0 38AK COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 3
B4 1,4 38AJ COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 2
B5 1,0 38AH COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


7 0,35 LPG + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
8 0,6 MK MASĂELECTRICĂHABITACLUFAŢĂ STĂNGA
9 0,6 MK MASĂELECTRICĂHABITACLUFAŢĂ STĂNGA
10 0,35 BP3 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F0
3
11 0,6 AP1 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06
12 0,6 38L COMANDĂAER CONDIŢIONA T
13 0,35 38AY SEMNALVITEZĂG.M.V. CLIMATIZARE
14 0,6 38EV COMANDĂ + RECIRCULARE AER CONDIţIONA T
15 0,6 38AN COMANDĂ -RECIRCULAREAER CONDIţIONA T

1 3

89 - 67
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
04

G.M.V. CLIMATIZARE
(pentru automobile cu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 38EV COMANDĂ+ RECIRCULAREAER CONDIŢIONA T
2 0,6 38AN COMANDĂ- RECIRCULAREAER CONDIŢIONA T
3 1,0 38AH COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 1
4 1,4 38AJ COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 2
5 2,0 38AK COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 3
9 0,35 38AY SEMNALVITEZĂG.M.V. CLIMATIZARE
10 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F2
6
11 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F2
6
12 0,6 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZAREVITEZA 4
14 2,0 MB MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIEAţĂ F STÂNGA
15 2,0 MB MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIEAţĂ F STÂNGA

89 - 68
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
04

U.C.E. HABITACLU

Poziţie Secţiune Destinaţie


2* 1,0 20D COMANDA+ BLOCAREELECTRICĂUSI
3* 1,4 BP3 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03
HABITACLU
4* 1,0 20C COMANDĂ+ DEBLOCAREELECTRICĂUȘI
5 0,6 13AD COMANDĂ+ ILUMONAREPLAFONIERĂ
6 1,4 BC + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02
HABITACLU

* - pentru echipare E1, E2

645 20D BP3 20C 13AD BC

X R X R R

89 - 69
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori și racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
04

U.C.E. HABITACLU

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,4 MK MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU FAŢĂ STÂNGA
2* 0,6 13E COMANDA- ILUMINARE PLAFONIE RĂ
3 1,4 BP56 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F13
HABITACLU
4 1,0 14D CUTIEVITEZĂ MICĂTEMP. ȘTERGĂTOR PARBRIZ
5 1,0 AP7 + DUPĂ CONT ACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F07
HABITACLU
6 1,0 14C COMANDĂ