Sunteți pe pagina 1din 1

1. Principiile aplicabile cooperării judiciare internaţionale în materie penală.

Cererea de
asistenţă judiciară în materie penală.

2. Mandatul european de arestare. Noţiune. Emiterea mandatului european de arestare.


Organele judiciare competenţe. Procedura.

3. Executarea de către autorităţile române a unui mandat european de arestare. Motive de


refuz al executării. Procedura de executare. Practică judiciară.

4. Transferul de proceduri în materie penală. Noţiune. Condiţii. Procedură.

5. Comisia rogatorie. Clasificare. Noţiune. Comisiile rogatorii internaţionale active. Comisiile


rogatorii internaţionale pasive.

6. Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine. Procedura şi obiectul
procedurii de recunoaştere. Condiţii pentru recunoaştere

7. Executarea hotărârilor judecătoreşti străine în România. Condiţii. Procedură.

8. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte procedurale emise


de autorităţile judiciare române. Transferarea din România în alte state a persoanelor
condamnate aflate în executarea unei pedepse în regim de detenţie. Procedura. Legea care
guvernează executarea pedepsei. Condiţii pentru transmiterea hotărârii judecătoreşti române
în vederea executării.

9. Executarea dispoziţiilor civile cuprinse într-o hotărâre penală străină. Instrumente


juridice europene privind cooperarea judiciară în materie penală (Convenţia europeană de
extrădare semnată la Paris la 13.03.1957 împreună cu Protocoalele adiţionale , Convenţia
europeană de asistenţă juridică în materie penală semnată la Strasbourg la 20.04.1959
împreună cu Protocolul adiţional