Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

(ALA I)

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Jocuri şi activităţi didactice alese ( ALA I)


CENTRE DE INTERES: a) Construcții
b) Ştiinţă
c) Joc de masă

TEME PROPUSE: a) „Adăposturi pentru animale” – piese lego


b) „PitiClic – explorator în lumea animalelor”
„Ajută veverita să ajungă la ghinda” – labirint (ANEXA 1)
c) ,,Animale din pădure” – jocul umbrelor

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să continue activităţile din ziua precedentă dacă mai prezintă interes;


 Să iniţieze jocuri şi activităţi folosindu-şi propria imaginaţie şi creativitate;
 Să folosească materialele din centre, bazându-se pe priceperile şi deprinderile însuşite
anterior;
 Să lucreze independent sau în grupuri mici în centrele de interes;
 Să manifeste spirit de echipă, colaborând în realizarea unei activităţi în comun.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

CONSTRUCȚII:
O1 - să asambleze din piesele puse la dispoziţie adăposturi pentru animale;
O2 - să colaboreze cu partenerii de grup în realizarea construcţiei;

ŞTIINŢĂ:
O3 - să rezolve cerinţele jocului interactiv împreună cu PitiClic;
O4 – să traseze drumul veveritei până la ghindă;

JOC DE MASĂ:
O5 - să denumească animalul de pe jeton;
O6 - să asocieze imaginea animalului cu umbra acestuia ;
STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Resurse procedurale: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, conversaţia, aprecierea


verbală.
b) Resurse materiale: carioaca, fişă de lucru, piese lego, jocul umbrelor, CD – PitiClic-
explorator în lumea animalelor.
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri.

Evaluare: observarea curentă, aprecierea comportamentului copiilor, aprecierea lucrărilor


copiilor.

BIBLIOGRAFIE:

 ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7ani)”, Bucureşti, 2009;


 ,,Revista Învăţământului Preşcolar” (1-2 / 2010);
 ,,Didactica activităţilor instructive - educative pentru învăţământul
preprimar”, Craiova, 2005;
 „Repere metodice utile pentru învăţământul preşcolar”, vol.1, 2011, Ed. Delta
Cart Educational, Piteşti, 2011.
Nr. Etapele Conţinutul ştiinţific
Crt. activităţii Strategii didactice
Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
1. Moment - aerisirea sălii de grupă;
organizatoric - aşezarea mobilierului;
- pregătirea materialelor pentru buna desfăşurare a activităţii;
- intrarea copiilor în sala de grupă.
- se realizează prin intuirea materialelor; frontal
Captarea - se cere copiilor să observe şi să denumească materialele aflate pe Observaţia
2. atenţiei măsuţe.

3. Anunţarea Precizez că astăzi copiii îşi vor consolida cunoştinţele prin


temelor şi a activităţile şi jocurile propuse.
obiectivelor Voi trece pe la fiecare centru pentru intuirea materialelor şi vom frontal
stabili temele posibile de realizat. Observaţia -piese lego
La centrul CONSTRUCŢII aveți de realizat adăposturi pentru
animale din piese lego. La centrul ȘTIINŢĂ trebuie să ajutaţi -carioaca
veverita să ajungă la ghindă „Ajută veverita să ajungă la Conversaţia
ghindă” – labirint (ANEXA 1) şi să rezolvaţi sarcinile jocurilor -fişă-labirint
interactive de pe calculator – „PitiClic – explorator în lumea -CD- PitiClic
animalelor”
La centrul JOC DE MASĂ aveţi de realizat jocul umbrelor - ,, -jocul Individual
Animale din pădure”. Voi trebuie să denumiţi animalul de pe Explicaţia umbrelor
jeton si să asociaţi imaginea animalului cu umbra acestuia.

4. Realizarea Copiii îşi aleg centrul unde doresc să lucreze. Exerciţiul -piese lego individual
temelor de către Urmăresc realizarea sarcinilor de către copii şi intervin cu -carioaca
copii explicaţii suplimentare la nevoie. -fişă labirint
-CD- PitiClic
-jocul
umbrelor.
5. Evaluare Apreciez verbal activitatea, modul de lucru, lucrările copiilor. Aprecierea verbală frontal
Aşez la expoziţia clasei lucrările copiilor de la centrul Ştiinţă.
6. Încheierea Se strâng materialele şi se va pregăti sala de grupă pentru
activităţii următoarele activităţi.