Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE

(ALA II)

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA II)


SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: „Scăunelul buclucaş”
„Găseşte veveriţa!”
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri distractive
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de priceperi şi deprinderi
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de


competiţie.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea jocurilor;
O2 – să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă);
O3 – să respecte regulile jocurilor şi ale competiţiei, folosindu-se de mişcare;
O4 – să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă şi de competiţie.

RESURSE:
a). Procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, instructajul verbal,
aprecierea verbală;
b). Materiale: ecusoane cu ursuleţi şi vulpiţe, scăunele, calculator, buline, stimulente,
veverita plus;
c). Organizatorice: frontal, pe grupe.

ELEMENTE DE JOC: mişcarea, întrecerea, aplauzele.


DESCRIEREA JOCURILOR:

Scăunelul buclucaş

Pentru acest joc copiii vor fi împărţiţi în două grupe: grupa ursuletilor şi grupa
vulpitelor. Jocul va fi desfăşurat cu ambele grupe în acelaşi timp.
Scăunelele vor fi aşezate sub formă de cerc. În interiorul cercului vor forma şi copiii un cerc.
Scaunele vor fi mai puţine cu unul decât numărul copiilor participanţi. Pe un fond muzical
adecvat ei vor dansa şi cânta. La oprirea bruscă a melodiei fiecare va încerca să-şi ocupe un
scaun. Copilul rămas în picioare va primi o pedeapsă hazlie şi echipa adversă o bulină.
Câştigă echipa cu cele mai multe buline. Jocul se repetă de acelaşi număr de ori pentru
fiecare echipă. Câştigă echipa cu cele mai multe buline acumulate.

Găseşte veveriţa!

Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele. Un copil va sta cu faţa la perete, iar educatoarea va
ascunde veverita. Copilul care a stat cu faţa la perete va trebui să găsească veverita, fiind
dirijat de ceilalţi copii prin cuvântul „apă” când copilul se află la distanţă de obiectul ascuns
şi prin cuvântul „foc” când acesta se află în apropierea obiectului. Dacă obiectul va fi găsit
copilul va fi aplaudat şi va primi stimulent, iar dacă nu găseşte obiectul copilul va fi invitat pe
scăunel şi nu va mai fi propus să caute jucăria.

BIBLIOGRAFIE:

„Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 -6/7 ani)”, Editura DPH, Bucureşti, 2009;
„Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Gh. Tomşa, M.
Ristoiu, M. Anghel, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2009;
„Jocuri pentru grădiniţele de copii”, Eugenia Ţicaliuc, Editura Stadion, Bucureşti, 1974.