Sunteți pe pagina 1din 26
Adina Grigore Cristina Ipate-Toma Conform cu programa nt, 3418/19.03.2013 DEZVOLTARE PERSONALA PENTRU CLASA PREGATITOARE, Caiet de lucry. be CUPRINS ‘Saptimana 1 EVALUARE INITIAL ‘Saptémana 2 RUTINE $I SARCINI DE LUCRU Reguli elementare ale noilor rutine specifice activitatiiclasei pregititoare... Saptimana 3 RUTINE $1 SARCINI DE LUCRU Regull elementare ale noilor rutine specifice activitati clasel pregatitoare. ‘Saptamana 4 AUTOCUNOASTERE $I ATITUDINE POZITIVA FATA DE SINE $I FATA DE CEILALTI Cine sunt eu? Saptimana 5 AUTOCUNOASTERE $1 ATITUDINE POZITIVA FATA DE SINE $I FATA DE CEILALTI Cine sunt ev? .... Saptamana 6 AUTOCUNOASTERE $I ATITUDINE POZITIVA FATA DE SINE $I FATA DE CEILALTI Schema corporala... Saptmana 7 AUTOCUNOASTERE $I ATITUDINE POZITIVA FATA DE SINE $I FATA DE CEILALTL ‘Schema corporald.. Saptimana 8 AUTOCUNOASTERE $1 ATITUDINE POZITIVA FATA DE SINE $1 FATA DE CEILALTI Trisaturfizice Siptamana 9 AUTOCUNOASTERE $1 ATITUDINE POZITIVA FATA DE SINE $I FATA DE CEILALTI Trasaturi fzice.... Siptamana 10 COMUNICARE $COLARA EFICIENTA Reguli de comunicare in activitatea scolara. Saptimana 11 COMUNICARE SCOLARA EFICIENTA Reguli de comunicare In activitatea gcolara. Saptamana 12 COMUNICARE $COLARA EFICIENTA Comunicarea cu colegii gi cadrul didactic... Saptamana 13 COMUNICARE $COLARA EFICIENTA Comunicarea cu cadrele didactice... ‘Saptaména 14 (GIENA PERSONALA Obiecte de igiend personala... Saptdmana 15 IGIENA PERSONALA © Activitati zilnice de igiona personala... fi Saptimana 16 IGIENA PERSONALA (Ya Obiecte si activitati ziiice de igiona personal... Saptamana 17 EVALUARE SUMATIVA...... \) saptimana 18 { Y \EVALUARE INIT Saptimana 19 ABILITATI $l ATITUDINI DE INVATARE Tehnici simple care sprijing invatarea.... ‘Saptamana 20 ABILITATI ‘$1 ATITUDINI DE INVATARE: Tehnici simple care sprijina invatarea... Saiptimana 24 ABILITATI $I ATITUDINI DE INVATARE Rage dn ogerzag ado. ABLTAT a ‘ATITUDINI DE INVATARE Reguli de organizare a Invatati... ‘SAptamana 23 TRAIRE $1 MANIFESTARE EMOTIONALA, STAREA DE BINE Emotii de baza - bucurie, tristete.. ‘Saptémana 24 IRE $1 MANIFESTARE EMOTIONALA, STAREA DE BINE Emofii de bazd - bucure,tristote.. Saptiména 25 TRAIRE $1 MANIFESTARE EMOTIONALA, STAREA DE BINE Emotii de baza ~ fic’, fure.. ‘Saptémana 26 TRAIRE $1 MANIFESTARE EMOTIONALA, STAREA DE BINE Emotli de baz - bucurie, tristote, fric8, furl. Saptamana 27 INTERACTIUNI SIMPLE CU FRNTE $1 OBIECTE FAMILIARE INTERACTIUNI SIMPLE CU FIINTE $! OBIECTE FAMILIARE Persoane preferate gi caracteristicile acestora..... Saptiména 20 INTERACTIUNI SIMPLE CU FIINTE $1 OBIECTE FAMILIARE ‘Animale preferate si caracteristicile acestora... Saptimana 30 INTERACTIUNI SIMPLE CU FIINTE $1 OBIECTE FAMILIARE Animale preferate gi caracteristicile acestora.... ‘Saptimana 34 INTERACTIUNI SIMPLE CU FIINTE $1 OBIECTE FAMILIARE Obiecte preferate gi caracteristicile acestora Saiptimina 32 EXPLORAREA MESERIILOR Hobby-uri gi activitati preferate.... a 33 RECAPITULARE.. ‘Séptimana 34 EVALUARE SUMATIVA.... ’ - 8 oe | rac Feesuveen