Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 8

1 În asigurări, principiul primului risc prevede că:


a) asiguratorul va acoperi primul eveniment survenit după încheierea contractului;
b) asiguratorul va acoperi cel mai sever eveniment survenit pe perioada contractului;
c) despăgubirea plătită este egală cu paguba suferită, în limita sumei asigurate.
2 Pentru o întreprindere din România, asigurarea de răspundere civilă auto s-ar regăsi între
acoperirile:
a) esenţiale;
b) dezirabile;
c) disponibile.
3 Reţinerea unui risc este activă sau planificată atunci când:
a) managerul de risc decide să încheie o asigurare pentru riscul respectiv;
b) managerul de risc decide ca riscul să fie acoperit din resurse financiare proprii;
c) în urma producerii evenimentului, managerul de risc decide modalitatea de acoperire a
consecinţelor financiare.
4 Contractul de asigurări este:
a) oneros;
b) aleatoriu;
c) discriminatoriu;
d) consensual;
e) incert.
7 Reţinerea unui risc este pasivă sau inconştientă atunci când:
a) managerul decide să încheie o asigurare pentru acel risc;
b) managerul colectează în avans fonduri pentru acoperirea respectivului risc;
c) managerul caută fonduri pentru acoperirea pagubei în momentul un care se produce
evenimentul nefavorabil.
8 În asigurări, principiul răspunderii limitate prevede că:
a) asiguratorul va acoperi cel mai puţin sever eveniment survenit pe perioada contractului;
b) despăgubirea se va acorda numai dacă paguba depăşeşte o limită stabilită prin contract;
c) despăgubirea se va acorda numai dacă paguba nu depăşeşte limita stabilită prin contract.
9 Asigurarea este un instrument de:
a) control al riscului;
b) reţinere a riscului;
c) transfer al riscului.
10 Care din următoarele acţiuni intră în sfera finanţării riscurilor?
a) încheierea asigurării de răspundere civilă auto;
b) iluminarea unui parc municipal în vederea reducerii riscului infracţional;
c) analiza statistică a pierderilor şi daunelor produse într-o firmă în ultimii 3 ani;
d) constituirea unui fond pentru repararea utilajelor avariate;
e) contractarea unui credit pentru refacerea unei clădiri distruse de un cutremur;
f) instalarea unui program antivirus pe un calculator.
11 Tehnicile de finanţare a riscului sunt:
a) proactive;
b) reactive;
c) nici proactive, nici reactive.
12 În care din următoarele situaţii avem de-a face cu o reţinere a riscului?
a) proprietarul unui apartament încheie o asigurare pentru acel apartament;
b) se construieşte un dig într-o regiune ameninţată de inundaţii;
c) între o firmă de construcţii şi un beneficiar se încheie un contract prin care constructorul se
obligă să suporte toate riscurile care pot apărea pe perioada executării construcţiei.
13 Finanţarea curentă ca metodă de reţinere a riscului presupune:
a) colectarea în avans a banilor necesari acoperirii pierderilor;
b) acoperirea pierderilor după producerea lor, prin intermediul creditelor;
c) alocarea fondurilor necesare pe măsură ce apar pierderile.
14 În care din următoarele cazuri putem vorbi de un transfer al riscului?
a) o persoană depune o casetă cu bijuterii la o bancă, într-un seif cu cifru;
b) proprietarul unui automobil încheie asigurarea de răspundere civilă auto;
c) o firmă suportă din fondurile proprii costul spitalizării unui angajat care a contractat o boală
profesională.
16 Postfinanţarea ca metodă de reţinere a riscului presupune:
a) colectarea în avans a banilor necesari acoperirii pierderilor;
b) acoperirea pierderilor după producerea lor, prin intermediul creditelor;
c) alocarea fondurilor necesare pe măsură ce apar pierderile.
17 Transferul unui risc se poate realiza:
a) numai prin asigurare;
b) prin alte metode decât asigurarea;
c) atât prin asigurare, cât şi prin alte metode.
19 Încheierea unei asigurări pentru un bun este o măsură de:
a) evitare a riscului;
b) prevenire a daunelor;
c) limitare a daunelor.