Sunteți pe pagina 1din 22

MODALITI DE PREVENIRE/DEPIRE A BLOCAJELOR N COMUNICARE

1. COMUNICAREA DIDACTIC 2. PARTICULARITATI 3. BLOCAJE I BARIERE N COMUNICARE 3.1 Barierele comunicrii din perspectiva complexelor personale 3.2 Alte taxonomii ale blocajelor comunicrii 3.3 Blocaje i bariere n comunicarea didactic 4 . MODALITI DE AMELIORARE A COMUNICRII 5 . REFLECII BIBLIOGRAFIE

PRI A !"#$%&"A 1. COMUNICAREA DIDACTIC Comunicarea este 'un proces deosebit de important i complex, de care depinde structura reuitelor, miracolelor sau a dezastrelor umane. Indi(erent de modul de abordare )ca act* sistem* cod sau mijloc+ comunicarea st la ba,a or-ani,rii i evolu.iei sociale* in(luen./nd raporturile* pe ori,ontal i pe vertical ntre oameni* (iind considerat drept cea mai important competen. social cu implica.ii n mani(estarea i de,voltarea celorlalte. "eoria -eneral a comunicrii preci,ea, c orice comunicare const n deplasarea unei cantit.i de in(orma.ii de la un element la altul* c/nd este vorba de acelai sistem* sau de la un sistem la altul c/nd este vorba de sisteme di(erite. Primul care s0a preocupat de teoria modern a comunicrii* a (ost &.1iener )1234+* care a stabilit i termenii sau (actorii ei -enerali )emi.tor* receptor* canal de transmisie etc.+. !pre deosebire de animale* comunicarea interuman este axat* n primul r/nd* pe o re a!ie ntre parteneri* n c n!"#! $ c%&'. 5omunicarea 'interuman se bazeaz pe un ansamblu de procese psihomotorii specific umane, limbajul, n care un loc deosebit de important revine componentei contiente, gndirii.( . opescu!"eveanu, #$%&'. Comunicarea "e#a$o$ic% repre,int un transfer complex de informa(ii ntre dou entit.i ce0i asum simultan sau succesiv rolurile de "(%)*! + i +"c",! +- semni(ic/nd con.inuturi de,irabile n contextul procesului instructiv0educativ. )omunicarea pedagogic presupune o in&erac!iune #e &i" 'ee#(ac), privind at/t explica.iile explicite c/t i pe cele adiacente* inten.ionate sau (ormate pe parcursul comunicrii. &o.iunea de comunicare implic o anumit reciprocitate* (iind mai -eneral i mai complet dec/t in(ormarea* aceasta (iind doar o iposta, a comunicrii. 5omunicarea presupune o procesualitate circular care se nscrie ntr0o anumit temporalitate de care .ine cont i care la r/ndul ei o modelea,. Comunicarea #i#ac&ic% se re(er la transmisia i schimbul de informa(ii dintre educator i elev i invers* la circula.ia de impresii* triri a(ective* judec.i de valoare* comen,i* cu scopul de a mbo-.i s(era 1

cunotin.elor* pentru a determina modi(icri comportamentale. %a vi,ea, n principal n(elegerea* pentru asi-urarea creia educatorul are un rol activ* n sensul c el ac.ionea, ca un (iltru ce selectea,* or-ani,ea, i personali,ea, in(orma.ia. 6umini.a Iacob este de prere c '* posibil definire a comunicrii didactice se poate structura pe ideea c aceasta este o comunicare instrumental, direct implicat n sus(inerea unui proces sistematic de nv(are(6.Iacob* 1224+. 7n acest n.eles sunt eliminate restric(iile de con(inut )pentru c nv.area este n e-al msur centrat pe dob/ndirea de cunotin.e* deprinderi* motiva.ii* atitudini etc.+* de cadrul institu(ional )comunicare didactic poate exista i in(ormal+* sau cele privitoare la parteneri. 7ntr0adevr* preci,ea, autoarea* nu pre,en.a personajelor 'profesor!elev +elevi i imprim unei comunicri specificul didactic, ci respectarea legit(ii proprii unui act sistematic de nv(are. !peci(icul comunicrii la clas este determinat de cadrul institu(ional n care se efectueaz i de logica specific a nv(rii, ca modalitate (undamental de instruire i educare. #n aspect* de asemenea speci(ic comunicrii didactice* este pericolul trans(errii autorit.ii de 'statut8 asupra 'con.inuturilor8 prin ar-umentul autorit.ii. C (.n%c&!%/%!&!"&* component esen(ial a aptitudinii didactice este ast(el instrumentat nc/t operea, constructiv. 6a unii pro(esori exist o adevrat dispo,i.ie comunicativ i de in(luen.are cu componentele ei9 vorbire expresiv, gestic, capacitate de demonstra(ie instructiv i logic * adecvare la timpanul mediu al elevilor* expuneri semnificative i inteligente* dialogul colocvial antrenant* totul concentr/ndu0se pe activitatea mental a copilului. !peci(icul comunicrii didactice este imprimat de caracteristicile rela.iei pro(esor0elevi* la clas. 7n activitatea la clas* pro(esorul competent conduce cu pricepere dialo-ul cu elevii* ast(el nc/t el in(luen.ea, cu tact peda-o-ic personalitatea copiilor i* n acelai timp* tot cu tact peda-o-ic* se las el nsui in(luen.at de personalitatea acestora* stimul/ndu0se* deci* reciproc. Ast(el* elevii vor recepta mai e(icient mesajul pornit de la pro(esor* iar acesta* la r/ndul lui* prin ntrebrile i interven.iile elevilor va ob.ine un 'ee#(ac) adevrat n le-tur cu e(icien.a i de(ec.iunile actului de predare0nv.are. Ast,i actul comunicrii este abordat ca o unitate a in(orma.iei cu dimensiunea rela.ional* aceasta (iind purttoare de semni(ica.ii* n (unc.ie de situa.ie i de rela.ia dintre actorii comunicrii )ex. o in(orma.ie verbal imperativ9 'citete:; vorbete:; spune:8 poate (i porunc* provocare* ndemn* su-estie* ordin sau s(at+. Perspectiva tele-ra(ic a comunicrii este nlocuit n pre,ent de modelul interactiv* care anali,ea, actul comunicrii ca o rela(ie de schimb ntre parteneri* care au (iecare* simultan* un statut dublu9 de "(%)*! + i de +"c",! +* n acelai timp. Ast(el* atribuirea rolului de emi.tor educatorului i a celui de receptor elevului* practicat n coala tradi.ional* devine n pre,ent discutabil* n sensul c in(orma.ia vine nu numai de la pro(esor spre elev* ci i de la elev spre pro(esor. Anali,a exclusiv a in(orma.iilor codi(icate prin cuv/nt* i implicit* prin mesajul verbal* pierde tot mai mult teren n (a.a abordrii i cercetrii diversit.ii codurilor utili,ate)-est* ima-ine etc.+ i a acceptrii multicanalit.ii comunicrii )auditiv* vi,ual* tactil etc.+ 7n aceast vi,iune comportamentul interlocutorului are valoare comunicativ. 5omunicarea apare ca un circuit care se autore-lea, permanent. Interlocutorii nu numai c ale- sau creea, con.inuturi* ei inventea, procedee i modalit.i pentru sc<imbul lor. Pro(esorul nu trebuie doar s in(orme,e* el trebuie s comunice cu elevii si. In(orma.iile sale varia, ca amplitudine i pro(un,ime* n (unc.ie de in(orma.iile primite de la elevi. Acestea (ac dovada a ceea ce ei ateapt de la pro(esorul lor* a ceea ce sunt dornici s a(le. Ast(el* pro(esorul este un rezonator* ca i elevul. $ac pro(esorul nu descriptea, la timp reac.iile elevilor si i nu0i re-lea, la timp conduita comunica.ional* ntrea-a activitate educa.ional poate (i compromis.

A DOUA 0TUDENTA1IU0TINA PARTICULARITATI 5omunicarea didactic are mai multe caracteristici* care o deosebesc de alte (orme ale comunicrii interumane9 = se des(oar ntre doi sau mai mul.i a-en.i9 pro(esor i elevi* av/nd ca scop comun instruirea acestora* (olosind comunicarea verbal* scris* non0verbal>* paraverbal i vi,ual* dar mai ales (orma combinat; = mesajul didactic este conceput* selec.ionat* or-ani,at i structurat lo-ic de ctre pro(esor* pe ba,a unor obiective didactice precise* prev,ute n pro-ramele colare; = stilul didactic al comunicrii este determinat de concep.ia didactic a pro(esorului i de structura lui psi<ic; = mesajul didactic )repertoriul+ are o dimensiune explicativ0 demonstrativ i este transmis elevilor (olosind strate-ii didactice adecvate de,voltrii intelectuale a acestora i nivelului de cunotin.e pentni a (i n.eles de elevi; 0 comunicarea se re-lea, i autore-lea, cu ajutonil unor retroac?.iuni )(eed0bac> i (eed0(ar@ard+* nlocuind blocajele care pot apare pe parcurs. In cadrul interactiunii pro(esor0elev* comunicarea psi<opeda-o-ica indeplineste mai multe FUNCTII9 = (unc.ia in(ormativ* de transmitere a mesajului didactic i educativ; = (unc.ia (ormativ* de stimulare a -/ndirii i a ima-ina.iei la elevi; = (unc.ia educativ* de transmitere a in(luen.elor educa.ionale* de coe,iune i a(irmare a -rupurilor colare; = (unc.ia de evaluare i re-lare a procesului de predare 0 nv.are; = (unc.ia de re,olvare a problemelor educa.ionale i a con(lictelor colare. REGULILE c (.n%c&+%% 2%2&c!%c" "3%c%"n!" sunt9 0 sa asculti* adica sa tii cont de parerea si interesele celorlalti; 0 sa observi adica sa te interese,e ceea ce se nt/mpla n cadrul situatiei de comunicare si sa ntele-i starea receptorilor; 0 sa anali,e,i si sa cunosti situatia receptorilor; 0 sa te exprimi adica sa0ti expui punctele de vedere si sentimentele vis0a0vis de obiectul comunicarii; 0 sa controle,i adica sa urmaresti calitatea si e(icienta comunicarii. 5ompetenta comunicationala pentru pro(esor presupune ac<i,itii de cunostinte si abilitati din mai multe domenii9 0 cunoasterea in(luentei contextului comunicational asupra continutului si (ormei comunicarii* precum si adaptarea comportamentului de comunicare la acesta; 0 cunoasterea re-ulilor comunicationale si a impactului comunicarii paraverbale si nonverbale n cadrul comunicarii didactice; 0 cunoasterea psi<olo-iei umane si scolare* abilitate de relationare cu elevii; 0 cunoasterea culturii interlocutorilor* deoarece limbajul nonverbal di(era de la o cultura la alta* iar ceea ce este considerat e(icient n comunicare pentru o cultura poate (i ine(icient pentru o alta. Pentru a (i e(icace* comunicarii didactice i se cer anumite CARACTERI0TICI4 1. Ale pro(esorului9 0 claritatea mesajelor 3

0 preci,ia acestora 0 utili,area unui limbaj adecvat si accesibil elevilor 0 utili,area unui limbaj adecvat ) corect din p.d.v stiinti(ic+ 0 structurarea lo-ic a mesajelor transmise; 0 pre,entarea interesant a con.inutului instruirii; 0 asi-urarea unui climat adecvat comunicrii 2. Ale elevilor9 0 s aib capacitate de concentrare )pentru a putea recepta i in.ele-e mesajul pro(esorului+; 0 s posede cunotin.ele anterioare necesare nv.rii ce urmea,; 0 s (ie motiva.i pentru a nv.a ) in -eneral i la un anumit obiect studiu* n particular+; 0 s cunoasc limbajele utili,ate )de pro(esor sau de calculator* ca,ul instruirii asistate de acesta 7n comunicarea didactica pro(esorul trebuie sa0i (aca pe elevi sa simta ca are o vocatie n aceasta directie* ca este un partener de ncredere* care doreste un dialo- autentic. 5ompetenta de comunicare se va mani(esta si prin capacitatea de ascultare a elevilor. 5ei mai apreciati pro(esori sunt cei care permit libertatea de exprimare a elevilor* care nu0i (ac nici sa se simt a judecati* nici manipulati* nici s(atuiti* ci cei care le o(era sentimentul de si-uranta si libertatea comunicarii. A "R%IA !"#$%&"A 2.BLOCAJE I BARIERE N COMUNICARE Ari de c/te ori scriem sau vorbim* ncerc/nd s convin-em* s explicm* s in(luen.m* s educm sau s ndeplinim orice alt obiectiv* prin intermediul procesului de comunicare urmrim ntotdeauna c/teva scopuri principale9 s fim recepta(i)au,i.i sau citi.i+* s fim n(elei, s fim accepta(i, s provocm o reac(ie)o sc<imbare de comportament sau atitudine+. Atunci c/nd nu reuim s atin-em nici unul dintre aceste obiective* nseamn c ceva n derularea comunicrii nu (unc.ionea, corespun,tor* adic ceva & %n!"+3"+&! n transmiterea mesajelor. Arice inter(erea, cu procesul de comunicare poart denumirea de 5&+%"+* n calea comunicrii. Barierele n comunicare se produc atunci c/nd receptorul mesajului comunicat nu receptea, sau interpretea, -reit sensul pe care emi.tor a vrut s i0l dea. !copul studierii comunicrii este acela de a reduce cau,ele care provoac aceste (enomene. Barierele pot (i -site n orice $%$!"( c (.n%c&)% n&' i de aceea e mai corect s spunem c mesajul transmis nu e niciodat mesaj receptat. Ideal ar (i ca tot ce se emite s (ie i recep.ionat* dar practic asta e imposibil pentru c nu tot ce exist n inten.iile emi.torului se re-sete n ateptrile receptorului* (iecare om av/nd un cadru de re(erin. propriu )i c<iar limitat+* iar sensurile n care se reali,ea, comunicarea di(er de la individ la individ. ,ormarea competen(elor comunicative constituie un obiectiv major n cunoaterea realit.ii. #na dintre cile principale de antrenare a comunicrii const n identificarea blocajelor care reduc semni(icativ (idelitatea sau e(icien.a trans(erului de mesaj. Blocajele comunicrii pot avea asemenea intensitate* nc/t ntre in(orma.ia transmis i mesajul perceput s existe di(eren.e vi,ibile. P"+!.+5&)%%'" pot (i de natur intern0(i,iolo-ice* perceptive* semantice* interpersonale sau intrapersonale0 i de natur extern0aprute n mediul (i,ic n care are loc comunicarea )poluare (onic puternic* ntreruperi succesive ale procesului de comunicare etc.+. $e0a lun-ul timpului specialitii n acest domeniu au (ost i sunt preocupa.i de abordarea anumitor aspecte ale comunicrii ce n-reunea, procesul de comunicare* cut/nd solu.ii pentru neutrali,area (actorilor care le -enerea, sau* cel pu.in diminuarea in(luen.elor acestora. %i au reali,at o serie de !&# n (%% care (ac trimitere la personalitatea uman* n ansamblul ei. 3

*+,+ Bariere e comunic%rii #in "er-"ec&i.a com" e/e or "er-ona e 7n raporturile interumane E2 .&+2 L%(5 $ identi(ic patru tipuri de (ariere "er-ona e care bloc<ea, comunicarea9 &. B&+%"+" c&.6&!" 2" c n!"#!.' $ c% c.'!.+&' Bse re(er la condi.iile de trai ale individului ntr0un tip de societate sau mediu nesatis(ctor pentru el. )onflictul de valori i lipsa cadrelor de referin( apare atunci c/nd persoanele nu pot admite i adera la scrile de valori* la ideolo-iile societ.ii n care triesc* deoarece nu se pot re-si pe sine. )ondi(ionarea i manipularea prin mass!media apare dac indivi,ii nu dau dovad de spirit critic i de luciditate (a. de in(orma.iile propuse de mass0media. rejudec(ile sau ideile gata confec(ionate sunt raportate la tradi.iile ce i au rdcinile ntr0 un trecut mai mult sau mai pu.in ndeprtat. Adoptarea unei atitudini noncon(ormiste (a. de norme i prejudec.i conduce* deseori* la o comunicare nee(icient. -iferen(ele culturale. A cultur di(erit de cea n care a (ost crescut persoana constituie o vi,iune di(erit asupra lumii* un sistem di(erit de valori i ideolo-ii* ceea ce (ace di(icil comunicarea. 5. B&+%"+" c&.6&!" 2" 3+%c& "n2"(%c*. !e re(er la teama pe care o ncearc anumi.i membri ai societ.ii* de re-ul* cei mai vulnerabili* cei care au unele sensibilit.i personale. .nfruntarea poate provoca unor indivi,i reac.ii de team* adesea imprevi,ibile. Acetia au tendin.a de a considera interlocutorul un judector* un om cu atitudine critic* ceea ce conduce la timiditate. Respectiva situa.ie determin persoanele s (ie retrase* nc<ise i mereu -ata s se apere. /gresivitatea (ace ca o comunicare s se trans(orme ntr0o stare con(lictual. rincipiul competi(iei poate (i o barier n comunicare dac vi,ea, n special dominarea* nvin-erea i mai pu.in pro-resul ca atare. 7n ca,ul c/nd competi.ia este corect* constructiv* ba,at pe valori autentice* ea este stimulativ* condi.ion/nd a(irmarea i valori(icarea interlocutorilor. 0ezisten(a la schimbare apare deoarece orice modi(icare provoac team* anxietate* implic/nd necunoscutul i asumarea de riscuri. 1ipsa ncrederii n sine se mani(est datorit (alsei idei despre sine i despre interlocutor. c. B&+%"+" c&.6&!" 2" &!%!.2%n%'" %n2%/%2.&'%$!". !unt speci(ice indivi,ilor care pun accentul pe propria persoan. )omportamentul egocentric (ace ca individul s (ie nereceptiv la ceea ce se petrece n jurul lui* dialo-ul devenind ast(el -reoi* uneori c<iar imposibil. "ecunoaterea propriei persoane (avori,ea, o ima-ine de(ormat* c<iar eronat despre sine* (apt ce determin lipsa autocontrolului reac.iilor i comportamentelor n procesul de comunicare. 2entimentul de incompeten( sau ineficien( nseamn tendin.a de a ne-a sistematic valoarea propriilor capacit.i n raport cu cele ale altor persoane. Acest sentiment de in(erioritate se mani(est prin jen* s(ial* st/n-cie* autocritic exa-erat* tcere nejusti(icat* di(icultate n exprimare. 1ipsa de obiectivitate i realism apare atunci c/nd percep.ia realit.ii are loc prin prisma sentimentelor personale i a experien.ei anterioare. #n ast(el de blocaj -enerea, o comunicare de(ormat* (alsi(icat sau deturnat n mod voit. asivitatea excesiv duce la iner.ie* indolen. i de,interes* precum i la neimplicarea n diverse situa.ii de comunicare. 2. B&+%"+" +"3"+%! &+" '& +"'&)%%'" %n2%/%278+.,4 3arginalizarea. 5omunicarea cu persoane subapreciate* ne-lijate de societate este (oarte di(icil* acestora (iindu0le caracteristic un comportament deviat* nerespectarea promisiunilor i a le-ilor. C

1ipsa de autenticitate este incapacitatea de a se exprima n con(ormitate cu ceea ce simt i i doresc n mod real. Asemenea oameni sunt nite 'actori8* asum/ndu0i roluri pe care nu le accept. 4zolarea se mani(est prin a(iarea unui comportament individualist* team (a. de al.ii i de ridicol* neimplicare* lips de ini.iativ. I,olarea poate (i at/t blocaj al comunicrii c/t i consecin.a unei comunicri nee(iciente. A PA"RA !"#$%&"A 2.2. A'!" !&# n (%% &'" 5' c&9"' + c (.n%c*+%% A. L" n&+2 0&.'"$ consider c n procesul de comunicare pot interveni9 &. B&+%"+" 2" '%(5&94 7aceleai cuvinte au sensuri di(erite pentru di(erite persoane; 0cel ce vorbete i cel ce ascult se pot deosebi ca pre-tire i experien.; 0starea emo.ional a receptorului poate de(orma ceea ce aude; 0ideile preconcepute i rutina in(luen.ea, receptivitatea; 0di(icult.i de exprimare; 0utili,area unor cuvinte sau expresii con(u,e. 5. B&+%"+" 2" ("2%.4 0climat de munc necorespun,tor )poluare (onic ridicat etc.+; 0(olosirea de suporturi in(orma.ionale neadecvate; ozi(ia emi(torului i receptorului n comunicare poate constitui o barier datorit9 0ima-inii pe care o are emi.torul sau receptorul despre sine i despre interlocutor; 0caracteri,rii di(erite de ctre emi.tor i receptor a situa.iei n care are loc comunicarea; 0sentimentelor i inten.iilor cu care interlocutorii particip la comunicare. c. B&+%"+" 2" c nc",)%"4 7existen.a presupunerilor; 0exprimarea cu st/n-cie a mesajului de ctre emi.tor; 0conclu,ii pripite asupra mesajului; 0lipsa de interes a receptorului (a. de mesaj; 0rutina n procesul de comunicare. B. 0%2n": 0; +" identi(ic trei tipuri de blocaje ce constituie reale probleme n reali,area procesului de comunicare. &. B' c&9" 2" +2%n "( )% n&'4 0teama de a nu comite -reeli* de a nu prea extrava-ant; 0teama de a (i un 'pionier8* de a (i n minoritate; 0nencrederea (a. de superiori* cole-i* colaboratori; 0di(icultatea de a sc<imba modelul de -/ndire; 0dependen.a excesiv de opiniile altora; 0lipsa capacit.ii de a depune un e(ort sus.inut n re,olvarea unei probleme9 de la identi(icarea ei p/n la solu.ionare. 5. B' c&9" 2" +2%n c.'!.+&'4 0dorin.a de a se con(orma modelelor sociale* dorin.a de apartenen.; 0'con(ormism8 la ideile vec<i* dar i la cele noi; 0slaba capacitate de a trans(orma sau modi(ica ideile. D

c. B' c&9" 2" +2%n ,"+c",!%/4 0incapacitatea de a se intero-a asupra evidentului; 0incapacitatea de a distin-e ntre cau, i e(ect; 0di(icultatea de a determina o problem sau declinarea capacit.ii* re(u,ul de a sesi,a* de a releva; 0incapacitatea de a de(ini lucrurile; 0n-ustarea excesiv a punctului de vedere. E-omotul )semantic* mecanic i de mediu+ este considerat* de asemenea* o barier n transmiterea mesajului. $ei mbrac (orme di(erite* constituind reale perturba.ii ale comunicrii* barierele nu sunt de neevitat. Pentru nlturarea lor se vor lua n considerare mai multe aspecte9 2e atac problema, i nu persoana "rebuie evitat tendin.a de a judeca. 5onvin-erea unor persoane c cei din jurul lor i vor mbunt.ii comportamentul doar dac sunt critica.i* constituie o barier n calea unei comunicri e(iciente. 7n loc de9 '5u eti vinovat pentru aceast situa(ieF8* se spune9 '2 vedem cum putem rezolva problemaF8. 2e vorbete la concret, i nu la general &u se permite (olosirea etic<etelor n caracteri,area unei persoane care a -reit sau a avut un comportament neadecvat. #rmea, s preci,m locul* timpul i condi.iile n care a -reit. /scultarea suportiv nseamn recep.ionarea mesajelor prin modul de ascultare i prin reac.iile de (eedbac>. Gelul n care ascultm trebuie s0i su-ere,e interlocutorului c suntem interesa.i de persoana sa* c i respectm sentimentele* emo.iile* -/ndurile i* c<iar dac nu mprtim punctul su de vedere* avem convin-erea c acesta este important i valid pentru el. %xist i alte modalit.i de a surmonta barierele de comunicare* de a evita declanarea i men.inerea situa.iei con(lictuale9 0plani(icarea comunicrii; 0determinarea scopului (iecrei comunicri; 0ale-erea momentului potrivit pentru comunicare; 0clasi(icarea ideilor naintea comunicrii; 0(olosirea unui limbaj adecvat.

A 5I&5%A !"#$%&"A 2.3 BLOCAJE I BARIERE N COMUNICAREA DIDACTIC 5omunicarea didactic* ca i comunicarea -eneral interuman* este supus unor perturbri numeroase i variate. A anali, extins a acestora i o sistemati,are ri-uroas a lor ne o(er D +%n& 0*'*/*$!+. ntr0una din lucrrile sale. Autoarea clasi(ic aceste perturbri ast(el9 0a. blocaje determinate de caracteristicile persoanei angajate n comunicarea didactic )pro(esorul pe de o parte* elevul pe de alta+; 0b. blocaje determinate de rela(iile social!valorice existente ntre participan(ii la rela(ia de comunicare didactic6 0c. blocaje determinate de particularit(ile domeniului n care se realizeaz comunicarea didactic )$. !lvstru* 2HH3+. A+ Per&ur(%ri "-i0o o$ice erturbrile psihologice sunt anali,ate de $.0It. !ucan )1222+. 7n drumul parcurs de mesajul tiin.i(ic* de la persoana!emi(tor la persoana! receptor* se produc multe pierderi ale strii ini.iale a J

acestuia. ai nt/i* re.inem c n.ele-erea mesajului de ctre elevi este dependent de inteli-en.a i capacitatea de n.ele-ere a acestora* precum i de cultura lor. %levii cu un IK mic nu vor putea recep.iona* n mod adecvat* cunotin.ele care li se predau* capacit.ile lor co-nitive mediocre repre,ent/nd un 'ac&or ( ocan& mani(estat n rela.ia de comunicare cu pro(esorul. %xist* apoi* elevi care nu au su(icient ncredere n capacit.ile personale* timi,i* indecii* care nu se pot implica n su(icient msur n sarcina didactic. Acetia necesit o interven.ie plin de tact peda-o-ic pentru creterea ncrederii n ei nii. Aboseala* di(eritele de(icien.e)(i,ice* sen,oriale etc.+ produc i ele perturbri n comunicarea didactic. 6a nivelul persoanei0receptor )elevi+ pot aprea situa.ii de neaten.ie* apatie* rumoare* (enomene perturbatoare care pot (i nlturate printr0o atitudine (erm din partea pro(esorului* dar plin de aten.ie i respect (a. de elevi pentru c alt(el* dac n rela.ia de comunicare pro(esor0elev nu exist o ncrctur a(ectiv adecvat* elevii pot mani(esta atitudini de retra-ere* de evitare* c<iar de opo,i.ie. Alte perturbri se produc n comunicarea didactic datorit pro(esorului. %xist pro(esori care nu respect principiile didactice* cum este de exemplu principiul accesibilit.ii. Acetia reali,ea, o comunicare abstract* insu(icient adaptat la nivelul de n.ele-ere al elevilor. !uper(icialitatea n pre-tirea sarcinilor didactice* -raba* neaten.ia se repercutea, ne-ativ asupra rela.iei de comunicare. 6a (el* trsturile ne-ative de personalitate vor (i controlate. 7n clas elevii nu trebuie s se simt nite victime. %ste corect ca ei s triasc sentimente de securitate i de a(ec.iune. arc<and )12CD+ descrie ast(el pro(esorul model9 ' 7l se profileaz n fa(a elevilor ca un exemplu, nu abstract i impersonal, ci concret, direct pentru fiecare elev. 7l este un exemplu de eroism i curaj pentru copilul pe care l tie nfricoat i ovielnic, un exemplu de modestie pentru cel care se arat prea orgolios6 un exemplu de iubire dezinteresat pentru cel pe care l bnuiete lacom68este un singur i de nenlocuit exemplu. 7l poate s adopte aceast atitudine numai pentru c nutrete fa( de elevii si cea mai deplin dragoste, plmdit din abnega(ie i uitare de sine B+ Per&ur(%ri #e na&ur% -ocia 1.a oric% 7n aceast cate-orie este men.ionat* n primul r/nd* conflictul de autoritate. Pro(esorul este considerat autoritate epistemic* pentru c el stp/nete mai bine un domeniu. %levul este doar cel care bene(icia, sau nu de autoritatea co-nitiv a pro(esorului su. $ac elevii l consider pe pro(esor ca autoritate tiin.i(ic real i autentic* atunci comunicarea cu el va (i bene(ic* i va apropia pe elevi de educator pentru a a(la de la el c/t mai multe in(orma.ii n le-tur cu o problem sau alta. $ac ns pro(esorul respectiv va (i considerat autoritate excesiv* care* prin caracteristicile lui de personalitate imprim team* datorit creia elevii nu0i pot permite anali,e sau preri proprii* atunci apare conflictul de autoritate care provoac distorsiuni n comunicarea didactic. $. !lvstru pre,int i o alt cate-orie de perturbri sau obstacole n comunicarea didactic* care .in de natura rela(iilor valorice ale partenerilor acestui tip de comunicare. Ast(el de perturbri sau con(licte valorice pot (i le-ate de valorile morale* estetice sau de cele existente la nivelul vie.ii n comun. )onflictele de natur moral* preci,ea, autoarea* i au ori-inea n mediul (amilial din care provine elevul. $ac pro(esorul nu va reui ca n decursul comunicrii s0i determine pe elevi s n.elea- valorile autentice atunci mesajele educa.ionale vor avea mult de su(erit. "ot ast(el* coala* educa.ia* sunt opere de dirijare social* care pun accentul pe ac.iunile normate i pe respectarea normelor. #nii elevi ns* resimt aceste cerin.e ca atentate la libert.ile individului* ca restric.ii. '0ela(ia dialogic profesor!elev este profund afectat atunci cnd elevul percepe cerin(ele colare ca strategii de constrngere a individului pentru a adopta anumite comportamente8 )$. !lvstru* 2HH3+

C+ Per&ur(%ri a ni.e u cana e or #e &ran-mi-ie Perturbrile la nivelul canalelor de transmisie pot (i provocate* mai nt/i* de tot (elul de zgomote9 declanarea alarmei unui autoturism* uotelile elevilor n bnci* cderea unei cr.i sau rec<i,ite pe duumea* neadecvarea vocii educatorului etc. $e asemenea* distan(a prea mare a elevilor (a. de pro(esor )n slile de clas spa.ioase sau am(iteatre+ poate obstruc.iona transmisia mesajului. #na dintre cele mai cunoscute perturbri ale canalelor de transmisie o repre,int pronun(ia deficitar din partea pro(esorului care* n cursul transmiterii se poate ampli(ica. $e asemenea* defectele de auz la unii elevi determin ca transmisia de la pro(esor s nu (ie receptat n mod satis(ctor. $istorsiunile la nivelul canalelor de transmisie ),-omote* vibra.ii+ perturb (idelitatea transmisiei* ntre mesajul expediat i cel receptat nu se constat coresponden.a necesar. !e deteriorea, ast(el n.elesul cuvintelor* al propo,i.iilor* al sensului -lobal al celor ce se comunic. D+ Per&ur(%ri #e&ermina&e #e na&ura #omeniu ui co$ni&i. A serie de perturbri ale comunicrii didactice sunt determinate de nestpnirea n suficient msur a limbajului sau comunicrii n contextul unor discipline colare9 matematic* (i,ic* biolo-ie* (ilo,o(ie etc* situa.ie n care pentru a n.ele-e este necesar ca elevii s n.elea- cuvintele de specialitate din domeniul respectiv. %i trebuie s (ie posesorii unor competen(e cognitive )pentru a n.ele-e in(orma.iile tiin.i(ice+ dar i a unei competen(e lingvistice )s cunoasc sistemul respectiv de semne care exprim con.inutul de idei speciali,at+. %vident c elevii trebuie s nve.e treptat limbajele respective* iar pro(esorii s (oloseasc termenii pe care elevii i cunosc* respect/nd ast(el re-ula de ba, a oricrei comunicri* aceea ca interlocutorii s (oloseasc acelai limbaj.

A !A!%A !"#$%&"A 3. MODALITI DE AMELIORARE A COMUNICRII Pentru o comunicare e(icient trebuie s se respecte o serie de re-uli cum ar (i9 0s se utili,e,e mesaje adresate la persoana I (ocali,ate pe ceea ce simte emi.torul i pe comportamentul interlocutorului* prevenind rela.iile de(ensive n comunicare. Procesul de comunicare este mai complet* se pot comunica emo.iile i descrie comportamentele (r a (ace evaluri i atacuri la persoan; 0s (im spontani n exprimarea opiniilor personale* s nu ne impunem punctul de vedere. anipularea este i ea o (orm de comunicare ns transmite un mesaj de nonacceptare i nencredere n deci,iile luate. 0s ascultm cu aten.ie* cci &$c.'!&!.' &c!%/ este o modalitate de a asculta i a rspunde* care duce la mbunt.irea n.ele-erii reciproce i la depirea obstacolelor n comunicare. )omunicarea empatic con.ine mesaje de n.ele-ere* compasiune i a(ec.iune (a. de interlocutor. 0s evitm stereotipurile i prejudec.ile deoarece duc la opinii ne-ative despre ceilal.i* sunt cau,e ce duc la discriminare i c<iar la violen.. 0s utili,m mesaje care s ajute interlocutorul n -sirea de alternative* posibilit.i noi de re,olvare a unei situa.ii. #neori s(atul este perceput de cealalt persoan ca o insult la inteli-en.a sa* ca o lips de ncredere n capacitatea sa de a0i re,olva sin-ur problema. 0s nu criticm interlocutorul. 5ritica nu duce neaprat la sc<imbarea celeilalte persoane. 2

0s evitm amenin.rile i pedepsele. Insist/nd n aplicarea unei pedepse pentru re,olvarea unei probleme ori situa.ii* se vor -enera sentimente ne-ative; 0s nu (im morali,atori deoarece aceasta cau,ea, sentimente de nelinite* stimulea, resentimentele i bloc<ea, exprimarea sincer a celeilalte persoane; 0s .inem cont de (actorii sentimentali* s ncercm s convin-em prin ar-umentare lo-ic* (r a duce la (rustrare* pentru a nu bloca comunicarea; 0s nu dm dovad de superioritate pentru c aceasta determin (ormarea unei rela.ii de(ectuoase de comunicare. %-alitatea nseamn acceptarea necondi.ionat i respectarea (iecrei persoane* indi(erent de nivelul su de cultur sau pre-tire pro(esional; 0s utili,m para(ra,area dar nu (oarte des* aceasta (iind o metod care are rolul de a clari(ica mesajul* de a comunica mai e(icient. 0s dm posibilitatea explorrii solu.iilor alternative prin (olosirea brainstormin-0ului* a ascultrii re(lexive* a discutrii posibilelor re,ultate ale ale-erii uneia dintre alternative etc. 0s (olosim tactica devierii c/nd dorim s sc<imbm cursul conversa.iei de la preocuprile celeilalte persoane la propriile preocupri; 0s citim limbajul corpului* concentr/ndu0ne aten.ia pe (actorii c<eie9 expresia (e.ei* tonul* .inuta corpului sau -esturile. #n cadru didactic este apreciat* respectat* ascultat i iubit c<iar* doar dac tie s reali,e,e* prin conversa.ie* un climat propice studiului* n cadrul colectivului pe care l conduce. A c (.n%c&+" "3%c%"n!* presupune identi(icarea i depirea blocajelor ce pot interveni n cadrul acesteia la un anumit moment dat* prin asi-urarea alternativelor de e(icienti,are. Reali,area acestui de,iderat presupune de,voltarea unor deprinderi i abilit.i comunicative interlocutorilor. 6ipsa deprinderilor sociale sau insu(icienta lor de,voltare sunt asociate cu probleme emo.ionale i comportamentale* cu di(icult.i de adaptare social. $i(icult.ile de stabilire i men.inere a rela.iilor interpersonale reduc calitatea i (recven.a experien.elor de nv.are* ceea ce atra-e scderea per(orman.elor colare. Rolul comunicrii este acela de a (avori,a experien.ele de nv.are i totodat de a asi-ura o protec.ie (a. de comportamentele de risc* de a preveni strile de a(ectivitate ne-ativ )timiditate* pierderea stimei de sine etc.+. A AP"A !"#$%&"A REFLECII 5omunicarea precolarilor este simpl. ai ales n ceea ce0i privete pe cei mici* acetia comunica n cuvinte pu.ine* propo,i.ia (iind (olosit mai t/r,iu i instal/ndu0se datorit exersrii* n cadrul activit.ilor din -rdini.. Rspunsurile precolarilor tind s (ie de -enul9 0 )e am lucrat astzi9 0 ,lori pentru mama. (n loc de: "oi astzi am lucrat flori pentru mama'. $e asemenea* mul.i dintre precolarii mici* datorit exprimrii de(icitare* au anumite in<ibi.ii n comunicarea cu adultul. $e multe ori se tem c nu tiu s rspund* iar alte ori le este -reu s spun ceea ce vor* c<iar dac tiu rspunsul. $ar atitudinea de interlocutor se nva. i aceasta presupune9 0 a ti cum s ascul.i; 0 a asculta p/n la capt; 0 a arta interes (a. de tema abordat; 0 a arta interes (a. de punctul de vedere al celuilalt; 0 a .ine seama de punctul de vedere al celuilalt. Precolarul nu poate dob/ndi o asemenea maturitate* dar comportamentul lui ntr0o rela.ie de comunicare poate (i orientat* dirijat* contienti,at pentru a pre(era un asemenea mod de a interac.iona. $e 1H

aceea e recomandat ca educatoarea s0l asculte* c<iar dac el nu rspunde corect i s0l ncuraje,e* corect/ndu0l cu tact. Aceasta pentru c se consider c a transmite in(orma.ii unei persoane este su(icient dar* se scapa din vedere impactul pe care l au cuvintele asupra interlocutorului* at/t din punct de vedere emo.ional c/t i din punctul de vedere al n.ele-erii in(orma.iilor. $in aceast cau, ajun-em s (im de,am-i.i de (aptul c vorbele noastre nu au avut e(ectul dorit. 6a ba,a unei comunicri e(iciente care s nu duc la blocaje* stau mai multe condi.ii. #na dintre acestea ar (i ini.iativa comunicrii care const n a avea curajul exprimrii unei atitudini vi,avi de (apta petrecut i n asumarea responsabilit.ii sentimentelor i dorin.elor noastre i nu ascunderea exprimrii sentimentelor de (ric unor posibile repercursiuni ne-ative. Pentru ncurajarea ini.iativei comunicrii dintre copil spre educatoare se impune ascultarea a ceea ce dorete s spun acesta i nu desconsiderarea copilului datorit lipsei sale de experien.. Ast(el nu este de dorit ca adultul s (ormule,e i s ia o atitudine superioar prin care i impune suprema.ia (ie verbal9 ; 5u eti mic nu tii nimic, ; /zi eu sunt eful, ; )nd vorbesc eu, tu s taci<, ; -eseneaz cum (i spun eu<, (ie nonverbal9 privirea ;de sus* ncruntat* -laciar* evitarea privirii copilului* ,/mbet ;superior * ironic. Pentru o comunicare e(icien.a este pre(erabil tratarea copilului de pe po,i.ia de e-alitate ca i cum ar (i cel mai bun prieten al nostru* dar acesta s (ie contient de existen.a unor limite i a unei ierar<ii. 5omunic/nd cu copilul este bine c acesta s simt c i se acord aten.ie* c exist tot timpul un contact vi,ual i o postur care s indice ascultarea* c nu mai are de ce s0i (ie (ric (iindc spune ce simte i ce dorete. Alt(el spus s simt c mani(estam respect (a. de persoan s. 7n cadrul unei comunicri e(iciente un rol important l are modul n care ne exprimm dorin.ele* bucuriile* neplcerile* cum spunem &# atunci c/nd situa.ia o cere (r a ji-ni. Ast(el comunicarea asertiv vine n nt/mpinarea depirii acestui pra- prin exprimri de -enul9 0 ; 3i!ar face plcere c data viitoare s lucrezi mai ordonat< 0 ; 2unt suprat pentru c azi ai ntrziat la grdini(. 0 ; 3 supr faptul c azi te!ai cercat de la jucrii cu ....... 0 ; 3i!ar plcea s nu m deranjezi cnd vorbesc cu colegul tu.; / fi bucuroas dac te!ai juca mpreun cu .......... 0 ; / fi mndr dac ai fi atent ca s nu greeti. 0 ; 3!a bucura dac nu l!ai deranja pe ........ ca s fie atent la poveste. 0 ; 3i!ar face plcere s dormi i tu la grdini( 0 ; / fi bucuroas dac te!ai comporta frumos cu mama ta. Asta cere precolarul de la noi* n momentul comunicrii* asta trebuie s0i o(erim* mcar noi* cei care tim c/t de stin-<er se simte c/nd nu poate s exprime clar ce vrea* ce simte* ce trebuie s rspund. A alt condi.ie care st la ba,a unei comunicri e(iciente o constituie comunicarea po,itiv* ca re,ultat al -/ndirii po,itive. Alt(el spus* nu trebuie s avem o -/ndire exa-erat de critic* de a penali,a necru.tor orice -reeal i de a trece cu vederea peste aspectele po,itive. $esi-ur aceasta nu nseamn c trebuie s ncurajm per(orman.ele mai slabe ale copiilor* ci s demonstrm c suntem totdeauna desc<ii dialo-ului* c<iar i atunci c/nd copilul -reete trebuie s comunicm po,itiv -sind elementele demne de ludat. A serie de atitudini* (recvent nt/lnite* care nu doar in<iba sau scad e(icienta comunicrii* ci predispun apari.ia con(lictelor i implicit a blocajelor se re(er la9 I+ Amenin!are =; -ac nu lucrezi corect s tii c o s te pedepsesc< 5onsecin.9 0 principala preocupare a copilului va (i s nu -reeasc* nu va avea curajul s re,olve dac nu este si-ur c re,ultatul este po,itiv; ast(el apare (ric* minciun* intoleranta. II+ Cri&ic% = ;-e cte ori trebuie s!(i spun c nu trebuie s alergi prin sal9 11

= ; "u (i!am spus s fii atent s nu rstorni supa pe mas9 = ;5u eti de vin pentru c 4oana a czut 5onsecin.9 0 scade receptivitatea copilului la prerile emise de educatoare i ast(el se nate indi(eren.. III+ E&ic0e&area = ;7ti cu capul n nori< = ; 7ti ru< = ;7ti dezordonat< = 7ti cel mai ru copil din grupa< 5onsecin.9 0 dac a(irma.iile se repet (recvent atunci copiii vor (i urmri.i de aceast idee; n subcontientul lor vor (i convini c sunt aa cum au (ost etic<eta.i i apare ast(el complexul de in(erioritate. IV+ In#i'eren!% = ; -!na educatoare, privi(i ce frumos am desenat< = ;! >ine. 1as!m c sunt ocupat< 5onsecin.9 0 copilul va ncerca s atra- aten.ia asupra sa c<iar i prin (apte ne-ative. V+ Ironia = ; 5u tii de ce exist batiste9 = ; 3ul(umesc pentru c a(i adunat jucriile< ) pe ton ironic+ 5onsecin.9 0 scade ncrederea copilului n (or.ele proprii i (a. de educatoare i cauta apreciere n alt parte; ast(el apare distan.area. VI+ Nea&en!ia la ceea ce ni se spune* ntreruperea unei conversa.ii ncepute* sc<imbarea brusc a subiectului sau a patenerului de dialo= ; -!na educatoare s ti(i c am vizionat.............. =; -u!te i te joac< VII+ Nemu !umirea = ; ! /m adunat jucriile< = ; ! 3car atta s faci i tu< = ; ! -!na educatoarea, am pictat singur< = ; ! 7ra cazul pentru c de fiecare dat i rogi pe colegii ti s!(i termine lucrarea. 5onsecin.e9 0 i scade entu,iasmul i motiva.ia pentru sarcinile colare i ast(el apare pasivitatea VIII+ Ri#icarea .ocii = ; 7ti obraznic<<< = ; "iciodat nu eti atent<<< = ; 7ti ru tot timpul<<< 5onsecin.e9 0 aceast (orm de L comunicare8 poate atra-e deprecierea dasclului I2+ Umi irea = ; 2pune!le colegilor ce ai fcut< = ;2pune!i mamei tale ce ai fcut azi<< 5onsecin.9 0 educatoarea nu este un om de ncredere* te (ace de r/s n (a.a celorlal.i; copilul va nv.a s ascund adevrul i ast(el apare nencrederea n cei din jur. Adoptarea unor ast(el de atitudini duce la scderea e(icien.ei n comunicare i uneori predispune apari.ia con(lictelor. 5onsecin.ele ne-ative pot s apar mai devreme sau mai t/r,iu* ns pentru a putea (i prent/mpinate este bine s acordm o aten.ie deosebit comunicrii at/t n institu.iile colare c/t i n mediul (amilial. $e aici re,ult o alt caracteristic a comunicrii precolarilor sau a atitudinii lor n momentul n care trebuie s exprime ceva* i anume* timiditatea verbali,rii. &u doar c au un vocabular srac* ci mai mult* au mare nevoie s (ie 12

ncuraja.i* aborda.i cu tact i pricepere. $e (apt* tocmai de aceea* majoritatea activit.ilor des(urate cu ei se reali,ea, prin joc; noi* educatorii jucm teatru cu ei* n vederea ob.inerii unor pro-rese* at/t n plan co-nitiv* c/t i verbal* comunicativ. #neori precolarul mic e mai timid n exprimare c/nd e vorba de -rup. $e aceea* exist o serie de jocuri care pot (i reali,ate cu copii* i care pot mbunt.ii comunicarea n -rup. ,+ 3 4% ne cunoa5&em6 B de,voltarea abilita.ilor de de,voltare. 5opii stau n cerc. !e arunc o min-e de la un copil la cellalt. 5el care primete min-ea se pre,int9 nume* prenume* nsuiri (i,ice* pre(erin.e de joc* apoi arunc min-ea altui copil. *+ 3 Cine -un& eu7 Cine e-&e e /ea76 B pre,entarea unei persoane dup cule-erea de in(orma.ii. %levii (ormea, perec<i; perec<ile stau de vorb i cule- in(orma.ii despre o bucurie trit* despre pre(erin.e) jocuri* jucrii* alte activit.i+* despre srbtorirea ,ilei de natere. Perec<ile vin apoi n (ata -rupei* cel pre,entat se aea, pe scaun iar cel care pre,int sta n picioare. Apoi se sc<imba locurile. 8+ 3 &ii cine e-&e76 B s recunoasc un cole- dup nsuirile descrise de copilul din (a.a clasei. !e aduce un copil n (a.a cruia i se optete numele unui cole-. Acesta va rspunde ntrebrilor adresate de -rup re(eritoare la aspectul (i,ic* la calit.ile pe care acesta le posed. Mrup9 L %ste (ata sau biatN8 5opilul9 L %ste (ata8. Mrup9 L Are prul ne-ru* blond su atenN8 5opilul9 L Are prul blond8. Mrup9 L 5e culoare au oc<ii luiN8 5opilul9 L Ac<ii lui au culoarea albastr8. Mrup9 L %ste vesel sau retrasN8 5opilul9 L %ste vesel* are mul.i prieteni...........8. 5/nd se a(l numele copilului este ntrebat dac el s0a recunoscut n descrierea cole-ului. Oocul continua cu un alt copil. 9+ 3 4%1 a-cu a&am "e++++++++6 %ducatoarea roa- pe un copil care a (ost mpreun cu prin.ii ntr0o excursie s le povesteasc cole-ilor cum a (ost. 7i adresea, ntrebri apoi propune copiilor s (ac i ei acelai lucru. 5opiii care vor adresa cele mai (rumoase i mai interesante ntrebri vor (i recompensa.i. 5el care va decide cine a adresat cele mai (rumoase ntrebri va (i copilul care a povestit. Aceast activitate creat pre,int dou mari avantaje9 0 l pune pe povestitor n postura de a vorbi i de a asculta ntrebrile cole-ilor pentru a aprecia pe cea mai interesant; 0 i pune pe cole-ii lui n situa.ia de a (ormula ntrebri nu doar n potut de asculttori ai relatrii. !e poate observa c exist solu.ii* nu doar pentru mbo-.irea vocabularului copiilor precolari i pentru pro-resul n ceea ce privete comunicarea lor* ci c<iar i pentru corectarea unor de(icien.e care* vr/nd* nevr/nd apar la aceast v/rst. BIBLIOGRAFIE4 1. Abric* O.* sihologia comunicrii* %ditura Polirom* Iasi*2HH2; 2. Baban* A.* )onsiliere educa(ional, %ditura Ardealul*5luj0&apoca*2HH1. 3. Iacob* 6.* )omunicarea didactic * n sihologie colar )coordonator A.5osmovici* 6. Iacob+* %ditura Polirom* Iai* 1224. 3. 6iliana %,ec<il* )omunicarea educa(ional n context colar* %ditura $idactic i Peda-o-ic* Bucureti* 2HH2. 13

C. 6eroP* M* -ialogul n educa(ie* %ditura $idactic i Peda-o-ic* Bucureti* 12J3. D. Popescu0 &eveanu* P. * -ic(ionar de psihologie* Bucureti* %ditura Albatros* 12J4. J. P/nioar* Ion BAvidiu* )omunicarea eficient* %ditura Polirom* Iai* 2HH3. 4. !ucan0 $. It.* 2pecificitatea comunicrii didactice n contextul comunicrii interumane * n )ompeten(a didactic, %ditura A66 %duca.ional* Bucureti* 1222.

A 4APTEA 4TUDENTA $. !alavastru arata ca barierele care stau in (a.a comunicrii didactice sunt de o mare diversitate si le sistemati,ea, in (unc.ie de natura elementului structural a(ectat intr0o rela.ie de comunicare9 blocajele determinate de caracteristicele persoanei an-ajate in comunicarea didactica blocajele determinate de rela.iile social0valorice existente intre participan.ii la rela.ia de comunicare didactica blocajele determinate de canalul de transmitere blocajele determinate de particularit.ile domeniului in care se reali,ea, comunicarea didactica In nv.m/ntul precolar educatoarea stabilete rela.ii la -rupa la nivel in(ormal si (ormal * u,/nd accentuat de competenta sa psi<osociala. $at (iind v/rsta copiilor rela.iile comunica.ionale ale educatoarei copii trebuie sa (ie optim po,itive. "otui exista uneori o serie de bariere care duc la blocaje in comunicare. Acestea sunt -enerate (ie de existenta unor competente ale educatoarei* (ie de unele probleme ale copiilor. $intre acestea din urma vom men.iona in continuare c/teva aspecte. B&+%"+"'" in comunicare pot (i 2" n&!.+& 3%6%c&9 de(iciente verbale* auditive* de amplasament* de durata a activit.ii. 5opilul care are de(iciente de vorbire* pe care nu si le0a corecta pana la C ani* este mai pu.in comunicativ din cau,a ca st/lcete cuvintele si st/rnete amu,amentul celorlal.i copii* care cu -reu se ab.in sa nu (ac comentarii mali.ioase. In acest ca, este nevoie de (oarte multa munca a educatoarei* at/t pentru a corecta de(icienta * cat si pentru a0i convin-e pe copii sa nu mai rada c/nd altul -reete. B&+%"+"'" $"(&n!%c"9 vocabular srac* conota.ii emo.ionale ale unor cuvinte; trebuie sa .inem seama de experien.a copilului le-ata de tema pe care o des(uram. $aca precolarul nu are cunotin.e minime le-ate de tema respectiva * atunci nu va participa activ la des(urarea activit.ii pentru c nu va n.ele-e mare lucru din ceea ce (acem si nu vom putea comunica cu el. de aceea * noi trebuie sa ne plani(icam activit.ile in (unc.ie si de experien.a de viata a copilului* de trebuin.e si necesit.i. E( )%%'" repre,int o alta 5&+%"+& %n c (.n%c&+". %mo.ia puternica este rspun,toare de blocarea aproape completa a comunicrii. Pentru a comunica cu un copil emotiv trebuie ca educatoarea sa (ie atenta * in primul r/nd* la tonul (olosit* copilul sa simt cldura in -las* apropiere (a.a de el* sus.inere si ncurajare. "rebuie sa ascultam copilul ori de cate ori dorete sa ne spun ceva* sa0l (acem sa se simt important* sa simt ca suntem alturi de el tot timpul* pentru ca alt(el se va nc<ide in sine si nu vom mai putea comunica. %l trebuie ncurajat* ludat* recompensat. T%(%2%!&!"& este o alta 5&+%"+& nt/lnita. Persoanele timide se pot sim.i in incapacitate de comunicare si* ca urmare* apar mari re,erve in ceea ce privete stabilirea unei rela.ii sau a unui dialo-. !arcina educatoarei este de a0l (ace pe copilul timid sa aib ncredere in (or.ele proprii* sa0si spun aparerea* sa se desc<id. Aceasta o putem (ace ncuraj/ndu0l si (elicit/ndu0l atunci c/nd rspunde* corect/ndu0i -reelile (r sa (ie ridiculi,at de c/tre cole-i* av/nd o atitudine po,itiva (a.a de el* pentru a0i tre,i interesul pentru ceea ce (ace. 13

L%,$& 2" c.n &<!"+" constituie o alta 5&+%"+& in comunicare. %ste di(icil sa comunicam cu cineva ale crui cunotin.e asupra unui subiect de discu.ie sunt mult mai reduse. #nii copii vin la -rdini.a cu un volum mic de cunotin.e* in(orma.ii* c<iar la v/rsta de C0D ani. $e aceea este necesara apropierea copilului de obiectele pe care nu le cunoate* prin (olosirea lor ori nlocuirea acestora cu nite ima-ini reper ori cu simboluri )la jocurile didactice* lecturi dup ima-ini* povestiri+ tre,ind ast(el interesul copilului pentru tema respectiva. L%,$& 2" %n!"+"$ este una dintre cele mai mari 5&+%"+" ce trebuie depite si care duca la blocaj in comunicarea didactica. %ducatoarea trebuie sa ac.ione,e cu abilitate pentru a direc.iona mesajul ast(el nc/t sa corespunda intereselor si nevoilor copilului. %ste (oarte important ce ii spunem copilului )mesajul * in(orma.ia+* dar si (olosirea unui material didactic expresiv* adecvat temei si v/rstei* din punct de vedere estetic. %ste important modul de or-ani,are a activit.ii* precum si explicarea clara si pe ndelete a temei* deoarece copilul trebuie sa n.elea- sarcinile pe care le are si sa doreasc sa rspund sau sa poarte un dialo- cu educatoarea sau cu un cole- din -rupa. $e exemplu* la o activitate de repovestire* un copil care are un vocabular srac sau o exprimare de(icitara* nu va dori sa redea un (ra-ment din povestire* dar la o dramati,are* care se des(oar pe ba,a de dialo- intre personaje* interesul lui va (i mult mai mare. $eci vom solicita copilul in (unc.ie de interes* dar si de posibilit.ile lui intelectuale* ncuraj/ndu0l pentru a cpta ncredere in (or.ele lui. Pentru a avea o mai buna comunicare cu copii* educatoarea trebuie sa aib o vorbire expresiva* -estica corespun,toare* capacitate de demonstra.ie lo-ica si ar-umenta.ie* sa (oloseasc un vocabular care sa (ie pe n.elesul tuturor copiilor* sa aib capacitatea de a antrena copiii intr0un dialo- ori de cate ori este nevoie. 5omunicativitatea didactic presupune o buna cunoatere psi<olo-ica a copilului* adaptarea la nivelul de cunoatere si n.ele-ere a copilului. $in cele expuse reiese clar ca rela.ia de comunicare la clasa si cooperarea copilului la activitatea didactica depind mai mult de aspectul comunicrii educatoarei )modul cum comunica+* dec/t aspectul pur in(orma.ional )ce comunica+. %ducatoarea trebuie sa aib o atitudine po,itiva (a.a de to.i copii* sa accepte -reelile (r sa ridiculi,e,e sau sa permit ridiculi,area* sa ini.ie,e si sa sensibili,e,e individul in raport cu posibilit.ile de care dispune* sa (ie corecta* sa (ie creativa si inventiva* sa (elicite* sa ncuraje,e si sa0i recompense,e pe copii. &umai aa copilul se desc<ide sincer c/tre educatoare* devine* mai receptiv la dialo-* reuete sa pun ntrebri* ajun-e nestin-<erit la cooperare comunica.ionala. 5opilul nv.a in -rdini.a sa explore,e lumea nconjurtoare* sa o anali,e,e* sa pun ntrebri in le-tura cu aspectele nt/lnite* sa (ac predic.ii pe ba,a datelor culese* sa i exprime opinii i stri su(leteti i sa ini.ie,e ac.iuni. In acest context* evolu.ia ulterioara a copilului este determinata cu precdere de mestria i tactul educatoarei in procesul didactic. Aadar* -rdini.a in(luen.ea, de,voltarea individuala a copilului i acolo unde (amilia cooperea, cu educatoarea* pro-resele sunt rapide i nv.area este de durata. 7nv.area problemati,ata. Aplicata tiin.i(ic* ii ajuta pe copii sa dob/ndeasc cunotin.e* deprinderi i comportamente noi necesare in re,olvarea problemelor multiple cu care vin in contact in procesul de investi-are i cunoatere a mediului nconjurtor. 5el mai e(icient mijloc prin care copiii iau contact cu lumea* n.ele- evenimentele din jur i nv.a din ele este* (r ndoiala* 9 c.'. #tili,area i de,voltarea limbajului (ac parte inte-ranta din acest proces. Ouc/ndu0se* copilul exersea, n.ele-erea prin comunicare* i de,volta capacitatea de discriminare* de judecata* ima-inea, i (ormulea, verbal at/t realul cat i ima-inarul. !etul de ima-ini care ilustrea, o situa.ie de mediu )poluarea* vremea in di(erite anotimpuri+ este un prilej cu care educatoarea ii va conduce pe copii c/tre extra-erea unor ideii su-erate de ima-ini* copii pot (i antrena.i in alctuirea unui scenariu le-at de tema mare su-erata de ima-inile pre,entate* scenariul ce poate (i consemnat in jurnalul -rupei. 1C

$ramati,rile sunt cele care pot solicita copii sa reali,e,e a(ie i postere prin care sa (ac cunoscute preocuprile i cunotin.ele lor sau prin care sa atra- aten.ia celor din jur cu privire la un aspect po,itiv sau ne-ativ nre-istrat in rela.ia omului cu mediul) exemplu9 a(ie prin care locatarii sa (ie aten.iona.i sa proteje,e spatiile ver,i+. $e asemenea copii pot (i provoca.i sa redea situa.ia dramati,ata in ben,i desenate simple cu con.inut optimist sau comic. 5opiilor le place sa priveasc %'.$!+&)%%'" viu colorate. Iat ca biblioteca le poate o(eri prilej de a0i mbo-.i cunotin.ele * dar i de a cunoate lucruri noi cu care nu poate intra in contact direct )polul nord* jun-la* cosmos+. 5opiilor le place sa clasi(ice ima-inea unor obiecte* (enomene. Prin jocuri de masa* jocuri didactice* se clasi(ica* sortea,* asocia, obiecte* ima-ini* in (unc.ie de mediul de viata (avorabil* ne(avorabil. Aceste exerci.ii repetate de,volta capacit.ile copiilor de a descoperi (actorii pre,en.i in medii care ii in(luen.ea, po,itiv sau ne-ativ. Mrdini.a o(er prilejul satis(acerii curio,it.ii de a descoperi modul in care se de,volta o planta* cerul in di(erite momente ale ,ilei* iar spre s(/ritul prescolarit.ii* copii reuesc sa0i ima-ine,e (c/nd diverse predic.ii ) cum ar arata viata pe alte planete+. Ar-ani,area in -rdini.a a "#, 6%)%%' + !"(&!%c" cu colec.ii de di(erita materiale didactice care in (unc.ie de interesul mani(estat de copil* de tematica parcursa pot (i cercetate i descoperite in(orma.ii pre.ioase care rm/n stocate in repre,entri ce se reactuali,ea,* se mbo-.esc ori de cate ori le rent/lnesc sub alta (orma. C ("n!&+"& 3 ! 8+&3%%' + din albumul personal constituie con.inutul temei 'cat am crescut8 prin care copilul contenti,ea, evolu.ia sa. Mrdini.a repre,int mediul cel mai (avorabil de,voltrii copilului din punct de vedere psi<o0(i,ic. $e aceea (oto-ra(iile la 'serbare8 sunt comentate i sub aspectul rela.iilor ce se stabilesc intre copii9 de comunicare* dejoc* de ntrajutorare* de exprimare a unor stri a(ective )mul.umire* mirare+. P $!"+.'0ansamblu de (oto-ra(ii aranjate sub (orma unui colaj* constituie un mijloc de educa.ie pentru mass0media i comunicare prin care se reali,ea, activit.ile dorite )lectura dup ima-ini* memori,area+. Posterul constituie o modalitate prin care se comunica ceva i are scopul de a (ace cunoscut* de a0i crea popularitate. 7nre-istrrile video repre,int cel mai bine evolu.ia copiilor de la primele micri* -esturi* pana la participarea in cadrul unor concursuri* serbri* (estivaluri* care este o evolu.ie in timp i spa.iu pe care copiii o sesi,ea, cu uurin.a* o comentea,* o n.ele-* acestea put/nd (i (olosite in cadrul jocului de descoperire 'cum eti tu8. R"/%$!"'"- 6%&+"'" pot intre in colec.ia -rdini.ei i pot deveni o sursa de cunoatere* ori de cate ori apare cate o noutate* se anali,ea, se compara i se discuta curio,it.ile. M&c;"!"'" con(ec.ionate de copii pe di(erite teme )<arta tarii* oraul meu* -rdini.a* (ormele de relie(+ ajuta copii sa i mbo-.easc cunotin.ele despre elementele din natura prin jocurile* povestirile* curio,it.ile cunoscute anterior. 5e poate (i mai (rumos dec/t sa cre,i in jocurile ba,ate pe tiin.a* sa tii sa utili,e,i materialele didactice existente* sa (aci e(orturi pentru a le procura prin mprumut* dona.ii* auto(inan.are* sponsori,ri* iar copiii* prin contactul direct cu diversitatea de obiecte sa descopere prin e(ort propriu* sa anali,e,e* sa compare* sa nve.e sa le utili,e,e corect* sa le pstre,e* sa ia atitudine (a.a de cei care ncalc re-ulile de comportare. Qocabularul copiilor se mbo-.ete* se (lexibili,ea, cu denumirea obiectelor* a par.ilor componente* cu noi substantive* adjective* adverbe* iar anali,atorii se per(ec.ionea,. Acesta este rolul activit.ilor prin care (olosim mijloace di(erite pentru a reali,a o buna comunicare reuind sa depim unele bariere.

1D

BARIERE IN COMUNICAREA DIDACTICA 5omunicarea poate (i OB0TRUCTIONATA sau doar perturbata de o serie de FACTORI care se interpun ntre semni(icatia intentionata si cea perceputa put/nd (i le-ati de oricare dintre componentele comunicarii )emitator* mesaj* canal* receptor+* sau de interactiunea lor. $intre acestia cei mai importanti sunt 9 1. %(ectele de statut B uneori statutul prea nalt al emitatorului n raport cu receptorul pot cau,a rastalmaciri ale mesajului de catre acesta din urma. 2. Probleme semantice B specialistii au tendinta sa (oloseasca un jar-on pro(esional* cre,/nd ca si ceilalti l pot ntele-e; persoanele cu statut mai ridicat au tendinta de a se exprima ntr0un mod mai so(isticat* -reu de nteles pentru persoane cu un nivel de scolari,are sca,ut. 3. $istorsiuni perceptive B c/nd receptorul are o ima-ine despre sine nerealista si este lipsit de desc<idere n comunicare* neput/ndu0i ntele-e pe ceilalti n mod adecvat. 3. $i(erente culturale B persoane provenite din medii culturale* cu valori* obiceiuri si simboluri di(erite. C. Ale-erea -resita a canalelor sau a momentelor B trebuie alese canalele corecte pentru (iecare in(ormatie si de asemenea si momentul trebuie sa (ie bine ales B o situatie ur-enta nu are sorti sa (ie ndeplinita daca este ceruta la s(/ritul orelor de pro-ram sau la s(/rsitul saptam/nii. D. 6un-imea excesiva a canalelor B o retea or-ani,ationala complicata duce la o comunicare lenta. FACTORI FI=ICI PERTURBATORI B iluminatul necorespun,ator* ,-omote para,ite* temperaturi excesiv de cobor/teRridicate* ticuri* elemente ce distra- atentia B tele(on* ca(ea* ceai etc. BARIERE UMANE in cadrul unei comunicari e(iciente sunt 9 0 (i,ice9 de(iciente verbale* acustice* amplasament* lumina* temperatura* ora din ,i* durata intlnirii* etc. 0 semantice9 vocabular* -ramatica* sintaxa* conotatii emotionale ale unor cuvinte. 0 determinate de (actori interni9 implicare po,itiva )ex9 Imi place Ion* deci il ascult+; implicare ne-ativa )ex9 irela m0a br(it acum 1 an* deci interprete, tot ce spune ca (iind mpotriva mea+. 0 (rica 0 di(erentele de perceptie 0 conclu,ii -rabite 0 lipsa de cunoastere 0 lipsa de interes )una din cele mai mari bariere ce trebuiesc depasite este lipsa de interes a interlocutorului (ata de mesajul emitatorului+. 0 emotii )emotia puternica este raspun,atoare de blocarea aproape completa a comunicarii+. 0 blocajul psi<ic 1J

0 tracul >locajele de comunicare, sau distorsiunea informa(iei se pot produce atunci c/nd9 = emi.torul )pro(esorul+ nu stp/nete con.inutul mesajului didactic transmis; = acesta nu este expus clar* inteli-ibil i sistemati,at; = emi.torul vorbete prea ncet* prea tare sau prea repede; = nu pre,int la nceput scopul mesajului i nu creea, motiva.ii pentru a tre,i interesul pentru comunicare; = emi.torul nu sincroni,ea, di(eritele tipuri de comunicare )verbal* paraverbal* nonverbal* vi,ual etc.+; = mesajul transmis nu corespunde cu interesele elevilor sau cu problemele ce le au de re,olvat; = mesajul didactic este prea cunoscut sau prea abstract i nu tre,ete interes* produc/nd plictiseal; = comunicarea este numai unidirec.ional* produc/nd pasivitate; = elevii nu sunt an-aja.i n comunicare prin dialo- sau prin ntrebri retorice; = e(icien.a comunicrii este blocat si de (ondul stresant creat de emi.tor )plictiseal* oboseal* nerbdare* teama de a nu -rei n expunere etc.+; = elevii nu au cunotin.ele necesare pentru a in.ele-e mesajul didactic sau acestea nu au (ost (ixate temeinic i ca urmare se produc inter(eren.e. Intre 5$!&c '"'" c" &,&+ (&% 3+"c/"n! n c (.n%c&+"& 2%2&c!%c** men.ionm9 B suprancrcarea )determinat de cri,a de timp* dar i de dorin.a unor pro(esori de a nu omite lucruri importante+; B utili,area unui limbaj nci(rat* inaccesibil )sau -reu accesibil+ elevilor; B do,area neuni(orm* n timp* a materialului de predat; B starea de oboseal a elevilor Rstuden.ilor sau indispo,i.ia pro(esorului; B climatul tensionat sau ,-omotos. Pentru ,"+3"c!% n&+"& c (.n%c*+%% 2%2&c!%c"* este necesar cunoaterea respectarea unor +"8.'% de ctre pro(esori* ntre care men.ionm9 B vorbirea corect* desc<is i direct )care previne sau reduce distorsiunea mesajelor+; B ncurajarea (eedbac>0ului din partea elevilor )pentru a cunoate n ce msur mesajele transmise au (ost corect recep.ionate i n.elese+; B ascultarea atent* rbdtoare i ncurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor* concomitent cu e(ortul de a n.ele-e exact sensul acestor mesaje; B (olosirea mai multor (orme de comunicare didactic pentru acelai tip de mesaje )de re-ul* oral i vi,ual* concomitent+; B repetarea mesajelor mai complexe

DEPIREA BLOCAJELOR DE COMUNICARE 7DE=IDERAT AL COMUNICRII EFICIENTE

14

* 5uv/ntul este sunet i culoare* e mesa-erul -/ndului uman L )"udor Qianu+ I. C (.n%c&+" <% %n3 +(&+" 2%2&c!%c* 5omunicarea peda-o-ic repre,int un trans(er complex de in(orma.ii ntre dou entit.i ce0i asum simultan sau succesiv rolurile de emi.tori i receptori* semni(ic/nd con.inuturi de,irabile n contextul procesului instructiv 0 educativ. 5omunicarea peda-o-ic presupune o interac.iune de tip (eedbac>* privind at/t explica.iile explicite* c/t i cele adiacente* inten.ionate sau (ormate c<iar n cursul comunicrii. &o.iunea de comunicare implic o anumit reciprocitate* (iind mai -eneral i mai complet dec/t in(ormarea* aceasta (iind o iposta, a comunicrii. 5omunicarea presupune o procesualitate circular care se nscrie ntr0o anumit temporalitate de care .ine cont i care* la r/ndul ei* o modelea,. 5omunicarea didactic se re(er la transmisia i sc<imbul de in(orma.ii ntre educator 0 elev* i invers* la circula.ia de impresii* triri a(ective* judec.i de valoare* comen,i cu scopul de a mbo-.i s(era cunotin.elor pentru a determina modi(icri comportamentale. %a vi,ea, n principal n.ele-erea* pentru asi-urarea creia educatorul are un rol activ* n sensul c el ac.ionea, ca un (iltru ce selectea,* or-ani,ea, i personali,ea, in(orma.ia. Ast,i* actul comunicrii este abordat ca o unitate a in(orma.iei cu dimensiunea rela.ional* aceasta (iind purttoare de semni(ica.ii* n (unc.ie de situa.ie i de rela.ia dintre actorii comunicrii )ex. A in(orma.ie verbal imperativ9 citete:Rspune:Rvino: B Poate (i porunc* provocare* ndemn* su-estie* ordin* s(at* etc.+ Perspectiva tele-ra(ic a comunicrii este nlocuit n pre,ent de modelul interactiv care anali,ea, actul comunicrii ca o rela.ie de sc<imb ntre parteneri care au (iecare simultan un statut dublu* de emi.tor i receptor n acelai timp. $in acest punct de vedere* atribuirea rolului de emi.tor pro(esorului i a celui de receptor elevului practicat n coala tradi.ional* devine n pre,ent discutabil* n sensul c in(orma.ia vine nu numai de la pro(esor spre elev* ci i de la elev spre pro(esor. Anali,a exclusiv a in(orma.iilor codi(icate prin cuv/nt* i implicit* concentrarea pe mesajul verbal* pierde tot mai mult teren n (a.a abordrii i cercetrii diversit.ii codurilor utili,ate )cuv/nt* -est* ima-ine* etc.+ i a acceptrii multicanalit.ii comunicrii )vi,ual* auditiv* tactil* etc.+. 7n aceast vi,iune* comportamentul interlocutorului are valoare comunicativ. 5a (orm de interac.iune* comunicarea presupune activarea competen.ei comunicative ce cuprinde o component aptitudinal i una dob/ndit. Absen.a sau pre,en.a de(ectuoas a acesteia explic eecul sau di(icult.ile pe care le pot nt/lni unii pro(esori* c<iar (oarte bine pre-ti.i tiin.i(ic* pentru c a (i pro(esor nseamn nu numai a de.ine un volum de cunotin.e de specialitate ci i capacitatea de a le transpune didactic* adic a ti ce, ct, cum, cnd, n ce fel, cu ce, cui, etc. A(eri. 5omunicarea apare ca un circuit care se autore-lea, permanent. 7n ca,ul unui proces de comunicare* interlocutorii nu numai c ale- sau creea, con.inuturi* ei inventea, i procedee i modalit.i ale sc<imbului lor. 5omunicarea nseamn mai mult dec/t in(ormare. 7n timp ce in(ormarea (ace apel mai mult la o inteli-en. lo-ic* comunicarea presupune mai mult strate-ie. %a se pre,int ca un proces dinamic n cursul cruia unele strate-ii se nlocuiesc cu altele* conduc/ndu0i pe interlocutori la* deplasarea8 unuia ctre cellalt. Actul in(ormativ poate (i unilateral* dar comunicarea unilateral ar (i un nonsens. Pro(esorul nu trebuie doar s in(orme,e* el trebuie s comunice cu elevii si. In(orma.iile sale varia, ca amplitudine i pro(un,ime n (unc.ie de in(orma.iile primite de la elevi. Acestea (ac dovada a ceea ce ei ateapt de la pro(esorul lor* ceea ce sunt dornici s a(le. Ast(el* pro(esorul este un re,onator* ca i elevul. $ac pro(esorul nu decriptea, la timp reac.iile elevilor si i nu0i re-lea, la timp conduita comunica.ional* ntrea-a activitate educa.ional poate (i compromis.

I.B&+%"+" n c (.n%c&+"& "3%c%"n!* 12

5au,ele unei comunicri ine(iciente sunt determinate de apari.ia unor blocaje de comunicare ntre interlocutori. $intre acestea se pot men.iona urmtoarele9 5ritica sau tendin.a de a judeca 0 convin-erea unor persoane c cei din jurul lor nu i vor mbunt.i comportamentul dec/t dac sunt critica.i este o barier n calea unei comunicri e(iciente. %valuarea ne-ativ a celeilalte persoane* a atitudinilor i ac.iunilor acesteia )ex.* "u e; .i de vin 0 eti sin-urul vinovat pentru de,astrul n care te a(li L+* trans(orm tonul conversa.iei ntr0unul ne-ativ* av/nd drept urmare blocarea comunicrii. Golosirea etic<etelor n caracteri,area unei persoane 0 determin in<ibarea interlocutorului i st/njenete comunicarea )ex.* 5e prostie: Qorbeti ca o (at:;* %ti un naiv c ai (cut...8; etc.+ A(erirea de solu.ii B este o alt modalitate de a bloca procesul comunicrii (ie direct prin o(erirea de s(aturi* solu.ii la problemele celeilalte persoane* sau indirect prin (olosirea unor ntrebri ntr0un mod a-resiv* autoritar sau cu o not evaluativ )ex.* 7ntotdeauna ai (ost o (at bun: &u0i aa c m vei ajuta la examenN8+ Recur-erea la ordine B este un mesaj care are ca e(ecte reac.ii de(ensive* re,isten.* reac.ii pasive sau a-resive. Aceast tendin. de a da ordine duce la scderea stimei de sine )ex.* G0.i tema imediat: $e ceN RPentru c am spus eu:+ Golosirea amenin.rilor 0 este o modalitate prin care se transmite mesajul c dac solu.iile propuse nu sunt puse n practic persoana va suporta consecin.ele ne-ative. )ex.* $ac nu (aci ce spun eu* atunci...8* "ermin imediat* dac nu...8; etc.+ orali,area 0 este o alt manier neadecvat n comunicare ce include (ormulri de -enul* ar trebui LRprin care se obinuiete a se .ine* predici Lunei alte persoane )ex.* "rebuie s 0 .i ceri scu,e* dac nu...8+ Abaterea sau evitarea abordrii unor probleme 0 cea mai (recvent metod de acest (el este aceea de a sc<imba cursul conversa.iei de la preocuprile celeilalte persoane la propriile preocupri0 devierea de la subiect )ex.* &u te mai -/ndi la ce s0a nt/mplat. Sai s vorbim despre ceva mai plcut:8+ Ar-umentarea lo-ic impus B repre,int ncercarea de a re,olva problema comunicrii prin impunerea unor ar-umente lo-ice proprii. !itua.iile prin care o persoan ncearc n mod repetat s -seasc solu.ii lo-ice la problemele unei alte persoane conduce la (rustrare prin i-norarea sentimentelor i opiniilor celeilalte persoane. )ex.* #ite cum stau lucrurile; dac nu ai (i cumprat...* ai (i putut s...8+ M 2&'%!*)% 2" &("'% +&+" & c (.n%c*+%% 6imbajul responsabilit.ii 0 este o (orm de comunicare prin care se exprim propriile opinii i emo.ii (r s se atace interlocutorul. %ste o modalitate de desc<idere a comunicrii c<iar i pentru subiectele con(lictuale* (iind o variant de evitare a criticii* etic<etrii* morali,rii interlocutorului* (ocali,/nd conversa.ia asupra comportamentului i nu asupra persoanei. 6imbajul responsabilit.ii cuprinde trei componente de ba,9 descrierea comportamentului )ex.* c/nd vorbeti ur/t cu mine L* c/nd nu0.i (aci tema L+ exprimarea propriilor emo(ii i sentimente ca i consecin. a comportamentului interlocutorului )ex.* m supr L;* m deranjea, L+ i formularea consecin(elor comportamentului asupra propriei persoane )ex.* pentru c nu B mi place s nu respectm re-ulile L+. esajul la persoana I )limbajul responsabilit.ii+ previne declanarea reac.iilor de(ensive i (avori,ea, o comunicare mai complet* permi./nd mbunt.irea rela.iei i modi(icarea comportamentelor inadecvate. Prevenirea reac.iilor de(ensive n comunicare B se re(er la nlturarea* evitarea mesajelor care atac persoana. $intre modalit.ile de prevenire a reac.iilor de(ensive se pot aminti urmtoarele9 1. %valuare vs. $escriere 0 n locul comunicrii evaluative )mesaje la persoana a II a+ care bloc<ea, comunicarea se recomand ca modalitate e(icient comunicarea descriptiv 0 ex. 7n loc de* Qorbeti prea 2H

mult: B Po.i spune* 5/nd nu mi dai posibilitatea s spun ce cred )descrierea comportamentului+ devin nervos i (rustrat:8 )emo.ia i consecin.a+. 2. 5ontrol vs. Arientare spre problem 0 mesajele prin care avem tendin.a de a controla interlocutorul trebuie nlocuite cu orientarea spre problem ajut/nd interlocutorul s identi(ice alternativele problemei sale (r a0i impune solu.ia. 3. anipulare vs. !pontaneitate 0 manipularea transmite mesajul de non B acceptare i nencredere n deci,iile celorlal.i. Alternativa acestei ine(iciente comunicri este exprimarea spontan a opiniilor personale (r a B .i impune punctul de vedere. 3. &eutralitate vs. %mpatie B neutralitatea sau indi(eren.a n comunicare transmite mesajul c persoana cu care comunici nu este important pentru tine. 5opilul care nu este ascultat cu aten.ie de printe sau de educator sau este tratat cu indi(eren. ajun-e s cread despre sine c nu este valoros i nu merit s i se acorde aten.ie. 5omunicarea empatic previne reac.iile ne-ative despre sine i ceilal.i. C. !uperioritate vs. %-alitate B atitudinea de superioritate determin (ormarea unei rela.ii de(ectuoase de comunicare i ncurajea, de,voltarea con(lictelor. Aceast atitudine vine n contradic.ie cu acceptarea necondi.ionat i respectul (iecrei persoane indi(erent de abilit.ile sau nivelul su educa.ional. !tudiile demonstrea, c persoanele cu competen.e intelectuale i sociale de,voltate comunic mai e(icient ntr0o (orm de e-alitate i acceptare i nu de superioritate care este considerat ca (iind o (orm de nede,voltare a abilit.ilor de rela.ionare. %xplorarea alternativelor 0 nu trebuie con(undat cu o(erirea de solu.ii* care are ca i consecin. ne-ativ scderea capacit.ii de re,olvare de probleme i luare de deci,ii.5a variante de explorare a alternativelor se pot utili,a9 ascultarea re(lectiv* (olosirea brainstormin-ului* asistarea copilului n ale-erea solu.iei* discutarea posibilelor re,ultate ale ale-erii uneia dintre alternative* ob.inerea unui an-ajament din partea copilului* plani(icarea pentru evaluare* identi(icarea avantajelor i de,avantajelor op.iunilor. %xprimarea emo.ional 0 ajut unei bune comunicri. &u de pu.ine ori di(icult.ile de comunicare au (ost determinate de inabilitatea de recunoatere i exprimare a emo.iilor* de teama de autode,vluire. %xprimarea emo.ional poate (i mbunt.it prin9 discutarea* provocarea* i contracararea miturilor despre emo.ii* identi(icarea i recunoaterea di(eritelor tipuri de emo.ii* identi(icarea evenimentelor sau situa.iilor care declanea, emo.ia* identi(icarea modalit.ilor de exprimare comportamental a emo.iei* exprimarea emo.iei printr0un limbaj adecvat* nv.area exprimrii clare a ceea ce sim.i* acceptarea responsabilit.ii pentru ceea ce sim.i 0 ca (orm de validare personal. Alte ci de mbunt.ire a comunicrii copil 0 adult 0 pot (i9 5lari(icarea di(eren.elor dintre nevoile copilului i nevoile adultului; identi(icarea crei nevoi corespunde modul n care se reali,ea, comunicarea; 7n comunicarea emo.iilor este mai e(icient s se aplice limbajul responsabilit.ii. Gormularea mesajelor la persoana I comunic elevilor modul n care comportamentul lor a inter(erat cu cel al adul.ilor i ceea ce simte adultul despre aceast situa.ie. 6imbajul responsabilit.ii se (olosete at/t pentru comunicarea sentimentelor po,itive c/t i pentru comunicarea lucrurilor sau situa.iilor care deranjea,. esajele responsabilit.ii comunicate pe un ton nervos devin mesaje ne-ative* ce nvinov.esc copilul* l critic i omit mesajul care ar trebui s indice care este responsabilitatea lui pentru a sc<imba ceea ce a (cut. "onul mesajelor ne-ative d dovad de lipsa respectului pentru cel cruia i este adresat a(irma.ia !arcasmul* ridiculi,area i presiunile sunt o (orm de nerespectare a drepturilor personale. %tic<etrile arat lipsa ncrederii n copilul cruia i este adresat mesajul. 7ncrederea se comunic prin cuvinte* -esturi* tonul vocii. 21

C nc'.6%%4 A comunicare e(icient presupune identi(icarea i depirea blocajelor ce pot interveni n cadrul acesteia la un anumit moment dat* prin asi-urarea alternativelor de e(icienti,are. Reali,area acestui de,iderat* presupune la r/ndul su de,voltarea unor deprinderi i abilit.i comunicative interlocutorilor. 6ipsa deprinderilor sociale sau insu(icien.a lor de,voltare sunt asociate cu probleme emo.ionale i comportamentale* cu di(icult.i de adaptare social. $i(icult.ile de stabilire i men.inere a rela.iilor interpersonale reduc calitatea i (recven.a experien.elor de nv.are* ceea ce atra-e o scdere a per(orman.elor colare. Rolul comunicrii este acela de a (avori,a experien.ele de nv.are* de a de,volta deprinderile de comunicare i rela.ionare. Prin intermediul lor se asi-ur o protec.ie (a. de comportamentele de risc i (a. de situa.iile de cri, )consum de alcool* dro-uri* (umat* etc.+ $e,volt/nd abilit.ile de comunicare i rela.ionare se pot preveni strile de a(ectivitate ne-ativ )timiditate* stima de sine sc,ut* sin-urtate* etc+ Importan.a i rolul comunicrii sunt esen.iali,ate n urmtorul* $ecalo- al comunicrii89 1. &u po.i s nu comunici 2. A comunica presupune cunoatere de sine i stim de sine 3. A comunica presupune contienti,area nevoilor celuilalt 3. A comunica presupune a ti s ascul.i C. A comunica presupune a n.ele-e mesajele D. A comunica presupune a da (eed0bac>0uri J. A comunica presupune a n.ele-e procesualitatea unei rela.ii 4. A comunica presupune a ti s .i exprimi sentimentele 2. A comunica presupune a accepta con(lictele 1H. A comunica presupune asumarea re,olvrii con(lictelor 5omunicarea* presupune asocierea elementelor co-nitive i a(ective cu scopul de a transmite in(orma.ii* a inspira credin.e* a induce emo.ii sau a eviden.ia comportamente printru B un proces alternant de rela.ii ntre scris* vi,ual* nonverbal* vocal auditiv* simbolic i comportamental8 )6evel i Malle+ Biblio-ra(ie9 Bban* Adriana Bcoordonator* 5onsiliere educa.ional* 5luj B&apoca* 5opPri-<t* 2HH3; 5uco* 5onstantin0Peda-o-ie* edi.ia a II a* Iai* Polirom* 2HH2; Qernon* Ann 0 5onsilierea n coal. $e,voltarea inteli-en.ei emo.ionale prin educatie ra.ional 0 emotiv i comportamental* 5luj B&apoca* %d. A!5R* 2HH3; T T T 07nv.m/ntul primar 0 Revist dedicat cadrelor didactice* Bucureti* %d. iniped* nr. 103* 2HHD;

22

S-ar putea să vă placă și