Sunteți pe pagina 1din 1

Bariere in comunicare:

Prin definiţie, în cadrul comunicării, idea de “bariere în comunicare”


includeorice element de natură a obstrucţiona desfăşurarea adecvată a comunicării,
contribuind la diminuarea gradului de fidelitate, acurateţe şi eficienţă a transferului
de mesaj.
Principalele bariere în calea comunicării sunt:
- diferenţa de percepţie;
- concluziile grăbite;
- stereotipurile;
- lipsa de cunoaştere;
- lipsa de interes;
- dificultăţile de exprimare;
- emoţiile;
- personalitetea.
1) Diferenţele de percepţie reprezintă modul în care privim (percepem)
lumea. Prin mod de a percepe lumea trebuie să înţelegem experienţele noastre
anterioare. Persoane de diferite vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, sex,
temperamente vor avea alte percepţii şi tot diferite le vor fi interpretările date
diferitelor situaţii.
2) Concluziile grăbite