Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS DOCUMENTE NECESARE LA AGREAREA UNITĂŢILOR

PSIHOLOGICE

1. Solicitarea (cererea) de agreare în siguranţa transporturilor;


2. Chitanţa /O.P. privind achitarea taxei de agreare;
3. Documente de înfiinţare:
- actul constitutiv(in cazul structurilor de psihologie);
- certificat de înregistrare cu anexe la Registrul Comerţului, cu
specificarea obiectului de activitate, în copie „conform cu originalul;
- certificatul de înregistrare la Colegiul Psihologilor din
România, cu anexa punctului de lucru, în copie „conform cu originalul”.
4. Dovada pentru detinerea spatiului, în copie “conform cu originalul”: contract de
vânzare-cumpărare, contract de închiriere, comodat, contract de donaţie
legalizat;
5. Schiţa de amplasare a cabinetului de psihologie;
6. Documente de personal:
- atestate de liberă practică, în copie „conform cu originalul”;
- contracte de individuale de muncă, în cazul psihologilor angajaţi, cu specificarea
timpului de lucru pentru care se încheie contractul, cu confirmare REVISAL, cu dată
certă, în copie„conform cu originalul”;
7. Programul de lucru al cabinetului de psihologie, asumat prin semnătură şi declaraţia pe
proprie răspundere pentru activitatea dedicată siguranţei transporturilor.
8. Dovada dreptului de proprietate pentru aparatura din dotare: calculator, imprimantă,
ansamblu pedalier, manete, teste şi probe minime psihologice obligatorii, precum şi
licenţele de utilizare aferente, respectiv contract de vânzare –cumpărare cu
factura/chitanţa /ordin de plată; contract de donaţie sau contract de sponsorizare
legalizate.
9. Adresa de e-mail de unde se vor efectua raportările examinărilor psihologice în
siguranţa transporturilor, nr. telefon şi nr. fax al unităţii psihologice solicitante.

NOTA

Documentele necesare în vederea agreării unităţilor psihologice în siguranţa


transporturilor vor fi însoţite de un opis, cu paginile numerotate. În cazul lipsei
opisului solicitat şi a sintagmei “conform cu originalul” pe actele din dosar,
documentaţia depusă va fi respinsă, în vederea completării acesteia, în maxim 5
zile, cu respectarea strictă a celor mai sus menţionate.

S-ar putea să vă placă și