Sunteți pe pagina 1din 3

• Relevanța proiectului:

Aplicatia se adreseaza celor 60 de elevi, inscrisi in cele 3 clase pentru domeniul Agricultura, profilul
Resurse natuale si protectia mediului, calificarea pofesionala Horticultor. Proiectul corespunde
obiectivelor domeniului si se adreseaza grupurilor tinta relevante: 8 elevi elevi din clasa a IX-a si clasa a
X-a, invatamant profesional, calificarea horticultor.
Pentru orele de instruire practica scoala are incheiate contracte cu angajatori, SC Cotnari S.A., S.C.
Multipriror S.R.L., si dezvolta si CDL.
Din descriere nu rezulta cu claritate care sunt aspectele din programa de instruire practica, pentru care
sunt necesare mobilitatile europene.
Singurul partener international este o organizatie intermediara, cu experienta in derularea de proiecte
europene. Nu sunt precizate suficiente detalii cu privire la experienta organizatiei si legaturile ei cu piata
muncii in calificarea avuta in vedere de prezentul proiect.
Sunt mentionate cateva dificultati cu care se confrunta scoala si cadrele didactice, dar nu este realizata
o analiza SWOT care sa identifice nevoi concrete ale elevilor/scolii.
Nevoia identificata de scoala, generic este de a „dezvolta si experiementa noi tehnici si tehnologii
practice de cultura a plantelor horticole„, insa aceasta nevoie nu ested ezvoltata mai concret in termeni
de competente, abilitati VET, care sa devina rezultate ale prezentei aplicatii.
Se vorbeste in obiective despre crearea unor medii inclusive la nivelul scolii, dar nu reiese cu claritate pe
parcursul aplicatiei cum va fi abordat acest aspect.
Planul de mobilitate europeana este sumar conturat.
Obiectivele propuse sunt partial corelate cu nevoi si sunt relevante in raport cu prioritatile programului,
insa lista de competente vizate prin stagiile propuse (sectiunea E pg14) nu contine competente technice
specifice calificarii de Horticultor. Competentele sunt importante si contribuie la o mai buna angajabilitate,
doar daca ele sunt insotite de competente tehnice, specifice domeniului si calificarii. Aceste competente
vor asigura relevanta proiectului pentru domeniul VET.
Sunt precizate rezultate ale invatarii, dar corelarea cu SPP sau cu CDL nu e clara. Nu putem vorbi de
corelarea rezultatelor invatarii elevilor cu nevoile, pentru ca acestea nu au fost clar identificate.
Rezultatele invatarii nu sunt prezentate utilizand criteriile cunostinte, abilitati, atitudini.
Nevoile scolii sunt reale, insa nu este precizat modul in care se intentionarea solutionarea problemelor
aferente, printr-un stagiu de instruire practica proiectat pentru 8 elevi.

• Implementarea proiectului:
Grupul tinta este alcatuit din 8 elevi, fara argumente pentru aceasta dimensionare a grupului tinta.
Se mentioneaza riscul de a nu fi posibila completarea locurilor disponibile cu elevii celor doua clase.
Sunt mentionate criterii de selectie a elevilor si profesorilor insotitori. Nu exista mentiuni cu privire la elevii
cu oportunitati reduse/medii inclusive, asa cum se afirma in obiective.
Nu este precizat modul de organizare prin care activitatile vor fi relevante deopotriva pentru elevii din
clasele IX si X, sau se va asigura un program diferentiat.
Raspunsurile de pa pagina 17, sunt necesar sa fie revizuite, si formulate cu un continut relevant pentru
intrebare. (raspunsuri de tipul YES/NO nu poate fi interpretat) .
Sectiunile G1, G2 si G3 sunt sumar completate, si nu asigura o pregatire acceptabila a mobilitatilor si a
participantilor.
Scrisoarea de intentie semnata cu partener, este un bun punct de plecare, insa este necesar sa fie
urmata de dezvoltarea celorlalte acorduri prin care sa fie stabilite detaliile stagiului.
Sectiunea H este necesars a iclude principalele activitati, pentru fiecare etapa a proiectului.
Masurile pentru o mobilitate de calitate sunt sumar prezentate. Rolul institutiei intermediare nu e
mentionat.
Elevii vor beneficia de pregatire pedagogica, lingvistica si culturala inainte de mobilitate.
Durata si numarul mobilitatilor sunt adecvate si corespund capacitatii de organizare a organizatiei
intermediare (singurul partener din proiect).
Descrierea activitatilor pe zile, este utila.
Programul activitatilor nu este definitivat, calendarul include numai mobilitatile (activitatile de pregatire,
diseminare, evaluare nu sunt incluse). Calendarul mobilitatilor este clar prezentat pentru fiecare zi a
stagiului.
Se vorbeste despre tutori desemnati de catre organizatia intermediara, dar aceasta nu are expertiza in
calificarile vizate de prezentul proiect. Sunt mentionate responsabilitati ale tutorelui, la modul general,
fara adaptare la specificul prezentului proiect.
Se recomanda corelarea acestor activitatil cu lista de competente care vor fi dobandite ( rezultate ale
invatarii), si descrierea acestora la sectiunea F1. Learning outcomes.
Distributia elevilor pe grupe, si corelarea activitatilor cu modulele diferite pentru clasa a IX-a si a X-a,
sunt necesar a fi completate.
Sunt mentionate documentul de mobilitate Europass, CV-ul european si pasaportul lingvistic european,
dar nu sunt oferite niciun fel de informatii cu privire la modalitatea concreta de utilizare a acestora.
Managementul proiectului nu este descris. Metodele de comunicare si colaborare includ doar email,
skype, facebook si telefon; nu se ofera detalii cu privire la colaborarea inainte de realizarea stagiului,
colaborarea din timpul realizarii mobilitatilor etc.
Monitorizarea este descrisa in linii mari, cu atributii ale profesorului insotitor si al tutorelui din partea
partenerului.
• Diseminarea proiectului:
Este precizat impactul asupra elevilor si scolii. Ar fi fost necesari indicatori pentru intelegerea amplitudinii
impactului asupra beneficiarilor.
La impact lipsesc din lista de competente si abilitati la nivelul elevilor tocmai cele specifice calificarii
acestora. Se recomanda revizuirea si completarea acestui aspect.
Impactul asupra organizatiei de primire este neconcludent prezentat. Impactul la nivel local, regional,
national este mult prea general formulat si neadaptat calificarilor vizate de prezentul proiect.
Pentru impactul asteptat la nivelul scolii, se recomanda precizarea legaturii dintre activitati, proiect si
efectele acestora.
Activitatile de diseminare sunt organizate conform unui plan concret (data, responsabil, obiective). Planul
contine preponderent activitati de informare si pierde din vedere activitatile de multiplicare care asigura
transferul real in practica scolii sau a altor institutii.Planul propus are cateva activitati care pot avea
impact (lectii deschise, activitati demonstrative).
Sunt perioade de cateva luni fara nicio activitate de diseminare (interna sau externa)
Se recomanda completarea planului de diseminare cu activitati in corelare directa si exlicita cu efectele
asteptate ale mobilitatilor si a proiectului.
Sectiunea de evaluare este insuficient dezvoltata. Sunt mentionate cateva activitati si instrumente de
evaluare a elevilor, fara focalizare pe rezultatele invatarii, si lipsesc indicatorii, reperele evaluarii pentru
participanti, pentru proiect.. Evaluarea generala a proiectului nu include activitati si instrumente
convingatoare.
Nu exista propunere pentru evaluarea obiectvielor.
Se recomanda revizuirea acestei sectiuni in corelare cu celelalte.
• Comentarii generale/ Sumar/ Recomandări:
(+)
Proiectul corespunde obiectivelor domeniului si se adreseaza grupurilor tinta relevante. Este prezentat
un calendar detaliat al fiecarei zile de mobilitate.
Aplicatia este dezvoltata pentru grupul tinta, elevi la scoala profesionala, eligibili pentru mobilitati VET.
Partenerul ales ales o buna expertiza si poate fi un sprijin consistent pentru dezvoltarea si implementarea
proiectului, mai ales pentru scoli cu mai putina experienta anterioara.
Activitatile definite pentru zilele stagiului, sunt in aparenta corelare cu continuturile VET, pentru calificarea
de horticultor.
Sectiunile de monitorizare si diseminare contin actiuni relevante pentru aceste etape (insuficiente si
incomplet dezvoltate)
(-) Aplicatia trateaza sumar majoritatea sectiunilor aplicatiei. Astfel, in ceea ce priveste relevanta,
proiectul nu aduce argumente convingatoare cu privire la adresarea prioritatilor orizontale, nu identifica
nevoile reale ale elevilor si scolii care stau la baza proiectului printr-o analiza SWOT completa, nu
identifica rezultatele invatarii in relatie directa cu SPP pentru calificarea avuta in vedere, nu reuseste sa
explice cum acestea vor fi recunoscute si transferate la intoarcerea in Romania.
De asemenea, aplicatia nu ofera un cadru clar cu privire la designul si implementarea proiectului, accentul
fiind pus pe mobilitati si mai putin pe celelate etape ale proiectului.
Masurile pentru organizarea mobilitatilor sunt vag conturate, sunt mentionate sumar cateva activitati de
pregatire a participantilor pentru mobilitate si modalitati de selectie a elevilor pentru mobilitate. Aplicatia
nu explica in mod conviongator cum va fi realizat managementul proiectului, colaborarea cu organizatia
intermediara pentru realizarea mobilitatii, pentru monitorizare si evaluare.
Impactul proiectului este scazut, activitatile de evaluare a proiectului in ansamblu lipsesc, din planul de
diseminare lipsesc activitatile de multiplicare pentru transferul real in practica.
Se recomanda
- Completarea detaliilor privind partenerul cu sprijinul concret pe care il va oferi, pentru fiecare
etapa de implementare, inclusiv completarea acordurilor pentru proiect.
- Se recomanda definirea setului de competente VET vizate prin stagiile de practica, care in fond
justifica organizarea mobilitatilor. La acestea se adauga competentrele transocupationale, dar care se
dezvolta prin activitati specifice calificarii. Este necesars a se acorde atentie corelarii dintre nevoi –
competente vizate, rezultate ale invatarii – activitatile zilnice – obiective si impact.
- Este necesara revizuirea intregii aplicatii, completarea fiecarei sectiuni, cu detalii cat mai specifice
si concrete, asigurand tototata coerenta dintre sectiuni.

S-ar putea să vă placă și