Sunteți pe pagina 1din 1

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE

în anul universitar 2018/2019 la Academia Tehnică Militară


- modificat în baza OZU nr. 227 din 21.11.2012 -
- validat de Senatul universitar în şedinţa din 26.04.2018-
Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Oct.
Luni
Nr. săpt. 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
L 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Data V 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4
ANUL I, 3 1 22 7 19 9 18 26 6 3 15 18 24 8 27 26 14 1
M CURSURI V C S-1 V CURSURI C S-2 S-2 Pr M V S-3 V
P P
seria 4 12 2 2 3 1 10 4 2 1 2 3 4 3 2
2018-2022 28 21 6 18 8 17 25 5 31 14 17 21 5 26 23 13 30
ANUL II, 1 22 7 19 9 18 26 6 3 15 18 24 8 27 26 14 1
CURSURI V C S-1 V CURSURI C S-2 S-2 Pr M V S-3 V
P P
seria 12 2 2 3 1 10 4 2 1 2 3 4 3 2
2017-2021 21 6 18 8 17 25 5 31 14 17 21 5 26 23 13 30
ANUL III, 1 22 7 19 9 18 26 6 3 15 18 24 8 3 26 14 1
CURSURI V C S-1 V CURSURI C S-2 S-2 Pr M V S-3 V
P P
seria 12 2 2 3 1 10 4 2 1 2 4 3 3 2
2016-2020 21 6 18 8 17 25 5 31 14 17 21 5 2 23 13 30
ANUL IV, 1 22 7 19 9 18 26 6 27 10 15 18 8 22 29
CURSURI V C S-1 V CURSURI S-2 SU EPD EPD ED A CO
P P
seria 12 2 2 3 1 10 3 2 1 3 2 1
2015-2019 21 6 18 8 17 25 5 24 7 14 17 5 19 26
Masterate: 1 22 7 21 4 25 4 26 6 10 15 18 22 15 26
CURSURI V C Cc S-1 V CURSURI CURSURI Cc Cc S-2 V S-3
P P
E111 MS, E121 MS, C211 MS 12 2 2 2 3 1 8 6 1 1 3 6 3
(semestrul 1 şi 2) 21 6 18 1 22 1 25 5 7 14 17 21 12 23 13
Masterate: 4 26 6 10 15 18 22 15 26
CURSURI CURSURI Cc Cc S-2 V S-3
P P
A111MS, B211MS, B311MS 8 6 1 1 3 6 3
(semestrul 1) 25 5 7 14 17 21 12 23 13
Masterate: 1 22 7 21 4 25 4
CURSURI V C Cc S-1 DD D
E122 MS 12 2 2 2 3 1 1

(semestrul 3) 21 6 18 1 22 8
Masterate: 1 22 7 21 4 25 4 26 6 10 15 18 22 15 22
A112MS, B212MS B312MS CURSURI V C Cc S-1 V CURSURI CURSURI Cc Cc S-2 DD D
P P
C212MS 12 2 2 2 3 1 8 6 1 1 3 1 1
(semestrele 2 şi 3) 21 6 18 1 22 1 25 5 7 14 17 21 12 19 26
Masterate: 1 22 7 21 4 25 4 26 6 10
CURSURI V C Cc S-1 V Cc Cc D
P
E112MS 12 2 2 2 3 1 8 6 1
(semestrele 3 şi 4) 21 6 18 1 22 1 25 5 7 14
Studii universitare 1 23 7 22 4 25 4 26 15 18

CURSURI V C Cc V S-1 Cc P Cc P Cc
de doctorat 12 2 2 2 1 Întocmire și susținere
3 Întocmire și susținere Întocmire și susținere
anul I 22 6 18
1 22 1 referat nr.1 25 5 referat nr.1 17 referat nr.1 26
Studii universitare 1 23 7 25 4 26 15 18
Cc V Cc V Cc Cc Cc
P P
de doctorat Întocmire și susținere 2 Întocmire și susținere 1 Întocmire și susținere Întocmire și susținere Întocmire și susținere
anul II referat nr.2 22 6 referat nr.2 22 1 referat nr.3 25 5 referat nr.3 17 referat nr.3 26

Studii universitare 1 23 8 24 4 26 15 18
Cc V Cc V Cc Cc Cc
P P
de doctorat Elaborare teză doctorat 2 Elaborare teză doctorat 1 Elaborare teză doctorat Elaborare teză Elaborare teză doctorat

anul II 22 7 23 4 25 5 17 26
OBSERVAŢII: Sărbători legale: 25.10.2018; 30.11.2018; 01.12.2018; 24.01.2019- Ziua unirii; 26-30.04.2019-Paște; 01.05.2019; 17.06.2019-Rusalii; 01 iunie 2019 - Ziua copilului
Deschiderea anului universitar: 01.10.2018, ora 09.00; LEGENDĂ: EPD - practică de elaborare proiect de diplomă şi pregătirea examenului de diplomă;
Predarea proiectului de diplomă 05.07.2019; ED - examen de diplomă şi repartiţie;
Festivitatea de absolvire şi de înaintare în grad: 26.07.2019; A - antrenamente, Festivitatea de absolvire şi înaintare în grad
Sesiunea de restanţe anul IV: 10-14.06.2019 DD - definitivare disertaţie masterat;
Sesiunea de restanţe grupa E-112MS:27.05-31.05.2019; S-1 - sesiunea întâi de examene; S-2 - sesiunea a doua de examene;
Sesiunea de restanţe anul II master (mai puțin grupa E 112MS): se suprapune cu săptămâna de definitivare disertaţie masterat; S-3 - sesiunea a treia de examene; Pr - practică;
Convocarea metodică şi de specialitate a personalului didactic: 23, 24, 25.09.2019; SU - practică de specialitate - stagiu la unităţi;
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor – CERC 2018: 26-28.06.2019; CO - concediu de odihnă; V - vacanţă;
Convocarea de comandament şi stat major: 25.06 - 27.06.2019; P - permisie de Paşti şi Rusalii M - module de pregătire militară;
Studenţii din anii I - IV de studii admişi pe locurile cu taxă de studii nu parcurg MPM Cc - practică de cercetare ştiinţifică

1 din 1