Sunteți pe pagina 1din 29

Testarea si evaluarea paginilor web: Suport de curs

Tehnici și Norme

a. Planul general de implementare

După ce o organizație decide să-și accesibilizeze site-ul propriu, este important să realizeze un plan pentru
punerea în aplicare a conceptelor de accesibilitate. În continuare veți primi informații și recomandări
referitoare la procesul de planificare, urmate de pagini cu resurse suplimentare. Planurile de punere în
aplicare efectivă, precum și ordinea pașilor, poate să difere de la o organizație la alta.

Stabilirea responsabilităților
 Stabiliți o echipă de coordonare, și un plan de comunicare.
 Implicați reprezentanți de la departamente care sunt implicate direct în realizarea conținutului ce
trebuie accesibilizat, cum ar fi cele de marketing, dezvoltare web, suport tehnic etc.
 În cadrul organizațiilor descentralizate, trebuie incluși reprezentanți din toate regiunile.
 Desemnați un membru al echipei, responsabil cu tehnicile de accesibilizare.
 Numiți un purtător de cuvânt, în cadrul organizației, pentru accesibilitatea web.

Conduita de evaluare inițială


 Aflați dacă organizația este supusă unor cerințe externe, în ceea ce privește accesibilitatea web.
 Verificați cerințele la începutul procesului, în special pentru site-urile guvernamentale și
comerciale.
 Realizați o evaluare inițială a site-ului organizației, folosind metoda adunării de opinii inițiale.
 Realizați o scurtă trecere în revistă a site-ului. Acest lucru vă poate oferi informații despre ce
probleme există și cât de importante sunt.
 Evaluarea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea realizării de conținut accesibil online
prin realizarea unui sondaj sau interviuri în cadrul organizației.
 În cadrul organizațiilor mari, trebuie discutat direct, față în față, cu membrii departamentelor
implicate în procesul de realizare de conținut accesibil.
 Evaluarea experienței echipei de programatori web cu privire la realizarea de conținut accesibil.
 Evaluarea programelor folosite de către echipa de programare pentru realizarea site-urilor.
 Estimarea resurselor necesare pentru a răspunde nevoilor identificate în evaluarea inițială.
 Includeți ca sarcini, înlocuirea programelor, educarea personalului și monitorizarea site-ului.
Dezvoltarea unei politici organizaționale
 Aflați dacă organizația are reguli deja stabilite asupra tehnologiilor folosite pe site.
 În cadrul organizațiilor mari, rețineți faptul că unele departamente pot avea în curs de dezvoltare
o politică generală pentru gestionarea site-ului, și dacă e cazul, aflați ce s-a stabilit deja.
 Stabiliți o politică organizațională privind accesibilitatea web.
 Abordați probleme cum ar fi nivelul de conformitate, audiența preconizată a site-ului, utilizarea
unor tehnologii sau resurse cu drepturi de autor (contra cost) etc.
 Politica de organizare ar trebui să reflecte, cel puțin, cerințele minime de accesibilitate cerute de
către politicile guvernamentale ale țării dar de preferință pe cele recunoscute la nivel
internațional ca și recomandări de accesibilitate web - World Wide Web Consortium (W3C).
 Pentru organizațiile care au o politică generală pentru website, trebuie integrată și o secțiune de
accesibilitate în regulile existente.
 Atât o declarație de angajament, cât și o punere în aplicare a conținutului acesteia, poate fi utilă,
în special în cadrul organizațiilor mari.
 Trebuie ținut cont de faptul că planul de realizare a unui site accesibil cât și responsabilitățile celor
implicați se modifică în timp.
 De fiecare data când se fac modificări în politica de organizare, acestea trebuie anunțate tuturor
celor implicați.
 Distribuirea materialelor cu privire la noua politică, inclusiv discuții și rezumate, comunicate de
presă și note interne, trebuie realizate de fiecare dată.
 Organizați evenimente de evidențiere a importanței politicii de accesibilitate, cum ar fi, de
exemplu, o zi de promovare a accesibilității.
 În cadrul companiilor mari e posibil să fie necesară realizarea unor prezentări extinse.

Alegerea programelor de editare


 Alegerea programelor de editare trebuie să țină cont de numărul standardelor de accesibilitate
pe care acestea le implementează.
 Alegeți programe care măcar să nu împiedice realizarea unor site-uri accesibile (de exemplu,
software care nu ignoră sau chiar suprascrie cod care corespunde standardelor de accesibilitate).
 Dacă programul curent de editare nu oferă facilități pentru realizarea unor site-uri accesibile,
adresați-vă companiei producătoare pentru a achiziționa o versiune mai nouă sau orientați-vă
către alt producător.
 Dacă nu sunteți în poziția de a face o alegere legată de programul utilizat, oferiți îndrumare și
explicați persoanelor care se ocupă de achiziții, ce funcții sunt necesare și ce standarde de
accesibilitate trebuie să îndeplinească un astfel de program folosit la realizarea site-urilor web.
 Instalați programul utilizând configurațiile recomandate pentru producția de conținut accesibil.
 Alegeți programe ce evaluează și repară codul care nu întrunește standardele de accesibilitate.
 O pagină web, cu resurse de evaluare poate fi utilă în cadrul organizațiilor descentralizate.
 Elaborați un proces de editare a paginilor, astfel încât să se evite orice problemă de codare.

2
Instruirea
 Planul trebuie să includă o serie de opțiuni de formare pentru a satisface nevoile persoanelor cu
diferite roluri în organizație.
 Trebuie realizate sesiuni de training pentru webmasteri și dezvoltatorii de conținut web.
 Este necesară elaborarea unui website cu informații despre accesibilitate și resurse pentru nevoile
interne și externe.
 Dacă formarea internă nu este posibilă, trebuie realizate documente pentru auto-educare.
 Pentru firmele de web design, formarea personalului ar trebui să includă un modul în care să
prezinte un caz legat de accesibilitatea web, precum și formare tehnică aferentă.
 Trebuie oferite oportunități de formare repetată pentru a face față schimbărilor de personal și
responsabilități.

Dezvoltarea unui site web accesibil


 Asigurați accesibilității o prioritate pe tot parcursul procesului de dezvoltare.
 Pentru site-urile existente, efectuați modificările necesare și revizuirea acestora.
 Verificați accesibilitatea în etapele cheie.
 Oferiți echipei de dezvoltare instrumentele necesare pentru a asigura accesibilitatea.
 Ocupați-vă cu elaborarea listelor de verificare a accesibilității, aplicabile pentru fiecare zonă de
dezvoltare, cum ar fi o listă de verificare pentru web design, ușurința în utilizare, dezvoltarea de
conținut, programare etc.
 Trebuie să dezvoltați și să distribuiți șabloane ușor de utilizat pentru programul de editare al
organizației.
 Oferiți acces la un grup de instrumente de evaluare și de validare.

Promovarea conștientizării la nivel organizațional


 Încorporați politica de accesibilitate a organizației dvs. în documentele-cheie, după caz.
 Actualizați în mod regulat politica organizației dvs. privind accesibilitatea web.
 Stabiliți discuții pentru a ajuta schimbul de experiența și cunoștințe între dezvoltatorii web.
 Organizați evenimente legate de accesibilitate oferind experți interni și/sau invitați, cunoscători
ai conceptelor de accesibilitate.
 Furnizați actualizări și rezumate pentru tot personalul, cu privire la progresul organizației în
procesul de implementare a standardelor de accesibilitate online.

3
Monitorizarea accesibilității site-ului
 Specificați procesul de evaluare care urmează să fie utilizat pentru a implementa un site web
accesibil, precum și asigurarea calității procesului.
 Este necesar să se efectueze o monitorizare continuă a site-ului organizației.
 Dacă folosiți logo-uri de accesibilitate, monitorizarea ar trebui să includă verificarea utilizării sale.
 Organizațiile descentralizate ar putea avea nevoie de un tip de responsabilitate centralizată.
 E recomandabilă elaborarea unor mecanisme de feedback pentru utilizatori atât din interiorul cât
și din exteriorul organizației.
 Rezultatele provenite din feedback-ul referitor la accesibilitate trebuie pus la dispoziția membrilor
echipei responsabile cu implementarea proiectului de accesibilizare.
 Trebuie revizuite periodic toate aspectele legate de planul de punere în aplicare.

b. Îmbunătățirea site-urilor existente

Cele mai multe organizații au deja un site web, și cele mai multe dintre aceste site-uri au fost elaborate
fără a tine seama de accesibilitate. Astfel, cele mai multe site-uri au bariere de accesibilitate care fac
dificilă sau chiar imposibilă utilizarea lor de către persoane cu dizabilități. Unele site-uri au o serie de
obstacole importante, altele au doar câteva obstacole minore. Site-urile conforme cu standardele web,
cum ar fi XHTML și CSS au de obicei mai puține bariere.

În timp ce punerea în aplicare a accesibilității pe un site existent poate părea copleșitoare la început, există
abordări pentru a face procesul mai eficient. În continuare vom vedea cum se fac corecturi ale
problemelor de accesibilitate sau post-echiparea unui site pentru îmbunătățirea accesibilității. Veți fi
informați în legătură cu:

 Noțiunile de bază privind înțelegerea problemelor, comunicarea și angajamentul dvs. pentru a


îmbunătăți accesibilitatea propriului site web.

 Dezvoltarea unui plan de post-echipare prin identificarea barierelor de accesibilitate și


prioritizarea reparațiilor.

 Repararea barierelor de accesibilitate pe site-ul dvs. în mod eficient.

 Pașii de urmat după post-echiparea inițială.

4
Stabilirea obiectivului
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines – Ghidul de realizare a unor pagini web accesibile) reprezintă
o listă de cerințe care trebuie îndeplinite pentru a face un site accesibil. Există mai multe versiuni ale
acestei liste. În funcție de câte cerințe din listă sunt îndeplinite, se oferă o notă site-ului (de forma A, AA
sau AAA).

Multe organizații utilizează WCAG ca obiectiv pentru accesibilitate. De exemplu, o organizație decide să
se conformeze cerințelor de nivel WCAG 2.0A și să obțină astfel calificativul AA.

Motivațiile și presiunile pentru proiectul dvs. de post-echipare vor influenta probabil obiectivul de
compatibilitate pe care vi-l veți propune. De exemplu, dacă clienții v-au semnalat o barieră de
accesibilitate care îi împiedică să utilizeze site-ul dvs., veți dori probabil ca acest aspect să devină o
prioritate. Dacă credeți că site-ul trebuie să îndeplinească un anumit nivel de accesibilitate standard,
atunci orice site intern (intranet) va trebuie să obțină cel puțin același nivel.

În unele situații de post-echipare, organizațiile definesc un obiectiv pe mai multe niveluri, cu date diferite
pentru niveluri diferite. De exemplu, vor să se conformeze cerințelor WCAG 2.0, ca și criteriu de reușită,
cu paginile cele mai importante ale site-ului, în următoarele două luni, și să obțină calificativul AA pentru
toate paginile, în decurs de nouă luni.

Dezvoltarea unei politici de accesibilitate este o modalitate bună de a clarifica și de a comunica clar un
obiectiv. Rețineți că un proces de dezvoltare și adoptare a unor politici organizaționale poate dura destul
de mult însă pentru retehnologizare nu trebuie să așteptați o astfel de politică oficială. Etapele din
secțiunea de mai jos oferă link-uri la informații privind cerințele legale și politicile organizaționale.

Comunicarea stadiului în care se află proiectul de reabilitate al site-ului


Odată ce ați stabilit că nu doriți să mai existe bariere de accesibilitate pe site-ul dvs. anunțând că
standardele de accesibilitate se află în curs de implementare, comunicați acest lucru utilizatorilor dvs.
printr-o declarație de accesibilitate. O declarație de accesibilitate poate include:

O descriere scurtă și la obiect a barierelor de accesibilitate majore existente pe site-ul dvs., astfel încât
utilizatorii cu handicap să știe la ce să se aștepte.

O declarație de angajament pentru a rezolva barierele de accesibilitate menționate.

Asigurați-vă că link-urile către declarația de accesibilitate, este ușor de găsit, de exemplu, că au fost puse
pe prima pagină. În cazul în care unele pârți ale site-ului dvs. sunt inaccesibile, oferiți utilizatorilor
modalități alternative de a obține informațiile existente în acele părți sau căi de a interacționa cu ei și în
alte forme, de exemplu, prin numere de telefon și/sau adrese de corespondență poștală sau electronică.

5
c. Implicarea utilizatorilor în proiecte

Implicarea utilizatorilor (mai ales a celor cu dizabilități) încă de la începutul proiectelor vă ajută să
înțelegeți problemele de accesibilitate, cum ar fi, modul în care oamenii cu dizabilități și persoanele în
vârstă, utilizează mediul online cu uneltele de adaptare și tehnologiile de asistenta specifice. Implicarea
imediată a utilizatorilor cu dizabilități, vă ajută să puneți în aplicare soluții mai eficiente de accesibilitate.
De asemenea, perspectiva dvs. se extinde astfel într-un mod care vă poate conduce la descoperirea unor
noi modalități de gândire a produsului dumneavoastră. Acest fapt va face site-ul să funcționeze mai bine
și să se adreseze unui număr mai mare de utilizatori inclusiv celor cu anumite dizabilități.

În etapa de dezvoltare din cadrul proiectului vostru, e posibil să lucrați cu:


 Site-uri și aplicații web
 Browsere, playere media, și tehnologii de asistență
 Instrumente de editare cum ar fi sistemele de management al conținutului (CMS), software
pentru blog, și editoare WYSIWYG (What You See Is What You Get)
 Standarde de accesibilitate și reguli interne ale organizațiilor
 Tehnologii web și specificații tehnice, cum ar fi HTML

Accesibilitate și o utilizare mai facilă pentru toți


Când dezvoltatorii înțeleg problemele de accesibilitate, aceștia pot pune în aplicare soluții mai eficiente
de accesibilitate, de exemplu, site-ul lor va funcționa mai bine și va fi mai ușor de utilizat pentru
persoanele cu handicap, utilizatori în vârstă, și alte grupuri țintă. Realizarea de site-uri și instrumente web
mai ușor de utilizat de către persoanele cu o serie de dizabilități, îmbunătățește utilizarea generală a
site-ului pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele fără dizabilități. Se poate spune că implicarea
utilizatorilor cu dizabilități în proiectul de dezvoltare vă oferă o îmbunătățire a site-ului în mod gratuit. Nu
numai utilizatorii finali beneficiază de așa ceva, ci de asemenea, pârțile interesate. De exemplu, atunci
când site-urile sunt mai intens vizitate, și afacerile din spate înregistrează o creștere deci și veniturile.

Dezvoltare mai eficientă


Includerea utilizatorilor în procesul de dezvoltare vă ajută să dezvoltați mai eficient unelte accesibile, care
funcționează mai bine pentru toți utilizatorii în situații reale, obținându-se astfel maximizarea rentabilității
investiției (ROI) în accesibilitate. Înțelegând modul în care oamenii utilizează web-ul și, în mod special,
produsul dvs., puteți:

 Dezvolta soluții de accesibilitate mai rapid.


 Lua decizii informate, în diferite situații, pentru a evita irosirea de timp ghicind soluții.
 Scădea șansa de a trebui să reveniți asupra unor soluții adoptate în grabă.
 Evita realizarea de compromisuri mai târziu datorate întârzierii în a aborda subiectul accesibilității.
 Avea o perspectivă mai bună asupra standardelor de accesibilitate, orientărilor, și altor cerințe
(care ar putea fii necesare acum sau mai târziu, de exemplu, dacă vindeți site-ul dvs. guvernului).

De toate acestea beneficiază dezvoltatorii, managerii de proiect, și alte părți interesate.

6
Motivație
Atunci când designerii și dezvoltatorii vad că oamenii cu dizabilități folosesc produsele lor, ei devin foarte
motivați de o nouă înțelegere a accesibilității. Mai degrabă decât a vedea accesibilitatea doar ca o opțiune
care trebuie bifată pe o listă, experiența din viața reală prezintă latura umană a accesibilității. Designerii
și dezvoltatorii obțin o altă înțelegere a impactului muncii lor în viața de zi cu zi a unei întregi populații.

Atunci când managerii și investitorii, împărtășesc experiențele lor în legătură cu persoanele cu dizabilități,
experiența dobândită din interacțiunea produselor lor cu persoanele cu handicap, de multe ori ajută la
obținerea resurselor pentru a aborda accesibilitatea în mod corect.

Includerea utilizatorilor cu dizabilități pentru a înțelege mai bine problemele


Ajută ca persoanele implicate în accesibilizare să:

 Afle noțiunile de bază despre modul în care oamenii cu dizabilități utilizează web-ul, prin citirea
resurselor online și „vizionarea” clipurilor video (transcript-urilor).
 Descopere faptul că persoanele cu handicap au la rândul lor diverse particularități.
 Învețe încă de la început despre problemele generale legate de ceea ce dezvoltă, de exemplu,
site-uri web, unelte web, standarde, sau alte produse.
 Cereți oamenilor să vă arate site-uri sau produse care funcționează bine pentru ei. Apoi, cereți-le
să vă arate problemele de care se lovesc în alte produsele ne accesibilizate corespunzător. Puneți
o mulțime de întrebări pentru a înțelege în profunzime problemele de accesibilitate.

Includerea utilizatorilor cu dizabilități în procesul de dezvoltare


De exemplu, pentru site-uri web, aplicații web, și instrumente de dezvoltare web:

 Când doriți să implementați un anumit design, cum ar fi extinderea/restrângerea zonei de


navigare, găsiți alte produse care există deja și discutați, cu utilizatorii vizați, despre cum ar fi mai
bine pentru ei să arate și să funcționeze acel lucru.

 De-a lungul procesului de design și dezvoltare, solicită utilizatorilor cu dizabilități să revizuiască


elementele pe care le testezi. Dați-le anumite sarcini pentru a le finaliza și a observa, astfel, modul
în care diferite aspecte de concepere și programare ar putea fi îmbunătățite. Puneți o mulțime de
întrebări acestor utilizatori pentru a fi siguri că puteți privi web-ul din perspective lor.

Luați în considerare, cu atenție, toate părerile


Atenție! Luați în considerare toate de părerile și evitați să considerați că părerea unei anumite persoane
cu dizabilități se aplică tuturor persoanelor cu handicap. O persoană cu handicap nu știe în mod necesar
cum interacționează cu web-ul alte persoane având același handicap și nici nu cunosc suficient de bine
alte persoane cu dizabilități, pentru a oferi o îndrumare universal valabilă în probleme de accesibilitate.
Acceptarea părerilor mai multor persoane ajută cu realizarea unui design accesibil pentru mai multe
persoane în același timp.

7
Lucrul cu utilizatorii
Urmați practicile uzuale pentru a lucra cu oamenii, atât informal, cât și formal:
 Dezvoltați relații adecvate cu utilizatori. De exemplu, petrecerea timpului vorbind informal la
masa de prânz vă poate ajuta să lucrați împreună mult mai confortabil.
 Asigurați-vă de existența unui consimțământ și păstrați o conduită etică în implementarea
proiectelor. De exemplu, participanții la studii ar trebui să știe că sunt liberi să se oprească oricând.
 Tratați persoanele cu dizabilități și utilizatorii în vârstă, cu același respect cu care ia-ți trata pe
oricare alți utilizatori. De exemplu, respectați-le timpul și oferiți-le o compensare corectă.

d. Alegerea și folosirea uneltelor de evaluare

Unii dezvoltatori îmbunătățesc suportul pentru accesibilitate în instrumentele lor de editare, în plus,
există programe care pot completa instrumentele de editare existente. În continuare veți afla informații
ce pot ajuta, la găsirea unor programe de editare și/sau de corectare, care facilitează realizarea unor
produse care se conformează cerințelor de accesibilitate curente, precum și la evitarea instrumentelor de
editare care nu o fac. Obținerea acestor informații presupune verificarea programelor de editare, în ceea
ce privește conformitatea lor cu standardele W3C, privind accesibilitatea uneltelor de editare web,
standard numit ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines). ATAG se ocupă cu toate tipurile de
instrumente de creație, inclusiv sistemele de management al conținutului, în engleză Content
Management System (CMS), unelte tip What You See Is What You Get WYSIWYG ("ceea ce vezi este foarte
apropiat de ceea ce obții ca produs final"), instrumente “salvați-ca-HTML”, instrumente de conversie, cum
ar fi procesoare de texte, programe de generare baze de date, instrumente de gestionare a site-ului etc.
ATAG vine cu un set de tehnici pentru a ajuta dezvoltatorii de software cu punerea în aplicare standardelor
în produsele lor. ATAG explică dezvoltatorilor de instrumente de editare cum să realizeze produsele astfel
încât să:
 sprijine practicile accesibilizante de editare;
 genereze cod HTML conform standardului;
 sprijine crearea de conținut accesibil;
 ofere modalități de verificare și corectare a conținutului inaccesibil;
 integreze conceptele de accesibilitate în aspectul general al produsului;
 promoveze accesibilitatea în opțiunile de ”ajutor” (help) ale acestora și în documentație;
 se asigure că instrumentul lor este disponibil și persoanelor cu dizabilități;

Evaluarea programelor utilizate în prezent de către o organizație


Instrumentele de editare de conținut folosite în prezent sprijină dezvoltarea sau împiedică producerea de
site-uri accesibile? Asigurați-vă că în linii mari se iau în considerare CMS și WYSIWYG, programele de
editare cod HTML, instrumente de conversie, cum ar fi procesoare de text sau software-ul de prezentare
având butoane "Salvare ca HTML", aplicații care generează paginile web pornind de la structura unor baze
de date, editoare de imagini, editoare multimedia, instrumente de gestionare a site-ului, etc.
Instrumentele de editare de conținut din prezent schimbă sau elimină informațiile de accesibilitate (de
exemplu, text alternativ pentru imagini), care au fost adăugate de către alte instrumente sau manual?

Pentru instrumentele de editare care nu oferă suport pentru crearea de conținut accesibil, există
plugin-uri sau alte programe care pot fi folosite cu aceste produse pentru a sprijini mai bine realizarea de
site-uri accesibile?

8
Alegerea unui software nou sau de înlocuire
 Care dintre aplicații are o compatibilitate mai mare cu ATAG?
 Ce aplicații rezolvă problemele de accesibilitate pe care aplicația curentă nu le rezolvă?
 Ce software are ca și parte din direcția de dezvoltare ideea de a include cât mai multe concepte
de accesibilitate?

Revizuirea practicilor de achiziții publice în ceea ce privește software-ul


 Regulile de achiziții din cadrul organizației încurajează achiziționarea de aplicații avansate cu
suport pentru mai multă accesibilitate?
 Dacă organizația are putere mare de cumpărare, există o variantă în care poate notifica furnizorii
săi de faptul că dorește să achiziționeze doar produse conforme cu ATAG, pentru ca aceștia să fie
conștienți de cererea de astfel de produse?

Ce trebuie să aflați despre soluțiile software, de la producătorii lor


 Produsul este conform cu standardul ATAG ?
 Dacă nu, atunci când plănuiesc să lanseze o versiune care este compatibilă?
 Poate furnizorul să demonstreze că există o implementare a ATAG în produsul lor?
 Există plug-in-uri care pot fi utilizate cu produsul lor în mod mai eficient pentru a sprijini crearea
de site-uri accesibile?
 Ce caracteristici a adăugat dezvoltatorul aplicației la produsul lor pentru a sprijini cerințele de
accesibilitate web? (În țările în care există cerințe guvernamentale pentru accesibilitate web).
 Există o persoană de contact în cadrul companiei capabilă să furnizeze mai multe informații cu
privire la accesibilitatea produselor?

Soluții pentru a evita limitările uneltelor de editare existente


Până când programele de editare se vor conforma 100% cu ATAG, este util să existe strategii de evitare
limitărilor programelor existente. Printre pașii pentru dezvoltarea de astfel de strategii se numără:

 familiarizarea cu conceptele generale (la nivel de indicații, nu neapărat probleme specifice), ale
ATAG și a conceptelor de accesibilitate web - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
 identificarea limitărilor cele mai importante în programele de editare folosite în interiorul unei
organizații (observând problemele des întâlnite, luând act de părerile utilizatorilor curenți cu
privire asupra conceptelor de accesibilitate implementate în aplicație, identificarea existenței
anumitor funcții necesare editării de conținut accesibil.
 găsirea programelor ce pot fi utilizate împreună cu programul de editare, pentru a corecta erorile
de cod generat.
 realizarea unei liste de verificare pentru corectarea problemelor de accesibilitate generate de
aceste programe.

9
Exemple de soluții pentru rezolvarea limitărilor programelor de editare actuale

În cazul în care șabloanele oferite cu un program de creare nu sunt conforme cu WCAG [ATAG 1.0
Checkpoint 1.4], dezvoltați șabloane conform ATAG, adaptate nevoilor organizației dvs. și distribuiți-le în
toată organizația.

Dacă un instrument de editare nu creează cod HTML valid [ATAG 1.0 Checkpoint 2.2] în conformitate cu
“Document Type Definition” (DTD), acesta trebuie utilizat în combinație cu un program de curățare a
codului, cum ar fi HTML Tidy.

Dacă un instrument de editare multimedia nu acceptă crearea de transcript-uri pentru conținutul audio
[ATAG 1.0 Checkpoint 1.1], se va utiliza împreună un editor de transcript-uri, cum ar fi Magpie.

Pentru sisteme de dictare gândite în special pentru realizarea de conținut destinat tipăririi (de exemplu,
Acrobat, PageMaker, Quark Express), instrumente bogate în elemente multimedia (Director, Flash,
ToolBook), programe de procesare de text (Word, Word Perfect), prezentări (PowerPoint, Freelance,
Visio), accesați materialul sursă dacă este posibil și creați o versiune HTML sau XHTML accesibilă, încă de
la sursă. Alternativ realizați un fișier folosind un program de conversie, dacă este disponibil, apoi verificați
exactitatea conversiei. O altă variantă ar fi să reelaborați materialele într-un format accesibil cunoscut
apoi să puneți formatul accesibil pe site-ul dvs. [ATAG 1.0 Checkpoint 2.1].

Dacă un instrument de editare cod este folosit pentru a îmbunătăți un site și nu alertează programatorul
asupra faptului că lipsește textul alternativ pentru poze [ATAG 1.0 Checkpoint 3.1], folosiți un program
de accesibilitate post-echipare care face acest lucru și oferă, în plus, și o metodă de rezolvare.

Dacă un instrument de creare cod nu adaugă o declarație DTD (necesară pentru validarea HTML, precum
și pentru a realiza cod conform standardelor HTML, XHTML, etc.) [ATAG 1.0 Checkpoint 2,2] , căutați un
program care adaugă aceste informații sau oferă posibilitatea de a le adăuga manual.

Dacă un instrument de creare cod nu are suport pentru Cascading Style Sheets (CSS) [ATAG 1.0
Checkpoint 3.2 & 1.0 ATAG Checkpoint 4.5], trebuie căutat un alt program care să fie utilizat în paralel,
pentru editarea CSS.

Dacă un program de creare cod nu afișează o versiune liniară a tabelelor [ATAG 1.0 Checkpoint 3.2], se
utilizează împreună cu Lynx sau Lynx-me , sau cu un alt browser text respectiv cu un emulator de browser
text.

Dacă un instrument de creare cod nu păstrează toate informațiile de accesibilitate în timpul editării
(conversiei) [ATAG-1.0 Checkpoint 1.2], fie editați de mână și salvați direct peste fișierul sursă, fie obțineți
un nou instrument de editare.

Dacă un instrument de editare generează automat alternative echivalente [ATAG 1.0 Checkpoint 1.3], de
exemplu, prin adăugarea unor nume de fișier ca text alternativ, dezactivați această funcție, sau verificați
și corectați manual tot textul alternativ.

10
Exerciții
 Ce înseamnă armonizarea standardelor? Ce domenii adresează?
 De ce este importantă armonizarea standardelor?
 Care sunt consecințele armonizării standardelor specifice pentru Organizații?
 Care sunt responsabilitățile de stabilit pentru a implementa normele de accesibilitate?
 Ce presupune dezvoltarea unei politici organizaționale pentru accesibilitate?
 Ce trebuie să conțină instruirea oamenilor implicați în procesul de accesibilizare?
 Descrieți 5 acțiuni care trebuie realizate pentru a monitoriza accesibilitatea unui site.
 Care sunt pașii care trebuie urmați pentru a îmbunătăți site-urile existente?
 Ce presupune stabilirea unui obiectiv de accesibilitate?
 Ce presupune prelucrarea unui site existent, pentru a-l face mai accesibil?
 Cu ce pot să contribuie utilizatorii și părerile altor persoane, neimplicate în mod direct, în procesul
de dezvoltare?
 Care sunt criteriile pentru alegerea unor unelte de dezvoltare?
 Dați 5 exemple de adaptare la limitările programelor de editare actuale.

11
Pasul nr. 1 – Evaluarea accesibilității
Acest pas presupune:

 Analiza inițială a proiectului.


 Selectarea grupului țintă.
 Evaluarea conform standardelor.
 Determinarea domeniului de aplicare al evaluării.
 Utilizarea instrumentelor de evaluare.
 Examinarea folosind browserele grafice și de specialitate.
 Rezumatul și raportul evaluare.

A. Analiza Inițială

O analiză preliminară poate identifica rapid unele probleme de accesibilitate pe un site Web. O analiză
preliminară nu verifică și nu rezolvă, însă, toate problemele de accesibilitate ale unui site. Astfel, metoda
descrisă în continuare nu este suficientă pentru a determina dacă un site web se conformează cerințelor
privind accesibilitatea web.

O analiză preliminară combină unele verificări manuale ale paginilor reprezentative de pe un site Web,
împreună cu utilizarea mai multor programe semi-automate de evaluare a gradului de accesibilitate. Cei
care analizează nu trebuie să cunoască HTML sau alt limbaj web, dar ar trebui să fie capabili să descarce
software-ul și să se familiarizeze cu unele instrumente de evaluare, precum și să modifice anumite
configurații pe browser-ul lor. Pentru a efectua o analiză preliminară, trebuie finalizate toate cele cinci
sarcini descrise în continuare.

Selectați un grup de pagini care sunt reprezentative pentru site


Trebuie să selectați un eșantion de pagini reprezentative:

 Includeți toate paginile des utilizate. ("pagina de bun venit", “pagina de contact” etc.)

 Includeți o pagini cu aspect și funcționalitate diferite, cum ar fi:

o Pagini cu tabele, formulare, sau cu rezultate generate dinamic

o Pagini cu imagini informative, cum ar fi diagrame sau grafice

o Pagini web cu scripturi sau aplicații care fac parte din site

12
Analizați paginile utilizând diverse browsere
Folosiți-vă de un browser web (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari) pentru a examina
un grup de pagini, făcând în același timp anumite configurații în browser-ul sau sistemul dvs. de operare,
după cum urmează (unele dintre aceste ajustări pot necesita software suplimentar):

 Dezactivați afișarea de imagini, pentru a verifica dacă este afișat textul alternativ pentru imagini.

 Opriți sunetul, și verificați dacă conținutul audio este încă disponibil printr-un text echivalent.

 Utilizați funcțiile browser-ului pentru a modifica mărimea fontului: verificați faptul că modificările
permit, încă, utilizarea ușoară a site-ului, atât pentru mărimi mari cât și pentru mărimi mici ale
fontului.

 Testați pagina folosindu-vă de rezoluții diferite ale ecranului, și/sau prin redimensionarea
ferestrei browserului, pentru a verifica dacă nu cumva este necesară derularea orizontală (scroll).

*Notă: în testul cu browsere diferite, pentru anumite elemente grafice trebuie să se analizeze
codul CSS pentru a vedea dacă un element este poziționat absolut, respectiv pentru a vedea dacă
este o problemă de conținut sau este o problemă de browser.

 Schimbați culoarea ecranului pentru a afișa doar în tonuri de gri (sau tipăriți în tonuri de gri sau
alb/negru) și verificați dacă contrastul între culori este adecvat.

 Fără a utiliza mouse-ul, folosiți tastatura pentru a naviga printre link-uri și câmpurile formularelor
de pe o pagină (de exemplu, folosind tasta "Tab"). Asigurați-vă că puteți accesa toate link-urile și
elementele din formular și că link-urile indică în mod clar unde vă vor duce când veți apăsa pe ele.

Analizați paginile utilizând browsere speciale


Folosiți un browser cu voce, sau un browser de text (cum ar fi Lynx) și analizați o selecție de pagini în timp
ce răspundeți la următoarele întrebări:
 Ceea ce vedeți/auziți este identic cu informațiile disponibile prin intermediul browserului normal?
 Este prezentată informația într-o ordine semnificativă dacă se citește în serie?

Utilizatorii experimentați cu cititoarele de ecran pot înlocui vocea unui cititor de ecran sau un browser de
text, dar dacă este orb ar putea avea nevoie de un partener cu deficiențe de vedere pentru a compara
informațiile disponibile vizual. Partenerul cu deficiențe de vedere, o să asculte cu ochii închiși, apoi o să
deschidă ochii și va confirma dacă informația auzită este echivalentă cu cea văzută.

Folosiți programe pentru verificarea automată a paginilor


Folosiți programe pentru verificarea automată a paginilor, pentru a analiza o selecție de pagini și notați
orice probleme raportate de către instrumentele utilizate. Aceste instrumente vor verifica doar aspectele
de accesibilitate care pot fi testate în mod automat. Rezultatele furnizate de aceste instrumente nu ar
trebui să fie utilizate pentru a determina un nivel de conformitate, fără teste suplimentare manuale.

O listă completă de programe care pot fi folosite se găsește la:


http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete

13
Faceți un rezumat al rezultatelor obținute
Faceți un rezumat al rezultatelor celor patru sarcini despre care am discutat:

 Faceți o listă cu tipurile de probleme întâlnite, precum și aspecte pozitive care ar trebui să fie
continuate sau extinse pe site.

 Indicați pașii făcuți pentru a ajunge la problemele semnalate. Acest lucru îi va ajuta pe
programatorii/editorii de conținut, să rezolve mai ușor tot ce vor primi din partea ta.

 Recomandați ce pași trebuie realizați în continuare, inclusiv metodele prin care poate fi analizat
conținutul de către cei care fac modificări.

B. Evaluarea conform standardelor

O evaluare a conformității determină dacă un site web îndeplinește standardele de accesibilitate, cum ar
fi, recomandările de accesibilitate internet (WCAG). În continuare vom discuta despre o metodă de
evaluare a conformității, care combină testarea automată, semi-automată, precum și manualul de
accesibilitate pentru un site web. Acesta poate fi utilizat atunci când un site este în curs de dezvoltare, sau
pentru a evalua un site existent.

În continuare vom discuta despre evaluarea tehnică și nu vom include implicarea utilizatorilor cu
dizabilități, nici măcar a celor care vă ajută cu evaluarea accesibilității. Evaluările care combină evaluarea
tehnică și testele de ușurință în utilizare pot fi considerate ca fiind evaluări cuprinzătoare.

Metoda de evaluare a conformității descrisă în continuare necesită:

 familiarizarea cu limbajele de programare web (cum ar fi HTML),

 accesul la o varietate de instrumente de evaluare și abordări.

 cunoștințe și experiență în materie de accesibilitate web.

O evaluare a conformității include toate sarcinile descrise mai jos, cu excepția celor care sunt în mod
explicit identificate ca și alternative sau opționale. În timp ce stabilirea domeniului de aplicare al evaluării
este o sarcină-cheie, iar rezumarea și raportarea rezultatelor evaluării este concluzia logică, ordinea
sarcinilor nu este neapărat bătută în cuie.

Determinați domeniul de aplicare al evaluării


Această discuție ar trebui să aibă loc în interiorul organizației, în timpul evaluării. În cazul în care
conformitatea este asumată în mod public, trebuie ca aceasta să se prezinte și în exterior (de exemplu, pe
site-ul Web al organizației). Stabilirea acestui domeniu de aplicare presupune următorii pași:

14
 Determinați și publicați nivelul de conformitate WCAG 1.0 fixat ca și obiectiv.
 Selectați manual un eșantion reprezentativ de pagini pentru evaluare care se potrivește cu
următoarele criterii:
o Includeți toate paginile des utilizate. ("pagina de bun venit", “pagina de contact” etc.
o Includeți o pagini cu aspect și funcționalitate diferite, cum ar fi:
 Pagini cu tabele, formulare, sau cu rezultate generate dinamic.
 Pagini cu imagini informative, cum ar fi diagrame sau grafice.
 Pagini web cu scripturi sau aplicații care au o funcționalitate suplimentară în
spatele acestora – de exemplu: un formular de contact.
o Rețineți faptul că există considerente speciale pentru site-uri web cu baze de date și
conținut generat dinamic.

Dacă testarea întregului site nu este posibilă (datorită dimensiunii sale foarte mari sau numărului prea
mare de scenarii de afișare posibile) identificați un grup semnificativ de pagini, și asigurați-vă că sunt clar
specificate și comunicate pe site-ul web. Câteva sugestii pentru adăugări în acest grup semnificativ:

 pagini din diferite secțiuni ale site-ului web


 pagini având un design și forme de utilizare diferite
 pagini reprezentând diferite instrumente de dezvoltare și procese, inclusiv cele provenite din baze
de date
 pagini de produse în conformitate cu orientări diferite
 pagini de contactare a proprietarilor site-ului
 pagini critice pentru afacerea dvs.

Dacă orice zonă a unui site este exclusă de la evaluare, asigurați-vă că faceți cunoscut acest lucru.

Utilizați instrumentele de evaluare a accesibilității web


Validarea sintaxei codului HTML și de stil (CSS) se face utilizând validatoarele aplicabile, pe grupul de pagini
alese. Porniți de la cel puțin un instrument de validare pentru întregul site web:

o HTML - validare de cod - http://validator.w3.org/

o Tidy HTML - http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/

o Pagină validare CSS - http://jigsaw.w3.org/css-validator/

o Validator MathML - http://www.w3.org/Math/validator/

Este recomandabil să utilizați cel puțin două instrumente de evaluare a accesibilității web pe grupul ales
de pagini. Notați orice problemă indicată de către instrumentele de evaluare. Folosirea a cel puțin două
instrumente de evaluare ajută la evitarea unor identificări eronate care ar putea rezulta din utilizarea unui
singur instrument de evaluare.

15
Aplicați lista de verificare a accesibilității pe grupul de pagini alese
Examinați grupul de pagini ales, folosind punctele de control din lista de verificare pentru liniile directoare
Web Accessibility Content 1.0 (WCAG 1.0) care sunt aplicabile pentru site-ul dvs. “Aplicabile” poate
însemna criteriile WCAG care nu pot fi evaluate de către programele automate sau semi-automate,
puncte de control care nu au la ce să se aplice (de exemplu, dacă site-ul e lipsit de conținut audio, se sare
peste criterii care se referă la acest tip de conținut) și, ca o condiție minimă, acele puncte de control care
se aplică la nivelul de conformitate minim ales.

Examinați pagini utilizând browsere grafice


Analizați grupul ales de pagini, folosind cel puțin trei browsere ce dispun de o interfață grafică cu
utilizatorul – Graphical User Interface (GUI) și pentru fiecare dintre acestea, alegeți versiuni diferite (mai
vechi), care rulează pe platforme diferite (Windows, Linux, Mac). Efectuați următoarele ajustări:

1. Dezactivați afișarea de imagini, pentru a verifica dacă este afișat textul alternativ pentru imagini.
2. Opriți sunetul, și verificați dacă conținutul audio este încă disponibil printr-un text echivalent.
3. Utilizați funcțiile browser-ului pentru a modifica mărimea fontului: verificați faptul că modificările
permit, încă, utilizarea ușoară a site-ului, atât pentru mărimi mari cât și pentru mărimi mici ale
fontului.
4. Testați pagina folosindu-vă de rezoluții diferite ale ecranului, și/sau prin redimensionarea
ferestrei browserului, pentru a verifica dacă nu cumva este necesară derularea orizontală (scroll).
*Notă: în testul cu browsere diferite, pentru anumite elemente grafice trebuie să se analizeze
codul CSS pentru a vedea dacă un element este poziționat absolut, respectiv pentru a vedea dacă
este o problemă de conținut sau este o problemă de browser.
5. Schimbați culoarea ecranului pentru a afișa doar în tonuri de gri (sau tipăriți în tonuri de gri sau
alb/negru) și verificați dacă contrastul între culori este adecvat.
6. Fără a utiliza mouse-ul, folosiți tastatura pentru a naviga printre link-uri și câmpurile formularelor
de pe o pagină (de exemplu, folosind tasta "Tab"). Asigurați-vă că puteți accesa toate link-urile și
elementele din formular (zone de introducere text, căsuțe care accepta bife, etc.) și că link-urile
indică în mod clar unde vă vor duce când veți apăsa pe ele.
7. Examinați și pagina cu script-uri (JavaScript), foi de stil (CSS), applet-uri, și alte obiecte.

Extensii de browser și alte aplicații de evaluare:

 AIS Toolbar pentru Internet Explorer - http://www.nils.org.au/


 Bara de instrumente WAVE pentru Firefox, IE, etc. - http://wave.webaim.org/
 Extensia Web Developer pentru Firefox - http://chrispederick.com/work/web-developer/

Acestea oferă funcționalitate pentru a ajuta realizarea verificărilor manual.

Pentru evaluatorii care au dizabilități, unele dintre următoarele sarcini ar fi necesar să se facă cu o altă
persoană care nu are același tip de dizabilitate.

16
Examinați pagini utilizând browsere specializate
Examinați eșantionul ales de pagini, folosind un browser text (cum ar fi Lynx - http://lynx.browser.org/) și
un browser cu voce (cum ar fi Window Eyes - http://www.synapseadaptive.com/gw/wineyes.htm ), și
răspundeți la următoarele întrebări:

Cu browser-ul text:

 Sunt echivalente informațiile și funcțiile disponibile prin intermediul browser-ului text, cu cele
care sunt disponibile prin intermediul unui browser care are interfața grafică (GUI) ?
 Este prezentată informația într-o ordine semnificativă atunci când citesc de sus în jos pagina?

Cu browser-ul cu voce:

 Sunt echivalente informațiile disponibile prin intermediul browserului cu voce cu cele disponibile
prin intermediul browser-ului care are interfața grafică (GUI)?
 Informația este prezentată într-o ordine care are sens și logică atunci când se aude textul vorbit?

Pentru situațiile în care este limitat numărul de tehnologii de asistare, trebuie realizată de asemenea, o
evaluare manuală a site-ului web cu tehnologii de asistare specifice, de exemplu, JAWS este un cititor de
ecran tradus în limba daneză și prin urmare, în Danemarca, un evaluator ar trebui să evalueze site-ul web
folosind JAWS.

Citiți și evaluați conținutul paginii


Citiți grupul selectat de pagini și verificați dacă textul este clar și ușor de citit, la mărimea la care este
disponibil în mod implicit. Pentru site-urile în engleză, luați în considerare sfaturile și ajutorul pe care îl
puteți primi de pe site-ul http://clad.tccld.org/ .

Faceți un rezumat și raportați constatările


Faceți un rezumat privitor la fiecare problemă întâlnită, cele mai bune practici identificate, o adresă URL
reprezentativă și metoda prin care a fost identificată. Recomandați ce acțiuni trebuie întreprinse pentru
remedierea lor:

 Eliminarea barierelor de accesibilitate identificate prin intermediul procesului de evaluare a


conformității.

 Întreținerea și monitorizarea continuă a site-ului.

17
C. Format raport

În continuare veți afla despre raportul recomandat pentru comunicarea rezultatelor de evaluare a
accesibilității unui site web în funcție de cerințele privind accesibilitatea conținutului web - WCAG 1.0. Un
format de raport coerent și cuprinzător poate contribui la asigurarea unei evaluări eficiente și poate oferi
comparații exacte ale nivelului de accesibilitate al site-ului de-a lungul timpului sau între diferite site-uri.

Elementele propuse în continuare în raport pot varia în funcție de context. Zonele subliniate ( ______ ) și
cele dintre paranteze drepte […] sunt destinate să fie completate cu informațiile obținute din analiza reală.

1. Rezumat
Prezentul raport descrie conformitatea site-ului Web ________________________________________ cu
recomandările W3C asupra accesibilității conținutului web (WCAG 1.0). Procesul de revizuire este descris
în secțiunea 5 de mai jos și se bazează pe metoda de evaluare W3C.

Pe baza acestei evaluări, site-ul Web _______________________________________________


[îndeplinește/nu îndeplinește/este aproape de a îndeplini] cerințele WCAG 1.0, de conformitate cu nivelul
AA. Rezultatele detaliate sunt accesibile în secțiunea 6 de mai jos. Resurse pentru analiza de după studiu
sunt enumerate în secțiunea 7 de mai jos. Un feedback cu privire la această evaluare este binevenit.

2. Privire de ansamblu
Evaluarea de conformitate al accesibilității web necesită o combinație de instrumente de evaluare
semi-automate și manuale, folosite de către un referent cu experiență. Rezultatele evaluării în acest
raport sunt bazate pe evaluarea efectuată la data de: _____________. Site-ul web poate fi schimbat
începând cu data menționată anterior. Informații suplimentare cu privire la procesul de evaluare sunt
disponibile în evaluarea accesibilității site-ului.

3. Site-ul web Examinat


 [Numele site-ului Web]

 [Scopul site-ului, dacă este relevant]

 [URL-ul de bază a site-ului]

 [URL-ul folosit pentru site-ul în curs de revizuire]

 [dacă site-ul este generat dinamic, realizează capturi de ecran ca și probă pentru a demonstra
ceea ce a fost examinat]

 [indicați care pagini au fost revizuite manual, și care au fost revizuite folosindu-se programe de
evaluare semi-automate]

 [URL-uri excluse de la analiză]

 [Data exactă, sau perioada în care s-a efectuat analiza]

18
4. Echipa evaluatori
 [Numele evaluatorului sau al echipei de evaluare, cu excepția cazului în care acesta a fost anonim]

 [Organizația din care fac parte evaluatorii, dacă este cazul și dacă nu sunt anonimi]

 [Date de contact pentru evaluator și organizație, cu excepția cazului în care aceștia sunt anonimi]

 [Domeniile de expertiză ale evaluatorilor]

 [Limba nativă și limbajele cu care experții sunt familiari]

5. Procesul de analiză
 [Identificarea nivelului WCAG 1.0, pentru care s-a făcut testarea de conformitate, de exemplu,
WCAG 1.0 Nivel A , AA, AAA]

 [Lista de verificare WCAG 1.0]

 [Identificarea programelor de evaluare și de validare folosite, și versiunile acestora]

 [Descrierea testelor utilizate, precum și a funcțiilor caracteristice utilizate ale acestora]

6. Rezultate și Acțiuni recomandate


 [Rezumat al analizei rezultatelor]

o [De exemplu, acest site Web pare să [îndeplinească/nu îndeplinește/este aproape de a


îndeplini] WCAG 1.0 Nivel A, AA, AAA etc.]

o [Caracteristicile de accesibilitate bine implementate în acest site includ ______________]

o [Recomandarea priorităților pentru abordarea caracteristicilor inaccesibile ale site-ului]

 [Rezultatele detaliate, structurate în conformitate cu Lista de verificare a WCAG 1.0]

o [Includeți legături la punctele de verificare WCAG 1.0 și tehnici de rezolvare pentru toate
elementele neconforme din site]

o [Atașați sau menționați instrumentele de evaluare]

o [Oferiți recomandări pentru rezolvarea problemelor de accesibilitate]

 [Sugerați un program pentru monitorizarea continuă a accesibilității site-ului, reevaluarea


instrumentelor de editare etc.]

7. Referințe
Recomandări privind accesibilitatea Web: http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Lista de verificare pentru recomandările privind accesibilitatea conținutului web:


http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist.html

19
Tehnici pentru accesibilizarea conținutului web WCAG 1.0: http://www.w3.org/TR/WCAG10-TECHS

Evaluarea site-urilor web d.p.d.v. al accesibilității: http://www.w3.org/WAI/eval/

Instrumente de evaluare, reparare, transformare pentru accesibilizarea conținutului web:


http://www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html

Selectarea și utilizarea instrumentelor de editare pentru accesibilizare web [nume proiect]:


http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/impl/software5.html

Echipe de revizuire standarde pentru evaluarea accesabilității online [nume proiect]:


http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/review/reviewteams.html

8. Anexa
[Atașați detalii ale validatorului și numele programelor de evaluare menționate în rapoarte]

SFÂRȘIT MODEL DE RAPORT.

Exerciții:
 Ce presupune analiza inițiala? Care sunt punctele principale?
 Dați 3 exemple de pagini reprezentative pentru un site.
 Dați 5 exemple de lucruri care trebuie analizate pentru a realiza un site accesibil?
 Ce presupune realizarea unui rezumat al rezultatelor obținute in urma analizei?
 Dați 4 exemple de instrumente de evaluare a accesibilității web.
 Dați exemple de 5 acțiuni pe care trebuie să le realizați în momentul în care examinați o pagină
web folosind un browser grafic.
 Care sunt punctele principale ale raportului analizei?

20
Pasul nr. 2 – Demonstrarea accesibilității
Acest pas presupune:

 Transformarea unui site în urma aplicării unui grup de standarde de accesibilitate.


 Discuție asupra barierelor și a motivației realizării modificărilor.
 26 de pași importanți care trebuie luați în considerare în proiecte. Discuție asupra acestora și a
modului în care pot fi implementați.

Demonstrația “înainte și după” reprezintă un set de pagini web ale unui site (demo), care au ca scop să
evidențieze diferitele probleme de accesibilitate, folosind un exemplu practic. Demonstrația conține un
site inaccesibil, o versiune accesibilă, precum și informații asupra problemelor site-ului inaccesibil. Această
demonstrație nu este menită să acopere toate problemele detaliate în WCAG, nici să dea o listă completă
de exemple, ci să demonstreze doar câteva aspecte importante ale accesibilității online.

A. Conținutul demonstrației

 Bariere Accesibilitate - Listă cu barierele de accesibilitate existente (demonstrate)

 Site-ul web inaccesibil - Pagini menite să demonstreze barierele de accesibilitate

o Pagină inaccesibilă de început - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/index

o Pagină inaccesibilă cu articol știri - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/info

o Pagină inaccesibilă de bilete - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/data

o Pagină inaccesibilă chestionar - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/form

o Pagină inaccesibilă generală - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/template

 Site-ul web accesibil - Listă cu barierele de accesibilitate rezolvate

o Pagină de început accesibilă - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/index

o Articol știri accesibil - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/info

o Pagină bilete accesibilă - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/data

o Pagină formular accesibilă - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/form

o Șablon pagină accesibilă - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/template

21
B. Utilizarea demonstrației

Demonstrația servește o varietate de scopuri, cum ar fi creșterea gradului de conștientizare cu privire la


problema accesibilizării paginilor web sau pentru furnizarea de exemple practice pentru dezvoltatorii web.
Unele dintre metode comune de demonstrare sunt descrise mai jos:

 Pregătirea prezentării privind accesibilitatea web - Demonstrarea folosind exemple practice în


timpul prezentării este de obicei foarte eficace. Lista de caracteristici oferă o imagine de ansamblu
a barierelor de accesibilitate, care sunt puse în aplicare în demonstrație. Împreună cu site-urile
web accesibile și inaccesibile, exemplele concrete “înainte și după” pot fi sugerate în timpul
prezentărilor.

 Învățați despre barierele specifice accesibilității web - Deseori, dezvoltatorii web doresc să afle
mai multe despre barierele de accesibilitate specifice. De exemplu, care este cauza problemei și
cum poate fi rezolvată? În timp ce raportul de evaluare furnizează informații detaliate cu privire
la problemă, site-urile web accesibile și inaccesibile oferă exemple concrete de studiu pentru
dezvoltatorii web.

 Înțelegerea implicațiilor barierelor de accesibilitate web - În anumite cazuri, problemele reale


pentru persoanele cu handicap nu sunt clare pentru dezvoltatorii web sau manageri. Navigarea
prin site-ul inaccesibil folosind diferite configurații ale browserelor sau tehnologii de asistare (cum
ar fi cititoarele de ecran și lupa) ajută la a demonstra problemele care uneori nu sunt evidente.
Lista de caracteristici sau raportul de evaluare pot servi ca informație de început.

 Redactarea unor rapoarte detaliate de evaluare a conformității - Un raport de evaluare bine


redactat este un element important în procesul de post-echipare pentru accesibilitatea site-urilor
web. Acesta comunică problemele legate de site către manageri și dezvoltatorii web, ei având
nevoie de acesta pentru a decide ce soluții trebuie să fie luate. Raportul de evaluare al
demonstrației trebuie realizat pornind de la șablonul din capitolul anterior.

C. Barierele de accesibilitate

În cele ce urmează, vom discuta despre principalele obstacole de accesibilitate în demonstrația


"Înainte și după". Pentru o introducere în demonstrație, vezi punctul anterior din acest capitol. Pentru
detalii cu privire la barierele de accesibilitate la demonstrație, consultați raportul de accesibilitate web:
http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/.

Despre paginile web ale demonstrației


Paginile demonstrației au fost dezvoltate folosind șabloane pentru a defini structura generală și designul
vizual. Barierele de accesibilitate în șabloanele paginii sunt, prin urmare, în mod automat prezente în toate
celelalte pagini ale site-ului Web. Paginile web ale demonstrației conțin și alte bariere de accesibilitate în
afara celor provenite din șabloane.

22
Pagina principală
 Varianta inaccesibilă - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/index
 Varianta accesibilă - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/index

Bariere
 Imaginile nu au echivalente text corespunzătoare - a se vedea utilizarea imaginilor în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#images
 Ordinea de citire este alterată, fără foi de stil (CSS) - a se vedea structura de pagini în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#structure
 Titluri, liste, elemente de listă și nu sunt codificate în mod corespunzător - a se vedea Structura
de pagini în cadrul raportului de evaluare:
http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#structure
 Sunt utilizate link-uri ambigue cum ar fi "click aici": a se vedea utilizarea link-urilor în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#links
 Textul poate să dispară atunci când dimensiunea fontului este crescută - a se vedea pagina de
prezentare în cadrul Raportului de Evaluare:
http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#presentation

Pagina știri
 Varianta inaccesibilă - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/info
 Varianta accesibilă - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/info

Bariere
 Ordinea de citire este alterată, fără foi de stil (CSS) - a se vedea structura de pagini în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#structure
 Codul paginii conține marcaje învechite - a se vedea „Markup Page” în cadrul raportului de
evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#markup
 Marcajele sunt utilizate pentru efecte de formatare - a se vedea structura paginii în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#structure
 Dimensiunile fonturilor sunt absolute și nu pot fi modificate - a se vedea pagina de prezentare în
cadrul raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#presentation
 Tabele de date nu conțin un cod HTML suficient de detaliat - a se vedea folosirea tabelelor în
cadrul raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#tables

Pagina Bilete
 Varianta inaccesibilă – http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/data
 Varianta accesibilă – http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/data

23
Bariere
 Tabele de date nu conțin un cod HTML suficient de detaliat - a se vedea folosirea tabelelor în
cadrul raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#tables
 Codul din datele tabelului este folosit pentru efecte de formatare - a se vedea folosirea tabelelor
în cadrul raportului de evaluare - http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#tables
 Acronimele și abrevierile nu sunt explicate - a se vedea structura de pagini din raportul de
evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#structure
 Titlurile mari sunt programate ca imagini cu text - a se vedea utilizarea imaginilor în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#images
 Codul incorect scris nu funcționează pe unele browsere - a se vedea „Markup Page” în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#markup

Pagina formular
 Varianta inaccesibilă – http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/form
 Varianta accesibilă – http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/form

Bariere
 Tabelele nu se orientează după direcția de citire - a se vedea folosirea tabelelor în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#tables
 Elementele formularului nu au asociate etichete - a se vedea utilizarea formularelor, în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#forms
 Elementele formularului nu sunt împărțite în grupuri cu rol de gestionare - a se vedea utilizarea
formularelor, în cadrul raportului de evaluare:
http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#forms
 Informația coduri de culori nu este disponibilă fără culoare - a se vedea utilizarea culorilor în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#color
 Modificările în limbajul natural nu sunt indicate - a se vedea secțiunea „Navigation” din cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#navigation

Pagina șablon
 Varianta inaccesibilă – http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/before/template
 Varianta accesibilă – http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/after/template

Bariere
 Imaginile nu au echivalente text corespunzătoare - a se vedea utilizarea imaginilor în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#images
 Elementele formularelor nu sunt operabile de la tastatură - a se vedea controlul de la tastatură în
cadrul raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#keyboard
 Validarea de cod HTML eșuează - a se vedea „Markup Page” în cadrul raportului de evaluare:
http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#markup
 Scripturile client-side nu sunt accesibile - a se vedea utilizarea scripturilor în cadrul raportului de
evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#scripts
 Contrastul culorilor este insuficient pentru link-uri - a se vedea utilizarea culorilor în cadrul
raportului de evaluare: http://www.w3.org/WAI/EO/2005/Demo/report/#color

24
D. 26 pași pentru a crește accesibilitatea unui site

O mulțime de site-uri au astăzi probleme de accesibilitate. Programatorii tind să realizeze cod pentru site-
uri fără a se gândi la impactul pe care codul rezultat l-ar putea avea asupra utilizatorilor cărora le este mai
dificil să acceseze și să utilizeze conținutul web. Totuși, majoritatea problemelor sunt minore, și pot fi ușor
rezolvate, prin luarea unor măsuri care să crească accesibilitatea site-ului, fără să afecteze designul sau
funcționalitatea.

În continuare vom discuta despre 26 de lucruri care pot ajuta la creșterea accesibilității unui site.
Următoarele idei nu sunt prezentate în ordine a importanței iar lista nu acoperă toate lucrurile care pot fi
făcute pentru a crește accesibilitatea. Dar, dacă veți pune în aplicare măcar o parte din aceste modificări,
pe lângă o accesibilitate mai bună, site-ul va ajunge să fie mai popular și în cadrul rezultatelor returnate
de motoarele de căutare.

1. Text “alt” și conținut alternativ

Primul pas este ușor. Fiecare imagine și obiect de pe site-ul tău ar trebui să ofere un text alternativ, care
descrie imaginea. Asigurați-vă că textul “alt” este informativ, rolul său fiind acela de a oferii o descriere a
conținutului imaginii. Câteva exemple foarte simple:

<img src="taj-mahal.jpg" alt="O fotografie a Taj Mahal">

<iframe src="weather-forecast.html"><a href="weather-forecast.html">Află vremea în București</a></iframe>

Dacă imaginea sau obiectul conține informații care nu sunt detaliate în altă parte pe pagină, atunci trebuie
să vă asigurați că aceasta va transmite informațiile și într-un mod non-vizual.

2. Transcrierea (transcript-ul) unui conținut video

Există tot mai mult conținut video pe web. Dar acest lucru poate fi o barieră pentru mulți utilizatori. Dacă
nu există nici o sursă alternativă pentru conținutul video, acesta devine complet inaccesibil. Nu vom intra
în probleme de subtitrare sau de codec-uri. Dacă adăugați o transcriere text unui conținut video, sau
măcar un rezumat al punctelor importante, acest fapt va ajuta nu doar utilizatorii care nu pot accesa filmul
ci și pe utilizatorii care doresc să vadă rapid doar unele informații. În plus aceasta va permite și indexarea
textului de către motoarele de căutare. Toată lumea câștigă!

3. "Click aici!" sau link cu text descriptiv?

Un caracteristică folosită de către programele de interpretare (readere), este aceea de a citi link-urile de
pe pagină sub forma unei liste. Utilizatorul cu dizabilități poate astfel naviga rapid la informațiile de care
are nevoie. Din dorința de a rezolva rapid problema link-urilor acestea sunt însă scoase din context așa că
trebuie să luați măsuri pentru a vă asigura că fiecare legătură are sens și în afara contextului.

Greșit: <p><a href="/taj-mahal.html">Click aici</a> pentru a citi mai multe despre Taj Mahal.</p>

Corect: <p><a href="/taj-mahal.html">The Taj Mahal: Istorie și Arhitectura</a>.</p>

Folosirea textului ancoră descriptiv face link-urile mai valoroase pentru motoarele de căutare.

25
4. Spațiul dintre link-uri

Este foarte greu pentru readere să citească conținutul paginii atunci când nu există nici un spațiu între
link-urile aflate unele lângă altele. Problema devine clară în cazul în care un link se termină și începe altul.
Acest lucru se poate întâmpla într-un meniu greșit conceput. Soluția este de a vă asigura că există
întotdeauna cel puțin un spațiu sau un delimitator între link-urile consecutive. Aceasta se poate face cu
un separator vizibil (o cratimă sau o liniuță), ori prin plasarea link-urilor într-o listă și folosirea CSS pentru
a realiza un design cât mai bun.

Greșit: <a href="1.html">Pagina 1</a> <a href="2.html"> Pagina 2</a> <a href="3.html"> Pagina 3</a> <a
href="4.html"> Pagina 4</a>

Corect:

<ul>
<li><a href="1.html"> Pagina 1</a></li>
<li><a href="2.html"> Pagina 2</a></li>
<li><a href="3.html"> Pagina 3</a></li>
<li><a href="4.html"> Pagina 4</a></li>
</ul>

5. Fără linkuri realizate folosind JavaScript

Nu e nimic greșit în a folosi JavaScript pentru a îmbogății experiența web dar asigurați-vă că link-urile nu
sunt dependente de aceste script-uri. De exemplu, dacă doriți să afișați unele informații despre produs
într-o fereastră popup, utilizați un link simplu și apoi suprascrie-l cu cod JS pentru a realiza un popup.

Greșit: <a href="javascript:popup('/weather-forecast.html')">Temperatura în următoarele zile</a>

Corect: <a href="/weather-forecast.html" onclick="popup('/weather-forecast.html');return false;"> Temperatura în


următoarele zile</a>

6. Utilizați atributul lang

Un sfat foarte simplu: asigurați-vă că limba pe care o utilizați este definită în conținutul paginii. Dacă toată
pagina este într-o singură limbă, trebii declarată doar pentru elementul HTML:

<html lang="en">

Dacă aveți o parte din pagină într-o altă limbă, utilizați atributul lang pentru a identifica în secțiunea:

<p lang="fr">Ceci est en français</p>

7. Nu animați ceva dacă nu e necesar

În 1998, se utilizau GIF-uri animate care reprezentau globuri care se roteau sau copilași care dansau. În
2008, există animații Flash. De ce este acest paragraf un sfat de accesibilitate și nu un sfat de design?
Distragerea atenției este un lucru negativ, deoarece face ca înțelegerea conținutului paginii să fie mult
mai grea pentru mulți utilizatori, ca să nu mai vorbim de tehnologia Flash care este „inamicul nr. 1” al
accesibilității.

26
8. Nu creați conținut dependent de o anumită culoare

Una dintre cele mai frecvente probleme de accesibilitate este cea legată de utilizarea inadecvată a
culorilor. Una dintre cele mai frecvente deficiențe de vedere este discromatopsia, adică imposibilitatea
de a distinge culorile. Combinația roșu/verde este foarte utilizată în realizarea site-urilor și problematică
din acest punct de vedere. Dacă aveți o diagramă radială-cu segmente roșii și verzi pe pagina dvs.
întrebați-vă dacă aceasta va fi utilizabilă (se va putea face distincție între culori) în tonuri de gri. Asigurați-
vă că alăturați culori cu un contrast puternic între ele chiar și în tonuri de gri.

9. Captcha alternativ

Tot mai multe formulare online folosesc un sistem de reducere a spam-ul (Captcha) dar acest lucru îi poate
împiedica pe utilizatorii cu deficiențe de vedere, să trimită formularul. Trebuie deci să înlocuiți sistemul
sau să oferiți o alternativă la un Captcha vizual. Sistemele "Logice" care pun o întrebare la care doar un
om ar putea să răspundă devin tot mai populare, însă și acestea pot reduce accesibilitatea, de această
dată însă, pentru persoanele cu dizabilități cognitive.

10. Etichetele câmpurilor formularelor

Folosiți tagul “label” în cadrul formularelor:

<h4><label for="realname">Numele tău</label></h4>


<p><input type="text" name="realname" id="realname" size="35" maxlength="40"></p>

<h4><label for="email">Adresa ta de e-mail</label></h4>


<p><input type="text" name="email" id="email" size="35" maxlength="40"></p>

Label asociază un text cu câmpul editabil corespunzător din formularul online, astfel încât un screenreader
poate înțelege ce informație trebuie introdusă în respectivul câmp. Label este deosebit de util pentru
butoanele radio, pentru că în cele mai multe browsere moderne aveți posibilitatea să faceți clic textul
etichetei dar și pe butonul radio fiind astfel mai ușor de utilizat pentru cei cu deficiențe motorii.

11. Tabele accesibile

Consultați următorul ghid: Tabele accesibile - Ce trebuie făcut și ce nu. Dacă utilizați tabele cu un design
simplu, atunci nu este o mare problemă, dar încercați să evitați utilizarea de tabele imbricate (unele în
altele), pentru că acest aspect face foarte dificil pentru utilizatorii de screenreadere să asculte datele
introduse în fiecare celulă din tabel, sau să citească o linie la un moment dat.

27
12. Structura paginii: folosiți tag-uri semnificative

Aceste două sfaturi fac interpretarea textului, cu ajutorul unui cititor de ecran, mult mai ușoară, și poate
ajuta motoarele de căutare. În primul rând, asigurați-vă că folosiți corect tag-urile HTML pentru a separa
pagini și titluri de secțiuni:

Greșit: <p><font size="5">Titlul paginii mele</font></p>

Corect: <h1>Titlul paginii mele</h1>

Puteți folosi H1, H2, H3, H4, H5 și H6 pentru a arăta ierarhia în cadrul paginii. Folosiți apoi CSS pentru a
realiza un design cât mai bun.

13. Structura paginii: împărțiți conținutul în blocuri de informație

Imaginați-vă cum ar fi fost dacă acest conținut ar fi fost pus într-un singur bloc de text - nimeni n-ar citi
mai mult decât prima frază. Asigurați-vă că faceți conținutul dumneavoastră ușor de citit, ușor și rapid de
înțeles, prin folosirea de spații între paragrafe.

14. Limbaj simplu

Nu încercați să impresionați audiența cu cantitatea de informații afișate. Folosiți cuvinte simple. Evitați
cuvinte pompoase, tehnice sau mai puțin cunoscute pentru marea majoritate a vizitatorilor.

15. Marcați corect textul (abbr, cite, p, li, etc.)

Utilizați elemente HTML pentru a da sens textului. Ar trebui să utilizați <p> pentru paragrafe, UL / li pentru
liste, <acronym> pentru acronime. Pentru mai multe detalii despre tag-uri consultați lista organizațională
HTML la http://htmlhelp.com/reference/html40/olist.html

16. Evitați refresh-ul prin utilizarea tag-ului “meta”

Nu utilizați refresh-ul folosind tag-ul meta. Nu folosiți niciodată un refresh pentru a reîncărca pagina,
deoarece screenreaderul va relua citirea paginii, de la începutul acesteia, indiferent unde s-ar afla.

17. NoScript

Utilizați un <noscript> pentru fiecare tag <script>. Secțiunea <noscript> va fi utilă celor cu JavaScript
dezactivat dar și roboților motoarelor de căutare.

18. Dimensiunea textului trebuie să fie relativă

Evitați setarea dimensiunii textului utilizând unități de măsură absolute gen „px” sau „pt”. În schimb puteți
folosi unitățile de măsură relative de tipul „%” sau „em” (trebuie specificate în codul CSS), pentru a
specifica dimensiunea relativă a textului dar și a altor elemente ale paginii.

19. Dimensiuni de font mai mari!

Problema dimensiuni prea mici a fonturilor utilizate în paginile web este chiar mai frecvent întâlnită decât
cea contrastelor slabe dintre culori. Mulți utilizatori de peste o anumită vârstă nu pot citi textul de mici

28
dimensiuni, fără să întâmpine dificultăți. Ați putea utiliza în practică și fonturi mai mici de 10 pixeli, dar
utilizatorii vor abandona site-ul repede și în masă, chiar dacă ați implementat dimensiuni relative pentru
fonturi, așa cum a fost sugerat mai sus. Asigurați-vă că aveți corpul de text mai mare, și folosiți fonturi mai
lizibile, cum ar fi Arial sau Verdana, fonturi cu aspect mai mare la aceeași dimensiune cu restul texului.

20. Foi de stil alternative (CSS)

În CSS, există modele alternative pentru utilizatorii cu anumite probleme. Foile de stil alternative pot fi
apelate de către o funcție JavaScript simplă, care folosește un cookie pentru a păstra preferințele
utilizatorului. Puteți oferi pagina de text cu diferite dimensiuni sau poate chiar o versiune de înalt contrast.

21. Sari la... link-uri

După ce ați împărțit în secțiuni pagina, puteți folosi link-uri "Sari la…". De exemplu, în cazul în care meniul
este pe primul loc în pagină, puteți plasa un link pentru a trece la conținutul principal – și/sau vice-versa.
Aceste link-uri trebuie să fie vizibile, în mod special pentru cei care navighează prin intermediul tastaturii.

22. Dimensiuni pagină

Încercați să reduceți greutatea paginii (dimensiunea fișierului), cât de mult posibil. Acesta se va descărca
mai repede, acesta va fi mai ușor de analizat (pentru că v-ați curățat HTML-ul), și va fi mai ușor de înțeles.

23. Adaugă un sitemap (HTML, nu XML)

Sitemap-urile în format XML sunt utile pentru accesul automat al roboților motoarelor de căutare, dar e
bine să aveți și harta în format HTML pentru vizitatorii frecvenți. Un sitemap bine-organizat poate fi folosit
ca un punct de plecare pentru accesarea de conținut.

24. Verificați în Lynx

Doriți să obțineți o impresie despre modul în care site-ul dumneavoastră funcționează într-un mediu
non-vizual? Descărcați browserul cu afișare în format text, numit Lynx, și vedeți cum funcționează site-ul.

25. Testarea folosind utilizatori și feedback

Dacă aveți un site, care este interactiv (e-commerce etc.), efectuarea testelor de către utilizatori, chiar
dacă pe o bază informală, vă poate ajuta să identificați problemele întâmpinate de către utilizatori reali.
În cel mai simplu mod, cereți familiei sau prietenilor din diferite grupuri de vârstă și cu aptitudini tehnice,
să realizeze sarcini simple pe site-ul tău. Urmăriți-i cu atenție, fără să interveniți, și luați notițe. Când
sarcina este finalizată/abandonată, ascultați observațiile lor cu privire la experiența avută pe site-ul dvs.

26. Declarație de accesibilitate

Odată ce ați pus în aplicare modificările pe site-ul dvs., este momentul pentru a redacta o declarație de
accesibilitate pe care utilizatorii să o poată consulta. Puteți include o listă cu toate accesskeys pe care
le-ați definit, pașii care trebuie adoptați pentru îmbunătățirea accesibilității, gradul în care site-ul respectă
standardele de accesibilitate publicate și puteți solicita chiar și un feedback din partea utilizatorilor cu
privire la modul în care consideră ei că ar putea fi îmbunătățit site-ul.

29