Sunteți pe pagina 1din 3

NICOLAE IORGA NU A FOST UCIS DE

LEGIONARI

,,Nu, categoric nu(;). NICI NICOLAE IORGA ŞI NICI


VIRGIL MADGEARU NU AU FOST UCIŞI DE CĂTRE
LEGIONARI. De ce? Fiindcă Iorga şi legionarii gândeau la fel!
Se completau reciproc întru slujirea intereselor eterne şi
legitime ale Neamului! (Parcurgând comparativ, şi fireşte
nelimitativ, spre pildă, «Cărticica şefului de cuib» a lui
Codreanu şi «Discursuri parlamentare» a lui Iorga, vă dumiriţi
îndată.)
Aceea însă, căreia atât Mişcarea Legionară cât şi Nicolae
Iorga îi erau profund incomozi, întrucât îi demascau public
obiectivele şi acţiunile antiromâneşti, era puterea iudaică.
Înstăpânită absolut pe Rusia. Prin lovitura de stat
iudeocomunistă din 1917 (Lenin – Ziderblum – precum şi
Stalin – Djugaşvili – sunt evrei!).
Aşadar, dacă Evreii ajunseseră stăpânii Statului sovietic,
iar N.K.D.V.-ul (K.G.B.-ul) este Organ de Stat, teza potrivit
căreia Traian Boieru (şeful asasinilor fizici ai marelui savant
Român) era, de fapt, agent sovietic, infiltrat în Mişcare ca
membru cu scopul de a o compromite, nu ţine deloc de
domeniul fanteziei. Ba dimpotrivă (;)!... Ba dimpotrivă!…
Şi, nota bene: Iorga şi Madgearu au murit asasinaţi de una şi
aceeaşi echipă (Traian Boieru)…’’*

*)Pasaj din cuvântul public adresat de dr. Radu Mihai Crişan


domnului profesor Ion Marin Almăjan la data de 15.10.2007.

TEXTUL INTEGRAL AL RESPECTIVULUI CUVÂNT PUBLIC


- document cu copyFREE! -

Stimate Domnule Profesor ION MARIN ALMĂJAN


ÎNTRU DUMNEZEU ÎNAINTE!

Îngăduiţi-mi, vă rog, întâi de toate, să vă mulţumesc. Şi s-o fac din


întregu-mi suflet.
Trăire şi Slujire de adevărat Român!: Aşa vă dezvăluiţi inimii mele. Cuvântul
ce-l adresaţi iubiţilor ai Dumneavoastră „prieteni şi tovarăşi de drum, de rug".
Cutremurarea lăuntrică pe care o aţi simţit ori de câte ori aveţi în palmă bobul
de grâu. Credinţa nezdruncinată întru venirea timpului şi pentru celelalte
biruinţi ale Eminescului. Şi-atâtea alte efigii de simţire. De gând…
Mă adresez, iată, eu nevrednicul, Domniei Voastre. De ce? Cu ce
îndreptăţire?
Acum puţine zile v-aţi „mărturisit îndoctrinarea dar şi pasiunea(;) pentru
istorie”. V-aţi adresat Domnului Profesor Ion Coja. Şi, fără nici o părtinire,
sincer, l-aţi întrebat: „i-au omorât legionarii pe I.G. Duca, pe Iorga, pe
Madgearu şi pe (Armand) Călinescu? Motivele invocate le ştiu. Sau cel puţin
le ştiu pe cele oferite de istoriografia românească. Consideraţi că omorul şi
siluirea, batjocura în cazul lui Iorga, pot fi justificate omeneşte, creştineşte şi
nu în ultimul caz al dreptăţii?” Adăugând imediat: „Aş fi foarte onorat dacă mi-
aţi răspunde”.
N-am cunoştinţă dacă Domnia Sa v-a răspuns. (Chiar dacă m-aş
bucura mult s-o fi făcut.) Nici nu-mi arog dreptul de-a vă răspunde eu în locul
Dumnealui. (Nu-l am!) Vă vorbesc, aşadar, numai şi numai în nume propriu.
Ca de la semen la semen. Ca de la pasionat de istorie la pasionat de istorie.
Ca de la român (eu) la Român (Dumneavoastră). Şi vă împărtăşesc strict
opinia mea personală. Nimic mai mult . Nimic altceva.

Da, în ce-i priveşte pe I.G. Duca şi Armand Călinescu. Au fost omorâţi


de către legionari. (Motivul, care nu mă sfiesc s-o spun le face cinste
legionarilor, este lămurit, în chip onest şi documentat, de către cercetători
precum Ion Coja - în articolul Nicadorii, publicat în Săptămâna românească,
An II, nr. 51, 16-22 noiembrie 2006 - şi Şerban Milcoveanu - în volumul
Atentatul din 21 septembrie 1939 contra lui Armand Călinescu şi epoca 1930-
1950, Editura TCM Print, Bucureşti, 2004 -).

Nu, categoric nu, în privinţa celorlalte două personalităţi. Nici Nicolae


Iorga şi nici Virgil Madgearu nu au fost ucişi de către legionari. De ce?
Fiindcă Iorga şi legionarii gândeau la fel! Se completau reciproc întru slujirea
intereselor eterne şi legitime ale Neamului! (Parcurgând comparativ, şi fireşte
nelimitativ, spre pildă, «Cărticica şefului de cuib» a lui Codreanu şi «Discursuri
parlamentare» a lui Iorga, vă dumiriţi îndată.)
Aceea însă, căreia atât Mişcarea Legionară cât şi Nicolae Iorga îi erau
profund incomozi, întrucât îi demascau public obiectivele şi acţiunile
antiromâneşti, era puterea iudaică. Înstăpânită absolut pe Rusia. Prin lovitura
de stat iudeocomunistă din 1917 (Lenin – Ziderblum – precum şi Stalin –
Djugaşvili – sunt evrei!).
Aşadar, dacă Evreii ajunseseră stăpânii Statului sovietic, iar N.K.D.V.-ul
(K.G.B.-ul) este Organ de Stat, teza potrivit căreia Traian Boieru (şeful
asasinilor fizici ai marelui savant Român) era, de fapt, agent sovietic, infiltrat
în Mişcare ca membru cu scopul de a o compromite, nu ţine deloc de
domeniul fanteziei. Ba dimpotrivă Domnule Profesor!... Ba dimpotrivă!…
Şi, nota bene: Iorga şi Madgearu au murit asasinaţi de una şi aceeaşi
echipă (Traian Boieru)…

Cu cele mai alese sentimente de admiraţie şi recunoştinţă,


Radu Mihai Crişan

Bucureşti,
15 octombrie 2007