Sunteți pe pagina 1din 369

1

DOINA JELA (n. 1951) este absolvent! a Universit!"ii din Bucure#ti, Facultatea de
Filologie, prozatoare, publicist!, autoare a unui mare num!r de eseuri, cronici, recenzii, interviuri,
ap!rute n reviste ca Tomis, Arca, Amfiteatru, Romnia literar!, Contemporanul, Familia,
Observator Mnchen, 22, Vatra.
n 1995, public! la Editura Humanitas romanul non-fictiv Cazul Nichita Dumitru, r!spl!tit
de Asocia"ia Interna"ional! a Scriitorilor #i Oamenilor de Art! Romni, cu sediul la Washington,
cu premiul de onoare pe anul 1996. n 1997, la Editura Polirom Ia#i, volumul Telejurnalul de
noapte.
n 1998, i apare n colec"ia Procesul comunismului volumul Aceast! dragoste care ne
leag!. Reconstituirea unui asasinat. Cartea a fost desemnat! la Trgul interna"ional de carte de la
Timi#oara drept Cartea anului, iar n 1999, n aceea#i colec"ie, Drumul Damascului. Spovedania
unui fost tor"ionar.
A tradus pentru Editura Humanitas Antologia gndirii juridice de Philippe Malaurie, pentru
seria Procesul comunismului a aceleia#i edituri a tradus Stalin de Boris Souvarine, iar n colaborare,
Cartea neagr! a comunismului, coordonat! de Stphane Courtois, #i S!rut! mna pe care n-o po"i
mu#ca de Edward Behr.
Se ocup! la Humanitas de colec"ia Procesul comunismului.


(Nota biobibliografic! actualizat! este foarte u$or de g!sit pe internet)

2


DOINA JELA

LEXICONUL NEGRU
Unelte ale represiunii comuniste

3
Coperta seriei
IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE

HUMANITAS, 2001
ISBN 9735001322


4
Scurta not! nainte de edi%ia a doua

Am nl!turat din prima edi%ie a lucr!rii, doar cteva erori dinte cele semnalate de cititori.
Cea mai marcant!, perpetuat! n mai toat! memorialistica de deten%ie, aglutinarea biografiei lui
Jean Coller, activist de partid, cu cea a lui &tefan Koler, director la penitenciarul Aiud. Primul,
(Goldstein, voluntar n Spania, apoi plecat n Africa de Nord unde a ncercat s! se nroleze, apoi
n URSS, ca refugiat politic n Kazahstan, recrutat n 1943 #i para#utat prin 1944, ca partizan
antihitlerist, din 1945 #i pn! n 1949 cooptat n CC la cadre), nu ar fi trebuit s! figureze n acest
dic%ionar. Epurat la un moment dat #i trimis la $coala de partid Jdanov, a lucrat n Direc"ia Presei
pn! la pensionare. El este cel despre care se $tie c! a plecat prin anii 80 n Statele Unite.
Confuzia preluat! de sursele consultate de mine, provine din lucrarea lui David
Fundenbruck, ambasador al SUA la Bucure#ti, care combin! biografia directorului de penitenciar
cu a activistului PCR, din cauza c! fiii celor doi fuseser! elevi la acela#i liceu.

Am nl!turat de asemenea din prezenta edi%ie nefinalizat!, scurta informa"ie despre
procurorul militar Gheorghe Mellau, fiindc! a fost destituit din func"ia de procuror militar #ef din
cauza concluziilor de achitare cerute ntr-un dosar, a fost trecut n rezerv! la cerere, iar n august
1958 a fost trecut n rezerv! pentru clasarea unui dosar privind un preot arestat. Din 1958 pn! la
pensiornare a func"ionat ca simplu jurist consult n coopera"ie . Era n!scut n 1928, #i de#i a avut
o ascensiune rapid!, la nici 30 de ani a renun"at la aceast! carier!.
Am corectat $i completat, pe baza unor documente din arhiva CNSAS, pe care mi le-a pus la
dispozi%ie fostul de%inut politic Mircea Cojocaru, articolul referitor la Ghinea, alc!tuit la vremea
respectiv!, n baza unor informa%ii eronate, provenite din arhiva privat! a dlui Cicerone Ioni%oiu .
Am n vedere o mai riguroas! aducere la zi a edi%iei din 2000 a prezentei lucr!ri ntr-un viitor
deocamdat! neprecizat. Pn! atunci, pun la dispozi%ia cititorilor site-ului Memoria, cu
recuno$tin%! pentru dna Lidia Bradley, aceast! edi%ie.

5
Cuvntul autoruluiEste foarte frumos, ntr-un proces, cnd acuzatul vine #i recunoa#te tot.
GHEORGHIU GHEORGHIU-DEJ

Ideea unui dic"ionar al anchetatorilor, temnicerilor #i tor"ionarilor comuni#ti a ap!rut n
urm! cu trei ani, n timpul unei ntlniri cu cititorii romni de la Paris, n cea mai mare parte a lor
fo#ti de"inu"i politici.
Am mbr!"i#at-o din prima clip!, de#i am fost perfect con#tient! nc! din acel moment c!,
un proces al comunismului romnesc dovedindu-se imposibil, oricare ar fi forma pe care i-a# da-
o, un asemenea inventar va ilustra prin imperfec"iunile lui aceast! imposibilitate, #i c! demersul
ca atare pentru realizarea lui va fi un slalom printre obstacole interioare #i exterioare, juridice,
psihologice, morale #i materiale.
Mai nti despre aceste obstacole. Cel mai insidios dintre ele interior #i exterior totodat!
este cu ce drept?
Mul"i oameni n Romnia snt nu doar indiferen"i, ci ostili ideii oric!rei rememor!ri #i
examin!ri a trecutului. 'i n mod evident nu numai cei pe care acest trecut i dezavantajeaz!. Nu
numai cei care, n numele nv!"!turii naintate cum o numea Soljeni"n, au torturat, au
ntemni"at, au chinuit #i au ucis oameni, au dat informa"ii la Securitate, au depus m!rturie fals!,
au ngropat pe ascuns un om ucis sub tortur!, sau au coordonat de pe pozi"ii nalte toate acestea.
Despre fiecare dintre ei opinia public! din Romnia, cu toat! imprecizia acestui termen, pare s! fie de
acord c! #i-a f!cut datoria n condi"iile date, fiindc! a#a au fost vremurile. Refuzul distan"!rii de
acele vremuri, a#a cum au fost, par s! nu-l mp!rt!#easc! doar aceia pe care interese concrete #i
cum nu se poate mai materiale i "in ata#a"i de ele, #i pe care confuzia juridic! i pune la ad!post
de orice r!spundere, ci aproape ntreaga societate romneasc!.
N-aveam nici un dubiu c! lucrarea proiectat! nu voia s! se substituie justi"iei: nu
pedepsirea vinova"ilor m! interesa nimeni nu-#i propune, cred, scopuri cu des!vr#ire
irealizabile , nici m!car recunoa#terea vinov!"iei, de#i miracole s-au mai v!zut #i eu ns!mi am
consemnat ulterior ceva ce mi se pare a fi un asemenea miracol; ci enun"area faptelor, adic!
6
exact descrierea, sau restituirea acelor vremuri, prin intermediul unei suite de portrete.
O carte mpotriva curentului general de opinie, care s! nu aib! nici alibiul interesului strict
estetic, se poate ns! scrie?
'i dac! da, nc! o dat!, de ce s-o scriu tocmai eu?
n leg!tur! cu ndrept!"irea fo#tilor de"inu"i politici nimeni nu are ndoieli. 'i cu att mai
pu"in ei n#i#i. Purt!torul lor de cuvnt cel mai autorizat, l-am numit din nou pe Soljeni"n, a
exprimat cel mai bine nu doar ndrept!"irea, ci chiar acest imperativ al demnit!"ii:
Dar noi, ce trebuie s! facem? Cndva, urma#ii no#tri vor numi cteva din genera"iile
noastre de pap!-lapte: mai nti, am ng!duit cu supu#enie s! fim b!tu"i cu milioanele, pe urm! i-
am ocrotit pe uciga#i, s!-#i tr!iasc! ferici"i b!trne"ele. () naintea "!rii noastre #i naintea
copiilor no#tri sntem obliga"i s!-i c!ut!m #i s!-i judec!m pe to"i! S!-i judec!m nu att pe ei ct
mai ales crimele lor.
Dincolo de datoria fa"! de ei n#i#i de a-#i investi inteligent #i s!n!tos singurul capital de
care dispun, suferin"a ndurat!, transformnd-o n istorie consemnat! (dup! ce ei n#i#i se
ncredin"aser! c! un Nrnberg al comunismului nu este pe cale s! se produc!), cei care-mi
propuneau, mie #i editurii Humanitas, acest proiect, simt a#adar #i o datorie fa"! de viitor.
Trebuie s! condamn!m n mod public ns!#i ideea de reprimare a unor oameni de c!tre
al"i oameni. Trecnd viciul sub t!cere, cufundndu-l n!untrul nostru doar s! nu ias! afar!, noi de
fapt l sem!n!m #i el va r!s!ri nmiit n viitor (). Tinerii cap!t! convingerea c! tic!lo#ia nu e
pedepsit! niciodat! pe p!mnt, dar aduce ntotdeauna bun!stare. 'i va fi cumplit #i va fi nepl!cut
s! tr!ie#ti ntr-o asemenea "ar! (Soljeni"n, I, 128).
Or, eu ns!mi am convingerea c! singurul meu capital important, ca scriitor, este
nenorocul de a m! fi n!scut #i de a fi tr!it ntreaga mea existen"! de pn! acum ntr-o "ar! care s-a
condus dup! nv!"!tura cea mai naintat!, unde se construia Cea mai Bun! #i mai Dreapt!
dintre Societ!"i, #i apoi n teritoriul cuprins de putrefac"ie l!sat de ele n urm!. Eu ns!mi cred c!
singurul mod inteligent de a investi acest capital este s! observ #i s! descriu laboratoarele
secrete, func"ionarea ro"ilor din"ate ale Marelui Stabiliment de Noapte, n care acest dezastru s-a
fabricat. Nu numai s! constat c! este cumplit s! tr!ie#ti ntr-o asemenea "ar!.
n definitiv, dac! doar justi"iei i revine rolul s! judece #i s! condamne, iar ntr-un alt plan,
lui Dumnezeu, nu cred c!, pn! atunci, nu avem to"i dreptul de a tr!i ntr-o "ar! salubr! #i
normal!, n care s! nu facem #i s! nu ni se fac! r!u.
7
n romanul C!l!ul, al lui Pr Lagerkvist, personajul c!ruia societatea i-a ncredin"at acest
sumbru rol tr!ie#te n p!dure, izolat, departe de comunitate, att el ct #i familia lui. mbr!cat n ro#u,
acesta se a#az! n crciuma satului la masa lui, la care nimeni altcineva nu se mai a#az!, ntors cu
spatele la oamenii care-l privesc de departe. Copiii, marca"i to"i din na#tere cu semnul
predestin!rii malefice, purtat n frunte de tat!l lor, o secure, snt ocoli"i de copiii oamenilor de
rnd. Altfel, #i ei cad sub blestem: vor pieri ntr-o zi de fierul c!l!ului. Este, n ciuda repulsiei
resim"ite, un rol #i acesta, ntr-o societate tradi"ional!, a#ezat!, pare s! sugereze autorul suedez.
C!l!ilor no#tri, pe care nu societatea, ci st!pnii lor i-au nvestit cu infama lor
ndeletnicire, pe care au ndeplinit-o nu n binele comunit!"ii, ci al st!pnilor lor #i al lor n#i#i, nu
le datoreaz! nimeni acest respect nfrico#at.
Desigur, sub indiferen"a cu care cei mai mul"i oameni din Romnia au ales s! uite, se
ascunde nencrederea. Avertismentul profetic al lui Soljeni"n de acum 30 de ani devine realitate.
Nu numai c! nici unul dintre fo#tii industria#i ai crimei nu a fost judecat #i condamnat, nu numai
c! nu #i-a luat vreunul capul n mini, ca la Nrnberg #i cople#it de oroare s! spun! snt un c!l!u
#i un uciga#. Dar, chiar n momentul cnd scriu aceast! prefa"!, un post de televiziune i
adreseaz! printr-un moderator cunoscutului general Ple#i"! ntrebarea ce amestec a avut n
agresarea n 1977, pn! la starea de com!, a Monic!i Lovinescu. Amintesc c! dup! expulzarea
opozantului Paul Goma, dup! ce-i promisese acestuia un semn c! bra"ul narmat al poporului e
lung, Securitatea a trimis un comando s-o bat! pn! n pragul mor"ii dar s! n-o ucid! pe cea care
instrumentase r!sun!toarea campanie de pres! pentru eliberarea scriitorului captiv, cunoscuta
jurnalist! de la Europa liber!. (Literalmente consemnul fusese s-o transforme n legum!.)
Locvace #i bonom, n septembrie 2000, generalul, fost ministru de interne al lui
Ceau#escu, r!spunde c! nu, nu el a primit de la Ceau#escu ordinul de a o neutraliza pe redutabila
adversar!, dar nu a f!cut deloc r!u, Pacepa, s! ndeplineasc! acel ordin: ntre noi fie vorba, a
spus generalul zmbind familiar #i complice, nu-i strica o b!taie la cur, Monic!i, ca s!-i vin!
mintea la cap.
Ceva mai pu"in complezent, un altul i-a trimis directorului editurii Humanitas #i #efului
publica"iei care mi-a g!zduit n chip de semnal un fragment din prezenta lucrare, lungi scrisori
cinice #i amenin"!toare, amintindu-le totodat!, prin intermediar, fo#tilor de"inu"i c! le-am r!mas
datori cu ani de nchisoare. Ca #i avertismenul c! urm!toarea dat! nu vor mai comite impruden"a
de a-i elibera nainte de efectuarea celor 25de ani de munc! silnic!, bun!oar!.
8
Iat! ceva ce nici Soljeni"n n-a prev!zut, fo#tii c!l!i nu mai au nevoie s! scrie n
memoriile lor c! Pite#tiul este o inven"ie a lui Virgil Ierunca, lag!rele din Balta Br!ilei o inven"ie
a lui Ion Ioanid, iar Cavnicul, Aiudul, elucubra"ii ale ziari#tilor #i istoricilor. Pentru prima dat!
g!itanele albastre nu mai snt nevoite s! spun! minciuni, ci pot recunoa#te f!r! pericol c!
Pite#tiul, Aiudul, Balta Br!ilei #i cei 25 de ani de temni"! grea pentru a fi strigat c! regimul nu
este bun, au existat, ba chiar c! au fost necesare.
Iat! de ce cred c! nu fo#tii de"inu"i politici trebuie s! scrie aceast! carte, ci un martor
contemporan al acestei lumi n care este deja imposibil de tr!it, att de imposibil de tr!it nct
via"a ns!#i n-ar avea rost dect povestind-o.
Fire#te, nu eram att de naiv! s! cred c! obiectivitatea #i estetismul dezinteresat al
portretelor mele ar putea fi pe placul modelelor care le inspirau. Or, din p!cate, unele dintre
etapele demersului pentru realizarea unei asemenea lucr!ri depind de oamenii susceptibili s!-mi
inspire portretele. Influen"a lor indirect!, dac! nu totalul lor monopol asupra institu"iilor statului
este foarte puternic!. Cu att mai mult asupra arhivelor institu"iilor care au de"inut direct prghiile #i
resorturile represiunii.
Un ultim obstacol, de fapt o suit! de obstacole era de ordin metodologic: asupra c!ror
portrete m! voi opri, pentru a ilustra vremurile prin protagoni#tii lor cei mai specifici? Cine ar
trebui deci s! figureze ntr-un asemenea dic"ionar? Ca de obicei, n asemenea ntreprinderi,
op"iunea, urmat! de consecven"a cu propriile premise, mi apar"inea fire#te.
Cel mai simplu mi s-a p!rut s! ncep prin a consemna, respectnd doar ordinea alfabetic!,
fiecare personaj ntlnit n memorialistica de nchisoare, ca ncarnnd cu violen"! represiunea, cu
unica grij! de a acoperi, n acela#i timp, toate ipostazele administrative: anchetator, gardian,
director de nchisoare, pre#edinte de tribunal. Dar #i nalt demnitar de partid, atunci cnd acesta
este consemnat undeva ca punnd mna pe bt! sau lovind direct cu pumnul #i cu piciorul, ca mai
sus-pomenitul general Ple#i"!. Tabloul rezultat, dnd o idee despre natura sistemului comunist, ar
fi fost f!r! ndoial! destul de expresiv #i a#a, dar mult prea incomplet #i lipsit de arm!tur!. Pe
de o parte, fiindc! de"inu"ii politici au venit de multe ori n contact doar cu uneltele din cele mai
joase e#aloane ale ierarhiei, #i n mprejur!ri prea pu"in propice re"inerii unor nume; pe de alt!
parte, fiindc! tortura, n orice sistem concentra"ionar #i nu mai pu"in n cel romnesc, n-a fost
doar fizic!, ci #i moral!; n-a existat doar agresiunea mutilant! fizic, ci #i cea care a marcat cu
nevroze iremisibile psihicul a numero#i fo#ti de"inu"i. (Un institut #i un laborator subven"ionate
9
de Comunitatea European!, la Bucure#ti #i la Craiova, se ocup! n prezent de aceste urm!ri, iar
ele snt v!dit de domeniul dezastrului.) n fine, fiindc! sistemul represiv a fost mai complex dect
o ma#in! de torturat #i ucis oameni, el urm!rind nu moartea p!c!tosului ci ndreptarea lui adic!
reeducarea #i transformarea lui ntr-un ins atomizat, cel pu"in inapt s!-i pun! n pericol
perpetuarea, dac! nu destinat s! i-o asigure, prin adeziunea lui. Era deci vorba de nregistrat toate
categoriile func"ionale ale complexei ma#in!rii. Este nevoie de o explica"ie aici. De#i snt de acord
n principiu c! a#a cum victima este unic!, tor"ionarul (folosesc termenul ca nume generic) este #i el
unic, un om, pe mine m! interesa, pentru aceast! lucrare n calitatea lui de exponent, de func"ie.
F!cnd parte din una dintre categoriile de participan"i direc"i la men"inerea prin teroare a
regimului comunist, un asemenea om se individualizeaz!, n clipa cnd nceteaz! s! se comporte
ca o pies!, atunci cnd nceteaz! s!-#i ndeplineasc! rolul, individualizarea (umanizarea) lui
riscnd s! opreasc! mecanismul, sau s!-i fie fatal! lui nsu#i. F!r! s!-i ignor cred umanitatea,
orice om m-a interesat aici n calitatea de parte component! distinct! a aparatului represiv al
acestei f!pturi vii, flexibile, masive, care s!l!#luia n stat precum tenia nl!untrul omului, cum
spunea tot Soljeni"n.
Legat #i de obstacolul invocat mai sus, mi-am asumat de aceea #i riscul de a omite in#i
care au ilustrat poate cu mult mai mult! str!lucire func"ia respectiv!, #i de a consemna ni#te
reprezentan"i mediocri ai ei.
Am continuat cu trimiterea unor cereri de acces la arhive #i, concomitent, la asocia"iile
fo#tilor de"inu"i politici, solicitndu-le acestora din urm! listele lor cu numele pe care trebuia s!
le caut n arhive.
Am nl!turat de la bun nceput o schem! pe care cititorul pu"in familiarizat cu problema s-
ar putea sim"i frustrat c! n-am abordat-o. Organul represiv, cu toate metamorfozele #i avatarurile
lui, a fost n anii comunismului, de la nfiin"area, n 30 august 1948, #i pn! la c!derea, n
decembrie 1989, a regimului, Securitatea. De#i util!, ideea de a ncerca o lucrare cuprinznd pe
to"i angaja"ii poli"iei politice, de-a lungul ntregii perioade, imposibil! de altfel unui singur om,
nu m-a interesat. Eram de p!rere c! dincolo de imposibilitatea obiectiv!, ea comport! riscul de a
falsifica descrierea. Dac! am "ine cont, de exemplu, doar de cei 3 973 de angaja"i ai Securit!"ii
(dintr-un tabel nf!"i#nd situa"ia din anul 1950), nu ne-am explica amploarea #i eficien"a
represiunii, care n acel an a atins un apogeu al ei. Nici dac! lu!m n calcul pe cei 42 187 de
informatori. Trebuie s! not!m c! Mili"ia, nfiin"at! la 23 ianuarie 1949 #i subordonat! Securit!"ii,
10
cu un efectiv de 40 000 de oameni n 1953, avea #i ea atribu"ii represive: punerea n lucru a
dosarelor de deport!ri, aprob!rile de domiciliu, supravegherea persoanelor suspecte. Trupele de
Securitate, nfiin"ate n februarie al aceluia#i an, aveau la rndu-le n sarcin! n!bu#irea oric!rei
forme de opozi"ie la m!surile guvernului, precum colectivizarea, deportarea, lichidarea grupurilor de
rezisten"! din mun"i, paza lag!relor de concentrare etc., efectivele lor num!rnd atunci 55 000 de
oameni.
S! ad!ug!m de asemenea c!, din 1952, Constitu"ia consfin"ea, prin articolul ei 65, rolul
Justi"iei nse#i de ap!r!toare a regimului de democra"ie popular! #i a cuceririlor clasei
muncitoare, pentru garantarea respect!rii legii poporului, a propriet!"ii ob#te#ti #i a legilor
cet!"ene#ti. Pentru o descriere fidel! a particip!rii institu"ionale la represiune, trebuiau deci avu"i
n vedere #i oamenii legii: pre#edin"ii de tribunale militare #i membrii acestora, judec!tori, asesori
populari, procurori. Ei au aplicat prevederile unui cod penal, #i el de clas!, pronun"nd bun!oar!,
n baza faimosului articol 209, sute de condamn!ri la moarte #i sute de mii de ani de nchisoare,
dup! un procedeu aproape mecanic, cu care f!r! ndoial! capul de list!, Alexandru Petrescu,
prezent n numeroase lucr!ri memorialistice, a intrat n legend!. Ar fi trebuit s!-i urmeze, dac!
am fi conceput cartea ca pe o list! comentat! extensiv!, ntruct ilustreaz! aceea#i func"ie: maiorii
de justi"ie Macskasi Pavel, Laz!r Tudorache, Fekete Constantin, V!leanu Viorel, Koszta Emeric
etc.
Pentru ca descrierea s! dea seam! de p!trunderea n toate straturile vie"ii, n regimul
comunist, a componentei represive a activit!"ii statului, ar trebui consemna"i, tot ca func"ie, ca
rol, participan"ii la execu"ii, cei ce-au f!cut parte din escorte #i plutoane; solda"i n termen,
paznici de CAP sau de prim!rii, obliga"i s! tr!iasc! permanent n oroare, asistnd sau ducnd la
ndeplinire misiuni cum ar fi s!parea gropilor, ngroparea cadavrelor, #tergerea urmelor; aceia
care-#i invidiau superiorii ierarhici pentru privilegiul de a nu vedea cu ochii lor moartea #i de a nu
o da cu minile lor. Unii dintre ei au sfr#it prin azile psihiatrice. Singura sc!pare a acestora a fost
n unele cazuri avansarea n grad pn! la zone unde crima devenea, din spectacol cotidian, o abstrac"ie.
Al"ii au ie#it n t!cere din rnduri, s-au dat pe margine #i #i-au dus n moarte ntunecatele taine. Cu
unele excep"ii, acestora memoriali#tii nu le-au notat numele. Ne-am putea chiar ntreba: care
memoriali#ti? Este de spus ns! c!, de#i simpli paznici, de#i oameni de serviciu, dactilografe,
aveau mai to"i grade n securitate #i func"ii operative. S! mai spunem, afla"i n acest punct, c! la
execu"iile (cele precedate de hot!rri judec!tore#ti) participau un reprezentant al Tribunalului
11
Militar, unul al Procuraturii Militare, un delegat MAI, medicul legist, comandantul grupei de
execu"ie #i comandantul penitenciarului. Uneori, reprezentantul penitenciarului era #i
comandantul grupei de execu"ie. (Pentru asemenea tabele nominale, referitoare doar la
Securitatea din Cluj, pentru primii ani ai comunismului, vezi Analele Sighet, 7, 346 #i urm.)
Am optat s! fac un loc n descrierea mea #i unor e#antioane din armat! #i din g!rzile
patriotice, de fapt echipe de b!t!u#i, monitoriznd alegerile, organiznd mitinguri ale maselor de
oameni ai muncii, cernd condamnarea la moarte, incitnd la asasinat, chiar s!vr#indu-l la
ad!postul acestor mase de oameni ai muncii.
Aceasta ntruct, de#i alegerile n Romnia au fost ntotdeauna un spectacol contondent,
mpu#carea, njunghierea, uciderea n b!taie a adversarilor, n aresturi special amenajate, nu s-a
produs dect acum, la ad!postul impunit!"ii de facto, conferite, nu de acele mase ci de prezen"a pe
strad! a Armatei ro#ii. Am consemnat, de asemenea, func"ia asesorului popular numit de partid s!
ndrume justi"ia, a organului de partid ns!rcinat cu arest!rile #i condamn!rile penale, anume
procuratura, care se sprijinea la rndu-i pe mii de informatori #i avea autoritate asupra celorlalte
institu"ii: armat!, securitate, mili"ie, inspec"ii n penitenciare.
n final, am optat de fapt pentru aceast! form! n mi#care pn! la tu#a final!, un fel de
puzzle proteiform nceput din toate p!r"ile o dat!, tinznd s! devin! un cosmoid, o hart!, un glob
p!mntesc al ororii #i distrugerii, #i totodat! o istorie na"ional! a infamiei pentru a-l parafraza,
prezum"ios, pe Borges.
Cteva cuvinte despre realizarea propriu-zis! a proiectului.
Cum se va vedea #i din bibliografie n care am nregistrat doar sursele citate direct n
lucrare , scrisorile adresate conducerii SRI, vizitele #i discu"iile cu directorii de arhive, chiar
chestionarele trimise asocia"iilor fo#tilor de"inu"i politici din "ar! #i ctorva victime notorii ale
represiunii comuniste, muncitori, scriitori, ziari#ti, nu mi-au adus o recolt! prea ncurajatoare. Dar
nici cu totul descurajant!, trebuie s! spun. Primele aluviuni informa"ionale provin din
memorialistica de nchisoare deja publicat! #i din numeroase manuscrise nc! inedite, pe care
autorii lor au avut amabilitatea s! mi le ncredin"eze spre lectur! #i care mi-au furnizat n timp o
pre"ioas! baz! de date. Aceste aluviuni veneau dinspre fostele victime #i se refereau la fo#tii
c!l!i. Dac! n comunism totul nu a fost ntotdeauna n alb #i negru, men"inerea ca repere #i etalon
a acestor culori mi era absolut necesar!. n plus, texte dovedind o memorie prodigioas!, ca al lui
Ion Ioanid, Theodor Du"u, sau o voin"! expres! de a aduna probe pentru un eventual proces al
12
comunismului, ca Paul Goma, Cezar Zugravu, Nicu Ioni"!, con"in uneori fi#e aproape complete
ale persecutorilor. Dintre aceste lucr!ri, o men"iune special! se cuvine c!r"ii editate n SUA de
c!tre Cristian Petru B!lan, n 1993, intitulat! chiar Dic"ionarul criminalilor comuni#ti, ca #i
documentelor publicate anual de Funda"ia Civic! sub numele Analele Sighet #i cele din revista
Memoria, care au tangen"! cu tema. La fel, imensa cantitate de date adunate la Paris de Cicerone
Ioni"oiu, fost de"inut politic.
Despre numele de anchetatori, gardieni, directori de nchisoare, pre#edin"i de tribunal,
procurori, care reveneau n mai multe lucr!ri memorialistice, am solicitat date de la arhivele SRI
#i, pentru unele, de la serviciul de Eviden"a Popula"iei din Ministerul de Interne.
Din p!cate, nc! o dat!, din nici o direc"ie nu mi s-a f!cut surpriza vreunei deschideri
deosebite spre colaborare. Cred, de altfel, c! exceptnd dosarele n care informa"iile despre
agen"i, metode #i acte de represiune au fost consemnate #i p!strate tot n scopul represiunii
(rejudecarea procesului de la Canal, a procesului P!tr!#canu, a procesului (urcanu etc.), n arhive
nu se p!streaz! multe dovezi explicite ale criminalit!"ii regimului comunist. Beneficiind de un
regim juridic confuz #i interpretabil, datele privind identitatea membrilor aparatului nu snt puse
la ndemna cercet!torilor. (O adev!rat! mla#tin! legislativ! face de fapt imposibil! chiar #i
invocarea celor cteva articole din Codul penal privitoare la culpa de favorizare a infractorului,
care pot fi invocate n "!rile unde s-a legiferat imprescriptibilitatea crimelor regimului comunist.)
Cu cteva excep"ii deja notorii Monica Macovei, Dan Voinea , oamenii legii nu s-au angajat
hot!rt n nici un dosar important susceptibil de a fi politizat, #i care dosar important (Valea
Jiului, Gheorghe Ursu, Represiunea din decembrie) nu este susceptibil de politizare?
Din cauza acestei colabor!ri pu"in entuziaste, de#i, cum am mai spus, nu am vrut s!-i
cuprind pe to"i, #i nici m!car un num!r ct mai mare dintre anchetatorii, temnicerii, c!l!ii fostului
regim, este posibil s! fi omis pe unii foarte importan"i. Este aproape sigur c! am omis pe mul"i
mai importan"i dect unii dintre cei men"iona"i.
Nu m-a preocupat exhaustivitatea, ci un alt tip de exigen"! extensiv!, despre care am
vorbit. Am avut n vedere s! acop!r pe ct posibil nu numai locul geometric al represiunii (birouri
de anchet!, nchisori, lag!re de munc!, azile psihiatrice), ci s! nregistrez pe ct posibil toat!
perioada, de la alegerile din 1946 pn! la c!derea regimului comunist, n decembrie 1989. Am
vrut nu doar s! acop!r toate profesiile criminale, inclusiv cele incluse de Hannah Arendt n
categoria criminalilor de birou, ci #i s! realizez o galerie de portrete #i o tipologie a
13
instrumentului represiunii.
Concepnd lexiconul #i ca pe o galerie de portrete, nu am putut s! rezist tenta"iei de a nota
#i considera"iile memoriali#tilor despre resorturile interioare ale crimei, morale #i uneori
psihologice. O unealt! este #i ea nzestrat! cu liber arbitru, #i avatarurile acestuia m-au interesat
n cel mai nalt grad. Dac! este adev!rat c! umanul #i atinge maximum de umanitate n ispit! #i
dac!, a#a cum spunea Kundera, exist! epoci n istorie cnd omenirea este supus! la mari ncerc!ri,
iar comunismul este cea mai mare dintre ele, atunci este adev!rat #i c! el ofer! scena pentru cele
mai interesante manifest!ri ale umanului.
Acestea fiind zise trebuie s! precizez c! nu am dedus de nic!ieri c! ar exista un portret-
robot al tor"ionarului, n ciuda unui num!r mare de tr!s!turi care-i unesc. Unul este dur, voluntar,
rece, avnd un anume tip de sensibilitate #i sentimentalism, mediocre, ale omului atomizat, de care
vorbea Hannah Arendt, ca Gheorghe Cr!ciun, director la Aiud, altul este bolnav de cruzime (sau
intoxicat cu cruzime), cu periodice volupt!"i #i generozit!"i de fiar! s!tul!, ca Laz!r Tiberiu; altul,
specie de altfel rar! printre tor"ionarii romni, este un fanatic rece, un moralist, din familia
inchizitorilor tip Che Guevara, Djerjinski, Lenin, care martirizeaz! trupul pentru a salva sufletul
etc. De#i mi s-a p!rut c! pe cititor l va interesa #i ce fel de om este, bun!oar!, un (urcanu, sau un
Ple#i"!, sau un Dr!ghici, nu n ceea ce are el tipic, ci n individualitatea lui, cred c! psihologia nu
d! seam! de nimic. 'i c! op"iunea pentru, iar apoi nerenun"area la meserie au o explica"ie
suficient! n retribu"ia (de 4 ori mai mare, chiar #i pentru un gardian, la un moment dat), n
avantaje materiale, n privilegii #i n tr!s!turi mai mult sau mai pu"in comune umanit!"ii medii.
n acest spa"iu, o anumit! lips! de reprezent!ri general umane, nlocuit! cu ordinul, care
trebuia executat; l!comia de a tr!i plenar n sfera inferioar! a existen"ei, din lips! de acces la cea
superioar!, tr!s!turile pe care le g!se#te Soljeni"n G!itanelor albastre, se pot constata. Dar
aproape n toate cazurile, blazarea sau zelul n a-#i face datoria se combin! cu certitudinea
ideologic! de a fi n sensul istoriei, de a avea dreptate; cu ncrederea n nv!"!tura cea mai naintat! #i
n #efi; cu be"ia puterii care cre#te, ca sl!nina pe porc att timp ct este hr!nit! cu exerci"iul
nepedepsit al puterii. Sentimentul de siguran"!, de inocen"!, de lume stabil! care tr!ie#te sub
regimul impunit!"ii se reveleaz! #i n aspectul ludic al sadismului tor"ionarilor: unul se joac! cu
cadavrele, al"ii pun n scen! ceremonii profanatoare, al"ii #i oblig! victimele s! imite animale n
schimbul hranei. Aceste manifest!ri ale bucuriei jocului reveleaz! ns! #i regresia pe scara
umanului. La fel alcoolismul multor tor"ionari, n special directori de nchisori, gardieni, dar #i
14
anchetatori. Cu cteva excep"ii, pe care n-o s! le n#ir aici, nefiind n m!sur!, psihologia
tor"ionarilor nu "ine de patologie. Ceva mai multe ar putea explica mediul de provenien"!,
precaritatea vie"ii de familie: unii, destul de mul"i de altfel, snt orfani, crescu"i de partid, n care,
fragili interior, #i-au g!sit un azil narcisic (Verds-Leroux).
Lipsesc aici, pentru a da o imagine complet! a acestui teritoriu secret #i neverosimil
pentru sim"ul comun, cteva aspecte esen"iale: asisten"a medical! n nchisori, via"a fiziologic!,
igiena. Cei de care depindea nivelul acceptabilit!"ii acestora, snt tot personaje, membri ai
administra"iei nchisorilor, aresturilor, spitalelor penitenciare. Iat! transcris! o fi#! privind un
asemenea posibil capitol referitor la hrana n nchisori, care nu #i-a g!sit locul n aceast! carte:
n una din zile ne-a dat o ciorb! cu extremit!"i de picioare de porc cu p!r pe ele #i
intestine cu fecale, toate fierte mpreun! cu ceva legume. La prnz, cnd s-a servit masa, fratelui
meu i-a c!zut n gamel! o bucat! de intestin plin! cu con"inut. Pe peretele pu#c!riei era scris m!nnc!,
de nu te m!nnc, aceasta mai mult pentru temperamentele mai sensibile care aveau un sistem
nervos mai labil. Pentru a v! edifica v! voi da un exemplu. ntr-o zi se serve#te la masa de prnz
un singur fel. ntotdeauna n perioada de execu"ie numai la munc! "i d!dea ciorb! #i felul doi.
Dup! ce se serve#te masa, pe u#i"a din u#a celulei un coleg #i pune gamela pe mozaic #i tot
nvrte#te cu lingura n ea. La un moment dat se uit! la mine #i-mi zice: Tu vezi oscioarele astea,
snt de om. Nu-mi amintesc numele, nu era om cu preg!tire, dar s! vede"i la ce le mergea
imagina"ia! Erau oase din carp #i tars (de la mn! sau picioare) #i ele snt mai mici #i rotunde ca la
animale. Am c!utat s!-l mb!rb!tez, s!-l combat, dar era foarte re"inut #i ngndurat.
() n 1958 la Gherla diminea"a surogatul de cafea cu o buc!"ic! de pine de 60 de
grame. La prnz primeai o bucat! de turtoi lat! de patru centimetri, lung! de 13 centimetri #i
groas! de patru centimetri. Jum!tate l foloseai la prnz, iar jum!tate seara. Cartofii #i fasolea n
special se d!deau cnd predomina ca#exia, s! nu murim n bloc, iar varza s!rat! era alimenta"ia de
c!p!ti. ()
Turtoriul pe care ni-l d!deau era cu nisip fin. Cum scara de duritate a nisipului este
aproape de diamant, v! da"i seama ce efect are asupra smal"ului pe care-l sparge. Dup! primele
ron"!ieli, mi-am dat seama ce urm!resc #i n-am mai mncat turtoi. Ce f!ceam? Cum mncarea ne-
o d!deau fierbinte s! ne ardem gura uneori... eu jum!tatea de turtoi o puneam n ciorb! rupt!
m!runt #i dup! ce se nmuia, mncam f!r! s! strng din"ii. (Augustin Neam"u, pp. 31, 32, 36).
Cteva explica"ii pentru a prentmpina unele eventuale nedumeriri.
15
Prezen"a n lexicon a ctorva medici ar putea p!rea abuziv!.
Cum atribu"iile medicilor militari angaja"i la Securitate erau pretutindeni acelea#i, fo#tii
de"inu"i nu i-au consemnat dect pe aceia care s-au remarcat prin comportamente deosebite. De#i
aceste atribu"ii n ele nsele erau deosebite: medicul Securit!"ii avea sarcina de a aviza sau a
opri tortura, prevenind moartea victimei nainte de ncheierea anchetei, semna, dac! accidentul
survenea totu#i, actul de deces, desigur fals n aceast! circumstan"!, constata moartea celor
executa"i #i semna procesul-verbal, administra, n principiu, medicamente #i acorda asisten"!
medical! celor traumatiza"i, r!ni"i sau bolnavi.
n tot cazul f!r! a participa efectiv la #edin"ele de tortur!, medicii MAI erau consulta"i de
tor"ionari n leg!tur! cu capacitatea victimelor de a suporta b!t!ile, lipsa de somn n cazul
anchetelor continue, ori pozi"ia de atrnare cu capul n jos, #ocurile electrice, le#inul. Uneori ei
chiar participau. Pentru aceast! ipotetic! istorie a infamiei na"ionale m! intereseaz! n special
ace#tia, de#i, nc! o dat!, ca rol, ca func"ie. Voi spune de altfel c! dintre cele 305 cadre cte a
angajat la nfiin"area ei n 1948, la 30 august, Direc"ia Regional! Bucure#ti a Securit!"ii
Poporului, care cuprindea: 5 ofi"eri superiori, 112 ofi"eri inferiori, 188 subofi"eri, plutonieri-
majori, plutonieri, sergen"i-majori #i sergen"i (conform organigramei publicate de Cezar Zugravu
n Analele Sighet, 8), figura un singur medic; ceilal"i au fost ncadra"i pe parcurs. Rolul lor de a
aviza tortura a r!mas permanent n vigoare. Iat!, ajun#i n acest punct, o indirect! enumerare a
metodelor de tortur! din epoc!, datorat! aceluia#i memorialist: Din aceast! puzderie de
locotenen"i, sublocotenen"i #i subofi"eri securi#ti ai anului 1948, se vor recruta coloneii #i
generalii de Securitate de pe timpul lui Ceau#escu, care nu vor mai bate la t!lpi, la testicule, nu
vor mai smulge unghiile de la mini #i de la picioare #i nici nu vor mai face anchete cu pisici
nervoase b!gate sub c!ma#a celui anchetat, ci vor folosi metode mai tehnice, mai avansate #i mai
productive de interogare. Dup! ce se vor plictisi de anchete, securi#tii, acum cu experien"!, vor
invada ntreprinderile de comer"exterior, ambasadele RSR, asocia"iile de promovare a intereselor
culturale #i de imagine n str!in!tate.
Se poate na#te ntrebarea ce caut! aici un Velniciuc, sau un Bl!jiu" Mihai, oameni care nu
au dat n via"a lor o palm!. R!spunsul cel mai simplu este c! ei apar consemna"i n memoriile
fo#tilor de"inu"i politici. Pe Velniciuc, Ioanid l prezint! ca pe un ins con#tiincios, ambi"ios,
hot!rt s! se pun! n valoare #i s! se realizeze profesional. Descris astfel, el este prototipul
anchetatorului fals serafic din bestiarul Ruxandrei Cesereanu, c!ruia, pentru a-i rezista,
16
anchetatul avea nevoie de serios antrenament moral, fiindc! mimnd bun!voin"a, el urm!re#te
reeducarea pe cale oral!, adic! distrugerea psihic!, nu doar fizic!. Subtil, intelectualizat, perfid,
din cei care fac cuplu cu anchetatul, atunci cnd acesta este nesigur interior, el seam!n! cu
anchetatorul medieval. ndr!gostit de textul legii, de cazuistic!, de adev!rul lui unic, este, cu
expresia lui Steinhardt, un stilist periculos. Citit cu aten"ie, nici Grenad! (Gheorghe Vasile), al
lui Paul Goma, nu este un tor"ionar propriu-zis. Felul n care-i smulge disidentului declara"ia de
c!in"! este de o violen"! extrem!, #i nici o violen"! fizic! nu pare s!-l fi durut mai tare pe acesta.
Se poate ntreba cineva ce caut! aici un Pavel 'tefan sau un Constantin Doncea. F!r!
ndoial! un tor"ionar #i el, cum se va vedea, Pavel 'tefan pare unul destul de neconven"ional. Este
mai degrab! unul modern, ca s! mprumut!m sugestia lui Michel Foucault: nu un anatomist al
suferin"ei, ci un fanatic rece al puterii, ac"ionnd asupra sufletului, pe care-l transform! #i apoi l
ucide. De dou! ori neconven"ional, fostul deputat comunist de Vla#ca este un tor"ionar travestit
ntr-un agent al binelui, ntr-un vindec!tor de suflete, ca medicii, preo"ii #i al"i tehnicieni din
spa"iul concentra"ionar.
Raporturile unui Doncea cu tinerii vagabonzi din trupele de asalt de la alegeri snt acelea
ntre unealt! #i autor moral (cuplul clasic consacrat de Dostoievski n SmerdiakovIvan
Karamazov) #i ridic! problema unui alt tip de responsabilitate #i de situarea ntr-o alt! clas!, cea a
criminalilor de birou.
S-ar putea ntreba cineva ce caut! un Ion Nistor ntr-o asemenea companie, numai pentru
vina de a se fi instalat n casa cuiva. Cazul lui are o mare putere de caracterizare pentru regim #i gradul
lui de ilegitimitate. Amestec de justificare ideologic! #i de interes imediat, cele mai multe acte ale
regimului, mai ales la nceputurile lui, au constat n furt, rapt, violen"!. Din casele celor aresta"i #i
uci#i s-au confiscat tablouri, covoare, mobile, care dup! ntocmirea unor documente pur formale
au trecut n posesia nou-veni"ilor, distribuindu-se ierarhic. Sesizat o dat! de nsu#i Teohari
Georgescu, cu privire la soarta unui arestat, c!ruia nu i s-a g!sit, nici ulterior, vreo vin!,
Pantelimon Bodnarenco (Pantiu#a) i-a adresat acestuia remarca cinic!: C"i n-am arestat noi
fiindc! aveam nevoie de casa lor. (Arhivele totalitarismului, nr. 21)
Nici Ecaterinei B!l!cioiu-Lovinescu, ucis! n nchisoare prin neacordarea de asisten"!
medical!, nu i se putuser! stabili dect vinov!"ii imaginare, locuin"a ei, rvnit! de mul"i ani, fiind
ocupat! imediat dup! condamnarea ei definitiv! de un procuror militar.
Num!rul mai mic de tor"ionari inventaria"i pentru anii 19651989 poate acredita opinia,
17
fals!, c! rolul represiunii sc!zuse n vremea lui Ceau#escu.
Anchetatorii de Securitate din ultima etap! a regimului Ceau#escu #i schimbaser!
desigur, ntructva, metodele #i stilul, ca urmare a modific!rii raportului ntre constrngere #i
propagand! #i a transform!rii r!zboiului rece n coexisten"! pa#nic!. Una dintre schimb!rile
semnificative este alternarea brutalit!"ilor directe asupra celor ancheta"i cu tortura aplicat! de
profesioni#ti califica"i la locul de munc!, ndeob#te de"inu"i de drept comun, ntr-o propor"ie mai
mare ca n anii 50. Con#tiin"a perenit!"ii regimului se fisurase, o b!nuial! de ilegitimitate d!
activit!"ii represive un caracter conspirativ #i atent la aparen"a juridic!. Aceast! schimbare e
nso"it! de transformarea corespunz!toare a delictului politic ntr-unul de drept comun. 'i lui
Gheorghe Ursu, #i lui Dorin Tudoran (1985) (v. Nelega), #i lui Mihai Creang! #i Petre Mihai
B!canu (v. Burloi) anchetatorii lor le-au spus c! nu au nevoie de eroi, #i le-au ntocmit dosare
de drept comun. S! not!m c! tentativa a fost abandonat! n cazul Doinei Cornea.
O categorie aparte n mecanismul greoi al represiunii comuniste o constituie securi#tii
proveni"i din infractori de drept comun. Ascensiunea acestora din urm! reprezenta uneori r!splata
pentru serviciile f!cute cndva ilegali#tilor, n nchisori sau n afara lor, fire#te atunci cnd
ilegali#tii respectivi nu erau ei n#i#i fo#ti infractori, atra#i la comunism de foarte tineri. Am "inut
s! ilustrez aceast! categorie dintr-un motiv foarte ntemeiat: asupra poten"ialului revolu"ionar al
delincven"ilor, sp!rg!tori, ho"i, criminali, nsu#i Lenin atr!sese aten"ia. El i numea admirativ
ace#ti revolu"ionari nn!scu"i, #i exemplul cel mai ilustru este legendarul Kamo, tovar!# al lui
Stalin, faimos sp!rg!tor de b!nci #i uciga# n beneficiul partidului (vezi Stalin, de Boris
Souvarine). Ceau#escu nsu#i fusese infractor, ca #i Sami 'araga, consilierul lui Dej, spre a nu-i
numi dect pe ace#tia. Mitic! Jidic, Sile Constantinescu, Fran"(and!r! nu trecuser! ca ei n
aparatul de partid, ci r!m!seser! n poli"ia politic!, cel din urm! acoperit sub masca de nebun,
sau de de"inut de drept comun.
Snt cititori care, invocnd dreptul la imagine, se vor ntreba ce caut! aici avatarurile
postdecembriste ale personajelor: un fost director de nchisoare #i inspector n Ministerul de
Interne, ntre"innd n presa na"ionalist! imaginea unei securit!"i romne#ti inocente, asasinii lui
Gheorghe Ursu n staful b!ncilor #i n miezul scandalului FNI, izbucnit la zece ani dup! pretinsa
demantelare a aparatului represiv, un reeducator amenin"ndu-i n scrisori deschise pe fo#tii
de"inu"i politici, un procuror al Doinei Cornea lansndu-#i o carte sub patronajul Alian"ei Civice
din Cluj etc., al"ii, destul de numero#i, publicnd texte memorialistice, ilustrnd cel mult imaginea
18
de sine a temnicerului-c!l!u, nu ns!, fie #i n ipostaz! de altera pars, o viziune asupra faptelor
a#a cum s-au petrecut ele. Am considerat c! aceste scurte trimiteri ntregesc aspectul de cosmoid,
cu nucleul n gulag, n centrele represiunii, dar ntinzndu-#i suprafa"a asupra "!rii ntregi, #i dau
cititorului totodat! sugestii despre lumea amestecat! postrevolu"ionar!, explicndu-i-o m!car
par"ial.
Acela#i lucru pentru op"iunea de a consemna emigr!rile, la un moment dat, #i alte
avataruri postrevolu"ionare: decor!ri, recompense, activitatea n partide etc.

O men"iune special! cred c! se cuvine supranumelor. Ca toate apelativele, #i poreclele
date gardienilor, anchetatorilor, directorilor de nchisori, de#i stigmatizante n inten"ia de"inu"ilor,
reprezentau de cele mai multe ori pentru beneficiarii lor un motiv de mndrie. C! erau numi"i
Hercule sau T!mie sau C!l!ul, porecla era resim"it! ca un certificat de competen"! #i
eficacitate profesional!, dar acceptarea ei bucuroas! dovede#te n acela#i timp c! beneficiarul
respectiv credea n ndrept!"irea func"iei lui, se socotea, al!turi de comanditarii lui, n sensul
istoriei.
Fiindc! ne afl!m aici, trebuie s! spun c! unii dintre tor"ionari au trebuit nregistra"i, de#i
nu li se cuno#tea dect numele. Am considerat c!, atunci cnd apare n dou! sau mai multe
m!rturii, este bine s! nu-l omit, precaritatea informa"iei fiind semnificativ! n dou! privin"e: pe de
o parte, conspirativitatea absolut! a actului represiv, iar pe de alt! parte opacitatea dup! 1989 a
arhivelor. Dac! moartea ns!#i a unui arestat constituia un secret de stat nerevelat familiei vreme de
30 de ani , cu att mai mult numele celor care anchetau #i torturau, acoperind supliciatului capul cu
zeghea pentru a nu fi recunoscu"i, se afl! de c!tre de"inu"i dup! mari eforturi, uneori detectivistice,
confruntnd semnalmente, numele sc!pat ntmpl!tor, semne particulare, ticuri verbale. La fel, dac!
dreptul la imagine i ap!r! indirect pe fo#tii tor"ionari de expulzarea din locuin"ele abuziv
ocupate, cu att mai mult ele "in ferecate dosarele care atest! fie #i indirect, confruntate cu
depozi"iile victimelor, crimele lor. De#i postrevolu"ionar!, aceast! opacitate merge n prelungirea
conspirativit!"ii actului represiv, alc!tuind una #i aceea#i realitate.
N-am specificat originea etnic! chiar dac! am cunoscut-o #i era alta dect romna dect n
rare cazuri. De#i na"ionalitatea face parte din nveli#urile sinelui nostru, #i ne caracterizeaz!, ca
apartenen"! cultural!: este bun!oar! semnificativ pentru primitivismul gulagului romnesc faptul
c! doar aici s-a interzis cartea, creionul, cuvntul scris #i se pedepsea cu asprime orice activitate
19
spiritual!. Este n tot cazul o informa"ie peste care nu se poate trece, a#a cum e semnificativ c!
execu"iile n gulagul bulg!resc se f!ceau cu parul, iar n cel iugoslav suplicia"ii erau sf#ia"i de
cini. G!g!uz, sas, lipovean, constituie cu toate acestea o tr!s!tur! f!r! leg!tur! cu calitatea de
tor"ionar, #i de#i ntrege#te portretul unui om care n-a fost doar tor"ionar, am preferat s! n-o
men"ionez.
Este de men"ionat c! unele episoade, relatate tocmai de aceea in extenso, ntregesc nu
doar un portret, ci chiar un portret colectiv, dac! nu ntreg sistemul.
Episodul b!t!ii de Cr!ciun, administrat! de directorul Tudoran, comparat cu istoria
uciderii lui Alexa Bel, cu debutul reeduc!rii, de la Pite#ti, sau chiar cu ceremoniile blasfematorii
de Pa#te din aceea#i nchisoare, este interesant #i caracteristic: ca #i aceste episoade sngeroase,
asasinate, am zice ritualice, se comit de organele represiunii comuniste, n zile de s!rb!tori
cre#tine, ca #i cum sadismul ar urma cine #tie ce pulsiuni luciferice, sc!pnd con#tiin"ei agen"ilor
lui, victime paradoxale ale propriului satanism, dar ca #i cum ar avea leg!tur! #i cu religiozitatea
superficial! a romnilor.
Pe de alt! parte, asumnd tot ce este de asumat, iar materialul uman oferit aici este
supraabundent, f!r! a se sublinia c! regimul comunist a fost n Romnia un regim de ocupa"ie nu
s-ar putea n"elege cum a ajuns acesta la putere, cu un partid de 900 de oameni. n aceea#i
perioad! n Ungaria erau 30 000 recens!mnt din 1944; n Polonia 800 n 1947; n
Cehoslovacia 80 000, n 1936; n Iugoslavia 15 000 n 1941 iar n Bulgaria 10 000 n 1941
(Arhivele totalitarismului, anul V, nr.21).
F!r! ca specificul lucr!rii s! ne permit! a dezvolta suficient acest aspect, trebuie s! observ
c! unele traiectorii snt emblematice pentru ntregul sistem, bun!oar! cea a lui Fran"(and!r!.
Din dezv!luirile lui rezult! o imagine terifiant! neverosimil!, dac! n-ar fi autentificat!
de documente #i de cei care au cunoscut mecanismele terorii n calitate de victime a aparatului
represiv comunist. Traiectoria lui, nceput! ca infractor de drept comun, autor al unor delicte
minore, furturi, nc!ier!ri, b!t!i, #i ncheiat! cu asasinarea a o sut! de oameni (trebuie s! fi fost
vreo sut!, numai la mine) este totu#i tipic! #i emblematic!. n m!rturisirea lui (Drumul
Damascului, Spovedania unui fost tor"ionar) defileaz! figuri chiar mai sinistre, ca Marin
St!nciugel, Nicolschi, Gheorghe Cr!ciun, Marin Constantinescu, Alexandru Dr!ghici.
Afl!m de aici c! tor"ionarului i se inculca sentimentul c! misiunea lui e una de cea mai
mare r!spundere. Fidelitatea absolut! fa"! de regimul comunist, ob"inut! fie prin privilegii, fie, de
20
cele mai multe ori, prin absolvirea de crim! ini"ial!, fie #i prin una #i prin cealalt!, era de fapt
garantat! deja prin acest procedeu insidios. Mult mai profund #i mai definitiv dect ce au f!cut
epole"ii din om este ceea ce a f!cut aceast! terapie savant! de reconstituire a stimei de sine.
Mul"i dintre directorii de nchisori, gardieni, #efi ai aparatului represiv fuseser! ei n#i#i la origine
criminali de drept comun, ca celebrul Sile Constantinescu, faimos asasin al ambilor p!rin"i, n
perioada interbelic!, devenit pentru o vreme chiar director la Aiud. Sau ca faimosul Blazian,
uciga# sadic al propriei logodnice, devenit sanitar la Canal. Reabilitarea aceasta, prin misiuni
importante, suscita, drept reac"ie afectiv!, recuno#tin"! #i ncredere, m!car la cei foarte tineri.
Mul"i dintre reprezentan"ii trimi#i peste grani"! de Romnia comunist! erau asemenea
criminali, care nu f!ceau dect s!-#i ndeplineasc!, sub acoperire diplomatic!, misiunile
speciale (vezi pe aceast! tem! cartea lui Pavel Sudoplatov, #ef al misiunilor speciale al
poli"iei politice a lui Stalin, ns!rcinat de acesta cu uciderea lui Tro"ki).
ntre lumea tor"ionarilor #i cea a #efilor partidului comunist nu a existat nici o
discontinuitate, mul"i dintre ace#tia provenind de altfel ei n#i#i din fo#ti infractori #i lund
mpreun! startul carierei. ndemnurile de a ucide erau exprese, consemnul fiind secretul absolut
(Ni s-a cerut f!r! snge, f!r! snge, spune fostul tor"ionar ntr-o declara"ie televizat!). Nimeni
nu interzicea acestor st!pni ai nchisorilor, aresturilor, birourilor de anchet!, s! ucid! #i din
proprie ini"iativ!. Diferen"a dintre crima ideologic!, de partid #i de stat, #i crima de drept comun,
asasinatul n numele partidului #i asasinatul n nume propriu, era nesemnificativ!. Tentativa
cercet!torilor de a afla ast!zi num!rul real al victimelor este practic sortit! e#ecului. Nimeni nu a
consemnat vreodat! n statistici acest num!r, iar dac! statistici referitoare la unele categorii de
decese au existat, sporadic, ele au fost distruse cu grij!. Posibilitatea defec"iunii vreunei unelte
era eliminat! printr-o strategie pe ct de naiv!, pe att de diabolic!: nebunia atestat! a celui care, o
dat! trecut dincolo de u#ile laboratoarelor secrete, ar ncerca s! vorbeasc!.
Este principalul #i ultimul motiv pentru care cartea de fa"! nu se putea rezuma la o list!,
fie #i incomplet! de tor"ionari propriu-zi#i.
Pe autorii subn"ele#i #i notorii ai dezastrului uman rezultat din aceste pagini am optat s!
nu-i nregistrez. Este o op"iune care poate crea n cititor frustrare #i nemul"umire. Dac! infernul ar
exista, s-ar putea spune, n cea mai adnc! bolgie a lui ar sta poate nume nepomenite aici:
Gheorghiu-Dej, Iosif Chi#inevschi, Gheorghe Apostol, Miron Constantinescu, Chivu Stoica,
Vasile Luca, Constantin Prvulescu, Dumitru Coliu, Leonte R!utu, Valter Roman, Silviu Brucan,
21
Dumitru Popescu, Nicolae Ceau#escu.
Voi ncerca s! argumentez op"iunea: de#i ndrumarea de c!tre ei a crimei era atunci tot att
de secret! pe ct de secret era numele uneltelor lor, iar memoriile lor postrevolu"ionare abund! n
idilisme, n omisiuni, n falsuri, am socotit pe de o parte c! nu exist! riscul de a fi uita"i.
Biografiile acestor industria#i ai crimei, ie#i"i unii din testamentul lui Neceaev, pot fi g!site, fie #i
falsificat, n dic"ionare, dar #i n lucr!ri oneste, ca ale lui Vladimir Tism!neanu.
Am vrut apoi s! r!mn consecvent! cu proiectul: o lucrare literar! f!cut! din buc!"i
asamblate de real.
Cum exist! ns! riscul de a se acredita ideea c! falimentul actual este altceva dect au vrut
#i au sperat ei, #i s! r!mn! n memorie cu chipul radios #i benign pe care-l ar!tau lumii, n
portretele oficiale, #i nu cu acela de ndrum!tori ndeaproape ntru crim! #i teroare, iat! o mostr!
de #edin"! de Birou Politic al CC al PCR avnd ca tem! aceast! ndrumare. E vorba de #edin"a din 2
septembrie 1953, privitoare la m!surile de luat n leg!tur! cu un nou e#alon de du#mani de clas!, n
care Dej spune:
Snt cteva procese de agenturi imperialiste care urmeaz! s! fie terminate ().
To"i merit!, pe baza legilor Republicii noastre, s! fie mpu#ca"i, dar ntruct snt prea mul"i
#i ar putea s! arate a un fel de m!cel!rire, va trebui s! le administr!m pedepsele la nchisoare,
numai n cazuri excep"ionale () s! fie condamna"i la moarte.
Tov. Chi#inevschi:
Unde e vorba de teroare
Tov. Gheorghiu Dej:
Nu numai teroare. Snt unii dintre ei care au f!cut lucruri grozave, au vndut inamicului
secrete de stat foarte serioase. Deci unii dintre ei trebuie condamna"i la moarte. Eu spun c!
aproape to"i merit! acest lucru, dar este o mas! de oameni, nu po"i s!-i condamni pe to"i.
Tov.Miron Constantinescu.
Pe conduc!tori.
Tov. Petru Boril!:
Doitrei n fiecare proces, altfel i ncuraj!m.
Miron Constantinescu:
Cei care au activizat #i pe al"ii.
Tov. Gheorghiu Dej:
22
De acord cu propunerea.
n leg!tur! cu partizanii captura"i n mun"i:
Tov. Gheorghiu-Dej () Aici nu este vorba de a-i condamna la pedepse diferite. Aici
trebuie mers la o singur! pedeaps!: mpu#carea. 'i un num!r din acei care au dat ad!post, la fel,
deci s! mp!rt!#easc! aceea#i soart!. () Noi nu putem s! spunem popula"iei: dar acesta e un
prilej foarte bun s! le ar!t!m indirect, s! le treac! pofta c! dac! ei vor da ad!post sau dac!-i v!d #i
nu aduc la cuno#tin"a autorit!"ilor, vor fi nimici"i. n continuare Dej conchide c! asta va ar!ta #i
str!in!t!"ii c! regimul nostru, de#i nu este URSS, nici aici nu s-au putut men"ine bandi"ii un timp
ct de ct important. (apud Analele Sighet, 7, 288)
Cartea de fa"! este de fapt o incursiune n laboratoarele secrete ale comunismului
romnesc, locuri ascunse unde, prin intermediul protagoni#tilor nev!zu"i, s-a fabricat omul nou #i
unde omul vechi, refractar sau rezistent la aceast! metamorfoz! era sortit s! dispar!. Ea propune
materialul faptic necesar pentru scrierea unei alte istorii recente a Romniei, un material mai
elocvent dect cel furnizat de documentele oficiale, de personajele ei principale, oamenii politici,
sau de memoriile acestora, orict de sincere, mai elocvent! chiar dect cea rezultnd din studierea
documentelor de arhiv! cele mai secrete privind inten"iile #i aspira"iile politice ale comuni#tilor.
Aceasta fiindc! este o descriere a mijloacelor prin care s-a realizat scopul: cea mai bun! #i
mai dreapt! dintre societ!"i, societatea f!r! clase, adic! o non-societate.
Ea nu se dedic! dect fostelor victime. Numai lor avem a le da socoteala.
Tot lor li se cuvin mul"umirile mele, dup! cum urmeaz!:
Asocia"iilor Fo#tilor De"inu"i Politici din filialele jude"ene, n special Constan"a, Craiova,
Ploie#ti, Cluj, Ia#i, Suceava, Bucure#ti, ca #i personal, domnilor Fronea B!dulescu, Gheorghe
Andreica, Nicu Ioni"!, Cezar Zugravu, Cicerone Ioni"oiu.
Acelea#i mul"umiri, doamnei Lelia Trocan, doamnei Monica Macovei #i dlui procuror
Dan Voinea; Laviniei Betea, Frusinic!i Moraru #i lui C!t!lin Strat pentru cercetarea n arhive #i
materialele puse la dispozi"ie; dnei Ana Blandiana #i dlui Romulus Rusan, care mi-au dat
posibilitatea s! ntlnesc anual la Sighet un num!r de fo#ti de"inu"i politici #i de cercet!tori, cu
care am putut discuta, completnd, confruntnd #i clarificnd informa"iile de"inute; tuturor
autorilor de scrieri memorialistice care mi-au ncredin"at manuscrise nainte de publicare #i mi-au
dat voie s! le folosesc drept surse de documentare: Augustin Neam"u, Vasile Scut!reanu, Mircea
St!nescu, Petronela Nego#anu, Ioan Opri# etc.
23
Dnei Monica Lovinescu #i dlui Virgil Ierunca, pentru discu"iile clarificatoare.
Domnilor Florin M!trescu #i Mihai Alexandru Popovici pentru sprijinul lor, care a permis
ducerea la bun sfr#it a acestui proiect #i publicarea lui.
Lui Vlad Russo, pentru competen"a lecturii.

24
Ababei Romic! colonel n Ministerul de Interne n 1989, comandantul Inspectoratului
de Mili"ie al sectorului IV al Capitalei. A participat la reprimarea manifesta"iei din seara de 21
spre 22 decembrie 1989, din Pia"a Universit!"ii, cnd sute de bucure#teni care protestau mpotriva
masacrelor de la Timi#oara au fost du#i la Jilava #i b!tu"i cu bestialitate. O memorabil! descriere
a celor petrecute la Jilava a dat H. -R. Patapievici, care s-a aflat printre cei aresta"i. Consemnat #i
n lucrarea n manuscris Comunismul, o ma#in! infernal! a lui Cicerone Ioni"oiu, care cuprinde #i o
list! de criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti.
Abraham (?) activist de partid n Jude"ul Trei Scaune, secretar al pl!#ii Trgu Secuiesc
n perioada primei campanii de colectivizare a agriculturii, din anul 19491950. A recurs la
amenin"!ri cu pistolul, b!t!i #i alte violen"e mpotriva "!ranilor care refuzau s! se nscrie n
gospod!riile colective, mpiedicndu-l astfel pe el s! c#tige ntrecerea lansat! ntre organiza"iile
jude"ene n aceast! problem!.
Abramovici Marcu anchetatorul lui Iacob Alexandru, unul dintre acuza"ii din lotul lui
Vasile Luca, debarcat #i arestat n prim!vara anului 1952. A.M. era la data respectiv! locotenent-
major. n 1959 l reg!sim anchetator la Uranus.
Abra"u (?) angajat n Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, nc! de la nfiin"area
acesteia, n 30 august 1948. I s-a dat gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. nainte fusese
cizmar.
Acatrinei (?) soldat n trupele de Securitate, n primii ani ai deceniului cinci. A
participat la vn!toarea de partizani din mun"i. L-a ucis pe Cristea Paragin!, lupt!tor n Mun"ii
Vrancei. A ucis #i al"i partizani, pe unii schingiuindu-i cu s!lb!ticie. A fost recompensat b!ne#te, n
vreme ce victima lui a mai fost o dat! condamnat! la moarte de c!tre Tribunalul Poporului din
Foc#ani.
Achim (?) locotenent-major la Securitatea din Bra#ov. I-a anchetat, b!tut #i torturat pe
muncitorii revolta"i n 1987. O alt! m!rturie precizeaz! metodele lui: b!taia cu pumnii #i cu
bastonul de cauciuc.
Adamescu Ionel locotenent-major de Securitate la Re#i"a.
Ady Ladislau (Alexandru Mure"an) general de Securitate, ministru adjunct de Interne
ntre anii 1953 #i 1960. A coordonat opera"iile de ntemni"are la Sighet, n prim!vara anului 1950,
a celor mai mul"i dintre demnitarii fostului regim. I-au trecut prin mini 80 de mini#tri #i 56 de
clerici (50 dintre ei au murit n primii 5 ani n nchisoarea supravegheat! direct de trei dintre
25
subalternii lui din Direc"ia Penitenciarelor de la Bucure#ti, Ilie B!dic!, Jean Baciu #i Slobod!). A
supravie"uit mul"i ani c!derii lui Alexandru Dr!ghici #i chiar celei a lui Ceau#escu, murind n
aprilie 2000, ntr-o garsonier! de periferie, n condi"ii pe care presa momentului le-a caracterizat
drept promiscue.
Agarici (?) brigadier la Peninsula n perioada Canalului (19491953). Cu pu"in nainte
de c!derea regimului comunist, a propus unuia dintre fo#tii lui prizonieri, inginerul Cezar
Zugravu, s!-i fie informator. A ie#it la pensie cu gradul de colonel.
Aib!n"ut Mihai anchetator penal de Securitate. A anchetat sub tortur! pe partizanii
captura"i n lupte n Mun"ii Bihorului, n primul deceniu de comunism.
Aioanei Costic! subofi"er de Securitate n 1958.
Airoaie Vasile ofi"er de Securitate, a condus trupele care i-au capturat pe lupt!torii
anticomuni#ti din Mun"ii Cara#-Severinului. I-a schingiuit cu o mare cruzime. A fost ulterior
capturat #i executat de camarazii partizanilor, r!ma#i liberi.
Albei Nicolae angajat n Direc"ia Regional! a Securit!"ii Poporului, nc! de la
nfiin"area acesteia n 30august 1948, cnd i s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!.
nainte fusese muncitor.
Albon Augustin colonel n MAI, originar din Turda. Comandant al trupelor ns!rcinate
cu paza de"inu"ilor de la Canal nc! de la nfiin"area acestora, din 1949. A fost cel care a ini"iat n
toate nchisorile de la Canal stlpul infamiei. De"inutul pedepsit la acest supliciu trebuia
p!lmuit, scuipat #i batjocorit n variate feluri de c!tre tovar!#ii lui de suferin"!, urmnd exemplul
gardienilor #i al brigadierilor. Sub ordinele lui a fost prins, pus la stlpul infamiei #i executat
evadatul Ion Dumitrache, n lag!rul de la Peninsula. A.A. f!cuse n vechiul regim parte din
Siguran"!. De"inu"ii care l-au recunoscut au trimis o scrisoare conducerii Securit!"ii. A ajuns astfel
el nsu#i n nchisoare, pentru pu"in! vreme. Fo#tii de"inu"i de la Canal #i amintesc de ticul lui
verbal: Cu gamela s! s!pa"i Canalul, bandi"ilor! A omort n b!taie, cu lopata, mai mul"i prizonieri.
Dup! o scurt! perioad! petrecut!nnchisoare(anii19551956), a fost trecut n rezerv!, dar nu s-a
mai ntors n Turda, unde concet!"enii lui, informa"i asupra crimelor comise de el, amenin"aser!
c!-l vor omor, "intuindu-l cu cu"itele pe un zid. n Turda, practicase, nainte de a intra n Siguran"!,
meseria de ceapr!zar, astfel nct, prin anii 19641965, dup! amnistierea de"inu"ilor politici, a fost
v!zut lucrnd croitorie ntr-o cooperativ! aflat! pe strada Grivi"a col"cu Transilvania, n Bucure#ti.
'eful acelei croitorii era un anume Buia, fost de"inut politic, iar Albon era salariat. Se spune c!
26
lucra pentru clien"i din rndurile nomenclaturii de partid de al doilea #i al treilea rang. Era un om
scund, solid #i taciturn, care nu vorbea despre trecutul lui. Era na#ul unui alt criminal notoriu,
Liviu Borcea, care tr!ia nc!, la sfr#itul anilor 90, n Cluj. Documentele de"inute n 1990 de
Ministerul Justi"iei (Direc"ia General! a Penitenciarelor) au mai putut furniza doar urm!toarele
informa"ii: Augustin Albon, fiul lui Ion #i al Mariei, era n!scut la 22.05.1910, n ora#ul Turda, iar
n anul 1954 era Director General al Penitenciarelor. n acela#i an ar fi fost trecut n rezerv!, din
motive care nu rezult! din dosar. Tot din amintirile fostelor lui victime afl!m mai multe detalii
despre debarcarea lui cert!. Iat! cum povestesc acestea c! s-au ntmplat lucrurile cu dizgra"ia
fostului colonel Augustin Albon: #eful s!u direct, ministrul de interne Alexandru Dr!ghici, i-a pus
n mn! un plic sigilat cu ordinul s!-l duc! la Jilava #i s!-l predea maiorului Ciachi care era atunci
comandantul nchisorii. Dispozi"ia era ca acest plic s! fie desigilat de Ion Ciachi n fa"a ntregului
personal securistic al nchisorii. Albon #i-a ndeplinit misiunea #i Ciachi a executat ordinul.
Stupoare! Ordinul lui Dr!ghici era s!-l deposedeze imediat pe Albon de nsemnele lui de securist
#i s!-l ncarcereze la Jilava. (iganul Iv!nic! s-a #i executat. Dup! informa"iile de"inute de Banu
R!dulescu, Albon ar fi primit 25 de ani de nchisoare, din care a executat doar c"iva, ulterior
devenind nu croitor simplu, ci inspector-#ef de croitori n cadrul Centrocoop.
Albu (?) anchetator de Securitate, n Bucure#ti, n anii 19581960. Le-a anchetat la
Malmaison pe Varvara Florea #i Ecaterina B!l!cioiu- Lovinescu. Pe prima dintre ele a lovit-o
peste ureche, f!cnd-o s!-#i piard! momentan auzul.
Aldea Petre angajat n DRSP, nc! de la nfiin"area Securit!"ii n 30august 1948, cnd i
s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. nainte fusese muncitor.
Aldescu Grigore fost mecanic de locomotiv! la Turnu Severin. A promovat pn! la
gradul de colonel #i comandant al Securit!"ii din acela#i ora#. Apare #i n lista de criminali,
schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone Ioni"oiu, care precizeaz!: A chinuit destul, dup!
care a ajuns n DIE, cu misiuni speciale n Japonia #i USA, acoperit cu func"ie diplomatic!. n
serviciile de securitate de inspira"ie sovietic!, prin sintagma misiuni speciale se n"eleg ndeob#te
asasinate politice.
Alecu Constantin locotenent de Securitate, anchetator n Bucure#ti.
Alecu Ion locotenent de Securitate, anchetator n Bucure#ti.
Alexa (?) maior, procuror militar la Ia#i. A cerut n rechizitoriile lui pedepse grele. n
1999, era consilier al primarului Simirad, care candidase pe listele Alian"ei Civice.
27
Alexandrescu Gheorghe colonel de Securitate. A fost numit comandant al lag!rului de
munc! de la Capul Midia, de pe traseul Canalului Dun!reMarea Neagr!, dup! nl!turarea mult
mai faimosului Liviu Borcea.
Alexandrescu Gheorghe locotenent-colonel n MAI, director al nchisorii de tranzit
Jilava din ianuarie 1962 pn! n 1988. Apare #i n lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Alexandrescu (?) director al nchisorii Gherla dup! Petre Goiciu. Fost nv!"!tor. Nu
b!tea personal, dar ncuraja b!taia de c!tre subalterni a de"inu"ilor politici.
Alexandru Alexandru #ef de serviciu n Direc"ia de Cercet!ri Penale a Direc"iei Generale
a Securit!"ii Poporului (DGSP), la nfiin"area acesteia n 1948. Avea gradul de maior. Criticat de
unul din #efi pentru tergiversare #i birocra"ie, lipsuri de pe urma c!rora aveau de suferit cei aresta"i.
Dnd la rndu-i socoteal! mai sus de inspec"iile efectuate, raportorul respectiv #i ilustreaz!
critica cu un exemplu: Ca o consecin"! a sistemului birocratic #i a lipsei sim"ului de r!spundere
din sectorul de cercet!ri, am g!sit la serviciul jude"ean F!lticeni, condus de fostul maior Fucs, o
grup! de copii ntre 12 #i 14 ani n num!r de vreo 8 sau 10 aresta"i pentru c! jucndu-se la
marginea unei p!duri de-a bandi"ii #i care aveau o "eav! de plici (arm! de salon) au format o
organiza"ie contrarevolu"ionar!. Ace#tia erau aresta"i de circa 4 luni #i b!tu"i pentru a da declara"ii
a#a cum voia anchetatorul.
Alexandru Cornelia angajat! n DRSP Bucure#ti la nfiin"area acesteia la 30 august
1948, cnd i s-a dat gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte casnic!.
Alexandru Ghi#! locotenent-major de Securitate, n anii 50. A participat la reprimarea
rezisten"ei anticomuniste din mun"i. A ucis mul"i partizani din zona Mun"ii F!g!ra#ului #i ai
Muscelului. A fost executat de partizani.
Alexandru Ioan secretar de stat n Ministerul de Interne ntre 22ianuarie 1953 #i 11 aprilie
1960, adjunct al lui Alexandru Dr!ghici; le repro#a subalternilor c! hrana prea bun! dat!
de"inu"ilor reprezint! o pactizare cu du#manul de clas!.
Alexandru Vasile c!pitan de Securitate, ofi"er politic la Peninsula, lag!r de munc! de
pe traseul Canalului, ntre 19571958 #i 19621963.
Alexandru (?) ofi"er de Securitate la nchisoarea de la Baia-Sprie, care-i ad!postea pe
de"inu"ii politici folosi"i la munc! for"at! n minele de plumb, ntre anii 1951 #i 1952. Avea
func"ia de loc"iitor politic. Fiindc! protestase naintea lui mpotriva regimului de munc!
exterminator, preotului Gheorghe 'erban din comuna Corbu de Jos, Constan"a, i s-a nscenat, din
28
ordinul lui, o tentativ! de evadare n urma c!reia a fost ucis. nl!turarea celor susceptibili de a
deveni printre de"inu"i lideri de opinie, care ndemnau la nesupunere, era mai degrab! regula dect
excep"ia n toate nchisorile comuniste.
Alexe Ion c!pitan de Securitate n anul 1989, anchetator n Bucure#ti.
Alexie $tefan n. 20 ianuarie 1934, n comuna Podari, jude"ul Dolj. Intrat nsecuriatte mn
1959, este n 1969 maior, adjunct al #efului serviciului I al secvurit!"ii din Dolju. Comandant al
Securit!"ii Dolj n 1981, cu gradul de colonel Avansat n 30 decembrie 1982 la gradul de general
maior.. Este secretar de stat n Ministerul de Interne ntre 14 mai 1985 #i 22 decembrie 1989,
conform unui document din arhiva PCR, nedatat #i nesemnat.Alte documente l consemneaz! ncu
func"ia de secretar de stat din 8 mai acela#i an. Dup! revolu"ie, om de afaceri, consilier al lui
CSorin ovidiu Vntu.
Alexoaie (?) maior, adjunctul comandantului Securit!"ii din Brlad.
Aliman Alexandru locotenent-colonel de Securitate n anul 1970, anchetator n
Bucure#ti. Apare n lista de criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone Ioni"oiu.
Alim!nescu (?) fost delincvent, integrat ca ofi"er de Securitate #i folosit ca ghid
pentru depistarea ad!posturilor partizanilor, de c!tre mili"ienii din comuna 'ovarna, jude"ul
Mehedin"i. Pentru a-l determina pe partizanul Ursunoiu s! se predea, ace#tia i spnzur!,
mpreun! cu al"i securi#ti, feti"a.
Amariei (?) sublocotenent, tor"ionar al de"inu"ilor de la Jilava.
Ambrus Kolosek c!pitan de Securitate la Bra#ov. Prezent n nenum!rate m!rturii de
nchisoare #i n rapoarte ale Securit!"ii. Coordonator al ac"iunilor de capturare a partizanilor din
mun"i n primul deceniu de comunism.
Anastasiu Gabriel colonel de Securitate n Direc"ia I, n decembrie 1989. A participat
la represiunea de la Timi#oara.
Anchescu Ion locotenent de Securitate n anii 50. A participat la prigoana mpotriva
partizanilor din Mun"ii Semenicului.
Andone (?) sergent-major la colonia Salcia n 1959. Al doilea mare b!t!u# al acestei
odioase colonii de exterminare era sergent-major Andone. O brut! cu cap #i chip lombrozian,
demonstra zilnic ultimele tehnici de tortur!, aplicate att cu minile, ct #i cu picioarele, cnd c!uta s!
te loveasc! la testicule, dar #i cu cei doi cini-lup, dresa"i s! mu#te (Dr. Constantin Trifan, La Salcia
colonia mor"ii am f!cut chirurgie cu un cu"it de cizm!rie, Memoria, nr. 18).
29
Andreescu Mihai n 1952 era #ef de serviciu n cadrul direc"iei a IV-a la contrasabotaj.
Conducea serviciile de contrasabotaj #i finan"e-b!nci #i agricultur! A f!cut parte din
secreatriatul grupului de anceht! de la Canal n 1968, era maior n rezerv! #i domicilia n
Bucure#ti. Trebuia s! ntocmeasv! sinteza informatic! zilnic! asupra rezultatelor anchetei, care se
expedia cu avionul la bucure#ti, n fiecare sear!. D-49-1, 113.
Andreescu Matusei (Matusievici Nathan) #ef de birou n DGSP la nfiin"area acesteia
n august 1948. Se va ocupa, n serviciul Anchete Penale, de problema legionar!. De origine
muncitoreasc!, de#i avansat la gradul de maior, avea, spune #eful lui, Tudor Dinc!, mari
probleme cu ortografia #i scria groaznic. Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu un Andreescu,
anchetator n procesul de la Canal din augustseptembrie 1952 #i care n anul 1968, cnd s-a
rejudecat procesul, era maior n rezerv!.
Andrei Olimpiu angajat la Direc"ia Regional! Bucure#ti a Securit!"ii Poporului, la
nfiin"area acesteia n 30 august 1948. I s-a dat gradul de locotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese
nainte ajustor.
Andrei (?) maior, comandant al lag!rului de la Gr!dina, de pe bra"ul M!cin din Delt!,
unul din lag!rele cele mai insalubre, unde, la sfr#itul deceniului cinci, bntuia febra tifoid!.
Consemnat de Cicerone Ioni"oiu n lista lui de criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti, cu
precizarea s!rea cu calul pe de"inu"i.
Andrei (?) maior, evocat de acela#i memorialist, n alt! pozi"ie din aceea#i list!:
Andrei, maior bestie, care a schingiuit pn! la moarte pe un student, pe nume Petre Villa,
participant n primii ani ai regimului la lupta anticomunist!. Dup! asasinat, care s-a petrecut n
august 1948, maiorul Andrei #i-a aruncat victima de la etajul IV al Ministerului de Interne, pentru a
nscena o sinucidere.
Andronic Vasile c!pitan de Securitate la Ia#i, unde tr!ie#te #i azi. A r!spuns de
Facultatea de Medicin!.
Angelescu Vasile anchetator principal al lotului de la Canal, lucrnd n colaborare strns!
cu Mi#u Dulgheru, coordonator al echipei de anchetatori, ns!rcinat s! transmit! acestora
instruc"iunile de la Bucure#ti ale partidului. n 1951, cnd venea n controale pe Canal,
amenin"nd #i interpretnd orice neregul! observat! drept tentativ! de sabotaj, era sublocotenent.
Anghel Andrei angajat n DRSP Bucure#ti la nfiin"area acesteia n 1948, 30 august. I
s-a dat gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte tipograf.
30
Anghel Marin c!pitan de Securitate, din Direc"ia de Cercet!ri Penale. La Uranus, n
1959, a fost anchetatorul mai multor acuza"i din lotul lui Vasile Luca (Iacob Alexandru, Vijoli
Aurel, R!dulescu Gheorghe, Craiu Ion) #i al lui Vasile Luca nsu#i. La data respectiv!, 1952, era
doar locotenent. n 1960 a anchetat n lotul NoicaPillat, pe Simina Mezincescu, pe care a torturat-
o lovind-o cu capul de pere"i #i smulgndu-i p!rul. A anchetat-o #i pe so"ia liderului "!r!nist Ion
Mihalache, aflat!, dup! ncarcerarea so"ului, n domiciliu obligatoriu, pe care a b!tut-o s!lbatic cu
un baston, numai fiindc! nu a vrut s! semneze o declara"ie redactat! de el. Nu #tim dac! este unul
#i acela#i cu cel angajat n subordinea lui Tudor Sepeanu, director n DGSP, nc! de la nfiin"area
Securit!"ii, cu gradul de plutonier #i func"ie operativ!, #i care nainte fusese l!c!tu#.
Anghel Mircea locotenent-major, la nceputul deceniului cinci. L-a anchetat pe Belu
Zilber, folosind sau ordonnd mai multe feluri de torturi: trezirea brusc! din somn, amenin"area
cu nchiderea ntr-o camer! cu guzgani nfometa"i, b!taia etc. Este unul dintre cei care au
participat la represiune nc! din perioada cnd rolul acesta a trecut din minile Siguran"ei Generale,
Serviciului Special de Informa"ii, Jandarmeriei #i Poli"iei n cele ale Securit!"ii Poporului. A
participat la nscenarea proceselor #i la schingiuiri mpinse pn! la exterminare.
Anghel (?) locotenent de Securitate, a arestat o mul"ime de partizani, a torturat cu mna
lui pe mul"i, printre care pe Liviu M!rgineanu. L-a mpu#cat Gavril! Ogoranu, cunoscut partizan din
mun"i, autor al unor texte memorialistice.
Anghel (?) anchetator la Securitatea din Constan"a n anii 50. Aflat pe lista lui
Cicerone Ioni"oiu. Nu avansase pn! n 1960 dect la gradul de locotenent-major.
Anghel (?) locotenent-major de Mili"ie n Bra#ov, n 15 noiembrie 1987. n subsolul
institu"iei pe care-o slujea, i-a maltratat cu bestialitate, al!turi de al"i colegi ai lui, pe care
victimele n-au avut posibilitatea s!-i identifice, pe manifestan"ii care participaser! la revolta
muncitorilor de la ntreprinderea de Autocamioane Bra#ov. Mutarea anchetei la Bucure#ti, nc!
de a doua zi, ca #i destituirea unor #efi locali, a fost folosit! c"iva ani mai trziu de c!tre mili"ienii
din localitate pentru a inventa legenda c! autorit!"ile locale au fost blnde #i c! b!t!ile, crncene, au
avut loc doar la Bucure#ti. M!rturiile victimelor spun contrariul.
Anghelache Toma secretar de stat n Ministerul de Interne ntre 27 aprilie 1959 #i 24
martie1961, conform listei anonime sustrase din arhiva CC al PCR deja citat!.
Anghelescu M. Ioan c!pitan de Securitate n 1952, la Constan"a, #ef al serviciului
Anghete. L-a anchetat #i pe inginerul Cern!tescu Petre, condamnat la moarte #i apoi la munc!
31
silnic! pe via"! n cel mai mare proces al Canalului. Ancheta, care trebuia s! dovedeasc! fapte
imaginare, dinainte stabilite, a inclus toat! gama de torturi cunoscute, s!cule"ii cu nisip, privarea
de somn timp de mai mult de o s!pt!mn!, b!taia la t!lpi etc. L-a anchetat cu aceea#i violen"! #i pe
inginerul Nicolae Frangopol, judecat #i condamnat n acela#i lot. Cnd este chemat s! dea
declara"ie, n anul 1968, nu recunoa#te c! a ancehatt pe cineva din lot.
Anton Toader fost gardian, trecut de la Siguran"! la Securitate, la Tulcea, n perioada
de nceput a regimului.
Anton (?) maior de Securitate, comandant o vreme al lag!rului de munc! for"at! de la
Stoiene#ti, din Balta Br!ilei. A fost la un moment dat comandant #i al lag!rului de la Piatra
Frec!"ei.
Antoniu Samuel maior, #ef de serviciu #i loc"iitor al lui Mi#u Dulgheru, #eful Direc"iei de
Anchete Penale din Securitate, n anii 50.
Apavaloaie Constantin plutonier-major de Securitate. A participat la confrunt!rile cu
partizanii din grupul lui Toma Arn!u"oiu, de la poalele F!g!ra#ului. A fost ucis n tentativa de a o
aresta la data de 1922 iunie 1949 pe mama acestuia, ntruct posedam informa"ii c! ntre"ine
contactul #i aprovizioneaz! pe cei de la munte cum precizeaz! unul din membrii acelui comando,
care poveste#te, n stilul greoi specific: Echipa nr. 2, n drum c!tre locuin"a lui Petre Arn!u"oiu,
trecnd prin fa"a casei lui Ion Arn!u"oiu () care lipsea de la domiciliu (fiind arestat) s-a oprit aici.
() Plt. Apavaloaie i-a oprit (pe ceilal"i subofi"eri din echip!), spunndu-le c! el merge n!untru
pentru a vorbi cu servitoarea proprietarului care i d!dea informa"ii despre fiii proprietarului, fra"ii
Arn!u"oiu care snt disp!ru"i. Totu#i ace#tia l-au nso"it, au intrat n curte, #i au mers la u#a din
fa"! unde b!tnd #i nedeschiznd nimeni au trecut la u#a din dos () au deschis-o singuri #i au
intrat n hol (). n hol au fost ataca"i pe nea#teptate de 4 indivizi necunoscu"i, n care Plt. Maj.
Apavaloaie #i Serg. Maj. Lungu au fost omor"i () al treilea reu#ind a ie#i () #i mpreun! cu
ceilal"i (3) au p!r!sit curtea fugind la comandament (cca 3 Km) unde au anun"at cele ntmplate.
(Ioana-Raluca Voicu, Analele Sighet, 2, p.304). Este de presupus c! cei patru indivizi
necunoscu"i erau fra"ii Arn!u"oiu #i tat!l lor, veni"i s!-#i salveze mama #i so"ia.
Apietroaiei Mihai locotenent de Securitate n 1961. Consemnat pe lista de tor"ionari a
lui Cicerone Ioni"oiu, f!r! alt! precizare.
Apostol Ion angajat n DRSP, Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n 1948, 30 august, cu
gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. nainte fusese muncitor.
32
Apostol (?) comandant al lag!rului de la Ghencea n anii 19521953. Fusese nainte
muncitor textilist. A ie#it din Securitate, devenind vnz!tor la raionul de stofe al magazinului
Romarta din Bucure#ti.
Apostolache (?) c!pitan de Securitate, la Bra#ov, n noiembrie 1987, a participat la
ancheta extrem de dur! #i la maltratarea muncitorilor revolta"i de la Steagul Ro#u.
Aram! Ion #eful Securit!"ii din Gala"i n iarna anului 1957, cnd a avut loc r!zmeri"a
"!ranilor din Vadul Ro#ca, supu#i unei a doua tentative de colectivizare for"at!. Revolta "!ranilor
a fost urmat! de un adev!rat m!cel. Anchetator #i schingiuitor al partizanilor din mun"ii Vrancei. A
anchetat grupurile din jude"ul Neam". Ar fi murit la Piatra Neam". Apare #i n lista de criminali,
schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone Ioni"oiu. Este posibil s! fie unul #i acela#i cu un
Aram!, c!pitan, consemnat de Cicerone Ioani"oiu, ca diferit de primul #i identificat ca
func"ionnd la Roman #i cu un al treilea Aram!I., tot c!pitan, func"ionnd la Piatra Neam".
Aramba"u Vasile plutonier-major de Securitate la Re#i"a.
Aranici Pavel comandant al trupelor de Securitate, adjunct al generalului B!jenaru (#eful
opera"ional pe regiunea Caransebe# al Comandamentului Unic constituit de Pantelimon
Bodnarenco, zis Pantiu#a, pentru lichidarea rezisten"ei din mun"i). n 1952 este colonel #i #ef al
biroului special nfiin"at pentru lichidarea grupurilor de bandi"i, aflat n subordinea direct! a lui
Alexandru Dr!ghici, ministrul Securit!"ii Statului. A creat re"ele de informatori foarte numeroase,
racolate de prin satele de la poalele F!g!ra#ului. Alte metode ale lui, mai pu"in rafinate:
nconjurarea mun"ilor, nu cu unul, ci cu dou!trei cercuri de solda"i; infiltrarea, formarea grupurilor
false de partizani, arestarea familiei #i schingiuirea ei, cinii dresa"i (camioane pline cu buldogi,
mop#i #i mai apoi alsacieni, haite ntregi c!rora le d!deau drumul n mun"i). A fost secretar de stat
n Ministerul de Interne ntre 27ianuarie 1961 #i 11 iunie 1963.
Arbore Valeria plutonier-major, angajat! printre primii n Direc"ia General! a
Securit!"ii Poporului, n regionala Bucure#ti. Fost! student!. I s-a ncredin"at o func"ie operativ!.
Arcu" (?) comandantul coloniei de munc! for"at! din punctul Castelu de pe traseul
Canalului. Comandantul lag!rului, numit Arcu# a hot!rt c! el nu poate hr!ni trntori #i a
desemnat o comisie alc!tuit! din trei persoane, din care f!ceam #i eu parte, condus! de c!tre un
fost gazetar numit Dr!g#!neanu, care i indica, n fiecare diminea"!, pe cei ap"i de munc!. (Dr.Ion
Jovin, M!rturia mea, medicul lui Iuliu Maniu, Memoria, nr. 3, p. 45.)
Ardelean Horia doctor, #ef al sec"iei de b!rba"i de la spitalul de psihiatrie Dr. Petru
33
Groza, din ora#ul cu acela#i nume din jude"ul Bihor, spital aflat sub patronajul Ministerului de
Interne #i unde n anii lui Ceau#escu au fost interna"i, ntr-o total! ignorare a normelor medicale
#i de igien! #i supu#i tratamentelor psihiatrice, numero#i disiden"i.
Ardeleanu (?) gardian la nchisoarea din Aiud, ntre 19501964, unul din marii
criminali din acea nchisoare.
Ardeleanu (?) gardian, la nchisoarea Trgu-Ocna destinat! bolnavilor TBC din
nchisori, n timpul reeduc!rii, #ef de sec"ie.
Arghir Vasile angajat n DRSP, la 30 august 1948, la nfiin"area acesteia. I s-a dat gradul
de sublocotenent #i o func"ie operativ!. nainte fusese tipograf.
Argintaru (?) medic militar, angajat la Securitate, la Piatra Neam".
Arion (?) loc"iitor politic la Aiud, n anii 50. i pedepsea frecvent pe de"inu"i cu
carcera. Se afla n rivalitate cu #eful lui, directorul Doroban"u, la fel de crud ca el, dar pl!cndu-i,
fiec!ruia dintre ei, s! ia decizii care s! anuleze pe cea luat! de cel!lalt, se ntmpla ca alternativ s!
le revin! rolul de binef!c!tor al de"inutului, eliberndu-l bun!oar! din carcera unde l vrse cel!lalt.
Arion (?) colonel, comandant al Securit!"ii la Deva, n anii 50.
Aron Traian locotenent-major de Securitate la Cluj. Consemnat n documentele strict
secrete ale institu"iei, ca participnd, n calitate de delegat MAI, la executarea sentin"elor de
condamnare la moarte n penitenciarul Gherla, n august1959.
Aronescu (?) anchetator de Securitate n Oradea, loc"iitor al comandantului, n 1948.
Artinovici Sami (Antoniu) #ef de birou n DGSP, la nfiin"area acesteia n august 1948.
Asaftei (?) c!pitan de Securitate la Piatra Neam"n 1970. ntre 19771980, se ocupa cu
urm!ririle #i anchetele sngeroase.
Asofiei (?) originar din Borca Neam". Ofi"er de Securitate la Piatra Neam"n 1950,
unul din zbirii Securit!"ii locale.
Aurelian Andrei angajat n DRSP, Bucure#ti, la nfiin"area Securit!"ii, n 30 august 1948. I
s-a dat o func"ie operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese l!c!tu#.
Av!danei Constantin sublocotenent de Securitate, ofi"er politic n cea de-a doua
nchisoare unde s-a desf!#urat experimentul reeduc!rii. Unul din marii vinova"i de crimele de la
Gherla. Cnd s-a judecat, n septembrie 1954, procesul lotului (urcanu nu a fost implicat. A fost
totu#i condamnat la 6 ani munc! silnic!, printr-o sentin"! din 1957, pe care ns! nu i-a isp!#it. Din
documentele procesului rezult! c! era n!scut la 4 martie 1925 n comuna Mih!ile#ti, jude"ul
34
Suceava #i c! locuia, mpreun! cu familia, n satul unde se afla #i nchisoarea.
Averbuch I#ic colonel, comandantul Securit!"ii din Ploie#ti, unde i-a avut adjunc"i pe
colonelul 'trul #i pe anchetatorul 'milovici. A comandat trupele speciale din regiunile Pite#ti #i
Sibiu, mpotriva partizanilor din F!g!ra#, mpreun! cu al"i #efi de comandamente de Securitate,
locali. A afi#at prin toate satele listele cu numele celor urm!ri"i, specificnd c! denun"!torii vor fi
recompensa"i b!ne#te, cu generozitate, iar cei care-i acoper! pe partizani schingiui"i.
Avram Gheorghe anchetator de Securitate n Oradea. De"inea gradul de maior, n
deceniul cinci.
Avram S. locotenent la Direc"iunea Regional! a Securit!"ii Poporului. La data de 9 august
1950, activa n Piatra Neam". A p!r!sit Securitatea, plecnd n Israel acum vreo 20 de ani.
Avram Vasile a fost anchetatorul mai multor acuza"i din lotul lui Vasile Luca (Morfei
Victor, Vijoli Aurel, Mendel Egon). La data anchetei, 1952, era doar sublocotenent.
Avram (?) c!pitan de Securitate la Bra#ov, n 15 noiembrie 1987, cnd a participat la
represiunea revoltei muncitorilor de la ntreprinderea de Autocamioane din localitate.
Avr!mu#(?) ofi"er de Securitate, l-a asasinat n 1950 pe nv!"!torul C!m!ru", din satul
Liteni, din Bucovina, lider al unui grup de rezisten"! mpotriv! colectiviz!rii.

35
Baba Gheorghe cu func"ia de comandant al trupelor de securitate trimise s!-i captureze
pe lupt!torii anticomuni#ti n zona Oradea Mare, n deceniul 5, apare pe lista de criminali,
schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone Ioni"oiu.
Bacal D. locotenent n Direc"iunea Regional! a Securit!"ii Poporului Suceava n 1949. A
participat la arestarea #i ancheta partizanilor din grupul Macoveiciuc, din zona R!d!u"i, unul dintre
cele mai timpurii grupuri de lupt! anticomunist! din Romnia. Din declara"ia, surprinz!tor de
franc!, a fiului mai mare, Silvestru, n vrst! de 23 de ani (tat!l, Vladimir, fusese ucis n 1946),
locotenentul Bacal afl! c! grupul luptase nu mpotriva comunismului, ci a ocupa"iei sovietice.
Rezult! de fapt, din acelea#i declara"ii, c! singurul lucru pe care-l f!cuse ini"ial aceast! familie, ca
#i s!tenii alipi"i grupului, a fost s! se refugieze n p!dure, pentru a evita deportarea, nso"it! de jafuri,
violuri, crime, ordonat! de ru#ii ajun#i n satul lor (n acel moment, n mai 1944, familia era
alc!tuit! din tat!l, mama #i copiii de 18,14,11 #i 8 ani), iar apoi s! lupte, al!turi de trupele
regulate, mpotriva invadatorilor. I-a trimis totu#i pe to"i n judecat!. Grupul Macoveiciuc, alc!tuit din
aproape 20 de fo#ti lupt!tori, a fost condamnat la ani grei de nchisoare.
Baciu Ion colonel, #ef serviciu Penitenciare din Direc"ia General! a Lag!relor #i Coloniilor
de Munc!, n 1952, al Direc"iei nchisori #i Penitenciare, n 1953. A fost asesor popular n Procesul din
29 august1septembrie 1952, al conducerii tehnice a Canalului (conform declara"iei altui asesor
popular din dosarul 10843, Coci# Gheorghe). La sfr#itul procesului, condus, dup! p!rerea lui, din
culise de Dulgheru, acela#i Coci# #i aminte#te c! Baciu l-a ntrebat, de ce ne pune s! semn!m
f!r! s! fim consulta"i. A avut o ezitare, dar apoi a revenit #i a semnat. Nici retragerea pentru
deliberare nu avea temeiuri s!-l mul"umeasc!, spune acela#i Coci#. La sfr#itul procesului nu s-a
f!cut o deliberare organizat! pentru a se hot!r pedepsele, ci undeva lng! o u#!, pe o prisp! afar!, n
prezen"a colonelului Dulgheru, generalul Petrescu a trecut sentin"a pe formularele respective.
Declara"ia e consemnat! n 1968, cnd Ceau#escu rejudec!, pentru a se delimita de Dej, #i a se
debarasa de rivalul lui, Alexandru Dr!ghici, cteva din marile procese-spectacol ale momentului.
n unul dintre ele, cel al lotului Salcia, ar fi putut fi implicat colonelul Baciu nsu#i, n calitatea
lui de responsabil cu regimul din lag!re #i nchisori. Nu apare incriminat nic!ieri. Este drept c! n
1982 r!m!sese tot colonel (conform listei lui Cicerone Ioni"oiu). Dup! acela#i autor, fusese
nainte de venirea la putere a comuni#tilor chelner la restaurantul Aro din Bra#ov.
Badea Ion c!pitan de securitate n 1977. ns!rcinat, n 23 februarie, cu arestarea
muncitorului disident Vasile Paraschiv, din fa"a locuin"ei lui Paul Goma, unde semnase pe liste
36
de aderen"i la protestele scriitorului. Efectuat! dup! o metod! foarte cunoscut!, totu#i eficace,
arestarea a fost un fel de r!pire: pref!cndu-se, mpreun! cu al"i doi agen"i, c! repar! ceva la
motor, c!pitanul l-a n#f!cat pe Vasile Paraschiv, imobilizndu-l #i vrndu-l cu for"a n
autoturism.
Badea Maria angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n august 1948, n
func"ia de femeie de serviciu. nainte fusese casnic!. A primit la angajare gradul de sergent-
major.
Bahu V. Teodor sublocotenent de Securitate n 1949. A participat la prigoana
mpotriva partizanilor din Mun"ii Semenicului. Era membru al Comandamentului Unic Timi#,
alc!tuit de Mili"ie, Securitate #i Armat!, pentru nimicirea rezisten"ei din mun"i. A participat la
capturarea partizanilor din mun"i n zona Timi#oarei. S-a distins chiar n aceste ac"iuni.
Bainer Anchetator la securitatea din Cluj, ocupnd n 1958 o func#ie de conducere. de o
cruzime inegalabil!. Fusese operator de film la Jil!u. n februarie 1950, mpreun! cu anchetatorul
st!nescu, #i din ordinul lui Patriciu, l-a dus pe leon Ab!cioaiei, student, lng! cimitirul din Calea
turtzii unde l-au execuatt. n luptele pentru capturarea grupului de partizani ai lui 'u#man, Bainer
a aprins grajudrile unde se ascundea acesta, la R!chi"ele. Pentru ca s! nu cad! viu n minile lor
partizanul s-a mpu#cat iar Brainer i-a dus trupul ars la comitetul jude"ean de partid
Balaban Ilie locotenent de Securitate din Tecuci, n ultimii ani ai regimului Ceau#escu.
A anchetat b!tnd cu cruzime #i bestialitate disiden"i care se solidarizaser! cu Doina Cornea.
Baladea Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area Securit!"ii n 30
august 1948, cnd a fost angajat dndu-i-se gradul de plutonier-major. nainte fusese cofetar.
Balan Victor ofi"er de Securitate la Tecuci.
Balaunstein Lauren#iu locotenent de Securitate n anii 50. A participat la prigoana
mpotriva partizanilor din mun"i.
Balazs Alexandru locotenent de Securitate la Cluj. n subordinea colonelului Mihai
Patriciu, era specialistul acestuia, pentru execu"iile f!r! judecat! numite fuga de sub escort!,
hot!rte n mod obi#nuit n cazul celor ce, dintr-un motiv sau altul, nu putuser! fi condamna"i printr-
o sentin"!, sau nu puteau ap!rea n fa"a tribunalului. Motivele erau de fapt destul de limitate ca num!r:
fie tortura n urma c!reia omul nu mai putea fi ar!tat, fie teama anchetatorilor c! acesta ar putea
face n instan"! declara"ii diferite de cele ob"inute n anchet!, fie, pur #i simplu, fiindc! o
asemenea execu"ie nu comporta nici un risc.
37
Baleia Petru locotenent-major la UM 0293 din Deva. Consemnat n documentele strict
secrete ale institu"iei ca anchetator al unui num!r de 13 dintre lupt!torii din rezisten"a armat! din
Mun"ii Banatului, condamna"i n august 1958, dintre care unul la moarte. Este consemnat #i n
lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Banc Alexandru subofi"er de Securitate, n ora#ul Dej, re#edin"a fostului jude"Some#,
n 1949. A participat la capturarea unor "!rani, fugi"i n mun"i dup! ce deveniser! suspec"i n ochii
Securit!"ii. n limbajul documentelor de arhiv!, organele statului i urm!reau pe Ciocan Ion, de 47
de ani, #i pe Marc Ion, de 20 de ani, pentru a-i trage la r!spundere fiindc! refuzaser! n repetate
rnduri, n special primul dintre ei, s! devin! un om cinstit #i corect #i s! nu mai fac! fa"! de
al"ii afirma"ii du#m!noase la adresa regimului. Afl!m astfel din rapoarte ntocmite la cererea
superiorilor c!, la 78 zile dup! capturarea celui tn!r, mai vrstnicul contrarevolu"ionar ascuns n
mun"i se pred! singur. mpreun! cu Silnic Simion (c!pitan n rezerv! n 1968), Banc Alexandru l
conduce pe prizonierul benevol de la sediul Mili"iei din sat la arestul Securit!"ii din Dej. De aici,
cteva zile mai trziu, cei doi snt sco#i noaptea, li se nsceneaz! o fug! de sub escort! #i, n
dreptul dealului numit R!stignire, snt mpu#ca"i. Nimic din tragedia celor doi "!rani, unul din
satul S!lni"a #i cel!lalt din Dealul Corbului, ambele comuna Vima Mic!, nu r!zbate n
documentul ntocmit n 1969 de Securitate. n limbajul impersonal #i mecanic al cronicarilor,
acesta spune doar c! tn!rul de 20 de ani, fusese fiul lui Natural #i Maria. n 1969, cnd se
ntocme#te documentul, n vederea rejudec!rii procesului, Banc Alexandru era deja locotenent-
colonel de Securitate n cadrul Inspectoratului Jude"ean Maramure#. Unicul rezultat al acestui nou
proces: la prim!ria comunei s-a nregistrat, cu o ntrziere de 20 de ani, decesul lui Ion Ciocan #i
al fiului s!u (vezi #i Tom#a Augustin, unul din autorii asasinatului).
Banc Ion locotenent, #ef al Securit!"ii de la Sighet n primii ani ai deceniului cinci.
Bandol George activist de partid, n anii 50. N!scut prin 1926, ca fiu al unei familii
cumsecade, ntr-un sat, #i el pa#nic, de prin p!r"ile Sucevei, numit B!l!ceana, Bandol George a
disp!rut din sat, ca mul"i tineri pleca"i la #coli, #i a mai a reap!rut n mijlocul s!tenilor n momentul
cnd ace#tia, refuznd ntov!r!#irile, s-au r!sculat. mpreun! cu activi#tii care-l nso"eau, George
Bandol a tras n s!teni #i a ucis un om care nici m!car nu participase la r!scoal!, ci doar privise de pe
margine. Fostul cons!tean a avut atunci ideea de a-i pune mortului, pe nume Moraru, pietre n sn,
ca s! rezulte, n cazul unei anchete, c! acesta i-a agresat. Pentru mai mult! siguran"!, a arestat-o
apoi pentru participare la r!scoal! pe so"ia celui ucis, care a stat mul"i ani la nchisoare.
38
Mai trziu, George Bandol a devenit comandant la Mili"ia din Bra#ov. n acest punct
ascensiunea lui s-a oprit. S!tenii atribuie blocarea carierei lui referin"elor, de altfel exacte, primite din
partea unuia dintre ei. ntrebat, la ntmplare, pe strad!, de trimi#ii serviciului de cadre, "!ranul
confirmase c! tat!l candidatului fusese, ca #i el, #ef de cuib legionar.
Banu (?) c!pitan n Ministerul de Interne n 1989, n direc"ia de Cercet!ri Penale. A
participat la reprimarea Revolu"iei din 1989, n seara de 21 spre 22 decembrie, cnd sute de
manifestan"i, aresta"i n Pia"a Universit!"ii din Bucure#ti, au fost du#i la Jilava #i b!tu"i cu bestialitate.
Baraba" (?) gardian la nchisoarea Aiud, la zarc!, ntre 19501964 #i 19701977.
Foarte dur cu de"inu"ii, n special romni. n 1949 l-a nchis pe poetul Nichifor Crainic n WC,
complet dezbr!cat, mpreun! cu al"i doi de"inu"i. Ace#tia din urm! se vor mboln!vi #i vor muri la
scurt timp.
Barany Elemer locotenent de Securitate la Cluj, #eful arestului MAI din localitate, n
anii 58-60. n subordinea lui Mihai Patriciu, era capelmaistrul acestuia, punndu-i n aplicare
hot!rrile de lichidare a celor care, neputnd fi condamna"i printr-o sentin"!, sau neputnd ap!rea n fa"a
tribunalului, nu trebuiau nici s! r!mn! n via"!. Acestora li se nscena n mod obi#nuit fuga de sub
escort!. A mpu#cat un de"inut pe strad!.
Barb!lat! (?) ofi"er de Securitate la Direc"ia Regional! Bac!u, n primii ani ai regimului.
Activa la Moine#ti.
Barbu Daniel (Lenobel) locotenent de Securitate. A fost, n 1952, la Ministerul de Interne,
la Bucure#ti, anchetator al lui Vasile Luca.
Barbu Gheorghe plutonier-major de Securitate, la nfiin"area acesteia n august 1948,
cnd a primit o func"ie operativ! n DRSP Bucure#ti. Fost muncitor. Apare #i n lista de
criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone Ioni"oiu.
Barda" Dumitru anchetator la Securitatea din Constan"a n anii 50.
Barto" Carol maior la UM 0421 din Trgu Mure#. Consemnat n documentele strict
secrete ale institu"iei ca anchetator al unuia dintre lupt!torii din rezisten"a armat! din Mun"ii
Banatului, condamna"i la moarte n august 1958 (Sigyarto Dominic) #i al altor trei condamna"i.
Bartosz Francisc c!pitan; #ef al serviciului de Anchete Penale de la Securitatea din
Trgu Mure# n anul 1957.
Batorfi Ladislau c!pitan de Justi"ie, la Procuratura Militar! Trgu Mure# (procuror-
#ef), a pus concluziile de condamnare la moarte pentru Sigyarto Dominic. Confirmat! de tribunal,
39
sentin"a a fost executat! n august 1958.
B!cu#! Vasile ofi"er de Securitate. Anchetator la Roman #i la Brlad. Originar din
comuna Tu"cani, Brlad. L-a torturat pe tat!l lui Cezar Zugravu, pentru a-l determina s! spun! ce
gnde#te #i ce spune fiul lui, la cteva zile dup! ie#irea acestuia din nchisoare. #i t!iase mna cu
toporul ca s! scape de front #i s! evite s!-#i lase singur! so"ia.
B!descu Nicolae sublocotenent de Securitate n DRSP Bucure#ti, de la nfiin"area
acesteia, n 30 august 1948, cnd i s-a dat func"ia de #ef probleme. nainte fusese montator.
B!dic! Ilie director la Direc"ia Unit!"ilor de Munc!, din MAI, de la nfiin"area ei n
martie 1950. n 1953 avea gradul de locotenent-colonel #i era #ef de produc"ie n Direc"ia General!
a Lag!relor #i a Coloniilor de Munc!, pentru a deveni prim-loc"iitor al #efului direc"iei, n 1954
1955. A participat la prinderea de"inu"ilor evada"i de la Cavnic, n 1953, relatat! pe larg de Ion
Ioanid, n nchisoarea noastr! cea de toate zilele. A participat la opera"iile de capturare a
lupt!torilor din Mun"ii F!g!ra#. Mo#tenit de la vechea Siguran"!, lucra n 1945 la dispozi"ia
NKVD. Oamenii lui l-au arestat pe Cicerone Ioni"oiu, student #i l-au torturat n localul Mitropoliei
din Bucure#ti.
A ajuns pn! la gradul de general. Era, conform informa"iilor de"inute de fosta lui victim!,
zugrav #i, dup! propria declara"ie, comunist ilegalist. n 1968, cnd s-au rejudecat cteva mari
procese #i i s-a cerut m!rturia n procesul Salcia, era deja pensionar de zece ani. Dup! propriile
declara"ii, i se scosese, la spitalul Elias, un pl!mn, #i se ocupa cu redactarea de memorii c!tre
autorit!"i, n care ar!ta c! a fost nedrept!"it prin pensionare, de ministrul lui, Alexandru Dr!ghici,
acum n dizgra"ie. Era originar din Podari, Dolj.
B!dicu#T!nase locotenent-major de Securitate n 1959, a ucis mai mul"i partizani din
grupul de lupt!tori din satul Nuc#oara, de la poalele Mun"ilor F!g!ra#, unde se ad!postea faimosul
grup Arn!u"oiuArsenescu. I-a anchetat torturndu-i pe mul"i s!teni b!nui"i de complicitate cu
bandi"ii. Anchetator, la Pite#ti, al Elisabetei Rizea din satul Nuc#oara, "!ranc! devenit! celebr!
dup! 1989, cnd romnii au putut s! cunoasc! circumstan"ele #i episoadele rezisten"ei anticomuniste.
A torturat-o cu bestialitate pe femeia vinovat! de a-i fi ajutat cu hran! pe cons!tenii #i rudele ei,
fugite la partizani.
B!jenaru (?) general de Securitate, #ef de opera"iuni al Comandamentului Unic de la
Caransebe# constituit de Gheorghe Pintilie pentru lichidarea rezisten"ei din mun"i.
B!lan (?) c!pitan, comandantul Securit!"ii din Trgu-Ocna, n 1950, cnd a luat fiin"!, n
40
ora#ul-sta"iune, nchisoarea pentru bolnavii de TBC proveni"i din alte locuri de ncarcerare #i de
la Canal. Aici s-a continuat experimentul Pite#ti, n condi"iile n care la Trgu-Ocna bolnavii
erau de fapt muribunzi.
B!l!ceanu Vasile comisar la Ia#i, consemnat #i de Cicerone Ioni"oiu printre
participan"ii la represiune din primii ani ai comunismului #i activnd ca anchetator la Suceava.
B!lt!re#u M. Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, n 30 august 1948, la nfiin"area
acesteia, cnd i s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese de profesie l!c!tu#.
B!nic! (?) infractor de drept comun, brigadier la Canal, lag!rul de la Poarta-Alb!, n
1950. Fapta cu care se mndrea cel mai mult era c! a f!cut culc!ri nenum!rate cu generalul
Paul Teodorescu, fost aghiotant regal, #i cu colonelul de cavalerie Vladimir Constantinescu,
ajun#i n puterea lui ca de"inu"i condamna"i la munc! for"at!.
B!rbosu Viorel n!scut la 11 ianuarie 1921 n comuna Trgu L!pu#ului, regiunea Baia
Mare. Medic oficial al nchisorii Gherla, intrat #i el n grupul celor care vor fi judeca"i ca "api
isp!#itori, n dou! mari loturi, cel din 1954 #i cel din 1957. De#i spusese n mai multe rnduri c!
el nu-#i asum! r!spunderea pentru acele decesuri care au avut loc n urma b!t!ilor, va fi condamnat,
pentru cei 1012 de"inu"i uci#i n b!t!i (din totalul de peste 60 de mor"i, n numai 2 ani), la 5 ani
munc! silnic! pentru crima de nedenun"are a actelor de teroare. n 1957, cnd s-a dat aceast!
sentin"!, era deja arestat din septembrie 1953.
B!rbuic! (?) schingiuitor de la Jilava, evocat de Cicerone Ioni"ioiu n Morminte f!r!
cruci #i caracterizat de acela#i drept fiar!, n lista deja cunoscut!.
B!rbulescu Marin colonel n MI, #ef al Mili"iei Municipiului Bucure#ti n decembrie
1989, cnd a participat la arestarea manifestan"ilor. A fost martor la atrocit!"ile comise de
subalternii lui, la Jilava, dup! 21 decembrie. A fost judecat, condamnat #i eliberat nainte de
expirarea pedepsei. Era n!scut la 31 mai 1929, la Craiova #i absolvise Facultatea de drept.
Bl! (?) brigadier la Peninsula n 1950, informatorul ofi"erului politic Chirion.
Subofi"er de jandarmi n vechiul regim.
Brlea Gheorghe angajat la nfiin"area DRSP Bucure#ti, n august 1948, ca #ef de
birou, cu gradul de c!pitan. Fusese nainte tinichigiu.
Beiner Szighi maior de Securitate la Cluj, lucrnd n subordinea lui Mihai Patriciu. A
condus execu"ii sub acoperirea legal! a fugii de sub escort!, ale celor care nu puteau fi
condamna"i la moarte printr-un proces, din teama c! vor face declara"ii necorespunz!toare n
41
instan"!, sau a celor condamna"i n contumacie #i captura"i ulterior. Este semnalat la Cluj n 1956,
deocamdat! c!pitan. Celor ancheta"i le scotea unghiile cu cle#tele. Era n!scut n 1921 n Cern!u"i.
Beligan Grigor singurul medic dintre cei 305 cadre cte a angajat la nfiin"area ei n
1948, la 30 august, Direc"ia Regional! Bucure#ti a Securit!"ii Poporului, care cuprindea: 5ofi"eri
superiori, 112 ofi"eri inferiori, 188 subofi"eri, plutonieri-majori, plutonieri, sergen"i-majori #i
sergen"i.
Beldeanu(?) gardian la Aiud. B!tea de"inu"ii cu parul, consemneaz! un memorialist. Spre
deosebire de cei dinaintea lor, oameni respecta"i #i respectnd legea, socotind c! privarea de libertate
este o pedeaps! suficient! pentru cei afla"i n paza lor, gardienii noi, proveneau din gunoaiele
satelor vecine Aiudului, singurele criterii de alegere fiind lipsa de omenie, lenea, brutalitatea,
cruzimea #i mai ales s!r!cia, care le conferea dependen"a de salariul meseriei, vagabonzii
satelor.
Beldeanu (?) locotenent-colonel MAI, i-a anchetat cu brutalitate pe muncitorii revolta"i
de la Bra#ov, n noiembrie 1987.
Bele (Beli, Belie) Petre (Petru) prefectul jude"ului Arad n vara anului 1949. A chemat trupe
de securitate, gr!niceri #i armat! pentru a n!bu#i r!scoalele din comunele Ucuri#, Cermei, 'omo#che#,
Berechiu etc., dup! ce, n prealabil, i sf!tuise pe "!ranii cu care venise s! stea de vorb! s! se
duc! s! pasc! iarb!, dac! nu mai au ce mnca. Represiunea s-a soldat cu zeci de mor"i #i r!ni"i #i
sute de arest!ri. Au fost, din cauza afrontului suferit de prefect ("!ranii insulta"i astfel i-au
r!sturnat ma#ina #i l-au b!tut), execu"ii sumare n fiecare sat, iar cadavrele au fost l!sate cu
interdic"ia de a fi ridicate de la locul mpu#c!rii dou! zile. Era fiu de "!ran, din comuna Cherelu#.
Bele"iu Gavril c!pitan de Securitate la Cluj, n 1951.
Bene Vasile subsecretar de stat n Ministerul de Interne ntre 22 iulie 1957 #i 28 august
1969.
Benea Toader anchetator la Suceava, ntre 19501960. Originar din comuna Fntnele, de
pe lng! F!lticeni. n nr. 24 din 1998, revista fo#tilor de"inu"i politici, Memoria, lansa, la rubrica n
c!utarea omului pierdut urm!torul apel: Despre el ne-au venit multe informa"ii la redac"ie din
diverse locuri #i toate concord! asupra cruzimii lui. Noi nu am vrut s! le public!m, mai nainte de a-l
ruga pe acest domn s! ne scrie dezv!luindu-ne m!car o parte din activitatea lor deloc glorioas!. Cel
pu"in din numerele urm!toare ale revistei n-a reie#it c! fostul anchetator ar fi r!spuns la acest apel.
Bercau Ioan angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948, cnd
42
a primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. nainte fusese muncitor.
Bercovici (?) agent de Securitate ns!rcinat cu misiuni n str!in!tate, colaborator al lui
Serghei Niconov, nalt responsabil instalat de sovietici n fruntea poli"iei politice romne#ti.
Beredan Dan maior de Securitate, anchetator al partizanilor din zona Oradea, n
deceniul cinci.
Bic! Nicolae colonel de securitate n 1977. L-a arestat pe muncitorul disident Vasile
Paraschiv, apoi l-a insultat #i b!tut, pentru c!-l vizitase pe Paul Goma #i aderase la protestul
acestuia privind libert!"ile civile n Romnia.
Bichel Ivan agent de Securitate ns!rcinat cu misiuni n str!in!tate colaborator al lui
Serghei Niconov. (v. Nicolau Sergiu).
Bidescu Emil angajat n DRSP Bucure#ti, nc! din 30 august 1948, la nfiin"area
acesteia, cnd i s-a dat gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. nainte fusese
electromecanic.
Bihari Emeric originar din Timi#oara, n 1947 nu era dect tmplar. n 1957 era deja
c!pitan, anchetator la Trgu Mure#. Se l!uda naintea celor pe care-i ancheta c! partidul a avut
ncredere n el #i n experien"a lui, gra"ie c!reia a b!gat n nchisoare mul"i tic!lo#i #i du#mani ai
regimului. Cu unii dintre cei ancheta"i nu a folosit propriu-zis tortura, ci interogatoriile lungi,
privarea de somn, lumina puternic! n ochi, presiunea psihic! (l l!sa pe anchetat, singur, s! se
gndeasc!, ore #i ore). n deceniul cinci, a anchetat cu predilec"ie partizani din zona Oradea #i
din Mun"ii Bihor, pe care i-a torturat.
Bijutescu Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948, n func"ia de #ef de birou. I s-a dat gradul de c!pitan. nainte fusese marinar.
Biro (?) subofi"er de Securitate, gardian la nchisoarea din Aiud ntre 19501958.
Biro (?) probabil frate a celui de mai sus, locotenent-major, r!spundea de zarca de la
Aiud ntre 19701977. Foarte violent.
Birta" Gavril #ef al Siguran"ei la Oradea. Dup! unii cercet!tori, n vara anului 1946, a
fost ns!rcinat de comuni#ti cu misiunea asasin!rii mamei lui 'tefan Fori#. Documente mai noi ar
atesta c! aceasta a murit n spital, f!r! interven"ia organelor represive #i numai aruncarea ei n
Cri# cu o piatr! de gt ar fi opera acestora (v. mai departe Bodnarenco Pantelimon). ncadrat colonel
de Securitate, cu func"ia de director al Direc"iei I, Informa"ii Interne, n Direc"iunea General! a
Securit!"ii Poporului printr-un decret MAN, n 28 august 1948. Implicat activ, n primii ani ai
43
regimului (1949) n represiunea grupului de partizani din Bucovina.
Biru Alexandru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area Securit!"ii, n 30
august1948, cnd i s-a ncredin"at func"ia de #ef probleme #i i s-a dat gradul de sublocotenent.
Fusese nainte ajustor.
Bistran Iosif locotenent de Securitate, n 1958, cnd a condus ancheta Ecaterinei
B!l!cioiu-Lovinescu. Era, dup! descrierea unuia dintre ancheta"i, un tip scund, rotofei, ro#covan,
mai degrab! tn!r, la data respectiv!. El este cel care a ars n curtea apartamentului din
Bulevardul Elisabeta, ca nefolositoare pentru anchet!, obiecte al c!ror loc ar fi fost azi ntr-un
muzeu sau o cas! memorial!: c!r"i, autografe, manuscrise, scrisori, documente. De#i doar
sublocotenent n 1952, a avut n sarcin! dosarele mai multor inculpa"i din lotul lui Vasile Luca
(R!dulescu Gheorghe, Vijoli Aurel, Morfei Victor, Modoran Vasile) #i l-a interogat chiar pe
Vasile Luca n persoan!. Avea #i alte ns!rcin!ri n preg!tirea procesului respectiv, anume
transmitea indica"iile lui Iosif Chi#inevschi #i ale lui Dej c!tre completul de judecat!.
Bistran Sever colonel de securitate, n 1977 l-a anchetat, la Rahova, pe Paul Goma, n
mai multe rnduri. Era, dup! caracterizarea scriitorului, acru, posomort, r!u.
Bivolaru Tudor angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I
s-a dat gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. La origine fusese cizmar.
Bizo Liviu locotenent de Mili"ie la Brlad, n 1987. A avut misiunea de a supraveghea
pe unul dintre muncitorii deporta"i de la Bra#ov, drept pedeaps! pentru participarea la revolta
mpotriva lui Ceau#escu. L-a amenin"at c!, dac! mai p!r!se#te ora#ul, va avea de suportat regulile
legii #i apoi a raportat abaterea lui unui superior care a fost mai radical: l-a amenin"at pe prizonier
c!-l va arunca din tren sau c! pune un muncitor din fabrica unde era trimis s! munceasc!
disciplinar, s!-i dea cu un rulment n cap. Acestui superior nu-i #tim numele.
Blaga (doi fra#i) anchetatori la Securitatea de la Roman. Consemna"i mpreun! pe lista
de criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone Ioni"oiu, cu precizarea scoteau
unghiile.
Blander Iosif (Herciu?) angajat n DRSP Bucure#ti, n 1948, cnd i s-a dat gradul de
plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Blazian (?) profesor de limba francez! #i student la medicin!, condamnat nainte de r!zboi
pentru uciderea #i disecarea concubinei sale, imediat dup! r!zboi (1945-47) cnd s-a scris n
pres! despre coletele macabre Ca de"inut de drept comun, devine administrator al spitalului
44
penitenciar din colonia Poarta Alb!. Cnd, dup! moartea lui Stalin, s-a aflat despre num!rul mare de
mor"i la Canal la un moment dat cte 20 pe zi (conform unei liste strict secrete pe care medicul
Traian Mih!ilescu i-a ar!tat-o lui Remus Radina), al"i medici au fost ancheta"i de c!tre Ministerul de
Interne, pentru a li se instrumenta un proces. Blazian a fost martor al acuz!rii. F!cea gluma
sinistr! c! "!ranii snt nchi#i pentru cot! iar el pentru cocot!.
Bl!ju#V. Mihai locotenent-major de Securitate, n anii 19481964, a lucrat acoperit,
ca gardian la nchisoarea Aiud. Era ns!rcinat cu depistarea legionarilor nc! activi #i cu
convertirea lor la marxism-leninism.
Face parte din categoria numit!, n limbajul fo#tilor de"inu"i politici, a c!l!ilor sub"iri.
Mai nti, nu avem nici o m!rturie c! ar fi torturat pe cineva fizic. La sosirea n Aiud, se adresa
de"inu"ilor, n majoritate intelectuali, cu Domnule. De#i dup! trei luni, ca efect al contamin!rii, i
numea regulamentar, bandi"i, fo#tii de"inu"i nu snt siguri c! n-o f!cea pentru a-#i convinge
superiorii c! e pe linie.
'i totu#i, era n multe privin"e un securist mult mai tipic dect cei pe linie.
N!scut n 1936, originar din Z!podia. Orfan de r!zboi, ncredin"at de mama lui unui c!min.
A absolvit #coala profesional! de la Roman, iar apoi Colegiul Militar pentru orfani de r!zboi din
Trgu Ocna. i pl!cea mult s! citeasc!, dar cea mai puternic! amintire a lui din aceast! perioad!
este foamea, pe care a ndurat-o pn! la obsesie, a#a nct, aflnd c! se fac recrut!ri pentru #coala
de Securitate, s-a gndit c! acolo va mnca pe s!turate. n 1956, cnd a terminat armata la
Securitate #i a depus jur!mntul, a auzit din partea comandantului unit!"ii lui urm!torul ndemn:
Dumneavoastr!, stima"i tovar!#i militari, v! revine misiunea cea mai grea dar #i de mare onoare #i
anume aceea de a p!zi "ara de ura #i ncrncenarea celor mai periculo#i criminali.
Cu unul dintre ace#ti periculo#i criminali a legat, la Aiud, n timpul rela"iilor de serviciu
(trebuia s!-l recruteze ca informator) un fel de prietenie. Discutau literatur! #i, pentru a-l
convinge mai u#or de noua fa"! a regimului, i-a mprumutat o dat! un volum de Eminescu. Dup!
c!derea lui Ceau#escu, l-a c!utat pe fostul de"inut politic #i i-a cerut sprijinul pentru a-#i publica
Memoriile.
De#i pline de suflete de heruvimi #i ceruri de peruzea, de z!pezi de un alb imaculat,
ntotdeauna s!rutate de un soare palid ce zmbe#te ng!duitor, ca pentru a contracara ur"enia
imaginilor reale nregistrate de memorie, cu sau f!r! voia memorialistului, nota"iile despre
nchisoarea de la Aiud #i #coala de Securitate de la B!neasa snt interesante. Afl!m n ce fel
45
anume au fost ndoctrina"i nv!"!ceii luptei de clas!, ce s-a nv!"at acolo despre mi#carea
legionar! #i faptul c! s-a primit aici o instruc"ie solid! n materie de #tiin"! penitenciar!.
Modelul tinerilor ofi"eri era intransigentul, omul de fier, Felix Dzerjinski #i, desigur la alte
propor"ii, Dumitru Mazilu, #i, pentru memorialistul nsu#i, Gheorghe Cr!ciun, una dintre cele mai
notorii figuri de tor"ionari din istoria regimului carceral din Romnia comunist!.
Evocndu-i, cu ajutorul poetic al lui Dante, chipul vrednic de cinstire care-l f!cea s!-#i
fereasc! n tin! privirea-i orbit! ca de soare, Bl!ju"Mihai #i m!rturise#te cu exaltare certitudinea
c! sub chipul comandantului dur, nemilos insensibil, a#a cum ap!rea colonelul Cr!ciun la o
prim! vedere, se ascundea totu#i un Om n adev!ratul n"eles al cuvntului. Din perspectiva lui
B.M., munca de Securitate era n primul rnd birocra"ie: redactare de rapoarte, cereri de verificare,
inform!ri la locul de munc!, din nou rapoarte. Un vag parfum bovaric, de melancolie #i insatisfac"ie,
plute#te pe paginile acestor memorii.
Din 1983, B.M. este locotenent-colonel n rezerv! #i pensionar. Devotamentul lui fa"! de
colonelul Gheorghe Cr!ciun a r!mas intact. Vigilen"a lui se treze#te iar, ori de cte ori, rar de altfel,
cineva i ntineaz! numele. Despre fo#tii du#manii ai poporului, el crede c! trebuie s!-i fie
recunosc!tori pentru faptul c! AST)ZI NC) MAI EXIST), c! n cei 24 de ani ct a lucrat n
Securitate #i a recrutat informatori, ace#tia s-au ajutat pe ei n#i#i #i m-au ajutat #i pe mine s!-mi
ndeplinesc misiunea. Privit! cu aten"ie, misiunea lui consta n slujirea cu devotament a celui care-
i potolise ancestrala foame. Ceea ce-l face ns! demn s! figureze n aceast! istorie na"ional! a
infamiei este sfidarea #i amenin"area aruncate acum celor pe care i-a #antajat cu dorul de cas!,
frica de moarte, de ratare, de b!trne"e #i de singur!tate, cu foamea #i cu frigul, siluindu-le
sufletele #i f!cndu-#i-i colaboratori.
Bl!naru Ionel sergent-major de Mili"ie, n comuna Ion Creang! din jude"ul Neam", n
momentul revoltei, procesului #i deport!rii muncitorilor de la Bra#ov, n noiembrie 1987.
ns!rcinat de superiorii lui cu supravegherea unuia dintre ace#tia, n vrst! de 17 ani, #i-a ndeplinit
misiunea pn! n 17 decembrie 1989, cnd, pentru a-l mpiedica pe prizonierul lui s! participe la
Revolu"ia de la Timi#oara, a oprit cursa local!, l-a dat jos pe acesta #i i-a cerut s! semneze un
angajament c! nu va p!r!si satul f!r! permisiunea lui. Cnd se ntmpla ca supravegherea lui s! dea
gre#, subofi"erul o soma pe mama deportatului s!-l aduc! napoi cum #tie, fiindc! el nu vrea s!-#i
piard! pinea.
Bl!naru Nicolae anchetator de Securitate la Buz!u, unde #i-a dobndit o trist! faim!.
46
Ca elev fusese membru al fr!"iei de cruce din Liceul Gheorghe 'incai. Intrase mai trziu n
Siguran"! #i apoi, poate din dorin"a de a avea un control asupra propriului trecut, incriminant, n
Securitate, unde din exces de devotament fa"! de institu"ia care l adoptase sau poate din pur!
tic!lo#ie, #i-a denun"at ca legionar! toat! clasa, cu toate c! #tia c! nici unul dintre ei nu avusese
vreo activitate condamnabil!. n toamna lui 1948, unii dintre colegii lui i-au trecut prin mini #i
au primit apoi ani grei de nchisoare.
Blehan Octavian locotenent de Securitate, la Ia#i. Provenea din vechea Siguran"!. L-a
torturat pe Liviu M!rgineanu, lupt!tor n rezisten"a din primii ani ai regimului. Meteahna lui era
s! violeze fete #i femei. A fost, ca urmare a acestor abateri, nchis n jur de 8 ani. Legat de numele
lui, Cicerone Ioni"oiu consemneaz! #i o m!rturie, a lui Dumitru Bordeianu, anchetat la Securitatea
din Suceava de Blehan n tandem cu Danelevici: unul lovea cu crava#a, altul cu biciul. Dac!
loviturile cu crava#a mai erau suportabile, cele cu biciul produceau ni#te usturimi parc! pr!jeau
jum!ri pe creier. Nu mai #tiu ct au lovit M-au stropit apoi cu ap! M-au ntins pe pat unde
snt legat de mini #i de picioare. n momentul urm!tor, un r!p!it de bici, de vn! de bou #i de
vaiete a umplut celula. Nu puteam striga pentru c! mi-au astupat gura, cu propriii mei ciorapi. ()
La confruntarea cu Moisiu, l-a pus pe acesta s! se dezbrace. Cnd l-am v!zut dezbr!cat #i ce avea
pe corp, pentru moment mi-am pierdut cuno#tin"a, v!znd tot negru naintea ochilor. Nu mai
v!zusem n via"a mea a#a ceva, nici m!car n anchetele cele mai s!lbatice. Trupul lui era tot, din
cap pn! n picioare, o ran! mare care supura.
Bob Ioan anchetator la Securitatea din Baia Mare, n anii 19581961. Anchetnd oameni
care mai suferiser! deja condamn!ri, i tortura silindu-i s! recunoasc! acte antiguvernamentale,
comploturi #i alte fapte extrem de grave n lumina noului Cod penal. A dat unui arestat s! nve"e
pe de rost o declara"ie n care era vorba despre arme #i medicamente primite din str!in!tate n
vederea unei revolu"ii, asem!n!toare celei din Ungaria #i l-a torturat pn! ce acesta a consim"it la
mr#!via de a-#i incrimina colegii prin aceast! declara"ie.
Bob (?) sanitar la nchisoarea Gherla. Avea obiceiul s!-i bat! pn! la snge pe de"inu"i, cu
bta, dup! care i invita la cabinetul medical s! le panseze r!nile deschise. Era un monstru solid
#i bine legat.
Bobaru (?) sergent la Peninsula, originar de prin jude"ul Buz!u. Era n 1951, cnd a
evadat de"inutul Ion Dumitrache, #ef de escort!. I-a b!tut pe to"i prizonierii afla"i n paza lui,
drept represalii.
47
Boboc Constantin muncitor, devenit plutonier de Securitate n DRSP Bucure#ti, cnd s-
a nfiin"at aceasta. A ndeplinit func"ie operativ!.
Boboc (?) sanitar la una dintre cele mai sinistre nchisori de exterminare, Rmnicu-S!rat (v.
Vi#inescu).
Bobu Emil n!scut la 22 februarie 1927, n comuna Vrfu Cmpului, Suceava, de meserie
strungar n fier. A urmat o #coal! juridic! de un an, care l-a calificat jurist #i i-a permis s! devin! #i
procuror. Ministru de interne ntre 17 martie 197322 martie 1975. Din 30 ianuarie 1978 a fost
ministrul Muncii, pn! n 1982, cnd devine viceprim-ministru al guvernului pentru o foarte scurt!
perioad! de timp (pn! la 21 mai). F!cea parte dintre apropia"ii familiei lui Ceau#escu. So"ia, Maria
Bobu, a ocupat, pentru o anumit! perioad!, func"ia de ministru de Justi"ie. n momentul pr!bu#irii
regimului comunist, Emil Bobu era secretar CC, membru al C.P.Ex. al Partidului Comunist, adic!
unul dintre cei mai importan"i cinci oameni n stat. n aceast! calitate a hot!rt n secret, mpreun!
cu Elena Ceau#escu #i Tudor Postelnicu, incinerarea la Bucure#ti a celor 43 de cadavre de la
Timi#oara, pentru ca s!-i ascund! lui Nicolae Ceau#escu masacrul. A fost condamnat la deten"ie pe
via"! #i eliberat pe considerente medicale, c"iva ani mai trziu.
Bocan Nicolae fost tmplar, devenit sergent-major de Securitate, n DRSP Bucure#ti, n
august 1948, cnd a primit o func"ie operativ!.
Boc!ne#(?) securistul ntreprinderii Mecanice din Vaslui, n 1987, cnd, dup! revolta de
la Bra#ov, unul dintre cei aresta"i #i judeca"i a fost trimis s!-#i isp!#easc! acolo pedeapsa cu
deportarea #i nchisoarea la locul de munc!. L-a njurat #i amenin"at pe muncitorul deportat, l-a
urm!rit #i l-a terorizat psihic n permanen"!.
Bock (?) gardian la zarca de la Aiud, n anii 50, consemnat n memoriile unor fo#ti de"inu"i
politici.
Bocletaru Petre ofi"er de Securitate, a fost introdus ca spion n rndurile partizanilor
din Mun"ii Semenicului, n grupul colonelului U"!. n urma denun"ului s!u, acesta a fost g!sit #i
mpu#cat. nainte ns!, Bocletaru a fost executat de partizani mpreun! cu un alt agent de
Securitate, Gladin Modest, strecurat n rndurile lor.
Boda Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948, ca #ef probleme. I s-a dat atunci gradul de sublocotenent. nainte fusese ajustor.
Bodeanu Gh. Ion angajat nDRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"are. I s-a dat func"ia de #ef
de birou #i gradul de sublocotenent. Fusese nainte electrician.
48
Bodrl!u (?) activist de partid la Ro#iorii de Vede. n 7 martie 1961 a venit n comuna
Dobrote#ti (Doage) mpreun! cu trupele de securitate ale generalului Vasile Negrea, pentru a
n!bu#i r!scoala "!ranilor refractari la colectivizare. A omort mai mul"i "!rani.
Bodnarenco Pantelimon (Pantiu"a) de origine ucrainean!, complet romnizat n 1949
ca Gheorghe Pintilie, #ef al sec"iei politice #i administrative din CC n ale c!rei atribu"ii intra #i
securitatea partidului. Agent sovietic, membru al direc"iei externe (serviciul de spionaj) a NKVD.
ns!rcinat n 1943 s! pun! bazele viitoarei poli"ii politice n Romnia. Se afla atunci n
nchisoarea din Caransebe# unde isp!#ea cei 20 de ani la care-l condamnase statul romn pentru
spionaj n favoarea sovieticilor. A devenit #eful Direc"iei Generale a Securit!"ii Poporului
(DGSP) din august 1948. Ministru adjunct la Interne, general, a dispus la 12 martie 1952 arestarea a
opt persoane din conducerea de vrf a Canalului. Consilierul sovietic care i instruia pe tinerii securi#ti
n 1952 spunea c! Gaianeh a fost mama securit!"ii, iar Pantiu#a tat!l #i le ar!ta fotografia unui
om cu fa"! de-a dreptul smochinit!, purtnd o #apc! identic! cu cea a lui Lenin. Avea o vag!
origine romn! #i vorbea o limb! arhaic!, needucat! #i plin! de vulgarit!"i. (...) Cel care-l
descrie astfel este unul dintre acei tineri securi#ti iar el poveste#te: La nceputul anilor 1950, cnd
l-am v!zut pe Pantiu#a pentru prima dat! n carne #i oase, i-am dat cel pu"in 65 de ani din cauza fe"ei
sale extrem de ridate. Ulterior am aflat c! ar!ta mb!trnit prematur din cauza combina"iei dintre
sticla de votc! din sertarul biroului, pe care o golea de cteva ori pe zi #i faptul c! nu pleca
niciodat! acas! mai devreme de dou! diminea"a. (igara care-i atrna permanent n col"ul gurii #i-a
adus de asemenea contribu"ia.
L-a arestat personal pe Lucre"iu P!tr!#canu. n calitatea lui de #ef al SMERSH sau
brigada mobil!, este omul care a condus din umbr! procesul de distrugere a institu"iilor
democratice ale "!rii, precum #i pe cel de lichidare fizic! a conduc!torilor vie"ii ei politice,
economice, culturale #i sociale.
Singurul asasinat care i se atribuie la propriu este uciderea, n beciul unei cl!diri din Aleea
Alexandru, devenit! mai trziu Ambasada Poloniei, a fostului lider comunist, 'tefan Fori#, n vara
lui 1946 (dup! al"i istorici, 1945). Ajutat de #oferul lui, Dumitru Neciu, Pantiu#a l-a ucis cu o
rang! de fier, pe fostul secretar al PCR, apoi l-a ngropat ntr-o groap! s!pat! n prealabil n aceea#i
curte acoperindu-l cu p!mnt #i moloz. Dou! zile mai trziu au fost ucise #i ngropate la fel alte dou!
persoane. I se atribuiau de asemenea instruc"iunile pentru uciderea mamei lui 'tefan Fori#. Ultimele
documente par s! ateste c! femeia a murit ntr-un spital #i a fost ulterior aruncat! n Cri# cu o piatr!
49
de gt. Este improbabil, totu#i: dac! providen"a l scutise de o nou! crim!, de ce s-ar fi nc!rcat
Pantiu#a cu b!nuiala ei, aruncnd n ap! cadavrul?
A fost unul dintre cei mai temu"i #i mai detesta"i dintre agen"ii sovietici de rang att de
nalt, de#i to"i aveau la activul lor asasinate josnice, rezervate de cele mai multe ori simplelor
unelte. A fost nl!turat de la conducerea mai multor departamente ale Securit!"ii statului abia dup!
congresul al IX-lea al PCR, dar mai departe Ceau#escu n-a ndr!znit s! mearg! cu demascarea lui.
Dimpotriv!, l-a decorat n 1971, ca #i pe so"ia lui, Ana Toma (fost! so"ie a lui Sorin Toma #i a lui
Ctin Prvulescu), de#i aceasta din urm!, cel pu"in, fusese martor! a acuz!rii n procesul
P!tr!#canu. Or, P!tr!#canu fusese reabilitat de Ceau#escu n 1968, iar asasinii lui, pedepsi"i. De
acest moment se leag! o butad! demn! s! r!mn! n istorie, apar"innd unui activist de rang secund,
Jean Coller, pesemne #i el decorat cu aceea#i ocazie, cnd al!turi de ei fusese decorat dramaturgul
Aurel Baranga. Fostul activist a spus atunci S-a decorat #i Ranga #i Baranga aluzie la episodul
uciderii lui Fori#, devenit! cumva cartea de vizit! a personajului.Nici complet anihilat, nici cu totul
iertat, Pantiu#a #i-a mai plimbat o vreme plictisul etilic prin cartierul reziden"ial al nomenclaturii
comuniste din Bucure#ti, a#teptnd s! fie rechemat. A murit n Bucure#ti la 11 august 1985, n
vrst! de 83 de ani. n ultimii 6 ani de via"! a fost urm!rit zi #i noapte de Securitatea lui
Ceau#escu.
Boeriu Gheorghe fost strungar, devenit, la nfiin"area DGSP, plutonier-major. A primit
o func"ie operativ!.
Bog!#eanu (?) medic oficial al nchisorii Aiud, le aplica de"inu"ilor tratamente care le
gr!bea sfr#itul, atunci cnd nu-i l!sa pur #i simplu s! moar!. Era ofi"er de Securitate, acoperit. (Un
Bog!"eanu Eugen, colonel, apare #i n lista lui Cicerone Ioni"oiu.)
Bogd!nescu Ion student la medicin! n Cluj. A f!cut parte din echipa lui Eugen (urcanu. A
fost trimis s! introduc! reeducarea la Peninsula. A torturat s!lbatic zeci de oameni. Printre ei pe
doctorul Simionescu, eminent chirurg, fost director al Spitalului Sf. Spiridon din Gala"i, apoi la
Turnu M!gurele, cndva secretar de stat n Ministerul S!n!t!"ii, c!ruia i-a fracturat coastele n
timpul b!t!ilor de s!pt!mni n #ir. Disperat, doctorul sexagenar, s-a dus n srme #tiind c!
interpretndu-se gestul ca o tentativ! de evadare, solda"ii aveau ordin s! trag! f!r! soma"ie, #i c! va fi
ucis, ceea ce s-a ntmplat. Fo#tii de"inu"i cred c! Bogd!nescu avea ordin s!-l ucid! n b!taie.
Bogd!nescu nu a fost judecat cu ceilal"i tor"ionari din echipa lui (urcanu, n 1954. Dup! 1989, a fost
mult timp n litigiu cu filiala AFDPR Cluj, pentru a i se recunoa#te calitatea #i drepturile de fost
50
de"inut politic. Este evocat de 'tefan Radu n mpu#carea doctorului Ion I Simionescu,
Memoria nr. 27, p. 58.: La cteva zile dup! episodul pachetelor, ntr-o smb!t! seara, la
num!r!toare, toat! colonia fiind adunat! pe platou, am v!zut cum a fost adus doctorul Simionescu
de la birourile administra"iei, situate lng! poart!, sus"inut de bra"e de c!tre brigadierii din
brig!zile studen"e#ti 13 #i 14, Bogd!nescu #i En!chescu, trecu"i prin forja reeduc!rii #i
dezumaniz!rii de la Pite#ti. Chinui"i #i b!tu"i n continuare, studen"ii din aceste brig!zi erau
obliga"i s! realizeze 34 norme fa"! de ceea ce realizau ceilal"i muncitori #i, pe deasupra, s! fie #i
c!l!ii coloniei, fiind totodat! da"i ca exemplu de h!rnicie, prin contrast cu lenevia celorlal"i
de"inu"i, care nu puteau realiza mai mult de dou! norme. F!r! a fi implicat n procesul lui (urcanu
n anii urm!tori Bogd!nescu a terminat Medicina la Cluj, dup! care a func"ionat ca medic-#ef al
dispensarului din M!guri-R!c!t!u (Cluj), pn! la pensionare.
Bogoli Ilie angajat n DRSP Bucure#ti, cu gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef
probleme, nc! de la nfiin"area Securit!"ii. Ocupa"ia anterioar!: mecanic.
Boico R. Mihai colonel n ministerul de Interne, la gr!niceri, avansat la gradul de
general-maior n 23 august 1949.
Bojoag! Aurel plutonier n lag!rul de la Salcia, unul dintre cele mai sinistre din ntreg
sistemul penitenciar romnesc. Pentru atrocit!"ile comise asupra de"inu"ilor, n procesul intentat
n 1955 administra"iei lag!rului (v. Pavel Ion), a fost condamnat la 15 ani munc! silnic!. A fost
eliberat n 1957, pe baza decretului de gra"iere nr. 403, din 22august acela#i an. Era n!scut la 24
aprilie 1923, n comuna Lujerdu, Gherla, din p!rin"ii Ilie #i Iuliana.
Boldur (?) gardian la nchisoarea din Aiud ntre 19501958.
Bolea (?) gardian la nchisoarea Galata, fost! mn!stire devenit! depozit al nchisorii
Ia#i, una dintre cele mai crunte, din punctul de vedere al condi"iilor de deten"ie (v.Zgmb!u).
Bondoc Florea angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. I s-a dat gradul de
plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese curelar de meserie.
Borbely Iosif ofi"er de Securitate la Petro#ani, n anii 50.
Borcan (?) sublocotenent n MAI. n 1950, #eful comandamentului Securit!"ii din
comuna Balaci, din jude"ul Teleorman. A ncercat s!-l recruteze pe fostul de"inut politic 'tefan
Ion, #antajndu-l cu promisiunea de a-i da dezlegare s!-#i termine liceul, ntrerupt prin
condamnarea la deten"ie.
Borcea Liviu locotenent-major de Securitate n anul 1952, comandant la Capul Midia,
51
lag!rul cel mai temut de pe traseul Canalului. Ins de o cruzime ie#it! din comun chiar #i printre
tor"ionari. Supravie"uitorii povestesc c! verifica starea cadavrelor nfignd n ele o "eap! lung! din
fier. n felul acesta era sigur c! cei c!zu"i nu simuleaz!, cu inten"ia de a se sustrage de la munc!.
Num!rul de decese, dep!#ind cifrele recomandate de conducerea Securit!"ii din colonia
administrat! de el, a declan#at de altfel o anchet! urmat! de un proces.
Iat! un fragment din declara"ia de"inutului Radu Liviu, fost medic la Colonia Capul Midia,
dat! n fa"a Procuraturii Militare n 22 decembrie 1955, cu ocazia acelei anchete: Prin octombrie
1952, locotenentul-major Borcea Liviu aflnd c! de"inutul general Ignat se afla bolnav n barac! mi-a
dat ordin s!-l aduc n fa"a sa, de#i acest de"inut nu putea merge, avnd o fractur! a coloanei vertebrale
neconsolidat!. De"inutul a fost adus de al"i doi de"inu"i c!lare pe o bt! n fa"a locotenentului-major
Borcea Liviu, care dup! ce l-a v!zut, m-a ntrebat pe mine ce are #i de ce nu vrea s! mearg!. Dup! ce i-
am spus c! are coloana vertebral! rupt! a nceput s!-l loveasc! cu parul, pn! cnd s-a ridicat #i s-a
trt.
Printre fo#tii de"inu"i politici se #tie c!, la declan#area anchetei, Liviu Borcea a ncercat s!
se sinucid! otr!vindu-se, dar n-a murit. Fusese arestat la 1 decembrie 1954 #i condamnat la 25 de
ani munc! silnic!, ntr-un proces din 1955. A fost gra"iat n toamna anului 1957, mpreun! cu al"i
aproximativ 50 de fo#ti tor"ionari (v. Pavel Ion). La gra"iere, Liviu Borcea #i-a primit napoi gradele
#i a fost numit ajutor al comandantului nchisorii din Cluj, la sec"ia minori. Era finul lui Augustin
Albon, fiind amndoi originari din Turda #i provenind din vechea Siguran"!. nainte de a deveni
director la Capul Midia, lucrase de altfel n Securitate la Turda.
n 1992 a fost intervievat de jurnalista de televiziune Lucia HossuLongin, realizatoarea
filmului Memorialul durerii. La acea dat! Liviu Borcea era pensionar, colonel n rezerv! #i
locuia la Cluj, unde tr!ia #i n anul ncheierii document!rii noastre, 1999. Nu a recunoscut nici
una dintre acuzele ce i se aduceau.
Despre Liviu Borcea avem #i o m!rturie a eminentului doctor Ion Jovin, medicul lui Iuliu
Maniu. Nici una dintre numeroasele m!rturii #i nici aceasta nu dau seam! de psihologia insului.
Nu este u#or s! deduci nici dup! imaginea lui filmat! n 1992, cnd avea 80 de ani, n care
categorie omologat! de psihologi intr!. Fostele lui victime #i-l amintesc acuzndu-le c! arunc!
mncarea la WC ca s! sl!beasc!, sabotnd astfel construirea acestei m!re"e artere prin care partidul a
n"eles s! v! ofere reabilitarea. Ceea ce nu ne las! totu#i s! n"elegem dac! era un soldat devotat,
chiar fanatic al partidului sau un conformist viclean, care-#i nsu#ise bine limbajul. Criminalitatea
52
lui pare s! aib! o component! patogen!, iar tentativa lui de sinucidere #i activitatea lui de agent
de Siguran"! pledeaz! pentru aceea#i presupunere. O imagine vizual!, n absen"a unei fotografii
propriu-zise: de"inu"ii din colonia lui Liviu Borcea, caut! n p!mntul ars #i nisipos de pe malul
m!rii, firi#oare de iarb! pe care s! #i le toace n gamel!.
De unde mortalitatea, neobi#nuit! chiar #i ntr-un lag!r de exterminare, nregistrat! n
timpul lui: Introducndu-se munca for"at! de 12ore, zi-lumin!, pentru de"inu"i nu exist! timp
nefavorabil #i s!rb!tori, dar nici mncare. Erau ni#te cadavre ce mureau muncind. Mor"ii erau adu#i
de pe #antier #i stivui"i ntr-o magazie. Se ridicau s!pt!mnal sau cnd venea doctorul raional s!
semneze certificate. To"i erau arunca"i n gropi comune f!r! nici un semn.
Bor" Ion plutonier de Securitate, Ia#i.
Bo"tin! Gheorghe ofi"er de Securitate la Constan"a n anii 50. Era #eful trupelor de
Securitate.
Bo"tin! (?) locotenent de Securitate, loc"iitor politic al lag!rului de la Salcia, n 1964.
Bota Mih!il! ofi"er de Securitate. A participat al!turi de Nicolae Ceau#escu la
reprimarea revoltelor anticomuniste ale "!ranilor din Dobrogea n urma primei tentative de
realizare a colectiviz!rii anii 1950. A ordonat executarea f!r! judecat! a numero#i "!rani.
Bota" Elena angajat! cu o func"ie operativ! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia
n 1948, cnd a primit #i gradul de plutonier-major. Fusese casnic!.
Botez (?) ofi"er de Siguran"!, membru n Brigada mobil!, conceput!, n perioada
transform!rii Siguran"ei n Securitate, pentru a se deplasa n locuri unde se impunea o represiune,
de regul! sngeroas! (v. Bodnarenco), consemnat n lista lui Cicerone Ioni"oiu. Acesta de"ine
informa"ia c! B. a participat la arestarea lui Iuliu Maniu.
Brainer Sighi maior de Securitate la Cluj. Consemnat n documentele strict secrete ale
institu"iei ca participnd, n calitate de delegat MAI, la executarea sentin"elor de condamnare la
moarte n penitenciarul Gherla, n augut 1958.
Bra"oveanu Florea colonel de Securitate, anchetator la Blaj n 1954.
Bratu Mihai vopsitor de meserie, a fost ncadrat n momentul nfiin"!rii Direc"iei
Regionale a Securit!"ii Poporului, Bucure#ti, ntr-o func"ie operativ!, dndu-i-se gradul de
sublocotenent.
Br!deanu (?) locotenent-colonel de Securitate din Piatra Neam"ntre anii 19701980,
unul dintre cei mai sngero#i.
53
Br!descu Gavril! angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august1948,
cnd a fost f!cut sublocotenent #i i s-a dat o func"ie operativ!. Fusese electrician.
Br!dulescu Mircea locotenent-major de Securitate la Re#i"a.
Brnzaru Emil (?) colonel deSecuritate, #eful echipei de b!t!u#i profesioni#ti din
Direc"ia de Cercet!ri Penale a Securit!"ii, echip! mobil! care se deplasa unde era nevoie. Fost
boxer de categorie grea, foarte brutal, semnalat ca tor"ionar n beciurile Ministerului de Interne n
1949. Un portret fizic al lui, ceea ce e destul de rar n literatura concentra"ionar!, dat! fiind starea de
spirit a victimei n momentul ntlnirii, i-l dator!m lui Remus Radina: Lat n spate #i cu un rnjet
permanent pe buze () amintea de reptilele din era secundar!, cu for"a lor gigantic!, dar cu
creierul subdezvoltat.
L-a torturat ngrozitor pe Eugen Ha"ieganu, fratele doctorului Iuliu Ha"ieganu #i al profesorului
Emil Ha"ieganu, c!ruia i-a strivit penisul. Este men"ionat #i de Ion Mihai Pacepa n Mo#tenirea
Kremlinului, p.123, atunci cnd relateaz! prima ntlnire cu fostul lui #ef, Nicolae Doicaru:
Venise la Bucure#ti s! raporteze c! to"i cei aresta"i au semnat declara"ii n care recuno#teau c! au
sabotat lucr!rile Canalului Dun!reaMarea Neagr! cu scopul de a submina economia na"ional! a
Romniei. Cnd am avut probleme cu vreunul din aresta"i a explicat Doicaru cu ocazia unei
conferin"e pe care a "inut-o atunci n fa"a ofi"erilor Direc"iei a IV-a , l-am trimis pe huiduma aia de
Brnzaru s! stea de vorb! cu ei n celul! #i a doua zi am avut pe biroul meu declara"ia semnat! prin
care banditul #i recuno#tea crimele. Brnzaru, care intra de mai multe ori pe zi n birourile de
anchet! doar n maieu #i ntreba pe anchetatori dac! respectivul vorbe#te, era folosit, avndu-se n
vedere aspectul lui fizic, #i pentru intimidarea celor re"inu"i doar ca s! depun! m!rturie
mincinoas!. Martori care, de altfel, au fost la rndu-le tortura"i, b!tu"i #i amenin"a"i cu torturi
mutilante, amputarea organelor genitale, flac!ra lumn!rii n ochi etc.
'i ca o dovad! c! nf!"i#area lui s-a ntip!rit n memoria victimelor, iat! alte dou!
portrete:
Am fost dus acolo unde s-a aflat CC-ul. Pe vremea aceea, (1949, n.m. DJ), sediul
Ministerului de Interne. Am ajuns la intrarea din spate (pe actuala strad! One#ti, pe atunci Wilson)
unde era o u#! mic! dnd direct spre o scar! care cobora. 'i am cobort dou! etaje. Jos n capul
sc!rii ne a#tepta un tip mastodontic, cred c! la torace m!sura un metru. Un colos. Am aflat mai
trziu c! se numea locotenentul Brnzaru. El era b!t!u#ul num!rul 1 al securit!"ii la ministerul de
interne. 'i din nou: Bra"e de goril!, mini ca ni#te cazmale, fizionomie lombrozian!. (Tudor
54
Greceanu, Memoria, nr. 23, p. 115) B!tea nainte de nceputul anchetei pentru a frnge rezisten"a
anchetatului, n grup de 67, de#i era foarte solid. B!taia aceasta se numea bz!. Gradul lui de
colonel este o incertitudine fiindc! de"inu"ii l #tiau de paznic, i conducea la anchet!, c!rndu-i
apoi n spate, pe cei care nu se mai puteau "ine pe picioare, din cauza b!t!ii la t!lpi. Unul dintre cei
martiriza"i astfel arat! c!, n urma acestei torturi, picioarele se f!ceau rapid ct ni#te picioare de elefant
#i c!, adus, la 78 zile la o nou! anchet!, omul mergea de-a bu#ilea, n genunchi #i n mini. Probabil
c! singura fapt! uman! pus! n seama lui Brnzaru este aceasta: Un de"inut care se deplasa a#a,
trndu-se pe mini #i pe coate, spre biroul de anchet! s-a oprit #i a declarat categoric c! nu se mai
mi#c! #i atunci Brnzaru i-a spus: Bine, hai, mergi cum po"i, c! nu mai dau.
L-a torturat #i pe pastorul Richard Wurmbrand.
Breban Iosif colonel, #eful Direc"iei Regionale MAI, Cluj, n anul 1955. S-a ocupat de
urm!rirea informativ! a lui Lucian Blaga. n 1989 era colonel, la Bucure#ti, n conducerea direc"iei de
contraspionaj a Securit!"ii. Aflat #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu. Nu #tim dac! este unul #i
acela#i cu un Breban, ofi"er de securitate care s-a ocupat de reprimarea studen"ilor n octombrie
1956, aflat la alt! pozi"ie pe lista aceluia#i memorialist. 'i cu un Breban, anchetator al
partizanilor din zona Oradea, n deceniul cinci, de pe aceea#i list!.
Brebenel Mihai maior de Mili"ie, la Bra#ov. S-a ocupat de muncitorii condamna"i n
urma revoltei din 15 noiembrie 1987, veghind ca ace#tia s! nu se ntoarc! ilegal n ora# s!-#i
vad! familia. Pe unul dintre ei, deportat la Pa#cani, l-a njurat, l-a amenin"at, l-a tratat de fascist,
l-a lovit cu piciorul. I-a terorizat psihic, insultndu-i, njurndu-i #i f!cnd asupra lor #i a familiilor
lor presiuni ca s!-i determine s! p!r!seasc! definitiv ora#ul #i s! se instaleze la Pa#cani. n
decembrie 1990, maiorul Brebenel lucra nc! la poli"ia jude"ului Bra#ov. Ulterior a avansat la
gradul de colonel de"innd n localitate func"ia de #ef serviciu crim! organizat!. Dat afar! pentru
abateri grave (ziarele din epoc! au scris copios despre el, a devenit ulterior avocat n baroul
Bra#ov.
Breharu Vasile plutonier-major de Securitate la Cluj. n subordinea lui Mihai Patriciu,
folosit de acesta pentru a-i executa, sub pretextul fugii de sub escort!, pe cei care nu puteau fi
condamna"i printr-o sentin"!, sau nu puteau ap!rea n fa"a tribunalului. Era n acela#i timp victima
abuzurilor aceluia#i Patriciu, abonat s!pt!mnal la b!taia cu pumnii, administrat! subalternilor lui.
Fusese de meserie frizer.Fo#tii de"inu"i #i-l amintesc ca peu nul dintre cei mai mari criminali din
securiatte, care ave ape con#tiin"! c"iva mor"#i. La Fize#, l-a omort pe Moldovan Gheorghe #i ep
55
feciorul lui. Tot lui i se atribuie mpu#carea mpreun! cu Bunea, a primarului din petre#ti, ionescu ion.
A fost la un moment dat mutat de la Gherla la Turda, pentru ca s!-l scape de r!zbunarea victimelor lui
dar n cele din urm! una dintre ace#tia, ntr-o ma#in! cu c!l!tori care f!cea naveta, cineva l-a
njungheat.
Breiner Sigismund #ef al serviciului Anchete Penale la regionala de Securitate Cluj, n
deceniul #ase. Anchetator crud. A p!r!sit la un moment dat Romnia.
Briceag Nicolae (19161998). Fost chestor de poli"ie la Dej. n 1949 era maior de
Securitate. A ordonat asasinarea, prin nscenarea clasicei fugi de sub escort!, a lui Alexa Bel, din
Trgu L!pu#, care avea de executat un an de nchisoare pentru vina de a nu-#i fi predat cotele. Cel
care l-a asasinat pe Alexa Bel, din ordinul lui Briceag, este Pa#ca Vasile. (vezi Pa#ca Vasile)
Comandant al raionului de Securitate Sibiu, cu gradul de locotenent-colonel n anul 1954. n 4
decembrie al acelui an, a primit aici, de la ministrul s!u, Alexandru Dr!ghici, ordinul verbal de
mpu#care a lui Ibrahim Sefit zis Turcu. Pentru a duce la ndeplinire aceast! misiune a alc!tuit un
comando din patru securi#ti care l-au mpu#cat la marginea unei p!duri, apoi au ngropat cadavrul la
locul execu"iei. Ibrahim Sefit st!tuse cndva un timp n nchisoare, f!cuse servicii comuni#tilor,
apoi ns! devenise turbulent #i recalcitrant, intrnd n sedii #i agresnd activi#ti, printre care chiar pe
Dr!ghici, cu prilejul unei vizite la Bra#ov.
n memoriile altui fost de"inut l reg!sim pe Briceag Nicolae n 1948, maior #i #ef al
Securit!"ii din Gherla. Era un om crunt #i f!r! preg!tire, croitor de meserie (Augustin Neam"u,
Via"a dup! gratii #i obloane). La data respectiv! se folosea de ajutoare n anchet!. Tor"ionarii lui
se numeau Vaida, Iulius, 'arta #i Deus. Cei patru l-au b!tut pe Augustin Neam"u pn! i-au fracturat
oasele t!lpilor. A fost, din 1956, adjunct al comandantului Mili"iei regiunii Cluj. n 1967 a ie#it la
pensie. n 1968, este interogat de comisia de activi#ti alc!tuit! de Stoica #i Patiline", n cazul
Ibrahim Sefit. Scopul anchetei fiind nl!turarea lui Dr!ghici, n-a avut de suportat consecin"e.
R!spunsurile lui n anchet! dezv!luie un om de o inteligen"! mediocr!. Atr!it mult timp dup!
Revolu"ia din decembrie 1989.
Brihac Florian colonel, #eful Inspectoratului Jude"ean de Securitate din Alba Iulia.
Broitman (?) ofi"er de Securitate, anchetator #i schingiuitor al partizanilor bihoreni
lua"i prizonieri. Foarte crud. Cu gradul de locotenent-major, anchetator de Securitate n Oradea, n
deceniul cinci, apare #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Brum! Anton locotenent de Securitate, comandantul nchisorii din Trgu Ocna, destinat!
56
bolnavilor de TBC veni"i din nchisori #i de la Canal. I-a succedat la comanda nchisorii lui
Daneliuc, schimbat n toamna anului 1950, ca mai mul"i comandan"i de nchisori, nlocui"i cu
oameni veni"i de la Direc"ia General! a Penitenciarelor, de la Bucure#ti. Unul dintre de"inu"i, Ion Z.
Butnaru, descrie astfel condi"iile din nchisoarea-spital administrat! de B.A.: Doctorul, afar! de
controlul tensiunii #i temperaturii, nu putea #i nici nu avea cu ce s! ne ajute. () Din cnd n
cnd, cte o pastil! de hidrazid!, cte o injec"ie cu calciu clorat sau gluconic. Nu aveam alt vas
dect gamelele de mncare. n aceasta v!rsam sngele, din hemoptizie, pe aceasta o sp!lam cu ap!,
din hrd!u, cu aceea#i can! #i gamel! m! sp!lam #i eu pe mini, pe care le l!sam la aer s! se usuce
deoarece nu aveam nici un fel de prosoape sau crpe. Aici s-a continuat, n 19501951,
experimentul Pite#ti n condi"iile n care la Trgu Ocna bolnavii erau de fapt muribunzi.
Brunea Vasile plutonier-major n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit o func"ie operativ!. Fusese muncitor.
Buciuceanu (?) director al nchisorii din Suceava n anul 1948 cnd a func"ionat aici
#coala de instruire a viitorilor tor"ionari de la Pite#ti. Aici a avut loc #i prima etap! a
experimentului reeduc!rii. n 1988, cu prilejul s!p!turilor efectuate pentru instalarea unor
panouri pentru frunta#i (sediul nchisorii devenise prim!rie), s-a descoperit aici un num!r
impresionant de schelete: ele apar"ineau celor mpu#ca"i #i omor"i n incinta nchisorii #i ngropa"i
superficial. Directorul nchisorii Suceava era de meserie profesor.
Bucoveanu Gheorghe n!scut la 10 martie 1925, n comuna Socariciu, Constan"a.
Plutonier la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza
atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 25 de ani
munc! silnic! n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! condamnare, gra"iere #i
#tergerea culpei, a fost rencadrat n Ministerul de Interne. n 1968 era supraveghetor la
Penitenciarul din Poarta Alb!.
Buc"a (?) c!pitan MAI la Bra#ov, s-a ocupat de arestarea #i ancheta pentru trimiterea n
judecat! a muncitorilor revolta"i n noiembrie 1987 #i apoi de supravegherea lor strict!.
Bucur Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la 30 august 1948, la nfiin"area acesteia,
cnd i s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte ajutor de mecanic.
Bucur Marin angajat n DRSP Bucure#ti, la 30 august 1948, la nfiin"area acesteia. I s-
a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Bucurescu Geani n!scut la 13 iulie 1934 n comuna Domne#ti, jud. Arge#. A lucrat n
57
cadrul direc"iei I de informa"ii interne. n 30 decembrie 1982 devine general maior #i adjunct al
#efului secvurit!"ii municipiului Bucure#ti. Adjunct al #efului Securit!"ii, Iulian Vlad, din 6
februarie 1989. A organizat dispozitivele represive ale revolu"iei din decembrie, apoi A organizat
anchetarea celor peste o mie de manifestan"i re"inu"i n seara de 21 decembrie 1989, b!tu"i cu
bestialitate n sediile MI #i la Jilava. Dup! un proces n care a comp!rut al!turi de mai mul"i militari
acuza"i pentru reprimarea Revolu"iei, a fost pus n libertate pe motive de s!n!tate. Fusese trecut
ntre timp n rezerv! cu gradul de general-maior. Implicat n mai multe dosare , nu a fost
condamnat n nici unul. Om de afaceri, dup! 1989. Figureay! n lista publicat! de CNSAS n
Monitorulo oficial.
Bucuroiu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia n 30
august 1948, cnd a primit gradul de locotenent #i func"ia de #ef de birou. nainte fusese sondor.
Buda (?) comandantul Securit!"ii de la Pa#cani. n anii colectiviz!rii, n comuna
Strunga, satul T!b!#e#ti, a scos din cas! familia unui "!ran nst!rit, socotit chiabur, #i a dat foc
casei arzndu-l n!untru pe st!pnul acesteia. Cel ucis astfel se numea 'tefan.
Budaca (?) ofi"er de Securitate, director al penitenciarului Bra#ov.
Budai (?) ofi"er de Securitate la Trgu Mure# n 1949. i b!tea pe ancheta"i cu bastonul de
cauciuc. I-a anchetat pe Liviu Brsan, elev de 16 ani, #i pe colegii lui, care nfiin"aser! o organiza"ie
anticomunist!.
Buga (?) locotenent de Mili"ie, la Bra#ov, n 1987. S-a ocupat de supravegherea
muncitorilor participan"i la revolta de la uzinele Steagul Ro#u, pn! la c!derea regimului
comunist. I-a chemat la Mili"ie, i-a amenin"at preventiv cu nchisoarea, i-a constrns s! dea
declara"ii #i s!-#i ia angajamente.
Bugarski Sava ofi"er tor"ionar la Securitatea din Timi#oara n septembrie 1949.
Men"ionat de Remus Radina. Srb de origine, tortura mpreun! cu Vida Nedici. Erau amndoi
agen"i ai serviciilor de spionaj srbe. Un alt memorialist l-a ntlnit n 1950 n nchisoarea de la
F!g!ra#, destinat! fostei poli"ii #i vechiului aparat de represiune, unde intrase n calitatea lui de
titoist, devenind astfel victima regimului pe care-l servise cu devotament s!lbatic. Sava
Bugarski fusese seminarist, apoi intrase n rndurile partizanilor lui Tito. Nu #tiu ce va fi f!cut el ca
partizan al lui Tito, dar dup! 23 august, pe baza acestei apartenen"e, a ajuns unul dintre cei mai
s!lbatici anchetatori ai romnilor din Banat (ndeosebi legionari), care dup! ce luptaser!
mpotriva comuni#tilor intraser! pe mna securit!"ii. Bugarski avea pe deasupra reputa"ia unui
58
turn!tor deconspirat. (Theodor Du"u, Dup! 50 de ani , II, 261).
Buhu"i (?) sergent-major la Colonia Salcia n 1959. La poart! era cea mai lugubr!
figur! de c!l!u, sergentul-major Buhu#i, mare tor"ionar, transferat disciplinar de la Colonia
Stoene#ti, unde b!tuse pn! la moarte un nv!"!tor din Dmbovi"a.
Buiuca (Buiuga) Vasile fost marinar n portul Constan"a, dup! unii memoriali#ti, c!pitan;
prim-brigadier la Peninsula n 1950. L-a maltratat pe Remus Radina, bolnav.
Buje Pavel plutonier-major de Securitate n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area
acesteia, n 30 august 1948, cnd i s-a ncredin"at o func"ie operativ!. Fusese nainte mecanic.
Bulan St. Iacob colonel de Securitate avansat la gradul de general-maior n 23 august
1949.
Bulboac! Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"are n 30 august 1948, cu
gradul de plutonier. nainte fusese muncitor.
Bulz Gheorghe maior, numit n august 1948, cnd s-a nfiin"at Direc"ia General! a
Securit!"ii Poporului, subdirector n Direc"ia II, Contrasabotaj.
Bulz Vasile maior de Securitate. n 1948, a ucis cu sadism o student!, sf#iindu-i snii cu
din"ii, b!tnd-o #i apoi omornd-o prin sufocare. Studenta, pe nume Ecaterina Titi G"ea, fusese
legionar!. Demn de remarcat este faptul c! a fost ucis! n prezen"a fratelui ei, anchetator #i acesta.
Apare n m!rturiile foarte multor supravie"uitori ai nchisorilor comuniste romne#ti. Nu #tim dac!
exist! vreo leg!tur! de rudenie ntre el #i cel dinainte.
Bulz (?) fost student, infiltrat n rndurile partizanilor pentru a-i denun"a. Din cauza lui
au fost prin#i #i executa"i mul"i partizani.
Bunaciu Avram ministru al Justi"iei (19481952), dup! c!derea n dizgra"ie a lui
Lucre"iu P!tr!#canu. Era fiu de "!rani din Gurba, jude"ul Arad, zona n care au avut loc represalii
crunte ndreptate mpotriva "!r!nimii recalcitrante la colectivizare. Avea patru surori #i doi fra"i,
"!rani harnici cu to"ii, care au evitat s! fac! politica regimului. A urm!rit ndeaproape #i ancheta
profesorului Nicolae M!rgineanu, implicat ntr-un proces de spionaj. Ministru la acea dat!, A. B.
i-a explicat profesorului c! declara"iile lui autoincriminante snt necesare politic, pentru a dovedi
amestecul american n treburile noastre interne.
Bunea vasile- gardian la Gherla n anul 1958, cu gradul de sergent major. Originar din
satul Bune#ti, de lng! gherla.n"epa de"inu"ii cu sula la intrarea #i la ie#irea din fabric!. Un om
crunt. S-a sinucis prin spnzurare.
59
Bunea . Unul dintre cei mai crun"i criminali la securitatea din Gherla n anul 1948 )
Augustin neam"). Taciturn #i crunt. Provenea din fosta siguran"!. Ca #i seful lui Briceag N. n
1946, l-a arestat pe Ionescu Ion, primar n satul petre#ti #i cu c!tu#e la mini l ducea la Gherla la
securitate Cnd a trecut pe lng! mine eu mergeam la Mintiu dup! terminarea orelor de liceu
s-a uitat la mine, nchis o pleoapelle semn c!-l mpu#c!. La o zi sau dou! am auzit cum l-au
mpu#cat pe o p!#une la Fize#ul gherlei., mpreun! cu Brehanu.
Bundea Gavril! devenit, din muncitor, om de serviciu n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area
Securit!"ii n august 1948, cnd a primit gradul de sergent-major.
Burc! Mihail general-maior de Securitate, adjunct al ministrului de Interne n 16 iunie
1951. Deport!rile n Banat, care au nceput la aceast! dat! #i la care au participat peste 10 000 de
ofi"eri #i solda"i, s-au f!cut sub stricta lui supraveghere #i coordonare. S-a ocupat #i de
instrumentarea marelui proces de la Canal, din augustseptembrie 1952. Ca majoritatea
personajelor de rang nalt, apare pu"in n memoriile fo#tilor de"inu"i politici, c!rora #i dac! li s-a
ar!tat vreodat!, a fost n fruntea vreuneia dintre acele misterioase comisii suscitnd speran"e,
supozi"ii #i discu"ii cu privire la scopul vizitei #i la identitatea fiec!rui membru.
Burciu Liviu locotenent-major n Ministerul de Interne n 1989, cnd lucra la Mili"ia
Capitalei. A participat la tentativa de reprimare de c!tre Ceau#escu a Revolu"iei din decembrie
1989, din seara de 21 spre 22 decembrie, cnd sute de aresta"i au fost du#i la Jilava #i b!tu"i cu
bestialitate.
Burcule#Viorel fost student reeducat, brigadier la Peninsula. Fusese condamnat la 10
ani pentru activitate ntr-o organiza"ie subversiv!. Avea n grij! brigada de preo"i b!trni pe care-i
chinuia cu s!lb!ticie. Apare #i n amintirile unui fost de"inut politic, Gheorghe Penciu, care l-a
ntlnit la Peninsula (Memoria, 29, 67). Nu a fost judecat o dat! cu lotul lui Eugen (urcanu, n
septembrie 1954, probabil fiindc! nu fusese legionar, dar numele lui apare frecvent n
documentele adunate n vederea acestui proces.
Burdea (Burdan) Grigoriu ofi"er de Securitate, la nceputul anilor 50. Anchetator al
lui Ion Ioanid #i al lui Nicolae M!rgineanu, judecat n noiembrie 1948, n lotul Marii Finan"e.
S-a n!scut n 1913 la Pa#cani. n 1932 #i-a luat diploma n drept #i a ie#it avocat. Cnd au venit
comuni#tii la putere, a intrat n Securitate ajungnd pn! la gradul de general. A fost o vreme
procuror, apoi a disp!rut. Avea prin anii 70 un frate medic #i #ef pe linie de partid n Spitalul
Jude"ean din Ia#i. Datorit! acestui frate descoper! Ion Ioanid, devenit scriitor, #i el expatriat ntre timp
60
la Mnchen, c! un pa#nic cet!"ean newyorkez cu nume romnesc poate fi una #i aceea#i persoan! cu
tor"ionarul romn din anii 50 #i ncepe pe cont propriu un fel de anchet!. n momentul cnd #i
manifest! printr-un anun"n ziar dorin"a de a afla dac! el este omul c!utat, fostul procuror comunist i
pune n vedere c! ncalc! legile statului american, astfel nct fostul bandit renun"! la
investiga"ii.
Burghi"an Petre locotenent-major, comandantul lag!rului de la Gale#, #i apoi de la
Peninsula, n 1953, cnd, dup! ce ajunsese deja c!pitan, a fost scos din munc! #i trecut n rezerv! cu
men"iunea reformat cadre. n realitate, a fost judecat #i ncarcerat pentru administrarea
necorespunz!toare a lag!rului #i a avut de suferit de pe urma de"inu"ilor de drept comun atunci
cnd drumurile lor s-au ntlnit n nchisoare.
Renumit pentru cruzimea lui. i nfometa pe de"inu"i #i le interzicea s! bea ap! cnd era
cald, obligndu-i s! bea l!turi de rufe din b!ltoace. A redus ra"ia celor care nu-#i f!ceau norma pn! la
greutatea neverosimil! de 20 de grame de pine pe zi. Un de"inut a murit de frig pus n carcer! de
acest comandant. A fost nlocuit cu un comandant, mai uman, pe nume Dinc!, abia dup! moartea
lui Stalin, cnd s-a nregistrat o ameliorare . Era n!scut la 14 august 1907, n comuna Fntnele,
jude"ul Prahova.
Reproduc mai jos #i cteva instantanee cu el, cu scopul de a da concrete"e portretului:
Am ie#it la raportul comandantului lag!rului, pre numele lui Petre Burghi#eanu (sic!).
Cerndu-i permisiunea ca, printre cei ce vor s!pa groapa preotului Ioan B!ldescu s! m! aflu #i eu,
fiul lui. Riposta lui a fost sever!: Ca s!-i sapi tu groapa lui tac-tu, trebuie s!-"i dau doi osta#i #i
s! te p!zeasc!. 'i eu nu pot s! le fur din timpul lor de odihn!! Lng! mine, sus"inndu-m!, era #i
medicul lag!rului, un evreu, tot de"inut, care a spus c! tata nu trebuia scos la munc!, fiind grav bolnav
de inim!. Mi-a fost dat s! asist atunci la furia comandantului Burghi#eanu, ilustrativ! pentru
mentalitatea regimului comunist. El a izbit cu pumnul n mas!, zbiernd: Dac! pn! n prim!var!
nu umplu cimitirul cu o mie de asemenea bandi"i, nu fac nimic. Mi-a fost clar atunci ce ne
a#teapt!. (Memoria, 9, 23.)
Burlacu Vasile ofi"er de Securitate la Craiova. Avea n 1957 gradul de locotenent-
major.
Burlacu (?) anchetator la Securitatea din Constan"a cu gradul de colonel n anii 50.
Burloi Gheorghe colonel de Securitate, anchetator la sediul din Calea Rahovei, n
ianuarie 1989, cnd a fost arestat grupul de ziari#ti #i tipografi de la Romnia liber! (Petre Mihai
61
B!canu, Mihai Creang!, Anton Uncu #i Alexandru Chivoiu). L-a anchetat, pentru tip!rirea unui
prim num!r dintr-o publica"ie anticeau#ist!, pe Petre Mihai B!canu #i tot el i-a ntocmit aproape
un an mai trziu, dup! c!derea de la putere a lui Ceau#escu, referatul de scoatere de sub urm!rire
penal!. Acum n calitate de colonel de SRI. Eliberarea propriu-zis!, constnd ntr-o simpl!
strngere de mn! #i dezlegarea de a scrie orice, adresat! lui Petre Mihai B!canu, i-a revenit, n 22
decembrie 1989, la ora 13, nsu#i comandantului arestului de la Rahova. n dosarele de la Parchetul
militar ale fo#tilor inculpa"i, numit n jargonul procurorilor urm!, nu mai exist! ast!zi dect
cteva file. Fila semnat! de colonelul Burloi din dosarul ziaristului con"ine tocmai propunerea de
scoatere a acestuia de sub urm!rire penal!. Dac! "inem cont numai de autoriza"ia de a scrie ce
vrea #i de aceast! urm!, colonelul Burloi este, ca #i #eful lui, mai degrab! binef!c!torul, dect
tor"ionarul lui Petre Mihai B!canu. Desigur, promiscuitatea, ntunericul, #obolanii, nesomnul,
amenin"area cu dezonoarea, cu procesul de viol sau furt, faimoasele scene ale b!rbieritului cu
briciul, f!r! martori, de c!tre un personaj necunoscut, insultele, umilin"ele, descrierea detaliat! a
torturilor viitoare, insinuantele amenin"!ri cu dispari"ia f!r! urm!, #antajul, atentatul la pudoare
snt #i ele torturi. Colonelul Burloi era de altfel con#tient #i mndru de progresele pe care Securitatea
le f!cuse n privin"a aceasta, de la grosol!nia metodelor anilor 50 la rafinamentul #i eficacitatea celor
de acum. E adev!rat c! risipa de mijloace era mult mai mare. n sensul acesta merit! consemnat! un fel
de anecdot!. n cele cteva luni de anchet! i s-au f!cut lui Petre Mihai B!canu cteva mii de fotografii
color. Ave"i bani, nu juc!rie s-a mirat ziaristul: Nu-"i face probleme. Cnd e vorba de siguran"a
statului nu ne uit!m la bani.
Din dosarul n 7 volume al lotului, noul SRI nu a ar!tat celor interesa"i nici o fil!. Nici
din filmul, f!cut, presupun cei implica"i, cu inten"ia de a-i fi ar!tat lui Ceau#escu. La fel din
jum!tatea de ton! de c!r"i, reviste, ziare confiscate de la domiciliu, n momentul arest!rii, din care
urma s! se confec"ioneze proba nscrisurilor du#m!noase. Descoperind un exemplar din
Romnul liber, Burloi exclamase, bine dispus: Gata, uite, te scot #i spion ungur!.
Bursuc C. A fost, n 1950, gardian la celularul Securit!"ii din Ia#i, se purta brutal cu
aresta"ii afla"i n anchet!. Este semnalat #i ca paznic de celul! la Suceava, mai trziu. Omul fusese
muncitor la CFR #i devenise din proprie ini"iativ! securist.
Burtoiu Gheorghe colonel de Securitate, #eful regionalei MAI (Mili"ie #i Securitate)
Pite#ti, n deceniul opt.
Bu"cu (?) prim-gardian la nchisoarea din Craiova n 1948. mbina sadismul cu
62
abjec"ia. Le d!dea de"inu"ilor mncarea nu n gamel!, ci n hrd!ul din care goliser! materiile
fecale, iar ace#tia, fl!mnzi, erau obliga"i s! #i-o ia de acolo.
Butyka Francisk n!scut la 15 iulie 1920 n Cluj. De meserie l!c!tu#. Din toamna anului
1952 a fost #eful direc"iei de Anchete Penale n Securitatea Statului, nlocuindu-l pe Mi#u
Dulgheru, arestat.
S-a ocupat de lotul P!tr!#canu, al c!rui titular este asasinat la indica"ia lui Dej. Face parte
din Comitetul de partid din Centrala Ministerului Securit!"ii Statului. A fost, n aceea#i perioad!,
principalul anchetator al lui Vasile Luca.
n 1958, cnd era #eful direc"iei Anchete Penale pe regiunea Bucure#ti, a anchetat-o pe
Ecaterina B!l!cioiu-Lovinescu, propunndu-i, pentru a beneficia de asisten"! medical! absolut
indispensabil!, s!-i cear! printr-o scrisoare fiicei ei, aflat! n Fran"a, s! colaboreze cu regimul.
Refuzul i-a atras b!trnei femei moartea.
La 30 noiembrie 1963, a fost trecut n rezerv!. n 1968, cnd s-a rejudecat procesul
P!tr!#canu, a fost pedepsit pentru anchete abuzive doar cu retragerea distinc"iilor. De#i din chiar
ancheta efectuat! de partid reiese c! pentru a fi determina"i s! recunoasc! faptele puse n sarcina
lor, n cursul anchetei, nvinui"ii au fost n mod sistematic b!tu"i crunt, schingiui"i, epuiza"i fizic prin
anchetarea n tur! #i prin mpiedicarea de a dormi zile de-a rndul. Unul dintre cei ancheta"i n
acela#i lot poveste#te lucruri neverosimile: Am fost b!tut #i "inut patruzeci de zile #i nop"i,
nedormit, adic! opt s!pt!mni n continuare, lunea, mar"ea, miercuri, joi #i vineri pn! la
completarea celor patruzeci de zile #i nop"i.
Tot ancheta din 1968 consemneaz!: Metode inumane s-au folosit fa"! de majoritatea
aresta"ilor. Unii dintre ei (Iacob Alexandru #i R!dulescu Gheorghe) au ncercat s! se sinucid!,
Morfei Victor a decedat n timpul cercet!rilor, iar Gheorghe R!dulescu, eliberat cu dou! zile
nainte de procesul lui Vasile Luca, a decedat la cteva luni ca urmare a v!t!m!rilor suferite.
Anchetatorii din procesul lui Vasile Luca confirm! c! aresta"ii au fost b!tu"i cu aprobarea conducerii
MAI. Asupra lui Vasile Luca nu s-au exercitat constrngeri fizice, acest lucru ar fi implicat mari
riscuri, ntruct era suferind, consemneaz! aceea#i anchet! din 1968. N-a fost dect injuriat #i
umilit. Anchetele se desf!#urau uneori pe baza observa"iilor f!cute de organele de partid, de Dej #i
Chi#inevschi personal, pe marginea proceselor-verbale de anchet! #i urmnd ndrum!rile acestora.
Francisc Butyka nsu#i declar!: Cum noi alte materiale nu aveam, aceste observa"ii, mai
ales cu privire la trecutul lui Vasile Luca, au fost luate drept liter! de evanghelie. De la nceput
63
am primit ordin de la tovar!#ul ministru Dr!ghici c! aceste adnot!ri nu au voie s! circule, ci dup!
punerea n tem! a anchetatorului s! fie strnse ntr-o map! aparte #i predate la un anumit interval
de timp #efului de cabinet. n 1968, cnd a fost convocat pentru ancheta respectiv!, trecuse n rezerv!
#i lucra ca inspector la vama Po#telor.
Buzan (?) procuror militar la Tg.Mure# n anul 1957. n perioada preg!tirii procesului l-a
silit, cu njur!turi #i scuip!turi, pe arestatul Alexandru Maier, s! recunoasc! dou! declara"ii care-l
incriminau, pe care ap!rea semn!tura lui, falsificat!. Interven"ii att de directe, n anchet!, din partea
procurorilor snt destul de rare, ceea ce nu vrea s! spun! c! justi"ia era independent!, ci doar c!
atribu"iile instan"elor care concurau la ducerea la bun sfr#it a hot!rrilor partidului, dinainte #tiute,
erau delimitate, ca rolurile ntr-o pies!.

64
Cadar Gheorghe c!pitan de Securitate, n 1960, anchetator la Uranus.
Calistru (?) colonel de Securitate la Bra#ov n momentul revoltei muncitorilor, din
noiembrie 1987. Men"ionat n declara"iile acestora pentru violen"a cu care i-a anchetat.
Calot! Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Candid (?) plutonier, gardian la Pite#ti n perioada reeduc!rii.
Cantor Dumitru c!pitan de Securitate, la R!d!u"i, n 1949. I-a anchetat pe "!ranii r!scula"i
mpotriva colectiviz!rii din satele Calafinde#ti, Rogoje#ti #i Fr!t!u"i (v. #i Segal Karl). Pentru
merite n aceast! anchet!, a fost decorat cu Steaua RPR, al!turi de prim-gardianul Nicolae
Maromet, devenit ulterior director la Jilava.
Caraiman Vasile colonel de Securitate. A nceput, elev fiind, prin a-#i denun"a colegii de la
liceul din Hu#i, care organizaser!, n mai 1950, o manifesta"ie proregalist!. Era fiul unor "!rani din
Mo#na. S-a angajat mai trziu n poli"ia politic! romn!, absolvindu-i etap! cu etap!, #colile.
Caraman N. Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit
gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese frezor.
Carp (?) c!pitan de Securitate, i-a arestat n anii 50 #i i-a anchetat pe mai to"i opozan"ii
regimului comunist din Ia#i, printre care pe Liviu M!rgineanu. B!trni ast!zi, #i el #i ei, se
ntlnesc frecvent pe strad!, n acela#i ora# unde fostul tor"ionar s-a pensionat cu gradul de maior.
Cavaliotti Anastase fost medic primar legist la Institutul de Medicin! Legal!. A stabilit
diagnosticul #i concluziile cu privire la decesul lui Gheorghe Ursu. n certificat se ascunde faptul
c! moartea acestuia a fost violent!, datorndu-se st!rii toxico-septice consecutive unei peritonite
purulente prin perfora"ie ileal!. De asemenea, el atest! c! interven"ia chirurgical! efectuat! n
spital a fost corect indicat! #i bine efectuat!, ns! fa"! cu alterarea grav! a st!rii generale nu a mai
putut avea rezultatul scontat.
Cazacioc (?) c!pitan n Ministerul de Interne n 1989, lucrnd la circa 14 de Mili"ie a
Capitalei. A participat la reprimarea Revolu"iei din decembrie, n seara de 21 spre 22 decembrie,
cnd sute de aresta"i au fost du#i la Jilava #i b!tu"i cu bestialitate.
Cazacu Constantin colonel de Securitate. Era n 1977 anchetator la Uranus.
Cazan I. Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit gradul de
plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tmplar.
C!lan (?) c!pitan de Securitate. A anchetat n sediul IMG din Bucure#ti, unde-#i avea biroul,
65
pe muncitorii revolta"i de la Bra#ov, n 15noiembrie 1987. Metoda lui de tortur! este una semnalat!
pentru prima dat!: b!taia la palme #i la t!lpile goale ale picioarelor cu o bil! de cauciuc, precum
#i cu fragmente de mobilier deteriorat, picioare de scaune, buc!"i de lemn.
C!ldare (?) plutonier la Craiova.
C!ld!raru (?) gardian la Aiud la nceputul deceniului #ase. Supranumit c!l!ul de pe
celular, trimitea la izolare pe de"inu"i, numai n chilo"i, n timpul iernii, f!r! s! se osteneasc! s!
g!seasc! un pretext. Din cauza lui a murit de pneumonie tn!rul profesor universitar Iord!chescu
Paul, care, cu hemoragii #i febr!, z!cea n celula f!r! ferestre #i cu caloriferele reci, n iarna
19491950.
C!pit!nescu Dumitru locotenent-major, devenit adjunct al #efului Biroului pentru
organiza"ii subversive din Direc"ia de Anchete a DGSP. Intrat n Securitate, presupun #efii lui,
pentru a se proteja de propriul trecut, ntruct fusese n timpul r!zboiului antisovietic para#utist.
C!praru (?) gardian la nchisoarea din Gala"i n perioada cnd directorul acesteia a fost
faimosul Petre Goiciu. Originar din Ive#ti.
C!r!uleanu (?) colonel n MAI, comandantul Mili"iei de la Slobozia, n noiembrie 1987,
cnd a preluat pe unul dintre muncitorii deporta"i de la Bra#ov, c!ruia i-a cerut s! semneze o
declara"ie-angajament c! n intervalul de timp afectat pedepsei nu va p!r!si localitatea, nu va sta
de vorb! cu nimeni, nu va face propagand! asupra celor ntmplate #i c! #i va vedea de treab! la
locul de munc! repartizat (Fabrica de ulei Slobozia). l controla la serviciu de 23 ori pe zi, pentru
a vedea dac! respect! regimul impus: izolarea, necomunicarea cu colegii, respectarea traseului de
acas! la serviciu #i de la serviciu acas! etc. Timp de trei luni singur, acest co#mar se derula
nestingherit. Ulterior, cnd so"ia deportatului a venit, a intervenit #i n via"a lor privat!. De data
asta chiar mai energic, #i anume l-a convocat pe prizonier la sediul Mili"iei #i i-a dat o palm!
brutal!, pentru ca s! nu se mai certe n cas!.
C!tan Gheorghe locotenent-major de Securitate la Craiova n anul 1959.
Cmpeanu (?) loc"iitor politic n 1950, la lag!rul de la Poarta Alb! de pe traseul
Canalului. Ulterior a trecut la Constan"a, apoi la Pite#ti, apoi la Gherla. Avea, n 1950, gradul de
c!pitan.
Crciu (?) plutonier de Securitate la nchisoarea Gherla. Considerat de c!tre de"inu"i unul
dintre cei mai mari criminali ai nchisorii.
Ceau"escu $tefan c!pitan de Securitate la Alba Iulia. Nu #tim dac! este vreo leg!tur! de
66
rudenie ntre el #i cunoscuta familie.
Ceia Aurel colonel, comandant al Securit!"ii regiunii Ia#i n 1949, originar din comuna
V!r!dia, jude"ul Cara#-Severin. Anchetator la Piatra Neam". A fost n anii din urm! secretar la
Facultatea de Medicin! din ora#.
Cenu"e Constantin anchetator de Securitate la arestul din Uranus n 1958, cu gradul de
c!pitan.
Cenu"e Ion locotenent de Securitate n anul 1961. Avansat la gradul de c!pitan n 1964.
Cel mai fioros dintre cei #ase anchetatori ai lui Adalbert Rosinger Rozemberg, func"ionar n
Ministerul Comer"ului Exterior, arestat, anchetat #i nchis cu un lot de evrei, ntr-un moment cnd
persecu"ia politic! s-a dublat cu un acces de antisemitism. I-a strivit cu bocancul laba piciorului
pn! i-a c!zut unghia. Alterna blnde"ea cu brutalitatea, reunind deci, ntr-o singur! persoan!, foarte
eficientul cuplu, anchetator blnd anchetator brutal, utilizat curent de Securitate n anchetele
grele. De#i de cele mai multe ori ceea ce-l f!cea pe anchetat s! cedeze era blnde"ea, brutalitatea
nef!cnd dect s!-l ndrjeasc!, Cenu#! asuma ambele roluri, ceea ce ne face s! b!nuim la el o
personalitate scindat!, de tipul Dr. JekyllMr. Hyde, frecvent! #i aceasta n tipologia tor"ionarilor, #i nu
doar de simplu utilizator la rece al unei metode.
Cerchez Senora angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit gradul de
plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese croitoreas!.
Ceregeanu Dan c!pitan de Securitate, n 1957.
Cernat (?) c!pitan de Securitate, la Bra#ov, decedat.
Cernea Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I s-a dat
gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Cernescu Laz!r (!ran din comuna Rusca, jude"ul Cara# Severin mult mai cunoscut de
genera"iile mijlocii din Romnia de azi ca Laz!r de la Rusca. F!cea parte dintr-un taraf de l!utari,
care cnta pe la nun"i. Culegea astfel informa"ii despre s!tenii care-i sprijineau pe lupt!torii din
rezisten"!. Un episod cu totul nesemnificativ a fost nceputul colabor!rii lui cu noua putere. Un
colonel, Kling, c!zut ntr-o ambuscad! n minile partizanilor, sc!pase cu via"!, dar #i pierduse
chipiul. n dorin"a de a se pune bine cu noua putere, #i cu gndul cine #tie c!ror avantaje, Laz!r
Cernescu s-a dus la Caransebe# s!-i nmneze securistului chipiul recuperat. A fost nceputul unei
colabor!ri care-i va fi fatal!. Cons!tenii au cerut lupt!torilor din mun"i s!-l pedepseasc!. A fost
capturat de oamenii colonelului U"!. S-a instituit un tribunal care l-a judecat #i executat. Datorit!
67
unui poem al lui Dan De#liu, din 1949, cu titlul de mai sus, personajul a devenit imediat unul dintre
cei mai cunoscu"i eroi ai mitologiei comuniste romne#ti, comparabil cu sovieticul Pavel Moruzov
(copilul ucis de bunic, fiindc!-l denun"ase comuni#tilor pe tat!l s!u). Pn! la moartea lui
Gheorghiu-Dej #i demascarea crimelor sale de c!tre Ceau#escu, to"i copiii care au nv!"at n
Romnia, adic! imensa lor majoritate, au citit poezia Laz!r de la Rusca. Despre eroul comunist de
la Rusca s-a mai scris #i o pies! de teatru, semnat! de 'tefan Tita, Comoara de la Rusca.
Chelaru Traian a f!cut parte din Comandamentul constituit n vederea reprim!rii
revoltei minerilor din Valea Jiului n august 1977. n aceast! calitate, a lucrat luni de zile,
ntocmind 150 de dosare, trimi"nd 50 de muncitori n spitale de psihiatrie, condamnndu-i pe al"i
15 la pedepse cu nchisoarea ntre 2 #i 5 ani, concediind #i str!mutnd peste 4 000, nlocuind, de fapt,
masa muncitorilor cu securi#ti.
Chico" M. maior de Securitate n 1949, a anchetat-o #i a b!tut-o pe Elisabeta Rizea din
Nuc#oara, care i-a ajutat pe partizanii lui Toma Arn!u"oiu, din Mun"ii F!g!ra#ului.
Chiforescu Gheorghe n!scut la 15 aprilie 1920, n comuna Dorna din Vatra Dornei,
fiul lui Vasile #i Tecla, mai locuia #i n anul 1968 n comuna Dorna-Candreni, Vatra Dornei.
De"inut de drept comun condamnat la un an #i opt luni nchisoare corec"ional! pentru furt. Gardian
la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor
petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 5 ani de munc! silnic!, n
procesul din 1955, #i gra"iat n 1957. (v. Pavel Ion)
Chioreanu (?) locotenent-major la DRSP, Cluj, n 1955. A ini"iat deschiderea dosarului
de urm!rire informativ! a scriitorului Lucian Blaga. Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu un
Chioreanu semnalat de Cicerone Ioni"oiu la nchisoarea Gherla f!r! alt! precizare.
Chiran Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948,
cnd a primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese l!c!tu#.
Chiril! (?) c!pitan de Securitate, n conducerea penitenciarului Aiud, n 1959. L-a
pedepsit pe Alexandru Salc!, bolnav de hepatit! #i dup! ce petrecuse doi ani n zarc!, s! stea n
picioare de la 5 diminea"a la 10 seara dezbr!cat, ntr-o celul! de beton din subsolul z!rcii.
Pedeapsa trebuia s!-l determine pe de"inut s! renun"e, dup! 16 zile de nemncare, la greva
foamei.
Chirion (?) locotenent de Securitate, ofi"er politic la Canal, originar din Podeni-
Prahova. C!l!ul nr.1 al lag!rului de exterminare de la Peninsula (Remus Radina, Testament din
68
morg!). Mic de statur!, figur! quasimodian!, cu rnjetul mereu pe buze, cretinizat, ne#tiind dect
cuvntul bandit, pe care-l rostea la fiecare fraz!. Mergea cu pumnii strn#i, preg!ti"i s! loveasc!
n orice moment (...). Avea o putere diabolic! n a n!scoci chinurile ce se practicau n brig!zile 13
14. (Cicerone Ioni"oiu, Morminte f!r! cruci, II) Brig!zile 1314 erau cele n care activau
studen"ii reeduca"i de la Pite#ti, veni"i s! extind! experimentul #i la Canal. L-a schingiuit pe
doctorul Simionescu care a simulat o tentativ! de evadare (s-a dus n srme) ca s! scape de
torturi. mpu#ca f!r! ezitare de"inu"i #i cnd n-o f!cea el nsu#i nmna pistolul unui de"inut cerndu-i
s-o fac!. A#a a f!cut cu studentul Madan, c!ruia i-a dat pistolul s!-l mpu#te pe Dumitrache n
incinta lag!rului. (Cicerone Ioni"ioiu, op.cit., III) n 1983, avea o func"ie n Ministerul
Petrolului.
Chirondojan (?) brigadier la Peninsula #i la Coasta Gale#, ambele lag!re de munc! de
pe traseul Canalului.
Chis!li#! Vasile anchetator la F!lticeni.
Chi#ac Mihai general-colonel de Securitate, comandant al trupelor chimice #i
comandant al garnizoanei Bucure#ti, n 1989. A participat la represiunea ndreptat! mpotriva
manifestan"ilor de la Timi#oara din decembrie 1989. A condus ac"iunea de reprimare a
manifesta"iei din Pia"a Universit!"ii din aprilieiunie 1990. Imaginile filmate l ar!tau ca pe un ins
viclean, obedient, brutal, departe de orice inten"ie de a-#i asuma vinov!"ia #i responsabilitatea, dar mai
ales, departe de a resim"i aceste sentimente. Militar, ncredin"at c! ordinul primit justific! #i
asasinatul. Anchetat pentru acuza"ia de a fi ordonat deschiderea focului la Timi#oara, n 18
decembrie, de a fi folosit grenade lacrimogene #i de a fi arestat sute de manifestan"i, a beneficiat
n mai multe rnduri de hot!rrea de rencepere a urm!riii penale pentru c! lipsea elementul
constitutiv al infrac"iunii. Dup! un proces care a durat mai mul"i ani, a fost condamnat, n 1999,
la 15 ani nchisoare pentru omor deosebit de grav. n mai 2000 sentin"a tribunalului nu se pusese
n execu"ie. Este n!scut n 4 noiembrie 1928, n comuna Suhar!u, jude"ul Boto#ani.
Chi#u Anghel brigadier la Capu Midia n anii 19531954. L-a ucis n b!t!i pe
nv!"!torul Andronache, om n vrst! de 60 de ani.
Chi#u (?) maior de Securitate n timpul revoltei muncitorilor de la Bra#ov. n 1989, cnd
unul dintre cei deporta"i n "ar! (la Tulcea) a primit permisiunea de a veni la Bra#ov s!-#i vad!
familia, maiorul Chi"u l-a "inut pe culoarele Mili"iei n controale #i verific!ri mpiedicndu-l s!
beneficieze de r!gazul acordat, l-a insultat #i l-a njurat. Pe un altul, deportat la Hu#i #i venit
69
clandestin s!-#i vad! so"ia, l-a amenin"at c! dac! se ntoarce n Bra#ov, l ucide dnd cu ma#ina peste
el. Era un ins brutal, grobian #i sigur pe el. i dispre"uia pe cei care ndr!zniser! s!-i nfrunte
st!pnul. Interpel!rile lui combinau limbajul de lemn al meseriei cu spontaneit!"ile de om
rudimentar #i frust: Mai bine te f!cea m!-ta un rahat, pleava societ!"ii, i-a spus unuia dintre
muncitorii afla"i n supravegherea lui.
Ciachi Ioan (Ceaki) maior de Securitate. Director al nchisorii Jilava ntre iunie 1952 #i
sfr#itul lui aprilie 1954. Sub directoratul lui a fost executat Lucre"iu P!tr!#canu.
Cimpoie"u (?) medicul nchisorii Aiud, ofi"er de Securitate crud #i b!t!u#.
Cimpoie"u (?) colonel de Securitate, comandant al penitenciarului Suceava, la un
moment dat.
Cinca (?) anchetator de Securitate la Oradea n deceniul cinci. A anchetat numero#i
partizani din grupurile de rezisten"! din Mun"ii Bihorului #i satele din mprejurimi.
Cioab! (?) plutonier de Securitate, prigonitor al "!ranilor fugi"i pentru a se sustrage
colectiviz!rii sau persecu"iilor n Mun"ii Olteniei. A schingiuit #i a ucis pe mai mul"i dintre ei.
Cioar! (?) locotenent de Securitate la nchisoarea de la Baia Sprie, care ad!postea pe
de"inu"ii politici folosi"i la munc! for"at! n minele de plumb, ncepnd din decembrie 1952.
Ciobanenco (?) ofi"er cu informa"iile la lag!rul de munc! de la Grindu, n anii 1960
1964. Originar din Periprava. Brutal, violent, crud.
Ciobanu Constantin agent de Securitate, rezident al serviciilor secrete la Bonn n anii
1978-1995, implicat mpreun! cu Ioan Lupu, prim-secretar al Ambasadei, Dan Mihoc, Ion Grecu
#i Ion Constantin, n atentatele mpotriva lui Paul Goma #i a familiei sale, dup! plecarea lor for"at!
din "ar!, n 1977.
Ciobanu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit gradul de
plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte chelner.
Ciobanu I. Ilie angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948, cnd a primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte forjor.
Ciobanu Ioan locotenent-major de Mili"ie la Ia#i. A primit sarcina de a-l supraveghea
pe unul dintre muncitorii aresta"i, judeca"i #i deporta"i dup! revolta muncitorilor de la Bra#ov, din
15 noiembrie 1987. Nu s-a distins dect prin aceea c! l-a njurat pe cel aflat n grij!. n rest, ca to"i
ceilal"i, l-a urm!rit de la locul de munc!, obligatoriu, la domiciliul, obligatoriu de asemenea, i-a
interzis s! plece din ora#, l-a obligat s! se prezinte la Mili"ie regulat, s! scrie declara"ii,
70
angajamente #i rapoarte.
Ciobanu Vladimir ofi"er de Securitate la nchisoarea din Trgu Ocna, n perioada
reeduc!rii, n 1950.
Ciobotea Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n 30 august
1948, a primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte #ofer.
Ciocan Aurel maior de Securitate, i-a anchetat sub tortur!, la sediul IGM, Bucure#ti, pe
muncitorii aresta"i la Bra#ov n urma revoltei din 15 decembrie 1987.
Ciocan Dumitru locotenent de Securitate la Bucure#ti, n 1953, cnd intercepta, traducea
#i rezuma, pentru nevoile direc"iei de Anchete Penale, coresponden"a cu str!in!tatea a persoanelor
luate n urm!rire. Avea probabil o instruc"ie aproximativ!, judecnd dup! traducerea coresponden"ei
scriitoarei Monica Lovinescu cu mama sa.
Ciochin! (?) n 1948, comisar de Poli"ie #i apoi ofi"er de Securitate la Ia#i. n anul 1987
lucra nc! n Securitate. i supraveghea #i-i aresta, prin anii 80, pe ipoteticii viitori disiden"i.
Ciocld!u (?) ofi"er de Securitate, colaborator al generalului Nicolae Ceau#escu n
campania de colectivizare a agriculturii. A participat la reprimarea revoltelor "!r!ne#ti n mai
multe sate r!sculate de pe malurile Putnei. A mpu#cat cu mna lui mai mul"i "!rani.
Cioclt!u (?) prim-secretar PCR n jude"ul Vrancea n decembrie 1957, cnd au loc
r!scoalele "!ranilor din Suraia, Vadu Ro#ca #i R!stoaca, mpotriva activi#tilor #i securi#tilor veni"i
s!-i colectivizeze cu for"a. A ordonat trupelor chemate n sprijinul activi#tilor s! trag! n plin. Au
murit opt s!teni, ntre care un copil de 14 ani.
Ciocm!rean Gheorghe c!pitan de Securitate n inspectoratul jude"ean S!laj, n 1967.
Particip! indirect la dosarul pentru nl!turarea din Ministerul de Interne a lui Briceag Nicolae,
ntocmit n 1968. Nu s-a ilustrat prin nimic special afar! de faptul c!, n cuno#tin"! de cauz! n
privin"a crimelor comise de Securitate n anii 50 (propriul lui tat! fusese obligat de Briceag s!
sape groapa #i s! ngroape un s!tean ucis f!r! judecat! n 1952, n satul Glg!u), intrase totu#i,
zece ani mai trziu, n rndurile poli"iei politice #i avansase slujind-o pn! la gradul de c!pitan. #i
amintea, n 1968, de povestirea tat!lui, care-i spusese c! "!ranul fusese luat de acas! doar n
pijama #i ucis.
Ciolpan Vasile comandant, ntre anii 19501955, al nchisorii Sighet, una dintre cele
mai importante strategic, din tot sistemul penitenciar, dac! "inem cont de faptul c! personalul
administrativ reprezenta, la un moment dat, dou! cincimi din num!rul de"inu"ilor. De"inu"ii, cei
71
mai mul"i nchi#i f!r! judecat!, erau n special politicieni #i demnitari interbelici, dar #i nal"i
prela"i, savan"i etc...
Iat!-i, n cteva linii, traiectoria: nu beneficiase, se pare, de o instruc"ie temeinic! (f!cuse
patru clase primare #i dup! al"i memoriali#ti doar trei), dar avea o inteligen"! natural!. Dup! doi
ani de prizonierat la ru#i, unde povestea c! suferise teribil de foame, devenise activist de partid. A
trecut apoi printr-o #coal! de Securitate de 5 luni. Era un ins autoritar #i nu se temea de superiori.
Memoriali#tii l descriu ca pe un individ osos, cu fa"! smead!, de statur! potrivit!. Avea so"ie #i
patru copii.
Dup! m!rturiile unora dintre supravie"uitorii de la Sighet, Vasile Ciolpan era brutal: i b!tea
cu picioarele pn! #i pe cei bolnavi.
Cu Constantin C. Giur!scu, istoric cunoscut, dimpotriv!, s-a purtat bine. De#i #i aminte#te
c! avea #i momente de violen"!, acesta vorbe#te despre inteligen"a lui #i chiar despre o anume
sensibilitate. I-a adus o dat! n celul! o vrabie, ca s!-i "in! de urt, sf!tuindu-l s! o hr!neasc!.
Este unul dintre pu"inii despre care #tim #i cum #i privesc ei n#i#i propriul trecut. A
acceptat s! fie filmat de autoarea Memorialului durerii, care, n 1991, l-a g!sit la Sighet, unde
locuia, jucnd table. A ncuviin"at #i s! dea un interviu. Snt mp!cat cu ce spun, c! acesta a fost
regimul, spune fostul temnicer.
Despre regimul din nchisoare, el poveste#te: Mncare, de patru ori pe zi. N-au putut
mnca, ntr-adev!r, mncarea pe care le-am dat-o pentru c! erau b!trni: lapte, cafea cu lapte, pine cu
marmelad!. Au fost foarte bine trata"i din punct de vedere alimentar.() Eu acolo mi-am f!cut
datoria ca om #i ca suflet de om bun. () Eu snt mp!cat cu con#tiin"a #i am dormit cu capul pe
pern! ntotdeauna lini#tit.
ntrebat cum a murit Iuliu Maniu, fostul temnicer a r!spuns imperturbabil: A#a cum mor
oamenii, cnd e de murit. Dup! p!rerea unuia dintre supravie"uitorii Sighetului, Ciolpan are acest
curaj ntruct e convins c! am cr!pat to"i.
n realitate, #i f!r! m!rturiile lor, #tim totu#i c! n timpul directoratului s!u, cnd Sighetul
a func"ionat ca nchisoare exclusiv politic!, au murit aici, n condi"ii neverosimile de mizerie #i
degradare, peste 50 de personalit!"i de frunte ale istoriei #i culturii romne. Iat! c"iva dintre ei:
Gheorghe #i Dinu Br!tianu, Mihail Manoilescu, Iuliu Maniu, Alexandru Lapedatu, Mihail
Racovi"!, Tit-Liviu Chinezu, Constantin Argetoianu, Ioan Suciu, Traian Fren"iu. Pentru nici unul
dintre ei nu s-a ntocmit un act de deces #i nu a fost n#tiin"at! familia. Moartea se anun"a la cele mai
72
nalte foruri, la Bucure#ti, prin parola: n celula n, s-a stins becul...
Nu se poate spune totu#i despre Ciolpan c! ar fi fost un violent, un impulsiv, un sangvinar.
Odat!, unui de"inut care-i ceruse s!-l mpu#te, Ciolpan i-a r!spuns: Noi comuni#tii nu mpu#c!m,
v! facem s! v! da"i singuri cu capul de pere"i. ntr-adev!r, c"iva dintre cei enumera"i mai sus n-
au murit nainte de a nnebuni. Unii au agonizat ndelung, n condi"ii halucinante, putrezind de vii n
propriile lor fecale #i umplndu-se de viermi.
De"inem despre Vasile Ciolpan att de multe informa"ii, datorit! unei ntmpl!ri enorme.
n 1998, a fost decorat, mpreun! cu o ntreag! list! de veterani de r!zboi, de c!tre primul
pre#edinte din istoria democratic! post-decembrist! a Romniei. Scandalul din pres! a dus la
retragerea distinc"iei #i explica"ii publice. Colosala eroare provine din faptul c! att el, ct #i
generalul, #ef al Asocia"iei Veteranilor de R!zboi se ntorseser! din prizonieratul sovietic cu aceea#i
divizie Horia, Clo#ca #i Cri#an. Trebuie spus c! fostul director de nchisoare traversase toat!
istoria de aproape 50 de ani de comunism cu gradul de locotenent-major, pentru ca abia n 1990
s! devin! c!pitan, iar n 1995, maior. 'i c! toate acestea se petrecuser! chiar pe locul unde-#i
exercitase infama meserie, la Sighetu-Marma"iei. Tot acolo avusese loc #i decorarea, n 25
octombrie 1998, de Ziua Armatei, pe platoul din fa"a monumentului Eroului necunoscut. Singura
recunoa#tere pe care scandalul de pres! i-a impus-o atunci este faptul c! ntemni"area #i moartea celor
pe care-i administrase astfel erau secret de stat #i c! el l p!strase, acest secret: Attea puteri am
avut, s! am grij! () ca s! nu se divulge secretul, s! nu spun! c!-s acolo ei.
Cea mai subtil! caracterizare a lui Ciolpan o dator!m unui memorialist din M!lini,
Suceava, Vasile Scut!reanu. De#i o face cumva n treac!t, evocndu-l pe Mihail Manoilescu,
geniul celui care a murit sub cureaua protectoare a lui Ciolpan, () care-i b!tea ca pe copiii de
gr!dini"! numai cu cureaua la fundi#or.
Lene#, hedonist, dispre"uitor, selectiv n mp!r"irea favorurilor, corespunzndu-i perfect
acest plastic oximoron curea protectoare de#i cu doar patru (sau trei!) clase elementare #i cinci
luni de instruire, Vasile Ciolpan face parte din categoria intelectual! a c!l!ilor. El nu este o natur!
elementar!, ca St!nciugel, ci un ahtiat de putere. Chiar foamea de neuitat din lag!rul de la ru#i,
chiar complexul datorat instruc"iei precare devin ingredientele dublu #i triplu rafinate ale unei
satisfac"ii de natur! intelectual!. Iar prevederea #i inteligen"a nu i se pot nega: anii directoratului
s!u, 1950-1955, snt singurii pentru care n arhive au disp!rut toate informa"iile cu privire la
personalul administrativ al nchisorii Sighet, ast!zi, muzeu memorial, unic n felul lui n lume.
73
Cioltan (?) oficiantul sanitar la Pite#ti n timpul reeduc!rii, se ocupa de dispari"ia
cadavrelor celor uci#i n b!t!i, ca #i ale celor asasina"i. A ridicat n timpul nop"ii cadavrul
de"inutului Ni"! Cornel ucis n b!taie. Nu #tim dac! Cioltan este nume sau porecl!.
Ciorapciu (?) maior de Securitate, n 1949. A f!cut parte din trupele Comandamentului
Unic constituit de Gheorghe Pintilie pentru lichidarea rezisten"ei din mun"i. A ucis oameni n
Mun"ii Semenicului.
Ciorarla Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n septembrie 1948.
A primit gradul de plutonier-major. Fusese nainte func"ionar.
Cior!nescu Dumitru maior de Securitate, n conducerea lag!relor din Delta Dun!rii,
Grindu #i Periprava, unde s-a lucrat, ca #i la Salcia (v. Pavel Ion), n condi"ii de exterminare.
Ciorneschi Ludovic anchetator de Securitate la Suceava, cu gradul de maior n 1954 .
Cirliga Ion n!scut la 8 aprilie 1922, n comuna Snandrei-Oradea, fiul lui Ion #i al Elenei.
Locotenent la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza
atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 6 ani munc!
silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957. Dup! condamnare #i gra"ierea cu #tergerea culpei de
care a beneficiat, ca #i desp!gubirile pentru perioada de nchisoare, inclusiv calcularea acesteia ca
vechime nentrerupt! n munc!, a fost rencadrat tot n Direc"ia nchisori #i Penitenciare.
Ciubotaru Ghi#! ofi"er politic la lag!rul de la Capul Midia ntre 19541956. Ajunge la
gradul de colonel pn! n anul 1961.
Ciubotaru (?) colonel de Securitate n 1959, la Cluj. Anchetator mai ales al legionarilor.
Era iste", abil, nu violent, ci viclean, sub 40 de ani.
Ciuc! Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef-probleme. Fusese fierar.
Ciuchici Ristea sublocotenent de Securitate la Bra#ov, n 1949. A f!cut parte din
Comandamentul Unic constituit de Gheorghe Pintilie pentru lichidarea rezisten"ei din mun"i,
conducnd o companie a trupelor de Securitate. Este semnalat ca participant la prigoana mpotriva
partizanilor din Mun"ii Semenicului, mnnd de la spate ni#te solda"i ceva mai tineri dect el, mpin#i
s! ucid! pentru a nu fi uci#i, c!rora le era foame #i fric!, le degerau picioarele #i se socoteau mai
neferici"i dect cei pe care-i h!ituiau. A condus astfel opera"ii de capturare a partizanilor din zona
Timi#oarei. S-a distins naintea #efilor cu prilejul acestor ac"iuni.
Ciumacenco Ion originar din Mamaia-sat, mic! localitate de pe malul m!rii. Orfan de
74
ambii p!rin"i, absolvent al #colii de la B!neasa, electrician de profesie. Locotenent de Securitate
acoperit ca subofi"er cu serviciul pe sec"ii la Aiud, n anul 1959. Avea un scris cu nflorituri #i
volute ca al notarilor din alt! epoc!, spune fostul lui coleg Bl!ju"Mihail. A lucrat pu"in pe sec"ie,
trecnd curnd n fruntea compartimentului de eviden"! al Grupului Operativ Aiud (GOA), care avea
drept misiune s! depisteze stadiul de periculozitate al ideilor legionare, posibilitatea recuper!rii
pentru regim #i deci a eliber!rii din nchisoare a legionarilor, dintre care unii st!teau aici de aproape 20
de ani.
Ciupagea (?) ofi"er de Securitate, cu rang superior, probabil unul dintre responsabilii de
vrf ai proiectului reeduc!rii, ceva mai pu"in cunoscut. n 1948 venea la Suceava pentru a le explica
elevilor #i studen"ilor nchi#i aici necesitatea #i avantajele convertirii la comunism: tinere"ea,
posibilitatea de a-#i cl!di viitorul etc. n prezen"a #i sub ndrumarea lui, studen"ii au ntocmit
memoriul c!tre CC n care #i formulau dorin"a (cererea) de a se reeduca. Dup! supravie"uitorii
reeduc!rii de la Pite#ti #i Suceava, el era creierul opera"iunii. Era un b!rbat tn!r, elegant,
de#tept, foarte manierat. Este consemnat #i de Cicerone Ioni"oiu n lista lui, ca venind de la
Bucure#ti #i avnd gradul de c!pitan n momentul cnd a preg!tit la Suceava experimentul.
Ciuperc! (?) maior de Securitate. Unul dintre cei patru agen"i trimi#i s!-l aresteze, n 1
aprilie 1977, pe Paul Goma, n urma scrisorii deschise adresate de acesta lui Ceau#escu #i
difuzat! de mass-media str!ine.
Cmpeanu Constantin locotenent-colonel, #eful Direc"iei Regionale Ploie#ti, din
DGSP, n 30 august 1948, cnd s-a nfiin"at aceasta.
Cmpeanu (Feldmann) Mircea angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n
30 august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese l!c!tu#.
Cmpeanu Romeo colonel de Securitate, #ef, n 1982, al Inspectoratului jude"ean
Pite#ti.Venea de la Constan"a. Dup! 1982 a fost avansat la Bucure#ti unde a devenit #eful Mili"iei
pe "ar!.
Cnda Gheoghe locotenent-major de Securitate n mai 1958, cnd, dup! o perchezi"ie
am!nun"it!, a arestat-o pe Ecaterina B!l!cioiu-Lovinescu, v!duva lui E. Lovinescu, n vrst! de 70
de ani. Cariera lui ulterioar! n-o cunoa#tem. Memorabil pn! la aceast! dat! e faptul c!, din la#itate,
sau din cinism, i-a spus femeii, care a#tepta pa#aportul de plecare n Fran"a, la fiica ei, c! o vor duce
acolo. Era nso"it, la efectuarea arest!rii, de un subaltern, locotenentul Tudor Marin.
Crcu Nicolae de"inut de drept comun, brigadier-#ef la lag!rul de la Poarta Alb! n
75
perioada cnd acest lag!r se afla sub comanda locotenentului Cormi# Florin. i b!tea pe de"inu"ii de la
infirmerie, cu parul, cu picioarele #i cu pumnii. L-a b!tut pn! la moarte pe un bolnav care avea
deja actele de eliberare, dar fusese re"inut la infirmerie pentru a se ntrema. Pe cel ucis l chema
Veli"ki Tudor. n afar! de el, Crcu a asasinat prin b!t!i pe Mircea Niculescu #i Craiu Ioachim, ambii
nfometa"i pn! la distrofie de gradulIII. Cea mai atroce dintre crimele lui pare s! fie aceasta: n
ianuarie 1953 a scos la lucru ni#te de"inu"i bolnavi de epilepsie, care au c!zut n poarta coloniei. A
obligat deta#amentul de de"inu"i s!-i calce n picioare. Dup! refuzul acestora, a l!sat s! treac!
peste ei o c!ru"! cu gunoi. n ultimul moment, ceilal"i de"inu"i i-au tras pe suplicia"i de sub copitele
cailor. A instalat o priz! de curent electric n grajdul coloniei unde electrocuta pe acei de"inu"i pe care
considera c! nu-i b!tuse destul. O victim! a acestei torturi a fost de"inutul Schwartz Iosif care, dup!
ce a fost b!tut cu ciomagul la penitenciarul coloniei, a fost scos de acolo #i dus n grajd #i
electrocutat. Dup! dou! zile acest de"inut a murit din cauza maltrat!rilor. A fost supus #i el unei
anchete, la un moment dat. Documentul citat mai sus consemneaz! de asemenea homosexualitatea
tor"ionarului. Un Crciu, sergent la Gherla, tot att de crud semnaleaz! Paul Goma, evocnd anul
1958.
Crnu Ioan c!pitan de Securitate n 1949. Probabil originar de pe lng! Trgovi#te. A
anchetat grupul de complici ai partizanilor din mun"i, din comuna Nuc#oara.
De o cruzime friznd patologia. L-a b!tut pe so"ul Elisabetei Rizea de i-a rupt carnea dup!
el. Pe Elisabeta Rizea a ag!"at-o de p!rul mpletit n coad!, ntr-un cui din tavan, astfel c! femeia
s-a pr!bu#it la p!mnt #i ntreg scalpul i-a r!mas ag!"at de tavan. Apoi a b!tut-o cu un caucic, pe
spate. Dup! ce fata ei a ngrijit-o, f!r! succes, timp de zece zile, Elisabeta Rizea a fost dus!, la
ordinul lui, la spital. Aici nu i s-au putut face nici injec"ii, fiindc! pe unde b!ga acul "#nea
snge. Zece zile, poveste#te ea, am stat numai n frunte #i-n genunchi. A fost b!tut! de c!pitanul
Crnu #i n spital. Pentru ca s-o bat!, o ducea ntr-o rezerv!.
Iat! #i alt! m!rturie (Cornel Dr!goi, rud! cu Elisabeta Rizea): Am stat n moar! de
duminic! pn! miercuri, m-a b!tut n fiecare zi, d!dea ca n sac de box. Da alt! dat! venea #i nu
zicea nimic, numai m! b!tea #i pleca. (...) Avea o mn! mare, s! v! spun! fina, c! ea, cu minile
amndou!, nu a reu#it s!-i cuprind! mna, cnd o strngea de gt. Cel care poveste#te avea atunci 23 de
ani. I-a anchetat cu aceea#i bestialitate #i pe elevii din organiza"ia anticomunist! Casa alb!. Nu
#tim dac! este unul #i acela#i cu c!pitanul Crnu, care n 1952 a anchetat loturile de la Canal,
b!tndu-l pe inginerul Gheorghe Cr!ciun (v. Dulgheru Mi#u). Este unul dintre cei mai cunoscu"i
76
anchetatori, cel mai des evocat n c!r"ile celor care i-au trecut prin mn!, f!r! ndoial! din cauza
s!lb!ticiei ira"ionale a metodelor lui de anchet!. Documentele ultrasecrete ale Securit!"ii
dezv!luie despre el aspecte ne#tiute #i surprinz!toare: criticat n #edin"e pentru c! se folosea de
misiuni n interes personal, era pasionat de pescuit #i de vn!toare.
S-a pensionat la 55 de ani cu gradul de locotenent-colonel. A mai ocupat un post de #ef
serviciu administrativ laTrustul de construc"ii din Bac!u.
Clit! Marian de"inut de drept comun, ncarcerat n numeroase rnduri pentru tlh!rie,
furt, crim!, aflat n arest n anul 1985, cnd a fost re"inut, anchetat, torturat #i asasinat inginerul
Gheorghe Ursu, opozant al regimului comunist. Clit! Marian a fost pus s!-l bat! n timpul
anchetei. Ulterior a declarat, n ancheta deschis! pentru cercetarea acestui omor, c! l-a b!tut pe
inginer #i l-a c!lcat cu bocancii pe cap cu pu"in timp naintea mor"ii. n cteva rnduri, n presa
scris! #i la televiziune, de"inutul a revenit asupra declara"iei, retractnd, completnd, din nou
retractnd. Marian Clit! poate s! fie un tor"ionar recrutat din rndurile de"inu"ilor de drept comun #i
r!spl!tit cu privilegii pentru serviciile sale, folosit ulterior, n afara n"elegerii ini"iale, pentru a acoperi
crimele aparatului de Securitate #i ale agen"ilor bine situa"i social ai acestuia.
Cocean (?) maior de Securitate, la Bra#ov, n timpul revoltei muncitorilor. I-a anchetat
#i i-a torturat pe muncitori. Victimele lui i-au aflat numele prin deduc"ii; #i b!tea victimele, cu
pumnii, cu bastonul de cauciuc, cu picioarele. Pe un anchetat l-a amenin"at cu o scndur!, folosind
expresia te toc. Un altul i-a aproximat vrsta la 30 de ani #i culoarea p!rului #aten. n fine, un al
treilea face despre el urm!toarea relatare:
Pe data de 1 decembrie 1987, am fost pus s! scriu o declara"ie-angajament, prin care
trebuia s! m! oblig c! voi merge s! lucrez oriunde voi fi trimis (). Declara"ia a trebuit s-o dau n
fa"a unui securist pe nume Cocean, care era maior. Cnd l-am ntrebat ce o s! se ntmple dac! nu
semnez, am primit de la el o palm! peste ureche c! aproape am le#inat. Maiorul Cocean era un om cam
la 1,85, foarte solid, c! #i acum, dup! 10 ani, mai am dureri n ureche. Acela#i martor precizeaz! c!,
n 1997, data cnd depune m!rturia aceasta, maiorul Cocean este colonel #i comandantul unei
unit!"i militare din Bra#ov, cea aflat! lng! uzina Rulmentul.
Coci" Gheorghe maior n Marina Militar!, n anii 50. n 1952 a fost loc"iitor la
comanda ap!r!rii litoralului n garnizoana Constan"a. A f!cut parte din tribunalul militar deplasat
la Poarta Alb! n augustseptembrie 1952, pentru a-i judeca pe Nicolae Vasilescu Colorado,
Rozei Aurel #i Nichita Dumitru. n 1968, cnd d!dea aceste declara"ii, era colonel la UM 02450
77
Bucure#ti
Cociu Adrian c!pitan de Securitate, fost avocat, devenit #eful biroului organiza"ii
subversive. Se presupune c! s-a angajat n Securitate, fiindc! lucrase n timpul r!zboiului la
Centrala Evreiasc! #i era suspectat de a fi colaborat cu Gestapo-ul.
Cocora (?) sergent major la lag!rul de munc! de la Grindu, n anii
19591964. Mai n vrst! dect ceilal"i, prost #i crud (AN). B!tea ngrozitor, n special
diminea"a, la scoaterea la munc! a celor inap"i, mpreun! cu Ion Grpdinaru, , sergentul major
mihalache, plutonierul mihalcea, plutonierul georgescu, sergentul major Ivan, #i un gardian lung
#i puz"in ncovoiat c!ruia de"inu"ii nu i-au re"inu numele. Veneau to"oi diminea"a cu #aretele de la
Rosetii, sat situat la cap!tul p!durii letea. mpreun!, n vara anului 1959, ace#tia l-au b!tut pe
de"inutl Kertes, profesor universitar la facultatea de teologie greco-catolica din Cluj, cel care ar fi
trebuit s!-i urmeze la episcopie lui Iuliu Hossu. Majoritatea paznicilor de la Gridu din anii 60 au
ajuns dup! desfiin"area lag!relor ngrijitori n fermele zootehnice din aceea#i zon!, ndeplinind n
plus misiunea de informatori pe png! organele de securitate..
Codileanu (?) sublocotenent de Securitate la Oradea, anchetator, n anii 19511952.
Codin (?) ofi"er de Securitate, colaborator al lui Nicolae Ceau#escu n campania de
colectivizare a agriculturii n Dobrogea. A ucis personal "!rani.
Codreanu Ion angajat al Securit!"ii la nchisoarea din Gala"i n perioada cnd director a
fost Petre Goiciu.
Codreanu Toma locotenent-major de Securitate n 1961. A anchetat grupul Arn!u"oiu
Arsenescu.
Cohn Bernard fost func"ionar, angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area Securit!"ii, n
30 august 1948, ca #ef de birou. Fusese avansat la gradul de locotenent.
Cohn M. Harry fost func"ionar, angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area Securit!"ii, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tinichigiu.
Coifan Coriolan originar din Turnu Severin, fost ofi"er de artilerie, apoi student la
construc"ii, devenit tor"ionar renumit la Pite#ti. Renumit pentru loviturile aplicate n stomac. n
documentele procesului (urcanu apare cu prenumele Virgil. Un de"inut declar! c! tor"ionarul l
punea s! m!nnce mncarea fierbinte direct cu gura #i-l obliga s! imite gui"atul porcului.
Cojan Gheorghe locotenent-major, comandant adjunct al lag!rului de la Peninsula n anii
19501952. O vreme a fost comandant la Capul Midia. Renumit pentru brutalitatea lui. Cojan l-a
78
b!tut crunt pe medicul chirurg Traian Mih!ilescu, fiindc! f!cuse injec"ii cu penicilin! unui de"inut
foarte bolnav. La Peninsula, penicilina era p!strat! pentru cinii poli"i#ti #i pentru porcii din
cresc!toria apar"innd personalului administrativ.
Cojocaru (?) fost plutonier de pompieri, prim-brigadier la Peninsula. Nu #tim dac! este
cel care, cu gradul de plutonier, a fost gardian la colonia de munc! for"at! de la Gr!dina, de pe
bra"ul M!cin din Delt!, unul din lag!rele cele mai insalubre, unde bntuia febra tifoid!,
consemnat de Cicerone Ioni"oiu n lista lui.
Cojocaru (?) subofi"er de Securitate la Bra#ov, n 1949. A f!cut parte din trupele
Comandamentului Unic constituit de Gheorghe Pintilie pentru lichidarea rezisten"ei din mun"i.
Coloman Ambru" locotenent-colonel de Securitate, #eful Direc"iei Regionale
Timi#oara, din DGSP la nfiin"area acesteia n 30 august 1948. Implicat n capturarea grupului
U"! (scris n unele documente UTZA), n februarie 1949. A reprimat satele de "!rani revolta"i
mpotriva colectiviz!rii, din jude"ul Arad, unde au fost executa"i pe loc 10 "!rani, al"ii cteva
zeci au fost r!ni"i #i sute au fost aresta"i #i schingiui"i, dup! n!bu#irea r!scoalei cu batalioane
ntregi de armat!, Securitate #i gr!niceri.
Coloman Gheorghe ofi"er de Securitate cu gradul de locotenent-major n 1956.
Coman Ioan secretar CC al PCR, r!spunznd de Justi"ie #i de Ap!rare. A participat la
reprimarea Revolu"iei din Decembrie la Timi#oara. A primit telefonic de la Ceau#escu, ordinul
(hot!rrea CPEx) de a trage n manifestan"i #i a transmis-o la rndu-i generalilor Constantin Nu"! #i
'tefan Gu#e, sub forma ordinului de a trage cu gloan"e de r!zboi. A condus opera"iunea
inciner!rii celor 43 de cadavre de la Timi#oara, dup! care a cerut s! se lanseze zvonul fugii peste
grani"! a celor disp!ru"i astfel. n felul acesta, nu a mai r!mas nici o urm! din cei a c!ror cenu#! a
disp!rut pe o gur! de canal din Pope#ti-Leordeni (v.Ghircoia#). S! spunem ntr-o parantez! c!
aruncarea cenu#ii ntr-o gur! de canal este o practic! veche, n acela#i fel debarasndu-se
comuni#tii #i de unul de al lor ('tefan Fori#). F!cuse parte din comandamentul de reprimare de la
Valea Jiului n august 1977. Dup! Revolu"ia din decembrie a fost condamnat pentru omor deosebit
de grav. n scurta lui deten"ie d!dea frecvent interviuri n reviste na"ionalist-comuniste #i la
posturile de televiziune patronate de aceste cercuri. Un detaliu de istorie mic!: Cnd un
procuror general adjunct, Diaconescu, i-a sugerat c! nu e posibil s! se incinereze cadavrele,
ntruct exist! un dosar pentru fiecare dintre ele, Ion Coman, care avea n mn! un #erve"el, a rupt
acel #erve"el. Din semnul lui procurorul a n"eles ce are de f!cut.
79
Coman Spiridon subofi"er de Securitate, n 1949. A f!cut parte din trupele
Comandamentului Unic constituit de Gheorghe Pintilie pentru lichidarea rezisten"ei din mun"i. A
ucis oameni n Mun"ii Semenicului.
Coman Teodor a fost, din 23 noiembrie 1974 pn! n 22 martie 1975, secretar de stat n
Ministerul de Interne, pentru ca de la aceasta dat! pn! n 5 septembrie 1978, s! fie ministru de
Interne.
Condurache (?) colonel de Securitate, n conducerea lag!relor din Delta Dun!rii,
Grindu #i Periprava, unde s-a lucrat n condi"ii de exterminare. ntre anii 19581960, comandant
al lag!rului de la Periprava. n lag!rul administrat de el se lucra la t!iat stuf, n timpul iernii, cu apa
pn! la piept, mi#unnd de #erpi. Slabi #i nfometa"i, de"inu"ii erau obliga"i s! transporte snopi de
dou! ori mai mari dect diametrul propriilor bra"e #i de 80 de kilograme greutate. Pe cei care se
pr!v!leau de epuizare, cinii dresa"i s!reau s!-i sf#ie.
Constantin C. N. Stan angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit
gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte curelar.
Constantin G. Marin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte frezor.
Constantin $tefan angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese pantofar.
Constantinescu Constan#a angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A
primit gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese casnic!.
Constantinescu Gheorghe c!pitan de Securitate, n administra"ia penitenciarului
Jilava.
Constantinescu Iordan comandantul Securit!"ii din regiunea Bac!u, n anii 50.
Constantinescu Marin (poreclit Tunsu) colonel de Securitate. Fost director al
nchisorii V!c!re#ti. Comandant adjunct al Direc"iei Generale a Penitenciarelor n anii 50.
Func"ionar de rang foarte nalt, dintre aceia care, de obicei, nu mai aveau nici prilejul #i nici
nevoia de a recurge personal la torturi #i violen"e, Marin Constantinescu este din acest punct de
vedere o excep"ie. R!spundea de Canal. n ziua de 1718 iulie 1953, cnd lag!rul trebuia evacuat
complet, transporturile de de"inu"i urmnd s! plece spre nordul "!rii, pentru a preg!ti litoralul n
vederea celebrului Festival al tineretului, Marin Constantinescu a supravegheat personal opera"ia.
Atunci a fost v!zut intrnd n infirmeria unde erau bolnavii netransportabili de la Peninsula, cu o
80
bt! n mn!, iar cteva momente mai trziu bolnavi n crje s!reau pe ferestrele bar!cii. Convocat
pentru c! un de"inut declarase greva foamei, i-a cerut acestuia s! renun"e la grev!, altfel l arunc! n
srma ghimpat!. Cum se #tie, aruncatul n srme era una din metodele de simulare a tentativei
de evadare soldat! cu execu"ia. Avea n lumea de"inu"ilor #i o a doua porecl!: Duba. Fusese nainte
tapi"er.
Constantinescu Nicolae locotenent-colonel de Securitate, procuror militar la
Timi#oara. A cerut #i a ob"inut condamnarea la moarte a celor 12 partizani din Mun"ii Banatului,
proces judecat ntre 21 #i 25 iunie 1949, la Timi#oara. Ace#tia au fost executa"i.
Constantinescu Paul colonel, #eful regionalei de Securitate Pite#ti, pn! n 1960, cnd a
fost capturat grupul de partizani condu#i de colonelul Arsenescu. A fost ulterior avansat general
#i mutat la Bucure#ti n MAI.
Constantinescu P!un sublocotenent, sub#ef de birou n DRSP Bucure#ti, n 1948, la
nfiin"area Securit!"ii. Fusese nainte tmplar.
Constantinescu Petre n!scut la 5 aprilie 1924, n Bucure#ti, fiul lui Petre #i al
Vasilic!i. De"inut de drept comun, condamnat la 3 ani nchisoare corec"ional! pentru furt.
Gardian la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor
petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 12 ani de munc! silnic! n
procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! condamnare #i gra"ierea de care a
beneficiat, al!turi de cadrele MAI, organele de partid ns!rcinate cu reexaminarea cazului, n 1968,
nu l-au mai g!sit n eviden"a popula"iei din Direc"ia General! a Mili"iei.
Constantinescu Vasile celebru n lumea de"inu"ilor sub numele de Sile Constantinescu.
De"inut de drept comun, condamnat pe via"! n anii 30 pentru c! #i-a ucis p!rin"ii. De aici a fost
recrutat ofi"er de Securitate #i folosit ca tor"ionar n diferite nchisori, dndu-i-se #i func"ii de
conducere. Intrase de altfel de mult n slujba organelor represive, f!r! s! #tim exact de cnd. Sigur
este c! la ocuparea Ardealului de c!tre unguri era deja n conducerea nchisorii Aiud.
Cop!ceanu (?) locotenent de Securitate, la nchisoarea din Gala"i n perioada cnd
director a fost Petre Goiciu.
Cora (?) Gardian! la nchisoarea Mislea n 1953. Aspr! #i brutal! cu de"inutele.
Cordo" Petre n!scut la 22 februarie 1926, n comuna Brebene#ti, fiul lui Ilarie #i al
Teodor!i. Plutonier la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza
atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 10 ani munc!
81
silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! condamnare #i gra"ierea cu
#tergerea culpei de care a beneficiat, ca #i desp!gubirile pentru perioada de nchisoare, inclusiv
calcularea acesteia ca vechime nentrerupt! n munc!, a fost rencadrat tot n Direc"ia nchisori #i
Penitenciare, astfel c! n 1968 era subofi"er la penitenciarul Ciuc.
Cormo" Florin locotenent de Securitate, comandant al lag!rului de munc! de la
Cernavod!, ntre 20 decembrie 1952 #i 17 aprilie 1953. De o cruzime att de notorie, nct mor"ii,
r!ni"ii, nfometa"ii #i mutila"ii din lag!rul lui au devenit o problem! a Partidului, preocupat de
aparen"a de legalitate #i au necesitat o anchet!, la foarte pu"in timp dup! venirea la conducerea
lag!rului. Au fost n acest interval cteva zeci de mor"i #i mul"i infirmi pe via"! din cauza
loviturilor, deger!turilor, foamei, epuiz!rii prin 24 de ore de munc! nentrerupt!, sau cte 30 de
zile de carcer!, n condi"ii de frig #i foame. i b!tea pn! #i pe cei ce agonizau n urma unei
tentative de sinucidere.
Corn!#eanu (Cohn) Eugen n!scut la Brezoi, jude"ul Vlcea, n 1905, comandantul
lag!rului de la Peninsula n 1953, cnd avea gradul de c!pitan. Ca mai mul"i angaja"i ai poli"iei
politice era crud, brutal #i insensibil doar cu de"inu"ii, fa"! de subalternii lui manifestnd n"elegere #i
omenie. n orice caz, dup! moartea lui Stalin nu mai avea curajul s! schingiuiasc!. A avut #i a#a parte
de multe greve #i proteste, legate de regimul de deten"ie. Un detaliu care-i amuza pe de"inu"i. n
timpul acestor proteste C. E. care vorbea stricat romne#te, ap!rea naintea lor repro#ndu-le c! snt
mereu nemul"umi"i #i c! ar vrea s! primeasc! de mncare #toc umplut.
Cosma Alexandru #eful Securit!"ii din Lupeni n 1948. Era originar din Uricani.
Cosma Emil locotenent-major de Securitate, n 1957. Primul anchetator al lui Petre (u"ea.
n 1960 era deja c!pitan #i anchetator la Uranus.
Cosma Pavel c!pitan de Securitate, n 1949, membru al Comandamentului Unic Timi#,
alc!tuit de Mili"ie, Securitate #i Armat! pentru nimicirea rezisten"ei din mun"i. A participat la
capturarea partizanilor din zona Timi#oarei.
Cosmici Eftimie colonel de Securitate, inspector din Direc"ia General! a Lag!relor #i
nchisorilor ntre 1951 #i 1953, cu atribu"ii n paza, supravegherea #i escortarea de"inu"ilor. A
ajuns pn! la gradul de locotenent-colonel, cu care a fost trimis n rezerv!. Era n!scut, conform
documentelor oficiale, la 10 august 1910 n Isaccea, jude"ul Tulcea, din p!rin"i Hariton #i Oxana.
Un fost de"inut (scriitorul Banu R!dulescu) spune c! l-a ntlnit de multe ori pe strad! n Bucure#ti,
dup! 1989. Un ins #chiop #i cu nasul n #a. Deosebit de crud cu de"inu"ii. Mai mult ca la al"ii,
82
ntruct f!cea parte din e#aloanele de sus ale puterii, mai aproape de locul de unde emanau
ordinele, la Eftimie Cosmici, cruzimea este sarcin! de serviciu. La o ntrunire a ofi"erilor de
Securitate responsabili cu Canalul, Cosmici le-a comunicat cifrele planului lor de munc!: un milion de
du#mani de clas! extermina"i, pentru a putea construi cea mai bun! #i mai dreapt! dintre societ!"i.
Unul dintre cei care asistau la #edin"! ar fi mp!rt!#it acest secret de serviciu #i, supus unei
anchete, n care a refuzat s! retracteze, a fost nchis ntr-un spital ca bolnav mintal periculos.
Costache Cleante angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948.
A primit gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte pilot.
Costache (?) c!pitan MAI, a anchetat n vederea procesului pe unii dintre muncitorii de
la Bra#ov, n noiembrie 1987.
Costin Gheorghe locotenent-major de Securitate la Baia-Mare, n 1958, cnd s-au
judecat loturile lupt!torilor din mun"i. A efectuat ancheta unuia dintre cei condamna"i la moarte #i
a altor 25 dintre membrii lotului.
Costin Vasile gardian la nchisoarea Sighet, n anii 50.
Cotar Gheorghe sublocotenent de Securitate, unul dintre cei doar 13 studen"i (din 305
angaja"i) pe care Securitatea reu#ise s!-i includ! n organigrama ei, la nfiin"area DGSP, n 1948.
Recrutat, probabil, dintre informatorii fostului SSI.
Cotig! (?) gardian la nchisoarea din Gala"i n perioada cnd director a fost Goiciu.
Originar din Lespezi-Bac!u.
Cotoi (?) ofi"er de Securitate, n administra"ia penitenciarului de tranzit Jilava. Nu #tim
dac! numele este o porecl!.
Cotoman Gheorge n!scut la 4mai 1949, comuna Ciurea, Ia#i. A absolvit n 1970 #coala
militar! de ofi"eri activi de Securitate B!neasa. ntre 1970 #i 1989, anchetator n cadrul Direc"iei de
Cercet!ri Penale (a VI-a). Din 1 iulie 1990, loc"iitor al #efului UM 5007 din SRI, pensionar din 1996.
A anchetat n urm!toarele dosare: grevele din Valea Jiului, n 1977, cutremurul din1977(?), actul
terorist de la Sf. Gheorghe, n 1984, revolta de la Bra#ov, noiembrie 1987, complotul anticeau#ist
condus de Radu Nicolae #i dosarul tr!d!torului Mircea R!ceanu.
Toate datele snt extrase din fi#a biobibliografic! de pe coperta a patra a unei c!r"i pe
aceast! tem! scris! de chiar fostul slujba# al Securit!"ii.
Este de remarcat c! de#i toate aceste dosare snt afaceri de competen"a poli"iei politice, lucrul
nu mpiedic! reabilitarea fostei SECURIT)(I, pe care actualul colonel la pensie o face, supralicitnd,
83
n urm!torii termeni: Din toate imobilele n care func"ionau unit!"ile centrale de Securitate,
numai cel de"inut de fosta direc"ie a VI-a beneficia de c!ldur! suficient! n timpul iernii. De ce?
Simplu: fiindc! doar respectiva cl!dire cuprindea #i spa"ii de arest... Aceasta pentru a contracara
imaginea rezultat! din memoriile fo#tilor de"inu"i politici care numesc aresturile catacombe ale
groazei.
Faptele, a#a cum s-au petrecut ele, dau totu#i dreptate celor din urm!: n Valea Jiului s-au
revoltat, n 13 august 1977, 35 000 de mineri. Represiunea a constat n arestarea delega"ilor
ale#i, deplas!ri de persoane, interdic"ie de a se stabili n zon!, arest la domiciliu, b!t!i, presiuni, 4
000 de concedieri, declararea Gorjului jude"interzis. Dup! o prim! tentativ! de aplanare a
conflictului, nereu#it!, sechestrarea primului-ministru, Ilie Verde", #i sosirea lui Ceau#escu,
Securitatea a mpnzit minele cu agen"i travesti"i n muncitori cu misiunea s! supravegheze orice
mi#care. Trei elicoptere, cu pretextul c! servesc transportului c!tre spitale al muncitorilor
accidenta"i n timpul lucrului, serveau transport!rii nemul"umi"ilor la sediile Securit!"ii din
Bucure#ti. Muncitorii scriau la Europa liber! ar!tnd c! sufer! de foame, ei #i familiile lor. Dup!
deportarea celor 4 000 de mineri, unul dintre conduc!torii lor a fost ucis simulndu-i-se un
acccident, despre un altul, s-a r!spndit acela#i zvon, menit s! men"in! groaza #i supunerea, dar a
reap!rut dup! 1989, suspectat de camarazii lui c! s-a l!sat cump!rat. Unii dintre lideri au fost trimi#i s!
lucreze n mine de uraniu, nc! #i mai distrug!toare pentru s!n!tate, supraveghea"i de Mili"ie, cu salarii
mult diminuate #i retrograda"i. Aceea#i amploare au avut-o ac"iunile Securit!"ii 10 ani mai trziu,
la Bra#ov.
Cotuna Teodor primarul comunist al comunei Ucuri#, n iunie 1949. Le-a interzis "!ranilor
s!-#i treiere grul nainte de a-#i pl!ti cotele. Drept represalii pentru c! ace#tia s-au revoltat, a chemat
trupele de Securitate. Era un om cu dou! clase primare, arogant #i cinic. Furia "!ranilor s-a
declan#at la invita"ia lui de a mnca prune #i castrave"i, n loc de pine. Ei au devastat prim!ria, au
aruncat portretele lui Marx #i Stalin, l-au alungat pe primar. n expedi"ia de pedepsire la care au
participat armata, gr!nicerii #i Securitatea, au fost mpu#ca"i f!r! judecat! 5 "!rani #i alte zeci au
fost ancheta"i, aresta"i, nchi#i, deporta"i.
Coverc! Gheorghe locotenent-major de Mili"ie la Bra#ov, n 1987. S-a ocupat de
ancheta #i apoi de deportarea muncitorilor aresta"i n urma revoltei din 15 noiembrie. n timpul
transportului unuia dintre ei spre Giurgiu, unde i se fixase domiciliu obligatoriu, agentul de
mili"ie s-a mb!tat #i l-a dat jos din ma#in!, cu inten"ia de a-i nscena o fug! de sub escort!, procedeu
84
foarte frecvent n primii ani ai comunismului #i destul de rar mai trziu. Locotenentul s-a amuzat
s!-i remprosp!teze prizonierului o spaim! veche, de#i n ma#in! se aflau propriii lui copii, pe
care-i ducea n vacan"!, la bunici.
Coverniuc Gheorghe gardian la nchisoarea de la Baia-Sprie n 19501955. Poreclit,
pentru modul cum se purta cu de"inu"ii, Atila. Era originar din Sighet. n leg!tur! cu el, un
concitadin #i fost prieten de joac! pe maidanul cartierului, poveste#te urm!toarea amintire: adul"i,
se ntlneau pe str!zile ora#ului #i se salutau. Gardianul, ntr-o zi, l opre#te #i-i spune modest c! de-
acum nu-l mai poate saluta cu servus pe fostul camarad, ntruct acesta ajunsese profesor.
C"iva ani mai trziu, n lag!r i cere profesorului s! nlocuiasc! bun! diminea"a cu s! tr!i"i,
domnule plutonier.
Covreja (?) gardian la Pite#ti n perioada reeduc!rii. Fusese, pn! la momentul
nceperii experimentului, faimoasa zi de 6 decembrie 1949, un gardian mai curnd omenos.
Ulterior, a participat la cruzimile #i violen"ele administra"iei, al!turi de echipa lui (urcanu, cu un
zel neobi#nuit.
Cr!ciun Gheorghe colonel de Securitate, #eful Direc"iei Regionale Sibiu, la nfiin"area
DGSP, n 30 august 1948. Cunoscut mai ales drept comandant, n perioada 19581964, al
nchisorii de la Aiud, unde era de fapt ntr-o misiune mult superioar! func"iei, deci acoperit:
lucrnd direct cu ministrul de Interne, trebuia s! constate dac! legionarii (afla"i n nchisori de
aproape 20 de ani) mai prezint! vreun pericol pentru ornduirea socialist!, care trebuia s! nceap!
s! arate lumii o fa"! mai uman!.
Unui fost subaltern Bl!ju"Mihai, memorialist i dator!m urm!toarele date biografice:
este n!scut la 27 iulie 1913, n Mintiul Gherlei, ntr-o familie greco-catolic! care se str!duise s!-
#i creasc! copiii n teama Celui de sus #i-n respectul celor de jos, adic! al tuturor oamenilor,
indiferent de originea #i de credin"a lor. A urmat 'coala profesional! de pe lng! atelierele CFR
din Cluj, devenind cazangiu. Dup! cedarea Ardealului, n 30 august 1940, a trebuit s! fug! la
Bucure#ti. S-a angajat la Uzinele Grivi"a #i a urmat o #coal! de ntre"inere telefonie, comenzi #i
semnalizare. A contribuit, n martie 1945, la instaurarea prefectului comunist la Cluj. Chestor al
poli"iei din Sibiu, apoi din Cluj, n anii 19451947. A fost comandant al Direc"iilor Regionale de
Securitate Sibiu, Craiova #i Bra#ov #i apoi, nainte de misiunea de la Aiud, al Regionalei
Constan"a, r!spunznd de Canal. Pentru o vreme a fost inspector n MAI la Bucure#ti, loc de unde
i se ncredin"eaz! importanta misiune de la Aiud.
85
Biograful lui, care-l compar! n dese rnduri cu un soare, pretinde c! #i cei pe care-i aresta i fac
n memoriile lor elogiul. n Cluj #i-ar fi c#tigat simpatia intelectualilor prin modera"ia #i tactul de
care a dat dovad! cnd a aplanat conflictele ntre studen"i #i corpul profesoral.
Era nalt, cu o constitu"ie solid!, masiv! chiar, hainele militare #i c!ciula lui brum!rie
f!cndu-l s! par! un adev!rat gigant.
Ct a stat la Aiud, so"ia lui era func"ionar! la jude"eana de partid Sibiu, iar copiii elevi de
liceu. La petrecerile cu subalternii, recita #i cnta din George Co#buc. i pl!cea s! le joace farse
amicilor, costumndu-#i subordona"ii n de"inu"i de drept comun care se prezentau drept dublu #i
triplu-asasini #i care-i serveau la mas!, mnuind cu"ite uria#e. Un detaliu care poate deveni penal:
unul din ace#ti invita"i p!c!li"i la un asemenea festin alegoric ar fi fost profesorul Constantin
Daicoviciu, rectorul Universit!"ii din Cluj, membru n Consiliul de Stat. Acesta s-ar fi r!zbunat pe
amic, nscenndu-i la Universitatea Babe# Bolyai o ceremonie de acordare a titlului de doctor
honoris causa. Se prea poate ca n acest punct memoriile fostului subaltern s! fie pure
elucubra"ii. Preluate ns!, tale quale, din povestirile fostului #ef, care are asupra propriului trecut
o viziune foarte idilic!. Romnii m-au iubit #i m-au respectat pentru ce am f!cut n acele vremuri
tulburi pentru neamul nostru. F!r! a fi lipsit de modestie, afirm c! n-a avut universitatea o figur!
mai popular! ca mine. Am fost divinizat! n acest interviu, consemnat n 1997, cnd tr!ia n
Bucure#ti, Gh. Cr!ciun se refer! la anii tulburi 19451947. nainte, ap!ruse ns! ntr-un
documentar la televiziune (deja citatul Memorial al durerii), afirmnd c! de"inu"ii lui de la Aiud
mncau foarte bine, carne de vit! #i lapte, de mai multe ori pe zi. l ura de moarte pe Mihai
Patriciu, #eful Securit!"ii clujene, c!ruia i atribuie toate crimele comise acolo.
El va r!mne probabil n istoria nchisorii comuniste din Romnia ca ini"iatorul perversei
reeduc!ri prin care se urm!rea anihilarea complet! a personalit!"ii fo#tilor opozan"i. Func"ia lui
oficial!, de #ef al Grupului Operativ menit s! descopere re"elele contrarevolu"ionare din nchisoare,
consta n ndoctrinarea #i convertirea la marxism a epavelor care nu muriser! nc! n nchisoare,
n vederea eliber!rii lor. Tot el este #i inventatorul unui instrument de tortur! #i pedeaps!
necunoscut n restul lag!rului socialist: carcera de 60 cm pe 60 cm, c!ptu#it! n interior cu cuie.
L-a mpu#cat n nchisoare pe fratele profesorului Nicolae M!rgineanu cu al"i 6 "!rani r!scula"i.
S! spunem c! nchisoarea de care #i-a legat numele, ntruct a condus-o timpul cel mai
ndelungat, a fost de la nceput pn! la sfr#it, de fapt pn! n decembrie 1989, cnd a ie#it de acolo
actorul Lucian Iancu, o nchisoare politic!. Ct timp a administrat-o Gheorghe Cr!ciun, erau
86
ntemni"a"i la nchisoarea din Aiud criminali de r!zboi, legionari #i frunta#i ai partidelor istorice.
(ARFDPLA Asocia"ia Romn! a Fo#tilor de"inu"i Politici #i lupt!tori Anticomuni#ti, Filiala
Bucure#ti Dosarul procesului pe care organiza"ia i l-a intentat fostului temnicer.)
Gheorghe Cr!ciun a decedat n anulla vrsta de . dup! ce fusese adus n nstan"!
la una dintre #edin"ele acestui proces.
Cr!ciun Mihai originar din Mintiul-Gherlii, gardian la Gherla, n 1958, frate al celui de
mai sus. To"i se f!ceau c! nu m! cunosc, o vorb! n-au scos n veci, cred c! #i ei erau urm!ri"i,
consemneaz! ntr-o m!rturie, un cons!tean al lui, ajuns de"inut n nchisoarea din Gherla. Acela#i
de"inutr arat! c! nu a fost p!zit niciodat! de el, #i nu a auzit s! bat! pe nomeni !n #ase ani de
deten"ie. Provenea dintr-o familie s!rac! cu #apte copii, care cu sprijinul celui mai mare, au ajuns
to"i n securitate #i gardinei. n 2001 tr!ia nc!.
Cr!ciun Iosif n 1959, locotenent-major, anchetator penal de Securitate, a anchetat n lotul
NoicaPillat pe Constantin Pillat #i pe Ion Mituc!. Deosebit de brutal; scriitorul Constantin Pillat a
fost unul dintre cei mai nenoroco#i membri ai lotului, n privin"a durit!"ii anchetei.
Cr!ciun (?) ofi"er de Securitate. L-a anchetat pe Aurel State (ulterior autor al c!r"ii de
memorii intitulate Drumul crucii), imediat dup! o tentativ! de sinucidere. Prizonierul, c!zut n
minile poli"iei politice, se aruncase pe fereastra arestului de la Uranus, pentru a nu risca s!-#i tr!deze
n timpul torturii camarazii, #i era acum infirm, cu baza craniului, coloan! vertebral!, bazin,
picioare #i mna stng!, fracturate.
Cr!ciun (?) ofi"er politic al lag!rului de munc! de la Cernavod!, n anii Canalului
(19501953). Consemnat pe lista de criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone
Ioni"oiu.
Cr!ciunescu Miron ofi"er de Securitate. N!scut n 1929 n jude"ul Olt, se afla n 1953
1954 n conducerea lag!rului de la Capul Midia, de pe traseul Canalului. Ajunge pn! la gradul de
maior.
Cr!ciunescu $tefania angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit
gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese vnz!toare.
Creang! Mihail n!scut n 5 august 1938 n Bucure#ti, ca fiu al lui Gheorghe #i al
Domnic!i. 'eful arestului Direc"iei de Cercet!ri Penale a Inspectoratului General al Mili"iei din
Calea Rahovei ntre 19851987, #i ofi"er specialist I (?). I-a cerut de"inutului Marin Clit! s!
formeze, mpreun! cu alt condamnat de drept comun, o echip! de teroare care s!-l terorizeze #i
87
tortureze pe Gheorghe Ursu, n partea din arest numit! catanga, destinat! acestui scop. Implicat n
moartea lui Gheorghe Ursu. Lucra n acela#i loc #i n anul 1993. n 1999, cnd a avut loc o nou!
nf!"i#are n procesul disidentului asasinat, Creang! Mihail era executor de credite la Credit-
Bank. A fost scos de sub urm!rire penal! dup! procesul a c!rui sentin"! s-a dat n 30 iunie 1999,
fiindc! nu fusese implicat dect pentru abuz n serviciu.
Crengariu Constantin plutonier-major de Mili"ie, #ef de post n satul Gropi"a, jude"ul
Ia#i, unde a fost deportat, dup! revolta #i procesul muncitorilor de la Bra#ov, unul dintre ace#tia.
La sosirea n satul de ba#tin!, muncitorul Apetroaie Puiu a fost b!tut de #eful de post, fiindc! i
f!cuse comuna de rs strignd lozinci anticomuniste.
Cristea Marin fost func"ionar, numit sub#ef de birou n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area
acesteia n 30 august 1948. De#i informa"ia de"inut! de Cezar Zugravu (Anale Sighet, 8) provine
dintr-un document emanat de o surs! oficial!, ocupa"ia anterioar! a tor"ionarului devine
ndoielnic! prin confruntarea cu o m!rturie direct!. Ea se datoreaz! unui alt fost de"inut politic, de
forma"ie fizician, colaborator o vreme al savantului Horia Hulubei, arestat n 1956 #i condamnat
la moarte pentru activitatea ntr-o organiza"ie subversiv! viznd r!sturnarea regimului. O
reproduc n ntregime:
n 1956 era c!pitan la securitatea din Bucure#ti. M-a anchetat n primele luni dup!
arestare. Lovea cu predilec"ie n zona gtului. Incult #i total agramat. Scria foarte greu, ncet #i cu
multe gre#eli. Deoarece am refuzat s! mai semnez procesele-verbale de anchet! zilnice, a
acceptat s! le corecteze, dup! care le scria din nou. n urma acestei n"elegeri a ncetat s! m! mai
loveasc!.
Era s!rac cu duhul, ceea ce mi-a permis s! aflu de la el ce membri ai organiza"iei noastre au
fost aresta"i #i cam ce-au declarat.
Dup! trei luni cpt. Cristea a fost nlocuit cu al"i anchetatori, printre care gen. Nicolschi, care
a insistat s! afle cine mi d!dea informa"ii #i a declarat c! ancheta nu a fost condus! de Securitate
ci de noi cei aresta"i. (Fronea B!dulescu, AFDPR, filiala Bucure#ti, r!spuns la chestionar)
Cristea (?) locotenent-major de Securitate, a participat la colectivizare n jude"ul
Vla#ca. n comuna Sili#tea a tras n r!scula"i, participnd la uciderea a dou! fete de 16ani, Cr!ciun
Aurica #i Coliba#u Olimpia.
Cristescu (Constantin ?) student reeducat, devenit tor"ionar la Peninsula. Fusese
student la medicin!, n Bucure#ti, trecuse el nsu#i prin demasc!ri, la Gherla.
88
Cristescu Pavel general-locotenent de Mili"ie. A f!cut parte din Comisia Central!
(al!turi de Vladimir Mazuru, Marin Jianu, Alexandru Dr!ghici #i Mihail Burc!) care s-a ocupat de
deportarea, n 1951, a unor imense mase de oameni despre care se ajunsese la concluzia c! prin
manifest!rile lor d!uneaz! construirii socialismului, sau nu-#i justific! prezen"a n localit!"ile unde
tr!iesc. Mobilizndu-se peste 20 de mii de osta#i, cu armamentul din dotare, mai pu"in tunuri,
peste 40 de mii de oameni au fost lua"i de la casele lor #i azvrli"i de cele mai multe ori sub cerul
liber, unde #i-au construit bordeie, cei mai mul"i dintre ei, n ziua (aleas! cu acea #tiin"! inegalabil! de
a face r!ul) de dup! Rusaliile anului 1951.
Cri"an I. maior n Direc"iunea General! a Securit!"ii Poporului la data de 29 martie
1949. Implicat n represiunea grupurilor de partizani din Bucovina
Cri"an (?) gardian la Aiud, n 1950. Era de o r!utate, nu idioat!, ca a majorit!"ii
gardienilor, ci par#iv!, diabolic!. nv!"ase n doi ani de la bandi"ii care-i fuseser! repartiza"i pe
zarc!, #i care se pretaser! la a#a ceva, englez!, istorie #i matematic!, astfel nct avansase n
grad #i n func"ie. Inteligent fiind, sim"ise #i ce important! era pentru de"inu"i activitatea
intelectual! #i-i cerea ofi"erului politic pritociri foarte dese, aproape ntotdeauna defavorabile
de"inu"ilor, fiindc! mut!rile presupuse de aceast! opera"ie se f!ceau nu dup! simpatii #i afinit!"i, ci
dimpotriv!, repartizndu-se laolalt! oameni care se detestau.
Cri"u Licki ofi"er de Securitate, Ia#i.
Croitoru Ioan n!scut la 8 iunie 1930, n Craiova, fiul lui Constantin #i al Ioanei. De"inut
de drept comun, condamnat la 3 ani nchisoare corec"ional! pentru sustragere. Gardian la Salcia
de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor petrecute n
lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 20 de ani de munc! silnic!, n
procesul din 1955 #i gra"iat n 1957. (v.Pavel Ion)
Cseller (Zeller) Ludovic colonel de Securitate. Comandantul DRSP, la Oradea, la
nfiin"area acesteia, n 30 august 1948, calitate n care, n iulie 1949, instrumenta procesul lotului
de partizani din Maramure#, care se afla ntemni"at la Sighet. A n!bu#it n iunie 1949 r!scoalele
"!ranilor din sudul Aradului, omornd #i arestnd peste 200 de oameni. Represiunea a antrenat un
efectiv de peste 120 de oameni narma"i. O vreme a fost director n Direc"ia Penitenciarelor; s-a
ocupat atunci de reeducarea de la Pite#ti #i Gherla. A condus Securitatea din Maramure#, Arad,
Bihor. A r!mas n amintirea supravie"uitorilor printr-o apuc!tur! sinistr!: se juca, simulnd
execu"iile. Asta nsemna c!-i scotea pe de"inu"i, i alinia la zid #i comanda plutonului de execu"ie
89
adus n acest scop, neoprindu-se dect naintea comenzii finale.
n perspectiva destinului lui ulterior, jocul poate p!rea un exerci"iu de exorcism sau o
premoni"ie: tor"ionarul s-a sinucis la pu"in timp dup! destituirea Anei Pauker, ntr-un cimitir, din
Arad, speriat de zvonul c! va fi implicat n procesul reeduc!rii de la Pite#ti. (n 1953, #i-a tras un
glonte n cap pentru a uita ce f!cuse. Cicerone Ioni"oiu.) Acela#i autor crede n alt! parte c! e
posibil s! fi fost asasinat ca incomod, n dosarul Pite#ti, prea incriminant pentru Nicolschi #i
Pintilie, ini"iatorii direc"i ai reeduc!rii. Se n!scuse la 6 martie 1924, la Ciocaia-Bihor, #i, ntre
19521953, fusese director la Aiud.
Cucu Mihai gardian pe celularul de"inu"ilor politici la Gherla, n timpul reeduc!rii
conduse de Laz!r Tiberiu. (v. Laz!r Tiberiu) Cunoswcut mai trziu de frontieri#tii. De un
deosebit sadism n timpulk revoltei ini"#iate de ace#tia n 1958. Cu rebeliiunea a u nceput
crimele #i b!t!ile pe gr!tarele de la baie #i anticamera cu pere"ii plini de snge Miii de oameni
au putut vedea asta cnd mergeau s! fac! baie ( Augustin neam"u)
Era originar din satul Iclozel, de lng! Gherla.Dup! ce n-a mai lucrat ca gardian a fost
paznic la depozitul de carburan"i din Gherla. Fo#tii de"inu"i l puteau ntlni cnd mergeau s!-#li
schimbe butelia. Era un ins slab #i cu cicatrice mici pe fa"!.
Cucu (?) plutonier-adjutant, anchetator la Securitatea din Pite#ti, unde l-a torturat pe
elevul 'tefan Ion, de 18 ani, pentru activitate anticomunist!.
Cump!na"u Ion plutonier-major de Securitate la Craiova n anul 1949 . Un alt
Cump!na#u, la origine preot, apoi prefect comunist, a avansat pn! la gradul de general de
Securitate.
Curelea (?) comisar de poli"ie n perioada trecerii puterii n minile comuni#tilor (1945
1948) particip! la represiune, anchete, arest!ri, torturi, ordonate de partidul comunist.

90
Dajuv (?) Ofi"er de Securitate. I-a anchetat cu brutalitate pe studen"ii care #i-au
manifestat solidaritatea cu revolu"ia din Ungaria, n octombrienoiembrie 1956.
Dam"a Victor c!pitan de Securitate, comandantul trupelor de paz! a lag!rului de la
Poarta Alb! #i al punctelor de lucru. A dat ordin osta#ilor din paz! s! trag! n de"inu"i. n iulie
1951 a fost mpu#cat n acest fel de un osta# din paza coloniei, studentul Ionel Mu#e"eanu.
Daneliuc (?) director al nchisorii de la Trgu-Ocna n 1950, cnd s-a ncercat #i acolo
ac"iunea de reeducare, de#i era un penitenciar de bolnavi grav de pl!mni. Pentru c! nu a aprobat
reeducarea, a fost schimbat din func"ie, la cteva luni. nlocuit de locotenentul Brum!, prin
interven"iile colonelului Neme#, care l-a demascat ca oportunist #i fiindc! criticase experimentul
de la Pite#ti. nlocuirea lui s-a produs prin iunie 1950.
Danielevici (?) anchetator de Securitate, din Ia#i. Consemnat #i pe lista lui Cicerone
Ioni"oiu, care-l caracterizeaza laconic drept anchetator feroce. A anchetat #i n alte ora#e din
regiune, de exemplu la Suceava (v. #i Blehan).
Dasc!lu Vasile sublocotenent, n 1950, la Securitatea din Ia#i, caracterizat drept un
zbir de cei pe care i-a anchetat.
Dasc!lu (Davidovici) Eugen #ef al regionalei Satu Mare a Securit!"ii, agent KGB. A
fost la un moment dat #eful Securit!"ii din Trgu-Mure#.
David Isidor locotenent de Securitate la Ia#i. A emigrat n Israel.
David (?) gardian la lag!rul de munc! for"at! de la Stoene#ti n anii 19581960. Cu un
comportament contradictoriu, alternnd momentele de cruzime, cnd se amuza s! asmut! cinii pe
de"inu"i, cu cele de omenie, cnd le permitea s! m!nnce de pe cmp porumbul crud ori alte
produse.
David (?) locotenent de Securitate la nchisoarea de la Baia Sprie, care ad!postea pe
de"inu"ii politici folosi"i la munc! for"at! n minele de plumb, ncepnd din decembrie 1952.
Davidovici (Mirescu) Leon #ef de birou n Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, la
nfiin"area acesteia, n 30 august 1948.
Davidovici (?) ofi"er, angajat al Securit!"ii din Roman n 1949. I-a anchetat, torturndu-i
s!lbatic, pe "!ranii revolta"i mpotriva colectiviz!rii din comuna Butea, n august 1949, cnd
activi#tii locali au chemat armata, iar aceasta a venit dotat! cu tunuri (v. #i Segal Karl). Era
originar din Trife#ti.
D!nescu Constantin Alexandru n!scut la 28 iunie 1928, n Corbi, jude"ul Dmbovi"a #i
91
absolvent de drept, a avansat pn! la gradul de general de Securitate. A fost, ntre 9aprilie 1963 #i 25
aprilie 1980, ministru secretar de stat n Ministerul de Interne. Dup! informa"iile unor fo#ti de"inu"i
politici, D!nescu, fost b!iat de pr!v!lie #i agent al fostei Siguran"e n Calafat, devenit #eful Siguran"ei
jude"ului, a fost ajutat n ascensiunea lui de Gh. Vasilichi. Nu #tim ce fire l legau de acest membru al
e#alonului de vrf al nomenclaturii. Arestat, anchetat #i condamnat pentru participarea la reprimarea
Revolu"iei din decembrie, a fost #i el eliberat la pu"in timp dup! aceea.
D!nescu Vasile c!pitan de Securitate, n anul 1954.
D!nil! Nichi mili"ian la Gherla n momentul reeduc!rii. La o anchet! din 1968, care a
redeschis dosarul reeduc!rii, este chemat ca martor un fost de"inut, care declar!: Dl Mili"ian Niki
cuno#tea c! se produc b!t!i, el nsu#i a participat la b!taia lui Timpa Ion, spunndu-i unui de"inut
s!-l "in! de spate, #i el i-a dat circa 15 curele spunndu-i: Banditule, nu vrei s! spui bandi"ii de
afar!? (ASRI Dosar 10844, III, p. 58). Alt! m!rturie, mai recent!, consemneaz! c!, la fel ca #i
colegului s!u, Gabor Tiberiu, i pl!cea tot att de mult s! bat! de"inu"ii #i s! fie l!udat pentru asta.
Deheleanu Ion n!scut la 18 sept. 1936 n comuna Zane, jude"ul Hunedoara. Absolvent
al Facult!"ii de Drept, dup! ce trecuse ini"ial printr-o #coal! de ofi"eri, colonel de Mili"ie, #eful
inspectoratului Timi#, n 1989, cnd s-a declan#at la Timi#oara revolu"ia anticomunist!. A fost
trimis s! sustrag! din spital documentele privindu-i pe cei deja uci#i, anume registrele de
internare pe sec"ie, foile de observa"ie, registrele de opera"ie, de mi#care a bolnavilor, n total 12
caiete. Era nso"it n misiune de Ghircoia# #i Ob!gil!. Misiunea le fusese comandat! de generalul
Nu"!. Tot Deheleanu, mpreun! cu Ghircoia# #i Corpodean au primit dispozi"ia s! fac! s! dispar!
cele 43 de cadavre de la morga din Timi#oara, arse ulterior la Bucure#ti. A fost condamnat la 15
ani nchisoare, n 1997. Nu #tim dac! sentin"a a fost pus! n execu"ie.
Dene" (?) activist de partid n Jude"ul Trei Scaune, a recurs la amenin"!ri cu pistolul,
b!t!i #i alte violen"e pentru a-i nscrie pe "!rani n gospod!riile colective, mai precis, pentru a
c#tiga ntrecerea lansat! ntre organiza"iile jude"ene ale partidului comunist pentru ncheierea
colectiviz!rii agriculturii.
Derfler (?) locotenent de Securitate, la Ia#i. Emigrat n Israel.
Dermenji Feodora angajat! dactilograf! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n
30 august 1948. A primit gradul de plutonier-major. nainte fusese tot dactilograf!.
Despinoiu Alexandru n!scut n 1937, la Smbure#ti-Olt, adjunct al comandantului
lag!rului de la Peninsula n ultimii ani nainte de desfiin"area acestuia. Ajunsese pn! la gradul de
92
colonel. n 19931994, D.A. era comandant la penitenciarul de la Poarta Alb!. Ar!ta jurnali#tilor
celulele nchisorii lui, prev!zute cu televizoare #i atelierele de mpletituri. Avea aerul unui ins #iret
#i concesiv, n pragul pension!rii. n tinere"e se remarcase printr-un zel u#or tembel. Raportase
superiorilor c! socrul lui, salariat n aceea#i nchisoare, a sustras drojdie din ra"ia de"inu"ilor #i a
f!cut gogo#i cu care-l servise chiar pe el.
Diaca (Deaca) Dan tor"ionar de la Pite#ti, fost student la matematic! la Ia#i. #i asuma,
cu mndrie firea de criminal. Remus Radina consemneaz! c! n nchisori numele lui devenise
substantiv comun n expresia lovitura diaca, aplicat! celor tortura"i n ficat. S-a eliberat din
nchisoare, a ncercat s! treac! frontiera n Iugoslavia #i a fost din nou nchis pentru 25 de ani. Nu
a fost judecat cu lotul lui (urcanu. Nu #tim ct a r!mas n nchisoare.
Diac! Simion Tudor locotenent-colonel de Securitate, numit n august 1948, cnd s-a
nfiin"at Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, subdirector n Direc"ia V, Cercet!ri Penale,
subaltern al mult mai cunoscutului Mi#u Dulgheru.
Diaconu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o
func"ie operativ! #i gradul de plutonier. nainte fusese brutar.
Diaconescu Gheorghe c!pitan de Securitate, n 1989.
Diamandescu Corneliu colonel n MAI, s-a ocupat de ancheta, procesul #i deportarea
muncitorilor de la uzinele Steagul Ro#u din Bra#ov, n noiembrie 1987, #i a urm!rit
ndeaproape ca ei s!-#i isp!#easc! pedeapsa. Dup! Revolu"ia din decembrie, promovat general, a
fost adjunct al ministrului de Interne Mihai Chi"ac #i a participat la reprimarea protestatarilor
grevi#ti ai foamei din Pia"a Universit!"ii. Anchetat n dosarul mineriadei din 1315 iunie 1990.
Este n!scut la 5 ianuarie 1938 n Bucure#ti.
Diamandi Ni#! ofi"er de Securitate, aflat pe lista lui Cicerone Ioni"oiu. n 1958
locotenent-major.
Diamant (?) medic la arestul Ministerului de Interne n 1948. Printre pu"inii consemna"i
de memoriali#ti pentru neomenia lor, de#i ace#tia au fost destul de numero#i. Refuza s! acorde
asisten"! medical! celor care se ntorceau de la tortura numit! mosorel sau rotisor, tortura
constnd n b!taia la t!lpi a supliciatului, n pozi"ia atrnat, cu ncheieturile minilor #i picioarelor
prinse de o bar! groas! de lemn, sprijinit! ntre o mas! #i un scaun, sau dou! birouri. Dup! acest
supliciu, picioarele deveneau groase ca ni#te butuci, o carne vie, victima nemaiputnd merge dect
n patru labe, uneori #i cteva s!pt!mni.
93
Dicianu (Diceanu) (?) c!pitan de Securitate, comandantul deta#amentului ns!rcinat cu
capturarea colonelului U"! Ioan, #ef al unuia dintre cele mai puternice grupuri de rezisten"!, care a
activat n mun"ii Banatului.
Dima (?) subofi"er MAI, la nchisoarea din Gala"i n perioada cnd director a fost Petre
Goiciu, adic! nceputul anilor 50.
Dimi" (?) c!pitan de Securitate, de la penitenciarul Gherla. i b!tea pe de"inu"i chiar #i
atunci cnd erau pe moarte. A participat la n!bu#irea revoltei de"inu"ilor din 14 iunie 1958.
Dimitriu Teodora angajat! dactilograf! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major. nainte fusese tot dactilograf!.
Dina Florea mili"ian la Pite#ti n timpul reeduc!rii. A participat la toate b!t!ile conduse
de (urcanu. Deosebit de brutal. n documentele cuprinse n volumul Memorialul ororii, relatarea
cruzimilor lui se face pe larg. n momentul n care primeau semnalul convenit, grupul de mili"ieni
din care f!cea parte Dina, n!v!lea n nc!pere narma"i to"i cu ciomege, din cele cu care se c!rau
ciuberele cu mncare. Iat! un fragment din relatarea unuia din cei care au trecut prin acest experiment,
devenind din victim! tor"ionar: () ace#tia erau trnti"i la p!mnt, noi i "ineam, iar domnii mili"ieni
i b!teau cu ciomegele, aduse de ei n acest scop, sau cu centura ce o purtau peste veston, atunci cnd
aceste ciomege se rupeau, peste fund sau pulpele picioarelor.
Dinc! Ion locotenent de Securitate, adjunct al comandantului de la colonia de munc!
Peninsula, apoi comandant la Gale#u, ambele nchisori de pe traseul Canalului, n anii 19501953.
Dinc! Ion general-locotenent de Securitate. N!scut la 3 noiembrie 1928 n comuna
Cobia, jude"ul Dmbovi"a, ca fiu al lui Nicolae #i al Mariei. Absolvent al unei #coli de ofi"eri #i al
Academiei Militare, secretar al PCR, membru n CPEx, prim viceprim-ministru al guvernului din
29 martie 1980 n 22 decembrie 1989. Unul dintre cei patru cei mai apropia"i colaboratori ai lui
Ceau#escu n ultimii ani ai regimului comunist. A participat la reprimarea revolu"iei anticomuniste.
Judecat dup! c!derea lui Ceau#escu, condamnat la deten"ie pe via"! #i eliberat la ctva timp dup!
aceea. Foarte temut, n special de oamenii care lucrau n sectorul economic, de la ultimul inginer
agronom, obligat s! raporteze ncheierea recoltei #i apoi s! ascund! produc"ia l!sat! pe cmp, pn! la
marii #efi de #antiere, incapabili s!-#i ncheie lucrarea n termenul fixat. Era poreclit Teleag!.
Dinc! Marin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. A
primit func"ia de #ef probleme #i gradul de plutonier-major. nainte fusese mecanic.
Dinc! Simion subdirector n Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, la nfiin"area
94
acesteia n august 1948.
Dinc! Tudor locotenent-colonel de Securitate, adjunctul lui Mi#u Dulgheru, #eful
Direc"iei de Anchete Penale n anul 1949, #i rivalul acestuia. De#i fost comunist ilegalist, autor al
unor acte de sabotaj n perioada interbelic!, a fost arestat n toamna anului 1952, pentru atitudine
mic-burghez! #i mp!ciuitorism. Istoricul Marius Oprea i alc!tuie#te, urm!rind documentele de
arhiv!, o adev!rat! biografie acestui slujba# al poli"iei politice, pe care-l calific! oximoronic drept
un aristocrat muncitor. Era n!scut la 15 iulie 1900 n comuna Seli#tioara, lng! Corabia. Fiu de
"!rani nst!ri"i, bun la nv!"!tur!, a fost trimis la Bucure#ti unde a nv!"at meseria de electrician.
Ca muncitor la uzinele Groz!ve#ti a intrat n mi#carea muncitoreasc!. Particip! la ac"iuni de
sabotaj n slujba URSS. Intr! n PCR abia n 1946 #i e ncadrat n Siguran"!. n 1948, este #eful
regionalei Ploie#ti a Securit!"ii. Ajunge la Bucure#ti, din cauza unei abateri de la morala
proletar!. Adjunct al unui #ef care-l dispre"uie#te #i care este sub toate raporturile mai fericit ca
el, cade, o dat! cu acesta, dar dnd declara"iile corespunz!toare, este eliberat dup! vreo 6 luni de
anchet! iar apoi este trimis s! lucreze n Mili"ie, pn! la pensionarea intervenit! vreo 10 ani mai
trziu.
Dinc! Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. A
primit func"ia de #ef birou #i gradul de sublocotenent. nainte fusese func"ionar.
Dinc! (Dinic!?) Valeriu locotenent-major MAI, a participat la anchetarea muncitorilor
de la Bra#ov, n noiembrie 1987. I-a anchetat pe ace#tia cu s!lb!ticie, b!tndu-i cu bastonul la
mini #i la t!lpi.
Dinc! (?) locotenent de Securitate la Penitenciarul Bra#ov.
Dinescu V. maior de Securitate n 1953, cnd, mpreun! cu c!pitanul Gheorghe
Iavorsky, ncepe investiga"iile necesare ntocmirii unui dosar pentru dislocarea #i trimiterea n
B!r!gan a v!duvei lui E.Lovinescu, ntruct partidul avea nevoie de locuin"a ei.
Dinhofer Friedrich angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit func"ia
de #ef probleme #i gradul de locotenent. nainte fusese func"ionar.
Dinu Lomy #eful arestului de la Ministerul de Interne, n anii anchetei lui Lucre"iu
P!tr!#canu. Iat! o scen! care-l are drept protagonist: ntr-o noapte, Calmanovici a fost scos la
anchet!, lucru obi#nuit, apoi i s-a cerut s! se dezbrace pn! la indispensabili, dup! care cu
ochelarii opaci, sub amenin"area c! va fi mpu#cat dac! nu recunoa#te activitatea sa criminal!,
dus! n complicitate cu fostul ministru al Justi"iei comuniste, a fost dus n beciul buc!t!riei
95
nchisorii. Aici a fost dezbr!cat complet #i b!tut pn! la snge chiar de #eful arestului, cunoscut
pentru talentele lui n acest domeniu.
Dinu (?) c!pitan la Securitatea din Constan"a. A lucrat, n anii de dup! instaurarea
regimului, sub ordinele generalului Nicolae Ceau#escu, la n!bu#irea revoltelor "!ranilor mpotriva
colectiviz!rii, schingiuindu-i. Era originar din Ovidiu, comun! situat! la 12 km de Constan"a.
Di#! Gheorghe anchetator penal de Securitate. L-a anchetat timp de un an (19581959)
pe Toma Arn!u"oiu, faimosul partizan din Mun"ii F!g!ra#ului, trimis apoi n fa"a plutonului de
execu"ie, al!turi de al"i 11 condamna"i din lotul s!u. A fost anchetatorul unora dintre acuza"ii
lotului Vasile Luca. Mai exact, al so"iei acestuia, Elisabeta Luca, #i al fostului ministru de Finan"e
n persoan!, de#i la data respectiv!, 1952, era doar locotenent.
Dng! Anton originar din Basarabia, unde p!rin"ii lui avuseser!, la Chi#in!u, o
f!bricu"! de lichioruri. Fost comisar de Siguran"!. Profitnd de cuno#tin"ele sale de limba rus! a
trecut la comuni#ti. A participat n beneficiul acestora la confiscarea de bunuri, la na"ionalizare,
pe scurt, la dreptul de captur! a#a cum l n"elegeau ru#ii. S-a purtat deosebit de brutal cu
victimele acestor jafuri. ncarcerat #i el la F!g!ra#, atunci cnd comuni#tii s-au debarasat de
agen"ii lor proveni"i din vechea Poli"ie sau Siguran"!.
Dobondi Ludovic subofi"er, angajat operativ al DRSP, n ora#ul Dej, n noiembrie
1949, cnd mpreun! cu al"i doi agen"i de Securitate #i sub comanda #efului local, Iulius, a
asasinat prin mpu#care un "!ran din satul S!lni"a #i pe fiul acestuia (v. Tom#a Augustin). n 1969,
cnd se redeschide dosarul crimei, de altfel prescrise, Dobondi Ludovic, era locotenent-major n
rezerv! #i responsabil al restaurantului Some# din ora#ul Dej. Cu toate acestea, crima comis!
era notorie, cadavrele celor doi, uci#i pe dealul numit R!stignirea fiind ngropate de cons!teni,
din ordinul prim!riei, abia peste cteva zile. ntruct era membru de partid, n 1969, cnd s-a
redeschis dosarul, pedepsirea lui Dobondi a fost l!sat! n sarcina organelor locale. Nu rezult! din
documentele consultate ce sanc"iune a primit.
Dobre D. subofi"er de Mili"ie, n 1949. A f!cut parte din trupele Comandamentului
Unic alc!tuit de Mili"ie, Securitate #i Armat! pentru nimicirea rezisten"ei din mun"i. A participat
la capturarea partizanilor din mun"ii Banatului. A ucis oameni n Mun"ii Semenicului. Este cazul
s! consemn!m c! via"a celor afla"i n subordinea lui (#i a lui nsu#i, dat fiind c! nu era dect
sublocotenent!) nu a fost nici ea u#oar!: ea presupunea mersul prin z!pada de un metru #i
jum!tate, cte 70 de km, nso"i"i de cini lup, locurile necunoscute, ndurnd foamea, frigul #i
96
primejdiile, confruntarea cu bandi"ii narma"i #i ei #i riscul de a fi captura"i #i executa"i, la rndul
lor, pentru colaborarea #i complicitatea cu statul comunist.
Dobre Ion ofi"er de Securitate. n 1977, colonel.
Dobre Ion plutonier-major la Pite#ti n perioada reeduc!rii.
Dobre Marin n!scut la 7 ianuarie 1928, n comuna B!l"a"ii de Jos, Craiova, fiul lui Ioan
#i al Constantinei. Plutonier la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at!
din cauza atrocit!"ilor petrecute aici n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 15 ani
munc! silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957. Dup! condamnare #i gra"ierea cu #tergerea
culpei de care a beneficiat, ca #i desp!gubirile pentru perioada de nchisoare, inclusiv calcularea
acesteia ca vechime nentrerupt! n munc!, a fost rencadrat tot n Direc"ia nchisori #i
Penitenciare, astfel c! n 1968 era subofi"er de escort! la penitenciarul Craiova (v. Pavel Ion).
Dobrot! (?) locotenent de Securitate, la R!d!u"i, n 1949. I-a anchetat pe "!ranii revolta"i
mpotriva colectiviz!rii din satele Calafinde#ti, Rogoje#ti #i Fr!t!u"i. Nu #tim dac! este unul #i
acela#i cu #eful Serviciului de Urm!riri din Direc"ia de Anchete penale a Ministerului de Interne,
colonelul Dobrot! care, n vederea ntocmirii dosarului penal pentru tr!dare #i complot, l
fotografiase pe Paul Goma, m!sluind apoi probele (v. #i Segal Karl).
Dogaru Trifan angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit func"ia de
sub#ef birou #i gradul de sublocotenent. nainte fusese func"ionar.
Dogaru (?) ofi"er de Securitate, cu gradul de locotenent, n anul 1949. Nu #tim dac!
este unul #i acela#i cu precedentul. Un Dogaru apare cu func"ia de comandant n 1952 al
lag!rului de munc! for"at! nfiin"at pe lng! hidrocentrala Bicaz #i destinat celor care-#i isp!#iser!
pedepsele n nchisori, un fel de DO (domiciliu obligatoriu) prev!zut cu obliga"ia de a munci pe
#antierul respectiv.
Doicaru Nicolae c!pitan, n 30 august 1948, cnd la nfiin"area DGSP, a fost numit #ef
al Direc"iei Regionale Constan"a. A condus al!turi de Nicolae Ceau#escu represiunea "!ranilor care
s-au mpotrivit colectiviz!rii. A coordonat prigoana, arestarea #i uciderea partizanilor lui Gogu Puiu
(1949). n 1952, cnd avea deja gradul de maior, a instrumentat dosarele celor condamna"i n
marile procese-spectacol de la Canal. I s-a confesat, dup! spusele acestuia, lui Pacepa, subalternul
lui la vremea respectiv!, povestindu-i c! atunci cnd nu ob"inea declara"iile dorite de la cei
ancheta"i, trimitea pe huiduma de Brnzaru #i ace#tia semnau orice. El nsu#i a schingiuit pn!
la moarte n faza lui de nceputuri. Folosea #i metode mai eficiente dect simpla tortur!. n
97
capturarea ultimilor partizani, trupele de Securitate mobilizate de el au nconjurat obiectivul
casa n care se ad!posteau fugarii naintnd protejate de o avangard! de femei #i copii, silindu-i
astfel pe lupt!tori s! se predea. 'i-a adjudecat meritul uciderii lui Gogu Puiu. Dup! informa"iile
culese de fiica acestuia #i tradi"ia local!, pentru care Gogu Puiu este un adev!rat erou, acesta s-a
sinucis aruncndu-se peste ultima grenad! r!mas! #i sf#iindu-#i pieptul. n 1964, era general, #ef al
Direc"iei Generale de Informa"ii Externe (DGIE), iar mai trziu #i consilier al lui Ceau#escu. O
vreme a fost ministru al Turismului. Dup! defec"iunea subalternului s!u, generalul Nicolae
Doicaru a fost degradat pn! la gradul de simplu soldat. Fusese timp de 15 ani secretar de stat cu
rang de ministru, #ef al D. I. E. din 25 septembrie 1963 pn! la 7 martie 1978. Dup! Revolu"ia din
decembrie a devenit consilierul unui viceprim- ministru al acelui guvern hibrid, pe nume Gelu
Voican Voiculescu. Pu"in timp dup! aceast! recondi"ionare, a murit ntr-un accident de vn!toare,
comentat mult de pres!, dar care n-a reu#it s!-l spele de p!cate: o r!fuial! ntre gangsteri.
Doicu M. Ioan angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o func"ie
operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese croitor.
Dolloczy (?) locotenent de Securitate, din Bra#ov. L-a b!tut n anchet! pe fostul de"inut
politic, Cezar Zugravu.
Dom"a Tit-Liviu colonel de Justi"ie, procuror militar. A dispus arestarea Doinei Cornea
n noiembrie 1987 #i apoi prelungirea mandatului, sub nvinuirile de instigare public! #i apologie a
infrac"iunii, pedepsite la data respectiv! prin articolul 324 al. 1 al Codului penal, #i pentru
propaganda mpotriva ornduirii socialiste, prin art. 166, al. 2 c.p. Dup! revolu"ia din 1989, la
ad!post de orice penalitate, s-a ns!rcinat s!-l scoat! basma curat! #i pe generalul 'erb!noiu,
anchetatorul cunoscutei disidente.
Doncea Constantin (Victor Pandelescu) s-a n!scut n 26 septembrie 1904 n comuna
Cocu, jude"ul Arge#. Era fiu de "!ran #i avea, ca pu"ini comuni#ti vechi, o meserie real!: turn!tor
n font! #i bronz. F!cea parte din vechea gard!, fiind membru al Partidului Comunist din
Romnia nc! din 1931. La Grivi"a, n 1933 avusese func"ia de pre#edinte al Sindicatului
revolu"ionar. n procesul intentat grevi#tilor a fost condamnat la munc! silnic! pe via"!. n 1934
pedeapsa i-a fost comutat! la 15 ani munc! silnic!. Apropiat al lui Dej, a evadat din nchisoare #i a
fugit n URSS. Aici a urmat 'coala interna"ional! a Partidului Comunist-bol#evic.
Documentul din care provin aceste date este o foaie de anchet! ulterioar! obi#nuitei
autobiografii, anchet! la care Doncea a fost supus la Moscova n 17 iunie 1935. n Romnia,
98
fusese arestat de mai multe ori #i re"inut cte 10 zile, 15 zile, 20de zile, dup! fiecare participare la
cte o petrecere muncitoreasc!, Revelionul din 1933, de exemplu. Se n"elege c! pentru provocare #i
scandal. Ac"iunile lui n slujba URSS #i a idealului comunist aduseser! prejudicii #i familiei. La
data cnd d!dea declara"ia, de exemplu, so"ia lui nu lucra, nefiind primit! nic!ieri din cauza
activit!"ilor lui comuniste. Mai mult, fiind la rndu-i fiic! de muncitor, era ntrebuin"at! n
mi#care. A fost #i ea arestat! #i s-a purtat bine, asigur! Doncea. El nsu#i a respectat de fiecare
dat! regulile conspirativit!"ii. Nimeni nu #tia n Romnia c! el venise la Moscova la #coal!.
Conform propriei declara"ii nu avea dect cinci clase.
De la Moscova, Doncea a plecat voluntar n r!zboiul din Spania. n 19 august 1944, a fost
para#utat pe teritoriul Romniei. Dup! 23 august 1944, a fost deputat de Arge# #i ajutor de primar
al Capitalei. A coordonat n calitate de candidat campania de alegeri, cu toate violen"ele,
abuzurile, crimele comise n beneficiul lui de bandele de suporteri (v. Doroban"u Mihai). Dup! 1948,
a func"ionat n aparatul central de partid, ca membru supleant al CC al PMR, fiind unul din
baronii mai mode#ti ai lui Dej. Cu toate astea, dup! o scurt! perioad! de ministeriat (ntre 23
martie 1956 #i 1 februarie 1957, anume ministru al Colect!rilor!) Dej l-a eliminat din partid n 1958.
Doncea Dumitru tor"ionar la Pite#ti n timpul reeduc!rii. Nu a fost judecat mpreun! cu
ceilal"i. F!cuse parte din PN(#i avea de isp!#it 2 ani de nchisoare, n momentul cnd a fost constrns s!
intre n echipa lui (urcanu.
Done (Mitrea) Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o
func"ie operativ! #i gradul de sublocotenent. nainte fusese tmplar. L-a anchetat, jucndu-l cu
palmele #i cu pumnii pe Cicerone Ioni"oiu, n 1949, cnd avea tot gradul de sublocotenent.
Victima lui a apreciat c! era prea b!trn pentru gradul pe care-l avea.
Donea (?) plutonier, gardian n lag!rul de la Gr!dina, de pe bra"ul M!cin din Delt!, unul
din lag!rele cele mai insalubre, unde bntuia febra tifoid!.
Donescu Dumitru c!pitan de Securitate, numit n 30 august 1948, cnd s-a nfiin"at
Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, #ef de birou n secretariatul acesteia.
Dorneanu $tefan fost locotenent n armat!, brigadier la Peninsula. Era fiu de preot din
Moine#ti. F!cut s! fie un Adonis, a fost n realitate un zbir. Suflet de fiar!, era neiert!tor cu cei
din brigada lui. Pe fl!c!ul Prepeli"! de prin Moldova, un "!ran potolit, l b!tea din sadism pn! la
snge, ca s! fie de model pentru ce i s-ar putea ntmpla vreunui altuia ntr-un caz oarecare. Nu
cuno#tea mila cnd b!tea pe cineva #i avea pl!cerea s! bat! oricnd, oricum #i pe oricine. ntruct a
99
fost o vreme ncarcerat pentru abuzurile comise, dup! c!derea regimului comunist a ie#it #i a
ob"inut pensie de fost de"inut politic. (Horia Stanca, La Canal 19521954, Memoria, 12, 22 #i
AFDPR, Ia#i)
Doro (Dora) Mihai c!pitan de Securitate, loc"iitor politic la nchisoarea Boto#ani, ntre
19611964, cnd s-a practicat aici, ca #i la Aiud, un tip de reeducare diferit de cel de la Pite#ti,
mai pu"in violent #i punnd accentul pe sp!larea creierelor #i pe convingerea prin alte mijloace:
amenin"are, #antaj, seduc"ie, izolarea #i pedepsirea doar a celor refractari la aceste metode (v.
Cr!ciun Gheorghe).
Doroban#u Mihai ofi"er de Securitate, comandant al nchisorii Aiud n anii 19511952. n
1946 f!cea parte din bandele de b!t!u#i care controlau alegerile n Pite#ti. A trecut la un moment
dat (1959, cnd avea gradul de maior) #i pe la nchisoarea Gherla. n 9 august 1946, cnd
Securitatea nu luase nc! fiin"!, a mpu#cat n campania pentru alegeri, grupul Penescu, de
tineri membri PN(, masacru din care au rezultat 3 mor"i #i vreo 1015 r!ni"i. Pe trotuar, asistnd
la masacrul ce se comitea n beneficiul lor, se aflau Constantin Doncea #i Nicolae Ceau#escu,
candida"i acolo. A ajuns general #i a fost ns!rcinat s! conduc! echipele pentru prinderea
evada"ilor de la Cavnic. Constantin Hagi, n Memoria, nr. 23, p.97 l evoc! n calitatea lui de fost
de"inut la Aiud: Un om care s-a purtat foarte urt cu de"inu"ii. n anii de nceput ai carierei lui, cnd
era director la aceast! nchisoare, #i-#i ura loc"iitorul politic (v. Arion), unii de"inu"i au beneficiat de
efectele acestei uri: cnd Arion lua decizia de a pedepsi un de"inut, Doroban"u se compl!cea uneori n
rolul de binef!c!tor #i i suspenda pedeapsa.
l reg!sim, cu gradul de colonel, ca director al nchisorii Mislea n 1955. A returnat
pachetele #i c!r"ile po#tale trimise de"inutelor de familiile lor. Era n!scut, n 7 aprilie 1909, la
Sl!nic-Prahova #i era de meserie sondor. A fost comandant #i la Miercurea-Ciuc.
Dracopol C. ofi"er de Securitate. n 1956 era locotenent-major. n1958 l-a arestat pe
poetul Ion Caraion (Stelian Diaconescu) fiind totodat! principalul lui anchetator. A vizat
mandatul de arestare al Ecaterinei B!l!cioiu-Lovinescu, al c!rei anchetator a fost, de asemenea,
lundu-i interogatorii de cte zece ore. Era n perioada respectiv!, adjunctul lui Francisk Butyka.
Dragila Petre angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o func"ie
operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese func"ionar.
Dragnea A. ofi"er de Securitate, a func"ionat ca anchetator la Beldiman.
Dragnea (?) colonel de Securitate, comandant al unei garnizoane care a participat la
100
reprimarea manifesta"iilor studen"e#ti din 1956.
Dragomir Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit
func"ia de #ef probleme #i gradul de plutonier-major. nainte fusese curelar.
Dragomir A. Firic! plutonier de Securitate n anii 50. A participat la prigoana
mpotriva partizanilor din Mun"ii Semenicului.
Dragomir Ioan loc"iitor ns!rcinat cu paza, n Direc"ia Penitenciare, Lag!re #i Colonii
de Munc!, n anul 19541955, cu gradul de locotenent-colonel. n 1968, cnd Nicolae Ceau#escu a
ordonat cercetarea, n scopul consolid!rii propriei puteri, a unor abuzuri comise de predecesorul s!u,
fostul ofi"er de Securitate trecuse n rezerv!.
Dr!gan Ioana angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o func"ie
operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese dactilograf!.
Dr!gan Ion ofi"er MAI, la nchisoarea din Gala"i n perioada cnd director a fost
c!pitanul Petre Goiciu (nceputul deceniului #ase).
Dr!ghici Alexandru cel mai longeviv #i mai puternic ministru de Interne comunist
(19521965), #i n acela#i timp principalul contracandidat al lui Ceau#escu la succesiunea lui Dej.
ntr-un mic Dic"ionar al criminalilor comuni#ti din Romnia, ap!rut n Statele Unite, biografia #i
faptele lui Dr!ghici ocup! singure patru coloane.
S-a n!scut n 27 septembrie 1913 ntr-o familie de "!rani din comuna Tis!u, Buz!u. n 1928
era ucenic la Atelierele CFR, Buz!u, #i dup! 5 ani participa la grevele muncitore#ti. Intr! n partid
n 1934. Este condamnat la 9 ani nchisoare, pe care-i execut! la Caransebe#, Doftana, Jilava, Trgu
Jiu. Este eliberat la intrarea ru#ilor n "ar! #i din acel moment ncepe ascensiunea lui politic! n
preajma lui Dej #i lunga lui carier! n poli"ia politic!. nc! din octombrie 1945 este membru
supleant al CC al PCR, iar la primul #i al doilea congres PMR apare ca membru plin. Din 1948
este #i deputat n Marea Adunare Na"ional!. Din 1954 este membru supleant al Biroului politic al
CC al PMR, iar din 1955, membru plin. Din 1951 prime#te func"ii de stat. Din 28 mai 1952 pn!
la c!derea lui, va fi ministru de Interne, sau al Securit!"ii Statului, sau cumulnd amndou!
domeniile, n func"ie de felul n care s-au contopit, separat #i din nou contopit acestea.
ncepnd din 21 martie 1961 #i pn! n 18 martie 1965, va cumula aceast! func"ie cu aceea de
vicepre#edinte al Consiliului de Mini#tri. De la aceast! dat! #i pn! n 27 iulie 1965, va fi
pre#edinte al Consiliului de Mini#tri. La 21 august e nl!turat din toate func"iile, pentru ca s!
revin! pentru foarte pu"in timp, ntre 9 decembrie 1967 #i 26 aprilie 1968, ca pre#edinte al
101
Consiliului de Mini#tri.
n dosarul pe care i-l preg!tiser! pentru un proces care n-a avut niciodat! loc, fostele lui
victime l fac vinovat de moartea tuturor marilor oameni politici ai Romniei interbelice, de lichidarea
tuturor rivalilor #efilor s!i pe linie de partid #i a lui Lucre"iu P!tr!#canu, de distrugerea #i
anihilarea intelectualit!"ii, de moartea oamenilor nevinova"i prin munc! for"at!, frig, nfometare #i
tortur!, la Canal, de studen"ii mor"i n reeeducare, la Pite#ti #i Gherla, de ncarcerarea #i moartea celor
care nu-#i pl!tiser! cotele sau se mpotriviser! colectiviz!rii, de deport!ri #i ncarcer!ri administrative.
Num!rul victimelor pe care le are pe con#tiin"! trece de o sut! de mii.
El nsu#i, care obi#nuia s! vorbeasc! despre sine la persoana a treia ca pentru a-#i obiectiva
cu modestie meritele, recuno#tea c! Dr!ghici a frnt coloana vertebral!, a zdrobit, a nimicit, a strpit
ntreaga reac"iune #i pe to"i du#manii de clas!.
Nu i se pot num!ra crimele. Cu toate acestea, Ceau#escu a reu#it s!-l disloce definitiv doar n
1968, abia atunci g!sindu-i una n care s! nu fi fost implicat el nsu#i #i al"i tovar!#i comuni, afla"i
nc! la putere. Iar asta acumulnd mii de pagini de dosare, sute de ore de audieri #i lundu-#i
precau"ia de a-l trimite n mai multe misiuni n str!in!tate, pentru ca fo#tii lui alia"i s!-i
preg!teasc! pe ndelete execu"ia. n 30octombrie 1968, Alexandru Dr!ghici a fost exclus din partid
n lips!, pentru acest unic asasinat: este vorba despre uciderea f!r! judecat! a unui fost de"inut de
drept comun, acum anticomunist, familiar al nchisorilor, Ibrahim Sefit, zis Turcu. Ultima
mi#care a unei manevre laborioase, posibil! numai dup! faimoasa scen! a balconului, din august
1968, cnd valul entuziasmului popular l-a purtat pe Ceau#escu destul de sus, ca s! nu se mai vad! c!
m!tur!, nu doar adversari ai liberaliz!rii, ci complici de partid #i adversari personali. C"iva ani a
fost director, sau adjunct de director la un combinat avicol, la Crevedia.
nl!turarea acestui comunist ie#it parc! din testamentul lui Neceaev, fusese mai curnd o
necesitate obiectiv!: aceea de a da o nou! legitimitate regimului. Fiindc! verdictul partidului n
privin"a lui este unul net favorabil. Ultima dat! cnd discut! cu el ca delegat al partidului, Stoica
Gheorghe, care conduce ntreaga anchet!, i spune, tutuindu-l admirativ:
Cum te cunosc eu, dac! cineva ar fi ndr!znit s! ncalce 5% ordinul pe care l-ai dat
pentru c! erai un om foarte strict n privin"a asta #i asta e bine ai fi luat m!suri mpotriva tuturor.
'i iat! #i ultimul cuvnt al acuzatului:
Eu socotesc c! nu mi-am f!cut dect datoria #i c! am adus o contribu"ie foarte mare la
nt!rirea statului acesta de democra"ie popular!, la cuceririle clasei muncitoare, la cuceririle
102
poporului muncitor din "ara noastr!, c! am ndreptat ac"iunile represive numai mpotriva
du#manului, dar e posibil s! fi fost unele gre#eli. Se #tie c! ast!zi du#manii snt du#mani, iar
mine snt prieteni. A#a este. Eu socotesc c! mi-am f!cut datoria #i n-am ce s!-mi repro#ez
nimic.
'i drept dovad! c!, n ochii partidului, bilan"ul lui era pe ansamblu pozitiv, acela#i
Ceau#escu l reabiliteaz! printr-un decret n 1978. Din aceea#i necesitate obiectiv!, mbinat! cu calcule
de oportunitate politic! dup! Carta 77, dup! mi#carea Goma #i dup! Valea Jiului, fo#tii alia"i strng
rndurile.
Ultimul domiciliu al lui Alexandru Dr!ghici n Romnia a fost strada Sofia nr. 13, din
Bucure#ti. De acolo, a disp!rut n octombrie 1991, la aproape doi ani de la moartea prin mpu#care a
fostului lui tovar!# #i rival, pentru a se refugia n Ungaria. Unde a ob"inut, mul"umit! originii etnice
a so"iei, #i ea ie#it! din rndurile clasei muncitoare, #i ea comunist!, croitoreas! de meserie,
Marta-Cziko Dr!ghici, azil politic. A murit n 13 decembrie 1993, la pu"in timp dup! ce autorit!"ile
maghiare refuzaser! cererea de extr!dare formulat! de guvernul romn, cu argumentul prescrierii
crimelor de care era acuzat.
Nu exist! o biografie a lui Dr!ghici, cu excep"ia celei schi"ate de Mircea Chiri"oiu. Rezult! din
ea c! omul acesta att de puternic avea doar patru clase elementare. Faptul c! a plecat de la o
condi"ie att de modest! p!rea s!-i fi dat o nem!surat! ncredere n sine #i sentimentul c! o
providen"! vegheaz! la destinul lui. Aceluia#i cercet!tor i dator!m #i un portret moral: era un om
grosolan, primitiv #i ngmfat. Era u#or de corupt #i manipulat n cele mai importante decizii de o
so"ie ahtiat! dup! glorie, putere #i bani. Intrigant, cinic #i slugarnic. Nu a avut n toat! existen"a lui
dect un Dumnezeu, pe Dej. I se pun n seam!, 400500 de mii de arest!ri. Nimeni nu poate nici
m!car aproxima num!rul celor mor"i.
'tim sigur doar c! i se datoreaz! intrarea n nchisoare, pentru delicte politice, a cel pu"in
13 600 de oameni, c"i au fost elibera"i ntre 19601964.
Are meritul de a fi romnizat aparatul de Securitate, condus pn! la el de alogeni.
Din nou un detaliu pentru istoria mic!: se pare c! de#i ad!postit n Ungaria, la fiica lui,
spaima trzie l mboln!vise pe b!trnul asasin de dromomanie #i, n panic!, s-ar fi preg!tit tot
timpul, pentru o iminent! plecare, b!gndu-#i picioarele pe mnecile vestonului #i ncercnd s!
mbrace pantalonii drept veston.
Deriziunea, prea pu"in consolatoare, a sfr#itului s!u, aminte#te de Erich Mielke, #eful STASI
103
vreme de 32 de ani, care, dup! cteva luni de nchisoare, pentru toate crimele comise, a murit ntr-un
azil, unde purta convorbiri telefonice imaginare #i juca jocuri video.
Dr!ghici Toma locotenent-major n 1954, cnd a participat la ancheta lotului P!tr!#canu.
A fost decorat cu medalia Pentru servicii deosebite aduse n ap!rarea ornduirii de stat.
Dr!goi Stan angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o func"ie
operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese ajutor de mecanic.
Dr!goi Vasile ofi"er de Securitate. Anchetatorul lui Vasile Luca. La data respectiv!,
1952, era locotenent.
Dr!g"an (?) n decembrie 1950 era #ef de sec"ie n subsolul nchisorii Pite#ti #i a
supravegheat prin vizet! reeducarea, pe care a aprobat-o.
Dr!gu"in(?) cu gradul de sergent, f!cea parte din corpul de paz! al nchisorii Jilava.
Drentea Ecaterina angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o
func"ie operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese func"ionar!.
Drumea Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o func"ie
operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese "es!tor.
Dubinc! (?) locotenent-colonel la Securitatea din Suceava, n 1949. L-a b!tut #i l-a
torturat pe Victor Nichitovici, profesor de silvicultur! la Cmpulung-Moldovenesc, fiindc! a
ar!tat elevilor fotografii f!cute la Vene"ia.
Dulama Valeria angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august,1948. A
primit o func"ie operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese func"ionar!.
Dul!moiu Vasile ofi"er de Securitate. Apare n documente cu gradul de colonel n 1314
iunie 1990, cnd a condus minerii la clubul PN(CD din Pia"a Rosetti, Bucure#ti, unde s-au comis
distrugeri #i jaf.
Dulgheru (Dulberger) Mi"u ofi"er acoperit INU (Direc"ia de spionaj a NKVD) aflat n
conducerea Securit!"ii nc! de la nfiin"are, n august 1948, #ef al Direc"iei de Anchete din
Securitatea Statului n 1952. A fost unul dintre coordonatorii anchetei care a preg!tit procesul de
la Canal. A asistat din culise la el. Declara"ia lui Coci#, unul din membrii tribunalului, citat! n
alt! parte (v. Baciu) continu!: Am convingerea c! colonelul Dulgheru a dictat acele sentin"e,
fiind destul de aproape de generalul Petrescu. A preg!tit al!turi de Francisc Butyka procesul lui
P!tr!#canu. Participa la #edin"ele cu anchetatorii pentru a pune de acord declara"iile inculpa"ilor.
n leg!tur! cu aceast! participare, el declar! mai trziu, c! a primit sarcina de a conduce ancheta
104
rapid (procesul lui P!tr!#canu trebuia ncheiat n cinstea lui 23 august) #i spre concluzii dinainte
stabilite, ntr-o #edin"! la care au participat Dr!ghici, Chi#inevski, Pintilie, Nicolschi, Mazuru,
Gogu Popescu, Garabedian, #i un num!r mare de consilieri sovietici: Alexandru Mihailovici,
(iganov #i Maximov. Vorbind, n 1968, despre procesul de la Canal, arat! c! dosarul nu
con"inea dovezi de sabotaj, dar anchetele au f!cut ca ele s! apar!. Recunoa#te c! n afar! de
metodele obi#nuite, folosite conform indica"iilor primite de la conducere: exploatarea materialului
informativ, intercep"ii, folosirea agen"ilor n celul! cu cel arestat, confrunt!ri #i alte asemenea
metode, este posibil s! se fi folosit #i ancheta n tur!. Nu am cuno#tin"! s! se fi folosit b!taia #i n
nici un caz eu nu am dat asemenea dispozi"iuni. Fusese convins c! pedeapsa cu moartea dictat!
de partid le va fi comutat!.
A fost la rndu-i arestat la o lun! dup! proces, o dat! cu grupul devia"ioni#tilor de
dreapta, al lui Pauker, Luca #i Georgescu, (#i anchetat n condi"ii inumane vreme de 2 ani #i trei luni
dup! propria declara"ie), iar n 1955 a fost scos din Securitate cu gradul de soldat. De#i la ancheta
din 1968 spune c! nu-#i aminte#te de metode abuzive #i c! el nu le-a ordonat n nici un caz,
asemeni unui urma# al s!u, generalul Ple#i"!, Mi#u Dulgheru i b!tea personal pe cei ancheta"i.
Unul dintre cei condamna"i la procesul de la Canal, inginerul Petre Cern!tescu, declar!: Am fost
brutalizat #i trntit de pe scaun de c!tre col. Dulgheru, am fost amenin"at de acela#i colonel c!-mi va
face fundul ct masa. Un anchetator scrie ca l-a v!zut, b!tndu-l n trei, mpreun! cu c!pitanul
Dumitrescu Nicolae #i c!pitanul Crnu, pe inginerul Gheorghe Cr!ciun, fratele Constan"ei Cr!ciun,
membr! a guvernului n acel moment. Tot Cern!tescu explic! #i ce nseamn!, din perspectiva celui
anchetat, eufemistica anchet! n ture: Un timp de 8 zile #i 8 nop"i nu am fost l!sat s! dorm un
minut, ci am fost "inut ntr-un lan"de anchet!, nct mi s-a umflat ceafa de nu mai puteam "ine
capul n sus. n acest timp am fost drogat cu o doctorie lichid! de nuan"! brun!.
A recomandat terorizarea martorilor n vederea corel!rii tuturor declara"iilor. Unul dintre
ei #i aminte#te astfel contribu"ia lui for"at! la condamnarea la moarte a fo#tilor colegi: Cnd am
terminat, am plecat #i trecnd linia ferat! aproape n fug!, m-am trntit ntr-un lan de gru unde am
petrecut o noapte #i a doua zi, meditnd la triumful for"ei #i ngenuncherea adev!rului. S! spunem n
treac!t c! m!rturia aceasta a #ocat pn! #i sensibilitatea lucr!torului de Securitate care o extrage
mai trziu pentru ntocmirea unui alt dosar mpotriva lui Dulgheru.
I-a anchetat personal pe to"i inculpa"ii, de la #efii de #antier #i de direc"ie, pn! la
mecanicul Nichita Dumitru, strignd, brutalizndu-i #i pierzndu-#i firea. (inuse de asemenea s!-i
105
ancheteze personal pe membrii lotului Marii Finan"e, pe foarte celebrul pastor Richard
Wurmbrand, pe unii membri ai lotului P!tr!#canu, dovedindu-se foarte activ #i prezent n fazele
preg!titoare ale proceselor. Dou! lucruri se pot deduce de aici: puterea foarte mare de"inut! de
Dulgheru la acea dat! #i ambi"ia lui de a avea o #i mai mare putere. n 19 martie 1968, cnd i se
redeschisese nu se #tie a cta oar! dosarul, din care fac parte #i aceste declara"ii, Mi#u Dulgheru
nu mai lucra n Securitate. Ancheta n cazul lui s-a oprit de aceast! dat! aici. Nu am avut acces la
stratul urm!tor al acestui nesfr#it palimpsest, pe care-l scrie Securitatea, cu propriile ei dosare,
atunci cnd, sacrificnd cte un pion prea evident p!tat, inocenteaz! nc! o dat! marea Idee. Un
pion, fiindc! de#i avem aparent de-a face cu unul din marii responsabili, n realitate, Mi#u
Dulgheru nu lua, nici el, vreo decizie: el mergea la Bucure#ti cu rechizitoriul, de unde l aducea napoi
modificat #i aprobat, "inea permanent leg!tura telefonic!, raporta, primea ordin, informa partidul #i
revenea cu indica"ii, pentru fiecare etap!. Singura grij! era ca acest ordin chiar s! existe, iar dac! mai
mul"i semnau, semna #i el. Crima devenea n felul acesta o opera"ie func"ion!reasc! rutinier!,
plicticoas! #i aproape abstract!. Singurul lui act individual este b!taia, ceea ce-l face egal unui
b!t!u# de rnd.
Printre de"inu"ii care l-au v!zut pe vremea cnd venea n inspec"ii la zarca de la Aiud, un
ofi"er de marin! l-a recunoscut #i a relatat despre el urm!toarele: n 1924, cnd a izbucnit, la
instiga"ia comuni#tilor, r!scoala de la Tatar Bunar, e#ecul ei s-a datorat tr!d!rii unui tn!r evreu, care
#i-a vndut concet!"enii pe o bonet! plin! cu bijuterii confiscate de la evreii aresta"i sau mor"i.
Acel tn!r Iuda ar fi fost viitorul Mi#u Dulgheru. Care ar fi tr!it apoi, din 1924 pn! n 1944, n URSS,
unde avea statut de erou revolu"ionar. Ar fi de spus totu#i c!, n momentul lui de glorie, nceputul
deceniului #ase, era printre oamenii Securit!"ii o figur! aparte: se mbr!ca elegant, ngrijit. Pe Lena
Constante, anchetat! n lotul P!tr!#canu, a invitat-o n biroul lui mobilat cu mobil! tapisat! n catifea
de culoare ro#u-aprins, scaune, canapea, m!su"! cu radio, servind-o cu "ig!ri Chesterfield. Pentru c!
se nconjurase, ca #ef al direc"iei, numai de consilieri intelectuali, fo#ti avoca"i cu to"ii, subalternii lui
(de origine muncitoreasc!!) l porecleau mp!ratul #i se plngeau c!-i dispre"uie#te #i nu comunic! cu
ei. n 1968 locuia la nr. 14 din Armeneasc!, lng! Gheorghe Topuzl!u, anchetat la Canal #i
condamnat la moarte.
Dulgheru (?) c!pitan de Securitate, a anchetat b!tnd #i njurndu-i pe muncitorii
aresta"i n urma revoltei muncitorilor din noiembrie 1987, la Bra#ov. Era, dup! relat!rile
victimelor, convins c! cei aresta"i vor muri n pu#c!rie, astfel nct e de presupus c! n zelul lui intra
106
dispre"ul pentru nes!buin"a lor, nen"elegerea pentru curajul de a-"i risca via"a pentru nimic, ura
fa"! de superioritatea moral! b!nuit! #i poate ideea c! to"i, victime #i c!l!i, la#i #i curajo#i stau sub
aceea#i fatalitate, a eternit!"ii regimului.
Dulipovici Anatolie c!pitan, anchetator penal de Securitate, n anii 19581960. A
anchetat pe mai mul"i dintre intelectualii ce au intrat n componen"a lotului mistico-legionar
NoicaPillat, judecat n ianuarie 1960. n 1968, cnd se nfiin"eaz! comisia de studiu al
abuzuriulor comise sub dej, trimite o sesizare privind un caz, n care am #i eu o parte din vin!,
deoarece am contribuit din ordin la reu#ita #lui. n anul 1962, poveste#te el ,ntr-o noapte a fost
surprins n timop c encerca s! plaseze ntr-o ascunz!toare un material destinat lega"iei
americane. S-a creat atunci o legend! informativ!, procedeu constnd n numitrea unui ofi"er de
securitate care s! joace rol de diplomat american, care l-a stimulta pe cel n cautz s! ncerce
constituirea unei organiza"ii, s! cear! sprijin, bani, aparatur!. Cnd au fost aresta"i, legenda nu a
fost decospirat!, astfel nct cei 18 ani #i rrespectiv 10 anid e temin"! grea, proimi"i de cet!"enii
respectivi i se par mul"i. Faptul c! Dulipovici era n 1968 tot c!pitan. (arhiva CNSAS, D 19_-
vol.3 pg. 439-443..
Duminic! (?) ofi"er de Securitate. S-a ocupat de reprimarea, anchetarea, pedepsirea
studen"ilor care se solidarizaser! cu revolu"ia din Ungaria, n octombrienoiembrie 1956.
Dumitrache Jeni angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o func"ie
operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese dactilograf!.
Dumitraciuc (?) locotenent de Securitate, anchetator la Uranus.
Dumitra"cu (?) plutonier de Securitate, la Bra#ov, n anii 19481950. nalt, fioros, cu
mini mari, b!tea ngrozitor la t!lpi. A ie#it la pensie cu gradul de colonel.
Dumitra"cu (?) salariat n Ministerul de Interne n 1989, lucrnd la circa 17 de Mili"ie a
capitalei. A participat la reprimarea manifestan"ilor din seara de 21 spre 22 decembrie 1989, cnd
sute de aresta"i au fost du#i la Jilava #i b!tu"i cu bestialitate. Nu-i #tim gradul.
Dumitrescu Alexandru directorul nchisorii Pite#ti n momentul reeduc!rii (1949
1951). N!scut la 21 iunie 1914, n comuna Dragote#ti, raionul Bal#, regiunea Craiova. Este cel
care a inaugurat n persoan! reeducarea, n faimoasa zi de Sfntul Nicolae a anului 1949. Unul
dintre supravie"uitorii ei, Octavian Tomu"!, poveste#te ce s-a ntmplat dup! ce, lua"i prin
surprindere de grupul lui (urcanu, narmat cu ciomege, picioare de scaune, be"e, de"inu"ii au
ripostat, atr!gnd astfel aten"ia personalului administrativ, sosit de urgen"!, n frunte cu directorul
107
#i ajutndu-i pe b!t!u#i: 'i-a dezbr!cat haina #i i-a dat-o unui mili"ian, era tot stropit de snge #i ca pe
ni#te saci de cartofi i arunca napoi n camer!. Toat! treaba asta a nceput pe la 7 jum!tate #i pe la 11,
aproape de 12, Dumitrescu, nc! ro#u de activitatea asta diabolic!, a ntrebat: Mai este cineva care
vrea s! fac! pe zmeul, c! eu mai pot s! bat.
Al"i supravie"uitori povestesc c! l-au v!zut supraveghind prin vizor, mpreun! cu Nicolschi,
Pantiu#a #i Dulgheru, activitatea lui (urcanu. Din granit dac! a"i fi, i avertiza pe noii de"inu"i, nu ve"i
putea rezista pn! la cap!t. Aceluia#i Tomu"! i-a spus: De beton armat s! fi"i #i o s! v! nmuiem ca
pe o m!m!lig! nefiart!. O s! v! compromitem n ochii vo#tri #i ai lumii. Dac! mai sc!pa"i cu via"!,
suflete#te ve"i fi ni#te cadavre.
Nu avem despre el informa"ii de un singur fel. Pe un prieten, odinioar! coleg, l-a prevenit c!
vor fi reeduca"i, c! e moarte de om, #i ce ar trebui s! fac! pentru a-#i u#ura situa"ia. Fostul
coleg spune c! Dumitrescu era speriat tare, avea ochii mari, vorbeam n #oapt! n cabinetul lui.
Eram buni prieteni, am mncat, crescut, dormit #i tr!it mpreun!, copii s!raci, dornici s!-#i fac! un
viitor. Dup! p!rerea lui, ngrijorarea lui Dumitrescu era sincer! #i ceruse s! fie trimis la Pite#ti,
spernd s! poat! face ceva pentru a mblnzi reeducarea.
Dup! p!rerea altui memorialist, aparenta lui solicitudine fa"! de fostul lui prieten fusese
dictat! de teama ca acesta, o dat! reeducat, s! nu-l trag! dup! el.
Al"i fo#ti pite#teni snt #i mai categorici. C!pitanul Dumitrescu asista la reeducarea din
camera 4 spital (), unde venea tot mai des nso"it de ni#te sublocotenen"i de securitate. (...)
Suferin"a noastr! avea parc! darul de a inspira c!pitanului Dumitrescu #i nso"itorilor s!i cea mai
bun! dispozi"ie. Iat! #i un portret datorat cuiva care nu l-a cunoscut direct:
Era numit de apropia"i nea S!ndel #i avea aerul unei persoane fine #i distinse, agreabil!.
Printre civilii din ora# avea reputa"ia unui om foarte fin #i lumea chiar se mira c! un om att de
delicat, bun dansator, elegant, chipe#, jucnd bine bridge, avea o func"ie att de incompatibil! cu
firea lui... sensibil!. (Virgil Ierunca)
A fost arestat #i el n iunie 1953, dar a fost judecat separat de lotul pite#tenilor #i prin sentin"a
nr. 101 din 16 aprilie 1957 a fost condamnat la 7 ani munc! silnic! #i confiscarea averii. Un
pite#tean eliberat declar! c! l-a v!zut n 1954, pe Calea Victoriei. Printre cei r!ma#i n nchisori s-
a semnalat la c"iva ani dup! proces, c! se afl! n penitenciarul de la V!c!re#ti. Al"ii, care-#i luau
poate dorin"ele drept realitate, spun c! l-ar fi auzit "ipnd n celul!: S! #ti"i c! toate se pl!tesc pe
lumea asta. Apoi nu i s-a mai aflat urma, precizeaz! tot Virgil Ierunca, ntrebndu-se: S! fi fost
108
suprimat ca unul care #tia prea multe?
Dumitrescu Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit func"ia de #ef probleme #i gradul de plutonier-major. nainte fusese cizmar.
Dumitrescu Florea angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948.
A primit func"ia de #ef probleme #i gradul de plutonier-major. nainte fusese func"ionar.
Dumitrescu Gheorghe maior de Securitate din Ploie#ti citat de Cicerone Ioni"oiu
pentru crimele lui.
Dumitrescu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o
func"ie operativ! #i gradul de sublocotenent. nainte fusese tipograf.
Dumitrescu Maria angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o
func"ie operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese dactilograf!.
Dumitrescu Nae anchetator de Securitate la Ministerul de Interne, la Bucure#ti, n
1949. L-a anchetat pe Cicerone Ioni"oiu, pe care l-a confundat cu Mircea Ioani"iu. Avea ticul
verbal destul de comun n lumea anchetatorilor: O s! spui #i laptele supt de la m!-ta #i era
ngmfat #i prost.
Dumitrescu Nicolae anchetator principal n 1952, cu gradul de maior, al primului lot de la
Canalul Dun!reMarea Neagr!. Primea direct indica"iile transmise lui Dulgheru, care se consulta cu el
n privin"a modului de a le realiza. Recunoa#terile ancheta"ilor, spune el n declara"ia dat! n l968 (v.
Dosar 10843, fond D, p. 83), au fost f!cute n urma oboselii #i a anchetei prea insistente, care era
de 20 de ore pe zi. Li se d!duse termen de finalizare a anchetei 15 zile #i li s-a cerut s!
lucreze zi #i noapte. S-ar fi f!cut presiuni doar asupra a doi nvinui"i (inginerii Cr!ciun #i Rozei)
care nu recuno#teau faptele ce li se puneau n seam!, #i anume din ordinul lui Dulgheru sau
Mazuru. n 1968, cnd d!dea aceast! declara"ie, era numit de cel care ntocmea nota de sintez!,
fostul anchetator. Era colonel n rezerv!.
Dumitrescu Nicolae c!pitan de Securitate, n Direc"ia de Cercet!ri Penale condus! de
Mi#u Dulgheru, destituit din func"ie fiindc! venea zilnic beat n institu"ie, dup! cum rezult! dintr-
un raport pe care #eful lui direct i-l face naintndu-l #efului direc"iei.
Dumitrescu Simion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit func"ia
de #ef birou #i gradul de c!pitan. nainte fusese avocat.
Dumitrescu (?) medic la una dintre cele mai sinistre nchisori de exterminare, Rmnicu-
S!rat. A murit aici, n condi"ii, n unele privin"e mai oribile dect la Sighet, (unde unii gardieni
109
erau omeno#i), Ion Mihalache (v. Vi#inescu). Este consemnat n lista lui Cicerone Ioni"oiu, cu
men"iunea de re"inut.
Dumitrescu (?) colonel MAI la Bra#ov, s-a ocupat de ancheta pentru trimiterea n
judecat! a muncitorilor revolta"i n noiembrie 1987 #i apoi de supravegherea lor strict!.
Dumitrescu (?) colonel de Securitate, n 1961, cnd era #i comandantul unit!"ii de
anchet! de la Malmaison. Un om scund, cu un neg uria# pe fa"!, cu o figur! sinistr!.
Dumitrescu (?) activist de partid din jude"ul Vla#ca. A n!bu#it, cu ajutorul unor
securi#ti condu#i de locotenentul Cristea, r!scoala "!ranilor din Sili#tea. A tras personal n "!rani
cu automatul, strigndu-le: n numele comunismului v! condamn la moarte. A omort astfel 5
persoane #i a r!nit alte 16. Cei uci#i de el se numesc: Popa N. Stan, Ontic! Ion, Aurelia Cr!ciun #i
Olimpia Coliba#u #i Burcea Ion, iar dintre r!ni"i Cr!i"! Elena, G!rg!ianu Maria, Mantu Mihai,
Neagu Ion, B!jenaru Stere, Rizea Tudor, G!rg!ianu Tudor. Nimeni nu l-a tras la r!spundere
vreodat!. Trziu, cnd regimul se stabilizase #i nu-i mai cerea asemenea devotament, #i purta n
zilele de 23 august, 7 noiembrie #i 1 mai, decora"iile cu care fusese r!spl!tit.
Dumitru Dumitru n!scut la 10 octombrie 1914, n comuna R!chitele de Sus Pite#ti,
fiul lui Constantin #i al Ioanei. De"inut de drept comun, condamnat la un an nchisoare
corec"ional! pentru complicitate la furt. Gardian la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n
ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are.
Condamnat #i el la 15 ani munc! silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup!
condamnare #i gra"ierea de care a beneficiat, al!turi de cadrele MAI, organele de partid
ns!rcinate cu reexaminarea cazului, n 1968, nu l-au mai g!sit ca lucrnd n re"eaua de nchisori
#i penitenciare.
Dumitru Iosif angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia. A primit o func"ie
operativ! #i gradul de plutonier-major. nainte fusese muncitor.
Dumitru Marin ofi"er de Securitate, aflat pe lista de criminali, schingiutori,
colabora"ioni#ti a lui Cicerone Ioni"oiu. Singura specifica"ie gradul de colonel, n 1979.
Du"a Victor secretar al comitetului jude"ean de partid din regiunea Dobrogea. A
dezl!n"uit o teroare crunt! mpotriva "!ranilor care nu voiau s! se nscrie n colectiv!. D.V.
f!cuse parte din Siguran"! nainte de r!zboi, #i fusese na"ional-"!r!nist. A trecut ulterior de partea
comuni#tilor #i a participat la teroarea ndreptat! mpotriva popula"iei.
Du#! Gheorghe de"inut turn!tor. Din cauza lui a fost executat un coleg, de"inut #i
110
acesta.

111
Einhorn Wilhelm maior de Securitate, numit n august 1948, cnd s-a nfiin"at Direc"ia
General! a Securit!"ii Poporului, director al secretariatului acesteia.
Eleke" $tefan #ef al Securit!"ii n raionul Sighet n anii 50. Implicat n arestarea #i
torturarea multor "!rani #i preo"i din "inut, sub acuza"ia de crim! mpotriva ordinii socialiste. n 25
octombrie 1998, pe platoul din fa"a monumentului eroului necunoscut din ora#ul unde activase ca
securist, este #i el decorat cu Crucea comemorativ! a celui de-al doilea r!zboi mondial, acordat!
unor veterani de r!zboi. A urmat un relativ r!sun!tor scandal n care ziari#tii au ar!tat indigna"i
c!, n vreme ce adev!ratele victime, ca Maniu #i Br!tianu, pentru a li se ridica sentin"ele
nedrepte, snt supuse unui kafkian h!"i# legislativ, tor"ionarii mor de b!trne"e, f!r! a li se fi clintit un
fir de p!r n cap, n imobile furate, nconjura"i de opere de art! confiscate #i, iat!, decora"i.
Dar toate lu!rile de pozi"ie s-au polarizat n jurul lui Vasile Ciolpan, temnicer-#ef al
faimoasei nchisori din ora#, decorat cu acela#i prilej, #i nu #tim nici pn! azi dac! i s-a retras #i
lui Eleke# decora"ia, a#a cum i s-a retras mai cunoscutului s!u confrate. (v. #i Ciolpan Vasile).
Eleke" Toma c!pitan de Securitate la Oradea, n anii 50. Particip! la reprimarea mi#c!rii de
rezisten"! din mun"i. Dup! c!derea grupului Pauker, Luca, Teohari Georgescu, mpreun! cu un
subaltern, Rada Ilie, a deturnat un avion, fugind n str!in!tate, unde a luat cu el documente ale
institu"iei. Ulterior i s-a pierdut urma.
Enache T. Dumitru N!scut la 9mai 1924, n comuna Brosc!u"i, Suceava, fiul lui Toader
#i al Elenei. Comandant de sec"ie cu gradul de sublocotenent la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i
implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la
nfiin"are. Condamnat #i el la 10 ani munc! silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v.
Pavel Ion). Dup! condamnare #i gra"ierea cu #tergerea culpei de care a beneficiat, ca #i desp!gubirile
pentru perioada de nchisoare, inclusiv calcularea acesteia ca vechime nentrerupt! n munc!, a
fost rencadrat tot n Direc"ia nchisori #i Penitenciare, astfel c! n 1968 era c!pitan cu func"ia de
ofi"er prim serviciu la penitenciarul Craiova.
Enache Jenic! ofi"er de Securitate la Tecuci #i Brlad.
En!chescu (?) unul dintre tor"ionarii de la Pite#ti. n 1950, cnd reeducatorii au venit la
Canal, En!chescu a fost numit brigadier. L-a torturat n lag!rul de la Peninsula pe propriul lui unchi,
frunta#ul "!r!nist Pi"igoi, pn! ce acesta a scuipat snge. Despre En!chescu, memoriali#tii afirm! c!
obi#nuia s! strige n lag!r: Nu mai recunosc pe nimeni dect partidul comunist.
Enciu Constantin locotenent-colonel, director al nchisorii Jilava ntre martie 1946 #i
112
aprilie 1948, pu"in nainte de trecerea ntregului aparat de represiune sub controlul comuni#tilor #i
transformarea lui n Securitate.
Ene Constantin angajat n DRSP, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30august 1948. A
primit gradul de c!pitan #i func"ia de #ef de birou. Fusese nainte l!c!tu#.
Enoiu Gheorghe (Leonida) n. 1927 m. 5 decembrie 2010) #ef de anchete n dosarul
P!tr!#canu, n faza de finalizare a acestuia (19531954). L-a anchetat pe cumnatul lui Lucre"iu
P!tr!#canu, Petre Pandrea. A fost anchetator al mai multor acuza"i din lotul lui Vasile Luca (Iacob
Alexandru, Balasz Egon). La data respectiv!, 1952, era doar locotenent-major. n 1961 era maior.
Anchetase n 1959 banda Ioanid. A promovat pn! la gradul de general. A fost pedepsit n urma
anchetei deschise de Ceau#escu n 1968, pentru rejudecarea procesului, prin retragerea distinc"iilor.
Enoiu l-a anchetat #i pe scriitorul I. D. Srbu, gra"ie c!ruia avem aproape un portret al lui. Este un caz
kafkian, de be"ie a puterii, un ins care aspir! s! st!pneasc! omenirea prin dosarele ei. Lui Srbu,
Enoiu i declar! ntr-un acces paranoic: Pn! #i Gheorghiu-Dej are la noi un dosar de care se
teme. 'i pe care l putem scoate la lumin! cnd vrem. Nimeni nu e mai puternic dect sntem noi.
L-a anchetat, torturndu-l, pe Paul Goma. Enoiu reprezint! o perioad! n care, aflat! sub control
sovietic, Securitatea supraveghea #i partidul, n special pe #efii lui autohtoni, mai mult dect n
orice alt! etap! a rela"iilor, de altfel ntotdeauna fluctuante, ntre partid #i propriul lui bra"narmat. n
2007, cnd institutul pentru studierea represiunii comuniste l-a chemat n judecat!, locuia iarna
un aparta,et. nb Bucures#ti, n preajma sediului guvernului, iar vara ntr-o cas! la "art! din
vecit!teau Curtii de arges. #i o pensie net! de 23 milioane lei vechi, de trei ori mai mare dect un
salariu de profesor.Intr+un interviu din ev. Yilei (123 aug., 2007) neag! orice fapt! de cruzime .
Erhan(?) maior de Securitate, la IGM Bucure#ti. n noiembrie 1987, a anchetat pe
protestatarii aresta"i #i du#i la Bucure#ti pentru cercet!ri, dup! revolta muncitorilor de la Bra#ov. A
participat la reprimarea, arestarea, anchetarea, torturarea #i trimiterea n judecat! a acestora. La
data respectiv! era, dup! m!rturia uneia din victime, c!pitan.

113
Faibis Beniamin plutonier-major de Securitate, n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area
acesteia, n august 1948. I s-a dat func"ia de #ef probleme. Fusese nainte func"ionar.
Anchetator deosebit de brutal al lui Ion Deboveanu, student la filozofie, n 1950. La data
anchetei, care a avut loc la sediul Securit!"ii din Calea Rahovei, tot plutonier-major era. n toamna
anului 1950 a fost avansat la gradul de sublocotenent. n 19551956, a fost debarcat din
Securitate #i ajunsese vnz!tor de stofe la magazinul Bucure#ti.
Farca" Alexandru Inspector general n MAI, printre responsabilii experimentului
Pite#ti. Cu gradul de maior, fusese ntre anii 19481950, director al nchisorii Aiud. ntre de"inu"i
circula informa"ia c! ar fi ucis un lider sindical.
Faur (?) colonel de Interne, a anchetat, mai multe zile #i nop"i, n vederea trimiterii n
judecat!, pe muncitorii de la Bra#ov, n noiembrie 1987. A recurs la amenin"!ri cu cinii-lup, care
l!trau sinistru n curte, atr!gndu-le prizonierilor lui aten"ia c! ace#tia nu m!nnc! degeaba. Ei
trebuie s!-#i merite mncarea. Este totu#i de spus c! nu apare consemnat ca torturndu-i fizic pe cei
ancheta"i. Mai ales cu tinerii, alterna intimidarea cu propaganda, apelnd cnd la pliante cu
realiz!rile regimului, cnd la exemplul pozitiv al propriei fiice, student!, care nu are asemenea
preocup!ri.
Fazeka" $andor n conducerea nchisorii Oradea.
F!tu (?) gardian, ajutorul lui Maromet, la Jilava, n 1949. Cunoscut n lumea de"inu"ilor
politici pentru un tic verbal caracteristic: Sug sngele din tine.
Evocat de un memorialist care a trecut prin Jilava n aceast! perioad!, cnd, de#i
nchisoare de tranzit, se aplicau aici pedepse colective distrug!toare:
Cu pu"in timp nainte, ntr-o sear!, pe sec"ia noastr! s-au auzit "ipete de groaz!. Am aflat mai
trziu ce se ntmplase. Oamenii dintr-o celul! au fost sco#i pe sal! complet dezbr!ca"i (la Cr!ciun)
#i crunt b!tu"i cu ciomegele. Dup! b!taie, bie"ii oameni au fost nchi#i ntr-o celul! neagr! unde
au fost "inu"i dezbr!ca"i toat! noaptea. (Remus Radina, Testament din morg!, 49)
Era originar din satul cu acela#i nume din apropierea nchisorii.
Fecioru Ion Locotenent-major #i comandant adjunct la Poarta Alb! n 1953. n 1954,
devine comandant, dup! ce trecuse pe la Midia. Mai trziu a fost trimis s! controleze lag!rele din
b!l"ile Dun!rii. Cu gradul de c!pitan era n 1958 comandant la Peripava. Aici, de"inu"ii afla"i n
grija lui nu aveau dreptul dect la soare #i aer. Cei care nc!lcau interdic"iile fixate de
comandant, mncnd de pe cmp porumbul crud, erau pedepsi"i de un tribunal, n cadrul unui
114
spectacol pus la cale n toate detaliile #i urmat de b!taie. Obi#nuia s! sar! cu calul peste trupurile
de"inu"ilor. n 1977 era locotenent-colonel. A figurat la un moment dat n conducerea nchisorii
Jilava. Se n!scuse n 1928, n Cucerdea, lng! Trn!veni.
Fehler Moritz (Fell!r, Feller) n 1948, anchetator la Securitatea din Boto#ani. #eful
departamentului de Anchete Penale al Securit!"ii din Suceava n ianuarie 1958 cnd este prins
ultimul partizan din Bucovina, Vasile Motrescu, condamnat la moarte. A asistat la execu"ia
acestuia, care a avut loc n luna iulie la Boto#ani. A anchetat pe mai mul"i dintre membrii grup!rii
de partizani lupt!tori mpotriva colectiviz!rii, Gruparea albaastr!, din zona Boto#anilor, printre
care Gheorghe Anghelache, care m!rturise#te: (M-a b!tut cu funia ud!. Cu ochii lui bulbuca"i,
p!rea turbat. Eu eram legat la spate cu ni#te c!tu#e "ig!ne#ti. Cnd a v!zut c! n-o scoate la cap!t
cu b!taia, a nceput s! m! scuipe. 'i m-a scuipat d enu puteam deschide ochii. )Dumitru Ignat) .
Se amuza punndu-i pe cei ancheta"i la curent electric. Lui O.S. i puneau leg!turile la un dinte
#i la un testicol. Mie mi puneau la ureche #i la degete. i amuza nespus felul bn care s!ream pn!
n pod, urlmnd. (Alexandru Constantinescu, prof. n.1930. (Ignat)Din alte surse exist! informa"ia
c! pe un alt partizan, din aceea#i grupare, Toderin"! fediuc, l-a schigiuit pn! c el-a ucis... A
anchetat #i lotul de partizani condus de Vasile Bl!naru, din Cmpulung Moldovenesc. Se instruise
ca anchetator la Moscova. nl!turat probabil din Securitate, la un moment dat, a ie#it la pensie ca
salariat civil Pn! trziu dup! decembrie 1989, locuia n Suceava. Ca pernsionar i pl!cea s! joace
#ah cu fo#tii lui camarazi, n parc.
Feichenbaum Solo plutonier, la Securitatea din Foc#ani, n anii 50.
Feigel Vlad c!pitan de Securitate la Cluj, n 1950.
Fekete(?) gardian la zarca de la Aiud, n anii 50, consemnat n memoriile unor fo#ti
de"inu"i politici.
Feni"an Vasile c!pitan de Securitate, n DRSP Bucure#ti la nfiin"area acesteia n 30
august 1948. A primit func"ia de #ef-serviciu. nainte fusese muncitor.
Filip Ion c!pitan, #eful Securit!"ii de la Sighi#oara. Un Filip Ion, originar din Iclandul
Mare, Mure#, n!scut n 1927, apare nc! o dat! n lista lui C. Ioni"oiu, de data asta ca ofi"er
politic la Midia n 1951.
Filip Nicolae maior de Securitate n anii 19481950, #eful Securit!"ii din Vlcea. A
condus prigoana mpotriva partizanilor din Mun"ii Arnota. n timpul confrunt!rilor solda"ii lui au
c!zut ntr-o ambuscad!, au fost lua"i prizonieri #i "inu"i la mn!stirea Arnota, pe durata s!rb!torilor de
115
Pa#ti, dup! care au fost elibera"i. Drept represalii, cnd i-au capturat pe partizani, oamenii lui Filip
i-au mpu#cat, i-au purtat pe o brn!, lega"i de mini #i de picioare, apoi i-au aruncat ntr-o groap!
cu var, la poarta mn!stirii.
Filip (?) gardian la nchisoarea Pite#ti n 1949. Ins de o mare cruzime, era poreclit
cinele ro#u. A trecut ca gardian #i pe la Gherla, n aceea#i perioad!.
Filipache Ghica plutonier-major n DGSP la nfiin"area acesteia n 30 august 1948. A
primit o func"ie operativ!. Fusese tipograf.
Filipescu Gheorghe fost pilot, devenit plutonier-major de Securitate n DRSP
Bucure#ti, n 30 august 1948.
Filipescu (?) plutonier de Securitate din corpul de gardieni al nchisorii Aiud ntre
19501959. A ucis cu propriile mini un de"inut. Fo#tii de"inu"i l caracterizeaz! drept un monstru.
Finichi Paul maior de Justi"ie, pre#edinte de tribunal. Dup! o anchet! extrem de dur!, pentru
vina de a fi scris scrisori lui Gheorghiu-Dej, studentul Neam"u Augustin a fost condamnat de el la 20
de ani munc! silnic!. Dup! pronun"area sentin"ei, a ad!ugat acesteia o pedeaps! suplimentar!:
interdic"ia de a primi de acas! obiecte de toalet!, motivnd c! nu le merit!.
Fin#ea I. c!pitan de Securitate, n august 1952, cnd l-a anchetat cu extrem! violen"! pe
inginerul Nicolae Frangopol, judecat #i condamnat n acela#i mare proces al Canalului din
augustseptembrie 1952. Iat! torturile, descrise de ziaristul Valentin Hossu Longin, el nsu#i fiu
al unuia dintre inginerii condamna"i n aceea#i perioad!: De la 9,30 la 20, tortur! ncontinuu la
t!lpi cu vna de bou, "inut n picioare, lovit n cap cu saci de nisip, i se d! s! bea ap! de mare cnd
i e sete, este readus n sim"iri cu #ocuri electrice, i se ntinde corpul cu scripe"i.
Firez Ioan maior de Justi"ie la procuratura R3M Cluj. A pus concluziile de condamnare
la moarte pentru patru dintre partizanii rezisten"ei din Mun"ii Banatului n august 1958. Toate
cele patru sentin"e au fost executate.
Fischel Simion #ef de birou n DGSP, la nfiin"area acesteia n august 1948. De#i
ajunsese la gradul de maior lucra n Direc"ia de Cercet!ri Penale n subordinea lui Dulgheru, are
probleme cu ortografia #i scrie groaznic, cum i se plnge acestuia un #ef intermediar.
Flintea Ion anchetator penal de securitate, cu gradul de c!pitan n 1952,cnd a
participat la Constan"a, la anchetarea primului lot de la canal. L-a anchetat pe inginerul
Frangopol. nainte de rejudecarea procesului, din ini"iativa lui ceau#escu, declar! c! nu i s-au mai
ncredin"at al"i amncheta"i, dimpotriv! i s-a repro#at c! se poart! cu m!nu#i.n 1968 dnd d!dea
116
aceast! declara"ie, era maior n rezerv! MAI #i locuia n Bucure#ti.
Florea Mihai maior de Securitate, n noiembrie 1987, cnd a avut loc revolta
muncitorilor la Bra#ov. A participat la ancheta brutal! desf!#urat! la sediul IGM, Bucure#ti.
Florea Nicolae c!pitan de Securitate la Craiova n anul 1970. R!spundea de fabrica
mbr!c!mintea. Caracterizat de fostele lui victime ca f!cnd parte dintre c!l!ii sub"iri, uznd de
diploma"ie, mai mult dect de brutalitate, cel pu"in n acel moment. Provenea dintr-o familie de
#apte fra"i, aproape to"i cu func"ii n aparatul comunist de stat: activi#ti, securi#ti.
Florea (?) locotenent de Securitate, la Ploie#ti. Tmplar de meserie. L-a arestat pe Cezar
Zugravu, inginer, devenit de"inut politic, apoi autor al unor texte memorialistice despre
nchisorile romne#ti. I-a spart acestuia craniul cu un picior de scaun.
Florea (?) sergent-major, n corpul de paz! la nchisoarea Peninsula. A lucrat n aceea#i
munc! de gardian #i la Cernavod! ntre anii 19501953 (v. Sec!reanu).
Florea (?) locotenent de Securitate din Ia#i. Actualmente este colonel SRI. A b!tut pe
mul"i pe vremea cnd era anchetator de Securitate. I-a urm!rit apoi, o dat! elibera"i din nchisoare,
#antajndu-i s! devin! informatori. Era strungar la origine, apoi a absolvit facultatea de drept.
Voise la un moment dat chiar s!-#i dea doctoratul #i a renun"at.
Florescu Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia. Fusese
tipograf. n Securitate i s-a dat func"ia de #ef probleme #i gradul de sublocotenent.
Floroni Elena angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august, 1948.
Fusese func"ionar!. n Securitate i s-a dat gradul de sublocotenent.
Foldesi (?) anchetator la Securitatea din Baia Mare, #eful serviciului Anchete. n subordinea
lui Weiss, mpreun! cu care a anulat dosarele rezultate din anchet! ale unuia din loturile de copii
aresta"i n 1948, fiindc! nu erau destul de incriminatoare. A redeschis ancheta, i-a supus pe copii
la torturi ca s! semneze declara"iile dorite de el #i a ob"inut condamn!ri mai substan"iale. Lotul a
fost ncarcerat ulterior la Trg#or, nchisoarea minorilor.
Folde" A. angajat al Securit!"ii din Satu Mare. Provenea din vechea Siguran"! unde
avusese gradul de sergent.
Fota (?) adjunct al comandantului Securit!"ii din Craiova n 1970, cnd avea gradul de
c!pitan. S-a pensionat cu gradul de colonel.
Foti Ion (Anastasiu Fote) subofi"er de Securitate n satul C!ciula"i, jude"ul Ilfov, n
anii 50, perioad! n care a avut loc asasinarea #i ascunderea celor 316 oameni ngropa"i n groapa
117
comun! din curtea conacului, pe atunci sediu al Securit!"ii locale. Aflat! la aproximativ 20 km
nord-est de Bucure#ti, comuna a stat o vreme n aten"ia presei, imediat dup! descoperirea acestui
osuar, la ctva timp dup! Revolu"ia din decembrie 1989. S-a concluzionat cu prilejul anchetei c!
victimele fuseser! "!rani recalcitran"i la colectivizare.
n via"! n 1995, cnd avea o afacere la Snagov. Anastasiu Fote a fost unul dintre primii
angaja"i ai Securit!"ii, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948, cnd a fost ncadrat, ca #i
comandantul s!u, I#toc, n DRSP Bucure#ti, de care "inea #i comuna C!ciula"i, cu gradul de plutonier.
I s-a ncredin"at la angajare o func"ie operativ!. nainte fusese func"ionar.
Fracase (?) locotenent de Securitate n anii 50. A participat la prigoana mpotriva
partizanilor din zona Horezu-Vlcea, ucignd apoi n ancheta de la sediul Securit!"ii pe unul dintre
cei captura"i, pe nume Costin Ion.
Fr!#il! Vasile ofi"er de Securitate la Deva, n anii 50.
Frenchel (?) locotenent de Securitate, la R!d!u"i, n 1949. I-a anchetat pe "!ranii revolta"i
mpotriva colectiviz!rii din satele Calafinde#ti, Rogoje#ti #i Fr!t!u"i (v. #i Segal Karl).
Frisch Iancsi tor"ionar #i b!t!u# al Securit!"ii, a participat mpreun! cu #eful lui, Weisz,
la mpu#carea a patru locuitori ai comunei Odoreu, n ziua de 16 august 1949. A b!tut alte zeci de
persoane n beciurile Securit!"ii din Satu Mare. n anii 60 a emigrat n Israel.
Frost (?) c!pitan la Securitatea din Ia#i, a arestat #i anchetat, folosind n special b!taia
la t!lpi. Ulterior a fost dat afar! din Securitate, nu pentru aceste abuzuri, ci pentru escrocherii. A
lucrat la Combinatul de Utilaj Greu din Ia#i, la serviciul de aprovizionare. n prezent este
pensionar n acela#i ora#.
Frumuzache locotenent de Securitate la Ia#i, n anii 50.
Fuchs Iani comandantul Securit!"ii din F!lticeni. Un control efectuat prin anii 50, n
urma c!ruia se pare c! a fost de altfel nl!turat, consemneaz! la Securitatea condus! de el ni#te
nereguli #ocante pn! #i pentru securi#tii controlori. Ace#tia semnaleaz!, pe lng! prezen"a n arest
a unor copii de 12 ani, re"inu"i fiindc! se jucaser! de-a partizanii #i tortura"i ca s! semneze
declara"ii formulate de anchetatori (v. Alexandru Alexandru) #i aceste scene de infern: Intrnd n
arest, mpreun! cu lt.-col. Gluvacov, #i colonel Popescu Gheorghe, care se g!seau #i ei n munc!
de control, am g!sit o situa"ie groaznic de resping!toare, nct locotenent-colonel Gluvacov a
nceput s! vomite #i a ie#it imediat din arest. ntr-una din camere se g!sea o femeie arestat! de
circa opt luni; pe pat nu avea scnduri, ci st!tea pe gratiile din balot de fier care i mncaser!
118
#oldurile, provocndu-i grave r!ni. Nemaiputnd sta pe pat, sta pe jos pe ciment, unde #i f!cea #i
necesit!"ile. De jur-mprejurul ei forfoteau viermii #i mpr!#tia un miros sufocant. Femeia
nnebunise deja #i scotea ni#te urlete de disperare cnd ne-a v!zut. (Analele Sighet, 7,266). S!
ad!ug!m c! raportul de mai sus atest! la aproape toate regiunile unde am f!cut controlul, situa"ii
asem!n!toare, unele mai grave, altele mai pu"in grave. (idem). Un maior Fuchs (Fucs) este
consemnat la colonia de munc! de la Cernavod!, n perioada Canalului (anii 19501953). Se
presupune c! a emigrat n Israel. n alte scrieri memorialistice apare cu numele scris diferit (Fux).
Fusese crciumar n Gherla.
Fuchs (?) tor"ionar n timpul reeduc!rii de la Pite#ti. Provenit din loturile evreilor
nvinui"i de sionism. Executant fidel al ordinelor lui (urcanu. Fusese arestat pentru trecere
frauduloas! de frontier! n Ungaria. Conform declara"iei unui alt reeducator, Popa (anu, trecuse
prin demasc!ri f!r! s! fie b!tut: (urcanu l cru"ase motivnd c!, evreu fiind, nu exist! suspiciunea
de a fi legionar. Un fost de"inut politic a asistat la moartea lui, la Capul Midia, n a doua jum!tate
a anului 1951, la pu"in! vreme dup! ce venise la Canal ca s! fac! #i acolo reeducarea. Malul din
spate s-a pr!bu#it pe o lungime de 15 pn! la 20 de metri. Fux (sic!) lucra tocmai n mijlocul
frontului pr!bu#it. Brigada noastr!, care lucra n apropiere, a s!rit n ajutor. () Cnd am ajuns s!
d!m de Fux l-am g!sit strivit ntre vagonetul din fa"! #i p!mntul pr!bu#it n spate. Cred c!
moartea i-a fost instantanee. Dup! ce am constatat-o, adresndu-m! lui Nicolae, i-am declarat:
Snt un p!c!tos dar nu pot s! nu-"i m!rturisesc. n timpul n care lucram s!-l salv!m m! rugam
s!-l g!sesc mort.(...) (Dumitru Tache Funda, p. 6, Memorialul ororii #i Cristian Petru B!lan)
Fullop Martin gardian la Gherla n timpul reeduc!rii. Semnalat de memoriali#ti, ca
ajutor al lui Laz!r Tiberiu, comandantul Penitenciarului, atunci cnd, n cea de-a doua zi de Pa#te
a anului 1950, de"inu"ii au fost b!tu"i de comandant dup! metoda numit! manej. Este cel care i-
a adus #efului s!u cele dou! ciomege de c!rat ciuberele de mncare #i veghea ca atunci cnd un
ciomag i sc!pa din mn! acestuia, el s!-i poat! pune la dispozi"ie altul.
Furnic! (?) subofi"er de Securitate, n lag!rele din Delta Dun!rii, Grindu #i Periprava,
unde s-a lucrat n condi"ii de exterminare. Era un gardian foarte brutal #i violent.
Fux (?) maior. Nu #tim dac! este cel de mai sus. Irina Itu, curiera personal! a lui Iuliu
Maniu, arestat! n 1946, a fost anchetat! de acest fioros maior Fux, care i-a scos unghiile cu
cle#tele, ajutat de locotenentul de Securitate Lubovici.

119
Gabor Tiberiu mili"ian la Gherla n momentul reeduc!rii. A participat la maltratarea
de"inu"ilor al!turi de echipa lui (urcanu. Avea gradul de plutonier. i pl!cea s! bat! de"inu"ii #i
s! fie l!udat, conform declara"iei unuia dintre protagoni#tii ancheta"i mai trziu n vederea
procesului. Este consemnat n memorialistica de nchisoare #i cu un act de cruzime individual: n
octombrie 1950, un de"inut, Pangrate Ion, a fost att de r!u b!tut, nct a ncercat s! se sinucid!,
t!indu-#i gtul cu o bucat! de sticl!. Drept pedeaps!, Gabor Tiberiu a fost pus s!-l bat! pe sinuciga#,
trimis apoi la carcer! #i abia pe urm! pansat. i b!tea pe de"inu"ii deja b!tu"i n camerele de
demascare, cu picioarele, pumnii #i cu cheile de la celule. Se afla nc! la Gherla, ca gardian, #i
n 1959, cnd ntr-o zi, n timpul !programului d eplimbare, a intrat !n "arc #i i-a dat de"inutului
Augustin neam"u o lovitur! de picior n zona cocisului care i-a provocat dureri pentru luni de zile.
F!cea parte din nculeul de b!t!u#i din camera de baie. Ani de zile dup! eliberare, medicul
veterinar Augustin neam"u a fost chemat s! salveze o vac! #i la- ntlnit acolo, pe finul
gospodarului care nu era altul dect gabor tiberiu. Avea un fiu plutonier de mili"ie #i toat! familia
avea ncredeerer n priceperea fostului de"nut a#a c! l chemau de cte ori aveau nevoei. Era
originar din B!i"a, d elng! Gherla.
Gaftea (?) colonel de Securitate, comandantul centrului de la Ostov al lag!relor din
Balta Br!ilei, n anii 19621964. Un om brutal, primitiv #i agramat. i b!tea pe de"inu"i cu parul
#i cu pumnul.
Galma Dumitru locotenent de Securitate, anchetator la Uranus.
Garabedian (?) anchetator de Securitate, coordonator al echipei care s-a ocupat de
instrumentarea marelui proces de la Canal din augustseptembrie 1952.
Garta (?) Originar din Ocna Dejului. Anchetator la Cluj, n 1948. B!t!u#. I-a zdrobit
oasele, la propriu, lui Augustin Neam"u.
Gaspar Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tipograf.
Gazdac Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte strungar.
G!inaru Gheorghe ofi"er de Securitate, loc"iitor politic al comandantului nchisorii-lag!r
de munc! de la Valea Nistrului, unde la nceputul deceniului cinci de"inu"ii munceau, n condi"ii
inumane, n minele de extragere a plumbului.
G!inaru Ion plutonier la Grindu, lag!r de munc! n Delt!, ntre anii 19611964. Foarte
120
dur cu de"inu"ii. n vrst! de 3638 de ani, era originar din comuna Rosetti, din Delta Dun!rii.
G!rdan (?) locotenent-major de MAI, s-a ocupat de supravegherea muncitorilor dup!
revolta de la Bra#ov.
G!tan Petru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de c!pitan #i func"ia de #ef de birou. Fusese nainte contabil.
Geam!nu (?) plutonier, n paza penitenciarului Jilava, ajutorul lui Maromet, n 1949.
Geangu Rodica ofi"er de Securitate la Ia#i, so"ia celui dinainte.
Geangu (?) c!pitan la Securitatea din Tecuci (Podu-Turcului) n anii50.
Gebac (Ghebac) Leonard fost student la Universitatea din Ia#i, tor"ionar din echipa lui
(urcanu, semnalat n lucrarea lui Remus Radina. Aproape la fel de crud ca (urcanu. Ini"ial, pentru
a sc!pa de cei 5 ani de condamnare, s-a al!turat ac"iunii de autoreeducare prin lecturi, a lui
Bogdanovici Alexandru, condamnat acesta, la 18 ani, tot pentru activitate legionar!. Ulterior a
adoptat metoda de reeducare propus! de (urcanu #i a intrat n comitetul de reeducare al
acestuia. n Organiza"ia De"inu"ilor cu Convingeri Comuniste (ODCC), a fost responsabil cu
eviden"a cadre. La un moment dat, consemneaz! ace#tia, Lulu Gebac le-a spus colegilor: La
cap!tul acestei ac"iuni ne a#teapt! moartea sau nvierea #i n viitor vom da socoteal! pentru
aceast! ac"iune. mbina reeducarea dur! cu cea de tip Bogdanovici, instruindu-i pe de"inu"i n
leninism. A fost trimis #i n echipa de reeducatori de la Canal. n lotul (urcanu, judecat n 1954,
nu figureaz!.
Georgescu Alexandru mili"ian, gardian #i #ef de sec"ie la Pite#ti, n 1949, cnd a
nceput reeducarea. Un tip cu reac"ii neb!nuite, care oscila de la un moment la altul f!r! s!-#i dea
seama ntre impulsul cumsec!deniei #i cel al crimei Atunci cnd prindea un de"inut cu obiecte
interzise (un ac, un cap!t de srm!, o a"!), n ciom!geala care urma, rupea dou!trei cozi de
m!tur!. Avea o formul! de adresare care-i era proprie: batule. A participat la reeducare, dndu-
i ajutor lui (urcanu. Ulterior ar fi fost condamnat la patru ani de nchisoare pentru pactizare cu
de"inu"ii. Este evocat de memoriali#ti ca un ins beat de putere, "innd n acela#i timp la p!rerea
victimelor lui, pe care le amenin"a totu#i, nainte de inspec"ii, de exemplu, c! le distruge, le
omoar!, dac! inspec"ia nu iese cum trebuie.
Georgescu Gheorghe gardian la Pite#ti, n momentul reeduc!rii. Ajuta cu o echip! de
mili"ieni din corpul de gard! la maltratarea de c!tre (urcanu a de"inu"ilor, b!tndu-i cu ciomegele,
centurile #i picioarele, cte 20 de minute. Un ins de o cruzime #i de o violen"! extreme, s!rea s! se
121
bat! #i cu colegii lui, ceilal"i gardieni. i teroriza de asemenea pe gardienii nemembri de partid. Se
folosea de re"eaua de informatori pentru a afla dac! de"inu"ii au obiecte nepermise, creion, hrtie,
medalioane, cruciuli"e, pentru a-i putea pedepsi. Mai avea o particularitate: nu-i b!tea pe cei care
n via"a civil! fuseser! #efi. A participat la asasinarea lui Alexandru Bogdanovici.
Georgescu Elena angajat! n DRSP, Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte dactilograf!.
Georgescu L. Ion unul dintre cei 13 studen"i angaja"i n DRSP, nc! de la nfiin"area
acesteia, n 30 august 1948. I s-a dat gradul de sublocotenent.
Georgescu Nicolae a fost anchetatorul unuia dintre acuza"ii lotului Vasile Luca (Vijoli
Aurel). La data respectiv!, 1952, era locotenent-major.
Georgescu Teohari Primul ministru de Interne al Romniei comunizate. Era n!scut la
31 ianuarie 1908, la Bucure#ti. Dup! patru ani de #coal! primar!, intr! ucenic ntr-o tipografie
pentru ca n 1923 s! fie angajat la tipografia Cartea Romneasc!. n 1928 intr! n sindicatul
tipografilor, contribuind la organizarea unei greve. Rolul s!u n aceast! grev! l-a adus n aten"ia
Siguran"ei. n anul urm!tor e arestat pentru r!spndire de manifeste comuniste #i de"inut cteva
luni nainte de a fi eliberat din lips! de probe. Arestat din nou n iunie 1934 pentru activitate
comunist!, este eliberat pe cau"iune. E arestat nc! o dat! la Ploie#ti, n ianuarie 1935, pentru
neprezentare la proces, #i de"inut cteva luni nainte de a fi eliberat pn! la fixarea datei
procesului. Acesta a fost amnat de mai mult de zece ori ntre 1937 #i 1940, cnd n cele din urm!
Teohari Georgescu este condamnat la dou! luni nchisoare. Din 1937 pn! n 1938 lucreaz! ca
tipograf la ziarul Adev!rul #i la Imprimeriile Na"ionale. n august 1940 este trimis la Moscova
pentru a primi instruc"iuni de la NKVD, la ordinele lui Gheorghi Dimitrov, secretar al Comintern-
ului, asupra codific!rii mesajelor #i a folosirii unei tehnici speciale de scriere pe sticl!. Arestat n
aprilie 1941, ca membru al organiza"iei de partid Bucure#ti, condus! de Iosif Chi#inevschi
(Roitman) #i condamnat, n mai, la zece ani de nchisoare, execut! la nchisorile Caransebe#,
V!c!re#ti #i din nou Caransebe#, unde r!mne pn! la eliberare sfr#itul lunii august 1944.
n mai multe lucr!ri se consemneaz! originea evreiasc! a personajului. Un istoric englez o
preia dintr-un document emis de misiunea politic! britanic! n 1946: Cteva surse serioase pretind
c!, de#i botezat n religia ortodox!, [Georgescu] era de origine evreiasc! #i c! numele s!u adev!rat
era Burah Tescovici. C!s!torit a doua oar! cu o evreic!, Eugenia Samoil!, fost! croitoreas!. Are o
fiic!. Familia sa ofer! un exemplu interesant de nepotism. Este cumnatul generalului [Nicolae]
122
Prvulescu, subsecretar la Ministerul Aprovizion!rii, care prin Georgescu a intrat n contact cu
comuni#tii. Are un frate, care este comandant de poli"ie la circa 31Bucure#ti. So"ia sa are doi fra"i,
dintre care unul a fost #eful biroului de pres! de la Tribunalul Poporului n timpul proceselor
criminalilor de r!zboi, iar altul, la rentoarcerea sa din Rusia n ianuarie 1946, #i-a deschis un birou de
informa"ii poli"iene#ti denumit Birou Documentar (Public Record Office. FOX
371/59190/R7847/6181/37). La 6 martie 1945, generalul Nicolae Prvulescu a fost numit de c!tre
Teohari Georgescu secretar general n Ministerul de Interne, fiind ns!rcinat cu problemele
Poli"iei. Nemul"umit de post, a fost f!cut subsecretar la Ministerul Aprovizion!rii n vara anului
1945. (apud Dennis Deletant, Romnia sub regimul comunist, pp.2829). S! ad!ug!m la dosarul
nepotismului #i pe Bebe Georgescu, frate, devenit comandant de penitenciar la Giurgiu, n
1948.
Este unul dintre primii comuni#ti p!trun#i n aparatul de stat n Romnia, func"ionnd #i
nainte de 6martie 1945 ca subsecretar de stat la Ministerul de Interne pentru chestura
administra"iei. De unde #i marea lui putere #i posibilitatea de a-#i promova rudele. Din 30
decembrie 1947 pn! n 28 mai 1952, cnd este nlocuit de Alexandru Dr!ghici, este ministrul
Afacerilor Interne.
n prim!vara lui 1968, cnd se reanalizeaz! dosarele P!tr!#canu, Luca #i alte abuzuri pe
care cei doi mini#tri le-au mp!r"it pe vremea cnd conduceau Internele #i Securitatea, Teohari
Georgescu este #i el interogat. Cu acest prilej, el evoc! perioada propriei arest!ri, la pu"in! vreme
dup! nl!turarea din func"ie, cnd a fost cercetat, dup! modelul sovietic, de propriii fo#ti tovar!#i
de lupt! #i de f!r!delegi. Cum n 1968 situa"ia era diferit!, n sensul c! nu capul lui trebuia s! cad!,
ci al uzurpatorului lui de odinioar!, Dr!ghici, el le arat! tovar!#ilor lui r!ma#i la putere c! s-a "inut
tare #i nu a recunoscut nimic din ce i se impunea (o declara"ie incriminatoare la adresa lui
P!tr!#canu), dar c! apoi i-au fost adu#i so"ia #i copiii, unul de trei luni #i altul de c"iva ani, #i c!
atunci a cedat. Dar dac! nu el era acuzatul, ci Dr!ghici, nu era el nici reabilitatul. Astfel c!
verdictul celor r!ma#i s! mpart! dreptatea este aspru: Nu te stimez deloc pentru asta, i-a r!spuns
Gheorghe Stoica, l stimez pe P!tr!#canu care ca un membru de partid nu s-a nclinat niciodat! n
fa"a tr!d!rii.
De#i nl!turat din conducerea de partid #i de stat, lui Teohari Georgescu i se stabilise
printr-un decret din mai 1963, o pensie de 2 400 lei, dovad! c!, aidoma unui p!rinte, partidul #i
pedepse#te copiii, dar nu-i las! niciodat! de izbeli#te, dac! n-au p!c!tuit impardonabil.
123
Printre cei mai timpurii de"inu"i politici anticomuni#ti din Romnia, cei aresta"i dup!
demonstra"iile monarhice #i alegerile din 1946, se #tia despre Teohari Georgescu c! avusese un
dosar de drept comun instrumentat la Craiova de procurorul Giugiuc, nainte de 1944. Dup! l948,
Giugiuc a fost adus la Bucure#ti n stare de arest #i aruncat de la etajul cinci al prefecturii de
poli"ie. Acel dosar de drept comun a disp!rut.
Pe Teohari Georgescu l putem vedea azi n filmele documentare ale epocii. Are o figur!
de rus, oval!, f!r! col"urozit!"i, amintind fizionomia lui Lenin, ochi #ire"i #i bonomi #i o frunte
mare, cheal!, o jovialitate de bon viveur. De#i foarte tn!r, nu avea 40 de ani cnd de"inea rangul
de ministru plin, nu i se poate nega o anumit! abilitate #i suple"e. O dovede#te de altfel faptul c!
niciodat! nu a c!zut definitiv, ci marginalizat, trimis la munca de jos, meseria de baz! fiindu-i cea
de tipograf, cu timpul a ajuns director la tipografia 13 Decembrie. E drept, nu-i mai r!m!sese
nimic din fosta putere, dar #i p!strase ata#amentele #i loialitatea. Un fost profesor emigrat apoi n
Statele Unite #i aminte#te c! a fost nevoit la un moment dat s! intervin! la el pentru publicarea
unei culegeri de versuri a unei case de crea"ii de amatori. Trecut acum de pe frontul violent pe
frontul persuasiv al luptei de clas!, fostul #ef al poli"iei politice i-a r!spuns profesorului c! nu
poate publica acea culegere nici chiar pe banii comunit!"ii, fiindc! i-ar priva pe copiii patriei de
cteva sute de manuale. Pn! la moartea, survenit! la 31 decembrie 1976, a tr!it n anonimat.
Teohari Georgescu are la activul lui cel pu"in o fapt! bun!. n 1945, pe cnd era doar
secretar de stat n minister, a primit un telefon de la o feti"! de 9 ani care i-a cerut o audien"!. n timpul
audien"ei, feti"a i-a cerut s!-i elibereze tat!l arestat. Impresionat, ministrul i-a ndeplinit dorin"a. A
r!mas ata#at de copil!, care-i scria despre ea, despre familia ei, o c!uta #i-i d!dea bani, uneori de la
el, alteori de la minister, pn! cnd, la terminarea liceului, fata i-a mp!rt!#it dorin"a de a deveni
activist! UTC. Fapta bun! a lui Teohari Georgescu este sfatul dat pupilei lui s! nu intre n UTC.
Georgescu (?) c!pitan de Securitate, n 1952. L-a nlocuit n func"ia de director al
nchisorii Peninsula, pe Zamfirescu, destituit dup! moartea de"inutului Dumitrache, care a produs
oarecare agita"ie. Ini"ial a ncercat s! opreasc! teroarea dar apoi a acceptat-o. Avea responsabilit!"i
privind toate nchisorile de la Canal.
Georgescu plutoneir n 1959, la Grindu periprava. Crunt #i r!u. Un b!t!u#. Pentru a fi
bp!tut un turn!tor, l-a pus n lan"uri pe Augustin neam"u, #i a declarat c! oameni ca el trbuiesc
executa"i to"i.
Ghelmegiu Gheorghi#! gardian la Pite#ti n momentul reeduc!rii. Era originar din
124
Topoloveni.
Ghenadi (?) locotenent de Securitate n Brlad n anii 50. Cnd a decedat, nainte de
decembrie 1989 era colonel.
Ghencea Ion unul dintre cei 13studen"i angaja"i n Direc"ia Regional! Bucure#ti a
Securit!"ii Poporului, la nfiin"area acesteia n 30 august 1948. I s-a dat gradul de sublocotenent.
Gheorghe Constantin n calitate de colonel magistrat, pre#edinte al Tribunalului
Militar Ia#i, a judecat la data de 6 iunie 1950 (sentin"a nr.487/1950) grupul de partizani condu#i
de Macoveiciuc, la data de 20 iunie 1950 (sentin"a nr. 547/1950), pe Petre Corduneanu, complice
al grupului Macoveiciuc, la data de 19 septembrie 1950 (sentin"a nr. 781/1950), grupul de partizani
condus de Grigore Sandu #i Dumitru Cr!ciun, la data de 26 septembrie 1950 (sentin"a nr.
763/1950) mpotriva partizanilor Constantin Cenu#! #i Vasile Motrescu #i a unor favorizatori ai
acestora. A pronun"at sute de condamn!ri la moarte.
Gheorghe Gavril! colonel de Securitate, #eful regiunii de Securitate Pite#ti ntre 1961
1969. Venea de la sectorul I, din Bucure#ti.
Gheorghe Ion mili"ian, gardian la nchisoarea Pite#ti n momentul reeduc!rii. Participa,
mpreun! cu echipa de mili"ieni din corpul de paz!, la maltratarea de c!tre (urcanu a de"inu"ilor,
b!tndu-i cu ciomegele, centurile #i picioarele, timp de 20 de minute, f!r! ntrerupere.
Gheorghe Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia. Fusese
cizmar. n Securitate i s-a dat gradul de plutonier.
Gheorghe Vasile comandantul Securit!"ii de la Rahova, cu rang de colonel, n
momentul mi#c!rii Goma. L-a interogat personal pe cunoscutul opozant, pe parcursul ntregii
anchete. Scurt, ndesat, cap scurt, ndesat, cu p!rul dat pe spate, lins, lins. Ochi negri-g!lbui ca dou!
cuie () ai zice o grenad!. Devenit personaj principal ntr-una din c!r"ile scriitorului (Gherla),
care-#i promisese, n timp ce se afla n minile lui, s! nu-l uite #i s! nu-l tac! nici pe el, #eful
direc"iei de anchete de la Rahova s-a purtat ntr-adev!r cu el ca un golan, o hahaler!, degajat #i
bancurist, #mecher #i kitsch. njur!turile, umilin"ele, alternarea bun!voin"ei cu brutalitatea, a
rug!min"ilor cu amenin"!rile cinice f!ceau parte din stilul de anchet! al colonelului. Paul Goma l
ntlnise #i n 1956, cnd anchetatorul avea grad de locotenent. n anul 1985, cnd a fost ucis n timpul
anchetei inginerul Gheorghe Ursu, era #eful Direc"iei de Cercet!ri Penale (a VI-a) n Departamentul
Securit!"ii Statului. Este n!scut la 8 iunie 1931, ca fiu al lui Mihai #i al Anei. A fost scos de sub
urm!rire penal! dup! sentin"a din 30 iulie 1999 a Tribunalului Municipiului Bucure#ti, nefiind
125
acuzat dect de cercetare abuziv!, #i nu de crim! sau instigare la crim!. Gheorghe Vasile a fost
trimis #i la Cluj s! o ancheteze pe Doina Cornea, intrat! n opozi"ie f!"i#! fa"! de regimul
comunist dup! revolta muncitorilor de la Bra#ov din 1987. Nu a molestat-o, nu a bruscat-o, #i-a
ie#it o singur! dat! din fire #i s-a repezit spre ea, amenin"nd-o c! o lipe#te de perete. Numele ntreg
#i func"ia, de #ef cu anchetele, este tot ce a reu#it s! afle dup! decembrie 1989, de la procurorul care-i
semnase mandatele de arestare, fosta opozant!. Semnalmentele lui Grenad! nu corespund totu#i
cu cele ale anchetatorului ei.
Gheorghiu Constantin general-colonel, comandantul 'colii de Securitate din Sibiu, a
participat la capturarea #i uciderea para#uti#tilor sosi"i cu ajutoare pentru partizani, prin#i datorit!
spionului Kim Philby, care lucra pentru comuni#ti.
Gheorghiu Constantin director al nchisorii Gherla n momentul reeduc!rii. Avea
gradul de colonel. Nu #tim dac! e unul #i acela#i cu cel dinainte, dar (urcanu nsu#i l prezint!, n
chip surprinz!tor, drept un mo#neag naiv, de#i mare diplomat. Cuno#tea totul despre reeducarea ce
se f!cea sub ochii lui.
Gheorghiu Gheorghe Mihai locotenent-colonel. Director la Jilava ntre mai 1954 #i
decembrie 1961. L-a avut ca adjunct pe Eugen Teodoru, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor,
colonel de Securitate, rud! prin alian"! cu Gheorghiu-Dej. n 19521953 un maior Gheorghiu Mihai
apare n schema Direc"iei Generale a Lag!relor #i Coloniilor de Munc!, n primul an ca adjunct al
#efului Serviciului Penitenciare, iar n cel de-al doilea ca adjunct al Direc"iei nchisori-
Penitenciare. n 1968, trecuse n rezerv!.
Sub directoratul lui a stat la Jilava, s-a mboln!vit #i, fiind crezut! moart!, a fost azvrlit! la
morga nchisorii, v!duva scriitorului E. Lovinescu, Ecaterina B!l!cioiu-Lovinescu.
Gherasim (?) era, n mai 1950, comandantul lag!rului de la Cernavod! de pe traseul
Canalului Dun!reMarea Neagr!. S-a mpu#cat.
Gherdan (?) (cel mare) unul dintre cei doi fra"i gardieni la nchisoarea din Oradea.
Dac! cel mic era mai omenos, acesta era vestit pentru brutalit!"ile lui animalice fa"! de de"inu"i.
L-a cunoscut #i Ion Ioanid, care #i-l aminte#te ca pe un uria# cu o figur! de brut!, mbrncindu-l
tot timpul pe sc!ri, dinspre celul! spre biroul de anchet! #i dinspre biroul de anchet! spre celul!,
cu lan"urile de picioare, sau cerndu-le de"inu"ilor s! se dezbrace complet pentru perchezi"ii #i
deschiznd geamurile pe gerurile cele mai cumplite, pentru a aerisi.
Gherman Coriolan (Cori) unul dintre cei mai cruzi tor"ionari de la Pite#ti. Fusese
126
student la medicin!. Fost socialist, venise din Fran"a #i primise o condamnare de zece ani pentru
trecere frauduloas! de frontier!. A participat la asasinarea lui Bogdanovici f!cnd parte din prima
echip! a lui (urcanu, n care era responsabil sanitar. A fost brigadier la Peninsula (brigada nr.14,
de reeducare). Banu R!dulescu, care l-a cunoscut la Peninsula, l evoc! citnd textul memorialistic
al altui fost de"inut, ca pe o mare canalie. A lucrat dup! nchisoare n teatru, ca regizor.
Ghe#au Nicolae lucr!tor de Securitate n administra"ia lag!rului de la Salcia de la
nfiin"area acestuia. S-a n!scut la 9 martie 1927, n comuna Lipov!"-Vaslui, ca fiu al lui Nicolae #i
al Paraschivei. A fost condamnat #i el la 8 ani de munc! silnic!, n procesul din 1955 #i pus n
libertate n 1957 (v. Pavel Ion).
Ghe#iu Alexandru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier #i o func"ie operativ! n biroul de la Buftea, al DRSP.
Fusese nainte muncitor agricol, singurul cu aceast! ocupa"ie din to"i cei peste trei sute de noi
angaja"i. Aflat #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Ghe#u (?) c!pitan, n conducerea penitenciarului Jilava.
Ghinea Ion n!scut la 24 aprilie 1921, n comuna (epe#-Vod!, absolvent a patru clase
primare $i dou! clase secundare, locotenent de Securitate, loc"iitor politic la Peninsula #i o vreme
director. n mai 1950, cnd ndeplinea aceea#i func"ie la Cernavod!, a fost ndep!rtat din cadrele
de conducere $i trimis n judecat! n urma unui denun% c! ar fi primit mit! de la so%ia unui de%inut.
B!tea #i-i schingiuia pe de"inu"i. Avea, spre deosebire de al"ii, #i momente de omenie. Dup! c"iva
ani, n care a lucrat contabil n unele IAS-uri din zon!, s-a mboln!vit de cancer. n 1983 nc!
locuia pe la marginea Constan"ei, ca pensionar.
Ghine# Valeriu ofi"er de Securitate la One#ti
Ghircoia" Ioan-Nicolae colonel de Securitate, n 1989. Trimis la Timi#oara s! sustrag!
documentele privindu-i pe mor"ii Revolu"iei, registrele de internare pe sec"ie, foile de observa"ie,
registrele de opera"ie, de mi#care a bolnavilor, n total 12 caiete. S-a ocupat de nc!rcarea n saci de
plastic #i apoi ntr-o izoterm! care trebuia s! le transporte la Bucure#ti, a celor 43 de cadavre de la
Timi#oara. Dup! ce au fost duse la Bucure#ti, de c!tre c!pitanul Couc! Valentin, ele au fost arse,
la crematoriul Cenu#a de c!tre un grup de cinci muncitori, care au primit pentru munca lor cte 2000
de lei, iar cenu#a a fost v!rsat! ntr-o gur! de canal de pe raza comunei Pope#ti-Leordeni.
Ghi#escu Gheorghe c!pitan de Securitate, Ia#i.
Giuglan I. colonel de Securitate la Constan"a n primul deceniu al regimului comunist
127
cnd n calitate de comandant al institu"iei, i-a n"esat celulele cu miile de oameni vinova"i doar
de faptul c! aveau alte idei dect cele ale ocupantului sovietic.
Giur!scu (?) maior de Securitate. I-a anchetat, la IGM Bucure#ti, pe muncitorii aresta"i n
urma revoltei de la Uzinele Steagul Ro#u, din Bra#ov, anchetele lui foarte stresante, d!rmndu-l pe
anchetat mai mult psihic dect fizic. Dup! m!rturia unuia dintre cei ancheta"i, maiorul, personal,
nu l-a lovit. B!t!u#ii, al c!ror nume nu-l afla, veneau n birou n timpul anchetei #i preluau sarcinile
anchetatorului principal. Unul dintre ace#ti tor"ionari l-a lovit cu monturile degetelor, pn! cnd
pielea capului i s-a f!cut ca un basc, fiind lovit! milimetru cu milimetru. n tot acest timp,
securistul cu nume necunoscut a fumat un ntreg pachet de "ig!ri.
Glavaciov Andrei locotenent-colonel de Securitate, numit n august 1948, cnd s-a
nfiin"at Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, director n Direc"ia II, contrasabotaj.
Gliek (?) ofi"er de Securitate la Baia Mare. Consemnat #i n lista lui Cicerone Ioni"oiu
sub numele de Gluk.
Gligor Viorel maior de Securitate la Cluj, n anii 50. Fusese #eful Securit!"ii din
Bistri"a-N!s!ud n 1949. Era originar din Cisteiu.
Glodeanu Nicolae comandant al Securit!"ii din Carei, Baia-Mare n anii 50, b!t!u#
foarte temut.
Gdri Ioan c!pitan de Justi"ie, pre#edintele Tribunalului Regiunii a III-a Militare Cluj.
A condamnat la ani grei de nchisoare numero#i "!rani care nu f!cuser! altceva dect s!
ridiculizeze ntov!r!#irile agricole #i binefacerile comunismului. Uneori nici m!car att: unul
dintre "!rani a primit 10 ani fiindc! a afirmat c! o motociclet! ruseasc! este f!cut! dup! un model
american.
Goia Ni#! angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948.
A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte turn!tor.
Goiciu Petre colonel de Securitate, comandant al nchisorii Gherla n 1957. Originar
din Gala"i #i o vreme director al nchisorii din localitate. Celebru n lumea de"inu"ilor politici.
Vestitul b!t!u#, maiorul Goiciu, #eful pu#c!riei, #i aminte#te unul dintre ace#tia, evocnd un camarad
care, bolnav #i b!trn, nu s-a putut ridica n picioare la apelul de diminea"!, a apucat o coad! de
m!tur! #i l-a b!tut zdrav!n.
Alt episod, relatat de acela#i memorialist:
Era prin octombrienoiembrie cnd se b!tea la Gherla grozav dup! rebeliunea frontieri#tilor.
128
Dup! mas! se auzeau strig!te pe intervalul de la etaje n fiecare zi. De"inu"ii erau du#i n anticamera de
la baie #i acolo erau b!tu"i. Sngele se putea vedea pe pere"i pn! la trei metri #i mai bine. (...) A fost o
perioad! cnd nu se putea face nimic din cauza urletelor care se auzeau din camere. A#a c! nelini#ti"i
a#teptam fiecare momentul cnd te putea scoate la b!taie. Cnd mergeam smb!ta la baie vedeam
pere"ii plini de snge... (Augustin Neam"u, Via"a dup! gratii #i obloane)
Alte crime: a ncercat s!-l omoare, otr!vindu-l, pe Remus Radina. A ucis n torturi pe un
tn!r "!ran mo", pe nume Onac. Cnd un grup numeros alc!tuit din frontieri#i (prizonierii lui erau
n special ofi"eri, muncitori #i "!rani) s-au revoltat n 14 iulie 1958, Goiciu a tras cu mitraliera n
celule. Obi#nuia s! bat! pn! la le#in toate loturile noi care soseau. Omorse n b!taie un de"inut
apoi i t!iase picioarele, ca s! ncap! n cosciug. Pe un altul l trse pe sc!ri de lan"ul de la
picioare, fiindc! nu putea merge. Protejat de Dej, dup! revolu"ia din Ungaria avusese un moment
de spaim!, totu#i. Atunci orientase gardul de srm! ghimpat!, ndoit n mod normal spre interior,
invers, de team! ca popula"ia s! nu atace nchisoarea. Dup! ce pericolul a trecut, le-a motivat
de"inu"ilor gestul lui, pretextnd c! a vrut s!-i apere de mnia poporului (Paul Goma, Gherla).
Una dintre figurile cele mai temute #i mai detestate n lumea nchisorilor, c!ruia i s-a re"inut,
lucru rar, #i figura: m!t!h!los, cu buze mari, ro#u la fa"!, un monstru complet lipsit de inteligen"!,
incapabil s!-#i nchipuie c! altul poate gndi diferit de el. Tinichigiu la atelierele CFR din Gala"i un
fel de l!c!tu# neispr!vit, coleg cu Dr!ghici #i Gheorghiu-Dej spune Cicerone Ioni"iu, care
mp!rt!#e#te iluzia consolatoare, curent! printre fostele victime, c! tor"ionarii lor nu ar fi fost
capabili de nimic altceva. n cazul lui Goiciu, lucrurile a#a par s! stea. Clasific!rile #i
caracteristicile celor care s-au preocupat de profilul #i fizionomia criminalului nu au multe
specula"ii de f!cut n privin"a lui: era o brut! sadic!, s!lbatic, animalic, lipsit de complexitate. A
ucis cu pl!cerea aceea cu des!vr#ire de nen"eles cu care nu ucid dect oamenii. A murit el nsu#i
pensionar #i plin de decora"ii. Avea o fiic!, al c!rei so"era tot un tor"ionar sadic.
Goiciu (?) apare pe lista de criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone
Ioni"oiu, ca fiu al c!l!ului de la Gherla.
Golimas Aurel brigadier la Canal. La origine profesor universitar, specialist n istorie
medie #i universal!. Fusese condamnat pentru simpatii legionare. Dup! eliberarea din nchisoare,
f!r! s! intre n partid, a redevenit conferen"iar. Fo#tii de"inu"i spun c! b!taia la Canal s-a introdus la
sugestia lui. Avea o bibliotec! imens!. S-a pensionat la limit! de vrst! prin 1959. A fost dup!
Revolu"ie #i #ef al unei forma"iuni politice. A murit la Ia#i.
129
Goncearuc Petea agent sovietic, trimis s! participe la sovietizarea Romniei, o dat! cu
intrarea armatei ruse#ti n "ar!. Sub numele romnizat de Petrescu Petre a devenit #eful unei #coli
de spionaj de pe strada Sf. Ionic!, care urm!rea, sub autoritatea SSI, depistarea #i reprimarea oric!ror
nuclee de rezisten"! anticomunist!.
Goran Gheorghe maior de Securitate, n 1977 #i secretar al organiza"iei PCR din Rahova.
Anchetatorul lui Paul Goma. Asista, ntors cu spatele la maltratarea scrriitorului de c!tre genheraluzlo
Ple#i"!, pentru ca apoi s! poat! r!spunde la ntreb!rile acestuia c! nu as v!zut, fiindc! el este acolo ca
s! nu vad! nimic. n 1989, devenise comandant al securit!"ii municipiului Bucure#ti. Calitate n care a
p!r!sit unitatea n cursul nop"ii de 21-22 decembrie f!r! s! dea nici un oridn #i f!r! s! spun!cine !l
!nlocuie#te la comand!. Numele lui GG a ap!rut n Moniotourlk official publicat de bCNSAS.
Efectuase prtima lui anchet! la 19 ani, !n 1962. n 1977, cnd l anchjeta pe Goma era anchetator la
Rahova s#i secretar de opartid n organiza"ia direc"iei anchete penale. A condus spre sfr"itul
deceniului grupul Eterul care se ocupa de Europa Liber!. n zilele Revolu"iei a fost salvat de la
nchisoare de Gelu Voican-Voiculescu. Originar din Breaza.
Gorbatei Gherorghe reeducator la Pie#ti, n 1951, momentul de apogeu al reeduc!rii. 'ef al
unui comtitet de reeducare. Dup! 1962, nscris la Universitate la Ia#i und el-au ntlnit fo#tii colegi .
Apare n nunele memorii ca Gorbati. ( Ignat, 90).
Gordan Valeriu colonel de Securitate, la Bra#ov, n 1987, a participat la arestarea
muncitorilor de la Steagul Ro#u.
Gorotcov Igor unul dintre cei 13 studen"i angaja"i n Direc"ia Regional! Bucure#ti a
Securit!"ii Poporului, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august, 1948. I s-a dat gradul de
sublocotenent. Era student la medicin! veterinar!.
Gorun Alexandru locotenent-major de Securitate n 1954. Anchetator al lotului
P!tr!#canu. Decorat pentru asta cu medalia Pentru servicii deosebite aduse n ap!rarea ordinii de
Stat.
Grad Tiberiu angajat la nchisoarea din Oradea, n 19501952.
Grama Octavian unul dintre primii studen"i membru al ODCC (Organiza"ia De"inu"ilor
cu Convingeri Comuniste) recruta"i de Eugen (urcanu pentru viitoarea lui echip! de tor"ionari. Este
ini"iatorul metodei de tortur! constnd n s!rarea excesiv! a mnc!rii, dar a participat la toate: b!t!i,
liturghii blasfematorii, cu nsemne religioase reprezentate prin obiecte obscene, nesomn cte 1014
zile etc. L-a ucis pe Radovan Alexandru, fiindc! adusese injurii la adresa lui Lenin #i Stalin. Pe un
130
de"inut l-a for"at s!-#i m!nnce excrementele dup! ce, din cauza b!t!ii, se sc!pase pe el. Din
septembrie 1951, cnd a fost ridicat de la Peninsula, nu se mai #tie nimic despre el fiindc! n-a fost
judecat cu lotul mare al lui (urcanu. A condus echipa care l-a torturat pe doctorul Simionescu, la
Peninsula, determinndu-l s! se sinucid!. Cristian Petru B!lan consemneaz! n dic"ionarul lui trei
fra"i Grama, to"i tor"ionari, la Pite#ti, n echipa lui (urcanu, executa"i to"i trei. Nu am g!sit
confirmat! nic!ieri aceast! informa"ie. Doar un Grama Valeriu, pite#tean, reeducat, care se
elibereaz! prin 1951.
Gr!mad! (?) student reeducat, brigadier la Coasta Gale#. Nu apare n culegerea de
documente din dosarul Pite#ti, Memorialul ororii #i nici n alte m!rturii.
Grecu Cristian locotenent MAI la Slatina. ns!rcinat cu supravegherea unui muncitor
deportat acolo, dup! revolta muncitorilor din Bra#ov, n noiembrie 1987. Dup! aproape doi ani de
supraveghere (oct.1989), acesta a reu#it s! fug! la Bra#ov s!-#i vad! familia. Drept pedeaps!,
locotenentul Grecu, mpreun! cu un plutonier pe nume P!tra#cu, l-au adus napoi cu c!tu#ele la
mini, "inndu-l a#a, ata#at de un grilaj al unei u#i din incinta Mili"iei Slatina, pn! cnd s-a
terminat un meci de fotbal. Dup! ce l-a "inut nfometat nc! 3 zile, ofi"erul #i-a dus prizonierul la
sediul Securit!"ii. (Mihai Arsene, I, 299)
Grecu Sebastian angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de locotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte avocat.
Grecu (?) sergent-major la colonia Salcia n 1959. Cel de-al treilea mare tor"ionar era
serg. Grecu, un tip puternic, musculos #i cu un zmbet bestial n col"ul gurii. Zbiera ca un apucat:
B!, bandi"ilor! Dac! nu bat 40 sau 50 de in#i pn! la prnz, nu pot s! m!nnc cnd vine nevasta-
mea cu suferta#ul! 'i se "inea de cuvnt, uneori ntrecnd aceast! norm!. (Dr. Constantin Trifan,
La Salcia colonia mor"ii am f!cut chirurgie cu un cu"it de cizm!rie, Memoria, 18, 35.) Al"i
de"inu"i l-au ntlnit la Stoene#ti: cel mai nfrico#!tor gardian.
Griga Ion elev reeducat, brigadier la Peninsula. Fusese condamnat la 3 ani pentru
trecere ilegal! de frontier!, nainte de a trece prin torturile care l-au transformat pe el nsu#i n
tor"ionar.
Grigora" Dumitru c!pitan MAI, la Vaslui, n 1987. S-a ocupat de supravegherea unuia
dintre muncitori, deportat acolo n urma condamn!rii cu nchisoarea la locul de munc!, pentru
participarea la revolta de la Bra#ov. A recurs la intimidare, presiuni psihice #i amenin"!ri, pentru
a-l convinge s!-#i aduc! la Vaslui #i familia.
131
Grigora" Gheorghe n!scut la 2 februarie 1930, n Boto#ani, fiul lui Grigore #i al
Mariei. De"inut de drept comun condamnat la 3 ani nchisoare corec"ional! pentru dezertare.
Gardian la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza
atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la munc! silnic!
pe via"!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! condamnare #i gra"ierea de
care a beneficiat, al!turi de cadrele MAI, organele de partid ns!rcinate cu reexaminarea cazului,
n 1968, nu l-au mai g!sit ca lucrnd n re"eaua de nchisori #i penitenciare.
Grigora" Ion salariat n Ministerul de Interne n 1989, lucrnd la circa 17 de Mili"ie a
Capitalei. A participat la represiunea Revolu"iei din decembrie 1989, din seara de 21 spre 22
decembrie, cnd sute de aresta"i au fost du#i la Jilava #i b!tu"i cu bestialitate.
Grigore Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Grigori#! Florin maior de Securitate n momentul revoltei muncitorilor de la Bra#ov, din
1987. A anchetat #i a torturat pe unii dintre muncitori. Unul dintre ei declar! la proces: Am fost
b!tut de maiorul Grigori"! att de r!u c! mi-a spart timpanul #i m-a l!sat f!r! auz. Pe un altul l-a
b!tut la palme #i la t!lpi cu bastonul de cauciuc.
Grosu Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
Grozavu Laz!r angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. Fusese nainte ajutor mecanic.
Grui Vasile c!pitan de Securitate, r!spundea de spitalul jude"ean Timi#, n momentul
Revolu"iei din decembrie. A anchetat pn! #i n spital pe revolu"ionari, unii dintre ei a doua zi
dup! ce fuseser! opera"i de urgen"! n urma r!nilor dobndite, sub pretextul c! ace#tia au statut de
de"inu"i politici.
Gruia Manea anchetator de Securitate n Bac!u, Gherla, Cluj. A ajuns n acest din urm!
ora#, prin anii 19561958, cnd teroarea inspirat! de Revolu"ia din Ungaria s-a declan#at n
Romnia, ca m!sur! de precau"ie. A exercitat aceast! teroare cu un srg remarcabil. A anchetat-o pe
sora unui arestat, Augustin Neam"u, student! la litere. A b!tut-o pentru a o determina s!
m!rturiseasc! ce vorbea fratele ei. Din lovitura aceea, fata a f!cut o semiparez! apoi, o hemoragie
cerebral!, din cauza c!reia #i-a pierdut via"a la 51 de ani. n 1956, cnd studen"ii din Cluj profitau
de s!rb!toarea catolic! a mor"ilor (1 noiembrie) pentru a organiza n cimitirul Hajongard din Cluj o
132
manifesta"ie de solidaritate cu Revolu"ia nvins! de la Budapesta, era maior #i #eful anchetatorilor.
Ulterior i-a spus unuia dintre studen"i: Ne aflam printre voi #i dac! f!cea"i ceva v! ngropam pe
loc. O vreme fusese #i comandant al Securit!"ii din Radna. Fusese nainte negustor zaraf. Iat!
m!rturia unui fost de"inut care l-a cunoscut personal n perioada cnd a func"ionat la Cluj: Eu am
fost torturat de c!tre acesta. B!taia la t!lpi era aplicat! cu o "eav! de o"el pe picioarele nc!l"ate.
La acei bocanci le zicea papucii lui Hristos. La prima serie de b!taie camera s-a umplut de
securi#ti (vreo 20). n timp ce eu urlam de durere securi#tii se distrau. Unul striga c!-i place
glasul meu. Altul zicea s! nu mai urlu c!-i sparg timpanele, un altul f!cea c!tre mine sc-sc #i lovea
cu pumnii, al"ii aruncau cu #epcile n sus sau mi scoteau limba #i fel #i fel de alte figuri. Unii
fo#ti de"inu"i politici l identific! cu un Grnberg, anchetator la Bac!u n 1950. Pe profesorul
Nicolae M!rgineanu l-a anchetat la Cluj, n momentul cnd se preg!tea eliberarea din nchisoare a
tuturor prizonierilor politici. Avea atunci gradul de maior. De#i, nainte de a muri, Petru Groza
recomandase celor n drept s!-l elibereze pe profesor, G.M. reu#ise s!-l conving! pe Dr!ghici s!-l
"in! nchis pn! n ultimul moment. A ncercat s!-l aresteze pe Lucian Blaga, adunnd denun"uri la
adresa lui. nl!turat la un moment dat din Securitate, a suferit ulterior o condamnare de drept
comun: salariat la Pronosport, delapidase o sum! important!.
Gruia Mihai maior de Securitate, consemnat n tabelele institu"iei ca participnd ca
delegat al MAI, la execu"ii n incinta penitenciarului Gherla, din august, 1958, ale "!ranilor
participan"i la lupta de rezisten"! din mun"i. Un Gruia Mihai, c!pitan de Securitate, la Cluj, n anul
1957, apare #i n textele altor memoriali#ti. Probabil rud! a celui dinainte.
Grnberg Titu anchetator la Securitatea din Baia-Mare n anii 50.
Gudina (?) maior de Securitate, anchetator la Malmaison, n anul 1957.
Gui#! Iona" c!pitan, anchetator sngeros la Securitatea din Piatra Neam"n anii 70.
Gujb! (?) fost plutonier-major de jandarmi, devenit brigadier la Peninsula, n anii Canalului
(19491953).
Guleran I. ofi"er de Securitate la nchisoarea de la Baia Sprie, care ad!postea pe
de"inu"ii politici folosi"i la munc! for"at! n minele de plumb, ncepnd din decembrie 1952. Avea
func"ia de loc"iitor politic.
Gulimas Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tipograf.
Gulu#! (?) locotenent de Securitate la Ia#i n anii 50.
133
Gurc"ani Ervin comandant de nchisoare la Cluj.
Gurlui Vasile n!scut n 1928, la Piatra Neam", adjunct al comandantului la nchisoarea
Peninsula. n 1961 avanseaz! la gradul de colonel. Va fi comandant mul"i ani dup! eliberarea
de"inu"ilor politici #i transformarea Peninsulei n nchisoare de drept comun, n 1964.
Gu"oiu Nicolae n!scut la 22 aprilie 1924, n Trgovi#te, fiul lui Nicolae #i al
Gherghinei. n administra"ia lag!rului de la Salcia de la nfiin"area acestuia. Condamnat #i el la 6
ani nchisoare, n procesul din 1955 #i pus n libertate imediat, dup! o reducere a pedepsei la doi
ani. (v. Pavel Ion)
Gutman (?) locotenent la Securitatea din Oradea, n anii 50. A fost, ntr-o perioad!,
adjunctul lui Maromet, comandantul nchisorii de tranzit de la Jilava.

134
Haber Estera #ef de birou n DGSP, la nfiin"area acesteia n august 1948.
Hacerian Mesia #ef de cadre la regionala de Securitate Constan"a.
Haiduc Iustin sublocotenent de Securitate la DRSP Timi#oara, n august 1949. A
participat la n!bu#irea r!scoalelor "!ranilor mpotriva cotelor #i colectiviz!rii, n comunele
Apateu, Somosches #i Berechiu, n vederea c!reia au fost mobiliza"i gr!niceri, mili"ieni, securi#ti
#i activi#ti de partid narma"i. Au fost zeci de mor"i #i de r!ni"i #i sute de aresta"i.
Haralambie Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
Haralambie (?) fost colonel n SSI, prim-brigadier la Poarta-Alb!.
Hartz Petre angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. A
primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte strungar.
H!r#!u Gheorghe sublocotenent de Securitate, a participat la represiunea ndreptat!
mpotriva "!ranilor din regiunea Arad, care se mpotriveau colectiviz!rii, n vara anului 1949, n
care au fost uci#i zeci de oameni #i aresta"i sute.
Heghedu" Margareta ofi"er de Securitate, a mpu#cat partizani n mun"i #i a torturat pe
cei aresta"i. Consemnat! n lista lui Cicerone Ioni"oiu, cu precizarea: chinuia, mpu#ca cu
aceea#i bestialitate ca #i Vida Nedici.
Hente" (?) elev trecut prin reeducare la Gherla. mpreun! cu Rek Ludovic ('tefan) l-a
ucis pe deputatul socialist Fluiera#, n luna iunie 1953, ntr-o celul! la parterul nchisorii Gherla,
b!tndu-l cu sacii de nisip. Fluiera# avea 70 de ani. L-a b!tut s!lbatic, frngndu-i trei coaste #i
zdrobindu-i unghiile de la mini #i de la picioare, #i pe Teja Constantin. Era originar din Trgu
Mure#.
Her"cu (Herescu) Leibu angajat n DRSP, Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n
30 august 1948. A primit gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte frizer.
Herta Liviu plutonier-major la Securitatea din Bistri"a n 1949. Particip! la asasinarea
nainte de proces a lui Leonida Bodiu, c!pitan, comandant al mi#c!rii de rezisten"! Sumanele
negre, n zorii zilei de 24 iunie 1949, pe dealul Crucii (C!p!"nii) din apropierea localit!"ii. Un
Herta, locotenent de Securitate, la Turda, n anii 4950, fost muncitor sticlar, este consemnat n
lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Her#ea (?) c!pitan la Securitatea din Cluj, n anii de dinaintea c!derii lui Ceau#escu. A
fost ns!rcinat cu supravegherea cunoscutei opozante Doina Cornea. Atunci cnd i s-a plns c!
135
mili"ianul de la poart! a molestat-o, c!pitanul Her"ea a b!tut-o #i el. Era un om de aproximativ 40 de
ani. A tr!it n Cluj #i dup! Revolu"ie, cnd fiul Doinei Cornea l-a g!sit ca patron al unui mic
chio#c, unde se f!ceau cpii xerox. ntre timp omorse n accident de ma#in! un om #i fusese scos
basma curat! pentru probleme de s!n!tate. Cel care l-a scos basma curat! att pe el, ct #i pe
comandantul 'erb!noiu a fost procurorul Dom#a. Acela#i procuror care semnase procesele-verbale
de arestare #i de prelungire a arestului, pentru Doina Cornea #i fiul acesteia, Leontin Juhasz, dup!
revolta de la Bra#ov, n 1987.
Ct timp fusese ns!rcinat cu supravegherea la domiciliu a Doinei Cornea, c!pitanul
Her"ea interzicea tuturor celor veni"i n vizit! s! intre n cas!. O mic! anecdot! n acest sens: Doctorul
casei, un prieten de familie, i-a spus securistului c! nu poate s! nu se duc!, fiindc! a jurat. Cui, a
ntrebat c!pitanul, Doinei Cornea? Nu, lui Hipocrat. Cine-i !la? a ntrebat c!pitanul #i pentru
orice eventualitate #i-a notat numele. (Doina Cornea, Fa"a nev!zut! a lucrurilor, Dacia, Cluj, 2000,
p. 12).
Her#eg (?) lucr!tor de Securitate, semnalat la nchisoarea Gherla.
Hodi" Vasile Fiul lui Petre #i Maria, n!scut la 8 septembrie 1953, n comuna Tinca,
jude"ul Bihor. n ianuarie 1985, a fost repartizat de #eful ierarhic s! participe la verificarea sesiz!rii
ntreprinderii de Cercetare #i Proiectare Bucure#ti, privind s!vr#irea unor ac"iuni propagandistice
de c!tre inginerul Ursu Gheorghe. A participat la anchetarea acestuia n stare de libertate. Era pe
atunci locotenent-major. A func"ionat n direc"ia de Cercet!ri Penale a Securit!"ii Statului din 15
iunie 1984 pn! n 1989. Coleg cu Marin Prvulescu. n 1999 era colonel, jurist n Serviciul
Romn de Informa"ii. n aceast! calitate a r!spuns n scris solicit!rilor Parchetului Militar care
cerea documente pentru deschiderea unui dosar de investiga"ie a mor"ii lui Gheorghe Ursu.
Anchetatorul lui Gheorghe Ursu este, datorit! fiului victimei, unul dintre foarte pu"inii
fo#ti tor"ionari implica"i ntr-un proces, dup! Revolu"ia din decembrie. El a fost ns! scos de sub
urm!rire penal! dup! sentin"a din 30 iunie 1999 a Tribunalului Municipiului Bucure#ti, acuzat doar
de abuz n serviciu #i nu de crim! sau instigare la crim!. SRI a refuzat pn! n 1999 s! dea
publicit!"ii dosarul de urm!rire operativ! a lui Ursu, invocnd Securitatea na"ional!.
Holban Marcovici consemnat de Cicerone Ioni"oiu, ca fiind la un moment dat, #eful
Securit!"ii regiunii Bucure#ti.
Homo"tean Gheorghe a fost ntre 5 septembrie 1978 #i 30 octombrie 1987, ministru de
Interne. Este una dintre cele mai lungi cariere n aceast! func"ie, dar dup! aceast! dat! dispare de
136
pe lista mini#trilor. Este nlocuit de fostul lui secretar de stat #i #ef al Departamentului Securit!"ii,
Tudor Postelnicu. Dup! Revolu"ia din decembrie a fost judecat n calitate de coautor la omor
deosebit de grav, pentru o crim! comis! n 1981, cnd era ministru de interne. Este vorba de
lichidarea f!r! judecat!, la ordinul lui Ceau#escu, a celor trei tineri care sechestraser! un autobuz
plin cu c!l!tori #i ncercaser! s!-#i negocieze trecerea frontierei.
Este n!scut la 19 iunie 1923 n Deva, jude"ul Hunedoara, absolvent al Facult!"ii de Istorie.
Horhat Vasile men"ionat n lista lui Cicerone Ioni"oiu, unde nu i se consemneaz! dect
gradul: c!pitan.
Horja (?) ofi"er politic la Jilava, n 19621964, cnd s-a ini"iat aici, ca #i la Aiud, un tip
de reeducare politic!.
Horodnic Domnica angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de sergent-major #i func"ia de femeie de serviciu. Fusese nainte
croitoreas!.
Horostasi Pavel locotenent de Securitate la Cluj, n anii 50, aflat n subordinea lui
Mihai Nedelcu, care avea n sarcin! problema maghiar!. De#i el nsu#i maghiar, H.P. se oferea s!
ancheteze cazurile de compatrio"i suspecta"i de idei iredentiste #i-i b!tea cu s!lb!ticie. Fusese
muncitor calificat, stahanovist #i fusese cooptat n Securitate, gra"ie acestor merite.
Horst Stumpf consemnat n lista lui Cicerone Ioni"oiu, ca fiind la origine boxeur,
anchetator n 1975.
Hortopan Ion general de Securitate, n 1989. A condus represiunea mpotriva
revolu"ionarilor de la Bucure#ti.
Hozay (?) angajat al Securit!"ii, la nchisoarea din F!g!ra#. Un Hoza apare #i la
Securitatea din Beiu# n anul 1951. L-a anchetat pe preotul Liviu Brnza#
Hristenco (?) locotenent-colonel de Securitate. Unul dintre cei patru agen"i n civil,
veni"i n 1 aprilie 1977 s!-l aresteze pe Paul Goma, n locuin"a lui din Drumul Taberei.
Huda Georgeta angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte dactilograf!.
Hudici(?) maior de Securitate, la Pa#cani.
Hurtupan Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de sergent-major #i o func"ie de om de serviciu. Fusese nainte
muncitor.
137

138
Iacob Constantin c!pitan de Securitate, anchetator la Uranus n 1960.
Iacob Dezideriu colonel de Securitate, ofi"er politic la penitenciarul de la Aiud n
perioada reeduc!rii din anii 19601964. Era unul dintre participan"ii violen"i la aceast! ac"iune.
Dup! 16 zile de grev! a foamei, prin care Alexandru Salc!, bolnav de hepatit!, protesta mpotriva
regimului abuziv, conducerea penitenciarului a ordonat dezbr!carea condamnatului de hainele
groase #i nchiderea lui la izolare. Pedeapsa cu izolarea se executa ntr-o celul! aflat! la subsol,
unde se st!tea n picioare de la ora 5 diminea"a la ora 10 seara.
n 1950, participase la reeducarea de la Gherla, unde era n acel moment referent politic.
Iag!ru Marin Sublocotenent, ajutorul #efului biroului Inspec"ii din nchisoarea Pite#ti,
n timpul reeduc!rii. n documente, apare #i sub numele de Jugaru, Iagherul #i chiar Igor. Despre
varianta Jugaru presupunem c! e o gre#eal! de transcriere a interogatoriilor, a#a cum Iagheru este o
pronun"ie deformat!, datorat! unui gardian ungur. mpreun! cu #eful lui, locotenentul Mircea, i-a dat
lui (urcanu ordinul de a ncepe reeducarea, n 5 decembrie 1949, #i apoi a ndrumat ac"iunea acestuia,
pn! la instruc"iunile de administrare a b!t!ilor. Dup! relatarea unuia dintre cei care au trecut prin
Pite#ti, Nicolae Itul, Iag!ru a fost pn! la urm! anchetat #i condamnat #i el, n leg!tur! cu crimele
comise. Era, la momentul arest!rii, ofi"er politic la nchisoarea Codlea.
Iamandi (?) originar din Jilava. Era cel care executa sentin"ele de condamnare la moarte
prin mpu#care, n celula 0 de la nchisoarea Jilava, dup! 1954. Era, de asemenea, cel care executa
n mod obi#nuit #i aceast! opera"ie dureroas! #i riscant! pentru de"inut, de scoatere #i punere a
lan"urilor. ndeletnicirii acesteia, oricum brutale, el i conferea n plus violen"! #i brutalitate. De
altfel, b!tea de"inu"ii cu ranga #i cu lan"ul. A ucis astfel mai mul"i aresta"i.
Ianciu (?) plutonier de Securitate la nchisoarea de la Baia-Sprie, care-i ad!postea pe
de"inu"ii politici folosi"i la munc! for"at! n minele de plumb, ncepnd din decembrie 1952.
Iancu A. Ivan angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Iancu (?) locotenent de Securitate, la Brlad, #i-a f!cut re"ele de informatori din
familii.To"i de"inu"ii politici din Brlad au trecut prin minile lui. Dup! c!derea regimului
comunist, a devenit director de hotel la Brlad.
Iani#ki (?) locotenent-major de Securitate, adjunct al comandantului lag!rului de la
Periprava. Un ins fioros. Venea de la un lag!r cu reputa"ie tot att de sinistr!: Salcia. Acolo
fusese supus unei anchete, fiindc! omorse de"inu"i, pe care nu se ostenise m!car s!-i ascund!,
139
sau s!-i ngroape, i depozitase sub ni#te vreascuri de copac.
Iarca Victor ofi"er de Securitate, n 1964, anchetator la Bucure#ti.
Iatagan (?) ajutor al colonelului Ilie B!dic! n anchetarea #i schingiuirea prizonierilor.
Fusese nainte comisar de Siguran"! #i suferise o arestare n 1949.
Iavorski Gheorghe c!pitan de Securitate n mai 1953, cnd ntocme#te dosarul pentru
deportarea n B!r!gan a v!duvei scriitorului E. Lovinescu.
Ifrim Ion ofi"er de Securitate, anchetator la Bucure#ti.
Iftimie Nicolae colonel, #ef al inspectoratului MAI, din Trgu Mure#.
Ijak Adalbert 'eful Direc"iei Regionalei de Securitate Gala"i, n anii50, urmndu-i lui
Wisting. Agent KGB, ca #i acela. Apare #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu, care comenteaz! astfel
momentul ct a fost I.A. la conducere: Aresta"ii erau schingiui"i la Foc#ani #i apoi treceau prin
abatorul de la Gala"i, de unde ie#eau schilodi"i. Investitura lui Ijak Adalbert coincide n timp cu
episoadele rezisten"ei din mun"i #i cu r!scoalele "!ranilor mpotriva colectiviz!rii.
Ildi" Vasile locotenent de Securitate, n 1960.
Ile (?) sergent de Securitate, la arestul Securit!"ii din Oradea, n anii 5152; apare
consemnat n memoriile n manuscris ale preotului Liviu Brnza#.
Ileasa Mihai locotenent de Securitate la Bra#ov, n 1953.
Ilie M. Alexandru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
func"ionar.
Ilie C. Ion angajat n DRSP, Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte l!c!tu#.
Iliescu Alexandra angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte dactilograf!.
Iliescu Dumitru ofi"er de securitate, a condus munca informativ! n perioada
premerg!toare anchetei #i form!rii lotului de la Canal, din augustseptembrie 1952. n aceast!
calitate a adunat material infomrativ care a stat la baza form!rii lotului de sabotori. Deplasat la
Constan"a f!cea aprte din secretariatul ac"iunii, calitate n care colecta declara"iile #i kle
redirec"iona c!tre anchetatori, dup! ce le discuta cu consilierii sovietici. Trebuia de asemenea s!
ntocmeasc! sinteze despre anceht! la cererea lui Petrescu. n 1968 cnd era maior n rezerv! #i
locuia n Bucure#ti, a fost interogat pentru rejudecarea dosarului. n m!rturia lui, invocnd
140
ordinele primite #i disciplina de partid, nu #i asum! nici o r!spundere direct!, #i aceasta fiindc!
ancheta din 1968 nu i viza pe executan"i #i caracterul torturilor administrate, ci responsabilitatea n
principal a lui Alexandru Dr!ghici. 'tim, totu#i, c! ordinul fiind ca ancheta s! se ncheie n cinstea
zilei de 23 august, adic! n mai pu"in de dou! luni, astfel c! recunoa#te #ie l c! ancheta"ii au fost
"inu"i n ancehta! 18-20 de ore din 24. ( D 49/1 p.109)
Iliescu Gheorghe n!scut la 20 octombrie 1925, n Craiova, fiul lui Alexandru #i al
Elisabetei. De"inut de drept comun, condamnat la 3 ani nchisoare corec"ional! pentru delapidare.
Gardian la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza
atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 10 ani munc!
silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957. (v. Pavel Ion). Organele de partid ns!rcinate cu
reexaminarea cazului, n 1968, cnd domicilia n Bucure#ti, nu l-au mai g!sit ca lucrnd n re"eaua
de nchisori #i penitenciare.
Iliescu Gr. Ion sergent de Securitate din paza lag!rului de la Peninsula, n anii
Canalului. Despre el, fo#tii de"inu"i politici au amintiri atroce. Iat! una dintre ele: a prins cu cinii
un grup de trei evada"i, pe care i-a c!lcat apoi n picioare. Pe unul, care a ncercat s!-l loveasc!,
mai nti a asmu"it cinii s!-l sf#ie, apoi l-a mpu#cat pe loc, iar pe ceilal"i doi i-a predat n stare
de com! loc"iitorului comandantului, Ghinea. Un al doilea evadat a murit la cteva ore din cauza
loviturilor.
Ilinca Tudor sublocotenent MAI, n lag!rul de la Salcia, unul dintre cele mai sinistre
din ntreg sistemul penitenciar romnesc. n procesul care a avut loc n 1955 (v. Pavel Ion) a fost
condamnat la 25 ani munc! silnic!, dar a fost eliberat n 1957, pe baza decretului de gra"iere nr.
403, din 22.08.1957. Era n!scut la 8 noiembrie1923, n comuna Siminicu de Sus, Craiova, din
p!rin"ii Nicolae #i Maria.
Ilonczai Iuliu ofi"er de Securitate, b!t!u# #i tor"ionar la inspectoratul din Satu-Mare, n
1949, cnd mpreun! cu #eful lui, Weisz Laci, a ucis prin mpu#care, n ziua de 16 august 1949,
patru locuitori ai comunei Odoreu.
Ilonte Pop ofi"er de Securitate la Gherla #i Cluj. Originar din M!n!stirea, de lng! Dej.
Un terorist semidoct, pocnea de"inu"ii din nimic. Avea patru clase, #i-a completat gimnaziul la
f!r! frecven"!, s-a nscris la seral #i a terminat #i liceul. A ie#it la pensie maior (1998).
Ioan Gheorghe locotenent de Securitate, a anchetat la IGM Bucure#ti pe muncitorii
aresta"i la Bra#ov dup! revolta de la Steagul Ro#u, din noiembrie 1987. M!rturia unei victime:
141
Oricum, pn! voi muri, chiar dac! anii vor trece peste ei, i voi recunoa#te. Fiecare mi#care,
expresie a ochilor, felul de a-#i duce la gur! cea#ca, felul personal de a-#i aprinde "igara. Pentru
locotenentul Ioan, scrisul, stilul de a lovi, totul m! va ajuta. 'i zi de zi #i nop"i de nop"i, acelea#i
interminabile declara"ii, zeci #i zeci de pumni n cap #i n stomac, mai ales locotenentul Ioan avea
parc! o deosebit! pl!cere s!-mi fac! capul tob!, sim"eam c!-mi sun! ca un gong de at"ia pumni.
Ioana Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de locotenent #i func"ia de #ef de birou. Fusese nainte func"ionar.
Ioani#escu Alexandru c!pitan de Securitate, n 1957, adjunct al comandantului la
nchisoarea din Aiud, din ordinul c!ruia au fost omor"i mul"i de"inu"i.Era originar dintr-o
comun! de pe lng! Curtea de Arge#. La nceput ofi"eri de gr!niceri avea uniform! de gr!ncieri n
1956, cnd fusese trecut la penitenciare. Absolvise licveul Militar bunde fusese coleg cu unul
dintre viitori pensionari ai nchisorii Aiud, Baurceanu. Cnd un an mai trziu, n urma unei greve
a foamei acesta se afla n stare grav! la spitalul penitenciarului, I.A. a venit #i le-a cerut
personaluilui s!-i dea medicamentele necesare #i suficiente ca s! nu moar! , c! am fost
camarazi. n 1963, acela#i camarad l-a reg!sit ntr-o func"ie de conducere la lag!rul de la
periprava. Era poreclit Harap Alb, din cauza tenului m!sliniu.
Iofcea Anghel angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte gardian.
Iona" Alexandru maior MAI, #ef al serviciului de Cercet!ri Penale din Inspectoratul de
Mili"ie Bra#ov, n 1987. S-a ocupat de ancheta pentru trimiterea n judecat! a muncitorilor revolta"i de
la Steagul Ro#u #i apoi de supravegherea lor strict!. N!scut la 31 martie 1951 n Bra#ov. Dup!
c!derea dictaturii, fostul comandant a dat mai multe declara"ii referitoare la evenimente. n
interpretarea lui, acestea devin de nerecunoscut pentru cei care le-au tr!it pe pielea lor.
Mili"ienii ar fi dat dovad! de un curaj #i un patriotism, ie#it din comun, similar cu al
muncitorilor, supunndu-se ordinelor; de aceea ancheta s-a mutat la Bucure#ti. Mili"ia n-ar fi
intervenit #i el nsu#i ar fi asistat neputincios cnd muncitorii au aruncat pe geam birouri,
telefoane, televizoare. Fostul maior nu men"ioneaz!, printre obiectele c!zute astfel prad! furiei
muncitorilor, ro"ile de ca#caval, batoanele de salam de Sibiu #i portretele, devenite toate
simbolurile opulen"ei #i sfid!rii n anii cei mai austeri ai regimului. 'i, de#i i consider! #i pe
mili"ienii din subordinea sa la fel de merituo#i, maiorul Iona# propune n finalul uneia dintre
aceste depozi"ii, ca numai muncitorilor s! li se ridice o statuie. Apoi #i manifest! bucuria c!
142
Revolu"ia a avut loc, fiindc! altfel, ncet-ncet, destituirile printre mili"ieni ar fi ajuns #i la el. n
1997, cnd d!dea muncitorilor bra#oveni constitui"i ntr-o asocia"ie, declara"ia rezumat! aici,
ncheind-o cu formula cu stim!, Iona# era deja colonel.
Ion Ilie angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. A
primit gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte cojocar.
Ion R. Dumitru sergent-major din corpul de gardieni ai nchisorii Pite#ti n perioada
reeduc!rii.
Ionescu Alexandru colonel, procuror militar n ora#ul Bac!u ntre 1970 #i 1977; a cerut
pedepse deosebit de aspre, inclusiv pedeapsa capital! pentru mul"i adversari ai regimului
comunist.
Ionescu (Postolache) Angela angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area
acesteia, n 30 august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese
nainte dactilograf!.
Ionescu Anghel maior de Securitate. Anchetator la Bucure#ti.
Ionescu Constantin P. reeducator la Gherla. N!scut n 7 iunie 1927, n comuna Tru#e#ti,
Boto#ani. Era fiu de "!ran. nc! elev la arestare, n 1948, de#i avea 21 de ani. Fusese condamnat la
8 ani pentru activitate contrarevolu"ionar! #i ncarcerat la Suceava. Figureaz! printre cei mai
activi n comitetele de demascare, al!turi de colaboratorii notorii ai lui (urcanu. Apropiat de
administra"ie, a recrutat informatori. A participat la uciderea unora din cei #apte studen"i mor"i
din pricina torturilor, la Gherla (a lui Dinc! Ion #i a lui Popescu Petre). Nu de"inem informa"ii
dac! trecuse la rndu-i prin demasc!ri. Declara"iile din faza de preg!tire a procesului reeduc!rii,
declara"ii n care #tim c! termenii trebuie nlocui"i cu antonime ca s! le afl!m sensul, vorbesc
despre faptul c! s-a raliat la reeducare printre primii, totu#i, dup! un interval scurt de
duplicitate. A fost condamnat la moarte #i executat, mpreun! cu cei mai mul"i din lotul lui
(urcanu, n 17 decembrie 1954. Avea, la data execu"iei, 27 de ani.
Ionescu Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Ionescu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte dactilograf.
Ionescu C. Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
143
Ionescu Gh. Ion sergent, din corpul de paz! al de"inu"ilor la Peninsula, n perioada
Canalului. Obi#nuia s! bat! de"inu"ii.
Ionescu N. Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte l!c!tu#.
Ionescu Ion locotenent-major de Securitate n comuna Dr!g!ne#ti, Olt.
Ionescu Nicolae angajat n DRSP, Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
meseria#.
Ionescu Ghe. Nistora angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte
dactilograf!.
Ionescu Traian locotenent de Securitate, ofi"er politic la nchisoarea din Ocnele-Mari
la nceputul deceniului cinci (1952). #i zicea inginer de securitate, fiindc! era capabil s! spun!
cine #i cnd va muri planificat, prin nfometare, dup! ra"iile care li se administrau de"inu"ilor,
special n acest scop. Criteriul diferen"ierii era categoria de du#man al poporului c!reia apar"inea
fiecare de"inut.
Ionescu Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia. A primit
gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte strungar.
Ionescu Zoe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar!.
Ionescu (?) (poreclit (iganul) colonel, #eful Securit!"ii la Ia#i, apoi director
administrativ la teatrul din localitate. A decedat nainte de 1989. Moartea lui este suspect!. Dup!
informa"iile de"inute de al"i memoriali#ti, s-ar fi sinucis la Revolu"ie.
Ionescu (?) poreclit 25, locotenent-major la Craiova, mare b!t!u#. Probabil c! porecla
are leg!tur! cu num!rul de lovituri pe care #i-l fixa, n pedepsirea victimelor sale.
Ionescu (?) plutonier, gardian la Gherla n anii 19581964. Era originar din Petre#ti,
Mintiul Gherlei.
Ionescu (?) medicul de la nchisoarea Pite#ti n timpul reeduc!rii. Elibera certificate
medicale false, dup! examinarea cadavrelor celor uci#i n b!t!i, ca #i ale celor mor"i din pricina
regimului din nchisoare.
Ioni#! Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
144
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Ioni#! D. Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte electrician.
Ioni#! Nicolae colonel MAI, comandantul Securit!"ii Cluj, n 21 decembrie 1989.
Cunoscut unui mare num!r de clujeni, b!tu"i bestial din ordinul lui, n beciurile institu"iei. Ar fi
fost n stare s! omoare, dac! Ceau#escu i-ar fi cerut-o, spun ace#tia. Pentru el, cei care nu erau de
acord cu regimul comunist erau oameni cu probleme. Nu concepea nesupunerea altfel dect ca
pe o boal!, care trebuia eradicat!. Promitea celor contamina"i de morbul mpotrivirii, manifestat
de pild! prin scrierea unei simple scrisori la Europa liber!, sau prin discu"ia cu un cet!"ean
str!in, c!-i va urm!ri pe ei #i familiile lor #i n gaur! de #arpe. A anchetat-o #i pe Doina Cornea.
Iondan Alexandru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte tipograf.
Iordache Constantin ofi"er de Securitate, adjunct al comandantului nchisorii din Gala"i, n
anii 50.
Iordache (?) locotenent de Securitate, a participat la prigoana mpotriva partizanilor din
Mun"ii F!g!ra#ului, condu#i de colonelul Arsenescu #i de Toma Arn!u"oiu.
Iordache (?) (poreclit Lulu) c!pitan de Securitate, loc"iitor politic la Aiud, n anii 1950
1954. Fusese picolo ntr-un restaurant din Bucure#ti. Era deosebit de crud cu de"inu"ii.
Consemnat #i n alte memorii de nchisoare ca obsedat n permanen"! de grija de a descoperi noi
forme de torturare.
Iordache Alexandru locotenent-major de Securitate, n 1987, cnd a avut loc revolta
muncitorilor de la Bra#ov. A participat la anchetarea #i torturarea acestora la sediul IGM,
Bucure#ti. #i b!tea victimele la palm! #i la t!lpi cu bastonul de cauciuc. I-a anchetat bcu violen"!,
n vara anului 1988, pe scriitorii, Sorin matei #i caius Dobrescu, studen"i la vremea
respectiv!.Dup! 1990 este trecut n rezerv!, reactivat n 2001 pentru scruta vreme de SRI, apoi
devenit consilier personal cu probleme juridice al generalului Toma Zaharia, secretar de stat la
Ministerulo de iNterne. implicat, conform raportului Arhmaghedon 7, n opera"iuni de
contrabandp! cu "!igpri.
Iordache (?) locotenent-major de Securitate la Pite#ti n timpul reeduc!rii. Unul din
responsabilii experimentului, sub ndrumarea c!rora lucra echipa lui (urcanu.
Iordan Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
145
1948. A primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte ajustor.
Iordan Petru#a angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de sergent-major #i func"ie de femeie de serviciu. Fusese nainte muncitoare.
Iorgulescu Ionel comandantul trupelor de Securitate care au ucis mai mul"i partizani
din grupul Haiducii Muscelului. nainte de a-i ucide, Iorgulescu i schingiuia ntr-un mod
oribil.
Iova (?) locotenent la colonia Salcia n 1959. Ulterior, n 1961, a fost arestat #i judecat
pentru crim! mpotriva umanit!"ii, de fapt pentru falsificarea foilor de alimenta"ie zilnic! a
de"inu"ilor, n scopul furtului de alimente. Pentru brutalitatea cu care-i trata pe prizonieri nu a
avut de suferit.
Cel pu"in un fost de"inut politic p!streaz! amintirea acestei brutalit!"i:
M-am ridicat cu greu, #i deodat! aud vocea locotenentului Iova, marele b!t!u# #i tor"ionar
de la Salcia. Hei, m! banditule! Futu-"i dumnezeii m!-tii! Aia e norma ce-o faci tu? #i n
aceea#i clip! m-a pocnit cu coada lope"ii. M! lovea cu furie #i m-am ferit ntorcndu-i spatele.
Una din lovituri mi-a atins zona rinichilor, unde aveam acea durere insuportabil!. Am "ipat #i am
ngenuncheat #i n acela#i timp coada lope"ii s-a rupt. Cu o privire de fiar!, Iova a urlat: Mar# la
munc!, banditule! Mai st!m noi de vorb!! Cu bestia de Iova am mai avut #i alte dou! reprize.
Tor"ionarul venea mai n fiecare duminic! turmentat #i b!tea zeci de de"inu"i. (Dr. Constantin
Trifan, La Salcia colonia mor"ii am f!cut chirurgie cu un cu"it de cizm!rie, Memoria, nr.
18, pp. 3435.) Al"i memoriali#ti l semnaleaz! la Stoene#ti, unde a ndeplinit func"ia de
comandant.
Iovu (?) paznic la Securitatea din Hu#i n 1950. Moderat n cruzime. (?) (inea linia de
mijloc.
Irimia (?) ofi"er de Securitate de la Aiud ntre 1950 #i 1958. A schingiuit #i batjocorit
pe mul"i de"inu"i.
Irinca Ion maior de Securitate, n 1949, membru al Comandamentului Unic Timi#,
alc!tuit de Mili"ie, Securitate #i For"ele Armate pentru nimicirea rezisten"ei din mun"i. A
participat la capturarea partizanilor din mun"i n zona Timi#oarei. S-a distins n aceste ac"iuni,
primind laudele #efilor.
Irod Vasile locotenent-major, #eful Securit!"ii din Trgu-Jiu.
Isopescu Hora#iu locotenent n serviciul jude"ean al Securit!"ii Poporului R!d!u"i la data
146
de 6 octombrie 1948. A participat la represiunea grupurilor de partizani din Bucovina.
Ispas Alexandrina angajat! n DRSP, Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de sergent-major #i func"ie de femeie de serviciu. Fusese nainte
muncitoare.
Ispas Ioan subofi"er, angajat #ofer al serviciului de Securitate Dej n noiembrie 1949,
calitate n care a f!cut parte din comando-ul pentru lichidarea, n condi"ii barbare, a doi "!rani
care #i manifestaser! ostilitatea fa"! de regimul comunist (Ciocan Ion #i fiul acestuia, Marc Ioan).
n 1969, cnd s-a redeschis o anchet! care nu mai putea pedepsi nimic, termenul de prescriere a
crimelor fiind de 15 ani, trecuse n rezerv!, f!r! s! fi avansat n grad (v.#i Tom#a Augustin).
Istrate Constantin fost nv!"!tor, locotenent-major de Securitate, apoi c!pitan, adjunct
al comandantului penitenciarului de la Gherla n 1958. 'eful grupei care executa condamn!rile la
moarte. L aun moment date ra #eful pazei.
i pedepsea pe de"inu"i dup! ce afla de la turn!tori ce f!cuser! ace#tia. Cu sau f!r! prilej ns!,
n timpul lui, maltratarea urma un adev!rat program: Duminica era zi de b!taie executat! de vestitul
c!pitan Istrate. Le d!dea de"inu"ilor cte 25 de lovituri la fund, consemneaz! al"i memoriali#ti.
Avansat c!pitan dup! ce n!bu#ise r!scoala frontieri#tilor din iulie 1958. mpreun! cu gardianul
'omlea (cel B!trn), l-a b!tut pe Paul Goma, cu o incredibil! bestialitate #i cruzime, cu o zi nainte
de eliberare. A#a cum rezult! din relatarea supliciului, psihologia lui Istrate frizeaz! patologicul.
(Paul Goma, Gherla, 187, 232)
n 2000, cnd a ie#it prima edi"ie a acestui dic"ionar, era nc! n via"!, ave ao rud! n
Gherla pe care o vizita numai noaptea ns!, pentru ca s! nu fie v!zut de oameni.
Iszack (?) maior de Securitate la Bra#ov, n anii 50. L-a anchetat pe Cezar Zugravu.
Dup! pensionare, a locuit n Bra#ov.
I"toc Isidor (Ioan) angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A primit gradul de sublocotenent #i func"ie de #ef de birou la C!ciula"i. Fusese
nainte mecanic. Localnicii l #tiu drept comandant al Securit!"ii locale din satul C!ciula"i ntre
1948 #i 1951. n curtea sediului acestei institu"ii au fost g!site, n octombrie 1992, 316 schelete
ngropate ntr-o groap! comun!. Expertizele au ar!tat c! ele provin din perioada 19491950 #i ar
apar"ine "!ranilor care s-au mpotrivit colectiviz!rii agriculturii. I#toc Isidor (Ioan) a murit n
1992.
Italo (?) anchetator la Hu#i, al grupului de elevi de liceu care au vrut s! serbeze, n 10
147
mai 1946, ziua Regelui. R!u, f!r! scrupule, crud #i nemilos nu numai cu oamenii, ci #i cu animalele.
mpu#ca cu pistolul cinii de paz! care nu i se p!reau destul de feroci. El nsu#i manifesta un fel de
frenezie a violen"ei dezl!n"uite: Iuclea #i Italo au chemat pe sergentul Ghi"! Vieru cel care ne-a
b!tut nebune#te cu degetele de mas! cnd ne-a luat amprentele m-au legat cu frnghii de mini #i de
picioare, au trecut o coad! de topor pe sub genunchi #i astfel, luat pe sus m-au sprijinit pe cele
dou! birouri pu"in distan"ate. R!sturnat, cu capul atrnnd n jos, gura astupat! cu un c!lu#
improvizat din #apc!, m-au lovit cu sete #i ncrncenare la t!lpile goale. nti cu crava#a, apoi cu
un cablu mpletit, pe urm! cu o ghioag!, cnd unul cnd altul dup! cum osteneau, pn! aproape s!
le#in. Dup! aceea, m-au dezlegat, au aruncat pe jos o c!ldare cu ap! #i m-au obligat s! alerg, ca s! nu
se umfle t!lpile, m! ntrebau: Ei, acu spui? Spui! Pa#tele #i Dumnezeii (). (Memoria, 6, 32).
Am reprodus citatul n ntregime #i fiindc! el cuprinde descrierea torturii numit! rotisor, sau
mosorel, una dintre cele mai folosite de tor"ionarii romni.
Itcos Drago" locotenent-colonel de Securitate. Anchetator la Bucure#ti.
Itescu Max angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948.
A primit gradul de sublocotenent #i func"ie operativ!. Fusese nainte vnz!tor.
Iuclea (?) temutul anchetator, #eful departamentului de Anchete Penale de la Securitatea din
Hu#i. Avea, n 1950, gradul de locotenent-major. Originar din Piatra Neam". A anchetat n 1950 pe
cei nou!sprezece elevi de clasa a X-a din grupul lui Valeriu Ne#tian, care preg!tiser! o
manifesta"ie proregalist! pentru ziua de 10 mai. Interogatoriul lui Ne#tian nsu#i a debutat n felul
urm!tor: Eu "i vorbesc muncitore#te. Dac! spui totul, de jos pn! sus, scapi u#or. Dac! nu, os
din tine nu r!mne nentors. Noi sntem oameni cu cei care-s cu noi. Fa"! de ceilal"i, nchisoarea pe
via"!. Un coltuc de pine pe zi #i ap!. E clar? L-a b!tut n mai multe rnduri pe Ne#tian. Iat!-l pe
acesta consemnnd o alt! asemenea b!taie: A doua luare de contact a fost mai cumplit!. B!taia la
palm!. Cu acelea#i instrumente b!tea Iuclea f!r! s! osteneasc!. Cnd elevii au ncercat s! evadeze,
tot Iuclea a condus comando-ul care i-a prins: Dup! perchezi"ia de rigoare, asortat! cu palme,
pumni, ghionturi, sntem lega"i unul de cel!lalt cu o funie procurat! chiar de gazd!. Sco#i pe uli"!,
n diminea"a proasp!t sp!lat! de ploaia de peste noapte, mergem sp!#i"i abia trndu-ne picioarele.
Grada"ii ne loveau cu paturile armelor, cu "eava revolverului n piept, n burt!, pe unde
nimereau. Un an mai trziu, fosta lui victim! s-a trezit tovar!# de suferin"! n nchisoare cu propriu-
i c!l!u. A aflat de la camarazi explica"ia. n Ia#i, evreii l recunoscuser! ca fiind cel care-i
schingiuise n ghetou n Transnistria. A stat #i el nchis pentru c"iva ani. n timpul deten"iei, a fost
148
ns! normator la Poarta Alb! #i informator. Probabil c! este unul #i acela#i cu cel consemnat de
Cicerone Ioni"oiu #i sub numele de Uclea.
Iulius Vilhem plutonier-major, #ef al serviciului de Securitate din ora#ul Dej n
noiembrie 1949, cnd a asasinat mpreun! cu al"i trei complici pe Ciocan Ioan #i pe fiul acestuia
(v. Tom#a Augustin). n subordinea lui Mihai Patriciu, #eful regionalei de Securitate Cluj, era
specialistul mpu#c!rilor f!r! judecat! numite fug! de sub escort!, hot!rte n mod obi#nuit
pentru cei care nu puteau fi condamna"i printr-o sentin"!, sau nu puteau ap!rea n fa"a
tribunalului. Plutonierul Iulius fusese nainte negustor ambulant.
Ivan Ghe. Aurel angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de locotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte ajustor.
Ivan Ioan colonel de Securitate de la nchisoarea Aiud, adjunct al lui Gheorghe Cr!ciun
de prin 1957. Participant la campania de reeducare din 19601964, condus! n general f!r!
violen"!. El era unul dintre adep"ii metodelor violente. Dup! pensionarea, prin anii 1960, s-a
ngajat la o ntreprindere de balastiere, unde lucra la serviciul de cadre. A locuit n Bra#ov pn! la
moartea care a survenit spre sfr#itul anilor 90.
Ivanovici (?) locotenent-colonel de Securitate, comandant al regionalei Maramure#,
aflat! n subordinea direct! a lui Mihai Patriciu, comandant la Cluj, n anii 50.
Iva"cu Vasile colonel de Securitate, n 1970.
Iv!nic! Ilie n!scut n 24 februarie 1910. Plutonier-adjutant, #eful gardienilor de la
Jilava ntre 1950 #i 1954; conform documentelor oficiale, comandant al subunit!"ii de subofi"eri
din paza penitenciarului. Dup! aceast! dat! a ndeplinit, conform acelora#i documente, alte
func"ii, n virtutea c!rora a avut atribu"ii de comand! limitate. Ceea ce, dup! fostele lui victime,
este departe de a da seam! de caracterul sadic al omului, unul dintre cei mai des invoca"i n
memoriile de nchisoare. Avea o pl!cere boln!vicioas! s! schingiuiasc!. Nu umbla dect cu parul
n mn!. (Remus Radina, op. cit., 49; vezi #i Gabriel (epelea, Secven"e de galer!, Memoria,
8.)

149
Jeler (?) ofi"er de Securitate, nu-i cunoa#tem gradul #i func"ia de"inute. S-a ocupat cu
ancheta studen"ilor care #i manifestaser! solidaritatea cu revendic!rile revolu"ionarilor din Ungaria,
n octombrie 1956.
Jianu Marin secretar general la Ministerul de Interne ncepnd din 1948 #i ministru-
adjunct. La procesul intentat n octombrie 1954 tor"ionarilor de la Pite#ti, unul din inculpa"i l-a
acuzat c! a recomandat administra"iei nchisorii de la Pite#ti s! foloseasc! b!taia, iar de"inu"ilor
tor"ionari le-a promis supliment de hran!. Acuza"ia se reia n ancheta din 1968 (Dosar 10844, III,
59): De"inutul Popescu Gheorghe declar! c! la inspec"ia f!cut! de c!tre Marin Jianu, fost
ministru-adjunct n MAI, acesta a vorbit de"inu"ilor legionari (aceia care se ocupau cu
reeducarea) despre felul cum s! continue experimentul: la nceput cu b!taie, pentru intimidare,
ne-a ales pe cinci de"inu"i #i ne-a promis c! ne va da o jum!tate de por"ie n plus la mas! acelora care
batem #i ne ocup!m de reeducare; ne-a rugat s! fim discre"i n sensul de a nu spune nim!nui ce am
discutat cu dnsul #i ce metode vom aplica.
Documentul citat precizeaz! c! prin ancheta judiciar! #i penal! din acest dosar nu s-a
urm!rit stabilirea acelor cadre din MAI care au avut cuno#tin"! #i au contribuit la s!vr#irea
atrocit!"ilor. De altfel, toate anchetele deschise de Ceau#escu n anii 19671968 vizau doar
ncriminarea ministrului de Interne Alexandru Dr!ghici, astfel nct acesta s! poat! fi debarcat.
Marin Jianu este unul dintre cei mai implica"i #efi ai Internelor n toate ac"iunile represive ale
epocii staliniste: procesele de la Canal, Pite#tiul, Sighetul, deport!rile, asasinatele din nchisori.
Jianu (?) poreclit Fr!"ie locotenent la Craiova, n 1949.
Jidic Mitic! (Dumitru) maior de Securitate, n anul 1951. n 1956, deja colonel. Avea
o func"ie important! n Ministerul de Interne, lucrnd direct cu ministrul Dr!ghici. Fusese
infractor de drept comun, mai exact sp!rg!tor. Nu #tim cum s-a petrecut convertirea lui. Un
fost tovar!# r!mas n nchisoare #i dup! schimbarea regimului, auzind de cariera lui
spectaculoas!, #i manifestase inten"ia de a-i trimite un mesaj, pentru a-i cere sprijinul. Fusese
sf!tuit de al"i camarazi, la fel de nenoroco#i, s! nu mai vorbeasc! despre trecutul lor comun,
fiindc! ar putea fi lichidat. Cazul lui Jidic (nea Mitic!) este ilustrativ pentru coniven"a dintre
conduc!torii comuni#ti de la vrf #i lumea delincven"ilor. Ascensiunea lui reprezenta probabil
r!splata pentru servicii f!cute cndva ilegali#tilor, n nchisori sau n afara lor. Mitic! Jidic nu
trecuse, cum se ntmplase cu al"ii, n aparatul de partid, ci r!m!sese n poli"ia politic!. De#i c!p!tase
o func"ie de mare r!spundere, lucrnd chiar cu ministrul, care-l #tia de nea Mitic!, prin atribu"iile
150
lui, p!strase o leg!tur! semnificativ! cu infractorii: era cel care transmitea instruc"iunile
ministrului, sau d!dea propriile instruc"iuni, criminalilor de drept comun angaja"i tor"ionari.
Jigman (?) ofi"er de Securitate la Baia-Mare la nceputul regimului. Are la activ crime.
Jipa (?) colonel de Securitate, n 1977. mpreun! cu al"i doi colonei (Dobre Ticu #i
Popa) #i un locotenent, l-au b!tut pe Vasile Paraschiv, cunoscut disident, care-l vizitase pe Paul
Goma.
Jipa (?) maior de Securitate, la Bra#ov, n 1987, cnd a avut loc revolta muncitorilor. Petric!
Dasc!lu, unul dintre ace#tia, declar! la proces: Maiorul Jipa m-a b!tut cumplit, amenin"ndu-m!
mereu cu moartea. 'i consemneaz! n contul lui #i o metod! de tortur! oarecum rar!, f!cndu-l
astfel demn de a figura n aceast! istorie na"ional! a infamiei: smulgerea p!rului cu un cle#te.
Jornea Gheorghe maior de Securitate la Constan"a, n 1958.
Jurc! Alexandru c!pitan de Securitate, numit n august 1948, cnd s-a nfiin"at Direc"ia
General! a Securit!"ii Poporului, #ef de sec"ie n secretariatul acesteia.
Juberian Constantin n!scut n 29 octombrie 1926, n comuna Doma#nea, raionul
Severin, regiunea Timi#oara, fost student n drept #i filozofie, la Cluj. A f!cut parte din
organiza"ia legionar! din 1942. n 1949 a primit 7 ani nchisoare corec"ional!, pentru activitate
legionar!. Din ianuarie 1950, a fost for"at s! devin! reeducator la Pite#ti n echipa lui (urcanu #i
apoi la Gherla. A f!cut parte dintr-un comando numit berbecii comandantului. n timpul anchetei, n
31 ianuarie 1954 a ncercat s! se sinucid!, nu n scopul de a nu r!spunde cinstit n fa"a organelor de
anchet!, cum a fost acuzat de c!l!ii lui, ci pentru a termina cu via"a. n penitenciarul Gherla, de pe
urma torturilor aplicate de el au murit mai mul"i de"inu"i. Printre altele, Juberian a fost trimis n
judecat! pentru c!, prin metode huliganice, b!t!i, torturi #i alte mijloace de exterminare, a omort #i
a cauzat infirmit!"i #i v!t!m!ri grave #i foarte grave ale integrit!"ii corporale, la mai mul"i de"inu"i, cu
scopul de a compromite regimul nostru democrat popular, consemneaz! un document elaborat de
chiar cei care-l transformaser! din victim! n tor"ionar #i apoi din nou n victim!. n 10 noiembrie
1954 a fost condamnat la moarte. n 17 decembrie 1954 a fost executat, la Jilava mpreun! cu
ceilal"i 15 condamna"i.
Jurcu#Ioan maior de Securitate la Cluj n anii 80. n noiembrie 1987, a anchetat-o pe
Doina Cornea #i pe fiul acesteia, Leontin Juhasz (pentru delictul de apologie a infrac"iunii #i instigare
public!, traducnd solidarizarea disidentei cu revolta muncitorilor de la Bra#ov). Cu prilejul acelei
anchete, a fost blnd. Profesoara #i aminte#te c! a fost lovit! o singur! dat!, cu bastonul de cauciuc,
151
peste fund, de maiorul Jurcu". n schimb, maiorul clujean l-a b!tut n anchet! pe un alt disident clujean,
Iulius Filip, care se solidarizase cu protestele Doinei Cornea.

152
Kalausek Iosif colonel de Securitate, #eful direc"iei regionale Bra#ov, la nfiin"area
acesteia n 30 august 1948. A fost dat afar! din Securitate de Ceau#escu, ca informator al fostei
Siguran"e, chiar atunci cnd i se preg!tea dosarul pentru a fi avansat general. Condamnat n-a fost,
deoarece faptele lui fuseser! amnistiate nc! de pe vremea lui Dej. Men"ionat #i de Cicerone
Ioni"oiu, n lista lui. Dup! informa"iile acestuia, a fost agent NKVD. n documente oficiale se
confirm! c! provine din cadrele fostei Direc"iuni a Poli"iei de Siguran"!, fiind ncadrat ca director
n DGSP prin decret MAN, la 28 august 1948.
Kasba Zoltan comandantul nchisorii din Miercurea Ciuc, rezervat! femeilor.
Kaufman Lic! locotenent de Securitate, anchetator la Ia#i. A emigrat n Israel. i b!tea
pe cei ancheta"i la palm!. Apare #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu, ca angajat al Securit!"ii Baia-
Mare, n anii 50. Memorialistul spune c! fostul ofi"er de Securitate #i-a schimbat numele n
Com!nescu (v. #i Pandele, unde snt descrise metodele de tortur! aplicate de el, depozi"ia
reprodus! fragmentar acolo ncheindu-se astfel: De cteva ori pe zi eram dus la anchet!, unde
tratamentul se lua de la cap!t #i de al"i anchetatori, ntre care Lic! Kaufman, Pascal #i al"ii.)
apare ca anchetator #i tor"ionar n m!rturia lui Gheroghe Cantemir,(n.1926) din Boto#ani, atras
ntr-o organiza"ie anticomunist! d'un om al securit!"ii, pe care l-a anchetat #i b!tut n 1949.
(Dumitru ignat)
Keasy (?) ofi"er de Securitate la nchisoarea de la Baia-Sprie, care ad!postea pe
de"inu"ii politici folosi"i la munc! for"at! n minele de plumb, ncepnd din decembrie 1952.
Kerekesz (?) ofi"er de Securitate la aceea#i nchisoare ca #i Keasy, de la Baia-Sprie.
Kiraly Bela c!pitan la Securitatea din Cluj n 1957. S-a ocupat de arest!rile intelectualilor
care se solidarizaser! cu revolu"ia din Ungaria #i alte numeroase re"ineri ilegale ale intelectualilor, "inta
urii particulare a #efului s!u, Mihai Patriciu. Era n cadrul Securit!"ii clujene comandantul grupei
Opera"ii. Punea n aplicare fugile de sub escort! decise n cazul celor care nu puteau fi
condamna"i la moarte prin probe legale. L-a arestat pe David Iuliu. Fusese lupt!tor de greco-
romane. A scos unghiile cu cle#tele, n timpul anchetelor.
Kis Ladislau (Coloman, Ion) colonel de Securitate, #eful Direc"iei Regionale a
Securit!"ii Poporului Oradea, aflat! n subordinea direct! a lui Mihai Patriciu, de la Cluj, n anii
50. Ulterior, avansat general #i adus la Bucure#ti, ca #ef al direc"iei Filaj din DGSP.
Ki" (?) gardian la zarca de la Aiud, n anii 50, consemnat n memoriile unor fo#ti de"inu"i
politici. Era un ins cu voce sub"ire, strident!, pe care colegii l numeau, Kecske, capr! coco#at!,
153
din cauza figurii gheboase.
Klein (?) locotenent-colonel de Securitate la DRSP Timi#oara, n august 1949. A participat
la n!bu#irea r!scoalelor "!r!ne#ti mpotriva cotelor #i colectiviz!rii, n comunele Apateu, Somosches
#i Berechiu, la care au fost adu#i gr!niceri, mili"ieni, securi#ti #i activi#ti de partid narma"i. Au
fost mul"i mor"i #i r!ni"i.
Kling Zoltan maior de Securitate n februarie 1949, cnd, aflat la conducerea
Comandamentului Unic al For"elor Armate (Mili"ie, Securitate, Armat!), mpreun! cu locotenent-
colonelul Ambru# Coloman #i maiorul Moi# Aurel, a coordonat vn!toarea, uciderea #i capturarea
lupt!torilor din Mun"ii Banatului. Un Kling apare la un moment dat la Lugoj #i despre el
Cicerone Ioni"oiu precizeaz! c! a fost la un moment dat internat n spital cu probleme psihice.
Koller $tefan (Coler, Koler, Coller) locotenent-colonel de Securitate; n anul 1952,
f!cea parte din Direc"ia General! a Lag!relor, fiind al patrulea n conducerea Direc"iei Lag!re #i
Colonii de Munc!. Participase la r!zboiul civil din Spania. Unul din responsabilii cu reeducarea.
Din aprilie 1954 n mai 1957 a fost comandantul nchisorii Aiud. Uciderea din ordinul lui
a unui de"inut a provocat o revolt! a camarazilor acestuia. Rezultatul a fost avansarea lui Koller #i a
sergentului uciga#. Dup! plecarea de la Aiud, fostul temnicer fusese un timp comandant al
nchisorii V!c!re#ti. Fo#tii de"inu"i l descriu ca pe un ins solid, de 130 de kilograme, nu prost,
st!pnit. Teroarea lui nu se exercita prin njur!turi #i b!t!i, ci prin nfometare. Ion Ioanid, care l-a
cunoscut bine, l descrie ca pe un om crud cu de"inu"ii #i servil cu superiorii lui. Cel mai
memorabil episod este ns! acela n care viitorul scriitor, atunci tn!r de"inut politic anticomunist,
a avut n mini carnetul de partid al #efului nchisorii, pe care n timpul unei anchete, se amuzase
s! i-l fure din buzunarul mantalei de comandant, ag!"at! n cui. A ezitat mult dac!, profitnd de o a
doua absen"! a anchetatorului din birou, s! pun! carnetul la loc, sau s!-l duc! n celul!, s!-l arate
camarazilor, spune scriitorul, pentru ca s! ncheie: Am aflat c! ulterior Coler a renun"at de bun!
voie la carnet. Era n!scut la 2 august 1916, la Huedin.
Kopacs Karoly comandantul nchisorii din Miercurea-Ciuc, rezervat! femeilor.
Kormos (?) comandant al lag!rului de la colonia de munc! Cernavod!, n anii Canalului
(19501953).
Kovacs Monty agent de Securitate. Secretar! a doctorului Nicolae Micu din Zal!u,
arestat #i ncarcerat n 1949, pe care l-a urm!rit n permanen"!, contribuind la ntocmirea
dosarului s!u.
154
Kovacs Pius maior de Securitate la Cluj. Era #eful jude"enei de Securitate Turda, n
subordinea lui Mihai Patriciu, n anii 50. A ajuns pn! la gradul de general MI. Un Kovacs,
anchetator de Securitate la Oradea, n anii 19511952, apare consemnat n memoriile n
manuscris ale preotului Liviu Brnza#. Apare #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu, care precizeaz!:
A ordonat execu"ii. Cei familiariza"i cu limbajul specific vor n"elege c! f!r! judecat!.
Kun Andrei angajat al Securit!"ii din Satu-Mare, n anii 19481950. Pe lista aceluia#i
cercet!tor-memorialist, cu precizarea sumar!: A omort.
Kupler (?) doctor, medic al Securit!"ii din Bra#ov.

155
Laitner Alexandru comandant-adjunct al Securit!"ii din Carei, n anii 19481949. A
practicat b!t!ile #i tortura. A emigrat n Israel.
Lavi#! Vasile gardian la nchisoarea Sighet, n intervalul de timp ct nchisoarea a fost
condus! de Vasile Ciolpan (19501955). Originar din Fere#ti, Maramure#. n preziua mor"ii
marelui istoric #i profesor Gheorghe Br!tianu, membru al Academiei, acesta a fost z!rit n curtea
penitenciarului, scos la plimbare de gardian. De"inutul se plimba n pas destul de alert, relateaz!
martorul (Alexandru Ra"iu), dar gardianul l obliga s! alerge, insultndu-l #i strigndu-i: Mai
repede, mai repede. Pe episcopul Iuliu Hossu l-a p!lmuit. Nu #tim dac! tot Lavi"! Vasile este cel
care, ca s!-i dea s! m!nnce, i cerea lui Constantin Argetoianu s! urle ca lupul, s! morm!ie ca
ursul etc.
Lazarovici F. maior de Securitate n 1950, la Bucure#ti.
Laz!r Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30august 1948. I s-a dat
gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tmplar.
Laz!r Iosif angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I s-a dat
gradul de c!pitan #i func"ia de #ef de birou. Fusese nainte vopsitor.
Laz!r D. Mihai anchetator n procesul-spectacol al Canalului din augustseptembrie 1952.
L-a anchetat pe mecanicul Nichita Dumitru.n 1968 a depus m!rturie pentru rejudecarea acelui proces,
m!rturie n care recunoa#te c! inculpa"ii au fost pu#i s!-#i memoreze declara"iile, c! s-au primit
indica"ii #i c! a fost o metod! gre#it!. Indica"iile primite nu snt doar un alibi moral, ci realitatea
cea mai real!. Din p!cate, ideea c! mpu#carea atunci, n 1952, a trei dintre cei zece oameni, socoti"i
acum, n 1968, nevinova"i, ar fi fost o metod! gre#it! nu este nici ea o p!rere proprie, ci tot o
indica"ie a partidului, aflat ntr-un alt moment dialectic al politicii sale. Nu a fost pedepsit n 1968,
cnd, cu gradul de maior, era asdjunct #a Inspectaratul de securitate Tulcea.(D49/1 p.97.)
Laz!r Mihai mili"ian la Gherla n timpul reeduc!rii, a participat la b!t!i. Preferat de
b!t!u#i drept coechipier, ca fiind cam redus #i neamestecndu-se unde nu-i fierbe oala.
Laz!r Simion gardian pe celularul de"inu"ilor politici, la Gherla, n timpul reeduc!rii,
conduse de Laz!r Tiberiu. Tortura n acela#i fel ca directorul.
Laz!r Stere angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I s-a
dat gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte croitor.
Laz!r Tiberiu comandant al nchisorii de la Peninsula, dup! suspendarea la Gherla #i
Pite#ti a experimentului reeduc!rii. Venea de la Gherla, unde fusese tot director pe perioada
156
reeduc!rii.
ntr-un ipotetic clasament stabilit dup! gradul de cruzime al temnicerilor, Laz!r Tiberiu s-
ar situa probabil pe primele locuri.
Unul dintre reeducatorii echipei lui (urcanu, condamnat la moarte #i executat o dat! cu el,
declar! n anchet!: n luna aprilie 1950, a doua zi de Pa#ti, dl. Laz!r Tiberiu, directorul
Penitenciarului Gherla a organizat n acest penitenciar o b!taie a circa 100 de de"inu"i. (...) Dl.dir.
Laz!r Tiberiu i-a aranjat n cerc, prin flanc cte unul, dndu-le ordin s! mearg! n pas alerg!tor,
dnsul aflndu-se n mijlocul cercului, apoi a dat ordin domnului mili"ian Fulop Martin s!-i aduc!
dou! ciomege cu care se c!rau ciuberele cu mncare #i a nceput s!-i bat! pe de"inu"ii care alergau
n cerc cu acele ciomege lovindu-i unde nimerea: peste spate, peste picioare, peste cap. De"inu"ii
care c!deau jos erau lovi"i cu picioarele #i obliga"i s! se ridice #i s! continue s! alerge. (...) Dup!
circa o or! de b!taie #i fug!, aceia#i de"inu"i au fost introdu#i pe sala sec"iei parter a penitenciarului
unde li s-a dat ordin s! se dezbrace de hain! #i c!ma#! r!mnnd cu trunchiul gol #i au fost
obliga"i s! se culce transpira"i #i obosi"i pe mozaicul s!lii, lipindu-se cu pieptul gol de piatra
mozaicului, n acela#i timp fiind for"a"i s! bea ap!. (Memorialul ororii, 211)
Memorialistul Remus Radina, care l-a cunoscut bine pe Laz!r Tiberiu pe vremea ct a fost
director la Peninsula, relateaz! aceast! scen!:
ntr-una din seri a n!v!lit n baraca noastr! un om cu capul ro#u de snge, care nu mai putea
s! vorbeasc!, ci r!gea ca un animal #i c!uta s! se ascund!. (...) Nu b!nuiam ce se putuse ntmpla cu
el, parc! intrase cu capul n gura unui tigru. Nu peste mult timp am aflat ce se ntmplase.
Nenorocitul se numea Maxim #i ajunsese la raportul comandantului Laz!r Tiberiu care a luat o
piatr! #i l-a lovit peste fa"! pn! i-a scos din"ii! (Testament din morg!, 74)
'i, acela#i fost de"inut:
Dup! cteva zile am asistat la o alt! scen!. Laz!r Tiberiu a scos n curte un grup de
de"inu"i, pe care i-a pus s! se culce n ni#te b!l"i cu ap! murdar!. Apoi i-a pus s! fac! broasca, iar
el i lovea din spate cu piciorul n testicole.
Pe un alt de"inut, elev, poveste#te acela#i Radina, l b!tuse cu un v!trai ore n #ir. Avea
capul plin de snge #i de cucuie cnd a fost nchis n aceea#i carcer! cu el n a#teptarea altor
torturi. Pe elev l chema Minic!. Radina precizeaz! c! dup! acea noapte nu l-a mai v!zut pe copil
niciodat!. (op. cit., 79)
n fine, un episod n care este el nsu#i protagonist. Privind spectacolul descris anterior cu
157
un camarad de suferin"!, Radina #i promisese c! nu va accepta niciodat! umilin"a. Mai multe zile,
de cte ori trecea pe lng! comandant #i pip!ia instinctiv fa"a, gndindu-se la Maxim. Pn! cnd
inevitabilul s-a produs #i iat! momentul:
ntr-una din zile Laz!r a oprit brigada noastr! #i a ordonat:
Culcat.
Eu am r!mas n picioare.
Culcat! a r!cnit el din nou.
Dar eu nu m-am clintit. Atunci el s-a apropiat de mine #i mi-a strigat.
M!, tu nu auzi s! te culci?
I-am r!spuns:
Aceasta este o pedeaps! degradant! #i eu nu m! culc!
Laz!r mi-a strigat ie#it din min"i:
Culc!-te, m!, c! te culc eu, pe veci!
S-a apropiat de mine #i cum eu nu m-am ferit, mi-a tras o lovitur! puternic! n carotid!.
Am c!zut n genunchi #i, de#i eram foarte ame"it, am f!cut efortul s! r!mn a#a. Laz!r mi-a strigat
din nou.
Culc!-te, m!, nu auzi?
V!znd c! tot nu m! culc, a nceput s! se scarpine n cap, apoi a zis:
Sta"i pu"in, s! m! calmez. Lua"i pe banditul !sta #i duce"i-l la carcer!.
Am fost dus la carcer!, unde am nceput s!-mi pip!i fa"a, preg!tit s! suport loviturile de
piatr! care-mi vor scoate din"ii. Se f!cuse noapte, cnd am auzit c! se deschide u#a carcerei. Mi-
am f!cut semnul crucii a#teptnd masacrul.
Dar, spre uimirea mea, nu era Laz!r Tiberiu, ci Leon Humulescu, un de"inut, care mi-a
spus:
Domnul comandant a dat dispozi"ie s! mergi la barac!. (op. cit., 75)
Era, confirm! fo#tii de"inu"i, un ins cu comportament imprevizibil. Mai mult, pretind unii, de#i
avea momente de cruzime deosebit!, a ameliorat mult situa"ia de"inu"ilor. E drept, ntr-un fel
paradoxal. Un memorialist #i-l aminte#te "inndu-le pe platou un discurs care s-a ncheiat cu anun"ul:
De acum b!taia este interzis!. Numai eu bat. Cum nu putea s! fac! lucrul acesta cu eficien"a cu care
ar fi f!cut-o ntreaga administra"ie, avem totodat! o explica"ie a faptului c! Radina sc!pase atunci de
represalii.
158
Fusese la un moment dat comandant al nchisorii din F!g!ra#. Aici l-a cunoscut un alt
memorialist, care-l surprinde chiar ntr-o dispozi"ie uman!: apt de dialog #i de concesii fa"! de cineva
care-i nega trecutul de victim! a Auschwitz-ului, trecut de care se prevala cu mndrie.
n timp ce povestea c! p!rin"ii lui au fost du#i de unguri n faimosul lag!r #i gaza"i, un
de"inut s-a dezbr!cat n fa"a lui ntrebndu-l dac! a#a ar!tau prizonierii de la Auschwitz. Bruta din
ziua precedent! disp!ruse, relateaz! memorialistul, f!cnd loc unui alt ins, care m! privea palid,
v!dit stnjenit, ntre memoria lui de victim! a unei monstruozit!"i #i nevoia de a nu se ar!ta slab
Dac! memorialistul (Teodor Du"u) nu-#i ia dorin"ele drept amintiri, Laz!r Tiberiu pare mai
degrab! un ins labil, la care mila de sine #i sentimentalismul des ntlnite printre sadici, alterneaz!
cu cruzimea ndreptat! mpotriva altora. Era originar din ora#ul Dej, #ofer de meserie.
Laz!r (?) ofi"er politic la Aiud ntre anii 1970 #i 1983, unul din zbirii nchisorii. El a
introdus doi de"inu"i de drept comun, uciga#i, n celula preotului Gheorghe Calciu, cu scopul de a-
l ucide pe acesta. Finalul, cam neverosimil, al istoriei: cei doi uciga#i au fost converti"i la credin"!
de preotul Calciu, astfel nct i-au cerut lui Laz!r s!-l ucid! el pe preot, fiindc! ei nu pot. Mai
interesant este de remarcat aici o recuren"! n metodele Securit!"ii n deceniile din urm!. 'i Gheorge
Ursu, n 1985, a fost dat pe mna unor de"inu"i de drept comun, care trebuiau s!-l terorizeze, dac!
nu chiar s!-l ucid!, ceea ce investiga"iile n-au stabilit nc! (v. Clit! Marian).
L!c!ti" Ion ofi"er de Securitate la Arad. Consemnat n documentele strict secrete ale
institu"iei, ca participnd, n calitate de comandant al grupei de execu"ie, la executarea sentin"elor
de condamnare la moarte n penitenciarul Gherla, n august 1958. Conform raportului ntocmit
dup! execu"ie de c!tre colonelul de Justi"ie Miclea Constantin, procurorul militar #ef la R3M
Cluj, execu"iile se f!ceau cu spatele la plutonul de execu"ie, ceea ce tradus nseamn! c! victimele
erau mpu#cate n ceaf! de acest #ef al grupei.
L!sc!rel (?) locotenent n paza de"inu"ilor la mina din Baia-Sprie.
L!z!rescu Nicolae colonel de Securitate, n jude"ul Cluj, n 1963. A ucis, n timpul
anchetei, o fat!, pe nume Sofica, arestat! fiindc! recitase o poezie religioas!. Este consemnat, cu
aceea#i fapt!, n lista lui Cicerone Ioni"oiu, care mai precizeaz! doar vrsta fetei, 18 ani.
L!z!rescu Nicolae gardian la nchisoarea Pite#ti, din momentul reeduc!rii, mili"ian.
L!z!roiu Nicolae gardian la Pite#ti, n perioada reeduc!rii, #eful sec"iei Spital, unde se
afla faimoasa camer! 4. Foarte activ n sprijinul reeducatorilor. Unul dintre ace#tia, Popa
Alexandru, poveste#te: Cel care b!tea de"inu"ii mai r!u n aceast! perioad! era domnul mili"ian
159
L!z!roiu, care se dezbr!ca de veston, #i scotea chipiul #i le d!dea unui de"inut s! le "in!, iar
dnsul b!tea cu ciomagul sau cu centura pn! cnd transpira #i obosea. Li se adresa cordial lui
(urcanu #i echipei lui, cu Hai, hingherii, la mas!! (Memorialul ororii, 209) Nu #tim dac! este
unul #i acela#i cu gardianul de la Peninsula semnalat de AFDPR, Ia#i, #i cel din lista de
criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone Ioni"oiu, consemnat f!r! alt! precizare.
Leferman Lara (Ion, Chiper) anchetator la Securitatea din Ia#i. Era, n 1950, cnd
avea gradul de locotenent-major, #eful anchetelor. I-a torturat pe mul"i, oamenii incrimina"i n
dosarele lui au primit numeroase condamn!ri la moarte. A continuat s! locuiasc! n Ia#i #i dup!
pensionare. Scrisese o dest!inuire n care-#i exprima, dup! Revolu"ie; regretul, explicnd c! devenise
securist ca s! i se ierte trecutul de fost ofi"er n armata regal!.
Leizer David angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I s-a
dat gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte fotograf.
Leonida Titus reeducator de la Pite#ti, printre primii care au aderat la echipa lui
(urcanu. n anchet! nsu#i (urcanu l enumer! printre oamenii de ncredere n care m-am bazat
mai mult. Apare n documente, ori de cte ori ac"iunea de reeducare ia forma b!t!ilor colective,
ca participnd al!turi de (urcanu. Probabil fiindc! i-au pierdut urma n nchisori, fo#tii camarazi
sau fostele victime cred c! a pierit o dat! cu (urcanu, dar el nu a fost condamnat n 1954 #i nici
n-a fost m!car citat. Fusese legionar #i ncercase ac"iuni de opozi"ie fa"! de regim pn! trziu, n
1949, cnd a fost arestat. Era originar din Banat.
Leonida (?) anchetator de Securitate, la Bucure#ti n 1950. Se deplasa la Sighet, unde i-
a anchetat pe preo"ii greco-catolici #i, probabil, #i pe unii din cei nou!zeci de fo#ti mini#tri #i
demnitari adu#i la Sighet f!r! judecat!, pentru a fi sau reeduca"i, sau uci#i.
Lep!datu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I s-
a dat gradul de locotonent #i func"ia de adjunct de #ef serviciu. Fusese nainte l!c!tu#-mecanic.
Lep!d!tescu Mircea colonel de Securitate, numit n august 1948, cnd s-a nfiin"at
Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, director n Direc"ia V, Cercet!ri Penale, al!turi de Mi#u
Dulgheru.
Le#Valentin sergent-major de Mili"ie la Bra#ov, n 1987, a participat la represiunea
violent! #i la arestarea muncitorilor revolta"i n noiembrie 1987, la uzinele Steagul Ro#u din
ora#.
Liciu Virgil maior de Justi"ie la Procuratura R3M Cluj. A pus concluziile de
160
condamnare la moarte pentru cinci dintre partizanii rezisten"ei din Mun"ii Banatului n august 1958.
Trei dintre aceste sentin"e au fost executate.
Limbau Gheorghe n!scut la 25mai 1928, n comuna Aninoasa-Filia#i, fiul lui Ilie #i Ilinca.
Plutonier la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor
petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 15 ani munc! silnic!, n
procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion).
Linca Nicolae anchetator de Securitate la Bucure#ti. La origine boxeur. Apare pe lista
lui Cicerone Ioni"oiu, f!r! alt! precizare.
Litvin (?) colonel de Securitate, s-a ocupat cu reprimarea revoltelor "!ranilor care se
opuneau colectiviz!rii n jude"ul Bihor. Organizator #i executor al deport!rii acestora.
Li#! (?) gardian la Aiud, de o mare cruzime.
Livescu (?) locotenent de Securitate. S-a ocupat de Paul Goma n perioada domiciliului
obligatoriu.
Livinski Mihai reeducator la Pite#ti. N!scut la 26 iulie 1926, n comuna Bucium, regiunea
Ia#i, student la Facultatea de drept, fusese condamnat la 7 ani nchisoare corec"ional!. F!cea parte
din statul-major al demasc!rilor. 'i el participase ini"ial la reeducarea propus! de Bogdanovici, la
a c!rui ucidere a luat parte ulterior. A f!cut reeducare la Suceava, Pite#ti, Gherla. A participat la
uciderea prin torturi a mai mul"i fo#ti legionari: Radoveanu Alexandru, Dinc! Ion, Cristea Ion, Tmpa
Ion, Dmbu Vasile, Dumitru Vasile, Dinciu Garofil #i al"ii. Pentru ca s! nu li se descopere fapta, a
nlocuit cadavrul unui alt de"inut, cu al celui ucis de ei, Dinc! Ion. A fost condamnat la moarte #i
executat al!turi de ceilal"i 15, n 17 decembrie 1954. Nu #tim dac! fusese la rndu-i trecut prin
demasc!ri, nainte de a consim"i s! devin! tor"ionar.
Lixandru Vasile #eful Direc"iei Penitenciare, Lag!re #i Colonii de Munc!, Direc"ia
General! a Lag!relor #i Coloniilor de Munc! n anul 1955, cu gradul de locotenent-colonel. n
1968, cnd s-au cercetat unele abuzuri comise n epoca respectiv!, era scos n rezerv!.
Loghin Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948.
I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte cofetar.
Loi" Traian anchetator penal de Securitate la Timi#oara, n 19571958. A anchetat
loturile lupt!torilor n rezisten"a din Mun"ii Banatului, anchete finalizate cu 22 de condamn!ri la
moarte, dintre care 13 execu"ii. Avea gradul de locotenent-major #i men"iunea de prim lng!
calitatea de anchetator, care, probabil, semnific! un grad superior. Dintre cei ancheta"i de el, 5 au
161
fost executa"i #i 11 condamna"i la diferite pedepse.
Lorinz (Lorenz)(?) c!pitan de Securitate, #eful nchisorii de la Zal!u n 1953. n 1959
anchetator la Gherla. ntre 1960 #i 1964, f!cea reeducare la Aiud.
Lothe Andrei loc"iitor al #efului Siguran"ei din Bistri"a-N!s!ud, n anii 19471948.
Lungu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948.
I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Lungu Gheorghe comandantul Securit!"ii din Craiova, n anul 1970. Era un ins n jur
de 50 de ani, solid, bine legat. Mai diplomat dect al"ii, #i convoca victimele, oameni traumatiza"i
de ani de pu#c!rie #i de spaima unei noi arest!ri, la discu"ii, principiale. Pe George Popescu,
ntemni"at din 1941 pn! n 1964, l ndemna s! vin! cu ei. Cnd omul i ar!ta c! el munce#te
con#tiincios, c! este corect, c! nu comite nici o abatere de la legea de ei stabilit!, pe scurt c!
este deja prea redus la neputin"! pentru a nu fi cu ei, securistul i explica c! nu asta vrea, ci
garan"ia c!, n cazul c! "ara ar fi amenin"at! de un spion, de un agresor, fostul de"inut va veni s!
le spun! lor. Mai mult demon dect bestie, nici acest tip de c!l!u binevoitor nu inspira mai
pu"in! teroare. Avea gradul de maior.
Lungu Nicolae plutonier n lag!rul de la Salcia, unul dintre cele mai sinistre din ntreg
sistemul penitenciar romnesc. n procesul care a avut loc n 1955 (v. Pavel Ion) nu este anchetat.
Este posibil s! fi lucrat aici ntr-un moment ulterior acestei anchete, dar regimul nu s-a
mbun!t!"it niciodat! efectiv n acest lag!r. n perioada 19571958, de pild!, memoriali#tii
vorbesc despre un total anual de 85 de mor"i. Cruzimea gardienilor #i epidemiile de hepatit! au
re"inut aten"ia altor doi memoriali#ti, Ion Ioanid #i Alexandru Paleologu, ajun#i aici mai trziu
(19581960). l reg!sim, f!r! a avea certitudinea c! este vorba de acela#i personaj, ca plutonier
gardian n lag!rul de la Stramba, din Delt!, unde se lucra la dig #i n lag!rul de la Bandoiu, tot n
Balta Br!ilei.
Lungu Petre a f!cut parte din comandamentul de reprimare a r!scoalei minerilor din
Valea Jiului n august 1977, comandament al c!rui bilan"l reamintim din nou: 150 de dosare
ntocmite, 50 de muncitori trimi#i n spitale de psihiatrie, 15 mineri condamna"i ntre 2 #i 5 ani #i
4 000 de concedia"i #i str!muta"i. Unii au fost ancheta"i de Securitate ani de zile.
Lungu (?) ofi"er de Securitate la Bra#ov. Avea n 1959 gradul de locotenent.
Lungu (?) doctor la nchisoarea din Sighet, n anii 19501955, cnd aceasta a fost
nchisoare politic!, condus! de Vasile Ciolpan, #i cnd au murit aici peste 50 de oameni, ceea ce
162
reflect! #i calitatea ngrijirii medicale. Nu avea preg!tire de medic. Fusese pe frontul antisovietic
asistentul unui medic. Acesta murind, el #i-a nsu#it actele lui #i, ntors n "ar!, a fost numit de
Teohari Georgescu medic la Sighet. Nu a palpat #i nu a dat niciodat! nici un medicament vreunui
de"inut. A fost #i el condamnat la 16 ani nchisoare, pentru uz de fals, dar nu i-a executat. n
1991, acela#i Ciolpan declara ntr-un interviu c! medicul impostor a p!r!sit Romnia.
Lunguleac Ion student reeducator la Peninsula. 'i-a torturat propriul unchi. n documentele
selectate n Memorialul ororii este consemnat totu#i o singur! dat!, lucru care nu se ntmpl! de
obicei cu tor"ionarii notorii. Este citat #i pe lista AFDPR, Ia#i, ceea ce nseamn! c! era totu#i
cunoscut printre victimele Pite#tiului.
Lunguleac Sava sublocotenent la Securitatea din R!d!u"i la data de 16 mai 1949. I-a
anchetat cu deosebit! violen"! pe membrii grupului Macoveiciuc Silvestru, partizani anticomuni#ti
din Bucovina.
Lupa"cu (?) student reeducat, brigadier la Peninsula. A participat la torturarea doctorului
Simionescu, care s-a sinucis pu"in timp dup! aceea, ca s! scape, aruncndu-se n srme.
Sinuciderea doctorului Simionescu, ca #i tortura care l-a mpins la ea, este evocat! n mai toate
lucr!rile memorialistice despre Canal.
Lupe" Gheorghe maior de Securitate la Alba Iulia, #eful inspectoratului din acest ora#.
Lup"a (?) fost colonel de armat!, colaborator al Securit!"ii strecurat n rndurile
partizanilor. Simulnd c! face leg!tura ntre grupurile de lupt!tori de la curbura Carpa"ilor, i-a
depistat pe to"i #i le-a organizat ambuscade n care au fost prin#i.
Lupu David locotenent de Securitate la Cluj.
Lupu George anchetator de Securitate, cu gradul de colonel n 1963. Semnalat la
Bucure#ti.
Lupu Vasile anchetator de Securitate la Ia#i. Consemnat n lista lui Cicerone Ioni"oiu,
cu precizarea c!l!ul securit!"ii.
Lupu (?) ofi"er politic la Capu-Midia, n perioada cnd comandantul lag!rului a fost
Liviu Borcea. Obi#nuia s! le spun! de"inu"ilor: Nu uita"i c! Midia este lag!r de exterminare. Era
originar din Buz!u.
Lupu (?) colonel de Securitate, n 1987, a participat la reprimarea, anchetarea #i
torturarea muncitorilor revolta"i din noiembrie 1987, la IGM, Bucure#ti. Unul dintre cei ancheta"i
poveste#te c! pe toat! durata primului interogatoriu, ncepnd de seara de la 8 #i terminndu-se a
163
doua zi diminea"a la 5, maiorul l-a b!tut #i l-a "inut n picioare.
Lupu"or (?) c!pitan de Securitate, n 1949, membru al Comandamentului Unic Timi#,
alc!tuit de Mili"ie, Securitate Armat!, pentru nimicirea rezisten"ei din mun"i. A participat la
capturarea partizanilor lui U"!, din Valea Cernei, Cara#-Severin.
Lutenco Nicolae ofi"er de Securitate, la Sibiu n 1954, cnd, din ordinul lui Alexandru
Dr!ghici, ministru de Interne, a f!cut parte din comando-ul pentru uciderea lui Ibrahim Sefit, zis
Turcu. n 1968, cnd pentru nl!turarea lui Dr!ghici se redeschide cazul, recunoa#te omorul n
urm!torii termeni:
Cobornd cu to"ii #i dep!rtndu-ne la c"iva metri de drum, to"i ofi"erii ce erau cu el n
ma#in!, adic! eu, Popa Oprea, Vaide# Mihai #i Munteanu Ilie, am tras cu pistoalele asupra lui
Turcu, care a c!zut jos. (Gh.Buzatu, Mircea Chiri"oiu, 116.) (v. de asemenea articolele rezervate
celorlal"i trei slujba#i ai Securit!"ii n prezenta lucrare #i Dr!ghici Alexandru).

164
Macavei Ioan locotenent-colonel de Securitate, la Cluj, n 1958. L-a anchetat pe
medicul psihiatru Traian Neam"u. Ie#it la pensie ca locotenent-colonel MI, s-a distins, n anii
19571958, prin anchete deosebit de grele, de pild! un lot de 17 condamna"i, dintre care 2 la moarte,
executa"i imediat. Se mndrea cu num!rul mare de condamn!ri la moarte din dosarele lui, cu
stelele pe care marxi#tii, veni"i la el n sat i le puseser! pe umeri, ba chiar cu palmele date unui
preot, c!ruia ncepuse s!-i curg! sngele #uvoaie. n 1992, cnd era colonel n rezerv!, M.I. i-a
dezv!luit unui cercet!tor pe nume Victor Lungu c!: Cei condamna"i n contumacie erau de fapt
mpu#ca"i n drum spre tribunal #i ngropa"i n locuri r!mase necunoscute. Acum se schimbase. Se
considera un n#elat, un manipulat.
Macovei Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte sudor.
Macovei Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Macovei Mihai sergent-major de Securitate, din Arad.
Macri Emil general de Securitate, la c!derea regimului comunist din Romnia.. A condus
opera"iile de reprimare a revoltei minerilor din Valea Jiului n august 1977, asistnd la anchete sau
chiar efectund el nsu#i o parte din ele. A participat la reprimarea revoltei muncitorilor de la
Bra#ov , din 1987 #i a Revolu"iei din decembrie, nc! din momentul declan#!rii ei, la Timi#oara.
Aici s-a ocupat #i de dispari"ia cadavrelor celor uci#i. A fost judecat n lotul Timi#oara #i
condamnat. A murit n nchisoare n 17 aprilie 1991, n urma unui infarct. n ciuda faptului c!
atribu"iile sale erau altele (timp de 40 de ani a lucrat n Direc"ia a II-a a Securit!"ii Statului, care se
ocupa de contrainforma"iile economice, iar n ultimii 20 de ani a condus nemijlocit aceast!
direc"ie), i s-au ncredin"at, cum se vede cele mai importante ac"iuni de represiune. Nu a lipsit,
astfel, nici din ac"iunea represiv! ndreptat! mpotriva lui Gheorghe Ursu, mort n timpul
anchetei, n 1985. ac"iune n care #i-a implicat #i doi subalterni, pe Adrian Turcitu, colonel, #i Ion
Dumitraciuc, c!pitan. L-a anchetat "i pe Vasile Paraschiv, dup! scrisortile adresate de acesta
pre;edintelui Ronald reagan #i Francois Mitterand, cerandu/lke sprijinul pentru obtinerea
pasaportului refuyat de autorit[rile rom\ne. Era n!scut la Gala"i, n 9 octombrie 1927.
Madan Constantin prim-brigadier la Canal, #i el de"inut politic, licen"iat n teologie,
fost profesor, originar din Basarabia. L-a ucis pe de"inutul Dumitrache, celebrul protagonist al unei
evad!ri din lag!rul de la Peninsula, din martie 1951, prins foarte repede #i supus unei campanii
165
spectaculoase de pedepsire, care trebuia s!-i nsp!imnte pe de"inu"i. A fost ucis, dup! torturi
ndelungate, "intuire la stlpul infamiei #i umilire, ntr-un beci cu cartofi. Pistolul uciga# i-a fost
dat lui Madan de c!tre ofi"erul politic Chirion. Evocat #i de 'tefan Radu n Memoria (27, 60), n
leg!tur! cu aceea#i crim!: Le#inat #i n!p!dit de mu#te, Dumitrache un de"inut care evadase din
lag!r a fost mpu#cat de c!tre prim-brigadierul Madan cu un pistol primit de la politrucul
Chirion n noaptea urm!toare #i aruncat n gardul de srm! ghimpat! din apropiere, pentru a se
pretexta c! a vrut s! evadeze.
Madar Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte boiangiu.
Mad!r Aurel subofi"er de Securitate la C!ciula"i, n anii 50, subaltern al lui I#toc
Isidor. Comuna #i cei trei lucr!tori ai sec"iei locale de Securitate au dobndit oarecare notorietate n
anii 90, cnd n curtea sediului institu"iei s-au descoperit ntr-o groap! comun! scheletele a 316
oameni mpu#ca"i n cap. Cercet!rile au condus la concluzia c! este vorba de "!rani care n anii
19491950 s-au opus colectiviz!rii. Aurel Mad!r tr!ia la acea dat!, dar n-a fost citat (v. de asemenea
I#toc #i Foti).
Makay (?) sergent-major, gardian la nchisoarea de la Aiud, n anul 1959. Era
executorul criminal al tiranilor Cr!ciun #i Iacob, spune Alexandru Salc!. Bolnav de hepatit! #i
"inut la izolare ntr-o celul! cu du#umea, timp de cinci s!pt!mni, memorialistul, atunci de"inut la
Aiud, a trebuit s! adune n fiecare diminea"! o g!leat! de ap! pe care Makay o arunca pe jos, #i s!
respire aerul umed.
Mahler Wiliam A fost anchetator mai multor acuza"i din lotul lui Vasile Luca (Magdo
Ion, Vijoli Aurel, Gheorghe R!dulescu #i Vasile Luca nsu#i). La data respectiv!, 1952, era doar
locotenent-major.
Maier Andrei locotenent-major de Securitate, comandant al nchisorii-lag!r de munc!
de la Valea Nistrului, unde de"inu"ii munceau, n condi"ii inumane, n minele de extragere a
plumbului.
Maier Gheorghe n 1949, gardian la Aiud. Extrem de dur cu de"inu"ii. Unul dintre cei
patru fra"i Maier, trei b!rba"i #i o femeie, to"i patru lucr!tori de Securitate, originari din localitatea
P!jida, jude"ul Arad.
Maier Gheorghe frate cu cel de mai sus. La fel de crud, gardian tot la Aiud. Marele
jurist, fost ministru, Istrate Micescu, ntemni"at la Aiud imediat dup! instaurarea regimului
166
comunist #i preg!tise, pentru cazul n care va muri #i va fi azvrlit n groapa comun!, un nasture
cu diametrul de doi centimetri, pe care camarazii lui s! i-l vre n gur! imediat dup! moarte #i s! fie
astfel recunoscut de fiul lui, la o eventual! deshumare ulterioar!. Memorialistul, odinioar! de"inut,
ns!rcinat de el s! transmit! familiei acest semnalment, adaug! un al doilea semn de
recunoa#tere: mandibula fracturat! n toamna lui 1948 #i calusul u#or desfigurat de pumnul lui Maier
cel mare. (Teodor Du"u, II, 157). Unii fo#ti de"inu"i politici ortografiaz! numele Mayer.
Maier Laz!r locotenent-major de Securitate la Arad, a terorizat "!ranii din Gurahon". A
prigonit pe partizanii din Mun"ii Zarandului #i ai Codrului, condu#i de Cantemir Gligor. Pe #eful
partizanilor n-a reu#it s!-l ucid! n confruntare direct!. Conform relat!rii acestuia, urmele r!mase
pe pere"i ale gloan"elor trase asupra lui, i conturau trupul, ca #i cum ar fi fost sub o protec"ie
divin!. De#i criminal notoriu, Maier Laz!r n-a uitat niciodat! acest episod #i ori de cte ori l-a
ntlnit ulterior prin anchete #i nchisori pe cel astfel sc!pat, i povestea acest episod care l-a
cutremurat. Asta nu l-a mpiedicat s!-#i extind! represaliile, arestnd ntr-un rnd toat! familia care-l
g!zduise pe fugar #i nel!snd n cas! dect o femeie de 80 de ani.
Maier Vasile gardian securist de la penitenciarul Aiud, frate cu cei dinainte. Tot att de
feroce. A ucis de"inu"i cu o zi-dou! nainte de eliberare.
Maier (?) Din aceea#i familie, gardianc! la nchisoarea de femei din Mislea.
Mailat (?) gardian la Aiud ntre 1960 #i 1966. Din 1970, este trecut la zarc!, unde se
remarc! prin brutalit!"i.
Mali"enschi Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme, la biroul local
Olteni"a. Fusese nainte muncitor.
Manciulea I. Petre n!scut la 10 noiembrie1926, n Slatina, fiul lui Ion #i al Mariei.
Locotenent la Salcia de la nfiin"area lag!rului. Devenise comandant. Condamnat #i el la munc!
silnic! pe via"! n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). n februarie 1953, cnd se
f!ceau cercet!rile, un subaltern, #i el mplicat n anchet!, declara despre el:
Lt. Manciulea Petre a ales n fa"a mea circa 3040 de"inu"i #i a nceput s!-i bat! cu
pumnii #i cu picioarele, ar!tndu-mi c! a#a trebuie s! fac #i eu pentru a face treab! cu ei. A b!tut
a#a de tare pe unul, lovindu-l n inim! cu pumnul, de a nceput s! se zbat! la p!mnt, f!cnd spume la
gur! #i tremurnd.
Dup! gra"iere, M.P. fusese avansat c!pitan, iar n momentul rejudec!rii procesului, n
167
1968, el era ofi"er prim-serviciu la Penitenciarul Jilava.
Mandache C!lin locotenent n MAI, la Slobozia, n noiembrie 1987, cnd a preluat pe
unul dintre muncitorii deporta"i de la Bra#ov. l controla pe acesta la serviciu de 23 ori pe zi,
pentru a vedea dac! respect! regimul impus: izolarea, necomunicarea cu colegii, traseul de acas!
la locul de munc! #i de aici acas! etc. Timp de trei luni singur, acest co#mar se derula
nestingherit. Locotenentul Mandache l-a b!tut pe un altul dintre cei deporta"i aici. Acela#i deportat a
trebuit s! lucreze n noul apartament al locotenentului, unde am f!cut destul! cur!"enie, am sp!lat,
am vopsit tot ce trebuie.
Manea Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte l!c!tu#.
Manea C. Grigore angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de sublocotenent #i func"ia de sub-#ef serviciu. Fusese nainte
muncitor.
Manea Paraschiva angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
casnic!.
Manolache (?) locotenent-major, anchetator al lotului de la Canal #i al martorilor care
trebuiau constrn#i s! depun! m!rturie mpotriva celor ce trebuiau condamna"i la moarte, n 1
septembrie 1952 (Nicolae Vasilescu, Aurel Rozei, Nichita Dumitru, Cern!tescu Petre #i Gheorghe
Topuzl!u). Martori pe care i-a #antajat cu distrugerea vie"ii private, cu tortura, "inndu-i n arest, sau
convocndu-i la sediul institu"iei din Constan"a s!pt!mni n #ir.
Manoliu Ion anchetator de Securitate la Bucure#ti. Avea gradul de c!pitan cnd a fost
semnalat de fo#tii de"inu"i politici ca anchetator la Uranus.
Manoliu Mihai locotenent de Securitate la Dorohoi.
Marcu Gheorghe anchetator de Securitate la Bucure#ti. A promovat pn! la gradul de
general.
Marcu Stan ofi"er de Securitate. S-a ocupat de reprimarea studen"ilor care-#i
manifestaser! solidaritatea cu Revolu"ia din Ungaria, n octombrie 1956.
Marcu Vasile (1) gardian la nchisoarea Aiud (19501959). De"inu"ii l-au auzit o dat!
r!spunznd unui coleg care-l ntreba dac! nu merge acas!, r!spunznd: Mai r!mn, m!, c! nu m-am
s!turat nc! de b!tut la bandi"ii !#tia.
168
Marcu Vasile (2) zis #i M!rcu" securist sngeros de la Aiud, n pavilionul nchisorii
numit zarc! (19601964 #i 19701977).
Marcu Victor (alias Srbu Victor) maior de Securitate ns!rcinat cu misiuni n
str!in!tate (v. Sergiu Nicolau). Era originar din Moroieni, a absolvit #coala de Securitate de la
B!neasa n 1968. S-a ocupat o vreme de fo#tii legionari n unitatea militar! nr. 0103. n
str!in!tate a func"ionat ca diplomat sub numele de Ni"! Victor, ns!rcinat cu cazul Paul Goma.
Mardarie (?) maior, procuror militar, la Tribunalul Militar din Ia#i n 19491950; a
condamnat la moarte #i la deten"ii grele o mul"ime de lupt!tori n mun"i.
Mare" (Mari") (?) Fost ceferist, subdirector la nchisoarea Aiud, n anul 1948, cnd s-a
schimbat regulamentul de func"ionare al nchisorilor #i mul"i dintre fo#tii angaja"i au fost destitui"i.
Un ins aproape analfabet, cu comport!ri inegale #i contradictorii, alcoolic. Aproape normal cnd
era treaz, la be"ie devenea fioros, chiar bestial. Lua mit! de la familiile de"inu"ilor, c!rora le
promitea c! le va mbun!t!"i tratamentul. Dup! un flagrant foarte ingenios nscenat, Mari# a fost
retrogradat #i, dup! o trecere prin func"ia de director al Fabricii din incinta nchisorii Gherla, a
revenit ca maistru la fabrica de la Aiud ntre 1950 #i 1957. Se purta aici foarte r!u cu de"inu"ii, pe
care i for"a s! munceasc! peste puterile lor.
Mare" (?) maior n Ministerul de Interne n 1989, lucrnd la Mili"ia Capitalei. A
participat la represiunea Revolu"iei din Decembrie 1989, din seara de 21 spre 22 decembrie, cnd
sute de aresta"i au fost du#i la Jilava #i b!tu"i cu bestialitate.
Margherescu (?) colonel de Securitate, la Bra#ov, n timpul revoltei muncitorilor din
noiembrie 1987. Iat! ce declar! unul dintre cei ancheta"i atunci: n timp ce un mili"ian m! b!tea
cu pumnii #i cu bastonul, un altul m! lovea cu un picior rupt de la un scaun. M-a b!tut cumplit
colonelul Margherescu. (Memoria, 22, 88). Este evocat de una din victimele lui, maltratat! de
Margherescu #i dup! ce s-au terminat anchetele, n timpul deport!rii la Craiova. Metoda de data
aceasta una foarte folosit!: b!taia la palme.
Marian Ion anchetator la Securitatea din Cluj. n 1948, c!pitan. Foarte dur anchetator,
njura mult, era violent, trivial #i cinic: M!, i-a spus unui anchetat, #tii cum e legea? ca o p cum o
ntinzi, a#a e.
Marian Vasile student reeducat, brigadier la Peninsula. n documentele selectate n
Memorialul ororii nu figureaz!.
Marian (?) maior de Securitate. A anchetat, la IMG Bucure#ti, pe muncitorii de la
169
Bra#ov, n noiembrie 1987. De maltratat, a cerut altora s!-i maltrateze, #i anume ori de cite ori cei
ancheta"i nu declarau ce voia el.
Marica Gheorghe agent de Securitate ns!rcinat cu misiuni n str!in!tate (v. Nicolau
Sergiu). A absolvit n 1968 #coala de la B!neasa. Se ocupa de supravegherea romnilor pleca"i n
interes de serviciu. A lucrat la Contrainforma"ii, apoi la Mili"ie, o vreme la Pa#apoarte #i apoi n
misiune n Olanda. Aflat pe lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Marici Petre sublocotenent de Securitate n serviciul jude"ean de Securitate R!d!u"i la
data de 19 septembrie 1948. Este semnalat la Suceava n 1949, cnd s-a organizat experimentul
reeduc!rii. Avea atunci gradul de c!pitan. Este semnalat #i de AFDPR, Ia#i: n 5 ianuarie 1951, n
aceea#i nchisoare, l-a trimis la carcer! la etajul I pe de"inutul Pnzariu, numai n c!ma#! #i
izmene, dup! ce-l b!tuse. Carcera n-avea geam, de"inutul a le#inat de frig, #i, aflat n nesim"ire, i s-
a aruncat pe el terciul fierbinte, care pe sub hainele sub"iri, a l!sat pe pielea supliciatului o urm!
ro#ie. Mul"i au amintiri legate de cruzimea lui. La arestarea grupului de partizani ai lui
M!rgineanu Liviu, a b!tut familia celui care-l ad!postise, inclusiv pe copii, pe care i-a dezbr!cat
n pielea goal!, i-a ntins cu fa"a n jos n curte #i a s!rit de pe prisp! pe trupurile lor. Erau n a#a
hal de b!tu"i nct nu mai puteau fi recunoscu"i sub valurile de snge. Scena relatat! s-a ntmplat
n 67 septembrie 1952 (Liviu M!rgineanu, AFDPR, Ia#i, r!spuns la chestionar). Dup! 1989, l-a
oprit pe strad! pe Liviu M!rgineanu pentru a-i spune c! a#a au fost vremurile #i situa"ia, c!,
mpotriva vremurilor #i situa"iei, el s-a ngrijit apoi s! duc! grupului arestat medicamente #i
scrisori, l-a ocrotit deci, #i l-a rugat s! "in! cont de toate astea la o eventual! schimbare de roluri.
A anchetat la Suceava lotul organiza"iei de rezisten"! numit! G!rzile Decebal: B!tea grozav.
Pe cei condamna"i la moarte, el i executa, cu mna lui. Marici era un om mai n vrst!. Cum i
executa? i ducea n cimitir #i acolo i mpu#ca. Cu un glon"n ceaf!. Model sovietic. To"i !#tia
mpu#ca"i de el sunt acolo, n cimitirul de la Suceava. (P!rintele Filaret G!m!l!u, Visul meu n
celula 297 a Aiudului, Memoria, 14, 9.) Cicerone Ioni"oiu spune c! era tartorul nchisorii.
Marin Ion c!pitan de Securitate. L-a anchetat pe Adalbert Rosinger Rozemberg. l
invita pe colegul lui, anchetatorul Cenu#e Ion prin telefon, n termeni lipsi"i de orice ambiguitate:
Hai s!-l m!cel!rim mpreun! pe banditul !sta. Consemnat #i n lista lui Cicerone Ioni"oiu, ca
anchetator la Uranus.
Marin (?) c!pitan MAI la Bra#ov, s-a ocupat de ancheta pentru trimiterea n judecat! a
muncitorilor revolta"i n noiembrie 1987 #i apoi de supravegherea lor strict!. n timpul anchetei i-
170
a b!tut #i njurat pe cei ancheta"i, inclusiv pe femei. Ace#tia #i amintesc bine contrastul dintre
starea de spirit a anchetatorului lor #i propria lor stare: c!pitanul spumega de furie fiindc! voia s!
se duc! la meci, n timp ce ei n#i#i nu aveau nici o #tire de la cei de acas!, copii mici, b!trni,
bolnavi.
Marina (I#icovici) Ion ofi"er politic la Pite#ti n timpul reeduc!rii. Era cel ce primea
declara"iile semnate de de"inu"i n demasc!ri, declara"ii ce se scriau uneori n biroul lui de
referent. Colabora direct cu (urcanu, conform depozi"iei acestuia naintea procesului din 1954:
Am mai primit de la dl. Dumitrescu #i Marina ordin c! nu-i intereseaz! c"i ochi sar #i (...) ca s!
am grij! s! nu se dea lovituri n organe care ar cauza moartea, dar c! la fund #i la t!lpi pot s! bat
pn! sare carnea buc!"i n tavan. (Memorialul ororii) A fost participant activ la teribila b!taie din
ajunul Cr!ciunului, al!turi de directorul Dumitrescu. Pentru el, #edin"ele de tortur! constituiau o
adev!rat! hran! sufleteasc!. St!tea cu orele la vizet! #i se desf!ta mai ales la #edin"ele de
blasfemie anticre#tin!. Nici de el nu se mai #tie nimic dup! transferul lui la nchisoarea din
Bra#ov. (Virgil Ierunca)
Marinache Dumitru A fost unul dintre anchetatorii lui Vasile Luca. La data respectiv!,
1952, era c!pitan.
Marinescu Dan c!pitan, membru n Curtea Mar"ial! a Comandamentului IV Teritorial
la data de 12 septembrie 1946, cnd a fost pronun"at! sentin"a nr. 1161/1946 n primul proces al
grupului Macoveiciuc.
Marinescu Dumitru anchetator de Securitate la Bucure#ti.
Marinescu Marin anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de c!pitan.
Marinescu Paul anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de maior.
Marinovici (?) brigadier la Canal. De o mare cruzime, era supranumit Cinele ro#u.
Mari" Ioan locotenent de Securitate la DRSP Timi#oara, n august 1949. A participat la
n!bu#irea r!scoalelor "!r!ne#ti mpotriva cotelor #i colectiviz!rii, n comunele Apateu,
Somosches #i Berechiu, cnd au fost adu#i gr!niceri, mili"ieni, securi#ti #i activi#ti de partid
narma"i. Au fost zeci de mor"i #i sute de r!ni"i.
Marlari Mihai ofi"er de Securitate la Oradea, n anii 50.
Marmandiu Mircea anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de locotenent-
colonel.
Maromet Nicolae c!pitan, directorul nchisorii Jilava, ntre mai 1949 #i aprilie 1952.
171
Fusese nainte portar la o prim!rie de sector din Bucure#ti, apoi #ef al corpului de gardieni. Dup!
al"i memoriali#ti, fusese om de serviciu. Te speria numai cu privirea. Era blbit #i nu putea s!
lege nici o propozi"iune. (Remus Radina, op.cit. p. 48). n ziua de Pa#ti am fost sco#i la s!p!turi
de p!mnt, pentru construirea unui drum. De#i eram to"i sl!bi"i, am lucrat peste puteri sub
ciomegele lui Maromet #i ale gardienilor s!i. (idem, p. 57) Alt! scen! evocat! de acela#i
memorialist: cnd un de"inut a evadat, #i-a adunat to"i gardienii #i i num!ra pe de"inu"ii r!ma#i,
trecndu-i pe sub ploaia loviturilor de ciomege, de aproximativ 10 ori. Apoi i-a nchis n celul! cu
u#ile #i ferestrele nchise, l!sndu-i acolo pn! aproape de sufocare. Maromet profita, pentru a-i
bate pe de"inu"i #i de momentul plimb!rii zilnice obligatorii. Era mereu nso"it de Iv!nic!. Alt!
modalitate de tortur! era s! sar! pe de"inu"i cu calul. n 1954 era director adjunct la V!c!re#ti. O
vreme a fost adjunctul lui Goiciu la Gherla. Era n!scut la 3 mai 1912, n comuna Topana, satul
Gher!ie#ti, jude"ul Olt, din p!rin"ii Gheorghe #i Maria.
A fost o vreme #i comandant al lag!rului La stuf din Delt!: Acest "igan, fost portar la
prim!ria Capitalei, analfabet #i m!rginit mintal, a fost ales de Securitate ca director la nchisoarea
Jilava Bucure#ti. Acolo Maromete (sic!), la ordinul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, primul
dictator comunist din Romnia, a schingiuit #i omort mul"i de"inu"i politici de seam!, prin b!t!i,
nfometare #i cazarea de"inu"ilor n condi"ii de nenchipuit pentru o minte omeneasc! normal!.
Mai trziu Securitatea l-a promovat pe Maromet comandant n lag!rele de munc! for"at! din Balta
Br!ilei #i apoi n Delt!, la stuf, unde #i-a continuat #i mai hain munca de exterminare a
de"inu"ilor. (George Mazilu, O evadare n Delt!, Memoria, nr. 16, p. 55.). Mai trziu a fost
v!zut de fostele lui victime lucrnd ca plasator de bilete la un cinematograf, n Bucure#ti.
Martin Iacob c!pitan de Securitate, anchetator al lotului de la Canal n 1952. L-a anchetat
#i l-a b!tut pe inginerul Cr!ciun, fratele cunoscutei activiste comuniste Constan"a Cr!ciun. A nl!turat
apoi din dosarul acestuia tot ce l-ar fi putut disculpa. Semnalat n 1959, cu gradul de maior, tot
anchetator la Bucure#ti.
Martin Isac ofi"er de Securitate care s-a ocupat de reprimarea studen"ilor n octombrie
1956. Aflat pe lista de criminali, schingiuitori, colaborationi#ti a lui Cicerone Ioni"oiu.
Martinu" Alexandru fost student din Ia#i. A f!cut parte din grupul de"inu"ilor care, n
august 1948, au scris memoriul adresat Comitetului Central, angajndu-se c! renun"! la activitatea
legionar!, pentru a fi elibera"i. A f!cut parte #i din grupa lui Bogdanovici. Mai apoi a fost, n
Organiza"ia De"inu"ilor cu Convingeri Comuniste, responsabil cu documentarea. S-a rupt printre
172
primii de angajamentele legionare. n anchet!, (urcanu l enumer! printre oamenii lui de
ncredere. Uneori b!teau #i #trangulau n trei, el, Livi"chi #i (urcanu. Camera 4 mi s-a p!rut
uria#!. Pe pere"ii din dreapta #i din stnga intr!rii erau ferestrele, iar pe zidul din fund era sprijinit
un prici pe care #edeau ghemui"i oameni desfigura"i de groaz!. n centru o mas! n jurul c!reia
mi#unau tor"ionarii, cu figuri schimonosite de ur!. I-am recunoscut pe Martinu#, pe fra"ii Livinschi, pe
Dan Diaca (...) Martinu# m-a luat de piept. Nu mai eram capabil de nici o replic!. M-a trt dup! el
pn! la marginea priciului unde era un loc liber. Ia pozi"ie de medita"ie #i vezi ce te a#teapt!. (...) 'i
am asistat la caruselul torturii zi dup! zi. (Octavian Tomu"! , Memorialul ororii, 812). n martie
1952 a fost luat din penitenciar #i dus pentru cercet!ri. Acela#i Octavian Tomu"! #i aminte#te c!
la procesul la care a fost martor, prezidat de generalul Petrescu, l-a v!zut n boxa acuza"ilor #i pe
Martinu#, ca f!cnd parte din statul-major al demasc!rilor. Totu#i, n documentele procesului
publicate n 1995 de editura Vremea, Martinu# nu apare printre acuza"i. n dic"ionarul lui Cristian
Petru B!lan se afirm! c! ar fi murit n 1955.
Marton (?) ofi"er de Securitate la Bra#ov, cu gradul de c!pitan.
Marunea Vasile angajat al Securit!"ii la nchisoarea din Boto#ani.
Massler Iuliu #eful Siguran"ei din Bistri"a N!s!ud, n anii 19461947. Originar din
N!s!ud. Fusese comerciant de stofe. Era n!scut la 30 iunie 1913. A participat la toate momentele
violente ale instaur!rii regimului comunist: reprimarea demonstra"iilor promonarhice, prigoana
partidelor istorice, c#tigarea de c!tre comuni#ti a alegerilor etc.
Mateescu Emil locotenent-major, #ef de birou la sec"ia de Probleme speciale din
direc"ia de Anchete a DGSP. Intrat n Securitate,se presupune de c!tre #efii lui, pentru a se proteja
de trecutul lui de ofi"er n armata antonescian!.
Mateescu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte contabil.
Mateescu Nicolae c!pitan, numit n august 1948, cnd s-a nfiin"at Direc"ia General! a
Securit!"ii Poporului, #ef de sec"ie n secretariatul acesteia.
Matei Alexandru tor"ionar la Pite#ti n timpul reeduc!rii. Nu a fost judecat mpreun!
cu ceilal"i, nefiind legionar.
Matei Vasile brigadierul brig!zii disciplinare de preo"i de la Peninsula. Fusese
ns!rcinat de Chirion s!-i extermine prin munc! #i prin b!taie pe oamenii bisericii. i supunea pe
prizonieri la muncile cele mai inumane #i i b!tea de mai multe ori pe zi.
173
Matei (?) sergent de Securitate n lag!rul de la Cernavod!. Consemnat pe lista lui
Cicerone Ioni"oiu, care noteaz!: n smb!ta Pa#telui 1951, un "!ran b!trn #i uscat, care de abia
mergea, a fost luat de gulerul hainei de c!tre sergentul securist Matei #i ntorcndu-l cu fa"a spre
el i-a desc!rcat n piept o salv! de mitralier!.
Mateu"anu O. c!pitan de Securitate, n 1958, la Direc"ia Cercet!ri Penale, Bucure#ti. A
semnat, sub semn!tura #efului s!u, Francisk Butyka #i al!turi de cea a adjunctului acestuia C.
Dracopol, procesul-verbal de arestare a Ecaterinei B!l!cioiu Lovinescu, n mai 1958.
Mathe Matei angajat al Securit!"ii din Satu-Mare, n anii 50. Apare pe lista lui
Cicerone Ioni"oiu, cu gradul de locotenent. n 1948 era #eful Securit!"ii din Blaj. Din anchetele cu
el, supravie"uitorii #i amintesc carafa cu vin #i al!turi un cu"it pe care anchetatorul avea obiceiul
s!-l nfig! n lemnul mesei urlnd #i amenin"ndu-i cu castrarea ("i tai c..., m!!). Au murit sub
tortur! n timpul anchetei lui cel pu"in doi oameni, un nv!"!tor pe nume (intaru #i un anume
R!h!ianu. Venea beat n arest #i tr!gea cu pistolul pe deasupra capetelor de"inu"ilor.
Mayer (?) ofi"er de Securitate la Bra#ov. Fost m!celar. Cu o lovitur! de picior i-a rupt
rectul #i i-a perforat intestinul gros profesorului universitar Alexandru Herlea, care a fost apoi
operat la Peninsula de doctorul Ahile Sari, asistat de dr. Brndu#oiu. Mayer a emigrat mai trziu
n Israel.
Maxim Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de maior #i func"ia de #ef serviciu. Fusese nainte contabil.
Maz!re (?) ofi"er de Securitate n regiunea Bac!u, anchetator, semnalat de Cicerone
Ioni"oiu. Provenea din vechea jandarmerie.
Mazuru (Mazurov) Vladimir general-maior de Securitate, adjunct al lui Gheorghe
Pintilie (Pantiu#a) #i #ef al Direc"iei a VI-a din Securitate la nfiin"area acesteia. Era n!scut n
nordul Bucovinei. n septembrie 1952, a fost transferat la Craiova pentru a prinde grupul de
para#uti#ti al lui T!nase Alexandru. E#ecul nregistrat aici l-a determinat pe Dr!ghici s!-l nl!ture
din minister. A fost trimis mai trziu ca ambasador n Polonia. Men"ionat #i de Cicerone Ioni"oiu,
n lista sa. Este, pn! la nl!turarea din conducerea Securit!"ii, unul dintre agen"ii ei cei mai
puternici, reprezentnd controlul sovietic asupra aripii romne#ti a noii puteri. A participat la toate
momentele instal!rii puterii #i ale represiunii complementare acestor opera"ii: marile procese-
spectacol.
M!geru"anu Liviu c!pitan n Ministerul de Interne n 1989, lucrnd la Mili"ia
174
Capitalei. A luat parte la represiunea Revolu"iei din decembrie 1989, din seara de 21 spre 22
decembrie, cnd sute de manifestan"i au fost du#i la Jilava #i b!tu"i cu bestialitate.
M!i#a Constantin agent de Securitate ns!rcinat cu misiuni n str!in!tate (v. Sergiu
Nicolau).
M!nescu Petre angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de locotenent #i func"ia de sub#ef serviciu. Fusese nainte sculer.
M!nescu-Racovski Anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de colonel n 1950.
Ulterior a fost mutat la Ploie#ti.
M!nvulescu Matei locotenent-colonel de Securitate n anii 50. A participat la prigoana
mpotriva partizanilor din Mun"ii Semenicului.
M!rculescu (?) anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de colonel n 1982-83.
Consemnat de Cicerone Ioni"oiu ca anchetator de o mare brutalitate al lui Aurel State, Fonea
Florin #i Petre (u"ea.
M!rg!rit (?) ajutor de comandant al lag!rului de la colonia de munc! de la Cernavod!,
n anii Canalului (19501953) (v. Kormos).
M!rg!rit (?) c!pitan n Ministerul de Interne, la Bucure#ti, n noiembrie 1987, cnd a
anchetat cu bestialitate un muncitor de la Bra#ov, ulterior decedat. M-a b!tut n mod s!lbatic cu
un baston de cauciuc, att la palme, ct #i la t!lpi; era un cet!"ean n vrst! de aproape 45 de ani,
nalt de 1,75, #aten.
M!rgineanu Florea anchetator de Securitate la Bucure#ti. Specializat n probleme
religioase.
M!rgineanu Itu ofi"er de Securitate la Alba Iulia.
M!riu#! Vasile locotenent-major de Securitate la Ia#i. Actualmente n SRI, Ia#i cu
gradul de colonel sau maior.
Mndre" (?) c!pitan de securitate, director al nchisorii Pite#ti dup! destituirea lui
Alexandru Dumitrescu. Fusese muncitor cazangiu la Atelierele CFR din Craiova. Deosebit de
violent n limbaj, le cerea subalternilor s! trag! cu tunul, s! treac! cu tancurile, s!-i omoare
pe de"inu"ii afla"i n grija lui, pe care-i numea barosani. Numea nchisoarea Academia mea #i
se mndrea n realitate cu ace#ti barosani academicieni, fo#ti mini#tri, fo#ti universitari, fo#ti
directori de mari trusturi. Totu#i, obi#nuia s! se mbete, s! se ntoarc! noaptea n nchisoare, s!
r!stoarne n celulele acestora tone de nisip, obligndu-i apoi s!-l scoat! pn! la ziu!, drept
175
pedeaps! pentru c! afar! au avut servitori. i ura, dup! toate aparen"ele, #i pe comuni#ti.
Mrza Ion unul dintre cei treisprezece studen"i angaja"i n Direc"ia Regional! Bucure#ti
a Securit!"ii Poporului, la 30 august 1948, cnd s-a nfiin"at aceasta. I s-a dat gradul de
sublocotenent.
Mrzac Ion anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de maior.
Mecu Gheorghe colonel, loc"iitor politic la nchisoarea V!c!re#ti #i apoi la Aiud.
Medaru Marin anchetator de Securitate la Craiova, n 1970, cnd avea gradul de
c!pitan. L-a rearestat pe George Popescu, care deja isp!#ise 23 de ani de nchisoare. Nu l-a
anchetat el, ci l-a ncredin"at unui colonel, care s-a recomandat Dumitrescu Vasile #i care venea
de la Bucure#ti. (Acesta l-a interogat ore n #ir, de#i toat! ntrevederea s-a rezumat la att:
securistul rupea iar #i iar hrtia pe care anchetatul scrisese o list! de nume, pn! cnd acesta a scris
numele la care se gndea el.) De#i l-a amenin"at cu al"i 25 de ani munca silnic!, Medaru nu s-a
mai comportat, cel pu"in n aceast! faz!, ca un anchetator brutal, ci mai degrab! ca un diplomat.
Ceea ce nu nseamn! c! metodele lui erau mai pu"in traumatizante pentru victima lui. Dar mai
ales, George Popescu a n"eles n cele din urm! c! scopul ntlnirilor aparent nemotivate, al
micilor servicii cerute de securist, era distrugerea prestigiului considerabil de care, ca de"inut
politic intransigent, se bucura n ora#ul s!u. Dup! o nscenare de acest fel (Medaru i ceruse s!-i
aduc!, ntr-un loc n centrul ora#ului, un plic n care s! pun! o hrtie cu un e#antion din scrisul lui,
pentru a-i face pe concet!"eni s! cread! c! a devenit informator), omul #i-a amenin"at tor"ionarul
cu sinuciderea. A sc!pat n felul acesta, dup! trei ani de h!r"uire, de#i Medaru, poet de asemenea,
publicnd n ziarul jude"ean, nu a n"eles de ce ia fostul de"inut lucrurile att de n tragic.
A avansat pn! la gradul de colonel #i a locuit toat! via"a n acela#i ora#.
Medru#Cornel c!pitan de Securitate, la nchisoarea Sighet, n anii 50.
Merce Ilie colonel de Securitate, n ultimul deceniu al dictaturii lui Ceau#escu, cnd
de"inea, se afirm!, post #i r!spunderi de general. Se ocupa de scriitori. n leg!tur! cu acest specific al
muncii lui, a fost intens mediatizat n perioada postrevolu"ionar! ca agentul care a distrus reputa"ia lui
Ion Caraion. Instrumentnd n februarie 1982 publicarea n revista S!pt!mna a dubioaselor colaje de
nsemn!ri personale, extrase din procesele verbale de anchet!, denun"uri #i alte documente greu de
identificat, dup! plecarea din "ar! a poetului fost de"inut politic, Ilie Merce l-a mpiedicat pe acesta
s! se al!ture grupului de ziari#ti de la Europa Liber!.
S-a ocupat ndeaproape #i de Dorin Tudoran. Acesta l caracterizeaz! ca pe un ins extrem
176
de insidios, pendulnd ntre tonul amical #i amenin"!ri gentile.
Dup! revolu"ie, devine mai nti comandant adjunct al #colii de Poli"#ie AC Cuza, apoi
decan al facult!"ii de Psihosociologie al SRI, #ef sector nv!"!mnt la #coala de perfec"ionare a
cadrelor SRI la Gr!di#tea,. Trecut n rezerv!, devine membru al partidului Romnia Mare ,
parlamentar pe listele acestuia #i colaborator activ la revista cu acela#i nume. n calitate de
parlamentar este autorul unei declara"ii de la tribuna parlamentului din care reproducem:De 13
ani ni#t eoameni f!r! "ar! #i f!r! Dumnezeu njur! de mama focului fosta Securitate. Obseda"i
pn! la aognie d'un mit pe care nu-.l pot n"elege () n criz! de imagina"ie #i talent #i caut!
subiecte de senza"ie prin arhivele Securit!"ii pe care le violeaz! cu minile lor nesp!late. n
integralitatea lui, textul poate fi citit pe pagina web a camerei deputa"ilor.
Ilie Merce este n!scut la 18 iunie 1939 n Bihor. A condus o vreme securitatea local! din
re#i"a, de unde a fost adus la Bucure#ti, n centrala DSS, la Direc"ia I, unde a r!spuns mai nti de
Eterul apoi de sectorul art!-cultur!. Controlul coresponden"ei, instalarea de microfoane la
domiciliul celor urm!ri"i, n general, contactul #i vecin!tatea cu creatorii trebuie s!-l fi contaminat
#i s!-i fi insuflat ideea dot!rii lui pentru publicistic!, pamflet, lu!ri de cuvnt vehemente de la
tribun!.
Mezei Gheorghe maior de Securitate, n 1952. Anchetator al partizanilor din Mun"ii
F!g!ra#ului, precum #i n ancheta deschis! mpotriva lui Vasile Luca, n 1952. L-a anchetat #i pe
inginerul Cern!tescu Petre, condamnat la moarte #i apoi gra"iat n cel mai mare proces-spectacol
de la Canal, din augustseptembrie 1952. Ancheta a fost dus! cu o violen"! extrem!. n momentul
rejudec!rii, n 1968, a ctorva dintre marile procese staliniste, nu mai era anchetator.
Mica Marin c!pitan de Securitate, comandant al lag!rului de la Salcia care, ntre 1960 #i
1962, era unul dintre cele mai cumplite lag!re de munc!. Dup! procesul din 1955 (v.Simovici),
regimul nu s-a mbun!t!"it dect pentru scurt! vreme. Mortalitatea a continuat #i din cauza
condi"iilor neigienice #i a invaziei #obolanilor #i aici dizenteria #i febra tifoid! au f!cut sute de
victime. Mor"ii erau du#i n cimitirul satului Agaua #i arunca"i n gropile comune. Era originar din
I#alni"a, jude"ul Dolj.
Micle Teodor (Marcovici) locotenent-major n 1952. Anchetator n lotul P!tr!#canu. I-
a anchetat pe Lena Constante, Remus Cofler, Hary Brauner; a fost decorat cu ordinul Steaua RPR
clasa a IV-a. Pentru activitatea de anchetator n anii 19501952 i s-au retras, n 1968, distinc"iile.
Miclea Constantin colonel de Justi"ie, #eful Procuraturii Militare R3M Cluj, a pus
177
concluziile de condamnare la moarte pentru unul dintre partizanii rezisten"ei din Mun"ii Banatului
executa"i n august 1958.
Miclea Traian angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte mecanic.
Micutelu Constantin locotenent-major de Securitate, n 1958, anchetator penal la
Pite#ti. A anchetat n dosarele "!ranilor refractari la colectivizare. Lui Anghel Ilie, "!ran din
Vi#ina, i-a scos testicolul cu creionul. Omologase o metod! de tortur! proprie: ridicarea celui
supliciat cu scripetele pn! la tavan, de unde-i d!dea brusc drumul. A#a a omort pe c"iva dintre
cei care refuzau s! se nscrie n colectiv. A anchetat #i n dosare de intelectuali. Despre
Constantin Noica, fo#tii lui tovar!#i de suferin"! #i aminteau c!-i auzeau urletele de durere n
timpul anchetei lui Micutelu. Mai trziu, fo#tii discipoli #i-l amintesc pe filozof n biblioteca
Academiei, ntotdeauna cu o perni"! sub #ezut pentru a atenua durerile cauzate de vechile cicatrici.
Mihai Alexandru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Mihai Ioan locotenent-colonel, pre#edintele Cur"ii Mar"iale a Comandamentului IV
Teritorial n 12 septembrie 1946, cnd a fost pronun"at! sentin"a nr. 1161/1946 n primul proces al
grupului Macoveiciuc.
Mihai Gh. Ioan angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte cizmar.
Mihalache (?) anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de c!pitan n anul 1960,
cnd ancheta la Uranus.
Mihalache sergent major la Grind-Periprava, n anul 1959. nalt, sub"ire, urt. De o
r!utate rar!. T!tar sau g!g!uz de origine. O dat!, la cules de porunb i-a dat unui de"inut ordinul s!
fug! pentru ca s!-l mpu#te. i f!cea pl!cere s!-i terorizeze n special pe tineri. n fiecare
diminea"! i b!tea pe cei inap"i de munc!, obligndu-i s! ias! totu#i.
Mihalache plutonier n anul 1959, #ef de sec"ie la grind-periprava. Mic, pu"in cr!c!nat.
Mai socotit dar avea momente de cruzime. O dat! pedepsit s! nu aib! saltea pe scheletul metalic
al patului, i-a dat de"inutului voie s! pun! salteaua.
Mihala" (?) comandantul Securit!"ii din Trgu-Mure# n 1949. Unul dintre primii
reprezentan"i ai poli"iei politice n curs de constituire. Fo#tii de"inu"i snt de p!rere c!, aflat! la
nceputurile ei #i epurnd treptat pe agen"ii fostei Siguran"e sau SSI, Securitatea nu avea n acel
178
moment oameni preg!ti"i profesional #i din aceast! cauz! folosea b!t!ile #i alte metode de
schingiuire. n timpul conducerii lui Mihala#, au fost aresta"i #i judeca"i pentru activitate
anticomunist! un num!r mare de elevi de liceu. Acelea#i metode, datorate neprofesionalismului,
devenite totu#i foarte curnd marca profesionalismului, le-au fost aplicate f!r! discriminare #i lor.
Mihalcea Aurel locotenent-major la Gherla, pe timpul reeduc!rii. Fiu de preot, originar
din Dobrogea. nalt, frumos, cu o c!ut!tur! ce se voia autoritar! (Octavian Tomu"!, Memorialul
ororii, 820). Cu un dezechilibru psihic #i obsedat de originea lui familial!, avea ie#iri de
dement. La Gherla se afla un b!iat de 14 ani numit Paul, pe care Mihalcea l-a umplut de snge #i
l-a c!lcat n picioare. l consemneaz! printre tor"ionari #i filiala AFDPR, Ia#i. Dup! informa"iile
lui Remus Radina, Mihalcea Aurel, ginerele lui Goiciu (fiu de notar din comuna Br!ie#ti Buz!u
sic!), era: un alt criminal cu multe crime la activul lui, mnat de aceea#i poft! bestial! de a
schingiui. Un Mihalcea G. Aurel, #ef de sec"ie (brut!) la Re#i"a, apare #i pe lista lui Cicerone
Ioni"oiu.
Mihalcea (?) colonel de Securitate, apoi comandantul Securit!"ii din Piatra
Neam"(19701980). A func"ionat la un moment dat la Brlad.
Mihalcea (?) anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de maior, n anul 1949.
Mihalea Velicu general, adjunct al #efului Inspectoratului General al Mili"iei, a
participat la reprimarea muncitorilor de la Bra#ov, din 1987. A anchetat torturndu-i pe muncitori.
Ancheta condus! #i n alte momente ale ei, doar supravegheat! de generalul Mihalea, a avut loc la
IGM Bucure#ti, unde ancheta"ii au fost b!tu"i la t!lpi, peste fa"! #i la palme, iar de c!tre general n
persoan!, cu un picior de scaun pe care-l "inea pe birou. Unul dintre ace#ti ancheta"i declar! c!
dup! ce a fost b!tut de generalul Mihalea Velicu, acesta a chemat la el un colonel, c!ruia i-a spus
Ia-l #i du-l n cristosul m!-sii c!-l omor degeaba. A murit n timpul Revolu"iei din decembrie
1989, ntr-un elicopter care s-a pr!bu#it sub tirul mitralierelor, lng! Alba Iulia, n timp ce se
ntorcea de la Timi#oara.
Mihaly Alexandru maior de Securitate, comandant la nceputul anilor 50, al fostei
jude"ene Rodna, Bistri"a, aflat n subordinea mult mai cunoscutului Mihai Patriciu. Este
consemnat #i la Hunedoara, n 1853.
Mih!il! Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
func"ionar.
179
Mih!il! Gheorghe locotenent-major de Securitate la Suceava.
Mih!il! V. anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de colonel.
Mih!il! (?) locotenent-major de Securitate, la One#ti
Mih!il! (?) colonel de Securitate din Pite#ti, n primii ani ai regimului comunist. A ucis
cu mna lui partizani, membri ai rezisten"ei din F!g!ra# #i a schingiuit-o n mod barbar pe
preoteasa Ecaterina Dr!goi din Nuc#oara, ca s! spun! care dintre s!teni i ajut! pe ace#tia.
Mih!ilescu Alexandru sublocotenent de Securitate n anii 50. A participat la prigoana
mpotriva partizanilor din Mun"ii Semenicului.
Mih!ilescu Cezar angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. n 1952 era deja locotenent. Fusese
nainte l!c!tu#.
Mih!ilescu Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte strungar.
Mih!ilescu Gheorghe anchetator de Securitate la Bucure#ti n anul 1988.
Mih!ilescu Mi"u anchetator de Securitate la Caracal, n 19581960. Apoi s-a mutat la
Craiova. Mai degrab! simplu b!t!u#, a fost dat afar! din Securitate, apoi, fostele lui victime i-au
pierdut urma.
Mih!lceanu V. Gheorghe c!pitan de Securitate, n 1949, membru al Comandamentului
Unic Timi#, alc!tuit de Mili"ie, Securitate #i Armat! pentru nimicirea rezisten"ei din mun"i. A
participat la capturarea partizanilor n zona Timi#oarei. S-a distins chiar n aceste ac"iuni, fiind
l!udat de superiori. Un Mih!lcescu (sic!) nregistreaz! #i Cicerone Ioni"oiu, ca participant la
prigoana mpotriva partizanilor din Mun"ii Semenicului.
Mihoc Alexandru #eful Securit!"ii din Beiu# n anul 1951. L-a anchetat pe preotul
Liviu Brnza#.
Mihu#(?) #eful Siguran"ei #i apoi al Securit!"ii din Turnu-Severin, n 1946. La alegerile
din noiembrie ale acelui an, a arestat pe doi tineri anticomuni#ti, V!rzaru #i Brutaru, pe care i-a
ucis noaptea n p!dure #i pn! la ziu! i-a #i nmormntat n cimitirul de la Turnu Severin. n 1950
a mpu#cat mai mul"i tineri partizani, printre care #i pe fra"ii Bocionea, care activau ca partizani n
grupul lui Nae Trocan n mun"ii Olteniei.
Mihu#(?) locotenent de Securitate la Craiova, n 1949. A participat la prigoana
mpotriva partizanilor din zona Horezu, Vlcea, ucignd apoi n anchet! la sediul Securit!"ii pe
180
unul dintre cei captura"i, pe nume Costin Ion.
Mihu#! Dumitru colonel de Securitate la Oradea, n 1949.
Milea Tudorel comandant al Securit!"ii din Tulcea, cu gradul de colonel.
Milea Stelian chestor legionar la Foc#ani, n anii 19401941, se ascunsese la Satu-
Mare. La schimbarea regimului, a intrat n serviciul Securit!"ii, unde a fost mna dreapt! a lui
Weiss, singurul intelectual din Securitatea Satu-Mare. Prin anii 80 a plecat de aici #i s-a stabilit
la Turnu-Severin.
Milici Eugen colonel de Securitate, la Craiova, a murit n 1997, n acela#i ora# unde #i-
a desf!#urat activitatea.
Milosz (?) locotenent-major la Salcia. Nu #tim dac! a func"ionat n perioada care a f!cut
obiectul procesului din 1955, rejudecat n 1968 (v. Pavel Ion). Dar regimul la Salcia s-a men"inut
pn! la sfr#it ntr-o duritate ie#it! din comun. Aflat #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Mincu Gheorghe locotenent, anchetator penal de Securitate, la Pite#ti. L-a anchetat n
19581959 pe Constantin Noica, judecat n ianuarie 1960 #i condamnat la 25 de ani munc!
silnic!, n ultimul mare proces politic stalinist din Romnia.
Minea Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
Mircea Mihai locotenent de Securitate, #eful biroului Inspec"ii din nchisoarea Pite#ti, n
timpul reeduc!rii. A ndrumat activitatea lui (urcanu.
Mironescu Ion angajat n DRSP, Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
func"ionar.
Mis!il! (?) c!pitan de Securitate la Beiu#, jude"ul Bihor, n anul 1949. L-a anchetat pe
preotul Liviu Brnza#. l reg!sim, n 19581961, cu gradul de maior, ca #ef al serviciului Anchete
la Securitatea din Baia-Mare, unde se tortura cu bestialitate. Victimele erau oameni care mai
suferiser! o condamnare cndva, aresta"i acum, conform unui cod penal ren!sprit, n urma
tulbur!rilor din Ungaria.
Miticof (?) agent de Siguran"! #i n acela#i timp agent sovietic, ajutor al colonelului Ilie
B!dic! n anchetarea #i schingiuirea prizonierilor.
Mitran Constantin anchetator de Securitate la Craiova, n anul 1958; provenit dintr-o
familie de slujitori ai regimului. A promovat pn! la gradul de colonel.
181
Mndru#! (?) gardian-#ef la Pite#ti, n perioada reeduc!rii, descris! de o victim! n
urm!torii termeni. O atmosfer! demen"ial! a pus st!pnire pe nchisoare. Dintre cei doi prim-
gardieni, Mndru"! o luase razna. Avea ochii injecta"i de ur! #i glasul r!gu#it de attea urlete
(Memorialul ororii, 803). Cu acest nume care-l predestina spre blnde"e, prenumele nu i-l #tim,
obi#nuia s! le r!spund! de"inu"ilor care veneau s! i se plng! de torturile pe care le ndurau n
special noaptea, din partea lui (urcanu: Du-te-n p. m. de bandit, ce, mie "i-ai g!sit s!-mi raportezi?
F!cea o pereche de nedesp!r"it cu mai blndul Ciobanu, acela m!runt, el nalt, ambii n jur de 45
de ani, #i amintesc supravie"uitorii reeduc!rii. De remarcat c!, de#i amestecul de furie #i
consternare cu care primea plngerile victimelor era justificat, din moment ce el nsu#i participa la
b!t!i, nainte de reeducare, att el ct #i Ciobanu fuseser! ni#te gardieni de tip vechi, anume:
corec"i #i omeno#i.
Mocanu Dorel c!pitan de Securitate n 1958, cnd se ocupa, n Bucure#ti, cu
nregistr!rile prin microfoane instalate n locuin"ele celor viza"i pentru arestare. Le-a urm!rit pe
Ecaterina B!l!cioiu-Lovinescu, v!duva scriitorului interbelic, #i pe actri"a Maria Botta. Pe
marginea transcrierii unei convorbiri a acesteia, n care m!rturisea c!-i este scrb! de corup"ia
comuni#tilor, Mocanu Dorel, a scris: S! nu i se dea pa#aport, dac! cere.
Mocanu (?) comandantul regionalei de Securitate Constan"a, n 1958. Un c!pitan
Mocanu nregistreaz! acela#i memorialist #i la lag!rul de munc! for"at! de la Peninsula, de pe
traseul Canalului.
Mociorni#! Dumitru colonel, prim-procuror militar n procesul Organiza"iei
subversive Mi#carea na"ional! de rezisten"!, octombrienoiembrie 1948. A ntocmit actul de
acuzare.
Modoianu Mihai anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de colonel n 1988.
Moise Nicolae anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de maior n 1961.
Moise Vasile n administra"ia lag!rului de la Salcia de la nfiin"area acestuia.
Condamnat #i el la 5 ani de nchisoare corec"ional! n procesul din 1955 #i pus n libertate
imediat, n baza unei legi 4 din 1954 (v. Pavel Ion). Era n!scut la 5aprilie 1924, n comuna
Spiru Haret, Gala"i, ca fiu al lui Dumitru #i al Mariei.
Moise Vasile general-maior de Securitate, fost #ef al Direc"iei a V-a din Ministerul de
Interne n ultimii ani ai regimului Ceau#escu. N!scut n 14 iunie 1929, n Bucure#ti. Absolvent al
'colii de ofi"eri #i ulterior al unei facult!"i din cadrul ASE. Secretar de stat n Ministerul de
182
Interne ntre 9 mai 1977 #i 20 aprilie 1982. Dup! Revolu"ie a fost implicat ntr-o anchet! pentru
abuz n serviciu, care s-a soldat cu ncetarea urm!ririi penale.
Moise (?) colonel de Securitate, cu rang de ministru, inspector care insista pentru
n!sprirea condi"iilor n nchisori.
Moise(?) salariat n Ministerul de Interne n 1989, lucrnd la Mili"ia Capitalei. A
participat la represiunea Revolu"iei din decembrie 1989, din seara de 21 spre 22 decembrie, cnd
sute de manifestan"i au fost aduna"i n dubele Mili"iei, du#i la Jilava #i b!tu"i cu bestialitate.
Moi" Aurel maior de Securitate, coordonatorul Comandamentului Unic Timi#, la data
de 15 februarie 1949, cnd a condus ac"iunea de capturare a partizanilor din Mun"ii Banatului;
ulterior a avansat n func"ia de #ef al Securit!"ii regiunii Timi#oara, apoi a fost trimis n Republica
Federal! Germania, pe postul de ata#at militar al Ambasadei R.S.R. n 1954, n calitate de #ef al
direc"iei regionale MAI Bra#ov, a aranjat n documente, la cererea ministrului Dr!ghici, falsul
c! uciderea lui Ibrahim Sefit s-a produs n urma unei tentative de evadare.
Provenea din vechea Siguran"!. Astfel, n 1946 era #eful Biroului de Siguran"! al
Chesturii de poli"ie Timi#oara. Cnd va deveni maior de Securitate, scrie Cezar Zugravu
(Memoria, 26), #i va face o nedorit! faim! prin b!tutul la t!lpi al aresta"ilor #i va fi r!spunz!tor
de uciderea partizanilor #i r!scula"ilor din p!r"ile Banatului, ca #i de deport!rile b!n!"enilor n
B!r!gan. Maior de Securitate, participase #i la represiunea ndreptat! mpotriva "!ranilor din
regiunea Aradului, n care au fost uci#i zeci #i aresta"i sute de oameni. Tot el a ntocmit atunci #i
darea de seam! c!tre forurile diriguitoare, n care raporta restabilirea ordinii perfecte,
identificarea capilor instig!rii #i faptul c! n comunele Berechiu #i Apateu ac"iunea pentru
restabilirea ordinii continu! n bune condi"ii. n al"i termeni dect cei ai raportului oficial, asta
voia s! spun! c!, pentru a preveni o nou! mobilizare a s!tenilor n jurul lor, n Apateu au mai fost
mpu#ca"i doi "!rani, care ar fi ncercat s! evadeze de sub escort!, nesupunndu-se soma"iilor.
Dup! 1989 a tr!it ca pensionar n Bucure#ti.
Moi"a M. anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de colonel. Era specializat n
probleme religioase.
Moldovan (Moldoveanu) Gheorghe c!pitan MAI, la Bra#ov. A anchetat n noiembrie
1987 pe muncitorii de la Steagul Ro#u. Pe unul dintre ei l-a arestat personal #i, dup! perchezi"ia
f!cut! n prezen"a mamei, i-a spus acesteia c! s-ar putea ca fiul ei s! nu se mai ntoarc! niciodat!.
I-a anchetat, cteva luni mai trziu, pe la mijlocul lunii iulie 1988,pe caius Dobrescu #i Sorin
183
matei, studen"i la vremea respectiv!. L-a anchetat, deplasndu-se pe situl arheorlogic de la
Sarmisegetuza, ca s!-l g!seasc!, pe viitorulo istoric Marius oprea, cteva s!tpomnmi mai trziu.
Ii pl!cea s! se prezinte t!ios Moldovan imitnd personajul din filmul lui Sergiu nicolaescu,
spune Marius Oprea ce relateaz! ulterior episodul. Capetele de acuzare pentru ntregul grup erau
injurii aduse autorit!"ii, tentativa de a pune n circula"!ie samizdaturi #i tentativa de a face
cunoscut! n str!in!tate ac"iunea de sistematizare ini"iat! de Ceauel#scu #i consecin"ele ei.
Acuza"ia cea mai grav! de legionarism. n momentulcnd efectua aceast! anchet! se declara
student la drept #i periclitat n carier! de ac"iunea rebelilor.Dup! 1989, s-a nump!rat printre
fondatorii vetreui romne#pti din Bra#ov #i ai PUNR. Redactor #ef adjunct kla publica"ia
de#teapt!-te romne fondat! la Bra#ov de PUNR, n toamna anulkui 1990., devenit ulterior om de
afaceri.
Moldovan Traian plutonier-major de Securitate, la Bra#ov, n acela#i moment,
noiembrie 1987. A b!tut cu ferocitate un adolescent de 17 ani, dup! ce acesta fusese deja b!tut
pn! la le#in, cu bastoanele de cauciuc, cu buc!"i de scaun rupt, de c!tre anchetatori. Motivul
b!t!ii suplimentare administrate de M.T. era c! adolescentul f!cuse tot sectorul de rs al!turndu-
se participan"ilor la manifesta"ie. Mai departe i-a cerut adolescentului nenum!rate declara"ii #i la
ordinul superiorilor, fire#te, l-a internat ntr-un spital unde a fost supus la tratament.
Moldovan (?) anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de maior n 1961 #i func"ia
de #ef al biroului Anchete la Uranus.
Moldovan(?) ofi"er politic al unuia dintre lag!rele de munc! din B!l"ile Dun!rii, de dup!
nchiderea Canalului. Lag!rul se afla la Luciu-Giurgeni, la desp!r"irea bra"ului M!cin de Dun!re, n
ni#te saivane #i pe bacuri. Profitnd de izolare, administra"ia impusese un regim de lag!r deosebit de
dur. De"inu"ii, care sem!nau cu ni#te schelete, erau b!tu"i pentru nendeplinirea normei #i p!zi"i
cu cini. Ace#tia fuseser! dresa"i s!-i sf#ie dac! se pr!v!leau la p!mnt. Cnd un asemenea cine
s-a l!sat mblnzit de un de"inut, care-i d!duse mai mult timp de mncare, pe ascuns, c!"elarul l-
a mpu#cat. De"inu"ii mor"i erau uneori zidi"i direct n dig. n tot cazul, pn! se hot!ra destina"ia
cadavrelor, acestea z!ceau, prad! #obolanilor, pe o scndur!, cu un cartona# n gur!, pe care era
scris numele. Cartona#ul, necesar administra"iei pentru a se desc!rca n scripte, se scotea din
gur! cu lama unui topor.
Moldoveanu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de c!pitan #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte tmplar.
184
Moldoveanu Iosif (Io"ca) ofi"er de Securitate, anchetator ntre anii 1948 #i 1954. L-a
interogat pe Lucre"iu P!tr!#canu. L-a torturat, cum se #tie deja, pentru a-i smulge declara"iile
incriminatorii. n anul 1968, lucra ca ofi"er acoperit la Externe. Cnd reabilitarea lui P!tr!#canu s-a
v!dit iminent!, #i-ar fi mpu#cat so"ia #i copiii, apoi s-ar fi sinucis, l!snd o scrisoare adresat! lui
Nicolae Ceau#escu, n care i dezv!luie toate acestea. Scrisoarea, r!mas! din ordinul lui
Ceau#escu secret! #i nedezv!luit! nici de actuala direc"ie a SRI, ar mai con"ine #i informa"ia c!
tot el, Iosif Moldoveanu, l-ar fi #i executat pe P!tr!#canu, n noaptea de 16 aprilie 1954.
Moldoveanu l-ar fi scos pe P!tr!#canu din celula lui de la Jilava, sub pretextul c!-l duce la o
plimbare n interiorul nchisorii #i pe drum l-a ucis cu clasicul glonte cekist n ceaf!. Scrisoarea s-
ar ncheia cu confesiunea c! noaptea aceea a devenit co#marul vie"ii sale, c! a retr!it nencetat
acea scen! de groaz! cnd sngele lui P!tr!#canu i acoperise fa"a #i minile. Scrisoarea ar fi r!mas
secret!, singurii care au citit-o fiind Ceau#escu #i cel care relateaz! aceast! istorie, I. M. Pacepa
(Cartea Neagr! a Securit!"ii, 202), care mai completeaz! c!, n ziare, hot!rrea condamn!rii la
moarte a lui P!tr!#canu a ap!rut abia n 18 aprilie. Confirmat! de fo#ti de"inu"i politici, aceast!
versiune a mor"ii lui P!tr!#canu este contrazis! de unii cercet!tori.
Moldoveanu Pavel securist de la Aiud. ntre 1960 #i 1964 ac"iona la zarc!, ocupndu-se
cu reeducarea de"inu"ilor prin metodele cele mai dure. Consemnat la Aiud #i ntre 1970 #i 1977.Un
de"inut care purta acela#i nume cu el, Pavel, din secta Martorii lui Iehova, a murit sub ochii lui
M. P., care a refuzat s!-l trimit! la tratament. Mai mult, Moldoveanu a asistat rznd la agonia
omului .
Moldoveanu $tefan fost #ef de cadre la MAI #i comandant la colonia Valea Nistrului,
unde la nceputul deceniului cinci de"inu"ii munceau, n condi"ii inumane, n minele de extragere
a plumbului. Numit comandant dup! evadarea din 1953 a unui grup de patru de"inu"i, ulterior este
dat afar! din Securitate.
Molnar (?) locotenent-major, n lag!rul de la Gr!dina, de pe bra"ul M!cin din Delt!,
unul din lag!rele cele mai insalubre, unde bntuia febra tifoid!. Consemnat de Cicerone Ioni"oiu n
lista lui, cu precizarea: teroriza de"inu"ii.
Momai Gheorghe anchetator la Securitatea din Ploie#ti, n 1959, cnd l-a torturat n
anchet! pe tat!l scriitorului Bujor Nedelcovici, n vrst! de 70 de ani #i bolnav de pl!mni.
Moncui $tefan angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte muncitor.
185
Morariu Petre anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de locotenent-colonel #i
func"ia de #ef de direc"ie n 1989.
Moraru Alexandru fost #ef de sector la Mili"ia din N!s!ud. A aderat ini"ial la
organiza"ia anticomunist! Sumanele Negre, pentru ca apoi, n 26 aprilie 1949, invitndu-l la un
botez pe unul dintre organizatorii acestei mi#c!ri, prietenul #i v!rul s!u Leonida Bodiu, s!
telefoneze la Securitatea din Bistri"a #i s!-l tr!deze. Bodiu a fost mpu#cat f!r! judecat! n zorii
zilei de 24 iunie 1949, ziua de Snziene, pe Dealul C!p!"nii, n jude"ul Bistri"a mpreun! cu un
s!tean care-l g!zduise, Ioan Burde"din Rebri#oara, #i ajutorul celui dinti, Toader Dumitru, din
Rebra.
Moraru Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
Moraru Gheran c!pitan de Securitate, n 1954. Anchetator n lotul P!tr!#canu. L-a
anchetat pe Belu Zilber. A fost decorat ulterior cu ordinul Ap!rarea patriei clasa a III-a.
Moraru Ion secretar de partid la Aiud, n 1950. Dintr-o plngere a "!ranilor din zon!,
veni"i special la Bucure#ti pentru a o sus"ine, #i primi"i de Dej, afl!m c! secretarul ns!rcinat de
partid s! le explice binefacerile colectiviz!rii #i ncheiase argumentarea spunndu-le c! au f!cut
bine s!-l asculte, dar #i dac! vor, #i dac! nu vor, colectiv! el tot va face, v! bat cu capul de pere"i
#i colectiv tot facem! Apoi arestase doi "!rani, care fuseser! adu#i a doua zi diminea"a la casele
lor cu sngele curgndu-le din cap. Ajutorul lui era un criminal de drept comun, pe nume Popa
Eugen, cu care a repetat cu mai mul"i "!rani aceast! metod! de intimidare.
Moraru (?) ofi"er politic prin mai multe nchisori de pe traseul Canalului, Gale#u,
Peninsula, Poarta Alb!. Dac! nu pedepsea foarte dur zece de"inu"i pe zi, nu pleca lini#tit acas!. n
1953, era loc"iitor politic la lag!rul de la Poarta Alb!. Ulterior a trecut pe la Constan"a #i pe la
Pite#ti.
Morcov (?) colonel de Securitate, s-a pensionat la Brlad.
Moroianu (?) maior n MAI n noiembrie 1987, a anchetat #i a preg!tit dosarele pentru
procesul muncitorilor de la Bra#ov. Suferea, spune unul dintre cei ancheta"i, la c"iva ani dup!
evenimente, de un sindrom al scrisului, fiindc! m! punea s! dau peste 40 de declara"ii pe
noapte, ntre ora 22.,30 #i 5.00.
Moro"an (?) caporal, gardian din paza lag!rului de la Cernavod! n perioada cnd
comandant a fost Cormo# Florin; i b!tea pe de"inu"i cu lopata.
186
Moro"anu Gheorghe n administra"ia lag!rului de la Salcia de la nfiin"area acestuia.
Condamnat #i el la 15 ani de munc! silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion).
Dup! gra"ierea cu #tergerea culpei, a beneficiat de toate prevederile decretului respectiv, inclusiv
rencadrarea n Direc"ia Penitenciarelor. Era n!scut la 7 decembrie 1926, n comuna Fundul
Moldovei, Suceava. Era fiul lui Petre #i al Sofroniei.
Dup! gra"iere, fusese avansat c!pitan, iar n momentul rejudec!rii procesului n 1968, era ofi"er
prim-serviciu la Penitenciarul Jilava.
Moscka Pavel maior de Securitate la Craiova, n 1949.
Moscovici C. locotenent la Suceava n primii ani ai regimului. Consemnat n lista lui
Cicerone Ioni"oiu. Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu cel de mai sus.
Mosesian Jean angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
zincograf.
Moskovics Artur-Karol n!scut n 18 august 1927. n ciuda protestelor fostelor sale
victime, a opozi"iei baroului de avoca"i din Trgu-Mure# #i a Uniunii Avoca"ilor din Romnia,
instan"ele civile au aprobat, dup! Revolu"ia din decembrie, ncadrarea lui ca avocat n ora#ul n care
activase ca angajat al Securit!"ii. Era un fost aprig tor"ionar al Securit!"ii, de o ferocitate ie#it! din
comun, care participa n mod voluntar la schingiuirea aresta"ilor, de#i nu era anchetator.
Mota" M!ndi#a ofi"er de Securitate la Tecuci.
Muha (?) locotenent-major de Securitate, la Boto#ani, a supravegheat pe unul dintre
muncitorii ancheta"i, trimi#i n judecat! #i n domiciliu for"at dup! revolta de la Bra#ov, din
noiembrie 1987. De#i judecat, muncitorul adus la Boto#ani #i aflat sub supravegherea lui Muha a
fost amenin"at cu moartea, maltratat #i constrns s! poarte coresponden"! cu Securitatea.
Mund Aurelia angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar!.
Munteanu Ilie ofi"er de Securitate la raionul Sibiu, n anul 1954. A f!cut parte din
comando-ul care l-a asasinat, din ordinul ministrului de Interne, Alexandru Dr!ghici, #i sub
coordonarea #efului s!u, Nicolae Briceag, pe Ibrahim Sefit, zis Turcu, fiindc! l interpelase
ireveren"ios, pe ministru, n timpul unei vizite. ntr-o declara"ie dat! n 29 aprilie 1968, cu prilejul
reanchet!rii cazului, el spune: Oprindu-ne n p!dure #i dnd jos pe TURCU, el #i-a dat seama ce
vrem s! facem #i a ncercat repede s! urce n ma#in!, iar Popa Oprea a tras n capul lui Turcu un
187
foc de pistolet. Turcu a c!zut jos #i, n timp ce el era c!zut jos n #an", am tras #i eu #i Vaide# #i
Lutenco n el jos.
Munteanu Ion fost student la Facultatea de medicin! din Cluj, arestat pentru activitate
legionar! n 1949, mai exact pentru c! adunaser!, mpreun! cu colegii, ajutor legionar pentru
cei deja ntemni"a"i la Aiud. A trecut el nsu#i prin demasc!ri. F!cea parte dintre cei care au cedat
ultimii #i care au fost feroci, ca tor"ionari, apoi. Nu a fost judecat mpreun! cu lotul lui (urcanu,
n 1954. n documentele din Memorialul ororii, este consemnat ca fost func"ionar. Dac! este vorba
de unul #i acela#i personaj, era c!s!torit, iar so"ia lui era #i ea ncarcerat! la Trgu-Ocna.
Munteanu Nicol #eful DRSP Suceava. I-a urmat lui Poppig Adalbert.
Munteanu Vasile angajat al MAI la nchisoarea Sighet, n anii 50.
Muraviov (?) originar din Vinga, de lng! Timi#oara, unde fusese maistru la fabrica de
bomboane. Devenit maior de Securitate, este semnalat la nchisoarea de la Aiud, n anii 1949
1950, #i apoi la F!g!ra#, unde fusese trimis s!-l nlocuiasc!, dup! evadarea a patru de"inu"i, fo#ti
comisari de Siguran"!, pe fiorosul Laz!r Tiberiu. Este, la un moment dat, inspector n Direc"ia
Penitenciare, calitate n care controla #i supraveghea punerea n practic!, aplicarea tuturor
s!lb!ticiilor (perchezi"ii, nfometare, b!t!i, chiar asasinate). Iat! o amintire punctual! despre el:
Pe acest Muraviov eu l cuno#team bine de la Aiud, unde condusese una din cele mai
s!lbatice perchezi"ii pe care am ndurat-o vreodat!. () ntr-una din zile (), fiecare a fost obligat
s!-#i ia bocceaua cu nimicurile pe care le avea #i s! ias! n fa"a celularului, adic! n spa"iul dintre
pavilionul sec"iilor #i celular. Ploua de dou! zile #i, cu tot caldarmul, pe jos erau numai b!l"i cu ap!
#i noroi. Ni s-a ordonat mai nti s! ne dezbr!c!m la piele #i s! n#ir!m lng! zidul celularului
mbr!c!mintea #i bocceaua ce ne apar"ineau apoi s! r!mnem goi, drep"i, cu minile ridicate n sus.
() Fiindc! unii dintre noi au ncercat s!-#i recupereze hainele, lundu-le de acolo unde fuseser!
aruncate, Muraviov s-a nfuriat #i, r!cnind ca ie#it din min"i, ne-a ordonat s! ne culc!m pe jos #i s!
ne lipim ct mai aproape de p!mnt. Fiind dezbr!ca"i la piele, majoritatea oamenilor c!utau s! evite
contactul cu b!l"ile #i noroiul de jos, sprijinindu-se pe mini #i pe labele picioarelor, deci fiind
doar aproximativ lungi"i fa"! de cum ar fi vrut Muraviov. De aceea el a pus talpa cizmei sale pe
spatele unuia dintre cei ce se aflau mai aproape de el #i a ap!sat pn! cnd l-a lipit de p!mnt.
Molipsi"i de exemplul lui, gardienii s-au luat la ntrecere pe spin!rile noastre, #i-n cteva minute
to"i eram una cu p!mntul, apa #i noroiul de pe jos. La nceput, unii au ncercat s! reziste ap!s!rilor
de cizm!, dar curnd au n"eles, din loviturile pe care le primeau, c! cel mai bun lucru este s! se
188
lase cu resemnare scufunda"i n noroi, cu att mai mult cu ct Muraviov c!lca pe spin!rile noastre ca
pe un pod viu, ap!sndu-i pe cei ce nu i se p!reau lui prea bine lipi"i de p!mnt. (Theodor Du"u, op.
cit. II, 279)
Murdariu Simion anchetator de Securitate la Bucure#ti, cu gradul de c!pitan n 1962.
Murelatos H. Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte strungar.
Mure"an Constantin c!pitan de Securitate, la Dorohoi.
Mure"an (Mure"ean) Gavril originar din H!#date, plutonier, gardian la Gherla, n
1950. Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu cel de la Canal, din anii 50.
Mure"an (?) plutonier, gardian n administra"ia nchisorii-lag!r de munc! de la Valea
Nistrului, unde la nceputul deceniului cinci de"inu"ii munceau, n condi"ii inumane, n minele de
extragere a plumbului.
Mure"an (?) brigadier la Canal. Brutal cu de"inu"ii. A vrut s!-l pedepseasc! pe Radina,
care, vorbind despre Larousse, l-a f!cut s! cread! c! spune ceva neprincipial despre rus.
Mure"an (?) colonel de Mili"ie, la Bra#ov, a participat la arest!rile #i anchetele
muncitorilor revolta"i. Declara"ia uneia din victime, care semneaz! B.R.M. La nceput, a fost
b!tut timp de o or!, (nu pot spune n cuvinte ce-am sim"it, dar pot s! spun c! ce-a urmat a fost
mult mai ngrozitor.) n continuare, omul descrie torturi mai rar ntlnite n relat!rile de acest fel
#i prelungite pe ore #i ore (omul precizeaz! ora 12 noaptea). F!r! supliciul oboselii, monotoniei,
umilin"ei #i duratei, ele par mai curnd ni#te jocuri, sau ni#te exerci"ii: M-au pus s! stau ntr-un picior
f!r! s! m! mi#c, s! stau pe vine, sau stnd pe vine s! "in la vertical! un creion cu barba, pe mas! etc
n momentul cnd gre#ea, arat!, era lovit cu pumnii #i picioarele. Am v!zut ura #i dispre"ul n
ochii lor, n mini #i n picioare. 'i un animal feroce care te h!ituie, la un moment dat te
abandoneaz!, dar ei continuau, continuau. (Mihai Arsene, I, 68)
Mure"ian Petre- sergent major n 1959. la Grindu periprava. originar din Ha#date, de
lng! gherla. Mic de statur!, cu devia"ie de sept. A lovit un de"inut cu piciorul n zona coccisului,
provocndu-i lezoiuni grave, pentru vina de a fi l!sat s! treac! naintea lui un de"inut de 85 de
ani.
Murgoci (?) fost colonel n SSI, la Hu#i. Devenit prim-brigadier la Poarta Alb!.

189
Nae Octavian anchetator de Securitate, n Bucure#ti.
Naghi (?) ofi"er politic la Jilava, n 19621964, cnd s-a ini"iat acolo reeducarea de un
tip nou, axat! preponderent pe ndoctrinarea prin lecturi #i discu"ii marxiste. Re"inut totu#i, de
fo#tii prizonieri, pentru violen"a lui.
Nagy (?) poreclit de de"inu"i Kilentz, (n limba maghiar! numeralul nou!) fiindc! nu
#tia s! numere pe romne#te dect pn! la opt. Era locotenent de Securitate la Aiud, unde-i b!tea
zilnic pe de"inu"i.
Narosi Iacob locotenent-major de Securitate, la inspectoratul jude"ului S!laj, n anii
50. n 1968 particip!, cu un denun", la dosarul ntocmit mpotriva lui Briceag Nicolae, dec!zut
din func"ii o dat! cu c!derea ministrului Alexandru Dr!ghici, n care poveste#te una dintre
numeroasele crime ale aceluia #i totodat! ale institu"iei pe care o slujea el nsu#i.
Naum M. Grigore colonel de Securitate venit n MAI la 1 octombrie 1949. n 25 august
1956, cnd este decorat pentru contribu"ia lui la identificarea unor organiza"ii
contrarevolu"ionare, avea deja gradul de general-maior.
Nazru (?) ofi"er politic la lag!rul de la Poarta Alb!, nchisoarea centru de pe traseul
Canalului.
N!stase Dumitru ofi"er de Securitate, la nchisoarea Aiud, ntre 1951 #i 1961. Era unul
dintre cei mai cruzi tor"ionari. Originar din C!d!e#ti-Vaslui.
N!stase Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, la 30 august 1948.
A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte contabil.
N!stase Ion anchetator de Securitate. n 1952 era c!pitan. L-a anchetat pe Vasile Luca.
Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu cel de mai sus.
N!st!sescu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, la 30
august 1948. A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte ajustor. Este
semnalat ca anchetator n Bucure#ti n 1952.
N!t!le#u Dumitru colonel de Securitate. Semnalat la nchisoarea din Boto#ani.
Neacu Ioan maior de Securitate la Tulcea, n noiembrie 1987. S-a ocupat de urm!rirea #i
supravegherea unuia dintre muncitorii de la Bra#ov, deportat aici n urma revoltelor. Nu m-a
b!tut, declar! acesta, dar m-a "inut sub teroare psihic! prin informatori.
Neagu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, la 30 august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte muncitor.
190
Neagu (?) maior de Securitate. A participat la prigoana #i capturarea partizanilor din
Mun"ii Apuseni, ai lui Nicolae Dabija, una dintre opera"iile cele mai dificile ale Securit!"ii, conduse de
nsu#i ministrul Dr!ghici #i de colonelul Gheorghe Cr!ciun.
Neagu (?) c!pitan de Securitate. La sediul Ministerului de Interne, din Calea Rahovei, i-
a anchetat #i torturat pe muncitorii revolta"i de la Bra#ov, n noiembrie 1987. Era cel mai trivial #i
josnic dintre to"i n ce prive#te limbajul, spune unul dintre cei ancheta"i de el. Un altul relateaz!
un episod de anchet! care d! o idee despre stilul c!pitanului Neagu: cinic, sigur pe el, brutal, i
prezenta perspectivele ntemni"!rii lui vie"a# n lan"uri , n vreme ce so"ia va r!mne liber!,
n urm!torii termeni, foarte cruzi: Nu poate, m! bolovanule, c! are nevoie de cioc!nar, c!-i
tn!r!, m! vit!!
Neam"u grigore la origne "!ran, din Mintiul gherlii. S-a angajat prin rela"ii gardian la
nchisoarea Gherla. A avansat pn! la gradul de putonier major. Provenea dintr-o familie
respectat!, avea un frate profesor universitar #i
Nedelcu D. Ioan angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, la 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte curelar.
Nedelcu Grigore fost caporal, venit de la Oradea, unitatea 10 de gr!niceri, la
penitenciarul de la Timi#oara, pentru a lucra n serviciul de paz!. n 1995, pe cnd se afla n
agonie, a dorit s! se m!rturiseasc!. Iat! relatat! de o a treia persoan!, care-l nso"ea pe confesor,
scena c!in"ei: Pe una din uli"ele din Peciu (jude"ul Timi# ) am dat de o cas! aproape p!r!sit!, cu
or!t!nii orbec!ind prin curte. Am intrat cu strngere de inim!. n odaie, miros n"ep!tor de urin!.
Pe pat, un b!trn pe jum!tate paralizat. Ne invit!, pe mine #i pe fiul lui Spiru Bl!naru, s! lu!m loc.
Avea vocea stins! #i privirea vie. ()
Dup! dou! luni de armat! pe Cri#, m-or avansat pe func"ia de loc"iitor politic pe companie.
Mi s-o spus c! trebuie s! merg pentru o mare misiune la Timi#oara. S!-i p!zesc pe du#manii
"!rii. Spiru era n celul!. T!ceada nici noi n-aveam voie s! deschidem gura. L-am p!zit trei
luni. Era legat cu lan"uri #i cnd l plimbam prin curte. Cnd s-or hot!rt s!-i lichideze era noapte.
Or b!gat o dub!, cu spatele n curtea penitenciarului. Noi am format la ordin un cordon, cu armele
nc!rcate, armate #i ndreptate spre ei. Ni s-a ordonat s!-i supraveghem la mbarcare #i, dac!
mi#c! vreunul, s! tragem foc de arm!! Erau du#manii "!rii! () Duba a plecat #i dup! pu"in timp
s-o ntors. Ei deja or fost executa"i la P!durea verde. () Atunci nici nu #tiam ce-i aia reac"ionar.
Trziu am aflat ce-i aia. Trziu am aflat ce-i comunismul. Prea trziu Noi #tiam c! o s! ne aduc! pine
191
alb! #i miere. 'i ne-o adus robie #i munc!. Robie spun nc! o dat!: s! m! ierta"i, dac! nu eram pui
de goang! colorat!, nu ajungeam acolo. (Doina Maghe"i, Analele Sighet, 7, 372). Spiru
Bl!naru, tat!l celui care ascult! spovedania, fusese condamnat la moarte #i executat n vara lui
1949, cnd fiul lui avea 3 ani.
Nedelcu Mihai anchetator de Securitate n Bucure#ti, n 1964.
Nedelcu Mihai (Nedelciu Mih!il!) colonel, #eful Direc"iei Regionale a Securit!"ii
Poporului Pite#ti, la nfiin"area acesteia n 30 august 1948. A organizat n decembrie 1949
opera"ia de scotocire pentru depistarea #i lichidarea faimosului grup Arsenescu-Arn!u"oiu. ntr-
un raport ntocmit de el nsu#i, maiorul relateaz! c!, pentru a-#i ndeplini misiunea, a arestat o
rud!, care, dup! insisten"e care au durat trei zile, a acceptat s!-#i calce jur!mntul f!cut
partizanilor. Tot n urma insisten"elor lui, ns!, un cioban #i-a spintecat abdomenul ca s! nu
spun! nimic. Provenea din Direc"iunea Poli"iei de Siguran"!, Brigada Mobil!. n 7 decembrie 1955 l
reg!sim la DRSP, Cluj, controlndu-i pe cei ns!rcina"i cu ntocmirea dosarului de urm!rire
informativ! a lui Lucian Blaga #i f!cndu-le observa"ia c! urm!rirea unui asemenea element cu
o preg!tire vast!, presupune preg!tire #i aten"ie. Apoi i mu#truluie#te c! pn! #i n documentele
ntocmite pentru a fi naintate forurilor, lipsesc cele mai elementare reguli gramaticale
nemaivorbind de expresii str!ine limbii romne. 'i ncheie foarte imprecis: Fi"i exigent, altfel
vom lua m!suri. Era la acea dat! subdirector al regionalei respective #i se ocupa, n principal, de
problemele maghiarilor. Pe care, dup! o m!rturie a unui alt fost securist i b!tea de se c!cau pe
ei, Sau: i b!tea cu bocancul peste gur! #i-i ntreba: vre"i Ardeal? V! ar!t eu Ardeal. De
remarcat c!, pentru a-#i dovedi loialitatea fa"! de regim, securi#tii de na"ionalitate maghiar! cereau
s! se ocupe ei de aceste cazuri #i-l ntreceau pe #eful lor. Este vorba despre Fene# Francisc, U"iu
Francisc, Szekely Gheorghe, Nagy Iosif. (Analele Sighet, 7, 356)
Nedelcu $tefan anchetator de Securitate n Bucure#ti, cu gradul de c!pitan n 1958.
Nedelcu (?) colonel de Securitate, #eful arestului din Rahova, n 1977, cnd a fost
ncarcerat aici Paul Goma.
Nedici Nicola ofi"er de Securitate la nceputul regimului comunist. L-a omort pe str!zile
Aradului pe protopopul Mayer. A mpu#cat un inginer, pe nume Tom#a. A fost ucis la rndul lui, de
femei la fabrica de spirt din Pecica. Nu se #tie dac! era b!rbatul Videi Nedici. A fost #i el
condamnat n acela#i proces cu ea, pentru spionaj n favoarea lui Tito, la 3 ani nchisoare
corec"ional!.
192
Nedici Vidosa (Vida) originar!, se pare, din Turda, ca #i Augustin Albon #i Liviu
Borcea. Al"i memoriali#ti de"in totu#i informa"ia c! era originar! din comuna Becicherecul Mic
din aceea#i regiune. Lucra la Securitatea din Timi#oara n septembrie 1949, n subordinea lui
Bugarschi, #ef al Securit!"ii pe ntreaga regiune a Banatului. Era translatoare #i anchetatoare. Era
vestit! pentru neverosimila ei cruzime #i pentru metoda de tortur! preferat!: b!taia cu creionul la
testicole. A fost condamnat! la moarte, ntr-un grup de spioni #i tr!d!tori afla"i n slujba
serviciului de spionaj al clicii fasciste al lui Tito, n august 1950. De data aceasta, ghilimele ar
putea s! #i lipseasc!. F!cuse spionaj pentru Tito, recrutat! fiind de Du#an Iovanovici, prim
secretar al ambasadei Iugoslaviei la Bucure#ti. A fost gra"iat! cnd s-au reluat rela"iile cu Tito #i
scoas! la pensie cu gradul de colonel. Dup! eliberare a fugit n Iugoslavia, de frica de"inu"ilor pe
care-i torturase ngrozitor #i care juraser! s-o ucid!. Printre fo#tii de"inu"i politici se crede c! ar
tr!i nc!, n Iugoslavia, pe lng! Vr#e". Micaela Ghi"escu, scriitoare #i traduc!toare, care a
cunoscut-o n nchisoare la Mislea, crede c! acest lucru este improbabil. Se pare c! a cunoscut-o
n calitate de instructoare n ale torturii #i Fran"(and!r!. Este una din pu"inele femei-tor"ionar al
c!rei nume este cunoscut. Cazul ei a atras aten"ia cercet!torilor #i anali#tilor, predilec"ia ei pentru
pl!cerea de umilire a virilit!"ii, prilejuind unora dintre ei analogii #i trimiteri la ritualurile castratoare
ale zei"ei Cybelle de odinioar!.
n ianuarie 2008, un fost titoist, Slobodan Glumatz, fost angajat la editura minorit!"ilor
na"ionale, nainte de 1989, m+a abordat pentru a-mi spune c! trecutul de tor"ionar! al Videi
nedici e o legenda a memoriali#ticii antivcomuniste, c! femeia nu a fost #i nu ar fi putut fi
niciodat! tor"ionar!, ci doar traduc!toare, #i c! la data discu"iei noastre, tr!ia la Belgrad, bolnav!,
n vrst! de 84 de ani. O carte reeditast! n exact acele zile, Ia-"i boarfele #i mi#c!, Oana orlea,
vorbe#te despre faptul cv! #pi aceasst! fost! de"inut! o cunoscus en nchisoare #i c! un coleg,
de"inut #i el, o recunoscuse apoi ntr-o fotografie, ca fiind cea care l b!tuse n timpul anchetei, cu
metoda cunoscut!. ,

Negr!u Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, la 30 august 1948.
A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
Negrea Vasile ntre 22 iulie 1957 #i 28 august 1969, subsecretar de stat n Ministerul de
Interne. Avea n 1959 gradul de general-maior #i func"ia de secretar general n MAI. A participat la
represiunea revoltei "!r!ne#ti din Teleorman, comuna Doagele. Probabil c! #i el beneficia de o
193
instruc"ie foarte sumar!, ntruct, de#i cu gradul de maior nc! de la nfiin"area Securit!"ii, cnd se
afla la direc"ia de Anchete Penale n subordinea lui Mi#u Dulgheru, un #ef intermediar, i se plngea
acestuia c! nu cunoa#te ortografia #i scrie groaznic. Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu
Negrea, ofi"er de Securitate, semnalat ca r!spunznd de reprimarea studen"ilor n octombrie 1956,
consemnat nc! o dat! pe lista de criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui Cicerone
Ioni"oiu.
Negrea (?) sergent de Securitate, lucra n 1949 la postul de Mili"ie G!ine#ti din comuna
Slatina, jude"ul Suceava, unde a participat, ntr-un fel de comando, la mpu#carea inginerului
Grodiuc Aurelian (v. #i Vamanu).
Negrea (?) locotenent de MAI, s-a ocupat de supravegherea muncitorilor dup! revolta de
la Bra#ov.
Negri (Tenenbaum) Tilde student!, angajat! n Direc"ia Regional! Bucure#ti a
Securit!"ii Poporului, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I s-a dat gradul de
plutonier.
Negril! (?) comandant al nchisorii de la Aiud; n 1983, cnd de#i oficial delictele
politice disp!ruser!, aici #i isp!#eau pedeapsa de"inu"ii politici travesti"i n delincven"i de drept
comun. Ulterior (1985), #i un de"inut politic, al c!rui delict era imposibil de tradus ntr-o
infrac"iune de drept comun, #i-a isp!#it aici anii de pedeaps! de pn! la Revolu"ia din decembrie.
Este vorba de actorul Lucian Iancu, candidat la alegerile locale, n ora#ul Constan"a, care
ncercase, n preziua alegerilor, s! fug! din "ar!, la bordul unei nave. A fost condamnat pentru
tentativ! de subminare a economiei na"ionale, sabotaj etc., la 20 de ani de munc! silnic!.
Negriu Mura anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de locotenent-major.
Negulescu (?) c!pitan de Securitate, n anul 1950. Primul director comunist al nchisorii
Trgu#or. Penitenciar de minori, Trgu#orul este, pn! la schimbarea vechii administra"ii, deprins!
cu alte regulamente #i mp!rt!#ind alt! viziune asupra rolului administra"iei. Atribu"iile ei
limitndu-se la supravegherea celor deja pedepsi"i o dat! prin privarea de libertate, Trgu#orul a
fost, o vreme, un fel de paradis al nchisorilor. Elevii nchi#i aici, cei mai mul"i din 1948,
pentru activitate legionar!, muncesc n fabric!, citesc, desf!#oar! program de voie, beneficiaz! de
asisten"! medical! #i deprind normele respectului reciproc adresndu-se unul altuia cu domnule #i
purtnd discu"ii intelectuale. La venirea lui Negulescu regimul se schimb! brusc: iat! primul
discurs n fa"a de"inu"ilor al noului director, care a nceput direct, f!r! s! fi dat bun! ziua #i f!r!
194
s! se fi recomandat: Ascult!, b!! S! nu v! prind c! v! st! capul la evadare c! pun mitraliera pe
voi. () S! nu v! zice"i unul altuia domnule. Numai noi sntem domni. Voi snte"i de"inutule.
A"i n"eles, b!? A interzis talismanele nf!"i#nd Cri#ti sculpta"i n os #i cruciuli"ele #i a instituit
nviorarea zilnic!. Aceasta consta n scoaterea elevilor n curtea nchisorii, mbr!ca"i sumar,
trntirea lor n noroi #i b!taia cu ciomegele, cu pumnii #i cu picioarele. Cea mai odioas! fapt! a
lui este urm!toarea:
Un elev, pe nume Gheorghe Fedorovici, fusese operat de coloana vertebral! #i se afla n
spital n ghips. De acolo Securitatea l-a luat, l-a anchetat #i n urma b!t!ii s!lbatice, a trebuit
operat din nou. Venise la Trgu#or cu ghips de la bru n sus. C!pitanul Negulescu i-a rupt pentru
a treia oar! coloana, la nviorare. (Gheorghe Andreica, Trgu#or, nchisoarea minorilor, 19481950
carte n manuscris)
Negu#Petre anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de c!pitan n 1985.
Neidman Gheorghe c!pitan de Securitate n Direc"iunea General! a Securit!"ii
Poporului n 1949, cnd a participat la lichidarea grupului de rezisten"! condus de Macoveiciuc #i
la n!bu#irea r!scoalei "!ranilor din Calafinde#ti #i Fr!t!u"ii Noi, Bucovina. n aceste r!scoale au
fost uci#i 8 "!rani #i r!ni"i peste 50. Personal, Gheorghe Neidman a trimis n judecat! un lot de 13
rezisten"i, n 29 septembrie 1949.
Nelcu Ion maior de Securitate, la Tulcea, n 1987.
Nelega Horia originar din Hunedoara, procuror-#ef adjunct al municipiului Bucure#ti, n
anul 1985. I-a ntocmit dosarul penal poetului Dorin Tudoran, care, dup! mai mul"i ani de
opozi"ie, culminnd cu o r!sun!toare scrisoare deschis! adresat! lui Nicolae Ceau#escu, ceruse
plecarea definitiv! din "ar!. n 6 aprilie 1990, aflat n Statele Unite, poetul descoper! printre
semnatarii unui text de gratitudine adresat nf!ptuitorilor revolu"iei romne, pe fostul procuror.
Lista cuprindea un num!r de opozan"i ai regimului comunist constitui"i, nc! din 1977, ntr-un
front democratic al Romniei pentru nl!turarea lui Ceau#escu. Textul despre opozan"i fusese tradus
n englez! #i eroilor care complotaser! li se f!cea toat! publicitatea cuvenit!. Cu o vechime de trei
ani n acest tip de opozi"ie, actualul jurist, atunci procuror, i spusese scriitorului, care, f!r! s! se
constituie n nici un front, luptase de unul singur mpotriva dictatorului: Fii serios, domnule
Tudoran! Noi nu avem cazuri politice. Nu sntem tmpi"i. Am mai nv!"at din gre#eli: Goma,
Calciu, al"ii. Ce interes avem s!-"i facem proces politic? Nu mai avem nevoie de martiri. Legende,
simboluri. Odat! ajuns la mine e#ti la penal #i la penal sfr#e#ti orice ai face. Te bag printre
195
criminali #i borfa#i. Te vor regula n cur #i-n gur! pn! ui"i de politic. Nu #tii ce e acolo, crede-
m!. Infernul, dle Tudoran. Ne-am n"eles? (Dorin Tudoran, Kakistocra"ia, 223). ntruct complotul
secret pentru nl!turarea #i judecarea pentru tr!dare a lui Ceau#escu nu i-a reu#it procurorului
Nelega, dar nici n-a fost, din fericire pentru el, descoperit, disidentul, obiect al celeilalte activit!"i a
procurorului, mai norocoase, conchide cu sarcasm: Ei, n-a fost s! fie! 'i pentru c! viguro#ii no#tri
patrio"i din acest front nu puteau sta cu minile n sn, au continuat o lupt! mai la ndemn!, cea
mpotriva celorlal"i tr!d!tori: Gheorghe Calciu #i Gheorghe Bra#oveanu, Vasile Paraschiv #i
Vladimir Funduc, Herta Mller #i Wiliam Totok, Nicu St!nescu #i Gheorghe Ursu, Geza Szcs #i
Arpad Viski, Ionel Can! #i Sergiu Filip, Doina Cornea #i Dan Petrescu, Mariana Celac #i Mariana
Marin, Mihai Botez #i Dorin Tudoran, Radu Filipescu #i Gabriel Andreescu, Liviu Cangeopol #i al"ii.
Trebuie precizat c! procurorul Nelega nu l-a agresat fizic pe Dorin Tudoran, cum nu l-a agresat
nici procurorul Marin Cercel, care-l a#tepta n subsol s!-i ia declara"iile. Dar convoc!rile la
procuratur!, arestul n beci, urm!ririle pe strad! constituie presiuni n urma c!rora acesta a avut
de suferit fizic #i moral. S! consemn!m, n treac!t, aceast! informa"ie nou!, c! subsolurile
procuraturii erau #i ele folosite ca locuri de anchet!.
Neme" Iosif ofi"er de Securitate, inspector general n MAI, n timpul experimentului
Pite#ti la care a participat direct, colabornd strict cu (urcanu, pn! #i la organizarea camerei 4
Spital. Pe unul dintre cei demasca"i i-a anchetat personal #i i-a lovit. n general, de c!tre
administra"ie au fost b!tute vrfuri ale reeduc!rii, n faza de nceput, cnd prizonierii trebuiau
convin#i s! ini"ieze experimentul. ncepnd din luna ianuarie 1950, direc"iunea nu mai apare n
fa"a de"inu"ilor, prefernd s! lase impresia c! nu #tie ce se ntmpl! acolo. Unul dintre tor"ionari,
ajuns mai trziu pe banca acuza"ilor, declar! naintea procesului: n luna ianuarie 1950, dl. inspector
Neme# vine n camera 4Spital #i vede c! de"inu"ii snt lovi"i (au leziuni pe fa"!). La r!spunsul unui
de"inut c! a c!zut pe sc!ri (ghea"!) #i s-a lovit, d! ordin dlui prim-gardian s! nu se mai ntmple
a#a ceva (...) La cteva zile (urcanu ne spune s! nu mai batem la fa"!, c! i-a spus dl.director c! se
cunoa#te #i c! s! nu mai bat! la fa"!. Neme# nsu#i considera c! rolul lui n reeducare fusese
unul pozitiv, c! a trebuit s! frneze mult lucrurile la Pite#ti, c! f!r! el, s-ar fi produs crim! n
mas!, c! omul e o fiar! primejdioas! etc. (...). Este posibil s! fi fost, totu#i, sanc"ionat sau
degradat, la rndu-i. (Memorialul ororii)
Neme"teanu (?) ofi"er de Securitate la nchisoarea de la Baia-Sprie, care ad!postea pe
de"inu"ii politici folosi"i la munc! for"at! n minele de plumb, ncepnd din decembrie 1952.
196
Nenciu $tefan angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, la 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte ajustor.
Nepotu (?) porecl! a unui tor"ionar din beciurile IGM Bucure#ti, care, n noiembrie
1987 a supravegheat pe muncitorii aresta"i la Bra#ov #i adu#i aici pentru anchet!. Unul din cei
p!zi"i de el poveste#te c!, dup! 1820 de ore de anchet!, Nepotu, care era n acel moment de
serviciu, l-a b!tut fiindc! "inea minile la spate. I-a cerut s! le bage n buzunare, dup! care l-a
b!tut #i l-a njurat c! "ine minile n buzunare n fa"a lui. Se pare c! aceste manifest!ri de sadism
ludic au fost mai frecvente n ace#ti ultimi ani, cnd num!rul relativ mic al victimelor, permitea
c!l!ului r!gazul inventivit!"ii, al lentorii. Acela#i lucru se poate spune despre apelativele tandre
care desemnau instrumentele de tortur! (bastonul de cauciuc era numit de c!tre mili"ieni
Cristinel) #i poreclele joviale pe care securi#tii din subsoluri #i le d!deau ntre ei. Cel numit
Nepotu era subofi"er #i, n afar! de informa"ia c! venea din zona Sucevei #i avea gradul de
sergent-major, nu se mai #tie nimic despre el. Un detaliu deosebit re"inut de fostele victime: era nalt
de 1,902 metri, nu prea solid.
Nestor Claudia angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, la 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte dactilograf!.
Nica Aurel subofi"er de Securitate la Bra#ov n anii 50. A participat la prigoana
mpotriva partizanilor din mun"i.
Nica Vasile personaj complet lipsit de chip, o semn!tur!. 'ef al biroului de eviden"! din
Direc"ia General! a Penitenciarelor vreme de mai bine de 20 de ani, pn! dup! 1970, cnd avea deja
gradul de colonel. n aceast! calitate superviza actele de deces prin care Ministerul de Interne se
desc!rca scriptic, n inventarele sale, de de"inu"i, de cei ancheta"i, de cei ncarcera"i administrativ,
disp!ru"i la un moment dat, prin boli, tortur!, moarte natural! sau orice alt! modalitate. Numai n
actele privindu-i pe fo#tii opozan"i comuni#ti afla"i n scriptele regionalei Timi#oara s-au putut
num!ra 125 de asemenea hrtii, numite birocratic desc!rc!ri. Ele snt semnate de colonelul Nica #i
se refer! cu prec!dere la trupurile lupt!torilor din mun"i din aceast! regiune #i la cei adu#i pentru
anchet! #i apoi mpu#ca"i, de la Constan"a.
Nicolae Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, la 30
august 1948. A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Nicolae Valentin anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de c!pitan.
Nicolae (?) locotenent de Securitate, #eful biroului Inspec"ii, la nchisoarea Pite#ti, n
197
timpul demasc!rilor.
Nicolaescu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, la 30
august 1948. A primit gradul de locotenent #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte agronom.
Nicolau Ion anchetatorul unor acuza"i din lotul lui Vasile Luca (Morfei Victor #i
R!dulescu Gheorghe). La data respectiv!, 1952, era locotenent-major.
Nicolau Sergiu (Serghei Nikonov) #eful SSI (Serviciul Special de Informa"ii), dup! 27
aprilie 1945, cnd, printr-un decret al prim-ministrului Petru Groza, acest serviciu al Armatei a trecut
sub controlul comuni#tilor. Lucra nemijlocit cu Gheorghiu-Dej. Nina Niconova, so"ia lui, era de altfel
secretara lui Dej. A dat instruc"iuni pentru anchetarea lui Lucre"iu P!tr!#canu, c!ruia i se plngea
de amestecul ru#ilor. A avut #i func"ii n armat!. Mai trziu a avut de suferit din cauza conflictelor
cu ru#ii. Adversarul lui n acest conflict a fost Chi#inevschi.
O schi"! de biografie a lui Niconov o dator!m lui Eduard Mezincescu, fost ministru
comunist, unul dintre cei c"iva demnitari timpurii de rang foarte nalt, supravie"uitori ai c!derii
regimului, n decembrie 1989: fusese exmatriculat de la Universitatea din Ia#i unde fusese student la
chimie, pentru participare la adun!ri comuniste. NKVD l-a trimis la Bruxelles s!-#i termine studiile,
dup! care i s-a asigurat o burs! la Marsilia, unde e cooptat n conducerea local! a PCF. A revenit n
Romnia ca #ef al unei re"ele de spionaj, dar a fost prins #i nchis. Eliberat la 23august, prime#te
sarcini de la INU (Direc"ia de Informa"ii Externe a NKVD). n martie 1954, vine cu func"ia de
general-locotenent, la conducerea spionajului militar a statului major al armatei romne (apud
Denis Deletant, Ceau#escu #i Securitatea, 39).
Nicolschi Alexandru (Boris Grnberg) ofi"er KGB, #eful misiunii SMER' n
Romnia (pedepsirea celor care au colaborat cu inamicul) nc! din 1944, cnd era colonel INU. n
aceast! calitate, a nso"it pn! la Viena trenul n care a plecat regele Mihai, la 5 ianuarie 1948.
Lucreaz! n MAI din 1945. n 1948 este avansat la gradul de general-maior, iar din iulie 1957
este secretar general al Ministerului Afacerilor Interne. n 11 februarie 1959 devine general-
locotenent.
Este unul dintre foarte pu"inii tor"ionari despre care de"inem date biografice aproape
complete. S-a n!scut la 2 iunie 1915, la Chi#in!u. n 1932 a intrat n organiza"ia de UTC a
ora#ului s!u, iar n anul urm!tor a fost de"inut timp de dou! s!pt!mni de c!tre Siguran"!. n 1937
1939 a efectuat serviciul militar ntr-un regiment de transmisiuni din Ia#i #i, dup! l!sarea la vatr!, a
ob"inut o slujb! la Societatea de telefoane din Chi#in!u. A fost recrutat de NKVD #ase luni dup!
198
anexarea sovietic! a Basarabiei, anume n decembrie 1940, #i mutat la Cern!u"i, unde a urmat un
curs de instruire pentru agen"i ai Direc"iei de Informa"ii Str!ine INU #i NKVD. Echipat cu acte de
identitate false, pe numele Vasile 'tef!nescu, a fost trimis peste grani"! la 26 mai 1941, pentru a
culege informa"ii n leg!tur! cu mi#c!rile de trupe romne#ti. Dup! numai dou! ore a fost arestat de
gr!nicerii romni. A fost judecat pentru spionaj n iulie 1941 #i condamnat la munc! silnic! pe
via"!. A fost ntemni"at la Ploie#ti, apoi mutat la Aiud, al!turi de al"i spioni sovietici, printre care
Vladimir Gribici, Simion Zeiger #i Afanasie 'isman, care au r!mas cu to"ii n Romnia dup!
eliberarea din nchisori, n august 1944. n octombrie 1944, Nicolschi a intrat n poli"ie (Direc"ia
General! a Poli"iei) #i, dup! instaurarea guvernului Groza n martie 1945, a fost numit inspector #ef
al Corpului de detectivi. La 17 aprilie 1947 a fost numit Inspector general al Poli"iei de Siguran"!, iar
dup! nfiin"area DGSP, n anul urm!tor, a devenit unul din adjunc"ii lui Gheorghe Pintilie
(Pantelimon Bodnarenco, supranumit Pantiu#a). n 1953, i s-a ncredin"at postul de secretar
general al Ministerului de Interne. (D. Deletant, Romnia sub regimul comunist, p. 75)
n acest rezumat nu figureaz!, totu#i, cteva detalii: Nicolschi absolvise opt clase n ora#ul
natal, dup! care, obligat de situa"ia grea din familie, a intrat ucenic la un atelier de gravur! n
metal. A lucrat pn! n 1937 calf! la un giuvaergiu n Chi#in!u. Numele de Nicolschi (n!scut la
Tiraspol #i domiciliat n Cern!u"i), l declar! el nsu#i, n primele interogatorii de dup! arestare #i l
men"ine apoi, n interogatoriile n care dezv!luie secrete de stat sovietice, privind Comisariatul
pentru Afaceri Interne condus de Beria #i via"a cet!"enilor sovietici. Numai cnd #i-a f!cut
autobiografia n fa"a activului PCR, n octombrie 1944, a declarat c! este n realitate Boris
Grnberg.
Ca #ef al Corpului de detectivi din Direc"ia General! a Poli"iei s-a ocupat de organizarea
urm!ririi #i arest!rii liderilor partidelor istorice, de lichidarea oric!rei opozi"ii nainte de alegerile din
1946. nainte i revenise instruirea grupurilor de provocatori comuni#ti narma"i, avnd rolul de a
dezorganiza #i intimida adun!rile partidelor democratice. Ct a lucrat la centrala telefonic! din
Chi#in!u, l-a cunoscut pe Vasile Luca, pe atunci deputat bol#evic n Chi#in!u #i un fel de tutore
partinic. n anchetele Siguran"ei romne din 1941, Nicolschi se plngea c! fostul lui #ef pe linie de
partid avea o leaf! de zece ori mai mare dect el (2 000 de ruble, iar el doar 200). L-a anchetat apoi,
cnd acesta a fost arestat n 1952, pe Vasile Luca. L-a cunoscut de asemenea pe Orlov, #eful poli"iei din
Cern!u"i, cel care lichidase armatele lui Bandera. Specialist n torturi, Orlov a venit n Romnia n
calitate de consilier KGB, o dat! cu Armata ro#ie.
199
Din 19461947 Nicolschi se va muta de la hotelul Paris, unde avea locuin"! provizorie,
pe strada Alecu Donici nr. 39, unde va locui pn! trziu. 'i so"ia lui, Iosefina Marcovici, membr!
PCR, era angajat! n direc"ia Poli"iei.
A ie#it la pensie n 31 ianuarie 1961, la numai 46 de ani, cu gradul de general-maior. Era
decorat cu medalia Meritul militar clasa I, la sfr#itul anului 1959.
Cnd ajunsese general de Securitate, la vreo 40 de ani, lui Nicolschi i pl!cea s! ancheteze
profesionist, inteligent, n special de"inu"i proveni"i din opozi"ia intelectual!, pe care ncerca s!-i
conving!, cu argumente, de superioritatea regimului socialist, dar cu zece ani nainte, el o torturase
s!lbatic, cu propriile mini, pe Adriana Georgescu, fosta secretar! de cabinet a primului-ministru
Nicolae R!descu.
Singurul jurnalist care i-a luat un interviu a fost realizatoarea de televiziune Lucia Hossu
Longin, n fa"a c!reia fostul tor"ionar #i-a justificat toate crimele spunnd: Cine #tia c! o s! vin!
vreodat! un 1989?
n 17 aprilie 1992, cnd era a#teptat la Procuratur! pentru a fi audiat, n vederea unui proces
care n-a mai avut niciodat! loc, familia lui s-a prezentat cu certificatul de deces. Nu cunoa#tem ns!
pe nimeni care s!-i fi v!zut corpul nensufle"it.
Ar mai fi de ad!ugat c! n procesele Salcia, P!tr!#canu #i Canal din 1968, n care au fost
audia"i to"i #efii Securit!"ii din epoc! #i n urma c!rora mai to"i au c!zut, n frunte cu cel mai de
nedizlocat dintre ei, Alexandru Dr!ghici, Alexandru Nicolschi nu a fost audiat. De#i ntr-o not! strict
secret! #i de importan"! deosebit! din 18 martie 1968, vorbindu-se despre experimentul Pite#ti, dup!
ce se enumer! metodele folosite acolo, se face un fel de bilan":
Rezultatul acestor atrocit!"i s-a concretizat n uciderea a peste 30 de de"inu"i, maltratarea
#i schingiuirea a peste 780 de de"inu"i, dintre care circa 100 au r!mas cu infirmit!"i foarte grave,
unii s-au sinucis pentru a sc!pa de torturi, iar al"ii au nnebunit datorit! presiunilor psihice #i fizice la
care erau supu#i.
ntr-o carte ap!rut! n Fran"a n 1972, prelucrnd documente DST, autorii, doi ziari#ti,
pretind c! Alexandru Nicolschi ar fi chiar Alexandru Nicolschi, agent KGB #i absolvent n anii
30 al Academiei Frunze #i al altor #coli militare moscovite, ceea ce pare cu totul improbabil. Este
posibil ca eroarea s! provin! din aglutinarea a dou! sau trei biografii, eroare scontat! de chiar
Grnberg, alias Nicolschi, cnd #i-a declarat n fa"a anchetatorilor acest nume. Cel mai substan"ial
studiu care s-a scris despre el a fost publicat de istoricul Marius Oprea n revista Cuvntul, nr.
200
112116 pe 1992.
Nicorici (?) ofi"er de Securitate la Petro#ani, n anii 50. Este consemnat n lista lui
Cicerone Ioni"oiu, f!r! nici o alt! precizare, afar! de gradul de c!pitan #i func"ia de comandant pe
care a ocupat-o la un moment dat.
Nicula (?) tr!d!tor al partizanilor din grupul Haiducii Muscelului, din cauza c!ruia au
murit mul"i partizani.
Niculescu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de c!pitan #i func"ia de sub#ef birou. Fusese nainte litograf.
Niculescu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte cazangiu.
Niculescu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte ajustor. Nu #tim
dac! este unul #i acela#i cu N.GH. locotenent-major din conducerea penitenciarului Jilava,
consemnat n lista de tor"ionari a lui Cicerone Ioni"oiu.
Niculescu Ion maior de Securitate la Direc"ia Regional! MAI Cri#ana, n 1958,
consemnat, n documentele strict secrete ale institu"iei, ca anchetator a doi dintre lupt!torii din
rezisten"a armat! din Mun"ii Banatului, condamna"i la moarte n august 1958. Un Niculescu Ion
anchetator de Securitate, n Bucure#ti n 1948 se afl! #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu, f!r! alt!
precizare.
Niculescu Minea angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte chelner.
Niculescu-Mizil Eugen angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A primit gradul de locotenent #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte func"ionar.
Niculescu $tefan angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A primit gradul de maior #i func"ia de #ef serviciu. Fusese nainte l!c!tu# mecanic. Apare #i
n lista de tor"ionari a lui Cicerone Ioni"oiu, ca anchetator (#i schingiuitor) n dosarul lui Iuliu
Maniu.Acest memorialist sus"ine c!, n 1952, N. '. a fost dat afar! din Securitate.
Niculescu (?) ofi"er de Securitate, nu-i #tim gradul. Cnd a nceput ampla ac"iune de
lichidare a re"elei de partizani din mun"i, Securitatea i-a ncredin"at o misiune mai subtil! dect
cele obi#nuite. A fost trimis la un curs scurt de teologie #i apoi i s-a repartizat parohia unui sat. La
spovedanie i ntreba pe oameni dac! #tiu pe unde snt partizanii, pentru c! vrea s!-i ajute.
201
Nicu#! Gheorghe anchetator la Securitatea din Ia#i. Dup! Revolu"ia din decembrie
1989 #i-a nfiin"at un partid la Ia#i.
Nistor Dumitru mili"ian, gardian la Pite#ti, n 1950, n timpul demasc!rilor. i preg!tea
pe de"inu"i pentru tortura care urma, intimidndu-i #i b!tndu-i #i el mpreun! cu mili"ianul
L!z!roiu. Era #eful sec"iei Corec"ie, aflat! n fa"a sec"iei Spital. Echipa de b!t!u#i alc!tuit! din
gardieni, care-l ajutau pe (urcanu, b!teau pe de"inu"ii deja b!tu"i, cu ciomegele cu care se c!rau
ciuberele cu mncare. Este consemnat #i n lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Nistor Ioan procuror militar. N!scut la 14 aprilie 1930, la Cluj. A reprezentat n
numeroase rnduri n tribunale militare regimul comunist, care acuza de crime oameni nevinova"i.
n 14 aprilie 1959, adic! la numai 5 zile de la pronun"area sentin"ei definitive de condamnare la 18 ani
temni"! grea a v!duvei scriitorului E. Lovinescu #i mama Monic!i Lovinescu, se instaleaz! n
apartamentul confiscat al acesteia din Bulevardul Kog!lniceanu nr. 95 A, Bucure#ti. La nceputul
anului 2000, eforturi conjugate ale mai multor foruri #i persoane publice au reu#it s!-l disloce,
demarndu-se lucr!rile pentru nfiin"area unei case memoriale dedicate lui E. Lovinescu #i
Ecaterinei B!l!cioiu-Lovinescu.
Nistor Ivan sergent de Securitate, la Lie#ti, Tecuci.
Nistor Vasile a fost anchetatorul mai multor acuza"i din lotul lui Vasile Luca (Modoran
Vasile, Vijoli Aurel, Mendel Egon). La data respectiv!, 1952, era locotenent. Consemnat n
documentele strict secrete ale institu"iei, ca anchetator al unuia dintre lupt!torii din rezisten"a
armat! din Mun"ii Banatului condamnat la moarte n august 1958 #i al altor 12 condamna"i.
Nistor Victor ofi"er de Securitate n anii 19481950. A schingiuit #i a ucis mai mul"i
partizani lua"i prizonieri. Era angajat al Securit!"ii din Satu-Mare. Apare pe lista lui Cicerone
Ioni"oiu, ca anchetator la Securitatea din Sibiu, n anii 50.
Nistor (?) c!pitan de Securitate la Arad.
Ni#! Ion originar din Ialomi"a, tractorist de meserie, brigadier la lag!rul de la Saligny,
de pe traseul Canalului, n anii 19501953.
Ni#! (?) c!pitan de Securitate, n lag!rul de munc! for"at! de la Luciu-Giurgeni, din
Delta Dun!rii.
Ni#! (?) gardian la nchisoarea Trgu#or, n perioada schimb!rii administra"iei #i a
tentativei de a introduce #i aici reeducarea de tip Suceava-Pite#ti-Gherla, prin b!taie (1950
1951).
202
Ni#! (?) sergent, n administra"ia penitenciarului de depozit al Securit!"ii Bra#ov, de la
Codlea.
Ni#! (?) c!pitan n MAI, la Slobozia, n noiembrie 1987, cnd a preluat pe unul dintre
muncitorii deporta"i de la Bra#ov, pe care, mpreun! cu al"i doi colegi, l controla la serviciu de
23 ori pe zi, pentru a vedea dac! respect! regimul impus: izolarea, necomunicarea cu colegii,
traseul de acas! la serviciu #i de la serviciu acas! etc.
Ni#escu (?) c!pitan MAI la Bra#ov, a anchetat timp de s!pt!mni ntregi, n vederea
trimiterii n judecat!, pe muncitorii participan"i la manifesta"ia de la Bra#ov, din noiembrie 1987.
Nu#! Constantin general de Securitate, #eful Inspectoratului General al Mili"iei, a participat
la reprimarea revoltei de la Bra#ov a muncitorilor, n noiembrie 1987. A fost, ntre 22 iulie 1978 #i
22 decembrie 1989, subsecretar de stat n Ministerul de Interne.
Nu#u (?) colonel de Securitate la Bra#ov, a anchetat timp de s!pt!mni ntregi n
vederea trimiterii n judecat! pe muncitorii participan"i la manifesta"ia de la Bra#ov, din
noiembrie 1987.

203
Oaid! Alexandru locotenent-major de Securitate, n Bucure#ti, n 1953, cnd, dat fiind
interesul autorit!"ilor comuniste pentru locuin"a scriitorului E. Lovinescu, ocupat! de v!duva
acestuia, propune dislocarea #i trimiterea ei n B!r!gan. ntocme#te un dosar care s! fac! legal!
aceast! opera"ie de interes strict privat #i, de#i Ecaterina B!l!cioiu-Lovinescu a sc!pat de deportare, a
fost arestat! 5 ani mai trziu, pentru ca n casa ei s! intre un procuror militar. (v. Nistor Ioan).
Oanc! Constantin colonel, anchetator la Securitatea din Craiova, provenit din vechea
Siguran"!. Ca s!-#i salveze socrul, fost membru al PN(, i-a cerut s!-i predea arhiva partidului, cu
ajutorul c!reia a arestat mai mul"i fo#ti pene"i#ti. De"inu"ilor nchi#i n arestul Securit!"ii #i supu#i
anchetelor lui, li s-a dat s! m!nnce ciorb! de iarb!. Ace#tia au ascuns cteva borcane pe care le-au
ar!tat lui Teohari Georgescu. Era un anchetator deosebit de crud. A b!tut pe rang! pn! #i pe o
mam!, ca s!-i spun! unde este ascuns fiul ei #i l-a torturat, n fa"a ei, pe cel!lalt fiu.
n vara anului 1952, l reg!sim pe c!pitanul Constantin Oanc! la Constan"a, unde l-a anchetat
cu violen"! extrem! pe inginerul Nicolae Frangopol, judecat #i condamnat n acela#i mare proces
al Canalului din augustseptembrie 1952. Iat! torturile descrise de fiul unuia dintre inginerii
condamna"i n aceea#i perioad!, ziaristul Valentin Hossu Longin, n urma cercet!rii documentelor
de arhiv!: De la 9.30 la 20, tortur! ncontinuu la t!lpi cu vna de bou, "inut n picioare, lovit n cap
cu saci de nisip, i se d! s! bea ap! de mare cnd i e sete, este readus n sim"iri cu #ocuri electrice, i se
ntinde corpul cu scripe"i.
Era n!scut n 1905, iar n deceniul nou! locuia n Bucure#ti, ca pensionar.
Oancea Constantin plutonier de Securitate la lag!rul de munc! de la Capul Midia,
reputat pentru tratamentul extrem de dur impus de administra"ia lui Liviu Borcea.
Oancea Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte croitor.
Oancea (?) maior de Securitate, la Bra#ov, n noiembrie 1987. A participat la
reprimarea, arestarea, torturarea #i anchetarea muncitorilor revolta"i. Unul dintre ei declar! c!, n
urma loviturilor maiorului Oancea, i s-a spart timpanul stng #i a r!mas par"ial f!r! auz.
Oancea (?) locotenent-major care, i-a anchetat la Bucure#ti pe cei aresta"i dup! revolta
de la Bra#ov. Era un ins de 1,90, solid, brunet. n vrst! de aproximativ 35 de ani. Foarte brutal.
Ob!gil! (?) ofi"er de Securitate, trimis la Timi#oara de superiorii lui de la Bucure#ti, ca
s! sustrag! documentele privindu-i pe mor"ii Revolu"iei din decembrie 1989: registrele de internare
pe sec"ie, foile de observa"ie, registrele de opera"ie, de mi#care a bolnavilor, n total 12 caiete.
204
Obili"teanu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A nceput cu gradul de locotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
Olaru Constantin n!scut la 12 noiembrie 1917, n comuna Bilciure#ti, Ploie#ti, fiul lui
Dumitru #i al Dumitrei. De"inut de drept comun, condamnat la 6 ani nchisoare corec"ional!
pentru tlh!rie. Gardian la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din
cauza atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la munc!
silnic! pe via"!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! condamnare #i gra"ierea
de care a beneficiat, al!turi de cadrele MAI, organele de partid ns!rcinate cu reexaminarea cazului,
n 1968, nu l-au mai g!sit ca lucrnd n re"eaua de nchisori #i penitenciare. Nu #tim dac! este unul #i
acela#i cu Olaru (?) sergent-major n administra"ia penitenciarului de tranzit Jilava, consemnat n
lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Olcescu Constantin anchetator de Securitate, n Bucure#ti.
Olinici (?) sergent de Securitate, la Arad.
Oltean Veliam sergent major la Gherla n anul 1959, ajutor de #ef de secv"ie pe etajul I.
Pentru c! l-a prins pe Augustin neam"u cu o cutie pe care #i notase s!-l nve"e, un galicism, la-
scos din celul! #i l-a b!tut. De pe ruma loviturii n zona cervical! de"inutul a r!mas cu o
sentibilitate ani de zile. Pe vremea lui ceau#escu, de"inutul l-a urm!rit noaptea pe strad!, s!-l bat!.
ntotdeauna cnd sim"ea c! acesta se apropie fostul luo tor"ionar fugea, de#i nu-l cuno#tea. Era
din acela#i sat, Iclozel, cu alt c!l!u, Cucu.


Olteanu Constantin Emanoil n!scut la 5 iulie 1928 n Comuna Vulcana Pandele,
jude"ul Dmbovi"a. nalt demnitar de partid #i de stat #i general de Securitate nc! din 1978.
Membru al Comitetului Politic Executiv #i secretar al CC al PCR. Din martie 1980 pn! n
decembrie 1989, ministru al Ap!r!rii Na"ionale, calitate n care a fost #i el implicat ntr-un proces
postrevolu"ionar, ncarcerat #i eliberat la scurt timp.
Olteanu Dumitru gardian la Pite#ti n perioada reeduc!rii. Avea gradul de caporal.
Olteanu Gheorghe locotenent-colonel de Securitate. 'ef de Stat Major, implicat n
lichidarea n 1949 a bandei lui U"!, faimos grup de rezisten"! care a activat n regiunea Turnu-
SeverinTimi#oaraLugoj. Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu colonelul O.G. prezent la
nchisoarea Peninsula ntre 1957 #i 1964.
205
Olteanu Nicolae ofi"er de Securitate la Bra#ov, cu gradul de c!pitan, n 1957.
Olteanu Stanciu angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august
1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte gardian.
Olteanu (?) plutonier, n administra"ia penitenciarului Aiud.
Olteanu (?) ofi"er de Securitate la Ia#i.
Omeni"an Vasile ofi"er de Securitate, la Oradea, n anii 50. A promovat pn! la gradul
de general.
Onaca Alexandru comandantul penitenciarului Timi#oara n 1958, cnd au avut loc
execu"iile lupt!torilor anticomuni#ti din Mun"ii Banatului. Participant n aceast! calitate la
execu"ii.
Onea Mircea anchetator, c!pitan de Securitate; l-a anchetat n 1959 pe Constantin
Noica, b!tndu-l cu bestialitate. Cu Alexandru Paleologu s-a purtat corect de-a lungul ntregii
anchete. Era, n momentul instrument!rii dosarului pentru viitorul lot mistico-legionar Noica
Pillat, format exclusiv din intelectuali de elit!, un om pu"in instruit. Alexandru Paleologu #i-l
aminte#te recurgnd la un vicle#ug de o oarecare naivitate. Ne#tiind s! scrie numele lui Goethe,
pentru care fusese probabil apostrofat de superiori mai instrui"i, i s-a plns anchetatului c!
procesul-verbal ntocmit cu o zi nainte s-a murd!rit de cerneal! #i l-a rugat pe scriitor s!-l
transcrie. n ortografia c!pitanului, numele scriitorului german era Ghiote.
La Onea Mircea, alternarea cruzimii cu blnde"ea nu pare s! constituie o tehnic!, ea
depinznd mai curnd de nsu#irea victimei de a-i menaja complexele de inferioritate, sau de a i le
excita. Inginerul Adalbert Rosinger Rozemberg, director la Romexpo, arestat n 1960 #i judecat n
1961, ntr-un mare proces de sabotaj economic, a suferit pumnii #i loviturile de picior ale lui
Onea Mircea nc! din prima zi de anchet!.
Onescu Cornel primul ministru de Interne de dup! nl!turarea lui Alexandru Dr!ghici,
ntre 21 august 1965 #i 24 aprilie 1972, un interval de timp de relativ! relaxare a represiunii
violente.
Onofrei (?) procuror la Bra#ov, n ultimul deceniu al dictaturii lui Ceau#escu. A anchetat
timp de s!pt!mni ntregi pe muncitorii participan"i la manifesta"ia de la Bra#ov, din noiembrie
1987, n vederea trimiterii lor n judecat!.
Onu Petric! salariat n Ministerul de Interne n 1989, cu gradul de plutonier, lucrnd la
Circa 3 de Mili"ie din Bucure#ti. A participat la represiunea ndreptat! mpotriva participan"ilor la
206
manifesta"iile anticomuniste din seara de 21 spre 22 decembrie, cnd sute de aresta"i au fost du#i
la Jilava #i b!tu"i cu bestialitate.
Onu#iu Ioan c!pitan de Justi"ie, la Procuratura Militar! Satu-Mare. A pus concluziile
de condamnare la moarte pentru unul dintre partizanii rezisten"ei din Mun"ii Banatului. Ulterior
acestuia i s-a comutat pedeapsa n munc! silnic! pe via"!, spre deosebire de ceilal"i componen"i ai
lotului, executa"i n august 1958 #i 1959.
Oprea Constantin locotenent-major de Securitate, la Trgu-Mure#, n anii 50.
Oprea Grigore anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de locotenent n 1961.
Oprea Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din august 1948. A
nceput cu gradul de plutonier #i func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor. Nu #tim dac! este
unul #i acela#i cu Oprea Ion, pe care-l reg!sim n 1960, cu gradul de c!pitan, la Securitatea din
Cluj, consemnat n lista lui Cicerone Ioni"oiu. Pare foarte probabil ca acesta din urm! s! fie
locotenentul-major din direc"ia MAI, Cluj, care, cu func"ia de prim-anchetator de Securitate, a
finalizat dosarele lui 'u#man Gheorghe #i Cri#an Vasile, condamna"i la moarte #i executa"i, #i ale altor
23 de inculpa"i ntr-unul din procesele lupt!torilor din rezisten"a armat! din Mun"ii Banatului,
judeca"i n august 1958. Avea, la data cnd de"inea acest grad #i func"ie, aproximativ 30 de ani #i
era, spun cei ancheta"i de el, ceva mai rafinat dect al"ii, mai abil n a ancheta, f!r! s! recurg!
personal la tortur!.
Oprea (?) sanitar la Jilava n perioada cnd directorul nchisorii era Maromet. n
leg!tur! cu el avem o relatare semnificativ!:
Un de"inut politic din celula vecin! se nboln!vise foarte r!u. Gardianul a luat patru
oameni din aceea#i celul!, l-au pus pe bolnav pe o p!tur! #i l-au dus la infirmierie. Sanitarul Oprea,
care era o fiar!, cum i-a v!zut a pus mna pe un ciomag #i a nceput s!-i loveasc! cu furie pe cei
care transportaser! bolnavul. Ace#tia au fugit nnebuni"i. La cteva zeci de metri #i-au adus
aminte de bolnav. S-au oprit s! se uite #i au r!mas uimi"i: bolnavul fugea dup! ei de mnca
p!mntul: c!l!ul Oprea l vindecase cu ciomagul! (Remus Radina, op. cit. 54)
Oprea (?) gardian la Pite#ti n momentul reeduc!rii.
Oprea (?) Unul dintre tor"ionarii lupt!torilor din rezisten"a armat! din Mun"ii
F!g!ra#ului, condus! de faimo#ii haiduci ai Muscelului, Arn!u"oiu #i Arsenescu, n deceniul
#ase. A torturat-o pe Elisabeta Rizea, din satul Nuc#oara, n 1948. n 1993 tr!ia n Pite#ti.
Oprescu Mircea anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de colonel n 1964.
207
Or!scu Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A nceput cu gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Or!"eanu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, din
august 1948. A nceput cu gradul de sublocotenent #i func"ie de #ef probleme. Fusese nainte
brutar.
Ornescu Alexandru maior de Securitate, subdirector la regionala Cluj, subaltern al lui
Mihai Patriciu, n anii 50. Venea de la Bistri"a, unde fusese loc"iitorul lui Mihaly Alexandru. A
fost dat afar! din Securitate pentru activitate sionist!. A ie#it la pensie ca #ef al consiliului
administrativ jude"ean Cluj. n 1992, locuia n acela#i ora#.
Oroszi Miska tor"ionar la Securitatea din Satu-Mare, la sfr#itul deceniului cinci. A
participat n ziua de 16 august 1949, al!turi de #eful lui, Weisz Laci, la asasinarea n comuna
Odoreu a patru cet!"eni, dup! ce i-a torturat n prealabil. Fo#tii de"inu"i politici #i amintesc c!
avea o figur! lombrozian!.
Ostrowschi Eduard angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. A nceput cu gradul de locotenent #i func"ie de #ef probleme. Fusese nainte sudor.
Ovessa Constantin maior de Justi"ie, procuror-#ef la Procuratura militar! Timi#oara, la
sfr#itul deceniului #ase. A pus concluziile de condamnare la moarte pentru cinci dintre partizanii
rezisten"ei din Mun"ii Banatului. Patru dintre ace#tia au fost executa"i n august 1958.
Pacepa Ion Mihai gradul cel mai nalt atins nainte de fuga lui n str!in!tate a fost cel de
general-maior. Fusese, pentru o perioad! relativ lung! (20 aprilie 197211 august 1978), secretar
de stat n Ministerul de Interne #i director adjunct al Direc"iei de Informa"ii Externe din
Departamentul Securit!"ii Statului. Defec"iunea lui a fost cel mai r!sun!tor afront ndurat pn!
atunci de Nicolae Ceau#escu #i una dintre cele mai mari lovituri primite de sistemul s!u de
spionaj. A contribuit, prin dezv!luirile ulterioare, la demontarea acestui sistem #i deconspirarea lui
par"ial!. 'i n ce-l prive#te, dezv!luirile lui snt de asemenea par"iale #i selective. #i asum!, bun!oar!,
coordonarea misiunii de intimidare desf!#urate n 1977 mpotriva Monic!i Lovinescu, cnd ordinul
privitor la redutabila ziarist!, primit verbal de la Ceau#escu, era s! i se rup! mna cu care scrie #i gura
cu care vorbe#te mpotriva poporului romn #i s! fie transformat! n legum!. Ulterior, #i-a
m!rturisit admira"ia #i respectul pentru obiectul misiunii lui de odinioar! #i chiar #i-a manifestat
dorin"a de a o ntlni personal pe Monica Lovinescu.
Este una dintre pu"inele informa"ii pe care ni le d!, totu#i, despre specificul muncii lui.
208
'tim doar c! n 1951, cnd a terminat Politehnica la Bucure#ti, a fost recrutat de Securitate #i
repartizat la direc"ia de Contrasabotaj. Era n 1952, n momentul anchetei lui P!tr!#canu #i al
marilor procese de sabotaj de la Canal, locotenent-major. Abia din 1954 sau 1955 (el indic!
ambele date) trece la Informa"ii Externe. n decembrie 1961, cnd i se confer! Ordinul Ap!rarea
Patriei, clasa a II-a, era maior. Actualmente tr!ie#te protejat n Statele Unite, unde #i scrie
memoriile, care con"in unele date pre"ioase despre func"ionarea Securit!"ii. n Romnia este nc! n
vigoare o sentin"! de condamnare la moarte pentru tr!dare, pronun"at! de un tribunal al lui
Ceau#escu mpotriva lui.
Pacher Francisc #eful Securit!"ii din Bistri"a-N!s!ud n1948. Fusese la origine p!l!rier
la N!s!ud. Era n!scut la 29 iunie 1921.
Palade Bruno Marius fost #ef de catedr! la 'coala de ofi"eri Sibiu, condamnat n 1997
la 12 ani nchisoare pentru c! a ordonat unor solda"i deschiderea focului asupra manifestan"ilor
din Sibiu, n Revolu"ia din decembrie 1989.
Palu Dezideriu colonel de Securitate la Oradea, n anii 50.
Panaitescu Tudor anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de colonel. Aflat pe
lista lui Cicerone Ioni"oiu, care precizeaz! c! numele adev!rat al anchetatorului era Artelinkov
Feodor.
Pan! Gheorghe n!scut n 9 aprilie 1927, n satul Gherghi"a din jude"ul Prahova.
Membru al partidului comunist din 1947. Secretar al CC din 1969 #i tot de atunci membru al unui
for de conducere #i mai restrns: Comitetul Executiv al Prezidiului Permanent al CC al PCR. A
f!cut parte din comandamentul de reprimare a revoltei minerilor din Valea Jiului n august 1977,
n calitatea pe care o de"inea n plus la data respectiv!, de pre#edinte al Uniunii Generale a
Sindicatelor din Romnia (UGSR) #i ministru al Muncii. n primii ani ai deceniului nou!, cnd
era primar general al Capitalei #i membru al Biroului Politic al CC al PCR, s-a ocupat cu mai
mult! brutalitate de intelectualii c!zu"i victim! nscen!rii numite Medita"ia transcendental!.
Mai apoi (19831985), l-a anchetat personal, n dou! sau trei rnduri, pe poetul Dorin Tudoran,
ncercnd cu el toate registrele, de la urlete la rug!min"i. n general ns!, fie dintr-o simpatie
personal!, fie dintr-o antipatie comun! pentru Eugen Barbu, care-l denun"ase #i pe el la
Ceau#escu, s-a purtat bine cu poetul. Ce fel de om era Gheorghe Pan! #i ce fel de ata#ament
nutrea el fa"! de partidul care-l ridicase att de sus, ni se reveleaz! dintr-o m!rturisire pe care i-o
face acestuia, ntr-un moment de exasperare protectoare: M!i, b!iete, tu nu n"elegi c! dac! nu
209
rezolv cazul t!u !#tia m! arunc! pe drumuri? Nici n fabric! nu m! mai las! s! lucrez. Ca #i cum
cel mai r!u pentru un slujitor al clasei muncitoare este s! lucreze n fabric!. A fost #i el anchetat,
judecat #i condamnat pentru reprimarea Revolu"iei din decembrie, apoi eliberat, pe motive de
s!n!tate.
Pancovici (?) c!pitan de Securitate la Oradea, n anul 1949, cnd, conform unui raport
ntocmit chiar de Securitate, n timpul r!scoalelor chiabure#ti, care au pus n mi#care sate
ntregi, a pus mna pe mitralier! #i a tras. Dup! aceste fapte eroice (cit!m din ordinul de
decorare!) a fost promovat n fruntea regionalei de Securitate Oradea. Mai trziu ns!, continu!
raportul, a fost nl!turat ca simplu infractor, dovedindu-se ntre timp c! furase din casele p!r!site
de sa#i #i unguri bunurile acestora.
Pancu Ilie angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Pandele Marin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tmplar.
Pandele Nicolae locotenent-colonel, #eful direc"iei regionale la Securitatea din Ia#i, n
1948, 30 august, la nfiin"area acesteia. Prin anul 19671968, a fost dat afar! din Securitate, ca
informator al SSI, de c!tre Nicolae Ceau#escu, exact nainte de a fi avansat general. Este
consemnat #i de Cicerone Ioni"oiu, care comenteaz! astfel felul n care se ancheta la Ia#i n timpul
conducerii de c!tre el a institu"iei: 'i aici, ca peste tot, se practicau metode de tortur! barbare.
Pentru ca mai departe s! reproduc! m!rturia uneia dintre victime, Petre Arsinte: dup! b!t!i de
nedescris, mi s-au legat la degetele de la mini cte un cablu electric #i am fost supus la
electrocut!ri n trepte, avnd senza"ia groaznic! c! ntregul corp mi se descompune n celule. M-am
trezit cnd mi se turna ap! rece pe cap #i pe corp ceea ce s-a repetat #i alte d!"i mu#chii
faciali mi erau m!cel!ri"i de loviturile anchetatorilor, a#a c! nici n-a# fi putut mnca. De cteva ori
pe zi eram dus la anchet!, unde tratamentul se lua de la cap!t #i de al"i anchetatori (Cicerone
Ioni"oiu, Comunismul, o ma#in! infernal!, 51)
Pandrea Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n 30 august 1948.
A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie de #ef de birou la Buftea. Fusese nainte func"ionar.
Panteleiciuc Anastasia angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte sor! medical! ntr-un
spital.
210
Pap Sani sergent, gardian la arestul Securit!"ii din Oradea, n anii 19511952. Apare
consemnat, pentru brutalit!"ile lui, n memoriile n manuscris ale preotului Liviu Brnza#. Era
originar din Andrid.
Papiuc Mihai anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de colonel.
Papuc Gheorghe c!pitan de Securitate. A participat n fruntea unei companii la prigoana
#i capturarea partizanilor din Mun"ii Apuseni, ai lui Nicolae Dabija, una dintre opera"iile cele mai
dificile ale Securit!"ii, conduse de nsu#i ministrul Dr!ghici #i de colonelul Gheorghe Cr!ciun.
Parlea Ioan angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n 30 august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Pasca $tefan gardian la nchisoarea Sighet, n anii 50. Originar din (ig!ne#ti de Cri#.
Pascal (?) ofi"er de Securitate, comandant la Brlad. Ulterior, cnd a ajuns colonel, a
r!spuns de Combinatul din Gala"i. Este semnalat #i de al"i memoriali#ti, pentru intervalul de timp
cnd, c!pitan fiind, activa la Ia#i (v. Pandele Nicolae #i Kaufman Lic!).
Pascaliu (?) maior de Securitate n 1987. S-a ocupat de ancheta muncitorilor aresta"i
dup! revolta de la uzinele Steagul Ro#u, Bra#ov. I-a amenin"at #i lovit pe cei ancheta"i.
Pascu Ilie angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tmplar.
Pa"ca Vasile subofi"er de Mili"ie la Dej, n anul 1949. I se cunoa#te doar o crim!,
participarea la uciderea lui Alexa Bel, "!ran recalcitrant la colectivizare, condamnat n lips! #i
devenit fugar n mun"i. Cnd a fost capturat, nconjurndu-i-se casa n seara de Cr!ciun, a fost dus la
sediul Mili"iei din Trgu-L!pu# #i torturat. Apoi, la ordinele lui Briceag, #ef al Securit!"ii, a fost
scos din arest, adus n satul lui, Cufoaia, #i pus s! alerge n gr!dina propriei case. Dup! ce dispu#i
n semicerc cei cinci mili"ieni au tras n el, f!r! s!-l ucid!, Pa#ca s-a dus #i a mai tras un foc, n
prezen"a cumnatului victimei, trezit din somn de mpu#c!turi. Apoi s-a dus #i a trezit-o pe so"ia
celui asasinat, cu incredibilele cuvintele: Hai, scroaf! puturoas!, #i-"i ia porcul din gr!din!, c! a
fost lichidat. (Claudiu Seca#iu, Analele Sighet, 7 398). n 1956, cazul a fost rejudecat, dar
circumstan"a, fuga de sub escort!, a r!mas men"ionat! la dosar. Cnd, n 1969, mprejur!rile
crimei s-au stabilit corect, ea se prescrisese #i, ntruct era membru de partid, Pa#ca a fost l!sat n
seama organelor de partid s!-l sanc"ioneze. Nu #tim ce sac"iune a primit.
Patriciu Mihai (Mihai Weiss) colonel, #eful DRSP Cluj, la nfiin"area acesteia n 30
august 1948. Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu un Patriciu al c!rui nume adev!rat se spune c!
211
este Goldstein, #i caracterizat drept un feroce tor"ionar comunist. Este posibil s! fie a#a fiindc!,
despre acesta din urm!, un fost de"inut politic, Constantin Anghelache din Bac!u, de"ine
urm!toarele informa"ii: a f!cut parte din garda lui Teohari Georgescu; a fost ndep!rtat din
Ministerul de Interne o dat! cu acesta; a luptat n r!zboiul civil din Spania, ceea ce i-a atras gloria de a
deveni, sub numele de Don Patricio, personaj principal ntr-un roman englezesc. A interogat-o, n
1949, pe Doina Cornea, care-l caracterizeaz! drept spaima Clujului #i-i atribuie gradul de general, la
momentul respectiv. Intervalul ct a condus Securitatea din Cluj coincide cu momentul celei mai
severe represiuni din istoria noastr!. A ordonat execu"ii pentru pedepsirea popula"iei rezistente la
comunism. A executat ordinul 10007 din 1950 al lui Nicolschi, de a scoate din nchisori 50 de
de"inu"i deja condamna"i, participan"i la mi#c!rile de rezisten"!, #i de a-i duce la Timi#oara, unde
au fost mpu#ca"i, n martieaprilie 1950. A dispus uciderea f!r! judecat! a 7 din oamenii
grupului de rezisten"! al lui Ionescu Diamandi, din zona B!i#oara, n urma captur!rii acestora.
Este responsabil #i de uciderea prin mpu#care a altor 4 lupt!tori deja condamna"i #i afla"i n
penitenciarul din Cluj, n noiembrie 1949; de arderea, n timpul confrunt!rilor, a altor 2 lupt!tori #i
de uciderea a 8 "!rani considera"i instigatorii celor ce refuzau colectivizarea. Num!rul celor uci#i
f!r! judecat!, ca ntr-un r!zboi, de Securitatea condus! de Mihai Patriciu este probabil de cteva sute.
A ntre"inut rela"ii personale #i de familie cu Vasile Luca, Ana Pauker, Alexandru Moghioro#,
Teohari Georgescu, ceea ce-i d!dea foarte mult! putere. Dar a fost mai ales prieten cu fo#tii
voluntari din Spania, ndeosebi cu Valter Roman. #i b!tea subalternii, spune un cercet!tor, care d! #i
o list! a abona"ilor s!pt!mnal la b!taia cu pumnii administrat! de Patriciu: lt. Filip Alexandru, plt.-
major Modol, Tan"!u Valentin, lt. Her"a Vasile, plt.-major Bleharu Vasile, pentru prima dat!,
probabil, n ipostaza de victime. Acela#i memorialist i mai consemneaz! o isprav! care aminte#te
de experimentele maoiste: Mihai Patriciu a nscenat n preajma alegerilor din 1946 rebeliuni
"!r!ne#ti, pentru a-i depista pe viitorii aleg!tori ai "!r!ni#tilor. Era specializat n fugi de sub
escort!, pentru lichidarea celor care nu puteau fi condamna"i la moarte, n urma unui proces, sau,
dimpotriv!, puteau, f!r! nici un risc, s! fie lichida"i prin acest procedeu mai rapid. A murit n
1996.
Pavel Ion locotenent-major, comandant al lag!rului de la Salcia din Balta Br!ilei, unul
dintre cele mai ucig!toare din ntreg sistemul penitenciar romnesc. Lag!rul Salcia fusese nfiin"at n
1952, cu o capacitate de 200 de de"inu"i, ulterior extins! la 2 000, pentru ca n 34 luni efectivele
celor adu#i aici s! creasc! la 4 000. n septembrie 1952, procuratura M!cin este sesizat! c! la
212
Salcia mortalitatea este exagerat de mare. Dup! cercet!ri care au durat pn! n februarie 1954, s-a
ajuns la concluzia c! n colonie se petrec abuzuri grave: instigare la omor prin torturi urmate de
executare, crim! de omor prin torturi, abuz n serviciu, profanare de cadavre #i v!t!mare grav! a
integrit!"ii corporale.
Dosarul din care citez detaliaz! aceste cumplite atrocit!"i:
b!t!i (f!r! nici o justificare, mul"i de"inu"i au fost b!tu"i cu ranga de fier, cazmaua,
lopata, crava#a, unii dintre ei murind n urma traumatismelor, iar al"ii r!mnnd schilozi pentru
toat! via"a);
asasinate prin mpu#care;
introducerea de"inu"ilor n carceri descoperite iarna, dezbr!ca"i, sau chiar n pielea
goal!;
obligarea de"inu"ilor de a intra iarna n ap! pn! la bru ca s! taie stuf #i papur!;
alergarea de"inu"ilor c!lare #i c!lcarea lor n copitele cailor;
scoaterea de"inu"ilor la lucru dezbr!ca"i n timp de iarn! pe digul de construc"ie #i
pedepsirea unora de a sta pn! la prnz n apa nghe"at!;
legarea unor de"inu"i de mini #i "inerea lor dezbr!ca"i n pielea goal! vara, ziua #i
noaptea, pentru a fi mu#ca"i de "n"ari;
profanarea cadavrelor de"inu"ilor;
ngroparea unor de"inu"i de vii n p!mnt.
Ca urmare a acestor neverosimile cruzimi, au decedat ntre iunie 1952 #i martie 1953, 63
de de"inu"i #i al"ii s-au ales cu invalidit!"i corporale pentru toat! via"a.
Nu se spune nimic aici numai revista MAI de uz intern o consemna despre epidemia
de leptospiroz! datorat! mu#telor, #obolanilor, lipsei de igien!.
Prin lag!rul de la Salcia au trecut, spre sfr#itul perioadei lor de deten"ie (19621964),
Alexandru Paleologu #i Ion Ioanid. Regimul se ameliorase, oarecum, ntre timp.
n procesul care a avut loc n 1955, comandantul lag!rului a fost condamnat la munc!
silnic! pe via"! (al!turi de al"i 6 nvinui"i), dar a fost eliberat n 1957, pe baza decretului de
gra"iere nr. 403, din 22 august 1957.
O anchet!, redeschis! de Nicolae Ceau#escu n 1969, explic! aceast! gra"iere prin faptul
c! Securitatea pledase intens n favoarea celor pedepsi"i, ar!tnd c! ace#tia slujiser! partidul #i
nu au f!cut nimic ca s! primejduiasc! securitatea statului. Tribunalul instituit de Nicolae
213
Ceau#escu 10 ani mai trziu l acuz! pe predecesorul lui c! n"elegea n chip unilateral securitatea
statului, fiindc! actele de compromitere a regimului nostru erau tot acte mpotriva securit!"ii
statului.
Pavel Ion era n!scut la 7 septembrie 1925, n comuna Be#tepe-Tulcea, din p!rin"ii Petre #i
Maria. Decretul care l-a gra"iat atunci a adus #i stingerea incrimin!rii #i rencadrarea lui, al!turi
de cei 21 de ofi"eri #i subofi"eri, tot n direc"ia Lag!relor #i Coloniilor de Munc!. Printr-un decret
al MAN din 30 aprilie 1959, att lui, ct #i fo#tilor co-inculpa"i li s-a recunoscut deten"ia ca
vechime nentrerupt! n munc!, primind la ncadrare o sum! echivalent! cu salariul pe trei luni #i
o lun! de concediu la casele de odihn! MAI, pentru refacerea st!rii fizice.
Pavel $tefan este unul dintre pu"inii responsabili pe linie de partid ai regimului comunist
despre a c!rui implicare n represiune avem o m!rturie clar!. Raporturile ntre organul conduc!tor
#i bra"ul s!u narmat fac parte din e#antionul cel mai secret al documentelor de arhiv!. Asta
atunci cnd instruc"iunile erau consemnate n vreun document, iar acesta nu era, printr-o alt!
instruc"iune, distrus imediat dup! cele mai bune reguli ale conspirativit!"ii.
N!scut n 1914 #i membru n CC al PCR, de la 18 ani, so"al celebrei ilegaliste Elena
Pavel, ce ar fi fost executat! de nem"i n 1944, a traversat anii tulburi ai perioadei interbelice
cochetnd #i cu extrema dreapt!. Este exclus din partid n 1941 #i reprimit n 1945, dup! care o
vreme cariera lui este relativ lin!. Deputat din partea PCR dup! alegerile din 1946, redevenit
membru n CC, realizeaz! o carier! #i n guvern: ntre 6 aprilie 1951 #i 20 septembrie 1952 este
ministru al Gospod!ririi silvice. n urma nl!tur!rii grupului PaukerLucaTeohari Georgescu
(anume din 24 ianuarie 1953 pn! n 19 martie 1957) devine ministru al Afacerilor Interne, ntr-o
perioad! cnd institu"ia Securit!"ii #i cea a Internelor se separ!, pentru a se reuni apoi sub
portofoliul celuilalt titular al poli"iei politice, Alexandru Dr!ghici, devenit, din ministru al
Securit!"ii, titularul Internelor nglobnd #i Securitatea. Dispare apoi de pe lista nal"ilor func"ionari
guvernamentali, ca s! revin!, ca ministru al Transporturilor, pentru o scurt! perioad!, ntre 19
august 1969 #i 11 februarie 1971.
Cei aproape zece ani de anonimat politic snt pentru Pavel 'tefan o perioad! foarte grea.
n 1958, cnd este exclus #i din partid, tovar!#ii lui l g!sesc, pentru a-l judeca pentru abatere de
la linia partidului, ca pre#edinte al comitetului executiv al Sfatului popular regional Bucure#ti,
dar dup! aceea, timp de #ase ani, l afl!m ntr-o uzin! de repara"ii Dude#ti, Cioplea, ca muncitor.
R!mne n afara partidului timp de zece ani, f!cnd peniten"e, ca un adev!rat apostat #i adresnd
214
partidului cereri de iertare #i angajamente de ndreptare.
Era nvinuit de discu"ii antipartinice, frac"ionism, cultivarea elementelor legionare,
individualism, carierism, termenimasc! despre care nu #tim niciodat! ce ascund. Du#m!niile
trebuie s! fi fost grave, fiindc! nu numai c! Dej refuz! #i n 1964 s!-l ierte, dar nici n 1965, cnd
fostul ministru face o nou! tentativ! de reintegrare, nu ajunge la nici un rezultat. Este iertat abia
n 1968, n urma vastei opera"ii ntreprinse de Ceau#escu pentru a se debarasa de redutabilul s!u
adversar #i rival, Alexandru Dr!ghici. Dup! scurta perioad! de revenire n primul e#alon, va tr!i
retras, pn! la decesul survenit la 21 ianuarie 1984.
Pavel 'tefan este prezent n aceast! panoplie de figuri demonice pentru exemplaritatea lui.
Povestea e romanesc! #i a beneficiat de o tratare minu"ioas!. O vom prezenta pe scurt.
n perioada premerg!toare alegerilor, viitorul deputat de Vla#ca vine la Giurgiu s!
preg!teasc! alegerile. Opera"ia, executat! prin metode mafiotice nsp!imntarea adversarilor,
condi"ionarea suporterilor #i, pentru tulburii ani interbelici, reducerea la t!cere a martorilor
nedori"i , este coordonat! de chiar viitorul deputat comunist. Executan"ii propriu-zi#i snt ns!,
ca n toate localit!"ile "!rii, bande narmate de oropsi"i ai vie"ii, delincven"i aduna"i de prin g!ri
#i pie"e, ho"i de buzunare, maimu"ari, sp!rg!tori, uneori asasini. Fiecare dintre ei va primi mai
apoi, drept r!splat!, o func"ie mai important! sau mai pu"in important! n noul stat democrat-
popular, de cele mai multe ori n partea lui nev!zut!. Unul dintre ace#tia, orbit de retorica partidului
#i ata#at maladiv de tn!rul activist, #i asasineaz!, la propriu, tat!l biologic, pentru a se ncredin"a
cu totul celui simbolic, p!rintele tuturor popoarelor. nchis ca de"inut de drept comun, tn!rul
devine tor"ionar n slujba Ministerului de Interne. Cei c"iva ani n care acest tandem func"ioneaz!
snt un fel de rezumat #i totodat! radiografie a func"ion!rii ntregului mecanism tor"ionar.
Dac! nu ar veni de la fostul ucenic, sc!pat ca printr-un miracol de sub vraja #i domina"ia
maestrului s!u, radiografia aceasta ar fi incredibil!. 'i, totu#i, lucrurile a#a au stat: marii
demnitari de partid, cei care ap!reau n portretele oficiale de la mitinguri, Dej, Dr!ghici, Teohari
Georgescu, aveau rela"ii secrete cu criminalii de drept comun, c!rora, n limbajul cu care-i "ineau
prizonieri, le cereau s! comit! crimele ce constituiau esen"a real! a regimului. Uneori, s! le
nl!ture, gangstere#te, du#manii personali, sau doar martorii nedori"i ai unui trecut
compromi"!tor.
n declara"iile date la ancheta din 1968, Pavel 'tefan apare cu totul diferit de comunistul
de granit cerut de Lenin. Are ndoieli, frici #i poate chiar momente de umanitate. Are de f!cut
215
partidului repro#uri amare. Pe mormntul de la Ploie#ti al fostei lui so"ii, eroin! a clasei
muncitoare (moart! n realitate la bombardament n 1944, #i nu cum spuneau manualele #colare),
nu exist! alte coroane #i flori dect acelea pe care i le poate pune el nsu#i din cnd n cnd. Pare
un om care a n"eles multe. A n"eles mai ales c! revolu"ia nti #i devoreaz! copiii, iar apoi i
uit!. A r!mas ns!, dac! nu fidel dogmei, prizonier al limbajului ei.
La procesul tor"ionarului clasic, fiara lipsit! cu totul de complica"ii, neproblematic!
(Pavel Ion, prezentat mai sus), proces care a avut loc n 1955, fusese prezent #i declarase: Dup!
p!rerea mea, nelegiuirile s!vr#ite n diferite colonii de munc! erau de natur! s! rup! aparatul de
stat de mase, ntruct atrocit!"ile din colonii erau v!zute ca fiind f!cute din ordinul guvernului #i
partidului Prezent #i n anchetele asupra regimului din nchisori, din 1968, cnd Ceau#escu a
pornit vasta lui campanie pentru nl!turarea lui Dr!ghici. Pe ct de st!pn pe sine #i omenos,
atunci cnd reprezint! partidul naintea celor mai mici ca el, pe att de obedient, chiar slugarnic,
cu cei care incarneaz! partidul n mai mare m!sur! ca el, Pavel 'tefan este un personaj complex,
de#i nelini#titor, prin r!ceal!, calcul, demonie.
Pavlovici Iosif angajat al Securit!"ii din Satu-Mare.
P!curariu Ion anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de colonel.
P!duraru (?) plutonier de Securitate, gardian la nchisoarea din Dumbr!veni, Sibiu, n
principiu rezervat! minorilor, prin care au trecut ns! #i de"inu"i politici #i femei.
Acela#i P!duraru, sau un altul, a fost la un moment dat gardian la Rmnicu-S!rat, una din
cele mai sinistre nchisori din Romnia comunist! (v. Vi#inescu).
P!tr!"canu Nuti n!scut la 1 august 1923 la Constan"a, student la Facultatea de
Medicin! din Bucure#ti, condamnat la moarte n urma procesului din 1954. n 1957 i s-a comutat
pedeapsa n munc! silnic! pe via"!, prin hot!rrea prezidiului Marii Adun!ri Na"ionale. Dup! o
prim! confruntare cu (urcanu, #eful studen"ilor veni"i de la Suceava, Nuti P!tr!#canu #i face
naintea acestuia demascarea, apoi #i demasc! fo#tii camarazi #i devine, al!turi de el, una dintre
c!peteniile reeduc!rii. Fusese condamnat nainte la 6 ani de nchisoare pentru activit!"i legionare.
Directorul Dumitrescu l d!dea exemplu de atitudine frumoas! n ac"iunea de demascare, ceea
ce nseamn!, cu vorbele unui fost coleg, c! se eviden"iase prin felul s!lbatic #i bestial n care-#i
b!tea mai ales prietenii #i fo#tii #efi. n realitate, nainte de a intra n echipa lui (urcanu, acesta l
b!tuse crunt, rupndu-i dou! coaste. Dup! ce a participat la demascarea altora, el nsu#i a intrat din
nou n demasc!ri, fiind b!tut n mai multe rnduri, pentru c! nu fusese destul de sincer. A
216
declarat c!-i a#teapt! pe americani #i atunci le va spune f!r!delegile lui (urcanu. Camarazii de
nchisoare #i victimele lui spun c! el l-a tr!dat pe Bogdanovici, participnd apoi la uciderea lui. Se
nscrisese n organiza"ia legionar! nc! de elev. A fost nchis ntre 1941 #i 1944. Dup! 23 august
1944, a dezertat din armat! ncercnd s! fug! n Germania #i, nereu#ind, a infiin"at o organiza"ie
anticomunist! care a luptat n Ciuca#. A fost condamnat #i eliberat n 1947, pentru ca n 1948 s!
fie arestat din nou #i s! participe la reeducare. Trziu, n octombrie 1951, cnd plecase s! aplice
experimentul #i la Trgu-Ocna, printre bolnavii de TBC, #i ncepuse s! simt! c! reeducatorilor li se
preg!te#te ceva, declar! unui sublocotenent c! i repugn! total metoda #i c! multe nop"i m-am
fr!mntat la gndul tuturor lucrurilor ce le-am f!cut la Pite#ti #i n-am s!-mi iert asta niciodat!.
Fo#tii de"inu"i politici dau ca sigur! rudenia lui cu Lucre"iu P!tr!#canu, ministrul de Justi"ie comunist,
executat de ai lui, n 1954. Mai #tim despre el c! purta ochelari de vedere, fiind, datorit! lor,
poreclit printre camarazii de nchisoare #i printre victimele lui, #arpele cu ochelari.
P!un Sandu plutonier de Securitate n Bucure#ti, n 1989.
P!v!loaie Constantin tor"ionar de la Pite#ti. Originar din Bac!u, student la Facultatea
de Silvicultur!. Avusese o condamnare de 15ani pentru activitate legionar!. Fusese b!tut bestial
de fostul lui camarad, P!tr!#canu Nuti, n camera 4 Spital. A f!cut parte din echipa terorist! de
execu"ie a tribunalului legionar, care n penitenciarul Suceava condamnase la moarte pe unii
legionari pentru comportament necorespunz!tor n anchet!. Motivele nu rezult! clar, dar cei
condamna"i trebuiau urm!ri"i prin nchisori #i uci#i. Nu a fost judecat n lotul lui (urcanu, n 1954
#i nici nu a fost citat ca martor. Nu #tim cnd a ie#it din nchisoare #i nici unde i s-a pierdut urma.
P!v!loaie Vasile n!scut la 14 august 1926, la Dolhasca, regiunea Suceava, subinginer
silvic, absolvent al #colii de la Timi#oara, a fost condamnat la moarte n lotul celor 22 de colaboratori
ai lui (urcanu, ale#i de regim ca "api isp!#itori.
Un supravie"uitor, Teja Constantin, poveste#te cum P!v!loaie i-a zdrobit pe rnd degetele cu
un cle#te de lemn. De la aceast! b!taie, spune el, mi-au fost fracturate trei coaste #i sf!rmate
unghiile de la mini #i de la picioare. La cteva ore dup! acea tortur!, fiindc! voise s! raporteze
gardianului, c!l!ii lui s-au repezit din nou la el, este vorba de Livinschi #i Pu#ca#u Vasile, care i-
au scos patru m!sele #i i-au provocat o ran! la picior. A urmat apoi torturarea cu cle#tele de
lemn pe care mi-a aplicat-o tot P!v!loaie, la ndemnul lui Pu#ca#u Vasile, care i-a spus s! nu-mi lase
ntreg nici un deget. Dup! aceste b!t!i am fost pus toat! noaptea s! stau cu ochii la becul ce ardea,
iar picioarele trebuind s! le "in ntinse #i nemi#cate. Aceast! situa"ie a durat cam o s!pt!mn!.
217
Dup! aceea am fost luat iar la b!taie #i b!tut zi de zi timp de dou! s!pt!mni. () La camera 99 a
penitenciarului Gherla, b!t!ile #i torturile asupra mea au durat aproape patru luni. (Memorialul
ororii, 17)
A participat la uciderea lui Radovan Ion. A maltratat la Gherla peste 100 de de"inu"i,
folosind metodele cele mai sngeroase. Trebuie spus c! nainte a trecut #i el prin b!taie n camera
4 Spital. Mai trebuie spus c!, f!r! a-#i putea exprima remu#c!ri altfel dect n termenii admi#i de
codul comunist, el #i le-a exprimat totu#i, nainte de proces #i execu"ie: M! ngrozesc de ceea
ce am f!cut, c!ci un om normal nu putea face acele acte criminale #i odioase, dect un legionar
criminal, descreerat, nnebunit, deformat, animalizat, f!r! nimic omenesc n el, educat de
criminala organiza"ie legionar! putea s! fac!. A fost executat o dat! cu aceia dintre camarazii
lui, 16 la num!r, c!rora nu li s-a admis recursul #i nu li s-a comutat pedeapsa, n 17 decembrie
1954, la Jilava.
Penariu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte cizmar.
Perit Minti angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
Perlmutter Eugen angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
Pe"teanu Ion locotenent de Securitate, la Cluj, n 1951.
Petcu Constantin ofi"er politic, n Direc"ia General! a Lag!relor #i Coloniilor de
Munc!, n anul 19541955, cu gradul de locotenent-colonel. n 1968, cnd s-au cercetat unele
abuzuri comise n epoca respectiv!, era afectat nc! n sistemul penitenciar, la colonia de munc!
Ro#u.
Petcu Gheorghe maior de Securitate la Cluj. Portretul lui l vom nlocui cu o poveste
scris! n 2 iunie 2000:
Bucur Bra#oveanu (azi n vrst! de 86 de ani) a fost arestat n vara anului 1948, fiind
anchetat n leg!tur! cu rezisten"a din Mun"ii Bihorului. Anchetator: PETCU, pe vremea aceea
cu grad de c!pitan. Provine din fostele cadre ale jandarmeriei. Fusese #ef de post de jandarmi cu
gradul de plutonier ntr-un sat de lng! Urziceni. A avansat pn! la grad de maior, fiind numit #ef
anchete la Securitatea din Bucure#ti cu sediul n Calea Rahovei. Acest maior Petcu l-a torturat pe
Bra#oveanu timp de #ase luni. La ultima tortur! a le#inat instalndu-se moartea aparent!. n ziua
218
urm!toare, cnd au scos mor"ii din beci (Securitatea avea un beci cu mai multe etaje) au constatat
c! Bra#oveanu este viu #i l-au dus din nou la tortur!. () Cum lui Bra#oveanu i-au g!sit un
geamantan plin cu statuete Cri#ti, cruciuli"e, madone, sculptate de dnsul n lemn, toate aceste
obiecte au fost n#irate pe o mas! #i dnsul fotografiat n fa"a lor. Aceasta a constituit principala prob!
la dosar, fiind condamnat pentru de"inere de obiecte interzise. () Cu timpul s-a descoperit c!
maiorul PETCU n timpul r!zboiului a b!tut ni#te prizonieri ru#i care lucrau la un mo#ier din raza
de activitate a postului s!u de jandarmi. Pentru acest motiv a fost condamant la ani grei de
nchisoare. Nu se #tie care i-a fost sfr#itul. Gheorghe Andreica, AFDPR, Constan"a, r!spuns la
chestionar)
Petcu Marin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de locotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte subofi"er.
Petre Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte cizmar.
Petre Mircea angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte mecanic.
Petre I. Petre angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte fierar CFR.
Petrescu Alexandru magistrat militar. Numele lui a fost asociat cu un singur grad, cel de
general. A prezidat cele mai importante procesespectacol de inspira"ie moscovit! din primii ani ai
comunismului, dar #i sute de altele de mai mic! anvergur!. Enumer!m cteva: procesul lui Iuliu
Maniu, din noiembrie 1947, al Marii Finan"e din noiembrie 1948, al primului lot de sabotori #i
diversioni#ti de la Canal din augustseptembrie 1952, al lui Eugen (urcanu din octombrie 1954. Dar
#i: cel de-al doilea lot de la Canal, judecat la aproape o lun! dup! primul, procesele lui Ion Ioanid
etc.
Despre procesul de la Canal a dat o not! explicativ! cu ocazia rejudec!rii acestuia, n 1968.
Din aceast! declara"ie a lui, succint!, rezult! totu#i un lucru incredibil: i s-a nmnat ordinul de
concentrare n 18 august, iar peste mai pu"in de dou! s!pt!mni, ntr-un dosar care num!ra zeci de
volume, a condamnat la moarte cinci oameni. Trei dintre ace#tia au fost executa"i dup! o lun!.
La 18 ani dup! evenimente, cnd era deja trecut n rezerv!, pensionat, #i se afla cu familia la
Poiana (apului, iat! cum vede fostul magistrat acel eveniment:
Procesul dup! mine a decurs n mod normal. Nu s-a plns n instan"! nici un inculpat c!
219
n contra lui ar fi fost folosite mijloace nepermise de lege, de c!tre anchetatori.
De asemenea, nici sentin"a nu i-a fost impus! de cineva. Dulgheru a luat cuno#tin"! de
sentin"! dup! ce a fost b!tut! la ma#in! #i nu-mi reamintesc ca vreodat!, n timpul procesului,
Dulgheru s!-mi fi ar!tat vreo not! primit! de la Bucure#ti n leg!tur! cu procesele. Dimpotriv!,
Mi#u Dulgheru, care superviza din partea partidului ntreaga procedur!, i-ar fi repro#at c! n-a
a#teptat confirmarea sentin"ei de la Bucure#ti, iar el ar fi r!spuns acestei imixtiuni n problemele
justi"iei, cu aceast! memorabil! fraz!: Un ministru, oricare ar fi el, nu r!spunde de sentin"!, ci
tribunalul, #i, n consecin"!, nu aveam ce a#tepta.
Este, de#i incredibil #i n fapt neadev!rat, foarte probabil ca lucrurile s! se fi petrecut a#a:
toat! lumea #tie ct de expeditiv era Petrescu n procesele lui, chiar cele solu"ionate prin
condamn!ri la moarte, eficien"! de care mini#trii nu puteau fi dect mul"umi"i.
ntrebat dac! nu are nimic de ad!ugat, comentariul lui este nm!rmuritor de judicios:
Au trecut at"ia ani de la pronun"area acestei sentin"e. Desigur este foarte greu s!-mi
reamintesc ce m-a determinat pe mine personal la o hot!rre ce pare ast!zi foarte aspr! sau chiar
nentemeiat!. Ministrul, care mi-a spus c! este o chestiune grav! de sabotaj. Nenum!rate ziare
care scriau zilnic despre ceata (sic! cuvntul era band!) de sabotori, nenum!ratele telegrame
primite n instan"! de pe tot teritoriul "!rii, atmosfera general! a procesului, num!rul ac"iunilor de
sabotaj care se m!riser! n acea vreme #i chiar dup! aceea. Este evident c!, dac! la momentul
potrivit a# fi cunoscut ceea ce cunosc ast!zi despre Canal, situa"ia ar fi fost alta. () n ce
prive#te hot!rrea de a se confisca dat!, cred c! nu era cazul a se pronun"a. (Dosar 10843, ASRI,
128 CNSAS D,49, 1))
A prezidat #i completul care l-a judecat pe Gheorghe Calciu-Dumitreasa, n 1957,
procesul Sumanelor negre, procesul Nun"iaturii, cel al Bibliotecii engleze, cel al Lega"iei
franceze, al Lega"iei turce #i multe altele. Se spune c! dobndise o placiditate, un automatism n a
rosti aceste sentin"e la 5 minute de la nceperea audierii #i c! putea prezida cte 5610 asemenea
procese pe zi. A murit n Bucure#ti, n noiembrie 1977, ca pensionar respectat. Alexandru Petrescu
pare unul dintre cei mai lini#ti"i mon#tri nregistra"i n aceast! galerie na"ional! de mon#tri. O
ultim! informa"ie: P. A. era titularul unui doctorat n drept la Paris.
F!r! s! fi atins nici unul dintre ei remarcabila lui notorietate, el face parte dintr-o list! de
peste 200 de magistra"i criminali, culeas! tot de Cicerone Ioni"oiu.
Petrescu Gheorghe maior n Ministerul de Interne, #eful sec"iei Politice din Direc"ia
220
General! a Lag!relor #i Coloniilor de Munc! n anii 19521953. n 1968, cnd s-au cercetat unele
crime comise n epoca respectiv!, era scos n rezerv!.
Petrescu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de locotenent #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte student, unul din cei treisprezece pe
care Securitatea a reu#it s!-i recruteze la ntemeierea ei.
Petrescu Pavel angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de locotenent #i func"ia de #ef de birou. Fusese nainte func"ionar.
Petrescu Victor locotenent-major de Securitate la Craiova, n 1958.
Petrescu (?) comandant al lag!rului de la Stoiene#ti, n Balta Br!ilei, n 19561962. n
timpul lui, condi"iile de exterminare din lag!r au fost n a#a m!sur! agravate de lipsa igienei, nct
lag!rul s-a umplut de #obolani #i s-a declan#at febra tifoid!, care a ucis zeci de de"inu"i.
Petric! Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte fierar.
Pietraru Mircea c!pitan de Securitate, ofi"er politic, n Direc"ia Lag!re #i Colonii de
Munc!, n anul 1952. n 1955 revine pe aceea#i func"ie cu gradul de maior. n 1968, era scos n
rezerv!. Un Pietraru (?) ofi"er politic n 1952 al lag!rului de munc! for"at! nfiin"at pe lng!
hidrocentrala Bicaz #i destinat celor care-#i isp!#iser! pedepsele n nchisori este men"ionat #i de
Cicerone Ioni"oiu n lista lui.
Pintilie Gheorghe v. Bodnarenco Pantelimon (Pantiu#a).
Pintoiu Gheorghe ofi"er de Securitate, comandant al DRSP Pite#ti, n anii 50.
Pistol Valeriu anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de maior.
Prvan Vasile locotenent-major de Securitate la Cluj. Consemnat n documentele strict
secrete ale institu"iei, ca participnd, n calitate de delegat MAI, la executarea sentin"elor de
condamnare la moarte n penitenciarul Gherla, n august 1958.
Prvu Ion gardian la nchisoarea din Aiud.
Prvu (?) plutonier, angajat al Securit!"ii din Roman n 1949. I-a anchetat pe "!ranii
revolta"i mpotriva colectiviz!rii din comuna Butea, din august 1949, cnd activi#tii locali au
chemat armata, venit! cu tunuri (v. #i Segal Karl). Era originar din Trife#ti.
Prvulescu Marin ofi"er de Securitate, lucrnd ntre 1966 #i 1990 n Direc"ia de Cercet!ri
Penale din Departamentul Securit!"ii Statului. Anchetator al inginerului Gheorghe Ursu, decedat
n 1985 n urma torturilor n ancheta la care a fost supus, pentru vina de a-#i fi notat ntr-un jurnal
221
opinii politice anticomuniste.
Este n!scut n 24 ianuarie 1940, n comuna B!lteni, jude"ul Olt. A urmat Facultatea de
Drept. Pn! la 1martie 1990 cnd a ie#it la pensie a lucrat doar n Securitate. Nu #tim cu
certitudine dac! Marin Prvulescu l-a torturat cu propriile mini pe Gheorghe Ursu.
Dup! ancheta deschis! dup! Revolu"ie n dosarul lui Gheorghe Ursu, avoca"i, familie,
jurnali#ti snt unanimi n a opina c! Marian Clit!, tor"ionarul scos n fa"! de Securitate spre a-i
proteja pe marii vinova"i, ia n chip sperjur asupra lui faptele anchetatorilor. Dac! Marin
Prvulescu l-a torturat cu propriile mini pe Gheorghe Ursu, nu este o ntrebare esen"ial! dect
pentru Justi"ie. C! se folosea de un om, pe nume Marin Clit!, sau de un baston de cauciuc (numit,
acesta, Cristinel), sau de orice alt! unealt!, nu schimb! calitatea de reprezentant al represiunii a
lui Marin Prvulescu. Cu toate acestea, #i n cazul lui Procuratura militar! a hot!rt la rejudecarea
procesului nenceperea urm!ririi penale (v. Gheorghe Vasile).
Pl!cint! Alexandru locotenent-major de Securitate la Timi#oara. Tor"ionar de o
cruzime devenit! notorie printre cei ce a#teptau s! fie ancheta"i; a fost b!tut de un tn!r
frontierist, Vasile Dobrescu, att de r!u, nct nu a mai putut niciodat! ancheta #i tortura.
Tn!rul a fost condamnat la 25 de ani #i a fost eliberat n 1964. Nu rezult! din sursa la care
apel!m ce anume l-a mpiedicat s! mai ancheteze #i tortureze pe fostul c!l!u: frica, #ocul moral,
sau vreo infirmitate fizic!.
Pl!pceanu Iulian anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de colonel, n 1970.
Ple"a (?) colonel la Securitatea din Ia#i, unde tr!ie#te #i azi ca pensionar.
Ple"i#! Nicolae una dintre figurile cele mai mediatizate, n perioada post-decembrist!,
din panoplia noastr! de tor"ionari. Nu a fost un marginalizat sau un ins obscur nici nainte. Era n
1958, cnd i s-a acordat, pentru merite pe care doar le presupunem, Steaua RPR, c!pitan de
Securitate.
Din 1970 a nceput ascensiunea lui rapid! #i pe linie de partid, iar n 1974 era membru al
Comisiei de Cenzori n CC al PCR. Din decembrie 1976 este general-maior #i prim-adjunct al
ministrului de Interne. La c!derea regimului f!cea parte din Direc"ia a V-a, ns!rcinat! cu
securitatea conducerii partidului. l diviniza pe Ceau#escu #i se ocupa de securitatea lui personal!.
Fusese, pentru un scurt interval de timp (21 noiembrie 197529 septembrie 1978),
secretar de stat n Ministerul de Interne. n aceast! calitate l-a b!tut cu propriile mini pe scriitorul
disident Paul Goma, nainte de a se decide expulzarea lui din Romnia, n noiembrie 1977. ntre
222
1980 #i 1984 a fost #eful Centrului de Informa"ii Externe din Departamentul Securit!"ii Statului,
calitate n care a patronat colaborarea Securit!"ii romne#ti cu Ilici Ramirez Sanchez (cunoscut mai
bine sub numele de Carlos), faimosul terorist sud-american, prin intermediul colonelului romn Nica
Sergiu. n ianuarie 1982 l-a ns!rcinat pe agentul acoperit Pavel Matei Haiducu cu asasinarea lui
Paul Goma, aflat la Paris. Misiunea a e#uat, cum se #tie, datorit! defec"iunii agentului. L-a
anchetat #i pe Dorin Tudoran.
Ploie"teanu (?) comandantul Securit!"ii din Deva n 1984, cnd, nscenndu-se un
accident de cale ferat!, care putea trece #i drept sinucidere, a fost ucis de Securitate foarte tn!rul
profesor Ioan Sasu, din Sibiu. nainte de a-l ucide, pentru refuzul de a colabora cu ei, agen"ii din
subordinea lui l convocau des, l amenin"au, ncercnd s!-l intimideze, ba chiar veneau #i l
vizitau n satul Dra#ov, la locuin"a lui #i la #coal! #i, sub pretextul c! vor doar s! stea de vorb! cu
el, l h!r"uiau timp de cteva ore. Iat! un fragment dintr-o depozi"ie a mamei profesorului:
Ei nici nu se mai fereau s! arate c! snt securi#ti. Ba dimpotriv!. Ei veneau cu o ma#in!
Dacia de culoare alb! #i toat! lumea #tia c! ma#ina aceea apar"ine comandantului Securit!"ii din
Deva, pe numele lui Ploie#teanu. Opreau n fa"a casei #i, punndu-#i un ciorap pe fa"!, cei doi
securi#ti coborau din ma#in! #i intrau pe poart!. Asta n plin! zi. Nu se fereau de nimeni. Veneau
#i noaptea. Vizitele astea au nceput s! se ndeseasc! fiindc! se apropia congresul al XIII-lea al
partidului (20 noiembrie 1984). De la un coleg al s!u am aflat c! securi#tii l somau pe Lu"u
zicndu-i c!, dac! nu e#ti cu noi, s! te preg!te#ti pn! la congresul partidului s!-"i faci co#ciugul.
n 13 noiembrie 1984, doi securi#ti au venit #i l-au luat din cancelarie, #i a mai fost g!sit pe 25
ianuarie, cnd a ap!rut ntr-un panou al Mili"iei din ora#ul Simeria la necunoscu"i accidenta"i de
tren. De la Deva la Simeria, tn!rul a fost transportat cu ma#ina aceluia#i Ploie#teanu. Mama
observ! c!, de#i doctorul legist, un oarecare M!rculescu, semnase certificatul de deces atestnd
accidentul de tren, pe hainele fiului ei nu era nici un strop de snge. Detaliile acestei crime snt pe
ct de grosolane, pe att de sinistre. Ulterior, de#i actul oficial i disculpa pe criminali, p!rin"ilor
nu li s-a dat voie s!-l nmormnteze dect n mare secret #i decapitat, capul p!strndu-se n formol
la Deva. Securitatea a supravegheat n permanen"! toate aceste opera"ii. Ulterior au fost #i p!rin"ii
urm!ri"i, li s-a deschis #i lor un proces, iar apoi agen"ii lui Ploie#teanu s-au ab!tut asupra lor cu
metode de distrugere psihic!, telefoane, amenin"!ri, soma"ii, dintre care una de un cinism
neverosimil: convocarea tn!rului ucis pentru preschimbarea buletinului de identitate, n
momentul mplinirii termenului prev!zut de lege.
223
Ploscariu S. c!pitan de Securitate, a participat la ancheta pentru trimiterea n judecat! #i
n domiciliu for"at a muncitorilor revolta"i de la Bra#ov, din noiembrie 1987.
Poenaru Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte vopsitor.
Poleacu Costic! originar din Stroe#ti, agent de Siguran"!. n 1946, este mpu#cat n casa
lui un #ef de organiza"ie jude"ean! a partidului "!r!nist, pentru a fi mpiedicat s! participe la
alegeri. Mul"i ani mai trziu, aflat pe patul de moarte, Costic! Poleacu a m!rturisit c! a f!cut parte
din echipa uciga#!, al!turi de #oferul lui Bodn!ra# #i al"i doi tovar!#i. Este consemnat #i n lista
lui Cicerone Ioni"oiu, pentru momentul cnd func"iona la Roman, f!r! alt! specifica"ie.
Pompilian (?) c!pitan n Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, n anii 19491950. i
chema la Bucure#ti pe cei care trebuiau ancheta"i. Era fioros, cu o voce de bas, cu silueta unui
urs, o brut! nsp!imnt!toare, care lovea cu ce apuca. Cu minile, cu picioarele, cu ciomagul. A
emigrat n Israel.
Pompiliu Lie student tor"ionar de la Canal, la colonia de la Peninsula, unde era pontator. A
participat la faimoasa b!taie a de"inu"ilor n urma c!reia doctorul Simionescu a decis s!-#i pun! cap!t
zilelor. Mai mult, el este cel care a desemnat viitoarele victime ca fiind recalcitrante #i refuznd s!
munceasc!. A fost ulterior ajutat de comuni#ti s! devin! medic.
Pongra#iu Liviu comandant al Securit!"ii din Bistri"a n 1949, cu gradul de
sublocotenent. L-a anchetat, ncepnd din 26 aprilie 1949, pe c!pitanul Leonida Bodiu, arestat
deoarece condusese mi#carea de rezisten"! Sumanele negre, iar n zorii zilei de 24 iunie 1949 l-
a ucis pe acesta pe Dealul C!p!"nii n acela#i timp cu al"i doi complici, apoi a trimis paznicul
prim!riei din Nepos s!-i ngroape, unul peste altul, ntr-o groap! s!pat! pe loc. Dup! informa"iile
unui alt memorialist, care-i ortografiaz! numele Pongratz, locotenentul (1950) fusese nainte #ofer
#i era greu la citit #i inapt la scris, impulsiv #i violent. A fost dat afar! din Securitate pentru luare
de mit! #i a revenit la meseria dinainte. A emigrat n Germania.
Pop Grigore sergent de Mili"ie la Bistri"a n 1949. A participat la asasinarea lui
Leonida Bodiu, comandantul organiza"iei Sumanele negre, ucis din ordinul Securit!"ii nainte de
proces #i ngropat ntr-o groap! comun!, pe locul execu"iei (v. mai sus, Pongra"iu).
Pop Partenie gardian la nchisoarea Sighet, n anii 50.
Pop Petru - gardian la Gherla n 1958. Unul dintre b!t!u#ii care maltratau de"inu"ii pe
gr!tarele de la baie pn! s!rea sngele la metri distan" pe pere"i. Mai trziu a disp!rut dintre
224
gardieni. Devenise #ofer pe un camion al pu#c!riei. S-a pensionat de acolo #i locuia n 2001 n
Gherla. Frecventa biserica greco-catolic!, asemenei uneia dintre vicxtimele sale , care l ntlnrea
acolo duminic! de duminic!. l-am iertat pentru ce mi-a f!cut( declar! n 2001 acesta.
Pop R!chit! Dumitru brigadier la Peninsula. Era "!ran din Maramure#, de pe lng!
Satu-Mare. Era poreclit Haplea.
Pop Titu angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
Pop Virgil locotenent de Securitate la Cluj, n 1959. Dup! o b!taie la t!lpi, peste papucii
lui Hristos, descris! n alt! parte (v. Gruia Manea), victima care evoc! momentul continu!,
amintindu-l pe acest anchetator, care, pentru a-i n!bu#i "ipetele, i-a trntit o p!tur! plin! de praf
peste gur!. Tocmai atunci inhalam aer n pl!mni #i praful de pe p!tur! era gata s! m! sufoce.
Noroc cu un altul care a observat c! vine"esc #i a strigat la Pop Virgil s!-mi ia p!tura de la gur!.
nc! cteva secunde dac! dura sufocarea, a# fi sc!pat de toate necazurile.
Pop Ilonte originar din satul salatiu. Cu patru clase elementare. #i face liceul la seral #i
devine maior de securitate. B!tea de"inu"ii f!r! motiv.
Pop (?) Originar din Trgu#or, de lng! Fize#, jude"ul Arge#. Gardian la Gherla n 1959.
Brunet, cu o figur! crunt!, b!tea cumplit, cu coada s!pii, cu orice prilej, de pild! pe de"inutul pe
care-l nso"ea de la celul! la locul de izolare. Pop inventase singur un instrument de tortur!,
asem!n!tor unei undi"e, cu care l prindea #i l "inea pe prizonier, astfel nct ceilal"i paznici s!-l
poat! bate. Crligul undi"ei se nfigea n carnea prizonierului. Tr!ie#te #i azi, pensionar n Gherla. Avea
un frate, tot gardian, n acela#i loc.
Popa Alexandru colonel de Securitate, la Cluj.
Popa Alexandru (%anu) Unul dintre cei mai temu"i tor"ionari de la Pite#ti. Singurul
despre care nu de"inem nici o m!rturie c! ar fi fost, la rndu-i, torturat sau constrns n vreun alt
fel s! participe la reeducare. Numele lui apare n toate documentele publicate asociat cu verbele a
condus, a coordonat, a dirijat, a dat instruc"iuni. La Gherla a condus o vreme singur
demasc!rile, organiznd #i punndu-#i, la rndu-i, responsabili de ncredere, c!rora le-a creat posturi,
transformnd n camere de tortur! toate celulele de pe un etaj, crendu-#i re"ele de informatori,
desf!#urnd el nsu#i o activitate laborioas! de triere, ordonare, organizare a informa"iilor primite. Avea
un scris frumos, calm #i vorbea de asemenea bine #i conving!tor. n procesul din septembrie
octombrie 1954, n care a fost condamnat la moarte, figureaz! mereu al doilea dup! (urcanu. Era
225
n!scut la 13 noiembrie 1924, n comuna Pra#ila Soroca, n URSS, din p!rin"ii Gheorghe #i
Sultana, #i fusese student la Ia#i, la agronomie. Primise, pentru activitate legionar!, 6 ani.
Executase #i sub regimul Antonescu trei ani de nchisoare. Este unul din ntemeietorii
Organiza"iei De"inu"ilor cu Convingeri Comuniste. n declara"iile din anchet!, a#a cum au fost ele
consemnate de Securitate, recunoa#te cu lux de am!nunte toate ac"iunile de tortur!, schingiuri #i
maltrat!ri, men"ionnd c! a folosit ca metode: b!taia cu cozi de m!tur!, cu picioarele de la paturi,
cu vna de bou, strivirea degetelor cu scndura care se punea ntre degete #i le strngea, apoi strngea
minile cu u#a, au fost ra#i pe cap de"inu"ii #i "inu"i s! curg! ap! pn! cnd au nnebunit, au fost
pu#i s! m!nnce materii fecale, s! ling! closetele, recunoscnd c! au murit datorit! acestei ac"iuni
a sa cinci de"inu"i. Cei care refuzau s! furnizeze informa"iile, cele mai multe minciuni enorme
(depozite cu cte 5 000 de arme, ntre care #i tancuri, inventate de cei nnebuni"i de tortur!), erau
b!tu"i din nou n timpul nop"ii, nu erau l!sa"i s! doarm!, fiind "inu"i n picioare sau n diferite
pozi"ii obositoare. Astfel au fost cazuri cnd unii de"inu"i au fost "inu"i n aceste pozi"ii, f!r! a
avea voie s! doarm! cte 1014 zile n #ir, declar! tot el. Ct despre uciderea unuia dintre ace#tia,
Dinc! Ion, despre care s-a mai vorbit, ea se petrecuse dup! moartea n torturi, care strnise, pentru
moment, oarecare agita"ie, a altui de"inut. Nelini#tit deci, apreciase c! problema cu el e foarte
serioas!, c! #tie foarte multe #i dac! s-ar afla s-ar duce dracului cu to"ii, deci trebuie s! i se nchid!
gura. Lui Popa (anu, i s-a comutat pedeapsa cu moartea n munc! silnic! pe via"!. Dup! eliberare,
a fost secretarul Societ!"ii de #tiin"e medicale din Sibiu. Ceea ce nseamn! c!-#i continuase #i
terminase studiile, n medicin!.
n 1995, editura Vremea i-a adresat o scrisoare-chestionar, cerndu-i s! clarifice aspecte
niciodat! elucidate ale cumplitului experiment: de unde anume veneau ordinele, cum a fost
determinat s! participe la reeducare, ct din documentele p!strate este adev!rat. A primit
scrisoarea, dar, cu toate insisten"ele ulterioare, anun"! editura ntr-o not!, nu i-a dat curs.
Popa Constantin ofi"er de Securitate din One#ti.
Popa Gheorghe anchetator al partizanilor din zona Oradea- Mare, n anii 50.
Popa Gheorghe Angajat al Securit!"ii la nchisoarea din Boto#ani. Avea gradul de
plutonier-major.
Popa Ioan colonel, comandantul Securit!"ii din Piatra-Neam"n anul 1970. Deosebit de
crud.
Popa Ion n!scut la 16 septembrie 1922, n Arpa#ul-de-Sus, F!g!ra#, fiul lui Laz!r #i al
226
Ilenei. Locotenent la Salcia de la nfiin"area lag!rului. Condamnat #i el la munc! silnic! pe via"!, n
procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. mai sus Pavel Ion). n februarie 1953, cnd se f!ceau
cercet!rile, un de"inut declara despre el:
Prin luna ianuarie 1953 am fost b!tut cu parul de dl. Locotenent Popa pentru faptul c! nu
puteam munci #i nu puteam merge n pas alerg!tor cu targa. Cumnatul meu, Lunca Dionisie, ntr-o
sear! din luna ianuarie 1953 a fost b!tut de dl. Locotenent Popa cu parul #i apoi a ordonat brigadierului
Popovici (de"inut) s!-l bat! pn! l va omor. Dup! ce l-a b!tut, l-a b!gat n carcer! n pielea goal!,
iar a doua zi diminea"a l-a scos mort din carcer!.
Popa Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de locotenent #i func"ia de adjunct de #ef de serviciu. Fusese nainte sculptor.
Popa Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte ajutor de mecanic.
Popa Ion angajat al Securit!"ii la nchisoarea Gherla cu gradul de locotenent.
Popa V. Ion n!scut la 2 ianuarie 1922, n comuna Ernea, Sighi#oara, fiul lui Vasile #i al
Lucre"iei. Ofi"er de Securitate la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at!
din cauza atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 6 ani
nchisoare corec"ional!, pentru abuz n serviciu, n procesul din 1955 #i pus n libertate imediat
la ncheierea anchetei, dup! ce i s-a redus pedeapsa la doi ani (v. Pavel Ion).
Popa Isaia ofi"er de Securitate, vn!tor de partizani din Mun"ii Apuseni. Un adev!rat
c!l!u. A func"ionat #i ca anchetator la Sibiu. Ar fi murit, dup! unii memoriali#ti, ntr-un accident
de motociclet!.
Popa Mihai anchetator de Securitate, n Bucure#ti, cu gradul de colonel n 1989. L-a
anchetat pe tn!rul fizician Gabriel Andreescu, n 1987, arestat fiindc! ar fi redactat nscrisuri
con"innd date ireale n leg!tur! cu realit!"ile politice, sociale #i economice din "ara noastr!.
Aflat #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu. Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu cel semnalat ca
anchetator la IGM Bucure#ti, al muncitorilor aresta"i dup! revolta de la Bra#ov, n 1987.
Popa Nicolae #eful Securit!"ii din raionul Babadag, n 19481950. I-a arestat pe #ase
dintre lupt!torii lui Gogu Puiu. Cnd acesta a organizat un comando #i, cu complicitatea unui
gardian, #i-a eliberat camarazii din arestul Securit!"ii, unul dintre ei avea urechea t!iat! n timpul
anchetei. n perioada aceasta, satele dobrogene tr!iesc teroarea ridic!rii oamenilor de acas!: du#i
la anchet! unde n zorii zilei erau adu#i n pled, mai mult mor"i dect vii, arunca"i n prag, de
227
unde-i culegea familia la trezire. mpreun! cu Nicolae Doicaru, #eful Securit!"ii Constan"a, Popa
n-a ezitat s! aresteze, pentru a-i determina pe lupt!tori s! se predea, ntreaga familie a fra"ilor
Fudulea, pe tat!l, de 90 de ani, so"iile #i copiii ntre 3 #i 12 ani, ca #i pe un tat! care-#i veghea cu
lumnarea fiica muribund!. Pe mama unuia dintre ei, Stere Alexe, securi#tii lui Popa au pus-o cu
picioarele pe jar ca s!-#i denun"e fiul. Pe Gioga Ar!u, c!s!torit duminic!, Nicolae Popa l-a luat
miercuri, l-a ucis la marginea unui lan de porumb #i l-a l!sat acolo. Toate acestea se petreceau n
1949.
Popa Oprea n 4 decembrie 1954, a executat, mpreun! cu al"i trei complici #i la
ordinul verbal al ministrului de Interne, Alexandru Dr!ghici, pe Ibrahim Sefit, zis Turcu, la Sibiu.
mpreun! cu aceia#i (Vaide#, Lutenko, Munteanu) l-a ngropat n p!dure. n 1968, n fa"a
comisiei de anchet! declar!: Am cobort pe Turcu din ma#in! #i de la o distan"! de circa doi
metri eu am tras cu pistoletul n el, dar nu a c!zut. S-a v!itat, eu m-am tras la o parte #i ceilal"i doi
ofi"eri Vaide# Mihai #i Munteanu Ilie au tras cu automatele foc de rafal! asupra lui Turcu,
dup! care acesta a c!zut jos.
Popa Paraschiv angajat al Securit!"ii de la nchisoarea din F!g!ra#.
Popa Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, de la nfiin"area acesteia, n august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte func"ionar.
Popa Vasile sergent-major de Securitate la Cluj.
Popescu Alexandru angajat n DRSP Bucure#ti, de la nfiin"area acesteia, n august
1948. A primit gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Popescu Aristotel n!scut la 23 noiembrie 1923, n Bucure#ti, student la Facultatea de
Medicin!. A f!cut parte din lotul celor 22 de legionari judeca"i #i condamna"i la moarte n
noiembrie 1954. A r!mas printre cei cinci neexecuta"i, necesari mai trziu la judecarea altor
procese. n leg!tur! cu ceilal"i patru s-au publicat documente din care rezult! c!, n 11 octombrie
1957, pedeapsa li s-a comutat la munc! silnic! pe via"!. Cu el nu #tim ce s-a ntmplat, dup!
refuzul de a face, al!turi de ceilal"i, cerere de gra"iere, dar n 29 octombrie 1957 apare n dosar o
cerere individual! de gra"iere, f!cut! de avocatul lui. Aici se arat! c! n penitenciar #i-a
continuat activitatea criminal! sub form! de rug!ciuni #i #edin"e.
A falsificat actele de deces ale mai multor de"inu"i uci#i n tortur!. A participat la uciderea
lui Dmbu Vasile, iar Pangrati Ion a ncercat s! se sinucid!, ca s! scape din minile lui. A
participat la demasc!ri la Pite#ti, iar din 1950 #i la Gherla. Este bine de spus c! #i el #i-a nceput
228
cariera dup! ce a fost b!tut crunt de (urcanu. Era un bun cunosc!tor al filozofiei idealiste,
spune un fost camarad judecat n acela#i lot. A lucrat sub ndrumarea strns! a faimosului Popa
((anu). ntr-un moment greu, cnd fuseser! chema"i cu to"ii pentru anchet! la Bucure#ti, iar
(urcanu l avertizase c! trebuie s! mearg! fiecare pe cont propriu, c! i-a dat n gt un camarad
c!ruia ar fi bine s!-i nchid! gura, dar c! nu mai era timp, acesta poveste#te astfel colaborarea
lor: n acest timp, de"inutul Popescu Aristotel urca sc!rile pentru a merge n camera sa.
Subsemnatul am alergat dup! el #i i-am spus c! merg la Bucure#ti, probabil n vederea vreunei
anchete n leg!tur! cu demasc!rile. I-am spus c! am un punct nevralgic n S!l!gean Pamfil #i c!
s! fac! ce-o #ti s!-l lichideze, adic! s!-l omoare inteligent #i f!r! urme... la infirmerie ai multe
posibilit!"i... faci asta pentru mine, Aligo? La care el mi-a r!spuns: M!i, pentru asta am nevoie de
timp #i s! g!sesc o metod! #i o ocazie favorabil!. I-am cerut un r!spuns categoric #i el mi-a
r!spuns c! va face totul pentru aceasta. Apoi ne-am desp!r"it, dnd mna #i promi"ndu-i c! nu voi
vorbi despre el #i nici despre ac"iune nimic, chiar de ar fi s! m! omoare. Despre un alt asasinat
comis mpreun!, dup! ce tn!rul fusese b!tut de Pu#ca#u Vasile #i de Mor!rescu Vichentie, cu
picioarele de la caprele patului, pn! cnd a intrat ntr-o com! prelungit! pn! a doua zi, (anu
relateaz!: Cum n timpul delirului Dinc! Ion pronun"a mereu cuvintele B!dia Grnea"!, b!dia
Grnea"!, subsemnatul l-am chemat pe Popescu Aristotel spunndu-i s!-i fac! o injec"ie ca s! nu
se mai chinuiasc!, Popescu Aristotel s-a dus la infirmerie #i a venit cu o sering! #i dou! fiole de
injec"ii pe care i le-a f!cut lui Dinc! Ion, astfel c! la o or! dup! aceasta, Dinc! Ion a decedat n
camera 101.
Popescu Constantin c!pitan de Securitate, subaltern al lui Mi#u Dulgheru n Direc"ia
de Cercet!ri Penale, la nfiin"area acesteia. Devenit, pentru servicii aduse partidului, din muncitor la
CFR, inspector general la CFR, recrutat apoi de Siguran"a Statului n curs de restructurare #i
repartizat comisar- #ef la Brigada mobil!. Mai nti anchetator al loturilor de fo#ti legionari, apoi
trecut, din februarie 1951, la contrasabotaj, ca ajutor de #ef de serviciu.
Popescu I. Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, de la nfiin"area acesteia, n august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte ajutor-mecanic.
Popescu Eremia general-maior, comandant al trupelor MI n 16 iunie 1951, cnd au
nceput deport!rile din Banat spre B!r!gan, ac"iune c!reia i-au c!zut victime 40320 de persoane.
A coordonat #i opera"iile de capturare a grupului Arn!u"oiu.
Popescu Florin anchetator de Securitate n Bucure#ti, avnd gradul de maior n 1985.
229
Popescu Gabriela angajat! n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n august 1948.
A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar!.
Popescu Gheorghe anchetator de Securitate la Craiova nc! din anii 50, care a avansat
pn! la rangul de colonel. Unul dintre cele cteva cazuri cunoscute de tor"ionari cu co#maruri.
Printre fostele lui victime circul! urm!toarea istorie: fostul anchetator, ajuns b!trn, ncepuse la un
moment dat s! sufere de dureri de picioare. O femeie, pe care a cunoscut-o ntr-o sta"iune, l-a
p!c!lit, pentru a-i lua banii, s! i se ncredin"eze pentru un tratament cu injec"ii extrase dintr-o
plant! numit! spn. n urma tratamentului, picioarele lui s-au uscat ca ni#te vreascuri cafenii. Se
mai poveste#te c! la 70 de ani, c"i are n prezent, delireaz!, strignd c! a#teapt! s! vin! cineva s!-i
despice co#ul pieptului #i s!-i scoat! inima, drept pedeaps! trimis! anume de cei pe care i-a
deportat cndva din Cara#-Severin n B!r!gan.
Popescu Gheorghe C. n!scut la 13 august 1929 n Chi#in!u, fost student la Facultatea
de chimie, fost legionar. Reeducator n experimentul Pite#ti, condamnat la moarte #i executat o
dat! cu primii 16 executa"i din 17 decembrie 1954. 'i el s-a ncadrat n echipa lui (urcanu, tot dup!
ce a fost b!tut. Una dintre victimele reeduc!rii, Dimciu Garofil, a murit, c!znd pe ciment #i
f!cnd como"ie cerebral!, n urma palmei lui. A fost unul dintre cei care au folosit dezgust!toare
metode de tortur! ca mncatul excrementelor, linsul veceurilor, s!rutatul n anus sau pe fa"a uns!
cu excremente, iar de Pa#ti i-a mp!rt!#it pe de"inu"i cu materii fecale. Asistnd la b!taia pe care
i-o d!dea unui de"inut (Zotu), un altul (Baucescu Alexandru), #i-a pierdut pentru totdeauna
min"ile.
Popescu Gogu colonel de Securitate, numit n august 1948, cnd s-a nfiin"at Direc"ia
General! a Securit!"ii Poporului, director n Direc"ia II, Contrasabotaj, n 1952.
Era originar din Trgovi#te, nv!"!tor. Comunist, devenit dup! 6 martie 1945 #ef al organiza"iei
de partid a jude"ului Dmbovi"a, a falsificat alegerile, a condus echipa de b!t!u#i a lui Costic!
Doroban"u, fost sondor. A supravegheat ancheta care a precedat procesele de sabotaj de la de la
Canal. Mai trziu a fost trimis ambasador n Ghana. (D,49-1.p.127)
Popescu G. anchetator de Securitate n Bucure#ti, avnd gradul de colonel n 1950.
Popescu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, de la nfiin"area acesteia, n august 1948. A
primit gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte curelar.
Popescu Ion ofi"er la Securitatea din Oradea, n anii 50. A func"ionat n aceea#i
perioad! #i la Arad, ca #ef al inspectoratului de aici.
230
Popescu Savu angajat n DRSP Bucure#ti, de la nfiin"area acesteia, n august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Popescu Titus angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de c!pitan #i func"ia de #ef de birou. Fusese nainte militar.
Popescu Toma anchetator de Securitate, #eful direc"iei Anchete Penale la Craiova, n
1959.
Popescu Vasile colonel de Securitate. A f!cut parte din conducerea nchisorii de tranzit
Jilava.
Popescu Vasile sublocotenent la lag!rul de munc! de la Capul Midia, n perioada
Canalului (19501953), cnd, sub conducerea lui Liviu Borcea, cei mai mul"i dintre angaja"ii
Securit!"ii s-au ar!tat de o violen"! extrem!.
Popescu Victor angajat n DRSP Bucure#ti, de la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Popescu (?) c!pitan de Securitate, semnalat la birourile de anchet! de la Ministerul de
Interne din Bucure#ti, n 1948. Anchetator a fost c!pitanul Popescu, care nu s-a sfiit s! m! #i
loveasc!. L-am ntlnit ulterior, dup! ce se pensionase, dar s-a f!cut c! nu m! cunoa#te. (Dr Ion
Jovin, M!rturia mea, medicul lui Iuliu Maniu, Memoria, 3,41)
Popescu (?) fost preot n Bucure#ti, devenit brigadier la Peninsula. Era poreclit popa
Terente.
Popescu (?) supranumit Piticul, fiindc! avea un metru cincizeci, f!cea parte din trupele de
Securitate din paza Canalului. Avea gradul de plutonier. n ziua de Sfntul Ilie a anului 1950, l-a
umplut de snge b!tndu-l cu cizma pe Cezar Zugravu, care, ordonndu-i-se s! ias! afar!, n
ploaie, #i luase pe el #i zeghea.
Popovici Alexandru c!pitan de Securitate, la Cluj.
Popovici Cornel n!scut la 15 septembrie 1928 n Piatra-Neam", fost student la
pedagogie, participant la reeducare. A fost condamnat la moarte #i executat cu majoritatea
reeducatorilor din lotul (urcanu, n 17 decembrie 1954. Este unul dintre cei care, pe lng! torturile
obi#nuite, a practicat acele profan!ri scatologice ale ceremoniilor religioase cre#tine (mp!rt!#irea
cu fecale etc.). El nsu#i declar! n ancheta de dinaintea procesului: n urma maltrat!rilor, n
camera n care am fost eu, din de"inu"ii pe care i-am b!tut #i eu, a murit Radovan Alexandru. 'i: Eu
l-am ndemnat pe Pillat Constantin s! declare necinstit, adic! c! a f!cut spionaj, pentru a vedea ct de
231
ngrozit este n urma acestor b!t!i #i a vedea dac! #i ia r!spunderea asupra lor a unor fapte pe
care nu le-a f!cut. Ct prive#te maltratarea n grup a unui alt camarad (Caravia Paul), el declar! a
fi contribuit astfel: I-am aplicat aproximativ 10 lovituri de coad! de m!tur! la palm!, i-am tras
aproximativ 15 palme la fa"!, aproximativ 2030 de lovituri cu piciorul de la prici la t!lpi #i cam
tot attea la fund timp de patrucinci zile. L-am "inut nedormit 34 zile cu planton lng! el, fiind
obligat s! stea n picioare. S! not!m c! Paul Caravia fusese, conform propriei declara"ii, cel care,
ncepnd din 1945, l atr!sese n mi#carea legionar! clandestin!, l ini"iase #i i d!dea instruc"iuni.
De altfel, declara"iile lui Popovici, for"ate sau nu, l descriu ca pe o adev!rat! ma#in! de b!tut,
etalndu-#i pe cteva pagini bune enumerarea de pumni, bte, cozi de m!tur!, palme peste fa"!,
pumni #i bocanci n piept #i n spate, n urma c!rora victimele lui erau desfigurate #i distruse.
Popovici Ion ofi"er de Securitate n anii 50. A participat la prigoana mpotriva
partizanilor din Mun"ii Semenicului.
Popovici Valerian n!scut la 12 iulie 1928, n comuna B!i#e#ti, Suceava, fiul lui
Gheorghe #i al Domnic!i. De"inut de drept comun, condamnat la 3 ani nchisoare corec"ional!
pentru dezertare. Gardian la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din
cauza atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 15ani
munc! silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! condamnare #i
gra"ierea de care a beneficiat, al!turi de cadrele MAI, organele de partid ns!rcinate cu
reexaminarea cazului n 1968, cnd domicilia n comuna natal!, nu l-au mai g!sit lucrnd n re"eaua
de nchisori #i penitenciare.
Poppig Iona" (Adalbert) locotenent-colonel, #ef la DRSP Suceava, de la nfiin"area
acesteia la 30 august 1948. La data de 29 martie 1949 coordona ac"iunile de reprimare a
rezisten"ei anticomuniste n regiune. Descoperit n 1950 c! ar fi colaborat cu Siguran"a n timpul
r!zboiului, cnd se afla prizonier ntr-un lag!r de deporta"i n Transnistria, a fost condamnat la 8
ani de nchisoare. Cei care i-au trecut prin mini la Suceava, n momentul reeduc!rii, #i-l
amintesc tn!r, elegant #i sadic. Expresia lui predilect!, cnd venea n inspec"ii, era: Face"i ce
#ti"i cu ei. Consemnat #i n lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Postelnicu Tudor general de Securitate, ultimul ministru de Interne al lui Nicolae
Ceau#escu. A ndeplinit func"ia ntre 30 octombrie 1987 #i 22 decembrie 1989, urcnd n rang de la
calitatea de"inut! pn! atunci, de ministru secretar de stat #i 'ef al Departamentului Securit!"ii (pe
care o ndeplinise din 7 martie 1978). A f!cut parte din comandamentul de reprimare de la Valea
232
Jiului n august 1977. Cum nainte nu figurase pe lista mini#trilor sau a subsecretarilor de stat cu
rang de ministru, fiind doar general de Securitate, e de presupus c! eficien"a lui l-a propulsat att
de sus. S-au ntocmit atunci 150 de dosare, 50 de muncitori au fost trimi#i n spitale de psihiatrie,
15 mineri au fost condamna"i ntre 2 #i 5 ani #i 4 000 au fost concedia"i #i str!muta"i. T.P. este
n!scut la 13 noiembrie 1931, n comuna Provi"a de Sus, jude"ul Prahova, #i a absolvit facultatea
muncitoreasc!. A fost judecat dup! c!derea regimului comunist pentru genocid #i condamnat la
deten"ie pe via"!. A fost eliberat c"iva ani mai trziu.
Postole Titu unul dintre cei 13 studen"i angaja"i de Direc"ia Regionala Bucure#ti a
Securit!"ii Poporului, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. A primit gradul de
sublocotenent.
Precup Vasile anchetator de Securitate n Bucure#ti, n 1948.
Preda Dumitru anchetator de Securitate n Bucure#ti, cu gradul de locotenent-major n
1956.
Preda Ion n 1959 era anchetator penal de Securitate, cu gradul de c!pitan, la Bucure#ti.
L-a anchetat pe scriitorul Dinu Pillat. n 1958 r!spundea de direc"ia Filaj, calitate n care a
coordonat echipa de urm!ritori ai Ecaterinei B!l!cioiu-Lovinescu #i echipele care-i nregistrau
convorbirile telefonice #i-i ascultau cu microfoane instalate n cas! activit!"ile zilnice. n ancheta
condus! de el, scriitorul Dinu Pillat a fost b!tut cu s!lb!ticie.
Preda Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte mecanic. Nu #tim dac! este unul
#i acela#i cu anchetatorul lui Dinu Pillat.
Predescu Marin unul dintre cei 13 studen"i angaja"i la Direc"ia Regional! Bucure#ti a
Securit!"ii Poporului la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. A primit gradul de sublocotenent
#i func"ia de #ef probleme.
Pricop Ioan doctor, director la Spitalul de psihiatrie Dr Petru Groza, din ora#ul cu acela#i
nume din jude"ul Bihor, spital aflat sub patronajul Ministerului de Interne. n anii lui Ceau#escu
au fost interna"i aici, ntr-o total! ignorare a normelor medicale #i de igien!, #i supu#i tratamentelor
psihiatrice numero#i disiden"i. Conform aceluia#i cercet!tor, num!rul celor nchi#i pentru delicte
politice n acest azil psihiatric cu destina"ie special! (existau altele la Poiana-Mare n Dolj, lng!
Calafat, Voila, jude"ul Prahova, o sec"ie la Jilava #i alta la Spitalul Gheorghe Marinescu din
Bucure#ti) era, n 19751977, de 150 din totalul de 400 al celor interna"i.
233
Pricop (?) anchetator de Securitate cu gradul de c!pitan. Era originar din Pipirig,
jude"ul Neam". Foarte crud. Mai trziu a fost b!gat la nchisoare pentru delapid!ri din fondul
statului. Aflat #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Prisecaru Adrian unul din primii adep"i ai reeduc!rii dup! metodele persuasive ale lui
Bogdanovici. (urcanu l citeaz! printre cei care s-au rupt de legionari #i au devenit oamenii lui
de ncredere. Era totodat! omul de ncredere al administra"iei, fiindc! a fost instruit special de
Iosif Neme# #i de Alexandru Dumitrescu, pentru a implanta reeducarea #i la Bra#ov. La Bra#ov a
ncercat s! fie la n!l"imea lui (urcanu, dar acolo de"inu"ii au vorbit repede #i ac"iunea a fost
sistat! din februarie 1951. A mers apoi la Canal, unde a continuat reeducarea prin b!t!i, obl!duit
de comandantul Georgescu, de la Peninsula. Este unul dintre cei care au contribuit la moartea
doctorului Simionescu. Cu toate acestea, n-a fost judecat #i condamnat n lotul din 1954,
efectundu-#i doar cei 6 ani de nchisoare pentru activitate contrarevolu"ionar!.
Prisecaru St. anchetator de Securitate n Bucure#ti, cu gradul de colonel n 1970.
Prisecaru (?) plutonier, n paza nchisorii de tranzit Jilava, n 1960. I-a chinuit pe
de"inu"i. A trecut, ntre 1958 #i 1960, #i pe la lag!rul de la Stoiene#ti, din Balta Br!ilei, semnalat
de acela#i memorialist.
Pristavu Dumitru colonel. Primul director al nchisorii Jilava dup! luarea puterii de
c!tre comuni#ti. Conducea penitenciarul n momentul execu"iei acolo a celor patru membri ai
lotului Antonescu, n octombrie 1946.
Pri"cu (?) locotenent la Securitatea din Bra#ov, n anii 50. L-a anchetat pe Cezar
Zugravu. L-a b!tut r!u pe un de"inut pe nume Scutaru.
Prodan (?) director al nchisorii din Dumbr!veni Sibiu, n principiu rezervat! minorilor,
prin care au trecut ns! #i de"inu"i politici, #i femei.
Prun! Ilie angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948. A primit
gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte sudor.
Prundea N. anchetator de Securitate n Bucure#ti, cu gradul de locotenent n 1986.
Prundu" (?) ofi"er de Securitate la nchisoarea de la Baia-Sprie, care ad!postea pe
de"inu"ii politici folosi"i la munc! for"at! n minele de plumb, ncepnd din decembrie 1952.
Prunescu Tudor n!scut la 24 ianuarie 1925, n satul Ureche#ti, Gorj, fiul lui Ion #i
Ilinca. De"inut de drept comun, condamnat la 8 ani nchisoare corec"ional! pentru tlh!rie. Gardian
la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor
234
petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la munc! silnic! pe via"!, n
procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! condamnare #i gra"ierea de care a beneficiat,
al!turi de cadrele MAI, organele de partid ns!rcinate cu reexaminarea cazului n 1968 nu l-au mai
g!sit ca lucrnd n re"eaua de nchisori #i penitenciare. La data acestei noi anchete locuia tot n
satul Ureche#ti de lng! Ia#i.
Pucheanu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948.
A primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte tipograf.
Pufu $tefan ofi"er de Securitate la Tecuci.
Puica (?) gardian la Pite#ti n perioada reeduc!rii. Avea gradul de sergent-major. Este
consemnat n lista lui Cicerone Ioni"oiu. Dup! informa"iile acestuia fusese nainte geamgiu #i
agent al Siguran"ei. Era om de ncredere al colonelului responsabil n Direc"ia penitenciarelor, Ilie
B!dic!.
Pui"oru Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia n august 1948.
A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte subofi"er.
Purcaru Constantin anchetator de Securitate n Bucure#ti, cu gradul de c!pitan n
1960. De o mare cruzime.
Purdil! (?) locotenent-major, la Dadilov, Ilfov.
Purice (?) ofi"er de Securitate, cu gradul de locotenent n administra"ia nchisorii-lag!r
de munc! de la Valea Nistrului, unde, la nceputul deceniului #ase, de"inu"ii munceau n condi"ii
inumane, n minele de extragere a plumbului.
Puricel (?) angajat al Securit!"ii n lag!rul de la Poarta Alb!. Nu #tim dac! este vorba de
numele real sau de o porecl!.
Pu"cariu (?) anchetator de Securitate n Bucure#ti, cu gradul de locotenent n 1957. I-a
anchetat #i i-a b!tut pe studen"ii care se solidarizaser! cu revolu"ia din Ungaria.
Pu"ca" (?) maior de Securitate n 1950. Semnalat la nchisoarea de la Gala"i, n anii 50,
cnd director aici era faimosul Petrache Goiciu. Era originar din Br!ila.
Pu"ca"u Vasile n!scut n 12 septembrie 1923, n comuna B!ce#ti, raionul Negre#ti, Ia#i.
Reeducator, unul dintre primii membri ai echipei lui (urcanu #i unul dintre cei mai zelo#i. A condus
demasc!rile de la Gherla. Iat! o depozi"ie referitoare la torturile aplicate de el:
La un moment dat s-a repezit asupra mea Pu#ca#u Vasile, mpreun! cu mai mul"i
de"inu"i, m-au trntit cu fa"a la p!mnt, mi-au legat minile, picioarele #i gura #i au nceput s! m!
235
bat!, c!rndu-mi la lovituri de ciomag peste t!lpi, fund #i peste tot corpul. () Aceast! b!taie a
durat cam o or!, dup! care am fost dezlega"i #i obliga"i s! st!m n pozi"ii incomode, istovitoare,
#eznd cu spatele la perete, picioarele #i minile ntinse, iar cu ochii "int! la bec. n aceast! pozi"ie
am stat toat! noaptea. A doua zi am fost chema"i de Pu#ca#u Vasile #i Romanescu Grigore, chiar
mi-au cerut, att mie ct #i celorlal"i de"inu"i, ca s! ar!t!m tot ce n-am declarat Securit!"ii. ()
aceast! b!taie s-a repetat aproape zilnic timp de dou! luni. Martorul care vorbe#te aici, Maxim
Virgil, enumer! #i alte torturi, un b!"plin cu fecale care i s-a introdus n gur!, faptul c! a fost
obligat s! urineze n gura altui de"inut, s! s!rute fundul altuia, n care n prealabil scuipaser!
ceilal"i, s! m!nnce din gamela fierbinte f!r! lingur!, s! se trag! unii pe al"ii de organele genitale.
(Memorialul ororii, 2834)
Fusese student la Facultatea de Drept din Ia#i #i avea de executat 5 ani pentru activitate
contrarevolu"ionar!. Iat! #i o caracterizare a lui datorat! lui (urcanu nsu#i: L-am cunoscut pe
Pu#ca#u Vasile ca om cu fire practic!, nu idealist, cu capul n nori, lipsit de misticismul #i
tr!irismul legionar, realist, vesel, pu"in #mecher, i pl!cea via"a f!r! a fi viciat, regreta foarte mult c!
a fost legionar, iar fa"! de legionari avea o atitudine de dispre"#i batjocur!. (idem, 132)
Multe dintre victimele lui au decedat n urma b!t!ilor, printre care Bogdanovici, unii s-au
sinucis, iar pe Dinc! Ion l-a omort ca s!-l mpiedice s! vorbeasc!. A fost, cum se vede, unul
dintre cei mai sadici reeducatori. Pentru a fi judecat n lotul lui (urcanu, a trebuit totu#i rearestat,
el fiind eliberat de la Gherla n 1951.
Cererea de gra"iere a lui Pu#ca#u Vasile a fost respins! mai trziu dect a celorlal"i 16
condamna"i, astfel nct a fost executat singur, n 22 iunie 1955.
Pu"ca"u (?) anchetator de Securitate n Bucure#ti, cu gradul de c!pitan n 1958.
Consemnat n lista lui Cicerone Ioni"oiu, cu precizarea laconic! o fiar! #i mare tic!los.
Pu"coci Gheorghe locotenent de Securitate, anchetator al lui Vasile Luca n 1952. n
amintirile scriitorului bra#ovean Adrian Hamzea, fost de"inut politic, Pu#coci figureaz! ntr-un cuplu
cu func"ie psihologic! bine stabilit!, anchetatorul bun #i anchetatorul r!u. Cel bun i oferea
anchetatului "ig!ri, biscui"i, bomboane, era chipe# #i calm #i nu putea face nimic pentru a-l mbuna
pe colegul lui, care urma s!-l nlocuiasc!, n cazul n care anchetatul nu era cooperant. n aceast!
schem! curent!, lui Pu#coci Gheorghe i-a revenit rolul anchetatorului r!u: Treaba asta dura o
s!pt!mn!. Dup! care veneau noaptea, la o s!pt!mn! dup! ce adormise#i. Acela#i ordin, ntoarce
capul, pune-"i ochelarii, n acela#i birou, dar de data asta n fa"a ta era altul, nu Nicolae Vasile, ci
236
Pu#cociu (sic!), care te a#tepta cu Ce, b!, spui c! n-ai f!cut nimic? 'i o njur!tur! care nu poate
fi repetat!: Ai s! spui tu acuma #i ce-ai f!cut cnd ai fost n p. m!-tii de recidivist nr!it, dup!
care te b!tea, cu pumnii, palmele, picioarele, marginile cizmei, pn! cnd obosea. A doua zi, la ora 9, l
ntlneai iar pe Vasile Nicolae, biscui"i, "ig!ri care te ntreba: Ce s-a ntmplat, domnule X, n-
ai dormit bine? 'i urmau dou!trei zile cu Nicolae Vasile #i dou!trei zile cu Pu#cociu.
Pu#coci cerea n anchet! ajutorul gardienilor, care torturau dup! deja cunoscuta metod! a
rotisorului (mosorelului), descris! de Ioanid, printre al"ii. Memorialistul din care am citat, azi
decedat, avea, n sprijinul afirma"iilor lui, o prob! care se vede rar. Unicul picior, cel!lalt i fusese
amputat ntre timp, era plin de gropi, de s!p!turi n carne datorate loviturilor date cu marginea cizmei
de Pu#coci. A fost anchetatorul mai multor acuza"i din lotul lui Vasile Luca (Iacob Alexandru, Vijoli
Aurel, Luca Elisabeta) #i al lui Vasile Luca nsu#i. La data respectiv!, 1952, era doar locotenent. Tot
atunci l-a anchetat #i pe inginerul Cern!tescu Petre, condamnat ini"ial la moarte #i apoi la munc!
silnic! pe via"! n cel mai mare proces al Canalului, din augustseptembrie 1952. n cazul acestuia,
tortura a inclus toat! gama de metode cunoscute: s!cule"ii cu nisip, privarea de somn, b!taia la t!lpi
etc.

237
Rada Ilie locotenent de Securitate n 1949, la Oradea, unde a participat la reprimarea
revoltelor "!ranilor r!scula"i mpotriva colectiviz!rii. n vara lui 1949, a deturnat avionul cu care
se ndrepta spre o nou! asemenea misiune #i a fugit peste grani"! mpreun! cu un alt ofi"er de
Securitate. I s-a pierdut urma dup! aceast! fug! (v. Eleke#).
Radian Andrei (Radulian ?) colonel de Securitate la Bucure#ti. Se pare c! a condus
reeducarea ini"iat! la Jilava n anii 19621964, caracterizat! de memoriali#ti ca diabolic!, de#i
fusese n general nonviolent!.
Radu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n august 1948. I s-a
dat gradul de plutonier-major #i func"ia de sub#ef probleme. Fusese nainte mecanic.
Radu (?) locotenent-major de Securitate la Ia#i. Dup! Revolu"ie a locuit ca pensionar n
acela#i ora#.
Rafila Matei maior, #eful Securit!"ii din Arad n 1948, cnd a avut loc nfruntarea ntre
partizanii din Mun"ii Zarandului #i ai Codrului #i trupele Securit!"ii. A ucis partizani, a schingiuit
familii nevinovate ca s! spun! unde se ascund ace#tia, a dat foc locurilor unde se ad!posteau,
arzndu-i de vii. Dup! unele informa"ii, relatate in memorialul Durerii, fusese medic n comuna
brezoaiele jude"ul Dmbovi"a.
Raiu Vasile colonel de Securitate la Bucure#ti, n 1975.
Ranca (?) medic la penitenciarul Aiud n anii 19561960, colaborator asiduu al
administra"iei.
Ravline Valentin angajat la una dintre cele mai sinistre nchisori de exterminare
comuniste, Rmnicu- S!rat (v. Vi#inescu).
R!doi (?) c!pitan de Securitate n noiembrie 1987, cnd a avut loc revolta muncitorilor
de la Bra#ov. A participat la reprimarea, arestarea, anchetarea #i torturarea acestora. Dup!
Revolu"ia din decembrie a lucrat la Poli"ia Vlcea.
R!duic! Grigore unul dintre oamenii de ncredere ai lui Ceau#escu. A f!cut parte din
toate comisiile de anchet! pe linie de partid care cercetau abuzurile comise n epoca Dej, de
du#manii personali ai lui Ceau#escu, Dr!ghici n principal. Era general de Securitate, iar ntre 18
iunie 1968 #i 7 mai 1974, secretar de stat n Ministerul de Interne. Nu a urcat niciodat! mai sus n
ierarhia ministerial! #i n-a fost niciodat! victima vreunei spectaculoase degrad!ri.
R!dulescu Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n august 1948.
I s-a dat gradul de plutonier-major #i func"ia de sub#ef probleme. Fusese nainte tipograf.
238
R!dulescu Gheorghe n!scut la 12 mai 1923, n Bucure#ti, fiul lui Stan #i al Elisabetei.
De"inut de drept comun condamnat la 1 an #i 6 luni nchisoare corec"ional! pentru uz de fals.
Gardian la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor
petrecute aici n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat la al"i 6 ani de nchisoare corec"ional!, n
procesul din 1955 #i eliberat imediat (v. Pavel Ion). Dup! condamnare #i gra"ierea de care a beneficiat,
al!turi de cadrele MAI, organele de partid ns!rcinate cu reexaminarea cazului n 1968 nu l-au mai
g!sit ca lucrnd n re"eaua de nchisori #i penitenciare.
R!dulescu Ilie colonel de Securitate, a f!cut parte din comandamentul de reprimare a
grevei muncitorilor din Valea Jiului, n august 1977.
R!dulescu Marius fost student la Facultatea de drept. Unul dintre cei 13 studen"i
angaja"i n DRSP, Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I s-a dat gradul de c!pitan
#i func"ia de #ef birou.
R!dulescu (?) plutonier-major, gardian la zarca de la Aiud, n anul 1959. De"inu"ii
presupuneau c! gardienii lor erau ofi"eri acoperi"i, trimi#i s! preg!teasc! reeducarea, s!-i observe
din timp pe cei susceptibili s! creeze probleme, s!-i izoleze sau s!-i ndoctrineze. Memoriile post-
decembriste ale unuia dintre ei (v. Bl!ju"Mihail) confirm! aceast! b!nuial!. Lui Alexandru Salc!,
de"inut, gardianul i-a adus un coleg de celul! care se bucura de prestigiu printre camarazi,
cerndu-i prin intermediul aceluia s! se dezic! de vechile convingeri.
R!dulescu (?) colonel de Securitate. Violent #i deosebit de neinstruit. A efectuat o
perchezi"ie la domiciliul unui mai vechi #i cunoscut du#man al poporului, aflat provizoriu n
libertate, Remus Radina, numai pentru a-l mpiedica s! continue lucrul la romanul Emile, scris deja,
cum se #tie, de Jean-Jacques Rousseau. Prilej cu care l-a interogat pe st!pnul casei cu privire la
acest nscris subversiv, confiscndu-i-l.
R!dulescu (?) plutonier, n corpul de paz! al penitenciarului Jilava.
Reck $tefan (Ludovic) fost comunist, folosit, ncepnd din iunie 1952, de echipa de
reeducatori a lui (urcanu, n principal de Juberian, pentru a continua reeducarea la Gherla
(deoarece el nu era legionar #i prezenta mai mult! ncredere n fa"a conducerii penitenciarului).
Ajutat de Hente# #i Juberian nsu#i, l-a ucis pe deputatul Fluiera#, la sfr#itul lui iulie 1953, ntr-o
celul! din Gherla, b!tndu-l cu s!cule"i cu nisip. N-a fost judecat o dat! cu ceilal"i. Dup! un
martor, el l-ar fi b!tut, n 1950, la Jilava, pe Mircea Vulc!nescu, cu s!cule"ii de nisip #i, cteva
zile mai trziu, pe avocatul Ion Nedelescu, consilier juridic al ziarului Universul, ntors deja de la
239
ancheta condus! de el f!r! nici un dinte n gur!.
Retezan (?) c!pitan de Securitate la Oradea, n anii 50. Consemnat n lista lui
Cicerone Ioni"oiu, ca participant la represiunea ndreptat! mpotriva "!ranilor localnici, n timpul
c!reia a mpu#cat cu mna lui. n satul Ucuri#, unde, dup! trei zile de asediu, "!ranii au fost birui"i,
au avut loc sub conducerea lui patru execu"ii sumare, adic! to"i b!rba"ii din familia Mateoc,
ulterior mpr!#tiat! #i deportat!. Mai departe, cei aresta"i au fost f!r! alegere, nchi#i n beciuri #i
b!tu"i, #i, dup! depozi"ia unui martor, #eful securi#tilor, un civil, Retezatu (sic), suflecat la
mneci, lovea oamenii cu un par n cap #i peste spinare, oblignd aresta"ii s! recunoasc! #i ceea ce
nu au f!cut. Un Retezaru, cu grad de colonel, apare ca #ef al Securit!"ii din Baia-Mare ntre anii
1958 #i 1961, cnd au fost aresta"i cei ce mai suferiser! condamn!ri. Iat! o caracterizare a acestuia:
Colonelul Retezaru se prezenta la anchet! ca un adev!rat m!celar. Un crac de la pantalon l
sufleca mai sus, altul mai jos. La fel #i mnecile de la c!ma#!. Avnd #i o constitu"ie malac!, inspira
spaim! aresta"ilor. El era acela care ordona torturile ce trebuiau aplicate. Portretul acesta nu-i
epuizeaz! caracterul. Era n plus de o anume abilitate: a ntocmit declara"ii false ale colegilor de
lot, pentru a-i p!c!li pe cei ce nu m!rturisiser!. Era cinic: unui de"inut de drept comun bolnav de
ciroz!, i-a promis eliberarea dac! depune m!rturie fals! ntr-un dosar politic. Tr!s!tura lui
principal! este totu#i brutalitatea nemotivat! de nimic: majoritatea celor aresta"i au fost du#i
direct n fa"a #efului Securit!"ii, colonelul Retezaru, care le f!cea o primire aresta"ilor n felul
urm!tor: Servus, b!, bine ai venit. 'i cu aceast! ocazie i tr!gea vreo #ase perechi de palme,
n!ucindu-l pe arestat, iar apoi l trimitea la celul!, unde l "inea, consemneaz! memorialistul, #i
#ase luni, a#teptarea fiind #i ea o metod! de tortur!. La ntlnirea urm!toare, cu mnecile suflecate,
colonelul spunea vesel: Am ntrerupt pu"in ancheta, o relu!m acum. (Gheorghe Andreica,
AFDPR, Constan"a, r!spuns la chestionar)
Rizea (?) c!pitan de Securitate, la Bra#ov, n 1987, cnd a avut loc revolta muncitorilor
de la uzinele Steagul ro#u. A participat la reprimarea, arestarea, anchetarea #i torturarea
acestora.
Rizescu (?) c!pitan de Securitate la Bra#ov, n 1949. A f!cut parte din Comandamentul
Unic constituit de Gheorghe Pintilie pentru lichidarea rezisten"ei din mun"i, conducnd o companie
a trupelor de Securitate.
Roat! Ion locotenent-major de Securitate, n 1987, cnd a avut loc revolta muncitorilor
de la Bra#ov. A participat la reprimarea, arestarea, anchetarea #i torturarea acestora, pe care i-a
240
b!tut ntr-un stil groaznic.
Roboiu (?) ofi"er politic la nchisoarea din Oradea, n anii 50. Evocat de Ioanid n
nchisoarea... Se purta foarte dur cu de"inu"ii. Este consemnat #i n lista lui Cicerone Ioni"oiu,
cu numele gre#it de Robitu.
Ion Ioanid #i-l aminte#te ca fiind de o prostie remarcabil!. Credea neab!tut n
infailibilitatea regimului pe care-l slujea, de fapt n organe. Avea un fel de tic n aceast!
privin"!, la fiecare victorie ob"inut! mpotriva de"inu"ilor, o evadare e#uat! sau o anchet! reu#it!,
obi#nuind s! se adreseze de"inu"ilor: Ce credeai c! pute"i sc!pa de vigilen"a organelor noastre?
Stupiditatea #i ndoctrinarea lui se asociau cu insensibilitatea, pedeapsa primit! de un de"inut,
fiindc! l-a acoperit pe banditul de frate-su, p!rndu-i-se sincer pe deplin meritat!.
Roger Ion locotenent-colonel de Securitate la Bucure#ti.
Rogov (?) general-maior NKVD, la Moscova, n anul 1949. A fost unul dintre
coordonatorii opera"iei Iug (Sud) prin care autorit!"ile sovietice au deportat, pentru totdeauna, din
Basarabia ocupat!, un num!r de 9 864 de b!rba"i, 14 033 de femei #i 11 899 de copii, ntr-o
singur! zi, 56 iulie 1949.
Roibu Nichifor angajat la Securitatea din Tulcea. Este originar din comuna Plopu.
Roman Mihail loc"iitor n Direc"ia Penitenciare, Lag!re #i Colonii de Munc! n anul
1955, cu gradul de locotenent-colonel. n 1968, cnd s-au cercetat unele abuzuri comise n epoca
respectiv!, era trecut n rezerv!. Un Roman apare ca anchetator de Securitate la nchisoarea de la
Re#i"a #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Romanescu Grigore c!pitan de Securitate, a lichidat mul"i partizani n Mun"ii
Maramure#ului, n anii 50. A fost mpu#cat de unul dintre partizani n gur!. Romanescu a
supravie"uit, s-a prezentat la proces #i partizanul, pe nume Milcu, a fost nchis pe via"!.
Consemnat #i n lista lui Cicerone Ioni"oiu.
Romanescu Grigore tor"ionar n timpul reeduc!rii de la Gherla. Era sadic #i inventiv.
'i-a b!tut victimele cu papucii de lemn n cap, i obliga s! se mbrace gros #i s! fac! apoi exerci"ii
fizice istovitoare, i aducea n stare de le#in prin lovituri #i i trezea tot cu lovituri #i cu g!le"i de
ap! rece. A participat astfel la uciderea mai multor de"inu"i. Ajutor al faimosului Popa (anu #i al
lui Stoian, doi dintre sub#efii cei mai proeminen"i ai lui (urcanu. Zelul s!lbatic cu care a
participat la reeducare l-a atins #i pe el. S-a eliberat n prima parte a anului 1951 #i s-a dus direct
la Securitatea din Oradea, unde #i-a demascat p!rin"ii #i to"i cumna"ii ca fiind bandi"i, pentru a
241
putea ob"ine ncrederea organelor de stat #i pentru a putea deveni informator, consemneaz!
documentele Securit!"ii. El nsu#i spune ntr-o declara"ie ulterioar!: Mi-e groaz! de tot ceea ce
am f!cut #i nu snt crezut. Cum ea se face naintea oamenilor aceleia#i institu"ii, nu #tim ct de
profund! este groaza lui #i la ce se refer!. ntrebat n ce scop a intrat n demascare, recunoa#te c!:
la nceput am admis formal, de teama b!t!ii, apoi cu timpul am nceput s! m! analizez, s! v!d
care snt cauzele generatoare de reac"ionarism care m-au adus la mi#carea legionar! #i s! lupt
contra lor pentru a m! transforma. Fusese b!tut n faimoasa sear! de Cr!ciun satanizat a anului
1949. E singurul moment memorabil n care nu se afla printre reeducatori, ci printre victime.
Era n!scut n 13 mai 1928, n ora#ul Ia#i, din p!rin"ii Grigore #i Alice #i fusese student la
Facultatea de drept. Interesant e c! a devenit legionar abia n 1948, iar jur!mntul l-a depus abia
n nchisoare, unde nu se afla dect pentru doi ani, vinovat de omisiune de denun". Era una dintre
cele mai tinere victime-c!l!i ale experimentului Pite#ti. A fost rearestat, anchetat, condamnat la
moarte #i executat la Jilava, n decembrie 1954, mpreun! cu ceilal"i membri ai lotului (urcanu.
Romaniuc Nicolae ofi"er de Securitate n anii 50. A participat la prigoana mpotriva
partizanilor din Mun"ii Semenicului.
Roscioru Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n august
1948. I s-a dat gradul de sublocotenent #i func"ia de sub#ef birou. Fusese nainte tmplar.
Rosenthal (?) plutonier de Securitate la Bucure#ti, venea n delega"ie la Ia#i special pentru
a-i bate pe de"inu"ii trimi#i pentru anchete.
Rosnov!#(?) ofi"er de Securitate la Ia#i. Dup! 1989 pensionar n aceea#i localitate.
Ro" T. Viorel locotenent-major de Securitate la Bucure#ti, n 1973.
Ro"ca Dumitru angajat al Securit!"ii la nchisoarea din Boto#ani. Avea gradul de
locotenent-colonel.
Ro"u Petre angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I s-a
dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tipograf. Nu #tim dac! este
unul #i acela#i cu plutonierul Ro#u din corpul de paz! al penitenciarului Jilava, consemnat de
Cicerone Ioni"oiu.
Ro"u (?) locotenent-major n IMG Bucure#ti; n noiembrie 1987 a anchetat cu
brutalitate pe muncitorii revolta"i la Bra#ov.
Rot Francisc anchetator de Securitate, mare schingiuitor, purtat pentru schimb de
experien"! la Oradea, Suceava, Turda, stabilit apoi pentru mai mult! vreme la Cluj, pentru a strpi
242
partizanii din regiune.
Rotaru Constantin ofi"er de Securitate la Ia#i. Dup! revolu"ie pensionar n acela#i ora#.
Rotaru Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n august 1948. I s-a
dat gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte strungar.
Rotaru (?) securist la Lucieni-Giurgiu, n Balta Br!ilei, n 19561962.
Roven#a Mihai colonel de Securitate.
Rujan Gheorghe anchetator, n anul 1952. A anchetat pe unii dintre membrii lotului
P!tr!#canu, printre care Calmanovici. Dup! terminarea anchetei, a fost decorat cu ordinul Steaua
RPR, clasa a IV-a, pentru c! a avut n anchet! unele dintre cele mai grele elemente. A fost
pedepsit, la rejudecarea procesului P!tr!#canu, n 1968, prin retragerea distinc"iilor.
Rukenstein (?) angajat al Securit!"ii la nchisoarea din Boto#ani.
Rus Teodor anchetator de Securitate n anul 1952, cnd, de#i doar sublocotenent, a
anchetat mai mul"i acuza"i din lotul lui Vasile Luca (Morfei Victor, Modoran Vasile, Vijoli
Aurel).
Rus Vasile anchetator de Securitate, n 1989.
Rus (?) maior de Securitate la Oradea, n anii 50.
Rus!#eanu Stelic! figureaz! n lista de criminali, schingiuitori, colabora"ioni#ti a lui
Cicerone Ioni"oiu, cu specifica"ia anului 1989 #i a gradului de"inut atunci n Securitate de
plutonier.
Ruscioru Modest ofi"er anchetator la Securitatea din Piatra-Neam", n anii 19491950;
fost nv!"!tor, originar din Bucovina. Cei care i-au trecut prin mini l caracterizeaz! drept un
cine de om. A anchetat lotul de preo"i Duran. Dup! informa"iile de"inute de unii memoriali#ti, ar fi
sfr#it nebun #i cer#etor n ora#ul Bac!u.
Rusneac (?) sanitar la nchisoarea din Sighet, ntre 1950 #i 1955, cnd director a fost
Vasile Ciolpan. Voinic, fost t!ietor de lemne, cu cu ni#te bra"e vnjoase #i pumni mari, ar fi
putut omor o vit! cu ei. (Alexandru Ra"iu, Memoria nchisorii Sighet, 119) Descrierea este
util!: cnd fostul deputat "!r!nist Sever Bocu, bolnav, striga din celul! cernd ajutor, sanitarul
intra #i l b!tea cu pumnii n cap, ca s! moar! mai repede.
Rusu Anania c!pitan de securitate, n 1963. Anchetator la Gherla. Arogand #i
dur.Fusese coleg de liceu cu unii dintre cei pe care i ancheta. Ceea ce nu l-a moiedicat s! i
trimti! la zarc!, la izolare, pentru o lun!, pentru vina de a fi de"inut o min! de creion ob"inut! de
243
la un coleg. Foarte sigur pe el #i arogant #i dup! eliberarea din nghisoare a de"inu"ilor pe care nu
se sfia s!-i interpeleze ca un st!pn.
Rusu Constantin c!pitan de Securitate la Cluj, n anul 1951.
Rusu Gheorghe tor"ionar la Pite#ti n timpul reeduc!rii. Fusese condamnat la 5 ani
pentru apartenen"a la o organiza"ie subversiv!. Nu a fost judecat mpreun! cu ceilal"i, nefiind
legionar.
Rusu Ioan c!pitan de Justi"ie n procuratura militar!. A pus concluziile de condamnare
la moarte pentru patru dintre partizanii rezisten"ei din Mun"ii Banatului. Sentin"a confirmat! de
tribunal a fost comutat!, n august 1958, n munc! silnic!.
Rusu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n august 1948. I s-a dat
gradul de locotenent #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte func"ionar.
Rusu Mihai locotenent de Securitate, la R!d!u"i, n 1949. I-a anchetat pe "!ranii revolta"i
mpotriva colectiviz!rii din satele Calafinde#ti, Rogoje#ti #i Fr!t!u"i (v. #i Segal Karl).
Rusu Stoian locotenent-colonel de Securitate la Cluj.
Rusu $tefan colonel de Securitate deta#at la Piatra-Neam"de la Bucure#ti, n 1970.
Practica ni#te anchete foarte brutale.
Rusu Vasile comandant de lag!r la grind-periprava. Avea n 1959, gradul de lcootenent.
A stat acolo aproximativ doi ani, succedndu-#i damian #i fecioru. Sub conducerea lui el personal
nu a fost v!zut b!tnd, dar b!teau gardienii cu parii, n sepcialil dimina"a, cnd scoteau la munc!
pe cei inap"i.
Rusu (?) ofi"er de Securitate la Constan"a (19581959). Grigore Caraza, unul dintre
veteranii nchisorilor comuniste, l numea omul fiar!.
Rusu(?) plutonier la nchisoarea de la Gala"i, n anii 50.
Ru"e#(?) ofi"er de Securitate, comandant al unit!"ii din Cugir.

244
Sab!u (?) gardian la nchisoarea Jilava n timpul directoratului lui Maromet, nceputul
deceniului #ase, cnd Jilava a cunoscut regimul cel mai dur. B!t!ile de"inu"ilor erau zilnice, cu
r!ngi de fier, cu lan"uri, cu ciomege, pn! se pr!v!leau le#ina"i #i plini de snge.
Sabo Lorincz ofi"er de Securitate, #eful anchetelor la Bistri"a-N!s!ud, ntre 1948 #i 1953.
Sabo (?) gardian la nchisoarea Gherla n momentul reeduc!rii.
Saftu (?) ofi"er de Securitate la Bra#ov, n 1953.
Samson Viorel plutonier-major la mina Cavnic.
Sandu Aurel angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n august 1948.
I s-a dat gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte tipograf.
Sandu (?) maior de Securitate, la Dorohoi.
Sarto Alexandru c!pitan de Securitate, n direc"ia regional! Baia-Mare, n 1958. A
anchetat loturile de "!rani care s-au opus colectiviz!rii. Unul dintre cei ancheta"i de el a fost
condamnat la moarte #i executat. Se afla n Dej n 1949, cnd, sub comanda colonelului Briceag,
#eful lui, s-a comis uciderea a doi "!rani, recalcitran"i la comunizare (v. Tom#a Augustin).
Ancheta care, 20 de ani mai trziu, n 1969, cnd Sarto Alexandru era locotenent-colonel #i #ef al
biroului C din cadrul Inspectoratului de Securitate Maramure#, reanalizeaz! crima, l g!se#te pe
acesta nevinovat. Investiga"iile se declan#aser! de altfel la sesizarea lui, care-i denun"ase pe
Briceag #i Silnic (v. #i articolele respective).
Sava Ion angajat al MAI la nchisoarea Sighet, n anii 50.
Savenco Ilarie locotenent-colonel de Securitate, n anul 1954.
Sasu (?) ofi"er de Securitate de la nchisoarea Aiud. S-a distins prin brutalitatea cu care a
f!cut reeducarea n cele dou! faze 19601964, #i, mai trziu, 19701977.
S!l!jan (?) locotenent-major de Securitate la Cluj, n 1959. A anchetat cu violen"! un
grup de martori ai lui Iehova.
S!l!jean (?) locotenent de Securitate, ofi"er politic, loc"iitor al lui Chirion, devenit apoi
titular unic al func"iei, la Peninsula. Nu #tim dac! este unul #i acela#i cu primul.
S!ndulescu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte tipograf.
S!vulescu Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte func"ionar.
S!vulescu Jean angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
245
1948. I s-a dat gradul de c!pitan #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte tinichigiu.
S!vulescu Viorel angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de sublocotenent #i func"ie operativ!. Fusese nainte ofi"er.
Smborean Ion locotenent la Securitatea din Cluj n 1955, cnd a preg!tit dosarul de
urm!rire informativ! a lui Lucian Blaga.
Srbeanu Gherghina angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte dactilograf!.
Srbu N. $tefan c!pitan de Securitate, n 1949, membru al Comandamentului Unic
Timi#, alc!tuit de Mili"ie, Securitate Armat! pentru nimicirea rezisten"ei din mun"i. A participat
la capturarea partizanilor din zona Timi#oarei. S-a distins chiar n aceste ac"iuni.
Sbrcea (?) maior de Securitate la Oradea, n anii 50.
Scarlat (?) sergent, n paza de"inu"ilor din lag!rul de la Lucieni-Giurgiu, n Balta
Br!ilei, n 19561962.
Scnteie (?) colonel de Securitate la Oradea, n anii 50.
Schechter Otto directorul nchisorii din Ia#i.
Schmerler Emanoil c!pitan de Securitate, numit n august 1948, cnd s-a nfiin"at
Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, #ef de birou n secretariatul acesteia.
Schneider Anu#a angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n august
1948. I s-a dat gradul de plutonier #i func"ia operativ!. Fusese nainte casnic!.
Schnellbach Martin maior de Securitate la Timi#oara, n 1948, la nfiin"area acesteia.
Era coordonatorul echipei de anchetatori #i el nsu#i anchetator plin de zel #i sadism. F!cuse
parte, mpreun! cu Vasile Moi#, din Siguran"!, fiind n acela#i timp comunist ilegalist, din 1931.
Cu acela#i grad de maior, este consemnat n documentele strict secrete ale institu"iei, ca
participnd, n calitate de delegat MAI, la executarea sentin"elor de condamnare la moarte n
penitenciarul Gherla, n august 1958. A tr!it ca pensionar n Romnia.
Schraft Simion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n august
1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Schulmann (?) anchetator cu gradul de locotenent la Securitatea din Foc#ani n anii
50. Tortura personal n timpul anchetelor.
Schwartz Mauri#iu angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte croitor.
246
Schwebel Johann #eful Siguran"ei din Bistri"a-N!s!ud, n anii 19471948.
Scomblovschi (?) maior de Securitate la Bra#ov, n noiembrie 1987, cnd a avut loc
revolta muncitorilor. A vegheat ca muncitorii pedepsi"i cu nchisoare la locul de munc! #i
deporta"i, de regul! n locurile de ba#tin!, s! nu revin! n Bra#ov.
Scorei Paul maior de Securitate la Oradea, n anii 50.
Scripcaru Vasile n!scut la 24 septembrie 1926, n comuna Scnteia, Ia#i, fiul lui Dumitru
#i al Elenei. De"inut, condamnat la un an nchisoare corec"ional! pentru nc!lcare de consemn.
Brigadier la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza
atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 10 ani de
munc! silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! condamnare #i
gra"ierea cu #tergerea culpei de care a beneficiat, al!turi de cadrele MAI, cazul lui a mai fost
examinat o dat!, ntr-o anchet! de partid, n 1968, cnd a fost audiat, dar nu att el a fost g!sit vinovat,
ct aparatul de represiune al vremii n ansamblul lui, reprezentat de Alexandru Dr!ghici.
Sebesy (?) sublocotenent de Securitate la Alba-Iulia, n 1949.
Sec!reanu Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n august
1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte vnz!tor. Nu #tim
dac! este unul #i acela#i cu cel semnalat ca director al lag!rului de femei de la Colonia de munc!
de la Cernavod!, n anii Canalului. Consemnat pe lista lui Cicerone Ioni"oiu, care noteaz!:
Egalitatea era deplin! ntre b!rba"i #i femei. 'i unii #i al"ii c!rau la roab! cu jugul dup! gt,
foloseau barosul #i trn!copul pn! c!deau. Erau b!tu"i #i pedepsi"i pentru nendeplinirea normei.
Segal Bubi anchetator la Dorohoi (Suceava).
Segal Karl (C. Hudescu) locotenent de Securitate la R!d!u"i, n 1949. La chemarea
activistului de partid r!spunznd de localitate, a sosit cu trupele de Mili"ie #i Securitate n comuna
Fr!t!u"ii Noi, pentru a n!bu#i r!scoala "!ranilor mpotriva colectiviz!rii. Cele dou! camioane de
mili"ieni aflate la ordinul lui au ucis patru tineri sub 20 de ani. Nu se cunoa#te num!rul r!ni"ilor
fiindc! s!tenii i-au ngrijit n secret acas!. Au urmat arest!ri, anchete, procese, deport!ri #i
ocuparea pentru dou! luni a satului. Pentru mor"ii pe care securi#tii i-au luat cu ei, nu s-au
ntocmit acte de deces nici azi, ei figurnd n documentele prim!riei ca fiind n via"!.
Segal Luiza #ef de birou n Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, la nfiin"area
acesteia n 30 august 1948.
Senater Moise angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
247
1948. I s-a dat gradul de maior #i func"ia de subdirector. Fusese nainte contabil.
Sepeanu Tudor locotenent-colonel, numit #ef al Direc"iei Regionale Bucure#ti a
Securit!"ii Poporului nc! de la nfiin"area acesteia, la 30 august 1948. Pn! atunci, a f!cut parte
din efectivele SSI. n aceast! calitate, fusese anchetator n procesul lui Iuliu Maniu, fiind un bun
b!t!u# n echip! cu tapi"erul Bogdan #i l!c!tu#ul Deleanu.
Ofi"er de carier!, elev n perioada 19361938 al #colii de ofi"eri de cavalerie de la
Trgovi#te, cu gradul de sublocotenent, a ie#it ulterior din armat!, prin demisie, n 1941. Afl!m
astfel c!, n timpul r!zboiului de partea nem"ilor, s-a l!sat corupt de evrei (altfel spus, i-a
protejat, contra unor sume de bani, de m!surile antisemite decretate de Antonescu), a avut o firm!
particular!, a f!cut afaceri etc., pentru ca la 23 august 1944 s! intre n forma"iunile de lupt!
patriotice #i s! fie numit ajutor de comandant al trupelor de paz! CC al PCR. ndepline#te pe rnd
mai multe func"ii, n 1950 fiind numit #ef serviciu Inspec"ii n Direc"ia General! a Penitenciarelor,
unde se ocupa cu organizarea activit!"ilor informative n rndul de"inu"ilor. n 1950 este exclus din
partid, pentru ca un an mai trziu s!-#i piard!, din cauza trecutului necorespunz!tor, #i gradul de
locotenent-colonel. Era n!scut n 23 octombrie 1914, la Bucure#ti. n martie 1953, lucra ca
func"ionar la Ministerul Energiei Electrice, de unde a fost arestat #i cercetat de organele MAI
timp de 3 ani. Pentru crimele de la Pite#ti este condamnat, n 16 aprilie 1957, la 8 ani munc!
silnic!, ntr-un proces urm!rind de fapt disculparea autorit!"ilor comuniste de ororile reeduc!rii
de la Pite#ti #i Gherla. Pus n libertate la 13 noiembrie 1957, joac! totu#i numai timp de 4 ani #i opt luni
rolul de "ap isp!#itor, att de necesar pentru salvarea, nc! o dat!, a fe"ei regimului.
Toate aceste informa"ii le de"inem datorit! unei anchete consacrate lui, n mod special, n
1971 (ASRI, 9604, II), cnd cerea, n vederea reabilit!rii, o audien"! la nsu#i vicepre#edintele
Consiliului de Stat, Emil Bodn!ra#. Fostul locotenent-colonel i aduce aminte fostului tovar!# c! i-a
fost cndva subaltern, cu conspirativul Iani, ncepnd din a doua zi dup! 23 august 1944. Cu toate c!
cele ce mi s-au ntmplat #i mai ales urm!rile lor au format obiectul a nenum!rate memorii, n care
ar!tam att nevinov!"ia mea, ct #i reaua-credin"! a celor care m-au arestat (), arat! peti"ionarul, ele
nu au primit nici o rezolvare. nainte de a-l primi n audien"!, Bodn!ra# cere p!rerea #efului
Securit!"ii. Ion St!nescu, recent numit n func"ie #i f!r! mari leg!turi cu trecutul comun de lupt! al
acestor ilegali#ti mb!trni"i n rele, este de p!rere ca Bodn!ra# s! nu-l primeasc! n audien"! #i s!-l
ndrume c!tre Justi"ie, iar Emil Bodn!ra# noteaz! pe margine, cu cerneal! just! 'i semneaz!. Nu
#tim ce s-a ales de atunci de tentativele de reabilitare ale lui Tudor Sepeanu.
248
Seres (?) plutonier de Securitate, #eful arestului la Securitatea din Oradea, n anii 1951
1952.
Serghei Gheorghe maior de Securitate n anul 1957, a coordonat opera"iile de filaj #i
urm!rire zilnic! pe strad! a obiectivului Balaghia (Ecaterinei B!l!cioiu-Lovinescu), de la ora 7
la 23, n vederea ntocmirii dosarului de arestare. Era ajutat, n calitate de #ef de grup!, de
c!pitanul Branea Dumitru. Se mai ocupa, conform planului de munc! de la 3 ianuarie la 31 martie
1957, nesemnat, #i de interceptarea coresponden"ei.
Seserman Traian plutonier de Securitate, n 1949. A participat la uciderea din ordinul
Securit!"ii a lui Leonida Bodiu, arestat pentru c! a condus organiza"ia anticomunist! Sumanele
negre #i mpu#cat f!r! judecat! n zorii zilei de 24 iunie 1949, pe dealul C!p!"nii.
Sfab Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de plutonier #i o func"ie operativ!. Fusese nainte #ofer.
Sfetcovici Grigore maior de Securitate, #eful serviciului de contrasabotaj din direc"ia de
Cercet!ri Penale a Securit!"ii la nfiin"area acesteia, n 1948. Fusese la origine antreprenor n
construc"ii. Apare #i n lista de tor"ionari a lui Cicerone Ioni"oiu.
Sicherman Iosif locotenent, loc"iitor al comandantului nchisorii de la Gherla ntre 1
august 1952 #i 30 noiembrie 1958.
Sicrieru (?) maior de Mili"ie la IGM Bucure#ti, s-a deplasat la Bra#ov n noiembrie 1987,
pentru a-i ancheta pe participan"ii la revolta muncitorilor.
Sidorovici Alexandra acuzator al poporului n primele procese de la luarea puterii de
c!tre sovietici, printre care cel al ziari#tilor (n care au fost condamna"i Pan Vizirescu, R. Dianu,
Pamfil 'eicaru, Nichifor Crainic, Stelian Popescu) din maiiunie 1945, #i cel al generalului
Nicolae Macici, a c!rui sentin"! s-a dat n 21 mai 1945. Cnd so"ia acestuia, Ileana Macici, a vrut
s! intre n sal! pentru a asista la proces, aflnd cine este, a p!lmuit-o #i a aruncat-o afar! cu o
sfnt! mnie proletar! (Memoria, 6, 52). n 1947 era deputat! n Marea Adunare Na"ional!.
Profesoar! de forma"ie, a fost so"ia lui Silviu Brucan, ideolog al PCR n aceea#i perioad!.
Siegler Simion locotenent-major, #ef de birou #i referent la sec"ia de probleme speciale
din Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului. Fost avocat. 'efii lui au presupus ulterior c! ar fi
intrat n aparatul de represiune pentru a se proteja de acuza"ia de sionism.
Sili"teanu(?) loc"iitor politic la penitenciarul de tranzit Jilava. A fost pentru o perioad!
loc"iitor politic #i la Poarta Alb!, colonia cea mai mare de pe Canal, un fel de centru de triere,
249
apoi la Peninsula. Fusese la origine hamal. Cum activitatea loc"iitorului politic consta n
recrutarea de delatori #i ob"inerea informa"iilor de la ei, a r!mas n memoria victimelor pentru felul
n care a nvr!jbit #i a corupt atmosfera din colonie.
Silnic Simion c!pitan de Securitate, trecut n rezerv! n anul 1968, datorit! unor delicte
comise cu aproape 20 de ani n urm!. n vara anului 1949, participase, mpreun! cu maiorul Sarto
Alexandru, la execu"ia unui cet!"ean din Vima Mic! #i, conform propriei declara"ii, participase n
aceea#i epoc! la lichidarea partizanilor din grupul Pop-Oniga, din Maramure#. n momentul trecerii
n rezerv! domicilia n Tg. L!pu#.
Sima Constantin maior de Securitate la Ia#i, a r!spuns prin anii 80 de Universitatea
din ora#. Tr!ie#te n Ia#i.
Sima Traian colonel, comandantul Securit!"ii jude"ene Timi#, n timpul Revolu"iei din
decembrie. Se ocupase personal de preotul Laszlo Tkes, angajat cu mult timp n urm! n acte de
disiden"! #i de critic! sever! a regimului. n timpul confrunt!rilor propriu-zise, a anchetat pn! #i
n spital pe revolu"ionari, sub pretextul c! ace#tia au statut de de"inu"i politici. A fost condamnat,
dup! c!derea lui Ceau#escu, la 10 ani nchisoare. n 1997 se afla nc! n temni"!.
Simion Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. I s-a dat gradul de sublocotenent #i func"ie de #ef probleme. Fusese nainte strungar.
Simion Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Simion Vasile angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de sublocotenent #i func"ie de #ef probleme. Fusese nainte muncitor.
Simionescu Costic! N!scut la 15 februarie 1927, n Gala"i, fiul natural al unei femei pe
nume Anastasia. Angajat al Direc"iei Lag!re #i Colonii de Munc!, la Salcia, de la nfiin"area
lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva
luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 15 ani de munc! silnic!, n procesul din 1955 #i gra"iat n 1957
(v. Pavel Ion). Dup! condamnare, gra"ierea cu #tergerea culpei #i desp!gubirile de care a
beneficiat, pentru perioada de nchisoare, inclusiv calcularea acesteia ca vechime nentrerupt! n
munc!, cazul lui a mai fost examinat o dat!, ntr-o anchet! de partid, n 1968, cnd nu att el a fost
g!sit vinovat, ct Securitatea vremii n ansamblul ei, reprezentat! de Alexandru Dr!ghici.
Simionescu Drago" consemnat de Cicerone Ioni"oiu n lista lui, specificndu-se doar
gradul de maior, de"inut n 1954.
250
Simionescu Eugenia medic legist la colonia de la Cernavod!, unde, n anii Canalului,
s-au comis crime atroce. Pentru fiecare dintre ele, a eliberat certificat de deces n care consemna
c! moartea a fost real! #i nu snt b!nuieli de crim!.
Simon Mihai angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte electrician.
Simonis (?) locotenent de Securitate la Trgu-Mure#, n iunie 1949, cnd a fost anchetat
Liviu Brsan, care poveste#te: Eu, n data de 28 iunie 1949, orele 10 a.m. m-am prezentat la
Securitate, unde am fost luat n primire de locotenentul Simonis. Mi-a oferit un scaun de metal care
putea fi folosit #i ca scaun electric, #i-a pus bastonul de cauciuc lng! el #i mi-a spus s! declar n
mod sincer tot ce #tiam. Elevul de 16 ani se prezentase singur la Securitate, ntruct un coleg al
lui, care ncercase s! se ascund!, fusese urm!rit ca un vnat #i mpu#cat n fa"a casei care-l
ad!postise, ca un du#man al clasei muncitoare. Pe Liviu Brsan, Simonis nu l-a b!tut: M!i,
b!iete, mie s!-mi declari sincer tot ce #tii #i ce ai f!cut, fiindc! sntem s!tui de attea b!t!i #i n-a#
vrea ca tu s! p!"e#ti ca #i ceilal"i. 'i ca s! m! conving! c! spune adev!rul, l-a adus n birou pe
colegul meu Moldovan Nicolae. Cnd m-am uitat la el, nu era s!-l recunosc, a#a era de tumefiat #i
negru la fa"!.
Simovici (?) comandantul lag!rului de la Salcia n deceniul #ase. Era lipovean, umbla
c!lare #i asmu"ea cinii pe de"inu"i, dac! vreunul sta sau se ducea s!-#i fac! nevoile. Seara erau
b!tu"i cu vna de bou pn! ce le#inau. Pentru condi"iile deosebit de inumane din lag!rul de la
Salcia, despre care au scris doi memoriali#ti cunoscu"i, Alexandru Paleologu #i Ion Ioanid, a avut
loc n 1955 o anchet!, urmat! de un proces cu sentin"e deosebit de grele, pentru 15 din cei 32 de
condamna"i, variind ntre munc! silnic! pe via"! #i 10 ani munc! silnic!. To"i tor"ionarii au fost
gra"ia"i dup! mai pu"in de doi ani. n dosarul 10.844, din ASRI, snt descrise atrocit!"i
inimaginabile comise acolo, de"inu"i c!lca"i cu c!ru"ele, uci#i cu cinii, mor"i de frig, de dizenterie
etc. Printre cei condamna"i nu se afl! ns! #i Simovici.
Sin (?) medic militar n nchisoarea Gherla. Avea gradul de maior, n anii 19581960.
Refuza bolnavilor tratamentul, chiar n condi"iile n care unii dintre ei erau pe moarte. n alte texte este
consemnat ca participnd chiar la reprimarea, al!turi de personalul nchisorii, a r!scoalei frontieri#tilor,
din iulie 1958, cnd schimbase vreo 5 pari. Dup! care a f!cut ore suplimentare pentru a drege
oasele rupte. (Paul Goma, Gherla). Dup! informa"iile acestui memorialist, Sin se tr!gea din zona
Sibiului, fusese deportat n Dombas n iarna lui 45 #i se ntorsese n "ar! medic MAI.
251
Sipos Emerik ofi"er de Interne, #eful Inspectoratului din Oradea, n anii 19511952,
ulterior arestat #i el; apare consemnat n memoriile n manuscris ale preotului Liviu Brnza#.
Snpetru Constantin locotenent de Interne, la Brlad. Dup! revolu"ie, pensionar n
acela#i ora#.
Slobod! Ion locotenent-colonel n Ministerul de Interne, #eful Direc"iei Lag!re #i
Colonii de Munc! din Direc"ia General! a Lag!relor #i Coloniilor de Munc! n anii 19521954.
n 1968, cnd s-au cercetat unele abuzuri comise n epoca respectiv!, era trecut n rezerv!. De#i
unul dintre cei mai importan"i agen"i ai represiunii n primii ani ai regimului, nu a intrat niciodat!
n malaxorul aparatului represiv, care-#i devora, la intervale regulate de timp, unii dintre fii. Nu
apare frecvent n documentele cercetate.
Sm!r!ndoiu (?) fost #ef al Siguran"ei din Ploie#ti, a continuat s! slujeasc! aparatul
represiv #i dup! 6 martie 1945. i tortura pe de"inu"i. A fost arestat n 1948, apoi a fost folosit de
comuni#ti. A murit n temni"!.
Smdu (?) locotenent n MAI, la Slobozia, n noiembrie 1987, cnd a preluat pe unul
dintre muncitorii deporta"i de la Bra#ov, pe care l controla la serviciu de 23 ori pe zi, pentru a
vedea dac! respect! regimul impus: izolarea, necomunicarea cu colegii, traseul fix de acas! la
serviciu #i de la serviciu acas! etc.
Soare (?) locotenent, la Centrul de instruc"ie militar! de la Dadilov, Ilfov.
Sobolevschi Maximilian n!scut la 27 februarie 1925, n comuna Vama, Cmpulung-
Moldovenesc, regiunea Suceava, student la medicin!, reeducator. Executat n 17 decembrie 1954.
A f!cut reeducare la Suceava, Pite#ti, Bra#ov, Canal. El nsu#i declar!, n ancheta premerg!toare
procesului din noiembrie 1954, c! b!t!ile la care a luat parte erau ceva ce nu mai v!zuse n via"a
lui. S-a al!turat lui (urcanu chiar naintea lui Nuti P!tr!#canu #i, se pare, f!r! s! fi fost b!tut. Att
c! la prima b!taie el nu a dat nici o lovitur!, ceea ce i-a atras observa"ia lui (urcanu: ab"inerea lui este
un gest de pactizare cu legionarii. Prima b!taie la care particip! cu adev!rat o poveste#te scurt el
nsu#i: Acest eveniment s-a petrecut n ziua de Cr!ciun a anului 1949 #i s-a desf!#urat ntr-un
mod ngrozitor, fiind b!tu"i de la orele 7 diminea"a pn! la 15 n continuare, cu pari, ciomege,
curele, pn! la epuizare. n urma acestei b!t!i au c!zut 3 de"inu"i n nesim"ire stnd mai multe zile,
iar restul nvine"i"i pe tot corpul. Pot spune c! de o astfel de b!taie nici nu am auzit n via"a mea, ea
petrecndu-se ntr-un mod bestial.
A fost ndrumat n modalit!"ile de ob"inere a demasc!rilor de nsu#i inspectorul Neme#. A
252
fost folosit de (urcanu #i de administra"ie ca informator. Nu avem nici o informa"ie n leg!tur! cu
ce s-a petrecut n mintea #i n sufletul lui trecnd prin aceast! experien"!.
Socol Petre unul dintre anchetatorii lui Vasile Luca. La data respectiv!, 1952, era
c!pitan.
Sofronie Mihai n!scut la 10 aprilie 1929, n comuna 'tiubieni, Suceava, fiul lui
Dumitru #i al Elenei. Angajat al Direc"iei Lag!re #i Colonii de Munc!, la Salcia, nc! de la
nfiin"area lag!rului. Implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor petrecute n lag!r n
doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 15 ani de munc! silnic!, n procesul din 1955
#i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! condamnare, urmat! de gra"ierea cu #tergerea culpei #i
prev!zut! cu desp!gubiri pentru perioada de nchisoare, inclusiv calcularea acesteia ca vechime
nentrerupt! n munc!, cazul lui a mai fost examinat o dat!: ntr-o anchet! de partid, n 1968, cnd
nu att el a fost g!sit vinovat, ct Securitatea vremii n ansamblul ei #i reprezentat! de Alexandru
Dr!ghici.
Sofronie (?) locotenent-colonel de Securitate, Ia#i. Dup! 1989, pensionar n acela#i ora#.
Soiom (?) anchetator al partizanilor din zona Oradea, era #eful Securit!"ii din Salonta n
1949.
Solomon Avram angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. I s-a dat gradul de maior #i func"ia de #ef serviciu. Fusese nainte contabil.
Solomon (?) c!pitan, comandantul Inspectoratului de Mili"ie din Roman.
Solomon (?) fost plutonier de jandarmi, brigadier la Peninsula #i la Coasta Gale#, lag!re
de munc! de pe traseul Canalului Dun!re-Marea Neagr!, n anii 19501953.
Soroiu Gheorghe student la medicin!, condamnat la 5 ani pentru activitate legionar!,
adept al reeduc!rii la Pite#ti. Rela"iile lui cu lotul studen"ilor #i elevilor sosi"i n aprilie 1949, la
Suceava, debuteaz! sub semnul ajutorului legionar, oferit de Pa#ti, dup! care Soroiu constat! c!
noii lui vecini de celul! snt dintre cei care critic! #i njur! organiza"ia legionar!, adic! deja
porni"i pe calea adapt!rii la noul regim. Taton!rile dureaz! cteva luni bune, cu vizite reciproce,
el asumndu-#i rolul de negociator #i #ef al celor de la Bucure#ti, un fel de egal al lui (urcanu. Cnd
acesta le-a trimis direct printr-o scrisoare propunerea de a se reeduca, echipa bucure#tenilor a
preferat ini"ial o eschiv! copil!roas!. S-au pref!cut adormi"i, pentru a nu trebui s! r!spund!.
Ceilal"i se sup!r!, i denun"! la administra"ie pentru activitate legionar!. Urmeaz! o perchezi"ie n
camera bucure#tenilor #i o anchet!. Soroiu este b!tut de directorul Dumitrescu, izolat mpreun!
253
cu grupul lui, urmeaz! o b!taie n 4 sau 5 decembrie 1949 #i una n 9 sau 10 decembrie, n 9
decembrie, este cooptat n echipa lui (urcanu, pe care-l recunoa#te ca #ef, f!cnd astfel parte din
primul comitet de demascare. Particip! la reeducarea de la Canal, devenind omul de ncredere al
administra"iei. A fost medic n colonia de la Stoene#ti, unde i-a persecutat pe bolnavi. Refuza s!
elibereze scutiri de munc! celor foarte grav bolnavi, iar cnd o f!cea, i trimitea pe gardieni s!-i
scoat! cu for"a la corvezi, ca s! nu mai aib! timp s! se gndeasc! la altceva, cum se l!uda n
fa"a mili"ienilor. Nu a fost judecat n lotul (urcanu #i nu #tim cnd s-a eliberat din nchisoare. A tr!it
pe undeva pe la Slobozia, unde a fost medic.
Sotnar $tefan activist de partid n comuna Fr!t!u"ii Noi, n 1949, cnd a avut loc
r!scoala sngeroas! a "!ranilor mpotriva colectiviz!rii. A fost cel care a chemat trupele de Mili"ie
#i Securitate. Cele dou! camioane de mili"ieni sosite la ordinul lui au ucis 4 tineri sub 20 de ani. Nu
se cunoa#te num!rul r!ni"ilor, fiindc! s!tenii i-au ngrijit n secret acas!.
Spancenco Olga angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de sergent-major #i func"ia de femeie de serviciu. Fusese nainte
muncitoare.
Sparchez Nicolae locotenent-major de Securitate n anul 1977.
Spirea Jean n!scut la 4 martie 1927, n Pite#ti, fiul lui Alexandru #i al Jenic!i. Plutonier
la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din cauza atrocit!"ilor petrecute
n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la munc! silnic! pe via"!, n procesul
din 1955, #i gra"iat n 1957 (v. Pavel Ion). Dup! gra"ierea cu #tergerea culpei #i cu desp!gubiri
pentru perioada de nchisoare, inclusiv calcularea acesteia ca vechime nentrerupt! n munc!, a fost
rencadrat tot n Direc"ia nchisori #i Penitenciare, astfel c! n 1968 era subofi"er escort! la
penitenciarul Pite#ti.
Sporea Ion consemnat de Cicerone Ioni"oiu n lista lui, unde se specific! doar gradul
de c!pitan, de"inut de acesta n anul 1961, #i caracterizarea tor"ionar #i tic!los.
Staicu Ion colonel de Securitate n 1970.
Staicu Stelian secretar de stat n Ministerul de Interne ntre 11 aprilie 1956 #i 28 august
1969.
Staicu Teodor locotenent-major, #ef de birou la sec"ia de probleme speciale din
Direc"ia Anchete Penale a DGSP. 'efii lui presupun c! se ncadrase n aparatul represiv pentru a
se proteja de originea nes!n!toas! a familiei sale, socotit! de chiaburi. L-a anchetat pe Belu
254
Zilber. Pentru activitatea de anchetator n anii 19501952, a fost pedepsit n 1968, prin retragerea
decora"iilor. Apare #i n lista de tor"ionari a lui Cicerone Ioni"oiu.
Stamatoiu Aristotel n!scut la 6 octombrie 1929 n comuna Scoar"a, jude"ul Gorj, fiul
lui Vasile #i al Mariei, general-locotenent. Ofi"er de spionaj, a avansat rapid dup! fuga lui Pacepa,
coordonnd refacerea re"elelor DIE #i CIE. La 21 august 1979 este avansat general maior, iar la
23 august 1984, general-.locotenent. ntre 20 aprilie 1982 #i 22 decembrie 1989, a fost ministru
secretar de stat n Ministerul de Interne. A ocupat #i func"!ii politice, de membru supkleant apoi
membru plin al CC al PCR. Din 22 decembrie 1989, dup! fuga lui Nicolae Ceau#escu, s-a pus la
dispozi"ia Revolu"iei pe care a slujit-o timp de 10 zile, pn! cnd a fost arestat. Eliberat din motive
de s!n!tate, s-a al!turat ulterior stafului electoral #i politic al PDSR.
Stan M. Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte curelar.
Stan (?) soldat n trupele de Securitate la Saligny #i Peninsula, ambele lag!re de munc!
de pe traseul Canalului.
Stan Ion plutonier-major, gardian la Gherla n anii 19581964. Originar din satul Petre#ti,
de lng! Gherla. L-a b!tut pe Augustin Neam"u, de"inut politic, f!r! a avea nimic s!-i impute,
declarndu-i c! o face fiindc! a#a i d!duse ordin un ofi"er de Securitate.Atta a dat n mine,
pn! a rupt bta n buc!"i trimis la munc! la lag!rele din delt!, de"inutul i-a povestit unui
cons!tean. Cu mai ou"in! pedeaps! de efectuat ca el, const!n"eanul s-a ntors n sat #i l-a
informkat pe gardian. La revenirea n nchisoarea de execu"ie la Gherla, Augustin neam"u a fost
nevoit s!-#i nege spusele, altfel, spune el, acum eram demult !n cimitirul robilor din
Gherla.Nu rareori ne puneau pe burt! cte dou!zeci de minute n z!pad! #i ne spunea:
bandi"ilor, frigul, foamea #i b!taia e mama voastr!! Cnd a aflat de la al"i de"inu"i c! de"inutul
maltratat e cons!teanul lui, a venit #i l-a ntrebat dac! are de gnd s!-l bat! cnd va fi pus n libertate.
Apoi, pentru mai mult! siguran"!, s-a scuzat c! nu-l recunoscuse.
Stan (?) ofi"er politic n lag!rul de femei de la Colonia de munc! de la Cernavod!, n
anii Canalului (19501953) (v. Sec!reanu).
Stanciu Constantin colonel, procuror n procesul Organiza"iei subversive Mi#carea
na"ional! de rezisten"!, din octombrie 1948. A ntocmit rechizitoriul n care a cerut pedeapsa
maxim!, adic! moartea, pentru I. Bujoiu, Max Auschnitt, Gh. Manu, Alex. Bal#.
Stanciu N. Elena angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
255
august 1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte dactilograf!.
Stanciu Ion colonel de securitate n 1977. L-a b!tut cu s!lb!ticie pe un semnatar al
scrisorilor de protest adresate de Paul Goma lui Nicolae Ceau#escu. Sus"in!torul acestor proteste
avea doar 16 ani. Colonelul i-a aplicat metodele frnge-gt #i frnge-glezne apoi a vrut s!-i
vre n #ezut un baston, pentru a-l pedepsi pentru pretinsele rela"ii sexuale ntre"inute cu scriitorul.
(P. Goma, Culorile curcubeului) Un Stanciu, cu prenume necunoscut, s-a ocupat, n 1959, de
confiscarea imensei biblioteci a lui E. Lovinescu, r!mas!, dup! moartea lui #i plecarea din "ar! a
fiicei, n grija fostei so"ii. La 11 mai 1959, cnd aceasta era deja arestat! pentru a fi condamnat! la
18 ani nchisoare, c!pitanul a depus valoroasa colec"ie la Ministerul de Interne, unde, sub numele
de fondul 270/1959, urma s! putrezeasc! ntr-un depozit de subsol n strada Lipscani.
Stanciu Nicolae colonel de Securitate, n 1952.
Stanciu Ovidiu anchetator de Securitate la Ia#i.
Stancu Aurel general-maior de Securitate, #eful Direc"iei Regionale Bucure#ti a
Securit!"ii. Era agent NKVD #i fusese trimis n Spania, cu Divizia interna"ional!. A stat pn! la
23 august 1944 la Moscova.
Stancu Ion student tor"ionar, mai nti la Gherla #i apoi la Canal. Nu a fost judecat
printre c!peteniile reeduc!rii. Ca #i Bogd!nescu, En!chescu #i Lie Pompiliu, a putut, dup!
eliberarea din nchisoare, s!-#i termine studiile #i s! practice medicina.
Stanga (?) referent politic la Suceava, n perioada reeduc!rii.
State Margareta plutonier de Securitate, la Tecuci. Dup! 1989, pensionar! n acela#i
ora#.
State Nicolae secretar de stat n Ministerul de Interne ntre 21 octombrie 1969 #i 25
decembrie 1972.
State (?) general de Securitate, la Pite#ti, n anii 50. A participat la prigoana mpotriva
partizanilor din mun"i. A contribuit la lichidarea grupurilor de partizani din zona Curtea de Arge#.
St!ncescu Simion locotenent-colonel, procuror militar la Tribunalul militar din
Timi#oara, n deceniul #ase. A cerut condamnarea la moarte a numero#i "!rani #i partizani, cu to"ii
executa"i.
St!ncioiu Sabin maior de Securitate la Oradea, n anii 50.
St!nciugel Marin brigadier-#ef la Canal nc! de la nfiin"area acestuia. Supranumit
Hercules. Una dintre figurile cele mai temute ale lumii penitenciare. Lovitura era unicul lui
256
limbaj #i singurul mod de manifestare. Iat! crima cea mai sinistr! care i se atribuie: a aruncat n
cuptorul de c!r!mid! pe un de"inut. Dup! unii, acesta se numea Drago# Rambela, n vrst! de
vreo 30 de ani, un frontierist, fiu de general din Bucure#ti (conform cu m!rturia lui Cicerone
Ioni"oiu, care l-ar fi cunoscut n 1949, la Interne, unde venea de la Uranus). Al"i fo#ti de"inu"i
spun c! Drago# Rambela ar fi evadat #i ar fi fugit n str!in!tate. n fine, al"ii dau drept victim!
disp!rut! n acest fel pe un alt de"inut, iar drept asasin pe un alt brigadier, C!ld!raru, #i el notoriu
pentru cruzime. Lucrurile snt greu de reconstituit: pe de o parte, evadarea de la Canal era destul
de improbabil!. Pe de alt! parte, identitatea celui ucis era imposibil de stabilit altfel dect prin
deduc"ie, din el ner!mnnd dect cteva capete de oscior #i un miros sinistru de carne ars!. C!
St!nciugel a aruncat n cuptorul de c!r!mid! un de"inut pare lucru cert, vezi m!rturia fostului brigadier
Fran"(and!r!.
Cu o asemenea aur!, este aproape firesc ca n lumea fo#tilor de"inu"i politici s! se fi crezut
mult! vreme c! pe St!nciugel l-au njunghiat de"inu"ii de drept comun. n realitate a tr!it lini#tit,
l!udndu-se cu trecutul lui #i lucrnd pn! la un moment dat ca fierar, ntr-un sat, 'umandra,
comuna Grece#ti, lng! Craiova. A murit aici n toamna anului 1999. Era originar din alt! comun!
doljean!, Argetoaia.
St!nculescu Maria angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. I s-a dat gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
montatoare.
St!nculescu Victor-Atanasie fost prim adjunct al ministrului Ap!r!rii Na"ionale #i #ef al
Departamentului nzestr!rii armatei, n ultima perioad! a regimului Ceau#escu (19801989). Era
ofi"er activ n MAN, din 1949, #i absolvise Academia Militar!. S-a n!scut la 10 mai 1928, n
Tecuci, jude"ul Gala"i. A f!cut parte din completul de judecat! care l-a condamnat pe Ceau#escu
la moarte. Ulterior, n 1995, i s-a intentat un proces pentru fraud!, care-l acuza c! ar fi p!gubit
avutul public de 8 milioane de dolari n perioada ct se ocupase de nzestrarea armatei. Urmeaz!
un nou proces, pentru participarea la reprimarea Revolu"iei, n 1999, cnd a fost condamnat la 15
ani nchisoare pentru omor deosebit de grav. A reu#it s! evite pn! n prezent punerea n execu"ie a
pedepsei.
St!nescu Cezar tor"ionar la Pite#ti n momentul reeduc!rii. Avea de isp!#it o
condamnare de 5 ani, pentru activitate n rndurile tineretului "!r!nist. Trecuse nainte el nsu#i
prin demasc!ri. Nu a fost judecat mpreun! cu lotul lui (urcanu, n noiembrie 1954, probabil
257
pentru c! nu fusese legionar.
St!nescu Emil angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte l!c!tu#.
St!nescu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tipograf.
St!nescu Ion secretar de stat n Ministerul de Interne ntre 19 iulie 1967 #i 24 aprilie
1972. Pentru o scurt! perioad! de timp (24 aprilie 1972 #i 17 martie 1973), a fost #i ministru de
Interne. Este un interval relativ lax, consecutiv debutului mini-revolu"iei culturale de inspira"ie
maoist!, ini"iat! de Ceau#escu, n timpul c!reia tehnicile de presiune erau mai degrab!
persuasive, iar supravegherea poli"ieneasc!, preventiv!.
St!nescu Marin locotenent-major la Securitatea din Giurgiu. A participat la reprimarea
revoltei "!ranilor din Sili#tea-Ciuperceni, care se ridicaser! mpotriva colectiviz!rii, n iulie 1950.
A ordonat s! se trag! n cei r!scula"i.
St!nescu Toma angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte modelier.
St!nescu Virgil ministru de Interne ntre 6 martie 1945 #i pn! la 30 noiembrie 1946,
perioad! decisiv! pentru instaurarea comunismului n Romnia #i dens! n evenimente care "in de
resortul acestui minister, ncepnd de la marile procese, marile manifesta"ii de strad!, #i culminnd
cu evenimentul decisiv, alegerile trucate din noiembrie 1946.
St!nic! Tudor fiul lui Gheorghe #i al Anic!i, n!scut la 12 februarie 1938 la Br!ila.
Studii Facultatea de drept. Dup! 1990 a fost o vreme vicepre#edinte executiv al unei b!nci care
ulterior a dat faliment.
n 1985 era colonel, loc"iitor al #efului Direc"iei de Cercet!ri Penale din Inspectoratul
General al Mili"iei Bucure#ti. Implicat n asasinarea lui Gheorghe Ursu, mort la el n arest, cel
pu"in conform unei declara"ii: cnd de"inutul de drept comun, care #i-a asumat ulterior crima
efectiv!, l-a anun"at c! inginerul disident are nevoie de medic, i-a spus acestuia c! nu-l pot duce
la spital pe Gheorghe Ursu, c! nu au ma#in!.
Dup! sentin"a dat! n procesul intentat de fiul celui ucis (30 iunie 1999), Tudor St!nic! a
fost scos de sub urm!rire penal!, nefiind probe pentru incriminarea lui pentru abuz n serviciu, iar
pentru schimbarea calific!rii n crim! sau incitare la crim! ar fi nevoie de dosarul de urm!rire
operativ!, pe care SRI refuz! s!-l pun! la dispozi"ia Parchetului invocnd siguran"a na"ional!.
258
Tudor St!nic! e consemnat ca participnd #i la ancheta muncitorilor adu#i de la Bra#ov, dup!
revolta din noiembrie 1987.
Steier Iosif (Staer, Stayer) tor"ionar la Pite#ti n timpul reeduc!rii. Nu a fost judecat
mpreun! cu ceilal"i membri ai echipei lui (urcanu, n 1954, nefiind legionar. Era evreu #i fusese
condamnat pentru trecere frauduloas! de frontier! n Ungaria. Nu fusese b!tut nainte. Participase
la unele din crimele tor"ionarilor, apoi la mascarea lor; participase de asemenea la reeducarea
prin lecturi #i dezbateri marxist-leniniste, n camera 4 spital, acordate celor meritorii. S-a eliberat
de la colonia Peninsula, de pe traseul Canalului, unde fusese un timp normator, la nceputul
anului 1951.
Stein Ladislau ofi"er de Securitate la Oradea, n anii 50.
Steiner (?) anchetator de o mare cruzime, angajat al Securit!"ii din Satu-Mare n anii
19481950.
Stelea Nicolae comandant al nchisorii de la Peninsula, pn! la transformarea ei n
nchisoare exclusiv de drept comun. n anii 50 fusese locotenent #i a luptat n mun"i mpotriva
partizanilor. A murit prin anii 80, n vrst! de 70 de ani, dup! ce fusese operat de urgen"! de
ulcer. Localnicii #i amintesc c! trebuise dus la opera"ie la Bucure#ti cu elicopterul. Era un om
orgolios #i mndru de nchisoarea pe care-o p!storea, numind-o mo#ia lui Stelea. Avea un
sim"gospod!resc deosebit. Campusul de la marginea coloniei, unde locuiau familiile
gardienilor, era curat, v!ruit, m!turat zilnic de de"inu"ii lui, iar copiii salaria"ilor Ministerului de
Interne #i amintesc #i azi de pomul de iarn! nalt pe care-l f!cea pentru ei comandantul Stelea.
Stern Adalbert c!pitan, subdirector la regionala de Securitate Baia-Mare n anii 50,
cnd a fost ucis n beciurile institu"iei din Trgu L!pu# sau s-a sinucis prin #trangulare Boga Pavel
din Libotin, informator al Securit!"ii care tr!dase, avertizndu-i pe partizani. Cadavrul lui Boga a
fost g!sit ntr-o fntn! de ni#te "igani care, amenin"a"i c! li se va atribui lor crima, au t!cut. Toate
acestea se ntmplau ntre 1958 #i 1961, cnd s-a declan#at o nou! campanie de arest!ri, n special a
celor deja condamna"i, moment n care Stern Adalbert era anchetator #i #ef al arestului la
Securitatea din Baia-Mare. n aceast! calitate, l-a torturat amarnic pe un elev, Hotea Ion,
obligndu-l s! semneze declara"iile de el ticluite, unde b!iatul recuno#tea comploturi antistatale #i
alte vinov!"ii grave. Cnd venea n arest duhnind a "uic!, Stern le spunea prizonierilor lui:
'tim c! n-a"i f!cut nimic. 'tim c! nu snte"i vinova"i, dar snte"i periculo#i. Dup! un timp nu ve"i
mai fi periculo#i #i v! vom da drumul.
259
Stern Eugen locotenent de Securitate la Oradea, apoi la Some#, ca adjunct de
comandant, n anii 50. A func"ionat #i la Satu-Mare. Consemnat n lista lui Cicerone Ioni"oiu, ca
specialist n schingiuiri.
Stetcovici Grigore c!pitan de Securitate, numit n august 1948, cnd s-a nfiin"at
Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, #ef de serviciu n Direc"ia V, Cercet!ri Penale,
subaltern al mult mai cunoscutului Mi#u Dulgheru.
Stoian Ioan unul dintre cei mai tineri reeducatori. Era n!scut la 7 ianuarie 1929 (n
comuna Vasile Roait!, din regiunea Bac!u) #i fusese arestat ca elev de liceu #i condamnat la 8 ani
pentru activitate contrarevolu"ionar!. F!cea parte din grupul de la Suceava #i fusese desemnat s!
conduc! reeducarea la Trgu#or #i apoi Gherla. La Gherla au murit n urma torturilor conduse de
el opt de"inu"i, doi au nnebunit #i al"ii au r!mas definitiv infirmi. Un altul a ncercat s!-#i taie venele
pentru a sc!pa de supliciu.
S-a dedat la schingiuri sinistre. Victimele lui spun c! pe un code"inut, care din cauza
b!t!ii #i f!cuse nevoile pe el, l-a obligat s!-#i m!nnce excrementele, altuia i-a b!gat pe gt un
b!"cu excremente aduse de la closet, i-a obligat pe al"i de"inu"i s!-#i scuipe unul altuia n gur!.
Este citat de martori la proces pentru a fi folosit acelea#i metode bestiale #i pentru ob"inerea
informa"iilor de la de"inu"i: ace#tia erau sili"i s! bea urin!, s! se s!rute reciproc n anus, s! ling!
closetul sau li se fixau ntre degete buc!"i de lemn #i apoi li se strngeau degetele pn! cnd
le#inau de durere. Una din victimele sale scrie: Cnd Stoian mi smulgea unghiile #i i-am spus c!-i
comp!timesc c! se folosesc de voi #i-o s! v! mpu#te ca pe ni#te cini, mi-a spus c! snt un bandit
prost, c! eu nu #tiu cum s-au recrutat cadrele n URSS. () 'i c! domnul general Nicolschi ne-a
promis c!, dac! scoatem de la voi ce n-a putut scoate Securitatea, ne elibereaz! #i ne face ofi"eri de
Securitate. A fost condamnat la moarte #i executat n 17 decembrie 1954.
Stoian B. Stoian angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Stoian (?) era la nfiin"area, n 1948, a DGSP, #eful Siguran"ei la Suceava. A trecut
ulterior n Securitate.
Stoian (?) comandantul Securit!"ii din Piatra-Neam"n 1948.
Stoica Constantin secretar de stat n Ministerul de Interne ntre 18 iunie 1968 #i 7 mai
1974.
Stoica Petre comandantul Securit!"ii din Foc#ani n anii 50: o fiar! dezl!n"uit!.
260
Stoica (?) locotenent-major la nchisoarea din Gala"i n perioada cnd director a fost
Petre Goiciu. Originar din Corod.
Stoica (?) comandantul Securit!"ii din F!g!ra# n 1950. Exist! despre el o m!rturie
detaliat!: Dup! circa o jum!tate de or! intr! n nc!pere un civil blond, cu ochi decolora"i, dar
o"elo#i, cu p!r "epos #i f!r! o jum!tate de mn!. Ciungul acesta cu mneca introdus! n buzunarul
hainei era cpt. Stoica, comandantul Securit!"ii din F!g!ra#. Pentru o clip! s-a instalat n birou,
sfredelindu-m! cu privirea:
'i zi, cum e cu bombele?
Despre a#a ceva chiar c! nu aveam cuno#tin"!.
Eu nu #tiu nimic.
Buuuuun, cnt! el, ridicndu-se #i dereticnd prin birou. ntr-un col"a ngr!m!dit ni#te
lan"uri, n altul ni#te c!tu#e. n sfr#it, a a#ezat pe mas! un aparat de care atrnau dou! srme. Pe
sal! se auzi un zgomot de pa#i. U#a s-a deschis brusc #i #ase indivizi au invadat nc!perea. To"i
purtau uniforme de ofi"eri, n afar! de cel mai masiv dintre ei, care era civil. Acestei namile, cu
mi#c!ri de automat, i-a fost rezervat! onoarea s! se a#eze n fa"a aparatului. La un semn, doi
ofi"eri s-au repezit #i, dup! ce mi-au smuls pantofii din picioare, mi-au ag!"at de degetele mari
capetele celor dou! srme ale aparatului.
A#a!, zise civilul nveselit. 'i acum s!-i d!m leg!tura cu a, nu cu Hitler. )sta e mort.
S!-i facem leg!tura cu Tito. To"i au pufnit n rs. Gluma #efului era savuroas!.
Alo, alo! Manivela se nvrti de cteva ori. Am sim"it o izbitur! puternic! n tot corpul.
Apoi am avut senza"ia c! toate oasele mi s-au rupt. Din ochi mpro#cam stele verzi, iar inima se
zb!tea ca ntr-un cle#te. M-am rostogolit de pe scaun #i am nceput s! m! nvrt pe podea.
Colonelul Kalausek, #eful Securit!"ii pe regiune, c!ci despre el este vorba, opri manivela #i mi
ordon! s! m! ridic. Degeaba, picioarele nu m! mai "ineau. Dup! ce am fost ajutat s! m!
restabilesc pe scaun, ciungul, precaut, mi-a nfipt unica-i mn! n chic!, "inndu-m! strns. Inutil,
c!ci la o nou! serie de nvrtituri am ajuns pe podea, ncurcnd srmele #i r!sturnnd scaunele. Iar
am fost restabilit pe scaun #i iar impulsionat cu curent electric (Ioan Victor Pica, Arestarea,
Memoria, 5, 4445).
A participat la vn!toarea de partizani din Mun"ii F!g!ra#ului. #i tortura cumplit
prizonierii, i b!tea, i supunea #ocurilor electrice, le punea scnduri cu greut!"i pe piept, n care
lovea cu barosul, dup! care i mpu#ca. Consemnat #i de Cicerone Ioni"oiu, care precizeaz! c! n
261
1952 de"inea deja gradul de colonel.
Stoilescu Coman loc"iitor operativ, n Direc"ia Lag!re #i Colonii de Munc!, Direc"ia
General! a Lag!relor #i Coloniilor de Munc! n anul 1952, cu gradul de locotenent-colonel. n
1968, cnd s-au cercetat unele abuzuri comise n epoca respectiv!, era trecut n rezerv!.
Stoleru (?) plutonier, Vaslui.
Stratache (?) plutonier, gardian n lag!rul de la Gr!dina, de pe bra"ul M!cin din Delt!,
unul din cele mai insalubre, unde bntuiau febra tifoid!, hepatita #i alte boli contagioase datorate
aglomer!rii, lipsei de igien! #i de hran!. Se ad!uga la toate acestea neomenia gardienilor. Caracterizat
de Cicerone Ioni"oiu, n lista lui, ca unul dintre schingiuitorii principali ai lag!rului.
Stratulat (?) locotenent, Tecuci; dup! 1989, pensionar n Tecuci.
Stroiescu (?) anchetator de Securitate. A anchetat-o pe Adriana Georgescu, fost!
secretar! de cabinet a primului-ministru Nicolae R!descu, amenin"nd-o cu mpu#carea. Torturile
ndurate de Adriana Georgescu snt descrise, mai mult evocate, ca "innd de sfera indicibilului,
ntr-o carte devenit! celebr!, intitulat! La nceput a fost sfr#itul, ap!rut! n mai multe limbi, iar n
romne#te n dou! edi"ii, una la Humanitas, iar cealalt! la funda"ia Memoria.
Stumpf Horst ofi"er de Securitate, fost boxeur, care n 1977, dup! scrisorile adresate de
Paul Goma lui Nicolae Ceau#escu, a n!v!lit n cteva rnduri n apartamentul acestuia din
cartierul Drumul Taberei, din Bucure#ti, unde l-a b!tut.
Sub#iric! Gheorghe brigadier la Peninsula, unul dintre lag!rele de munc! de pe traseul
Canalului. Ho"de buzunare nainte de nchisoare, #i chinuia acum de"inu"ii afla"i n grij!.
Suceav! Ion #ef de post n comuna Nuc#oara, n anii 50, cnd s-a declan#at prigoana
mpotriva partizanilor din Mun"ii F!g!ra#, ai lui Arsenescu-Arn!u"oiu.
Sucigan (Sucegan) Gheorghe sublocotenent de Securitate, n anul 1950. Ofi"er politic
la Gherla n momentul experimentului reeduc!rii. A participat activ la b!taia de"inu"ilor, i-a
favorizat #i stimulat moral #i material pe acei legionari care se ocupau de reeducare, conform
anchetei care s-a efectuat n 1968. Date fiind condi"iile de redactare a documentelor din arhiva
Securit!"ii, posibilit!"ile de"inu"ilor de a afla identitatea tor"ionarilor lor altfel dect din surse orale,
numele lui apare n unele declara"ii alterat n Suceveanu.
Era n!scut la 11 mai 1924 n comuna M!d!ra#, regiunea Oradea. Cnd a fost arestat pentru
ororile petrecute n penitenciar, era deja locotenent, locuia n Constan"a. A fost condamnat n
aprilie 1957 la 7 ani munc! silnic! pentru crima de favorizare a crimelor de acte de teroare. Nu
262
#tim cnd a fost eliberat din nchisoare.
Sucui Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948.
I s-a dat gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte muncitor.
Sul! (?) plutonier la Constan"a, n 1948. 'i portretul lui l vom nlocui cu o poveste, mai
exact continuarea pove#tii uneia din victimele lui, nceput! n alt loc al acestei lucr!ri (v. Petcu
Gheorghe):
Cu dosarul gata f!cut (Bucur Bra#oveanu) a fost trimis la Constan"a, pentru a fi judecat #i
condamnat. Aici a fost torturat de plutonierul Sul!. (). Dup! arestarea lui Bucur Bra#oveanu,
plutonierul Sul! s-a deplasat la casa unde locuia mama lui Bra#oveanu, n comuna L!custeni,
Ialomi"a #i a alungat-o din casa proprie, b!tnd-o pe biata femeie #i c!lcnd-o n picioare, el un om
solid de peste 100 de kilograme greutate. Femeia a plecat din casa sa construit! cu mult! trud!,
stabilindu-se n localitatea S!veni, Ialomi"a, unde preotul i-a oferit locuin"! n c!su"a de paz! a
cimitirului din localitate. Dup! #ase luni a murit ca urmare a b!t!ii primite de la plutonierul Sul!. I-a
fost grav afectat ficatul La rndul s!u #i plutonierul Sul! a fost arestat #i condamnat la o
pedeaps! grea, ntruct s-a descoperit c! n timpul r!zboiului a b!tut ni#te prizonieri ru#i care
furaser! mncare de pe un vas. Pe unul din prizonieri l-a aruncat n mare #i l-a necat. Meseria de
baz! a plutonierului Sul! era aceea de hamal n portul Constan"a. Din hamal a fost numit paznic #i n
aceast! calitate a s!vr#it agresiunile mpotriva prizonierilor ru#i. Acest Sul! a fost identificat
de c!tre de"inu"i la una din minele din Maramure#. Pe urm! nu se #tie care i-a fost sfr#itul.
(Gheorghe Andreica, AFDPR, Constan"a, r!spuns la chestionar)
Suliga Elisabeta angajat! la DGSP regionala Bucure#ti, la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte
dactilograf!.
Szabo Francisc sublocotenent de Securitate la Bistri"a-N!s!ud, ntre 1948 #i 1953.
Szabo Zoltan comandantul nchisorii de la Aiud #i apoi al lag!rului de la minele de
plumb Baia- Sprie, unde, n 1952, a murit strivit de vagone"i de"inutul Dinu Butoianu. Unul
dintre miile de mor"i despre care nu #tie nimeni unde au fost nmormnta"i. A terorizat n special
pe preo"ii romni de"inu"i. Apare #i pe lista lui Cicerone Ioni"oiu, cu precizarea c! era o fiar!.
Szabo (?) prim-gardian la nchisoarea de tranzit Jilava. Consemnat n lista lui Cicerone
Ioni"oiu. Nu #tim dac! este vreo leg!tur! de rudenie ntre el #i cel de mai sus.
Szatmari Alexandru loc"iitor politic la nchisoarea din Sighet, ntre anii 1950 #i 1955,
263
pe timpul directoratului lui Vasile Ciolpan. Acesta afirm! c! loc"iitorul politic, nc! n via"! n
anul 1999, ar putea da informa"ii despre locul din cimitirul s!racilor unde au fost nmormnta"i,
f!r! cruci, politicienii de vrf din guvernele interbelice ale Romniei.
Szekely M. (?) locotenent-major la Securitatea din Cluj n 1955, cnd a preg!tit dosarul
de urm!rire informativ! a poetului Lucian Blaga. Consemnat, ntr-un moment neprecizat al
carierei sale, n care avansase, r!mnnd n Cluj, pn! la gradul de colonel, #i de Cicerone Ioni"oiu
n lista lui.
Szekely (Caraiani) Maria angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n
30 august 1948. I s-a dat gradul de plutonier-major #i func"ia de sub#ef. Fusese nainte brodez!.
Szilgyi (?) c!pitan de Securitate la Bistri"a-N!s!ud, ntre 1948 #i 1953.
Szucs (?) plutonier de Securitate, comunist ilegalist, #eful arestului de la Oradea n anii
19511952.

264
$aramet ($eremet) poreclit T!mie plutonier, r!spunznd de supravegherea
de"inu"ilor la Cavnic, n deceniul #ase. Prezent n memoriul pe care ofi"erul Ion Mituc!, recent eliberat
din nchisoare, a ncercat s!-l trimit!, sau chiar l-a trimis n str!in!tate, n 1955, motiv pentru a fi
nchis a doua oar! n 1960. Memorialistul cel mai autorizat al Cavnicului, Ion Ioanid, l invoc! n
primul volum al c!r"ii lui de 32 de ori. La Cavnic, 'aramet era #ef cu produc"ia, r!u #i prost,
spune memorialistul. Cu fruntea ngust! #i ochii mici #i b!nuitori, se preg!tea s! pedepseasc!
aspru pe cel care-l poreclise T!mie, dar, aflnd c! originea poreclei este proverbul te temi ca
dracu de t!mie, gardianul s-a sim"it m!gulit c! inspir! fric! #i l-a iertat. Lui i apar"ine inven"ia
carcerii c!ptu#ite cu srm! ghimpat! pentru ca de"inutul s! nu se poat! rezema sau a#eza. Pedepsele
se executau n timpul nostru liber. Dac! primeai trei zile de pedeaps!, intrai n min! cu schimbul t!u #i
la ie#ire erai nchis n carcer!, pn!-"i venea iar rndul s! intri n min!. Dup! trei zile erai n culmea
epuiz!rii: de munca din min!, de nesomn #i de frigul din carcer!, unde n-aveai voie s! intri nici cu
pulover, nici cu cojoc. T!mie nu accepta s! fie cineva scutit de munc! dect dac! avea peste 38
grade temperatur!. Era un fanatic al planului, un zelos. Pe timpul deten"iei lui Ioanid n lag!r,
'aramet a beneficiat #i de o prim! pentru produc"ia ob"inut! cu famelicii lui lucr!tori.
Pozi"ia lui n fa"a #efilor era a#a de bun!, nct faimoasa evadare de la Cavnic n loc s!-i
aduc! necazuri, i-a consolidat-o. El fusese cel care avertizase cu ceva timp nainte conducerea
nchisorii n leg!tur! cu de"inu"ii recalcitran"i, printre ei figurnd #i evada"ii de mai trziu.
Cea mai odioas! crim! a lui T!mie: l-a lovit pe un de"inut cu un piolet n cap, perforndu-
i casca de protec"ie #i craniul. B!iatul, pe nume T!b!caru, a sc!pat cu via"! dup! spitalizare, dar #i-
a pierdut definitiv memoria, r!mnnd cu mintea unui copil de un an. Sub numele de $eremet este
consemnat ca unul din criminalii care i maltrata n mod cumplit pe de"inu"ii de care r!spundea
#i n lucrarea lui Cristian Petru B!lan n 1985, bolnav de parkinson, a#tepta s! ias! la pensie
dintr-o ntreprindere poligrafic! din Bucure#ti. Devenise credincios.
$erb Ioan secretar de stat n Ministerul de Interne ntre 5 august 1955 #i 6 aprilie 1960.
$erban Constantin c!pitan de Securitate la Cluj. Consemnat n documentele strict
secrete ale institu"iei ca participnd, n calitate de #ef al grupei de execu"ie, la executarea
sentin"elor de condamnare la moarte n penitenciarul Gherla, n august 1958.
$erban Gheorghe anchetator de Securitate la Craiova, n 1959, cu gradul de c!pitan.
Venit de la Caracal. Din cauza b!t!ilor cu bastoanele de cauciuc administrate de c!pitan, unele
dintre victimele lui au contactat pleurezie care a degenerat n tuberculoz! pulmonar! #i alte boli.
265
Mai trziu 'erban Gheorghe a r!spuns de CFR. Dup! 1989, a tr!it ca pensionar cu gradul de
colonel tot la Craiova.
$erban Gheorghe anchetator de Securitate, la Ia#i.
$erban (?) ofi"er politic la Gale# #i la Poarta Alb!, unde a ucis mai mul"i de"inu"i. Pe
unul dintre ei, pe nume Cioat!, un tn!r "!ran ardelean, l-a lovit cu un fier n coloana vertebral!,
paralizndu-l pe via"!, apoi l-a aruncat ntr-o groap! cu var. Din fericire n groap! nu era mult var.
Umbla, #i aminte#te un fost de"inut, cu cizmele lustruite #i cu o nuia n mn!. Cnd nu te a#teptai,
s!rea asupra prizonierilor cu cizmele, cu pumnii #i cu nuiaua. Remus Radina l caracterizeaz!
drept unul dintre cei mai criminali gardieni.
$erban (?) plutonier de Mili"ie, #eful #antierului de la Mamaia-Sat, de pe traseul
Canalului, unde lucrau de"inu"i de la colonia de munc! Peninsula. L-a pus la carcer! pe Cezar
Zugravu. O vreme a fost ofi"er politic la Coasta Gale#. Carcerele, construite aici din ordinul lui,
erau din beton #i f!r! aerisire. Pedepsele frecvente, c!tu#ele americane #i lan"urile de care se
folosea pentru a-i pedepsi pe de"inu"i au declan#at o grev!. Unul dintre grevi#ti, Remus Radina, a
reu#it s! aduc! procurorul. Ancheta acestuia nu s-a soldat cu vreo sanc"iune pentru 'erban.
$erban (?) plutonier-adjutant, anchetator la Securitatea din Pite#ti n 1949, octombrie,
cnd l-a b!tut cu s!lb!ticie pe elevul de 18 ani Ion 'tefan, membru al unei organiza"ii de partizani
a PN(CD, numit! Casa Alb!. mpreun! cu colegul lui Cucu, 'erban a inventat #i alt mijloc de
tortur!. I-a pus pe cei doi membri ai organiza"iei #i buni prieteni s! se p!lmuiasc! reciproc,
ntrebndu-se unul pe altul De ce m-ai prt?, Dar tu de ce m-ai ascultat?. Cei doi tineri au
capitulat dup! ce, refuznd, au fost b!tu"i cumplit cu bastoanele de cauciuc. n ndemnurile
c!l!ilor, care strigau excita"i: Mai tare, mai tare, s-au pretat jocului acesta sadic. Cnd n final
au c!zut, plngnd unul n bra"ele celuilalt, tor"ionarii lor i-au b!tut din nou, s!lbatic. Ion 'tefan n-
a #tiut niciodat! cine au fost executan"ii acestei ultime torturi. La fel n-a #tiut cine era cel care i-a
aplicat urm!toarea tortur!: Am stat alte cteva zile, de unul singur, timp n care, noapte de noapte,
m! scula unul, cam la aceea#i or!, se a#eza lng! mine pe marginea patului #i-mi poruncea s!-mi
ntorc capul spre dreapta, dup! care mi aplica o lovitur! puternic! cu dunga palmei pe gt,
poruncindu-mi apoi s! ntorc capul spre stnga, lovindu-m! iar, pn! c!deam pe pat n ne#tire...
(Memoria, 21, 127134)
$erb!nescu Cristian Paul reeducator. Era n!scut la 11 iunie 1923, n Bucure#ti,
tipograf de meserie. A fost judecat, condamnat la moarte #i executat n 17 decembrie 1954, o dat!
266
cu ceilal"i 15 condamna"i n lotul lui (urcanu. A participat la uciderea n b!t!i a doi de"inu"i. Iat!
relatarea f!cut! de un alt complice: Radovan Alexandru a decedat n urma b!t!ilor primite (...)
mai ales din partea lui 'erb!nescu Paul, care-l apuca de umeri #i-l lovea cu genunchiul n piept #i
stomac pn! ce acesta a c!zut jos le#inat #i plin de snge. (...) dup! aceasta Radovan Alex a fost
izolat n camera 104, pentru a nu vorbi celor din camera unde fusese adus, c! fusese b!tut, iar a
doua zi diminea"a a decedat n aceast! camer!. Radovan Alexandru a fost b!tut (...) deoarece
adusese injurii la adresa lui Lenin #i Stalin (Memorialul ororii, 165). Paul 'erb!nescu avea #i
alte r!spunderi n reeducare: primea #i valorifica declara"iile false despre depozite de armament
imaginare, organiza"ii subversive inexistente, declara"ii scoase prin torturi de la de"inu"i. Dup! ce
fusese informator (informa"iile le culegeam prezentndu-m! ca reac"ionar n fa"a lor, cum
declar! el nsu#i), devine un fel de #ef n comitetul de demascare de la Gherla, indicnd cine
trebuie s! intre n demascare. Ca fost tipograf, mai f!cea corectura declara"iilor ob"inute prin
torturi. Fusese eliberat n 4 mai 1951 #i angajat n diverse ntreprinderi obscure, continund s!
"in! leg!tura cu locotenentul Sucigan, pentru a-i da informa"ii, conform cu n"elegerea de la
eliberare. Este vorba despre acela#i Sucigan neobosit n a aduna declara"ii, clasificndu-#i ordonat
#i birocratic informatorii n: surs! sigur!, probabil! #i dubioas!. N-a reu#it ns! s!-#i ofere serviciile
nici unuia dintre cei interesa"i. S-a mai ntlnit n intervalul acesta de un an cu Pu#ca#u, cu care a
discutat despre situa"ia de la Gherla, adic! cine s-a mai eliberat, cum merg demasc!rile, dac! au
mai fost cazuri de deces #i alte chestiuni personale, ca scoaterea actelor #i despre faptul c! nu
g!sim serviciu, pn! n 28 aprilie 1952, cnd a fost iar arestat.
$erb!nescu Elena angajat! n DRSP nc! de la nfiin"area acesteia n august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i func"ia de dactilograf!. Fusese nainte tot dactilograf!.
$erb!nescu (?) doctor la lag!rul de munc! Peninsula. Turn!tor. ngrijind pe bolnavii de
hepatit! epidemic! f!r! s! sterilizeze seringile, a mboln!vit, n toamna lui 1952, mai mul"i
de"inu"i, printre care pe Remus Radina.
$erb!noiu Ioan #eful Inspectoratului Ministerului de Interne, Cluj, n ultimii ani ai
regimului comunist, cel din ordinul c!ruia a fost arestat!, apoi "inut! n arest la domiciliu, b!tut!
#i persecutat!, cunoscuta opozant! a regimului comunist, Doina Cornea, pentru vina de a fi
redactat #i r!spndit nscrisuri prin care ndemna public la nerespectarea legilor statului, instigare
public! #i apologia infrac"iunii. Disiden"ilor mai pu"in cunoscu"i nu s-a sfiit s! le nsceneze
accidente de ma#in! mutilante, s!-i amenin"e prin telefoane anonime, re"ineri abuzive,
267
interogatorii epuizante. Avea, la c!derea regimului comunist, gradul de general-maior.
$ipo" $tefan unul dintre cei 13 studen"i angaja"i de Direc"ia Regional! Bucure#ti a
Securit!"ii Poporului nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. I s-a dat gradul de c!pitan.
$ipo"an Gheorghe locotenent-major n 1958, la Craiova.
$leam Augustin sublocotenent de Securitate, #eful biroului Inspec"ii din nchisoarea
Trgu-Ocna, n anul 1950, cnd Securitatea a aprobat experimentarea ac"iunii de reeducare #i acolo,
de#i Trgu-Ocna era nchisoare-sanatoriu pentru bolnavii de TBC. Pn! la urm!, 'leam #i directorul
Daneliuc au fost implica"i ntr-o anchet! privind reeducarea. Primul a sc!pat turnndu-l pe cel de-
al doilea #i #i-a continuat cariera sub un nou director. Alte m!rturii, consemnate de al"i cercet!tori,
l men"ioneaz! pe '.A. ca patronnd reeducarea, cu consim"!mntul directorului Brum! Anton: La
Trgu-Ocna, reeducarea a nceput ntr-o camer! cu ferestrele acoperite de p!turi. Reeduca"ii
sosi"i de la Pite#ti s-au masat ntr-o nc!pere unde sub protec"ia ofi"erului politic #i a gardienilor
au continuat a#a-zisele demasc!ri, adic! prelungiri ale anchetelor efectuate de Securitate, pe
motivul c! unele fapte ar fi r!mas nedezv!luite #i unii oameni neincrimina"i. De dincolo de p!turi se
auzeau vocifer!ri, sunete surde, pocnete, gemete Scopul principal era s! se r!spndeasc! o
atmosfer! de teroare, de groaz!, n penitenciarul spital Trgu-Ocna, plin de bolnavi de pl!mni, ca
astfel succesul reeduc!rii s! fie rapid (Alexandru Virgil Ioanid, citat de Cicerone Ioni"oiu, n
Comunismul, o ma#in! infernal!). De men"ionat c! reeducatorii, veni"i de la Pite#ti, erau #i ei
bolnavi de TBC.
$milovici (?) ofi"er de Securitate la Oradea. A participat la capturarea #i uciderea
partizanilor din Mun"ii Bihorului.
$oltu#iu ($oltu#) Ioan n!scut la 2 octombrie 1918, n comuna Ileanda, Cluj. A absolvit o
#coal! profesional!. Membru de partid din 1937. n 1945, cnd era secretar al comitetului jude"ean
de partid Cluj, este adus n SSI de Alexandru Dr!ghici, o dat! cu celelalte cadre din SSI. ntre
1950 #i 1952 este principalul anchetator al lui Lucre"iu P!tr!#canu. Este numit #ef de grup special
de anchete, n 1952. I s-a dat, spune n 1967 Gheorghe Pintilie (Pantelimon Bodnarenco) sub
ndrumarea c!ruia dusese ancheta n 1952, spa"iu special, s! fie ct mai izolat, ca s! nu se vad!, s! nu
se aud! nimic. Atunci au nceput s! mearg! lucrurile, spune acela#i. 'oltu"iu a condus echipa
de anchetatori, dar l-a anchetat #i pe P!tr!#canu personal.
n timpul acestei anchete, 'oltu"iu a fost trimis n Cehoslovacia #i Ungaria, ca s!
urm!reasc! felul n care se desf!#urau investiga"iile n procesul Slansky, din noiembrie 1952, #i
268
s! nve"e din experien"a confra"ilor lui, anchetatorii lui Rajk, judecat #i condamnat n 1949.
O dat! cu c!derea lui Iosif Chi#inevschi, n 1957, a fost scos din MAI #i #i-a pierdut gradul
de colonel, pentru abateri grave n munc!. n 1966 i s-a redat gradul de colonel n rezerv!. Din
1968 a lucrat ca director adjunct la Biblioteca Universit!"ii din Cluj. Era n aceea#i perioad!
secretarul comitetului de partid al universitarilor clujeni.
n 1967, cnd Ceau#escu preg!te#te procesul pentru reabilitarea lui P!tr!#canu, n vederea
c!reia Pantelimon Bodnarenco f!cea declara"ia de mai sus, 'oltu"iu declar! #i el, la rndu-i, c!
fusese obligat s! fac! noaptea anchetele celor din lotul P!tr!#canu, ceea ce pentru el era
extraordinar de greu, pentru c! era bolnav de TBC la ambii pl!mni. Mai spune c! nici nainte,
nici dup!, nu a mai anchetat. ntrebat direct Dumneata ai schingiuit? el r!spunde: La mine
veneau gata schingiui"i. Snt cu con#tiin"a mp!cat! (...) nu am fost dect un simplu executant (...)
n momentul cnd am fost pus la treab!, nu am avut dect s! execut. Unul dintre anchetatorii care
au lucrat n subordinea sa declar! ns!: 'oltu"iu pretindea c! b!taia #i anchetarea n pielea goal!
au un efect psihologic deosebit asupra anchetatului. n urma acestor metode, P!tr!#canu a f!cut
trei tentative de sinucidere, al"i patru ancheta"i petrecnd lungi perioade n spitale de psihiatrie,
spun ini"iatorii reabilit!rii lui P!tr!#canu din 1968.
'oltu"iu a fost decorat cu ordinul Ap!rarea patriei clasa a II-a imediat dup! asasinarea lui
P!tr!#canu. 'i-a nsu#it, cump!rnd la pre"uri de nimic, multe bunuri din averea confiscat! de la
victima lui, printre altele, la un leu bucata #i sub numele generic de figurine din os pentru copii, 9
statuete de Tanagra din colec"ia familiei P!tr!#canu. Dup! decembrie 1989, a tr!it ca pensionar n
Cluj.
$omlea (?) fra"i gardieni #i b!t!u#i la Gherla n 1958. Vesti"i pentru bestialitate. Urau pe
chiaburi. Duminica aveau zi de b!taie. Pe unul dintre ei, poreclit Vac!, Remus Radina l
caracterizeaz! ca fiind unul dintre cei mai mari tor"ionari din nchisorile staliniste. Traian
Neam"u, medic psihiatru #i fost de"inut politic la Gherla, #i aminte#te obiceiul fra"ilor 'omlea de a
trece peste trupurile prizonierilor ntinse pe jos, atunci cnd verificau gratiile de la ferestre. Mai
trziu, ambii au venit la cabinetul doctorului cu so"iile bolnave de depresie. Au murit amndoi, n
momente diferite, dar n acela#i fel: c!lca"i de tren. 'omlea cel B!trn (fratele lui fiind supranumit
Cinele Ro#u) era cel mai vechi gardian din Gherla #i nu trecuse de gradul de plutonier, n 1958,
cnd l-a b!tut pe Paul Goma. Un al treilea 'omlea (probabil cel poreclit Vac!), tot gardian, #i o
sor! a celor trei, de asemenea gardian!, nu s-au eviden"iat prin ceva anume, pentru a r!mne n
269
memoria victimelor, altfel dect ca reprezentan"i ai aceleia#i dinastii 'omlea (Raul Volcinschi,
Amintiri pentru mileniul III, 48).
$oric (Popescu) (?) locotenent-major la Ia#i.
$tef Traian a f!cut parte din comandamentul de reprimare de la Valea Jiului n august
1977, organism militar constituit ad-hoc la ordinul lui Ceau#escu, al c!rui bilan"l recapitul!m din
nou: s-au ntocmit 150 de dosare, 50 de muncitori au fost trimi#i n spitale de psihiatrie, 15 mineri
au fost condamna"i ntre 2 #i 5 ani #i 4 000 au fost concedia"i #i str!muta"i. Unii au fost ancheta"i
de Securitate ani de zile, iar Valea Jiului a fost mpnzit! de fideli ai Securit!"ii.
$tefan Gheorghe gardian la nchisoarea de la Gala"i , n anii 50, cnd director era
faimosul Petrache Goiciu.
$tefan Marin angajat n DRSP nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. A
primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
$tefan (?) locotenent-major la Jilava n 1959. Jucnd rolul tor"ionarului comp!timitor,
era unul dintre cei care apoi se n!pusteau pe de"inu"i n Camera Zero. Acest dialog a "inut pn!
am p!#it n antreul Camerei Zero. Acolo a#tepta plutonierul-major Ungureanu, cu un ciomag
ciob!nesc.
S!-l omorm! strig! deodat! cel care m! comp!timise, n!pustindu-se amndoi spre mine,
lovindu-m! sadic cu ciomagul, cu cizmele, cu pumii, pn! am c!zut n nesim"ire. M-am trezit
aruncat n camera n care cei adu#i naintea mea erau de nerecunoscut. (George S. Ungureanu,
Camera Zero, Memoria, 14, 18) Apare #i n evoc!rile lui Paul Goma (Gherla), ca #i n amintirile
altui memorialist, Adrian Hamzea. Locotenentul 'tefan era, n imaginea acestuia, o huidum! de doi
metri, care b!tea zilnic #i cu absolut orice prilej, ba chiar f!r! nici un prilej: deschidea u#a celulei
#i ntreba: Care ai vorbit, b!?. Dac! cineva spunea Nimeni, pe acela l scotea pe culoar #i-l c!lca
n picioare pn! obosea. 'tefan fusese nainte c!ru"a# n Jilava #i ntr-o zi, v!znd scris pe perete
numele Seneca, a vrut s!-l scoat! #i pe purt!torul acestui nume, pe culoar, s!-l bat!.
$tef!nescu (?) colonel, pre#edintele Tribunalului militar din Timi#oara, apoi al
Tribunalului militar Suceava (19491951). A pronun"at nenum!rate condamn!ri la moarte
mpotriva "!ranilor care s-au opus colectiviz!rii #i peste 20 000 de ani de temni"!. Condamnat la
rndu-i pentru luare de mit!, s-a g!sit n mijlocul propriilor sale victime, la nchisoarea Peninsula,
de unde, de teama r!zbun!rii, a cerut s! fie mutat la Aiud.
$tef!nescu (?) procuror militar n 1977. A ntocmit dosarul pentru trimiterea n judecat!
270
a lui Paul Goma, incriminndu-l, la ordinele Securit!"ii, de complot #i tr!dare.
$tescai Viliam c!pitan de Securitate, n anul 1948, la Timi#oara. Anchetator feroce.
Fost comunist ilegalist, din 1931.
$trul Mauriciu colonel, comandant al Direc"iei Regionale Gala"i a Securit!"ii
Poporului, la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948. Una dintre cele mai des invocate figuri de
tor"ionari. 'i dintre cele mai feroce. La Securitatea din Foc#ani, unde a condus r!zboiul declarat
mpotriva popula"iei pentru instaurarea regimului comunist, a l!sat amintiri de co#mar. nainte de
a-i mpu#ca pe prizonierii captura"i, obi#nuia s!-i lege de mini #i de picioare cu srm! ghimpat! #i
s!-i njoseasc!, scuipndu-i. A n!bu#it revoltele "!ranilor din satele Vrancei, n urma c!rora au
fost trecute prin foc #i sabie sate ntregi, uci#i f!r! judecat! zeci de "!rani, arse gospod!rii #i
judecate, n lotul Paragin!, dup! un an de anchet! s!lbatic!, 68 de persoane dintre care 25 de
elevi.
$u#! (?) c!pitan de Mili"ie la Bra#ov, n noiembrie 1987. A anchetat, n vederea
trimiterii n judecat!, pe muncitorii revolta"i la Bra#ov. Unul dintre ei declar! c! 'u"! nu l-a b!tut,
dar l-a dat n primire la alt! persoan! c!reia nu-i cunoa#te numele, care l-a b!tut la t!lpi cu
bastonul de cauciuc #i cu bta. La fel m-au b!tut nc! doi, tot nal"i, solizi, #ateni. Acela#i
memorialist semnaleaz! o tortur! oarecum insolit!, care i-a fost aplicat! de unul dintre ace#ti
necunoscu"i, la Bucure#ti: smulgerea p!rului din cap cu un cle#te metalic.

271
Tabarcea Ion angajat al Securit!"ii la Pa#cani Nu #tim dac! este cel consemnat n lista
de criminali, schingiuitori #i colabora"ioni#ti a lui Cicerone Ioni"oiu, cu prenumele de Aron #i
func"ionnd la F!lticeni.
Tache Viorel maior de Securitate.
Tagoran Petre locotenent de Securitate n 1989.
Tais Eugen angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948,
cnd a primit gradul de locotenent #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte func"ionar.
Talepca Ion c!pitan de Securitate n 1984.
Tanasov (?) plutonier la lag!rul de munc! de la Capul Midia, de pe traseul Canalului, sub
conducerea faimosului Liviu Borcea. Asemeni celor mai mul"i dintre membrii administra"iei, s-a purtat
ca o fiar!. Era originar de pe lng! Hr#ova.
Tanvuia (?) gardian la nchisoarea de la Gala"i, n anii 50, cnd director era faimosul
Petrache Goiciu.
Tarangol (Tarangoi) Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n
30 august 1948, cnd a primit gradul de plutonier-major #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
turn!tor.
Tatu Dumitru colonel de Securitate, agent ns!rcinat cu infiltrarea #i supravegherea
emigra"iei (v. Nicolau Sergiu).
Tatu Gheorghe #eful Securit!"ii din Domne#ti-Muscel la sfr#itul deceniului cinci. A
comandat ntre 19 #i 22 iunie 1949 echipa de securi#ti alc!tuit! din cinci subofi"eri, care a avut
misiunea de a perchezi"iona #i aresta pe preotul Dr!goi Ion din comuna Nuc#oara #i pe fiul
acestuia, Dr!goi Cornel, student, fugit din Bucure#ti, despre care posedau informa"ii sigure, c! "ine
strns contact cu cei de pe munte, #tiindu-le ascunzi#urile.
Tatu Ion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august 1948,
cnd a primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte tipograf.
T!brca (?) ofi"er la nchisoarea de la Aiud n anii 50, cu gradul de locotenent.
R!spundea de produc"ie la fabrica nchisorii.
T!lmaciu (?) sergent n corpul de paz! al lag!rului de munc! de la Capul Midia, n
timpul Canalului. Era originar din Tecuci.
T!nase Gheorghe locotenent de Securitate n 1956.
T!r!#eanu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
272
august 1948, cnd a primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte
tinichigiu.
T!taru (?) locotenent, angajat al Securit!"ii din Satu-Mare, n anii 50. Apare pe lista
lui Cicerone Ioni"oiu, cu precizarea: zbir.
Telechi (?) ofi"er politic, la Jilava, n anii 19621964; a preg!tit reeducarea de"inu"ilor,
al!turi de Radulian, Horja #i Nagy. Apare, n alte m!rturii, ca ofi"er politic la nchisoarea de la
Aiud, cu gradul de locotenent-major.
Telente Gheorghe colonel, la Securitatea din Oradea, n anii 50.
Temelie Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948, cnd a primit gradul de locotenent #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte func"ionar.
Temirov (?) subdirector al nchisorii Aiud, n 19471948.
Tenia Nicolae colonel de Securitate, n 1957.
Teodorescu Filip colonel de Securitate n 1989. Implicat n reprimarea manifestan"ilor de
la Timi#oara. I-a anchetat pn! #i n spital, unde fuseser! transporta"i din cauza r!nilor, pe
revolu"ionari, sub pretextul c! ace#tia au statut de de"inu"i politici. Citat dup! Revolu"ie n procese
care nu s-au finalizat niciodat!.
Teodorescu Ioan anchetator la Securitatea din Ploie#ti n anul 1959. L-a torturat pe tat!l
scriitorului Bujor Nedelcovici, bolnav de pl!mni #i n vrst! de 70 de ani, n decembrie 1959.
Teodorescu Marcel maior de Securitate, ofi"er politic n Comandamentul Unic constituit
de Gheorghe Pintilie pentru lichidarea rezisten"ei din mun"i.
Teodorescu Ovidiu maior n Procuratura militar!, procuror n marele proces al
Canalului, din augustseptembrie 1952. 18 ani mai trziu, cnd, la cererea lui Ceau#escu, acesta se
rejudec!, fostul procuror relateaz! tentativele ntreprinse pentru a sc!pa de sarcin!, pe care a fost
silit s-o duc! pn! la urm! la ndeplinire, ntocmind #i rostind un rechizitoriu modificat n repetate
rnduri la Bucure#ti. Personal n-am luat leg!tura cu nici unul dintre acuza"i #i n-am verificat
temeinicia sau netemeinicia actelor depuse ca probe de organele de cercetare; ntruct nici
Procurorul General al Republicii din acel moment, Tatu Jianu, nici #eful Procuraturii Militare,
Rudolf Rosman, n-au ridicat nici o obiec"ie, #i-a reprimat eventualele ntreb!ri ce s-ar fi putut
ridica cu ocazia analizei. n plus, acuza"ii n#i#i nu au ridicat nici o obiec"ie n leg!tur! cu
temeinicia celor ce li se puneau n sarcin!.
De o virulen"! f!r! seam!n, rechizitoriul lui Teodorescu s-a p!strat integral #i exist! n
273
mai multe documente. Cum ns! nu el l-a ntocmit, putem spune c! singurul care-i apar"ine, prin ura
din voce, este cel p!strat n nregistrarea radio.
Teodorescu (?) locotenent de Securitate la Constan"a, n 1948.
Teodosiu Nicolae angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948, cnd a primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
contabil.
Teoh!reanu Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948, cnd a primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
cizmar.
Tere#eanu Gheorghe angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948, cnd a primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
tinichigiu.
Tericeanu(?) ofi"er de Securitate care a vnat #i asasinat partizanii din zona Curtea-de-
Arge# #i pe cei din Mun"ii F!g!ra#, condu#i de Arsenescu Arn!u"oiu. A ajuns pn! la gradul de
general.
Terziu Rusalin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948.
Tessler (?) adjunct de comandant la V!c!re#ti, mn!stire transformat! n nchisoare de
triaj #i depozit, dezafectat! n 1977, apoi demolat! complet de Ceau#escu, n anul 1985. n timpul
conducerii de c!tre Tessler a nchisorii, pentru a li se verifica starea de s!n!tate #i capacitatea de
munc!, locatarii fostelor chilii, de"inu"ii politici, erau b!tu"i cu parul.
Tilici (?) c!pitan n Ministerul de Interne, directorul nchisorii de la Oradea, n anii 50.
R!mas n memoria fo#tilor de"inu"i pentru sarcasmul #i duritatea exprimate prin crncene
njur!turi #i pentru faptul c! se prezenta n fiecare diminea"!, la slujb!, din bucuria de a vedea
oameni suferind. Aplica regulamentul cu sadism #i exces de zel. n cumplita iarn! a lui 1953
1954, cnd Ion Ioanid se afla n nchisoarea de la Oradea, regimul era att de aspru, nct de"inu"ii
de drept comun au mncat, #i nc! mai mult perpeli"i dect frip"i, fetu#ii g!si"i n burta unei
scroafe pe care o t!iaser! #i o duseser! n ntregime acas! la comandant. Fiindc! s-au plns
autorit!"ilor de condi"iile de igien!, comandantul i-a obligat s! ias! n fiecare diminea"! n curte,
dezbr!ca"i #i s! se spele cu ap! nghe"at!. Protestul a continuat printr-o grev! a foamei, pe care
nsu#i memorialistul o socote#te paradoxal!: s! faci greva foamei ca s! protestezi mpotriva
274
foamei. M!sura luat! de comandant a fost de a-i dezbina mai nti, iar apoi de a-i determina s!
renun"e, sub amenin"area c! vor fi hr!ni"i artificial.
Timira" (?) ofi"er de Securitate la regionala Bac!u, n primii ani ai regimului. Provenea
din fosta Siguran"!.
Timofte Constantin c!pitan de Securitate la One#ti. Consemnat #i de Cicerone Ioni"oiu,
f!r! alt! precizare.
Timofte Gheorghe n!scut n 1914, la Nic#eni, Boto#ani. Comandant al lag!rului de la
Capul Midia, ntre 1949 #i 1951. A avansat pn! la gradul de colonel. Reputa"ia lui n materie de
cruzime, considerabil!, a p!lit totu#i, comparat! cu cea a succesorului s!u, Liviu Borcea.
Tinca Adrian ofi"er de Securitate, la Trgu-Mure#, n anii 50.
Tinic! Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n august
1948, cnd a primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte electrician.
Tiron (?) comandant al nchisorii din Suceava n anul 1949, cnd s-a desf!#urat
experimentul reeduc!rii care l-a precedat #i preg!tit pe cel de la Pite#ti.
Tmplaru (?) sergent de Securitate, n paza lag!rului de munc! de la Capul Midia, de
pe traseul Canalului. Un ins sadic.
Toac! Constantin angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948, cnd a primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
l!c!tu#.
Toan#! (?) ofi"er de Securitate la Lugoj, comandantul institu"iei locale n 1957.
Tobos Virgiliu n!scut n 1930, la Gherce#ti-Dolj, loc"iitor politic la Peninsula n 1955.
Promoveaz! n Securitate pn! la gradul de colonel.
Tocitu Valentina angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948, cnd a primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte
func"ionar!.
Tocu#iu Mircea doctor, #ef al sec"iei de femei de la spitalul de psihiatrie Dr Petru
Groza, din ora#ul cu acela#i nume din jude"ul Bihor, spital aflat sub patronajul Ministerului de
Interne #i unde, n anii lui Ceau#escu, au fost interna"i, ntr-o total! ignorare a normelor medicale
#i de igien!, #i supu#i tratamentelor psihiatrice, numero#i disiden"i.
Todea Nicolae . Vestit gardian din Gherla, prin anii 19581960. Originar din localitatea
C!#ei, de pe lng! Dej Era spaima nchisorii, de o cruzime inegalabil!. n 1958 avea gradul de
275
sergent major,. i brutaliza pe de"inu"i. Consemnat n cartea lui Paul Goma ca #i n eviden"ele
AFDPR, Ia#i. Era poreclit Stalin. n anul 2001 mai tr!ia nc! n satul natal, unde #i ntlnea
fostele victzime.
Todiric! Aurel locotenent la Securitatea din Bac!u.
Todoran (?) c!pitan n 1958, n administra"ia nchisorii Gherla. Resentimentar #i crud.
Toma Cornel anchetator de Securitate la Roman, a avansat, de la gradul de sergent la
cel de maior.
Tomorug Epaminonda medic psihiatru n Direc"ia General! a Penitenciarelor #i #ef al
sec"iei de psihiatrie represiv! de la Spitalul 9, n anii 50. Este cel care a inaugurat n Romnia
psihiatria penal!, metod! de anihilare c!reia i c!deau victime acei opozan"i ai regimului care
nu putuser! fi adu#i, prin torturi s!lbatice #i prelungite, n situa"ia de a se autoacuza #i a face
obiectul unor procese publice. Fusese instruit de sovietici #i era, datorit! lor, invitat n anii 50 la
congrese interna"ionale n calitate de #ef al medicinei legale din Romnia.
Tom"a D. Augustin locotenent n rezerv! CSS, n!scut n 10 februarie 1917, n comuna
Vad, satul Cetan, jude"ul Cluj. n 8 decembrie 1969 era #eful biroului Personal al Fabricii de
conserve din Dej, #i d!dea Ministerului de Interne o declara"ie pe care o vom transcrie ntocmai:
n leg!tur! cu cazul de la S!lni"a declar urm!toarele: prin anul 1949, eram angajatul
Serviciului de Securitate din Dej, cu sediul n Dej, Pia"a Lupeni nr. 1, cu gradul de sergent major,
prin luna noiembrie anul 1949 numi amintesc ziua precis! seara am primit ordin de la plt. major
#ef Iulius s! plec cu el cu ma#ina unit!"i, mam urcat n ma#ina din curtea unit!"ii unde mai erau ca
#ofer tov. Ispas Ioan, Dobondi Ludovic ca angajat operativ, plutonier major #ef Iulius, n ma#in!
mai era nc! un cet!"ean civil pe care eu (nu) l cuno#team cu numele de F!tu din satul S!lni"a.
Am plecat to"i cu ma#ina n direc"ia Ileanda #i de acolo pe drum de hotar spre satul
S!lni"a, am ajuns cu ma#ina pe o p!#une (deal) teren cu iarb!, la un moment dat Iulius a ordonat s!
opreasc! ma#ina #i ne-am dat jos din ma#in! cu to"i, ma#ina a r!mas n drumul de hotar pe p!#une #i
noi cu toii, adic! cet!"eanul civil zis F!tu a mers n fa"! iar noi cei trei n urma lui.
La o distan"! de circa 100150 metri de ma#in! pe p!#une la comanda lui Iulius am tras
foc asupra persoanei adic! a f!tului, el a c!zut jos mortal, apoi noi cu to"i am mers la prim!ria din
Vima Mic!, era sear! #i Iulius a vorbit cu primarul pe care eu nu #tiu cum l chema, i-a spus s!
trimit! paza din sat la locul unde era F!tu mpu#cat #i s! ia m!suri de nmormntarea lui c! a fost
prins #i a vrut s! fug! #i a fost executat.
276
De acolo noi am venit cu ma#ina la dej #i nu a mai fost nici o discu"ie de acel caz nici-o
dat!.
Men"ionez c! la comanda lui Iulius noi cei trei care am fost cu to"i am tras n f!tu, de la o
distan"! de circa 45 metri.
Eu nu mai re"in dac! n ma#in! a fost dou! persoane civile adic! f!tu #i fiul, eu mi
amintesc de una singur!.
referitor la acest caz att #tiu, declar #i asemnez personal.
Dej la 8 dec.1969 Tom#a Augustin, semnatura.
(ASRI Dosar 9604, II, ASRI, fond D; vezi #i Banc Alexandru)
Este de ad!ugat doar c!, ntruct trecuser! 20 de ani #i termenul de prescriere (15 ani)
expirase, pedepsirea lui Tom#a Augustin a fost l!sat! n seama comitetului local de partid.
Toncea Ion colonel de Securitate n anul 1988.
Tonci Carin angajat al Direc"iei Regionale a Securit!"ii Poporului Bra#ov. Consemnat
n lista lui Cicerone Ioni"oiu, care precizeaz! c! obi#nuia s!-i bat! pe aresta"i pentru a ob"ine
declara"iile dorite.
Topliceanu (?) ofi"er de Securitate, #ef sec"ie la Snnicolau.
Totalca Stelian angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948, cnd a primit gradul de locotenent #i func"ia de #ef birou. Fusese nainte func"ionar.
Toth Emeric angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte brutar.
Toth Geza activist de partid n Jude"ul Trei Scaune, n 1950. A recurs la amenin"!ri cu
pistolul, b!t!i #i alte violen"e pentru a nscrie "!ranii n gospod!riile colective, mai precis pentru a
c#tiga ntrecerea lansat! ntre organiza"iile jude"ene n aceast! problem!. Era fratele lui Vasile
Luca. n afara b!t!ilor, amenin"!rilor, presiunilor exercitate asupra so"iilor, promisiuni #i
minciuni, d!ri exorbitante inventate ad-hoc, asupra celor nst!ri"i #i influen"i se exercitau tentative
de umilire, activistul punndu-i s! ndeplineasc! corvezi pentru comun!. n acest scop, cerea de
fiecare dat! sprijinul Mili"iei #i al Securit!"ii locale. ntr-unul din satele r!sculate, "!ranii au ajuns
att de departe cu revolta, nct au nconjurat localitatea narma"i cu furci, topoare #i coase #i au
declarat-o republic! independent!, refuznd s! mai aib! cu statul romn altfel de rela"ii dect
comerciale. ntr-una din comune, Toth a fost ct pe ce s! fie lin#at de "!ranii mnio#i. Timp de o
lun! regiunea a fost imposibil de ngenuncheat. A urmat represiunea, dar #i abandonarea pentru
277
moment a ideii colectiviz!rii. E de spus c!, pentru a evita iminenta c!dere, Vasile Luca #i critic!
vehement fratele, dup! acest e#ec.
Toth (?) ofi"er de Securitate, n lag!rele de la Grindu #i Periprava, unde s-a lucrat la
exploatarea stufului n condi"ii de exterminare din toate punctele de vedere: al caz!rii, mnc!rii,
muncii #i asisten"ei medicale. Se lucra n ap! #i f!r! echipament de protec"ie.
Trandaf Narcis c!pitan de Securitate, n 1949, membru al Comandamentului Unic
Timi#, alc!tuit de Mili"ie, Securitate #i Armat! pentru nimicirea rezisten"ei din mun"i. A participat
la capturarea partizanilor din mun"i n zona Timi#oarei.
Trandafir Mitic!- angajat la penitenciarul din Rmnicu S!rat,n 1961. c!l!ul nchisorii
una dintre cele mai sumbr! din "ar!. Numele lui este legat de asasinarea n condi"ii neelucidate a
doctorului Gheorghe Pl!cin"eanu, de 37 de ani, medic ortoped la spitalul Brnvcovenesc, arestat
din ordeinul personal al lui dej, n 13 august 1959 #i executat n aceea#i bnchsoare n 1 sau 2 mai
1961, din ordinul lui Alexandru dr!ghici, la rndu-i supunndu-se ordinului lui dej. Cauza
arest!rii #i a asasinatului, leg!tura dintre tn!rul medic #i una dintre fiicele lui gheorghiu dej. De
numele acestei victime este legat si numele maiorului decusear!.
Trandafir (?) maior de Securitate. A participat, n noiembrie 1987, la reprimarea
brutal! a revoltei muncitorilor de la Bra#ov. Una dintre victime declar! c! a fost b!tut! n ancheta
condus! de maiorul Trandafir de la ora 8,45 pn! la ora 18,30. Semnalat cu acela#i grad, #i n 1984
de Cicerone Ioni"oiu.
Tra"c! Dumitru angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948, cnd a primit gradul de sublocotenent #i func"ie de #ef probleme (sic!) la biroul din
Domne#ti. Fusese nainte strungar.
Tra"c! Ion colonel de Securitate, din serviciul Anchete Penale, a r!spuns de ancheta
grupului de ziari#ti de la Romnia liber! aresta"i n ianuarie 1989 #i nchi#i la arestul din Rahova.
Ins de o mare brutalitate. Consemnat #i n lista lui Cicerone Ioni"oiu, f!r! alt! precizare dect
gradul de colonel de"inut, #i n 1988 #i o caracterizare pu"in insolit!: schingiuitor deosebit.
Traub Richard c!pitan de Securitate.
Trif Fabian sergent-major de Mili"ie la Trgu L!pu#, n anul 1949. I se cunoa#te doar o
crim!, participarea la uciderea lui Alexa Bel, "!ran recalcitrant la colectivizare, condamnat n
lips! #i devenit fugar n mun"i. Cnd a fost prins, nconjurndu-i-se casa n seara de Cr!ciun, a fost
dus la mili"ia din Trgu L!pu# #i torturat, apoi, la ordinele comandantului regiunii, Briceag, a fost
278
adus acas! #i i s-a nscenat fuga de sub escort! n gr!dina propriei case din satul Cufoiaia. Dup! ce,
dispu#i n semicerc, cei cinci mili"ieni au tras n "!ranul c!zut la p!mnt, n prezen"a cumnatului
victimei, unul din ei s-a dus n cas! #i a adus-o pe so"ia celui ucis, spunndu-i: Hai, scroaf!
puturoas! #i "i ia porcul din gr!din! c! a fost lichidat. Acela#i Trif a dat ordin familiei s!-l duc!
pe mort pn! la ziu!. Familia n-a respectat ordinul, mortul se afl! ngropat #i azi, la 150 de metri
de cas! n gr!dina proprie. mpreun! cu ceilal"i subofi"eri, Trif a fost eviden"iat pentru curaj #i
devotament. n 1956, cnd s-a reanchetat cazul, concluzia comisiei a fost c! Bel fugise de sub
escort!. La o nou! anchet!, n 1969, s-au stabilit corect circumstan"ele crimei, dar ea se
prescrisese.
Trifan (?) mili"ian, gardian la Trgu#or, n 1950, dup! schimbarea administra"iei #i
n!sprirea pn! la cruzime a regimului penitenciar, sub direc"ia lui Negulescu. F!cuse un fel de
ucenicie la Jilava, unde violen"a era mai degrab! regul!.
Avem despre el o relatare cu semnifica"ie de pild! moral!:
ntr-o zi, Trifan st!tea n curtea nchisorii supraveghind programul de voie al elevilor, cu
o privire de fiar! care urm!re#te turma de gazele. 'i-a ales dintre de"inu"i pe unul, l-a chemat la
el #i i-a poruncit s! se culce la p!mnt, f!r! un motiv anume, ci fiindc! a#a vrea el. ntruct
elevul a refuzat, l-a dus la beci unde l-a b!tut cu s!lb!ticie. A doua zi s-a dus la el #i i-a cerut
iertare c! era nervos. Devenit din victim! protejatul lui, desemnat n jargon mafiot finul, elevul
l-a rentlnit mai trziu la Poarta Alb!, pe traseul Canalului, unde na#ul #i-a rennoit
angajamentul de a-l proteja. Era la data rentlnirii, deja locotenent. Memorialistul conchide c!
numai Dumnezeu #tie ce s-a petrecut n sufletul lui. (Gheorghe Andreica, Trgu#or, nchisoarea
minorilor)
Trmbi#a"u (?) c!pitan de Securitate, comandant al nchisorii F!g!ra#, de lng! Bra#ov,
consemnat n lista lui Cicerone Ioni"oiu, care adaug! doar precizarea: s-a purtat ca o fiar! cu
de"inu"ii.
Troanc! Elena angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948, cnd a primit gradul de plutonier-major #i o func"ie operativ!. Fusese nainte dactilograf!.
Trocaru (?) comandantul nchisorii Gherla dup! mai cunoscutul Goiciu. L-a pedepsit pe
de"inutul Traian Neam"u, cu 21 de zile de zarc!. Dup! 1989, pensionar n Cluj.
Trofin (?) ofi"er de Securitate, loc"iitor politic al comandantului nchisorii-lag!r de
munc! de la Valea Nistrului, unde la nceputul deceniului cinci de"inu"ii munceau, n condi"ii
279
inumane, n minele de extragere a plumbului.
Tuc! (?) securist la Lucieni-Giurgiu, n Balta Br!ilei, n 19561962. originar din
caracal (?)
Tudor Elena poreclit! Caligula. Directoarea nchisorii Mislea la nceputul anilor 50. O
femeie ndesat!, solid!, cu un coc n vrful capului. Era cinic!, sarcastic!, chiar sadic!, pl!cndu-i
s! le insulte pe de"inute nainte de mas!, pentru a le determina s! nu mai m!nnce. Se spunea c!
avea o licen"! n filosofie. Discursul ei de clas! era n tot cazul bine articulat #i foarte t!ios.
(Petronela Nego#anu, C!l!toria, manuscris). Avea obiceiul s! bat!, s! njure, s! ironizeze,
noteaz! o alt! memorialist!, care-i dedic! cel mai am!nun"it portret. (Nicole Valry-Grossu,
Binecuvntat! fii, nchisoare!)
Tudor A. N. Sandu angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30
august 1948, cnd a primit gradul de sublocotenent #i func"ia de #ef probleme. Fusese nainte
ajustor.
Tudor Simion angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte osp!tar.
Tudor (?) ofi"er de Securitate care s-a ocupat de reprimarea studen"ilor care
manifestaser!, n octombrie 1956, n favoarea Revolu"iei ungare.
Tudoran (?) Director, n 1953, al nchisorii Cavnic, protagonist al acestui memorabil
episod:
Dar n aceea#i noapte de Cr!ciun, n timpul ct schimbul nostru era n min!, se mai
ntmplase ceva. C!pitanul Tudoran, comandantul lag!rului, fusese n acea sear! la crciuma din
sat. Se mb!tase, ceea ce se pare c! f!cea destul de des, #i se luase la har"! cu un localnic. Cum
purt!torii de uniforme MAI nu se bucurau de simpatia popula"iei, cearta degenerase foarte repede ntr-
o nc!ierare, din care c!pitanul Tudoran abia sc!pase cu via"!. () Cu via"! sc!pase, dar nu
teaf!r. Cu epole"ii rup"i #i uniforma sf#iat!, lovit la fa"! (), nc! ame"it de b!utur! #i furios,
venise direct n lag!r cu gndul s! se r!zbune pentru ru#inea #i umilin"a suferit! () n b!r!ci,
schimbul de zi dormea. Singurii treji erau cei cinci sau #ase buc!tari, care preg!teau mncarea
pentru noi #i de"inutul de la sala de du#uri, care, tot n a#teptarea noastr!, nc!lzea apa n cazan.
(). Ei au c!zut victim! furiei oarbe a comandantului. I-a scos r!cnind n curtea lag!rului, i-a
obligat s! se dezbrace n c!ma#! #i izmene #i le-a ordonat s! se culce cu burta pe z!pad!. Apoi a
nceput s!-i loveasc! pe unde nimerea cu cizmele. Lui Ro#eal! i-a rupt o coast!. ()
280
Dezl!n"uirea furiei a durat cam o jum!tate de or!, de"inu"ii fiind obliga"i s! stea dezbr!ca"i #i
culca"i pe z!pad! pn! cnd, n fine, satisf!cut #i gfind, c!pitanul a p!r!sit lag!rul. Afar! era un
ger de "i se lipeau n!rile (Ion Ioanid, nchisoarea noastr! cea de toate zilele, I, Humanitas, 137).
Victimele lui Tudoran au fost imediat internate la infirmerie, doi dintre ei cu congestii pulmonare
care s-au vindecat greu.
Tudoran (?) gardian la Gherla n 1958. Era fiu de preot, originar de pe lng! Dej. La
eliberarea din 1964, a declarat despre unul din membrii familiei neam"u, care se elibera, medicul
pshihiatru Traian Neam"u, c! i pare r!u c! iese din pu#c!rie.
Tudoranu Mihai n!scut la 2 mai 1929, n comuna Sl!nic-Oradea, fiul lui Ion #i al
Anei. Ofi"er de Securitate la Salcia de la nfiin"area lag!rului #i implicat n ancheta declan#at! din
cauza atrocit!"ilor petrecute n lag!r n doar cteva luni de la nfiin"are. Condamnat #i el la 6 ani
nchisoare corec"ional!, pentru abuz n serviciu, n procesul din 1955 #i pus n libertate imediat
dup! anchet!, dup! ce i s-a redus pedeapsa la doi ani (v. Pavel Ion).
Tudoric! Toma anchetator de Securitate la Roman.
Tuf! (?) plutonier la lag!rul de munc! de la Capul Midia, n timpul Canalului. Era
originar de pe lng! Hr#ova.
Tunea Petre angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n 30 august
1948, cnd a primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ!. Fusese nainte l!c!tu#.
Turchischer Marcel #ef de birou n Direc"ia General! a Securit!"ii Poporului, la
nfiin"area acesteia n august 1948.
Turea Virgil angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n august 1948, cnd
a primit gradul de sublocotenent #i func"ia de sub#ef birou. Fusese nainte #ofer.
Tureanu Ilie angajat n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n august 1948.
A primit gradul de sublocotenent #i o func"ie operativ! la biroul din Br!ne#ti. Fusese nainte
mecanic. Consemnat #i de Cicerone Ioni"oiu n lista lui de criminali, schingiuitori,
colabora"ioni#ti.
Tuscenko Petru#a angajat! n DRSP Bucure#ti, nc! de la nfiin"area acesteia, n august
1948. A primit gradul de plutonier-major #i func"ie operativ!. Fusese nainte dactilograf!.

281
%and!r! Fran# n!scut la 22 februarie 1930, ntr-un cartier de la periferia ora#ului
Giurgiu, ca unic fiu al unei familii dezorganizate. R!mas de timpuriu n grija tat!lui, acesta l
ncredin"eaz! armatei, unde devine, de la vrsta de 10 ani, copil de trup!. Fuge de la cazarm!, intr!
n mediul delincven"ilor minori, vagabonzi, iar de aici este recrutat de activi#tii locali ai
partidului comunist. Particip!, la ordinele acestora, la c#tigarea prin fraud! #i violen"e a
alegerilor din 1946, n ora#ul de origine. Recuperat, dup! victoria protectorilor lui, de c!tre tat!l
ngrijorat de viitorul pe care #i-l preg!tea al!turi de comuni#ti, rateaz! cursa spre recompense,
ascensiune #i carier! n care se angajeaz! cei mai mul"i dintre tovar!#ii lui. Alungat din nou,
tn!rul infractor devenit comunist #i ucide tat!l, n care vede cauza principal! a marginaliz!rii lui n
partidul care-i devenise adev!rata familie. E condamnat la 13 ani de nchisoare. n timpul deten"iei
preventive #i al procesului, partidul l ocrote#te cu grij!: se bucur! de un regim de hran!
privilegiat, prime#te vizitele unor #efi importan"i, are garan"ia c! nu va fi brutalizat. Pentru ca, odat!
ajuns n nchisoare, emisarii acestui p!rinte adoptiv s! vin! s!-i cear! pre"ul ocrotirii. Paricidul
devine brigadier n nchisorile de la Canal, apoi tor"ionar pe lng! anchetatorii Ministerului de
Interne #i uciga# la ordin.
ndepline#te acest rol, din 1949 pn! la nceputul anului 1956, cnd, din motive nu toate
elucidate, partidul #i respect! contractul #i l gra"iaz! nainte de expirarea pedepsei.
Mai departe, Fran"(and!r! reu#e#te s! evite toate neajunsurile rezultate din trecutul lui #i
s! beneficieze doar de relativa imunitate dobndit! n schimbul serviciilor f!cute regimului. Din
1956 pn! n 1989 tr!ie#te retras, lucrnd ca meseria# liber, mai nti ca zidar, iar apoi ca apicultor.
Ca tor"ionar a aplicat victimelor lui urm!toarele metode de tortur!: strivirea degetelor cu
u#a, b!taia la testicole, sugrumarea, asfixierea, lovirea cu s!cule"ii de nisip #i cu cear#afuri ude. n
ndeplinirea misiunii lui, primea periodic instruc"iuni, n timpul unor ntrevederi ntre patru ochi, cu
cei mai importan"i dintre reprezentan"ii aparatului represiv, unii dintre ei chiar mini#tri.
n prealabil fusese instruit s! simuleze nebunia #i, sub aceast! acoperire, #i exercita, n
anumite saloane secrete ale faimosului spital 9, din Bucure#ti, sau n beciurile Ministerului de
Interne, #i misiunea secret! de uciga#. A ucis astfel f!r! s! lase urme (Ni se ceruse f!r! snge, f!r!
snge) un num!r incalculabil de oameni (S! fi fost o sut!, numai la mine).
Dup! c!derea regimului comunist, m!rturisirea crimelor pe care le-a comis #i a celor la
care a fost martor au f!cut obiectul unei m!rturisiri publice. (Doina Jela, Drumul Damascului,
Spovedania unui fost tor"ionar)
282
%iganov (?) consilier sovietic, anchetator al ctorva membri ai lotului P!tr!#canu, n
1952.
%urcanu Eugen principalul protagonist a ceea ce a intrat n istoriografia contemporan!
sub numele de experimentul Pite#ti tentativa de distrugere, prin tortur! fizic! #i ndoctrinare,
a tineretului rezistent la comunism, n special legionar. Ac"iunea, desf!#urat! n cel mai mare
secret ntre anii 1949 #i 1952, la Suceava, Pite#ti, Gherla, Trgu#or #i unul din lag!rele de la
Canalul Dun!reMarea Neagr! (Peninsula), a fost pus! la cale de cele mai oculte cercuri ale
Securit!"ii #i prezentat! apoi ca o ini"iativ! a studen"ilor nchi#i, pentru a-#i ob"ine gra"ia
regimului #i eliberarea. F!r! alt echivalent, prin cruzime, dect lag!rul de la Goli Otok (insula
Barren, Iugoslavia), conceput ns! pentru comuni#ti, dup! desp!r"irea lui Stalin de Tito n 1949 #i
lag!rele germane de la Rostock #i Buchenwald, cu refugia"i romni de dup! rebeliunea
legionar! din 1941.
Conduc!torul reeduc!rii prin demasc!ri #i ndoctrinare dintre studen"ii ncarcera"i era
Eugen (urcanu.
N!scut la 8 iunie 1925, n comuna P!ltini# din Cmpulung Moldovenesc #i trecut n
extrasul de na#tere cu numele de P!#tinaru, al mamei, E.(. f!cuse parte din Fr!"iile de cruce #i
participase la rebeliunea legionar! la Cmpulung. A activat ca legionar pn! n 1946. A f!cut apoi
aproape 3 ani de studii la Facultatea de Drept, a devenit comunist, se pare c! nainte de 1944, cu
ajutorul lui Emil Bodn!ra#. Intrat n gra"iile Anei Pauker, ar fi trebuit s! plece ambasador la
Belgrad. n 1946, f!cea deja parte din Biroul politic al organiza"iei partidului de la Ia#i. n 1948,
cnd ar fi trebuit s! plece la studii la Moscova, a fost demascat ca fost legionar #i arestat. n februarie
1949, s-a pronun"at mpotriva lui o condamnare de 7 ani. Aproape imediat a organizat un a#a-zis
comitet de reeducare #i mai trziu o Organiza"ie a Studen"ilor cu Convingeri Comuniste (ODCC),
cu scopul declarat de a se reabilita n ochii regimului. Ac"iunea a debutat prin citirea de c!r"i #i
materiale de propagand! marxist!. A urmat apoi b!taia, rezervat! celor ce refuzau reeducarea.
Pentru a dovedi administra"iei c! s-au schimbat, studen"ii trebuiau s! se lepede cu totul de trecut
#i, pentru a dovedi asta, se demascau, apoi #i torturau fo#tii prieteni, nc! nereeduca"i.
Argumentele lui (urcanu n favoarea propriei ac"iuni #i felul cum le utilizeaz! v!desc o inteligen"!
dereglat!, demonizat!. nainte de a ncepe s!-#i maltrateze tovar!#ii de suferin"!, s-a prezentat n fa"a
acestora ca #ef al unui grup de fo#ti bandi"i deveni"i oameni cinsti"i. Bolile de care ceilal"i continu!
s! sufere, reac"ionarismul #i legionarismul, snt boli grele pentru care este necesar! metoda #ocului.
283
Le mai spune c! n momentul n care snt lovi"i, el consider! c! le d! un ajutor #i nu ei snt cei lovi"i, ci
banditul din ei, pentru a putea s! ne rupem total de trecut #i pentru a putea s! lovim #i noi cu
aceea#i t!rie n valorile trecutului. Similitudinea cu vn!torile de vr!jitoare, cu practicile de
alungare a diavolului n biserica medieval! este izbitoare. Dar mai ales cu sp!larea creierelor,
practicat! n China comunist!: comitetul de reeducare al lui (urcanu reproducea schemele
birocra"iei comuniste, el era alc!tuit dintr-un secretar, un secretar organizatoric, unul cu educa"ia
politic!, unul cu eviden"a cadrelor #i unul cu documentarea. Ace#tia adunau inform!ri pe care le
discutau, apoi le predau administra"iei. Aveau un caiet n care se notau zilnic activitatea desf!#urat! #i
concluziile trase. Ac"iunea lor s-a ndreptat ini"ial mpotriva vrfurilor legionare ostile reeduc!rii. 'i
aceast! organizare reprezint! demonizarea ideii de administra"ie. Reeducarea lui (urcanu a dat
rezultate. ntr-un interogatoriu care i se ia mai trziu, anchetatorii l ntreab! dac! cunoa#te pe
cineva care s! fi fost legionar timp de cincisprezece ani #i s! se reconverteasc! n 2 luni. Victimele lui
au f!cut-o. Dac! dup! ce a ie#it din nchisoare mai vrea s! mai activeze, spune el, eu r!spund cu
capul. ntrebat ce a urm!rit, r!spunsul lui este unul al unui creator de om nou: Prin reeducare
urm!ream (...) neutralizarea lor din punct de vedere politic, de a nu mai duce activitate du#m!noas!
fa"! de regim #i, n timp, dac! ar fi putut s! ajung! la o atitudine prietenoas! fa"! de regim, adic! la
locul unde ar fi muncit s! fac! cu bun!voin"!. ntreaga ac"iune a demasc!rii a durat la Pite#ti din
noiembrie 1949 pn! n decembrie 1950. n a doua jum!tate a lunii august 1951 este transferat la
Gherla, unde experimentul nceteaz! spre sfr#itul anului.
Era un om de statur! potrivit!, 1,70m, spune Nicolae Itu, robust, ndesat #i agitat,
permanent cu minile la spate. O frunte destul de mare, maxilar proeminent, b!rbia puternic!.
Eugen (urcanu este una dintre enigmele ntunecate ale istoriei noastre contemporane.
Cruzimea lui a fost ie#it! din comun. A ucis cu minile lui oameni tineri ca #i el. Tacu Aurel a stat n
com! #ase s!pt!mni. Bogdanovici a murit dup! s!pt!mni de chinuri. Au murit n urma torturilor
lui trei studen"i #i un elev, s-au sinucis doi #i au ncercat, f!r! s! reu#easc!, al"i vreo patru. La
Gherla au murit, spun victimele, 12 de"inu"i. Conform cu propriile declara"ii, i-au trecut prin mini
circa 300 de de"inu"i, n afar! de cei aproximativ 150 care au fost determina"i, de cele mai multe ori tot
prin b!t!i, s! i se al!ture. De remarcat c! n interogatorii p!rea s!-#i aminteasc! numele tuturor, de
unde veneau, ce condamn!ri avuseser!, ceea ce dovede#te o memorie ie#it! din comun. Nici una
din caracteriz!rile care i s-au f!cut nu explic! cruzimea lui. Era n aparen"! un om absolut
obi#nuit. Vorbea rar #i spunea des eu. Era crispat, gnditor, nchis n el. Era c!s!torit #i avea un
284
copil. Afirma c! ar trece #i peste cadavre ca s! scape din nchisoare, relateaz! acela#i fost coleg,
Nicolae Itu. Tot Nicolae Itu spune: Era orb. 'i crede c!-l orbise dorin"a de libertate cu orice pre".
Virgil Ierunca ncearc! s!-i explice enigma: l caracteriza mai ales un spirit demoniac, o
inteligen"! ie#it! din comun #i dorin"a de afirmare prin toate mijloacele. Puterea lui ajunsese la
un moment dat destul de mare ca s! poat! sfida administra"ia #i Securitatea de la anumite grade n
jos. Putea pedepsi pe informatorii Securit!"ii nerecomanda"i de el, b!tndu-i crunt fiindc! i-au
stricat socotelile nu #tiu ce majur. La cteva luni dup! ce b!gase spaima n to"i fo#tii lui tovar!#i, nici
chiar cei mai apropia"i colaboratori ai lui nu-i inspirau atta ncredere nct s!-i desconspire locul unde
dormea: n timpul acesta nu dormea nici la corec"ie, nici la munc! silnic!, nici la temni"! grea #i a
refuzat s!-mi spun! unde doarme. Leg!tura ntre inteligen"a ie#it! din comun a lui (urcanu #i
bestialitatea lui se face n camera 4 spital. Este camera de tortur!, de care pu"ini #i aduc aminte c!
era n acela#i timp camera cu c!r"i n care avea s! func"ioneze #coa