Sunteți pe pagina 1din 3

MODULUL: TERAPIE COGNITIVĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I anul şcolar ________________

OBIECTIVE CADRU:
1. Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării
conduitelor de orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul ambiant
2. Dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea formării unor
comportamente independente.
3. Dezvoltarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social

2hsăptămînă
16 săptămîni=32
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

STRATEGII DE ÎNVĂŢARE
OBIECTIVE DE NR. EVALUR
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA METODE ŞI MIJLOACE
REFERINŢĂ ORE E
PROCEDEE DIDACTICE

Conversaţia Evaluare
1. Sortează după mărime,formă, culoare 1 05.09 -obiecte;
Explicaţia individuala
1. Comportament 2. Ex. Joc de asociere a figurilor 1 07.09 -figuri geometri-
1.2 Explorarea Metoda Evaluare
cognitiv la nivel geometrice cu obiecte cunoscute ce;
polisenzorială a cuburilor orala
perceptiv-motric: obiectelor din
3. Corpul meu- Omuleţul(conturare, 1 12.09 -fise de lucru;
Demonstraţia Evaluare
a) Explorarea mediul apropiat colorare)
Jocul didactic frontala
polisenzorială 4. Unde e obiectul?poziţia în raport cu 1 14.09
Exerciţiul Aprecieri
schema corporală
Lucrul în echipă verbale
5. Animale domestice-conturare după 1 19.09
1.2 Formarea şi şablon, colorare
dezvoltarea 6. Animale sălbatice-conturare după 1 21.09
psihomotricităţii: -obiecte;
şablon, colorare
- coordonare oculo- -fişe de lucru;
7. Baloanele cu lunile anului 1 29.09
motorie; -figuri geometri-
8. Zilele săptămânii-memorare 1 28.09
Conversaţia ce; Evaluare
9. Jocul anotimpurilor 1 03.10
Explicaţia -imagini cu individuala
-schemă corporală 10.Vestimentaţia fată-băiat 1 05.10
Metoda anotim- Evaluare
şi lateralitate; 11.Cuvinte din două silabe 1 10.10
b)Psihomotricitat cuburilor puri; orala
12.Cuvinte din trei silabe 1 12.10
ea - conduite perceptiv- Demonstraţia -obiecte de vesti- Evaluare
13. Cuvinte monosilabice 1 17.10
motrice de bază Jocul didactic mentaţie; frontala
14.Caută perechea! 1 19.10
(culoare, formă, Exerciţiul -imagini ; Aprecieri
mărime); 15.Jocul antonimelor 1 24.10
Lucrul în echipă -caseto- verbale
16.Joc ,,Eu spun una, tu spui multe,,- 1 26.10
fon;
- orientare, numeralul
-imagini din
organizare, 17.Ordonarea imaginilor din povestea 1 31.10
structurare spaţio- poveşti;
,,Fata babei şi fata moşneagului,,
temporală; -diplome;
18.Concurs-Recunoaşte personajul 1 02.11

19.Joc ,,Ghiceşte numărul!,,-nr şi cifra 1 1 07.11


20.Joc ,,şiragul de mărgele,,-nr şi cifra 2 1 09.11
-obiecte;
21.Număr şi scriu până la 2 1 14.11
-chibrituri;
2.1 Stimularea
22.Propoziţia 1 16.11
-jetoane;
2. Comportament dezvoltării 23.Ex de alcătuire de propoziţii după 1 21.11
Conversaţia -fişe de lucru; Evaluare
cognitiv la intelectuale prin imagini-propoziţia din 2 cuvinte
Explicaţia -planşe cu cifre; individuala
nivelul exersarea şi 24. Ex de alcătuire de propoziţii după 1 23.11
dezvoltarea Metoda -rechizite şcolare; Evaluare
capacităţil imagini-propoziţia din 3 cuvinte
proceselor psihice cuburilor -ghicitori; orala
or psiho- 25.Audierea poveştii,, Capra cu trei iezi,, 1 28.11
Demonstraţia -prezentări Evaluare
individuale 2.2 Valorificarea 26. Recunoaşte cifrele învăţate 1 30.11
Jocul didactic Power- frontala
/ structurilor 27. Colinde, colinde 1 05.12
Exerciţiul point, lucru în Aprecieri
proceselor psihoindividuale 28. Aranjează după criteriul meu 1 07.12
în conduite Lucrul în echipă AEL; verbale
psihice 29.Construim căsuţe 1 12.12
independente -CD cu film;
30.Formează perechi 1 14.12
31.Completează ce lipseşte 1 19.12
32. “Săculeţul fermecat” 1 21.12