Sunteți pe pagina 1din 4

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a V-a

NR. UNITATI DE NR.


CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE SAPT.
CRT INVATARE ORE

1.1. selectarea produselor alimentare in functie de informatiile


• Definirea, clasificarea si functiile de pe ambalaj-eticheta
alimentelor 1.2. Descrierea principalelor moduri de utilizare a produselor
Alimente-
• Alimente de origine minerala alimentare de origine minerala, vegetala, animala si
1. originea
• Alimente de origine vegetala ecologice in alimentatia omului 5
alimentelor
• Alimente de origine animala 2.1.. Identificarea si selectarea alimentelor in functie de:
• Alimente ecologice nevoile pe care le satisfac, proprietatile organoleptice, valoarea
nutritive si energetica, estetica

• Importanta agriculturii
• Factorii de mediu care influenteaza 1.3. Analiza influentei factorilor de mediu asupra cultivarii
cultivarea plantelor plantelor.
2.1. Identificarea lucrarilor specifice culturilor in functie de
• Elemente de design in cultivarea plantelor
anotimp
• Cultivarea plantelor de camp si de gradina
2.4. Executarea lucrarilor simple de cultivare a plantelor
• Cultivarea plantelor ecologica
respectand normele ecologice si de SSM.
2.
Cultivarea • Norme de sanatate si securitate in 3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite 7
plantelor munca(NSSM), de prevenire si stingere a utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului.
incendiilor 4.1. Identificarea posibilitatilor diverse de valorificare a
• Valorificarea produselor de origine produselor alimentare de origine minerala, vegetala, animala,
vegetala ecologica.
• Activitati, ocupatii, meserii specifice 4.2. Analiza legaturilor intre activitati, ocupatii, meserii si
cultivarii olantelor produsele alimentare obtinute.
1.3. Analiza influentei factorilor de mediu asupra cresterii
• Factorii de mediu si importanta lor pentru animalelor.
crsterea animalelor. 2.1. Identificarea materiilor prime, materialelor si principalelor
• Elemente de tehnologia cresterii unelte, instrumente si echipamente specifice in obtinerea
animalelor domestice. produselor.
• Cresterea animalelor in sistem ecologic. 2.4. executarea lucrarilor simple de crestere a animalelor
• Cresterea animalelor de companie. domestice respectand normele ecologice si de SSM.
3.
Cresterea • Norme de sanatate si securitate a muncii, 3.1. valorificarea informatiilor culese din surse diferite
6
animalelor de prevenire si stingere a incendiilor. utilizand terminologia si simbalurile specifice domeniului.
• Valorificarea produselor de origine 3.2. Explicarea termenilor si simbolurilor privind calitatea,
animala. igiena produselor alimentare si protectia consumatorilor.
• Activitati, ocupatii, meserii specifice 4.1. Identificarea posibilitatilor diverse de valorificare a
cresterii animalelor produselor alimentare de origine animala.
4.2. analiza legaturilor intre activitati/ profesii si produsele
alimentare obtinute.

1.1. selecterea produselor alimentare in functie de valoarea


nutritive si energetica si de influenta sanatatii omului.
1.2. Descrierea principalelor moduri de utilizare a produselor
Criterii de
• Caracteristici organoleptice alimentare de origine minerala, vegetala si animala in
selectie a
• Informatii de pe ambalaje si etichete. alimentatia omului.
4. alimentelor 3
• Valoarea nutritive, energetica si estetica a 3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite
produselor. utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului.
3.2. Explicarea termenilor si simbolurilor privind calitatea,
igiena produselor alimentare si protectia consumatorului.

1.1. Selectarea produselor alimentare in functie de valoarea


nutritive, energetica si estetica si de influenta sanatatii
omului.
Meniul si 1.2. Descrierea principalelor moduri de utilizare a produselor
• Criterii de intocmire a meniului
alcatuirea alimentare de origine minerata, vegetala si animala in
• Obiceiuri alimentare ale elevilor.
acestuia alimentatia omului.
5. • Tipuri de meniuri. 4
2.3. Identificarea principalelor produse alimentare pe baza unui
• Relaria dintre alimentatia corecta si meniu recomandat/ intocmit in prealabil de catre elev.
factorii care o determina. 3.1. valorificarea informatiilor culese din surse diferite
utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului.
• Bucataria.
• Factori de confort in bucatarie.
• Aranjarea mesei. 2.1. Identificarea materiilor prime, materialelor si principalelor
• Prepararea alimentelor. unelte, instrumente si echipamente specifice utilizate in
Tehnologii de • Tehnologii traditionale si moderne de obtinerea produselor.
preparare a preparare a hranei. 2.3. identificarea principalelor produse alimentare pe baza unui
6. alimentelor • Respectarea NSSM si PSI la prepararea meniu recomandat/intocmit in prealabil de catre elev. 7
hranei. 3.1. valorificarea informatiilor culese din surse diferite
• Bucataria romaneasca. utilizand terminologia si simbolurile specifice.
• Conservarea, depozitarea si valorificarea 4.1. Identificarea posibilitatilor diverse de valorificare a
produselor alimentare. produselor alimentare de origine minerala, vegetala si animala.
• Activitati, ocupatii, meserii specifice
prepararii si servirii alimentalor.
2.3. identificarea principalelor produse alimentare pe baza unui
meniu.
2.4. Analiza calitatii produselor alimentare in functie de;
• Calitatea produselor alimentare si a
Calitatea nevoile pe care le satisfac, proprietatile organoleptice, valoarea
7. serviciilor din alimentatie. 2
alimentelor nutritive energetica si estetica.
• Protectia consumatorului. 3.2. explicarea termenilor si simbolurilor privind calitatea,
igiena produselor alimentare si protectia consumatorului.

IN SEMESTRUL I SE VOR STUDIA UNITATILE DE INVATARE 1, 2, 3.


IN SEMESTRUL al II-lea SE VOR STUDIA UNITATILE DE INVATARE 4, 5, 6, 7
MAI MULTE RESURSE GĂSIȚI PE WWW.MANUALE.EDUTECA.RO