Sunteți pe pagina 1din 5

Tratamentul fiscal aferent „bacsisului” – OUG 8/2015 din 8 mai 2015

In MOf nr 285 din 28 aprilie 2015 a fost publicata OUG 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care au fost aduse modificari si OUG 28/1999 privind utilizarea casei de marcat. Toate aceste reguli intra in vigoare la data publicarii Ordonantei in Monitorul Oficial, insa prevederile referitoare la sanctiuni intra in vigoare la data de 8 mai 2015. Bacșișul reprezinta orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care utilizeaza case de marcat precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar. Este interzis operatorilor economici să condiţioneze livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacşişului. Acesta se justifică prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale şi se evidenţiază pe un bon fiscal distinct. Daca aparatul de marcat este defect, entitatile vor emite chitante si pentru bacsis si il vor inregistra in Registrul special in care se trec toate operatiunile pe perioada in care casa de marcat cu functioneaza.

Entitatile stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacșișului rămân la dispoziția lor sau sunt distribuite salariaților. Regulamentul se păstrează la locul de instalare a casei de marcat pentru a fi prezentat organelor de control. In cazul in care bacșișul se distribuie salariaților, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii, ceea ce inseamna ca este SCUTIT de TVA. Daca nu se distribuie salariatilor, atunci acesta intra in baza de impozitare a TVA. Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaților se înregistrează pe seama cheltuielilor.

Exemplu:

În 7 iunie 2015, entitatea Leader a vandut marfuri cu amanuntul la pretul de 10.000 lei, TVA 24%, iar bacsisul incasat in aceasta perioada si care este reflectat separat in Raportul Z a fost de 400 lei. Politica firmei este de a distribui salariatilor sumele aferente bacsisului incasat. Precizaţi înregistrările contabile efectuate.

Entitatea Leader va înregistra în contabilitate:

vânzarea mărfurilor:

12.400 lei

4111

=

707

10.000 lei

Clienţi

Venituri din vânzarea mărfurilor

4427

2.400 lei

TVA colectată

evidentierea bacsisului in evidenta contabila:

 

400 lei

4111

=

708

400 lei

Clienţi

Venituri din activităţi diverse sau

7588

Alte venituri din exploatare

distribuirea la sfarsitul lunii a bacsisului catre salariati:

400

lei

641

Cheltuieli cu salariile sau

6421

Cheltuieli cu avantajele în natură acordate

salariaților

=

421

Salarii datorate

400

lei

SAU

400

lei

6588

Alte cheltuieli de exploatare

=

462

Creditori diversi

400

lei

retinerea impozitului pe venit in suma de lei (400 lei x 16%):

64 lei

421

=

444

64 lei

Salarii datorate

Impozit pe venituri de

natura salariilor

 

SAU

400

lei

462

=

446

400

lei

 

Creditori diversi

Alte taxe si impozite

 

plata sumelor nete catre salariati:

 

336

lei

421

=

5311

336

lei

 

Salarii datorate

Casa in lei

 

sau

462

Creditori diversi

Bacsisul nu este cuprins în baza de impozitare a contribuţiilor sociale. Daca entitatea ar fi pastrat sumele aferente bacsisului, atunci ar fi inregistrat:

evidentierea bacsisului in evidenta contabila:

400 lei

4111

Clienţi

=

708

Venituri din activităţi

diverse

sau

7588

Alte venituri din exploatare

4427

TVA colectata

322,58 lei

77,42 lei

Venitul este impozitat fie cu 16% (daca firma este platitoare de impozit pe profit), fie cu 3% (daca este microintreprindere).

Entitatile care detin case de marcat sunt obligate să întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea devânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum şi pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului. Prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, se înțelege suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Se elimina astfel expresia „sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat”.

Entitatile care detin case de marcat sunt obligate de asemenea ca la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea banilor personali deţinuţi de angajaţii operatorului economic care își desfășoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus față de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru, nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali. Modelul, conținutul registrului de bani personali precum și procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal, se aprobă prin OMFP în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG 8/2015. Entitatile care nu se vor dota cu acest Registru special vor fi sanctionate cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unității de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în care își desfășoară activitatea și în timpul programului de lucru, angajații operatorului economic sunt obligați să prezinte sumele de bani aflate asupra lor. Nerespectarea acestei cerinte reprezinta contraventie si se sancţionează cu amendă de 1.250 lei, care se aplică persoanelor fizice respective.

Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, cu excepția cazului in care casa de marcat este defecta, ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului, precum si nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a întocmi documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum şi pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului reprezinta contraventii si se sanctioneaza astfel:

Procent 1

Diferente sume 2

 

Sanctiune

 
 

până la 300 lei inclusiv

Avertisment

 

intre 300 lei si 1.000 lei

Amenda

de

12.500

lei,

fara

sanctiune

Mai putin sau egal cu 3%

complementara

 

mai mare de 1.000 lei

Amenda

de

22.500

lei,

fara

sanctiune

 

complementara

 
 

până la 300 lei inclusiv

Amenda

de

3.500

lei,

fara

sanctiune

complementara

 
 

Amenda de 17.500 lei

 
 

+

Se suspenda pentru 30 de zile activitatea

intre 300 lei si 1.000 lei

operatorului pentru unitatea la care s-a constatat contraventia, incepand cu cea de-a doua abatere constatata intr-un interval de 24 de luni.

Mai mult de 3%

 

Amenda de la 27.500 lei

 
 

+

Se suspenda pentru 30 de zile activitatea

mai mare de 1.000 lei

operatorului pentru unitatea la care s-a constatat contraventia, incepand cu cea de-a doua abatere constatata intr-un interval de 24 de luni, indiferent pentru care dintre situatiile de mai sus a fost aplicata sanctiunea la prima abatere, in cadrul termenului de 24 de luni.

1 = procent din din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de casa de marcat şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului. 2 = diferenţa constatată între sumele înscrise în documentele justificative emise de/pentru operatorul economic pentru operaţiunile desfăşurate la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor şi sumele de bani efectiv existente în orice loc din incinta/incintele în care se desfăşoară activitatea, inclusiv sumele aflate asupra personalului şi cele încasate prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar

In cazul suspendarii activitatii, dacă operatorul economic achită atât amenda sau jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, cât și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancțiunea complementară (suspendarea pentru 30 de zile a activității operatorului economic pentru unitatea în care s-a constatat contravenția) încetează de drept în termen de 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de 10 ori amenda aplicată reprezinta venit la bugetul de stat si poate fi achitată la C.E.C. sau la Trezorerie și nu se restituie în cazul în care, la solicitarea operatorului economic, instanța de judecată anulează procesul-verbal de constatare a contravenției. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire dacă aceasta a fost transmisă prin poștă.

Alte aspecte privind modificarea OUG 28/1999

- in cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori au obligația să notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, în faţa organelor de control;

- operatorii economici care la data de 8 mai 2015 nu au stabilit cu distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată modul de efectuare a notificării în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, vor fi nevoiti sa stabileasca acest asepct în termen de 60 de zile incepand cu 8 mai 2015.

S&R Accounting Leader SRL este o firmă de contabilitate din București, având asociați pe Lect.
S&R Accounting Leader SRL este o firmă de contabilitate din București, având
asociați pe Lect. Univ. Dr. Rapcencu Cristian și Laurentiu Stanciu, ACCA. Oferim
servicii de:
- Contabilitate;
- Consultanță fiscală-contabilă;
- Audit financiar;
- Audit fonduri europene;
- Certificarea declaratiilor fiscale;
- Retratarea situațiilor financiare la IFRS etc.
Când aveți nevoie de soluții pentru orice problemă în aceste domenii, (fie că este vorba

Când aveți nevoie de soluții pentru orice problemă în aceste domenii, (fie că este vorba de o întrebare punctuală, de reflectarea unor înregistrări contabile, de un tratament fiscal ori monografie contabilă pe o speță anume) vă putem oferi sprijin, contactându-ne la office@accounting-leader.ro, sau direct de pe site-ul nostru

.

Va puteti abona la Newsletter-ele noastre astfel:

- pe o perioada de 3 luni cost 150 lei plus TVA (pe toata perioada)

- pe o perioada de 1 an cost 480 lei plus TVA (pe toata perioada)

Mai multe detalii regasiti la acest link:

 

http://www.accounting-leader.ro/noutatile-noastre/abonament-cu-plata-

newsletter_86_8.html