Sunteți pe pagina 1din 5

Infracţiunile rutiere cele mai des întâlnite sunt cele care privesc într-o

anumita masura accidentele rutiere .


Nu atât numeric ele reprezintă un mare pericol, cât mai ales datorită
consecinţelor dezastruoase pecare le produc. Accidentele de circulaţie
figurează printre primele trei cauze de deces, după bolile cardiovasculare şi

cancer, afectând în principal grupele tinere ale populaţiei. Accidentele

produc adevărate tragedii în cadrul relaţiilor sociale, de aici necesitatea de a


luptaîmpotriva lor.
Această „luptă” se asigură prin măsuri de prevenire şi combatere a
accidentelor rutiere, iar atunci când acestea nu au putut fi evitate, prin
înlăturarea sau reducerea maximă a efectelor pe care le-au generat.
Unul din mijloacele de prevenire, poate cel mai eficient şi mai la îndemână,
este şi incriminarea pe cale legislativă a conduitelor care pun în pericol
relaţiile sociale privind siguranţa circulaţiei pedrumurile publice.
Alcoolul este un drog depresant. Acesta încetineşte activitatea
sistemului nervos central, inclusiv a creierului. Alcoolul afectează condusul
vehiculului, deoarece cauzează:
• probleme de vedere;
• timp de reacţie redus;
• concentraţie şi vigilenţă redusă;
• mai multă relaxare şi moleşeală, ce face ca şoferul să adoarmă la volan;
• dificultatea înţelegerii informaţiei senzoriale;
• dificultatea de a îndeplini mai multe sarcini în același timp (de exemplu,
mersul pe banda de circulaţie în direcţia corectă, în acelaşi timp
concentrându-se la alt trafic);
• imposibilitatea de a urma regulile de circulaţie;
• prea multă încredere poate duce la riscuri inutile.
Efectele de mahmureală ale alcoolului a doua zi pot îngreuna
concentraţia şi siguranţa condusului şi ar putea cauza adormirea la volan. O
persoană care a consumat alcool poate crede că este extrem de atentă, că va
putea conduce vehiculul în siguranţă. Totuşi, alcoolul poate afecta vederea şi
experienţa realităţii. Acţiunile şi reacţiile acestei persoane pot fi diferite de
ce se cere în realitate, însă ea nu va şti cât de tare i-au fost afectate abilităţile
de a conduce un vehicul.
Efectele alcoolului asupra abilităților de conducere a vehiculului
Efectele alcoolului asupra abilităţii de conducere a vehiculului pot fi grupate
în următoarele:
 Percepţia: viziune dublă, efect de tunel, anestezia nervului optic, estimarea
distanţei şi vitezei,
 diferenţierea culorilor, atenţie redusă, distribuţie şi orbire; Reacţia:
reducerea reacţiei la viteză;
 Manevrarea:(şi control) coordonare perturbată a ochilor şi mâniilor,
controlul scăzut a muşchilor;
Comportament: mai puţin critic, supraestimare, încredere exagerată.
 Explicaţie detaliată: Raţionamentul/judecată: abilitatea de a lua decizii
responsabile şi corecte.
Alcoolul afectează în primul rând, funcţia mintală, iar judecata este
prima care dispare, ce înseamnă că motivarea şi precauţia sunt reduse rapid.
Prin mijloc de transport auto, autovehicul înţelegem un sistem
mecanic cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, pentru
transportul de călători, bagaje şi mărfuri sau care execută orice alte lucrări şi
servicii aferente transporturilor.
Conducerea mijlocului de transport reprezintă o acţiune continuă care
începe din momentul punerii în mişcare a motorului şi se sfîrşeşte odată cu
stoparea acestuia.
Starea de ebrietate este cea survenită în urma consumului de alcool.
Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

Art. 336 din Noul Cod Penal


Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană
care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică
de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la
5 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa
unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin.
(2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau
produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor
persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării
probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere,
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Conducerea sub influenţa alcoolului competente, aflat în timpul


desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinereapermisului de
conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului
expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau
substanţe stupefianteori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7ani.
Infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau
tramvaide către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l
alcool pur în sânge are ca obiect juridic, (definit ca fiind valoarea socială
protejată de norma juridică penală şi căreia i se aduce atingere prin
comiterea infracţiunii) asigurarea desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii
de siguranţă pentru toti cetătenii implicaţi în trafic. Dat fiind faptul că
această infracţiune nu presupune existenţa unui obiect material, valoarea
socială ocrotită nefiind strâns legată de un anumit lucru, ne aflăm în faţa
unei infracţiunile formale.
Considerăm că subiectul active al acestei infracţiuni este unul special,
fiind necesară îndeplinirea calităţii de conducător auto şi considerăm că
persoanele juridice nu pot fi autorii acestei infracţiuni.
Subiectul pasiv al infracţiunii este statul, societatea, deoarece acestuia îi
aparţine valoarea socială protejată de norma juridică penală şi căreia i se
aduce atingere prin comiterea infracţiuni.
Latura obiectivă a acestei infracţiuni constă în “conducerea pe
drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care
are o îmbibaţie alcoolică de peste0,80 g/l alcool pur în sânge”, presupunând
o serie de activităţi comisive iar fapta având un caracter continuu.
Pentru realizarea acestei infracţiuni trebuie avut în
vedere faptul că subiectul activ a consumat băuturi alcoolice (activitate
comisivă, care trebuie să aibă o anumită urmare, pentru a fi întrunite
elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv aceea ca imbibaţia
alcoolică să fie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge) iar ulterior a ales să
conducă autovehiculul pe drumurile publice .
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de
către o persoanăcare are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în
sânge este o infracţiune de pericol, care nu presupune o urmare materială în
sens naturalistic -modificare produsă în realitatea înconjurătoare-, urmarea în
sens juridic concretizându-se într-o stare de pericol pentru valoarea protejată
prin norma de încriminare.
Fiind vorba de o infracţiune de pericol, nu se pune problema
raportului de cauzalitate între acţiune şi urmare.
Momentul consumării faptei este acela în care s-a produs activitatea
de conducerepe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o
persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge,
indiferent de distanţa parcursă.
După realizarea acţiunii specifice, elementului material al laturii
obiective a acestei infracţiuni se poate prelungii în chip natural, fără a mai
fi necesară o asemenea prelungire pentru reţinerea săvârşirii delictului.
Momentul opririi autovehiculului este momentul la care infracţiunea se
epuizează, astfel că aceasta este o infracţiune continuă.
Locul comiterii infracţiunii este prevăzut de lege ca fiind drumul
public, adică orice cale de comunicaţie terestrã, cu excepţia cãilor ferate,
special amenajatã pentru traficul pietonal sau rutier, deschisã circulaţiei
publice.
Latura subiectivă
Fapta se comite cu intenţie directă sau eventuală.
Tentativa este posibilă însă nu se pedepseşte, neexistând un text de
lege care să prevadă acest lucru. La săvârşirea acestei infracţiuni nu este
posibil coautoratul, fapta putându-se realiza însă prin alte forme de
participaţie.
În acest caz de cele mai multe ori ne vom afla în faţa unui
concurs de infracţiuni între această infracţiune şi cea de trafic de droguri de
risc sau mare risc.
Există intenţie atunci când şoferul, având reprezentarea faptului că se
află la volan sub influenţa alcoolului sau a unor substanţe cu efect narcotic,
continuă totuşi să conducă. Nu are importanţă modul în care şoferul a ajuns
într-o asemenea stare (voluntar, prin constrângere, din greşeală etc.), fiind
suficientsă-şi fi dat seama că se află într-o stare incriminată de lege. De
asemenea nu are importanţă că nu s-a produs nici un accident, că victima are
o constituţie robustă, rezistentă la consumul de alcool sausubstanţe cu efect
narcotic şi, fiind conştient de asta, nu renunţă la condus, considerând că nu
există riscul unor pericole.
Art. 337
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere ori a instructorului
auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii
competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului
pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de
mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei
unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.