Sunteți pe pagina 1din 39

Activități de

educație
Asistență
medicală la
evenimente
Gărzi pe
Ambulanță
5 Sedințe de
7 Interviuri 8 Cursuri
coordonare
Procesul de selecție este orientat spre a identifica cele mai
potrivite persoane pentru voluntariatul pe ambulanță.

Comisia de
interviu este Test de cunoștințe
formată din:
generale
Coordonatori
Se trimite e-mail de
intenție și răspunsul la
Se completeaza Se așteaptă invitația la
Tehnici de
întrebarea „Cum vezi
activitatea unui
formularul online interviu
Divizia de HR recrutare
voluntar ASSB-SABIF?”
Un
reprezentant
Teste
SABIF psihologice
70,00%

59,77%
În 2018 am avut 174 candidați 60,00%

înscriși pentru interviuri


50,00%

40,00%

30,00%

20,00%
13,79% 13,79%

Doar 104 (59,77%) de candidați 10,00%


5,17%
7,47%

au fost declarați admiși în urma


0,00%
interviului Respinsi evaluare Absenti Respinsi test Respinsi interviu Admisi
Evoluția numărului de interviuri Evoluția numărului de candidați
2015-2018 înscriși pentru a deveni voluntari
30 ASSB
26
350 323
25
21 300
20 245
250
15 200 174
144
10 150
7 7
100
5
50
0
0
2015 2016 2017 2018
2015 2016 2017 2018

Deși se observă o scădere a numarului de interviuri organizate/an în ultimii 2 ani, acestea acoperă un număr
mai mare de candidați/interviu față de anii precedenți

≈ 15 ≈ 21 ≈ 25
≈ 9 candidați/interviu
candidați/interviu în candidați/interviu în candidați/interviu în
în 2015
2016 2017 2018
2016 vs 2017 vs 2018
100%
9,60% 7,64% 7,47%
90%
6,19% 13,79%
14,58%
80%
5,17%
20,74%
70% 14,58%
13,79%
60%
18,58% 18,06%
50%

40%

30% 59,77%

44,89% 45,14%
20%

10%

0%
2016 2017 2018

Admisi Absenti Respinsi test Respinsi evaluare Respinsi interviu


8 cursuri 100,00%
1,54%
organizate 98,00%
pentru voluntari 96,00%

94,00%

92,00%

90,00%
98,46%
88,00%
7 cursuri BLS 1 curs ALS
86,00%

84,00%

82,00%

80,00%

Admisi BLS Respinsi BLS

65 participanți 12 participanți
Promovabilitatea candidaților la cursurile BLS este de 98,46%,
procent ce evidențiază calitatea celor ce ajung la acest pas în
procesul recrutării
Poze cursuri
Poze cursuri
Evoluția numărului de participanți la Evoluția promovabilității la cursurile
cursurile BLS BLS
140
100% 1,54%
124 10,68% 13,51%
90%
120 25,81%
80%
103
100 70%
60%
80 74
50% 98,46%
65 89,32% 86,49%
40%
60 74,19%
30%
40 20%
10%
20
0%
2015 2016 2017 2018
0
2015 2016 2017 2018 Admisi BLS Respinsi BLS
22 Instructori ASSB

14 Instructori certificați ERC

Cea mai mare echipă de


instructori ERC din țară!!!
S-a discutat
regulamentul de ordine
5 sedințe de coordonare 42 de participanți interioara si s-au
înmânat legitimațiile
noilor voluntari
51 Acțiuni

Voluntarii
Departamentului au
avut 581 de intervenții
la acțiuni

4304 de ore
de
voluntariat
Activitățile au fost reprezentate de:

Vizite în
Activități Evenimente
Stația
sportive publice
Centrala
Numărul de acțiuni ASSB Numărul de ore de voluntariat pentru
10 acțiunile ASSB
9
9 700
627 616 609
8
600
7
527
7
500 468
6
5 5
5 400
345
4 4 4 4 300
4 300
3 3 3 222 228
3 200
200 162
2
100
1
0 0
0 0
Evoluția numărului de acțiuni
ASSB În anul 2018 numărul activităților departamentului a scăzut
90
cu un procent de 33,77% față de anul precedent.
80 77 De asemenea, scăderea a avut loc si la numărul total de ore
70 66
de voluntariat pentru acțiunile ASSB cu 48,01% față de 2017.
59
Scăderea a avut loc prin preluarea activității la Corturile de
60
51
Caniculă de către PMB, aceasta reprezentând în anul 2017
50
45
31,62% din numarul total de ore de voluntariat pentru
40
actiunile ASSB
33

30
Nr. total ore de voluntariat pentru activitatile ASSB
20 10000 8761 8278
8000
10 6000 4304
4000 2343
0
2000
1
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
13 octombrie 2018
- se activează
planul de urgență
COD ROȘU

66 dintre Voluntarii Departamentului


s-au prezentat în microstațiile SABIF în
prima oră de la alertare.
3624 43488 Evoluția numărului de gărzi efectuate în fiecare
luna în 2018
• De gărzi pe • De ore de gardă 400
356
ambulanță 350 331
341 344 350

efectuate de 300
293 289
303
269
voluntarii 250 225
262 261

departamentului 200

150

Lunile cu cele mai puține gărzi sunt Iunie si 100


Ianuarie/Februare, luni ce coincid cu desfășurarea
50
sesiunilor de examene în cadrul Universităților de
0
Medicină, astfel activitatea studenților aflați in prag de
examen a scăzut.
Numărul maxim
de gărzi
înregistrat de un
voluntar în anul
2018 a fost de
143

Primii 10 voluntari Următorii 20 de


ca număr de gărzi, au voluntari au efectuat Primii 30 de voluntari
făcut împreună 1092 împreună 993 de ca număr de gărzi au
de gărzi, ceea ce gărzi, ceea ce efectuat >50% din
reprezintă 30,13% reprezintă 27,40% numărul total de
din numărul total de din numărul total de gărzi
gărzi. gărzi
Ioana Ciorteanu Mihnea Surugiu
Februarie - 16 gărzi Iulie - 18 gărzi
Martie - 15 gărzi August - 17 gărzi
Mai - 14 gărzi Septembrie - 24 gărzi
Iunie - 18 gărzi Decembrie - 13 gărzi

Raluca Sandu Mihai Bascândură


Martie - 15 gărzi Octombrie - 16 gărzi
Mai - 14 gărzi Noiembrie - 13 gărzi

Ștefan Mureșeanu Ioana Ionescu


Aprilie - 17 gărzi Aprilie - 17 gărzi
Evoluția numărului total de gărzi 2013-
2018
7000
6312

6000 5502 5515

5000 4797

4000 3650 3624


Din 2014, numărul de gărzi a scăzut de la an la an.
În 2018 numărul gărzilor este aproximativ la fel cu
3000
2017 și cu 42,59% mai puține decât în 2014.
2000

1000

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evoluția numărului mediu de Media numărului de voluntari la gărzi în
gărzi/lună 2015-2018 fiecare lună
160
140,58
302 140
119,42
304,17 120
399,75 100 89,92 85,58
459,58 80
526 60
458,5 40
20
0 100 200 300 400 500 600
0
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2015 2016 2017 2018

În 2018 am avut în medie 302 gărzi pe lună, cu o scădere nesemnificativă față de 2016, când erau efectuate în medie
304 de gărzi lunar.
Numărul de voluntari prezenți în fiecare lună la gărzi în 2018 a fost în medie de 86, aproximativ la fel cu 2016, când
erau prezenți în medie 90 de voluntari/lună și o scădere de 38,57% față de 2015, când aproximativ 140 de voluntari
efectuau gărzi lunar în cadrul Departamentului de Voluntariat
În 2018 am avut în Evoluția numărului total de ore de voluntariat
total: 2015-2017
80000

47972 ore de 70000


68423
66325

voluntariat (activități 60000


+ gărzi) 52078
47972
50000

40000
Adica aproximativ 1991 de zile
30000
de voluntariat
20000

10000
Cu toate acestea a scăzut numărul total de ore de
voluntariat cu 7,88% față de 2017 și cu >27% față de 0
2015 2016 2017 2018
2016 și 2015 datorită numărului mai mic de voluntari
Comparativ cu anul 2017, când
0 voluntari au fost sancționați 11 voluntari
Au fost sancționați:
ce au avut un total 26 de
săptămâni de sancțiune
Septembrie 2018

Training
Jocuri
Petreceri tematice
Concursuri
Grupe Speciale

Grupe Speciale: Grupa specială a Grupa speciala a


Medici (23) Medicilor are 10 Asistentilor are 5
membrii în plus membrii in plus
Asistenți (28) față de începutul fata de inceputul
Angajați SABIF (39) anului 2018 anului 2018
În 2018, un număr de 8 voluntari au trecut
cu succes examenele de angajare, și au
rămas ca angajați ai Serviciului de
Ambulanță București-Ilfov, ajungând astfel
la un număr de 39 voluntari angajați

Departamentul de voluntariat ASSB a


devenit pentru SABIF cea mai bună sursă
de forță de muncă gata pregătită și
selectată pe criterii de competență și
calitate umană.
• 114 voluntari activi în DISPEC
204 • 7 voluntari cu suspendări de
contract pe perioadă determinata
voluntari • 1 voluntar scos din DISPEC din
diverse motive (PM/MM/legitimații)
• 82 de voluntari din grupele speciale
Distribuția voluntarilor pe microstații
2,45%

7,35%

8,82%
Statia Centrala
Microstatia sector 6

46,57% Ilfov
9,31%
Microstatia sector 3
Microstatia sector 4
Microstatia sector 5
10,78% Microstatia Sector 1

14,70%
Distribuția voluntarilor în funcție de ocupație
25,00% Din 204 voluntari ai Departamentului:
21,08%

20,00% 19,12% 19,12%


19,12% 21,08%
studenți la sunt
12,25% au
15,69%
Facultatea studenți
ocupații 47,65% fac
15,00%
de sau elevi
non- parte din
12,75%
Medicină Asistență
12,25% medicale Grupele
Generală Medicală
(19,42% in Speciale
Generală
10,00% (29,61% in 2018)
(18,45% in
2018) 2018)

5,00%

Incă un motiv pentru care numărul de gărzi a scăzut


ar putea fi procentul în creștere voluntarilor din
0,00% grupele speciale și scăderea procentuala a celorlalte
Studenti si elevi AMG Studenti MG Angajati Sabif Asistenti Medici Ocupatii Non-
Medicale grupe comparativ cu anul trecut.
Interviuri Cursuri Departament
Organizarea a 2
Creșterea numărului Atragerea voluntarilor la acțiuni
cursuri ALS pentru
de interviuri
voluntari

Creșterea numărului de voluntari activi și implicit


Imbunătățire Scăderea duratei de
numărul de gărzi față de anul precedent

continuă!!! așteptare pentru


invitația la interviu Organizarea a cel puțin un teambuilding

Îmbunătățirea Regulamentului de
Ordine Interioara

Ședințe cu șefii de grupe, voluntarii și


responsabilii

Creșterea responsabilităților șefilor de grupă și


întărirea relației dintre aceștia și voluntari
Avem nevoie de susținerea voastră pentru a
crea o echipă puternică și de încredere.

„Totdeauna și tuturor, gata pentru ajutor!”

Vă mulțumim!
Echipa de Coordonare

S-ar putea să vă placă și