Sunteți pe pagina 1din 30

CUPRINS

Introducere.....................................................................................................................................2
Capitolul I. Caracteristica generală a structurii și organizării activității agenției de turism
“LuDANvaL”.................................................................................................................................3
1.1.Caracteristica generală a agenției..............................................................................................3
1.2.Structura organizatorică............................................................................................................4
Capitolul II. Caracteristica sistemului de gestiune a activității economice..............................6
2.1. Analiza mediului de marketing a întreprinderii........................................................................6
2.2. Analiza mixului de marketing a întreprinderii........................................................................10
2.3. Analiza clienților și a concurenței...........................................................................................13
Capitolul III. Elaborarea brandbook-ului agenței de turism “LuDANvaL”.........................16
3.1. Concepte privind brandbook-ul..............................................................................................16
3.2. Elaborarea brandbook-ului agenției de turism “LuDANvaL”...............................................20
Concluzii și recomandări.............................................................................................................29
Bibliografie...................................................................................................................................30
Anexe.............................................................................................................................................31

1
INTRODUCERE
Actualitatea și importanța:
În organizația modernă, confruntată cu un context concurențial, conducerea activității de
marketing exclusiv nu mai poate cunoaște succes. Managementul modern înseamnă planificare
strategică, pentru care informațiile provenind din cercetările de marketing constituie ingredientul
esențial. Activitatea de marketing din cadrul întreprinderii se bazează în foarte mare măsură pe
informații, care pot să provină atât din mediul exterior, cât și din interiorul înreprinderii.
Cercetările de marketing trebuie să ofere managerilor informații relevante pentru fundamentarea
deciziilor, prezentate de preferință într-o formă grafică pentru a permite o percepție cât mai
ușoară și rapidă.
Realizarea practicii de specialitate a fost foarte utilă pentru mine, deoarece a contribuit la
formarea mea ca specialist în domeniul de marketing și dobândirea noilor cunoștințe și
aptitudini. Am cunoscut noi modalități de lucru cu programe atât în domeniul turismului cât și
gestiunea activității economice a întreprinderii date, concepte, metode, tehnici aplicate în
domeniul de marketing. Am avut posibilitatea de a aplica în practică cunoștințele teoretice și de a
dobândi rezultate pozitive în urma operațiunilor efectuate.
Scopul: Cercetarea și analizarea mediului și mix-ului de marketing, în cadrul agenției de
turism “LuDANvaL”. Elaborarea propunerilor cu privire la perfecționarea activității.
Obiectivele:
 Caracteristica generală a întreprinderii;
 Sfera de activitate a întreprinderii;
 Analiza mediului de marketing;
 Analiza mixu-lui de marketing;
 Analiza clienților și a concurenței;
 Studierea conceptelor privind brandbook-ul;
 Elaborarea branbook-ului agenției de turism “LuDANvaL”
 Formularea concluziilor și propunerilor.
Obiectul: Departamentul de marketing S.R.L. “LuDANvaL”
Metodologia de cercetare: Analiza documentelor, surselor de informație și sinteza,
cantitative și calitative.

2
Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii S.R.L. ”DAN VET
FARM
1.1.Caracteristica generală a întreprinderii
Formarea organizatorico-juridică a întreprinderii S.R.L. ”DAN VET FARM”
Societatea comercială cu răspundere limitată ” DAN VET FARM” este fondată în
conformitate cu Legea privind Societățile comerciale cu răspundere limitată. Legea despre
antreprenoriat și întreprinderi, alte acte ale Republicii Moldova și contractul de fondare din
30.11.2009, aceasta activează ca agenție deturism cu licența în turism A MMII 041031 valabilă
până la 30.11.2019.
Societatea este înființată la 30 niembrie 2009 și a fost înregistrată de către Camera de
înregistrări de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Denumirea completă:
Societate comercială cu răspundere limitată ” DAN VET FARM”.
Adresa juridică a întreprinderii: MD-2005, Republica Moldova, or. Strășeni, str-la. Ion
Creangă 22, iar sediul companiei se află la adresa: mun. Chişinău, str. Independenţei, 10/1.
Istoria fondării întreprinderii. Activitatea companiei ” DAN VET FARM” sub marca
agenției de turism ”LuDANvaL” a inițiat la începutul anului 2016. Principalul obiectiv al
agenției este să satisfacă necesitățile, exigențele și speranțele clienților, să ofere asistență și
sprijin în alegerea celor mai bune variante pentru vacanțe având ca obiectiv construirea unei
relații pe termen lung cu fiecare client. Fiind încă la început de drum agenția comercializează
pachete de servicii turistice în următoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se referă la programe organizate în mod
special, ca urmare a solicitărilor turiștilor, denumite servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agenția de turism și puse la dispoziția clientului prin
materiale de prezentare de tipul: cataloage, broșuri, pliante;
c) servicii turistice externe, comercializate pe baza de vouchere sau bilete de odihnă și/sau
de transport;
d) consultarea clienților.
Agenția își desfășoară activitatea în domeniul turismului internațional (în proporție de
90%) și intern (în proporție de 10%). În ambele cazuri ofertele de servicii sunt concepute atât
pentru turiștii individuali cât și pentru grupuri de turiști. În special pachetele turistice sunt bazate
pe țările: Turcia, Grecia, România, Bulgaria.

3
În scopul realizării, în condiții de eficiență și profitabilitate a obiectului sau de activitate,
agenția desfășoară următoarele activități:
o organizează programe turistice, pachete de servicii pentru turismul de afaceri în țară și
în străinătate;
o pachete de servicii pentru turismul cultural, itinerant, de recreere și refacere;
o organizează excursii la cerere pentru individuali sau pentru grupuri de persoane;
o rezervă bilete de avion pentru zboruri, bilete pentru autocar, camere de hotel, pentru
orice destinație;
o eliberează asigurări medicale și carte verde;
o organizează conferințe, congrese, simpozioane, întruniri de afaceri în țară și străinătate.
Reclama agenției sunt clienții mulțumiți care dau recomandări aducându-ne următorul
client. Printre punctele forte ale firmei putem aminti: echipa noastră tânără și energică care este
formată din profesioniști, deservirea la un nivel înalt al clienților, satisfacerea nevoilor acestora,
gama largă de servicii pentru diferite categorii de clienți la un preț atractiv.
Fiecare client poate conta pe reduceri individuale. Noi efectuăm promoții sezoniere,
concursuri ce încurajează clienții noștri regulat și oferim un bonus plăcut pentru toți. Agenția
fiind primul an pe piață încă lucrează asupra imaginei acesteia pentru a ajunge lider în domeniul
turismului.

1.2. Structura organizatorică a Agenției de Turism ” LuDANvaL”


Direcția de bază a activității este consultanța clienților. Relațiile de muncă în companie
sunt reglementate de contractul colectiv de muncă și de contractele de muncă individuale.
Salarizarea angajaților societății este efectuată în modul stabilit de legislația muncii și conform
gradului de calitate al angajatului. Asigurarea socială și protecția angajaților societății se
efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.
Personalul agenției de turism LuDANvaL este format din 6 persoane tinere, cu o pregătire
profesională, cu studii superioare, creativi, pasionați de ceea ce fac, cunoscători de cel puțin a 2
limbi de circulație internațională. Personalul agenției se împarte în: Director general, agent de
turism, director departament de turism, manager secția marketing, contabili.
Punctele forte ale activității de personal sunt prezența unei perspective planificate și a unui
program de training pentru tot personalul organizației, care prevede necesitățile de instruire
pentru fiecare categorie de personal în parte, tematicile, și frecvența desfășurării etc.
4
Sfera de activitate. Scopul creării companiei constituie activitatea în domeniul turismului,
obținerea unei imagini favorabile în acest domeniu, obținerea venitului în baza acestei activități.
Direcțiile principale de activitate ale societății sunt: consultarea la un nivel înalt, propunerea unor
oferte noi pe piață, asigurarea și garantarea calității serviciilor oferite.
S.R.L. ” LuDANvaL” propune un sortiment larg de servicii:
 rezervări bilete de avion, toate companiile, toate destinațiile;
 sejururi în: Grecia, Turcia, România, Croația, Spania, Italia, Malta, Cipru, Bulgaria,
Egipt, Tunisia, Franța, Creta, etc.;
 transport: cu avion, cu autocar sau pe cont propriu;
 excursii și circuite pentru grupuri și turiști individuali;
 asigurări medicale pentru călătorii în străinătate;
 consultanță turistică;
 ghizi naționali de turism.
Politica calității de turism “LuDANvaL”
Responsabilitatea stabilirii politicii în domeniul calității și a strategiei pentru
implementarea prevederilor Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul
adoptat, revine Directorului General.
Principiile care susțin politica referitoare la calitate a conducerii “LuDANvaL”S.R.L. sunt:
 dorim clienți mulțumiți, de aceea acceptăm ca premiza fundamentală e faptul că nivelul
calitativ trebuie mereu îmbunătățit;
 calitatea serviciilor noastre o judecă clientul, de aceea opinia clientului despre serviciile
noastre este hotărâtoare.

5
CAPITOLUL II. Caracteristica sistemului de gestiune a activității economice
2.1. Analiza mediului de marketing a Agenției de Turism “LuDANvaL”
În cadrul oricărei firme, responsabilitatea analizei mediului exterior și a identificării
schimbărilor de mediu revine înprimul rând oamenilor de marketing. Pe de o parte, ei dispun de
instrumentele necesare monitorizării mediului, iar pe de altă parte, prin însăși natura muncii lor
își petrec o mare parte a timpului alături de clienți și de concurență. Studiul mediului extern le
oferă acestora posibilitatea adaptării strategiei de marketing în scopul evitării amenințărilor și a
fructificării oportunităților ce rezultă din schimbările de mediu. Cele două sectoare în care este
împărțit în mod tradițional mediul de marketing sunt micromediul și macromediul.
Micromediul
Furnizorii. La fel ca în orice alt domeniu de activitate, furnizorii unui prestatar sau
operator turistic sunt acele firme care îi asigură utilitățile necesare pentru desfășurarea activității:
materiale, energie, combustibil etc. Deși organizatorul de voiaje nu devine efectiv proprietarul
acestor servicii, totuși ele reprezintă ”materia primă” pe care el o folosește pentru a ”asambla”
produsul final (un sejur sau un voiaj forfetar).
Printre furnizorii “LuDANvaL”se numără:
 Turoperatori: SIBA TOURS, POSEIDON TOURS, MOUZENDIS TOUR, VOIAJ
INTERNATIONAL;
 Transport: STAR OK;
 Asigurări medicale și carte verde: MOLDASIG, KLASSIKA ASIGURĂRI;
 Bronări de avion: SOLEI TURISM;
 Energie electrică, internet și telefonie: RED UNION FENOSA, STARNET,
MOLDTELECOM, MOLDCELL;
 Creditare: IUTE CREDIT.
Furnizorii forței de muncă a agenției “LuDANvaL”sunt reprezentați de către unități de
învățământ, agenția națională pentru ocuparea forței de muncă disponibile universitățile,
colegiile.
Intermediarii sunt firme specializate în crearea și distribuirea produselor turistice.
Într-o agenție de turism intermediarii sunt persoanele fizice sau juridice care fac legătura
între vânzătorul și cumpărătorul unui produs, al unui serviciu, sau care încheie o tranzacție având
împuternicirea ambelor părți, în schimbul unui avantaj.

6
În industria turistică cei mai cunoscuți intermediari sunt touroperatorii și agențiile de
turism, care facilitează legătura între consumatorii și furnizorii de produse. Pentru aceste servicii
de legătură, intermediarii își iau un comision, reprezentând deobicei, procente din valoarea
vânzărilor.
Touroperatorii ai agenției “LuDANvaL” sunt în proporție de 70% străi și 30% locali:
SIBA TOURS, POSEIDON TOURS, MOUZENDIS TOUR, VOIAJ INTERNATIONAL, LX
TOUR, TOUR MAGAZIN – aceștia oferă pachete turistice în care este inclus cazare în hotel,
bilet de avion sau autocar, transfer până la hotel și asigurare medicală. Agențiile de turism cu
care colaborăm este orice agenție care are produsul său original iar noi avem cerere.
Clienții. Întreprinderea foarte minuțios își studiază clienții, cercetează foarte bine
preferințele consumatorilor și dispune de informații utile pentru al putea deservi la nivel înalt și
pentru a-i propune oferte pe plac și după bugetul convenabil clientului. Agenția fiind în primul
an de activitate încearcă să fidelizeze clienții și aceasta e posibil doar prin raportul egal
deservire/calitate/preț.
Concurența pe piața turistică este una deosebit de acerbă, din cauza numărului mare de
destinații și a abundenței ofertei organizatorilor de voiaje. O persoană sau o familie care dorește
să plece în vacanță are de ales între sejururi pe litoral, sejururi la munte, excursii în țară, excursii
în străinătate, voiaje tematice și așa mai departe.
Toate acestea sunt oferite de agențiile de turism la diverse destinații, în diverse formule și
la toate nivelele de preț. Astfel când agenția are o ofertă unică pe piață poate supravețui. De
multe ori, ofertele agențiilor sau destinațiilor nu diferă foarte mult unele de altele, fapt care
accentuează concurența. Pe unele segmente ale pieței, prețul este un factor competitiv foarte
important, în timp ce pe altele calitatea și diversitatea serviciilor sunt cele care contează mai
mult.
Organismele publice reprezintă grupurile care pot influența capacitatea unei firme pentru
a-și atinge obiectivele. Printre organismele unde se poate de afla despre “LuDANvaL” se
numără mediile de informare în masă sunt:
 site-urile web specializate (www.ludanval.md);
 posturi de radio (Retro FM);
 reviste sau cataloage turistice.

7
Macromediul
Mediul economic
Mediul economic este poate componenta principală a macromediului firmei. Elementele
mediului economic sunt:
 prețurile și tarifele. Este vorba de tarifele serviciilor turistice de bază, de prețurile
produselor integrate, cât și de prețurile resurselor pe care acestea le folosesc (de exemplu, o
creștere a prețului petrolului sau benzinei va afecta costul transporturilor, care la rândul său va
afecta costul produselor turistice);
 puterea de cumpărare a turiștilor, dată atât de nivelul prețurilor, cât și de cel al
veniturilor;
 inflația care reduce puterea de cumpărare a turiștilor, făcându-i să caute serviciile mai
ieftine, sau chiar să renunțe complet la turism;
 economiile și creditul. Foarte adesea, luarea unei vacanțe anuale depinde foarte mult de
posibilitatea de a economisi bani pe parcursul anului. Uneori, turistul poate apela la un credit pe
termen scurt pentru a-și finanța vacanța;
 fazele ciclului economic. În fazele de dezvoltare, cei mai mulți turiști vor căuta servicii
deun înalt nivel calitativ, în timp ce în fazele de depresiune preocupările se vor orienta spre
servicii ieftine, de calitate medie.
Este un factor care nemărginit interacționează cu comercializarea bunurilor și prestarea
serviciilor, ceea ce defapt este forța de cumpărare. Factorul economic prin manifestația sa
influențează procesul de cumpărare prin rata înaltă a șomajului, impozite înalte, cursul de schimb
valutar și rata inflației. Acești factori acționează asupra deciziei de cumpărare și anume
influențează cererea la ofertele agențiilor de turism. În Republica Moldova prevalează un nivel
de trai jos și mediu, astfel serviciile turistice nu se bucură de o popularitate înaltă deoarece au
prețuri relativ înalte. O mare parte din veniturile populației sunt orientate spre achiziționarea
bunurilor deprimă necesitate: hrană, haine și adăpost. Relevăm concluzia că factorul econom lasă
o amprentă enormă în procesul de procurare și însăși evoluția cererii pentru serviciile turistice.
Mediul cultural
Existența diferențelor culturale într-o societate reprezintă un plus major pentru întreprinderi
pentru a-și extinde gama serviciilor prestate pentru căpătarea unui segment de piață mai mare.
Orice consumator împărtășește diverse convineri și valori, apariția cărora este creată și impuse

8
din societate, religie, educație, grup social din care face parte, școală, etc. Convingerile și
valorile își extind acțiunea în viața zilnică a populației referitor la modul de viață, modul și
densitate în care influențează comportamentulși atitudinea consumatorilor de turism (familia,
clasele sociale, liderii de opinie).
Mediul politic și legislativ
Este reprezentat în esența de legislația care reglementează domeniul turismului și domeniile
conexe (transporturi, hotelărie, alimentație publică etc.). Mai concret, aici putem enumera:
legislația cu privire la prețurile și tarifele de turism, legislația pentru protecția patrimoniului
turistic, legislația pentru protecția mediului, legile de protecție a consumatorilor, tratatele și
acordurile inter-tari privind regimul vizelor turistice (importante pentru turismul internațional) și
așa mai departe.
Mediul demographic
Populația țării reprezintă piața întreprinderii prin nevoia de consum și cererea acestora la
produsele și serviciile companiei. În Republica Moldova factorul demografic este într-o
descreștere esențială din cauza îmbătrânirii populației și migrațiilormasive, ceea ce reduce
cererea pentru serviciile turistice.
Mediul demografic este format din următoarele elemente:
o mărimea și structura populației. Pornind de la acestea se vor calcula capacitatea și
potențialul pieței turistice și se vor defini segmentele acestei piețe;
o densitatea populației, care influențează configurația rețelei de distribuție a serviciilor
turistice. Această rețea este foarte densă cu precădere în zona urbană;
o vârsta populației. Demulte ori, dorința oamenilor de a călători crește odată cu vârsta;
o rata nupțialității (determină segmentul călătoriilor din luna de miere);
o rata natalității. Copiii mici îi determină pe părinți să renunțe temporar la turism și
călătorii. Pe de altă parte însă, copiii de vârstă școlară reprezintă o piață foarte bună pentru
operatorii turistici.
Mediul natural
Mediul natural este pe de o parte unul dintre cei mai importanți factori generatori de turism
(este vorba de elementele patrimoniului natural), dar pe de altă parte este și factorul cel mai
amenințat de ”invazia” turiștilor. Una din preocupările marketingului turistic este și prevenirea
impactului negativ pe care dezvoltarea fără discernământ a turismului o poate avea asupra
mediului natural sau asupra unor comunități locale. În domeniul turistic o importanță mare o au
9
și sezoanele în Republica Moldova turiștii călătoresc mai mult vara la mare decât în celelalte
anotimpuri ale anului.
Mediul tehnologic
Activitatea economică este strâns legată de dezvoltarea domeniului tehnologic fiind un
element care favorizează această activitate. Datorită dezvoltării mediului tehnologic, îndeosebi a
celui informațional este mult mai ușor și mai eficient întreprinderilor de a desfășura activitatea
economică.
Mediul tehnologic este definit de totalitatea descoperirilor științifice și a cunoștințelor
tehnice de care dispune omenirea la unmoment dat. Ar fi imposibil să arătăm aici toate inovațiile
tehnologice care au influențat industria turistică de-a lungul vremii. Să amintim numai faptul că
expansiunea turismului demasă în anii '70 a fost decisiv favorizată de dezvoltarea zborurilor
civile și apariția curselor de pasageri regulate. Progresul tehnic a făcut de asemenea posibilă
crearea unor forme moderne de agrement, care au atras un număr foarte mare de turiști: de
exemplu, parcurile de distracție precum Eurodisney Paris sau Futuroscope Poitiers. Tot
dezvoltarea tehnologică este cea care a facilitat intrarea în scenă a unor metode moderne de
distribuție și comercializare a produselor turistice (de exemplu, rețelele de calculatoare și
Internetul).

2.2. Analiza mixului de marketing în cadrul “LuDANvaL”


Concepția de dezvoltare a întreprinderii trebuie să fie bazată pe factorii mediului de
marketing. Întreprinderea trebuie să reacționeze la orice modificare a mediului, imediat sau în
mod sistematic. Concepția de lucru a companiei trebuie să fie Marketingul Mix – o îmbinare
optimă a 4 elemente: produs, preț, plasare (distribuție) și promovare. Utilizarea incorectă se
soldează cu eșecul programului de marketing și cu pierderea profitului. Prognozarea activității și
planificarea ulterioară se efectuiază în rezultatul implimentării Marketingului Mix care se
bazează pe:
Politica de Produs. Produsul reprezintă bunuri sau servicii oferite de producători sau
intermediari pe piața diferitelor segmente de consumatori în scopul satisfacerii nevoilor acestora.
SERVICIILE TURISTICE OFERITE DE AGENȚIA “LuDANvaL”
Turism intern:
 excursii și tabere pentru elevi și studenți;
 excursii cu programe istorico-religioase și culturale;
10
 transport turistic cu autocare și microbuze;
 programe turistice de wekend;
 rent a car;
 congrese, conferințe, seminarii, traininguri, zile festive.
Turism extrem:
 rezervări bilete de avion, toate companiile, toate destinațiile, sejururi în: Grecia, Turcia,
România, Croația, Spania, Italia, Malta, Cipru, Bulgaria, Egipt, Tunisia, Franța, Creta, etc.;
 transport: cu avion, cu autocar sau pe cont propriu;
 excursii și circuite pentru grupuri și turiști individuali;
 tabere și circuite pentru elevi și studenți;
 city break rezervări hoteluri pentru turismul de afaceri (vouchere cazare).
Alte servicii:
 asigurări medicale pentru călătorii în străinătate;
 carte verde;
 asigurări RCA;
 consultanță turistică;
 ghizi naționali de turism.
Agenția “LuDANvaL”prezintă clienților cea mai bogată și atractivă ofertă de turism, în
plus beneficiezi de consultanța turistică profesionistă din partea agenției “LuDANvaL” pentru
alegerea celor mai potrivite vacanțe.
Politica de preț. Prețul este o altă componentă esențială din cadrul mixului de marketing
care conduce la obținerea profitului. Toate celelalte variabile generând numai cheltuieli și
investiții. Prețul reprezintă ceea ce oamenii plătesc pentru obținerea satisfacției ce rezultă în
urma consumului bunului sau serviciului ales, sau suma pe care o primește producătorul
bunurilor și serviciilor ca urmare a cedării, respectiv a prestării de servicii. În domeniul
turismului prețul plătit depinde de destinația aleasă, câte persoane beneficiază de serviciile
acordate și când a fost achiziționată oferta, mai există și noțiunea de Early Booking ce presupune
o reducere la bronarea din timp al unui pachet turistic. Pe lângă intermediari se mai adaugă și
prețul pentru distribuție și promovare. În companiile de turism se achită cu bani cash sau cu
cardul bancar.
Formarea prețurilor este un proces destul dedificil, întrucât trebuie să se țină cont de
interesele contradictorii ale prestatorului de servicii și ale consumatorilor și să fie găsite soluții
11
de compromis pentru ambele părți. Este necesar de implimentat politica de formare a prețurilor
în dependență de scopul pus în față:
 prețuri ridicate – pentru produse noi pe piață;
 prețuri mici – atragerea clienților;
 prețuri prestigioase – pentru produse de elită;
 prețuri flexibile – variază în dependență de cerere și ofertă etc.
Principala sarcină a politicii de preț trebuie să fie: asigurarea profitabilității producției și a
cererii de servicii pe piață.
Politica de plasare (distribuție)
Prin poziția de intermediari între prestatorii de servicii turistice și clienți, distribuției îi
revine un rol important în asigurarea funcționării eficiente a mecanismului activității turistice, rol
care poate fi prezentat pornind de la următoarele atribuții care îi revin:
 distribuția asigură adaptarea ofertei la cererea turistică (structurează produsul turistic în
funcție de nevoile clienților, în conformitate cu caracteristicile diferitelor segmente de
consumatori, pe baza unui amplu set de criterii: sezon turistic, destinație turistică, căi și mijloace
de acces, modalități de cazare, masa, agrement etc.);
 distribuția asigură transferul serviciilor turistice de la prestatori la beneficiarii lor, prin
intermediul punctelor de vânzare din rețeaua turistică. De cele mai multe ori, ținând cont de
momentul de timp în care se efectuează prestația turistică, acest transfer se realizează anterior
prestației (prin vânzarea în avans), caz în care se acordă o atenție specială operațiunilor de
rezervare a serviciilor turistice;
 distribuția facilitează achiziționarea și consumarea serviciilor turistice de către clientelă
și are rol de consiliere a clienților în ceea ce privește alegerea produsului turistic;
 distribuția joacă un rol care poate fi asimilat celui de avocat al clientelei, în ceea ce
privește rezolvarea posibilelor litigii sau evenimente neplăcute, sau de reprezentant delegat al
acestora într-o serie de activități cu caracter administrativ (de exemplu obținerea vizelor, sau
pierderea bagajelor etc.), scutind astfel turiștii de o serie întreagă de probleme, care solicită timp
sau competență.
Politica de Promovare
Promovarea reprezintă conceptele și activitățile utilizate pentru transmiterea informațiilor
către clienți, sprijinirea vânzării și influențarea favorabilă a deciziei de achiziție și consum a

12
clienților. Promovarea produsului turistic este o formă specifică de comunicare, ce constă în
transmiterea pe diferite căi de mesaje și informații menite să-i informeze pe operatorii de turism
și pe turiștii potențiali asupra caracteristicilor produsului turistic și asupra elementelor
componente ale serviciilor turistice oferite spre comercializare.
Acțiunile promoționale se bazează pe informații din mediile de marketing și urmăresc, la
rândul lor să informeze componentele acestuia, în primul rând clienții existenți și potențiali.
Rolul promovării constă în:
o informarea persoanelor, grupurilor sau organizațiilor despre oferta sa (ofertă turistică
disponibilă, prețuri, avantajele achiziționării);
o stimularea cererii și facilitarea operațiunilor de vânzare – cumpărare;
o contracararea concurenței.
Obiectivele promoționale se bazează pe transmiterea de mesaj cu scopuri bine precizate:
facilitarea vânzărilor, stimularea cererii, influențarea clienților țintă și atragerea de noi clienți.
Promovarea agenției “LuDANvaL” are loc prin expoziții turistice, seminare, reclamă pe site
propriu, la radio, pe saite turistice din RM, etc.

2.3. Analiza clienților și a concurenței


Concurența apare atunci când întreprinderile oferă pe piață bunuri identice sau diferențiate
nesemnificativ, destinate satisfacerii acelorași nevoi. Astfel, diferențierea dintre concurenți
serealizează prin imaginea de marcă, pe care o conferă produselor proprii, utilizând mijloace și
tehnici corespunzătoare, de aceea, ea este cunoscută sub denumirea de concurență de marcă.
Întreprinderile se pot concura însă și prin oferirea deproduse similare, care satisfac în
măsură diferită aceeași nevoie, în acest caz, competiția se realizează prin diferențierea calitativă
a produselor. De regulă, astfel de produse sunt substituibile în consum. Producătorii lor
alcătuiesc împreună o industrie, iar concurența dintre ei se numește concurență la nivel de
industrie. În ambele situații, în care întreprinderile se adresează deci acelorași nevoi, cu produse
similare (sau identice), are loc o concurență directă.
Concurența nu are definiție unanim acceptată, ea având semnificație în funcție de context.
Privită din punct de vedere economic, concurența este întotdeauna legată de tranzacții pe piață,
de cerere și ofertă, și de procesul schimbului. Mai exact, sepoate spune că există concurență
economică dacă consumatorul poate alege între mai multe alternative și poate astfel opta pentru
cea mai convenabilă variantă pentru preferințele sale. Altă definiție ne spune că concurența este
13
forma activă a liberei inițiative, generată de proprietatea privată, aceasta constituind la rândul ei
o trăsătură esențială a economiei de piață. Ea reprezintă confruntarea deschisă, rivalitatea dintre
agenții economici,vânzător, ofertanți pentru a atrage de partea lor clientele.
În Chișinău există peste 300 de agenții de turism toate acestea oferă o diversitate enormă de
oferte. Pentru a rezista pe piață am venit cu un produs nou care abea acum a început a fi
cunoscut, și anume călătorii în partea de nord a Turciei cu autocarul – Kuasdasi, Marmaris,
Didim, ceea ce ne permite să propunem niște hotele de 4-5* la niște prețuri avantajoase.
Pentru a face față concurenței noi încercăm să propunem turiștilor cea mai bună ofertă la
cel mai mic preț posibil care să includă: cazare, masă ALL inclusive, asigurare medicală, transfer
direct până la hotel pentru un confort deplin.
Clienții
În funcție de modul de organizare a sejurului, turiștii se împart în două mari categorii: cei
care călătoresc pe cont propriu și cei care apelează la serviciile unei agenții specializate. Din
punct de vedere psiho-comportamental există diferențe între cele două categorii. Cei care
călătoresc pe cont propriu sunt cel mai adesea turișticu experiență, prețuiesc libertatea de
mișcare, își fac singuri programul călătoriei și își asumă riscul întâmpinării unor situații
neprevăzute. Aceștia se încadrează de regulă în categoriacelor cu venituri medii sau superioare.
Turiștii care contactează agențiile de turism preferă siguranța conferită de acestea
necunoscutului pe care îl presupune călătoria pe cont propriu. Sunt cel mai adesea persoane mai
comode, se implică în organizarea călătoriei doar dacă este absolut necesar, se bazează pe
programul conceput de agenție, pe care o consideră în întregime răspunzătoare de bună
desfășurare a evenimentelor. De asemenea, există turiști care aleg că contracteze prin agenție o
parte din servicii, iar o altă parte să o achiziționeze online sau la fața locului.
Un instrument util în înțelegerea și segmentarea pieței este template-ul Criterii de
segmentare clienți. Fiind vorba de un serviciu relativ dificil de tangibilizat, este extrem de
importantă încrederea pe care agentul de turism o inspiră clientului și experiențele pe care acesta
din urmă le-a avut cu alte agenții.
Cheia micromediului de marketing este clientela. Aceasta constituie destinația și rațiunea
eforturilor firmei și se prezintă prin piața efectivă a întreprinderii, în fiecare moment al existenței
sale. Seriozitatea cu care firma “LuDANvaL” tratează turiștii, reclama și publicitatea, calitatea
serviciilor, prețurile avantajoase practicate pentru serviciile oferite sunt hotărâtoare în alegerea
clienților firmei.
14
Clienții firmei fac parte din toate categoriile sociale. Calitatea serviciilor și prețurile
avantajoase practicate pentru serviciile oferite sunt hotărâtoare în alegerea clienților firmei
“LuDANvaL”. Sunt clienți care apelează cel puțin o dată pe an la serviciile firmei (turiștii
individuali, în perioada de concedii), dar și clienți care apeleazăla servicii ori de câte ori au
ocazia.
Raportul calitate-preț este în majoritatea situațiilor factorul hotărâtor în alegerea firmei
“LuDANvaL” de către clienți. Dar nu trebuie neglijată garanția morală a firmei, operativitatea și
diversitatea serviciilor și a produselor oferite. Clienții fideli fac cea mai bună reclamă firmei.
Acest tip de reclame are cel mai puternic impact asupra viitorilor clienți, dar nu este o reclamă în
masă.
Putem spune că clienții noștri majoritatea sunt familiile pentru că ofertele noastre sunt
concepute în special pentru acest grup de clienți printre oferte putem enumera: la cazare a 2
maturi – cazare gratis a 2 copii până la 16 ani, cazare gratis a unui copil până la 17 ani, etc.
Agenția este abia la începutul drumului astfel lupta este acerbă pentru fiecare client, atunci când
turiștii aplelează la consultanță pentru a alege destinația potrivită noi le oferim informație
potrivită, după placul lor și la un preț convenabil pentru ei.

15
CAPITOLUL III. Elaborarea brandbook-ului agenției de turism
“LuDANvaL” S.R.L.
3.1. Concepte privind brandbook-ul
Când deții o afacere, informația este foarte importantă, pentru că noile descoperiri îți pot
influența pozitiv parcursul. E dificil să identifici și să asimilezi tot ce ți-ar putea fi de folos, însă
chiar dacă nu poți avea o viziune completă, trebuie să te asiguri că acoperi elementele de bază.
Brandul, identitatea vizuală și site-ul sunt trei elemente esențiale ale construirii credibilității în
mediul de business, dar deoarece se întrepătrund într-o oarecare măsură, e important să le
delimităm.
Brand-book – ghid metodic în care sunt prezentate principalele elemente grafice și
cromatice ale stilului corporativ al Companiei (Corporate Identity), fiind, totodată, expuse
anumite reguli de utilizare a elementelor pe diverse obiecte-purtătoare de informație vizuală.
Rolul unui manual de identitate este acela de a preîntâmpina utilizările eronate ale
elementelor de identitate vizuală a unui brand pe diferite materiale tipărite sau digitale, atât în
ceea ce privește dimensiunea, proporțiile și componentele grafice, cât și cromatica. Astfel,
informațiile prezentate într-un asemenea manual trebuie să fie cât se poate de specifice, pentru a
acoperi la modul exhaustiv toate situațiile în care aceste elemente ar putea fi folosite, toate
mediile în care brăndul ar putea fi afișat și toate formele acceptate, respectiv cele neacceptate, de
reprezentare vizuală a brăndului.
Totodată, manualul de identitate are funcția de a asigura o comunicare vizuală coerentă,
consitentă și armonioasă, indiferent dacă responsabil de materialele pe care va figura logoul
brăndului va fi un om din interiorul sau din afara companiei. Să vedem în cele ce urmează:
Stilul corporativ al Companiei trebuie perceput drept o modalitate de sporire a calității și a
eficienței publicității, drept un instrument de consolidare a prestigiului Companiei și un factor
comercial important. El va fi definit de un minimum de elemente cromatice și grafice, ținând
cont de principiile predefinite de folosire a acestora în documentația de afaceri, în reclama
exterioară și alte elemente de identificare corporativă.
Zilnic, în câmpul nostru vizual se includ circa 1000 de logotipuri și mărci comerciale,
plasate pe ambalajul mărfurilor, pe însăși mărfurile, în mesajele publicitare. Conform statisticii,
consumatorul începe a le percepe îndată ce în conștiință i s-a creat un stereotip de corespundere a
imaginii cu produsul sau serviciul concret, prin urmare, cel puțin, de 15-20 de ori trebuie să vadă,

16
să înțeleagă și să perceapă această relație evidentă. La propriu zis, metoda ce facilitează procesul
de percepție, memorizare, codificare specifică a mesajului informațional într-o formă cât se poate
de laconică și reprezintă acel stil corporativ.
Principiile predefinite nu vor încătușa inițiativa creatoare a designerilor la elaborarea unor
obiecte concrete care sunt purtătoare ale elementelor stilului corporativ. Se va ține bine minte că
denaturarea mărcii comerciale, a culorilor specifice stilului corporativ, neglijarea principiilor de
aranjare a obiectelor de poligrafie, înlocuirea caracterilor propuse prin altele duc la distrugerea
imaginii unice a Companiei.
Brandul ajută la diferențierea față de concurență și la o identificare mai rapidă a
produsului, serviciul sau organizației, înlesnește comunicarea și reprezintă o garanție a calității.
Consumatorul are mai multă încredere într-un brand cunoscut și se simte confortabil să repete
interacțiunea, formându-se astfel o legătură. Această legătură reprezintă ținta oricărei organizații,
deoarece existența ei duce la creșterea valorii activelor intangibile, cel mai important aspect al
afacerilor moderne, înregistrând pentru multe dintre companiile cele mai renumite ale
momentului, valori mai însemnate decât cele ale activelor fixe.
Pentru a asigura succesul mărcii (brand-ului) și asigurarea obiectivelor acesteia, marca
trebuie să fie înzestrată cu o multitudine de caracteristici pentru a fi evidențiată, diferențiată,
simbolizată și pusă în circulație (figura 3.1):
 Asociativitate, exprimată de ușurința cu care se realizează includerea într-o strategie de
dezvoltare;
 Omogenitate, ambianță favorabilă cu mediul de comunicație și elementelor mixului de
marketing, o astfel de caracteristică are un efect favorabil asupra mărcii;
 Distincție, este strâns legată de originalitatea mărcii, conferindu-i o preceptibilitate
înaltăîn raport cu alte mărci existente;
 Personalitate, este ansamblul de simboluri utilizate pentru promovarea mărcii în scopul
îmbunătățirii imaginii;
 Notorietate, se caracterizează prin acțiunile desfășurate, în cadrul pieței realizate în
condiții de tematică și situație care-i sporesc valoarea;
 Perceptivitate ridicată, conferită de caracterul estetic și armonios al mărcii și asigurată
prin poziția, modul de scriere și reliefare în raport cu ocaziile în care este utilizată;

17
Asociativitate

Perceptivitate
ridicată
Omogenitate

BRAND

Notorietate
Distincție

Personalitate

Figura 3.1 Caracteristicile mărcii


Sursa: Figură adaptată, Ovidiu Puiu, Marca în economia contemporană.
O afirmație despre conceptul de brand, care aduce ceva în plus, este:
Un brand este o promisiunea. Serviciile și produsele odată identificate transmit o
garanție pentru calitate.
Conformacestei afirmații, un brand se naște pentru a îndeplini o promisiune, o necesitate,
existența, o misiune.
Enumerăm mai jos o parte din caracteristicile unui brand:
 adaugă valoare produselor/serviciilor;
 este o marcă înregistrată;
 este o companie faimoasă;
 constă într-o siglă și un slogan.
Acestea sunt de fapt caracteristici ale identității, care este o componentă importantă a unui
brand, dar nu putem spune că un brand înseamnă doar identitate. Un brand presupune o
identitate, dar aceasta devine brand doar expusă, comunicată și recunoscută. Un brand este
modul în care este văzut un produs, un serviciu sau o companie în mintea consumatorilor.

18
Din ce este alcătuită identitatea vizuală?

Se realizează printr-un set de instrumente care urmăresc aceleași orientări, direcții,


stabilitate pentru a crea o imagine unitară pe toate materiale care intră în contact cu mediul intern
și extern al unei întreprinderii. Acest lucru se realizează de regulă prin fonturi, palete de culori,
măsurători și scheme similare. Identitatea vizuală este constituită din toate elementele vizuale
care reprezintă afacerea, dintre care cele mai însemnate sunt:

 logo: simbolul;
 papetărie: foi cu antet, cărți de vizită, plicuri;
 pliante, broșuri, cărți;
 website-uri;
 produse și ambalaje;
 imprimări textile: tricouri, șepci îmbrăcate de către resursele umane;
 design interior și exterior;
 alte forme de comunicare (vizuală, auditivă).
Rolul este de a oferi indirect indicii în privința credibilității întreprinderii și de a stabili un
raport pozitiv cu consumatorul. Acest proces este similar relațiilor dintre persoane, unde prima
impresie poate influența negativ sau pozitiv toate contactele ulterioare dintre protagoniști.
Logo-ul este cel mai important instrument al identității vizuale. Întreaga identitate a
brandului este concentrată în această reprezentare grafică care are rolul de a transmite informații
cu profunzime într-o manieră eficient concentrată. Fie că este vorba de o plantă, un animal sau
un obiect, logo-ul este prezentat în toate materialele ce alcătuiesc identitatea vizuală, fiind primul
factor pe baza căruia se face diferențierea. Este evidentă importanța acestuia deoarece unlogo
bine realizat poate să atragă clienți, pe când unul lipsit de originalitate, superficial sau chiar de
prost gust, poate plasa subiectul reprezentat într-o zonă gri sau chiar dezagriabilă.
În consecință reprezintă imaginea de ansamblu a unei organizații, produs, serviciu,
persoană sau eveniment, percepută din punct de vedere emoțional, intelectual și senzorial, la care
contribuie identitatea vizuală, al cărui prim element este logo-ul.

19
3.2. Realizarea brandbook-ului al companiei “LuDANvaL”
Acest manual prezintă principiile generale care stau la baza construcției brandului
Autoklass. Aceste principii vor ghida pe cei responsabili de marketing și comunicare în a
întreprinde lucruri unitare, care să ajute “LuDANvaL” să devină un brand veritabil.
Viziune Cum se vede prezentul și în ce fel dorim ca brandul nostru să schimbe viitorul?
Dorim să ajungem un reprezentant important în Republica Moldova al brandului
“LuDANvaL”. Suntem o companie nouă pe piață și trebuie să depunem efort pentru a ne atinge
obiectivele. Dar onoare de a reprezenta un brand cu standarde atât de ridicate, ne obligă. Dar ne
și inspiră.
Ceea ce s-ar traduce în business-ul nostru ca:
”Cele mai înalte standarde în toate produsele pe care le oferim”
Doar așa putem să fim cei mai buni și să atingem în domeniul nostru ceea ce numim
“LuDANvaL” reușește în domeniul său: EXCELENȚA!
Misiune Ce trebuie să facă pentru a schimba viitorul așa cum își dorește?
Oricât de mult ne place să credem că atingem standardele pe care le dorim, adevărata
excelență se atinge când clienții noștri o simt și o recunosc. Și atunci firesc, nu ne rămâne decât
să ne propunem o misiune ”imposibilă” în aparență, dar în realitate perfect posibilă:
”110% - clienți mulțumiți”
Ce înseamnă asta? Că vom face tot ce ne stă în putere ca în fiecare interacțiune pe care o
avem cu clientul nostru, să avem grijă nu numai să-i oferim un nivel al serviciilor la nivelul
așteptărilor sale, ci să le depășim ori de câte ori avem ocazia. Atunci abia putem spune că suntem
aproape de a atinge EXCELENȚA!
Valori Principiile de viață care îi ghidează acțiunile și comportamentul
Valorile sunt criteriile noastre de performanță. Ele ne conduc spre îndeplinirea viziunii și a
misiunii de business. Respectându-le, construim un brand sănătos, bazat pe principii corecte.
Ignorându-le în schimb, periclităm tot ceea ce am construit până acum. Din nou standardele
impuse de brandul “LuDANvaL”, ne dictează valorile cele mai puternice:
PROFESIONALISM
Cei mai buni oameni, fără excepție. Vom recruta, instrui și colabora cu cei mai buni
profesioniști. De la consultanții de vânzări până la tour-operatori, toți au un lucru în comun: își
cunosc bine meseria și și-o practică cu pasiune și profesionalism.

20
EXIGENȚA
Dacă vrem să atingem EXCELENȚA, nu e suficient să fim buni profesioniști. Un bun
profesionist își face treaba foarte bine, dar exigența față de sine îl face cu adevărat excepțional.
Asemeni sportivilor de performanță din probele olimpice: toți sunt extraordinar de buni
profesioniști dar numai unul este campion. Exigența față de sine face diferența.
RESPECT
În primul rând față de client, oricine o fi el. Lipsa de respect va duce la pierderea clienților,
iar fără clienți, nu există. Respectul față de client duce la câștigarea încrederii acestuia și a
respectului reciproc. În al doilea rând, față de colegi. Este ingredientul necesar formării unei
echipe competitive, indiferent de nivelul ierarhic în care te afli.
Slogan Modul în care promisiunea sa este transmisă targetului nostru
Sloganul reprezintă probabil cel mai important instrument de comunicare. Într-o exprimare
simplă, sloganul trebuie să transmită esența brandului, valorile și personalitatea sa. Este un lucru
simplu cu o importanță vitală pentru dezvoltarea ulterioară a brandului. Sloganul Visele devin
realitate va întări și mai mult legăturile cu “LuDANvaL” și va ridica standardele și așteptările
clienților și angajaților noștri.
”LOCUL UNDE VISELE DEVIN REALITATE – “LuDANvaL” – slogan
elaborat de autor.

3.2.1. Logo, marca comercială


Principalul element care diferențiază stilul corporativ de alte companii este marca
comercială. Blocul de firmă al mărcii comerciale conține 2 elemente: semn vizual și semn verbal.
Elemente verbale sunt: denumirea firmei. Împreună cu semnul vizual acestea formează logo
“LuDANvaL”. Cuvântul “LuDANvaL”are la bază fontul ”Cooper”. El nu apare niciodată
singur, ci numai împreună cu elementul grafic. 0,5-1,0 h a logo-ului indică zona minimă a
amplasării logo-ului cu referință la marginea imaginii sau a documentului.

21
Figura 3.2 Sursa elaborată de autor

Zona minimă a amplasării logo-ului


Următoarele reguli privind folosirea logo-ului “LuDANvaL” sunt esențiale:
 Logo trebuie întotdeauna reprodus la cele mai înalte standarde de calitate;
 Logo trebuie să fie întotdeauna plasat orizontal;
 În comunicarea de marketing logo-ul se pune pe centru;
 Pe materialele de papetărie, logo-ul va fi pus pe centru;
 Pe plicuri, logo-ul va fi pus în stânga sus;
 Dimensiunea logo-ului trebuie respectată.
Prin logo “LuDANvaL”, compania este identificată ca sursă a mesajului transmis prin
materialele de comunicare vizuală. Folosirea corectă a logo-ului întărește identitatea mărcii.

22
Figura 3.3 Sursa: Elaborat de autor

Folosirea sloganului:
o Sloganul este folosit mai ales în comunicarea de tip promoțional (ex: reclame, postere,
ultimul cadru din spoturile TV) în broșurile “LuDANvaL”, sau în activitățile de sponsorizare;
o Sloganul nu este folosit pe toate materialele de papetărie;
o În materialele complexe (ex: broșuri, prezentări în PowerPoint), sloganul va fi folosit
numai pe copertă.

3.2.2 Reguli de folosire logo

Logo-ul “LuDANvaL”, trebuie folosit conform regulilor de identitate stabilite în prezentul


manual. Logo este fix și nu trebuie modificat nici într-un fel. Elementele stilistice principale –
bandă curbată, denumire brand, element scris, pot fi folosite doar orizontal.
Nu se permite:
 Schimbarea proporțiilor sau denaturarea elementelor de stil și a bandei;
 De schimbat mărimea fonturilor;
 Schimbarea cu locul a elementelor;
 De schimbat mărimea totală în raport cu semnul;
 Schimbarea proporțiilor elementelor semnului și culorilor acestuia;
 Întinderea sau comprimarea.

23
3.2.3 Culorile corporative
Reprezintă elementele distinctive, oferind posibilitatea de a deosebi întreprinderea de
concurenți. Gama de culori este bazată pe culorile logoului (culori corporative de bază) și ale
elementelor grafice (culori suplimentare). Culorile vizuale ale stilului corporativ includ în sine:
violet, negru și paleta de lemn.
Utilizarea generoasă a suprafeței sub aspectul valurilor accentuează culorile
“LuDANvaL”și subliniază identitatea distinctă a mărcii. Culorile, trebuie utilizate cu moderație,
în limitele rezonabile.

3.2.4 Fonturi corporative


Reprezintă elementul de bază, determinând specificul stilului corporativ al întreprinderii.
Fontul este o componentă fundamentală a identității de brand, atât în comunicarea internă, cât și
în cea externă. Stilul fonturilor include setul complet pentru perfectarea documentelor și
elaborarea conceptelor vizuale. Fonturile corporative: Cooper, Arrus Blk BT, Myriad PRO,
Shelly Allegro C. În calitate de font principal al logo-ului se folosește fontul Cooper. Pentru
crearea datelor se folosește fontul Arrus Blk BT. Pentru slogane se folosește Fontul Shelly
Allegro C.
Se recomandă pentru publicații corporative, Fontul Myriad PRO și Rus Opus, și texte
publicitare, inclusiv și pentru documentații corporative. Pentru paginile web se admite folosirea
Arial, Times New Roman, Verdana pentru că aceste fonturi sunt incluse în sistemul standard al
completației PC.

24
Figura 3.5 Fonturi corporative Sursa: Elaborat de autor

3.2.5 Carte de vizită


În stilul corporativ al cărților de vizită este prevăzută o structură unică a elementelor.
Dimensiunea finală este de 90x50 mm.
Fonturi: SERIGRAFIE CULOARE EXEMPLU PAL LEMN + LAC SELECTIV
Nume, Prenume – Myriad Pro, 10 pt; Funcția – Myriad Pro, 7 pt;
Adresa – Myriad Pro, 7 pt; Slogan – Shelly Allegro C; Textul – amplasat la stînga;
Tipar ofset sau digital – 4+0, 4+4; Hârtie cretată – 300g/m²;
Tipar serigrafie – 3+0, carton alb ”plike”.

25
Figura 3.6 Cartea de vizită Sursă: Elaborat de autor

3.2.6 Suporturi și spații publicitare

Publicitatea outdoor implementată de către “LuDANvaL” se adresează persoanelor aflate


”în mișcare” în spații publice, în tranzit sau în centre comerciale. În prezent publicitatea outdoor
are un rol esențial în comunicare. Datorită acoperirii vaste, cu costuri reduse și mai ales a
impactului pe care îl generează asupra publicului țintă, publicitatea outdoor are de multe ori
ponderea cea mai mare în mixtul de media “LuDANvaL” oferă clienților o rețea vastă de
panouri publicitare amplasate în incinta exterioară a principalelor zone active, acestea sunt
potrivite atât pentru campanii de imagine, cât și pentru promocarea vânzărilor (promoții, oferte
speciale, anunțuri, lansări denoi produse, etc.). Formatele disponibile sunt backlit, billboard și
city light.
Loc pentru imaginea publicitară de bază.
Mărimi standart:
a) City-light - 120x180 cm;
b) Billboard – 600x300 cm;
c) A-stand – 60x90 cm.

26
Figura 3.7 Suporturi și spații publicitare Sursă: Elaborat de autor

3.2.7 Model de plic pentru acte


Într-o călătorie actele au o importanță incontestabilă, astfel compania “LuDANvaL” are
grijă de confortul clienților și le oferă actele în plinc personalizat printre acestea fac parte:
voucherul pentru cazare în hotel, bilet de avion/autocar, contractul turistic, voucherul ce însoțește

27
contractul, acesta este perfect de asemenea și pentru actele personale. Acesta este un mod de a
promova imaginea companiei, fiind însoțite de datele de contact ale companiei.
Culoarea fundalului – purple. Culoarea textului – negru.
Fonturi: Text – Myriad Pro.
Dimensiunea recomandată – 30x10 cm, 20x15 cm sau A4.
Materialul recomandat: silicon cu fermoar.

3.2.8 Modele de sticker pentru bagaj la bord


Personalitatea ta efervescentă poate fi exprimată prin modul în care te îmbraci, prin felul
tău de a fi și cel de a călători. Meriți un bagaj de călătorie cât mai personalizat și memorabil, așa
că împrietenește-te cu cadoul ideal pentru veșnicii turiști, adevărații cetățeni ai lumii. Scoate în
evidență pe unde ai fost cu aceste tipuri de etichete cu efect vintage, autocolante din vinil ce pot
fi dezlipite în orice moment fără a lăsa urme. Fă-ți bagajele fericit, noi suntem alături de tine în
aventurile tale pentru că meriți un nou look!
Culoarea fundalului – purple. Culoarea textului – negru.
Fonturi: Text – Myriad Pro.
Dimensiunea recomandată – 15x8 cm sau 10x15 cm.
Materialul recomandat: hârtie cretată sau poliester.

28
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
În urma studiului efectuat de practică și a celor analizate aici ne întărim în concluzia că o
întreprindere este modernă nu doar prin tehnicile și tehnologiile noi utilizate dar și prin tipul de
management practicat în cadrul acesteia.
Astfel pentru a îmbunătăți atitudinea consumatorilor față de “LuDANvaL”și pentru a-i
fideliza este necesar de efectuat permanent traininguri de instruire a personalului și să aibă o
gamă largă de servicii necesare în momentul când clientul le solicită.
Personalul trebuie să fie amabil cu clienții și să dea dovadă de cunoștințe în a da unele
sfaturi atunci când este neceasr și să știe dacă pe client îl deranjează sau nu atunci când îi propui
ceva.
Cât despre fidelizarea clienților se pot desfășura diferite promoții și reduceri în perioadele
sărbătorilor sau chiar la început și la sfârșitul sezoanelor anului, astfel clienții vor avea un motiv
în plus ca să cumpere din “LuDANvaL” atunci când au nevoie de un serviciu de calitate. La fel
de importantă ca și celelalte este și igiena încăperii care este necesar să fie mereu la nivel.
Mobila din birou să fie lustruite în permanență ca să nu aibă praf, iar podeaua să lucească.
Pentru a constitui un pachet turistic, agenția trebuie să îndeplinească mai multe condiții:
pachetul trebuie vândut la preț forfetar, include minim o noapte de cazare și două componente
din gama serviciilor de cazare, transport sau alte servicii (tratament, agrement). Pentru elaborarea
pachetelor turistice, touroperatorii pornesc de la realizarea de contracte cu furnizorii de servicii
turistice (hoteluri, companii de transport, firme de asigurări), urmând apoi elaborarea de oferte
turistice cuprinse în broșuri sau alte materiale publicitare, distribuția și vânzarea propriu-zisă,
organizarea efectivă a deplasării și a programului turistic. În esență, scopul este acela de a
concepe și vinde pachete turistice la prețuri competitive, mai mici decât dacă turiștii și-ar
organiza vacanța pe cont propriu, oferind în același timp standarde de calitate dar și un grad
sporit de siguranță pentru turiști. Pentru a construi identitatea vizuală ce constă din toate
elementele vizuale care reprezintă afacerea, am elaborat brand-book-ul companiei ce conține:
papetărie: cărți de vizită, plicuri pentru acte, stickere pentru bagaj, logo, moto, pliante, broșuri,
design interior și exterior.
În concluzie, compania “LuDANvaL” țintește puternic spre o dezvoltare durabilă pe
termen lung având capacitatea necesară de a înfrunta greutăților ce pot surveni în următorii ani
de activitate deoarece dispune de profesioniști în domeniu, care vor acționa prompt în luarea
măsurilor de combatere a problemei.
29
BIBLIOGRAFIE:
I. Acte legislative și normative:
1. Legea nr. 135 privind societățile răspundere limitată din Republica Moldova//Monitorul
Oficial nr. 127-130, art. Nr. 548. Data intrării în vigoare 17.11.2007.
2. Codul muncii al Republicii Moldova//Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.159-
162 din 29 iulie 2003.
II. Manuale, monografii, cărți, broșuri:
1. Balaure Vasile ”Marketing” – București, Ed. Uranus, 2000.
2. Kotler Ph. ”Principiile marketingului” – București, Ed. Teora, 2002 – 680 p.
3. Kotler Ph. ”Managementul marketingului” – București, Ed. Teora, 2003 – 977 p.
4. Pascari Ludmila ”Marketing” – cap. IX-XII, 2009.
5. Petrovici S., Belostecinic Gr. ”Marketing” – Chișinău, Ed. ASEM, 1998.
6. Pride W. Ferrell, O. C. ”Marketing. Concepts and strategis” – Boston, 1996.
7. Ovidiu Nicolescu ”Management” – București, Ed. Economica, 1996.
8. Ovidiu Puiu ”Marca în economia contemporană” – Pitești, Ed. Paralela 1997.
III. Surse web:
1. Brandbook. Accesat pe data de 10.01.17 de pe http://www.brandbook.com
2. Principii brandbook. Accesat pe data de 09.01.17 de pe http://www.abrand.com
3. Legea nr. 135 privind societățile răspundere limitată din Republica Moldova. Accesat pe
data de 16.01.17 de pe http://lex.justice.md
4. Elaborarea brandbook-ului. Accesat pe data de 17.01.17 de pe http://www.brand.com
5. Promovare în Turism. Accesat pe data de 15.01.17 de pe
http://ro.scribd.com/doc/27978016/promovare-in-Turism

30