Sunteți pe pagina 1din 191

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA

Cu titlul de manuscris
CZU: 340.13:61(043.3)

GULIAN MARIANA

RESPONSABILITATEA I RSPUNDEREA JURIDIC N


DOMENIUL OCROTIRII SNTII

SPECIALITATEA 551.01 TEORIA GENERAL A DREPTULUI

Tez de doctor n drept

Conductor tiinific Baltaga Dmitrii, doctor habilitat n


drept, profesor universitar, specialitatea
551.01. Teoria general a dreptului

Autor: Gulian Mariana

CHIINU, 2017
GULIAN MARIANA, 2017

2
CUPRINS

ADNOTARE (n limbile romn, rus, englez) ........................................................................ 5


LISTA ABREVIERILOR ............................................................................................................. 8
INTRODUCERE ........................................................................................................................... 9

1. FENOMENUL OCROTIRII SNTII N CONTEXTUL


CERCETRILOR TIINIFICE A TEORIEI RESPONSABILITII
I RSPUNDERII JURIDICE ................................................................................................. 18
1.1. Tendine doctrinare n studierea instituiei responsabilitii i rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii ............................................................................... 18
1.2. Cadrul general al reglementrii responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii ................................................................................................. 28
1.3. Concluzii la capitolul 1 ......................................................................................................... 44

2. CONCEPTUALIZAREA RESPONSABILITII JURIDICE N


DOMENIUL OCROTIRII SNTII DIN PERSPECTIVELE
TEORIEI GENERALE A DREPTULUI .................................................................................. 47
2.1. Conceptul i cadrul de manifestare a responsabilitii juridice n domeniul
ocrotirii sntii .................................................................................................................. 47
2.2. Scopul i obiectivele responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii ............... 58
2.3. Premisele identificrii responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii............ 65
2.4. Concluzii la capitolul 2 ......................................................................................................... 73

3. INSTITUIILE RESPONSABILITII I RSPUNDERII JURIDICE N


DOMENIUL OCROTIRII SNTII .................................................................................. 76
3.1. Coraportul dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul
ocrotirii sntii .................................................................................................................. 76
3.2. Temeiul i condiiile rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii ...................... 86
3.3. Formele rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii ......................................... 109
3.4. Concluzii la capitolul 3 ....................................................................................................... 123

3
4. SUBIECII RSPUNDERII JURIDICE N DOMENIUL OCROTIRII
SNTII ............................................................................................................................... 127
4.1. Categoriile de subieci ai sistemului de ocrotire a sntii i rspunderea acestora
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii ........................................................ 127
4.2. Statutul juridic al subiecilor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii Sntii ..... 135
4.3. Angajarea rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii ..................................... 152
4.4. Concluzii la capitolul 4 ....................................................................................................... 162

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI ................................................................. 164


BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................... 170

ANEXA 1. Realizarea politicii de stat n domeniul gestionrii resurselor umane


din sistemul ocrotirii sntii ................................................................................................ 185
ANEXA 2. Schema general a modelului sistemului de sntate al
Republicii Moldova .................................................................................................................. 186
ANEXA 3. Aspecte etico-legale ale drepturilor ceteanului i comunitii i
responsabilitatea pentru sntate ........................................................................................... 187

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ................................................... 189


CV-UL AUTORULUI ............................................................................................................... 190

4
ADNOTARE
Gulian Mariana, Responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul ocrotirii
sntii, Tez de doctor n drept; Specialitatea: 551.01-Teoria general a dreptului, Chiinu,
2017.
Structura tezei: introducere, 4 capitole. Concluzi generale i recomandri, 162 de pagini de texte
de baz, bibliografie din 235 de titluri, 3 anexe. Rezultatele obinute au fost publicate n 9 lucrri
tiinifice, volumul total al publicaiilor la tem este de circa 3,67c.a.
Cuvinte cheie: responsabilitate juridic, rspundere juridic, dreptul la sntate, ocrotirea
sntii, instituie public, instituie privat, personal medical, pacient.
Domeniul de studiu. Teoria general a dreptului.
Scopul i obiectivele tezei: lucrarea i propune ca scop cercetarea multilateral i complex a
fenomenului responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, prin determinarea
coninutului, esenei, elementelor constitutive ale acestuia, ntru formularea recomandrilor de
perfecionare a cadrului social, juridic i normativ, n vederea reliefrii aspectului acesteia de premiz a
reformrii vieii social juridice a Republicii Moldova. Obiectivele avute n vedere sunt: stabilirea i
expunerea tezelor conceptuale n abordrile doctrinare a responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii; determinarea gradului de reglementare a responsabilitii i rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii; fundamentarea teoretic a conceptului responsabilitii juridice n
domeniul ocrotirii sntii; analiza tiinific a coraportului dintre responsabilitatea i rspunderea
juridic n domeniul ocrotirii sntii; identificarea temeiului, condiiilor i formelor rspunderii juridice
n domeniul ocrotirii sntii; determinarea categoriilor de subieci ai rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii; stabilirea importanei angajrii rspunderii juridice a subiecilor n domeniul ocrotirii
sntii.
Noutatea i originalitatea tiinific este determinat de scop i obiective, derivate din
modalitatea de abordare a problemei, din nsi natura obiectului de cercetare. Teza constituie un prim
studiu n literatura de specialitate a Republicii Moldova de a cerceta n mod sistemic instituia
responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii snti, rolul i locul acesteia n sistemul
juridic contemporan.
Problema tiinific soluionat: const n elaborarea instrumentarului de identificare i
fundamentare tiinific a premiselor, obiectivelor, temeiului i condiiilor responsabilitii i rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii, fapt ce contribuie la clarificarea pentru teoreticienii i practicienii
din domeniul dreptului a formelor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, pentru a asigura
survenirea rspunderii juridice n domeniul vizat.
Semnificaia teoretic a tezei: rezid n definirea conceptului de responsabilitate i rspundere
juridic n domeniul ocrotirii sntii, determinarea noiunii de subiect al rspunderii juridice n
domeniul vizat precum i explicarea temeiului, condiiilor i formelor rspunderii juridice n domeniu
ocrotirii sntii.
Valoarea aplicativ: ideile tiinifice i concluziile cuprinse n coninutul tezei pot fi utilizate n
plan doctrinar-teoretic, ca material iniial pentru o abordare mai profund a fenomenelor de
responsabilitate juridic i rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii; n procesul didactic
universitar, la predarea teoriei generale a dreptului, a dreptului constituional, civil, penal, administrativ,
muncii, de procedur penal i de procedur civil precum i la elaborarea i predarea unui curs special
Protecia juridic a dreptului constituional la ocrotirea sntii; n plan normativ-legislativ, la
realizarea procesului de legiferare ce vizeaz elaborarea i modificarea unor acte normative.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Concluziile tezei, elementele de noutate sunt utilizate n
procesul de studii la predarea cursului Teoria general a dreptului n cadrul Universitii Libere
Internaionale din Moldova, de asemenea ca idei conceptuale n elaborarea Codului Sntii, fiind expuse
i n lurile de cuvnt la conferinele tiinifice naionale i internaionale i n articolele tiinifice
publicate.

. .
, : 551.01
. , 2017.

: , 4 , -
, 235 , 3 , 162 .
9 ,
3,67 a..
: , ,
, , .
: .
:
, ,
, ,
.. :
;
;
;
; ,
;
; ,
.
: ,
, .

,
, ,
.
:
,
, ,
, ,
.
:
,
,
.
: , ,

, ,
, , , , , -
,
.
: ,

,
,
,
. ,
.

6
ANNOTATION

Marian Gulian. Responsibility and liability in health care. PhD thesis; Specialty: 551.01 General
Theory of Law, Chiinu, 2017.

The structure of the thesis: The paper contains the introduction, three chapters followed by conclusions
and recommendations, bibliography of 235 sources, 3 annexes, 162 basic text pages. The results obtained are
published in 9 scientific studies; the total volume of publications on the subject is about 3.67c.s.
Key words: legal responsibility, legal liability, healthcare, health rights, private institution, public
institution, medical personnel, patient.
Field of study: General Theory of Law.
Purpose and objectives: complex and multilateral research of legal concept of responsibility and liability
in health care, by determining the content, the essence, and its constituents, to formulate recommendations on
improving the social, legal and regulatory framework of the Republic of Moldova. The objectives are: Identification
and analysis of the doctrine on the responsibility and liability in health care; Determining the degree of regulatory
responsibility and legal liability in health care; Determination of legal responsibility concept in health care;
Scientific classification of the correlation between responsibility and liability in health care; Identification basis,
conditions and forms of legal liability in health care; Defining the categories of subjects of legal liability in health
care; legal liability importance of research subjects in health care; Theoretical formulation of conclusions and
recommendations aimed at evaluating and completing the legal responsibility in health care.
The scientific novelty and originality: is determined by the purpose and objectives derived from the
approach to the problem, the nature of the goal. For the first time from the standpoint of general theory of law
provides a comparative analysis of the emergence and development of the legal responsibility for health in the
Republic of Moldova, its role and place in contemporary society.
Scientific problem solved: is to create a legal liability concept in the health sector from the point of view
of the general theory of law, the analysis and identification of the theoretical and practical aspects of research and
development of tools for the identification and scientific substantiation of reasons, purposes, conditions and forms of
legal liability in the field of healthcare.
Theoretical value: lies in the definition of legal responsibility and liability in health care, determination of
the concept of subject of legal responsibility and accountability in this field and explain the basis, conditions and
forms of legal liability in the field of healthcare.
Practical value of the work: Scientific ideas and conclusions contained in the thesis can be used in
theoretical and doctrinal level, as starting material for a deeper approach to the phenomena of legal responsibility
and legal liability; in the didactical process - teaching general theory of law, constitutional law, civil, criminal,
administrative, labor, criminal procedure and civil procedure and the development and teaching a special course
Legal protection of the human right to health
Implementation of scientific results. The results of the research, the theoretical conclusions and the
practical recommendations can be used in the improvement and enrichment of the national doctrine because the
deficiencies that are occurring in the process of resolving legal issues liability related to health care cannot be
overcome without theoretical conceptualization of the general principles.

7
LISTA ABREVIERILOR

RM Republica Moldova
CRM Constituia Republicii Moldova
CSJ Curtea Suprem de Justiie
CC - Codul Civil
CP Codul Penal
CF Codul Fiscal
C Contr. Codul Contravenional
CPC Cod de procedur civil
CPP Cod de procedur penal
CEDO - Curtea European a Drepturilor Omului
ONU Organizaia Naiunilor Unite
OMS Organizaia Mondial a Sntii
MO Monitorul Oficial
PNS - Politica Naional de Sntate
UMSF - Uniti medico-sanitare i farmaceutice
SUA Statele Unite ale Americii
FR Federaia Rus
Art.(art.) articol
Alin (alin.). aliniat
Lit (lit.). liter
P. punct

8
INTRODUCERE

Actualitatea i importana problemei abordate. Comportamentul subiectului de drept,


cu efecte negative asupra sntii populaiei, la momentul actual, determin necesitatea
explorrii prin prisma cercetrilor tiinifice a conceptului de responsabilitate i rspundere
juridic n domeniul ocrotirii sntii. Actualitatea temei investigate este impulsionat att de
faptul c este sporit interesul societii n vederea responsabilizrii subiecilor implicai pentru
ocrotirea sntii omului precum i aplicarea sanciunilor juridice pentru prejudiciile pricinuite
sntii, ct i de faptul c nu exist o lucrare monografic consacrat cercetrii responsabilitii
i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii.
La capitolul ocrotirii sntii, este recunoscut faptul, c nici o societate uman nu poate
funciona n lipsa unui ansamblu de norme care s reglementeze comportamentul oamenilor,
deoarece sntatea constituie valoarea cea mai de pre i componenta indispensabil a dezvoltrii
i prosperrii sociale. Prin urmare, se relev c sntatea presupune, drept condiii
indispensabile, securitatea economic i social, relaii interpersonale i sociale armonioase, un
mediu sigur i sntos de munc i de trai, calitate adecvat a apei potabile, a aerului i a solului,
alimentare suficient i raional, completate cu un stil de via sntos i acces la servicii de
sntate calitative.
Instituia responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii au o
abordare doctrinar insuficient, ns trebuie de remarcat faptul c necesitatea doctrinei pentru
realitatea juridic este o axiom. Progresele realizate de cercetarea juridic a domeniului ocrotirii
sntii au determinat importana identificrii fenomenului responsabilitii i rspunderii
juridice n procesul de realizare a politicilor de ocrotire a sntii. Conceptele de fortificare a
ocrotirii sntii sunt reflectate n doctrin i n marea majoritate a cazurilor, i gsesc
reflectare n actele normative, care au un caracter obligatoriu de respectare i executare, din care
pot fi desprinse i temeiurile survenirii rspunderii juridice. Reformele n ocrotirea sntii snt
demarate prin realizarea unor studii i concluzii, care pot forma un ansamblu de principii n
domeniul de cunoatere a responsabilitii i rspunderii juridice n sistemul ocrotirii sntii.
Actualitatea temei este determinat de asemenea i de necesitatea generalizrii
conceptului de responsabilitate i rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii, tendin
condiionat i de evoluia rolului instituiilor publice n activitatea de ocrotire a sntii precum
i de sporirea interesului manifestat de ctre societatea civil asupra aplicrii efective a dreptului
la sntate. Indiferent de faptul c problema rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii s-
a ivit i a fost studiat exclusiv n cadrul dreptului privat, soluionarea definitiv a problemei este

9
imposibil fr interconectarea Teoriei generale a dreptului, n calitatea sa de tiin teoretic
fundamental.
Problema responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii i
exprim importana prin prisma exercitrii funciei primordiale a sistemului sntii de a
rspunde la ateptrile i necesitile populaiei n contextul respectrii dreptului la ocrotirea
sntii.
Studiul dat i propune o cercetare a instituiei responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii printr-o abordare general, inndu-se cont de dimensiunea,
complexitatea i importana subiectului vizat, iar necesitatea acerb de efectuare a cercetrilor
teoretice ce vizeaz responsabilitate i rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii,
determin relevana subiectului tezei.
Scopul i obiectivele tezei. Lucrarea i propune ca scop cercetarea multilateral i
complex a fenomenului responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii,
prin determinarea coninutului, esenei, elementelor constitutive ale acestuia ntru formularea
recomandrilor de perfecionare a cadrului social, juridic i normativ, n vederea reliefrii
aspectului acesteia de premiz a reformrii vieii social juridice a Republicii Moldova.
Concomitent, ne-am propus efectuarea unui studiu complex de analiz juridic
comparativ prin prisma teoriei generale a dreptului, a reglementrilor naionale i internaionale,
ce vizeaz apariia, evoluia i funcionarea instituiei responsabilitii i rspunderii juridice a
subiecilor implicai n domeniul ocrotirii sntii. O importan deosebit se acord cercetrii
rolului, funciilor, temeiurilor, condiiilor i formelor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii, precum i identificarea categoriilor de subieci ai rspunderii juridice n domeniul vizat.
n baza dezideratului teoretic materializat prin prisma analizei exhaustive a legislaiei n
vigoare, a studiului literaturii de specialitate naional i strin precum i a cercetrii variatelor
aspecte teoretice i practice, pentru realizarea scopului propus n prezenta tez, au fost stabilite
urmtoarele obiective:
stabilirea i expunerea tezelor conceptuale n abordrile doctrinare a responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii;
determinarea gradului de reglementare a responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii;
fundamentarea teoretic a conceptului responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii
sntii;

10
analiza tiinific a coraportului dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n
domeniul ocrotirii sntii;
identificarea temeiului, condiiilor i formelor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii;
identificarea categoriilor de subieci ai rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii;
stabilirea importanei angajrii rspunderii juridice a subiecilor n domeniul ocrotirii
sntii.
formularea concluziilor teoretice i a recomandrilor, orientate spre evaluarea i
completarea instituiei responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute este determinat prin scopul i obiectivele
tezei, finalizate prin problema tiinific important soluionat n domeniul cercetrii. Caracterul
novator al lucrrii deriv din dezideratul de a face o analiz minuioas, din punct de vedere a
Teoriei generale a dreptului privind instituia responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii n general, i a exprimrii sale n realitatea juridic a Republicii Moldova.
Totodat, noutatea tiinific rezult din inovaia subiectului abordat, subiect axat exclusiv pe
problematica responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii n Republica
Moldova.
Pe lng complexul de aspecte teoretice i practice cercetate n prezenta lucrare, noutatea
studiului mai este determinat i de coninutul concluziilor i recomandrilor tiinifice, de
sugestiile propuse n vederea perfecionrii cadrului legislativ n vigoare.
Astfel, n procesul de cercetare au fost obinute urmtoarele rezultate:
a fost realizat un studiu complex al tezelor conceptual-doctrinare i a cadrului normativ
ce vizeaz responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii;
au fost naintate propuneri de definire a responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii;
a fost determinat i analizat gradul de reglementare a responsabilitii i rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii din punct de vedere istoric, teoretic i practic;
a fost elucidat coraportul dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul
ocrotirii sntii;
au fost identificate temeiul, condiiile i formele rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii;
au fost identificate categoriile de subieci ai rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii;

11
a fost stabilit importana angajrii rspunderii juridice a subiecilor n domeniul ocrotirii
sntii;
au fost formulate concluzii teoretice i recomandri, orientate spre evaluarea i
completarea instituiei responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii;
Prin urmare, noutatea tiinific a tezei, const n expunerea unor concluzii de ordin
teoretic i practic, naintarea propunerilor de lege ferenda, care decurg din cercetrile efectuate n
tez, contribuind la dezvoltarea doctrinei n problemele abordate, la perfecionarea cadrului
normativ n vigoare.
Problema tiinific soluionat: const n elaborarea instrumentarului de identificare i
fundamentare tiinific a premiselor, obiectivelor, temeiului i condiiilor responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, fapt ce contribuie la clarificarea pentru
teoreticienii i practicienii din domeniul dreptului a formelor rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii, pentru a asigura survenirea rspunderii juridice n domeniul vizat.
Importana teoretic a lucrrii. Valoarea teoretic a prezentei lucrri este determinat
de noutatea tiinific, actualitatea i concluziile generale formulate. Importana abordrii
responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii din perspectiva Teoriei
generale a dreptului este apreciat att pentru faptul c ofer o privire general asupra instituiei
responsabilitii i rspunderii juridice, ct i pentru marcarea elementelor distincte, specifice
responsabilitii i rspunderii juridice doar n domeniul ocrotirii sntii populaiei.
Concomitent, importana teoretic a lucrrii const n aceea c ideile, concluziile i
recomandrile privind conceptul, esena, coninutul, formele i subiecii rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii, completeaz fundamentele teoretice ale acestei instituii juridice.
Reieind din faptul c n literatura tiinific nu exist abordri exhaustive a conceptului de
responsabilitate i rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii, prezenta tez completeaz,
cel puin parial, aceast lips de material teoretic.
Valoarea aplicativ a prezentei teze const n faptul c ideile tiinifice i concluziile
cuprinse n coninutul tezei pot fi utilizate:
n plan doctrinar-teoretic, ca material iniial pentru o abordare mai profund a
fenomenelor de responsabilitate i rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii;
n procesul didactic universitar, la predarea teoriei generale a dreptului, a dreptului
constituional, civil, penal, administrativ, muncii, de procedur penal i de procedur civil
precum i la elaborarea i predarea unui curs special Protecia juridic a dreptului constituional
la ocrotirea sntii;

12
n plan normativ-legislativ, la realizarea procesului de legiferare ce vizeaz elaborarea i
modificarea unor acte normative.
Aprobarea rezultatelor cercetrii. Rezultatele cercetrii problemei responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii au fost cuprinse n diverse publicaii, fiind
expuse i aprobate n cadrul conferinelor tiinifice, cu participare internaional, cele mai
importante fiind urmtoarele:
1. Subiecii rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii. n: Materialele conferinei
tiinifice internaionale Studii i cercetri juridice europene, Bucureti: Universul
juridic, 2014.
2. State's legal liability in the field of healthcare. n: European Union's History, culture and
citizenship. Piteti: 2015.
3. Obiectivele responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii. n: Simpozionul
internaional tiinifico-practic Utilizarea eficient a resurselor hidro-funciare n
condiiile actuale realizri i perspective UASM, 2016.
Sumarul compartimentelor tezei. Cercetarea doctoral a realizat o structur a tezei, ce
este determinat de scopul i obiectivele studiului i debuteaz cu o introducere, cu titlu de
iniiere, n studiul privind responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii.
Teza este structurat n patru capitole, divizate n subcapitole, urmate de concluzii i
recomandri. Teza de doctorat, cuprinde, de asemenea, lista bibliografiei utilizate, adnotarea, i
lista abrevierilor utilizate n tez.
Partea introductiv a studiului doctoral constituie argumentarea tiinific a temei
propuse pentru cercetare. Introducerea cuprinde urmtoarele compartimente: actualitatea i
importana temei investigate, scopul i obiectivele propuse spre realizare, noutatea tiinific a
rezultatelor obinute, problema tiinific soluionat, importana teoretic i valoarea aplicativ a
lucrrii, implementarea rezultatelor cercetrii, aprobarea rezultatelor cercetrii.
Prin coninutul su, cele patru capitole reflect att cercetrile n domeniu la etapa actual
de dezvoltare, prezentarea analizei practice realizate, ct i opinia personal a autorului.
Concluziile ce-au reieit n urma cercetrilor efectuate sunt prezentate pe larg n
coninutul tezei, dar i n partea final a acesteia. Alturat concluziilor, autorul aduce o serie de
recomandri de ordin normativ, relevnd totodat problema tiinific soluionat i perspectivele
legate de tema de cercetare.
n Capitolul 1 Fenomenul ocrotirii sntii n contextul cercetrilor tiinifice a
teoriei responsabilitii i rspunderii juridice sunt supuse investigaiei i analizate opiniile

13
cercettorilor din diferite perioade istorice, ri i doctrine, referitoare la conceptul
responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii.
n 1.1. Tendine doctrinare n studierea instituiei responsabilitii i rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii - ne axm pe studiul doctrinei naionale i
internaionale n vederea identificrii autorilor care au cercetat, chiar i tangenial, instituia
responsabilitii i rspunderii juridice la general i responsabilitatea i rspunderea juridic n
domeniul ocrotirii sntii n special. n scopul elucidrii complexe a temei tezei de doctorat, s-a
efectuat o retrospectiv a manifestrilor doctrinare din domeniu, incluznd att studiile efectuate
de autorii autohtoni, dar i de cei strini, studii care au influenat i inspirat autorul n procesul
demarat, dar i i-au oferit posibilitatea de a-i forma o concepie clar asupra subiectului ales
spre cercetare.
n 1.2. Cadrul general al reglementrii responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii - este investigat cadrul normativ i jurisprudenial al
responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii. Contientiznd c obiectul
de studiu reprezint una dintre cele mai importante valori existente, i anume sntatea att
individual ct i social, considerm oportun prezentarea cadrului general de reglementare a
subiectului vizat prin prisma evoluiei sale istorice, deoarece anume aceste repere ne permit o
mai bun nelegere a evoluiei sale, deoarece, nainte de a purcede la cercetarea nemijlocit a
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, a evoluiei sale istorice n contextul
doctrinelor de drept, dar i a legislaiei contemporane, autoarea invoc noiunile teoretice de
baz, unele chiar adiacente subiectului cercetat, dar fr de care este practic imposibil nelegerea
esenei evoluiei cadrului normativ de reglementare a celui din urm.
Capitolul 2 Conceptualizarea responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii
sntii din perspectivele teoriei generale a dreptului - ncepe cu abordarea problemelor
teoretice ale responsabilitii juridice. Caracterul impetuos al necesitii studierii responsabilitii
n domeniul ocrotirii sntii este relevat de faptul c literatura de specialitate autohton nu a
acordat atenia cuvenit problematicii acestui subiect. Problema responsabilitii juridice graie
doctrinei i jurisprudenei a devenit la etapa actual una dintre preocuprile fundamentale.
n 2.1. Conceptul i cadrul de manifestare a responsabilitii juridice n domeniul
ocrotirii sntii se cerceteaz diverse abordri a definirii responsabilitii juridice, care
reprezint complexul de atitudini ale omului n raport cu sistemul normativ juridic cuprins n
societatea n care triete, n vederea nsuirii, conservrii i promovrii acestui sistem i a
valorilor pe care le exprim, n scopul meninerii i promovrii ordinii juridice i a binelui
public. Astfel, putem meniona c n domeniul ocrotirii sntii, responsabilitatea juridic este o

14
auto-angajare a subiecilor de drept de a aciona n conformitate cu cerinele normei juridice, iar
aceast obligaie se cere a fi realizat n conduit licit, fiind neaprat necesar contientizarea
respectrii cadrului normativ n vederea evitrii pericolului pentru sntatea populaiei.
n 2.2. Scopul i obiectivele responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii
sntii este elucidat aspectul precum c responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii
sntii poate fi dedus i prin prisma elaborrii i implementrii de ctre stat a unui sistem
avansat de educaie pentru ocrotirea sntii, a diferitor grupuri de populaie ce vor presupune
alturi de programe tip de educaie pentru sntatea tinerei generaii i activiti conjugate de
formare a atitudinii pozitive i a comportamentului responsabil fa de sntate, ca deziderat
personal i social al tuturor membrilor societii, inclusiv al persoanelor aflate n locurile de
detenie.
n 2.3. Premisele identificrii responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii
sntii sunt expuse ideile de baz a procedeului de constatare a responsabilitii juridice n
domeniul ocrotirii sntii i este evideniat faptul c instituia responsabilitii juridice n
domeniul vizat, prezint la etapa actual un interes sporit pentru toi subiecii de drept, ntruct
daunele pentru sntatea omului pot rezulta nu numai din raportul zilnic pe care l are cu egalii
si, ci la fel i din raporturile pe care le are cu autoritile publice, sau mai bine zis cu statul.
Tot acest compartiment expune importana promovrii dreptului la ocrotirea sntii,
care n raport cu alte drepturi ce nu-i gsesc consfinire constituional, dreptul la ocrotirea
sntii are un regim special de realizare, ceea ce semnific, n termeni practici i existena unui
mecanism deosebit de asigurare a acestuia. Este adus n atenie i exigenele exercitrii
atribuiilor funcionale ale subiecilor de drept public n domeniul ocrotirii sntii, iar statului
fr echivoc, direct i necondiionat i este atribuit responsabilitatea pentru ocrotirea sntii
cetenilor si. Norma fiind definitorie pentru construcia ntregului sistem de ocrotire a sntii,
iar spiritul ei urmeaz a fi reflectat n toate actele normative succesive.
Capitolul 3. Instituiile responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii - denot faptul c rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii se ntemeiaz pe
o constatare oficial, realizat de regul de ctre organele de stat, persoane oficiale special
mputernicite. Respectiv, rspunderea juridic n sistemul de sntate intervine ca urmare a faptei
ilicite i deriv din sanciunea pe care legiuitorul o prevede n coninutul normei juridice care
reglementeaz domeniul ocrotirii sntii.
n 3.1. Coraportul dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul
ocrotirii snti accentul este pus pe identificarea, analiza i argumentarea coraportului
existent ntre responsabilitatea juridic i rspunderea juridic din domeniul ocrotirii sntii

15
n 3.2. Temeiul i condiiile rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii -
este supus cercetrii, fenomenul complex al temeiului rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii, fiind elucidat aspectul precum c anume faptul ilicit este temeiul obiectiv al rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii. Condiiile rspunderii juridice reprezint cumulul de
factori eseniali ce necesit a fi reunii att sub aspectul faptei ilicite, ct i a autorului ei n
vederea crerii cadrului necesar obligrii celui vinovat la suportarea consecinelor conduitei sale.
Snt analizate opiniile existente referitor la condiiile rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii i s-a identificat concluzia c ele coincid cu cele general existente pentru toate formele
de rspundere juridic, pstrndu-i doar specificul n funcie de domeniu.
n 3.3. Formele rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii - sunt enunate
abordri ce vizeaz clasificarea principalelor forme ale rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii. Este prezentat faptul c responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul ocrotirii
sntii este obiect de controvers n literatura juridic, mai mult dect att nici o prevedere
legal nu consacr o reglementare a definirii responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul
cercetat, fiind perceput adesea ca rspundere medical. Sunt expuse formelor rspunderii
juridice a instituiilor medico-sanitare i a personalului medical, constituie o abordare complex,
care iniial determin elucidarea noiunilor ce vizeaz instituia medico-sanitar i personalul
medical.
n capitolul 4. Subiecii rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii sunt
investigate aspecte ce ine de stabilirea subiecilor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii cu elucidarea ansamblului de drepturi i obligaii a subiecilor respectivi, fiind analizat
i procedeul de angajare a rspunderii juridice a subiecilor n domeniul ocrotirii sntii.
n 4.1. Categoriile de subieci ai rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii sunt reflectate premisele de identificare a subiecilor rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii. Prin urmare, se constat subieci participativi la ocrotirea sntii,
enumerarea crora se axeaz pe prevederile legislative, dar i conform Politicii Naionale de
Sntate i subieci cu capacitate de a rspunde juridic n domeniul vizat, dup cum urmeaz:
Ministerul Sntii i instituiile din subordine; instituiile medico-sanitare publice i private;
medicii, ali lucrtori medico-sanitari i farmacitii, Compania Naional de Asigurri n
Medicin, autoritile administraiei publice locale i persoanele fizice.
n 4.2. Statutul juridic al subiecilor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii - este efectuat o analiz mai aprofundat a statutului juridic al tuturor subiecilor
antrenai n procesul de ocrotire a sntii. Astfel se face o incursiune n prevederile normative,
referitoare la drepturile i obligaiile tuturor subiecilor raportului de drept medical, ncepnd cu

16
statul care este garantul i deine rolul dominant n cadrul acestui raport i finaliznd cu persoana
fizic. Prin urmare, se constat c n domeniul ocrotirii sntii, societatea nu poate s accepte
alte comportamente ale subiecilor de drept dect cele prescrise de normele de drept, astfel se
intensific lupta societii pentru contracararea inteniilor de prejudiciere a sntii populaiei.
n 4.3. Angajarea rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii - este abordat
conceptul de angajare a rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, obiectivul central al
angajrii rspunderii juridice pentru subiecii ocrotirii sntii l constituie cu prioritate
repararea prejudiciilor cauzate persoanelor bolnave, cu nevoile i interesele lor, att de
vulnerabile n faa bolilor. Sunt aduse ateniei reglementri din legislaie ce vizeaz atribuiile
funcionale ale instituiilor publice din domeniul ocrotirii sntii, care fiind neexercitate sau
exercitate cu nclcarea prevederilor actului normativ, atrage angajarea rspunderii juridice. Cnd
legea dispune executarea unor obligaii n domeniul ocrotirii sntii se are n vedere contribuia
de a soluiona nevoile societii n domeniul ocrotirii sntii. Prin exercitarea defectuoas a
unui drept sau prin neexecutarea unei obligaii ce decurge din competenele funcionale sau din
reguli de convieuire unanim acceptate n societate, se consider c s-a produs o pagub, nu
neaprat n sens material sau pecuniar. Aceast pagub reprezint nsui rezultatul ilicit,
consecina faptei ilicite. Dac fapta ilicit nu s-ar produce, nici rezultatul, respectivul prejudiciu,
nu ar exista. Astfel, s-a expus constatarea c, rspunderea juridic pentru subiecii din domeniul
ocrotirii sntii se angajeaz dac exist o legtur indisolubil ntre fapta ilicit i rezultatul
duntor, prejudiciul.

17
1. FENOMENUL OCROTIRII SNTII N CONTEXTUL CERCETRILOR
TIINIFICE A TEORIEI RESPONSABILITII I RSPUNDERII JURIDICE

1.1.Tendine doctrinare n studierea instituiei responsabilitii i rspunderii juridice


n domeniul ocrotirii sntii

Ocrotirea sntii este un complex de msuri luate de stat pentru prevenirea bolilor,
ntrirea i refacerea sntii, prelungirea vieii i a capacitii de munc a oamenilor. Dreptul la
ocrotirea sntii este un drept universal care i gsete consacrarea att n Declaraia
Universal a Drepturilor Omului: Orice persoan are dreptul la un nivel de via corespunztor
asigurrii sntii sale, la ngrijire medical i la serviciile sociale necesare[50], ct i n Pactul
Internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale prin care este consacrat
dreptul pe care-l are orice persoan de a se bucura de cea mai bun sntate fizic i mintal, pe
care o poate atinge prin luarea de msuri necesare pentru a asigura:
scderea mortalitii noilor nscui i a mortalitii infantile, precum i dezvoltarea
sntoas a copilului;
mbuntirea tuturor aspectelor igienei mediului i a igienei industriale;
profilaxia i tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale i a altora, precum
i lupta mpotriva acestor maladii;
crearea de condiii care s asigure tuturor servicii medicale i un ajutor medical n caz de
boal[165].
n procesul de adoptare a celor mai bune soluii care s asigure o sntate optim pentru
populaie, cercettorii din acest domeniu ncearc s gseasc cel mai potrivit raport ntre
rspunsul prompt la nevoile de sntate n continu modificare cantitativ i calitativ i
constrngerile organizaionale i financiare ce presupun dezvoltarea unui sistem administrativ
complex, deseori cu un grad redus de flexibilitate i cu o mare rezisten la schimbare. De aceea,
independent de opiunile de politic sanitar pe care o anumit ar le adopt, gsirea structurii
optime a sistemului de sntate s-a dovedit a fi o ntreprindere deosebit de dificil i aproape
totdeauna o tem extrem de controversat[201, p.169].
nainte ns de a trece la analiza propriu zis a domeniul vizat, vom ncerca s explicm
unii dintre termenii cel mai des folosii n aceast lucrare, ncepnd acest demers cu termenul de
sntate.

18
Sntatea este un cuvnt larg folosit, dar care are mai multe interpretri fiecare cu
implicaii diferite referitor la rolul diferiilor actori i n principal al statului n ceea ce privete
politica sanitar. n primul rnd, este important s se recunoasc diferena dintre sntate i
asisten sanitar, termeni care sunt adeseori (i incorect) folosii unul n locul celuilalt. Din
aceast abordare se deduce i diferena politicilor ce reglementeaz cele dou arii. Politica
sanitar (sau de sntate) i politica de ngrijiri de sntate, care definete strict acele politici
care reglementeaz sistemul de servicii medicale. Termenul de sntate se refer la o stare fie a
unei persoane, fie a unei comuniti. Starea de sntate poate fi influenat de o serie da factori,
unul dintre acetia fiind i asistena sanitar. Totui, susine autorul C. Vldescu, exist o serie de
ali factori care influeneaz semnificativ sntatea, precum srcia, nivelul de educaie,
obiceiurile alimentare, accesul la ap potabil i salubritate, condiii de locuit etc.[201, p.169].
Sintetiznd, se poate spune c sntatea are determinani comportamentali, biologici, de
mediu (fizic, social, juridic) i sanitari.
Autorul R.J. Maxwell susine ideea conform creia atunci cnd vorbim despre meninerea
sntii, majoritatea resurselor se ndreapt spre serviciile medicale, iar acestea influeneaz cu
maxim 25% starea de sntate la nivel populaional[207, p.1470].
Legturile dintre sntate i politica de sntate i serviciile medicale cu politicile
subiacente sunt reprezentate schematic n Anexa 1.
Sntatea este un drept analog cu justiia sau libertatea politic. Constituia Organizaia
Mondial a Sntii precizeaz c ... beneficierea de cel mai ridicat standard de sntate posibil
reprezint unul din drepturile fundamentale ale oricrei fiine umane, indiferent de ras, religie,
convingeri politice, stare economic sau social[37].
Sntatea este vzut ca un drept de o importan primordial, nct constrngerile n
calea atingerii ei complete trebuie s se minimalizeze, ceea ce implic i asigurarea accesului
universal la asisten medical. n mod logic, implic i angajamentul pentru a ndeprta toate
celelalte constrngeri n calea unei snti depline, deoarece asistena medical este, dup cum
am menionat anterior, numai unul din factorii care afecteaz sntatea individului.
Asistena medical trebuie privit ca un drept, statul are responsabilitatea de a asigura
acest drept, comparabil cu rolul su de a asigura justiie egal pentru toi cetenii si[201,
p.170]. Potrivit acestei opinii, guvernul va fi preocupat ndeosebi de aspectele legate de echitate
n asistena medical. Accesul la asistena medical poate fi considerat ca similar cu accesul la
un nivel minim de hran i adpost. O variant frecvent a acestei atitudini este aceea c exist
dreptul la asisten medical de baz i nu la toate nivelurile de asisten medical.

19
Coninutul i complexitatea definirii strii de sntate a populaiei fac destul de dificil
demersul de a indica cu exactitate ce este un sistem de sntate, unde ncepe el i unde se
termin. Un sistem de sntate incluznd toate activitile al cror scop esenial este
promovarea, refacerea sau ntreinerea sntii este definiia oficial a Organizaiei Mondiale a
Sntii (OMS)[180]. Aceast definiie a unui sistem de sntate nu presupune nici un grad
particular de integrare i nu implic, n mod obligatoriu, prezena unei persoane nsrcinat
pentru administrarea general a activitilor care l compun. n aceast accepiune, fiecare ar
dispune de un sistem de sntate, proiectat din perspectiva cerinelor de asigurare a echitii i
eficacitii politicilor sociale i de ngrijire a sntii populaiei. Dar, innd seama de faptul c
sntatea oamenilor constituie o prioritate naional, responsabilitatea performanei sistemului de
sntate al unei ri revine guvernului, ca administrator general. Administrarea general este
permanent i reclam, n ultim instan, supervizarea funcionrii ntregului sistem, evitndu-se
miopia, punctele de vedere nguste, n faa slbiciunilor unui sistem de sntate. n Raportul
privind sntatea n lume (2000, XI XX)[181], OMS propune pentru prima dat un indice al
performanei sistemelor de sntate naionale n realizarea a trei mari obiective pe care ele
trebuie s le ating:
ameliorarea sntii;
satisfacerea ateptrilor populaiei (reactivitatea sistemelor de sntate la ateptrile
pacienilor);
repartiia echitabil a contribuiei financiare.
Gradul de ndeplinire a acestor obiective servete ca baz de referin pentru a evalua
performana sistemelor de sntate naionale, ns la rndul su, depinde n esen de msura n
care sistemele de sntate ajung s se achite de cele patru funcii vitale:
prestarea de sarcini de asisten medical (de sntate);
formarea resurselor umane i materiale care permit furnizarea serviciilor de sntate;
colectarea i gestionarea resurselor utilizate pentru a finana serviciile de sntate;
administrarea general, focalizat pe promovarea de reglementri i pe orientarea
strategic destinat tuturor actorilor implicai n producia i distribuia serviciilor de sntate.
n funcionarea unui sistem de sntate, accentul este pus pe funcia administrarea
general, prin intermediul ministerului de resort, respectiv Ministerul Sntii. Analiza
performanei sistemelor de sntate nu poate fi complet i facil realizat, datorit problemelor
care se pun n demersul de evaluare a rezultatelor i a dificultii de a disocia contribuia
sistemului de sntate de o serie de ali factori determinani ai strii de sntate a unui individ.

20
De exemplu, ameliorarea securitii rutiere i a mediului. n cursul secolului XX, sistemele de
sntate au suferit o serie de reforme. Dup cel de al doilea rzboi mondial, s-au creat sisteme de
sntate naional, legate de dezvoltarea regimurilor de asigurare social. n cadrul acestora,
ngrijirile de sntate primar au fost considerate ca mijloc de a obine o acoperire universal a
unui cost abordabil: obiectivul sntii pentru toi. Chiar n condiiile numeroaselor sale
avantaje, aceast abordare a fost criticat pentru c ea nu acorda suficient atenie cererii de
ngrijire de sntate i se concentra aproape n exclusivitate pe o anumit percepie a nevoilor de
ctre pacient i prestator de servicii. Pentru c nevoia perceput i cererea pentru servicii de
sntate nu coincid, prima generaie a sistemelor de sntate naionale a euat, acestea fiind
incapabile s coreleze oferta lor de servicii cu tendinele de manifestare a cererii i a nevoilor
populaiei n materie de asisten medical. ncepnd cu anii 1990, se observ o evoluie
progresiv spre ceea ce OMS numete noul universalism. Astfel, n loc de a cuta s se distribuie
toate ngrijirile posibile la nivelul ntregii populaii sau de a face s beneficieze populaia aflat
sub pragul de srcie doar de cele mai simple i eseniale ngrijiri, n prezent se tinde s se
acorde asisten medical tuturor celor care au nevoie de ngrijiri eseniale de sntate, de nalt
calitate, bazdu-se n principal pe criterii de eficacitate, de cost i de acceptabilitate social. n
aceast optic, se fixeaz un ordin de prioritate a interveniilor care respect principiul de etic
potrivit cruia poate s devin necesar i eficace cerina de a raionaliza serviciile de sntate,
dar este inadmisibil s se exclud grupuri ntregi de populaie, cu venituri reduse. O asemenea
evoluie n reformarea sistemelor de sntate naional (chiar i n rile dezvoltate) este o
consecin, n parte, a profundelor schimbri politice i ale economiilor naionale din ultimele
dou decenii ale secolului XX, ndeosebi trecerea la economiile de pia, la reducerea
interveniilor Statului n economia naional, la o descentralizare crescut a deciziilor n sfera
serviciilor publice[25, p.185].
Considerm c din punct de vedere ideologic, astzi, n cadrul sistemelor de sntate se
pune, n plus, accentul pe libertatea de alegere i responsabilitatea fiecruia. Politic, acest lucru
implic o limitare a promisiunilor i a ateptrilor privind aciunea guvernelor, dar nu se
urmrete mpiedicarea oamenilor de a atepta, totdeauna, mai mult de la sistemele lor de
sntate. n noua societate de astzi, informaional i a cunoaterii, populaia devine mai bine
informat despre progresele nregistrate n producerea i distribuirea medicamentelor, a
aparatelor medicale. De unde, cereri i promisiuni crescute care se vor exercita asupra
sectoarelor public i privat din componena sistemelor de sntate.
Se poate concluziona c sistemele de sntate naionale au jucat un rol mare n
prelungirea spectacular a speranei de via, n cursul secolului trecut. Ele au contribuit enorm

21
la ameliorarea sntii i au influenat vieile i bunstarea a miliarde de oameni din lume.
Aceste rezultate pozitive confirm faptul c rolul sistemelor de sntate naional a devenit din
ce n ce mai important. i aa cum se precizeaz n Raportul OMS (2000, 7)[181] sistemele de
sntate, astzi, reprezint unul din principalele sectoare ale economiei mondiale. Persoana care
caut s se ngrijeasc, este bineneles un consumator, asemenea pentru toate celelalte produse i
servicii, ns ea poate s fie de asemenea un co-productor al propriei sale snti, respectnd
bune reguli de alimentaie, de igien i de exerciiu fizic i aplicnd, dup caz, prescripiile
medicale sau alte recomandri ale prestatorilor de servicii de sntate. Totui, persoana este de
asemenea obiectul fizic spre care sunt orientate toate aceste ngrijiri. Sntatea este deci o
caracteristic a unui bun inalienabil i, din aceast privin, ea se aseamn ntr-o mic msur
cu alte forme de capital uman, cum ar fi educaia, cunotinele profesionale sau performanele
sportive. ns, ea difer de acestea n anumite puncte eseniale. Ea este supus riscurilor
importante i imprevizibile care sunt n esen independente unele de altele i ea nu poate s se
acumuleze asemenea cunotinelor i competenelor. Aceste caracteristici confirm faptul c
sntatea este n ntregime diferit de toate celelalte bunuri pe care oamenii le asigur contra
furtului sau pericolelor i de aceea asigurarea pentru boal este mult mai complex dect oricare
alt tip de asigurare. Imposibilitatea de a nlocui corpul i absena, n ceea ce l privete, a unui
pre al pieei mpiedic a fixa un astfel de plafon pentru cheltuielile de sntate n caz de
rscumprare a unei polie de asigurare[25, p.186].
Accesul populaiei la serviciile de sntate poate fi realizat doar prin intermediul
personalului medical. Resursele medicale din sistemul sntii snt componenta de baz n
promovarea i implementarea strategiilor de dezvoltare a sntii, iar eficacitatea sistemului de
sntate este direct dependent de performana cadrelor medicale. Ministerul Sntii deine
poziia de coordonator principal n stabilirea unui cadru regulator orientat spre o performan
optim a ntregului sistem de sntate. n acest sens, exercitarea eficient a funciei de conducere
a sistemului de sntate este condiia de baz pentru prestarea unor servicii de sntate calitative
i asigurarea corespunztoare a sistemului de sntate cu personal calificat. Totodat, numai o
administrare adecvat a sistemului per ansamblu va permite mobilizarea resurselor umane i
financiare, aplicarea mecanismelor de identificare a prioritilor i asigurarea utilizrii raionale
i eficiente a mijloacelor disponibile pentru atingerea rezultatelor dorite[179].
Reieind din faptul c nu dintotdeauna societatea uman a cunoscut reglementarea
juridic a relaiilor dintre membrii acesteia, putem afirma cu certitudine c apariia
responsabilitii i rspunderii juridice a necesitat un grad nalt de dezvoltare a indivizilor i a
relaiilor dintre ei, n calitatea lor de membrii ai unei societi. Astfel, autorul D. Grama noteaz:

22
ncepnd din epoca antic marii cugettori al Eladei i Romei republicane au acordat o atenie
special coraportului dintre stat i drept ... au fost elucidate conexiunea i interdependena
dreptului i statului i, n acelai timp au fost elaborate categorii importante ale jurisprudenei,
inclusiv asemenea principii fundamentale ca supremaia legii, eligibilitatea, colegialitatea,
libertatea, egalitatea, legalitatea, responsabilitatea demnitarilor de stat etc.[61, p.62].
Autorul Gh. Avornic afirm c statul de drept reflect coexistena celor dou entiti
sociale distincte, concomitent indisolubil legate ntre ele, care sunt Statul i Dreptul, a
raporturilor reciproce manifestate ca relaie dintre putere i normativitate, prima cu tendin spre
dominare i supunere, cealalt cu tendin de stopare i ordonare[7, p.15].
n aceiai ordine de idei, se pronun i autorul A. Arseni: n statul de drept, legea prin
coninutul ei trebuie s cuprind reglementri bazate pe recunoaterea i garantarea eficient a
drepturilor i libertilor inerente naturii umane[3, p.175].
Autorul B. Negru meniona: n literatura juridic se remarc neglijena prea adeseori a
studierii finalitii dreptului. Practica elaborrii dreptului n Republica Moldova ofer un ir de
exemple de nrurire decisiv a contiinei politice i juridice asupra formei i coninutului actelor
normative. Ca urmare, unele prevederi ale acestor acte normative, nu corespund realitii, sunt
depite de timp, admit o nerespectare a principiilor unanim recunoscute de comunitatea
uman[157, p. 63].
ntru realizarea obiectivelor propuse i pentru a argumenta ipotezele formulate n
introducere, urmeaz s trecem n revist, supunnd unei analize minuioase cercetrile tiinifice
ce se refer la instituia rspunderii i responsabilitii juridice a statului n domeniul ocrotirii
sntii.
O dat cu reinterpretarea ideilor despre om i societate, o dat cu tehnicizarea medicinii,
problema responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii capt noi
aspecte. Alinierea sistemului medical al Republicii Moldova la standardele internaionale trebuie
s se fac pe toate planurile, inclusiv pe cel al creterii nivelului de acordare a ngrijirilor
medicale i al actualizrii criteriilor de responsabilitate medical.
Referitor la problema abordat, autorii D. Baltag i V. Obad, consider c, un pas
important pentru ara noastr l constituie introducerea asigurrilor obligatorii de asisten
medical. Dac Republica Moldova a trecut la economia de pia, atunci asigurrile obligatorii
de asisten medical reprezint adevrata hain a sistemului modern de sntate. Relaia
contractual are tendina s primeze n asistena sanitar din toate statele civilizate, unde
bolnavul i alege medicul pe baza ncrederii n bunul renume al acestuia i a prestaiilor lui
anterioare[15, p.117].

23
Susinem opinia autorilor T. NovacHreplenco i I. Dodon, care menioneaz c
susinerea realizrii dreptului la sntate al omului, trebuie s fie bazat pe faptul c persoana
uman este intangibil, iar respectul vieii merge pn la respectul morii. Medicina promoveaz
protecia i respectarea drepturilor umane, ceea ce face ca legislaia n materie s fie deschis
reglementrilor europene[161, p.36].
Considerm corect poziia autorului C. Gurin n materia vizat i susinem totalmente
ideea c: Garantarea dreptului la sntate de ctre stat presupune obligaiile i eforturile acestuia
pentru[70, p.156]:
scderea mortalitii nou-nscuilor, a mortalitii infantile i dezvoltarea sntoas a
copilului;
mbuntirea tuturor aspectelor igienei mediului nconjurtor i ale igienei industriale;
profilaxia i tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale i de alt fel,
precum i lupta mpotriva acestor maladii prin crearea condiiilor ce ar asigura servicii medicale
i un ajutor medical n caz de boal;
organizarea prin lege a asistenei medicale i a sistemului de asigurri sociale pentru
boal, accidente, maternitate i recuperare;
controlul exercitrii profesiilor medicale i a activitilor paramedicale i alte msuri
menite s protejeze sntatea persoanei.
Trebuie de menionat c garantarea dreptului la sntate se face prin prisma
responsabilizrii subiecilor de drept.
Autorul B. Negru, analiznd problema responsabilitii juridice meniona c:
responsabilitatea are o sfer mult mai larg dect rspunderea. n timp ce responsabilitatea se
raporteaz la activitatea desfurat de om din proprie iniiativ, n baza alegerii libere a
obiectivelor din mai multe variante posibile, rspunderea presupune realizarea unui
comportament definit prin norme sociale[158, p.46].
Autorul Gh. Avornic, din contra, consider c autorii Dicionarului de drept civil, au
procedat judicios folosind numai cuvntul rspundere, dup cum de altfel stau lucrurile i n
doctrina naional[9, p.488].
Autorul D. Baltag promotorul teoriei rspunderii i responsabilitii juridice n doctrina
naional consider c: Responsabilitatea juridic reprezint o auto-angajare (pozitiv) a
individului n sistemul de drept ce reprezint obligaia juridic a subiectului de a aciona n
conformitate cu prescripiile normei juridice, obligaie ce se realizeaz prin conduita licit.
Responsabilitatea este un fenomen dinamic, n continu evoluie, care exist n cadrul

24
raporturilor juridice, reglementat de norma de drept i care trece fazele apariiei i
realizrii[13, p.435].
Susinem opinia autorului D. Baltag, deoarece considerm c o condiie inevitabil a
existenei responsabilitii juridice n oriice domeniu al vieii sociale este imposibil fr o auto
angajare benevol i contiincioas a subiectului de drept de a respecta prevederile legale,
or anume aceasta este cerina existenei individului n cadrul statului de drept.
Protejarea i realizarea dreptului la ocrotirea sntii trebuie s constituie un scop
primordial al societii i statului. n pofida situaiei de criz economic, trebuie s fie gsite i
alocate toate mijloacele financiare i tehnico-materiale necesare asigurrii sntii populaiei.
Numai astfel vor exista premise pentru formarea unei societi puternice, sntoase, capabile de
dezvoltare i progres.
n Constituia Republicii Moldova, menioneaz autorul V.S. Curpn, dreptul la
ocrotirea sntii este garantat. Finalitatea acestui drept fundamental const n asigurarea
condiiilor optime pentru ca ceteanul s beneficieze de toate aptitudinile i capacitile sale
pentru a putea desfura o activitate util i pentru a putea participa la activitile cu caracter
politic, cultural, social i economic. Legislaia Republicii Moldova dezvolt n mod organic
aceste prevederi constituionale dar, din pcate, de multe ori ntre starea de drept i realitatea
obiectiv se constat discrepane considerabil de frapante[48, p.91].
Autorul A. Cerbu este de asemenea de prere c starea sntii populaiei este un indice
integrat al dezvoltrii sociale a rii, o reflectare a bunstrii social-economice i morale, un
factor decisiv de influen asupra potenialului economic, cultural i forei de munc a societii.
Meninerea i ntrirea sntii este o sarcin social primordial a statului ce poate fi
soluionat numai prin eforturile comune ale organizaiilor de stat i publice, organelor i
instituiilor medicale, prin colaborarea reciproc, sporirea responsabilitii fiecrei pri i
cointeresarea real a fiecrui cetean n pstrarea proprii snti i a sntii publice[27, p.17].
Autorul B. Olaru consider ideea unui acces minim, dar decent la ngrijire medical
fundamenteaz morala apelului la fora de constrngere a statului n asigurarea acestui minim
necesar n cazul neacordrii ei[162, p. 52].
n doctrina romn, ideea de responsabilitate, pentru prima dat a fost promovat de ctre
savantul M. Costin, care meniona: Normele sociale de conduit se evideniaz ca factor de
organizare a aciunilor i forelor umane, iar ntruct omul are latitudinea de a le nsui sau nu,
modul n care se poate realiza prin intermediul acestuia reglarea comportamentului poate dobndi
sens pozitiv, adic de conformare, sau negativ, de neconformare[43, p.16].

25
Referitor la ideea responsabilitii n domeniul ocrotirii sntii autorii V. Astrstoae,
G. Ioan, G. Borcean i L. Ftu menioneaz c atunci cnd ne referim la domeniul ocrotirii
sntii, marea majoritate a populaiei, se refer, n primul rnd, la elementul su de baz, i
anume la medic, or anume acesta este ntruchiparea vie a implicrii statului n protejarea i
asigurarea sntii publice[5].
Un reprezentant de vaz a doctrinei ruse este autorul F.N. Fatkulin care opineaz c:
...responsabilitatea juridic reprezint contientizarea atributelor juridice ale propriului
comportament, raportarea acestuia din urm la reglementrile n vigoare i eventualitatea
rspunderii pentru acest comportament n faa societii i a statului[229, p.265].
Un alt autor care a abordat problema responsabilitii este D.A. Lipinskii, care susinea
c: Responsabilitatea juridic a persoanei const dintr-o unitatea de semne subiective i
obiective, cele subiective cuprinznd: contientizarea normelor juridice, a obligaiilor, adoptarea
unei atitudini psihice fa de primele, strduina de a aciona ntr-o manier determinat, de a
atinge anumite, scopuri, motive[221, p.150].
Grija pentru sntatea omului, dup prerea mai multor autori este unul din principalele
imperative ale statului. Aici de exemplu autorul S. Gruskin este de prere c: recunoaterea i
promovarea dreptului la sntate accelereaz procesul crerii, acolo unde nu sunt sau
sunt insuficient dezvoltate, a resorturilor legale, a ageniilor i instituiilor rspunztoare pentru
protejarea sntii, precum i generarea strategiilor posibile de aciune. S-a argumentat c un
focus sporit asupra acestui drept ajut la identificarea instituiilor responsabile pentru ocrotirea
sntii i la fixarea pe cale legal a responsabilitilor legate de implementarea politicilor de
sntate[204, p.4].
Autorii E. John i E. Fenton subliniaz c apelul la un drept la sntate, dei nu ne ajut
s soluionm multiplele probleme legate de alocarea de venituri, separ totui problema
accesului la un nivel minim adecvat de ngrijiri de sntate de impreviziunile pieei i
de inechitile izvorte din inegala distribuire a acestora[205, p.29].
Susinem opinia autoarei A. Buchanan care consider c: ...doar pentru c putem invoca
dreptul la sntate i accesul minim la asisten medical, totui acesta este, de facto, un eec, un
lucru injust, care trebuie corectat, i nu o mprejurare nefericit datorat circumstanelor
economice[203, p.63].
Faptul ocrotirii sntii este consfinit n Constituia rii, care stabilete, c fiecrui
cetean i se garanteaz dreptul la un mediu sntos pentru via, pentru munc i familie,
protejat mpotriva riscurilor i constrngerilor de ordin social, economic, ecologic i tehnologic.
n comparaie cu lumea animal, la care sntatea se determin dup nivelul de eficien

26
funcional sau metabolic, la om aceasta reprezint o condiie general a minii, a corpului i
spiritului, liber de injuriile sau suferinele bolii. La scar social, noiunea de sntate public se
presteaz ca tiin i art de prevenire a maladiei, cu ajutorul crora organizaiile publice i
private, comunitatea i indivizii particip prin eforturi i opiuni conjugate la prelungirea
vieii[110, p.7].
n contextul celor expuse, cu regret conchidem c prin prisma suportului doctrinar,
responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii ar trebui s nregistreze
dimensiuni de studiu mult mai largi, dat fiind faptul c domeniul sntii poate obine n
doctrina juridic o pondere considerabil, realizat de ctre autorii n drept, care snt preocupai a
studia n mod complex domeniul respectiv.
n procesul investigaiilor asupra temei tezei de doctor am folosit pe larg metoda
dialectic de cunoatere a fenomenelor i esena realitii juridice existente la etapa dat de
dezvoltare a Republicii Moldova n special i a celorlalte state n general. Metoda dialectic a
stat la baza urmtoarelor metode: analiza, sinteza, deducia, inducia, comparaia, metoda
sistematic, analogia istoric, formal juridic i statistic.
O parte semnificativ a lucrrii se bazeaz pe rezultatele de cercetare i analiz empiric
a unei multitudini de surse avnd n vedere problema rspunderii i responsabilitii juridice n
domeniul ocrotirii sntii. Sursele utilizate n lucrare includ documente legislative (acte
normative), publicaii tiinifice, teze de doctorat, investigaii jurnalistice. Bazele teoretice ale
studiului se axeaz pe lucrrile savanilor autohtoni i strini, a publicitilor, juritilor,
sociologilor, precum i pe literatura de specialitate, monografii, obiectul de studiu al crora l
reprezint teoria general a dreptului.
n materie de studii dedicate totalmente problemei rspunderii i responsabilitii juridice
n domeniul ocrotirii sntii, Republica Moldova nu exceleaz, ns regsim totui autori ce se
preocup de problematica dat, ntr-un context mai larg sau mai restrns, aici i putem meniona
pe autorii: D. Baltag[13]; V. Obad[15]; V. Benu[21]; E. Moraru[154]; A. Cerbu[27]; I.
Creang[45]; C. Eco[56]; V.Midrigan[148]; M. Florea[59]; R. Grama[62]; T.Novac Hreplenco
[161]; I. Dodon [161]; V.Soltan[193].
Lucrrile autorilor autohtoni care ne-au inspirat n cadrul procesului de cercetare a temei
propuse sunt: D. Baltag[14]; Gh. Avornic[7]; B. Negru[158]; E. Aram[2]; A. Arseni[3]; V.
Obad [15]; E. Moraru[154]; E. Baltaga[16]; A. Cerbu [27]; M. Florea[59]; V.Ganea[60]; R.
Mitica[150]; P. Cosmovici[42]; D. Grama[61]; C. Gurin[40]; I. Creang[45]; B. Olaru[162] i
alii.

27
Spre deosebire de coala de drept autohton, coala de drept romnesc atest mai multe
studii dedicate temei ce ne intereseaz. Astfel, nemijlocit de studiul problemei ce ne intereseaz
i anume rspunderea i responsabilitatea juridic a statului n domeniul ocrotirii sntii, s-au
preocupat urmtorii autori: I. Craiovan[44]; E. Tihan [195]; I. Vida Simiti [198]; E.
Vieriu[200]; G. Vrabie [202]; S. Popescu [177]; S. Popescu[178]; N. Popa[176]; L. Pop [172];
I.F.Popa[173]; D. Pereianu[168]; M.I. Mangu[146]; V. Ptulea [166]; N. Ni [122]; G.A.
Nsui[155]; Gh. Mihai[151]; I. Hum[107]; B. Ioan[108]; I. Dogaru[54]; M. Costin[43]; L.R.
Boil[22]; V. Astrstoaie[6] i alii.
n irul de lucrri examinate n domeniul teoriei generale a dreptului dar i a temei supuse
analizei, este i coala de drept a Federaiei Ruse. Printre autorii citai amintim: ..
[214]; .. [215]; .. [216]; .. [217]; .
[219]; .. [220]; .. [221]; .. [225]; ..
[225]; .. [226] i alii.

1.2. Cadrul general al reglementrii responsabilitii i rspunderii juridice n


domeniul ocrotirii sntii

Reglementrile ce-au fost elaborate pe parcursul anilor n domeniul ocrotirii sntii


vizeaz contribuia medicului i a personalului medical auxiliar n procesul de ameliorare a
sntii populaiei. Profesia medical este atestat documentar cu mai mult de dou mii de ani
naintea erei noastre. Rspunderea n medicin este contemporan profesiei, n general fiind n
conformitate cu sistemul social al fiecrei epoci. Primele prevederi referitoare la rspunderea
civil i penal a medicului se regsesc n codul lui Hammurabi (circa 1725 .e.n.). Crile antice
conin diferite aprecieri privind persoanele care profeseaz medicina, n sensul calitilor pe care
trebuie s le aib i a ndatoririlor lor fa de pacieni i confrai. Astfel, Legile lui Manu, Crile
vieii, Vedele (India) vorbesc despre puritatea moral i pregtirea profesional a medicului.
Crile Biblice i Talmudul conin prevederi referitoare la condiiile de activitate ale medicului i
rspunderea lui pentru greelile svrite. n Egipt exista un veritabil cod medical care
reglementa i rspunderea medicului. n Grecia antic, opiniile privitoare la rspunderea
medicului pentru greelile fcute n cursul exercitrii profesiei au fost polarizate ntre cei care
considerau c rolul medicinii este cu precdere profilactic, iar medicul trebuie s aib imunitate
profesional (Platon) i cei care susineau necesitatea existenei rspunderii medicilor, cu
condiia ca aprecierea judectorilor cu privire la faptele medicilor s se sprijine pe expertiza unor
specialiti din domeniu (Aristotel). Jurmntul lui Hipocrat, ce conine principii umaniste de

28
etic medical i regulile moralitii profesionale, impune responsabilitatea medicului ca
instituie juridic i profesional.
n inuturile romneti, n anii 1600, medicilor li se recomanda s fie morali, modeti n
sfaturi i s-i trateze bolnavii cu grij (Pravilile lui Vasile Lupu - 1646 i Matei Basarab - 1652).
Traducerea, n anul 1710, de ctre Marcu Cipriotul a perceptelor lui Hipocrat a dat un nou
impuls practicii medicale n rile Romne. Prevederi referitoare la activitatea medical i actele
care atrag rspunderea n cadrul acestei profesii se regsesc n legislaia romneasc nc din
anul 1874. n legile din 1885 (M. Of., 1885, nr. 2, 3 aprilie, p. 3440) i din 1893 (lege pentru
modificarea legii sanitare - M. Of., 1893, nr. 62, 18 iunie, p. 17851798) se stipuleaz existena
Consiliul Sanitar Superior, afiliat Ministerului de Interne. Una dintre ndatoririle Consiliului
Sanitar Superior era de a se pronuna asupra greelilor comise n exerciiul artei medicale i
farmaceutice, dup ce a ascultat pe cei ce le-au comis. n Legea sanitar 211/1910 (MO, 1910,
nr. 211, 20 decembrie 1910, p. 8505 8538) se prevede crearea Consiliului de Disciplin, pe
lng Direciunea General Sanitar. Rolul Consiliului era de a judeca chestiunile de disciplin
sau de abateri de la datoriile lor ale funcionarilor dependeni de direciune. Prin legea 236/1930,
denumit legea sanitar i de ocrotire (M. Of. nr. 154 din 14 iulie 1930), a fost creat Colegiul
Medicilor, cu scopul de a controla practica medical i de a veghea la pstrarea prestigiului
corpului medical. Legea 3/1978, privind asigurarea sntii populaiei, stipula nfiinarea, pe
lng direciile sanitare, a Colegiilor Judeene de Disciplin, iar pe lng Ministerul Sntii, a
Colegiului Central de Disciplin a personalului sanitar. Rolul comisiilor de disciplin judeene
era de a analiza abaterile de la normele de etic i deontologie medical, precum i alte abateri
ce aduc atingeri prestigiului profesiunii[108, p.4-7].
Majoritatea statelor europene nu au o legislaie special pentru cazurile de malpraxis
medical, fiind aplicate prevederile Codului Civil sau Codului Penal. n general, occidentalii
prefer s se ocupe mai mult de despgubirea pacientului, dect de pedepsirea cadrelor
medicale care au greit. n statele scandinave mai ales, aceasta abordare a mbrcat aspectul unui
ntreg sistem - no fault system, n care despgubirile nu sunt condiionate de existena unei erori
medicale[168].
Olanda a fost primul stat n care au fost introduse prevederi speciale pentru serviciile
medicale n Codul Civil. Aceasta soluie a fost considerat necesar din cauza caracteristicilor
proprii ale sntii, cum ar fi necesitatea de a pstra fiele medicale, solicitarea
consimmntului, utilizarea datelor pacienilor n cercetare[168].

29
n Statele Unite ale Americii i Australia, furnizorii de servicii medicale nu sunt obligai
s se asigure de rspundere civil, iar n consecin, ei nu sunt obligai nici s plteasc un
anumit cuantum dictat de o anumit autoritate[168].
n Australia, fenomenul a condus la dezvoltarea economiei concureniale n acest
domeniu[168].
n Germania, n majoritatea landurilor, asigurarea nu este obligatorie. Cu toate acestea,
muli medici nesalariai, posesori ai unui cabinet, prefer s se asigure, cci consider c primele
de asigurare acoper riscul de a fi purtat n judecat de un pacient nemulumit. Aici, fiecare
medic se asigur diferit n funcie de valoarea pe care i-o atribuie i de faptul c tie dac risc
sau nu n relaia cu pacientul (german). n Germania, cuantumul despgubirilor poate include
numai costuri msurabile (de exemplu, concedii medicale, aparate de protezare) i nicidecum
despgubiri legate de suferin sau durere (despgubiri morale) [168].
n Uniunea European, SUA i Australia nu exist sanciuni severe pentru rspunderea
penal, de aceea, s-a dezvoltat extrem de mult rspunderea civil i cea disciplinar. Din acest
punct de vedere, este de amintit c Ordinul Medicilor din Frana a suspendat, n 1998, activitile
a peste 50 medici pentru termene ntre 2 sptmni i 2 luni n 1998[168].
Un aspect interesant apare n legea din Noua Zeeland. Acolo, nu exist asigurare pentru
rspundere civil, cci exist o lege prin care angajatorii sunt obligai s despgubeasc pe
salariaii lor ce sufer accidente (inclusiv din vin medical). n acest mod, procese de daune fa
de instituii medicale sau medici nu exist[168]. Practica din Republica Moldova este deficitar
la acest aspect.
Reglementarea juridic a ocrotirii sntii n Rusia a nceput odat cu apariia n timpul
domniei lui Mihail Fedorovici, n 1640, a legii privind protecia mpotriva bolilor transmise de la
animale[214].
Dup anexarea Basarabiei la Rusia arist n 1812, starea asigurrii populaiei, deservirii
medicale a fost foarte grea. n toat Basarabia a activat un numr foarte mic de medici. n 1812
1917 n Basarabia n-a funcionat un sistem administrativ unic al ocrotirii sntii, dar au fost
formate temporar anumite comisii, comitete care se ocupau cu organizarea luptei cu holera,
ciuma i alte boli contagioase, controlau serviciul sanitar regional. De asemenea, dup 1812, n
Basarabia n-a existat nici o organizaie profesional a medicilor, care s-ar fi ocupat de
problemele lor profesionale. Medicii se supuneau organelor de conducere ale Rusiei ariste, i
ndeplineau funciile numai n dependen de angajarea lor la serviciul din armat sau n
administraia civil. Unii din medici aveau practic privat, activau n ambalatoare private.
Datele din arhiv mrturisesc c n 18121861 medicii fceau parte din comitetele i comisiile

30
pentru combaterea bolilor contagioase. Astfel, medicii au participat n activitatea Comitetului
provizoriu al Basarabiei pentru combaterea ciumei (1819), n Comisia pentru combaterea
ciumei din Chiinu (1819), Comisia de combatere a ciumei din Cinari (1819), Comisia
pentru combaterea ciumei n judeul Soroca (1819), Comitetul pentru combaterea ciumei din
Chiinu (1829) i alte comitete organizate de ctre administraia arist pentru a lupta cu
ciuma, tifosul i alte boli contagioase n 1819 a fost format Comitetul provizoriu al Basarabiei,
care se ocupa de organizarea ambulanelor pentru cei bolnavi de cium[21, p.15].
n 1853 a fost format Comitetul basarabean al sntii sociale (Bessarabskii komitet
obcestvennogo zdorovia) care a ndeplinit anumite funcii cu privire la coordonarea activitii
ocrotirii sntii n Basarabia[21, p.23].
Toate aceste organizaii de stat precum Serviciul sanitar regional al Basarabiei (1848
1913), Comitetul sntii publice din Basarabia (18531856) se ocupau cu rezolvarea multor
probleme ale ocrotirii sntii, dar ele n-au avut o funcionare constant i eficace. Documentele
de arhiv ne arat numai unele direcii de activitate, inclusiv putem afla unele date despre
personalul scriptic al medicilor basarabeni i deciziile serviciului sanitar regional din Basarabia.
La sfritul secolului al XIX-lea nceputul secolului al XX-lea n Basarabia s-au creat anumite
premise pentru formarea uniunilor profesionale ale lucrtorilor din sfera ocrotirii sntii. Dup
reformele din 18611868 a aprut noiunea suprem pentru medici i agenii sanitari sub
denumirea de obcestvennoe zdravie (sntatea public). Aceast formul punea problema
ocrotirii sntii la nivelul politicii de stat. Astfel, n 1852 a fost format Comitetul regional al
sntii publice din Basarabia. El se ocupa cu combaterea bolilor contagioase i a epidemiilor
din aceast regiune. Se supunea direct Departamentului Medical al Ministerului de Interne al
Rusiei ariste. Dup 1856 a fost lichidat[21, p.38].
Printre primele reglementri din domeniul ocrotirii sntii aplicate pe teritoriul actualei
Republici Moldova se numr i cele adoptate de legislatorul romn i care au obinut for
juridic ncepnd cu data de 27 martie 1918 ca rezultat al proclamrii Unirii cu Romnia. Astfel
n perioada 1918-1940 pe teritoriul dintre Prut i Nistru erau aplicabile urmtoarele acte
normative referitoare la unele aspecte de ocrotire a sntii[200, p.40]:
Legea sanitar din 1874;
Legea privind repausul n zilele de duminic i srbtori din 1897;
Legea privind ajutoarele de boal i lehuzie din 1923;
Statul romn a organizat un sistem specializat al ocrotirii sntii din Basarabia. Sfera
ocrotirii sntii avea urmtoarea structur administrativ. Conducea pe ntreaga ar -
Ministerul Sntii, Muncii i Ocrotirilor Sociale. n componena Ministerului activa

31
Direciunea Central a Serviciului Sanitar. Aceast direciune avea n supunerea sa
Inspectoratul Sanitar al Basarabiei. La rndul su inspectoratul avea 9 circumscripii sanitare
judeene, inclusiv la Chiinu, Bli, Hotin, Soroca, Orhei, Tighina, Cetatea Alb, Ismail i
Cahul. n fruntea fiecrui serviciu sanitar se afla un medic primar i un secretar. Toat aceast
structur era responsabil de starea sanitar din Basarabia[21, p.86].
Grija fa de sntatea populaiei reprezint la etapa actual un obiectiv de o importan
primordial n politica oricrui stat, deoarece sntatea constituie valoarea cea mai de pre i
componenta indispensabil a dezvoltrii i prosperrii sociale[90]. Aadar n msura n care
sntatea este o valoare social cu resurse inestimabile pentru colectivitate, necesitatea
conservrii i promovrii ei n rndul membrilor societii ar trebui s preocupe pe toi cei care
sunt interesai de bunul mers al societii.
Unul din drepturile fundamentale umane proclamat de ctre Organizaia Naiunilor Unite
i reflectat n Constituia Republicii Moldova este dreptul la sntate i securitatea ei.
Organizaia Mondial a Sntii definete sntatea drept o stare de bine, complet din punct
de vedere fizic, psihic i social, i nu doar absena bolii sau infirmitii[101]. Aceast formul
relev faptul c sntatea populaiei este determinat de o gam larg de factori: economici,
sociali, ambientali, ereditari, caracteristici individuale, inclusiv stilul de via al fiecrui individ.
Astfel, sntatea presupune, drept condiii indispensabile, securitatea economic i social,
relaiile interpersonale i sociale armonioase, un mediu sigur i sntos de munc i trai, calitatea
adecvat a apei potabile, a aerului i a solului, alimentare suficient i raional, completate cu
un stil de via sntos i acces la servicii de sntate de calitate.
Convenia european pentru protecia drepturilor omului i a demnitii fiinei umane fa
de aplicaiile biologiei i ale medicinii[41], primul instrument juridic internaional generator de
obligaii de natur s protejeze demnitatea, drepturile i libertile fiinei umane mpotriva
oricrei aplicri abuzive a progreselor biologiei i medicinii - enun o serie de principii i
interdicii ce privesc genetica, cercetarea medical, consimmntul persoanei pentru intervenii
n domeniul sntii, dreptul la respectarea vieii private i dreptul la informaie, prelevarea de
organe i esuturi. Prin ratificarea acestei convenii[136], Republica Moldova i-a asumat o dat
n plus angajamentul de a lua msurile adecvate n scopul de a asigura accesul echitabil la
ngrijiri de sntate de calitate adecvat. La cererea secretarului general al Consiliului Europei,
statul trebuie s ofere explicaii privind modul n care dreptul su intern asigur aplicarea
efectiv a oricreia dintre dispoziiile acestei Convenii.
n prezent, sistemul ocrotirii sntii din Republica Moldova trece prin etapa reformelor
i alinierii la standardele europene. Sunt revizuite i adoptate acte normative noi de domeniu,

32
chemate s pun n aplicare schimbrile n acest sector, s asigure o asisten medical primar
de nalt calitate, s mbunteasc guvernarea n materie de sntate i finanarea asistenei
medicale[188].
Criza socio-economic din ultimul timp, finanarea limitat, lipsa echipamentului modern
etc. au impus necesitatea de a perfeciona activitatea sistemului sntii al Republicii Moldova.
n aceast activitate, statul nostru, beneficiaz de sprijinul rilor-membre ale OMS care ajut la
elaborarea i implementarea reformelor. Este clar c metodele de influen pentru obinerea unui
rezultat pozitiv i pentru a asigura o eficien mai nalt a cheltuielilor trebuie s fie echilibrate
cu principiile fundamentale ce in de meninerea accesului universal la asistena medical
necesar, solidaritate, demnitate uman i mbuntirea serviciilor de sntate acordate tuturor
grupelor sociale. Necesitatea realizrii acestor principii reiese din cele 21 de scopuri ale politicii
sntii pentru secolul XXI. Unul din scopurile cheie este Strategia Serviciilor de Sntate,
anul 2000, principala sarcin de a susine dezvoltarea i implementarea politicii sanitare, care
ar asigura accesul universal al populaiei la serviciile de calitate, bazate pe medicina primar,
secundar i teriar. Statele-membre ale OMS, inclusiv Republica Moldova, i-au luat
angajamentul de a realiza sarcinile privind reformele i politica n ocrotirea sntii.
Politica Naional de Sntate se impune ca o prioritate n cadrul eforturilor pe care le
depune Guvernul i societatea civil n vederea fortificrii continue a sntii populaiei i
redresrii situaiei economico-sociale din ar. La elaborarea Politicii Naionale de Sntate s-a
inut cont de experiena statelor europene, inclusiv n ceea ce privete modalitatea de abordare a
prioritilor i de implementare a diverselor programe de sntate pe termen scurt i de
perspectiv, s-a inut cont de principiile Politicii Organizaiei Mondiale a Sntii Sntate
pentru Toi n Regiunea European, prevederile Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului,
adoptate n cadrul ONU, i ale Planului de Aciuni Republica Moldova - Uniunea
European[191].
Odat cu adoptarea Hotrrii cu privire la aprobarea Politicii Naionale de Sntate
Republica Moldova, s-a angajat s fortifice sistemul de sntate n vederea realizrii depline a
dreptului ceteanului la sntate, bazat pe principii de echitate i angajamente solidare de
finanare din partea statului i a individului.
Guvernul Republicii Moldova la 23 august 2016 adopt Hotrrea nr. 1000 cu privire la
aprobarea Programului naional de promovare a sntii pentru anii 2016-2020, n care se
menioneaz c: Republica Moldova, ca majoritatea rilor din regiune, se confrunt cu diferite
provocri: odat cu agravarea presiunilor economice i creterea costurilor serviciilor de
sntate, sporete riscul excluziunii sociale i deseori, anume cei care au cele mai mari nevoi de

33
asisten medical sunt cei mai marginalizai. n perspectiv, cheia succesului ar putea fi
schimbarea mentalitii factorilor de decizie, prestatorilor de servicii i membrilor societii,
astfel nct serviciile de sntate s nu mai fie percepute drept simple aciuni de tratament al
maladiilor, ci un mecanism care s plaseze accentul spre promovarea sntii i a
bunstrii[97].
Astfel, statul nostru i-a propus obinerea performanelor n sistemul de sntate prin
exercitarea celor patru funcii de baz: dirijarea, finanarea, generarea de resurse i prestarea
serviciilor. Dirijarea sistemului de sntate va fi efectuat conform principiilor recunoscute pe
plan internaional i european, bazate pe transparen, parteneriate multisectoriale i deschidere a
sistemului sntii pentru comunicare[90].
Securitatea statului i dezvoltarea durabil a societii vor fi obinute i prin intermediul
meninerii i fortificrii sntii populaiei, prin intermediul parteneriatului dintre autoritile
administraiei publice (centrale i locale), comunitate, societatea civil i structurile
internaionale.
n cadrul Raportului privind respectarea drepturilor omului n Republica Moldova n anul
2015 s-a menionat faptul c n conformitate cu principiile Organizaiei Mondiale a Sntii o
funcie important a sistemului de ocrotire a sntii este rspunderea acestuia la ateptrile i
necesitile populaiei, care urmeaz a fi abordate ntr-o manier just i echitabil n contextul
drepturilor universale ale omului la via i sntate. Astfel, dreptul la sntate este dreptul
fiecrei persoane de a avea acces i a utiliza serviciile instituiilor, mrfurile i condiiile
necesare pentru atingerea strii optime de sntate. Legislaia n vigoare stabilete
responsabilitatea statului pentru protejarea sntii, prosperitii i securitii cetenilor, iar
sistemul de sntate public i asum responsabilitatea social pentru sntatea general i
utilizarea ct mai eficient a resurselor pentru realizarea scopurilor sanitare universale.
Asigurarea dreptului la sntate include n mod obligatoriu garantarea accesului, echitii,
calitii i continuitii asistenei medicale fiecrui cetean[55].
Sistemul de sntate al Republicii Moldova (Anexa 2) este parte component a sferei
sociale care are ca scop asigurarea sntii ntregii societi i a fiecrui cetean n parte
precum i prelungirea longevitii vieii omului. Acesta este un sistem compus care include n
sine toate instituiile i ntreprinderile medicale, personalul medical, serviciile suplimentare i de
ntreinere, informaia necesar, tehnologiile medicale i informaionale, cercetarea tiinific n
acest domeniu precum i cel mai important component omul cu sntatea lui individual care
trebuie s fie primul i cel mai important protejator i promovator al sntii proprii[191].

34
Asisten medical primar include centrele medicilor de familie, centrele de sntate,
oficiile medicilor de familie i filialele lor, precum i instituii medico sanitare private.
Subsistemul de asisten spitaliceasc i specializat este compus din spitale, centre i
instituii de cercetri tiinifice republicane, spitale municipale i oreneti cu secii consultative
specializate, spitale raionale.
Asistena medical urgent este organizat de Centrul Naional de Asisten Medical
Urgent Prespitaliceasc instituie medico-sanitar public cu autofinanare, nonprofit[95], ce
activeaz pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, scopul creia este fortificarea sntii
populaiei prin organizarea i asigurarea asistenei medicale urgente bazate pe tehnologii
medicale de performan i prestarea serviciilor medicale calitative[184].
Subsistemul de asisten medical a mamei i copilului include Institutul de Cercetri
tiinifice n Domeniul Ocrotirii Sntii Mamei i Copilului, materniti, cabinete consultative
pentru femei.
Subsistemul de sntate public (medicin profilactic) i are organizarea pe vertical
bine conturat i este coordonat de Ministerul Sntii prin intermediul Centrului Naional de
Sntate Public. La nivelul municipal i raional funcioneaz centre de sntate public, care
efectueaz supravegherea de stat a sntii publice n teritoriu.
Subsistemul de asisten farmaceutic are ca scop asigurarea disponibilitii i
accesibilitii populaiei la medicamente eficiente, inofensive i de bun calitate.
Subsistemul de medicin legal este reprezentat de Centrul de Medicin Legal pe lng
Ministerul Sntii, iar n teritoriu activeaz secii de sector ale acestui Centru, amplasate n
incinta spitalelor respective[191].
Ca document de politici publice, Politica Naional de Sntate (PNS) servete drept
instrument de abordare sistemic a problemelor de sntate i de integrare a eforturilor
intersectoriale de ameliorare a calitii vieii i sntii populaiei pe parcursul ntregii viei,
ndeosebi n perioadele cu un risc sporit pentru sntate: nceputul vieii, perioada adolescenei i
vrsta naintat. Principiile lansate vor orienta cadrul legislativ i normativ spre promovarea
sntii, prevenirea maladiilor i asigurarea accesului la servicii de sntate de o nalt calitate
pentru toi cetenii rii, indiferent de statutul social. Politica Naional de Sntate servete
drept baz pentru elaborarea i adoptarea unor planuri concrete de aciuni cu sarcini bine
determinate pentru fiecare organ de resort, innd cont de opinia medical, a populaiei i a
organizaiilor nonguvernamentale. Aadar, Politica Naional de Sntate reprezint un ansamblu
de prioriti i direcii de dezvoltare n domeniul sntii, stabilite prin decizie politic, pe
termen de 15 ani, n scopul fortificrii sntii populaiei i reducerii inechitilor dintre

35
diferitele grupuri sociale i regiuni ale rii. Scopul general al Politica Naional de Sntate
const n crearea condiiilor optime pentru realizarea maxim a potenialului de sntate al
fiecrui individ pe parcursul ntregii viei i atingerea unor standarde adecvate de calitate a vieii
populaiei[191].
Obiectivele generale ale Politicii Naionale de Sntate sunt[191]: majorarea speranei de
via la natere i sporirea duratei de via sntoas, asigurarea calitii vieii i reducerea
diferenelor n termeni de sntate pentru toate grupurile sociale, consolidarea parteneriatului
intersectorial viznd fortificarea sntii populaiei, sporirea responsabilitii individului pentru
propria sntate.
Obiectivele specifice ale PNS sunt: asigurarea securitii economice i sociale a
populaiei, promovarea sntii i prevenirea maladiilor, asigurarea unui nceput sntos n
via, meninerea sntii tinerii generaii, fortificarea sntii vrstnicilor, controlul bolilor
cronice necontagioase, crearea unui mediu ambiant sntos i sigur, alimentarea raional i
activitatea fizic sporit, formarea unei societi fr tutun, alcool i droguri, garantarea vieii
fr violen i traume, asigurarea condiiilor pentru ameliorarea sntii mintale, controlul
maladiilor contagioase, obinerea de noi performane n sistemul de ocrotire a sntii.
Structurile statale recunosc, accept i i asum responsabilitatea ce le revine n ocrotirea
i fortificarea sntii cetenilor rii. Statul va asigura monitorizarea realizrii obligaiunilor
tuturor partenerilor antrenai n implementarea strategiilor elaborate i aprobate n baza PNS,
inclusiv coordonarea cooperrii internaionale n domeniu. Ajustarea cadrului legal la rigorile i
standardele Uniunii Europene, precum i elaborarea unor noi acte normative sunt condiii
obligatorii pentru implementarea Planului de Aciuni Republica Moldova Uniunea European.
Obiectivele PNS sunt n deplin concordan cu Constituia Republicii Moldova i acordurile
internaionale relevante la care Republica Moldova este parte. Politica Naional de Sntate
reprezint un sistem de principii de abordare complex a problemelor de suport n realizarea de
ctre Republica Moldova a prevederilor Conveniei privind Drepturile Copilului, Programului de
Aciuni al Conferinei Internaionale pentru Populaie i Dezvoltare, Conveniei pentru
Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare fa de Femei, Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului i ale altor documente din domeniu. Realizarea PNS se efectueaz n contextul
implementrii altor politici, programe i strategii naionale, cum ar fi Strategia de Cretere
Economic i Reducere a Srciei, Programul Naional Satul Moldovenesc, Programul
naional de combatere i profilaxie a HIV/SIDA, Strategia naional de sntate a reproducerii,
Conceptul naional de servicii prietenoase tinerilor, Programul naional de promovare a sntii
pentru anii 2016-2020; Programul naional de tratament pentru boli rare; Programul naional de

36
sntate mintal; Programul naional de boli endocrine; Programul naional de transplant de
organe, esuturi i celule de origine uman; Programul naional de supleare a funciei renale la
bolnavii cu insuficien renal cronic .a.
Conceptul Programelor naionale din Republica Moldova, a fost elaborat prin prisma
experienei Romniei, unde Programele naionale de sntate au acoperire naional. Beneficiarii
programelor de sntate public sunt persoanele cu domiciliul n Romnia, indiferent de calitatea
de asigurat a acestora, iar beneficiarii programelor de sntate curativ sunt persoanele care au
calitatea de asigurat. Persoanele aflate n tranzit pot beneficia de activiti din cadrul programelor
naionale de sntate public n situaiile de risc epidemiologic. Implementarea programelor
naionale de sntate se realizeaz prin uniti de specialitate selectate n baza criteriilor aprobate
n normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, i anume: instituii
publice, furnizori publici de servicii medicale, furnizori privai de servicii medicale pentru
serviciile medicale care excedeaz capacitii furnizorilor publici de servicii medicale, furnizori
privai de medicamente i dispozitive medicale[102].
La moment, reglementrile care guverneaz domeniul ocrotirii sntii este reprezentat
de pe plan normativ de Legea ocrotirii sntii[128], ce sintetizeaz cele mai importante
reglementri privind domeniul ocrotirii sntii prin care protejarea i promovarea sntii
populaiei Republicii Moldova constituie un obiectiv politico-legislativ. Domeniul ocrotirii
sntii este reglementat de mai multe acte legislative, hotrri ale Guvernului i documente
aprobate de ctre Ministerul Sntii i alte autoriti publice. Ct privete legile ce au inciden
asupra domeniului ocrotirii sntii, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat cteva zeci de
acte legislative, care vizeaz domeniul dat.
Actele normative cu caracter general, care la nivel de responsabilitate juridic
guverneaz funcionarea sistemului ocrotirii sntii sunt (n ordine cronologic):
Legea cu privire la activitatea farmaceutic nr. 1456 din 25.05. 1993[114];
Legea cu privire la medicamente nr. 1409 din 17.12.1997[122];
Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistent medical nr. 1585 din
27.02.1998[116];
Legea privind evaluarea i acreditarea n sntate nr.552 din 18 octombrie 2001[133];
Legea cu privire la mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurare
obligatorie de asisten medical nr. 1593 din 26.12.2002[121];
Legea cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului nr. 263 din
27.10.2005[118];

37
Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264 din 27.10.2005[119];
Legea cu privire la supravegherea de stat a sntii publice nr. 10 din 03.0.2009[126];
Legile principale ce au caracter specific sunt (n ordine cronologic):
Legea privind sntatea mintal nr. 1402 din 16.12.2007[137];
Legea cu privire la ocrotirea sntii reproductive i planificarea familial nr. 185 din
24.05.2001[123];
Legea cu privire la profilaxia infeciei HIV/SIDA nr. 23 din 16.02.2007[124];
Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane nr. 42 din.
06.03.2008[139].
Legea cu privire la controlul i profilaxia tuberculozei nr. 153 din 04.07.2008[117];
Legea securitii i sntii n munc nr. 186 din 10.07.2008[140];
Legea privind donarea de snge i transfuzia sanguin nr. 241 din 20.11.2008[132];
Pe lng actele legislative ce vizeaz direct Ministerul Sntii, fie acestea sunt de
natur general fie se refer doar la o anumit problem legat de ocrotirea sntii, norme
referitoarea la ocrotirea sntii se conin ntr-un numr destul mare de legi, obiectul de
reglementare al crora implic consideraiuni de sntate. Realizarea prevederilor din aceste acte
este de obicei de competena mai multor autoriti publice, are un caracter complex i presupune
o definire operaional a sarcinilor i divizare juridic a responsabilitilor. Printre aceste vom
enumera:
Legea privind securitatea general a produselor nr. 422 din 22.12.2006[138] - stabilete
la art. 3 c un produs este sigur i poate fi plasat pe piaa dac corespunde reglementrilor
sanitare;
Legea privind produsele alimentare nr. 78 din 18.03.2004[134] - stabilete un ir de
cerine care in de domeniul sntii publice i implic aciuni ale Ministerului Sntii
i structurilor sale subordonate;
Legea privind controlul i prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de
droguri i de alte substane psihotrope nr. 713 din 06.12.2001[130] - stabilete atribuii
pentru Ministerul Sntii i structurile subordonate;
Legea cu privire la apa potabil nr. 272 din 10.02.1999[115] - impune aprobarea
reglementrilor sanitare privind apa potabil;
Legea privind controlul tutunului nr.278 din 14.12.2007[131] scopul prezentei legi este
asigurarea de ctre stat a condiiilor necesare pentru protejarea sntii populaiei de

38
consecinele consumului produselor din tutun i al produselor conexe i de expunerea la
fumul de tutun;
Legea privind protecia aerului atmosferic nr. 1422 din 17.12.1999[135] - stabilete c
protecia aerului atmosferic se va face conform reglementrilor sanitare;
Legea cu privire la regimul produselor i substanelor nocive nr.1236 din
03.07.1997[125] - impune atribuii i responsabiliti directe Ministerului Sntii i
structurilor subordonate. Actele normative subordonate legii aici, n primul rnd, trebuie
menionate:
Regulamentul privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 397 din 31.05.2011[187];
Regulamentul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sntii Publice, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 384 din 12.05.2010[185].
Dac legile specificate mai sus formeaz temelia juridic pentru toate interveniile n
domeniul ocrotirii sntii, atunci hotrrile guvernului n cauz reprezint principalele
instrumente juridice de nivel operaional ce configureaz infrastructura instituional.
Cadrul juridic subordonat legii, reprezentat prin hotrrile de guvern, este mai voluminos,
mai detaliat i mai specific. Principalele acte de acest nivel, n vigoare pentru acest moment sunt:
Hotrrea Guvernului cu privire la instituirea Centrului Naional de Sntate Public, nr.
529 din 28.07.1995[82];
Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea preurilor
la medicamente i alte produse farmaceutice i para-farmaceutice, nr. 603 din
02.07.1997[76];
Hotrrea Guvernului nr. 1079 din 02.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentul
privind numirea n funcie pe baz de concurs a conductorilor instituiilor medico-
sanitare publice[84];
Hotrrea Guvernului cu privire la Centrul Naional de Management n Sntate, nr. 1247
din 16.11.2007[79]:
Hotrrea Guvernului cu privire la Comisia naional extraordinar de sntate public,
nr. 820 din 14.12.2009[80];
Hotrrea Guvernului cu privire la instituirea Ageniei de Transplant, nr. 386 din
14.05.2010[81];

39
Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de aciuni privind punere n
aplicare a Regulamentului Sanitar Internaional n Republica Moldova, nr. 475 din
26.03.2008[75];
Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiiile de
igien pentru instituiile medico-sanitare, nr. 663 din 23.07.2010[85];
Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind
contaminanii din produsele alimentare, nr. 520 din 22.06.2010[77];
Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea cerinelor minime de securitate i sntatea
la locul de munc, nr. 353 din 05.05.2010[74];
Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulilor generale de igien a produselor
alimentare, nr. 412 din 25.05.2010[89];
Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele
alimentare noi, nr. 925 din 31.12.2009[86];
Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea
condiiilor de plasare pe pia a produselor bio-distructive, nr. 564 din 10.09.2009[87];
Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele
alimentare, nr. 538 din 02.09.2009[88];
Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice
pentru produsele alimentare nr. 221 din 16.03.2009[78];
Hotrrea Guvernului cu privire la stabilirea condiiilor de plasare pe pia i de utilizare
a dispozitivelor medicale, nr. 96 din 29.01.2007[83];
Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Modului cu privire la compensarea prejudiciului
cauzat de nclcarea legislaiei sanitare, nr.468 din 24.05.2005[98];
n vederea ameliorrii, fortificrii i promovrii sntii populaiei, Guvernul Republicii
Moldova a aprobat Politica Naional de Sntate (anii 2007-2021), care reprezint un ansamblu
de prioriti i direcii de dezvoltare n domeniul sntii, stabilite pe un termen de 15 ani. Unul
dintre obiectivele specifice declarate de Politica Naional de Sntate l reprezint obinerea de
noi performane n sistemul de ocrotire a sntii, prin mbuntirea managementului resurselor
umane i dezvoltarea mecanismelor de planificare a personalului medical, care s corespund
necesitilor curente i viitoare ale sistemului de sntate[179].
Autoarea E. Rbakova consider c conceptul de ocrotire a sntii este obiectul ateniei
guvernamentale, astfel statul devine cel ce deine monopolul asupra reglementrilor din
domeniul ocrotirii sntii[226, p.17].

40
Analiznd cadrul doctrinar i normativ al temei investigate am ajuns la concluzia c
cercetarea oricrei probleme de drept poate pretinde la stabilirea adevrului doar atunci, cnd se
fundamenteaz pe o metodologie adecvat. innd cont de cele expuse, este important s reinem
c complexitatea i multitudinea de aspecte a responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii, oblig la o abordare mai serioas a metodologiei de cercetare. Astfel,
cercetarea conceptului de responsabilitate i rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii
trebuie s porneasc de la nelegerea cadrului doctrinar, tiinifico-juridic i de asemenea a
cadrului normativ, n limitele crora se va efectua cercetarea. Pentru realizarea cercetrii s-a
optat pentru metoda bazat pe procedeele de culegere directe i indirecte a datelor, astfel primele
ne-au permis culegerea datelor prin implicarea unui contact nemijlocit ntre cercettor i
realitatea juridic normativ investigat, ct i cercetarea nemijlocit a surselor bibliografice, iar n
cazul tehnicii indirecte, care este specific mai mult cunoaterii discursive n tiinele juridice s-
au consultat diferite lucrri tiinifice n domeniu, monografii, articole de specialitate, teze de
doctorat, dar i surse Internet.
Aceast vast documentare ce cuprinde lucrri de specialitate din ar i de peste hotare
se refer nu doar la situaia existent la etapa actual de dezvoltare a societii, dar face i o
incursiune n evoluia istoric a conceptului.
Analiza concepiilor doctrinare privind problematica conceptului de responsabilitate i
rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii, cercetarea cadrului normativ n evoluia
acestui concept, ct i activitatea formal prin intermediul creia cu ajutorul noiunilor, metodelor
i tehnicilor de abordare s-a realizat specificarea, analiza i interpretarea concepiilor, demersul
de fa include o totalitate de activiti specifice corelate ntre ele.
n cadrul procesului de studiere a multiplelor aspecte ale conceptului de responsabilitate
i rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii ne permit s concluzionm c la ora actual
exist o insuficien de tratare a problemei abordate. Situaia dat reprezint o motivaie
suplimentar pentru studierea aspectelor teoretice i practice ale responsabilitii i rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii, iar reflectarea acestor probleme a i determinat cercetarea
prezentei teze de doctorat.
Scopul studiului const n cercetarea multilateral i complex a conceptului de
responsabilitate i rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii, prin determinarea
coninutului, esenei, elementelor constitutive ale acestuia ntru formularea recomandrilor de
perfecionare a cadrului social, juridic i normativ n vederea reliefrii aspectului acesteia de
premiz a reformrii vieii social juridice a Republicii Moldova. n acelai timp, ne-am propus
efectuarea unui studiu complex de analiz juridic comparativ, mai nti de toate prin prisma

41
teoriei generale a dreptului, a apariiei, evoluiei i funcionrii instituiei rspunderii juridice a
statului, att n baza reglementrilor existente n Republicii Moldova, ct i n baza celor din alte
state. O importan deosebit se acord cercetrii locului i rolului, funciilor, temeiurilor i
principiilor rspunderii juridice a statului n domeniul ocrotirii sntii.
n baza dezideratului teoretic materializat n scopul investigaiei, au fost formulate
urmtoarele obiective:
stabilirea i expunerea tezelor conceptuale n abordrile doctrinare a responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii;
determinarea gradului de reglementare a responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii;
fundamentarea teoretic a conceptului responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii
sntii;
analiza tiinific a coraportului dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n
domeniul ocrotirii sntii;
identificarea temeiului, condiiilor i formelor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii;
identificarea categoriilor de subieci ai rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii;
stabilirea importanei angajrii rspunderii juridice a subiecilor n domeniul ocrotirii
sntii.
formularea concluziilor teoretice i a recomandrilor, orientate spre evaluarea i
completarea instituiei responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii;
Inovaia tiinific a rezultatelor obinute deriv din tentativa de a face o analiz
minuioas, din punct de vedere a Teoriei generale a dreptului a conceptului responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii n general, i al exprimrii sale n realitatea
juridic a Republicii Moldova, totodat ea este determinat i de scopul i obiectivele tezei i
rezid n faptul c aceasta reprezint una din primele lucrri care este axat exclusiv pe
problematica rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii n Republica Moldova.
Pe lng complexul de aspecte teoretice i practice cercetate n prezenta lucrare, noutatea
studiului mai este determinat i de coninutul concluziilor i recomandrilor tiinifice, de
sugestiile propuse n vederea perfecionrii cadrului legislativ n vigoare.
Astfel, n procesul de cercetare au fost obinute urmtoarele rezultate:
a fost realizat un studiu sistemic al literaturii de specialitate i a cadrului normativ ce
vizeaz responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii;

42
a fost fundamentat istoric, teoretic i practic conceptele de responsabilitate i rspundere
juridic n domeniul ocrotirii sntii;
au fost naintate propuneri de definire a responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii;
a fost elucidat coraportul dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul
ocrotirii sntii;
a fost identificat temeiul, condiiile i formele rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii;
au fost stabilite categoriile de subieci ai rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii;
a fost elucidat importana angajrii rspunderii juridice a subiecilor n domeniul
ocrotirii sntii;
au fost formulate concluzii teoretice i a recomandri, orientate spre evaluarea i
completarea instituiilor responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii;
Prin urmare, noutatea tiinific a tezei, const n exprimarea unor concluzii de ordin
teoretic i practic, i naintarea propunerilor de lege ferenda, care decurg din cercetrile efectuate
n tez, contribuind la dezvoltarea doctrinei n problemele abordate, la perfecionarea cadrului
normativ n vigoare.
Problema tiinific soluionat const n elaborarea instrumentarului de identificare i
fundamentare tiinific a premiselor, obiectivelor, temeiului i condiiilor responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, fapt ce contribuie la clarificarea pentru
teoreticienii i practicienii din domeniul dreptului a formelor rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii, pentru a asigura survenirea rspunderii juridice n domeniul vizat.
Valoarea teoretic a prezentei lucrri este determinat de noutatea tiinific, actualitatea
i concluziile generale formulate. Importana abordrii responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii din perspectiva Teoriei generale a dreptului este apreciat att pentru
faptul c ofer o privire general asupra instituiei responsabilitii i rspunderii juridice, ct i
pentru marcarea elementelor distincte, specifice responsabilitii i rspunderii juridice doar n
domeniul ocrotirii sntii societii.
Pe plan practic, importana lucrrii este reflectat n faptul c analiza responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii n perioadele timpurii ne va permite
excluderea erorilor la formularea i aplicarea normelor dreptului la etapa actual. Lucrarea vine

43
cu propuneri i recomandri ce in de perfecionare reglementrii mecanismului rspunderii
juridice n domeniul supus cercetrii n dreptul intern al Republicii Moldova.
Materialele cercetrii extind simitor viziunile teoretice existente vizavi de fenomenul
responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii. Propunerile de lege
ferenda fcute pentru legislaia Republicii Moldova, vor intensifica activitatea de creaie
legislativ n domeniul dat. Ideile fundamentale ale lucrrii pot fi aplicate n cercetrile teoretice
generale i de ramur care au ca obiect fenomenul responsabilitii i rspunderii juridice a
statului, n procesul de studii, precum i la predarea cursurilor de teorie general a dreptului.

1.3. Concluzii la Capitolul 1

Rezumnd cele expuse n Capitolul 1 menionm c: fenomenul ocrotirii sntii nu a


fost univoc cercetat, interpretat i mai ales neles n doctrin pe parcursul diferitor perioade
istorice, inclusiv n cadrul societii contemporane. Este evident c ntrebrile i rspunsurile ce
preocupau specialitii din domeniu, n explicarea acestui fenomen, depindeau n mare msur de
epoca, tradiiile colii juridice, volumul de informaii despre stat i drept, despre stat i persoan,
precum i de un ir de ali factori concrei, care direct sau indirect determin geneza ideii de
ocrotire a sntii i de responsabilitate i rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii.
Conceptul ocrotirii sntii este un concept de ordin generic. Coninutul i complexitatea
lui fac destul de dificil demersul de a indica cu exactitate ce este, unde ncepe i unde se termin.
Termenul de sntate se refer la o stare fie a unei persoane, fie a unei comuniti. Starea de
sntate poate fi influenat de o serie da factori, unul dintre acetia fiind i asistena sanitar.
Sntatea este un drept analog cu justiia sau libertatea politic. Constrngerile n calea atingerii
ei complete trebuie s se minimalizeze, ceea ce implic i asigurarea accesului universal la
asisten medical. n mod logic, implic i angajamentul pentru a ndeprta toate celelalte
constrngeri n calea unei snti depline. Protejarea i realizarea dreptului la ocrotirea sntii
trebuie s constituie un scop primordial al societii i statului. n pofida situaiei de criz
economic, trebuie s fie gsite i alocate toate mijloacele financiare i tehnico-materiale
necesare asigurrii sntii populaiei. Numai astfel vor exista premise pentru formarea unei
societi puternice, sntoase, capabile de dezvoltare i progres. Meninerea i ntrirea sntii
este o sarcin social primordial a statului ce poate fi soluionat numai prin eforturile comune
ale organizaiilor de stat i publice, organelor i instituiilor medicale, prin colaborarea reciproc,
sporirea responsabilitii fiecrei pri i cointeresarea real a fiecrui cetean n pstrarea
proprii snti i a sntii publice. innd seama de aceast realitate, am propune i o alt

44
definiie a responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii, care desemneaz realitatea
obligaiei ce revine unui subiect de drept de a prevedea/suporta consecinele faptei sale ilicite,
prevzute de legislaia ce reglementeaz domeniul ocrotirii sntii, prin care a adus atingere
sntii populaiei;
Fcnd o sintez a materialelor tiinifice doctrinare i empirice dedicate diverselor
reglementri ale responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii conchidem
c o funcie a rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii ar fi consolidarea ncrederii
societii n instituiile statului care se ngrijesc de viaa i sntatea populaiei.
Analiza concepiilor doctrinare privind problematica conceptului de rspundere juridic
n domeniul ocrotirii sntii, cercetarea cadrului normativ n elucidarea originii i evoluiei
formrii responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii prin cercetarea
diverselor studii n domeniu, ct i activitatea formal prin intermediul creia cu ajutorul
noiunilor, metodelor i tehnicilor de abordare s-a realizat specificarea, analiza i interpretarea
concepiilor, demersul de fa include o totalitate de activiti specifice corelate ntre ele.
n abordarea acestui fenomen, interdependena vzut de noi se refer mai nti la planul
faptic, ne referim aici la cazurile de tragere la rspundere juridic pentru nclcrile normelor
juridice menite s ocroteasc sntatea. n lipsa unei reglementri specifice, practica judiciar
cunoate instituia despgubirii pentru prejudiciile cauzate n cadrul raporturilor cu tent
medical nc din antichitate. La etapa actual de dezvoltare a societii umane exist anumite
reglementri a instituiei responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii,
att la nivel internaional, ct i naional, ns pn la momentul de fa, legiuitorul nostru nu s-a
ncumetat s defineasc conceptul dat;
Sistemul ocrotirii sntii n perioadele anterioare se prezenta ca un cadru instituional
pentru tratarea bolilor i era privit exclusiv ca o instituie de prevenire a mortalitii timpurii. La
etapa actual, n dependen de nivelul de dezvoltare a tiinei medicale, pe prim plan sunt puse
msurile de prevenire a mbolnvirii, msuri stabilite n mare parte i reglementate de normele
juridice instituite de autoritile de stat.
Normele juridice care contribuie la ocrotirea sntii sunt numeroase i aparin unor
ramuri diferite de drept, de exemplu:
prin intermediul normelor de drept constituional, ocrotirea sntii a devenit un drept
fundamental al cetenilor, acestui drept i corespunde obligaia i respectiv responsabilitatea
juridic a autoritilor publice centrale i locale, ntreprinderilor i instituiilor de stat de a asigura
condiii igienice de via i munc, ntru prevenirea i nlturarea efectelor duntoare ale

45
condiiilor de mediu, dar i obligaia statului de a asigura individul cu asisten medical, prin
reglementarea activitii de acordare a serviciilor medicale prestate de instituiile medico-
sanitare;
prin normele dreptului civil, se asigur cu prioritate, consolidarea i dezvoltarea bazei
materiale a ocrotirii sntii n ar;
normele dreptului muncii reglementeaz condiii de igien i mediu sntos de via i
munc n cadrul tuturor unitilor publice i private;
normele dreptului financiar contribuie la asigurarea folosirii raionale a mijloacelor
bneti alocate din bugetul de stat sau realizate prin activitatea proprie a instituiilor publice de
ocrotire a sntii;
normele dreptului administrativ fixeaz cadrul organizatoric i funcional a tuturor
unitilor obligate s contribuie la ocrotirea sntii, s instituie reguli sanitaro-antiepidemice a
cror respectare este general obligatorie i se stabilesc faptele contravenionale i sanciunile
administrative ce se aplic pentru comiterea acestor fapte;
normele de drept penal care ncrimineaz faptele ce aduc grave prejudicii sntii
publice i stabilesc pedepsele ce se aplic persoanelor vinovate de comiterea unor astfel de
infraciuni, astfel contribuind la ocrotirea uneia dintre cele mai importante valori sociale i
anume sntatea public.
n cadrul procesului de studiere a multiplelor aspecte ale conceptului de rspundere
juridic n domeniul ocrotirii sntii ne permit s concluzionm c la ora actual exist o
insuficien de tratare tiinific a problemei abordate. Gradul de studiere a problemei ne
dovedete c de fapt toate studiile care s-au efectuat pn acum n materia responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii au fost doar cu tent de palpare a terenului,
i n-au urmrit scopul identificrii i caracterizrii conceptuale a subiectului vizat.

46
2. CONCEPTUALIZAREA RESPONSABILITII JURIDICE N DOMENIUL
OCROTIRII SNTII DIN PERSPECTIVELE TEORIEI GENERALE A
DREPTULUI

2.1. Conceptul i cadrul de manifestare a responsabilitii juridice n domeniul


ocrotirii sntii

Libertatea nu poate exista fr responsabilitate, iar responsabilitatea, la rndul ei, este


ineficient fr rspunderea juridic. Trebuie de menionat c responsabilitatea i rspunderea
juridic sunt inerente existenei Statului i Dreptului att pe plan intern ct i pe plan extern.
Statul n care nu funcioneaz instituiile cu responsabilitii i rspundere este condamnat la
anarhie i la pieire, iar garantarea i ocrotirea drepturilor este formal[189].
Potrivit art. 12 din Declaraia Drepturilor Omului i Ceteanului (1789) garantarea
drepturilor omului i ale ceteanului necesit o for public; aceasta for este deci creat n
avantajul tuturor i nu spre folosina proprie a celor cror ea le este ncredinat[49]. Or
garantarea, ocrotirea, asigurarea ar fi concepte lipsite de coninut i eficien dac aceast for
public nu ar aciona n limitele unor alte concepte constituionale, respectiv responsabilitate,
rspundere i constrngere juridic[189].
n dicionarul Larousse, gsim mai multe sensuri atribuite termenului de
responsabilitate[190]:
obligaia de a repara daunele altuia, cauzate de el nsui ori de ctre o persoan care
depinde de el sau, de un animal ori un lucru aflat n paza sa;
obligaia de a suporta pedeapsa prevzut pentru infraciunea comis;
capacitatea de a lua o decizie fr avizul prealabil al autoritii superioare;
necesitatea pentru un ministru de a-si abandona funcia atunci cnd parlamentul i refuz
ncrederea...;
responsabilitatea colectiv - faptul de a considera pe toi membri unui grup ca
responsabili solidari pentru actul comis de ctre unul din membrii grupului.
Din aceast definiie desprindem ideea c responsabilitatea constituie o obligaie impus
sau recunoscut de lege, persoanei private sau publice, de a face, ori de a da socoteal, pentru ea
sau pentru altul aflat n grija sa, ceea ce presupune o garanie a responsabilitii, observm deci
c responsabilitatea are caracter general declarativ, dar considerm c, n mod greit, n aceast
definiie, se arat c responsabilitatea opereaz dup svrirea faptului declanator al acesteia, i

47
n baza unei aciuni a celui vtmat. Acelai dicionar pentru termenul de responsabil
consemneaz doua sensuri[190]:
cel care trebuie s rspund, s fie garantat pentru propriile sale aciuni sau ale altuia pe
care le determina;
persoana care are capacitatea de a lua decizii, dar care trebuie s dea socoteala unei
autoriti superioare sau celor care i-au acordat mandatul.
Prin urmare responsabilitatea este anterioar rspunderii, care este, de facto, o
materializare a responsabilitii n cadrul unei proceduri prevzute de lege. Dicionarul limbii
romne[53] i Dicionarul explicativ al limbii romne[52], pun semnul egalitii ntre
responsabilitate i rspundere, definind responsabilitatea ca o obligaie de a efectua un
lucru, de a rspunde, de a da socoteal de ceva. Trebuie s menionm c n urma analizei
definiiilor din cadrul acestor dou dicionare conchidem c ele sunt destul de imprecise i
neclare.
Referindu-se la caracteristicele statului de drept, autorul P. Cosmovici sintetizeaz c
acesta: ...trebuie s acioneze pe baza i respectnd forma dreptului, ca expresie a voinei
generale[42, p.7].
Suntem de acord cu prerea autorului S. Popescu, care consider c orientarea spre un
stat de drept ncepe cu reconsiderarea relaiilor dintre societate i stat, limitarea posibilitilor de
penetrare a statului n viaa societii, supremaia societii civile asupra statului, reducerea
rolului statului la o aciune minim de meninere a echilibrului social, de sprijinire a indivizilor
n satisfacerea propriilor interese i necesiti, precum i renunarea din partea statului, la rolul de
stat activist specific totalitarismului[177, p.68].
Autorul I. Craiovan opineaz c puterea nu este legitim dect dac rezolv problemele
ceteanului. Fundamentul puterii trebuie s fie dialogul social real dintre conductori i
alegtori, avnd ca obiect stabilirea unor soluii concrete pentru problemele concrete ale
cetenilor, iar acest dialog social este expresia unei raionaliti comunicaionale, care include
viaa trit, adic interesele, grijile, greutile, aspiraiile cetenilor, n cadrul cruia cetenii
nii hotrsc cu privire la propria lor soart[44, p.221].
Sistemul ocrotirii sntii este parte component a sferei sociale, care are ca scop
asigurarea sntii ntregii societi i a fiecrui cetean n parte precum i prelungirea
longevitii vieii omului. Acesta este un sistem compus, care include n sine autoriti publice,
instituii i ntreprinderi medicale, personal medical, servicii suplimentare i de ntreinere,
tehnologii medicale i informaionale, cercetarea tiinific n acest domeniu, precum i cel mai

48
important component fiind omul cu sntatea lui individual, care trebuie s fie primul i cel mai
important protector i promovator al sntii proprii[67, p.470].
Potrivit celui mai limitat concept despre sntate, aceasta este funcia de stare a organelor
i sistemelor din organismul uman, individul nu este sntos dac o parte a corpului nu
funcioneaz corespunztor. O definiie mai cuprinztoare dar nrudit, vede sntatea nu numai
n termenii mecanicii diverselor organe ale corpului, ci n capacitatea corpului de a funciona ca
un tot. Aceast abordare este cunoscut ca i definiia negativ a sntii[201, p.170].
Punctul de vedere modern este acela c, sntatea are cteva dimensiuni: emoional;
intelectual, fizic, social i spiritual, fiecare dintre acestea contribuind la condiia de
bunstare a unei persoane. Pentru meninerea unei snti bune, o persoan trebuie s-i
examineze fiecare din aceste dimensiuni i s se orienteze n sensul n care i se permite nu doar
s triasc o perioad lung de timp, ci de asemenea s se bucure de via pe de-a-ntregul.
Sntatea este acel proces n care toate aspectele din viaa unei persoane lucreaz laolalt, ntr-un
mod integrat. Nici un aspect al vieii nu funcioneaz n mod izolat. Organismul, mintea, spiritul,
familia, comunitatea, ara, locul de munc, educaia i convingerile sunt toate inter-relaionate.
Modul prin care aceste aspecte se interacioneaz contribuie la mbogirea vieii unei persoane,
fapt care ajut la determinarea caracterului de unicitate al persoanei ct i a sntii acestuia.
Sntatea include mai mult dect funcionarea fr piedici a organismului. De asemenea,
implic relaiile mentalemoional, intelectuale i sociale ct i valorile spirituale. Astfel, pentru
o mai bun nelegere a sntii este necesar s examinm n profunzime fiecare dintre aceste
dimensiuni, care luate mpreun constituie sntate i bunstare n ansamblu. Iat n continuare o
schem a dimensiunilor implicate[195]:
Sntatea emoional. Luat pe ansamblu, calitatea sntii unei persoane reflecteaz
emoiile unei persoane, sentimentele acesteia fa de sine, situaii ct i fa de alte persoane.
Sntatea emoional include nelegerea emoiilor i cunoaterea modului de soluionare a
problemelor cotidiene, a stresului ct i capacitatea de a studia, de a lucra sau de a ndeplini
activiti eficiente i cu bun dispoziie. n timp ce ele sunt importante n sine, emoiile
influeneaz de asemenea sntatea fizic. Medicii vd n mod frecvent demonstrarea
conexiunilor organism mental. Somatizrile ar fi expresia unor astfel de manifestri. De
exemplu, un individ cu o bun stare emoional manifest o rat sczut la boli legate de stres,
cum ar fi ulcere, migrene i astm. Atunci cnd stresul sau tulburarea emoional continu pentru
o lung perioad de timp, sistemul imunitar clacheaz, accentundu-se riscul de dezvoltare a
diferitelor boli. Unii cercettori au argumentat c trstura de personalitate denumit for de
caracter poate ajuta la ntrirea sistemului imunitar mpotriva efectelor vtmtoare ale stresului.

49
Aceast for este definit ca deinerea unui mod optimist i de asumare n abordarea vieii, n
vizionarea problemelor, incluznd boala ca provocare ce poate fi manipulat;
Sntatea intelectual. Intelectul, aspect important al planului mental care contribuie la
luarea deciziilor importante, joac un rol crucial n starea de sntate i de bunstare a
individului. Chiar dac capacitatea intelectual variaz de la individ la individ, toi indivizii sunt
capabili s nvee cum s dobndeasc i s-i evalueze informaiile, cum s aleag ntre
alternative i cum s ia deciziile asupra diferitelor tipuri ale problematicii, inclusiv sntatea.
Sntatea intelectual este uneori inclus n sntatea emoional ca parte a sntii mentale.
Totui, dei strns ntreptruns cu emoiile, gndirea intelectual se distinge de aceasta. Emoiile
pot altera capacitatea de a gndi a unei persoane, iar gndirea confuz poate accentua i mai mult
problemele. Totui relaia dintre emoional i intelect nu le suprapune;
Sntatea fizic. Sntatea fizic se refer la starea organismului i la rspunsurile
acestuia n faa vtmrilor i a bolii. Pentru meninerea unei condiii fizice bune, a unei snti
fizice este important s adoptm acele conduite ce ne confer o bunstare fizic. De exemplu,
evitarea igrilor, a consumului de alcool, alimentaia moderat sunt doar cteva obiceiuri ce
asigur o bun sntate fizic. Exerciiile fizice adecvate, un efort ct i un repaos echilibrat,
meninerea unei greuti normale i alegerea inteligent a mncrurilor, evitarea abuzurilor
alimentare n timpul srbtorilor i a evenimentelor, ne ajut de asemenea s ne meninem starea
de sntate a organismului. O stare bun de sntate fizic necesit faptul ca o persoan s
acorde atenie mesajelor trimise prin simurile organismului asupra a ceea ce el are nevoie mai
mult odihn sau diferite alimente, ca s enumerm cteva exemple i, s rspund la aceste
mesaje ntr-un mod adecvat, coerent. Aptitudinile fundamentale de auto-ngrijire pot ajuta
persoanele s-i soluioneze micile probleme de sntate. Totui, este la fel de important
acceptarea responsabilitilor pentru controale i de a ti s abordm n cunotin de cauz
instituiile i serviciile de sntate atunci cnd apar probleme serioase medicale;
Sntatea social. Sntatea social se refer la capacitatea de realizare a rolului din
via, cum ar fi rolul de fiu sau fiic, printe, so, prieten, apropiat sau cetean, ntr-un mod
eficient i confortabil, cu plcere, fr a tulbura climatul de ecologie social, de protecie al altor
persoane. Fiecare dintre aceste roluri presupune diferite responsabiliti i riscuri. Toate necesit
o comunicare eficient de genul ofer i ia, cci relaionrile sntoase niciodat nu se deruleaz
ntr-un singur sens. mplinirea trebuinelor umane pentru dragoste, intimitate, de apartenen,
constituie un factor important n realizarea sntii sociale. Persoanele care sunt private de
aceste trebuine pot dezvolta comportamente ce pot aduce ameninare la starea lor de sntate i
de bun dispoziie, intrnd astfel n sfera anomiei, devianei i patologiei sociale;

50
Sntatea spiritual. O alt dimensiune a sntii este sntatea spiritual, acel
sentiment, trire, dup care comportamentul i valorile fundamentale ale unei persoane sunt n
armonie.
Evoluia noiunii de sntate n viziunea individual i n cea social se reflect prin
volumul cheltuielilor pe care o societate i un individ snt dispui s le suporte n folosul
sntii. Astfel, fiind suportate cheltuieli pentru sntate, este reliefat n acest sens importana
responsabilizrii subiecilor de drept n vederea respectrii legislaiei ce reglementeaz domeniul
ocrotirii sntii, astfel nct s rezulte eficiena cheltuielile efectuate n acest scop. Ca i n
trecut, astzi dorina fiecrui individ este de a tri mai mult, iar scopul asistenei medicale,
precum i a politicii umane de ocrotire a sntii este de a ridica calitatea vieii. Tot mai muli
oameni au nevoie de asisten medical, iar medicina, folosind proceduri efective, este capabil
de a preveni moartea prematur. Aceast aptitudine nainteaz cerine deosebite fa de asistena
medical prin sporirea responsabilitii personalului medical i prin examinarea exhaustiv a
cazurilor de tragere la rspundere juridic a subiecilor implicai n realizarea actului medical[63,
p.28].
Dreptul la ocrotirea sntii a cptat recunoatere internaional mai ales dup al Doilea
Rzboi Mondial. Pentru prima dat, n anul 1946, acest drept fundamental este consfinit n
Constituia Organizaiei Mondiale a Sntii, al crei preambul proclam: O stare perfect de
sntate pe care poate s o ating un om constituie un drept fundamental al oricrei fiine umane,
indiferent de ras, religie, vederi politice, situaie economic sau social[39].
Ocrotirea sntii este o ramur deosebit de important n activitatea aparatului de stat,
ea reprezentnd totalitatea instituiilor publice ce exercit funciile statului n acest domeniu.
Astfel, caracterul impetuos al necesitii studierii responsabilitii statului n domeniul ocrotirii
sntii este relevat de faptul c literatura de specialitate autohton nu a acordat atenia cuvenit
problematicii acestui subiect. Problema responsabilitii juridice a statului graie doctrinei i
jurisprudenei a devenit la etapa actual una dintre preocuprile fundamentale ale doctrinei
juridice. n trecut, iresponsabilitatea puterii publice constituia regula general, iar autorul
Pepelea, I. Dimitrie, citndul pe omul politic Gregorio de Laferrre, care meniona c:
...proprietatea suveranitii este de a impune tuturor fr compensaiune, concluzioneaz c
respectiv, acum, se poate afirma c responsabilitatea este regula, iar iresponsabilitatea este o
excepie[167, p.38].
Autorul D. Baltag susine ideea conform creia statul e organizatorul principal al
activitii unei comuniti umane care stabilete reguli generale i obligatorii de conduit,

51
organizeaz aplicarea sau executarea acestor reguli i n caz de necesitate, rezolv litigiile care
apar n societate[11, p.152].
Respectiv, n domeniul ocrotirii sntii, statul este reprezentat de autoritile publice,
care asigur administrarea politicilor n domeniul vizat. Prin urmare, abordnd subiectul
responsabilitii juridice a statului n domeniul ocrotirii sntii, conchidem c ea este
identificat n cadrul autoritilor i instituiilor publice, care prin prisma atribuiilor funcionale,
au mputerniciri i ndatoriri legale de a aciona n regim de putere public n scopul realizrii
interesului public din domeniul ocrotirii sntii[67, p.472].
Primele date referitoare la conceptul de medic le gsim n papirusul Edwin Smith
(descoperit n 1862, provenind din Egiptul de Sus) ct i n papirusul Ebers(descoperit n
1875) se gsete denumirea sun (medic), aadar, rspunderea n domeniul sntii nu este o
inovaie a societii moderne problema const de cele mai multe ori c aceast rspundere era
egalat cu responsabilitatea pe care o poart medicul individual. Responsabilitatea fiind, de
facto, conform cu sistemul social al epocii respective i a evoluat odat cu aceasta i tot de
atunci, a existat o rspundere moral, care nu de puine ori, a depit morala epocii[5].
Legea faraonic putea condamna la moarte pe cel ce recomand o terapie nereuit. Se
cunoate ntocmirea unei culegeri de atitudini i proceduri demne de luat n considerare n
situaii clinice concrete un adevrat cod de conduit, cunoscut sub denumirea de Cartea
sacr[15, p.7].
Principiile conduitei medicale au fost tlcuite de Codul Hamurapi din Mesopotamia (circa
1700 .e.n.). Acesta includea principiile de reglare a costurilor medicale i pedepsele pentru
insucces, stabilind o baz legislativ pentru practica medical secular, tot aici se conin i
primele aprecieri privind rspunderea penal i civil a medicului[196, p.7].
Mai multe articole din codul menionat se refer la onorariile medicului i la sanciunile
care i se aplicau n caz de culp profesional. Din cele 282 de paragrafe ale codului de legi, care
reglementau toate laturile de baz ale vieii mpriei, 8 legi vizau direct responsabilitatea
medicului pentru aciunile sale profesionale[15, p.8]:
legea 215 dac medicul a efectuat cuiva o operaie grea cu un cuit de aram i i-a
salvat viaa, sau a scos cu un cuit de aram albeaa i i-a pstrat ochiul atunci trebuie s
primeasc 10 sechiuni de argint;
legea 216 dac acesta a orbit, stpnul lui trebuie s-i plteasc medicului 2 sechiuni de
argint;
legea 218 dac medicul face cuiva o operaie grea cu un cuit de aram i i provoac
moartea, scoate cuiva albeaa i l las fr ochi, atunci s i se taie minile;

52
legea 219 dac medicul face unui rob o operaie cu un cuit de aram i i provoac
moartea, atunci el trebuie s-i duc stpnului alt rob:
legea 220 dac medicul scoate cu un cuit de aram albeaa unui rob i l las fr ochi,
atunci trebuie s plteasc jumtatea din preul robului[225, p.5].
Epoca de aur a medicinii indiene a nceput aproximativ 800 ani .e.n. n Legile lui Manu
au fost specificate principiile de baz ale igienei personale, sanitaiei i ingineria apeductelor.
Primii medici, ncurajai de regii buditi, au elaborat regulile administraiei medicale[196, p.7].
Crile vieii, Vedele (parte component a legilor lui Manu), sunt primele acte legislative care
vorbesc despre puritatea moral i pregtirea profesional a medicului.
Crile Biblice i Talmudul din Regatele lui Iuda i Israel conin i ele texte privind
condiiile de activitate ale medicului i rspunderea lui pentru greelile svrite n activitatea
terapeutic. Legea ebraic a lui Moise sublinia importana prevenirii bolilor inclusiv prin
respectarea regulilor igienei personale i sociale, protejarea sntii reproductive i materne,
izolarea bolnavilor de lepr, n favoarea ntregii comuniti. Toate acestea au servit drept baz a
legislaiei medicale i sociale. Responsabilitatea personal i comunitar pentru sntate inea de
asigurarea unei zi libere pe sptmn, protecia sntii sclavilor i lucrtorilor, igiena surselor
de ap, msurile de sanitaie a comunitii, utilizarea deeurilor i asigurarea controlului calitii
alimentelor toate acestea fcndu-se n limitele obligaiilor religioase[196, p.7].
Trebuie de menionat c medicii evrei erau obligai s dein diplom i aveau ndatoriri
sau responsabiliti nentlnite la alte popoare din vremea aceea. Medicul avea ca suprem
obligaie, aprarea vieii, pn la extrema limit a posibilitilor, cu curaj i devotament, fr s
uite c: ...salvnd o via uman, acioneaz ca i cum ar salva lumea ntreag i, omornd o
singur persoan, acioneaz ca i cum ar asasina o ntreag lume[15, p.9].
Textele talmudice arat c medicul nu putea executa o operaie fr consimmntul
bolnavului, fiind responsabil fa de acesta i familia sa.
Din Grecia antic nu s-au pstrat prevederi legale viznd responsabilitatea medicilor, iar
filosofii aveau preri diferite n aceast problem. Plutarh, reprezentantul de vaz al Greciei
antice, descrie furia lui Alexandru cel Mare care l-a condamnat la moarte pe Glaucus medicul
generalului Ephestion i a dispus distrugerea templului lui Esculap, medicul fcndu-se vinovat
de prsirea bolnavului pentru a merge la teatru. Elenii, fiind atrai de filosofie au dezbtut
ndelung problema rspunderii medicale. Aa, filosoful Platon, adept al medicinii profilactice a
fost partizanul imunitii medicului (pentru activiti legate de profesia sa). Aristotel, marele
filosof al antichitii, n Politica, opina pentru responsabilitatea medical, recomandnd ca
medicul care a greit s fie chemat n faa unui areopag i s fie judecat doar de confraii si.

53
Astfel, Aristotel apare ca primul teoretician al expertizei medicale, artnd c numai un alt medic
putea s emit un aviz tehnic valabil asupra tratamentului efectuat[15, p.9].
Cel mai cunoscut text antic, dar i de responsabilitate medical rmne Jurmntul lui
Hippocrates - cel mai vestit medic al Greciei antice i printele medicinii,care prin scrierile sale
Corpus Hipocraticum, i Aforismele, a pornit o adevrat revoluie, a crei efecte se resimt
i astzi n domeniul eticii profesionale i, implicit, n responsabilitatea i rspunderea medical.
Lucrrile date dezvolt principii umaniste de etic medical i impun responsabilitatea medicului
ca o instituie juridic i profesional[5].
Sntatea n lucrrile lui Hippocrates era privit ca o balan a forelor vitale efort fizic
i odihn, nutriie i excreie, totodat recunoscndu-se importana vrstei i apartenenei sexuale.
Boala era considerat ca fiind cauzat de factori naturali, iar asistena medical ca fiind de o
valoare deosebit, care trebuie asigurat gratis de ctre stat persoanelor srace i sclavilor.
Oficialitile oreneti purtau responsabilitatea pentru funcionarea sistemelor publice de
drenare i a apeductelor, precum i pentru organizarea serviciilor sanitare i de sntate
public[196, p.8].
Roma Antic a preluat cea mai mare parte a filosofiei i experienei greceti referitor la
materia sanitar, a atins un nivel nalt de dezvoltare i a implementat numeroase inovaii n
domeniul sntii publice. Civilizaia roman nu a omis subiectul rspunderii n domeniul
medicinii, astfel Lex Cornelia stabilete rspunderea medicului (chiar n lipsa relei credine)
pentru provocarea avortului, pentru prsirea bolnavului, pentru moartea unui sclav tratat
neglijent. Tot aici se prevedeau unele cunotine ce ineau de supravegherea prostituiei,
interzicerea avortului, se precizau gradele responsabilitii penale cu reducerea pedepsei penale.
Codurile lui Iustinian (529 d. Cr.) care la nceputul sec. al XII, alturi de Dighestele i Novelele
au primit denumirea de Corpus iuris civilis, recunoate necesitatea expertului medic ntr-un
proces: Medicii nu sunt martori obinuii (...) (Medici non sunt propria testes, sed est magis
justicium quam testimonium)[224, p.82].
n acest sens, constat autoarea E. Baltag, judectorii aveau obligaia s cear prerea
medicilor, care devin subiect al procesului penal[16, p.39].
Unele date legislative le gsim i n Lex Pompeia, care prevedea o sanciune special
pentru medicul care, avnd cunotin de paricid, nu l-a denunat. n Lex Scantia se fac primele
precizri referitoare la perversiunile sexuale i implicarea statului i a medicilor la prevenirea
lor[72, p.58]. Lex Aquillia (sec. III .e.n.) stabilete rspunderea civil pentru moartea, din vina
medicului, a unui sclav. Moartea unui om liber (imputabil nepriceperii medicului) atrgea
pedeapsa capital, deoarece un cetean nu putea fi subiect de evaluare pecuniar. De asemenea,

54
pentru prima dat n istoria omenirii, Lex Aquilia introduce termenul de culpa gravis (eroare
grav) care a stat la baza a numeroase legislaii n ceea ce privete malpraxis-ul[5].
n lucrrile autorilor autohtoni contemporani gsim o interpretare a termenului de
malpraxis, aa de exemplu autorul F. Mangu definete malpraxis-ul ca fiind o eroare profesional
svrit n exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra
pacientului[146, p.807].
Autorul V.S. Midrigan menioneaz c malpraxis-ul medical este constituit din erori
medicale de norm (subiective i irelevante), erorile subiective constau n reprezentarea greit a
realitii medicale determinat de slaba pregtire profesional, implicit punerea defectuoas n
practic a tehnicilor i manevrelor de specialitate. Eroarea medical obiectiv nseamn o
deficien care nu se refer la noiuni juridice, i nu presupune vinovia personalului medical; ea
implic producerea unui prejudiciu asupra pacientului din cauza naturii lucrurilor, situaie n care
orice medic, n aceleai condiii de activitate ar fi produs acelai prejudiciu[149, p.38].
n acest sens autorii S. Brnz i V. Stati relateaz: Se caut s se afle dac fptuitorul a
fcut, apelnd cu contiinciozitate i diligen la cunotinele sale tiinifice, tot ce era posibil n
acele condiii, pentru a pune cel mai exact diagnostic i a alege cea mai bun regul sau metod
de asisten medical n interesul pacientului[24, p.86].
n cele din urm susinem opinia autorului V.S. Midrigan care consider c malpraxis-ul
reprezint eroarea profesional svrit de lucrtorul medical prin aciune sau inaciune, din
impruden, n special din neglijen, ignoran sau prin nerespectarea reglementrilor privind
confidenialitatea, consimmntul i obligativitatea acordrii serviciilor de sntate, soldat cu
producerea de prejudicii pacientului, care implic survenirea rspunderii juridice[149, p.38].
Evul Mediu ne aduce cteva referine notabile la responsabilitatea medical n
numeroasele texte originale sau n traducerile i transcrierile care s-au pstrat, dar cu toate
acestea avntul pe care l-a avut tiina medicinii n antichitate a fost practic frnt n Evul mediu,
n aceast perioad medicina a fost puternic influenat de dou evenimente: cultura arab i
cretinismul, i dac musulmanii au avut un respect deosebit pentru medicin, poate i datorit
rspunderii de care era nsoit aceast profesie anume din acest considerent colile de medicin
existente au impus legiferarea n lumea Coranului a unor principii de nalt umanism. De un
rsunet comparabil doar cu Jurmntul lui Hippocrates s-a bucurat Legmntul medical al
lui Musa Ibn Maimun medic care a avut printre pacieni pe sultanul Saladin i pe regele
Richard Inim de Leu[5].
Cretinismul a nsemnat i definitivarea unei atitudini fa de boal i fa de omul
bolnav. Boala reprezentnd n viziunea lui Toma dAquino o sanciune divin, nu mai era

55
perceput ca un stigmat iremediabil att de specific lumii greco-romane. Anume din acest
considerent datoria fiecrui cretin din perioada menionat este de a pansa, de a alina durerile
suferindului i ca consecin au luat natere numeroase instituii pentru asistena bolnavilor,
invalizilor, ncepnd cu spitalul ntemeiat de Sfntul Vasile cel Mare n Cezareea Capadochiei.
Cretinismul, n Evul mediu se face vinovat de suspiciunea cu care erau privii medicii, deseori
acuzai de erezie i rspunderea juridic strict reglementat a acestora[5].
Trecerea le la Evul Mediu la Renatere aduce pe scena tiinei europene un personaj
important i contradictoriu, Philippus von Hohenheim, zis Paracelsius, anume lui i se datoreaz
pledoaria de a se interzice eliberarea medicamentelor de ctre farmaciti n absena reetelor
emise de medici, precum i unele tribulaii cu privire la responsabilitatea maestrului pentru
erorile svrite de discipolul su. Constitutio Carolina a lui Carol Quintul (1532) sanciona pe
medicul care, din neglijen sau nedestoinicie, a cauzat moartea bolnavului, dac se constat c a
folosit temerar medicamentele neautorizate ori interzise[15, p.13].
n rile Romne preocuparea pentru responsabilitatea medical este prezent n
jurisprudena vremii Pravilele mprteti ale lui Vasile Lupu, 1646 i Matei Basarab, 1652
[26, p.16]. Mai trziu, n Legiuirea lui Caragea (1818-1819), se va formula principiul general al
rspunderii civile: care din tiin sau cu netiin, sau cu greeala va aduce stricciuni
altcuiva este dator de a repara stricciunea[2, p.81].
Codul lui Callimach reglementeaz epitropia casei doctorilor i d dispoziii de
responsabilitate. Oricare din doctori, fr mustrare de cuget, va clca acest legmnt, fcnduse
aceasta cunoscut la stpnire, se va scoate din numrul doftorilor i tocmeala lui se va strica i
ntru nimic nu se va socoti[15, p.14].
Suntem de acord cu opinia autorului V. Astrstoae care menioneaz c: ...maniera
tradiional de evaluare a responsabilitii medicale vizeaz persoana care a comis n mod direct
eroarea. Din aceast perspectiv, eroarea este consecina unei opiuni individuale, considerndu-
se c sistemul este bine pus la punct, nu conine puncte slabe sau lacune care ar putea fi cauza
erorilor. Din aceast perspectiv, dac se ntmpl ceva ru este pentru c cineva nu a fcut ce
trebuia, cnd trebuia, unde trebuia sau cum trebuia. Aadar, este vorba despre opiunea strict
personal a unui individ sau a unui grup de indivizi care a uitat, a confundat sau a neglijat din
nepsare, impruden, indiferen sau lipsa de motivaie. n acest context, maniera de prevenire i
rezolvare este fixarea, ntiprirea fricii de pedeaps. Metoda este avantajoas i convenabil din
perspectiv legal pentru manageri, pentru instituii, cci exonereaz de rspundere instituia i
sistemul n timp ce povara este plasat pe individ, dar eficiena sa preventiv rmne
modest[5].

56
Susinem poziia autorului C. Curca care, reitereaz c n toate rile, practica medical
este controlat ntr-o mare msur prin legi i regulamente statale nscrise n codurile juridice
(penal, civil, de procedura penal) constituind norme de jurispruden dar i suplimentar prin
coduri de comportament (norme deontologice) care n general nu snt impuse de legea statului
dar snt auto-acceptate.
Am putea afirma c n sistemul ocrotirii sntii, responsabilitatea constituie o atitudine
moral, prin care subiecii de drept, fiind contieni de fiecare atitudine i aciune ntreprins,
concep s justifice n mod demn motivele care i-au determinat la producerea prejudiciului asupra
sntii populaiei i iau asupra lor toate consecinele survenite[63, p.28].
Politica ocrotirii sntii trebuie s creeze condiii optime pentru protecia, meninerea i
reabilitarea fiecrui individ. Aceast sarcin se afl n cmpul de tensiune dintre individ i
societate. E tiut faptul c a fi sntos este i va fi cea mai mare dorin a fiecrui om nc din
vremurile strvechi. Respectiv, sarcina sistemului ocrotirii sntii n orice societate este de a
realiza aceast dorin, reieind din posibilitile existente n societatea dat[234].
Problemele statului trebuie s fie coordonate cu responsabilitatea cetenilor. O politic
ingenioas de ocrotire a sntii nu trebuie s reduc responsabilitatea personal i dispoziia de
asumare a rspunderii individului pentru modul su de via, ci trebuie s-o promoveze i s-o
motiveze. Ca i n trecut, astzi dorina fiecrui individ este de a tri mai mult, iar scopul
asistenei medicale, precum i a politicii umane de ocrotire a sntii este de a ridica calitatea
vieii. Tot mai muli oameni au nevoie de asisten medical, iar medicina, folosind proceduri
efective, este capabil de a preveni moartea prematur. Aceast aptitudine nainteaz cerine
deosebite fa de asistena medical prin sporirea responsabilitii personalului medical i prin
examinarea exhaustiv a cazurilor de tragere la rspundere juridic a subiecilor implicai n
realizarea actului medical.
Consolidarea responsabilitii subiecilor de drept ce vizeaz sistemul ocrotirii sntii ar
identifica atingerea scopului de motivare a acestora de a efectua analiza cheltuielilor realizate n
sistemul respectiv, precum i avantajele pe care le pot obine. Totodat, nu trebuie de uitat c
eficacitatea asistenei medicale depinde de motivaia, capacitatea i dispoziia de manifestare a
unui comportament favorabil sntii de ctre cei care solicit bunurile i serviciile medicale[63,
p.30].
Promovarea ocrotirii sntii este elementul-cheie al responsabilizrii subiecilor de
drept n executarea obligaiilor prescrise de lege, iar unele msuri de promovare a ocrotirii
sntii in i de responsabilitatea statului care, prin mecanisme reglementate de actele
normative n vigoare, asigur accesibilitatea, disponibilitatea i calitatea serviciilor medicale.

57
Astfel, n concluzie putem meniona c n domeniul ocrotirii sntii, responsabilitatea
juridic este o auto-angajare a subiecilor de drept de a aciona n conformitate cu cerinele
normei juridice, iar aceast obligaie se cere a fi realizat n conduit licit, fiind neaprat
necesar contientizarea respectrii cadrului normativ n vederea evitrii pericolului pentru
sntatea populaiei[63, p.28].
Responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii sntii ar putea fi definit ca o
atitudine contient i deliberativ[59, p.6] de asumare a grijii fa de sntatea personal i a
populaiei din jur prin prisma modului de realizare a normelor de drept ce reglementeaz acest
domeniu.

2.2. Scopul i obiectivele responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii

Sntatea populaiei, ca i de fapt sntatea individului, depinde de factorii sociali nu mai


puin dect de factorii genetici, comportamentali de risc i serviciile medico-sanitare. Pe
parcursul secolelor sntatea public a observat i documentat fenomenul de dependen a
sntii de inechitatea social. n rapoartele Chadwick i Shattuck din anii 1840-1850 a fost
menionat legtura dintre srcie, msurile insuficiente de sanitaie i condiiile precare de lucru
cu rata nalt de mortalitate, ceea ce a determinat apariia epidemiologiei sociale. Ideologiile
politice i sociale considerau c ntr-un stat prosper, cu un sistem universal sanitar, vor fi
eliminate diferenele sociale i geografice n starea sntii publice. De la introducerea n
Germania n anii 1880 a asigurrilor obligatorii medicale i pn la tentativa nereuit de
implementare n SUA a sistemului naional de asigurare medical din 1995, reformele sociale
menite s ndeprteze inechitatea n domeniul sanitar erau focusate pe nlesnirea accesului ctre
serviciile medicale i spitaliceti[196, p.53].
Odat cu instalarea regimului democratic n ara noastr, problemele ce in de protecia
juridic a principalelor valori umane - viaa i sntatea uman au devenit destul de actuale. O
serie de legi i alte acte normative adoptate n ultimii ani, pun bazele necesare pentru realizarea
dreptului constituional al fiecrui cetean al Republicii Moldova cu privire la protecia sntii
i asisten medical.
Sntatea reprezint unul din cele mai importante domenii n cadrul unei societi
contemporane. De aceea, orice transformare, reform sau modificare din cadrul acestui domeniu
ntotdeauna a prezentat un mare interes public i a constituit un subiect foarte sensibil din punct
de vedere politic, social, economic, financiar etc. Pe parcursul ultimilor decenii, n Republica
Moldova are loc un proces destul de anevoios de reform a sistemului sntii n scopul

58
eficientizrii i ajustrii lui la cerinele i standardele de performan actuale general
recunoscute. n cadrul acestui proces cu diferit grad de succes au fost folosite diferite mijloace,
mecanisme i metode, care au contribuit la stabilizarea situaiei i stoparea declinului sistemului
sntii. Totui, n pofida progreselor nregistrate, n prezent se constat o anumit stagnare n
domeniul dat, fapt care se datoreaz printre alte cauze lipsei de abordri noi i neutilizrii
adecvate a potenialului unor actori importani n cadrul procesului de reformare a sistemului
sntii. n acest sens, pe de o parte, nu exist o abordare adecvat privind descentralizarea,
utilizarea diferitor forme ale ei n cadrul sistemului sntii i implicrii adecvate a autoritilor
locale n acest proces. Pe de alt parte, nu este utilizat n modul corespunztor nici potenialul
sectorului privat, care potrivit experienei altor ri ar putea juca un rol mult mai activ i utili n
vederea creterii calitii serviciilor medicale[193, p.3].
Condiii indispensabile pentru existena fenomenului de sntate, trebuie enumerate:
securitatea economic i social, un mediu sigur i sntos de munc i trai, calitatea adecvat a
aerului, a solului, a apei potabile, alimentare suficient i raional, completate cu un stil de via
sntos i acces la servicii de sntate de calitate. Un obiectiv de o importan primordial n
politica oricrui stat o reprezint grija fa de sntatea populaiei, deoarece sntatea constituie
valoarea cea mai de pre i componenta indispensabil a dezvoltrii i prosperrii sociale[170].
Analiznd responsabilitatea ca o asumare a rspunderii fa de rezultatele aciunii sociale
ale omului, ne ciocnim cu dou situaii, prima ar fi c aciunea social este cadrul nemijlocit de
manifestare a responsabilitii i doi, c libertatea este o condiie fundamental a
responsabilitii. Autorii D. Baltag i E. Moraru consider c libertatea omului are trei puncte de
vedere[14, p.77]:
libertatea n raport cu natura;
libertatea n raport cu societatea;
libertatea omului n raport cu sine nsui.
Responsabilitatea nsoete libertatea, deoarece responsabilitatea este un fenomen social,
ea exprim un act de angajare a individului n procesul interaciunii sociale. Dobndind
dimensiunea responsabilitii, individul nu se mai afl n situaia de subordonare oarb.
Abordnd noiunea de obiectiv, ca prezentare a rezultatului unor aciuni concrete, este
necesar s subliniem c dreptul este caracterizat printr-o orientare spre un obiectiv bine
determinat, acesta fiind un element indispensabil al mecanismului de reglementare a fiecrei
instituii i ramuri n parte.
Temelia social a responsabilitii juridice o constituie contientizarea de ctre indivizi a
necesitii sociale, obiective n dezvoltarea normal a relaiilor sociale reglementate de normele

59
juridice, de aici rezult c scopul responsabilitii juridice este rezultatul ideal presupus al
aciunii sale asupra conduitei subiectelor spre care tinde att legiuitorul, ct i organul de aplicare.
Identificnd corect scopul responsabilitii juridice, putem deduce care sunt obiectivele acesteia,
i anume[13, p.435]:
reglementarea i coordonarea conduitei oamenilor;
stimularea conduitei licite pozitive a subiectelor responsabilitii juridice;
prevenirea nclcrilor de drept i reducerea numrului lor;
educarea cetenilor n spiritul respectului fa de lege i formarea unei poziii civice
active.
Prin prisma obiectivelor enunate, am putea atribui lesne scopul i obiectivele
responsabilitii n domeniul ocrotirii sntii, care urmrete obiectivul prioritar de a asigura
legalitatea i ordinea de drept vizavi de ocrotirea sntii populaiei. Reglementarea juridic a
comportamentului uman s-a impus ca o condiie esenial a existenei colectivitilor umane
organizate n formaiuni statale. Ea a urmat n mod firesc procesul dezvoltrii relaiilor sociale ca
o consecin direct a mijloacelor de producie. Studiul izvoarelor juridice existente ofer
posibilitatea s constatm c sntatea public i sntatea persoanei au fost ocrotite din cele mai
vechi timpuri[67, p.474].
Primele elemente de sntate public, expresie a nevoii sociale de a proteja comunitatea
uman mpotriva bolilor, incapacitii de munc sau decesului prematur, apar odat cu
civilizaiile din Egiptul, China, Grecia i Roma Antic. Pentru c, ntotdeauna i pretutindeni,
boala i suferina uman au constituit un dezavantaj pentru societate i un handicap pentru
individ, chiar dac sistemele de valori diferite de-a lungul timpului au fcut uneori ca rsunetul
social al bolii s fie ignorat[145, p.108].
Aprarea sntii publice i sntii persoanei cu ajutorul normelor de drept, constituie
o trstur constant, comun tuturor statelor indiferent de tip i form. Fenomenul se explic
prin faptul c pericolul bolilor transmisibile, mpotriva cruia s-a acionat, este acelai pentru
toate pturile sociale. Caracterul contradictoriu al dreptului statelor exploatatoare se reflect n
mod pregnant n tratamentul juridic difereniat al celor vinovai de nclcarea normelor i
msurilor stabilite n vederea ocrotirii sntii publice i sntii persoanei. Trebuie de
menionat c normele juridice cu ajutorul crora s-a realizat ocrotirea sntii reflect stadiul
dezvoltrii tiinei, tehnicii medicale i concepiile social politice i juridice ale epocii n care
au fost elaborate[67, p.474].

60
n legea lui Manu[127] gsim o mulime de norme de comportare a ceteanului,
reglementate n scopul asigurrii prelungirii vieii i fericirii acestuia n aceast lume, dintre
acestea ne rein n mod deosebit atenia[67, p.475]:
normele cuprinse n cartea III, pct. 150-166, care interziceau participarea unor categorii
de persoane la adunrile organizate n vederea aducerii ofrandelor n cinstea zeilor i a manilor
(subordonate, aparent realizrii unor ritualuri religioase, prin aceste norme se urmrea n realitate
prevenirea rspndirii bolilor molipsitoare);
normele de comportare i de igien individual stabilite n vederea prevenirii
calamitilor i durerilor cauzate de bolilor molipsitoare (regulile de comportare i igien au fost
att de corect formulate n legea lui Manu, nct sub aspectul coninutului, prezint similitudini cu
cele contemporane).
Reine atenia modul n care anticii priveau problema ocrotirii sntii. Aici ne referim la
regulile cuprinse n tabla a X-a din legea celor XII table cu privire la ngroparea sau arderea
cadavrelor i la faima bilor romane i preocuprile constante ele strmoilor notri de a avea aa
cum spunea Juvenal: o minte sntoas ntr-un corp sntos[13, p.435].
Un element nou n aprarea sntii publice i sntii persoanei l constituie, n epoca
feudal, recunoaterea aportului slujitorilor tehnici i tiinei medicale n acest domeniu deosebit
de important al vieii sociale. Drept exemplu poate servi Pravila lui Vasile Lupu ce exonereaz
de rspundere penal pe vraciul care cumpr otrav pentru a o folosi n activitatea de cercetare
desfurat n vederea descoperirii leacurilor[106].
Ca o consecin direct a dezvoltrii mijloacelor de producie, a sporit pericolul bolilor
transmisibile, punndu-se astfel n eviden necesitatea acionri pe diverse planuri n vederea
prevenirii i combaterii acestor boli, care, pe lng prejudiciile pe care le aduc sntii publice i
sntii persoanei, duc mai ales la nregistrarea unor importante daune economice statului, iar
acesta, rspunznd acestor necesiti, iniiaz diverse msuri sanitar-antiepidemice i elaboreaz
numeroase norme de identificare i sancionare a nclcrii unor astfel de msuri. Reiterm deci,
c n materie de ocrotire a sntii, statul reglementeaz i coordoneaz comportamentul uman
n vederea manifestrii responsabilitii juridice, dedus din actele legislative i normative, care
vizeaz nemijlocit exercitarea obligaiilor ce vizeaz protejarea sntii populaiei. Prin politici
i programe statul stimuleaz comportamentul activ pozitiv al subiecilor implicai n domeniul
ocrotirii sntii, acesta fiind, de altfel un alt obiectiv al responsabilitii juridice.
Statul realizeaz prin intermediul autoritilor publice centrale i locale programe
destinate sntii i relansrii sistemului de ocrotire a sntii, ns exist i preri care
consider c aceste msuri vor fi insuficiente atta timp ct omul nu-i va schimba atitudinea i

61
nu va avea grij de propria sntate, acesta fiind de altfel i motivul pentru care principiile de
baz pe care le propag autoritile publice ale statului i organizaiile internaionale ce
implementeaz proiecte n domeniul medicinii, este c fiecare cetean trebuie s contientizeze
c responsabilitatea pentru protejarea propriei snti i aparine n totalitate[67, p.475].
Odat cu adoptarea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului la 10 decembrie 1948 de
ctre Adunarea general a ONU, se impune elaborarea legislaiei n concordan cu cerinele
exprimate prin ele, iar cea mai bun promovare a acestor cerine este susinerea, respectarea i
promovarea lor prin intermediul activismului social i juridic, prin implicare public, prin
deliberare i dezbateri publice[211, p.317].
Recunoaterea i respectarea dreptului la sntate este coerent cu un sistem mai complex
de drepturi pozitive i sprijin o abordare n sensul unui drept la dezvoltare. Dreptul la sntate
atrage atenia asupra determinanilor economici i socio-culturali ai strii de sntate i,
n general, ai bunstrii. Astfel, devine mai clar legtura dintre srcie i boal i dintre
dezvoltare i sistemele de sntate public[206, p.268].
Comisia European n comunicatele pe care le expune asupra viitorului serviciilor
medicale evideniaz obiectivele care vor putea asigura accesibilitatea, calitatea i susinerea
financiar a sistemelor n vederea[67, p.476]:
contribuiri la mbuntirea eficienei i eficacitii sistemelor de sntate astfel nct
aceasta s i ating obiectivele cu ajutorul resurselor disponibile. n acest scop trebuie asigurat
know-how-ul medical i tehnologic, dar i utilizarea acestuia n cel mai eficient mod posibil
pentru a ntri cooperarea ntre state;
asigurarea accesului tuturor la servicii de sntate de foarte bun calitate i de a reduce
inegalitile n ceea ce privete accesul la aceasta;
ntrirea suportului asigurat pe termen lung persoanelor n vrst i slbite, prin asigurarea
unor faciliti de ngrijire i prin revizuiri n ceea ce privete acoperirea proteciei sociale pentru
cei ngrijii ct i pentru cei ce ngrijesc;
ndreptarea ateniei spre prevenirea bolilor i protecia sntii.
Msurile ntreprinse de diferite state au fost un rspuns pentru aceste obiective, dei au
luat alte forme pentru fiecare stat n parte. Aceasta nu poate dect s reflecte diferenele n
dezvoltarea istoric ale sistemelor naionale de ocrotire a sntii, a felului n care sunt
organizate i fondate, precum i a unui anumit standard al serviciilor. Cea mai important
diferen organizaional este ntre rile n care exist un serviciu naional de sntate gratuit din
punctul de vedere al distribuiei existent n Marea Britanie i Irlanda, n care cheltuielile sunt

62
susinute prin intermediul unor taxe generale, i rile n care exist sisteme bazate pe asigurri,
unde contribuiile sunt prevzute special pentru accesul la serviciile de sntate i unde oamenii
sunt despgubii n funcie de serviciile pe care le-au accesat. Pentru fiecare persoan, ca i
pentru ntreaga colectivitate, sntatea reprezint unul dintre cei mai importani factori care
asigur desfurarea vieii i activitii umane. Ocrotirea sntii nu este numai o problem de
asisten medical sau/i cu caracter social, ns poate constitui i o problem cu un puternic
caracter juridic, atunci cnd vorbim despre realizarea obiectivului responsabilitii juridice a
statului n prevenirea faptelor ilicite i diminuarea nivelului acestora n domeniul ocrotirii
sntii[67, p.476].
Necesitatea cunoaterii faptelor din domeniul ocrotirii sntii care ar putea obine
caracterul ilegalitii, ajut la delimitarea corect a faptelor care trebuie sancionate potrivit legii,
avndu-se n vedere eficiena sanciunii, care trebuie s duc la prevenirea unor alte nclcri ale
normelor de convieuire social. Protejarea dreptului la sntate, prin normele interne i
internaionale, constituie un imperativ i n acelai timp o necesitate, deoarece reprezint un
atribut fundamental al persoanei, i a crui ocrotire este indispensabil legat de ocrotirea
celorlalte atribute ale omului: integritatea fizic i psihic, sntatea fizic i psihic, libertatea
fizic i psihic etc. Viaa uman este o valoare social, care este aprat prin normele de drept,
i se nfieaz nu numai ca un drept absolut al individului la via, dar i ca o valoare social pe
care dreptul obiectiv o ocrotete n interesul ntregii societi[197, p.68].
Ocrotirea dreptului la sntate i gsete consacrarea prin normele internaionale n
primul rnd, dar i prin normele interne ale dreptului penal i administrativ, avnd n vedere
importana pe care sntatea unei persoane o prezint nu numai pentru ea, dar i pentru ntreaga
societate. Educarea cetenilor n spiritul respectrii legii i formarea unor ceteni activi din
punctul de vedere al executrii prescripiilor normative n domeniul ocrotirii sntii, constituie
de asemenea o prioritate i concomitent un obiectiv al responsabilitii juridice a statului n
domeniul ocrotirii sntii[67, p.476].
Suntem totalmente de acord cu opinia autorilor I. Mereu, C. urcanu, . Gacan, N.
Groian i G. Amihalachioae, care susin idea conform creia orice guvern i pune ca scop sarcini
economice ntru prosperarea poporului i are un program bine determinat de activitate i n
domeniul sntii publice. De obicei postulatele programului sunt direct apreciate de articolele
respective din Constituia Republicii Moldova. Ulterior Ministerul Sntii traseaz programul
su de activitate pentru perioada guvernrii i gestionrii ramurii. Dar nici un document nu
stipuleaz responsabilitatea colectiv guvernamental i ministerial i respectiv a funcionarilor

63
despre guvernare i gestionare. Ar fi util i absolut legitim aprecierea ntr-o lege att a drepturilor
ct i a responsabilitilor morale, civice i chiar penale a guvernanilor[147, p.67].
Autorii menionai consider oportun elaborarea unor criterii i indici specifici n fiecare
ramur. Pentru sntatea public ar fi utile, de exemplu, indicii natalitii, mortalitii, sporului
natural al populaiei, longevitii, mortalitii materne i infantile, indicii morbiditii generale i
bolilor infecioase, etc. S-a ncercat de a stipula n legislaie unele aspecte ale dreptului
funcionarului public n legea respectiv i n alte acte normative. nsi statul este responsabil n
faa poporului n privina pstrrii i ocrotirii sntii populaiei rii. Aceast responsabilitate
este stipulat n Constituie.
Alta este problema mecanismului de procedur a responsabilitii, n aceast direcie
consider autorul I. Mereu este necesar de extins jurisprudena[147, p.67].
n contextul realizrii responsabilitii juridice a statului pentru obinerea rezultatelor
pozitive n domeniul sporirii interesului i a altor subieci de drept de a respecta cu strictee
prescripia legii din domeniul vizat, politicile, strategiile i legislaia adoptat de autoritile
publice ale statului, ce in de promovarea sntii i profilaxia maladiilor este oportun a se baza
pe urmtoarele direcii:
roluri i responsabiliti clare ale statului i instituiilor n domeniul promovrii sntii
i profilaxiei maladiilor, precum i colaborarea dintre instituiile sistemului sntii, autoritile
administraiei publice locale i alte instituii relevante sntii;
mecanisme, inclusiv financiare pentru planificarea, implementarea i evaluarea
programelor de aciune axate pe maladiile principale identificate pe baza cercetrilor tiinifice i
evalurii necesitilor;
deprinderi personale acumulate prin informarea i educaia pentru sntate i deprinderi
de via;
consolidarea aciunilor comunitare i mputernicirea individului.
Obligaia legal a statului de a promova ocrotirea sntii poate fi axat pe grupuri-int
de populaie, care se rezum a fi realizat prin educaie pentru sntate, marketingul social al
ideilor, promovarea i mobilizarea comunitii n promovarea politicii de sntate public.
n contextul celor expuse, este oportun s menionm c responsabilitatea juridic a
statului n domeniul ocrotirii sntii poate fi dedus i prin prisma elaborrii i implementrii
de ctre stat a unui sistem avansat de educaie pentru ocrotirea sntii, a diferitor grupuri de
populaie ce vor presupune alturi de programe tip de educaie pentru sntatea tinerei
generaii i activiti conjugate de formare a atitudinii pozitive i a comportamentului responsabil

64
fa de sntate, ca deziderat personal i social al tuturor membrilor societii, inclusiv al
persoanelor aflate n locurile de detenie. De asemenea este inerent monitorizarea msurilor
educaionale de prevenire i combatere a bolilor transmisibile i a celor cronice fiind intensificate
activitile de prevenire a accidentelor. narmai cu astfel de ndrumri juridice, autoritile
publice att centrale ct i locale, trebuie s perceap rolul responsabilitii juridice n domeniul
ocrotirii sntii i ca rezultat vor contribui la promovarea reformelor iniiate n domeniul
ocrotirii sntii populaiei[67, p.476].
n concluzie inem s menionm c statul n realizarea scopului i obiectivelor
responsabilitii n domeniul ocrotirii sntii este responsabil de asigurarea calitativ i
cantitativ cu instituii i personal medical pentru a satisface necesitile populaiei i pentru
asigurarea eficienei i finanrii optime a sistemului sanitar. Aceast responsabilitate include
utilizarea autoritilor sanitare publice pentru organizarea funcionrii calitative i echilibrate a
sistemului de asisten medico-sanitar, un sistem care s fie accesibil pentru toi membrii
societii, indiferent de faptul cui aparin i cine administreaz serviciile medico-sanitare (stat,
agenii non-profit sau sectorul privat), autoritile publice fiind responsabile de satisfacerea
necesitilor sanitare ale populaiei.

2.3. Premisele identificrii responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii

La etapa actual de dezvoltare a Republicii Moldova, n condiiile realitii noastre


juridice, constatm c este insuficient reglementat instituia responsabilitii juridice n
domeniul ocrotirii sntii.
Responsabilitatea pentru asigurarea i protecia sntii reprezint funcia de baz a unui
guvern, care poate transmite aceast mputernicire altor autoriti guvernamentale. Aceast
responsabilitate este stabilit de Constituie, prin prisma garantrii dreptului la sntate, iar
mputernicirile autoritilor naionale, centrale sau locale n domeniul proteciei sntii
cetenilor fiind confirmate i prin deciziile judectoreti.
Pentru consolidarea responsabilitii politice, clasa politic din Republica Moldova
trebuie s demonstreze, c este capabil s i asume, cu bun credin, responsabilitatea politic,
n direcia modernizrii statului. n acest sens, clasa politic trebuie s fie activ determinat, n
renunarea la jocurile duplicitare, asigurnd numai i numai urmrirea ndeplinirii interesului
general, a nevoilor i ateptrilor poporului. Puterea i opoziia ar fi de apreciat, n aceste
condiii, dac ar putea s fie consecvent i principial implicate, mai ales n procesul de

65
planificare pe termen lung, pentru asigurarea responsabilitii continuitii viziunii i obiectivelor
noastre strategice[160].
Instanele de contencios administrativ fortific fundamentul principiului de echitate prin
jurispruden pe care o creeaz, realizndu-se de altfel i identificarea ntr-un final al
responsabilitii juridice a statului n domeniul vizat. Jurisprudena i doctrina ncearc s
lrgeasc domeniul responsabilitii puterii publice, cutnd astfel s restabileasc un echilibru
economic rupt de ctre puterea public n detrimentul unui particular[167, p.39].
Teoria responsabilitii juridice prezint la etapa actual un interes sporit pentru ali
subieci de drept, ntruct daunele pentru un individ pot rezulta nu numai din raportul zilnic pe
care l are cu egalii si, ci la fel i din raporturile pe care le are cu autoritile publice, sau mai
bine zis cu statul. Problema responsabilitii juridice a instituiilor publice are n zilele noastre un
caracter social mult mai accentuat ca n perioadele anterioare i acest fapt se datoreaz numrului
n cretere al celor vtmai prin creterea activitii statului, astfel responsabilitatea juridic a
statului este unul dintre cele mai relevante aspecte ale teoriei dreptului[67, p.477].
n raport cu alte drepturi care nu-i gsesc consfinire constituional, dreptul la ocrotirea
sntii are un regim special de realizare, ceea ce semnific, n termeni practici i existena unui
mecanism deosebit de asigurare a acestuia. Statul, fr echivoc, direct i necondiionat i asum
responsabilitatea pentru ocrotirea sntii cetenilor si. Norma fiind definitorie pentru
construcia ntregului sistem de ocrotire a sntii, iar spiritul ei urmeaz a fi reflectat n toate
actele normative succesive.
Premisele identificrii responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii sunt greu
de identificat, dar nu imposibil, pornind de la faptul c responsabilitatea, reprezentnd o
modalitate activ de raportare a subiectului de drept la o anumit cauz, implic asumarea unor
rspunderi i riscuri, acionnd uneori dincolo de sistemul de norme care le genereaz drepturile
i obligaiile. Responsabilitatea se refer deci la auto-angajarea liber consimit, obligaia
izvort din sistemul de norme devenind o datorie pe care i-o impune subiectul de drept prin
auto-constrngere.
Astfel, distingem premise normative, premise social - economice i premise politice i
ideologice.
Premisele normative reies din garantarea dreptului la ocrotirea sntii, articolul
constituional stabilete obligaii n sarcina statului i este firesc s se impun autoritii
legislative misiunea de a reglementa principalele domenii i aspecte ale realizrii dreptului n
cauz. Art. 36 alin. (3) prevede c structura sistemului naional de ocrotire a sntii i
mijloacele de protecie a sntii fizice i mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii organice.

66
Parlamentul i-a realizat obligaia respectiv, adoptnd Legea ocrotirii sntii[128] nr. 411-
XIII din 28.03.1995, Legea nr. 1402-XIII din 16.12.1997 privind sntatea mintal[137], Legea
nr. 185- XV din 24.05.2001 cu privire la ocrotirea sntii reproductive i planificarea
familial[123].
Conform Legii nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sntii
publice[126], supravegherea n sine nglobeaz toate domeniile de via i activitate a populaiei
care pot influena negativ sntatea omului. Domeniile prioritare n supravegherea de stat a
sntii publice sunt: supravegherea, prevenirea i controlul bolilor transmisibile;
supravegherea, prevenirea i controlul bolilor netransmisibile i cronice, generate prioritar de
factori exogeni; promovarea sntii, informarea i educaia pentru sntate; cercetrile
tiinifice i de inovare n domeniul sntii publice; evaluarea determinanilor sociali ai
sntii; sntatea n relaie cu mediul ambiant; prevenirea leziunilor traumatice; igiena,
sigurana produselor alimentare i a altor produse etc.[70, p.157].
n jurisprudena sa, Curtea Constituional a Republicii Moldova a reinut, privind dreptul
la ocrotirea sntii[94]:
dreptul persoanei la asisten medical include dreptul de a alege sau de a schimba
medicul i instituia medico-sanitar, precum i dreptul de a primi asisten adecvat i de
calitate;
dreptul la ocrotirea sntii este asigurat prin pstrarea fondului genetic al rii, prin
crearea condiiilor de via i de munc, prin garantarea unei asistene medicale calificate,
acordate n corespundere cu exigenele medicinii moderne, precum i prin aprarea juridic
mpotriva prejudiciilor cauzate sntii;
ocrotirea sntii populaiei constituie un domeniu de importan vital i de interes
public deosebit, care oblig statul s ia msuri pentru asigurarea viabilitii, modernizrii i
dezvoltrii lui;
rspunderea pentru garantarea dreptului cetenilor la ocrotirea sntii, n ultim
instan, revine statului.
Potrivit art. 2 din Legea ocrotirii sntii nr. 411 din 28.03.1995, sistemul de ocrotire a
sntii este constituit din uniti curativ-profilactice, sanitaro-profilactice, sanitaro-
antiepidemice, farmaceutice i de alt natur, avnd la baz urmtoarele principii[128]:
conducerea descentralizat;

67
responsabilitatea autoritilor administraiei publice centrale i locale, unitilor
economice i a factorilor de decizie pentru promovarea politicii statului n domeniul asigurrii
sntii populaiei;
responsabilitatea organelor i unitilor medico-sanitare pentru accesibilitatea,
oportunitatea, calitatea i volumul prestaiilor medico-sanitare, pentru calitatea pregtirii
profesionale i perfecionarea calificrii personalului medico-sanitar i farmaceutic;
utilizarea realizrilor tiinei, tehnicii i practicii medicale moderne n activitatea
unitilor medico-sanitare;
aprarea drepturilor personalului medico-sanitar i controlul asupra exercitrii
obligaiunilor lui profesionale;
orientarea profilactic a asigurrii sntii populaiei n toate sferele de activitate vital;
diversitatea formelor de asisten medical (de stat, prin asigurare, privat);
garantarea de stat n aprarea intereselor populaiei n domeniul ocrotirii sntii prin
sistemul asigurrilor obligatorii de asisten medical, acordarea de asisten medical primar
de ctre medicii de familie, de asisten medical urgent la etapa prespitaliceasc, de asisten
medical spitaliceasc, n limitele i n volumul stabilit, respectnd necesitile copiilor, femeilor
i brbailor, persoanelor cu dezabiliti i ale persoanelor n etate.
Referitor la concretizarea structurii sistemului de ocrotire a sntii, putem meniona c
acesta cuprinde:
Instituii medicale (medico-sanitare) publice i private ce presteaz servicii medicale;
Autoritile publice ce au atribuii de reglementare, supraveghere, autorizare i formare
de politici n domeniul ocrotirii sntii;
Ministerul Sntii;
Autoritile publice subordonate Ministerului Sntii (Agenia Medicamentului i
Dispozitivelor Medicale, Centrul Naional pentru Sntate Public, Serviciul de Supraveghere de
Stat a Sntii Publice cu toate subdiviziunile teritoriale, etc.)
Asigurarea sntii se realizeaz prin activiti comune ale autoritilor publice centrale,
autoritile administraiei publice locale, comunitilor i societilor civile, prin elaborarea i
implementarea politicilor de protecie i promovare a sntii i de prevenire a bolilor[126], care
de facto i reprezint premisa social economic. Astfel, asigurnd sntatea public, direct sau
indirect, statul realizeaz i obiectivul de ocrotire a sntii persoanei.
Pentru a identifica responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii sntii, este binevenit
a concretiza prin prisma Legii privind supravegherea de stat a sntii publice Nr. 10 din

68
03.02.2009, competenele autoritilor publice n vederea asigurrii sntii publice. n
domeniul asigurrii sntii publice, Guvernul are urmtoarele competene, care se cer a fi
executate n vederea respectrii prevederilor legale, genernd de altfel fenomenul
responsabilitii juridice[126]:
garanteaz un nivel adecvat de asigurare a sntii publice prin definirea i punerea n
aplicare a tuturor politicilor i aciunilor trasate;
integreaz problemele de sntate public n politica social-economic de dezvoltare a
statului;
aprob programele naionale n domeniu i identific sursele de finanare a acestora;
organizeaz msuri complexe de rspuns i control n cazul urgenelor de sntate
public;
aprob lista i tarifele serviciilor contra cost din sfera sntii publice prestate
persoanelor fizice i juridice;
asigur finanarea Serviciului de Supraveghere de Stat a Sntii Publice.
Executarea defectuoas a respectivelor competene, acutizeaz responsabilitatea juridic
a Guvernului n acest domeniu, care izvorte din lege sau hotrre de Guvern. n abordrile
teoretice, responsabilitatea Guvernului mai este asociat cu noiunea de responsabilitate
guvernamental, care se refer la responsabilitatea colectiv a Guvernului[29, p.146].
Responsabilitatea juridic a Guvernului n domeniul sntii poate fi dedus i din
prevederile art. 12 din Legea cu privire la Guvern[120], ce vizeaz faptul c Guvernul
promoveaz politica de stat n domeniul ocrotirii sntii populaiei, creeaz o baz tehnico-
material i fonduri speciale pentru dezvoltarea ocrotirii sntii, iar aceste competene se
realizeaz prin prisma altor msuri care de asemenea sunt consfinite n acte normative[67,
p.478].
La moment, legislaia care guverneaz ocrotirea sntii, este reprezentat i de
documente aprobate de ctre Ministerul Sntii, care n vederea asigurrii sntii publice, ca
autoritate public central are urmtoarele atribuii i responsabiliti[96]:
stabilete prioriti, asigur elaborarea i coordoneaz implementarea politicii naionale
n domeniul sntii publice;
asigur supravegherea de stat a sntii publice;
elaboreaz proiecte de acte legislative i alte acte normative n domeniul i avizeaz
proiectele de acte legislative i alte acte normative elaborate de alte autoriti publice centrale
privind activitatea cu impact asupra sntii publice;

69
elaboreaz, monitorizeaz, evalueaz, coordoneaz i contribuie la realizarea programelor
naionale de sntate;
promoveaz i realizeaz parteneriatul intersectorial pentru includerea rezultatelor
analizei impactului asupra sntii populaiei n politicile publice ale altor sectoare, conform
recomandrii Comisiei Europene Sntatea n toate politicile (Health in All Policies), n
vederea maximizrii rezultatelor n domeniul sntii;
asigur planificarea, instruirea i evidena resurselor umane;
asigur finanarea i dotarea corespunztoarea a Serviciului de Supraveghere de Stat a
Sntii Publice;
n condiiile legii, reprezint statul n relaiile cu organismele internaionale n domeniul
sntii publice;
prezint propuneri Guvernului i administraiei publice locale privind instituirea ori
anularea msurilor de restricie a circulaiei bunurilor i persoanelor n cazul urgenelor de
sntate public;
planific i realizeaz msuri de pregtire, prevenire i rspuns n cazul urgenelor de
sntate public;
elibereaz documente de autorizare sanitar conform regulamentelor aprobate de Guvern;
Ministerul Sntii este responsabil de notificarea Organizaiei Mondiale a Sntii
privind implementarea Regulamentului sanitar internaional (2005), de coordonarea elaborrii,
implementrii i monitorizrii standardelor de identificarea, de informarea, confirmarea,
notificarea i organizarea msurilor de rspuns n cazul evenimentelor de sntate public supuse
raportrii conform prevederilor Regulamentului menionat.
n contextul prevederilor Regulamentului de activitate a Ministerului Sntii pot fi
identificate premisele politice i ideologice a responsabiliti juridice deduse din misiunea
funciilor i atribuiilor acestei autoriti publice centrale, care de jure este organul central de
specialitate al administraiei publice n domeniul sntii. Prin urmare, n virtutea prevederilor
legale, Ministerul Sntii are misiunea de ai executa atribuiile funcionale n vederea
mbuntirii sntii publice, promovrii sntii prin oferirea posibilitilor de alegere a unui
mod de via sntos, supravegherii sntii populaiei i stabilirii prioritilor ce in de
sntatea public, promovnd prevederile asupra aspectelor de sntate n toate politicile publice
i susinnd implementarea eficient a acestora n alte sectoare, n vederea maximizrii
rezultatelor n domeniul sntii[67, p.478].

70
Pe lng responsabilitatea ce vizeaz direct Ministerul Sntii, fie acestea sunt de natur
general, fie se refer doar la o anumit problem din sistemul ocrotirii sntii, responsabiliti
cu caracter juridic referitoare la sntatea public, pot fi identificate n aria de activitate i a altor
autoriti publice centrale. Pentru fortificarea domeniului de ocrotire a sntii populaiei, statul
prin prisma reglementrilor stipulate n legislaie, asigur participarea n cadrul acestui domeniu
i a autoritilor administraiei publice centrale, care se prezum c exercit urmtoarele atribuii
ce implic responsabilitate juridic n domeniul sntii publice[67, p.478]:
elaboreaz politici sectoriale i le coordoneaz cu Ministerul Sntii n scopul evalurii
impactului acestora asupra sntii publice;
realizeaz activiti cu impact benefic asupra sntii publice, n limita competenelor;
particip, n limita competenelor, la realizarea programelor naionale de sntate i
asigur respectarea normelor de sntate public de ctre structurile afiliate;
particip la organizarea i executarea msurilor complexe de rspuns i control n cazul
urgenelor de sntate public.
Rezidnd din importana i sarcina domeniului de ocrotire a sntii, am putea meniona
c acest domeniu condiioneaz formarea atribuiilor de preocupare pentru ocrotirea sntii de
stat i pentru autoritile administraiei publice locale, care se pot regsi n urmtoarele sarcini ce
se impun prin lege a fi realizate, definindu-se de altfel i responsabilitile autoritilor
administraiei publice locale, care pentru a reda obligativitatea acestora, obin caracter juridic[67,
p.478]:
elaboreaz, aprob i finaneaz programe locale de asigurare a sntii publice n cadrul
planurilor teritoriale de dezvoltare social economic;
antreneaz persoane fizice i juridice la realizarea msurilor de asigurare a sntii
publice;
organizeaz i exercit msuri complexe de rspuns i control n cazul urgenelor de
sntate public;
asigur condiii i servicii sigure pentru respectarea drepturilor i intereselor populaiei n
domeniul sntii publice, inclusiv pentru asigurarea cu ap potabil de calitate, protecia
mediului, protecia contra polurii, salubrizare i igienizarea teritoriului;
promoveaz i ncurajeaz, n limita atribuiilor, activitatea persoanelor fizice i juridice
n vederea prevenirii i lichidrii influenei duntoare asupra organismului uman a
determinanilor strii de sntate.

71
n cadrul procesului de supraveghere de ctre stat a sntii publice, este remarcat
participarea inerent a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sntii Publice, care i extinde
aria de activitate asupra ntregului teritoriu al Republicii Moldova, asigurnd coordonarea
msurilor de sntate public la nivel teritorial, precum i a medicului ef-sanitar de stat din
teritoriu i adjuncii si, exercitnd supravegherea de stat a sntii publice n teritoriul
administrativ respectiv.
Pe linia prenotrii autoritilor publice implicate n promovarea domeniului ocrotirii
sntii, poate fi nscris i Centrul Naional de Sntate Public, care asigur fundamentarea
politicilor i strategiilor de sntate public, elabornd proiecte de regulamente sanitare,
metodologii i alte acte privind sntatea public, asigurnd activiti i expertize nalt
specializate cu oferirea suportului metodico didactic n domeniul sntii publice.
inem s precizm c responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii sntii poate fi
identificat doar prin prisma competenelor funcionale ale autoritilor publice, fiind definit
responsabilitatea juridic a acestor autoriti ale statului ca un fenomen juridic, prin care o
persoan juridic de drept public ar putea fi declarat, n cazul unui litigiu de drept, ca un
potenial responsabil pentru activitatea productoare de pericole sau prejudicii n timpul
organizrii, executrii prevederilor legislaiei ce reglementeaz domeniul ocrotirii sntii.
Statul reprezint o societate organizat, responsabilitatea major a creia const n
asigurarea condiiilor sntoase de via i a accesului la asisten medico-sanitar. Conflictul
dintre drepturile individuale i necesitile comunitare este o problem continu a sntii
publice. Etica n sntatea este bazat pe conceptele i valorile de baz ale societii, n cazul n
care principiul salvrii vieii omeneti este mai presus dect toate considerrile, n acest scop sunt
utilizate toate mijloacele disponibile, indiferent de starea pacientului i costurile asociate. Dac
boala i decesul sunt privite ca pedepse pentru pcate, msurile de prevenie pot fi considerate ca
amestecarea n treburi divine, iar principala obligaie etic const n ameliorarea suferinei
pacientului (tratamentul paliativ). Umanismul echilibreaz aceste dou imperative etice: salvarea
vieii omeneti i ameliorarea suferinei bolnavului. Materialismul percepe asistena medico-
sanitar n primul rnd ca o funcie de pstrare a sntii forei productive de munc. Toate
aceste puncte de vedere stau la baza apariiei premiselor identificrii responsabilitii juridice n
domeniul ocrotirii sntii (Anexa 2)[196, 629].
Interesul statului pentru sntatea public reprezint grija fa de sntatea populaiei,
care de jure i de facto constituie un obiectiv de importan major n politica fiecrui stat,
deoarece sntatea constituie valoarea cea mai de pre i componenta indispensabil a dezvoltrii
i prosperrii sociale. Reieind din coninutul legislaiei n vigoare ce conine reglementri ce ar

72
viza domeniul ocrotirii sntii, nu gsim expres prevederi care ar stipula condiia
responsabilitii juridice a statului n acest domeniu. Astfel, reieind din faptul c legislaia
Republicii Moldova nu precizeaz nimic vizavi de responsabilitatea juridic a statului n
domeniul ocrotirii sntii, n ajutor vine jurisprudena, care de asemenea are o experien
ngust la asemenea tipuri de litigii, ns se constat o tendin a acesteia de a ajunge la un sistem
al responsabilitii bine definit, care s nu lase guvernanilor libertatea voit pentru a exercita cu
toat senintatea misiunea lor att de important n domeniul sntii publice. n contextul celor
expuse, reliefnd premisele identificate responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii sntii,
conchidem c structurile de stat, trebuie s recunoasc, s accepte i s i asume
responsabilitatea ce le revine n ocrotirea i fortificarea sntii populaiei, statul este obligat s
asigure monitorizarea realizrii obligaiilor tuturor partenerilor antrenai n implementarea
strategiilor elaborate i aprobate n baza politicilor naionale de sntate, inclusiv coordonarea
cooperrii internaionale n domeniul ocrotirii sntii.

2.4. Concluzii la Capitolul 2

Rezumnd cele menionate ajungem la urmtoarele concluzii:


Analiza tezelor conceptuale n abordrile doctrinare a responsabilitii i rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii ne permit s concluzionm c n domeniul ocrotirii
sntii, responsabilitatea juridic este o auto-angajare a subiecilor de drept de a aciona n
conformitate cu cerinele normei juridice, iar aceast obligaie se cere a fi realizat n conduit
licit, fiind neaprat necesar contientizarea respectrii cadrului normativ n vederea evitrii
pericolului pentru sntatea populaiei, iar rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii,
constituie o cerin imperativ de a suporta rigorile legii n cazul prejudicierii sntii oamenilor
de ctre subiecii de drept privat, precum i de drept public. Responsabilitatea juridic reprezint
contientizarea atributelor juridice ale propriului comportament, raportarea acestuia din urm la
reglementrile n vigoare i eventualitatea rspunderii pentru acest comportament n faa
societii i a statului. Demarnd de la rspunderea social, responsabilitatea juridic reprezint o
form a acesteia, cuprinznd complexul de atitudini ale omului n raport cu sistemul normativ
juridic cuprins n societatea n care triete, n vederea nsuirii, conservrii i promovrii acestui
sistem i a valorilor pe care le exprim, n scopul meninerii i promovrii ordinii juridice i a
binelui public;
n contextul celor expuse, conchidem c prin prisma suportului doctrinar
responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii sntii ar trebui s nregistreze dimensiuni de
studiu mult mai largi, dat fiind faptul c domeniul sntii obine n doctrina juridic o pondere

73
considerabil, realizat de ctre autorii n drept, care snt preocupai a studia n mod complex i
problemele responsabilitii juridice n domeniul respectiv. Promovarea ocrotirii sntii este
elementul-cheie al responsabilizrii subiecilor de drept n executarea obligaiilor prescrise de
lege, iar unele msuri de promovare a ocrotirii sntii in i de responsabilitatea statului care,
prin mecanisme reglementate de actele normative n vigoare, asigur accesibilitatea,
disponibilitatea i calitatea serviciilor medicale. Problema responsabilitii juridice a statului
graie doctrinei i jurisprudenei a devenit la etapa actual una dintre preocuprile fundamentale
ale doctrinei juridice;
Identificnd corect scopul responsabilitii juridice, putem deduce care sunt obiectivele
acesteia, i anume:
reglementarea i coordonarea conduitei oamenilor;
stimularea conduitei licite pozitive a subiectelor responsabilitii juridice;
prevenirea nclcrilor de drept i reducerea numrului lor;
educarea cetenilor n spiritul respectului fa de lege i formarea unei poziii civice
active.
Prin prisma obiectivelor enunate, am putea atribui lesne aceste obiective i
responsabilitii statului n domeniul ocrotirii sntii, care urmrete obiectivul prioritar de a
asigura legalitatea i ordinea de drept vizavi de ocrotirea sntii populaiei
Reieind din scopul responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii evideniem
urmtoarele obiective:
contribuirea la mbuntirea eficienei i eficacitii sistemelor de sntate astfel nct
aceasta s i ating obiectivele cu ajutorul resurselor disponibile. n acest scop trebuie
asigurat know-how-ul medical i tehnologic, dar i utilizarea acestuia n cel mai eficient
mod posibil pentru a ntri cooperarea ntre state;
asigurarea accesului tuturor la servicii de sntate de foarte bun calitate i de a reduce
inegalitile n ceea ce privete accesul la aceasta;
ntrirea suportului asigurat pe termen lung persoanelor n vrst i slbite, prin
asigurarea unor faciliti de ngrijire i prin revizuiri n ceea ce privete acoperirea
proteciei sociale pentru cei ngrijii ct i pentru cei ce ngrijesc;
ndreptarea ateniei spre prevenirea bolilor i protecia sntii.
Stabilirea premiselor identificrii responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii
se prezum a fi identificat n contextul executrii ndatoriilor, obligaiilor i respectrii
prevederilor prescrise att n actele normative naionale ct i n cele internaionale.

74
Responsabilitatea pentru asigurarea i protecia sntii reprezint funcia de baz a unui
guvern, care poate transmite aceast mputernicire altor autoriti guvernamentale. Aceast
responsabilitate este stabilit de Constituie, mputernicirile autoritilor naionale, centrale sau
locale n domeniul proteciei sntii cetenilor fiind confirmate i prin decizii judectoreti.
Responsabilitatea juridic a statului n domeniul ocrotirii sntii poate fi identificat doar prin
prisma competenelor funcionale ale autoritilor publice, fiind definit responsabilitatea
juridic a acestor autoriti ale statului ca un fenomen juridic, prin care o persoan juridic de
drept public ar putea fi declarat, n cazul unui litigiu de drept, ca un potenial responsabil pentru
activitatea productoare de pericole sau prejudicii n timpul organizrii, executrii prevederilor
legislaiei ce reglementeaz domeniul ocrotirii sntii. n urma investigaiilor de fundamentare
teoretic a conceptului responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii conchidem c
Responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii sntii ar putea fi definit ca o atitudine
contient i deliberativ de asumare a grijii fa de sntatea personal i a populaiei din jur
prin prisma modului de realizare a normelor de drept ce reglementeaz acest domeniu.

75
3. INSTITUIILE RESPONSABILITII I RSPUNDERII JURIDICE N
DOMENIUL OCROTIRII SNTII

3.1. Coraportul dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul


ocrotirii sntii

n procesul de cercetare a responsabilitii i rspunderii n domeniul ocrotirii sntii se


impune i abordarea temei alese prin prisma corelaiei dintre aceste dou instituii din
perspectiva expunerii opiniilor teoreticienilor fa de noiunile de responsabilitate i rspundere
juridic. nelegerea fenomenului responsabilitii este plasat i n planul funcionalitii
valorilor juridice n societate, n fond, ntr-o perioad ca aceasta, caracterizat printr-o tendin,
uneori greu de neles, de emancipare social, aceast funcionalitate a valorilor juridice se
prezint ca fiind o problem cardinal a contemporaneitii, n vederea adoptrii unui
comportament social adecvat conduitei licite a subiectului de drept.
Sensul frecvent atribuit noiunii de rspundere este acela de obligaie de a suporta
consecinele nerespectrii unor reguli de conduit, de ctre autorul faptei contrare normei i care
poart totdeauna amprenta dezaprobrii sociale a unei asemenea conduite.
n domeniul ocrotirii sntii, responsabilitatea i rspunderea juridic sunt fenomene
complexe ce implic att nceputuri de origine privat ct i de origine public. Prin urmare,
rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii evideniaz semnalmente ce const n
realizarea sanciunii normei juridice ce reglementeaz obligaia de reparare a daunei produs
sntii populaiei.
Sntatea populaiei este un indice al dezvoltrii sociale a rii, ea reflect bunstarea
social-economic i moral, este un factor decisiv n crearea potenialului economic, cultural dar
i a forei de munc a societii. Un semn distinctiv al evoluiei domeniului ocrotirii sntii este
vizat i de responsabilitatea juridic, care reprezint un fenomen juridic i un obiect de cercetare
independent. Statul consfinete responsabilitatea juridic n acte normative, o reglementeaz n
calitate de instituie juridic special cu destinaia de a exercita o influen cu caracter de
mobilizare i disciplinare a comportamentului membrilor societii, de a le forma o atitudine
profund responsabil i contient fa de propriul comportament. ntruct ocrotirea sntii
depinde de progresul tuturor domeniilor de activitate n stat, este logic i binevenit ca rezultatele
nregistrate n oricare alt domeniu public s nu afecteze sntatea public sau individual a
ceteanului, astfel nct s condiioneze angajarea rspunderii juridice a subiecilor de drept ce
se reflect asupra ocrotirii sntii[65, p. 53 ].

76
Termenii de responsabilitate i rspundere juridic, utilizai n cadrul unui context de
abordate a noiunilor juridice, prezum o echivalen a acestor doi termeni, ns n vederea
detarii semnificaiei termenilor prenotai, este oportun a fi menionate asemnrile i
deosebirile prin prisma opiniilor deduse din literatura de specialitate. n uzul curent tiinific se
regsesc att noiunea de responsabilitate ct i noiunea de rspundere, abordat fiind att din
perspectiva social ct i din perspectiva juridic.
n opinia autorului N. Popa[176, p.115], din punct de vedere al sensurilor sintagmei de
responsabilitate i rspundere juridic, este lips de distincie, pe cnd autorul M. Florea face
distincie pornind de la atribuirea sensului noiunii de responsabilitate de asumare contient i
deliberativ a unei atitudini active si militante fa de colectivitate, a grijii pentru succesul sau
riscul, rezultatul sau eficiena, consecinele i valoarea activitii-pe care agentul o desfoar
sau o conduce[59, p.30].
n relaiile din societate, individul nu acioneaz ntr-un spaiu indiferent, pasiv i neutru,
ci ntr-o ambian social, n cadrul creia parametrii aciunii sale sunt evaluai, valorizai, drept
pentru care imensa majoritate a aciunilor umane sunt susceptibile s genereze o form sau alta
de rspundere[146, p.25], n funcie de domeniile vieii sociale ale cror reguli de conduit sunt
nclcate prin aceste aciuni. Aceste norme de conduit, conin prescripii cu caracter reglator,
care protejeaz interesul general al societii viznd n mod inclusiv i domeniul ocrotirii sntii
persoanei, organiznd n acest sens aciunile i forele umane, reglnd comportamentul omului n
consonan cu interesele generale ale societii, n care individul respectiv exist[65, p. 54.].
Problema rspunderii nu reprezint altceva dect cadrul de dezvoltare a conflictului n
care este implicat individul. Ignorarea respectrii drepturilor i intereselor persoanelor n
domeniul ocrotirii sntii este actual din punct de vedere juridic ct i moral. Astfel,
garantarea respectrii dreptului la ocrotirea sntii, se asigur eficient printr-un mecanism de
protecie a acestui drept, cum ar fi atragerea la rspundere juridic a subiecilor de drept care prin
aciuni sau inaciuni aduc prejudicii sntii publice. Respectiv este judicioas abordarea acestor
probleme i prin prisma tematicii acestei lucrri, care denot semnificaia responsabilitii
juridice i rspunderii juridice cu accent deosebit n domeniul ocrotirii sntii.
Doctrina juridic a formulat teza potrivit creia responsabilitatea reprezint unul din
principiile fundamentale ale dreptului. Cel ce se face vinovat de nclcarea valorilor sociale
ocrotite prin normele juridice aduce atingere ordinii publice i morale, tulbur buna desfurare a
relaiilor sociale, afecteaz drepturile i interesele legitime ale semenilor si. Astfel, pentru
aceste motive subiectul de drept este inut de lege s rspund juridic[65, p.57].

77
Dar, n societate, se opereaz nu numai cu conceptul de rspundere juridic, ci i cu un
concept cu un coninut mult mai larg, mai cuprinztor, care include i instituia rspunderii
juridice. Este vorba de conceptul de responsabilitate social. ntr-adevr, noiunea de
rspundere nu este specific i exclusiv domeniului dreptului (normativitii juridice). Ea
depete aceast sfer, fiind proprie societii, considerat ca sistem de valori de natur
divers[146, p.26].
Potrivit opiniei autorului V. Ptulea, noiunea de rspundere nu este specific i exclusiv
normativitii juridice. Ea depete aceast sfer, fiind proprie societii, considerat ca sistem
de valori de natur divers. Responsabilitatea social, care include i rspunderea juridic, se
degaj dintr-un sistem de valori sociale cristalizate ntr-un sistem de norme sociale, al cror scop
este de a modela comportamentul agenilor sociali, n sensul integrrii lor n ordinea social[166,
p.6:146, p.26].
Rspunderea juridic se afl ntr-o strns legtur cu contiina, cu cea juridic, n primul
rnd manifestat n aprecieri de natur raional. Cu referire la momentul apariiei rspunderii
juridice, autorul L. Lorincz menioneaz c aceasta apare numai n cazul realizrii hotrrii,
concretizrii acesteia ntr-un comportament care provoac un conflict deschis ntre individ i
societate[142, p.8:146, p.26].
Petru ca o persoan s poat rspunde pentru faptele sale, indiferent de forma de
rspundere, ea trebuie s fie responsabil, adic s aib reprezentarea corect a faptelor sale i a
consecinelor acestora, n societatea modern contemporan, nici o persoan nu poate fi tras la
rspundere dect dac a comis o fapt cu vinovie, care implic acea energie, activitate
material, fizic, dar i participarea moral, psihic, neputnd exista rspundere fr coexisten
celor dou laturi, cea material, obiectiv i cea psihic, subiectiv[58, p.228].
Responsabilitatea se traduce n capacitatea de a rspunde sau, cu alte cuvinte, n
aptitudinea de a aciona liber i contient, categorie ce nu poate fi confundat cu aceea de
capacitate juridic - vocaie a persoanei de a deveni subiect al unui raport juridic. Capacitatea de
a rspunde reprezint aptitudinea persoanei n drept de a evalua corect consecinele faptei sale i
de a nelege obligaiile ce-i revin, prin urmare i suportarea sanciunilor prevzute de lege i
aplicate de organele competente n urma svririi faptei. Responsabilitatea ar circumscrie o
nsuire intelectiv foarte precis conturat a fiinei umane, sensibil la rostul ei n societate i, n
consecin, atent la alegerile pe care le face n privina a ceea ce urmeaz s se angajeze, iar
rspunderea, ns reprezint o relaie a angajamentului asumat, normativizat, ntre subiecte[153,
p.80].

78
Cu referire la esena responsabilitii, concomitent putem meniona c responsabilitatea
nsoete libertatea, deoarece responsabilitatea este un fenomen social i exprim un act de
angajare a individului n procesul interaciunii sociale. Concepnd responsabilitatea ca o asumare
a rspunderii fa de rezultatele aciunii sociale a omului, se admite, pe de o parte, c aciunea
social este cadrul nemijlocit de manifestare a responsabilitii, iar, pe de alt parte, c libertatea
este o condiie fundamental a responsabilitii. n viaa cotidian, este utilizat adesea termenii:
simul responsabilitii i simul rspunderii. Astfel, cnd se zice c cineva are simul
responsabilitii, semnificaia rezid n aceea c persoana respectiv respect pe ceilali n
aceeai msur n care se respect pe sine, iar, pe de alt parte, respect normele ce-i prescriu un
comportament, n cazul n care se menioneaz despre existena la o anumit persoan a simului
rspunderii, atunci cert este faptul c respectivul subiect a comis o aciune fie ilicit, fie imoral
fie de alt natur i consimte c trebuie s rspund, deci s suporte consecinele inerente unui
atare comportament. La un moment dat, am putea pune semnul egalitii ntre aceste dou
sintagme, ntruct a-i respecta pe ceilali ar nsemna i a accepta s pori rspundere n faa
societii.
ntru argumentarea celor menionate putem aduce i poziia autorilor DEX-lui limbii
romne: a avea sim de rspundere sau simul rspunderii a fi contient de nsemntatea
sarcinilor asumate sau primite, a lucra cu rvn i seriozitate pentru executarea lor[51, p.889].
Totui, opinm c, responsabilitatea este sau ar trebui s fie preexistent rspunderii, adevr
valabil cu att mai mult dac ne referim la domeniul dreptului, ntruct rspunderea n sens
juridic este o consecin rezultat din neexecutarea sau executarea necorespunztoare a unei
obligaii legale.
Autorul D. Baltag meniona c criteriile responsabilitii juridice sunt reprezentate de
valorile sociale, exprimate de sistemul normativ prin norma juridic, precum i de cele ce nu au
czut sub incidena normei, dar care sunt de natur s concretizeze o cerin social, care la
rndul ei reclam o reglementare juridic. Responsabilitatea juridic nu apare din neant, ea
trebuie s fie reglementat de norma juridic, determinat de ea. Din acest motiv nici
rspunderea juridic nu exist fr o obligaie prescris de lege. Existena obligaiilor concrete
stipulate de norma juridic reprezint statistica responsabilitii juridice, pe cnd realizarea
acestora reprezint dinamica ei[13, p.96-97].
Pentru a se vedea conexiunea dintre responsabilitatea social i responsabilitatea juridic,
este suficient relevarea urmtoarei afirmaii: responsabilitatea social nate responsabilitatea
juridic, responsabilitatea juridic presupune mai nti de toate responsabilitatea social din
partea subiectului. Responsabilitatea juridic trebuie definit ca o atitudine contient i

79
deliberat de asumare a grijii fa de modul de realizare a normelor de drept, fa de integritatea
normelor ordinii juridice, ca i fa de aciunile pe care le ntreprinde individul n vederea
asigurrii unui climat de legalitate[59, p.6].
Astfel, responsabilitatea juridic se manifest prin aceea c personalitatea uman
exemplar i asum calitatea i valoarea propriilor aciuni i a celor din jur, pe care le percepe a
fi dorite de comunitate i benefice pentru ea i pe care le raporteaz n mod obligatoriu la
coninutul normelor juridice, ajungnd la o corelare a comportamentului su cu coninutul
acestora.
Rspunderea se deosebete de responsabilitate prin faptul c ea nu este o dimensiune
intern a persoanei, nu deriv dintr-un raport pe care persoana l instituie ntre ea i colectivitate
n mod voit i interesat, ci este un fenomen pe care autoritatea colectiv, adesea instituionalizat
sub forma normelor, l atribuie persoanei care l suport ca pe ceva exterior, acceptat uneori ca
pe o obligaie, fr a voi acest lucru[175, p.15].
n consecin responsabilitatea i rspunderea sunt fenomene complementare, dar diferite,
lucru perfect valabil att pentru abordarea social a celor dou noiuni, ct i pentru cea
juridic[17, p.35]. Analiznd diferitele forme ale responsabilitii juridice din toate domeniile
dreptului, se conchide faptul c responsabilitatea juridic reprezinte mai mult dect un complex
de drepturi i obligaii corelative, cum susine autorul D. Baltag[13, p.80], rspunderea juridic
este instituia ce cuprinde ansamblul normelor juridice care vizeaz raporturi ce se nasc n
sfera activitii desfurate de autoritile publice n temeiul legii, mpotriva tuturor acelor care
ncalc sau ignor ordinea de drept, n scopul asigurrii respectrii i promovrii ordinii publice
i binelui public
Orice om liber i stpn pe faptele sale are ntotdeauna responsabilitate, dar rspunderea
efectiv nu o are dect n cazuri concrete, stabilit pe baza legii de ctre instana sau autoritatea
administrativ competent dup caz. Analiznd practica, conchidem faptul c instana de judecat
sau autoritatea administrativ, atunci cnd aplic legea n cazul concret, stabilete mai nainte
dac subiectul are responsabilitate i numai dup aceea verific dac acesta rspunde pentru
fapta respectiv n mprejurrile date, ceea ce nvedereaz nc o dat diferena dintre
responsabilitate i rspundere. Spre exemplu, n dreptul administrativ, n vederea tragerii la
rspundere pentru o fapt a sa (greeal personal sau de serviciu) trebuie mai nti s se verifice
dac persoana exercit funcie public i dac prin lege i s-a declarat i delimitat
responsabilitatea, respectiv competena de a rspunde.
Dup aceast prim etap de stabilire a existenei responsabilitii, n cazul n care se
vizeaz rspunderea persoanei ce exercit funcie public, se verific dac exist vreo cauz care

80
nltur rspunderea ca de exemplu: cazul fortuit, constrngerea, starea de necesitate etc. n
situaia n care nu exist nici o cauz de nlturare a rspunderii, urmeaz stabilirea vinoviei,
respectiv a greelii personale de serviciu, determinarea prejudiciului i, n final, a rspunderii
concrete prin actul autoritii administrative sau hotrre judectoreasc[156, p.187].
Analiza i sinteza diverselor definiii ale responsabilitii juridice a permis autorului V.
Guuleac s constate c responsabilitatea juridic a funcionarului de stat, ca subiect al
administrrii n domeniul combaterii contravenionalitii, poate fi definit ca o atitudine
contient i deliberat de asumare de ctre individ a unor rspunderi i riscuri fa de modul de
onorare a obligaiilor potrivit funciei de stat deinute, excluderea abuzului de drepturi oferite,
conformarea regulilor de conduit, stabilite n domeniul serviciului ce ine de contracararea
fenomenului contravenional, contribuia contient la atingerea scopului ce st n fata organului
de stat n care el deine funcia[71, p.129].
Responsabilitatea juridic se declar de lege, spre deosebire de rspunderea juridic, care
se stabilete de instana sau autoritatea administrativ competent. A declara responsabilitatea
prin Constituie i lege fr a reglementa, concomitent, modul de transformare a acesteia n
rspundere i de nfptuire concret a rspunderii, nseamn a o lipsi de coninutul ei juridic, iar
partea vtmat de posibilitatea realizrii dreptului ei.
n scopul elucidrii coraportului dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n
domeniul ocrotirii sntii, n contextul celor enunate anterior, menionm urmtoarele
concluzii ce vizeaz diferena noiunilor responsabilitii i rspunderii juridice, care pot fi
proprii i n domeniul ocrotirii sntii. Prin urmare, se stabilete c[13, p.82]:
rspunderea este mai ales de ordin normativ, preponderent juridic, n timp ce
responsabilitatea este n mod preponderent i direct de ordin valoric;
responsabilitatea juridic este anterioar faptei svrite, spre deosebire de rspundere
care apare numai dup producerea faptului sau actului juridic generator de rspundere;
rspunderea se stabilete de ctre autoritatea competent, ulterior responsabilitii
consfinit prin lege, respectiv dup svrirea faptei,
temeiul responsabilitii juridice l constituie legea i principiile de drept ce stau la baza
acesteia, n timp ce temeiul rspunderii juridice l constituie svrirea actului sau faptului
generator de responsabilitate, legea care reglementeaz responsabilitatea juridic, hotrrea
judectoreasc sau actul autoritii publice mputernicite de lege prin care s-a stabilit i nfptuit
n concret rspunderea juridic a persoanei fizice sau juridice;

81
constrngerea juridic intervine atunci cnd responsabilitatea nu se realizeaz de bun
voie sau este realizat defectuos;
responsabilitatea este legat de dimensiunea intern a persoanei, pe cnd rspunderea de
dimensiunea extern a acesteia;
rspunderea este un efect al responsabilitii agentului (persoan public, funcionar
public, persoan privat), pentru fapta generatoare de rspundere;
simpla declarare a responsabilitii juridice nu este suficient pentru reglementarea
relaiilor sociale. Aceasta, pn nu se materializeaz n rspundere concret, nu produce efecte
juridice, economice, sociale, avnd doar un caracter preventiv, pe cnd rspunderea juridic
concretizat presupune n mod obligatoriu efecte juridice, sociale, economice, cu caracter
preventiv, reparatoriu, educativ i constrngtor.
Principiul existenei i dezvoltrii sociale impune satisfacerea nevoilor sociale obiective
ce vizeaz i sntatea omului i care se realizeaz prin definirea i instituirea responsabilitii,
precum i prin transformarea acesteia n rspundere concret, a crei realizare se face i prin
fora de constrngere a statului dup caz.
Scopul statului i n mod deosebit al administraiei publice este satisfacerea nevoilor
sociale obiective, pe baza principiilor serviciilor publice i al solidaritii sociale. De aceea,
serviciile publice, ntr-o bun administraie, trebuie s funcioneze astfel nct s nu aduc
pagube vreunei persoane, iar n cazul n care s-a adus o pagub unei persoane de ctre serviciul
public, statul trebuie s-o repare, deoarece, conform principiului solidaritii sociale, statul i-a
asumat aceast responsabilitate prin raiunea sa de a fi.
ntruct n coninutul lucrrii s-a accentuat faptul c temeiul responsabilitii juridice l
constituie norma juridic, iar pentru rspunderea juridic - nclcarea normei juridice, relevm c
normele juridice, care contribuie la ocrotirea sntii sunt foarte numeroase i aparin unor
ramuri diferite de drept.
De exemplu, prin intermediul normelor dreptului constituional, ocrotirea sntii a
devenit un drept fundamental al cetenilor. Acestui drept i corespunde obligaia i respectiv
responsabilitatea juridic a tuturor autoritilor publice centrale i locale, ntreprinderilor si
instituiilor de stat de a asigura condiii igienice de via i de munc, pentru prevenirea i
nlturarea efectelor duntoare ale condiiilor de mediu. De asemenea, acestui drept
fundamental i corespunde obligaia statului de a asigura individului i colectivitii asisten
medical, prin reglementarea activitii de acordare a serviciilor medicale, prestate de instituiile
medico-sanitare.

82
Prin normele dreptului civil, se asigur cu prioritate, consolidarea i dezvoltarea bazei
materiale a ocrotirii sntii n ar.
Normele dreptului muncii reglementeaz condiii de igien i mediu sntos de via i de
munc n cadrul tuturor unitilor publice i private.
La rndul lor, normele dreptului financiar contribuie la asigurarea folosirii raionale a
mijloacelor bneti alocate de la bugetul de stat sau realizate din activitatea proprie a instituiilor
publice de ocrotire a sntii.
Prin normele dreptului administrativ, se fixeaz cadrul organizatoric i funcional a
tuturor unitilor obligate s contribuie la ocrotirea sntii, se instituie reguli sanitaro-
antiepidemice a cror respectare este general obligatorie i se stabilesc faptele contravenionale
i sanciunile administrative ce se aplic pentru comiterea acestor fapte.
Respectiv, nu n ultimul rnd i normele dreptului penal, care ncrimineaz faptele ce
aduc grave prejudicii sntii publice i sntii persoanelor i stabilesc pedepsele aplicabile
fptuitorilor, aduc o contribuie important la ocrotirea acestor importante valori sociale.
Ocrotirea sntii, reprezint un domeniu deosebit n activitatea aparatului de stat, care
reprezint totalitatea instituiilor publice ce exercit funciile statului n acest domeniu. Problema
responsabilitii juridice a statului graie doctrinei i jurisprudenei, a devenit la etapa curent
una din regulile fundamentale ale dreptului nostru public, n trecut, iresponsabilitatea puterii
publice constituia regul general, iar Laferrere scria n clasicul su Trite de la Jurisdiction
administrative et des recours contentieux c proprietatea suveranitii este a se impune tuturor
fr compesaiune. Respectiv, acum se poate afirma c responsabilitatea este regula, iar
iresponsabilitatea este o excepie[167, p.38].
Respectiv, n domeniul ocrotirii sntii statul este reprezentat de autoritile publice
care asigur administrarea politicilor n domeniul vizat. Prin urmare, abordnd subiectul
responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii, conchidem c aceast responsabilitatea
juridic este identificat n cadrul autoritilor publice i instituiilor publice, care prin prisma
atribuiilor funcionale, au mputerniciri i ndatoriri legale de a aciona n regim de putere
public n scopul realizrii intereselor publice din domeniul ocrotirii sntii. Pentru fiecare
persoan, ca i pentru ntreaga colectivitate, sntatea reprezint unul din cei mai importani
factori care asigur desfurarea vieii i activitii. Ocrotirea sntii nu este numai o problem
de asisten medical sau i cu caracter social, ns poate constitui i o problem cu un caracter
juridic, atunci cnd vorbim despre realizarea obiectivului responsabilitii juridice a statului n
prevenirea faptelor ilicite i diminuarea nivelului acestora n domeniul ocrotirii sntii.

83
Necesitatea cunoaterii faptelor din domeniul ocrotirii sntii, care ar putea obine
caracterul ilegalitii, ajut la delimitarea corect a faptelor care trebuie sancionate potrivit legii,
avndu-se n vedere eficiena sanciunii, care trebuie s duc la prevenirea unor alte nclcri ale
normelor de convieuire sociala. Protejarea dreptului la sntate prin normele interne si
internaionale constituie un imperativ i, n acelai timp o necesitate, deoarece reprezint un
atribut fundamental al persoanei, a crui ocrotire este strns legat si determin ocrotirea
celorlalte atribute ale persoanei: integritatea corporal, sntatea, libertatea, etc. Educarea
cetenilor n spiritul respectrii legii i formarea unor ceteni activi din punctul de vedere al
executrii prescripiilor normative n domeniul ocrotirii sntii, constituie de asemenea o
prioritate i concomitent un obiectiv al responsabilitii juridice a statului n domeniul ocrotirii
sntii.
Politica ocrotirii sntii trebuie s creeze condiii optime pentru protecia, meninerea i
reabilitarea sntii fiecrui individ. Aceast sarcin se afl n cmpul de tensiune ntre individ
i autoritile publice. Problemele statului trebuie s fie coordonate cu responsabilitatea juridic a
acestuia pentru nevoile sntii populaiei. O politic ingenioas de ocrotire a sntii, se
orienteaz spre fortificarea eforturilor statului n sporirea responsabilitii personale ale
ceteanului i dispoziia de asumare a rspunderii individului pentru modul su de via, care
trebuie s o promoveze i s o motiveze. Astfel, se realizeaz obiectivul de educare a populaiei
pentru ocrotirea sntii, pornind de la propria sntate, ca ulterior s se constate rezultate
pozitive pentru ntregul sistem de sntate.
n exercitarea activitilor sale ce in de domeniul sntii, autoritile publice pot
pricinui prejudicii particularilor. De aici i apare necesitatea cunoaterii teoriei rspunderii
puterii publice i din profunzimea comparaiilor, trecutul devine prezent prin abordarea
problemei responsabilitii statului i a funcionarilor publici care la etapa curent are un caracter
social mult mai accentuat comparativ cu alte timpuri i aceasta se datoreaz faptului c numrul
celor vtmai prin activitatea statului i a funcionarilor publici crete n proporie cu sporirea
activitii statului i a funcionarilor si. Astfel, rspunderea statului este mai mult o rspundere
pentru risc deci obiectiv, pe cnd rspunderea funcionarului este o rspundere pentru greeal,
deci subiectiv.
Funcionarea sistemului de ocrotire a sntii, instituit de ctre stat, presupune existena
i a instituiei rspunderii juridice n cazul producerii unor daune intereselor i drepturilor
populaiei la sntate. Neidentificarea problemelor de sntate prin gestionarea neeficient a
sistemului de sntatea, puterea public poate fi acuzat de produceri de daune n acest domeniu,
fiind pretins cerina stipulat prin acte normative, i administrative de eficientizare i

84
consolidare a sistemelor de supraveghere a sntii populaiei pentru a identifica soluii n
problemele de sntate i a furniza informaii relevante, veridice i n timp util pentru decizii i
aciuni n domeniul sntii publice.
Pentru a caracteriza statul ca subiect al rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii
de fiecare dat, la orice caz n parte, este necesar analiza raporturilor juridice n cadrul crora
statul apare ca subiect ce nu ia n consideraie prescripiile legii. Caracteristica raporturilor
juridice condiioneaz specificul statului n calitate de subiect al rspunderii juridice. Astfel, n
domeniul ocrotirii sntii, statul Republica Moldova poate fi tras la rspundere att ca stat, ct
i prin intermediul organelor puterii de stat, organelor administraiei publice locale i a
funcionarilor publici.
n sistemul ocrotirii sntii se regsesc activiti intersectoriale a mai multor autoriti
i instituii publice, cu responsabiliti de elaborare i armonizare a legislaiei din acest domeniu,
de siguran a proceselor ce se produc n acest domeniu, cu responsabiliti de inspecie,
monitorizare i aplicare a legislaiei n vigoare ce reglementeaz domeniul sntii publice.
Invocarea rspunderii juridice n domeniul abordat, se evideniaz adesea i prin lacunele
existente n mecanismele de colaborare intersectorial cu definirea clar a responsabilitilor din
sectorul de sntate i alte sectoare n implementarea operaiunilor eseniale de sntate public.
n aceast manier, rspunderea juridic a statului n domeniul ocrotirii sntii poate fi
caracterizat prin evidenierea urmtoarelor semnalmente ce const n realizarea sanciunii
normei juridice ce reglementeaz obligaia de reparare a daunei produs sntii populaiei, de
restabilire a drepturilor victimelor faptelor ilicite comise de organele de stat i/sau funcionarii
publici, reprezentnd o reacie la cauzarea unei daune n rezultatul comiterii unei fapte ilicite de
ctre organele de stat, organele administraiei publice locale i/sau funcionarii publici, fiind
concomitent orientat spre asigurarea i restabilirea dreptului la sntate, avnd conexiune cu
anumite consecine negative (de natur patrimonial sau nepatrimonial) ce vor fi suportate de
stat. De asemenea, se remarc semnalmente precum c rspunderea juridic a statului se
realizeaz prin intermediul raporturilor juridice de drept public n care drept subiecte apar statul
i victimele crora li s-a cauzat o daun. Repararea daunei de ctre stat nu exclude obligaia
funcionarilor publici s fie trai ulterior la rspundere juridic respectiv, n multiple situaii
expres stipulate de lege rspunderea juridic a statului survine indiferent de vinovia unor
organe sau persoane concrete i se realizeaz n ordine procesual-civil, reglementat de lege.
Rezultnd din cele expuse vom formula o definiie a rspunderii statului n domeniul
ocrotirii sntii, care reprezint realizarea obligaiei statului de lichidare a consecinelor

85
produse asupra sntii individului sau a populaiei, prin actele/faptele ilicite ale organelor de
stat i funcionarilor publici.
n concluzie, referitor la coraportul dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n
domeniul ocrotirii sntii menionm c Responsabilitatea se traduce n capacitatea de a
rspunde sau, cu alte cuvinte, n aptitudinea de a aciona liber i contient, categorie ce nu poate
fi confundat cu aceea de capacitate juridic - vocaie a persoanei de a deveni subiect al unui
raport juridic. Capacitatea de a rspunde reprezint aptitudinea persoanei n drept de a evalua
corect consecinele faptei sale i de a nelege obligaiile ce-i revin, prin urmare i suportarea
sanciunilor prevzute de lege i aplicate de organele competente n urma svririi faptei.

3.2. Temeiul i condiiile rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii.

Dreptul ca fenomen social are finaliti complexe la nivelul macro i micro-social


referitoare la asigurarea coerenei, funcionalitii i autoreglrii sistemului social, n soluionarea
conflictelor relaiilor interumane, n aprarea i promovarea valorilor sociale, a drepturilor i
libertilor fundamentale ale omului. n acest sens, normele juridice orienteaz, stimuleaz,
influeneaz i determin comportamente umane, intervenia sa normativ specific, de natur
imperativ, fiind asigurat la nevoie prin fora de coercitive a statului. Nu orice conduit are
relevan din punct de vedere juridic, ci numai aceea care cade, ntr-o form sau alta, sub
incidena normelor juridice. Conduita poate s fie conform normelor juridice sau, dimpotriv, s
contravin acestora. n primul caz, conduita este licit, legal, iar n al doilea caz, ea este ilicit
sau ilegal. Pentru calificarea comportamentului licit nu intereseaz motivele, care pot fi extrem
de variate, de la convingere, pn la teama de pedeaps, ce determin persoana la o asemenea
comportare, n schimb, comportamentul ilicit const ntr-o aciune, inaciune contrar
prevederilor legale, svrite de o persoan care are capacitatea de a rspunde pentru faptele sale.
n principiu, nclcarea prevederilor normelor juridice atrage rspunderea juridic a persoanei
vinovate[44, p.500].
Rspunderea juridic constituie un subiect a crui tratare provoac dificulti, n special,
la nivelul teoriei generale a dreptului, acest subiect intereseaz toate disciplinele juridice de
ramur, avnd o deosebit importan practic, deoarece cu rspunderea se finalizeaz orice
problem juridic. Rspunderea juridic este prezent n toate ramurile dreptului, ea asigurnd
eficacitatea ordinii de drept, stimuleaz atitudinea de respectare a legii, stabilirea i meninerea
ordinii de drept[202, p.141].

86
n legislaie nu se d o definiie noiunii rspundere juridic, ci sunt reglementate doar
unele forme de rspundere, condiiile n care aceasta poate fi antrenat, natura sanciunilor ce pot
fi aplicate i ntinderea aceasta. Autorul D. Baltag consemneaz c noiunea de rspundere nu
este specific n exclusivitatea dreptului, ci poate fi ntlnit n toate domeniile vieii sociale care
cad sub incidena unor reguli de conduit[12, p.419].
n Dicionarul explicativ al limbii romne, noiunea de rspundere este definit ca:
faptul de a rspunde, obligaia de a rspunde de ndeplinirea unei aciuni, sarcini etc.,
responsabiliti. A rspunde nseamn a da socoteal, a fi responsabil, a garanta pentru
cineva[52, p.889].
n limba romn a rspunde i a fi responsabil sunt sinonime. Pe de alt parte,
dicionarele explicative ale limbii ruse indic, de exemplu, asupra faptului c termenul de
rspundere nu are sinonime i este utilizat cu nelesuri diferite. n unul din dicionarele limbii
ruse se arat c rspunderea este[228, p.523]:
situaia n care subiectul ce are o sarcin spre a fi executat, este obligat s raporteze toate
aciunile sale i s-i asume responsabilitatea pentru consecinele negative posibile rezultate din
activitatea sa;
executarea obligaiilor.
n alt dicionar, rspunderea se trateaz ca[222, p339]:
necesitatea, obligaia de a raporta toate aciunile sale i de a suporta toate consecinele
lor;
mputernicit cu drepturi i obligaii n vederea executrii unei activiti concrete;
persoan cu o puternic convingere luntric fa de obligaiile sale sociale.
Dicionarul limbii ruse al lui S.I. Ojegov explic noiunea de rspundere, drept:
Necesitatea, obligaia de a da socoteal pentru faptele sale. A da socoteal. A face pe cineva s
dea socoteal. A obliga pe cineva s rspund pentru faptele sale[223, p.377].
Dicionarul francez Le Robert arat c rspunderea semnific[235, p.430]:
obligaia minitrilor de a dimisiona cnd puterea legislativ le acord votul de
nencredere;
obligaia de a repara dauna cauzat prin propria vinovie sau cea prevzut de lege;
obligaia moral sau intelectual de a repara un prejudiciu prin executarea ndatoririi,
obligaiei, contractului.
n Dicionarul explicativ Oxford e indicat c a fi responsabil nseamn[208, p.722]:
a face ceva fr a fi obligat, sau fr consilierea cuiva;

87
ceea pentru ce o persoan rspunde se numete obligaie.
Sfera noiunii de rspundere este foarte larg, toate aciunile umane fiind susceptibile s
genereze o form sau alta de rspundere, deoarece normele de conduit conin prescripii cu
caracter reglator, prin care societatea i apr interesul su general, anume aceste norme fixeaz
limitele n care sanciunea i urmrile ei posibile amenin afirmarea interesului su general[13,
p.122].
n una din lucrrile sale autoarea L. Barac constat c rspunderea juridic nu poate fi
redus la o simpl obligaie, coninutul acestei instituii nu este suficient definit nici prin
asocierea sa la noiunea de raport juridic de constrngere, iar pentru a putea defini coninutul
rspunderii juridice, autoarea consider c trebuie s se in cont de urmtoarele elemente[19,
p.41]:
rspunderea juridic nu reprezint o simpl categorie juridic, ci face parte din sfera
complexelor de drept, reprezentnd o instituie juridic;
definirea conceptului de rspundere juridic trebuie s aib un grad de generalizare i
abstractizare nalt;
stabilirea finalitilor globale ale instituiei, determinate de imperativul asigurrii ordinii
publice i a binelui public;
stabilirea unui coninut mai amplu al instituie prin referirea la activitatea autoritilor
publice, de natur s genereze raporturi juridice complexe.
Autoarea L. Barac definete rspunderea juridic ca fiind instituia ce cuprinde ansamblul
normelor juridice care vizeaz raporturi ce se nasc n sfera activitii desfurate de autoritile
publice, n temeiul legii, mpotriva tuturor celor care ncalc sau ignor ordinea de drept, n
scopul asigurrii respectrii i asigurrii ordinii juridice i binelui public[17, p.39].
O definiie destul de ampl este dat de autorul I. Craiovan, acesta consider c
rspunderea juridic reprezint un raport statornicit de lege, ntre autorul nclcrii normelor
juridice i stat, reprezentat prin agenii, autoriti, care pot s fie instanele de judecat,
funcionarii de stat sau ali ageni ai puterii publice. Coninutul acestui raport este complex, fiind
format n esen din dreptul statului ca reprezentant al societii de a aplica sanciunile prevzute
de normele juridice persoanelor care ncalc prevederile legale i obligaia acestor persoane de a
se supune sanciunilor legale n vederea restabilirii ordinii de drept[44, p.501].
Autorul Gh. Mihai abordeaz instituia rspunderii juridice prin intermediul cauzei
juridice, rspunderea fiind efectul ei legal[151, p.77].

88
Autorul Gh. Avornic percepe rspunderea juridic ca pe un raport juridic special, care
const dintr-o obligaie de a suporta sanciunea prevzut de lege ca urmare a unui fapt juridic
imputabil, aceast obligaie ns se ncadreaz ntr-un coninut complex, completat de drepturile
corespunztoare, conexe i corelative ei[8, p.488].
Generaliznd opiniile mai multor autori, autorul D. Baltag vine cu o viziune inovatoare
asupra instituiei rspunderii juridice, viziune pe care o susinem pe deplin, i anume c
rspunderea juridic reprezint o categorie prin care este desemnat obligaia subiectului de
drept responsabil de a suporta consecinele nerespectrii unei norme juridice n vigoare, n
vederea restabilirii ordinii de drept n societate[13, p.135].
Ideea de rspundere juridic este fundamentat pe principiul egalitii tuturor n faa
sarcinilor publice, de unde rezult c statul are datoria de a repara orice daun cauzat prin fapta
sa. n exercitarea activitilor sale ce in de domeniul sntii, statul poate pricinui prejudicii
particularilor, anume de aici i apare necesitatea cunoaterii teoriei rspunderii publice i din
profunzimea comparaiilor, trecutul devine prezent prin abordarea problemei responsabilitii
statului i a funcionarilor publici care la etapa actual are un caracter social mult mai accentuat
comparativ cu alte perioade i aceasta se datoreaz faptului c numrul celor vtmai prin
activitatea statului i a funcionarilor publici crete n proporie cu sporirea activitii statului i a
funcionarilor si. Astfel, rspunderea statului este mai mult o rspundere pentru risc, deci
obiectiv, pe cnd rspunderea funcionarului este o rspundere pentru greeal, deci
subiectiv.
Societatea cunoate un proces continuu de diversificare i fortificare a aciunilor statului
n toate sferele de activitate, ns n ultima perioad a devenit absolut necesar conceptualizarea
ideii de rspundere juridic a statului n domeniul ocrotirii sntii, or anume acest domeniu este
unul de importan major pentru evoluia ulterioar a statului dar i pentru sigurana naional a
acestuia. Implicarea statului n domeniul ocrotirii sntii impune mbuntiri i perfecionri
necontenite n structura sistemului de sntate. Afirmarea statului n ocrotirea sntii populaiei
s-a realizat dea lungul timpului prin expresia aciunilor ntreprinse vizavi de nevoile sociale de a
proteja comunitatea uman mpotriva bolilor, incapacitii de munc sau decesului prematur,
pentru c ntotdeauna i pretutindeni, boala i suferina uman au constituit un dezavantaj pentru
societate i un handicap pentru individ, chiar dac sistemele de valori diferite au fcut uneori ca
rsunetul social al bolii s fie ignorat. Efortul organizat i conjugat al statului n domeniul
ocrotirii sntii, se reflect ca o reacie la evoluia morbiditii populaiei, la progresele
medicinii, la curentele social-politice, i nu n ultimul rnd i la imputarea din partea populaiei a
iresponsabilitii statului pentru erorile comise n protejarea sntii populaiei. nfptuirea

89
ocrotirii sntii, ca prioritate naional, ocup un loc de seam n activitatea statului i
dezvluie una din trsturile eseniale ale unei societi puternice, ntruct ocrotirea sntii
depinde de progresul tuturor domeniilor de activitate n stat, este logic i binevenit ca rezultatele
nregistrate n oricare alt domeniu s nu afecteze sntatea public sau individual a ceteanului,
astfel nct s condiioneze angajarea rspunderii juridice a statului pentru ilegalitile ce se
reflect asupra ocrotirii sntii[68, p.783].
Autorul Pepelea, I. Dimitrie, consider c statul poate pricinui prejudicii particularilor,
chiar i n domeniul ocrotirii sntii, prin exerciiul multiplelor sale activiti care au tangen
cu sntatea public, precum i prin funcionarii si ncadrai n instituii publice din sistemul
de sntate[167, p.36].
Anume din acest considerent statul, la fel ca i particularul, este obligat s-i
despgubeasc pe cei lezai n dreptul la ocrotirea sntii, rspunderea statului innd, dup
mprejurri, de principiile dreptului administrativ sau acelea ale dreptului civil. Pe zi ce trece,
teoria rspunderii puterii publice n domeniul ocrotirii sntii prezint un interes ridicat pentru
societate, astfel, nu trebuie s ridice semne de ntrebare faptul c daunele ce privesc sntatea
individului pot rezulta nu numai n raportul pe care l are cu instituia medico-sanitar, sau cu
personalul medical, ci i din raporturile pe care le are cu autoritile publice, sau mai bine zis cu
statul. n lipsa de texte legislative care s reglementeze sub toate aspectele problema rspunderii
juridice a statului n domeniul ocrotirii sntii, instanele de contencios administrativ vin s
fundamenteze principiul de echitate prin jurisprudena pe care o creeaz, prin urmare,
jurisprudena i doctrina ncearc s lrgeasc domeniul rspunderii puterii publice, cutnd
astfel s restabileasc prin alocare de daune interese, un echilibru economic rupt de puterea
public n detrimentul individului[68, p.784].
De regul, rspunderea juridic survine n momentul nclcrii unei norme juridice, ce
prezum de fapt, ndeplinirea unei obligaii prescrise de lege. ntruct reieind din prevederile
constituionale, statului i revine obligaia de a lua msuri pentru ca orice om s aib un nivel de
trai decent, care s-i asigure sntatea[38],problema dat este abordat adesea n cadrul
discuiilor ntreinute de ctre doctrinari i practicieni.
Analiza i sineza diverselor definiii ale rspunderii juridice ne permite s identificm o
definiie a rspunderii juridice i n domeniul ocrotirii sntii, care considerm c constituie o
cerin de a suporta rigorile legii n cazul prejudicierii sntii oamenilor de ctre subiecii de
drept privat, precum i de drept public. Este recunoscut faptul c nici o societate uman nu poate
funciona n lipsa unui ansamblu de norme care s reglementeze comportamentul oamenilor i la
capitolul ocrotirii sntii, deoarece sntatea constituie valoarea cea mai de pre i componenta

90
indispensabil a dezvoltrii i prosperrii sociale. Prin urmare, se relev c sntatea presupune,
drept condiii indispensabile, securitatea economic i social, relaii interpersonale i sociale
armonioase, un mediu sigur i sntos de munc i de trai, calitate adecvat a apei potabile, a
aerului i a solului, alimentare suficient i raional, completate cu un stil de via sntos i
acces la servicii de sntate calitative.
n domeniul ocrotirii sntii, societatea nu poate s accepte alte comportamente ale
subiecilor de drept dect cele prescrise de normele de drept, astfel se intensific lupta societii
pentru contracararea inteniilor de prejudiciere a sntii populaiei. Rspunderea juridic n
domeniul ocrotirii sntii se ntemeiaz pe o constatare oficial, realizat de regul de ctre
organele de stat, persoane oficiale special mputernicite. Respectiv, rspunderea juridic n
sistemul de sntate intervine ca urmare a faptei ilicite i deriv din sanciunea pe care legiuitorul
o prevede n coninutul normei juridice care reglementeaz domeniul ocrotirii sntii.
Componentele principale ale ocrotirii sntii, separat sau mpreun, au nregistrat pe
parcursul dezvoltrii sale istorice mari succese, dar i insuccese, ambele reprezentnd o parte
component a civilizaiei moderne. Pn astzi, nimeni nu este scutit de inevitabilul sfrit letal,
nu exist persoan care i-ar dori s-i piard copilul sau prinii, mai ales din cauza unei boli
sau stri care ar putea fi prevenit. Astzi, n ciuda experienei n reducerea substanial a
riscului de dezvoltare a acestor tragedii prin aplicarea unor msuri bine planificate tiinific i
argumentate politic, nu sntem n stare s contientizm responsabilitatea pe care o avem n
ocrotirea sntii, astfel nct s prevenim survenirea rspunderii juridice. Adaptarea societii
umane la condiiile mediului ambiant a fost i rmne pn n prezent o problem central n
sntate[196, p.6], iar acest subiect reprezint o tem mereu actual n acest domeniu, fapt
condiionat de mai muli factori, cum ar fi, spre exemplu, schimbrile permanente ale condiiilor
mediului ambiant i, respectiv, ale echilibrului dintre omenire i mediul nconjurtor. n sistemul
ocrotirii sntii, o atenie deosebit se acord rolului autoritar al statului n organizarea
sntii publice, inclusiv a asigurrii asistenei medicale pltite n avans. Aceast atitudine
reprezint o abordare complex i coerent a sntii publice, elucidnd rolul cheie al
responsabilitii i rspunderii juridice a statului n domeniul respectiv[63, p.27].
Comentariile din literatura de specialitate, att naional, ct i internaional, ce vizeaz
domeniul ocrotirii sntii snt direct axate pe abordarea responsabilitii i rspunderii juridice
a subiecilor raportului medical, fiind accentuat studiul asupra rspunderii medicale. Angajarea
rspunderii medicale presupune neexecutarea sau executarea defectuoas i culpabil a anumitor
obligaii de ctre subiectul n sarcina cruia se angajeaz rspunderea[173, p.45].

91
Dup cum explic autorul I. Albu[1, p.32-33], prin actul medical defectuos se cauzeaz
vtmri integritii corporale i sntii victimei, iar acest prejudiciu i are reflectare pe
termen lung asupra persoanei, ntruct recuperarea n anumite situaii implic perioade mai
ndelungate de timp.
n sistemul ocrotirii sntii s-a abordat, n repetate rnduri, c orice act medical
presupune un risc substanial. Rolul medicului este acela de a reduce acest risc conform
competenelor sale. Cu toate acestea, statisticile demonstreaz un risc substanial chiar i n cazul
unui tratament uzual n cadrul cruia au fost luai toi parametrii apareni de risc. Un exemplu ar
fi cazul anesteziilor care provoac paralizii imprevizibile pacienilor crora le-au fost fcute.
Aadar, exist un domeniu al actului medical n care nu se poate regsi sub nici o form
principiul rspunderii ntemeiate pe culpa medicului accidentul medical. Riscul de medicin
este o varietate a riscului ntemeiat[148, p.75], care are loc n limitele ndeplinirii funciilor
profesionale de ctre medici. Lucrtorul medical trebuie s evalueze cele mai mici riscuri printr-
o atitudine prudent i printr-o tehnic plin de acuratee. Riscul oportun, calculat i controlat,
trebuie s evite riscul inoportun necontrolabil; or, din punct de vedere juridic, exist riscuri
supuse normrii susceptibile de o evaluare anticipat, i riscuri nesupuse normrii
imprevizibile, rezultate din situaii de urgen, caz fortuit sau for major[57, p.34].
n activitatea medical, riscul este posibil prin interveniile de operaii, tratament
terapeutic, prin efectuarea experimentelor medicale. Prin urmare, acest tip de risc n literatura de
specialitate este definit drept crearea legal a pericolului pentru pstrarea i restabilirea sntii
i salvarea vieii persoanei la efectuarea interveniilor chirurgicale, a tratamentului terapeutic, a
experimentului medical, dac realizarea rezultatului pozitiv este imposibil prin metode
tradiionale[227, p.65-66].
Autoarea A.V. Serova, examinnd riscul profesional al lucrtorilor medicali, menioneaz
c la realizarea activitii medicale are loc totalitatea ideal a dou circumstane care nltur
caracterul penal al faptei i care au natur juridic diferit, propunnd concomitent a diferenia
interveniile asupra organismului uman n dou tipuri: n numele dezvoltrii tiinei i pentru
acordarea ajutorului unui bolnav concret[213, p.13].
n opinia autorului G. Baciu[10, p.5], cercetarea cazurilor de tragere la rspundere a
lucrtorilor medicali pentru deficienele admise n activitatea profesional este foarte dificil.
Mai nti de toate, acest fapt se datoreaz lipsei la medici a cunotinelor din domeniul
jurisprudenei, dup cum i insuficienei de cunotine speciale medicale la colaboratorii
organelor de drept, totui, documentele dovedesc c, n cadrul proceselor, judectorii au apelat la
prerea medicilor, moaelor nc din epoca antic[16, p.39].

92
Pentru meninerea unei snti prospere a populaiei, avem nevoie de acte medicale
reuite, de atitudine prompt a persoanelor fa de starea lor de sntate i, nu n ultimul rnd, de
asigurarea populaiei ntregi cu asisten medical. Asigurarea tuturor oamenilor indiferent de
ras, sex, naionalitate, religie, avere, apartenen politic cu asisten medical constituie o
responsabilitate ce reiese din sarcinile de baz ale sntii publice. Guvernele de diferite
orientri politice, de rnd cu companiile de asigurare medical, furnizorii de servicii medicale, au
obligaia de a se preocupa de problemele sntii populaiei, deoarece sntatea oamenilor
reprezint un factor nu mai puin decisiv pentru dezvoltarea societii dect asigurarea crturriei
i instruirii profesionale. Ocrotirea sntii s-a dezvoltat i prin multiple studii epidemiologice,
n rezultatul crora au fost elaborate i implementate diverse forme de msuri preventive i de
promovare a sntii comunitare. Reformele din diferite perioade istorice, de la anularea
sclavagismului i a iobgiei pn la nfiinarea sistemului de asigurare medical, au mbuntit
simitor sntatea populaiei generale, iar n ultimii ani ai secolului XX a fost recunoscut pe
plan mondial dependena sntii de dezvoltarea socioeconomic i de dezvoltarea culturii
juridice a populaiei, oamenii fiind mai bine informai despre drepturile i obligaiile ce vizeaz
sntatea. Astfel, se constat c starea sntii i dezvoltarea economic snt reciproc
dependente. Politica ocrotirii sntii trebuie s creeze condiii optime pentru protecia,
meninerea i reabilitarea fiecrui individ. Aceast sarcin se afl n cmpul de tensiune dintre
individ i societate. E tiut faptul c a fi sntos este i va fi cea mai mare dorin a fiecrui om
nc din vremurile strvechi. Respectiv, sarcina sistemului ocrotirii sntii n orice societate
este de a realiza aceast dorin, reieind din posibilitile existente n societatea dat[63, p.28].
Problemele statului trebuie s fie coordonate cu responsabilitatea cetenilor. O politic
ingenioas de ocrotire a sntii nu trebuie s reduc responsabilitatea personal i dispoziia de
asumare a rspunderii individului pentru modul su de via, ci trebuie s-o promoveze i s-o
motiveze.
O abordare tradiional a temeiurilor de tragere la rspundere juridic este regsit n
expunerile prof. D. Baltag. Care consider drept temeiuri de tragere la rspundere juridic,
servesc reglementrile n vigoare vizavi de aplicarea msurilor de constrngere ale statului,
raportate la situaia i individul concret. Astfel, urmeaz s se rspund la dou ntrebri: n ce
temei, individul poate fi tras la rspundere i pentru ce fapte urmeaz s se realizeze acest
lucru[13, p.150].
n acest sens, dup cum s-a vorbit anterior, se disting dou temeiuri ale rspunderii
juridice temeiul de iure i temeiul de facto. Exist i alte opinii asupra temeiurilor rspunderii
juridice care pot fi regsite n lucrrile unor specialiti din diferite ramuri ale dreptului.

93
Spre exemplu autorii R.L. Hachaturov i R.G. Yagutean[231, p.72] mai invoc i alte
temeiuri pe lng cele deja nominalizate, ele rezultnd din obiectivele, funciile i menirea
social a instituiei examinate. Dnii opineaz, c rspunderea juridic se ntemeiaz pe premise
de ordin social, pe necesitatea proteciei relaiilor din societate, precum i pe cea de creare a
condiiilor propice pentru un trai normal. Unele varieti ale comportamentului uman nu sunt
acceptate i sunt interzise de normele juridice n virtutea necorespunderii lor cu interesele
generale ale societii. Existena temeiului social al rspunderii juridice, consider autorii
nominalizai, const n contribuia instituiei rspunderii juridice la aprarea de comportamentele
antisociale i la educarea, cultivarea unei atitudini responsabile fa de normele de drept[231,
p.73].
Cercetarea temeiului rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii este un fenomen
complex, compus din mai multe categorii: temei juridic, rspundere juridic, stat, domeniul
ocrotirii sntii. Deci, determinarea esenei fenomenului rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii este posibil exclusiv n condiiile n care sunt definite aceste noiuni, ntruct,
fiecare dintre ele este tratat neunivoc n doctrina de specialitate. Statul i asum obligaia
garantrii unui sistem de ocrotire a sntii, prin care sprijin, n baza legii, persoanele aflate n
situaii n care necesit ajutor. Ocrotirea sntii asigur satisfacerea nevoilor primare ale
omului de a fi sntos i a societii de a avea o populaie sntoas, astfel, prin ocrotirea
sntii se nelege un proces complex de msuri ntreprinse de ctre stat pentru prevenirea
bolilor, ntrirea i refacerea sntii, prelungirea vieii i a capacitii de munc a oamenilor[68,
p.785].
n abordarea problemei temeiului rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii,
trebuie s menionm c anume faptul ilicit este temeiul obiectiv al rspunderii juridice.
Oprobriul (dezaprobarea public) este atras de faptul ilicit svrit, fr de care nu poate fi
conceput nici o rspundere. Orice form de rspundere juridic este generat de nclcarea
ordinii de drept, adic de fapta contrar normei juridice, de faptul juridic ilicit, iar pe de alt
parte, ideea de rspundere este strns legat de sanciune. Rspunderea juridic este de
neconceput n absena faptului ilicit, consecina ei fireasc i inevitabil fiind ntotdeauna
aplicarea sanciunii juridice. De facto, svrirea faptului ilicit genereaz naterea unui raport
juridic a crui finalitate este ntotdeauna restabilirea ordinii de drept nclcate, prin aplicarea unei
sanciuni[146, p.46].
Nu e de dorit s se creeze confuzia ntre calitatea de a avea rspundere juridic i a fi
atras la rspundere juridic. ntr-adevr, orice subiect de drept individualitate sau nu
recunoscut astfel, i asum rspundere pentru faptele sale, pentru consecinele pe care legea le

94
leag de acestea. Din momentul svririi faptei ilicite, fptuitorul este tras la rspundere pentru
c este titularul calitii de rspundere juridic, i e titular al acestei caliti dac i numai dac e
responsabil[146, p.31].
A fi responsabil presupune asumarea valorii acelor acte proprii sau ale altora, ale cror
consecine le apreciaz ca dezirabile i pentru comunitate i a cror nfptuire o decide ori la care
ader n mod liber[150, p.115].
n doctrin, fapta ilicit este definit ca fiind orice fapt prin care, nclcndu-se normele
dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv, aparinnd unei persoane[194,
p.186].
Dat fiind faptul c raportul juridic medical are, n principiu, ca izvor contractul medical,
i doar excepional faptul juridic licit, rezult c fapta ilicit const, n principiu, n nclcarea
drepturilor subiective medicale contractuale prin neexecutarea obligaiilor medicale contractuale
corelative, iar excepional, n neexecutarea obligaiilor rezultate din faptul juridic licit[199,
p.214].
Noiunea neexecutarea obligaiilor contractuale are dou accepiuni[172, p.337]:
stricto sensu ea se rezum la neexecutarea total sau parial a obligaiilor contractuale;
lato sensu neexecutarea obligaiilor nseamn neexecutarea (total sau parial a unei
obligaii principale sau accesorii), executarea necorespunztoare (fr respectarea standardelor
de calitate stabilite convenional, legal, uzual), executarea cu ntrziere (peste termenul
contractual sau rezonabil).
Autoarea L.R. Boil se ntreab care este sursa obligaiilor n domeniul ocrotirii sntii?
Fapta ilicit culpabil a medicului constnd n nclcarea obligaiilor care i revin pentru
ngrijirea i tratarea pacientului sau nerespectarea obligaiilor asumate n temeiul unui contract
ncheiat cu acesta? Stabilirea naturii juridice a raportului obligaional, delictual sau contractual,
are consecine sub aspectul delimitrii conduitei culpabile a persoanei responsabile i ntinderea
reparaiei prejudiciului, astfel, dac pacientul este nemulumit de ngrijirile medicale acordate de
medic i sistem i consider c a fost prejudiciat, dac va invoca rspunderea civil delictual, va
trebui s dovedeasc comiterea cu vinovie a unei aciuni sau inaciuni ilicite, circumscrise
ndatoriilor sale profesionale, aflate n legtur de cauzalitate cu rezultatul vtmrilor produse.
Pacientul va fi ndreptit la despgubiri, att pentru prejudiciile previzibile, ct i pentru cele
imprevizibile. Imposibilitatea dovedirii vinoviei medicului sau lipsa legturii de cauzalitate vor
constitui mprejurri de natur a nltura rspunderea juridic a medicului, i deci i a sistemului.
Dac, ns, va aprecia c exist ntre el i medic un acord de voin n vederea acordrii
ngrijirilor medicale, deci un raport contractual, producerea rezultatului vtmtor va reprezenta

95
dovada cert a eecului interveniei, respectiv a culpei contractuale a medicului, instituiei, care
va fi obligat la despgubiri, dar numai n limita celor expres prevzute n cuprinsul
contractului[22, p.321].
Cu privire la aceast problem, pe care o considerm extrem de actual, au fost formulate
urmtoarele opinii[22, p.322]:
rspunderea medicului este de natur delictual profesia medical este exercitat
autonom i independent, motiv pentru care n doctrina juridic s-a considerat c rspunderea
medicului care i practic meseria n instituiile sanitare de stat, pentru prejudiciile cauzate
pacientului su, este o rspundere extra-contractual[144, p.8]. ntre aceti doi subieci nu exist
un acord de voin, deoarece pacientul nu-i alege medicul n stare de urgen. Acesta rspunde
singur, personal, pentru toate consecinele pgubitoare ale faptei sale culpabile, deoarece i
desfoar activitatea ()nu n baza unor ndrumri de specialitate date de conducerea unitii
sanitare, ci n mod independent, pe baza pregtirii sale profesionale[194, p.260-261].
Susintorii acestei orientri au considerat i c ntre medic i unitatea sanitar nu exist raporturi
de supuenie, iar aceasta din urm nu are calitatea de persoan responsabil civilmente. Chiar
i n situaiile n care este salariatul unitii sanitare, el i exercit profesia n mod liber. Doar
unele din ndatoririle medicului privind ndeplinirea unor atribuii de serviciu, cum ar fi
efectuarea vizitelor i contravizitelor, respectarea programului de serviciu, etc., ar constitui
obligaii de natur a antrena i rspunderea instituiei sanitare n calitate de comitent;
o rspundere mixt de natur contractual[172, p.269], n cazul asistenei medicale
asigurate n clinici private i n uniti sanitare de stat, contra plat, n baza unui contract medical
de prestri servicii, i de natur delictual, dac medicul a cauzat un prejudiciu printr-o asisten
medical necorespunztoare, cnd poate fi invocat rspunderea unitii sanitare n calitate de
comitent. Medicii care i desfoar activitatea n policlinici sau cabinete private rspund pe
temei contractual, ntruct pacientul a solicitat i a acceptat acordarea ngrijirilor medicale,
obligndu-se la plata serviciilor medicale prestate. n majoritatea cazurilor, rspunderea a fost
angajat pe temei delictual, iar pacientul a fost obligat s fac dovada culpei medicului;
rspunderea medicului este de natur contractual[116] dup apariia legislaiei
privind asigurrile obligatorii de asisten medical, s-a ncercat o fundamentare pe temei
contractual a rspunderii n domeniul sntii. Astfel, s-a apreciat c indiferent dac asistena
medical este acordat n uniti sanitare de stat sau private, ntre medic i pacient se stabilete
un raport contractual prin acordul de voin privind stabilirea tratamentului sau a interveniilor
necesare pentru vindecarea sau ameliorarea strii sale de sntate[22, p.323].

96
Susinem opinia autoarei L.R. Boil, care remarc faptul c, n domeniul medical nu este
posibil ncadrarea strict a raportului juridic dintre medic i pacient, ntr-o categorie de obligaii
civile stabilite dup tradiionalul criteriu al sursei apariiei lui, contractual sau extra-contractual,
avnd n vedere natura actului medical, riscurile i implicaiile factorului aleatoriu terapeutic care
pot cauza consecine vtmtoare indiferent de culpa subiectiv a practicianului n medicin. Cu
att mai puin, calificarea naturii mixte a acestui raport juridic o considerm a fi inadecvat,
deoarece ar crea n mod injust situaii difereniate cu privire la exercitarea profesiei medicale, n
anumite uniti sanitare, de stat sau private, cu toate c situaia pacientului este aceeai, avnd
nevoie de un tratament medical prin care s i fie garantat securitatea. Problema, considerm,
trebuie abordat n strns legtur cu fundamentul rspunderii civile medicale[23, p.64].
Contractul de asisten medical este un contract civil calificat ca fiind de prestri
servicii, intuitu personae, avnd ns un coninut specific, diferit de contractele de acest gen,
denumite clasice. n sprijinul acestei orientri sunt invocate prevederile Legii privind
asigurarea obligatorie de asisten medical. nr. 1585 din 27.02.1998, Publicat: 30.04.1998 n
Monitorul Oficial Nr. 38-39, art. Nr: 280, potrivit creia persoana asigurat are dreptul[116]:
s aleag prestatorul de servicii medicale primar i medicul de familie;
s i se acorde asisten medical pe ntreg teritoriul Republicii Moldova;
s beneficieze de servicii medicale n volumul i de calitatea prevzute n Programul
unic, indiferent de mrimea primelor de asigurare achitate;
s intenteze aciuni asiguratului, asigurtorului, prestatorului de servicii medicale,
inclusiv pentru a obine compensarea material a prejudiciului cauzat din culpa acestora.
Articolul 7 al Legii menionate prevede[116]: ntre asigurtor i prestator de servicii
medicale se ncheie un contract de acordare a asistenei medicale (de prestare a serviciilor
medicale) n cadrul asigurrii obligatorii de asisten medical conform cruia prestatorul de
servicii medicale se oblig s acorde persoanelor asigurate asisten medical calificat, n
volumul i termenele prevzute n Programul unic, iar asigurtorul se oblig s achite costul
asistenei medicale acordate.
Astfel, s-a menionat c sistemul asigurrilor medicale este obligatoriu i funcioneaz n
baza principiilor[116]:
principiul unicitii, potrivit cruia statul organizeaz i garanteaz sistemul asigurrii
obligatorii de asisten medical bazat pe aceleai norme de drept;
principiul egalitii, potrivit cruia tuturor participanilor la sistemul de asigurare
obligatorie de asisten medical (pltitori de prime de asigurare obligatorie de asisten

97
medical, prestatori de servicii medicale i beneficiari de asisten medical) li se asigur un
tratament nediscriminatoriu n ceea ce privete drepturile i obligaiile prevzute de lege;
principiul solidaritii, potrivit cruia pltitorii primelor de asigurare obligatorie de
asisten medical achit contribuiile respective n funcie de venit, iar persoanele asigurate
beneficiaz de asisten medical n funcie de necesiti;
principiul obligativitii, potrivit cruia persoanele fizice i juridice au, conform legii,
obligaia de a participa la sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical, iar drepturile de
asigurri medicale se exercit corelativ cu ndeplinirea obligaiilor;
principiul contributivitii, potrivit cruia fondurile de asigurri medicale se constituie pe
baza primelor de asigurare achitate de ctre pltitorii stabilii de legislaie;
principiul repartiiei, potrivit cruia fondurile de asigurri obligatorii de asisten
medical realizate se redistribuie pentru plata obligaiilor ce revin sistemului asigurrii
obligatorii de asisten medical, conform legii;
principiul autonomiei, potrivit cruia sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical
se administreaz de sine stttor, n baza legii, iar prestatorii de servicii medicale care acord
asisten medical n sistemul respectiv activeaz pe principii de autofinanare i nonprofit.
n Romnia spre deosebire de Republica Moldova furnizorii de servicii medicale, printre
care medicii i personalul medical, ncheie contracte anuale cu casa de asigurri de sntate, fa
de care persoana asigurat are o obligaie de plat a unei contribuii lunare. Contractul cadru
reglementeaz drepturile asigurailor i condiiile asistenei medicale[22, p.324].
Considerm c este inacceptabil stabilirea naturii juridice a rspunderii medicale
difereniate dup criteriul unitii sanitare n care medicul i desfoar activitatea, delictual n
instituiile de stat i contractual pentru activitatea din unitile private. Actul medical este unic,
indiferent de locul exercitrii profesiei, rspunderea trebuie angajat n aceleai condiii, aa cum
prevede i Legea ocrotirii sntii[128]: Cetenilor Republicii Moldova, indiferent de
veniturile proprii, li se ofer posibiliti egale n obinerea de asisten medical oportun i
calitativ n sistemul asigurrilor obligatorii de asisten medical. Asigurarea obligatorie de
asisten medical reprezint un sistem, garantat de stat, de aprare a intereselor populaiei n
domeniul ocrotirii sntii prin constituirea, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri
bneti destinate acoperirii cheltuielilor de tratare a strilor condiionate de survenirea
evenimentelor asigurate (maladie sau afeciune).
Promovarea i dezvoltarea domeniului sntii, impune satisfacerea nevoilor obiective
ale societii n protejarea sntii, care se remarc a fi realizat i prin instituirea

98
responsabilitii puterii publice, precum i prin transformarea acesteia n rspundere concret, a
crei realizare se face i prin fora de constrngere reglementat de lege. Scopul statului i n mod
deosebit al administraiei publice const n satisfacerea nevoilor sociale obiective, pe baza
principiilor serviciilor publice i al solidaritii sociale. Din acest considerent, serviciile publice,
ntr-o bun administraie public, trebuie s funcioneze astfel nct s nu aduc pagube vreunei
persoane, iar n cazul n care s-a adus, statul trebuie s-o repare, deoarece, conform principiului
solidaritii sociale, statul i-a asumat aceast responsabilitate prin raiunea sa de a fi[68, p.784].
Cercetarea temeiului rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, duce la
constatarea c aprarea de ctre stat a sntii publice i a sntii persoanelor se face n primul
rnd prin intermediul activitii legislative n acest scop, i se transpune n practic prin
intermediul verigii finale a actului medical medicul, anume din acest considerent, temeiul
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii trebuie cutat, n primul rnd, n aciunile
acestuia. Autorul I. Vida Simiti consider c rspunderea civil a medicului este o rspundere
subiectiv i contractual, ea se angajeaz doar n situaia n care profesia de medic este
exercitat ca profesie liberal, deci, cnd nsui medicul (prin forma de exercitare a profesiei:
cabinet medical, grupat, asociat, societate civil) este parte la contractul medical. n cazul n care
medicul este salariat, rspunderea pentru actul medical va aparine unitii sanitare cu
personalitate juridic parte la contract[198, p.133].
Suntem de acord cu opinia autoarei E. Moraru, care consider, pentru a caracteriza statul
ca subiect al rspunderii juridice n dreptul naional este necesar analiza raporturilor juridice n
cadrul crora statul apare ca subiect ce nesocotete prescripiile legii. Caracteristica raporturilor
de drept intern condiioneaz specificul statului n calitate de subiect al rspunderii juridice.
Astfel, statul Republica Moldova poate fi tras la rspundere att ca stat, ct i prin intermediul
organelor puterii de stat, organelor administraiei publice locale i a funcionarilor publici[154,
p.124].
n aceast manier, n opinia noastr, rspunderea juridic a statului n domeniul ocrotirii
sntii poate fi caracterizat prin evidenierea urmtoarelor semnalmente:
const n realizarea sanciunii normei juridice ce reglementeaz obligaia de reparare a
daunei, de restabilire a drepturilor victimelor faptelor ilicite comise de organele de stat i/sau
funcionarii publici;
are caracter retrospectiv, reprezentnd o reacie la cauzarea unei daune n rezultatul
comiterii unei fapte ilicite de ctre organele de stat, organele administraiei publice locale i/sau
funcionarii publici;
este orientat spre asigurarea i restabilirea ordinii de drept;

99
este conex cu anumite consecine negative (de natur patrimonial sau nepatrimonial)
ce vor fi suportate de stat;
se realizeaz prin intermediul raporturilor juridice de drept public n care drept subiecte
apar statul i victimele crora lis-a cauzat o daun;
repararea daunei de ctre stat nu exclude obligaia funcionarilor publici i fie trai
ulterior la rspundere juridic de ramur;
n multiple situaii expres stipulate de lege rspunderea juridic a statului survine
indiferent de vinovia unor organe sau persoane concrete;
se realizeaz n ordine procesual-civil, reglementat de lege.
Susinem opinia autoarei E. Moraru care definete conceptul de rspundere a statului n
dreptul intern ca fiind: (...)realizarea obligaiei statului de reparare a daunei (lichidare a
consecinelor), restabilire a drepturilor i intereselor legitime ale victimelor actelor/faptelor ilicite
ale organelor de stat i funcionarilor publici, obligaie ce este reglementat expres de normele
juridice ale dreptului intern al statului. Statul poate rspunde n faa comunitii internaionale, n
faa poporului (anumitor generaii), n faa persoanelor private (persoane fizice i juridice). n
primul caz, este vorba de rspunderea juridic internaional a statului ca popor organizat din
punct de vedere statal, ntruct msurile adoptate de comunitatea internaional, n mod direct
sau indirect se vor reflecta asupra ntregului popor al statului concret. n cel de-al doilea caz,
statul poate fi abordat ca un subiect detaat de societate att din punct de vedere funcional ct i
din punct de vedere organizaional, chemat s asigure condiii optime pentru viaa social, s
duc o politic intern i extern corespunztoare. n aceste condiii rspunderea statului va purta
mai mult un caracter politic. O atare rspundere poate fi menionat n situaii concrete, spre
exemplu de modificare a ornduirii de stat, de modificare sau schimbare fundamental a politicii
statului etc. Statul ca rezultat n urma aplicrii noilor principii va cataloga politica
predecesorului su ca fiind una necorespunztoare principiilor i valorilor vieii sociale i
statale i i va asuma obligaia de compensare a daunelor cauzate de ctre acesta. n cel de-al
treilea caz, statul poate fi examinat ca un garant ce are obligaia de a asigura o activitate eficient
a tuturor organelor sale i a funcionarilor acestora, de a lua toate msurile necesare pentru
aprarea i restabilirea drepturilor nclcate ale persoanelor private. n aa mod, la caracterizarea
statului n calitate de subiect al rspunderii juridice e important a diferenia dou subiecte de
drept public: organele puterii publice i funcionarii publici. Specificul rspunderii juridice a
statului se evideniaz n cadrul unui ir de caracteristici proprii[154, p.122-124]:

100
este o rspundere obiectiv sau se aplic prezumia de vinovie. n aceste condiii se
asigur realizarea deplin a drepturilor i libertilor omului i ceteanului;
funcia principal a acesteia este funcia compensatorie i de restabilire a ordinii de drept;
rspunderea juridic a statului are ntotdeauna un caracter politico-juridic sau
patrimonial, coninutul ei fiind reprezentat de repararea daunelor;
dup natura sa juridic are un caracter mixt, este o rspundere publico-privat.
Statul se afl n continu interaciune cu subiectele din cadrul propriului sistem de drept,
iar n cadrul acestei interaciuni toate prile implicate i pot cauza daune reciproce. De
menionat este faptul c n cadrul acestor raporturi juridice statul se manifest ca subiect cu
drepturi egale cu celelalte subiecte din dreptul naional, care i realizeaz drepturile i obligaiile
reglementate de dreptul pozitiv. Drept fundament al reglementrii juridice a rspunderii juridice
a statului pentru daunele cauzate invocm normele Constituiei, ale Codului Civil, altor legi i
acte normative subordonate legii. Spre exemplu art. 53 din Constituia Republicii Moldova
stipuleaz dreptul fiecruia de a obine din partea statului o reparare a daunei cauzate n urm
comiterii faptei ilicite de ctre organul de stat sau funcionarul public. Repararea de ctre stat a
daunei cauzate prin fapta ilicit a organului puterii publice, a funcionarului public, a
ntreprinderilor municipale nu exclude nicidecum obligaia ultimilor de a fi trai la rspundere de
ramur. Rspunderea organelor de stat i a funcionarilor publici se realizeaz n ordine penal,
administrativ, civil i disciplinar. Normele legale ale statului Republicii Moldova au calitate
de garant al consolidrii fundamentelor juridice ale statului n ansamblu dar i a organelor puterii
publice i a funcionarilor lor, iar n rezultat se nate o singur instituie juridic de restabilire a
drepturilor subiectelor de drept i de reparare a daunelor cauzate[154, p.124].
Prin urmare, n domeniul ocrotirii sntii, temeiul de jure al rspunderii juridice este
reprezentat de norma juridic, care stipuleaz posibilitatea aplicrii msurilor de rspundere n
rezultatul unor fapte ilicite, dar i actul juridic de aplicare care concretizeaz norma juridic,
forma concret i ntinderea rspunderii juridice. Referitor la temeiul de facto al rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii, este reprezentat de componena faptei ilicite, care
impulsioneaz naterea raporturilor juridice de rspundere. n cadrul acestor raporturi, statul
urmeaz s joace rolul de subiect pasiv, deci, trebuie mai nti de toate s dispun de calitate de
subiect de drept, care deriv din capacitatea juridic civil a statului i din capacitatea lui
delictual. Capacitatea juridic civil a statului, ca i n cazul altor subiecte de drept, presupune
capacitatea acestuia de a avea drepturi i obligaii civile. Capacitatea delictual a statului
reprezint capacitatea acestuia de a rspunde pentru comiterea de fapte ilicite civile. nsi

101
deinerea de suveranitate este un argument pentru considerarea existenei capacitii juridice
civile a statului. Astfel, putem meniona c identificarea temeiului rspunderii juridice a statului
n domeniul ocrotirii sntii este determinat de evoluia contribuiei statului n sistemul
sntii precum i creterea presiunii exercitat de ctre societatea civil pentru o aplicare
efectiv a dreptului omului la sntate. Statul este garantul respectrii drepturilor persoanelor la
ocrotirea sntii i din acest considerent este obligat s asigure activitatea eficient i legal a
tuturor instituiilor i a funcionarilor publici ce au tangen n activitatea lor cu domeniul
sntii. n cazul vtmrii drepturilor i intereselor persoanelor la sntate prin aciunile sau
inaciunile instituiilor de stat, acele aciuni vor constitui temei legal al rspunderii juridice a
statului[68, p.758].
Msurile administrative ale statului care afecteaz drepturile cetenilor la sntate
trebuie s se ntemeieze pe o baz statutar ferm, astfel, orice act al puterii guvernamentale,
adic orice act care lezeaz drepturile legale ale oricrei persoane la protecia sntii, trebuie s
aib n mod evident o provenien strict legal.
Autorul H.W.R. Wade opina c persoana afectat printr-un act al puterii guvernamentale
poate recurge la instanele de judecat i dac proveniena legal nu se dovedete a fi perfect n
ordine, instana de judecat va invalida actul pe care persoana poate s l ignore cu
siguran[212, p. 453].
Responsabilitatea reglementrii, coordonrii i controlului funcionrii sistemului de
ocrotire a sntii revine Ministerului Sntii i structurilor sale de specialitate, organizate pe
criterii de competene i responsabiliti. Studierea temeiului rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii implic un studiu i al reglementrilor n vigoare n acest domeniu.
La momentul actual, normele juridice ce reglementeaz rspunderea n domeniul ocrotirii
sntii sunt sistematizate i regsite n diverse acte normative, cel fundamental fiind bineneles
reprezentat de Constituie. Cadrul legal n domeniul ocrotirii sntii n Republica Moldova este
incomplect. La nivel naional i local sunt capaciti limitarea n elaborarea, aplicarea cadrului de
reglementare i monitorizarea implementrilor n domeniul ocrotirii sntii. Este insuficient
colaborarea ntre autoritile respective, fiecare acionnd n conformitatea cu propriul plan de
monitorizare i evaluare[68, p.784].
Aprarea sntii, ca valoare fundamental a unui stat de drept, se realizeaz prin
intermediul normelor de drept, fapt ce constituie o trstur constant a tuturor statelor, care se
pretind democratice i de drept. Astzi, ori de cte ori un individ este lezat n dreptul la ocrotirea
sntii de stat sau de ctre funcionarii si, se poate adresa n instana de judecat i poate cere
despgubiri pentru prejudiciile cauzate. Din acest motiv, rspunderea statului i a funcionarilor

102
publici, formeaz o ramur din ce n ce mai important a contenciosului administrativ i tinde s
ocupe un loc de frunte n materia respectiv. Instanele noastre de judecat sunt chemate astzi
s-i spun cuvntul hotrtor atunci cnd un individ a fost lezat n dreptul su la ocrotirea
sntii i s declare statul responsabil i demn de a purta rspundere atunci cnd constat c
prejudiciul a fost cauzat de aciunile abuzive sau iresponsabilitatea statului.
Crearea cadrului juridic n care cel care a svrit ilicitul juridic este tras la rspundere
face necesar ntrunirea unui cumul de factori eseniali care privesc fapta ilicit, ct i autorul ei.
Condiiile rspunderii juridice reprezint cumulul de factori eseniali ce necesit a fi
reunii att sub aspectul faptei ilicite, ct i a autorului ei n vederea crerii cadrului necesar
obligrii celui vinovat la suportarea consecinelor conduitei sale.
Pentru angajarea rspunderii juridice susinem opinia autorului D. Baltag, care consider
c trebuie s existe cteva condiii, i anume[12, p.439]:
fapta (conduita) ilicit;
rezultatul conduitei ilicite;
legtura cauzal ntre conduita ilicit i rezultat;
subiectul rspunderii juridice;
vinovia (numit i culp sau vin);
lipsa cauzelor care nltur i care exclud rspunderea juridic.
n timp ce primele cinci condiii enumerate sunt de ordin pozitiv, cea din urm, i anume
existena unor mprejurri care nltur i care exclud rspunderea juridic, este de ordin
negativ[192, p.169].
Referitor la condiiile angajrii rspunderii juridice n doctrin exist mai multe opinii,
aa autoarea S. Popescu consider c: Condiiile de ndeplinirea crora depinde stabilirea
rspunderii juridice sunt[178, p.313]:
condiii obiective fapta ilicit i legtura cauzal dintre fapta ilicit i rezultatul ilicit
produs;condiii subiective - sunt de natur psihologic i constau n atitudinea psihic a persoanei
fa de fapta ilicit i consecinele acesteia.
n contradicie cu opinia lansat de autoarea S. Popescu, vine autoarea L. Barac care,
consider c nu este nevoie de divizat condiiile n obiective i subiective[18, p.166], iar autorul
Gh. Mihai cere s fie ntrunite urmtoarele condiii[152, p.255]:
conduita ilicit;
rezultatul socialmente duntor;
legtura cauzal dintre conduita ilicit i rezultatul socialmente duntor;

103
vinovia autorului faptei ilicite;
capacitatea juridic a autorului faptei ilicite.
Susine aceast prere i autorul I. Craiovan, dar consider ca la condiiile anunate ar
trebui adugat i inexistena unor mprejurri sau cauze, care nltur, n principiu, rspunderea
juridic[44, p.508].
Una din condiiile de baz ale rspunderii juridice este existena subiectului rspunderii.
Legislaia Republicii Moldova a gsit soluii diferite i n problema ce ine de identificarea
subiecilor rspunderii juridice. Astfel, importana determinrii lor corecte crete n virtutea
diversitii organelor de stat i a funcionarilor publici care acioneaz din numele statului n
cadrul diferitor categorii de raporturi juridice.
n cadrul oricrei activiti sociale, sunt posibile nclcri i abuzuri. Nu fac excepie n
acest sens nici autoritile publice i nici persoanele ce activeaz n cadrul lor. Prin acte sau
aciuni, acestea pot leza drepturi ale persoanelor fizice sau juridice. Temeiul constituional al
contestrii actelor autoritilor publice i al rspunderii acestor autoriti pentru vtmrile aduse
prin nesocotirea sau nclcarea drepturilor i libertilor legitime ale persoanei rezult i din art.
52 din Constituie, dar este prevzut expres n art. 53 intitulat Dreptul persoanei vtmate de o
autoritate public. Acest drept este garantat prin instituirea unui control asupra actelor
administrative, dar i a rspunderii patrimoniale a statului pentru vtmrile aduse persoanelor
prin fapte ilegale sau erori ale funcionarilor publici. Dreptul menionat este o garanie
constituional de asigurare a celorlalte drepturi i liberti constituionale, un suport juridic
pentru exercitarea diverselor forme de control asupra activitii autoritilor publice[45, p.209-
215].
Protecia drepturilor i libertilor omului mpotriva activitii ilegale a autoritilor
publice i are suportul i n actele internaionale referitoare la drepturile i libertile
fundamentale ale omului. Astfel, Declaraia Universal a Drepturilor Omului[50], n art. 8,
stabilete: Orice persoan are dreptul s se adreseze n mod efectiv instanelor judiciare
competente mpotriva actelor care violeaz drepturile fundamentale ce i sunt recunoscute prin
Constituie i lege.
n dezvoltarea prevederilor menionate, Pactul Internaional cu privire la drepturile civile
i politice[165], n art. 2 alin. 3. lit. a), stipuleaz: Statele se angajeaz s garanteze c orice
persoan ale crei drepturi sau liberti recunoscute de prezentul Pact au fost violate va dispune
de o cale de recurs efectiv, chiar atunci cnd nclcarea a fost comis de persoane acionnd n
exerciiul funciilor lor oficiale.

104
Un alt act internaional chemat s asigure drepturile i libertile fundamentale este
Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale[40], care
prevede posibilitatea contestrii actelor administrative ilegale n contenciosul administrativ.
Astfel, reglementrile din Convenie n acest domeniu se divizeaz n:
reglementri determinate de principiile generale ale Conveniei i de practica
jurisdicional a Curii;
reglementri determinate de art. 6 paragraful 1 al Conveniei, care include i controlul
jurisdicional al actelor administrative.
Controlul legalitii actelor administrative este determinat i de principiul legalitii, care
guverneaz ntreaga activitate a serviciilor publice administrative i care se refer la procedura
de emitere ori adoptare a actelor administrative n strict conformitate cu prevederile legii. n
exercitarea puterii discreionare, autoritatea administrativ se conduce de urmtoarele
principii[45, p.215]:
nu urmrete alt scop dect cel conferit ei prin lege;
procedeaz cu obiectivitate i imparialitate, innd cont numai de elementele pertinente
propriei sale spee;
respect principiile egalitii n faa legii, evitnd orice discriminare;
menine un just raport ntre atingerile pe care le aduc drepturilor, libertilor i intereselor
persoanelor i scopul pe care actele l urmresc;
adopt decizia ntr-un termen rezonabil, potrivit cerinelor materiei examinate;
aplic directivele administrative generale de o manier consecvent i constant, innd
cont de circumstanele particulare ale fiecrui caz.
Aceste recomandri echivaleaz cu faptul c actele administrative discreionare trebuie s
fie supuse unor controale. Aadar[45, p.215]:
actul adoptat n exerciiul unei puteri discreionare este supus unui control de legalitate n
faa unui organ de jurisdicie sau a unui organ independent;
un astfel de control nu exclude posibilitatea unui control prealabil, exercitat de o
autoritate administrativ competent, care se va putea pronuna asupra legalitii sau oportunitii
actului;
pentru c legea nu a fixat nici un termen n care trebuie luat decizia de exercitare a
puterii discreionare i dac autoritatea administrativ nu a luat nici o decizie ntr-un termen
rezonabil, atunci aceast abinere poate fi supus controlului n faa unei autoriti competente;

105
judecata sau organul independent care controleaz exercitarea puterii discreionare
dispune de dreptul de a obine informaii pentru exercitarea funciilor sale.
Principiile menionate i au originea n normele Conveniei europene pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Alin. (1) al art. 53 confirm cele menionate mai sus, stabilind expres c persoana
vtmat ntr-un drept al su de o autoritate public, printr-un act administrativ sau prin
nesoluionarea n termenul legal a unei cereri, este ndreptit s obin recunoaterea dreptului
pretins, anularea actului i repararea pagubei[45, p.215]. ntru realizarea normelor
constituionale precizate, la 10 februarie 2000, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea
contenciosului administrativ nr. 793-XIV, care are la baz instituirea controlului jurisdicional
asupra activitii autoritilor administraiei publice[113].
Categoria de daun/prejudiciu a fost destul de teoretizat n literatura civilistic. Astfel,
cea mai rspndit definire este cea de evaluare, esena creia rezid n ideea de echivalare a
pierderii cu valoarea pecuniar a daunei cauzate. Dauna cauzat prin neexecutarea unei obligaii
reprezint o nclcare a unui interes patrimonial exprimat n form pecuniar. Conform art. 14
Codul Civil al Republicii Moldova[32] se consider prejudiciu cheltuielile pe care persoana
lezat ntr-un drept al ei le-a suportat sau urmeaz s le suporte la restabilirea dreptului nclcat,
pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum i beneficiul neobinut prin
nclcarea dreptului (venitul ratat).
Dup cum vedem Codul Civil al Republicii Moldova n art. 14 nu definete prejudiciul
ci doar enumer componentele sale: cheltuielile pe care persoana lezat ntr-un drept al ei le-a
suportat sau urmeaz s le suporte la restabilirea dreptului nclcat, pierderea sau deteriorarea
bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum i beneficiul neobinut prin nclcarea dreptului
(venitul ratat).
Ca urmare a opiniilor expuse anterior, putem afirma c n dreptul Republicii Moldova
prin temeiuri ale rspunderii juridice se nelege sistemul de semne i condiii reglementate de
normele juridice suficiente pentru aplicarea forei de constrngere fa de cel vinovat. Dup cum
vedem unul din semnele definitorii ale rspunderii organelor de stat i a funcionarilor publici
este c acetia rspund pentru actele/faptele lor ilicite n faa statului i nu n faa unui subiect
concret de drept privat. Statul, la rndul su rspunde, n faa persoanei concrete, el este obligat
s compenseze dauna, rezultat din actele/faptele ilicite ale organelor/funcionarilor publici. n
plus, rspunderea juridic a statului, organelor de stat i funcionarilor si survine n forma de
rspundere de drept constituional, administrativ, penal, de rspundere disciplinar sau
patrimonial. Ca o consecin logic a celor expuse anterior se deduce c rspunderea

106
funcionarilor publici i a organelor puterii de stat poart ntotdeauna caracterul de rspundere
juridic de drept public[154, p.128].
Dispoziiile alin. (2) din art. 53 stabilesc rspunderea patrimonial a statului pentru
prejudiciile cauzate prin erori judiciare n procese penale. Astfel, textul respectiv stipuleaz:
statul rspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile svrite n
procesele penale de ctre organele de anchet i instanele judectoreti. Exprimm, n aceast
ordine de idei, urmtoarele considerente[45, p.215]:
n primul rnd, obligaia respectiv revine statului n virtutea realizrii ideii statului de
drept, n cadrul cruia drepturile omului i dreptatea reprezint valori supreme garantate (art. 1
alin. (3) din Constituie);
n al doilea rnd, Convenia European a Drepturilor Omului (n art. 3 al Protocolului nr.
7) i Pactul Internaional cu privire la drepturile civile i politice (n art. 14 pct. 6) prevd
posibilitatea i necesitatea acordrii de despgubiri pentru prejudiciile aduse prin erorile din
procesele penale, oblignd statele s rspund patrimonial pentru astfel de prejudicii;
Una dintre principalele condiii de tragere a statului la rspundere juridic, inclusiv i n
domeniul ocrotirii sntii este stabilirea legturii cauzale dintre aciunile/inaciunile organului
de stat sau a funcionarilor publici i fapta prejudiciabil comis. Constatarea acesteia este
determinat de evaluarea prejudiciului i naintarea preteniilor de reparare a acestuia. Specificul
rspunderii juridice a statului i organelor/funcionarilor si n domeniul ocrotirii sntii este
condiionat de pericolul sporit al faptei ilicite, care este constatat astfel, ntruct autorul faptei
acioneaz din numele statului i dispune de competene de autoritate. Tocmai din aceste
considerente faptele ilicite ale organelor de stat i ale funcionarilor publici n cea mai mare
msur perturbeaz ordinea de drept i regimul legalitii. n aceast manier legislaia
Republicii Moldova garanteaz repararea daunelor cauzate cetenilor si de ctre organele de
stat i funcionarii publici[68, p.786].
Conform prevederilor art. 1404 din Codul civil al Republicii Moldova[32], prejudiciul
cauzat printr-un act administrativ ilegal sau nesoluionarea n termen legal a unei cereri de ctre
o persoan cu funcie de rspundere din cadrul ei, se repar integral de autoritatea public.
Persoana cu funcie de rspundere va rspunde solidar n cazul inteniei sau culpei grave, iar
persoanele fizice au dreptul s cear repararea prejudiciului moral cauzat prin aciunile
ntreprinse de ctre autoriti. Articolul 1404 Cod civil al Republicii Moldova se include n
complexul reglementrilor menite s apere drepturile subiective ale persoanelor de lezarea lor
prin acte administrative, care include art. 53 din Constituia Republicii Moldova i Legea
contenciosului administrativ din 10.02.2000 M.O. al RM nr.57-58, 2000. Pentru angajarea

107
rspunderii pentru prejudiciul cauzat printr-un act administrativ sau nesoluionarea n termenul
legal a unei cereri sunt necesare condiiile generale ale rspunderii delictuale, i anume:
prejudiciul, fapta ilicit, raportul cauzal i vinovia. n materia respectiv fapta ilicit dispune de
unele particulariti. Fapta ilicit este o aciune atunci cnd prejudiciul se cauzeaz persoanei
prin emiterea unui act administrativ ilegal care a fost anulat de instana de judecat i inaciune
atunci cnd drepturile subiective se lezeaz prin refuzul nejustificat de a rezolva o cerere. Dac
sunt ntrunite condiiile rspunderii persoana prejudiciat poate pretinde repararea pagubei
exclusiv de la autoritatea public. Persoana cu funcie de rspundere va rspunde solidar (art.
1414 Cod civil) cu autoritatea public n cazul n care se probeaz c ea intenionat sau din culp
grav a svrit fapta ilicit prejudiciabil. Dreptul la repararea prejudiciului l au att persoanele
fizice, ct i persoanele juridice. Persoanele juridice pot pretinde numai repararea prejudiciului
patrimonial, pe cnd persoanele fizice au dreptul i la compensarea daunei morale. Dauna moral
este o noiune incompatibil cu cea de persoan juridic, care constituie o formaiune fictiv, ce
nu poate suporta, suferine fizice i psihice. Dreptul la repararea prejudiciului se exclude n
situaia n care persoana vtmat a omis, intenionat sau din culp grav, s nlture prejudiciul
prin mijloace legale. Aceasta este o sanciune specific aplicat fa de persoana vtmat pentru
neexecutarea obligaiei de a lua msuri raionale care a contribui la evitarea producerii
prejudiciului. Atunci cnd se emite un act administrativ ilegal sau nu se soluioneaz n termen o
cerere, persoan vtmat trebuie s ntreprind msuri preventive de nlturare a prejudiciului.
Msurile de nlturare a prejudiciului se rezum la svrirea unor aciuni raionale n
mprejurrile date. Persoana vtmat poate cere repararea daunei o dat cu anularea actului
ilegal. n acest caz competena de soluionare a cererii de reparare a daunei aparine instanei de
contencios administrativ. n cazul n care persoana vtmat a cerut anularea actului
administrativ fr a cere despgubiri, cererea cu privire la repararea prejudiciului se soluioneaz
de ctre instana de drept comun. Alin. 4 art. 1404 Cod civil conine un caz particular de
manifestare a faptei prejudiciabile sub forma inaciunii ilicite. n consecin, persoana vtmat
nu este obligat s dovedeasc vinovia autoritii publice n producerea daunei, iar aceasta se
consider vinovat de cauzarea prejudiciului dac nu va dovedi c a manifestat diligen
rezonabil n executarea obligaiei[31].
Autorul I.A. Iliin remarc faptul c statul este acea asociaie mputernicit cu autoritate
fa de proprii ceteni, cu dreptul de a adopta norme juridice obligatorii pentru acetia, de a-i
conduce i de a-i judeca n baza acelorai norme de drept. Tocmai din acest considerent
raporturile dintre ceteni i stat sunt raporturi publice dup natura lor, n care statul este pe
poziie de autoritate iar ceteanul este pe poziia subiectului care se va supune celui dinti[215].

108
Organele puterii publice i funcionarii lor acioneaz din numele statului n cadrul
raporturilor juridice, de aceea cauznd daune persoanelor private, subiect cauzator al acestora va
fi considerat statul n ansamblu. Consfinirea juridic a reparrii daunei din contul statului are
drept scop n primul rnd asigurarea drepturilor patrimoniale ale victimei, ntruct persoana
concret cu funcie de rspundere ar putea s nu fie apt din punct de vedere financiar s repare
aceste daune. Problema vinoviei aciunilor/inaciunilor ilicite ale organului public ce a cauzat
dauna sntii individului, este strns legat de caracterul ilicit al acestora[68, p.786].
Autorul A. Kuzneov indic faptul c n practica judiciar constatarea caracterului ilicit al
faptei i a legturii cauzale dintre aceasta i dauna cauzat exclude orice discuie vizavi de
vinovia organelor de stat sau a funcionarilor acestora[219, p.26].
Analiznd practica judiciar, se evideniaz faptul c obinerea reparaiei daunelor din
partea statului, n urma faptelor ilicite ale organelor puterii sau funcionarilor publici ce activeaz
n domeniul sntii, constituie o sarcin destul de complicat, ns pe deplin realizabil n
condiiile unui suficient activism i a temeiurilor din partea reclamantului. Baza normativ a
statului are anume acest lucru n calitatea de obiectiv prioritar i permite tuturor subiecilor s
obin de la stat compensarea deplin a daunelor suferite. n acest sens, recuperarea pagubelor
reprezint una dintre cele mai eficiente modaliti de aprare a dreptului la sntate nclcat de
ctre stat[68, p.787].
Astfel, rezultnd din cele expuse concluzionm c autoritile i funcionarii publici
trebuie s poarte rspundere n toate cazurile n care nu-i onoreaz obligaiile asumate prin
Constituie i prin pactele i tratatele la care este parte, dac n rezultat a fost prejudiciat starea
de sntate a individului sau a populaiei n general, iar ntru realizarea ct mai eficient i
oportun a rspunderii subiectelor de drept public este absolut necesar reglementarea clar i
concis a temeiurilor, condiiilor, procedurii, sanciunilor i a subiectului concret responsabil
ntr-o situaie sau alta de comitere a faptelor ilicite.

3.3. Formele rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii.

n literatura juridic, dar i n diferite acte legale, apar enunate diferite forme ale
rspunderii juridice, determinate conform diverselor criterii: scopul urmrit, natura faptei ilicite
i a normei nclcate, gradul prejudiciabil al faptei, caracterul sanciunilor etc. Analizate din
perspectiva apartenenei normelor juridice la una dintre ramurile dreptului, aceste forme sunt:
rspunderea juridic cu caracter constituional;
rspunderea penal;

109
rspunderea civil (contractual i delictual);
rspunderea administrativ;
rspunderea disciplinar;
rspunderea de drept internaional.
n doctrin s-a propus i o alt clasificare a formelor rspunderii juridice, n funcie de
criteriul naturii i importanei sociale a interesului lezat prin fapta ilicit, conform cruia se
contureaz urmtoarele tipuri de rspundere[12, p.444]:
rspunderea fa de ntreaga societate (rspunderea penal);
rspunderea fa de un organ al statului (rspunderea administrativ);
rspunderea fa de o colectivitate mai restrns de indivizi (rspunderea n dreptul
muncii);
rspunderea fa de persoana vtmat n drepturile ei legitime (rspunderea civil).
Fiind n vizorul mai multor autori, n literatura de specialitate, problema clasificrii i
evidenierii formelor rspunderii juridice i-a aflat mai multe soluii n funcie de diverse criterii:
dup apartenena la ramura de drept;
dup caracterul nclcrii de drept i coninutul sanciunii, aici autorul O. Leist
deosebete rspunderea de reprimare (de pedepsire) i rspunderea de restabilire n drepturi[220,
p.146].
n doctrina juridic a Republicii Moldova, actualmente, este pregnant concepia conform
creia formele rspunderii juridice trebuie s se axeze, cumulativ, pe dou elemente: natura
sanciunii normelor juridice nclcate i gradul prejudiciabil al faptei[9; 11; 4, p.24].
Instituia rspunderii juridice se caracterizeaz prin trsturi eseniale, comune tuturor
ramurilor dreptului. Diferitele forme de rspundere juridic, prezint att asemnri, ct i
deosebiri[20, p.35].
ntre formele rspunderii juridice exist relaii complexe. Exist i ipoteze cnd formele
rspunderii juridice se exclud, nu pot exista cu privire la aceeai faet. Astfel, nu poate coexista
rspunderea penal cu rspunderea contravenional. Per a contrario, exist situaii cnd
anumite forme de rspundere juridic sunt compatibile i se pot cumula, cum ar fi n cazul
rspunderii civile cu rspunderea penal. Diversitatea i dinamica formelor rspunderii juridice,
nu exclude fundamentarea acestora pe un set de principii comune, cum ar fi principiul
rspunderii pentru fapta svrit cu vinovie, principiul rspunderii personale, principiul
aplicrii unei singure sanciuni pentru o singur fapt ilicit, principiul justeei sanciunii
aplicate, legalitatea rspunderii, principiul celeritii tragerii la rspundere. Totodat formele

110
rspunderii juridice nu pot exista fr ntrunirea unor condiii care se regsesc, n general,
indiferent de forma rspunderii juridice. Sub aspect conceptual, n literatura de specialitate,
formele rspunderii juridice sunt desemnate actualmente att prin sintagma clasic ,,formele
rspunderii juridice, dar i prin sintagma ,,specii ale rspunderii juridice[150, p.123] sau ,,
felurile rspunderile juridice[171, p.405].
Autorul I. Hum, n funcie de scopul urmrit prin declanarea rspunderii, distinge
urmtoarele forme ale rspunderii juridice[107, p.146]:
rspunderea cu caracter reparativ, care vizeaz anularea consecinelor prejudiciabile
pentru patrimoniul persoanei, prin obligarea fptuitorului la aciunea de a da sau a face n
beneficiul pgubitului;
rspunderea patrimonial i rspunderea material;
rspunderea represiv sau sancionatorie care oblig autorul faptei ilicite s suporte
consecinele punitive ale atitudinii sale generatoare de pericol social.
Nu suntem de acord cu opinia emis de autorul M. Costin, care delimiteaz formele
rspunderii juridice dup criteriul naturii i importana social a interesului lezat prin fapta
ilicit, i anume:
rspunderea fa de ntreaga societate, form care include doar rspunderea penal;
rspunderea fa de un organ al statului, rspunderea administrativ;
rspunderea fa de o colectivitate mai restrns de indivizi, form sub care se manifest
rspunderea din dreptul muncii;
rspunderea fa de persoana creia i-au fost vtmate drepturile ei legitime, form sub
care se prezint rspunderea civil.
Dezacordul nostru fa de clasificarea dat se manifest prin determinarea conceptului
conform cruia a rspunde juridic, indiferent de formele rspunderii, se poate numai n faa
societii. Rspunderea fa de un organ al statului nu este altceva dect o rspundere fa de
statul nsui, privit ca exponent al societii. La fel, rspunderea civil nu poate fi definit numai
ca o rspundere fa de persoana vtmat, deoarece chiar dac aceast rspundere se exercit n
interesul prii vtmate, prin realizarea ei se realizeaz interesul general al societii. inem aici
s menionm c statul n procesul de tragere la rspundere juridic, nu se prezint ca o valoare
suprem. Mai mult dect att, statul poate fi tras i el la rspundere pentru faptele prejudiciabile
comise de autoritile care l reprezint.
Caracteristica raporturilor de drept intern condiioneaz specificul statului n calitate de
subiect al rspunderii juridice. Astfel, statul Republica Moldova poate fi tras la rspundere att

111
ca stat, ct i prin intermediul organelor puterii de stat, organelor administraiei publice locale i
a funcionarilor publici. Drept temei de jure a tragerii la rspundere a statului n sistemul de drept
al Republicii Moldova evolueaz art. 20 i 53 din Constituie. n corespundere cu stipulaiunile
acestora statul va asigura tuturor victimelor infraciunilor i abuzului de putere liberul acces la
justiie i repararea daunei. n plus, se garanteaz repararea de ctre stat a daunelor cauzate prin
actele i/sau faptele ilicite ale organelor puterii de stat i ale funcionarilor acestora.
n aceast ordine de idei, afirmm c toate subiectele de drept sunt reprezentabile n faa
legii, i nu n faa statului.
n tiina juridic se fac unele eforturi de a explica ce coninut trebuie s mbrace forma
rspunderii juridice, dar n esen autorii vorbesc mai mult despre criteriile dup care trebuie
clasificate formele rspunderii juridice. Aa, de exemplu, potrivit opiniei autoarei I.M. Colosova,
pentru recunoaterea unei sau altei forme de rspundere juridic n calitate de form
independent, este necesar existena unei totaliti de trsturi: izvoarele rspunderii, temeiul
specifice de apariie, subiecte, sistemul sanciunilor i o ordine special de aplicare a lor[216,
p.26-27].
Autoarea M.D. indeapina consider c fiecrei forme de rspundere juridic, cu toate
aspectele comune, i este specific o form special de proces jurisdicional. Conform clasificrii
formelor rspunderii juridice, dup ramura de drept, ea deosebete procesele: constituional,
civil, al dreptului muncii, administrativ i penal[232, p.50].
n opinia autoarei E.S. ugrina, formele rspunderii juridice se deosebesc prin
urmtoarele trsturi[233, p.293]:
reglementarea normativ ordinea tragerii la rspundere este reglementat de norme din
diferite ramuri ale dreptului;
temeiurile nclcarea de drept;
scara sanciunilor;
modalitatea tragerii la rspundere juridic;
cercul de persoane sau organe care poate aplica sanciunea;
forma actului de aplicare sentina, decizia, hotrrea instanei de judecat;
termenele de aplicare, realizare i stingere a pedepsei;
n faa cui apare rspunderea juridic.
Rspunderea juridic, dei se manifest printr-o mare varietate de forme, dispune de un
set de reguli comune tuturor formelor de rspundere juridic, adevrate principii ale rspunderii
juridice, menite s reflecte principiile generale ale dreptului precum libertatea, echitatea, justiia,

112
umanismul, democratismul. Fiecare form a rspunderii juridice ntrunete cumulativ o funcie
educativ i o funcie preventiv, fiind diferit modalitatea comportamentului social al
oamenilor, influenat att de nsemntatea valorilor sociale ocrotite din punct de vedere juridic
ct i de repercusiunile care deriv din nclcarea acestora. Caracterul autonom al diferitelor
forme ale rspunderii juridice nu trebuie s conduc la concluzia c acestea se exclud, putnd
exista interferene sau suprapuneri ntre diferitele forme ale rspunderii juridice. De exemplu, o
fapt care contravine unei norme juridice poate angaja concomitent att rspunderea civil ct i
rspunderea penal, fiecare astfel de rspundere manifestndu-se n formele sale specifice. ntre
formele rspunderii juridice exist att asemnri ct i deosebiri, elemente comune a cror
sintetizare contribuie la elaborarea unei definiii generale, acceptat pentru toate formele
rspunderii juridice[28, p.78].
Rspunderea juridic ca fenomen de drept, reprezint unitatea coninutului i a formei.
Coninutul nu poate exista n afara formei, prin care se exprim. Coninutul este ce i cum,
adic ceea ce umple forma, din ce este compus ea[218, p.50].
Filozoful Friedrich Hegel afirma: Examinnd contradiciile dintre form i coninut, este
foarte important s nu pierdem din vedere c coninutul nu exist n afara formei, iar forma se
afl concomitent i n coninut, i prezint ceva exterior coninutului[73, p.133].
n domeniul ocrotirii sntii rspunderea juridic este un fenomen complex ce implic
att nceputuri de origine privat, ct i de origine public. Statul fiind purttorul puterii publice,
n mod obiectiv nu se afl pe poziie de egalitate cu cetenii si sau cu alte subiecte ale dreptului
privat. Puterea public, realizarea i organizarea acesteia, constituie esena statului. n acest sens,
materializarea statului n sens practic se realizeaz prin intermediul organelor sale i a
funcionarilor publici. Ordinea, limitele de reparare a daunei cauzate de organele de stat i/sau
funcionari publici persoanei private, se fundamenteaz pe normele dreptului privat i implic
elemente dispozitive. Intrnd n raporturile juridice de drept privat, statul i pierde calitatea sa de
subiect autoritar i devine un subiect de drept egal cu celelalte. Calitatea de subiect al
raporturilor juridice civile deriv din capacitatea juridic a statului i din capacitatea lui
delictual. nsi deinerea de suveranitate este un argument pentru considerarea existenei
capacitii juridice civile a statului.
nainte de a aborda problemele rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii,
considerm necesar a delimita i identifica o form a rspunderii juridice relativ studiat n
Republica Moldova, i anume: rspunderea juridic medical.
Un aspect destul de important vizavi de rspunderea juridic medical, se refer la
condiiile instituirii respectivelor obligaii profesionale ale medicului. ndatoririle profesionale

113
iau natere odat cu instituirea raportului medic pacient pe dreptul la opiune al pacientului.
Obligativitatea furnizrii serviciilor de sntate de ctre medic este una legal, acesta fiind n
drept s refuze realizarea actului medical, cu excepia situaiilor de urgen medical, n
urmtoarele cazuri excepionale. Analiza cadrului normativ n vigoare relev faptul c actul
legislativ care stabilete ndatoririle de ordin profesional ale asistenilor medicali, moaelor i
lucrtorilor farmaceutici este Legea ocrotirii sntii, unde este stipulat c farmacitii i ali
lucrtori medico-sanitari sunt obligai s pstreze secretul informaiilor referitoare la boal, la
viaa intim i familial a pacientului de care au luat cunotin n exerciiul profesiunii, precum
i c poart rspundere pentru incompetena profesional i nclcarea obligaiunilor
profesionale. ndatoririle asistentului medical i ale lucrtorului farmaceutic sunt stabilite ntr-un
volum mult mai mare de Codul de etic al lucrtorului medical i farmaceutic. Totui, per
ansamblu, se constat c raporturile pacient lucrtor farmaceutic i pacient asistent medical
nu sunt pe deplin reglementate, fapt ce creeaz imposibilitatea de a evalua corespunztor
activitatea acestora. Angajarea rspunderii medicale presupune probarea c ndatoririle
prestatorului de servicii de sntate trebuiau ndeplinite la un anumit standard.
n Republica Moldova nu exist o legislaie specific n domeniul medical care s
stabileasc i s reglementeze rspunderea civil a prestatorului de servicii de sntate. Deci, la
momentul actual, n lipsa unui cadru juridic special reglementat n care pacientul poate solicita o
despgubire ca expresie a unui proces de reparaie fa de nclcarea drepturilor sale individuale,
standardelor medicale sau rezultatelor medicale, managementul medical se realizeaz n cadrul
comun al legii civile[56, p.57]. Aceast noiune capt particularizri n conformitate cu
prevederile legislaiei contravenionale, civile i penale, corelative caracterului i coninutului
faptei ilicite. Plecnd de la definiia i elementele constitutive ale malpraxis-ului medical
precizate de doctrin, considerm pasibile de malpraxis medical urmtoarele contravenii:
divulgarea informaiei confideniale privind examenul medical de depistare a
contaminrii cu HIV(art. 75 C. Contr. al RM );
vtmarea integritii corporale(art. 78 C. Contr. al RM );
neasigurarea pstrrii sngelui donat, a derivatelor i a preparatelor din snge(art. 79 C.
Contr. al RM );
precum i condiiile corelative caracterului uman al profesiunii medicale - injuria, vorbele
sau faptele care njosesc onoarea i demnitatea pacientului(art. 69 C. Contr. al RM ); [33].
Dreptul la via i la integritate fizic i psihic reprezint valori supreme, ce sunt
garantate de Constituia Republicii Moldova, dispoziiile constituionale privind drepturile

114
omului fiind interpretate i aplicate n concordan cu pactele i cu tratatele la care Republica
Moldova este parte. Doctrina juridic autohton consider c poate exista malpraxis n cazul
urmtoarelor infraciuni:
clonarea fiinelor umane(art. 144 CP al RM);
lipsirea de via la dorina persoanei (eutanasia) (art. 148 CP al RM);
lipsirea de via din impruden, vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau
a sntii, vtmarea intenionat medie a integritii corporale sau a sntii(art. 151 CP al
RM);
vtmarea grav ori medie a integritii corporale sau a sntii cauzat din impruden,
provocarea ilegal a avortului(art. 159 CP al RM);
efectuarea ilegal a sterilizrii chirurgicale(art. 160 CP al RM);
efectuarea fecundrii artificiale sau a implantrii embrionului fr consimmntul
pacientei(art. 161 CP al RM);
rspndirea bolilor epidemice(art. 215 CP al RM); etc. [36]
Repararea prejudiciului generat asupra pacientului prin contravenie poate fi realizat n
condiiile procedurii civile. Pacientul prejudiciat printr-o infraciune i poate exercita aciunea
civil (repararea prejudiciului) n cadrul procesului penal, unde se poate constitui parte civil,
sau poate introduce o aciune civil separat, ntemeiat pe rspunderea civil delictual, la
instana civil.
Temeiul i condiiile generale ale rspunderii n cadrul sistemului malpraxis-ului sunt
definite de urmtoarele condiii:
cel care acioneaz fa de altul n mod ilicit, cu vinovie este obligat s repare
prejudiciul patrimonial i prejudiciul moral, n cazurile prevzute de lege;
prejudiciul cauzat prin fapte licite sau fr vinovie se repar numai n cazurile expres
prevzute de lege.
Codul civil n cadrul art. 1404 prevede rspunderea pentru prejudiciul cauzat de o
autoritate public sau de o persoan cu funcie de rspundere. n cazul n care exercitarea
profesiunii medicale genereaz vtmarea integritii corporale sau alt vtmare a sntii, sau
decesul pacientului ca urmare a acestor cauze, prestatorul de servicii de sntate are obligaia s
compenseze pacientului vtmat prejudiciul[32].
Totodat, datorit faptului c modalitile de aprare a drepturilor civile rezid din esena
drepturilor individuale ale pacientului i din caracterul acestor nclcri, n cadrul sistemului
medical din Republica Moldova sunt reparate i prejudiciile nepatrimoniale. Prin urmare,

115
conform legii civile (art. 1418, 1419 CC al RM), sunt supuse compensrii salariul sau venitul
ratat din cauza pierderii sau reducerii capacitii de munc, precum i cheltuielile suportate n
legtur cu vtmarea sntii (de tratament, de alimentaie suplimentar, de protezare, de
ngrijire de ctre persoane tere, de cumprare a unui vehicul special, de reciclare profesional
etc.)[32].
Acest drept de reparare a prejudiciului este stipulat expres n art. 19 din Legea ocrotirii
sntii[128] i n art. 5 din Legea cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului[118].
n lumina legii de baz a sntii, pacienii au dreptul la repararea prejudiciilor aduse de
unitile medico-sanitare prin nclcarea normelor de tratament medical, prin prescrierea de
medicamente contraindicate sau prin aplicarea de tratamente necorespunztoare, care agraveaz
starea de sntate, provoac infirmitate permanent, pericliteaz viaa pacientului sau se soldeaz
cu moartea lui[128].
Aprarea drepturilor pacientului prin repararea prejudiciului este reiterat i n legea
privind drepturile i responsabilitile pacientului, care asigur calea extrajudiciar i judiciar.
Cadrul extrajudiciar de aprare a drepturilor pacientului, modalitatea n care este organizat i
funcioneaz, vizeaz drepturile sociale ale acestuia i, n consecin, nu poate asigura repararea
prejudiciului produs printr-un act de malpraxis[28, p.137].
n Republica Moldova noiunea de malpraxis, nu se circumscrie teoriilor i prevederilor
doctrinei i standardelor practicii internaionale, fiind incomplet definit de actele legislative n
vigoare. n literatura de specialitate din Republica Moldova se afirm c tratarea responsabilitii
medicale n cadrul sistemului malpraxis-ului medical este incoerent din perspectiv teoretic i
practic.
Identificarea formelor rspunderii juridice a instituiilor medico-sanitare i a personalului
medical constituie o abordare complex, care iniial determin elucidarea noiunilor ce vizeaz
instituia medico-sanitar i personalul medical. Noiunea de instituie medico-sanitar o
deducem din prevederile art. 2 al Regulamentului cadru de organizare i funcionare a
instituiei medico-sanitare private, potrivit cruia instituia medico-sanitar este o persoan
juridic ce aparine sistemului sntii i activeaz sub orice form juridic de organizare,
prevzut de legislaia Republicii Moldova n vigoare. Astfel, consider c noiunea respectiv
poate fi atribuit i instituiei medico-sanitar publice, avnd specificul su de activitate[163].
n sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical (art. 4, al.8 ), instituiile medico-
sanitare apar sub noiunea de prestatori de servicii medicale, care acord asisten medical,
indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, care activeaz n conformitate
cu legislaia. Prin urmare, conchidem c prestatori de servicii medicale sunt instituiile medico-

116
sanitare, care acord asisten medical prin intermediul personalului angajat, iar acetia
autorizat presteaz servicii medicale beneficiarilor din numele instituiei medico-sanitare n care
activeaz. n concluzie, la noiunea de prestatori de servicii medicale se atribuie instituia
medico-sanitar i personalul medical prin prisma raportului juridic format ntre ei[116].
Personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul asistentul medical i
asistenii medicali care acord servicii medicale. Tragerea la rspundere juridic a personalului
medical implic aplicarea sanciunii n urma nclcrii unei norme juridice. Personalul medical
rspunde juridic n situaiile de[66, p.179]:
nepregtire cunotine medicale insuficiente n exercitarea profesiei;
acordarea unei asistene medicale neadecvate;
nerespectarea reglementrilor privind confidenialitatea;
nerespectarea reglementrilor privind consimmnul informat;
nerespectarea reglementrilor privind obligativitatea acordrii asistenei medicale;
depirea limitelor competenei.
Prin prejudicierea unui pacient de ctre instituia medico-sanitar sau personalul medical,
pot fi atrase diverse forme ale rspunderii juridice[111, p.78]:
rspunderea civil;
rspunderea penal;
rspunderea administrativ;
rspundere disciplinar.
Rspunderea civil a instituiei medico-sanitare i a personalului medical, trebuie
neleas ca un raport juridic obligaional, n temeiul cruia o persoan juridic sau fizic
profesionist n domeniul sanitar, fcnd parte din personalul medical sau din cadrul instituiei
medico-sanitare este ndatorat s repare prejudiciul cauzat altuia pacientului sau urmailor
acestuia n drepturi prin fapta sa ori a aceluia pentru care este, potrivit legii rspunztoare[146,
p.52].
n caz de atitudine necontiincioas fa de activitatea sa, a personalului medical, a
instituiei medico-sanitare n care activeaz specialistul dat, el este obligat s compenseze
prejudiciul cauzat sntii pacientului. Instituiile medico-sanitare rspund pentru prejudiciul
cauzat de ctre medic urmare a acordrii asistenei medicale necalitative. Literatura de
specialitate i jurisprudena nu definesc prin lege termenii comitent i prepus, care stabilesc
un raport prin sintagma n funcii ncredinate. n practic este iniiat ideea rspunderii
comitenilor, care const n obligaia pe care o au de a garanta despgubirea celor care au suferit

117
daune prin aciuni comise de prepui, n exercitarea normal a atribuiilor specifice funciei
ncredinate. Instanele de judecat stabilesc n procesele de judecat c instituia medico-sanitar
creia i s-a adresat bolnavul este rspunztoare pentru prejudiciul cauzat de personalul medical.
Subordonarea este o consecin obiectiv i o cerin n cadrul raportului juridic de munc, iar
coninutul concret al subordonrii difer n funcie de profesie. n cazul medicilor ncadrai n
instituiile medico-sanitare, raportul de prepuenie are un caracter atipic, deoarece direcia,
controlul i supravegherea de ctre comitent se fac ntr-o form incomplet[143, p.157].
Alturi de rspunderea delictual a instituiei medico-sanitare, s-a afirmat i teza
rspunderii contractuale, art. 7 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asisten
medical. Indiferent dac asistena medical se acord n uniti sanitare de stat sau particulare,
medicul i asum obligaia de a acorda n baza consimmntului pacientului[116]. Contractul i-
a natere ntre pacient i unitatea sanitar, dac medicul este angajatul unitii sanitare. Dac
medicul are cabinet particular, raportul juridic se nate ntre el i pacient. n susinerea ideii
menionate, putem invoca i prevederile Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asisten
medical[116], care prevede c ntre Compania Naional de Asigurri n Medicin i prestatorii
de servicii medicale se ncheie contract de acordare a asistenei medicale, conform cruia
prestatorul de servicii medicale se oblig s acorde persoanelor asigurate asistena medical
calificat, n volumul i termenele prevzute de Programul unic, iar Compania Naional de
Asigurri n Medicin se oblig s achite costul asistenei medicale acordate. Aadar, raporturile
contractuale ntre prestatorul de servicii medicale i Compania Naional de Asigurri n
Medicin sunt foarte clar i detaliat reglementate. Nu se poate spune acelai lucru i cu privire la
relaiile dintre personalul medical i pacient, mai ales c n cadrul acestor raporturi intervin
uneori conflicte de ordin juridic.
Personalul medical poate fi exonerat de rspundere juridic n contextul acordrii
asistenei medicale pacientului n urmtoarele situaii, fiind angajat n situaiile respective
rspunderea instituiei medico-sanitare de a repare prejudiciul cauzat bolnavului[66, p.180]:
condiiile de munc precare dotare insuficient cu echipament de diagnostic i
tratament;
efecte adverse, complicaii i riscuri n general acceptate ale metodelor de investigaie i
tratament;
infecii nosocomiale;
vicii ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor i dispozitivelor medicale,
substanelor medicale i sanitare folosite.

118
Rspunderea penal a instituiei medico-sanitare i a personalului medical intervine
atunci cnd faptele comise cu vinovie intr sub incidena legii penale. Codul penal al Republicii
Moldova pedepsete infraciuni ai cror subiect activ poate fi instituia medico-sanitar n
calitate de persoan juridic, n urmtoarele cazuri:
rspndirea bolilor epidemice art. 215 CP al R.M., care se pedepsete cu amend n
mrime de la 1000-2000 u.c. cu (sau fr) lichidarea persoanei juridice;
prescrierea ilegal sau nclcarea regulilor de circulaie a substanelor narcotice i
psihotrope art. 218 CP al R.M., care se pedepsete cu amend n mrime de la 1000-3000 u.c.
cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate;
nclcarea regulilor de circulaie a substanelor, materialelor i deeurilor radioactive,
bacteriologice sau toxice art. 224 CP al R.M., care se pedepsete cu amend n mrime de la
1000-3000 u.c. cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.
Pentru elucidarea cauzei angajrii rspunderii penale a personalului medical i
concluzionarea abordrii acestei forme a rspunderii penale juridice, este oportun de menionat
i infraciunile ce in de activitatea profesional direct a lucrtorilor medicali:
lipsirea de via la dorina persoanei (eutanasia)(art. 148 CP al RM);
lipsirea de via din impruden(art. 149 CP al RM);
provocarea ilegal a avortului(art. 159 CP al RM);
efectuarea ilegal a sterilizrii chirurgicale(art. 160 CP al RM);
efectuarea fecundrii artificiale sau a implantrii embrionului fr consimmntul
pacientei(art. 161 CP al RM);
neacordarea de ajutor unui bolnav(art. 162 CP al RM);
internarea ilegal ntr-o instituie psihiatric(art. 169 CP al RM);
nclcarea inviolabilitii vieii personale(art. 177 CP al RM);
contaminarea cu maladia SIDA(art. 212 CP al RM);
rspndirea bolilor epidemice(art. 215 CP al RM);
prescrierea ilegal sau nclcarea regulilor de circulaie a substanelor narcotice i
psihotrope(art. 218 CP al RM), etc.[36]
Abordarea rspunderii juridice a instituiei medico-sanitare i a personalului medical
poate fi n concluzie aliniat la principiul general, c oricine a comis o fapt prin care a nclcat
legea i a produs un prejudiciu este responsabil pentru fapta sa.
Rspunderea administrativ a instituiei medico-sanitare i a personalului medical revine
pentru contraveniile care atenteaz la drepturile cetenilor i la sntatea populaiei prin

119
neexecutarea obligaiilor funcionale sau prin executarea defectuoas a acestora. Rspunderea
administrativ a instituiei medico-sanitare nu este prevzut explicit, dar existena ei se deduce
din dispoziiile articolelor Codului contravenional, n care regsim fapte ilicit a unitii
sanitare. Spre exemplu, contravenia privind nclcarea regulilor de eviden, transport, pstrare,
utilizare i nhumare a preparatelor biologice, chimice i a altor substane toxice, care se
pedepsete cu amend de la 300 la 400 u.c. cu privarea de dreptul de a desfura activitatea pe un
termen de la 6 luni la 1 an[33].
Conform art. 3 alin. (2) din Legea privind evaluarea i acreditarea n sntate[133] n
Republica Moldova au dreptul s desfoare activitatea medico-sanitar unitile acre au obinut
evaluarea i acreditarea i crora li s-a eliberat certificat de acreditare. n cazul n care instituia
nu obine licena, certificatul de acreditare, autorizaia sanitar de funcionare, sau pentru
nclcarea prevederilor legale ce in de domeniul de activitate, le sunt retrase actele respective
fapt ce este echivalent cu sanciunea ce ine de rspunderea administrativ.
Potrivit prevederilor Codului contravenional, rspunderea administrativ a personalului
medical poate fi aplicat n condiiile comiterii faptelor de discriminare privind accesul la
serviciile de asisten medical i la alte servicii de sntate:
divulgarea informaiei confideniale privind examenul medical de depistare a
contaminrii cu virusul HIV (art. 75 C. Contr. al RM);
nclcarea regulilor de prescriere a reetelor (art. 77 C. Contr. al RM);
nerespectarea angajamentelor privind asigurarea privind asigurarea instituiei medico-
sanitare cu medicamente, nclcarea legislaiei privind donarea de snge (art. 79 C. Contr.
al RM);
excesul de putere sau depirea atribuiilor deserviciu(art. 313 C. Contr. al RM);
favorizarea sustragerii cetenilor de la serviciul militar(art. 371 C. Contr. al RM)[33].
Rspunderea disciplinar a personalului medical este caracteristic lucrtorului medical
i apare n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare, cu vinovie a obligaiilor de
serviciu. Rspunderea disciplinar rezult din nclcarea legislaiei muncii, (art. 206 CM al RM),
a regulilor i normelor stabilite n actele interne ale instituiilor medico-sanitare care sunt n
corespundere cu prevederile legislaiei n vigoare. Potrivit prevederilor Codului muncii al
Republicii Moldova pentru nclcarea disciplinei muncii, administraia instituiei medico-sanitare
este n drept s aplice urmtoarele sanciuni disciplinare:
avertisment(art. 206 CM al RM);
mustrare(art. 206 CM al RM);

120
mustrare aspr(art. 206 CM al RM);
concedierea(art. 206 CM al RM).[35]
Nu poate fi apreciat drept o nclcare a disciplinei muncii nendeplinirea obligaiilor de
munc n lipsa echipamentului corespunztor de diagnosticare, a calificrii necesare a
personalului medical i din alte cauze de acest gen[66, p.180].
La caracterizarea statului n calitate de subiect al rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii este important a diferenia dou subiecte de drept public: organele puterii
publice i funcionarii publici. n limita spaiului grafic al acestei lucrri, ne vom concentra
obiectivul de studiu asupra analizei caracterelor distinctive i corelaiei dintre cele dou forme de
rspundere a statului n domeniul ocrotirii sntii, i anume[68, p.787]:
rspunderea juridic a statului fa de persoanele particulare;
rspunderea funcionarilor publici, a organelor de stat n faa statului.
Prin identificarea corelaiei dintre aceste dou forme de rspundere prenotate, menionm
c i n domeniul ocrotirii sntii, ca de altfel i n alte domenii ale puterii publice, rspunderea
juridic a statului se deosebete de rspunderea funcionarilor publici i a organelor puterii de
stat prin anumite semne distinctive.
Primul criteriu de delimitare se face n funcie de subiecte. n cadrul primei forme de
rspundere juridic a statului n calitatea de subiect activ apare persoana fizic sau juridic de
drept privat, creia i s-a cauzat o daun prin aciunea/inaciunea ilicit sau actul juridic al
organelor puterii de stat sau al funcionarilor publici sau n alte circumstane expres reglementate
de lege.
Cea de a doua form a rspunderii respective se difereniaz prin aceea c organele de
stat i persoanele cu funcii de rspundere rspund n faa statului.
n contextul examinrii circumstanelor invocate de ctre cei crora le-a fost afectat
dreptul la ocrotirea sntii, urmeaz a fi stabilit tranant c organele de stat i persoanele cu
funcie de rspundere, rspund pentru nclcarea legii n faa statului i nu n faa poporului,
ntruct anume statul reprezint personificarea juridic a naiunii, acel subiect care n
conformitate cu legea dispune de mputernicirea de a califica faptele cu semnificaie juridic i
de a lua msuri cu caracter de constrngere[217, p.47].
Avnd calitate de subiect ce reprezint poporul, datorndu-i ultimului puterea de care
dispune, statul are mputernicirea de a trage la rspundere organele de stat i funcionarii publici
vinovai de comiterea de fapte ilicite prin care au dunat sntii persoanelor de drept privat[68,
p.787].

121
Specificul rspunderii organelor puterii de stat i a funcionarilor publici, spre deosebire
de alte forme de rspundere de drept public, rezid n faptul c o parte care este obligatorie n
cadrul acestui raport este neaprat un reprezentant al puterii publice. Aceasta survine pentru
comiterea faptei antisociale ilicite ce duneaz sntii publice.
Cele dou forme de rspundere menionate se difereniaz n funcie i de sanciunile
specifice i apartenena lor ramural, astfel, rspunderea juridic a funcionarilor publici sau a
organelor puterii de stat survine n baza temeiurilor generale ale rspunderii penale,
administrative, disciplinare i patrimoniale. n ramura dreptului penal, precum i a celui
administrativ, nu este conturat rspunderea penal sau administrativ a statului sau a
autoritilor publice. Prin prisma celor enunate, putem elucida cu claritate c i n domeniul
ocrotirii sntii organele puterii de stat nu vor rspunde penal sau administrativ pentru
aciunile/inaciunile ce au cauzat prejudicii sntii publice. n sprijinul afirmaiilor invocate
relevm i prevederile art. 21 alin. (3), (4) din Codul penal al Republicii Moldova[36], care
stipuleaz c autoritile publice nu sunt pasibile de rspundere penal i reieind din prevederile
art. 17 alin. (1) din Codul contravenional al Republicii Moldova[33] de asemenea desprindem
reglementarea juridic care exclude de la rspundere contravenional autoritile publice i
instituiile publice.
n funcie de caracterul i specificul raporturilor din domeniul ocrotirii sntii n cadrul
crora statul cauzeaz daune altor subiecte, rspunderea acestuia se poate realiza, att n ordine
de drept privat, ct i n ordine de drept public. Rspunderea statului ca subiect al ilegalitii se
manifest n anumite forme concrete. n ramurile dreptului public statul este caracterizat ca
subiect special cu drepturi i obligaii specifice, iar n ramura dreptului privat care utilizeaz
metoda de reglementare juridic fundamentat pe egalitatea juridic a prilor, acesta este
poziionat pe aceeai poziie de egalitate cu alte subiecte de drept.
Aplicarea normelor de drept privat la raportul de natur putere supus este oportun a fi
stipulate expres n textul normei juridice a acestui fapt. Prin urmare, n domeniul ocrotirii
sntii, nu sunt stipulate n legislaie reglementri ce ar prevedea expres rspunderea juridic a
statului, ns prin prisma practicii am putea identifica raporturile juridice nscute n rezultatul
adresrii ctre stat a cerinei de reparare a daunei, cauzate de organul de stat sau funcionarii
acestuia n procesul de realizare a obligaiilor acestora n domeniul protejrii sntii populaiei.
n contextul celor expuse am putea concluziona c legislaia civil n vigoare conine multiple
dispoziii ce sunt orientate spre luarea n consideraie i asigurarea intereselor publice
manifestate n domeniul sntii. Statul ntotdeauna este purttorul prerogativelor puterii, ceea
ce i confer din start un loc special n cadrul raporturilor de drept civil[68, p.788].

122
Republica Moldova n calitate de stat cu orientare social, obligaia constituional a
cruia este s ia msuri pentru orice om s aib un nivel de trai decent, care s-i asigure
sntatea, acestuia i revine responsabilitatea direct de a realiza anumite programe naionale n
domeniul ocrotirii sntii. n legtur cu acestea, rspunderea statului o vom cataloga ca fiind
una de drept public ceea ce este propriu pentru multe state, iar normele ce reglementeaz
raporturile juridice la care unul dintre participani este statul, le vom cataloga la fel fiind de drept
public.
Analiznd cele menionate, conchidem c n funcie de caracterul i specificul raporturilor
din domeniul ocrotirii sntii n cadrul crora sunt cauzate daune subiecilor, rspunderea
acestuia se poate realiza, att n ordine de drept privat, ct i n ordine de drept public.

3.4. Concluzii la Capitolul 3

Rspunderea juridic constituie un subiect a crui tratare provoac dificulti, n special,


la nivelul teoriei generale a dreptului, acest subiect intereseaz toate disciplinele juridice de
ramur, avnd o deosebit importan practic, deoarece cu rspunderea se finalizeaz orice
problem juridic, inclusiv i n domeniul ocrotirii sntii.
Analiznd opiniile teoreticienilor, ct i a specialitilor de ramur am ajuns la concluzia c
rspunderea juridic este prezent n toate ramurile dreptului, ea asigurnd eficacitatea ordinii de
drept, stimuleaz atitudinea de respectare a legii, stabilirea i meninerea ordinii de drept. i n
domeniul ocrotirii sntii, ideea de rspundere juridic este fundamentat pe principiul
egalitii tuturor n faa sarcinilor publice, de unde rezult c statul are datoria de a repara orice
daun cauzat prin fapta sa. n exercitarea activitilor sale ce in de domeniul sntii, statul
poate pricinui prejudicii particularilor, anume de aici i apare necesitatea cunoaterii teoriei
rspunderii publice i din profunzimea comparaiilor, trecutul devine prezent prin abordarea
problemei responsabilitii statului i a funcionarilor publici care la etapa actual are un caracter
social mult mai accentuat comparativ cu alte perioade i aceasta se datoreaz faptului c numrul
celor vtmai prin activitatea statului i a funcionarilor publici crete n proporie cu sporirea
activitii statului i a funcionarilor si;
n scopul elucidrii coraportului dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n
domeniul ocrotirii sntii, n contextul celor enunate anterior, menionm c, dei n
exprimarea curent se folosesc alternativ att termenul de responsabilitate, ct i cel de
rspundere, adesea fiind confundai, rspunderea se deosebete de responsabilitate prin aceea c
ea nu este o dimensiune intern a persoanei, nu deriv dintr-un raport pe care persoana l instituie

123
ntre ea i colectivitate n mod voit i interesat, ci este un fenomen complex ce se manifest mai
ales n exteriorul individului. Prin urmare se constat, c responsabilitatea exclude rspunderea
i, viceversa, lipsa de responsabilitate creeaz temei pentru rspundere. Prin urmare, se stabilete
c rspunderea este mai ales de ordin normativ, preponderent juridic, n timp ce responsabilitatea
este n mod preponderent i direct de ordin valoric; responsabilitatea juridic este anterioar
faptei svrite, spre deosebire de rspundere care apare numai dup producerea faptului sau
actului juridic generator de rspundere; rspunderea se stabilete de ctre autoritatea competent,
ulterior responsabilitii consfinit prin lege, respectiv dup svrirea faptei, temeiul
responsabilitii juridice l constituie legea i principiile de drept ce stau la baza acesteia, n timp
ce temeiul rspunderii juridice l constituie svrirea actului sau faptului generator de
responsabilitate, legea care reglementeaz responsabilitatea juridic, hotrrea judectoreasc sau
actul autoritii publice mputernicite de lege prin care s-a stabilit i nfptuit n concret
rspunderea juridic a persoanei fizice sau juridice; constrngerea juridic intervine atunci cnd
responsabilitatea nu se realizeaz de bun voie sau este realizat defectuos; responsabilitatea este
legat de dimensiunea intern a persoanei, pe cnd rspunderea de dimensiunea extern a
acesteia; rspunderea este un efect al responsabilitii (persoan public, funcionar public,
persoan privat), pentru fapta generatoare de rspundere; simpla declarare a responsabilitii
juridice nu este suficient pentru reglementarea relaiilor sociale. Aici, este oportun s
menionm c rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii este mai ales de ordin
normativ, preponderent juridic, n timp ce responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii
sntii este n mod preponderent i direct de ordin valoric.
n cadrul procesului de identificare a temeiului rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii, conchidem c acesta este un fenomen complex, compus din mai multe categorii: temei
juridic, rspundere juridic, stat i domeniul ocrotirii sntii. Deci, determinarea esenei
fenomenului rspunderii juridice a statului n domeniul ocrotirii sntii este posibil exclusiv n
condiiile n care sunt definite aceste noiuni, ntruct, fiecare dintre ele este tratat neunivoc n
doctrina de specialitate.
ntr-o viziune de ansamblu, tindem s opinm c rspunderea juridic a statului n
domeniul ocrotirii sntii poate fi caracterizat prin evidenierea urmtoarelor semnalmente:
const n realizarea sanciunii normei juridice ce reglementeaz obligaia de reparare a daunei, de
restabilire a drepturilor victimelor faptelor ilicite comise de organele de stat i/sau funcionarii
publici; are caracter retrospectiv, reprezentnd o reacie la cauzarea unei daune n rezultatul
comiterii unei fapte ilicite de ctre organele de stat, organele administraiei publice locale i/sau
funcionarii publici; este orientat spre asigurarea i restabilirea ordinii de drept; este conex cu

124
anumite consecine negative (de natur patrimonial sau nepatrimonial) ce vor fi suportate de
stat; se realizeaz prin intermediul raporturilor juridice de drept public n care drept subiecte apar
statul i victimele crora lis-a cauzat o daun; repararea daunei de ctre stat nu exclude obligaia
funcionarilor publici i fie trai ulterior la rspundere juridic de ramur; n multiple situaii
expres stipulate de lege rspunderea juridic a statului survine indiferent de vinovia unor
organe sau persoane concrete; se realizeaz n ordine procesual-civil, reglementat de lege.
Analiznd diverse opinii am ajuns la concluzia c n domeniul ocrotirii sntii, temeiul
de jure al rspunderii juridice este reprezentat de norma juridic, care stipuleaz posibilitatea
aplicrii msurilor de rspundere n rezultatul unor fapte ilicite, dar i actul juridic de aplicare
care concretizeaz norma juridic, forma concret i ntinderea rspunderii juridice. Referitor la
temeiul de facto al rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, este reprezentat de
componena faptei ilicite, care impulsioneaz naterea raporturilor juridice de rspundere;
Condiiile rspunderii juridice reprezint cumulul de factori eseniali ce necesit a fi
reunii att sub aspectul faptei ilicite, ct i a autorului ei n vederea crerii cadrului necesar
obligrii celui vinovat la suportarea consecinelor conduitei sale, astfel n ceea ce privete
stabilirea condiiilor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, trebuie s menionm c
acestea sunt identice cu condiiile rspunderii juridice generale. Astfel avem: fapta (conduita)
ilicit; rezultatul conduitei ilicite; legtura cauzal ntre conduita ilicit i rezultat; subiectul
rspunderii juridice; vinovia (numit i culp sau vin);
n clasificarea formelor de rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii exist att
consideraii legislative ct i doctrinare. Examinnd multiplele criterii de clasificare a acestora am
ajuns la concluzia c clasificarea existent este una incomplet i la cea tradiional cunoscut
trebuie adugat i rspunderea juridic medical, creia i se pot atribui 2 accepiuni:
Rspunderea civil medical instituie juridic n cadrul dreptului medical. Ca
ramur distinct de drept, aceasta trebuie privit ca o instituie juridic alctuit din totalitatea
normelor de drept medical prin care se reglementeaz regimul juridic (condiiile, temeiul i
efectele) ale rspunderii civile n domeniul sanitar, materiale sanitare, aparatur, dispozitive
medicale i medicamente;
Rspunderea civil medical raport juridic obligaional de rspundere civil medical
aceast sintagm trebuie neleas ca un raport juridic obligaional de rspundere medical, n
temeiul cruia o persoan, fizic sau juridic profesionist n domeniul medical, fcnd parte
din personalul medical, sau din furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, aparatur,

125
dispozitive medicale i medicamente este responsabil civilmente pentru aceasta este
ndatorat s repare prejudiciul cauzat pacientului sau urmailor acestuia n drepturi.
Analiza cadrului legislativ ce reglementeaz sistemul malpraxis-ului medical evideniaz
lipsa legislaiei specifice care s stabileasc i s reglementeze temeiurile, contextul i condiiile
rspunderii civile medicale. Printr-o recapitulare a formelor rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii, n concluzie ndrznim a propune o proprie construcie a acestora: rspunderea
penal; rspunderea civil; rspunderea administrativ; rspunderea medical; rspundere
disciplinar.
ntru argumentarea clasificrii propuse amintim c plecnd de la definiia i elementele
constitutive ale malpraxis-ului medical precizate de doctrin, considerm pasibile de malpraxis
medical urmtoarele contravenii:
divulgarea informaiei confideniale privind examenul medical de depistare a
contaminrii cu HIV(art. 75 C. Contr. al RM);
vtmarea uoar a integritii corporale(art. 78 C. Contr. al RM);
neasigurarea pstrrii sngelui donat, a derivatelor i a preparatelor din snge, precum i
condiiile corelative caracterului uman al profesiunii medicale(art. 79 C. Contr. al RM);;
injuria, vorbele sau faptele care njosesc onoarea i demnitatea pacientului(art. 69 C.
Contr. al RM);.
Doctrina juridic consider c poate exista malpraxis n cazul urmtoarelor infraciuni:
lipsirea de via la dorina persoanei (eutanasia)(art. 148 CP al RM);
clonarea fiinelor umane(art. 144 CP al RM);
lipsirea de via din impruden(art. 149 CP al RM);
provocarea ilegal a avortului(art. 159 CP al RM);
efectuarea ilegal a sterilizrii chirurgicale(art. 160 CP al RM);
efectuarea fecundrii artificiale sau a implantrii embrionului fr consimmntul
pacientei(art. 161 CP al RM);
neacordarea de ajutor unui bolnav(art. 162 CP al RM);
internarea ilegal ntr-o instituie psihiatric(art. 169 CP al RM);
nclcarea inviolabilitii vieii personale(art. 177 CP al RM);
contaminarea cu maladia SIDA(art. 212 CP al RM);
rspndirea bolilor epidemice(art. 215 CP al RM);
prescrierea ilegal sau nclcarea regulilor de circulaie a substanelor narcotice i
psihotrope(art. 218 CP al RM), etc.

126
4. SUBIECII RSPUNDERII JURIDICE N DOMENIUL OCROTIRII
SNTII.

4.1. Categoriile de subieci ai sistemului de ocrotire a sntii i rspunderea


acestora.

Rspunderea juridic este considerat pe bun dreptate, una dintre instituiile centrale ale
dreptului. Aceasta se datoreaz, n primul rnd, faptului c rspunderea este direct legat de
finalitile dreptului, de realizarea acestora. Prezent n toate ramurile dreptului, instituia
rspunderii asigur eficacitatea ordinii de drept, stimuleaz atitudinea de respectare a legii,
stabilirea i meninerea ordinii de drept[202, p.141].
Subieci ai rspunderii juridice sunt persoanele mpotriva crora se exercit constrngerea
de stat prin aplicarea de sanciuni juridice. Calitatea de subiect al rspunderii juridice intervine n
toate cazurile cnd sunt svrite fapte ilicite. Nu exist fapte ilicite care nu au subiect. n lipsa
acestuia nu poate fi vorba de fapt ilicit. Subiect al rspunderii juridice poate fi att persoana
fizic ct i anumite colectiviti[159, p.12].
Pentru ca persoana fizic s fie considerat subiect al rspunderii juridice, ea urmeaz s
corespund unor condiii: s aib capacitate de a rspunde i s acioneze n mod liber.
Capacitatea de a rspunde nu trebuie confundat nici cu capacitatea de folosin i nici cu
capacitatea de exerciiu. Ea este o form specific a capacitii juridice ce atribuie subiectului de
drept capacitatea de a rspunde pentru fapta ilicit, ultima fiind o manifestare a voinei ei. Dac
persoanele fizice, n condiiile legii, pot fi subiecte ale rspunderii juridice n toate cazurile,
atunci subiectele colective (n primul rnd persoanele juridice) pot s rspund numai din punct
de vedere civil i, n cazuri mult mai rare, administrativ. De cele mai multe ori, colectivitile
apar ca subiecte ale rspunderii juridice. Se tie c reglementnd relaiile sociale prin norme
juridice, legiuitorul prescrie variantele acceptabile de comportare sau variantele ce sunt interzise
pentru comportare. Astfel, subiecii din domeniul ocrotirii sntii au comportamentul prescris
de norma juridic.
Conform principiilor Organizaiei Mondiale a Sntii, o funcie important a sistemului
de ocrotire a sntii este rspunderea acestuia la ateptrile i necesitile populaiei, care
urmeaz a fi abordate ntr-o manier just i echitabil n contextul drepturilor universale ale
omului la via i sntate. Organizaia Mondial a Sntii (OMS sau WHO acronimul n
limba englez a denumirii World Health Organization) cu sediul central la Geneva a fost
nfiinat la 7 aprilie 1948, avnd n prezent 193 de state membre. Are reprezentane n 147 de

127
ri i 6 birouri regionale. Organizaia Mondial a Sntii este o organizaie internaional care
are rolul de a menine i coordona situaia sntii populaiilor pe glob. Rolul organizaiei,
conform constituiei OMS, este meninerea n cea mai bun stare a sntii populaiilor pe glob.
Organizaia Mondial a Sntii este responsabil pentru gestionarea unor probleme de sntate
la nivel mondial, stabilirea agendei de cercetare n domeniul sntii, stabilirea normelor i
standardelor, elaborarea de politici bazate pe dovezi. Organizaia Mondial a Sntii ofer
suport tehnic pentru ri, monitorizeaz i evalueaz starea de sntate i abordeaz cele mai
complexe provocri ale strii de sntate a populaiei n secolul XXI[103].
Accesul echitabil la un volum definit de servicii medicale de calitate, complimentat de
mecanisme practice de implementare este garantat prin drepturile fundamentale ale cetenilor de
ctre sistemul serviciilor de sntate[62, p.12].
Drepturile cetenilor presupun i accesul acestora la asisten medical i sunt
determinate n cea mai mare msur de obligaiile asumate de stat i de alte organisme publice n
scopul furnizrii unei cantiti rezonabile de servicii de sntate pentru ntreaga populaie.
Respectarea acestora include n mod obligatoriu garantarea accesului, echitii, calitii i
continuitii asistenei medicale fiecrui cetean. Legislaia stabilete responsabilitatea statului
pentru protejarea sntii, prosperitii i securitii cetenilor, iar sntatea public i asum
responsabilitatea social pentru sntatea general i utilizarea ct mai eficient a resurselor
pentru realizarea scopurilor sanitare universale. Grija fa de sntatea populaiei reprezint un
obiectiv de importan primordial n politica uni stat, deoarece sntatea constituie valoarea cea
mai de pre si componenta indispensabil a dezvoltrii i prosperrii sociale[69, p.101].
Primele intervenii ale statului n campanii sanitare au fost solicitate pe la nceputul
secolului XIX, de ctre cei nstrii, nicidecum de cei sraci. Descoperiser c este n interesul
lor personal ca plebea s nu mai fie un focar de infecii (holer, dizenterie, etc.). Cci, odat
declanate, anumite epidemii nu rmn cantonate la plebe, ci i afecteaz inclusiv pe cei nstrii.
Desigur, ideea de solidaritate naional n faa consecinelor bolilor a izvort, n egal msur
din evoluia moravurilor, a ideilor progresiste specifice secolului XIX[69, p.101].
Organizaia Mondial a Sntii a propus n 1946 urmtoarea definiie: Sntatea este o
stare pe deplin favorabil att fizic, mintal ct i social, i nu doar absena bolilor sau a
infirmitilor. Mai trziu a fost inclus n aceast definiie i capacitatea de a duce o via
productiv social i economic[105]. Aceast formul relev faptul c sntatea populaiei este
determinat de o gam larg de factori: economici, sociali, ambientali, ereditari, caracteristici
individuale, inclusiv stilul de via al fiecrui individ. Astfel, sntatea presupune, drept condiii
indispensabile, securitatea economic i social, relaiile interpersonale i sociale armonioase, un

128
mediu sigur i sntos de munc i trai, calitatea adecvat a apei potabile, a aerului i a solului,
alimentare suficient i raional, completate cu un stil de via sntos i acces la servicii de
sntate de calitate.
n contextul dezvoltrii tiinei i tehnologiei s-au multiplicat sursele de pericol pentru
om i mediul n care trim, ntre acestea trebuie amintite unele activiti cu caracter complex,
determinat de folosirea unor tehnici din ce n ce mai sofisticate i mai greu de controlat.
Asemenea evoluii, nsoite de inevitabile schimbri pot influena conduita celor care exercit ca
profesioniti anumite activiti, n sensul unor comportamente neatente, neprevzute,
uuratice[111, p.83].
Ameliorarea i fortificarea sntii populaiei pot fi realizate doar prin intermediul unei
colaborri intersectoriale, bine planificate prin realizarea parteneriatului dintre stat, societatea
civil, comunitate i fiecare cetean. Aceasta nseamn c toate structurile, a cror activitate are
impact direct sau indirect asupra sntii populaiei, urmeaz s i asume responsabiliti clar
formulate, n scopul asigurrii eficienei maxime a eforturilor intersectoriale depuse n comun
pentru o sntate mai bun[69, p.102].
ntr-un stat de drept, ocrotirea sntii poate fi realizat prin prisma unor atribuii,
mputerniciri, care genereaz responsabilitatea juridic declarat de lege pentru subiecii
implicai n domeniul ocrotirii sntii.
Legislaia din domeniul ocrotirii sntii se fundamenteaz pe norma din Constituia
Republicii Moldova care la art. 36 Dreptul la ocrotirea sntii al. l prevede: dreptul la
ocrotirea sntii este garantat[38]. Aceasta este stipulaia ce pune piatra de temelie a
ntregului masiv ce vine s reglementeze domeniul n cauz i care, potrivit al. 3 al aceluiai
articol, urmeaz s fie stabilit prin lege organic (structura sistemului naional de ocrotire a
sntii i mijloacele de protecie a sntii fizice i mentale a persoanei se stabilesc potrivit
legii organice)[38]. Art. 36 Dreptul la ocrotirea sntii este ncorporat n Titlul III, Capitolul
II din Constituie denumit Drepturile i libertile fundamentale, de rnd cu celelalte drepturi
recunoscute de ctre comunitatea internaional ca drepturi indispensabile civilizaiei moderne.
Este semnificativ c autorii Constituiei dezvolt prevederile superficiale referitoare la ocrotirea
sntii, coninute n Declaraia Universal a Drepturilor Omului i Convenia European pentru
Drepturile Omului i Libertile Fundamentale, proclamnd dreptul la ocrotirea sntii ca un
drept garantat de stat.
n raport cu alte drepturi care nu-i gsesc consfinire constituional, dreptul la ocrotirea
sntii are un regim special de realizare, ceea ce semnific, n termeni practici, i existena unui
mecanism deosebit de asigurare a acestuia. Statul fr echivoc, direct i necondiionat prin norm

129
constituional i asum responsabilitatea pentru ocrotirea sntii cetenilor si. Norma
respectiv este definitorie pentru construcia ntregului sistem de ocrotire a sntii, spiritul ei
urmeaz s fie reflectat i detaliat n toate actele normative succesive[69, p.102].
Prin prisma cercetrilor, se prezum c doctrina juridic nu ofer o abordare a
categoriilor de subieci ai sistemului de ocrotire a sntii i rspunderea acestora iar, acest fapt
determin identificarea premiselor de expunerea a studiului respectiv prin prisma prevederilor
legislaiei n vigoare. Literatura de specialitate trateaz cu generozitate sub aspect istoric, teoretic
i practic raportul dintre medic i pacient, care fiind n anumite cazuri implicai ntr-un litigiu de
drept, devin subieci ai rspunderii medicale. Identificarea doar a medicului sau a pacientului n
cazul unui litigiu, ca subieci ai rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, este prea
insuficient, dat fiind faptul c n domeniul ocrotirii sntii particip activ i ali subieci care
pentru neexecutarea sau executarea defectuoas a atribuiilor funcionale, pentru nclcarea
prevederilor legale care au cauzat daune sntii publice, sunt atrai la rspundere juridic[69,
p.103].
n Republica Moldova, reieind din prevederile legislaiei n vigoare precum i conform
Politicii Naionale de Sntate[169], se determin urmtorii subieci participativi ai sistemului de
ocrotire a sntii populaiei.
Preedintele Republicii Moldova - deine rolul de garant suprem n asigurarea accesului
la un standard adecvat de via i sntate pentru fiecare cetean. Conform art. 93 din CRM:
Preedintele promulg legile i este n drept, n cazul n care are obiecii asupra unei legi, s o
trimit spre reexaminare parlamentului n termen de cel mult dou sptmni; dac
Parlamentului i menine hotrrea adoptat anterior, Preedintele promulg Legea[38].
Atribuiile relativ reduse ale efului statului la capitolul adoptrii/promulgrii legilor pot fi ns
compensate prin dreptul Preedintelui de a iniia n Parlament o lege de importan radical
pentru dezvoltarea societii. Amintim c Preedintele, n baza art. 73 din Constituie, este unul
din puinii subieci nzestrai cu dreptul de iniiativ legislativ, alturi de deputai i Guvern. De
asemenea, Preedintele poate sesiza Curtea Constituional privind controlul constituionalitii
actelor normative. Aceast prevedere i permite i chiar l oblig (moral) pe Preedinte s
vegheze asupra respectrii constituionalitii actelor normative n domeniul ocrotirii sntii;
Parlamentul Republicii Moldova - asigur baza legislativ i suportul strategic pentru
promovarea i ocrotirea sntii. Constituia Republicii Moldova prevede n cadrul art. 60:
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova i unica
autoritate legislativ a statului[38]. Iniiativa legislativ constituie punctul de plecare n
furirea normelor juridice, general obligatorii[47]. Legea Republicii Moldova nr. 411 din

130
28.03.95 cu privire la ocrotirea sntii stabilete principiile fundamentale ale ocrotirii sntii
populaiei Republica Moldova, structura sistemului de ocrotire a sntii, competena
autoritilor administraiei publice centrale i locale n domeniul asigurrii sntii populaiei,
drepturile i obligaiunile populaiei n asigurarea sntii, tipurile de asisten medical i
modul de acordare a acestora, asistena medical n cazuri de urgen i n cazuri extremale,
asigurarea medico-social a unor categorii ale populaiei, asistena farmaceutic i de protezare,
reabilitarea i expertiza medical[128]. Legea ocrotirii sntii conform art. 4, al.6 prevede c
Parlamentul reorganizeaz, prin acte legislative, sistemul naional de sntate, domeniul
medicamentului i al activitii farmaceutice[128];
Guvernul Republicii Moldova - coordoneaz implementarea i monitorizarea strategiilor
naionale i programelor care au impact asupra sntii; asigur corelarea politicilor
guvernamentale de alocare a resurselor financiare cu cadrul implementrii prioritilor strategice
i a obiectivelor-cheie ale ocrotirii sntii n ar. Guvernul asigur realizarea politicii interne i
externe a statului, exercit conducerea general a administraiei publice i este responsabil n faa
Parlamentului. Legea cu privire la Guvern n cadrul art. 3 prevede: Guvernul formeaz un
sistem eficient de ocrotire social a populaiei, creeaz condiii pentru creterea nivelului de trai,
pentru satisfacerea necesitilor culturale i spirituale ale cetenilor republicii, promoveaz
politica de stat n domeniul ocrotirii sntii populaiei. Prin prisma aceluiai act normativ
Guvernul asigur condiii social-economice, creeaz o baz tehnico - material i fonduri
speciale pentru dezvoltarea nvmntului public, tineretului, culturii, ocrotirii sntii,
proteciei mediului ambiant (art. 11); coordoneaz activitatea organelor administraiei publice
locale n vederea traducerii n via a politicii de stat n domeniile asigurrii egalitii de anse
ntre femei i brbai, asistenei sociale, ocrotirii sntii, nvmntului public, tineretului i
sportului, culturii i proteciei mediului ambiant (art.19)[120];
Ministerul Sntii - formuleaz politici n domeniul sntii i asigur planificarea
strategic a sistemului sntii la diferite niveluri; creeaz un mediu de reglementare adecvat i
asigur corespunderea ntre obiectivele politicii, organizarea, finanarea i gestionarea n
sistemul sntii; asigur dirijarea sistemului sntii, definete standarde, seteaz prioritile i
le abordeaz n cadrul pachetului de servicii; asigur un mediu favorabil pentru colaborarea ntre
sectoare i mobilizarea social; reglementeaz i monitorizeaz calitatea serviciilor din domeniul
sntii, asigur transparena i responsabilitatea n activitatea sistemului de sntate n vederea
ocrotirii sntii, fapt confirmat prin Regulamentului privind organizarea i funcionarea
Ministerului Sntii, structurii i efectivului limit ale aparatului central al acestuia[187];

131
Ministerele de resort - reflect obiectivele sntii n politicile sectoriale prin
actualizarea cadrului lor legal; implementeaz strategiile i programele intersectoriale privind
fortificarea sntii populaiei;
Academia de tiine a Moldovei - ofer consultan privind politica n domeniul sntii
i n toate domeniile de dezvoltare a rii ce au impact asupra sntii populaiei, n baza
abordrilor tiinifice; asigur corelarea direciilor strategice i prioritare ale tiinei i inovrii, a
proiectelor i programelor tiinifice n contextul Politicii Naionale a Sntii; coordoneaz
evaluarea etiopatogenica a celor mai rspndite maladii, precum i elaborarea i transpunerea n
practic a unor metode i tehnici noi de diagnostic, tratament, profilaxie i reabilitare i control
epidemiologic al maladiilor[30]. Hotrrea nr. 809 cu privire la aprobarea Acordului de
parteneriat dintre Guvern i Academia de tiine a Moldovei[100] prevede: Academia de tiine
a Moldovei va coordona activitatea organizaiilor din sfera tiinei i inovrii n cadrul
proiectelor de cercetare-dezvoltare i transfer tehnologic (n derulare) spre realizarea obiectivelor
Programului-cadru apte al Comunitii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic i
activiti demonstrative (2007-2013) i a Acordului dintre Republica Moldova i Uniunea
European cu privire la participarea Republicii Moldova n cadrul Programului-cadru al Uniunii
Europene pentru cercetare i inovare (2014-2020) Orizont 2020. Pentru asigurarea premiselor
participrii Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare i
inovare (2014-2020) Orizont 2020, direciile strategice ale activitii din sfera tiinei i
inovrii pentru anii 2013-2020, aprobate prin Hotrrea Parlamentului nr.150 din 14 iunie 2013
snt ajustate la temele-cheie ale Programului menionat:
materiale, tehnologii i produse inovative;
eficien energetic i valorificarea surselor regenerabile de energie;
sntate i biomedicin;
Pentru perioada 2014-2020 printre prioritile de cercetare-dezvoltare ale Academiei este
i domeniul de ocrotire a sntii prin prisma unei societi sntoase i incluzive[99];
Autoritile administraiei publice centrale i locale - transpun strategiile naionale
de sntate n planuri i programe de sntate la nivel raional i local; asigur implementarea i
monitorizarea acestora, precum i implicarea comunitii locale n procesul de luare a deciziilor
i de realizare a lor[129]. Autoritile publice centrale din domeniul ocrotirii sntii prin prisma
legii ocrotirii sntii se abiliteaz cu dreptul de a centraliza mijloacele bneti din alocaiile
totale prevzute n bugetul de stat pe anul respectiv pentru ocrotirea sntii, inclusiv prin

132
delegare instituiilor din subordine, n vederea realizrii programelor cu destinaie special din
domeniu[128];
Compania Naional de Asigurri n Medicin - organizeaz acumularea mijloacelor
financiare n fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical; finaneaz asistena medical
necesar persoanelor asigurate n volumul prevzut de Programul unic al asigurrii obligatorii de
asisten medical i msurile orientate spre prevenirea maladiilor; efectueaz controlul
volumului i calitii asistenei medicale acordate persoanelor asigurate. Obiectivele Companiei
urmresc creterea gradului de responsabilizare a tuturor subiecilor de drept din Republica
Moldova, i sunt prevzute n cadrul Hotrrii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului
Companiei Naionale de Asigurri n Medicin: organizarea, desfurarea i dirijarea procesului
de asigurare obligatorie de asisten medical, cu aplicarea procedeelor i mecanismelor
admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament i
profilaxie a maladiilor i strilor, incluse n Programul unic al asigurrii obligatorii de asisten
medical, controlul calitii asistenei medicale acordate i implementarea cadrului normativ
aferent asigurrilor de asisten medical[91]. n baza legii ocrotirii sntii Compania
Naional de Asigurri n Medicin este autorizat s realizeze programe cu destinaie special n
domeniul ocrotirii sntii din contul transferurilor de la bugetul de stat prevzute pentru
realizarea programelor naionale de ocrotire a sntii, pentru necesitile care nu snt prevzute
a fi finanate[128];
Consiliul Naional de Evaluare i Acreditare n Sntate - organizeaz i desfoar
procesul de evaluare i acreditare a instituiilor medico-sanitare i a ntreprinderilor
farmaceutice.
Sarcinile Consiliului sunt reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 526 i constau n:
elaborarea actelor normative privind evaluarea i acreditarea unitilor medico-sanitare i
farmaceutice;
elaborarea criteriilor de evaluare i standardelor de acreditare;
participarea, la nivel naional i internaional, la elaborarea standardelor n domeniul
medicinii i farmaciei;
contribuirea la mbuntirea calitii serviciilor acordate populaiei de ctre unitile
medico-sanitare i farmaceutice;
promovarea colaborrii internaionale n domeniul evalurii i acreditrii[92].
Instituiile medico-sanitare i de sntate public - efectueaz intervenii preventive i
curative, monitorizeaz implementarea programelor de promovare a sntii i de prevenire a

133
maladiilor. Scopul principal al instituiilor este protecia sntii populaiei, profilaxia,
diagnosticarea, tratamentul i reabilitarea bolnavilor, promovarea modului sntos de via[183];
Medicii, ali lucrtori medico-sanitari i farmacitii - acord asisten medical i
farmaceutic oportun i calitativ pentru ceteni. Legea cu privire la exercitarea funciei de
medic prevede c sntatea omului reprezint valoarea suprem cu caracter personal i social, iar
medicul este obligat, prin utilizarea tuturor capacitilor i cunotinelor profesionale,
s contribuie la protejarea sntii populaiei, s combat orice form de cruzime i njosire a
demnitii umane, pstrnd respectul fa de fiina uman[119];
Organizaiile nonguvernamentale - contribuie la meninerea sntii prin participarea n
programe i proiecte tematice; ntrein legturi cu reprezentanii tuturor pturilor sociale,
facilitnd dialogul social;
Agenii economici - asigur condiii adecvate de munc, orientate spre desfurarea unei
activiti inofensive pentru mediul ambiant i sntatea angajailor;
Mass-media - abordeaz obiectiv problemele de sntate i informeaz populaia ntr-un
mod accesibil despre msurile i metodele de profilaxie a maladiilor i modul sntos de via;
Partenerii internaionali - colaboreaz i coopereaz tehnic cu autoritile naionale n
domeniile prioritare de sntate;
Persoanele fizice - particip la luarea deciziilor n problemele de sntate, este
responsabil de sntatea proprie, a membrilor familiei i a concetenilor.
Urmare a prenotrii subiecilor ce contribuie la ocrotirea sntii populaiei, este
evident responsabilitatea subiecilor n cauz, care n cazul exercitrii drepturilor i executrii
obligaiilor ce le revin n temeiul actului normativ cauzeaz prejudicii sntii publice, pot
deveni subieci ai rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii. Astfel, conchidem c n
domeniul ocrotirii sntii, subieci ai rspunderii juridice, care dein ponderea de participare
direct i specific acestui domeniu, i care reieind din practica judiciar sunt pri n dosare
civile, penale, administrative, se reliefeaz urmtorii subieci cu capacitatea de a rspunde juridic
n domeniul ocrotirii sntii[69, p.104]:
Ministerul Sntii i instituiile din subordine[187] (Centrul Naional de Sntate
Public, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sntii Publice, Consiliul Naional de Evaluare i
Acreditare n Sntate, etc.);
Instituiile medico-sanitare publice i private;
Medicii, ali lucrtori medico-sanitari i farmacitii;
Compania Naional de Asigurri n Medicin;

134
Autoritile administraiei publice locale;
Persoanele fizice.
Subiecii n cadrul rspunderii n domeniul ocrotirii sntii pot fi clasificai i n
dependen de caracterul raporturilor juridice la care pot participa n 2 categorii[104]:
Principali:
prestatorul de servicii medicale:
unitile medico-sanitare i farmaceutice
medicul i lucrtorul medical
consumatorii de servicii medicale:
pacientul
persoana care particip benevol n calitate de subiect uman n cercetrile bio-
medicale.
Auxiliari:
asiguratul i asiguratorul;
Ministerul Sntii;
instituiile de nvmnt medicale.
Cnd vorbim despre sntate, nelegem de fapt servicii de sntate. Cealalt fa a
monedei sntate prevenirea se situeaz pe la sfritul listei n majoritatea agendelor. n
concluzie menionm c, sntatea nu este preuit pn n momentul n care este afectat i
apare o boal. Traversm o perioad n care ne confruntm cu creterea costurilor serviciilor
medicale i creterea impactului bolilor asupra ntregii populaii a rii. Dei sloganul este mai
ieftin s previi dect s tratezi poate prea demodat, noi credem c este mai adevrat dect
oricnd. Este necesar s facem educaie pentru sntate i s promovm sntatea n concordan
cu standardele internaionale, n special ale Uniunii Europene, prin intermediul tuturor
subiecilor din sistemul de ocrotire a sntii[174, p.2].

4.2. Statutul juridic al subiecilor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii


sntii

Dezvoltarea tehnologiei medicale n ultimele dou trei secole, dar i schimbrile


legislaiei au generat un interes sporit pentru etica medical ntr-o serie de state. n ultimii ani i
la noi n ar, atenia acordat responsabilitii i rspunderii n domeniul ocrotirii sntii a
crescut odat cu perimarea treptat a sistemului asistenei medicale gratuite n condiiile

135
economiei de pia i ale liberalizrii preurilor[230]. Publicaiile tiinifice, de informare i
popularizare au nserat mai multe articole viznd aceste probleme. Cel mai important aspect al
situaiei create le reprezint drepturile i obligaiile subiecilor rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii.
Evoluia societii umane, progresul tehnico-tiinific, dezvoltarea dreptului internaional
n domeniul reglementrii relaiilor dintre pacient i lucrtorul medical au dus la necesitatea
apariiei pe plan intern a unor reglementri noi n domeniu. Dreptul medical, ca ramur de drept,
nu s-a conturat nc suficient, instituiile acesteia regsindu-se n dreptul civil, dreptul securitii
sociale, dreptul penal, dreptul administrativ. Totui innd cont de obiectul specific al acestei
ramuri, n lumina evoluiei actuale a teoriei dreptului, dreptul medical apare ca o ramur distinct
de drept. Ramura dreptului medical are izvoarele sale specifice. Cu toate c n-au fost codificate
ntr-un act unic, acestea sunt totui destul de impuntoare dup volumul i importana relaiilor
sociale reglementate.
Dreptul medical, constituit deja n multe ri, reprezint o particularizare a noiunilor
generale de drept la profesiunea medical, acesta putndu-se realiza prin sistematizarea tuturor
normelor cuprinse n codurile de deontologie, legile sanitare, precum i n legile din diferite
ramuri de drept (constituional, penal, civil, etc.). Profesiunea medical este o activitate social,
garantat i asigurat de stat i ea nu poate fi exonerat de responsabiliti sociale i juridice.
Actul medical are efecte umane, sociale i juridice inevitabile din care decurg obligaii i
drepturi[46].
Dreptul medical e o ramur distinct de drept reieind din urmtoarele:
Dreptul la ocrotirea sntii e reglementat de constituie;
Exist o multitudine de acte normative speciale consacrate reglementrii relaiilor sociale
ce apar n sfera ocrotirii sntii;
Relaiile sociale din sfera activitii medicale sunt reglementate att de norme proprii
dreptului medical ct i de normele altor ramuri de drept (civil, penal, administrativ,
contravenional);
Exist un sistem de principii speciale ce caracterizeaz totalitatea normelor dreptului
medical;
Exist un sistem al dreptului medical constituit din instituii juridice i norme de drept;
Nu este posibil n limitele ramurilor de drept clasice de a garanta o reglementare
calitativ a ntregului spectru de relaii ce apar n domeniul ocrotirii sntii[104].

136
Obiectul de reglementare a dreptului medical l reprezint relaiile sociale dintre
prestatorii de servicii medicale i consumatorii de servicii medicale precum i relaiile sociale
conexe acestora[104].
Subiecii raportului de drept medical sunt, n cele mai multe cazuri, medicii, pacienii i
instituia medical n care se realizeaz actul medical, dar uneori o atare calitate aparine i altor
persoane, precum funcionari publici sau ai unor organisme specifice profesiunii de medic (de
exemplu, societile de asigurare a asistenei medicale, asociaiile profesionale ale medicilor,
instituiile de nvmnt i cercetare n domeniul medical), dar i statul[161, p.35-36].
Coninutul raportului juridic de drept medical este dat de drepturile i obligaiile
subiecilor. n acest sens putem meniona c pacientul are dreptul de a fi tratat cu rapiditate i
profesionalism i se oblig de a da, iar medicul are dreptul de a primi plata (salariul, dup caz)
pentru munca prestat, obligndu-se, la rndul su, fa de pacient, ns numai dup o informare
prealabil exact a pacientului despre ansele tratamentului sau interveniei respective[161,
p.36].
Obiectul raportului de drept medical se refer la ansamblul aciunilor i inaciunilor la
care sunt ndrumate sau chiar obligate prile pentru a exprima practic coninutul raportului.
Autorii T. NovacHreplenco i I. Dodon definesc dreptul medical ca fiind: ansamblul
normelor juridice care reglementeaz raporturile juridice profesionale patrimoniale i
nepatrimoniale, stabilite ntre cei care exercit profesiuni medicale i pacieni, precum i
raporturile specifice instituiilor medico-sanitare, caracterizate prin poziia de egalitate juridic a
participanilor la aceste raporturi juridice[161, p.36].
Subiecii dreptului medical sunt persoanele fizice i juridice care pot aprea ca titulari de
drepturi subiective i obligaii medicale corelative, n cadrul raporturilor de drept medical.
Rspunderea juridic a persoanei fizice nu este conceput numai ca o simpl obligaie de
suportare a unei sanciuni de ctre cel care a nclcat prevederile legii, ci ca o relaie existent
ntre drepturile i obligaiile legal consacrate, ca un raport de constrngere n coninutul creia se
regsesc nu numai o obligaie izolat i autonom, ci un complex de drepturi i obligaii. Fapta
ilicit a persoanei fizice n domeniul ocrotirii sntii, reprezint conduita aflat n contradicie
cu legea i care este sancionat ca atare, nclcarea trebuind s fie real i nu aparent, formal,
adic s reprezinte un fapt material-juridic ilicit al omului prin care s-a lezat efectiv sntatea
individual sau a populaiei n general. Norma juridic nclcat de ctre persoanele fizice n
domeniul ocrotirii sntii, reprezint singurul temei al angajrii rspunderii juridice, ntruct
nclcarea oricror alte norme nu antreneaz aceast rspundere dect dac respectivele reguli au
o consacrare juridic. Prin intervenia statului n cazul nclcrii regulii de drept - intervenie

137
specific numai rspunderii juridice, comparativ cu alte forme ale rspunderii sociale - se
urmrete att nlturarea nclcrii i sancionarea celui vinovat, ct i prevenirea svririi n
viitor, de ctre acelai subiect sau de ctre alii, a unor abateri similare sau diferene, dezvoltarea
astfel a contiinei juridice i reeducarea celui vinovat[64, p. 207].
Art. 17 din Codul Civil al Republicii Moldova definete persoana fizica ca fiind:
Persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi i de obligaii civile. Omul luat
n mod individual, ca persoan fizic, particip la cele mai variate raporturi juridice. Locul
central n cadrul acestor raporturi revine raporturilor juridice civile, la care persoana fizic
particip ca subiect de drept civil. Omul, ca persoan fizic, este un subiect de drept universal,
poate participa la diverse raporturi juridice civile. Persoana fizic este subiect de drept este
titularul de drepturi i obligaii, care formeaz coninutul raportului juridic civil[32].
Codul Civil al Republicii Moldova n cadrul art. 55 definete persoana juridic ca fiind:
organizaia care are un patrimoniu distinct i rspunde pentru obligaiile sale cu acest
patrimoniu, poate s dobndeasc i s exercite n nume propriu drepturi patrimoniale i
personale nepatrimoniale, s-i asume obligaii, poate fi reclamant i prt n instana de
judecat[32].
n calitate de uniti medico-sanitare i farmaceutice (UMSF) pot aprea ntreprinderile,
instituiile i organizaiile nregistrate n modul stabilit care au ca i gen de activitate acordarea
de asisten medical i farmaceutic. Capacitatea juridic a UMSF apare o dat cu nregistrarea
de stat. Ele i pot exercita activitatea dup obinerea licenei de activitate n conformitate cu
legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor. Totodat, fiecare unitate
medical i farmaceutic e obligat s obin un certificat de acreditare eliberat de Consiliul
naional de evaluare i acreditare n sntate.
Prin prisma art. 10 (3) din Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi
ntreprinderilor de stat li se permite[141]:
supravegherea i tratamentul bolnavilor care sufer de narcomanie, boli contagioase
periculoase i deosebit de periculoase, inclusiv de boli dermato-venerice infecioase precum i de
boli psihice n forme agresive i eliberarea avizelor corespunztoare;efectuarea expertizei pentru
determinarea pierderii temporare sau stabile a capacitii de munc, precum i a examenelor i
controalelor medicale periodice i preventive decretate ale cetenilor;tratamentul animalelor ce
sufer de boli deosebit de periculoase;
confecionarea ordinelor i medaliilor;
producerea emblemelor ce confirm achitarea impozitelor i taxelor de stat; prestarea
serviciilor potale (cu excepia potei exprese), confecionarea timbrelor potale;

138
producerea i comercializarea tehnicii militare speciale i de lupt, a substanelor
explozive (cu excepia prafului de puc), precum i producerea oricror feluri de arme;
evidena de stat, nregistrarea de stat i inventarierea tehnic (inclusiv paaportizarea) a
bunurilor imobile, restabilirea documentelor pentru dreptul de proprietate i administrarea
acestor bunuri;
imprimarea i baterea monedei, imprimarea hrtiilor de valoare de stat;
efectuarea lucrrilor astronomo-geodezice, gravimetrice, a lucrrilor n domeniul
hidrometeorologiei.
Medicul e acea persoan cu capacitate de exerciiu deplin care are studii superioare
medicale i post-universitare i care a depus jurmntul medicului.
Potrivit art. 4 (1) din Legea privind exercitarea profesiunii de medic[119]:
Profesiunea de medic poate fi exercitat de orice persoan care ndeplinete urmtoarele
condiii:
este cetean al Republicii Moldova; are domiciliu sau drept de reedin n Republica
Moldova;
are studii superioare medicale complete: diplom de studii superioare profil medicin,
diplom de licen la specializare, dup absolvirea studiilor postuniversitare medicale, eliberate
conform legislaiei Republicii Moldova n vigoare, diplom de studii postuniversitare profil
medicin obinut n alt ar, nostrificat de Ministerul Sntii n conformitate cu standardul
educaional n vigoare, dac tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte nu
prevd altfel;
i perfecioneaz, pe parcursul ntregii sale activiti profesionale, cunotinele teoretice
i deprinderile practice conform regulamentelor elaborate i aprobate de Ministerul Sntii,
utiliznd n acest scop toate posibilitile accesibile;
este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii;
nu cade sub incidena restriciilor i incompatibilitilor prevzute de prezenta lege.
Legea privind exercitarea profesiunii de medic determin n art. 14 care sunt drepturile i
obligaiile medicului, astfel trecem n revist doar unele dintre ele pe care le considerm vitale:
Medicul este n drept[119]:
s fie asigurat cu loc de munc dup ncheierea studiilor postuniversitare i s-i
desfoare activitatea medical conform specializrii i calificrii obinute;
s fie asigurat cu condiii pentru a-i desfura activitatea profesional cu respectarea
regulilor i tehnologiilor de acordare a asistenei medicale;

139
s-i ridice nivelul de pregtire profesional i s fie atestat;
s fie remunerat conform funciei ocupate, gradului de calificare profesional, tiinifico-
didactic, rezultatelor activitii sale;
s i se repare prejudiciul cauzat prin vtmare a sntii n legtur cu activitatea
profesional;
s-i apere, inclusiv pe cale judiciar, dreptul la munc i alte drepturi profesionale;
s cunoasc drepturile i obligaiile sale de serviciu;
s exercite alte drepturi, n conformitate cu legislaia n vigoare.
Art. 15 din Legea privind exercitarea profesiunii de medic reglementeaz modalitatea de
aprare a drepturilor medicului[119].
Dreptul exercitrii profesiunii de medic este protejat de stat. ntru aprarea drepturilor
sale profesionale i ceteneti, medicul este n drept[119]:
s apeleze la organele de drept naionale i internaionale conform legislaiei n vigoare;
s cear soluionarea de ctre instana contenciosului administrativ a unui litigiu generat
de un act administrativ, fie de nesoluionarea n termene legale a unei cereri privind
recunoaterea unui drept consfinit de lege, n care cealalt parte este o autoritate public sau un
funcionar al acestei autoriti, potrivit legislaiei n vigoare;
s i se repare prejudiciul cauzat prin vtmare a sntii n legtur cu activitatea
profesional specific n condiii de permanent risc pentru sntate i via;
s apeleze la susinerea organizaiilor neguvernamentale ntru aprarea drepturilor i
intereselor profesionale;
s i se garanteze independen moral, economic i profesional, protecie social;
s fie susinut de angajator la etapa examinrii n instan a litigiilor n cazul exercitrii
activitii conform reglementrilor n vigoare;
s foloseasc fr restricii orice mijloc de transport din contul statului pentru exercitarea
de urgen a obligaiilor profesionale, n funcie de situaii concrete;
s se asocieze n organizaii sindicale, asociaii obteti ce vor participa la aprarea i
promovarea drepturilor i intereselor profesionale ale medicului;
Medicul are dreptul la aprare contra interveniei unor persoane i autoriti ale
administraiei publice n exerciiul profesiunii sale, excepie fcnd cazurile de incompeten i
culp profesional.
Obligaiile profesionale ale medicului sunt prevzute de art. 17 din Legea privind
exercitarea profesiunii de medic[119]:

140
Medicul este obligat:
s respecte cu strictee drepturile i interesele legitime ale pacientului;
s-i perfecioneze n permanen cunotinele profesionale;
s asigure tratamentul pn la nsntoirea pacientului sau pn la trecerea lui n
ngrijirea unui alt medic;
s evite mbolnvirile iatrogene;
s pstreze secretul informaiilor personale de care a luat cunotin n exercitarea
profesiunii, cu excepia cazurilor prevzute de prezenta lege i de legislaia privind accesul la
informaii;
s nceap tratamentul numai dup o examinare medical efectuat personal, iar n cazuri
excepionale, de urgen, s dea indicaii de tratament prin mijloacele de telecomunicaie;
s acorde primul ajutor medical de urgen, indiferent de timpul, locul i de alte
circumstane ale situaiei;
s cear consimmntul pacientului pentru orice prestare medical conform legislaiei;
s cunoasc i s exercite n permanen atribuiile de serviciu;
s consemneze refuzul pacientului pentru orice prestare medical
s informeze pacientul direct sau prin intermediul reprezentanilor legali ori al rudelor lui
apropiate despre starea sntii acestuia;
s respecte normele etico-profesionale;
s execute alte obligaii prevzute de legislaie.
Ca subiecte ale raportului juridic medical pot fi i pacienii. La 27.10.2005 Parlamentul
Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului nr.
263-XVI. Adoptarea unui asemenea act legislativ a reieit att din necesitatea unor reglementri
adecvate al relaiilor sociale dintre pacient (reprezentantul legal al acestuia, rude apropiate), pe
de o parte i prestatorii de servicii medicale (instituii medico-sanitare publice, lucrtori
medicali), pe de alt parte, ct i n scopul implementrii la nivel naional a prevederilor actelor
internaionale n domeniu (Convenia de la Oviedo privind drepturile omului i biomedicina
(1997) i Declaraia de la Amsterdam privind promovarea drepturilor pacienilor n Europa
(1994)). Obiectivele acestei legi privind drepturile pacienilor se refer la:
protejarea demnitii i integritii persoanei i promovarea respectului pentru pacient ca
persoan;
obinerea unui maxim de beneficiu prin folosirea serviciilor de sntate;
promovarea relaiei medic-pacient printr-o implicare mai activ a pacientului;

141
umanizarea asistenei medicale acordate.
Astfel, n sensul Legii, pacient (consumator al serviciilor de sntate) poate fi considerat
orice persoan, indiferent de starea sa de sntate, care: necesit; utilizeaz; solicit servicii
de sntate; particip benevol, n calitate de subiect uman, n cercetrile biomedicale. Legea
face o distincie clar ntre reprezentantul legal al pacientului i ruda apropiat a acestuia. Astfel,
reprezentant legal al pacientului se consider persoana care poate reprezenta, n condiiile legii,
fr procur, interesele unui pacient fr capacitate de exerciiu, sau care a fost declarat
incapabil, sau cu capacitate de exerciiu limitat. n conformitate cu alineatul (1) articolul 20 din
Codul civil al Republicii Moldova capacitatea deplin de exerciiu ncepe de la data cnd
persoana fi zic atinge majoratul, adic la vrsta de 18 ani. Per a contrario, persoana fizic ce nu
a atins vrsta de 18 ani se consider fr capacitate deplin de exerciiu i deci aceasta poate fi
reprezentat n relaia cu prestatorul de servicii medicale de ctre reprezentantul su legal. Legea
stabilete i excepii, cnd se consider c persoana are capacitate deplin de exerciiu nainte de
mplinirea acestei vrste, i anume:
n caz de cstorie a minorului acesta dobndete capacitate deplin de exerciiu, chiar
dac nu a mplinit nc vrsta de 18 ani;
dac minorul care a mplinit vrsta de 16 ani lucreaz n baza unui contract individual de
munc sau dac acesta practic activitate de ntreprinztor (dac exist hotrrea autoritii
tutelare sau a instanei de judecat privind emanciparea).
Pacientul care a fost declarat incapabil este considerat acel pacient care n urma unei
tulburri psihice nu poate contientiza sau dirija aciunile sale. Declararea incapabilitii se
efectueaz prin hotrre a instanei judectoreti, asupra acestor persoane, instituindu-se tutela.
Se consider pacient cu capacitate de exerciiu limitat pacientul care, n urma consumului
abuziv de alcool sau consumului de droguri i de alte substane, nrutete situaia material a
familiei sale sau a sa personal. Limitarea n capacitatea de exerciiu se efectueaz prin hotrre a
instanei de judecat, asupra acestor persoane instituindu-se curatela. n conformitate cu articolul
32 din Codul civil[32], tutorii i curatorii au dreptul de a reprezenta persoanele tutelate n raport
cu alte persoane fi zice sau cu persoane juridice, fr mandat. n conformitate cu alineatul (2)
articolul 61 din Codul familiei[34], prinii sunt reprezentanii legali ai copiilor lor i acioneaz
n numele lor n relaiile cu toate persoanele fi zice i juridice, fr a avea nevoie de mputerniciri
speciale. Prin urmare sunt considerai reprezentani legali ai pacientului prinii pacientului
minor neemancipat, tutorele persoanei declarate incapabile i curatorul persoanei limitate n
capacitate de exerciiu. Reprezentanii legali ai pacientului sunt acele persoane care pot exercita
n numele pacientului drepturile acestora, totodat ns legea stabilete c de prerea proprie a

142
pacientului se va ine ntotdeauna cont n msur maxim posibil, reieind din capacitatea lui de
a nelege.
Drepturi ale pacientului sunt definite ca acele drepturi derivate din drepturile
fundamentale ale omului la via i sntate, care includ drepturi sociale ce in de accesibilitate,
echitate i calitate n obinerea asistenei medicale, precum i drepturi individuale ce in de
respectarea pacientului ca fiin uman, a demnitii i integritii lui, realizate n cadrul utilizrii
serviciilor de sntate sau n legtur cu participarea lui benevol, n calitate de subiect uman, la
cercetri biomedicale. Capacitatea juridic de folosin a pacientului apare la 16 ani (Legea
ocrotirii sntii). Totodat, reieind din art. 1, 10, 11 (drepturile i responsabilitile
pacienilor), capacitatea de exerciiu apare la vrsta de 18 ani[118].
Legea privind drepturile i responsabilitile pacientului identific care sunt drepturile
pacientului, i anume[118]:
Pacientul are dreptul la:
asisten medical gratuit n volumul stabilit de legislaie;
atitudine respectuoas i uman din partea prestatorului de servicii de sntate, indiferent
de vrst, sex, apartenen etnic, statut socioeconomic, convingeri politice i religioase;
securitate a vieii personale, integritate fizic, psihic i moral, cu asigurarea discreiei n
timpul acordrii serviciilor de sntate;
reducere a suferinei i atenuare a durerii, provocate de o mbolnvire i/sau intervenie
medical, prin toate metodele i mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent
al tiinei medicale i de posibilitile reale ale prestatorului de servicii de sntate;
opinie medical alternativ i primirea recomandrilor altor specialiti, la solicitarea sa
ori a reprezentantului su legal (a rudei apropiate), n modul stabilit de legislaie;
asigurare de asisten medical (obligatorie i benevol), n conformitate cu legislaia;
informaii cu privire la prestatorul de servicii de sntate, profilul, volumul, calitatea,
costul i modalitatea de prestare a serviciilor respective;
examinare, tratament i ntreinere n condiii adecvate normelor sanitaro-igienice;
informaii exhaustive cu privire la propria sntate, metodele de diagnostic, tratament i
recuperare, profilaxie, precum i la riscul potenial i eficiena terapeutic a acestora;
informaie complet privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
exprimare benevol a consimmntului sau refuzului la intervenie medical i la
participare la cercetarea biomedical (studiul clinic), n modul stabilit de prezenta lege i de alte
acte normative;

143
acceptare sau refuz n ce privete efectuarea ritualurilor religioase n perioada
spitalizrii n instituia medico-sanitar, dac aceasta nu afecteaz activitatea ei i nu
provoac prejudiciu moral altor pacieni;
asisten a avocatului sau a unui alt reprezentant n scopul proteciei intereselor sale, n
modul stabilit de legislaie;
informaie privind rezultatele examinrii plngerilor i solicitrilor, n modul stabilit de
legislaie;
atacare, pe cale extrajudiciar i judiciar, a aciunilor lucrtorilor medicali i ale altor
prestatori ai serviciilor de sntate, precum i a funcionarilor responsabili de garantarea
asistenei medicale i a serviciilor aferente n volumul prevzut de legislaie;
ngrijire terminal demn de o fiin uman;
despgubirea daunelor aduse sntii, conform legislaiei.
Subiecii auxiliari n cadrul raportului juridic de rspundere n domeniul ocrotirii sntii
mai sunt acei subieci care dei nu au interes propriu n acordarea asistenei medicale propriu-
zise, vin totui s contribuie la realizarea eficient a drepturilor i la executarea obligaiilor de
ctre subiecii principali. Sunt 2 tipuri:
Reprezentativi reprezentanii legali ai pacientului, ruda apropiat. Ea poate fr
procur, prin efectul legii, s reprezinte pacientul fa de teri. Reprezentantul legal acioneaz
aprnd drepturile pacienilor acionnd fa de teri. Ruda apropiat, n sensul Legii privind
drepturile i responsabilitile pacientului[118], se consider persoana: care se afl n relaie de
rudenie cu pacientul (prini, copii, frai drepi i surori drepte, bunici), inclusiv soul (soia) i
care n ultimii civa ani s-a aflat cel mai mult n contact cu acesta sau a fost desemnat de
pacient expres, cnd acesta avea capacitate de exerciiu, pentru a-l reprezenta n relaiile stabilite
de prezenta lege.
Considerm corect poziia autorilor T. NovacHreplenco i I. Dodon, care consider c
toate aceste caracteristici definitorii ale unei rude apropiate sunt relative i urmeaz a fi apreciate
de la caz la caz, reieind din interesele pacientului i din principiile de baz ale realizrii
drepturilor pacientului stabilite n articolul 2 din Legea privind drepturile i responsabilitile
pacientului. Ruda apropiat poate exercita n numele pacientului unele drepturi ale sale, dac
pacientul este n imposibilitate de a-i exprima singur voina contient[161, p.35-36].
Alii un avocat, un reprezentant prin procur sau mandat.
n calitate de prestatori ai serviciilor de sntate, Legea stabilete att instituiile medico-
sanitare i farmaceutice, ct i lucrtorii medicali (medici i ali specialiti n domeniu).

144
Drepturile pacientului sunt obligaii corelative att pentru instituie, ct i pentru lucrtorul
medical care activeaz n aceast instituie. Acordarea asistenei medicale este un serviciu ce se
consider prestat de ctre instituia medico-sanitar respectiv ca persoan juridic, iar pacientul
(dup caz, asigurtorul sau alt pltitor) va achita plata pentru serviciile prestate acesteia. Totui
n conformitate cu alineatul (1) articolul 1403 din Codul civil[32] comitentul rspunde de
prejudiciul cauzat cu vinovie de prepusul su n funciile care i s-au ncredinat. Astfel instituia
medico-sanitar public rspunde pentru prejudiciile cauzate cu vinovie pacienilor de ctre
lucrtorii si medico-sanitari. Totodat legea stabilete c, comitentul pstreaz dreptul de regres
contra prepusului. Prepusul se poate exonera, dac va dovedi c s-a conformat ntocmai
instruciunilor comitentului. Prin urmare, instituia medico-sanitar public rspunde de
prejudiciul cauzat cu vinovie de lucrtorii si medico-sanitari, instituia avnd dreptul de regres,
cernd prejudiciul de la lucrtorul respectiv. Acesta din urm nu va purta rspundere doar dac
va dovedi c a respectat ntocmai obligaiile sale de serviciu. Astfel, rolul major al
administraiilor instituiilor medico-sanitare apare ca fiind reacordarea asistenei medicale n
strict conformitate cu legislaia n vigoare i de a excluderea oricrei nclcri a drepturilor i
intereselor legitime ale pacientului[161, p.36].
Regulamentul - cadru de organizare i funcionare a instituiilor medico-sanitare private
prevede care sunt drepturile i obligaiile acestora[163]:
s instituie filiale, dac acest drept este prevzut n actele de fondare ale Instituiei;
s ncheie contracte de prestare a serviciilor medicale cu alte instituii medico-sanitare;
s ncheie contracte de Parteneriat Public Privat cu instituii medico-sanitare publice,
conform domeniilor prioritare identificate;
s-i desfoare activitatea n spaiile ce le aparin cu drept de proprietate privat sau n
alte spaii luate n locaiune, inclusiv ale instituiilor medico-sanitare publice, cu gen de activitate
n domeniul ocrotirii sntii, care corespund cerinelor actelor legislative i normative n
vigoare privind parteneriatul public-privat;
s elibereze certificate de concediu medical, n cazul acordrii asistenei medicale
spitaliceti i medicinii de familie (numai pentru persoanele nregistrate pe list), cu respectarea
cerinelor actelor normative n vigoare;
s desfoare activitatea medical numai n baz de licen eliberat de Camera de
Liceniere, certificat de acreditare, autorizaie sanitar, conform legislaiei n vigoare;
alte drepturi necesare pentru realizarea sarcinilor sale de baz, conform actelor normative
i legislative n vigoare.

145
Instituia este obligat[163]:
s desfoare genul de activitate, n conformitate cu prevederile Legii nr. 1070-XIV
din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialitilor pentru pregtirea cadrelor n
instituiile de nvmnt superior i mediu de specialitate;
s asigure aprobarea de ctre Ministerul Sntii a Regulamentului de organizare i
funcionare a instituiei medicosanitare private;
s respecte prevederile actelor legislative i normative, ordinelor i
dispoziiilor Ministerului Sntii ce in de activitatea medical i farmaceutic, i s dispun de
acestea n Instituie;
s acorde asistena medical urgent n mod gratuit n cazul urgenelor medicale;
s dispun i s implementeze Protocoalele Clinice Naionale, Standardele de tratament,
aprobate prin actele normative n vigoare, conform genului de activitate, desfurate n cadrul
Instituiei;
s prezinte rapoarte la Centrul Naional de Management n Sntate conform
formularelor de eviden statistic medical, aprobate prin actele normative n vigoare;
s asigure acreditarea Instituiei, n termenele stabilite de actele normative n vigoare;
s implementeze tehnologiile moderne de diagnostic i tratament;
s organizeze educaia medical continu a lucrtorilor medicali conform cerinelor n
vigoare;
s participe la edinele consiliilor medicale teritoriale;
s asigure succesivitatea conlucrrii cu instituiile medico-sanitare publice n organizarea
msurilor de profilaxie, diagnostic i tratament acordat pacienilor.
Reformele realizate n sfera ocrotirii sntii (implementarea standardelor de tratament,
trecerea la volumul garantat de asisten medical gratuit, controlul cheltuielilor), au fcut
posibil s se stabilizeze pentru civa ani cheltuielile pentru sectorul respectiv. Este recunoscut
faptul c sistemul ocrotirii sntii poate fi nesios n ceea ce privete necesitile sale, iar
statul nu ntotdeauna are posibilitatea de a mri alocrile bugetare n acest scop n volumul
necesar. n condiiile date, multe state doresc, dar nu au cum s investeasc suplimentar n
sntate. Din cauza situaiei economice precare, nu-i pot permite acest lucru. Or, ara care nu
are posibilitatea s aloce mijloace considerabile n dezvoltarea domeniului respectiv prejudiciaz
sntatea populaiei sale. Cheltuielile pentru sfera ocrotirii sntii sunt solicitate nu doar de
apariia tehnologiilor i medicamentelor noi i adesea foarte scumpe, ci i de cerinele tot mai
mari ale pacienilor care uneori nu au idee de costul real al serviciilor medicale, de creterea

146
numrului pacienilor de vrst naintat cu boli cronice, de comportamentul multor ceteni care
nu contientizeaz nc necesitatea de a duce un mod sntos de via[209, p.283].
rile care nu izbutesc s sporeasc anual cheltuielile pentru domeniul ocrotirii sntii
se vor confrunta cu problema scumpirii serviciilor medicale i asistenei medico-sociale pentru
populaia mbtrnit, n condiiile nivelului sczut de dezvoltare economic. Securitatea
naional impune msuri eficiente de consolidare a sistemului de sntate, de stabilizare a
situaiei demografi ce sau, ca o msur forat, condiioneaz revenirea forei de munc n tara de
origine. Este esenial ca fiecare stat s se lmureasc de pe acum dac peste 10-15 ani (cnd
vrful raportului dintre populaia lucrtoare i cea nelucrtoare va atinge maximul distructiv) va
fi capabil s majoreze cheltuielile pentru domeniul ocrotirii sntii spre a evita prbuirea
acestuia i, respectiv, stagnarea economiei din cauza deficitului de populaie apt de munc[210,
p. 167].
n aceste mprejurri, ameliorarea domeniului i a indicatorilor sntii publice a naiunii
trebuie cutat nu doar n creterea cheltuielilor, dar i n reformarea substanial a sistemului. n
Republica Moldova, cheltuielile publice pentru sntate sunt frecvent considerate costuri pe
termen scurt i nu investiii pentru o durat mai lung. Iat de ce, se impune modificarea
abordrii politice i bugetare, prin care s se agreeze de ctre toi factorii decizionali faptul c
sntatea nu reprezint un cost, ci o investiie. Or, sntatea nu este o preocupare doar pentru
Ministerul Sntii, Compania Naional de Asigurri n Medicin i instituiile medicale, ci i
pentru toate autoritile responsabile de creterea economic i dezvoltarea sustenabil. Investind
n sntate, obinem beneficii n favoarea dezvoltrii economice i, n final, se contribuie la
creterea veniturilor bugetare[60].
Centrul de Sntate public efectueaz supravegherea de stat a sntii publice n
vederea evalurii strii acesteia, elaboreaz, organizeaz i particip la realizarea msurilor de
prevenie, coordoneaz prin intermediul Consiliului teritorial de sntate public, activitatea
instituiilor medico-sanitare, a altor instituii din teritoriul administrativ ntru realizarea
prevederilor actelor legislative n domeniul supravegherii de stat a sntii publice, Programelor
naionale i teritoriale privind asigurarea securitii sntii publice, ocrotirea i fortificarea
sntii populaiei cu scopul final de sporire a capacitii de munc i a longevitii populaiei n
teritoriu. Centrul poate fi antrenat n identificarea, evaluarea i comunicarea riscurilor pentru
sntate, prestarea serviciilor de laborator, realizarea msurilor de promovare a modului sntos
de via, instruirea igienic a populaiei, expertizarea sanitar i n alte teritorii, pe baz de
contract, n modul stabilit de Ministerul Sntii. n cazurile urgenelor de sntate public,

147
Centrul activeaz n condiii non-stop i dirijeaz, organizeaz activitatea personalului n
schimburi de tur, cu remunerarea muncii angajailor conform legislaiei n vigoare.
Medicul-ef, medicul ef sanitar de stat i adjuncii medicului ef al CSP, specialitii
Centrului, beneficiaz de drepturile prevzute n Legea Nr.10-XVI din 03.02.2009 privind
supravegherea de stat a sntii publice, Hotrrea Guvernului Nr. 384 din 12.05.2010 privind
Serviciul de Supraveghere de Stat a Sntii Publice. Medicul-ef, medic ef sanitar de stat al
CSP are dreptul: s emit Ordine, Hotrri, Dispoziii, inclusiv Dispoziii de atragere la
rspundere; s aprobe Regulamente. Medicul-ef, adjuncii lui i specialitii Centrului, n limitele
competenei lor, sunt obligai[182]:
s foloseasc oportun i pe deplin mputernicirile acordate pentru prevenirea, depistarea
i reprimarea nclcrii legislaiei sanitare;
s-i coordoneze activitatea cu autoritile teritoriale desconcentrate;
s-i perfecioneze permanent cunotinele profesionale n modul stabilit de legislaia n
vigoare;
s prezinte persoanelor juridice i fizice informaii despre situaia sntii publice, s
informeze populaia despre starea mediului nconjurtor, morbiditatea transmisibil i
netransmisibil n teritoriu, precum i referitor la regulamentele sanitare n conformitate cu
legislaia n vigoare;
s pstreze secretul de stat i cel comercial privind informaia obinut n timpul
exercitrii obligaiunilor funcionale n conformitate cu Legea nr. 16 din 15.02.2008 ,,Cu privire
la conflictul de interese i Codul deontologie a lucrtorului medical.
Serviciul de Supraveghere de Stat a Sntii Publice este autoritatea competent pentru
supravegherea de stat a sntii publice. Serviciul i desfoar activitatea n conformitate cu
prevederile Constituiei Republicii Moldova, legilor i hotrrilor Parlamentului, ordonanelor,
hotrrilor i dispoziiilor Guvernului, regulamentelor sanitare, actelor normative ale Ministerului
Sntii, precum i cu prevederile prezentului Regulament i ale tratatelor internaionale la care
Republica Moldova este parte. Serviciul colaboreaz cu autoritile publice centrale i locale, cu
societatea civil i cu organizaiile internaionale de profil n vederea coordonrii asigurrii
activitilor de sntate public. La nivel teritorial Serviciul asigur coordonarea i realizarea
activitilor de sntate public prin consiliile de sntate public organe consultative
teritoriale, care se instituie i activeaz n baza regulamentului, aprobat de Ministerul
Sntii[93].

148
Drepturile conductorilor Serviciului i a personalului autorizat cu dreptul de control
de stat n sntatea public sunt[93]:
s emit hotrri;
s aprobe instruciuni, ghiduri, standarde ramurale, recomandri metodice;
s examineze i s adopte hotrri referitor la aciunile/inaciunile medicilor-efi sanitari
de stat ierarhic inferiori, inclusiv s anuleze deciziile, prescripiile sanitare sau hotrrile emise
de acetia.
Medicul-ef sanitar de stat al Republicii Moldova, adjuncii Medicului-ef sanitar de stat
al Republicii Moldova, medicii-efi sanitari de stat din teritorii i adjuncii lor au dreptul[93]:
s autorizeze personalul cu dreptul de control de stat n domeniul sntii publice, n
limita competenei, cu legitimaii de serviciu i delegaii de control al obiectivelor;
s autorizeze, s avizeze i s certifice activiti, produse i servicii cu impact asupra
sntii publice;
s nainteze autoritilor publice centrale i locale, conform competenelor, propuneri
privind executarea legislaiei sanitare, elaborarea i realizarea planurilor de dezvoltare social i
economic a teritoriilor, a programelor complexe de ocrotire a sntii populaiei, a mediului
nconjurtor, de mbuntire a condiiilor de munc i de trai, a programelor de instruire i
educaie;
s nainteze autoritilor administraiei publice locale propuneri privind retragerea
autorizaiilor de amplasare i funcionare a obiectivelor economiei naionale;
s sesizeze autoritile publice i organele de drept despre nclcrile constatate;
s propun autoritilor de liceniere retragerea licenelor de activitate;
s dispun, n situaii de risc grav i imediat pentru sntatea public, n baza unei hotrri
emise n modul stabilit, suspendarea, pn la remedierea nclcrilor existente ale legislaiei
sanitare, iar n cazul imposibilitii remedierii lor.
S interzic, n limita competenei[93]:
lucrrile de proiectare i de construcie, precum i darea n exploatare a unor obiective;
exploatarea ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, seciilor i sectoarelor de
producie, a ncperilor, cldirilor, instalaiilor, mijloacelor tehnice, precum i activitile de
producere, comer i prestare a serviciilor;
elaborarea, lansarea, fabricarea i utilizarea produselor economiei naionale;
producerea, importul, depozitarea, transportul i comercializarea produselor alimentare,
produselor alimentare prevzute la art. 19 lit. d) din Legea nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la

149
stabilirea principiilor i cerinelor generale ale legislaiei privind sigurana alimentelor, folosirea
apei n scopuri potabile, menajere, tehnologice, n industria alimentar, pentru recreere i
irigaie;
plasarea pe pia a serviciilor/produselor periculoase pentru sntatea populaiei;
plasarea pe pia a produselor, serviciilor i activitilor supuse autorizrii sanitare,
conform legislaiei sanitare aplicabile, dar neautorizate sanitar;
s nainteze autoritilor publice, ntreprinderilor, organizaiilor, persoanelor fizice i
juridice, indiferent de tipul de proprietate i de forma juridic de organizare, prescripii sanitare
obligatorii pentru executare privind remedierea nclcrilor legislaiei sanitare i realizarea
msurilor de sntate public;
Personalul autorizat de ctre Medicul-ef sanitar de stat sau adjuncii lui prin delegaie cu
dreptul de control special emis, n exerciiul funciunii n supravegherea de stat a sntii
publice, are dreptul[93]:
s dispun de acces liber la obiectivele supuse supravegherii i controlului de stat n
domeniul sntii publice;
s verifice respectarea legislaiei sanitare i a altor acte normative n domeniul sntii
publice;
s solicite persoanelor fizice i juridice sau angajailor de la obiectivul supus
supravegherii de stat informaii verbale sau scrise privind activitile cu impact asupra sntii
publice exercitate la acest obiectiv, de asemenea, prezentarea datelor personale, a licenei, a
autorizaiei sanitare sau a oricrui permis de funcionare, alte date i informaii relevante pentru
sntatea public;
s verifice i/sau s fac copii ale documentelor relevante pentru sntatea public,
perfectate n orice form, inclusiv electronic;
s efectueze testri, examinri sau msurtori, s monitorizeze orice situaie i s
efectueze observaii, conform prevederilor legislaiei;
s recolteze probe de materiale, substane, articole, produse, ap, aer, sol i altele, ce pot
constitui un risc pentru sntatea public;
s ntocmeasc procese-verbale cu privire la contravenii n baza constatrilor personale
i a probelor acumulate;
s realizeze alte activiti specifice, impuse de riscul deteriorrii strii de sntate a
populaiei.

150
Medicul-ef sanitar de stat al Republicii Moldova i adjuncii lui, medicii - efi sanitari de
stat din teritorii i adjuncii lor, precum i alt personal autorizat din cadrul Serviciului, n limitele
competenei, snt obligai[93]:
s dispun aplicarea prevederilor legislaiei privind supravegherea sntii publice, s
controleze respectarea acestora i s efectueze activitile de care snt responsabili;
s dispun, fr ntrziere, aplicnd principiul precauiei, msurile necesare de sntate
public n cazul apariiei unei boli, izbucniri sau a unui element de risc pentru sntatea public;
s colaboreze, n activitatea de supraveghere de stat a sntii publice, cu autoritile
publice, cu alte instituii i organizaii interesate;
s asigure confidenialitatea datelor, conform legii, cu excepia situaiilor care constituie
un risc pentru sntatea public;
s evite implicarea direct sau indirect n activiti ce pot genera conflicte de interese n
exercitarea obligaiilor;
s-i perfecioneze continuu cunotinele.
Executarea defectuoas a obligaiei de a acorda asisten medical sau ngrijiri de
sntate genereaz tragerea personalului medical la rspundere juridic, dat fiind faptul c
aceast obligaie este una impus legal, care se nate n patrimoniul personalului medical n
momentul acceptrii unei persoane ca pacient. Desigur, profesia de medic n sine presupune, ca
oricare alta, un numr de cunotine fundamentale, obligatorii pentru orice medic, alturi de o
conduit civilizat, plin de nelegere i solicitudine. Totodat, exist o sfer a atribuiilor
profesionale n cadrul creia orice medic este ndreptit s opteze, n funcie de pregtirea sa, de
contiin i de cazul pe care-l are de tratat[112, p.86].
n concluzie menionm c n sistemul ocrotirii sntii, personalul medical are un rol
deosebit, dat fiind faptul cci prin comportamentul pozitiv i diligena pe care o manifest fa de
soluionarea problemei pacientului, sporete ncrederea acestuia n sistemul respectiv. Astfel,
pacientul este ndreptit s atepte de la profesionist o conduit care implic cunotine de
specialitate, a cror stpnire tinde s nlture orice risc necesar la care ar putea fi supus
pacientul. Cnd practicianul se angajeaz la acordarea asistenei medicale, el i asum obligaia
de a utiliza cunotine de specialitate i de a oferi ngrijiri competente n cursul executrii acestei
obligaii. Aadar, n domeniul ocrotirii sntii, mai mult dect n oricare alt domeniu, nevoia de
securitate a oamenilor este foarte important. n acest sens snt expuse recomandri, interpretri
doctrinare, dar foarte puine interdicii. Sanciunile n acest sens snt rare, doctrina i

151
jurisprudena rmnnd favorabile corpului medical, ntruct constituie subiectul cel mai des
abordat n viaa cotidian.

4.3. Angajarea rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii.

n decursul ntregii istorii a omenirii reprezentrile oamenilor despre valorile de baz ale
vieii se schimbau de multe ori, deplina experien de mii de ani vorbete ns despre acele
nemuritoare postulate morale i fiziologice, care nu depind nici de poziia geografic a rii, nici
de ornduirea economic i politic. Acestea sunt valori proprii ntregii omeniri. Omul nu trebuie
s existe, pur i simplu, ci s triasc o via de valoare. Medicina contemporan este chemat
s-i creeze aceast posibilitate, s-i asigure o bun calitate a vieii, o satisfacere a bunstrii sale
fizice, psihice i sociale[15, p.23].
Rolul normei juridice, al dreptului n ansamblul su, const n stabilirea unei conduite
generale i impersonale pentru subiecii nedeterminai sau chiar generic determinai. Aceast
conduit este ns obligatorie, pentru c nsui dreptul nu i-ar atinge scopul, dac nu ar conine
reguli ferme i obligatorii. Obligativitatea nu poate exista de facto, dac nu exist un instrument,
o posibilitate de a-1 obliga pe acela care se abate de la conduita prescris de norma juridic s se
conformeze acesteia. Aceast posibilitate este sanciunea. Conduita subiectului din domeniul
ocrotirii sntii poate fi conform cu cea prescris de norma juridic i avem n acest caz, o
conduit ilicit, legal, conform legii sau poate contrar normelor juridice, avnd n acest sens, o
conduit ilicit. Legislaia din domeniul ocrotirii sntii este elaborat de specialitii acestui
domeniu i principala ei menire este aceea de a satisface nevoile oamenilor. nclcarea unei
reguli de comportament prescris printr-o norm juridic va duce la angajarea rspunderii
juridice, sub diferitele ei forme de manifestare. Scopul rspunderii juridice nu este acel de a
descuraja dorina de a face ceea ce e ilicit, ci mai ales, de a stimula dorina de a face ceea ce e
licit[69, p.106].
Legislaia ce reglementeaz ocrotirea sntii stabilete competene care au valoare de
caracter obligatoriu pentru subiecii participativi n acest domeniu. Cnd legea dispune
executarea unor obligaii n domeniul ocrotirii sntii se are n vedere contribuia de a soluiona
nevoile societii n domeniul ocrotirii sntii. Prin exercitarea defectuoas a unui drept sau
prin neexecutarea unei obligaii ce decurge din competenele funcionale sau din reguli de
convieuire unanim acceptate n societate, se consider c s-a produs o pagub, nu neaprat n
sens material sau pecuniar. Aceast pagub reprezint nsui rezultatul ilicit, consecina faptei
ilicite. Dac fapta ilicit nu s-ar produce, nici rezultatul, respectivul prejudiciu, nu ar exista.

152
Astfel, rspunderea juridic pentru subiecii din domeniul ocrotirii sntii se angajeaz dac
exist o legtur indisolubil ntre fapta ilicit i rezultatul duntor, prejudiciul.
Prejudiciul poate fi cauzat i n contextul inaciunilor subiecilor din domeniul ocrotirii
sntii, care reieind din atribuiile conferite prin lege, au ndatorirea legal s execute
obligaiile ce le revin. n continuare relevm prin creionarea cadrului normativ, rspunderea
juridic a subiecilor din domeniul ocrotirii sntii, care se instituie n cazul neexecutrii
obligaiilor legale.
Ministerul Sntii este organul central de specialitate al administraiei publice n
domeniul sntii, fiind subordonat Guvernului[187].
Rspunderea juridic pentru Ministerul Sntii se angajeaz pentru prejudiciul cauzat
sntii publice n contextul executrii atribuiilor funcionale. Neexecutarea sau ndeplinirea
neconform a atribuiilor stipulate n pct.7 din Regulamentul privind organizarea i funcionarea
Ministerului Sntii, atrage rspunderea juridic ministerial a autoritii publice centrale
respective. Pentru elucidarea cauzei de angajare a rspunderii juridice pentru Ministerul
Sntii, este oportun relevarea atribuiilor sale funcionale n domeniul ocrotirii sntii, care
sunt n numr de 62 dar, selectiv, este important a fi menionate urmtoarele[187]:
elaboreaz i coordoneaz implementarea politicilor publice privind dezvoltarea
sistemului de sntate, adaptarea serviciilor de sntate la noile necesitai prin crearea unei
infrastructuri corespunztoare a acestora;
evalueaz riscurile pentru sntate n raport cu determinanii strii de sntate: factori
sociali, economici, comportamentali, biologici i de mediu relevani;
organizeaz analiza i evaluarea periodic a indicatorilor strii de sntate a populaiei, a
activitii sistemului de sntate i performanei instituiilor medico-sanitare publice i asigur
difuzarea informaiei ce ine de interesul public;
stabilete, n condiiile legii, normele de organizare, funcionare i de reglementare a
activitii instituiilor medico-sanitare publice i private;
elaboreaz politici n domeniul managementului i consolidrii instituionale a serviciilor
de sntate din sectorul public;
asigur supravegherea ndeplinirii prevederilor actelor normative de ctre instituiile,
ntreprinderile i organizaiile care au responsabiliti n domeniul sntii i al asigurrilor de
sntate i de ctre instituiile medico-sanitare publice i private, colabornd n acest scop cu alte
autoriti ale administraiei publice centrale i locale, alte organizaii i instituii abilitate, precum
i cu asociaiile profesionale i cu societatea civil;

153
promoveaz i realizeaz politici privind descentralizarea serviciilor de sntate i
asigur colaborarea cu autoritile administraiei publice locale;
asigur calitatea serviciilor de sntate i securitatea pacientului, evaluarea i acreditarea
instituiilor medico-sanitare i a ntreprinderilor farmaceutice, aplic msuri pentru mbuntirea
calitii serviciilor de sntate acordate populaiei;
elaboreaz i aprob standarde de evaluare i acreditare n sntate;
stabilete prioritile, identific serviciile medicale eseniale necesare populaiei, cu
respectarea principiilor de asigurare echitabil a necesitilor adecvate ale populaiei, acordnd o
atenie prioritar grupurilor socialmente vulnerabile;
asigur achiziionarea echipamentului medical i a mijloacelor de transport necesare
instituiilor medico-sanitare din sistemul sntii;
estimeaz i planific necesitile de pregtire a medicilor, farmacitilor i a personalului
medical mediu i nainteaz propunerile respective organului central de specialitate al
administraiei publice;
elaboreaz i coordoneaz implementarea politicilor publice n domeniul
medicamentului;
elaboreaz i coordoneaz implementarea politicilor publice n domeniul supravegherii
de stat a sntii publice, la nivel naional i local, colaboreaz cu reprezentanii autoritilor
administraiei publice centrale i locale, ai societii civile, precum i cu mass-media, n scopul
prevenirii mbolnvirilor, proteciei i promovrii sntii;
asigur, prin intermediul instituiilor din subordine, identificarea, evaluarea i
comunicarea riscurilor pentru sntate, asigur managementul acestor riscuri, prognozarea i
diminuarea impactului negativ al riscurilor identificate asupra sntii publice;
nainteaz propuneri Comisiei naionale extraordinare de sntate public i Guvernului
orientate spre prevenirea i controlul urgenelor de sntate public;
organizeaz aciuni de combatere a epidemiilor;
Asigurarea ocrotirii sntii se realizeaz prin activiti comune ale autoritilor publice
centrale, autoritilor administraiei publice locale, comunitilor i societii civile, prin
elaborarea i implementarea politicilor de protecie i promovare a sntii i de prevenire a
maladiilor. Astfel, alte autoriti publice care n contextul atribuiilor funcionale realizeaz
ocrotirea sntii populaiei i poate deveni subiect al rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii, este Centrul Naional de Sntate Public, care asigur fundamentarea politicilor i
strategiilor de sntate public, elaboreaz proiecte de regulamente sanitare, metodologii i alte

154
acte privind sntatea public, asigur activiti i expertize nalt specializate, ofer suport
metodico-practic n domeniul sntii publice[126].
Serviciul de Supraveghere de Stat a Sntii Publice, realizeaz activiti ntreprinse n
numele statului, orientate spre colectarea continu, analiza, interpretarea i difuzarea datelor
privind starea de sntate a populaiei i factorii care o determin, precum i activitile
controlului de stat n sntatea public n baza crora snt identificate prioritile de sntate
public i instituite msuri de sntate public. Concomitent, autoritatea public n cauz, asigur
coordonarea msurilor de sntate public la nivel teritorial i reprezint un sistem unic cu
subordonare pe vertical i este dirijat de medicul-ef sanitar de stat al Republicii Moldova
vice-ministrul sntii.
n domeniul evalurii i acreditrii n sntate, activitatea este efectuat de ctre Consiliul
National de Evaluare si Acreditare n Sntate, care i desfoar activitatea pe ntreg teritoriul
Republicii Moldova n scopul mbuntirii calitii serviciilor acordate populaiei de ctre
unitile medico-sanitare i farmaceutice.
Rspunderea juridic pentru Consiliul Naional de Evaluare i Acreditare n Sntate
poate fi angajat urmare a executrii defectuoas sau neexecutrii sarcinilor, drepturilor i
obligaiilor stipulate n Regulamentul su de activitate, care indirect vizeaz i domeniul ocrotirii
sntii populaiei[186].
O contribuie important n domeniul ocrotirii sntii este realizat i de ctre
autoritile administraiei publice locale, care n temeiul art.12 din Legea privind supravegherea
de stat a sntii publice, are urmtoarele atribuii ce vizeaz asigurarea sntii publice[126]:
elaboreaz, aprob i finaneaz programe locale de asigurare a sntii publice
n cadrul planurilor teritoriale de dezvoltare social-economic i exercit controlul asupra
executrii acestora;
antreneaz persoane fizice i juridice la realizarea msurilor de asigurare a sntii
publice;
organizeaz i exercit msuri complexe de rspuns i control n cazul urgenelor de
sntate public;
asigur condiii i servicii sigure pentru respectarea drepturilor i intereselor populaiei n
domeniul sntii publice, inclusiv pentru asigurarea cu ap potabil de calitate, protecia
aerului atmosferic, protecia contra polurii sonore, salubrizarea i igienizarea teritoriului;

155
promoveaz i ncurajeaz, n limita atribuiilor, activitatea persoanelor fizice i juridice
n vederea prevenirii i lichidrii influenei duntoare asupra organismului uman a
determinanilor strii de sntate.
Prin urmare, realizarea eronat a atribuiilor prenotate, de asemenea poate antrena
rspunderea juridic i a autoritilor publice locale pentru daunele cauzate sntii populaiei.
Compania Naional de Asigurri n Medicin prin prisma atribuiilor funcionale,
realizeaz ocrotirea sntii n stat i, n contextul exercitrii drepturilor i obligaiilor
reglementate n Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asisten medical[116], cauznd un
prejudiciu sntii publice, este atras la rspundere juridic. Nu orice aciune sau inaciune a
autoritilor publice menionate, are relevan din punct de vedere juridic, ci numai acea care
cade, ntr-o form sau alta, sub incidena normei juridice.
Se disting mai multe tipuri de rspundere juridic ale subiecilor expui anterior n
domeniul ocrotirii sntii. Ele pot fi rspunderea: administrativ, penal, civil disciplinar.
Cea mai aplicabil rspundere n domeniul ocrotirii sntii este totui rspunderea
administrativ[69, p.108].
Actualmente, n unele state europene autoritile publice centrale si locale, funcionarii
publici, serviciile publice i n general statul poart rspundere n condiiile legii pentru pagubele
cauzate sntii publice. Aadar, esena rspunderii administrative const n atragerea la
rspunderea administrativ a autoritilor publice statale i cele nestatale, pentru pagubele aduse
populaiei. Rspunderea administrativ este explicat de ctre unii teoreticieni ai dreptului public
pornind de la conceptul de constrngere[109, p.207].
Astfel, constrngerea administrativ reprezint ansamblul de msuri (acte juridice,
operaiuni administrative, fapte materiale) dispuse ctre autoritile administraiei publice n
temeiul legii, cu folosirea puterii de stat i, dac este cazul, mpotriva voinei unor persoane,
pentru a preveni svrirea unor fapte antisociale, a apra drepturile cetenilor, precum i pentru
a sanciona nclcarea normelor de drept administrativ. Dac prin constrngerea administrativ se
urmrete autoreglarea sistemului social, rspunderea urmrete restabilirea ordinii normative
nclcate, precum i condamnarea faptei negative i a autorului acesteia. Aceast constrngere
administrativ este aplicabil i pentru subiecii prenotai, activitatea crora vizeaz direct sau
indirect domeniul ocrotirii sntii populaiei[109, p.208].
Trstura caracteristic rspunderii administrative a autoritilor publice menionate ce
vizeaz domeniul ocrotirii sntii const n faptul c n funcie de fapta comis i de
consecinele sale, ea mbrac trei forme clasice de rspundere specific dreptului administrativ:

156
rspunderea administrativ-disciplinar, rspunderea administrativ-contravenional i
rspunderea administrativ-patrimonial[69, p.109].
Cetenii ca persoane fizice, subieci ai raportului juridic, de asemenea, particip la
ocrotirea sntii publice, n msura n care capacitatea juridic le permite, Astfel, cetenii pot
fi atrai la diferite forme de rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii, neexecutnd
urmtoarele obligaii cu caracter normativ:
s-i protejeze sntatea proprie, a familiilor i a copiilor lor, s asigure educaia pentru
sntatea copiilor, folosind posibilitile oferite de societate i ducnd un mod de via sntos;
s ia parte la promovarea msurilor de sntate public;
s ndeplineasc hotrrile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sntii Publice;
s informeze angajatorul despre orice semn sau simptom de boal pe care 1-au depistat n
virtutea funciilor exercitate i care prezint risc pentru sntatea public.
Sntatea omului este deopotriv condiia primordial, fundamental a nsi existenei, a
perpeturii speciei i valoarea social suprem. Nici medicina i nici dreptul nu ar avea
justificarea dac nu ar sluji omului, sntii acestuia. n prezent, noiunea tehnico-juridic de
persoan fizic exprim fr dubii calitatea omului de a fi subiect de drept, aa nct prin
simpla pronunare a expresiei persoan fizic este subneleas calitatea de subiect de drept al
omului[54, p.378].
Este cunoscut faptul c a fi i a rmne sntos este dorina cea mai mare a fiecrui om
nc din vremurile strvechi. Sarcina sistemului ocrotirii sntii n orice societate este de a
realiza aceast dorin, reieind din posibilitile existente n societate, ns, dorina fiecrui om
de a fi sntos este recomandabil a fi manifestat n asociere cu simul responsabilitii fiecrei
persoane vizavi de ocrotirea propriei snti. Astfel, problemele statului n domeniul ocrotirii
sntii trebuie s fie coordonate cu responsabilitatea cetenilor fa de sntatea public. O
politic ingenioas de ocrotire a sntii nu trebuie s reduc responsabilitatea personal i
dispoziia de asumare a rspunderii a individului pentru modul su de via, ce ar putea avea
efecte negative asupra sntii, ci trebuie s-o promoveze i s o motiveze pentru a preveni
aciunile ilicite ale persoanelor fizice ce pot prejudicia sntatea individual sau public[64,
p.206].
Suntem de acord cu opinia autorului G.A. Nsui care menioneaz c n condiia
mbolnvirii persoanei fizice, aceasta din urm obine n termeni medicali statut de pacient, n
raport cu instituia medical i medicul curant precum i asistenii medicali, pacientul
concomitent cu exercitarea drepturilor este inerent i executarea ndeosebi a obligaiilor, care

157
pot genera consecine juridice. Obligaia de a respecta tratamentul indicat de medic se apropie n
anumite situaii de o obligaie natural neexistnd o sanciune n plan civil a nendeplinirii acestei
obligaii. Nerespectarea prescripiei medicale este o cauz de nerspundere pentru medic - ntr-
un posibil viitor raport juridic obligaional de rspundere, n raportul juridic iniial nscut ntre
pacient i medicul care l consult n cabinetul su, nendeplinirea obligaiei de respectare a
prescripiei medicale nu produce nici o consecin juridic pentru pacient. Consecina este pe
plan social, aceea de agravare a strii de sntate urmare a propriei conduite a titularului
dreptului la sntate[155, p.105].
Exist totui situaii n care nerespectarea prescripiei medicale produce consecine
juridice, n cadrul raportului juridic medic-pacient iniial. Este vorba, pe de o parte, de situaiile
excepionale care ngrdesc n anumite situaii nsui dreptul la sntate i la viaa privat. Atunci
cnd este vorba despre o problem de sntate public, cnd pentru nlturarea unei epidemii, a
limitrii efectelor unei calamiti sau catastrofe naturale se impun n interesul public, aplicarea
unor remedii terapeutice cu caracter obligatoriu.
De asemenea i Legea cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului
reglementeaz n temeiul art.7 responsabilitile pacientului, care n condiia nerespectrii
acestora, i se poate angaja rspundere juridic[118]:
Pacientul are urmtoarele responsabiliti:
s aib grij de propria sntate i s duc un mod de via sntos, excluznd aciunile
premeditate ce duneaz sntii lui i a altor persoane;
s respecte msurile de precauie n contactele cu alte persoane, inclusiv cu lucrtorii
medicali, n cazul n care tie c el sufer de o boal ce prezint pericol social;
s ntreprind, n lipsa contraindicaiilor medicale, msuri profilactice obligatorii,
inclusiv prin imunizri, a cror nendeplinire amenin propria sntate i creeaz pericol social;
s comunice lucrtorului medical informaii complete despre bolile suportate i cele
curente, despre maladiile sale ce prezint pericol social, inclusiv n caz de donare benevol a
sngelui, a substanelor lichide biologice, a organelor i esuturilor;
s respecte regulile de comportament stabilite pentru pacieni n instituia medico-
sanitar, precum i recomandrile medicului n perioada tratamentului ambulatoriu i staionar;
s exclud utilizarea produselor farmaceutice i a substanelor medicamentoase
fr prescrierea i acceptul medicului curant, inclusiv a drogurilor, a altor substane psihotrope i
a alcoolului n perioada tratamentului n instituia medico-sanitar;

158
s respecte drepturile i demnitatea altor pacieni, precum i ale personalului medico-
sanitar.
n cazul nclcrii de ctre pacient a regulilor de tratament i de comportament n
instituia medico-sanitar, nclcare ce are drept consecin daune materiale i morale, acesta
poart rspundere n conformitate cu legislaia.
Desigur, c i pentru persoanele juridice din domeniul privat, sunt consfinite prin Lege,
obligaii n domeniul ocrotirii sntii publice, care pot fi trase la rspundere juridic n
condiiile neexecutrii obligaiilor stipulate n art. 30 din Legea privind supravegherea de stat a
sntii publice, care fiind executate ntocmai, va determina sporirea calitii vieii n general a
populaiei. Prin prisma celor expuse, constatm c persoanele juridice snt obligate[126]:
s elaboreze i s implementeze msuri de sntate public, orientate spre prevenirea i
lichidarea polurii mediului nconjurtor, mbuntirea condiiilor de munc, de trai i de odihn
a populaiei, prevenirea apariiei i rspndirii bolilor;
s informeze n timp util Serviciul de Supraveghere de Stat a Sntii Publice despre
situaiile de avarie, oprirea procesului de producie, perturbrile proceselor tehnologice, despre
modificrile n structura ntreprinderii, despre situaiile excepionale, precum i despre defectarea
apeductelor magistrale, a prizelor de ap, a staiilor de tratare a apei, a reelelor de canalizare, a
sistemelor de ventilare, de asemenea, despre cazurile de intoxicaii i mbolnviri profesionale
care pericliteaz sntatea public;
s ndeplineasc hotrrile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sntii Publice;
s creeze condiii pentru meninerea i ameliorarea sntii populaiei, pentru prevenirea
mbolnvirilor i asigurarea unui mod de via sntos;
s asigure instruirea igienic a angajailor;
s organizeze examenul medical al angajailor n cazurile prevzute de legislaie;
s asigure evaluarea riscurilor la locul de munc i s implementeze msuri de protecie a
sntii angajailor;
s sisteze n mod independent activitatea ntreprinderii sau a unui sector al acesteia n
cazurile n care activitatea acestora nu corespunde legislaiei sanitare;
s asigure retragerea de pe pia a produselor i serviciilor care prezint un risc potenial
pentru sntatea omului.
Complexitatea prestaiilor medicale confer multiple discuii de antrenare a
responsabilitii i rspunderii n domeniul ocrotirii sntii doar n cadrul i n rezultatul
efecturii actului medical defectuos, temei ce confer pacientului dreptul de a declara

159
iresponsabilitatea prestatorului de servicii medicale, apelnd la garania legii de a fi trase la
rspundere persoanele vinovate[146, p.25].
n cadrul asistenei medicale, n care statul asigur ntregii populaii aprarea i ntrirea
sntii, precum i asistena medical primar i urgent gratuit, ntreaga activitate de aprarea
a sntii exercitndu-se prin unitile sanitare de stat, care asigur accesul nengrdit al tuturor
cetenilor la asistena sanitar, este exclus orice raport contractual ntre unitatea sanitar i
pacient[69, p.109].
n temeiul art.2 din Legea ocrotirii sntii[128], sistemul de ocrotire a sntii este
constituit din uniti curativ-profilactice, sanitar o-profilactice, sanitar o-antiepidemice,
farmaceutice i de alt natur, avnd la baz principii specifice de activitate. Angajamentul
instituiilor medico-sanitare n domeniul ocrotirii sntii se realizeaz n contextul atribuiilor
aprobate n Regulamentul lor de activitate, care n limitele competenelor funcionale recunosc,
accept i i asum responsabilitatea ce le revine n ocrotirea i fortificarea sntii cetenilor.
Atunci cnd se i-a n consideraie relaia medic-pacient ntr-un caz particular, putem
determina clar rspunderea subiecilor acestui raport prin prisma obligaiilor stabilite de legislaie
i n cazuri individuale prin prevederile actelor juridice, fiind n posibilitatea de a lua o atitudine,
dar cnd sunt implicai mai muli subieci participativi la promovarea, fortificare ocrotirii
sntii este o alt chestiune, i innd atenia fixat doar pe un detaliu ne poate duce la greeala
de a nu vedea pdurea din cauza copacilor[6, p.8].
n ultimii ani, atenia acordat responsabilitii sistemului ocrotirii sntii este asociat
i direcional spre intensificarea responsabilitii medicale, fiind considerat un deziderat al
procesului de fortificare a ocrotirii sntii n stat. Publicaiile de informare i popularizare au
nserat deja articole referitoare la aceste chestiuni. Societatea n transformare, cum este
societatea contemporan din Republica Moldova are nevoie de repere juridice solide pentru
imputarea lipsei de responsabilitate n domeniul ocrotirii sntii, fiind apelat atragerea la
rspundere a subiecilor vinovai. Medicina liber contemporan, prezint unele trsturi comune
i cteva particulariti naionale sau zonale. Raporturile n domeniul respectiv a evoluat ctre o
relaie contractual mai bine accentuat ntre medic-bolnav, n care pe baza ncrederii, bolnavul
i alege medicul care este pe deplin contient de obligaiile ce i revin n contract[69, p.109].
n cadrul clauzelor contractului sinalagmatic poate aprea ncriminarea activitii
medicale pentru:
neasumarea unor riscuri ale unor aciuni care ar fi devenit utile bolnavului;
abstinena - nonintervenia cu consecina privrii de anse;
rezultatele nu snt cele scontate de bolnav.

160
Profesiunea medical a subscris de mult la un corp de aseriuni etice create n primul rnd
pentru folosul pacientului. Ca membru al acestei profesii, medicul trebuie s se recunoasc
responsabil nu numai fa de pacienii si i fa de societate, fa de ali lucrtori n domeniul
ocrotirii sntii, ci i fa de el nsui. Toate planurile de aciuni ntreprinse de stat n domeniul
ocrotirii sntii, au ca obiectiv mbuntirea calitii vieii si sntii oamenilor, iar o figur
principal la reflectarea n practic a obiectivelor sistemului de ocrotire a sntii este medicul,
care cu diligent i profesionalism recupereaz sau ntrete mpreun cu pacientul sntatea
acestuia.
Neconformarea cu obiceiurile i uzanele profesiunii medicale poate determina aciuni
disciplinare, depinznd de circumstanele particulare implicate, atitudinile locale i modul de
reflectare a problemei n ceea ce privete demnitatea profesiunii medicale i respectul datorat ei.
Profesiunea medical a impus nscrierea obligaiilor etice ale medicilor n coduri deontologice i
organizarea de fonduri profesionale, colegii sau ordine deontologice care s propage principiile
de conduit etic, s vegheze la respectarea lor, sancionnd abaterea de la norm.
Rspunderea juridic a cadrului medical, decurge i din nclcarea prevederilor Legii cu
privire la exercitarea profesiunii de medic[119], care poate lua forma rspunderii disciplinare
pentru nendeplinirea obligaiilor n cadrul serviciului, dictat de legi, regulamente profesionale i
instruciuni, care poate merge pn la desfacerea contractului de munc, responsabilitii
administrative, pentru nclcarea unor dispoziii de drept administrativ, inclusiv aplicarea unor
sanciuni contravenionale, ca n cazul de neanunare a bolilor transmisibile, a intoxicaiilor
acute, profesionale, colective sau morale; responsabilitii penale, ca urmare a svririi unor
infraciuni; responsabilitii civile delictuale, ca o consecin a svririi unor fapte ilicite,
productoare de prejudicii, din culp, n exerciiul profesiunii medicale sau ca o consecin a
neexecutrii contractului medical, responsabilitatea contractual, diferit de cea penal.
n contextul celor expuse, menionm c conduita fiecrui om n vederea ocrotirii
sntii este raportat la conduita social constituit n cadrul societii date, deoarece fiecare
societate are nivelul su de evaluare, de raportare a comportamentului fiecruia dintre membrii
colectivitii umane.
Promovarea ocrotirii sntii se realizeaz prin intermediul diferitor instrumente de
abordare sistemic a problemelor de sntate i de integrare a eforturilor inter sectoriale de
ameliorare a calitii vieii i sntii populaiei pe parcursul ntregii viei, ndeosebi n
perioadele cu un risc sporit pentru sntate: nceputul vieii, perioada adolescenei i vrsta
naintat. Statul asigur monitorizarea realizrii obligaiunilor tuturor partenerilor antrenai n
implementarea strategiilor elaborate i aprobate n scopul promovrii ocrotirii sntii, inclusiv

161
coordonarea cooperrii internaionale n domeniu. Legiuitorul trebuie s fac referiri la obiectul
rspunderii subiecilor implicai n domeniul ocrotirii sntii, independent de faptul c existau
sau nu reglementri etice[69, p.110].
n evoluia concepiilor despre via i societate, a manierelor filosofice de a aborda
existena, jurisprudena ncepe s acrediteze ideea antrenrii rspunderii pentru nereuitele n
domeniul ocrotirii sntii, deci pentru lipsa rezultatului scontat. Tragerea la rspundere nu mai
este deci condiionat doar de existena vinoviei medicului, trecndu-se de la o obligaie de
mijloace-competen, diligent, tehnicitate adecvat-la o obligaie de rezultat. In asemenea
circumstane pare mai uor de neles modalitatea de asigurare preventiv pentru eec, fcut
adeseori global, pe grupe de specialiti sau pe uniti de funcionalitate. Pe de alt parte, instana
de judecat este pus n dificultate de extrema complexitate tehnic a actelor ntreprinse n
domeniul ocrotirii sntii, unde un mare numr de prejudicii nu pot fi atribuite cu certitudine
unei cauze precise, ci pot emite doar ipoteze. Magistraii sunt deosebit de preocupai de soarta
victimei-sistemului de ocrotire a sntii, atunci cnd responsabilitatea tinde s se topeasc n
mecanismele de promovarea a ocrotirii sntii, ns se strduiesc totui s acorde reparaia
prejudiciului. Prin complexitatea sa crescnd sistemul ocrotirii sntii necesit cunotine din
ce n ce mai largi i o specializare tot mai avansat, aprnd din ce n ce mai frecvent
circumstane n care competena unui singur subiect implicat n ocrotirea sntii este
insuficient. Apare necesitatea de a constitui acorduri de colaborare ntre subiecii sistemului de
ocrotire a sntii, mai mult sau mai puin coerente i structurate, aducnd un impact juridic
neateptat. Se va pune problema stabilirii n cadrul unui raport de colaborare, responsabiliti
concrete i bine definite, prin prisma atribuiilor de care dispune fiecare subiect, vizavi de
domeniul ocrotirii sntii, astfel nct va fi lesne de stabilit rspunderea n parte pentru
prejudiciile aduse sistemului ocrotirii sntii. Soluiile la asemenea probleme sunt capitale
pentru evoluia rspunderii n domeniul ocrotirii sntii, ntruct soluiile existente nu mai
corespund realitii.

4.4. Concluzii la Capitolul 4

Avnd n vedere realitile lumii contemporane, nivelul cercetrii tiinifice i tehnologice


n domeniul ocrotirii sntii, precum i orientarea doctrinei i jurisprudenei strine
contemporane asupra acestui domeniu, se contureaz timid, dar sigur, subiecii rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii. Obiectivul central al angajrii rspunderii juridice pentru

162
subiecii ocrotirii sntii l constituie cu prioritate reparare prejudiciilor cauzate persoanelor
bolnave, cu nevoile i interesele sale, att de vulnerabile n faa vicisitudinilor bolilor.
Concluziile la care am ajuns la finele capitolului sunt:
Responsabilitatea i rspunderea juridic snt dou categorii distincte, dar care au multe
tangene, interacionnd i determinndu-se reciproc, deoarece nu poate s existe rspundere dect
ntre persoane responsabile i libere s-i manifeste voina i un anumit tip de comportament. n
contextul celor expuse, menionm c conduita fiecrui om n vederea ocrotirii sntii este
raportat la conduita social constituit n cadrul societii date, deoarece fiecare societate are
nivelul su de evaluare, de raportare a comportamentului fiecruia dintre membrii colectivitii
umane;
Dreptul la ocrotirea sntii are un regim special de realizare, ceea ce semnific, n
termeni practici, i existena unui mecanism deosebit de asigurare a acestuia. Statul fr echivoc,
direct i necondiionat prin norm constituional i asum responsabilitatea pentru ocrotirea
sntii cetenilor si;
n urma cercetrii categoriilor de subieci ai sistemului de ocrotire a sntii i
rspunderii acestora am ajuns la concluzia c doctrina juridic nu ofer o abordare a categoriilor
de subieci ai sistemului de ocrotire a sntii i rspunderea acestora iar, acest fapt determin
identificarea premiselor de expunere a studiului respectiv prin prisma prevederilor legislaiei n
vigoare. Literatura de specialitate trateaz cu generozitate sub aspect istoric, teoretic i practic
raportul dintre medic i pacient, care fiind n anumite cazuri implicai ntr-un litigiu de drept,
devin subieci ai rspunderii medicale;
Evoluia societii umane, progresul tehnico-tiinific, dezvoltarea dreptului internaional
n domeniul reglementrii relaiilor dintre pacient i lucrtorul medical au dus la necesitatea
apariiei pe plan intern a unor reglementri noi n domeniu. Dreptul medical, ca ramur de drept,
nu s-a conturat nc suficient, instituiile acesteia regsindu-se n dreptul civil, dreptul securitii
sociale, dreptul penal, dreptul administrativ;
Rspunderea juridic pentru subiecii din domeniul ocrotirii sntii se angajeaz dac
exist o legtur indisolubil ntre fapta ilicit i rezultatul duntor, prejudiciul;
n contextul celor expuse, menionm c conduita fiecrui om n vederea ocrotirii
sntii este raportat la conduita social constituit n cadrul societii date, deoarece fiecare
societate are nivelul su de evaluare, de raportare a comportamentului fiecruia dintre membrii
colectivitii umane.

163
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

Scopul principal al investigaiei noastre l constituie cercetarea multilateral i complex


a conceptului de responsabilitate i rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii, prin
determinarea coninutului, esenei, elementelor constitutive ale acestuia ntru formularea
recomandrilor de perfecionare a cadrului normativ n vederea reliefrii aspectului acesteia de
premiz a reformrii vieii social juridice a Republicii Moldova.
n urma analizei i generalizrii materiei expuse n tez, formulm urmtoarele concluzii:
Analiza tezelor conceptuale n abordrile doctrinare a responsabilitii i rspunderii
juridice n domeniul ocrotirii sntii ne permit s concluzionm c n domeniul ocrotirii
sntii, responsabilitatea juridic este o auto-angajare a subiecilor de drept de a aciona n
conformitate cu cerinele normei juridice, iar aceast obligaie se cere a fi realizat n conduit
licit, fiind neaprat necesar contientizarea respectrii cadrului normativ n vederea evitrii
pericolului pentru sntatea populaiei, iar rspunderea juridic n domeniul ocrotirii sntii,
constituie o cerin imperativ de a suporta rigorile legii n cazul prejudicierii sntii oamenilor
de ctre subiecii de drept privat, precum i de drept public[63, p.28];
n cadrul procesului de determinare a gradului de reglementare a responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii am ajuns la concluzia c n abordarea acestui
fenomen, interdependena vzut de noi se refer mai nti la planul faptic, ne referim aici la
cazurile de tragere la rspundere juridic pentru nclcrile normelor juridice menite s
ocroteasc sntatea. n lipsa unei reglementri specifice, practica judiciar cunoate instituia
despgubirii pentru prejudiciile cauzate n cadrul raporturilor cu tent medical nc din
antichitate. La etapa actual de dezvoltare a societii umane exist anumite reglementri a
instituiei responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, att la nivel
internaional, ct i naional, ns pn la momentul de fa, legiuitorul nostru nu s-a ncumetat s
defineasc conceptul dat[67, p.470-481];
n urma investigaiilor de fundamentarea teoretic a conceptului responsabilitii juridice
n domeniul ocrotirii sntii conchidem c Responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii
sntii ar putea fi definit ca o atitudine contient i deliberativ de asumare a grijii fa de
sntatea personal i a populaiei din jur prin prisma modului de realizare a normelor de drept
ce reglementeaz acest domeniu;
Ca urmare a cercetrii doctrinei juridice, se evideniaz concluzia precum c, dei n
exprimarea curent se folosesc alternativ att termenul de responsabilitate, ct i cel de

164
rspundere, adesea fiind confundai, rspunderea se deosebete de responsabilitate prin aceea c
ea nu este o dimensiune intern a persoanei, nu deriv dintr-un raport pe care persoana l instituie
ntre ea i colectivitate n mod voit i interesat, ci este un fenomen complex ce se manifest mai
ales n exteriorul individului. Prin urmare se constat, c responsabilitatea exclude rspunderea
i, viceversa, lipsa de responsabilitate creeaz temei pentru rspundere. menionm urmtoarele
concluzii ce vizeaz diferena noiunilor vizate. Aici, este oportun s menionm c rspunderea
juridic n domeniul ocrotirii sntii este mai ales de ordin normativ, preponderent juridic, n
timp ce responsabilitatea juridic n domeniul ocrotirii sntii este n mod preponderent i
direct de ordin valoric.
n rezultatul identificrii temeiului, condiiilor i formelor rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii am ajuns la concluzia c temeiului rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii, este un fenomen complex, compus din mai multe categorii: temei juridic,
rspundere juridic, subiect de drept, domeniul ocrotirii sntii etc. Prin urmare, n domeniul
ocrotirii sntii, temeiul de jure al rspunderii juridice este reprezentat de norma juridic, care
stipuleaz posibilitatea aplicrii msurilor de rspundere n rezultatul unor fapte ilicite, dar i
actul juridic de aplicare care concretizeaz norma juridic, forma concret i ntinderea
rspunderii juridice. Referitor la temeiul de facto al rspunderii juridice n domeniul ocrotirii
sntii, este reprezentat de componena faptei ilicite, care impulsioneaz naterea raporturilor
juridice de rspundere.
Cercetarea condiiilor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, ne-a permis s
concluzionm c acestea reprezint cumulul de factori eseniali ce necesit a fi reunii att sub
aspectul faptei ilicite, ct i a autorului ei n vederea crerii cadrului necesar obligrii celui
vinovat la suportarea consecinelor conduitei sale. Astfel, n ceea ce privete stabilirea condiiilor
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, menionm c acestea sunt identice cu
condiiile rspunderii juridice generale: fapta (conduita) ilicit; rezultatul conduitei ilicite;
legtura cauzal ntre conduita ilicit i rezultat; subiectul rspunderii juridice; vinovia (numit
i culp sau vin).
n clasificarea formelor de rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii exist att
consideraii legislative ct i doctrinare. Examinnd multiplele criterii de clasificare a acestora am
ajuns la concluzia c clasificarea existent este una incomplet i la cea tradiional - recunoscut,
trebuie adugat i rspunderea civil medical, creia i se pot atribui 2 accepiuni:
Rspunderea civil medical instituie juridic n cadrul dreptului medical. Ca
ramur distinct de drept, aceasta trebuie privit ca o instituie juridic alctuit din totalitatea
normelor de drept medical prin care se reglementeaz regimul juridic (condiiile, temeiul i

165
efectele) ale rspunderii civile n domeniul sanitar, materiale sanitare, aparatur, dispozitive
medicale i medicamente;
Rspunderea civil medical raport juridic obligaional de rspundere civil medical
aceast sintagm trebuie neleas ca un raport juridic obligaional de rspundere medical, n
temeiul cruia o persoan, fizic sau juridic profesionist n domeniul medical, fcnd parte
din personalul medical, sau din furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, aparatur,
dispozitive medicale i medicamente este responsabil civilmente pentru aceasta este
ndatorat s repare prejudiciul cauzat pacientului sau urmailor acestuia n drepturi.
Printr-o recapitulare a formelor rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, n
concluzie propunem o construcie a acestora: rspunderea penal; rspunderea civil;
rspunderea administrativ; rspunderea medical; rspunderea disciplinar.
Analiznd legislaia n vigoare precum i a Politicii Naionale de Sntate, ntru
identificarea categoriilor de subieci ai rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii am
ajuns la concluzia c subiecii rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii n Republica
Moldova se clasific n 2 categorii:
subieci participativi la ocrotirea sntii populaiei: Preedintele Republicii Moldova;
Parlamentul Republicii Moldova; Guvernul Republicii Moldova; Ministerul Sntii;
Ministerele de resort; Academia de tiine a Moldovei; Autoritile administraiei publice locale;
Compania Naional de Asigurri n Medicin; Consiliul Naional de Evaluare i Acreditare n
Sntate; Instituiile medico-sanitare i de sntate public; medicii, ali lucrtori medico-sanitari
i farmacitii; organizaiile nonguvernamentale; agenii economici; mass-media; partenerii
internaionali; persoana fizic[69, p.100-112].
subieci cu capacitatea de a rspunde juridic n domeniul ocrotirii sntii: Ministerul
Sntii i instituiile din subordine; Instituiile medico-sanitare publice i private; medicii, ali
lucrtori medico-sanitari i farmacitii; Compania Naional de Asigurri n Medicin;
autoritile administraiei publice locale; persoana fizic[69, p.100-112].
Stabilind importana angajrii rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii
concluzionm c rspunderea juridic pentru subiecii din domeniul ocrotirii sntii se
angajeaz dac exist o legtur indisolubil ntre fapta ilicit i rezultatul duntor, prejudiciul.
Astfel, conduita fiecrui subiect de drept n vederea ocrotirii sntii este raportat la conduita
social constituit n cadrul societii date, deoarece fiecare societate are nivelul su de evaluare,
de raportare a comportamentului fiecruia dintre membrii colectivitii umane[64, p.211-212].

166
Ca urmare a analizrii exercitrii drepturilor i obligaiilor subiecilor rspunderii juridice
n domeniul ocrotirii sntii se poate desprinde concluzia c funcionarea sistemului de
sntate din Republica Moldova, denot o necesitate de fortificare intens prin prisma exercitrii
corespunztoare a drepturilor i obligaiilor consfinite prin acte normative, astfel nct s
sporeasc gradul de respectare a dreptului omului la ocrotirea sntii[68, p.783-789].
Problema tiinific soluionat const n elaborarea instrumentarului de identificare i
fundamentare tiinific a premiselor, obiectivelor, temeiului i condiiilor responsabilitii i
rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii, fapt ce contribuie la clarificarea pentru
teoreticienii i practicienii din domeniul dreptului a formelor rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii, pentru a asigura survenirea rspunderii juridice n domeniul vizat.
n contextul celor enunate i argumentate n tez, propunem operarea urmtoarelor
recomandri.
1. Rezultatul incursiunilor ce vizeaz studierea fenomenului de responsabilitate i
rspundere juridic n domeniul ocrotirii sntii, a identificat o nou ramur de drept cu
denumirea de dreptul sntii. Respectiv, n plan teoretic, se recomand completarea
programului de studii a instituiilor de nvmnd superior, specialitatea - Drept, cu disciplina
juridic - dreptul sntii, ntruct aceast ramur de drept nu se limiteaz doar la normele care
reglementeaz asistena medical, ci n domeniul sntii se conin reglementri ce vizeaz
mediul habitual (locuina, salubritatea localitii, igiena), alimentaia i sportul, educaia i
protecia muncii etc.
2. Domeniul ocrotirii sntii este unul foarte complex i, respectiv acest domeniu n
Republica Moldova are un vast areal de reglementri, reflectate ntr-o diversitate de acte
legislative i normative, fapt ce genereaz necesitatea sistematizrii ntr-o concepie unitar a
reglementrilor sistemului sntii. Prin urmare, recomandm pentru legiuitorul din Republica
Moldova, codificarea legislaiei din domeniul ocrotirii sntii, prin elaborarea i adoptarea
Codului Sntii, ce va constitui actul legislativ, care va cuprinde ntr-un sistem unitar, cele mai
importante norme din domeniul ocrotirii sntii.
3. n domeniul ocrotirii sntii dar i n alte domenii, lipsete reglementarea obligaiei
persoanei angajate, funcionarului public de a recupera cheltuielile suportate de ctre angajator,
pentru prejudicierea unui subiect de drept ca urmare a nclcrii obligaiilor de serviciu de ctre
persoana angajat, urmnd a fi o povar financiar doar pentru angajator. Prin urmare, se
recomand completarea art.10 alin.(1) din Codul muncii cu o nou liter cu urmtorul coninut:
g) s cear angajatului, responsabil pentru prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului,

167
recuperarea cheltuielilor pentru prejudicierea unui subiect de drept ca urmare a nclcrii
obligaiilor de serviciu.
4. Se recomand completarea art. 22 alin.(1) din Legea cu privire la funcia public i
statutul funcionarului public, cu o nou liter cu urmtorul coninut: h) s achite n bugetul
public, cheltuielilor pentru reparare prejudiciului cauzat unui subiect de drept, ca urmare a
nclcrii ndatoririlor de serviciu, fiind oportun realizarea acestei recomandri din perspectiva
ridicrii gradului de responsabilizare a funcionarilor publici n exercitarea atribuiilor de
serviciu.
5. Munca de birou i sedentarismul, caracterizate prin lipsa de micare fizic, provoac
daune mari sntii omului, iar n perioada de tratament al angajatului n condiiile unui
concediu de boal, sunt suportate cheltuieli pentru achitarea ndemnizaiei pentru incapacitate
temporar de munc att de ctre angajator ct i din fondul asigurrilor sociale. Astfel, n
vederea responsabilizrii subiecilor raportului de munc pentru promovarea modului sntos de
via prin micare, sport, se recomand completarea contractului individual de munc cu
prevederi suplimentare prin introducerea la art.49 alin.(1) din Codul muncii, a unei noi litere cu
urmtorul coninut: j1) compensaiile sau premiile pentru promovarea de ctre angajat a
modului sntos de via prin sport;.
6. Dat fiind faptul c este supus tot mai des n dezbateri judiciare, erorile profesionale
svrite n exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra
sntii pacientului, care n doctrina juridic se atribuie definiiei de malpraxis, legislaia
Republicii Moldova nregistreaz lacune la acest aspect. Prin urmare, se recomand
reglementarea legislativ n Legea ocrotirii sntii a noiunii de malpraxis i a domeniului i
principiilor de aplicare a rspunderii juridice n cazurile de malpraxis prin introducerea dup
capitolul IV din Legea prenotat a unui nou capitol cu urmtoarea denumire V Malpraxis-ul
medical; iar celelalte capitole din Legea ocrotirii sntii, i vor schimba numerotaia n ordine
succesiv. Prin urmare, se recomand, ca n capitolul ce va reglementa malpraxis-ul medical, s
fie expuse i reglementri juridice cu referire la obligativitatea personalului medical de a acorda
asisten medical, consimmntul informat al pacientului, rspunderea juridic a personalului
medical, a prestatorilor de servicii medicale precum i a furnizorilor de materiale sanitare,
aparatur, dispozitive medicale i medicamente, asigurarea obligatorie de rspundere civil
profesional pentru medici, farmaciti i alte persoane din domeniul asistenei medicale. n
contextul recomandrilor care au fost exprimate de ctre autorul tezei la participarea n cadrul
grupului de lucru instituit de Ministerul Sntii pentru elaborarea proiectului Codului sntii
ce conine propuneri cu referire i la malpraxis, se recomand definirea malpraxis-ului medical,

168
ca un comportament neprofesional manifestat de ctre personalul medical ce a comis o eroare
profesional n acordarea asistenei medicale sau farmaceutice.
7. Protecia sntii populaiei reprezint un obiectiv de o importan primordial n
politica oricrui stat, care se realizeaz exclusiv prin responsabilizarea subiecilor de drept public
i privat n ocrotirea sntii, fiind aplicate mijloace legale de aprare a drepturilor i intereselor
reglementate, ce vizeaz sntatea populaiei. n vederea sistematizrii responsabilitilor privind
protecia sntii populaiei, recomandm includerea suplimentar n Legea ocrotirii sntii a
unui capitol nou cu urmtoarea denumire Responsabilitile instituiilor publice, persoanelor
juridice i persoanelor fizice pentru protecia sntii populaiei ; n respectivul capitol se
recomand expunerea reglementrilor ce vizeaz esena responsabilitii autoritilor publice
centrale privind protecia sntii populaiei, atribuiile i responsabilitile autoritilor publice
locale privind protecia sntii populaiei, prevenirea factorilor de risc pentru sntate.
8. Accesul la servicii medicale este un drept al persoanei fizice, care n sistemul de
asigurare obligatorii de asisten medical se realizeaz prin prisma reglementrilor juridice ce
stabilesc reguli de acces la servicii medicale pe fiecare tip de asisten medical. Realitatea
cotidian, identific nemulumiri a persoanelor asigurate n sistemul asigurrii obligatorii de
asisten medical privind monitorizarea procedeului de programare pentru beneficierea de
asisten medical primar, specializat de ambulatoriu, spitaliceasc i servici medicale de
nalt performan. Astfel, n scopul fortificrii procesului prenotat, cu oferirea pentru persoana
asigurat a posibilitii de acces online la procedeul de programare pentru asisten medical n
instituiile medicale contractate de ctre Compania Naional de Asigurri n Medicin,
recomandm elaborarea i implementarea de ctre Ministerul Sntii cu participarea
Companiei Naionale de Asigurri n Medicin i a instituiilor medico-sanitare a unui registru
naional al programrilor pacienilor la instituiile medicale cu accesarea on-line a acestora.

169
BIBLIOGRAFIE

I. Bibliografie n limba romn:


1. Albu I. Rspunderea civil contractual pentru prejudiciile nepatrimoniale (daunele
morale). n: Dreptul, nr. 8/1992, p. 32-33.
2. Aram E. Istoria dreptului romnesc. Chiinu: S.A.Reclama, 2003, 202p.
3. Arseni A. Legalitatea i supremaia legii ntr-un stat de drept. n: Materialele conferinei
internaionale tiinifico-practice: Edificarea statului de drept, Chiinu: 2003, p.174-178.
4. Artene D.A. Formele rspunderii juridice. n: Legea i viaa, 2012, nr. 7, p.23-26.
5. Astrstoae V., .a. Rspunderea profesional medical. Bucureti: 2008.
http://www.emedic.ro/Articole/1196.htm. (vizitat 08.06.2016)
6. Astrstoaie V., Almo Bela Trif. Responsabilitatea juridic medical n Romnia. Iai:
Editura Polirom, 2000, 264p.
7. Avornic Gh. Edificarea statului de drept. n: Materialele conferinei internaionale
tiinifico-practice: Edificarea statului de drept, Chiinu: 2003, p. 14-25.
8. Avornic Gh. Teoria general a dreptului. Chiinu: Cartier juridic, 2004, 656p.
9. Avornic Gh. Tratat de teoria general a statului i dreptului: (n 2 vol.), (F.E.-P.
Tipografia Central), Chiinu: 2010, 580 p.
10. Baciu G. Abordarea juridic a cauzalitii i divergenelor de diagnostic n malpraxis. n:
Revista Institutului Naional al Justiiei, nr. 4, 2013, p. 22-26.
11. Baltag D. Teoria general a dreptului. Chiinu: Tipografia Central, 2013, 536p.
12. Baltag D. Teoria general a dreptului. Chiinu: ULIM, 2010, 536p.
13. Baltag D. Teoria rspunderii i responsabilitii juridice. Chiinu: ULIM, 2007, 440p.
14. Baltag D., Moraru E. Responsabilitatea i rspunderea juridic garanie a libertii
individuale. n: Studii juridice universitare, ULIM, 2011, Anul IV, Nr. 1-2, p.77-95.
15. Baltag D., Obad V. Responsabilitatea juridic medical: aspecte din sistemul juridic
medical n Republica Moldova. Chiinu: ULIM, 2003, 280p.
16. Baltaga E. Unele aspecte cu privire la evoluia cadrului normativ de reglementare juridic
a cunotinelor speciale. n: Legea i Viaa, nr. 9, 2011, p.39-42.
17. Barac L. Cteva consideraii cu privire la definirea rspunderii juridice. n: Dreptul, nr. 4,
1994, p.36-45.
18. Barac L. Elemente de teoria dreptului. Bucureti: C.H Beck, 2013, 384p.
19. Barac L. Rspunderea i sanciunea juridic. Bucureti: Lumina Lex, 1997, 376p.
20. Basarab M. Drept penal. Partea general. Vol. I. Bucureti: Lumina Lex, 1997, 480p.

170
21. Benu V., Moraru A. Istoria sindicatului Sntatea. Chiinu: Ed. CRIO S.A., 2008,
328p.
22. Boil L.R. Rspunderea civil delictual subiectiv. Bucureti: Ed. C.H. Beck, 2009,
440p.
23. Boil L.R. Rspunderea profesionitilor din domeniul medical o nou ipotez de
rspundere civil. n: Pandectele Romne, nr. 7, 2009, p.53-69.
24. Brnz S., Stati V. Drept penal, partea special, vol. I, Chiinu: F.E.P. Tipografia
Central 2011, 1062p.
25. Buu C. Sistemul de sntate concept i importan. n: The Ninth International
Conference Investments and Economic Recovery, May 22 23, 2009, p.184-189.
26. Cartea romneasc de nvtur 1646. Bucureti: Editura Academiei RPR, 1961, 431p.
27. Cerbu A. Sntatea public a naiunii ca suma sntii individuale. Chiinu: 2002, 19 p.
28. Cerchez A.-M. Formele rspunderii juridice n dreptul intern. Tez de doctor. Chiinu:
2016, 175p.
29. Ciobanu T. Responsabilitatea ministerial condiie pentru instituirea unui sistem
modern, inovativ i eficient al administraiei publice centrale de specialitate. Dimensiuni
reformatoare ale administraiei publice centrale de specialitate. n: Materialele Conferinei
tiinifice a cadrelor didactice de la catedra tiine Administrative a USM, Chiinu: 2013,
p.145-157.
30. Cod cu privire la tiin i inovare al Republicii Moldova. n: Monitorul Oficial Nr. 125-
129, 30.07.2004, art. Nr: 663.
31. Codul civil al Republicii Moldova. Comentariul. http://gandrabur.net/wp-
content/uploads/2016/04/Comentariu-CC.pdf. (vizitat 07.07.2016)
32. Codul civil al Republicii Moldova. Nr. 1107 din 06 iunie 2002. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86.
33. Codul contravenional al Republicii Moldova. Nr. 218 din 24 octombrie 2008. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.01.2009, nr. 3-6.
34. Codul familiei al Republicii Moldova. Nr. 1316 din 26.10.2000. 26.04.2001. n Monitorul
Oficial Nr. 47-48, art. Nr: 210
35. Codul muncii al Republicii Moldova. n: Monitorul Oficial nr. 159-162 din 29.07.2003.
36. Codul penal al Republicii Moldova. Nr. 985 din 18 aprilie 2002. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 14.04.2009, nr. 72-74.
37. Constituia World Health Organization. Adoptat la New York: 1946.
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1(vizitat 04.06.2016)

171
38. Constituia Republicii Moldova din 29.07.1994, n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. l din 12.08.1994.
39. Constituia Organizaiei Mondiale a Sntii.
http://www.who.int/about/mission/en/(vizitat 10.08.2016)
40. Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf(vizitat 04.07.2016)
41. Convenia privind drepturile omului i biomedicina. http://infoeuropa.md/tratatele-
coei/conventia-pentru-protectia-drepturilor-omului-si-demnitatii-fiintei-umane-cu-privire-la-
aplicarea-biologiei-si-medicinei-conventia-privind-drepturile-omului-si-biomedicina/(vizitat
03.08.2016)
42. Cosmovici P. Les Communautes europeennes et l Etat de droit, n Revue roumaine de
sciences juridiques. Nr. 1-2, 1991, p. 6-15.
43. Costin M. Rspunderea juridic n dreptul R.S.R. Cluj: Ed. Dacia, 1974, 220p.
44. Craiovan I. Tratat de teorie general a dreptului. Bucureti: Univers Juridic, 2015, 591p.
45. Creang I., i alii. Comentariul Constituiei Republicii Moldova. Chiinu: Arc,
2012,576 p.
46. Curca C. Responsabilitatea juridic n actul medical. Bioetica ca tiin medical.
Confidenialitatea i consimmntul n practica medical. Aspecte de legislaie. http://medic-
legist.eu/confidentialitate.pdf. (vizitat 08.06.2016)
47. Curpn V. S. i alii. Autoritatea deliberativ-legislativ. Parlamentul Republicii Moldova.
http://sorincurpan.ro/articole/autoritatea_deliberativ-legislativa_parlamentul_RM.pdf(11.10.2016
vizitat 08.07.2016)
48. Curpn V.S. Analiza doctrinar a Constituiei Republicii Moldova. Bacu: Ed. Rovimed
Publishers, 2010, 320 p.
49. Declaraia drepturilor omului i ale ceteanului.
http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_2/Materialien/dokument_4.htm(vizitat
14.07.2016)
50. Declaraia Universal a Drepturilor Omului.
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Omul
ui.pdf.(vizitat 03.08.2016)
51. Dicionarul explicativ al limbii romne. Bucureti: Univers Enciclopedic, 1998, 1195p.
52. Dicionarul explicativ ilustrat al limbii romne. Florin Marcu; il. de: A. Balint, O.
Dumitrescu, P. Dumitrescu,...[et al.], Bucureti: Saeculum I. O., 2001, 800 p.

172
53. Dicionarul limbii romne. Academia Romn ntocmit i publicat dup ndemnul
Maiestii Sale Regelui Carol I. Editura Anastatic dup Dicionarul Limbii Romne (DA) i
Dicionarul Limbii Romne (DLR) vol. II, Bucureti: 2010, p.1066.
54. Dogaru I. Drept civil romn. vol. I, Craiova: Editura Themis, 2000, 600p.
55. Dreptul la ocrotirea sntii. Raportul privind respectarea drepturilor omului n
Republica Moldova n anul 2015)http://www.ombudsman.md/ro/content/dreptul-la-ocrotirea-
sanatatii-fragment-din-raportul-privind-respectarea-drepturilor-omului.(vizitat28.07.2016.)
56. Eco C., Midrigan V. Specificul activitii medicale. Clasificarea erorilor comise de ctre
lucrtorii medicali. n: ,,Sntate Public, Economie i Management n Medicin, 2008, nr. 2, p.
55-59.
57. Faigher A. Riscul n activitatea medical. n: Legea i viaa, nr. 3, 2011, p.34-44.
58. Flmnzeanu. I. Rspunderea juridic. Consideraii introductive. n: Studii de drept
romnesc nr. l-2, 2005, p.228-229.
59. Florea M. Responsabilitatea aciunii sociale. Bucureti: Editura tiinific i
Enciclopedic, 1976, 296p.
60. Ganea V., Miron O., Copceanu C. Impedimente i oportuniti n procesul de finanare
a sistemului de ocrotirea sntii.
http://www.akademos.asm.md/files/IMpedimente%20si%20oportunitati%20in%20procesul%20
de%20finantare%20a%20sistemului%20ocrotirii%20sanatatii.pdf. (vizitat 26.07.2016)
61. Grama D. Aspecte din teoria elaborrii doctrinei statului de drept. Probleme ale edificrii
statului de drept n Republica Moldova. Chiinu: Tipografia Central, 2003, 540p.
62. Grama R. Aplicarea Drepturilor Omului n Sntatea Public. Drepturile Consumatorilor
de Droguri Injectabile si ale Persoanelor care Triesc cu HIV. Ghid pentru lucrtori medicali.
Institutul Pentru Drepturile Omului din Moldova, Chiinu: 2010, 72p.
63. Gulian M. Abordarea doctrinar a responsabilitii i rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii. n: Legea i Viaa, 2015, p. 27-32.
64. Gulian M. Angajarea rspunderii juridice a persoanelor fizice n sistemul de ocrotire a
sntii. n: Studii juridice universitare, Nr.3-4, ULIM, 2014, p.206-213.
65. Gulian M. Coraportul dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul
ocrotirii sntii. n: Studii juridice universitare, Nr. 3-4, ULIM, 2015, p.52-62.
66. Gulian M. Formele rspunderii juridice a instituiei medico-sanitare i a personalului
medical. n: Studii juridice universitare, nr. 3-4, ULIM, 2013, p.179-188.
67. Gulian M. Responsabilitatea juridic a statului n domeniul ocrotirii sntii. Studii i
cercetri juridice europene, Bucureti: Universul juridic, 2015, p. 470-481.

173
68. Gulian M. State's legal liability in the field of healthcare. In: European Union's History,
culture and citizenship. Piteti: 2015, p.783-789.
69. Gulian M. Subiecii rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii. Studii i cercetri
juridice europene, Bucureti: Universul juridic, 2014, p.100-112.
70. Gurin C. i alii. Constituia Republicii Moldova: comentariu/ coord. de proiect: Klaus
Sollfrank; red.: Nina Prac, Lucia urcanu Chiinu: Arc, 2012 (Tipogr. Europress), 576 p.
71. Guuleac V. Tratat de drept contravenional. Chiinu: 2009, 318p.
72. Hacser L., Hdreanu V. Medicina legal. Vol. I, Curs pentru studeni la medicin. Tg.
Mure: U.M.F., 1998, 438p.
73. Hegel F. Enciclopedia tiinelor filozofice. P. 1. Logica / Trad. de: D.D. Roca, Virgil
Bogdan, Constantin Floru i Radu Stoichia. Bucureti: Humanitas, 1997, 352p.
74. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea cerinelor minime de securitate i sntatea
la locul de munc, nr. 353 din 05.05.2010. n: Monitorul Oficial Nr. 91-93, 08.06.2010, art. Nr:
525.
75. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de aciuni privind punere n
aplicare a Regulamentului Sanitar Internaional n Republica Moldova, nr. 475 din 26.03.2008.
n: Monitorul Oficial Nr. 69-71, 04.04.2008, art. Nr: 455.
76. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea preurilor
la medicamente i alte produse farmaceutice i para-farmaceutice, nr. 603 din 02.07.1997. n:
Monitorul Oficial Nr. 51-52, 07.08.1997, art. Nr: 562.
77. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind
contaminanii din produsele alimentare, nr. 520 din 22.06.2010. n: Monitorul Oficial Nr. 108-
109, 29.06.2010, art. Nr: 607.
78. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice
pentru produsele alimentare nr. 221 din 16.03.2009. n: Monitorul Oficial Nr. 59-61, 24.03.2009,
art. Nr: 272.
79. Hotrrea Guvernului cu privire la Centrul Naional de Management n Sntate, nr. 1247
din 16.11.2007.
80. Hotrrea Guvernului cu privire la Comisia naional extraordinar de sntate public,
nr. 820 din 14.12.2009. n: Monitorul Oficial Nr. 187-188, 18.12.2009, art. Nr: 906.
81. Hotrrea Guvernului cu privire la instituirea Ageniei de Transplant, nr. 386 din
14.05.2010. n: Monitorul Oficial Nr. 78-80, 21.05.2010, art. Nr: 457.
82. Hotrrea Guvernului cu privire la instituirea Centrului Naional de Sntate Public, nr.
529 din 28.07.1995.

174
83. Hotrrea Guvernului cu privire la stabilirea condiiilor de plasare pe pia i de utilizare a
dispozitivelor medicale, nr. 96 din 29.01.2007. n: Monitorul Oficial Nr. 32-35, 09.03.2007, art.
Nr: 212.
84. Hotrrea Guvernului nr. 1079 din 02.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentul
privind numirea n funcie pe baz de concurs a conductorilor instituiilor medico-sanitare
publice. n: Monitorul Oficial Nr. 157-160, 05.10.2007, art. Nr: 1114.
85. Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiiile de
igien pentru instituiile medico-sanitare, nr. 663 din 23.07.2010. n: Monitorul Oficial Nr. 131-
134, 30.07.2010, art. Nr: 746.
86. Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele
alimentare noi, nr. 925 din 31.12.2009. n: Monitorul Oficial Nr. 2-4, 15.01.2010, art. Nr: 16.
87. Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea
condiiilor de plasare pe pia a produselor bio - distructive, nr. 564 din 10.09.2009. n:
Monitorul Oficial Nr. 144-147, 18.09.2009 art. Nr: 630.
88. Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele
alimentare, nr. 538 din 02.09.2009. n: Monitorul Oficial Nr. 138-139, 08.09.2009, art. Nr: 603.
89. Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulilor generale de igien a produselor
alimentare, nr. 412 din 25.05.2010. n: Monitorul Oficial Nr. 83-84, 28.05.2010 art. Nr: 484.
Data intrrii n vigoare: 28.11.2011.
90. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Politicii Naionale de Sntate. Nr. 886 din
06.08.2007. n: Monitorul Oficial Nr. 127-130, 17.08.2007, art. Nr: 931.
91. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naionale de Asigurri
n Medicin. n: Monitorul Oficial Nr. 27-28, 21.02.2002, art. Nr: 232
92. Hotrrea Guvernului cu privire la Consiliul Naional de Evaluare i Acreditare n
Sntate. n: Monitorul Oficial Nr. 62, 09.05.2002, art. Nr: 612.
93. Hotrrea Guvernului cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sntii Publice
nr. 384 din 12.05.2010. n: Monitorul Oficial Nr. 78-80, 21.05.2010, art. Nr: 455.
94. Hotrrea Curii Constituionale nr. 28 din 14.12.2004, n: Monitorul Oficial nr. 241/29
din 27.12.2004.
95. Hotrrea Guvernului cu privire la instituirea Centrului Naional de Asisten
Medical Urgent Prespitaliceasc, nr. 377 din 16.06.2015.
96. Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
i funcionarea Ministerului Sntii, structurii i efectivului-limit ale aparatului central al
acestuia. n: Monitorul Oficial Nr. 95, art. Nr : 458, din 07.06.2011.

175
97. Hotrrea Guvernului nr. 1000 cu privire la aprobarea Programului naional de promovare
a sntii pentru anii 2016-2020, n: Monitorul Oficial nr. 277-287.
98. Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Modului cu privire la compensarea prejudiciului
cauzat de nclcarea legislaiei sanitare, nr.468 din 24.05.2005. n: Monitorul Oficial Nr. 77-79,
03.06.2005, art. Nr: 528.
99. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea prioritilor de cercetare-dezvoltare ale
Academiei n domeniul de ocrotire a sntii. n: Monitorul Oficial Nr. 306-310, 13.11.2015,
art. Nr: 908.
100. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvern i
Academia de tiine a Moldovei, nr. 809. n: Monitorul Oficial Nr. 306-310, 13.11.2015, art. Nr:
903.
101. http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=240&lang=ro(vizitat 03.08.2016)
102. http://www.ms.gov.ro/?pag=133(vizitat 03.09.2016)
103. http://www.who.int/en/. (vizitat 20.07.2016)
104. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-medical/izvoarele-subiectii-si-
raporturile-juridice-de-drept-medical/(vizitat 20.07.2016)
105. https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate. (vizitat 20.07.2016)
106. https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2011/10/31/pravila-lui-vasile-lupu-iasi-
1646/(vizitat 20.07.2016)
107. Hum I. Introducere n studiul dreptului. Iai, Ed. Chemarea,1993, 158p.
108. Ioan B. Rspunderea disciplinar a medicilor n Romnia. Bucureti, 2011, 141 p.
109. Iorgovan A. Tratat de drept administrativ, vol. II. Bucureti, Ed. Nemira, 1996, 720p.
110. Jaloanele edificrii sntii publice n Republica Moldova: 65 de ani/Centrul Naional
de Sntate Public; Petru Crave. Chiinu, Centrul Naional de Sntate Public, 2013,
Tipografia Elan Poligraf, 256 p.
111. Jugastru C. Repararea prejudiciilor nepatrimoniale. Bucureti: Ed. Lumina-Lex, 2001,
483p. 194.
http://www.ujmag.ro/cautare/?key_words=jugastru+c.+repararea+prejudiciilor+nepatrimoniale.+
bucure%C8%99ti%3a+ed.+lumina-lex%2c+2001(vizitat 15.07.2016)
112. Latu L. Profesionalismul funcionarilor publici, cerin esenial a crerii n Romnia a
unei administraii publice moderne. n: Administraie i management public, nr. 2/2004, p. 118-
122.
113. Legea contenciosului administrativ. Nr. 793-XIV, din 10.02.2000. n: Monitorul Oficial
Nr. 57-58, 18.05.2000, art. Nr: 375. Data intrrii n vigoare: 18.08.2000.

176
114. Legea cu privire la activitatea farmaceutic nr. 1456 din 25.05. 1993. n: Monitorul
Oficial Nr. 59-61, 15.04.2005, art. Nr.: 200.
115. Legea cu privire la apa potabil nr. 272 din 10.02.1999. n: Monitorul Oficial Nr. 39-41,
22.04.1999, art. Nr: 167. Data intrrii n vigoare: 07.12.2000.
116. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asisten medical, nr. 1585 XIII din
27.02.1998. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-39/280 din 30.04.1998.
117. Legea cu privire la controlul i profilaxia tuberculozei nr. 153 din 04.07.2008. n:
Monitorul Oficial Nr. 143-144. 05.08.2008, art. Nr: 583.Data intrrii n vigoare: 05.11.2008.
118. Legea cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului nr. 263 din 27.10.2005. n:
Monitorul Oficial Nr. 176-181, 30.12.2005, art. Nr: 867. Data intrrii n vigoare: 30.06.2006.
119. Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264 din 27.10.2005. n:
Monitorul Oficial Nr. 172-175, art. Nr: 839.
120. Legea cu privire la Guvern nr. 64 Publicat: 26.09.2002. n: Monitorul Oficial Nr. 131-
133, art. Nr: 1018.
121. Legea cu privire la mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurare
obligatorie de asisten medical nr. 1593 din 26.12.2002. n: Monitorul Oficial Nr. 18-19.
08.02.2003, art. Nr: 57. Data intrrii n vigoare: 01.07.2003.
122. Legea cu privire la medicamente nr. 1409 din 17.12.1997. n: Monitorul Oficial Nr. 52-
53, 11.06.1998, art. Nr: 368. Data intrrii n vigoare: 11.06.1998.
123. Legea cu privire la ocrotirea sntii reproductive i planificarea familial nr. 185 din
24.05.2001. n: Monitorul Oficial Nr. 90-91, 02.08.2001, art. Nr: 697.
124. Legea cu privire la profilaxia infeciei HIV/SIDA nr. 23 din 16.02.2007. n: Monitorul
Oficial Nr. 54-56, 20.04.2007, art. Nr: 250.
125. Legea cu privire la regimul produselor i substanelor nocive nr.1236 din 03.07.1997.
n: Monitorul Oficial Nr. 67-68, art. Nr: 557.
126. Legea cu privire la supravegherea de stat a sntii publice nr. 10 din 03.0.2009. n:
Monitorul Oficial Nr. 67, 03.04.2009, art. Nr: 183. Data intrrii n vigoare: 03.05.2009.
127. Legea lui Manu, sau instituiile civile i religioase ale Indiei. Trad. n limba rom. de I.
Mihlcescu, Bucureti: 1920.
http://www.rasfoiesc.com/legal/drept/Tipuri-istorice-drept62.php(vizitat 10.07.2016)
128. Legea ocrotirii sntii nr. 411 din 28.03.1995. Publicat: 22.06.1995 n Monitorul
Oficia nr. 34, art. 373.
129. Legea privind administraia public local. n: Monitorul Oficial Nr. 32-35, 09.03.2007,
art. Nr: 116.

177
130. Legea privind controlul i prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de
droguri i de alte substane psihotrope nr. 713 din 06.12.2001. n: Monitorul Oficial Nr. 36-38,
14.03.2002, art. Nr: 208.
131. Legea privind controlul tutunului nr.278 din 14.12.2007. n: Monitorul Oficial Nr. 47-
48, 07.03.2008, art. Nr:139. Data intrrii n vigoare: 07.03.2008.
132. Legea privind donarea de snge i transfuzia sanguin nr. 241 din 20.11.2008. n:
Monitorul Oficial Nr. 1-2. 13.01.2009, art. Nr: 2.
133. Legea privind evaluarea i acreditarea n sntate nr.552 din 18 octombrie 2001. n:
Monitorul Oficial Nr. 155-157, 20.12.2001, art. Nr: 1234.
134. Legea privind produsele alimentare nr. 78 din 18.03.2004. n: Monitorul Oficial Nr. 83-
83, 28.05.2004, art. Nr: 431. Data intrrii n vigoare: 28.05.2005.
135. Legea privind protecia aerului atmosferic nr. 1422 din 17.12.1999. n: Monitorul
Oficial Nr. 44-46, 21.05.1998, art. Nr: 312 . Data intrrii n vigoare: 21.05.1998.
136. Legea privind ratificarea Conveniei pentru protecia drepturilor omului i a demnitii
fiinei umane n ceea ce privete aplicaiile biologiei i ale medicinii i a Protocolului adiional la
Convenie referitor la interzicerea clonrii fiinelor umane. Nr. 1256 din 19.07.2002.
137. Legea privind sntatea mintal nr. 1402 din 16.12.2007. n: Monitorul Oficial Nr. 44-
46, 21.05.1998, art. Nr: 310. Data intrrii n vigoare: 21.05.1998.
138. Legea privind securitatea general a produselor nr. 422 din 22.12.2006. n: Monitorul
Oficial Nr. 36-38. 16.03.2007, art. Nr: 145. Data intrrii n vigoare: 16.06.2007.
139. Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane nr. 42 din.
06.03.2008. n: Monitorul Oficial Nr. 81, 25.04.2008, art. Nr: 273. Data intrrii n vigoare:
25.10.2008.
140. Legea securitii i sntii n munc nr. 186 din 10.07.2008. n: Monitorul Oficial Nr.
143-144. 05.08.2008, art. Nr: 587. Data intrrii n vigoare: 01.01.2009.
141. Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi. n: Monitorul Parlamentului Nr. 2,
28.02.1994, art. Nr: 33.
142. Lrincz L., Stroanu M. Rspunderea juridic parte integrant a rspunderii sociale.
n: Studii i cercetri juridice nr. 1/1970, p. 8. Citat de: Mangu. F.I. Malpraxisul medical.
Rspunderea civil medical. Bucureti: Editura Wolters Kluwer, 2010, 886p.
143. Lul I. Contribuii la studiul rspunderii civile delictuale. Cluj-Napoca: Ed. Cordial Lex,
1997, 318p.
144. Lupan E. Raporturile juridice de protecia mediului de via al populaiei. n: Dreptul,
nr. 12/1997, p.7-15.

178
145. Managementul i legislaia sistemului farmaceutic. Partea I. Chiinu: 2012, p. 108.
http://library.usmf.md/old/downloads/ebooks/Safta_Management_si_Legislatie_farmaceutica_20
12/04_Capitolul_04_Sanatatea_pub_Sist_de_sanat.pdf. (vizita 14.06.2016)
146. Mangu F. Malpraxisul medical: rspunderea civil medical. Bucureti:Wolters Kluwer,
2010, 887p.
147. Mereu I. .a. Responsabilitatea moral i juridic n activitatea medical. Chiinu:
2002, 274p.
148. Midrigan V.S. Condiiile legalitii riscului medical. n: Revista Naional de Drept, nr.
10/2006. p.75-78.
149. Midrigan V.S. Conceptul, particularitile, sistematizarea i diferenele erorilor i
greelilor medicale profesionale: polemici privind raionalitatea standardelor de calitate a
ngrijirilor medicale. n: Revista Naional de Drept, nr. 12, 2011, p. 36-43.
150. Mihai G., Motica R.I. Fundamentele dreptului. Optima justiia. Bucureti: Editura All
Beck, 1999, 208p.
151. Mihai Gh. Fundamentele dreptului. Argumentare i interpretare n drept. Bucureti:
Editura Lumina - Lex, 2006, 384p.
152. Mihai Gh. Fundamentele dreptului: argumentare i interpretare n drept. Bucureti:
Editura Lumina Lex, 2000, 383p.
153. Mihai. G. Fundamentele dreptului. Teoria rspunderii juridice, vol. V, Bucureti:
Editura C.H. Beck, 2006, 296p.
154. Moraru E. Rspunderea juridic a statului n dreptul intern. Tez de doctor n drept.
Chiinu: 2012, 212p.
155. Nsui G.A. Malpraxisul medical. Particularitile rspunderii juridice medicale.
Bucureti: Editura Universul Juridic, 2010, 448p.
156. Negoi Al. Drept administrativ. Bucureti: Editura Universitatea Romno-American,
Sylvi, 1996, 332p.
157. Negru B. Bazele constituionale ale statului de drept. n: Materialele conferinei
internaionale tiinifico-practice: Edificarea statului de drept, Chiinu: 2003, p. 62-72.
158. Negru B. Teoria general a dreptului i statului. Chiinu: Bons Offices, 2006, 520p.
159. Negru B. Responsabilitatea i rspunderea juridic ntr-un stat democratic de drept. n:
Revista Naional de Drept, 2006, nr. 12, p.43-49.
160. Ni N. Premisele dezvoltrii sustenabile, armonioase i echilibrate a statului de drept.
http://www.ugb.ro/Juridica/Issue2RO/4_Premisele_dezvoltarii_statului.Nita.RO.pdf.(vizitat
17.06.2016)

179
161. Novac Hreplenco T., Dodon I. Bazele legislaiei n sistemul sntii publice.
Chiinu: Casa editorial-poligrafic Bons Offices, 2006, 246p.
162. Olaru B. Dreptul la ocrotirea sntii. Implicaii asupra alocrii corecte a resurselor
relevante pentru starea de sntate. p.51-55.
http://www.academia.edu/1095331/Dreptul_la_ocrotirea_s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C5%
A3ii._Implica%C5%A3ii_asupra_aloc%C4%83rii_corecte_a_resurselor_relevante_pentru_stare
a_de_s%C4%83n%C4%83tate. (vizitat 14.06.2016)
163. Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru de organizare i funcionare a
instituiilor medico-sanitare private. Nr. 609 din 27.07.2011. Publicat: 05.08.2011 n Monitorul
Oficial Nr. 128-130, art. Nr: 1068.
164. Pactul Internaional cu privire la drepturile civile i politice. http://www.dri.gov.ro/pact-
international-din-16-decembrie-1966-cu-privire-la-drepturile-civile-si-politice/. (vizitat
04.07.2016)
165. Pactul Internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale.
http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=79&inline. (vizitat 03.08.2016)
166. Ptulea. V. Corelaia dintre rspunderea juridic" i responsabilitatea social", Revista
Romn de Drept nr.1/1984, p.6-7.Citat de: Mangu F.I. Malpraxisul medical. Rspunderea civil
medical. Bucureti: Ed. Wolters Kluwer, 2010, 886p.
167. Pepelea, Dimitrie I. Responsabilitatea statului i a funcionarului public. Iai: Ed.
CERMI, 1997, 259p.
168. Pereianu D. Despre rspundere n cursul exercitrii profesiei de medic.
http://www.cfsmr.ro/analize-despre-sistemul-de-ingrijiri-de-sanatate/despre-raspundere-in-
cursul-exercitarii-profesiei-de-medic-semnat-de-dr-dan-peretianu. (vizitat 28.07.2016)
169. Politica Naional de sntate. Ministerul Sntii i Proteciei Sociale, Chiinu: 2006,
28p.
170. Politica Naional de Sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.886 din
06.08.2007. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.127-130 art. Nr: 931 din 17.08.2007.
171. Pop L., Popa F.I., Vidu S.T. Tratat elementar de drept civil. Obligaiile. Bucureti:
Universul Juridic, 2012, 889p.
172. Pop L. Teoria general a obligaiilor. Bucureti: Editura Lumina Lex, 1998, 512 p.
173. Popa I.F. Rspunderea civil medical. n: Dreptul, nr. 1, 2003. p.45-63.
174. Popa M.I. Promovarea sntii i educaie pentru sntate/ coala Naional de
Sntate Public i Management Sanitar. Bucureti: Public H Press, 2006, 242p.

180
175. Popa N. Prelegeri de sociologie juridic. Bucureti: Tipografia Universitii, 1983,
209p.
176. Popa N. Teoria general a dreptului, Bucureti: Actami, 1998, 336p.
177. Popescu S. Statul de drept n dezbaterile contemporane. Bucureti: Editura Academiei
Romne, 1998, 268p.
178. Popescu S. Teoria general a dreptului. Bucureti: Lumina Lex, 2000, 366p.
179. Raportul auditului performanei. Managementul resurselor umane al Ministerului
Sntii i procedurile implementate de instituiile medico-sanitare publice contribuie la
gestionarea eficient i eficace a personalului medical. Aprobat prin Hotrrea Curii de Conturi
nr. 39 din 21.07.2014.
180. Raportul OMS privind Sntatea n Lume 2000/5 XI - XX.
http://www.who.int/whr/en/index.html.(vizitat 01.08.2016)
181. Raportul OMS privind Sntatea n Lume 2000/7.
http://www.who.int/whr/en/index.html.(vizitat 01.08.2016)
182. Regulamentul Centrului de Sntate Public. Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului
Sntii nr. 360 din 18.05.2016. Chiinu. http://cspchisinau.md/?page_id=101(vizitat
26.07.2016)
183. Regulamentul cu privire la instituiile medico sanitare ncadrate n sistemul
asigurrilor obligatorii de asisten medical. n: Monitorul Oficial Nr. 87-90. Art. Nr: 303.
184. Regulamentul instituiei medico - sanitare publice Centrul naional de asisten
medical urgent prespitaliceasc. Anex nr.1 la Ordinul Ministerului Sntii nr. 16 din
18.01.2016.
185. Regulamentul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sntii Publice, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 384 din 12.05.2010. n: Monitorul Oficial Nr. 78-80, 21.05.2010 , art.
Nr: 455
186. Regulamentul Consiliului Naional de Evaluare i Acreditare, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.526 din 29.04.2002, n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62 din
09.05.2002.
187. Regulamentului privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, structurii i
efectivului-limit ale aparatului central al acestuia. n: Monitorul Oficial Nr. 95, 07.06.2011, art.
Nr: 458.
188. Respectarea drepturilor omului n Republica Moldova. Chiinu: 2015, 163p.
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/02/raport_cpdom_2015.pdf(vizitat 03.08.2016)
189. Responsabilitatea juridic garanie a drepturilor i libertilor.

181
http://www.preferatele.com/docs/drept/2/responsabilitatea-ju6.php (03.06.2016)
190. Responsabilit mdicale.
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/responsabilit%C3%A9_m%C3%A9dicale/15844(v
izitat 03.06.2016)
191. Sntatea public. Sistemul de sntate.
http://library.usmf.md/old/downloads/ebooks/Safta_Management_si_Legislatie_farmaceutica_20
12/04_Capitolul_04_Sanatatea_pub_Sist_de_sanat.pdf. (vizitat 29.07.2016)
192. Santai I. Introducere n studiul dreptului. Sibiu: 1991, 190p.
193. Soltan V., Moneaga A.,urcanu G. Studiul politicii privind gradul descentralizrii
administrative n domeniul sntii. Monitorul sntii, Centrul pentru Politici i Analize n
Sntate, Chiinu: 2010, 22p.
194. Stnescu C., Brsan C. Drept civil. Teoria general a obligaiilor. Bucureti: Editura
Hamangiu, 2008, 492p.
195. Tihan E., Ghiza L. Conceptul de sntate parte integrant n sistemul de ecologie
social i protecie uman. Editura Institutului de Ecologie Social i Protecie Uman FOCUS,
2002. referate.rol.ro/download-referate/psihologie/Conceptul%20de%20sanatate.doc. (vizitat
10.08.2016)
196. Tulchinsky T.H. Noua sntate public: introducere n sec. XXI. Chiinu: Ulysse,
2003, 744p.
197. Vasiliu T. i alii. Codul penal comentat i adnotat. Bucureti: Editura tiinific i
enciclopedic, 1975, 578p.
198. Vida - Simiti I. Natura juridic a rspunderii civile a medicului. n: Dreptul, nr. 8, 2010,
p.113-133.
199. Vida - Simiti I. Rspunderea civil a medicului. Bucureti: Editura Hamangiu, 2013,
382p.
200. Vieriu E. Reglementarea securitii i sntii n munc att n dreptul intern ct i
internaional. n: Administrarea public. Nr. 1, 2013, 138p.
201. Vldescu C. Sntatea public i management sanitar. Bucureti: Cartea Universitar,
2004, 469p.
202. Vrabie G., Popescu S. Teoria general a dreptului. Iai: Ed. tefan Procopiu, 1993,
252p.
II. Bibliografie n limba englez:
203. Buchanan A. The Right to a Decent Minimum of Health Care, Philosophy & Public
Affairs 13(1), 1984, p. 55-78.

182
204. Gruskin S. From: Conception to Realization: A Human Right to Health, The Hastings
Center Report 40 (3), 2010, p.4-16.
205. John D., Fenton E. Bioethics & Human Rights: Access to Health-Related Goods,The
Hastings Center Report 39 (5), 2009, p.27-38.
206. Mason-Meier B., Ashley M. Fox, Development as Health: Employing the Collective
Right to Development to Achieve the Goals of the Individual Right to Health, Human Rights
Quarterly 30(2), 2008, p. 259-355.
207. Maxwell R.J. Quality assessment in health. British Medical Jurnal, Vol. 288, 1984,
p.14701472. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1441041/?page=1(vizitat
15.08.2016)
208. Oxford Advanced, earner dictionary of English. London: 1997, 1248p.
209. Preker A., Guy C., Health Financing for Poor People. Washington, DC: World Bank.
eds. 2004, 476p.
210. Schieber G., Pablo G. Health Financing Revisited: A Practitioners Guide. Washington,
DC: World Bank. 2006, 249 p.
211. Sen A. Elements of a Theory of Human Rights, Philosophy & Public Affairs 32(4),
2004: p.315-356.
212. Wade H.W.R. Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 1982, p.942.

II Bibliografia n limba rus:


213. C ..
. : 1999, ... :
12.00.08. : 1999,159 .
214. ..
. http://www.rosmedstrah.ru/articles.php?id=570(vizitat 28.07.2016)
215. .. . : , 2003, 154c.
216. .. .. : , 2000,
192c.
217. .. . :
1995, 170c.
218. .. -
. , N. 6, 1993, c. 45-49.
219. . . n:
, . 6, : 2003, . 26-27.

183
220. .. . : 1981, 240c.
221. .. . :
1999, 239c.
222. .., .. . :
1993, 613c.
223. .. . : 1988, 924c.
224. .. . : , 2004, 527c.
225. .., .. . -
: 1999, 254c.
226. .. -
. : 2010, 149c.
227. .. - . B:
. ., 1994, c.65-
66.
228. .. 4 . :
, 1994, 683c,
229. .. . . : 1987,
336c.
230. . . B:
, : 2001, 58c.
231. .., .. :
,1995, 200c.
232. .. . . . :
, 1998, 168c.
233. .. . 3- . . . : ,
2010, 528c.
IV Bibliografia n limba german:
234. Outline Deutscher Arztekongress, Gesundheits und sozialpolitische Vorstellungen der
deutschen Arzteschaft, Deutscher Arzte-Verlag, Kln, 2011.
http://www.netzwerkversorgungsforschung.de/uploads/Vortraege_2011/Abstractband_DKVF20
11.pdf (vizitat 23.07.2016)
V Bibliografia n limba francez:
235. Robert P. Dictionnaire alphabtique franaise. T. 4. Paris: 1980, 754p.

184
Anexa 1.
Realizarea politicii de stat n domeniul gestionrii resurselor umane din sistemul ocrotirii sntii[191]

185
Anexa 2.

Schema general a modelului sistemului de sntate al Republicii Moldova[191]

Asistena
medical
primar i de
urgen
Asistena Asistena
medical spitaliceasc
mamei i i
copilului Informaie, specializat
Cadre,
Statistica
medical,
Tehnologii,
Sntatea
tiin Asistena
public farmaceutic

Medicina
legal

186
Anexa 3
Aspecte etico-legale ale drepturilor ceteanului i comunitii i responsabilitatea
pentru sntate[196, p.629]
Aspecte etico-legale Drepturi i responsabiliti Drepturi i responsabiliti
individuale comunitare
Sanctitatea vieii umane Dreptul la asisten medico- Responsabilitatea pentru
sanitar; responsabilitatea asigurarea coului
pentru auto-asisten i corespunztor de servicii, a
reducerea riscului accesului echitabil pentru toi.
Drepturile individului versus Imunizarea pentru protecie Imunizarea obligatorie pentru
drepturile comunitii personal obinerea imunitii populaiei
i protecia comunitii
Dreptul la asisten medico- Dreptul la toate serviciile Dreptul comunitii la
sanitar medico-sanitare necesare asisten medico-sanitar
indiferent de reedin, vrst,
sex, apartenen etic,
diagnostic, stare economic
Responsabilitatea personal Responsabilitatea individual Educaia comunitar pentru
pentru comportamentul sanitar promovarea modului sntos
de via
Responsabilitatea corporativ Imputabilitatea prestatorului Responsabilitatea prestatorului
de servicii i managerului de servicii-surs de pericol
pentru aciuni criminale i sanitar de leziunile individuale
erori sau comunitare produse
Responsabilitatea furnizorului Responsabilitate pentru Accesul la asisten medico-
asistena profesional, etic i sanitar, acreditarea dup
comunicare cu pacientul standarde acceptate
Securitatea personal Protecia de violen Securitatea public, protecia
individual i familial femeilor, copiilor i
vrstnicilor. Evitarea
rzboaielor, terorismului i a
violenelor etnice
Libertatea alegerii Alegerea furnizorului de Responsabilitatea comunitar

187
asisten medico-sanitar, de control a costurilor i
dreptul la o opinie secund, asigurare a drepturilor
dreptul la apelare individuale
Confidenialitatea Dreptul la confidenialitatea Raportarea obligatorie a
informaiei medicale bolilor specifice pentru analiza
epidemiologic; dreptul
furnizorului la informaie
Acordul informat Dreptul de a cunoate riscurile Respectarea drepturilor
versus beneficiile i de a da pacientului
acordul sau a refuza
tratamentul
Controlul natalitii Dreptul la informaie i Promovarea politic, juridic,
accesul la metodele de control social i religioas a
a natalitii, dreptul la avort fertilitii, alternativele
sigur avortului, protecia dreptului
femeii la libera alegere
Reglarea i stimularea Contribuiile la securitatea Granturi de motivaie a
promovrii sntii social, motivaia naterii n comunitii pentru
comunitare spitale, a asistenei prenatale, implementarea programelor de
asistena ambulatorie, servicii promovare a intereselor
comunitare de suport naionale
Alocarea resurselor Alocarea echitabil a Distribuirea echitabil a
resurselor ntre regiuni, pentru resurselor, stabilirea
implementarea uniform a grupurilor populaiei din sfera
inovaiilor medicale de risc major, stpnirea
costurilor.

188
DECLARAIA
privind asumarea rspunderii

Subsemnata, Gulian Mariana declar pe rspundere personal c materialele prezentate n


teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz
contrar, urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Gulian Mariana

Semntura

Data

189
CV ul autorului
Gulian Mariana
Data i locul naterii: 16.10.1981, Chiinu, str. Petru Zadnipru 15/1.
Studii:
2013 prezent Universitatea Liber Internaional din Moldova Facultatea de Drept
doctorand;
2005 2006 - Universitatea Liber Internaional din Moldova Masterat;
2000 2004- Universitatea Liber Internaional din Moldova. Facultatea Drept.
Activitatea profesional:
2004 2007 consultant, Direcia de executare a documentelor civile, Departamentul de
executare, Ministerul Justiiei;
2007 2016 ef-adjunct Direcia juridic, Compania Naional de Asigurri n
Medicin;
2016 prezent ef Direcia juridic, Compania Naional de Asigurri n Medicin.
Domeniul de activitate tiinific: Teoria general a dreptului.
Participri la foruri tiinifice internaionale:
1. Gulian Mariana. Subiecii rspunderii juridice n domeniul ocrotirii sntii. n:
Materialele conferinei tiinifice internaionale Studii i cercetri juridice europene,
Bucureti: Universul juridic, 2014.
2. Gulian Mariana. State's legal liability in the field of healthcare. n: European Union's
History, culture and citizenship. Piteti: 2015.
3. Gulian Mariana. Responsabilitatea juridic a statului n domeniul ocrotirii sntii.
n:Studii i cercetri juridice europene, Bucureti: Universul juridic, 2015.
4. Gulian Mariana. Obiectivele responsabilitii juridice n domeniul ocrotirii sntii. n:
Simpozionul internaional tiinifico-practic Utilizarea eficient a resurselor hidro-funciare n
condiiile actuale realizri i perspective UASM, 2016.
Lucrri tiinifice publicate:
1. Gulian Mariana. Formele rspunderii juridice a instituiei medico-sanitare i a
personalului medical. n: Studii juridice universitare, ULIM, Nr. 3-4, 2013.
2. Gulian Mariana. Cadrul normativ de reglementare a rspunderii juridice n domeniul
ocrotirii sntii. n:Jurnal Juridic Naional, Chiinu: Nr. 10, 2014.
3. Gulian Mariana. Angajarea rspunderii juridice a persoanei fizice n sistemul ocrotirii
sntii. n: Studii juridice universitare, ULIM, Nr. 3-4, ULIM, 2014.

190
4. Gulian Mariana. Angajarea rspunderii juridice a persoanei fizice n sistemul ocrotirii
sntii. n: Studii juridice universitare, ULIM, Nr. 3-4, ULIM, 2014.
5. Gulian Mariana. Abordarea doctrinar a responsabilitii i rspunderii juridice n
domeniul ocrotirii sntii. n: Legea i Viaa, Nr. 10, 2015.
6. Gulian Mariana. Coraportul dintre responsabilitatea i rspunderea juridic n domeniul
ocrotirii sntii. n: Studii juridice universitare, ULIM, Nr. 3-4, ULIM, 2015.

191