Sunteți pe pagina 1din 1

PCLP I Laboratorul 12

As.drd.ing. Ana SUDUC

Laboratorul 12
Lucrul cu fişiere. Exerciţii

1. Scrieţi un program care rezolvă succesiv ecuaţii de gradul 2. Rezultatele vor fi afişate şi, în acelaşi
timp, salvate într-un fişier. Ieşirea din program se face tastând 0.
2. Modificaţi programul anterior astfel încât coeficienţii sa fie citiţi dintr-un fişier, iar rezultatele vor fi
scrise într-un alt fişier.
3. Să se scrie un program care creează un fişier al cărui nume este dat de la tastatură. Să se scrie în
fişier textul introdus de la tastatură.
4. Se consideră două fişiere care conţin numere întregi în ordine strict crescătoare, câte un număr pe o
linie. Se cere să se creeze un al treilea fişier, obţinut prin interclasarea primelor două. Dacă un
număr apare în ambele fişiere de intrare, el va apărea o singură dată în fişierul rezultat.
5. Scrieţi un program care concatenează două fişiere, FIS1 si FIS2 în fişierul FIS3.
6. Scrieţi un program care afișează lungimea celei mai lungi linii dintr-un fișier text.
7. Scrieţi un program care copiază un fișier sursă în alt fişier destinație.