Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTOR RESURSE UMANE

Descrierea postului

• Gestionează dosarele de personal;


• Întocmește documente specifice departamentului HR (contracte de muncă, fisa postului, fise fiscale, acte
adiţionale, decizii de încetare, note de lichidare, decizii de suspendare,etc);
• Operează, modificări, suspendări și încetări contracte individuale de muncă în programul REVISAL;
• Realizează diverse rapoarte specifice administrării de personal;
• Întocmește adeverinţe și alte documente solicitate de salariaţi;
• Participă la selecţia si recrutarea resurselor umane;
• Asigură respectarea procedurilor interne ale companiei în domeniul resurselor umane;

•Indeplineste orice alte atributii care-i sunt stabilite de seful ierarhic.

Cerinţele postului

• Studii medii sau superioare – specialitate resurse-umane, sau curs inspector resurse umane;
• Cunoştinţe avansate de limbă engleză;
• Foarte bune abilităţi de comunicare;
• Capacitatea de adaptare la diverse medii sociale;
• Persoană atentă la detalii, discreta și capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
• Calmitate și răbdare în relaţiile cu cei din jur;
• Atitudine pozitivă și dinamism;
• Capabilă să se înscrie strict în termenele stabilite pentru fiecare activitate;
• Bune cunoștinţe de operare PC - ( Word, Excel, Outlook);
• Cunoașterea Codului Muncii si a legislatiei in domeniu;
• Cunoașterea procedurilor specifice resurselor umane;
• Experienţă în domeniu constituie un avantaj;