Sunteți pe pagina 1din 1

Subofiţer operativ în Brigada Antiteroristă

___________________________________________________________________

Condiţii generale
 cetăţenie română şi domiciliul în ţară;
 conduită civică şi morală corespunzătoare;
 dorință de a urma o carieră militară;
 respect faţă de valorile democraţiei şi statului de drept;
 să nu se afle în curs de cercetare, urmărire sau judecată penală sau să nu fi fost
condamnat definitiv penal;
 să nu consume, să nu fi consumat și să nu fi desfășurat operațiuni cu substanțe
interzise de cadrul legal.

Condiţii specifice
 studii liceale, cu diplomă de bacalaureat.

Abilități și aptitudini
 rezistenţă la efort şi la lucru în ture;
 robusteţe fizică și calități sportive;
 cunoașterea şi aplicarea de procedee de luptă corp la corp;
 maturitate în gândire, discernământ, tact, răbdare;
 spirit de observaţie în sesizarea şi descoperirea premiselor şi factorilor de pericol şi risc,
capacitatea de a analiza şi de a adopta măsurile ce se impun pentru prevenirea şi
înlăturarea acestora;
 stăpânire de sine şi luciditate în condiţii de suprasolicitare;
 comunicare și relaționare.