Sunteți pe pagina 1din 32

Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău

PROIECT PENTRU CERTIFICAREA


COMPETENȚELOR PROFESIONALE
Profil:Turism și alimentație
Specializare:Tehnician În Turism

Absolventă: Dumitru Daniela-Elena


Clasa a XII-a H

Prof. Coordonator: Ciorba Maria

1
Tema Proiectului:

Turismul religios in România

2
Cuprins

Contents
Argument .................................................................................................................................................................. 4
Capitolul I................................................................................................................................................................. 5
Notiuni teoretice privind turismul religios ............................................................................................................... 5
Turismul religios în România ................................................................................................................................... 7
Obiective turistice religioase in Romania................................................................................................................. 9
Pelerinaje ................................................................................................................................................................13
Pelerinajul în România ...........................................................................................................................................14
Capitolul II .............................................................................................................................................................15
Turismul Religios pe zone......................................................................................................................................15
Capitolul III ..........................................................................................................................................................30
Grafic numar turisti pe perioada unui an ..........................................................................................................30
Oferta.....................................................................................................................................................................30
Bibliografie ............................................................................................................................................................32

3
Argument
Am ales această temă că subict pentru atestat deoarece din totdeauna turismul a fost un domniu în
continuă creștere și într-o continuă dezvolatre acesta diversificându-se în mai multe categorii.

Turismul religios este una dintre cele mai vechi forme de turism existențe încă din antichitate.

Turismul religios este într-o continuă dezvoltare și se adresează tuturor categoriilor de persoane care
doresc să călătorească, să cunoască locuri încărcate de istorie și de cultură dar mai ales să își găsească
liniștea și pacea interioară încărcând-se cu energia locului.

Din păcate în România turismul religios este ales în special de populația mai în vârstă dar ușor ușor și
ținerii încep să practice această formă de turism.

Sper că prin lucrarea mea să informez și să ajut la dezvoltarea acestei forme de turism cu o tradiție
îndelungată și cu un putential enorm mai ales dat faptul că în România se găsesc multe lăcașe de cult cu
declarate monumente istorice, încărcate cu o istorie bogată.

4
Capitolul I

Notiuni teoretice privind turismul religios


Turismul religios este o formă de turism care există, de secole şi care mai pastrează încă unelet
răsături, în privinţa pelerinajului propriu-zis, dar care a evoluat enorm. Astăzi turismul religios
implicăd i n p a r t e a t u r i ş t i l o r u n n i v e l d e i n s t r u i r e ş i u n g r a d d e c u l t u r ă r i d i c a t e c a r e
s ă p e r m i t ă a p r e c i e r e a obiectivelor cultural-religiose din punct de vedere al arhitecturii,
construcţiei, valorii, semnificaţiilor spirituale şi conţinutului de obiecte de artă. Se păstrează
încă pelerinajele determinate de tradiţiilereligioase din diferite ţări (pelerinajul obligatoriu la
Mecca), sau cele legate de evenimente şi manifestărispecifice (moaşte de sfinţi, icoane făcătoare de
minuni).Turismul religios este un fenomen complex care se află în continuă transformare şi
diversificare, păstrându-şi însă elementul de bază care l-a consacrat: religia.

Turismul religios este acel tip de turism care are ca scop vizitarea edificiilor religioase cu implicaţii
deordin spiritual. Noţiunea de religios s-a dezvoltat de la înţelegerea motivaţiilor turiştilor. Diferenţa
dintreaceastă formă de turism şi altele o constituie motivaţia religioasă a turiştilor. Formele de
manifestare aleturismului religios sunt diverse:− vizite la lăcaşurile sfinte;− pelerinaje religioase;− tabere
religioase pentru tineret.

5
Spre exemplu, turiştii care merg la mănăstiri din curiozitate, din nevoia de a cunoaşte locuri
şilucruri noi, atraşi de frumuseţea lor prin artă, prin faptul că sunt situate în locuri mai retrase,
pitoreştidar şi prin viaţa deosebită pe care o duc cei ce locuiesc în ele, în momentul întâlnirii cu lăcaşul
de cult eise transformă subit în pelerini: îşi schimbă vestimentaţia, aprind o lumânare, se
închină la icoane.Impactul a operat ceva în el. Întâlnirea cu sacrul modifică motivaţia exterioară a
călătoriei, vizitatoruldescoperind şi o motivaţie interioară, de alt ordin decât cel pur turistic.

6
Turismul religios în România
Prin turismul religios turiştii se deplasează spre locuri sfinte, morminte, moaşte sfinte, biserici şi
Mănăstiri în speranţa regăsirii de sine, a căutărilor liniştii sufleteşti, a împăcării cu eul propriu şi cu
realitatea.
Frământările, gândurile, zbuciumul sufletesc se diminuează până la dispariţie în acele locuri sfinte în
care turistul se simte mai aproape de divinitate, acolo unde inspiraţia divină îl ocroteşte şi îl
motorizează pentru o vreme în sensul rezistenţei sau chiar înfrângerii obstacolelor reale sau aparente
din calea sa spre desăvârşire, perfecţiune profesională şi morală.
Căutarea divinităţii prin pelerinaje organizate în grupuri sau deplasări individuale este specific unui
segment de piaţă diferit, ce nu poate fi încadrat nici într-o altă clasificare după vârstă, sex, venituri,
categorie socială, educaţie, deoarece motivaţia turistică este strict spirituală şi personală.
Turismul religios impune individului anumite sacrificii acceptate de bunăvoie cum ar fi ţinuta decentă
chiar sobră, atitudine plină de respect şi pioşenie, reculegere, rugăciune, meditaţie, contemplaţie,
interiorizare, conştientizarea asupra bineluişi răului din fiecare individ.

Turistul aflat în vizită la obiectivele religioase acceptă fără comentarii regulile


bisericeşti, se supune de bunăvoie, uneoricu bucurie şi chiar cu speranţă, canoanelor indicate de
slujitorii acestora

7
S-au construit foarte multe biserici, mănăstiri și catedrale în ultimii ani, peste 1000 în toată țara , care
atrag turiști, pelerini din țară și străinătate. Motivația de bază, cultural religioasă aadus în Bucovina, în
anul 1991, peste 200.000 de turişti, din toate ţările lumii dornici să vadă mănăstirile cu pictura
exterioară, unice în lume, cu o vechime de peste cinci veacuri. După statisticile franceze,mănăstirile din
Bucovinase situează pe locul cinci în lume ca număr de vizitatori, înaintea altor obiective turistice
celebre cum ar fi Piramidele din Egipt, Luvru, Brandenburg, Turnul din Pisa,

Astfel, Voroneţul, Moldoviţa, Suceviţa, Humor şi Arbore constituie capodopere ale artei universale,
despre care cercetătorul francez de artă, Paul Henri spune că pictura murală de la Suceviţa este „
Testamentul artei moldoveneşti“

8
Obiective turistice religioase in România
MĂNĂSTIRILE DIN BUCOVINA
Salba de mânăstiri pictate din Moldova păstrează o lume nealterată de modernitatea exagerată a zilelor
noastre. Dragostea pentru sfintele taine și credința i-au îndemnat pe localnici să întrețină expresivitatea
artistică a acestor lăcașuri de cult și să le ducă mai departe istoria. Oameni simpli și primitori,
moldovenii sunt gata oricând să va împărtășească legendele locului și să va ofere puțin din bogăția lor
sufletească. Punte între trecut și viitor, moștenire pentru întregi generații, mănăstirile pictate care au
rezistat în față expansiunii otomane sunt învăluite și astăzi de rugăciuni și cântece înălțate spre cer.

BISERICILE DE LEMN DIN MARAMUREȘ


Maramureșul e tărâmul de basm, cu lacuri limpezi, crește sălbatice, peșteri misterioase și păduri bogate
și verzi. Mai presus de toate, acest plai pitoresc găzduiește oameni deschiși și primitori, care respectă
tradițiile și cele sfinte, ducând o viață simplă și cumpătata. De-a lungul timpului, maramuresenii au
găsit și regăsit legătură cu Dumnezeu datorită bisericilor din lemn, adevărate bijuterii arhitectonice care
au scris istorie.

9
BISERICILE DE PIATRĂ DIN ȚARA HAȚEGULUI

Depășind vicisitudinile vremii, cotropirile repetate, schimbările succesive de cult, bisericile de din
Hategului au picioare pentru duce departe istoria spiritualitatea . Dominând dealurile cu turnurile lor
falnice, ele își spun necontenit povestea celor 2000 de ani de . Cu temeliile dure de , acestea simbolul
trăiniciei rădăcinilor pământul , împărtășind invatamaninte taine sfinte

10
BISERICILE SĂSEȘTI DE PE VALEA TÂRNAVEI
Bisericile sașilor din Transilvania și-au îndeplinit de-a lungul timpului menirea spirituală și au fost
adăposturi de nădejde pentru comunitate. După șase veacuri de existența, lăcașurile păstrează obiecte
de artă reprezentative pentru cultură săsească, îndemnând vizitatorul să descopere o fărâmă de istorie.
În inimă Transilvaniei, fiecare sat este vegheat de o biserică fortificată; fiecare este unică în felul sau și
merită cunoscută și admirată

BISERICILE SĂSEȘTI DIN ȚARA OLTULUI


Desi au cunoscut perioade istorice tumultoase si au trecut prin numeroase asedii si incendii, bisericile
fortificate din Tara Oltului au fost adaposturi de nadejde pentru sasi. Monumente arhitecturale,
pastratoare ale culturii si spiritualitatii transilvanene si lacasuri unde conexiunea cu divinitatea a ramas
neintinata, acestea isi continua menirea de sute de ani. O incursiune in aceasta zona a Transilvaniei va
ofera pace sufleteasca si peisaje pitoresti unice.

11
MANASTIRILE DIN ZONA NEAMTULUI
Moldova reunește o serie de lăcașuri de cult cu o istorie aparte, biserici și mânăstiri care își continuă și
astăzi menirea. Celebre pentru unicitatea și frumusețea lor, acestea reprezintă adevărate comori
spirituale și culturale. Amplasate într-un cadru natural aparte, ocrotite de dealuri și păduri și îngrijite cu
multă migală de măicuțe și călugări, mănăstirile au porțile deschise pentru oricine caută o oază de
liniște și reculegere.

12
BISERICILE DIN ÎMPREJURIMILE BRAȘOVULUI
Pagini memorabile din istoria sașilor, bisericile fortificate din județul Brașov au impunătoare peisajul
localităților transilvănene. Amintind de vremea cavalerilor teutoni de , cetățile dăinuie timp,
așteptându- răbdătoare vizitatorii. unele dintre ele îmbunătățiri pentru redeveni bijuteriile
arhitectonice de altădată, toate creează o de pace armonie care-regăsești echilibrul.

Pelerinaje

Pelerinajul este o formă de procesiune religioasă care se prezintă sub forma unei deplasări cu biserica
a unui grup de credincioși pelerini, pe jos sau mai nou cu diferite mijloace de transport la un loc
declarat sfânt. Acesta poate să fie o biserică, templu, moschee, munte, fântână, izvor, peșteră etc.
Pelerinajul se practică în toate religiile din lume, unele drumuri și locuri de pelerinaj devenind

13
renumite. Astfel pentru creștini sunt: Ierusalim, Roma, Santiago de Compostela (cu Drumul lui Iacob),
Lourdes. Țelul pelerinilor evangheliști luterani este Loccum- Volkenroda, iar pentru lumea musulmană
Mecca.

Pelerinajul în România
În România, pelerinajul se desfășoară în fiecare an în luna octombrie la Iași la moaștele Sfinte
Cuvioase Parascheva. Acesta este cel mai mare loc de pelerinaj din România și unul dintre cele mai
importante din această parte a Europei. Un alt moment de pelerinaj este ziua de 15 august, cu ocazia
Adormirii Maicii Domnului. În Maramureș, sărbătoarea religioasă este numită popular „Sfânta Mărie
Mare”. Un important pelerinaj se desfășoară, zilnic, la Mănăstirea Prislop, din județul Hunedoara, la
mormântul părintelui Arsenie Boca.

De Rusaliile romano-catolice, în fiecare an se organizează un mare pelerinaj la sanctuarul de la


Șumuleu Ciuc.

14
Capitolul II

Turismul Religios pe zone


Turismul religios în Moldova
Turismul de factură religioasă apare în Evul Mediu timpuriu şi mijlociu până în Epoca Renaşterii.
Turismul religios este acel tip de turism care are ca scop vizitarea edificiilor religioase cu implicaţii de
ordin spiritual. Noţiunea de religios s-a dezvoltat de la întelegerea motivaţiilor turiştilor. Diferenţa între
această formă de turism şi altele o constituie motivaţia religioasă a turiştilor.
Turismul religios continuă să aibă o pondere importantă în fluxul turistic total (26%), la nivel mondial,
mărimea sa putând fi chiar mai mare dar înregistrarea numărului de turişti nefăcându-se foarteprecis,
nu se cunoaşte numărul exact de turişti. În România în anul 2002, au fost în jur de 1.000.000 de turişti
cu motivaţie religioasă.
Formele de manifestare ale turismului religios sunt diverse:
- vizite la lacaşurile sfinte;
- pelerinaje religioase;
- tabere religioase pentru tineret.
El poate fi individual sau in grup organizat cum sunt pelerinajele şi taberele religioase. Se practică de
o anumita categorie de personae si vizează atât promovarea valorilor culturale, cat si a celor spirituale.
De aceea nu se poate face o distincţie netă între turismul cultural, referindu-ne la vizitarea edificiilor
religioase, şi turismul religios

1. MĂNĂSTIREA VORONEŢ

15
Mânăstirea Voroneț este situată în satul cu același nume, la 36 km de Suceava și la numai 4 km de
centrul orașului Gura Humorului. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Ștefan cel
Mare. Biserica a fost ridicată în anul 1488 în numai patru luni și jumătate ceea ce constituie un record
pentru acea vreme.
Mănăstirea Voroneţ este socotită "Capela Sixtină a Orientului" pentru marea frescă de pe faţada de
vest, numită "Judecata de apoi".

2. MĂNĂSTIREA PUTNA

Se găseşte în comuna Putna din jud. Suceava, un ţinut legendar al Bucovinei. Aflată la 72 km de
"Cetatea de Scaun", este prima şi cea mai importantă ctitorie a Voievodui Ştefan cel Mare.
Mănăstirea a fost construită între 1466 şi 1469, în amintirea victoriei sale împotriva turcilor de la
Chilia în 1465.
De-a lungul veacurilor Mănăstirea Putna a trecut prin numeroase încercări cu incendii, năvăliri şi
ocupaţii străine, cutremure, însă acestea n-au putut întrerupe desfăşurarea vieţii monahale şi lauda
neîncetată adusă lui Dumnezeu.
Mănăstirea Putna a fost şi important centru cultural-artistic, aici funcţionând un atelier de caligrafi şi
miniaturişti, unul de broderie, şcoală de pregătire a pictorilor, zugravilor de biserici, precum şi
academie teologică. În muzeul mănăstirii se păstrează o colecţie valoroasă de broderii executate în
vremea lui Ştefan cel Mare, manuscrise, icoane şi opere de argintărie.
În zilele noastre complexul monahal reprezintă un loc predilect de pelerinaj a românilor de
pretutindeni, un loc deosebit şi aducător de pace.

16
3. . MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA

Mănăstirea Sucevita este situată la 18 km de Rădăuti (județul Suceava).


Manastirea este construita în stilul arhitecturii moldovenești - îmbinare de elemente de artă
bizantină și gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilor biserici de lemn din Moldova.
Arhitectura îmbină elemente de artă bizantină și gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale
vechilor biserici din lemn din Moldova. Pictura murală interioară și exterioară este de o mare valoare
artistică, fiind o amplă narațiune biblică din Vechiul și Noul Testament.

3. MANASTIREA SLATINA

17
A fost Sfinţită de mitropolitul Grigorie în 1558, 14 octombrie.
Edificiul central este biserica: înaltă, prelungă, cu abside laterale nemarcate în exterior.
.Manastirea a suferit de-a lungul vremurilor si a fost nevoie sa fie renovata sau reparata in mai multe
randuri. Printre ctitorii care au reparat-o si innoit-o amintim: Vasile Lupu, Arhiereul Filaret Apamias
(1821), Mitropolitul Veniamin Costache (1826 -1828), Mitropolitului Pimen al Moldovei (1932).
Biserica Slatina este printre cele mai mari din Moldova, in plan triconc alungit si potrivit traditiei
arhitecturii moldovenesti, dar si a Bisericii Ortodoxe, spatiul interior este impartit in pridvor, pronaos,
incaperea mormintelor, naos si altar.
Pictura veche din secolul al XVI-lea, realizata de pictori necunoscuti din Moldova, din pricina
incendiilor prin care a trecut biserica s-a distrus, iar aceea din anul 1828 a fost in intregime refacuta.
Frumos ornamentate si inscriptionate, lespezile funerare marcheaza mormintele domnitorului
Alexandru Lapusneanu, al doamnei Ruxandra, precum si ale celor doua fiice, Teofana si Teodora.

18
Turismul religios în Bucovina

a
Situat la 10 kilometri de Suceava, în comuna Mitocu Dragomirnei, acest complex mănăstiresc
reprezintă, după Putna, unul dintre locurile cele mai vizitate de către turiştii din ţară şi
străinătate. Acest statut se datorează nu numai faptul că reprezintă una dintre creaţiile
arhitecturale româneşti dintre cele mai importante din Moldova, cu o mare bogăţie de elemente
înnoitoare, dar şi faptului că adăposteşte un muzeu, un adevărat tezaur de valori din diverse
ramuri de activitate artistică.
Ctitorii complexului au fost cărturarul Anastasie Crimca împreună cu fraţii Stroici. Ridicarea
complexului Dragomirna s-a făcut în etape. În 1602 s-a ridicat bisericuţa care se afla în afara
zidurilor ce înconjoară mănăstirea, iar în 1609 se înalţă mănăstirea propriu-zisă. Ulterior, în
1627, la porunca domnitorului Miron Barnovski se ridică ziduri, cu tunuri şi contraforţi, care
dau înfăţişarea unei impresionante cetăţi medievale.

19
2. Biserica din Pătrăuţi
Cu această clădire şi cu aceea de la Mirăuţi, zidită în acelaşi timp, Ştefan cel Mare
inaugurează „marea campanie” de construcţii din ultima parte a domniei sale. Tradiţia,
consemnată de cronici, spune că această biserică a fost construită de Ştefan cel Mare pentru o
mănăstire de călugăriţe „cu scopul ca să fie un fel de spital pentru ostaşii cei răniţi” (E.Hostiuc,
1922).
Biserica din Pătrăuţi cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” (14 septembrie) are dimensiuni modeste
(este cea mai mică ctitorie a lui Ştefan cel Mare), dar cu o siluetă armonioasă. În interior se
păstrează ansamblul picturilor originale, ce demonstrează că în Moldova se stabileşte în această
epocă un program iconografic specific. Deşi starea de conservare a picturilor este destul de precară,
se pot distinge o serie de scene, cum ar fi „ Asediul Constantinopolului” , una dintre cele mai
grandioase compoziţii din nordul Moldovei. Un mare interes prezintă şi tabloul votiv, cu unul dintre
cele mai reuşite portrete a lui Ştefan cel Mare.

20
3. Biserica de lemn a lui Dragoş Voda
Se află în cimitirul satului la circa 500 metri sud-est de mănăstire. Ea a fost ridicată iniţial la
Volovăţ (1346) şi mutată de Ştefan cel Mare la Putna (1468).

Manastirea Bârsana

Pe dealurile dintre Iza și Casau, într-un cadru natural unic, la 20 km de Sighetul Marmației, se află unul
dintre cele mai frumoase ansambluri monahale, Mănăstirea Bârsana. Pe sub impunătoarea poartă
maramureșeană, aleea șerpuiește lin către mânăstire. Construită în 1720 pe locul numit “Podurile
Manastirii”, această a fost școală pentru preoții satelor apropiate, dar și o sursă de cărți românești
pentru slujbă și învățătura. În 1805, sătenii au decis să mute biserică pe dealul Jbar, în mijlocul
comunității lor. Se povestește că pe acest deal se află odată un cimitir de ciumați, care, secerați de
molimă, au fost îngropați fără slujbe. Localnicii au ales acest loc pentru biserică, fiind convinși că
astfel victimele se vor odihni în pace.

21
Budesti Josani

Cea mai veche biserică din cele opt încadrate în patrimonial UNESCO este cea din Budesti Josani.
Datată din 1643, această este faimoasa datorită obiectelor ce au aparținut a doi luptători pentru libertate
împotrivă habsburgilor: cămașa de zale și coiful lui Pintea Viteazul și steagul nobilului transilvănean
Ferenc ÎI Rákóczi. Despre Pintea se spune că fură bani de la bogați pentru a-i ajută pe săraci și că ar fi
avut-o drept soție chiar pe Mumă Pădurii, o femeie frumoasă, stăpână peste păduri. Ea îl ajută pe viteaz
să se ferească de ochii dușmanilor și să-i învingă. Se mai povestește că Pintea și-ar fi ascuns bogățiile
în peșterile din Maramureș, însă, până acum, niciunul din galbenii săi nu a fost găsit. În acest ținut,
credința și iubirea se împletesc cu tradiția meșteșugăreasca, creând ambientul perfect în care să regăsiți
liniștea atât de râvnita în vremurile actuale. La Josani se aud doar păsări și cântece înălțate cu inimă
curată spre cer.

22
Legendele din Desesti

Biserică din Desesti uimește prin simplitate și eleganță, prin îmbinările perfecte ale lemnului și prin
frescele din interior. Legendă spune că în 1717 tătarii au incendiat biserică satului și că sătenii au
încercat să o reconstruiască în mai multe locații. După cinci încercări eșuate, în care pietrele de temelie
s-au tot prăvălit, s-a stabilit noul așezământ al bisericii, în 1770. Construită din grinzi de stejar, cu
acoperiș înalt cu streșini duble, biserică se înscrie în arhitectuta tradițională, având totuși o siluetă
deosebită, data de bârnele superioare sculptate în scară.

23
Turismul religios în Dobrogea
Mănăstirea Sf. Ștefan

Peștera Sfântului Andrei și mănăstirea cu același nume.

Turismul religios în Maramures

24
Manastirea Strehareti

Manastirea Strehareti este mentionata pentru prima data in anul 1478. Potrivit documentelor, actuala
biserica a Manastirii Strehareti este ctitorita de episcopul Varlaam al Ramnicului, ajuns mitropolit al
Tarii Romanesti. Alte izvoare il dau pe monahul Serafim. Numele acestuia este intalnit prima oara pe o
inscriptie la manastirea Deleni, judetul Olt, mentionat ca staret
.

Manastirea Mainesti

Manastirea Mainesti este o manastire ortodoxa din judetul Olt, asezata in satul Mainesti, din Bals.
Biserica manastirii este pusa sub ocrotirea Maicii Domnului, hramul acesteia fiind praznuit la 1
octombrie, de Acoperamantul Maicii Domnului.

25
Turismul religios în Banat

Manastirea Calugara
În apropiere de Mănăstirea Călugăra a existat o veche aşezare pustnicească. În 1859, s-a descoperit aici
o peşteră, moaştele unui sfânt nevoitor, şi Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, despre care se
spune că a fost adusă de la Sfântul Munte Athos.
Ctitorul mănăstirii a fost ieromonahul Alexie, credincios din Ciclova Montană, care impresionat de
bogăţia spirituală a locului a zidit aici o mănăstire. Mănăstirea Călugăra, monument istoric, este
construită din piatră şi cărămidă, având acoperiş de tablă in stil baroc. În naosul mănăstirii, sunt
păstrate într-o raclă moaştele pustnicului, descoperite în peşteră în anul 1859. In anul 1862 s-au
construit chiliile mănăstirii, cărora în 1907 li s-au adăugat veranda; în anul 1942 s-a renovat biserica.

Manastirea Vasiova

Istoria acestui schit începe cu credinciosul Nicolae Drăgilă din Reşiţa Română. Om cu stare materială,
donează în 1897 o parte din averea sa Mănăstirii Călugăra (de lângă Ciclova Montană) pentru a se
înfiinţa un institut pentru educarea fetelor, iar altă parte, pentru ridicarea unei mănăstiri pe valea
Gladinova.. Dar în 1902 trece la cele veşnice. Dorinţa lui este împlinită cu multă dăruire de
ieromonahul Macarie Guşcă. În 1903 i se încredinţeaza grija pentru zidirea mănăstirii de lângă Bocşa -
Vasiova.

26
Turismul religios în Transilvania
Manastirea Turni Rosu

Mănăstirea Turnu Roșu – Nu se cunoaște exact data construirii mănăstirii vechi, dărâmată la sfârșitul
secolului XVIII (în 1761) de generalul Bucow, din dorință Măriei Tereza de a împiedică pătrunderea
credinței ortodoxe de dincolo de Carpați în Transilvania, dar în ruinele acesteia s-a găsit o cărămidă
având înscris anul 1601 și o scândură de stejar de pe acoperiș având scobită inscripția 1661. O mică
biserică a fost ridicată din nou pe aceste locuri în 1850. Alături de biserică veche (renovată în 1985) s-a
construit, după 1990, un paraclis din lemn. Mănăstirea Turnu Roșu a fost sfințită în 1994.

27
Mănăstirea Orlat

Mănăstirea Orlat se află în apropiere de Sibiu, la 5 km. de Sacel. Maica Dionisia este stareță Mănăstirii
Orlat , maica Paisia egumenă, iar Prea Cuviosul Sofian este duhovnicul Sfintei Mânăstiri Orlat. Face
parte din categoria mânăstirilor înființate după 1989, piatră de temelie fiind sfințită în 1993. A fost
ridicată pe proprietatea monahului Macarie Agachi, fiind inițial schit de călugări. Lucrările de
construcție s-au încheiat în 2000. Mănăstirea Orlat a fost sfințită în 2001.

Turismul religios în Muntenia


Manastirea Sfintii Voievozi, Slobozia

28
Mănăstirea Sfinții Voievozi este cea mai veche mânăstire din estul Munteniei, păstrată până în zilele noastre.
Mănăstirea Sfinții Voievozi – Slobozia a fost ridicată în anul 1618 de către postelnicul lanache Caragea. Biserică
acesteia va fi refăcută în 1634, după o invazie a tătarilor, de către domnitorul Matei Basarab. Distrusă de un
cutremur în 1838, Mănăstirea Sfinții Voievozi va fi rezidita din temelii sub egumenia lui Gavriil de Smirnă, în anii
1840-1842.

Manastirea Hagieni

Mănăstirea Hagieni a fost înființată în anul 2001, la inițiativă și cu binecuvântarea Preasfintitului


Damaschin, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Mănăstirea Hagieni se află poziționat geografic la
aproximativ 3 km de drumul național E85 care leagă municipiul Slobozia de Hârșova și Constanța.
O biserică de lemn este pomenită aici în secolul al XVII-lea, fiind reparată și înnoită apoi de
comunitate. În locul vechiului lăcaș de lemn a fost ridicată de către credincioși, între anii 1881-1892, o
biserică de zid cu hramul Sfântului Nicolae.

29
Capitolul III

Grafic număr turiști pe perioada unui an

5000
4500
4000
3500
3000
Sosiri(mii)
2500
Innoptari(mii)
2000
Turisti Romani(mii)
1500
Turisti Straini(mii)
1000
500
0

Ofertă
MĂNĂSTIRILE DIN NORDUL MOLDOVEI

Ziua 1 - Bacau – Suceava(147 Km)


Plecare de dimineata catre Suceava cu autocar/ microbus ( in functie de numarul de personae inscrise).
Cazare la Hotel. Dupa amiaza vom face un tur de oras, ocazie cu care vom vizita,printre altele, Cetatea
de scaun a Sucevei – cladita in timpul domniei lui Petru I Musat (1375-1391).

Ziua 2 - Suceava – Putna – Sucevita – Moldovita – Voronet – Gura Humorului (200km)


După micul dejun vom plecă din Suceava către Gură Humorului. Pe traseu vom vizită întâi Mănăstirea
Putna-Lăcaș de istorie și de legendă, Mănăstirea Putna se află la 72 km de Cetatea de Scaun a Sucevei.

30
După Putna vom călători mai departe pentru a vizită renumitele mânăstiri protejate UNESCO :
Sucevița, Moldovița și Voroneț. Mănăstirea Voroneț, supranumită „Capela Sixtină a Estului”, este un
complex monahal medieval construit în satul Voroneț, astăzi cartier al orașului Gură Humorului

Ziua 3 - Gura Humorului – Salina Cacica ( 40km)


.Traseul turistic are o lungime de circa 500 de metri, iar până la primul obiectiv, Capela Sfânta
Varvara, sunt de coborât 150 de trepte.Aerosolii salini cu efecte terapeutice, temperatura constantă de
circa 14 grade Celsius, puritatea şi frumuseţea locului, recomandă salina în orice anotimp pentru
relaxare şi agrement.

Ziua 4-Gura Humorului – Dorna Arini – Lacul Rosu - Bicaz – Targu Neamt (272km)

Ziua 5- Targu Neamt – Hanul Ancutei ( 40km)


Astăzi vom vizită renumitele mânăstiri din zonă Târgu Neamț: Mănăstirea Neamțului (comună
Vânători-Neamț la 15 km nord-vest de Târgu Neamț)-(sec. XIV-XV), cea mai veche așezare monahala
din Moldova. A fost ctitorie a lui Petru I Mușat, Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare.
Plecăm apoi să vizităm-Mănăstirea de maici, Văratec, într-o zonă de un pitoresc aparte, ceea ce a atras
de-a lungul timpului nume celebre ale culturii românești
Mănăstirea Agapia (1644-mânăstire de maici), celebra pentru picturile interioare realizate în 1860 de
pictorul Nicolae Grigorescu la numai 22 de ani.

Ziua 6 - Hanul Ancutei – Bacau(71 Km)

31
Bibliografie
https://www.scribd.com/document/141883236/Turismul-Religios
http://www.cnaa.md/files/theses/2017/51385/niculina_apetri_thes
is.pdf
https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/pelerinaj-
turism-religios-145897.html
http://www.descopera.ro/travelling/4209722-turismul-religios-
pe-urmele-sfintilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turismul_%C3%AEn_Rom%C3
%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bisericile_pictate_din_nordul_Mol
dovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Putn
a

32