Sunteți pe pagina 1din 3

Rezultatele concursului "Burse de Merit"

Ediția a XXIII-a
(organizat de către Centrul de Informaţii Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor din RM,
cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi Orange Moldova)
Total Numărul de aplicanți Burse Total
Nr Instituţia Dosare 12000 MDL burse
Licenţă Masterat, Licenţă Masterat,
inclusiv ultimul inclusiv ultimul
an studii an studii
integrate integrate
1. Universitatea de Stat din Moldova 77 51 26 6 6 12
2. Universitatea Tehnică a Moldovei 35 25 10 9 2 11
3. Academia de Studii Economice a Moldovei 23 21 2 9 1 10
4. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 22 18 4 0 1 1
5. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 0 1 1
11 4 7
“N. Testemiţanu”
6. Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion 4 1 5
8 4 4
Creangă”
7. Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului 1 0 1
7 4 3
Afacerilor Interne al RM
8. Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi 6 6 0 1 0 1
9. Universitatea de Stat “B.P. Haşdeu” din Cahul 6 5 1 1 0 1
10. Universitatea de Stat din Tiraspol 6 1 5 0 3 3
11. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 4 3 1 0 0 0
12. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” 4 2 2 2 0 2
13. Universitatea de Stat din Comrat 3 2 1 0 0 0
14. Academia Militară “Alexandru cel Bun” a 2 0 2
2 2 0
Forțelor Armate
15. Universitatea Cooperatist-Comercială din 0 0 0
2 1 1
Moldova
16. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 2 0 2 0 0 0
17. Universitatea de Studii Politice și Economice 0 0 0
2 0 2
Europene "C. Stere"
18. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din 0 0 0
1 0 1
Moldova
TOTAL 221 149 72 35 15 50
LISTA FINALIŞTILOR „BURSE DE MERIT”

Ediția a XXIII-a

CICLUL I, LICENŢĂ

Nr. Numele, prenumele Instituţia


1. Baba Dumitru Academia de Studii Economice a Moldovei
2. Brad Ecaterina Academia de Studii Economice a Moldovei
3. Cabari Ana-Maria Academia de Studii Economice a Moldovei
4. Gobjilă Virginia Academia de Studii Economice a Moldovei
5. Secu Andrei Academia de Studii Economice a Moldovei
6. Șpac Irina Academia de Studii Economice a Moldovei
7. Tataru Anastasia Academia de Studii Economice a Moldovei
8. Țurcanu Eugenia Academia de Studii Economice a Moldovei
9. Verstiuc Radu Academia de Studii Economice a Moldovei
10. Arhiri Olga Universitatea Tehnică a Moldovei
11. Beleniuc Cristina Universitatea Tehnică a Moldovei
12. Bîtca Ernest Universitatea Tehnică a Moldovei
13. Calcatiniuc Dumitru Universitatea Tehnică a Moldovei
14. Golneva Daria Universitatea Tehnică a Moldovei
15. Hâncu Mihaela Universitatea Tehnică a Moldovei
16. Morozan Pavel Universitatea Tehnică a Moldovei
17. Tcacenco Anna Universitatea Tehnică a Moldovei
18. Tertea Ana-Maria Universitatea Tehnică a Moldovei
19. Cotruța Dionisie Universitatea de Stat din Moldova
20. Frosineac Mariana Universitatea de Stat din Moldova
21. Hropotinschi Adriana Universitatea de Stat din Moldova
22. Jomir Florentina Universitatea de Stat din Moldova
23. Stegarescu Lucia Universitatea de Stat din Moldova
24. Vovcenco Victoria Universitatea de Stat din Moldova
25. Costru Diana Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
26. Dolinschi Irina Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
27. Maevski Elena Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
28. Obadă Alexandru Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
29. Sîrbu Corina Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
30. Sîrbu Cristina Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
31. Belous Irina Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
32. Podaru Anastasia Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
33. Socevoi Alina Academia “Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
34. Istrati Natalia Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
35. Frangopol Cătălina Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul

Notă! Deciziile finale în cadrul concursului sunt stabilite de comun acord, de către Consiliul Donatorilor şi
Comisia de Experţi, nominalizat în cadrul programului, în urma evaluării dosarelor de aplicare şi prestaţiei
candidaţilor la proba scrisă - eseu.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.
CICLUL II, MASTERAT
(INCLUSIV ULTIMUL AN DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII INTEGRATE)

Nr. Numele, prenumele Instituţia


1. Capațîna Daria Universitatea de Stat din Moldova
2. Ciobanu Octavian Universitatea de Stat din Moldova
3. Criminceanu Iulian Universitatea de Stat din Moldova
4. Gospodinova Tatiana Universitatea de Stat din Moldova
5. Rața Daniela Universitatea de Stat din Moldova
6. Ursu Cristina Universitatea de Stat din Moldova
7. Gîțu Ana Universitatea de Stat din Tiraspol
8. Gorobeț Anastasia Universitatea de Stat din Tiraspol
9. Stati Dumitru Universitatea de Stat din Tiraspol
10. Lungu Daniela Universitatea Tehnică a Moldovei
11. Tarai Mirabela Universitatea Tehnică a Moldovei
12. Spînu Olga Academia de Studii Economice a Moldovei
13. Botnari Ștefan Universitatea Liberă Internațională din Moldova
14. Munteanu Natalia Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
15. Peredelcu Natalia Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Notă! Deciziile finale în cadrul concursului sunt stabilite de comun acord, de către Consiliul Donatorilor şi
Comisia de Experţi, nominalizat în cadrul programului, în urma evaluării dosarelor de aplicare şi prestaţiei
candidaţilor la proba scrisă - eseu.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.