Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF

MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2 Tel. + 373 22268885; Fax. + 373 22268885 e-mail: office@msmps.gov.md www.msmps.gov.md

Nr. 21/3457 din 12.06.2019

2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009 Tel. + 373 22268885; Fax. + 373 22268885 e-mail: office@msmps.gov.md www.msmps.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor SC „Rapid Link” SRL „DITA ESTFARM” SRL

Prin prezenta, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, vă informează că în baza Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 03D-294-19 din 29.05.2019, a fost descalificat ofertantul „Dita EstFarm” SRL și

prin urmare anulată decizia de atribuire nr. 31 din 14.05.2019, aprobată în rezultatul desfășurării procedurii de Licitație Deschisă privind achiziționarea Seturilor de bunuri de primă necesitate pentru fiecare nou-născut nr. MD-1549360647053. Deasemenea în cadrul procedurii de reevaluare fost examinată oferta operatorului economic SC „Rapid Link” SRL. Grupul de lucru a decis desemnarea ofertantului SC „Rapid Link” SRL învingător al Licitației Deschise nr. MD-

1549360647053.

MINISTRU

Silvia RADU

Executor: Levința Victoria 022 26 88 20