Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă pe semestrul al II-lea

Clasa a X-a F
Anul școlar 2018-2019

Subiectul I – 30 puncte
Se consideră dreptele d1 : mx  y  3  0 și d2 : x   n 1 y 1  0 unde m, n  .
10p a.Să se determine m astfel încât d1 d , unde d : 4 x  y  1  0 .
10p b Să se determine n astfel încât d 2 d , unde d : x  3 y  1  0 .
10p c.Să se determine m, n  știind că dreptele d1 și d 2 se intersectează în
punctul A  2,3 .

Subiectul al II-lea – 30 puncte


Se consideră punctele A  2, 0 și B  2, 4 .
20p a.Determinați punctele C din plan știind că triunghiul ABC este
echilateral.
10p b.Calculați aria triunghiului ABC .

Subiectul al III-lea – 30 puncte


n
 1
1.Se consideră dezvoltarea B  x    3 x  2 4  , x  0 .
 x
10p a.Determinați n  știind că suma coeficienților b dezvoltării este egală cu
201 .
10p b.Pentru n  10 precizați, justificând răspunsul, dacă există un termen al
dezvoltării care conține x .
10p c.Pentru n  10 scrieți termenul/termenii din mijloc al/ai dezvoltării.

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Fiecare lucrare primește 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru – 50 min.
Lucrare scrisă pe semestrul al II-lea
Clasa a X-a F
Anul școlar 2018-2019

Subiectul I – 30 puncte
Se consideră dreptele d1 :  m  2 x  y  3  0 și d2 : x   n  2 y  4  0 unde
m, n  .
10p a.Să se determine m astfel încât d1 d , unde d : 4 x  3 y  1  0 .
10p b Să se determine n astfel încât d 2 d , unde d : 2 x  3 y  1  0 .
10p c.Să se determine m, n  știind că dreptele d1 și d 2 se intersectează în
punctul A  2,3 .

Subiectul al II-lea – 30 puncte


Se consideră punctele A  2, 2 și B 1, 4  .
20p a.Determinați punctele C din plan știind că triunghiul ABC este
dreptunghic isoscel și C  900 .
10p b.Calculați aria triunghiului ABC .

Subiectul al III-lea – 30 puncte


n

3.Se consideră dezvoltarea B  x    x  4  , x  0 .


1
 2 x
10p a.Determinați n  pentru care coeficienții primilor trei termeni ai
dezvoltării formează o progresie aritmetică.
10p b.Pentru n  8 precizați, justificând răspunsul, dacă există un termen al
dezvoltării care să nu conțină pe x .
10p c.Pentru n  8 scrieți termenul/termenii din mijloc al/ai dezvoltării.

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Fiecare lucrare primește 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru – 50 min.