Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL NEDIDACTIC CARE EFECTUEAZĂ

ACTIVITATEA DE CURĂȚENIE A GRUPURILOR SANITARE

Nr. Crt Numele și prenumele Data Ora Semnatura


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CABINETUL MEDICAL