Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionar pentru cadrele didactice

Stimate cadre didactice,


Acest chestionar este utilizat în cadrul unui studiu pentru un program de formare
continuă, cu scopul acumulării de informații despre motivaţia care stă la baza învăţării
copiilor preșcolari. În acest sens, vă rugăm să completaţi chestionarul de mai jos. Sinceritatea
răspunsurilor dvs. asigură acurateţea rezultatelor studiului. Timpul de completare al
chestionarului este de aproximativ 3 minute.
Acest chestionar este anonim, informațiile furnizate fiind utilizate doar în cadrul
programului. Vă mulțumim!

Date de identificare:
Localizare: Rural/Urban
Nivelul grupei: Grupa Mică/ Grupa Mijlocie/ Grupă Mare
Specializare: Titular/ Definitivat/ Grad Didactic 2/ Grad Didactic 1
Vechime în învățământ:
Vârstă:

1. Care considerați că este motivul principal pentru care copiii sunt aduși la
grădiniță? (Bifați o singură variantă de răspuns)
a. Participarea la activitățile grădiniței
b. Socializare
c. Orarul zilnic încărcat al părinților
d. Alte motive, și anume…

2. Apreciati pe o scală de la 0-5 (0 – niciodată, 1- foarte rar, 2- rar, 3- des, 4-


foarte des, 5- mereu) motivele pentru care copiii sunt aduși la grădiniță
Itemi 0 1 2 3 4 5
a. Orarul zilnic încărcat al părinților
b. Socializare
c. Participarea la activitățile grădiniței

3. Ce ar motiva cel mai bine copilul preșcolar? (Apreciati pe o scală de la 0-5)


Itemi 0 1 2 3 4 5
a. Activități atractive în grădiniță
b. Organizarea activităților sub formă de joc
c. Participarea ocazională a părinților la
activități (implicarea părinților)
d. Feedback în activități
e. Cadouri din partea părinților
f. Recompense la finalul activităților

4. Ce alte metode/ mijloace de motivare a preșcolarilor cunoașteți?

5. Cum influențează acele metode/mijloace menționate anterior, creșterea


motivației preșcolarilor?