Sunteți pe pagina 1din 5

Gradinita Nr.1 structura Gradinita cu program prelungit nr.

4, Cisnadie

PARTENERIAT GRADINITA-COMUNITATEA LOCALA


,,Arta de a lucra cu oamenii se constituie intr-o dimensiune distincta a conducatorului modern din invatamantul de toate gradele IOAN JINGA

COORDONATOOR PROIECT: Dir.: Boboia Ana instit.: Andronache Anca prof.: Dobra Maria Alexandra prof.: Radu Ioana ed.: Neagoe Adina

VIZAT Inspector de specialitate:

Gradinita Nr.1 structura Gradinita cu program prelungit nr.4, Cisnadie

INFORMATII DESPRE PROIECT


Titlul proiectului:Mici, dar voinici! Durata proiectului: anul scolar 2010-2011 Parteneri implicati: - directorul gradinitei - toate educatoarele de la grupa - copiii din Grupa Florilor si Grupa Albinutelor - medic pediatru - medic dentist - politist local - preot - pompier - inginer silvic

ARGUMENT
Parcurgem o etapa in care este foarte important a lua in considerare oportunitatea implicarii in influentarea dezvoltarii copiilor, a tuturor factorilor cu care este posibil sa intre in contact un copil prescolar. Pe langa gradinita si familie, politia, biserica, pompierii s.a. Isi pot pune o amprenta substantiala pe construirea viitoarei personalitati a copilului. Pentru ca aceste influente sa fie cat mai profunde, este nevoie de constientizarea de catre toti membrii comunitatii a faptului ca obiectivele invatamantului prescolar sunt foarte importante, atat pentru gradinita, cat si pentru cominitate. De aceea, considerarea gradinitei si a comunitatii locale ca parteneri reali in educatia copiilor este oportuna, este deosebit de importanta. Comunitatea trebuie sa recunoasca faptul ca gradinita este un mediu educational de integrare si care asigura, prin specificul ei, prevenirea marginalizarii sociale si ofera sansa la educatie pentru toti copiii. Gradinita, prin multitudinea relatiilor pe care le realizeaza cu comunitatea, cu mediul socio-educational apropiat copilului, asigura eficienta procesului instructiv-educativ.

Gradinita Nr.1 structura Gradinita cu program prelungit nr.4, Cisnadie

SCOPUL PROIECTULUI:
- Formarea unor deprinderi si bune practici de relationare si comunicare intre prescolari si comunitatea locala, pregatirea copiilor pentru o pregatire sociala adecvata; - Dezvoltarea unor atitudini pozitive fata de problemele educative ale prescolarilor, dar si eliminarea discriminarilor de orice natura.

OBIECTIVE VIZATE:
sa-si dezvolte interesul pentru igiena si sanatatea personala; sa-si formeze un comportament moral-religios; sa-si insuseasca normele morale ale comunitatii in care traieste; sa cunoasca unele masuri elementare de prevenire a incendiilor si reguli de baza in caz de cutremur; intelegerea necesitatii protejarii naturii, a mediului inconjurator in contextual european.

RESURSE:
UMANE: - prescolarii de la grupa mare si grupa mica -educatoarele de la grupe; -medic pediatru,medic dentist, politist local, pompier,preot, inginer silvic MATERIALE: carti, pliante, reviste, fise, calculator, ecusoane. FINANCIARE: bugetul minim alocat de membrii proiectului

MODALITATI DE MONITORIZARE SI EVALUARE:


interviuri, chestionare, album de fotografii, expozitii cu lucrarile copiilor , colectii, materiale informative despre proiect si activitatile sale, intocmire de process verbal dupa fiecare activitate.

Gradinita Nr.1 structura Gradinita cu program prelungit nr.4, Cisnadie

CALENDARUL TEMATIC AL PARTENERIATULUI GRADINITA-COMUNITATEA LOCALA MICI, DAR VOINICI!

Tema activitatii propuse

Obiective urmarite
Proiectare obiectivelor si a continutului proiectului;

Responsabili
Cadrele didactice -coordonatorii de proiect - medic pediatru -coordonatorii de proiect - politist local -coordonatorii de proiect -preot -coordonatorii de proiect - pompier

Modalitatea de realizare

Perioada

Discutii, dezbateri si Septembrie propuneri; Expuneri, fise de lucru observare costumul politistului, Prezentare power point, discutii libere
- sustinerea unui

''Prietena mea curatenia'' Sigurata mea acasa, pe strada, la gradinita O, ce veste minunata! Sfatul pompierului!

- invatarea regulilor elementare de igiena personala si colectiva; - consolidarea normelor de comportare pe strada, acasa, la gradinita pentru a fi in siguranta; -constientizarea importantei Sarbatorilor de iarna; -sa cunoasca unele masuri elementare de prevenire a incendiilor si reguli de baza in caz de cutremur;

Octombrie Noiembrie

Decembrie Ianuarie

recital de colinde -simulare incendiu/cutremur -evacuare

Gradinita Nr.1 structura Gradinita cu program prelungit nr.4, Cisnadie

Dinti frumosi si sanatosi!

-sa-si insuseasca regulile de igiena

dentara;

-coordonatorii de proiect - medic dentist -coordonatorii de proiect - politist local -coordonatorii de proiect -preot -coordonatori de proiect -inginer silvic cadrele didactice

-expuneri, lucrare colectiva

Februarie

La drum mici pietoni! 'Invierea Domnului Padurea- plamanul verde

- sa-si insuseasca normele de comportare stradala -constientizarea importantei Sarbatorilor Pascale; -intelegerea necesitatii protejarii naturii in context european; -evaluarea rezultatului obtinut, a impactului aspra participantilor proiectului;

-dezbateri, jocul didactic

martie

- expozitie de lucrari Aprilie tematice -proiect colectiv -analiza, sinteza Mai Iunie

BIBLIOGRAFIE:
"Psihologia copilului", ed. Teora, 2006, dr. Pauline Morand de Joufftrey "Ghidul metodologic si aplicativ al educatoarei", ed. EURODIDACT, Cluj-Napoca 2006 "Portofoliul invatamantului prescolar", ed. Team, Brasov 2004, Inspectori scolari Necula Gabriela, Iordache Dana